MATKA MEERA OTÁZKY A ODPOVĚDI

13.02.2013 00:43

 

 

MATKA MEERA

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Překlad: Karolína Mišovičová

Praha 1994

Tento text je úplný přepis knihy "Matka Meera, otázky a odpovědi", kterou přeložila Karolína Mišovičová a která byla vydána v Praze v roce 1994.

Text byl získán z již zaniklých stránek https://www.volny.cz/aif/spirit/meera.htm pomocí archivátoruhttps://www.archive.org/.

Matka Meera je Avatar, vtělení Boha. Narodila se v Indii. Již mnoho let žije v Německu a přináší osvícení Západnímu světu. Při pohledu do jejích očí nebo do třetího oka lze provádět meditaci a Matka rozvazuje naše karmické uzlíčky a někdy i léčí.

Obsah knihy (na této stránce)


 

Úvod

Matka Boží byla vždy uctívána jako povzbuzující síla vesmíru. Ačkoliv některé její podoby jsou dobře známé například Kalí, Panna Marie. Mnoho jiných vtělení si vybralo klidnou, tichou práci ve vesmíru. Jen v neklidných dobách, jako je ta dnešní, přicházejí její inkarnace mezi nás, aby léčila, ochraňovala či transformovala.

Jednou z nejvíce uctívaných a milovaných vtělení Matky Boží je Matka Meera, mladá indická žena, která žije v malé vesnici v Německu. Ačkoliv nemá žádnou hlučnou publicitu, tisíce lidí z celého světa přicházejí, aby přijali její daršan, tichý dar uzdravení a Světla, předaný pohledem a dotykem. Je dobře známá v celé Indii a také navštívila Kanadu a Spojené státy. Jedinečným darem Matky Meery světu je zprostředkování (poprvé v historii země) zcela přeměňujícího světla pocházejícího z Nadduše a z kontaktu s Nejvyšším. V dnešní době krizí a rostoucího hladu po duchovnu Meera nabízí svým dětem přímý přenos světla, které rozpouští všechny bariéry a mění celé bytí tak rychle a do takové míry, jak je to potřebné. Světlo mohou přijmout všichni, kteří jsou otevření, i když se nesetkali s Matkou Meerou ve fyzickém těle. Jako vtělení Matky Boží, stojí Matka Meera nad všemi dogmaty a hierarchiemi. Nepožaduje žádnou zvláštní věrnost a nabízí svou proměňující sílu všem, bez ohledu na jejich cestu či náboženství.

Odpovědi jsou okamžité odpovědi Meery na otázky jejich stoupenců, které se týkají její identity, práce a její Cesty, objasnění práce Boží Matky ve světě. Otázky (dále uvedeny kurzívou) a odpovědi shromáždili Christine Cox, Jeffry Cox, Andrew Harwey, Adilakshimi (sekretářka a stoupenkyně MM) a ostatní oddaní. Adilakshimi vložila několik úžasných komentářů, které v knize najdete. Inkarnována, Matka Boží nabízí nám v této těžké době Cestu radosti a transformace, šanci otevřít se jejímu požehnání, šanci přijmout a pracovat se Světlem, změnit sebe i svět, v kterém žijeme.

"Celý smysl mé práce je v přivolávání nejvyššího Světla a v pomoci lidem. Proto jsem přišla, abych otevřela vaše srdce Světlu."


 

Práce Matky Meery

Probíhá práce Matky ve světě po celou dobu?
Ano, stále. Vědomí lidstva je připravováno na obrovské skoky a objevy, nejjemněji, jak je to jen možné. Ale některé věci budou změněny. Nerada ničím. Ráda věci měním, ale kde chybí otevřenost, musí být ničení. Ať tak, či onak, Bůh dává člověku velkou šanci. Mnoho božských osob je na Zemi. Ukazujeme člověku cestu ven, nabízíme božské Světlo, božské vědění (vědomí). Do pozemského vědomí přinášíme božské. Člověk si musí vybrat. Je svobodný. Bůh nenutí svoje děti k ničemu. Chce jejich svobodno u lásku. Soucit a láska jsou neustále zde.

Přinášíš Nejvyšší Světlo, abys pomohla urychlit práce (službu) pro svět a také individuální přeměnu. Je zde i jiný aspekt Tvé práce než přinášení Světla?
Přišla jsem, abych řekla, že všechny cesty jsou stejně dobré a všechny vedou k božství, tudíž různí věřící mohou pokračovat ve své cestě. Například muslimové, křesťané, hinduisté, buddhisti a další. Věřící mohou věřit a následovat svou víru, ale nebojovat nebo nenávidět ostatní. Lidé kráčející po jakékoliv cestě mohou ke mně přijít - pomohu jim uvědomit si Božské a dám jim mír a štěstí, když mají problémy.

Jaký je Tvůj hlavní cíl?
Pomoci lidem a udělat je šťastnými, mírumilovnými, spokojenými, vyrovnanými a milujícími. Štěstí a duchovní růst spolu souvisejí. Být mírumilovný a šťastný vytváří nejdůležitější základ duchovní praxe. Pak jde vše samo od sebe.

Jaký je Tvůj záměr?
Ochraňovat všechny stránky lidského bytí. Adilahshimi: Matka Meera absolutně rozumí lidské povaze (přirozenosti) a ví, jak těžké je to zde, na Zemi. Pomáhá všem druhům lidí v jakékoliv životní situaci nebo stupni uvědomění. Jiná vtělení mají sklon zaměřit svou pomoc na určitou úroveň života.

Obávám se, že když za Tebou lidé přijdou, překážejí Ti v práci. Je to pravda?
Nic nemůže ani nebude vadit mé práci. I kdyby celý svět přijel za mnou, má práce nebude přerušena nebo odchýlena ani na okamžik. Pracuji na všech úrovních. Pracuji všude. Tato Země je jen jedna rovina, ve které pracuji. Jak by mohlo cokoliv narušit moji práci.

Bude se Tvá práce odvíjet po staletí? Bude se o ní dlouho vědět?
Ano.

Změní se věci ve světě díky Tvé přítomnosti, vnitřní nebo vnější cestou?
Oběma.

Cítíš potřebu osvítit svět rychle?
Nespěchám, až bude svět chtít, přijde.

Chceš založit náboženství?
Ne. Božství je moře. Všechna náboženství jsou řeky vedoucí do moře. Některé řeky se moc klikatí. Proč nejít přímo do moře?


 

Přinášení Světla Nadduše

Co je důležité na Světle z Nadduše?
Toto Světlo je vším. Proces transformace půjde rychleji, protože Světlo lidi otevírá. Jestli nejsou otevřeni teď, tlak a síla Světla jsou tak velké, že se otevřenými stanou.

Co to znamená přinášet světlo?
Copak není všude? Světlo je všude, ale když ho člověk potřebuje, musí vědět kdy, kde a jak a na co jej použít. Světlo je zde neustále, modlila jsem se k Nadduši, k Nejvyššímu, aby šlo Světlo využít. Nikdy předtím jej využito nebylo. Jako elektřina je všude, ale musíme vědět, jak ji aktivovat. Přišla jsem kvůli tomu.

Podle knihy The Mother jsi spolupracovala s jinými božskými bytostmi na přinesení Světla sem. Bylo to poprvé v historii planety Země, kdy bylo Světlo přineseno?
Pan Reddy (strýc - pozn. překl.) požádal slavného bráhmana, Védského učence, který nahlédl do starobylých textů a řekl, že je to skutečně poprvé, kdy bylo Světlo poprvé využito na Zemi.

Je to Tvá božská mysl, která řídí Nejvyšší Světlo?
Není dobré užívat slov jako například mysl. Ten proces se jednoduše uskutečňuje.

Přinášíš světla i z jiných dimenzí nebo pracuješ jen se Světlem z Nadduše?
Pracuji se Světlem z Nadduše, stejně jako se světly z úrovní Bohů a Bohyň.

Musela jsi vstoupit do lidského těla kvůli přenosu a přínosu Světla?
Ano.

Jestliže opustíš své tělo, odejde Světlo s Tebou?
Ne, zůstane a bude pokračovat. Každý Avatar přináší s sebou na Zem částečné Světlo, které mění lidskou historii. Musíme se snažit odkrýt toto Světlo, které je v nás, schované jako poupě. Musí rozkvést jako květina. Ve všech věcech všude, ve všech bytostech je Světlo ukryté a musí být objeveno. Jestliže se budeme snažit celým srdcem, budeme úspěšní. Chci, přeji si, aby Světlo Nadduše rozkvetlo všude.


 

Nadduše a Její Světlo

Co je Bůh?
Co není Bůh? Všechno - dobré i špatné je Bůh.

Mohla bys popsat Nadduši?
Je to nekonečné Světlo, je zdrojem všeho, zdrojem bytí, vědění, zkušeností, blaženosti, míru i každé duše.

Je nějaký rozdíl mezi Nadduší a jejím Světlem?
Do určité míry. Nadduše je ve všech stvořeních - země, voda, oheň, vzduch, obloha, zvířata - po celý čas. Světlo ale můžeme vidět jen někdy. Světlo má hodnotu lásky, milosrdenství, síly, blaženosti. Bez něho nemůže nic existovat.

Jak Nadduše vypadá?
Je bezbarvá, ale obsahuje v sobě všechny barvy, také barvy a sílu každého světla ze všech dimenzí. Je všude a ve všem.

Zažíváš Nadduši v určité formě?
Vidím ji jako Světlo. Obvykle je bílé, ale někdy má barvu.

Pochází všechna světla z jednoho zdroje?
Ano, ale každý guru i bůh má své vlastní světlo různé kvality. To, jaké světlo dostaneš, závisí na tom, co (koho) uctíváš.

Mohou ostatní guruové využít Světlo Nadduše k pomoci svým žákům?
Lidští guruové nemohou. Každopádně od té doby co přicházejí Avataři z Nadduše, využívají Světlo z Nadduše. Ale práce se Světlem není totéž, co přinesení Světla na Zemi. Já přináším Světlo, aby celkově ochránilo život všech věcí a stvoření.


 

Matka Boží

Jaký je rozdíl mezi Bohem, Shaktí a Matkou Boží?
Nadduše je všechno. Shaktí je jen část, pouze malý díl její síly a Světla. Nadduše tvoří vše a Shaktí a Bohové i Bohyně ochraňují stvořené. Shaktí je mocnější než Matka Boží. Shaktí nemá žádnou formu, ačkoliv si ji možná nějak představujeme. Je uctívána odděleně od Nadduše a je nezávislá na modlitbách. Co chce, to udělá. Shaktí nelze kontrolovat. Jestliže ji uctíváme, můžeme se pouze poddat. Kdežto Matka Boží vyslyší naši modlitbu. Má lásku k lidem a ochraňuje je a vnáší do jejich života harmonii a mír.

Je Matka Boží naprosto odevzdaná Nadduši?
Zde je vzájemné pochopení. Není to otázka oddanosti.

Jaký je rozdíl mezi Matkou Boží a Otcem?
Otec je přísnější, ona je více milující a citlivější. Je také trpělivější a tolerantnější.

Tak jako Buddha reprezentuje sílu osvícené duše, co reprezentuješ Ty?
Pomohu všude tam, kde je potřeba. Síla Matky je ne v jedné síle, ale ve všech silách.

Jsou v této době na Zemi i jiná vtělení Matky Boží?
Ano, je jich mnoho. Některá budou známá, ostatní si přejí zůstat v tajnosti. Práce každého je různá. Každé vtělení vyjadřuje jiný aspekt Matky Boží. Moje pole působnosti je velmi široké a více celistvé. Pomáhám lidem ve všech rovinách života. Také spolupracuji s Sri Aurobindo a Sweet (sladká) Mother.


 

Světová transformace

Musí být staré složení lidstva, myšlenky a zvyky změněny?
Ano. Ale tak velké změny trvají dlouho. Musí se na nich pracovat, musí se o ně usilovat. Člověk musí vykonávat namáhavou práci, Bůh neudělá všechno. Když se lidé stanou vědomými si přítomnosti Světla, transformace půjde rychleji. Tento proces probíhá nezávisle, ale málo lidí je uvědomělých. Když bude více lidí vědomých, práce bude mnohem efektivnější. Prozatím využívejte Světla. Je zde, tak se jím nechte změnit. Transformace přijde, až nastane pravý čas.

Ve světě je vidět mnoho posedlosti a nenasytnosti a je těžké věřit, že transformace je možná.
To, co vidíš, je skutečné, ale božství v člověku je také skutečné. Touha po Bohu je skutečná - to je nejpravdivější realita v člověku. A Bůh člověka miluje neomezeně (absolutně). Transformace nastane, ale potrvá dlouho a přijde pomalu. Její základy musí být vybudovány důkladně.

Přeměna světa zahrnuje změnu těch nejbanálnějších a zároveň složitých aspektů života?
Pokud se nezmění toto, nebude to transformace. Ničemu se nesmí vyhýbat. Ti, kteří mě milují, budou ochotni pracovat se vším na světě - s temnotou i každou obtíží. Lidé si představují, že nepracuji, nebo zjistili, že člověk nepracuje? Boží práce je nejtěžší a nekonečná. Žádám lidi, aby přijali složitost celé záležitosti a reality. Přišla jsem v těle, abych dokázala, že je to možné. Mé milosrdenství, pomoc a Světlo jsou zde, ale i člověk se musí zapojit. Lidé by neměli ke mně přicházet, pokud chtějí jen něčemu utéci. Nepřišla jsem proto, abych se stala útočištěm. Přišla jsem dávat radost a morální sílu nezbytnou pro změnu. Zde není rychlá odpověď, ani jednoduché řešení.

Je zvláště tento svět drahý Bohu?
Všechny světy jsou Bohu drahé. Má zodpovědnost a musí dávat pozor na každý z nich. Jako zahradník má zodpovědnost za všechny zahrady na obrovském pozemku.

Pan Reddy, tvůj strýc řekl, že tvůj příchod na Zem znamená, že člověk je ve spolupráci s Bohem na znovuvytvoření světa, a že se konečně dostatečně rozvinul. Je to pravda?
Ano, ale musí být dostatečně vyvinut k pokoře. Musí pochopit, že bez Světla není ničím. Musí se obrátit k vyšší síle, kterou je láska a vědění.


 

O Matce Meeře

Vtělila jsi se s vědomím své božskosti?
Předtím, než jsem přišla na Zem, jsem věděla, kdo jsem, věděla jsem, že se inkarnuji a jaká bude má práce. Matka je nadčasová.

Byla jsi vždy lidskou bytostí?
Ne.

Věděla jsi, kým jsi, už jako dítě?
Ano, vždycky jsem to věděla.

Proč žiješ normálním životem v malé německé vesnici?
Abych ukázala světu, že transformace je přirozený proces a může se dít kdekoliv a v normálním životě..

Ke kterému z aspektů Boží Matky zmiňovaných Aurobindem v knize The Mother (Matka) Mareshwari, Mahsarasvati, Mahalakshmi, Mahakali - se cítíš nejblíže a jsou zde ještě její jiné stránky, které hrají roli v tvé práci?
Mám (obsahuji) všechny čtyři aspekty, ale nejvíce vlastnosti Durgy. Durga má více trpělivosti než ostatní. Durga je aspektem Matky Boží, který více miluje své děti, než trestá. Odpouští. Durga miluje lidi více než jiné Bohyně. Pokud Durga ničí, ničí to, co je nutné, ne se zlobou, ale s láskou. Durga sestoupí dolů, na kteroukoliv úroveň, kde je jí třeba. Můžete si ji představovat mnoha způsoby - jako matku, učitele, otce. Adilakshimi: Matka Meera má skutečný soucit, a ten je bez sentimentu. Ví, že jestliže podpoří naše iluze, utěší nás, tak nás nechá v nevědomosti. My nedokážeme zlevnit lásku tím, že ji stáhneme na svou úroveň. A to je těžší a jemnější zároveň, než si myslíme.

Měníš se?
Mé tělo se mění a způsob, kterým mě vnímáte se mění tak, jak rostete v uvědomění. Já jsem byla vždy stejná a stejná.

Máš nějaké touhy?
Mou největší touhou je být stále s Nadduší. Adilakshimi: Když je Meera v těle, přeje si být v naprostém spojení s Nadduší. Mezi tím, jestli je v těle nebo s Nadduší, je pro ni obrovský rozdíl.

Jaký (je ten) rozdíl?
Když jsem v těle, musím plnit svou službu vám, světu. Když jsem s Nadduší, jsem osvobozena od této zodpovědnosti.

To je tvá oběť - vzdát se tohoto dokonalého spojení, abys mohla být s námi?
Ano.

Mohla bys nám říci něco o své zkušenosti se světem a Bohem?
Ačkoliv třeba s vámi sedím zde, znám způsob, jak cestovat na jiná místa. Ačkoliv je mé tělo na určitém místě, mohu být zároveň kdekoliv. Například znám minulost, přítomnost i budoucnost zároveň, takže zde není žádná dualita. Vědomí je všude, tudíž existuje Jednota.

Často říkáš, že není žádné rozdělení v žádném čase. Co tím myslíš?
Pro mě není rozdíl mezi tady nebo tam, nahoře nebo dole. Všechno je Bůh, každá činnost je božská, všechny světy a všichni bohové jsou zde.

Je ti znalost nějaké události či nějakého bytí dostupná?
Na této nebo na vyšších úrovních?

Na této úrovni.
Jaké druhy informací?

Například co dělá v této chvíli prezident.
Není to tak jednoduché. Ale pokud je zde vážný problém, nebo potřebuje-li někdo pomoci, pak o tom mohu vědět. Ale zjišťovat něco ze zvědavosti, to ne.

Můžeš navázat spojení s dušemi lidí, kteří zemřeli před několika lety?
Vím, jestli je duše v dobrém stavu, či ne, ale místo další inkarnace nemohu určit. Lidé si představují, že Avataři by měli vědět vše o všech úrovních jako nějaký superpočítač. Jako Matka mám specifickou práci, o které vím, jak nejpřesněji ji mám vykonat. Tohle nemá co dělat s ostatní prací, kterou dělám. V takové jiné práci možná občas něco nevím. Mou prací není vědět všechno, například kde je ztracené kladivo.

Řídíš se žádostmi o pomoc, nebo tvá síla pracuje automaticky?
Milost pracuje automaticky, pokud je usilování upřímné. Není pro mě nutné o tom vždy vědět. Kdybych měla dvacet telefonů v této místnosti a všechny zvonily, nebylo by to k ničemu. Vím, co chci, když si to přeji, a když to potřebuji.

Když dostaneš otázku, jak přichází odpověď?
Vidím ji. Už když jsem byla dítě, tak to takhle fungovalo.

Komunikuješ i s ostatními božskými bytostmi?
Ano.

Je stav tvého vědomí jiný při daršanu než jindy?
Ne. Ale protože při daršanu jsou mí stoupenci koncentrovaní a otevření více než obvykle, cítí, že energie je silnější. Ale mé vědomí je stále stejné.

Den po své vážné operaci jsi přijala své žáky a stoupence, aby ti mohli být nablízku. Využíváš tedy každé chvíle k tomu, abys učila a ukázala svou lásku?
Toto je božský způsob. Ramana Maharshi dával daršan, když umíral. Anandamayima také. Každé minuty je využito.

Přijetím vtělení jsi zažila mnoho utrpení a bolesti. Je to pravda?
Každý trpí - Božské bytosti, člověk, dokonce i zlé síly na různých úrovních. Velmi mnoho svatých bytostí velice trpělo. Kristus byl ukřižován, Aurobindo měl velké problémy s nohou, Ramakrishna měl rakovinu krku. Na fyzickou bolest je lék, ale kde je lék na božskou bolest?

Můžeš vyzvednout své vlastní utrpení a takto ho transformovat?
Vy můžete "nabídnout" svou bolest mně, ale já ji nemohu svěřit nikomu, jen Nadduši. Utrpení přichází od Nejvyššího. Obojí, Světlo i bolest přicházejí odtud. Avatar má svou dharmu, jako každý jiný a musí nést bolest býti Avatarem. Tohle je má role. Musím dělat, co Nejvyšší žádá.

Jaká je bolest Avatara?
Veřejný život přináší mnoho otázek a obtíží. Je bolestivé být někdy falešně obviňován a je těžké někdy jednat s nezájmem.

Když tě budeme více milovat, můžeme ti pomoci zbavit se utrpení?
Nemůžete mě ho zbavit. Ale skrze lásku těch, kteří ke mně přicházejí, ho mohu lépe snášet. Pokud je zde věrnost, láska, upřímnost a oddanost, budu žít déle. To je stejné pro každého Avatara. Avatar je láska a je vázán jen na ní.

Zraňuje tě nevděčnost?
Téměř vždy ji (přijímám) snáším dobře. Jen velmi zřídka je to bolestivé.

Cítíš bolest, když si lidé neberou to, co jim chceš dát?
Nemám touhu dávat. Ať si lidé vezmou, co jsou schopni.

Byla jsi vylekaná jako dítě, když začalo Světlo vstupovat do tvého těla?
Ne, nikdy se nebojím. Jako dítě jsem ráda chodila sama ve tmě. Lidé říkali, že je to nebezpečné, že jsou všude štíři. Ale to mě nikdy nevystrašilo.

Inkarnuješ se znovu na Zem?
Nevím. To záleží hlavně na svolení Nadduše a za druhé na síle přání a modlitby mých stoupenců, kteří chtějí, abych se inkarnovala.

Co vidíš, když se podíváš do zrcadla?
To co vidím, není pro mě důležité.

Sweet Mother z Pondicherry řekla, že když je někdo v její blízkosti, ještě to neznamená, že má s ní hlubší duchovní vztah. Je to s tebou stejné?
Člověk nemůže zobecňovat. Tato výjimka závisí na mnoha okolnostech.

Přijmeš kohokoliv, kdo za tebou přijde?
Přijmu každého, kdo za mnou přijde upřímně. Neumím (nemohu) ho poslat pryč. Jen v případě, když dělá problémy. Toto je způsob Matky.

Byl s tebou některý z tvých stoupenců inkarnován?
Ne, ale mnoho jich mělo vztahy s Božstvím. Síla mistrů je stejná. To, co přitahuje stoupence, je osobnost mistra.

Necítíš někdy, že tě tví žáci chtějí vlastnit?
Mnoho lidí si myslí. že mě může vlastnit, ale já vždy uteču. Vždy jsem byla a také zůstanu svobodná.

Oddaní často cítí, že je máš raději než ostatní, nebo že jsi s nimi šťastná, či na ně rozzlobená. Máš ze svých žáků takové pocity?
Ti lidé, co se mnou pracují, mají asi takové pocity. Není to proto, že bych jednoho měla raději než druhého. S kým pracuji, záleží na tom, co se musí vykonat. Má láska je pro všechny stejná. Někdy se rozzlobím, když pracuji s někým, kdo trvá na svém způsobu práce, když vím, že to není dobré a zabere to více času. Ale tento hněv, který je velmi výjimečný, se vyskytuje jen v pracovní situaci. Nezlobím se na žáka, který dělá něco špatného vůči druhému. Změním ho.

Jaký je nejlepší způsob, jak být s tebou?
Být prostý, šťastný a mírumilovný, bez množství myšlenek.

Máš nějaké zvláštní vztahy k určité zemi?
Všude, kde je usilování, se cítím šťastná. Má práce není jen pro jednu zemi, rasu nebo jeden lid. Je pro celý svět.

Proč mluvíš v poslední době tak málo o svých zkušenostech?
Lidé nemohou udělat pro mou práci nic, dokud se sami nerealizují. Všechna energie by měla směřovat na realizaci. Jaký má smysl říkat lidem věci, kterým nemohou rozumět, dokud nejsou realizováni. Mohlo by je to mást, učinit ješitnými nebo pyšnými. To, co od nich chci, je, aby byli úplně prostí, úplně se zřekli. Nechci slova, ale činy.

Jaký je tvůj nejhlubší zážitek?
Když jsou lidé šťastni.

Matka má mnoho podob: obrácená do sebe, vznešená, nezbedná, rozzlobená, něžná. Která je pravdivá?
Všechny jsou reálné. Nejpravdivější je však podoba lásky. Spoléhejte na ni, cokoli se děje. Obraťte se na ni v jakékoli těžkosti, kterou zažijete. Važte si jí, ať zažíváte jakoukoliv bolest a dostane se Vám radost a odvaha. Dokonalá láska Matky je vidět v čemkoli, co se stane. Pokud dosáhnete této lásky, budete schopni udělat cokoli. Píseň říká: "Láska umí rozpustit kámen, změnit hory na vodu." Dokonalá láska nemůže být nikdy poražena, protože je věčná.


 

Avataři

Avataři jsou Božská vtělení, která přišla na Zem, aby pomohla jejím stvořením. Je každý Avatar inkarnací aspektu Božství nebo celého Božství?
Bůh a Avatar jsou na jednu stranu stejní, na druhou stranu rozdílní. Avatar pochází od Boha a má sílu a Světlo Boha. Rozdíl je v tom, že Avatar má lidské tělo, zatímco Bůh nemá žádnou formu a zároveň má všechny najednou. Každý Avatar je projevem části Božství z Nadduše.

Jaké jsou vzájemné vztahy Avatarů a jejich vztah k Božství?
Každého Avatara můžeme považovat za jednu plochu diamantu, ale všechny na jednom. To, co vidíme, je jedna plocha, ale celý diamant je za ní a okolo ní.

Má každý Avatar určitou sféru působení a přesný úkol?
Ano, každý z Avatarů má ke splnění jiný úkol.

Jsou všichni Avataři stejně silní?
Všichni Avataři a guruové mají stejný záměr povznést lidstvo směrem k Bohu, ale způsoby jsou různé a cesty a metody také.

Proč je pro lidi na Západě tak obtížné věřit v Avatary?
Kladou přílišný důraz na materiální stránku světa. Protože jejich materiální život se uskutečňuje systematicky, mají málo času a slabý podnět k tomu, aby uvažovali o možnosti existence Avatarů. I když Avatar přijde, mnoho západních lidí nemá ani vůli věnovat čas na setkání s ním nebo s ní.

Nestranně přemýšlející západní filosofové zamítli možnost, že by se Božské mohlo inkarnovat do lidské podoby.
Přesto však je Avatar přímou inkarnací Boha.

Může se celé Božství inkarnovat do těla?
Nemůžete říci, že celá Nadduše je v Avatarově těle, protože tělo je omezené, kdežto Nadduše je neomezená. Avatar je vtělením části Božství, ale může použít jakoukoliv božskou sílu, kterou potřebuje v jakékoliv chvíli, za jakýmkoliv účelem.

Pan Reddy řekl, že lidský, plně realizovaný guru je jako nehet na jedné z tisíců rukou Avatara. Je to tak?
Ano, schopnost Avatara měnit věci je mnohem větší.

Jak můžeme pomoci ostatním, aby tomu porozuměli?
Můžete se je pokusit přesvědčit vysvětlováním, ale často to bude velmi obtížné. Ale jednou to prožijí, žádná slova nejsou potřebná.

Jaký je vztah mezi Avatarem a světem?
Avataři stejně jako Bůh nečekají nic od oddaných či od světa. Ačkoliv Bůh posílá Avatary na Zem, lidé často nechápou, že Avatar je podstata. Pravděpodobně jen na zlomek sekundy to vidí.

Můžeš říci, jaká je přibližně práce Avatara pro svět a pro lidstvo?
Když lidé žádají Avatary, pomohou jim. Avataři pomáhají lidem, kteří mají potíže a trpí, a odvracejí lidi od špatných cest. Přišli pomoci jsoucímu všeho druhu: zvířatům, rostlinám, lidem a stvořením ve všech pěti elementech. Možnost pro lidstvo rozvinout se a změnit se je stále zde. Ať tak či tak, když přijde Avatar, lidé cítí větší možnost a usilují silněji.

Kdybychom tě mohli vidět ve vesmírné vizi tak, jako Ardžuna viděl Kršnu, viděli bychom kolem tebe úplnou Matku Boží ve své slávě?
Každý má svůj individuální způsob, kterým Avatara vidí.

Říkala jsi, že existuje obojí - Matky i Otcové. Jaký druh síly přinášejí Otcové a jak se liší od toho, co přinášejí Matky?
Všichni Avataři přicházejí ze stejného zdroje a Světlo, které přinášejí, je totožné. Úkoly různých inkarnací jsou různé. Ale obojí - muži i ženy mohou pracovat pro mír, změnu, nebo např. harmonii.

Vědí Avataři už od začátku, že jsou božští, nebo na to přicházejí pomalu postupnou realizací?
Např. nebylo to až později v Ježíšově životě, kdy porozuměl své božské misi? Ježíš věděl už od začátku, že je synem Boha. V životě Avatara mají měnící se zkušenosti a zážitky význam hlavně při objasňování světu, kým Avatar je.

Co konkrétně Ježíš a Kršna přinesli na Zem?
Ježíš symbolizuje oběť. Kršna přinesl lásku a mír a zničil nějaké asury (démonický člověk) té doby.

Je Panna Marie Avatar?
O tom nemůže být pochyb!

Které aspekty Matky Boží přesně vyjadřuje?
Vyjadřuje soucit.

V celém katolictví je náhlý vzestup zájmu o Pannu Marii. Můžeš nám něco povědět o jejím cíli?
Marie má vlastnost mateřství. Objevuje se, aby chránila svoje děti.

Je to skutečně Panna Marie, kdo se objevuje v Medžugorje v Jugoslávii?
Ano, je to ona.

Inkarnují se Ježíš nebo Panna Marie znovu?
Protože by lidé těžko věřili, že vtělením je opravdu Ježíš nebo Panna Marie, přicházejí jako zjevení, jako např. v Medžugorje.

Jak je možné, že Avatar onemocní? Přece nemají svou karmu? 
Avataři mají částečnou karmu. Od té doby, co jsou na světě, mají těla ze stejného materiálu jako lidé. Těla jsou předmětem podléhajícím přírodním zákonům s jejich nevyhnutelným utrpením. Někdy se Avataři starají o žáky a nestarají se o sebe. Někdy také snímají karmu s žáků. Ale bolest, kterou zažije Avatar, není procítěna tak hluboko a není zakoušena jako utrpení.

Být Avatarem je zaměstnání, je to tak?
Ano, je to druh božského života. Dělám, co mi řekne Nadduše. Jestliže mi řekne, abych sestoupila na Zem, pak sestoupím.

Může se o Avatarovi říci, že je realizovaný?
Realizace není slovo, které by se dalo použít pro bytost, která přichází přímo z Božského, ale jen pro ty, kteří musí něčeho dosáhnout, t.j. pro lidské bytosti.

Jak se práce Avatara liší od práce seberealizovaného gurua?
Avataři pocházejí z Božského, zatímco seberealizované bytosti jdou k Božskému. Avataři jsou vždy v jednotě s Bohem a nikdy neztratí vědomí Božského na rozdíl od guruů, kteří mohou začít zaostávat. Aby se lidé stali seberealizovanými (skrze duchovní cvičení, meditace, japa), tvrdě pracují a pak sklízejí ovoce. Od doby, kdy usilovně pracují, očekávají, že ostatní pracují, jak mají, nemají tolik trpělivosti jako božské bytosti. Avataři také mohou měnit věci rychleji.


 

Učitelé a guruové

Měli bychom následovat gurui?
To závisí na guruovi. Za výjimečných okolností může být guru nutný, dokonce absolutně nezbytný pro duchovní rozvoj. Nejlepší je modlit se přímo k Nejvyššímu, nebo se k němu přiblížit skrze jednu z jeho božských inkarnací. To je užitečnější. Jestliže ti nějaký lidský guru dává učení, která tě přibližují k Božství, poslouchej, buď vděčný a následuj ho. Ale buď si vědom omezenosti všech lidských guruů. Mohou pouze naznačit cestu, nemohou tě na ni vzít. Jestliže chceš vidět Boha, proč nepožádáš přímo Jeho?

Avatar může dávat Světlo. Může guru totéž?
Ano, guru může také dávat světlo, ale je to jiný druh světla.b

Proč někteří Avataři jako např. Sai Babapředvádějí "zázraky"?
Aby přitahoval mysl a vedl tak k Bohu.

Jak poznáme, zda-li je guru skutečný?
Jestli cítíme mír a blaženost v jeho přítomnosti, tak nám může pomoci. Ale jestli jdeme ke guruovi a necítíme nic, neznamená to, že by neměl co dát, ale pouze to, že my nepotřebujeme nic, co nám může v tuto chvíli nabídnout. Vztah mezi guruem a žákem záleží na tom, do jaké míry může guru pomoci jednotlivým žákům v jejich současné fázi vývoje. V určité části vývoje se vztah ke guruovi mění a pak žák jde za jiným učitelem. Guru má všechny možnosti k učení a může být pro jednoho studenta učitelem v mateřské škole a univerzitním profesorem pro druhého.

Dříve bylo velmi těžké najít učitele. Proč je to teď jednodušší?
Je to stále obtížné. Lidé ke mně mohou přicházet, ale aby poznali, že Avatar je skutečně Avatar, potřebují léta skutečného usilování, pokání a odříkání.

Každého přístup k tobě je jiný?
Ano, každé dítě miluje Matku svým vlastním temperamentem, svojí povahou. A Matka miluje každé dítě podle této jeho přirozenosti. Adilakshmi: Někdo vidí Matku jako Buddhu, někteří jako Kršnu, jiní jako Pannu Marii. Někteří od ní měli vize v podobě hinduistické, někteří v buddhistické, někteří v křesťanské podobě. Ona bude Vaše duše učit jakkoliv, jakýmkoliv způsobem, na jaký jste zvyklí.


 

Otevřít se Světlu

Když tě lidé žádají o pomoc, nikdy neodmítneš. Jakým způsobem jim pomáháš?
Existují různé druhy světla a každé slouží k jiným účelům. Posílám lidem to světlo, které zrovna potřebují.

Jaká jsou ta světla a jaké jsou jejich charakteristiky?
Zlaté a bíle světlo patří Nadduši a jsou hlavními světly. Ostatní světla patří Avatarům, bohům a bohyním. Světlo Durgy je červené a je charakterizováno silou. Modré Kršnovo světlo je světlo vědění a lásky. Fialové světlo je posílení fyzického zdraví. Zelená je barva pro životní sílu v materiálním světě. Oranžová je barvou oběti a barvou žebravých hinduistických mnichů.

Jak může být žák nejvnímavější k tvému Světlu?
Když mají lidé klidnou mysl, vnímají lépe. Když jsou roztěkaní, nemohou vnímat to, co jim dávám. Dávám to, co mohu, a hlavně to, co člověk potřebuje, ale jestliže je dotyčný klidný, může si být toho procesu vědom.

Z četby knihy The Mother (Matka) mám dojem, že existuje určitý moment, kdy člověk dostává jedno ze světel - "Nadmentální" nebo Světlo z Nadduše. Nepřijímá je člověk pouze do určité míry?
Lidé nepřijímají Světlo nepřetržitě, ale pouze v určitých momentech, jako je například daršan. V průběhu daršanu působení Světla vytváří rovnováhu mezi fyzickým a duchovním životem. Mimo daršan se vzácně vyskytují momenty vnímání Světla, které pak oddanému přináší rychlý duchovní růst.

Jak vnímáme Světlo a co při tom cítíme?
Lidi to vnímají mnoha způsoby. Někteří ho cítí v hlavě, jiní ho přijímají prsty - detaily nehrají roli. Efekt je to, co hraje roli: je to zřejmá a mimořádná lehkost, štěstí a mír. "Nadmentální" Světlo může slabě pálit, jestliže ho vnímáte. Nejvyšší Světlo nebolí. Můžete přijímat Světlo kdekoliv a kdykoliv. Teď, když to cítíte, otevřete se bez otálení. Nemůžete ztrácet čas.

Na jaké úrovni duchovní praxe můžeme Světlo z nadduše jasně vnímat?
Nemohu určit, na jaké úrovni budete, až Světlo uvidíte. To záleží na síle touhy Světlo vidět a také na vyspělosti vaší praxe. To je cílem lidské bytosti vidět Světlo z Nadduše. Nejprve ho vidět a pak teprve s ním splynout.

Co nás blokuje od vnímání Světla?
Máte své povinnosti a nemůžete se koncentrovat jen na Světlo. Až přijde náš čas, nic vám nezabrání Světlo vidět.

Můžeš popsat zážitek otevření se Světlu?
Světlo vždy přináší štěstí. Světlo může proniknouti jakoukoliv částí těla a může být cítěno mnoha způsoby. Nelze zobecňovat - lidé nohou poprvé cítit bolest, nebo nemusíte cítit nic. Následků přijetí je mnoho. Zažijete štěstí, i když jste předtím trpěli. Když pracujete, děláte to bez námahy a závislosti. Ačkoliv necítíte, že byste cokoliv dělali, výsledky práce budou dobré. Máte méně nadšení pro práci, ale můžete vykonat více, protože to jde snadněji.

Někdy Světlo přichází s takovou intenzitou, že cítím, že to nemohu přežít.
Světlo vždy pracuje v mezích vašich možností.

Přináší Světlo samo o sobě také porozumění?
Ti, kteří přijdou pro daršan, dostanou to, co potřebují - vědění nemusí nutně přicházet se Světlem. Když se naše oddanost, zřeknutí se a pokora (skromnost) prohloubí, tak vědění přijde z Nadduše a věci se budou stávat jasnějšími a jasnějšími.

Jaký je vztah míru a milosti ke Světlu?
Přicházejí odtud. Co z toho zažijete, záleží na Vaší osobnosti, na minulé karmě, vaší úrovni vědomí a vaší cestě, bhakti, karma, jauma a tak dále.

Jak se mohu otevřít těmto aspektům Světla míru a milosrdenství, když nemám v současné době zkušenosti?
Medituj, zpívej, opakuj Jméno jednoho z Bohů, tohle můžeš kdekoliv.

Až pochopíme víc, změní se naše karma?
Ano. Čím víc se přibližujete Světlu, tak se karma zmenšuje. A když dosáhnete seberealizace, karma zmizí.


 

Aspekty cesty

Je vše na této cestě opravdu řízeno Boží silou?
Ano, všechno přichází shora!

Proč učíš tichu?
Lidé chtějí kázání, já jim dávám ticho. Aby mysl rozkvetla, musí jít za to, co zná.

Je rytmus tvého ticha také rytmem síly, rytmem přirozenosti?
Ano, je stejný. Existuje pouze jeden skutečný rytmus. V tichu ho lze slyšet. Když žijete v rytmu tohoto ticha, stanete se jím. Pomalu. Všechno, co děláte, děláte v něm.

Jaký je vztah mezi tvým tichem a mým - nebo obecně žákovým - rozvojem?
Já nemluvím, ale má síla mění lidi (úplně). Božská síla pracuje v tichu a bude věci měnit podle vašeho cíle a podle toho, o co žádáte. Někdy mohu dát hned to, co žádáte, někdy to trvá déle. Někteří lidé žádají občas malé věci, jiní žádají stále, to záleží na jednotlivci. Ale není podstatné, co žádáte, dám to, co je třeba.

Vypadá to tak, že když se ti odevzdáme, vstupujeme do obrovského silového pole, kde se naše realita velmi rychle a dynamicky transformuje, abychom si uvědomili, čemu potřebujeme rozumět. Můžeš o tom něco říci?
Když jste v mé přítomnosti nebo ve spojení se mnou, váš rozvoj se zrychluje a karma zmenšuje. Díky mé síle se můžete naučit více v jednom životě, můžete vidět věci jasněji a klidněji, a proto porozumění přijde dříve. Dávám Světlo, abych vám ukázala to, co potřebujete vědět. Tak, jak rostete, vidíte jasněji své nedostatky. Toto přísluší Boží milosti.

Jaký je nejlepší způsob, jak následovat tvé vnitřní učení?
Být jako dítě, čistý, milující, spontánní, naprosto přizpůsobivý a připravený každou chvíli na zázrak a umět zázrak přijmout.

Bolest, která stojí na této cestě, je velmi ostrá, že?
Ano, trvá však jen tak dlouho, jak je to nutné. Má cesta je cestou radosti, jakákoliv bolest, která přichází, má za úkol přivést nás k hlubokému pochopení podstaty radosti, a do této radosti vás přivést.

Občas mívám vizi, jak spaluješ moji duši?
Ne, není to tak. Tvá duše je vždy se mnou. Já spaluji jen opevnění kolem tvé duše. Světlo ho spálí a tvá duše bude volná. Musíte toužit, aby oheň zůstal a dokončil svou práci. Tato touha vysouší dřevo, když dřevo není suché, trvá to déle, než oheň shoří.

Jak mohu zjistit, kdo jsem já?
Vzdej se toho já a poznáš to.

Která denní pravidla nám pomohou realizovat Boha?
Zapamatujte si, že Bůh je ve všem, co děláte. Jestli máte čas, meditujte. Nabídněte vše Bohu - všechno dobré i špatné, čisté i nečisté. To je nejlepší a nejrychlejší cesta.

Je tvá metoda tak jednoduchá proto, že tvá síla Avatara je obrovská?
Ano, mnoho lidí zjišťuje, že je nesnadné následovat složité metody.

Je náš rozvoj mnohem rychlejší, když jsme oddáni Avataru, jako jsi ty?
To závisí na úrovni oddanosti, ale s Avatarem je možné všechno.

Vyžaduje tato cesta uzavření se před světem?
Ne tak docela. Co je požadováno, je sjednotit vnitřní a vnější život.

Co je duchovno?
Být duchovní znamená milovat, usilovat, pamatovat na Boha a poddat se Bohu. Být duchovním neznamená, že nebudete žít plným životem ve světě. Nikdo by neměl opouštět svět a utíkat - ale Bůh patří na první místo.

Jak může člověk dělat boží práci?
V tichu se Bohu odevzdáváte a On pracuje Vaším prostřednictvím. Bůh vždy pracuje skrze Vás - důležité je stát se vědomým a spolupracovat. Vše, co se děje skrze odevzdávání se - láska a touha sloužit celou svou bytostí, vyvěrají z opravdové lásky a uvědomění si slávy Boží, kterou Boží láska přináší. Může to trvat dlouhý čas, než se člověk naučí, jak se odevzdat, nebo to vůbec nemusí trvat dlouho. To záleží na zralosti duše.

Mohla bys popsat vyspělého žáka?
Když jsou lidé otevření a plní zážitků z duchovního i vnějšího světa, jsou zralí pro realizaci a pro splynutí s Bohem. Žáci, kteří žijí v okolí velkého mistra si často myslí, že jsou vyvolení. Každý si o sobě myslí, že je nějak zvláštní. Ale aby byl člověk zvláštní, musí vědět, že není ničím.

Mohla bys popsat vlastnosti víry v Boha, které jsou potřebné na této cestě?
Buďte prostí, buďte jako děti. Dítě neví, kam matka směřuje, ale miluje ji a nechává ji o sebe pečovat, protože ví, že mu nikdy nenechá ublížit.

Někteří oddaní říkají "nic neděláme, Matka dělá všechno za nás!" Je tohle ta největší moudrost?
To není ten správný způsob. To je cesta útěku od svých povinností.

Ve své knize The Mother říkáš: "Rychle, rychle. Probuďte se, buďte vědomí, běžte vpřed a pomozte světu. Země čeká na Světlo." Jak můžeme spěchat?
Méně se soustřeďte na vnější svět. Obraťte se vědomě k Bohu. Pokračujte ve svých povinnostech, ale naprosto se oddejte Bohu.

Jak můžeme vědět, že dojdeme k Bohu?
Každý sám ví, nakolik se oddává Bohu a nakolik se zříká.

Mohu dospět k Bohu skrz umění nebo práci?
Nechoďte k Bohu skrz něco. Jděte přímo. Realizujte se a vězte, že vše, co děláte, je naplněno Světlem. Nežijte pouze pro práci. Žijte pro něj, dělejte vše ve Světle a pro Světlo. Když se mu skutečně poddáte, nebudete to vy, kteří pracujete, ale Bůh, který pracuje vaším prostřednictvím. Stanete se kanálem pro jeho sílu, vůli i jeho Světlo. Zabere to čas a vyžaduje to obrovskou čistotu srdce a motivaci.

Mohla bys popsat vnitřní stav toho, kdo je duchovně otevřený?
Být otevřený znamená přijímat vše jako dítě - jednoduše, bez interpretace, bez mysli. Otevření lidé nejsou nepoddajní, přijímají vše a mají široký rozhled. Duchovně otevření lidé automaticky pomáhají ostatním bez ohledu na svoje výhody. Otevření lidé mohou žít různým způsobem. Někdo může mít rodinu a dělat její členy šťastnými. Jiný opustí rodinu a stane se mnichem, další zůstane s rodinou, ale cítí se oddělený a tak pomáhá také ostatním.

Existují nějaké tělesné podmínky jako např. poškozená páteř, které blokují duchovní otevření?
Žádné tělesné nedostatky nemohou zablokovat duchovní rozvoj.

Co můžeme udělat proto, abychom otevřeli druhé?
Musíte se modlit celým srdcem, zpívat mantry na božské osoby nebo na gurui, být upřímní.

Jak je pro duchovní otevření důležitá relaxace?
Být relaxovaný a míruplný je nejdůležitější věc pro otevření se. Když nejste odpočatí, nemůžete se otevřít Bohu.

Jakou roli hraje discilplína v duchovním životě?
Dodržování disciplíny vede k rozvoji jednotného života - ve vnějším světě, psychického i mentálního. Je snažší žít na světě, když máme disciplínu.

Jak důležitá je trpělivost ve tvé práci?
Trpělivost je základ. I zahradník když zasadí rostlinu, musí respektovat přírodní zákony a čekat.

Věřit není všechno. Nemusíme také vědět?
Víra je jen začátek. K tomu, aby jste byli silní, musíte vědět. Pak snesete cokoliv a učiníte cokoliv. Pak půjde práce jednoduše. Co je potřeba, je vědomí jednoty ve všech okamžicích. Odsud přichází láska, pravda a boží síla.

Jaký má vztah etika k duchovnímu rozvoji?
Jestliže někoho nenávidíte, nemůžete růst, a proto musíte nenávist změnit v lásku. Jestliže máte negativní pocity, nejste milující a bez lásky se nemůžete otevřít Bohu.

Je zvědavost přiměřený důvod ke tvojí návštěvě?
Rozhodně ne! Chci, aby lidé přicházeli, protože jim to říká srdce a ne proto, že jsou zvědaví. Tohle je vážná věc.

Proč nemáš pro své oddané žádná pravidla?
Jaký má smysl cokoliv říkat? Lidé často nesouhlasí. Lidé musí být silní sami. Nic neříkám, ale mé Světlo mění lidi vnitřně a pomáhá jim zjistit, co skutečně chtějí a potřebují. Důležitou věcí je modlit se a přijímat Světlo. Samo vás změní. Když se srdce otevře Bohu, pravidla přijdou. Každý má svá vlastní pravidla na své úrovni pochopení. Důležité je vnitřně mne sledovat. Pak budete vědět, co máte dělat a jak jednat za každých okolností.

Očekáváš, že tví žáci půjdou určitou cestou?
Chci, aby jste byli úplně sví. Každý je jedinečný. Každý roste jiným způsobem. Respektuji každého. Když víte, že jste věčný, umíte hrát svou roli v čase. Když víte, že jste podstatou božský, můžete se stát dokonale lidským. Když víte, že jste s Bohem v jednotě, tak máte svobodnou vůli stát se absolutně svými, individuálními, svými a mými dětmi.


 

Rytmus cesty

Jaké jsou stupně cesty?
Je lepší to neříkat, protože lidé si mohou mylně myslet, že jsou na nějakém stupni a mohou se velice mýlit. Jak člověk roste, poznává, jak daleko je ve svém vývoji. Vlastní zkušenost mu poví, jak daleko dospěl a kam ještě dospět musí.

Vyskytuje se utrpení na každém stupni růstu?
V jednom smyslu ano. Ale větší než bolest přichází radost. A bolest se stává radostí, protože ji člověk nabízí a chápe.

Vypadá to, že další fáze této cesty se rozvíjí, když si člověk myslí, že je hotov.
Nesmíte se nikdy zastavit? Rozvoj na tvojí cestě je téměř hudební, s opakujícími se motivy. Na konci budete v jednotě se vší skutečností, budete jako jedna hudba neustále se měnící, ale pořád stejná. Budete hrát sami sebou. Já vás budu vždy jen ladit.

Neexistuje konec vědění, protože neexistuje konec cesty k Bohu?
Ano, žádný konec neexistuje. Obvyklou chybou je myslet si, že vaše skutečnost je SKUTEČNOSTÍ skutečnou. Musíte být stále připraveni opustit svou realitu pro realitu vyšší.


 

Obvyklé cesty a cesty Matky

Všichni Bohové, všechny cesty, všechna zjevení jsou v Matce Boží. Znamená to, že každého z jakékoliv prostředí, můžeš učit a probudit ho k Božství, bez ohledu na termíny jeho náboženství nebo na jeho nedostatky?
Ano, mé Světlo působí všude.

Co je správné, hinduistický výklad Boha jako věčné podstaty nebo buddhistické uvědomění si skutečnosti jako prázdnoty?
Obojí je pravda - Bůh je zároveň vším i ničím.

Věřím v Ježíše Krista. Musím v něj přestat věřit a začít věřit v tebe?
Ať věříte v kohokoliv věřte celým srdcem. Všechna božská vtělení jsou si rovna. Buďte upřímní, otevření a mé pomoci se vám vždy dostane.

Buddha učil, že je vlastní nauka o tom, že Osvobozený nebo guru může pouze cestu naznačit. Můžeš ty, jako Avatar předat přímý zážitek Boha?
Ano.

Jak by měl jnani nebo bhakta přistupovat k tvé cestě?
Jnani nebo bhakta přistupuje k Bohu vlastní cestou. Jestliže přijdou ke mně, pomohu jim a mohou pokračovat ve své vlastní cestě. Jako Avatar nemám nějakou zvláštní cestu, ale přicházím dát soucit a sílu lidem, aby mohli pokračovat v té své. Pouze v tom smyslu, že dávám daršan, mám určitou cestu, ale lidé na jakékoliv z nich mohou od mne přijmout pomoc.

V hinduistické tradici zvířata nejsou vpuštěna do modlitební místnosti. Jaký názor máš na tuto věc?
Pro Boha neexistují žádné kasty, a proto zvířata mohou do modlitební místnosti. Někdy se zvířata lépe otevřou než lidé. Plněji se koncentrují, protože nemají pojmové myšlení.

Je lepší objevit více cest a pak si jednu zvolit? Na co by se měl člověk soustředit při výběru nejlepší cesty?
Každá člověk má svou vlastní cestu. Vybere si jednu, která je snadná, vhodná a vše přijde samo. Výběr je ovlivněn vaší minulostí a rodinnou praxí.


 

Daršan

Proč daršan probíhá tak jednoduše, například beze zpěvu?
Lidé jsou příliš aktivní a zřídkakdy sedí klidně. V tichu člověk přijme více, protože všechny jeho aktivity jsou soustředěny do jednoho bodu. Mé "učení" dává jen základ božství, které je potřebné. Dávám přesně to, co každý potřebuje. Nadduše je ticho. Bůh je ticho. Vše vychází z ticha. V tichu se udělá více práce. Správný zážitek milosrdenství je beze slov.

Když jsme u tebe, klekáme si před tebou a ty bereš naši hlavu do rukou. Co to znamená?
Po zádech člověka se táhne bílá čára, která začíná u chodidel a pokračuje až k hlavě. Vlastně dvě čáry začínají u chodidel, zvedají se podél nohou a spojují se na začátku páteře v jednu, která vede až na vrcholek hlavy. Tato čára je tenčí než vlas a má na sobě uzlíky, které božské bytosti pomáhají rozvazovat. Je to velice jemná práce a musí se provádět s obrovskou pozorností, protože když se vlákno zlomí, je ohrožen váš život. Když držím vaši hlavu, rozvazuji tyto uzlíky. Také odstraňuji jiné druhy překážek, které brání vaší praxi. Když se dotýkám vaší hlavy, světlo se pohybuje vzhůru po bílé čáře. Určuje tak jako měřič stupeň vývoje vaší cesty. Když tu není žádný pokrok, světlo jde směrem dolů podél čáry a ukazuje stupeň, kde se vaše sadhana zhoršila. Když světlo pokračuje z chodidel až na vrcholek hlavy, člověk má mnoho zážitků a vizí, ačkoliv někteří lidé mají vize a zkušenosti bez této bílé čáry. Komu Světlo vystoupí až na vrchol hlavy, má schopnost spojit se s Nadduší. Když vaše usilování zeslábne, čára se pohybuje dolů, jak už jsem řekla. Jednoho dne možná úplně spadnete ze své cesty. To je velká krize, které se můžeme bránit. Zpředu těla jsou dvě červené čáry, které začínají u chodidel, rostou vzhůru, po obou stranách nohou a spojují se ve stejném místě jako bílé čáry. Když se červené čáry spojí s bílými, dosáhnete absolutního odpoutání. To se stává zřídkakdy a jen těm, kteří mají božskou energii. Růstem bílé a červené čáry se sadhana ustálí bez možnosti pádu. Jestliže se červené čáry plně vyvinou, dostanete se do obrovských výšek. Bílé čáry také pomáhají podporovat zkušenost těch, kteří jsou duševně otevření. Dokonce i zde je však možnost, že se znovu uzavřou. Duševní otevřenost je dobrá pro sadhanu, ale nestačí. Ustálení obou čar vám pomůže stále se udržet otevřenými. Jestliže psychiku přirovnáme ke květu, pak obě čáry budou celou rostlinou.

Když dokončíme pramán, v tichosti se ti díváme do očí. Co se při tom děje?
Dívám se do každého kouta vašeho bytí. Dívám se na všechno, co je uvnitř vás, abych věděla, kde pomoci, kde dát sílu nebo uzdravení. Ve stejný čas dávám Světlo každé části vašeho bytí. Otevírám všechny vaše části Světlu. Když budete otevření, budete to čisté vnímání i vidět.

Co vidíš, když se lidem díváš do očí?
Vidím těžkosti v jejich životech a překážky na jejich cestě.

Jak se liší tvoje práce v pranem (klek) a daršanu (pohled do očí)? Ovlivňuje každá část jinou úroveň bytí?
Ano, je v tom rozdíl. Při pranam pracuji s hlubším aspektem bytí, s duší, kdežto daršan pomáhá člověku v životní situaci.

Při daršanu také používáš Světlo, nebo pracuješ jiným způsobem?
Moje pomoc přichází se Světlem.

Jaké části člověka přijímají Světlo?
Světlo dávám mentálnímu, živoucímu a fyzickému tělu.

Mám dojem, že když je na daršanu více lidí, je tam také více Světla a síly.
Někteří lidé cítí více Světla, když je tam méně lidí, někteří naopak. To závisí na jejich mentalitě. Světla je tam ale stále stejně.

Mluvila jsi o práci s bílou a červenou čárou. Odpovídají nebo mají tyto čáry nějaký vztah k ushumna, ida a pirdala a k růstu kundaliny?
Jsou rozdílné. V systému kundaliny se rozvíjejí jen čakry a dochází k velkému příjmu energie. Čáry, se kterými já pracuji, pomáhají celému vašemu bytí. Když rozvážu uzlíky, pomůže to celé bytosti a ne pouze jejím částem. Jen božské bytosti mohou vidět tyto čáry - člověk toho není schopen. Čáry se nevážou k lidské osobnosti, ukazují vývoj duše.

Je nezbytné probudit kundaliny?
Pokud Světlo sestoupí do těla, pak to důležité není.

Mohla bys popsat uzlíky, které jsi výše zmiňovala?
Například pochybnost je takovým uzlíkem. V tomto případě vás pomohu vyčistit od pochybností a dát vám víry.

Jestli tomu dobře rozumím, nerozvazuješ je všechny najednou, ale postupně. Cítí žák změnu po rozvázání některých uzlíků, nebo cítí výsledky až ztratí všechny uzlíky?
Můžete vidět výsledky už po rozvázání některých uzlíků. Ale rozvazování musí jít pomalu, protože odstranit všechny najednou by mohlo být nebezpečné.

Je důležité projít mnoha daršany, abychom se zbavili uzlíků?
Nezávisí to na počtu daršanů, ale na vaší upřímnosti, aspiraci a lásce.

Existuje něco jako špatný nebo dobrý daršan?
Ne. Myslet si, že ano je špatné, škodlivé a nebezpečné. Daršan je z mé strany úplně neosobní. Dávám, co je třeba. Reakce závisí na člověku, který přijímá, ne na Matce, která dává. Snažte se na mně neukládat své těžkosti a promítat na mě své skryté problémy. Mějte odvahu postavit se tváří novému probuzení a věřte, že vám neustále pomáhám.

Jak mohu být nejvíce otevřený v průběhu daršanu?
S klidnou myslí a dobrým soustředěním se modlete k Bohu, aby Vás otevřel. Když to uděláte, ucítíte dosah toho, co vám dávám. Nezískáte tím víc, ale více to ucítíte.

Když při daršanu přicházím na řadu, začne mi tlouci srdce a mám rozvířené emoce. Co mám dělat?
Vše nabídněte Bohu. Buďte trpěliví a emoce se uklidní.

Když při daršanu cítíme sílu, jak do ní můžeme vejít hlouběji?
Síla přijde a pokračuje svým způsobem. Můžete se modlit, aby se vrátila a zůstala s vámi.

Jak se mám co nejrychleji otevřít tvé energii?
Lidé se neotevřou "nejrychleji jak jen to jde". Musíte se snažit a já vám pomohu. Buďte trpěliví.

Jak se máme připravit na daršan?
Není tu nic speciálního, co byste měli dělat. Při daršanu seďte tiše, bez myšlenek. Aby to mohlo nastat, musíte být mírumilovní.

Mluvíš o tichém sezení bez myšlenek, ale já se často modlím. Je to správné?
Ticho znamená sedět fyzicky klidně a modlit se k Bohu a dělat džapa. Ticho znamená klidnou mysl. Je lepší sedět tiše, než opustit místnost hned po daršanu.

Je něco, co máme dělat po daršanu? Existuje způsob, jak prohloubit milost přijatou v průběhu daršanu?
Buďte klidní, je lepší nerozptylovat se nějakou činností.

Kde ses naučila gesta, která děláš při daršanu?
Přišla sama.

Pracoval už někdo stejným způsobem jako ty?
Každý máme svůj způsob, kterým pracujeme. Nemůžeme to porovnávat.

Je pro tebe daršan nepohodlím?
Ne, je největší radostí.

Cítíš při daršanu naši radost, bolest, utrpení?
Ano.

Jak ti mohu poděkovat za to, co mi dáváš?
Ty přijímáš a to je pro mě největší dík. To je velká věc.


 

Daršan na vzdálenost

Jak je důležité přijít do Thalheimu, abychom přijali daršan?
Není důležité být u mě. Mohu pomoci kdekoliv. Lidé mohou přijít, ale když to není možné, nemusí být proto napjatí. Fyzický kontakt je jedna cesta dávání Světla, ale pro mě to není tak důležité. Když sem lidé přijdou, cítí mou přítomnost mnohem konkrétněji. Dotekem i bez doteku můžete přijímat Světlo.

Někteří lidé, kteří žijí příliš daleko, nemohou přijít na daršan. Můžeš s nimi pracovat i na určitou vzdálenost?
Ano, pokud je zde upřímnost.

Může být fyzično transformováno na dálku, bez fyzického kontaktu?
Ano, je to možné.

Můžeš vidět úroveň rozvoje červené a bílé čáry, přestože žák je daleko a můžeš mu pomoci zbavit se uzlíků i na dálku? Je pranam nezbytný pro tvou práci?
Vidím obě čáry i na dálku a mohu odstraňovat uzlíky, ať je žák kdekoliv. Pokud je zde aspirace, mohu pracovat. Když je však žák zde, cítí přítomnost silněji, a to mu pomáhá.

Potřebuje tvá síla přímou pozornost, aby mohla pracovat?
Ne, pracuje automaticky. Světlo působí samo.

Zdálo se mi, že přijímám tvůj daršan. Dáváš daršan i v noci?
Dávám ho pořád a všude.


 

Vnitřní kontakt

Co máme dělat, abychom přijali Světlo a pomohli si, když s námi fyzicky nejsi? Jak máme najít kontakt s tebou? Co máme dělat pro rozvoj ve svých cvičeních, na své cestě? Očekáváš něco od těch, kteří ti svěří do rukou směr svého života a svoji cestu? Co se týče cesty, musíte provozovat džapa, když chcete přijímat Světlo a pomoc, když nejsem fyzicky s vámi. Pouze skrz džapa máte stálý vnitřní kontakt se mnou. Když chcete udělat pokrok na své cestě, musíte dělat džapa. To je snadná cesta, jak myslet na Boha. Od lidí neočekávám nic, ale když jsou upřímní a myslí svou cestu vážně, mám radost.

Většina lidí, kteří k tobě přicházejí, tě vidí pouze při daršanu. Jaký nejlepší vztah si mohou s tebou vybudovat?
Nejlepší cesta, jak být blízko mě, je myslet na mě. Nebo myslet na Boha, který tak přináší svou přítomnost. Láska, upřímnost a aspirace nás spojují s Bohem.

Ačkoliv žiji daleko od tebe, cítím tvou přítomnost silně a velmi konkrétně. Je to pravda nebo jen pouhá představa?
Je to pravda. Ti, kteří opravdu touží po Bohu, ať jsou kdekoliv na světě, přijímají mé Světlo a moji pomoc. Jejich realizace probíhá rychleji.

Když v průběhu dne cítíme tvoji přítomnost - např. v srdeční čakře nebo v hlavě - měli bychom přestat v činnosti a soustředit se na to?
Když je to možné, můžete zastavit svou činnost a soustředit se na to, ale ať už se soustředíte či ne, bude to pracovat stejně. Můžete toužit, aby se to dělo častěji.

Mohla bys popsat vztah tvé mysli k mysli žáka?
Když má žák pochybnosti, dávám jeho mysli Světlo, aby vše viděl jasněji. To je pro mě běžná a jednoduchá věc. Neznamená to, že čtu jeho myšlenky, ale když něco není jasné, objasním to.

Jak víš o stavu člověka, který je od tebe vzdálen?
Vidím to.

Je fotografie Matky užitečná?
Adilakshmi: Ano, fotka Matky není pouhým obrázkem. Je v ní část Božství, síla Matky. Při pohledu na obrázek skutečně vidíte Matku.

Jaký je nejlepší způsob komunikace s tebou?
Duševní kontakt je nejlepší, cítit to uvnitř, ale můžete také psát.

Jak nejlépe můžeme následovat tvé vnitřní učení?
Když zjistíte, že je něco, čemu potřebujete rozumět, zeptejte se mě ve své mysli jednoduše s láskou a oddaností a já vám odpovím.

Až nebudeš v těle, budou lidé schopni modlit se k tobě a mít s tebou spojení?
Ano, vždy.

Někteří lidé říkají, že vnitřně slyší tvůj hlas ve své mysli, že je vedeš. Jsi to skutečně ty, kdo mluví?
Většinou ne. Doporučuji, aby lidé raději dávali pozor, než se snažili určovat hlasy. Je obtížné říci, odkud tyto hlasy přicházejí. Každopádně když je žák například v extrémní situaci - nebezpečí, vedoucí hlas, který slyší, je s velkou pravděpodobností můj vlastní.

Máme poslouchat vnitřní hlas, který nás varuje, když děláme, nebo se chystáme udělat chybný krok?
Vždy je dobré poslouchat vnitřní hlas. Člověk musí také sledovat okolnosti a užívat smyslů.

Mám pocit, že mi posíláš vzkazy skrze člověka X. 
Ano, je časté, že lidé doručují slova, která žák potřebuje slyšet. Cítím, že mi pomáháš duševně vyspívat, inspiruješ vše v mém rozvoji. Je to tak? Dovoluješ, aby se to dělo. To je velká věc. Já mohu dát vše, ale vy musíte chtít vše. Mohu dát mnoho věcí dříve, než víte, že je chcete. Ale když o tom víte, vše jde rychleji a radostněji.

Mohla bys mi dát nějaké znamení?
Copak radost ve tvém srdci není dost velkým znamením?


 

Meditace - džapa

Je formální meditace důležitá?
Ano, je dobré meditovat půl hodiny, hodinu denně. Ale když se někdo stane fanatickým a chce opustit zaměstnání, žít sám a meditovat dvacet čtyři hodin denně, to není správné.

Co je džapa, proč je to tak důležité?
Džapa je opakování božího jména, ve které věříme. Džapa je nezbytná. Nejsou to pouhá slova - každé boží jméno je naplněno božskými vibracemi. Ty nás obklopují, chrání a prostupují obě naše těla, naše celé bytí. Vzpomínání na boží jména dává okamžité štěstí a obrací nás od vnějšího světa k Bohu. Neexistuje žádný vymezený čas pro džapu. Dobré je dělat džapu celý den. Jestli to není možné, vzpomeňte si alespoň ve volných chvílích. Můžete opakovat boží jména při jakékoliv činnosti. Jednodušší je provádět džapu při fyzické činnosti než při mentální. Džapa pomáhá očistit naše vědomí a usnadňuje naši cestu.

Jak máme říkat džapu?
Jednoduše, prostě ji říkejte. Když děláte džapu, nepřepínejte se a nesnažte se dosáhnout něčeho zvláštního. Snažte se být upřímní a mít boží lásku. Ta okamžitě následuje, ať jste si toho vědomi nebo ne.

Mohla bys vysvětlit sílu jména?
Každá slabika božího jména - např. Kršna nebo Ježíš - obsahuje vibrace, které mění atmosféru. Každý objekt, na který opakovaně myslíme, vytváří vlastní vibrace. Ačkoliv jsou mantry silné a mocné, nevidíme efekt ihned, ale výsledky se dostaví. Někdo může cítit rozdíly ve vibracích různých jmen. Jejich užíváním se mnoho změní.

Je nezbytné čekat na gurua, který mi dá mantru, nebo si ji mohu najít sám?
Jakákoliv mantra k tobě sama a spontánně přijde, užívej ji. Měla by vyvolávat silný pocit a být jako hudba kvetoucí z tvého srdce.

Nemám stálou mantru. V různých chvílích volám jiné formy božství, například Šiva nebo Kršna, podle toho, jak vcházejí do mé mysli. Je to správné?
Ano. Cokoliv přijde v tu chvíli, je to pravé. Někdo nemusí mít stálou mantru.

Když opakuji tvé jméno, je třeba opakovat "Matka" nebo "Matka Meera", nebo stačí jen "Meera"?
Každé je dostačující.

Stačí v meditaci na božství pouze cítit božství, nebo musíme také opakovat mantru?
Stačí božství cítit. Ale je dobré mentálně opakovat boží jméno, protože tím cvičíte mysl i srdce.

Jaké jsou různé stupně meditace?
Když se pokoušíte poprvé meditovat, přicházejí myšlenky. Později se uklidní. Pak máte nějaké vize. Potom se mysl vyprázdní. Někteří lidé si myslí, že se nic neděje a přestávají meditovat. Ale když budete pokračovat, nakonec přijde realizace.

Mají všichni vize na stejném stupni?
Většina lidí ano, ale někteří ne.

Jaká je nejlepší technika meditace?
Existuje velice mnoho technik, jak meditovat. Většinou to lidi mate. Celkem často zvyšují duchovní pýchu lidí místo toho, aby ji ničily. Pyšný člověk je daleko od Boha. Musíte být velmi opatrní. Nejlepší je pamatovat vždy na Boha a všechno mu nabízet.

Existuje něco, čím bychom transformovali své sny a spánkové stavy tak, aby se staly součástí naší duchovní praxe?
Jestliže děláme džapu, když jsme vzhůru, může to přetrvávat do snových stavů. Také se můžeme modlit k Bohu, aby nám v tomto pomohl.

Co si myslíš o praktikách užívaných mnoha náboženstvími, kdy si člověk myslí, že je Bohem?
Říkat "Já jsem Bůh" není dobré. Jen když se spojíme s Bohem, můžeme to říci. Do té doby, než zmizí myšlenky, pocity, touhy, není dobré to říkat.

Někdy si představuji, jak se mé buňky nebo srdce otevírají Světlu. Jsou takové představy užitečné?
Ne, lepší je zůstat v tichu. Používáním takových představ si vytváříme iluze a můžeme zjistit, že se pohybujeme v umělém, iluzorním světě. Je lepší jít přímo k základu. Někteří lidé, kteří si představují, že jsou božští, získají utkvělou představu, že jsou Bohem. Mohou se stát povznesenými, přestat pracovat a tak podobně. Lepší je být Bohu oddaný. Částečně v průběhu Kali Jurgy, tohoto období, je pro většinu lidí lepší setrvávat v dualistickém chápání. Až na nejvyšší úrovni přijde adualita (nedualita, jednota).


 

Duchovní zkušenosti

Tvá jóga či džapa se koncentruje na Boha a snaží se maximálně vyčistit mysl, aby byla vnímavá ke Světlu a k jeho práci. Když začnou zkušenosti přicházet, existuje nějaká mapa, kterou bychom mohli sledovat?
Zážitky budou přicházet a odcházet. Někdy se žáci ptají na můj názor, ale neposlouchají mou radu, když nekrmí jejich egoismus. Není dobré přemýšlet o zážitcích a dělit je na skutečné a neskutečné. Myšlením nezjistíte, jestli jsou pravdivé či ne. Když zkušenost přijde, ať už malá nebo velké, lepší je nabídnout ji Bohu a pokračovat v džapě. Jinak bude vaše koncentrace soustředěná na zážitek a ne na Boha.

Jak mohu porozumět mystickým zážitkům, které mám?
Odpovědi i pokyny přijdou. Mysl na to musí být zralá. Zkušenosti přijdou a Světlo připraví rozum, aby jim porozuměl.

Měli by lidé o svých zkušenostech mlčet?
Jestli říci o své zkušenosti či ne, to závisí na posluchačích. Na jejich úrovni zájmů a hlavně porozumění. Nemá smysl hovořit o tom s těmi, které to nezajímá.

Když se objevíš ve snu, jsi to skutečně ty, koho vidím?
To závisí na okolnostech.

Jak rozeznám, které vize jsou od Boha a které jsou z mé fantazie?
Někdy je to obtížné. Lidé si rádi vymýšlí a mysl je velice chytrá. Vize, které přicházejí od Boha vás změní. Udělají vás více milujícími a lidštějšími. A také pyšnějšími ve správném slova smyslu. Pyšnými na Boha.

Může zkušenost Boha vést k touze po moci?
Pokud je vize skutečná, tak ne. Vidíte velikost Boha. Vroucí láska k Bohu přináší skutečně více. V tomto zbožňování není žádné pokrytectví. Vize jsou užitečné a vy za ně musíte být vděční. Jsou to znamení, prohlubují víru. Ukazují vám, o co se máte snažit. Skutečná práce je budování lásky a ticha, které mění váš charakter i mysl. Vize přicházejí a odcházejí. Ticho zůstává. Ticho přináší stálé spojení, stálou přítomnost.

Když dosáhneme probuzení, zjistíme, že jsme částí Boha, ne celým Božstvím. Tato realizace zničí všechnu pýchu. Je to tak?
Jestliže je tu nějaká pýcha či pokrytectví, není tu probuzení. Opravdu velcí světci či jogíni jsou vždy nejskromnější. Pokora je láska, pokora je ze srdce. Skutečná radost je pokorná, protože je čistá a darovaná. Skromný člověk je vždy hotov vidět své chyby. Pokud nejste pokorní, nepochopíte Boha. Má síla vámi projde jen, když jste čistí. Jinak může být i nebezpečná. Musíte se udržovat neustále čistí. Ego se bude snažit využít to, co se učí duše.

Občas, když mám špatnou zkušenost, uvažuji o tom, že jsem blázen.
Jestli musíš být blázen, buď jím v dobrém slova smyslu. Blázen s božskou láskou.

Co je třetí oko? Co vidí? Na jakém stupni duchovního vývoje se otevírá?
Třetí oko obsahuje, chápe vše. Vidí celou skutečnost. Například dokáže vidět i pozadí činů ostatních. Na jakém stupni se otevírá, to je individuální. Není intuitivní. Vidí vše naprosto jasně.

Co je samadhí, jaké to je?
Lidé v úplném samadhí jsou nad pěti elementy a nepotřebují potravu, vzduch ani vodu. Jsou blažení, silní a naprosto sví. Pro ty, kteří dosáhnou samadhí, je snadné realizovat se.

Je dosažení samadhí nutné pro realizaci Boha?
Ne. Je to jedna z cest. Cesta jnany. V cestě bhakti můžete realizovat Boha láskou. S rodinou můžete dosáhnout své realizace, s oddaností Mirabai se můžete realizovat. Anasuya uctívala svého manžela, světce jako božského a dosáhla realizace.

Jaký je nejvhodnější postoj k duchovním zážitkům?
Hlavně buďte vděčni. Nabídněte je Tomu, který je poslal. Co vám On dává, vracejte Jemu s láskou. Nikdy si o sobě nemyslete, že jste zvláštní, či vybraní. Vězte, že když si to pomyslíte, mluví vaše ego. Snaží se přivolat vám zpět vaše vize a pak je použít. Ego je chytré a umí používat i zkušenosti od Boha. Pamatujte si, že jakkoliv mimořádné zkušenosti máte, pořád mohou přicházet další a skvělejší. Mysl je omezená, ale duch ne. Neexistuje omezení pro transformaci. Ta, kterou já provádím, je uvnitř bytosti a božské síly a není omezena přírodou. Je mnoho způsobů, kterými může mentální a vitální síla napodobovat ducha a svádět ze správné cesty. Trvá nějaký čas než člověk zjistí, jak tyto síly pracují. Často je obtížné určit, odkud zážitky přicházejí. Zde je nezbytná disciplína, čistota a milost Matky.


 

MODLITBA

Jak důležité je prosit Boha?
Jestliže si něco přejete - lásku, pravdu, odvahu - musíte o to požádat. Když Boha požádáte pokorně a milujícně, dostane se vám toho. Musíte však žádat celým srdcem, až bude prázdné. Pak ho Bůh může naplnit. Jestliže je tu nějaká pýcha, nemůže být srdce vyplněno. Bůh vám chce dát vše. Musíte se naučit, jak mu to dovolit. K tomu je potřebné ztišit se. Odměnou za to je blaho a vědění.

O co bych tě měl žádat?
Žádej cokoliv jako dítě žádá svou matku o cokoliv bez ostychu. Nepřestávej s klidem mysli, s čistotou srdce nebo se zříkáním se. Žádej vše. Nebuď spokojen s ničím míň než se vším. Když budeš žádat, budeš dostávat. Když budeš dostávat, budeš muset nést zodpovědnost.

Jaký je vztah mezi karmou a prosebníkem? Jaký je úkol prosebníka, když se vše odehrává v závislosti na naší karmě?
Kdybychom akceptovali jen svou karmu, nikdy by to neskončilo. Karma by pokračovala v mnoha dalších a dalších životech. Když se však modlíme a nabízíme ovoce našich činů Bohu, může se naše karma zastavit, zmenšit, či změnit.

Jak pracuješ s něčí karmou? Jak odstraňuješ překážky?
Některé karmy mohou být odstraněny, ale některé jsou velmi velké a nedají se odstranit. Rozhodně mohu lidem pomoci. Stále méně spočívat v jejich problémech, a tak redukovat jejich bolest. Když věříme v Boha a přijdou těžkosti obyčejného života, neucítíme je tak silně a můžeme je přejít s lehčím srdcem. Přemýšlení o problémech je dělá jen horšími a i malý problém tak může vést k velkému výbuchu na konci. Nedá se popsat, jak odstraňuji překážky.

Mají všichni lidé anděla strážného?
Existují různí andělé pro různé účely. Přicházejí, jen když je jich třeba.

Když máme nějaké problémy, pomůže, když ti o nich napíšeme? Stačí se jen modlit?
Někteří oddaní mi chtějí psát, jakmile se vyskytne nějaký problém. Vždy se obracejí na Matku. Jiní oddaní, kteří příliš poslouchají rozum, nepíší, protože se bojí, že si zapíši jejich problémy, které chtějí skrývat. Lidé by měli psát o problémech a jestliže budou, dostanou přímou pomoc. I když někteří lidé dostávají přímou odpověď skrz modlitby, stejné modlitby mnoha dalších lidí nejsou tak hluboké, a proto nepřichází odpověď tak rychle. Mnoho lidí psaní odkládá, a když konečně o svých problémech napíší a odešlou dopis, odpověď přijde dříve, nežli já dopis dostanu. Každý se musí rozhodnout sám, zda má o problémech psát či ne.

Je v modlitbě potřeba nějaký prostředník? Někdy je těžké modlit se přímo k Bohu.
Ti, kteří se modlí přímo k Nadduši, mají v ni obrovskou a silnou víru. Protože mají sebevědomí, věří, že jim Bůh pomůže, a proto nehledají prostředníka. Ať už je tu prostředník nebo ne, nakonec jdou všechny modlitby k Nadduši.

Milost od tebe přichází přímo k nám, nebo skrze prostředníka, jako je naše duše?
Milost přichází přímo, bez prostředníka. Bůh nám vždy pomáhá.

Může se obyčejný člověk modlit za ostatní, přestože je tak nepatrný?
Jakkoliv jsme malí, je užitečné žádat Nadduši, aby odstranila naše překážky nebo překážky druhých. Modlitba vždy pomůže. V očích Nadduše jsme vždy malými dětmi.

V jistých duchovních tradicích jednou cestou, jak pomoci druhému, bylo v hluboké meditaci podržet jeho podobu. Jsou techniky jako například tato, užitečné? Mohla bys nám doporučit nějakou další?
Lepší je jednoduše se modlit a žádat Boha přímo, aby ostatním pomáhal a chránil je.

Když přítel prochází takovými těžkostmi, že tu slova nepomáhají, co mohu dělat?
Jen se tiše modli. Je to ta nejlepší věc, kterou může člověk udělat.

Když silně cítíme tvoji energii, je dobré poslat ji těm, kteří ji potřebují?
Nelze přenést Světlo na druhé. Světlo, které přichází vám, je užitečné pouze pro vás.

Můžeme pomoci druhým k osvícení?
Modlitba za ně jim v tom pomůže a také to pomůže vzpomenout si na Boha.

Je těžké najít si čas k modlitbě v průběhu dne?
Není to těžké. Je to otázka vytvoření zvyku modlit se.

Je možné mluvit k Bohu?
Když Bohu nabídneme vše, budeme vědět, že poslouchal, protože se dostaví výsledek. Jednou, až budeme zralí, uslyšíme Boží hlas.


 

Láska a oddanost

Proč je důležitá oddanost Bohu?
Pokud jste oddaní, dostane se vám všeho.

Jak může člověk růst k oddanosti?
Měl by mít upřímnou touhu rozvíjet oddanost a upřímně se modlit k Bohu.

Někdy pro Boha pláči. Je to tak dobře?
Pan Reddy měl často ve zvyku říkat, že je divné, že člověk pláče pro ztrátu peněz nebo ženy, ale nestráví v bdění noc modlením se k Bohu. Ramakrishna říkával totéž. Vždyť tolik plakal a modlil se k Matce Boží. Plakat pro Boha, to je obrovská věc. Jak často lidé pláčí pro milence, který je nakonec odvrhne. Ale Bůh pamatuje na každou modlitbu, na každou slzu. Slza je okno, skrz které mohu vstoupit. Jak mohu vstoupit do srdce, které po mně netouží? Proč by lidé měli cítit stud za to, že pláčí pro Boha? Podívejte se na Kršnovy gopie, podívejte se na Mirabai. Musíte ohromně milovat, toužit po lásce Boží. Musíte opustit všechny lásky pro tuto jedinou, abyste to mohli učinit, musíte znát hodnotu Boha. Mnoho životů mohlo projít bez jediného pocítění božské milosti. Pokud nechcete zabít tento život, svatá touha po Bohu je nejzákladnější věcí.

Může se člověk vzdát touhy po Bohu?
Jen Avatar musí toužit být v Bohu každým okamžikem. A když Avatar zemře, touží se všemi bytostmi, aby se s Bohem spojily. Realizace je začátek touhy po hlubším spojení.

Bůh je bez formy. Ale abychom ho mohli milovat, není nutné milovat jeden z jeho aspektů, jež mají formu? Například Kršnu nebo Ježíše?
Můžete Boha milovat přímo i skrze bohy, anděly a gurui.

Jak máme provádět bhakti, oddanost?
Není nutné nabízet květiny a kadidlo. Cokoliv děláte, může být nabídnuto bez očekávání, že se to vrátí. Milujte svého mistra upřímně a obětavě.

Jaký je vztah mezi džnánou a bhakti?
Být džnánou znamená vědět a více znát o Bohu, tak ho milovat. Být bhakti znamená vybrat si cestu lásky a spíše než Boha milovat, ho znát.

Někdy, když se soustředíme, myslíme na Boha, ale jindy jsme připoutáni k druhým věcem.
Když si myslíme, že nemyslíme na Boha, přijde aspirace, která vede k Bohu.

Nikdy nemám skutečný pocit lásky a oddanosti Bohu.
Myslet na Boha, i když jen mentálně, povede ke zkušenosti s Bohem.

Někdy se cítím Bohem odmítnut.
Když necítíme Boží lásku, cítíme jeho nepřítomnost jako trest. Když cítíme Boží lásku, divíme se, jak je možné, že jsme ji předtím necítili.

Jaký je tvůj názor na ateismus?
Žádný ateismus neexistuje. Každý je něčemu oddaný, ať tomu říká umění nebo něco jiného.

Jaký je rozdíl mezi skutečnou potřebou Matky a naší upřímnou láskou k ní?
Je tu rozdíl. Když ji potřebujeme, je to pro nás, když ji milujeme, nic neočekáváme.

Je pro oddaného problém milovat Tvou osobnost stejně, jako Boha v Tobě?
Pokud jste připoutáni na mou osobnost a vnější formu, může vzniknout konflikt a zklamání. Ale když je váš vnitřní vztah ke mně dobrý, pak je vše v pořádku.

Když začneme cítit s mimořádnou intenzitou Tvou lásku, znamená to, že to začínáme vracet?
Existuje jen jedna láska a jedna energie. Když ji cítíte, začínáte tomu rozumět.

Jak se bhakti stane neduálním?
Dualita existuje, dokud se nespojíte s Bohem. Pak je tu pouze Jedno. Tak jako láska k mistru roste, tak se postupně spojujete s Bohem. Tento proces probíhá pomalu, takže můžeme sledovat rostoucí zkušenost Boha. Když to neprobíhá pomalu, tak to necítíte. Když to necítíte, tak oddanost, kterou potřebujeme pro transformaci neroste. Když se staneme úplně realizovanými, všechny aspekty splynou s Bohem.


 

Zříci se a obětovat

Tím, že učíš v tichosti a přitahuješ sílu Nadduše, žádáš volnou, hlubokou a intenzivní oddanost. Pomůžeš nám, abychom jasně porozuměli tomu, co je pravou oddaností?
Odevzdat se, znamená vše nabízet Bohu. Odevzdat se znamená Bohu nabídnout svůj život. Jednoduchost je oddanost. Když jsme prostí, ego se rozpouští samo v sobě a přicházejí odpovědi. Vždy pamatujme, nehledě na to, jak jsme velcí, že je něco většího - Bůh, to znamená odevzdat se. Oddanost znamená nebýt sobeckým. Pokora je odevzdanost.

Co znamená "zříci se"?
Zříci se znamená nabídnout Bohu vše, co děláte a svědomitě následovat svou vnitřní moudrost. Důležitou formou oddanosti je dodržování pravidel jakéhokoliv náboženství.

Není zříkání se projevem slabosti?
Ne, skutečná oddanost nesouvisí se slabostí. Je to nejsilnější věc, kterou může člověk udělat. Musíte být silní, abyste se dokázali všeho vzdát.

Proč má člověk nabízet vše Bohu?
Nabízení všeho čistého i nečistého je nejlepší a nejrychlejší cestou do duchovního rozvoje. Pokud vše nabízíte Bohu, On to přijme a změní i ty nejhorší věci. Nezáleží na tom, co nabízíte, ale na samotném aktu nabízení. Vše nabízejte a osvojíte si zvyk stále myslet na Boha. To vás změní.

Co znamená nabízet?
Milovat ušlechtilost. Cokoliv děláte, dávejte Bohu s vděčným a pokorným srdcem.

Jak může člověk Bohu něco nabízet?
Můžeme říci, že nabízíme Bohu jakýmkoliv způsobem. Ať už pomocí slov nebo jen pocitem. Když nabízíme něco dobrého, jednoduše za to děkujeme Bohu. Negativní věci můžeme Bohu nabídnout a požádat ho, aby je vzal zpět. Nebo pouhým jejich nabízením můžeme začít pociťovat rozpaky nad tím, co Bohu dáváme a začneme se měnit.

Můžeme se těšit z materiálního života?
Můžete, ale nabízejte to Bohu.

Co to znamená, když Kršna říká v Bhagavadgítě Ardžunovi, aby se vzdal ovoce všech svým činností?
Když myslíte "udělám toto", stanete se egoisty. Místo toho nabízejte Bohu. Když vše nabídnete, nebude existovat žádné ego. Když zmizí ego, stanete se božskými.

Jak rozvíjet usilování?
Nabízejte Bohu a podaří se vám to.

Mnoho oddaných přináší květiny a dárky. Jakou nejlepší věc ti můžeme nabídnout? Nebo je to jedna z temných stránek ega?
Ano, hlavně ego. A také radost. Cokoliv nabízíte, musíte nabízet upřímně, ne z povinnosti.

Ale ego je strašné.
Pro Boha není nic strašné.

Je povaha nabízení Bohu důležitá?
Dítě přinese matce kuličku, slimáka, klacík. A ona se nedívá na dárek. Je šťastná, že na ni dítě myslí. Co je dárkem pro Boha? Bůh má všechno. Vy mu pouze vracíte to, co jste od něj dostali. Dary nejsou důležité, láska je důležitá.


 

Ego

Jak vzniká ego?
Tělo, osobnost a hlavně rozum jsou tvůrci egoismu.

Jak to, že ego blokuje skutečnou sílu, když je tak slabé?
V porovnání s Bohem je ego slabé, ale ve světě je silné.

Proč lidé považují svět za skutečnost?
Protože se soustředí na věci a vidí více rozdíly než jednotu.

Ve světě je ego silné. Jak se máme zbavit ega, aniž bychom utíkali od světa?
Když vnitřně vyrostete, ego vás opustí. Meditace, džapa a modlitba oslabují ego.

Musíme zbavení se ega vnímat vždy jako smrt?
K dosažení realizace je nezbytná smrt starého já, ega. Proč však být z toho smutní? Co vám staré já dalo, abyste ho měli milovat? Božské já vám dá vše a ještě blaho. Nepřemýšlejte v termínech jako "vzdát se", myslete na růst. Myslete na stálý růst, zesilování lásky a více jednoty. A pak, co jste chtěli včera, nebudete chtít dnes, nebudete potřebovat zítra. Musí tu být disciplína a kontrola, ale ne ve jménu smrti, ale naopak ve jménu lásky a skutečného života. Musíte někdy osekat strom, aby rostl lépe a rovně.

Je smrt ega nezbytná?
Pro Boha není ego potřebné. Pro život v tomto světě potřebné je. Můžete si vybrat.


 

Bolest na cestě

Co máme dělat se strachem, který přichází s procesem duchovního otevírání?
Nebojte se toho. Je to obvyklé a přirozené, nedá se to zastavit. Ale ztratí se to. Tak jako radost přijde a zase odejde, stejné je to se strachem. Jednoduše ho přijměte a pokračujte.

Jak mám jednat se strachem, který se někdy objeví?
Proč být zarmoucen, nebo se bát? Jděte hlouběji do radosti. Pracujte s radostí. To je způsob, jak se zbavíte smutku a strachu.

Co mám dělat s beznadějí, když cítím, že selžu?
Selhání není důležité. Každý na čas selže. Všichni dělají chyby. Nikdy nesmíte ztrácet odvahu a nikdy si myslet: "To nemohu udělat". Musíte vědět, že to nejste vy, kdo vykonává práci, ale Matka. Musíte jí důvěřovat. Samozřejmě musíte také pracovat, ale jen mírumilovně, s otevřeným srdcem.

Má mysl vždy vymýšlí potíže, co mám dělat?
Snažte se být natolik moudří, abyste věděli, že nic nevíte. Pak vás může Bůh vést k pravému vědění, klidně, stupeň za stupněm. Dejte mu svou mysl beze strachu a já ji rozšířím. Když srdce trpí, je snadné změnit jeho utrpení v radost, ale když mysl tvoří a žije svou fantazií, je velmi těžké to změnit. Takže buďte velmi opatrní. Nenechte svou mysl, aby se stala vaším nejhorším nepřítelem.

Někdy se cítím, jako bych se vzdával naděje.
Nikdy by se člověk neměl vzdávat naděje. Jestliže to udělá, zabíjí se. Naděje stále existuje.

Musí být člověk pokorný, aby mohl doufat?
Musí znát sám sebe. Tím se stává pokorným. Pak může skutečně doufat.

Čím to je, že člověk, který získá zkušenost s určitou mírou tvého Světla, je později postaven tváří v tvář negativním náladám a silným touhám?
Emoce jako například hněv nevznikají proto, aby bránily našemu vývoji. Jsou tu, uvnitř nás, a nedají se kontrolovat. Musí vyjít na povrch, abychom je pochopili a mohli je nabídnout Bohu. Vše, co je uvnitř, přijde ven. Dokonce i u vyvinutých lidí přichází hněv, ale jeho kvalita se mění, ačkoliv třeba kvantitou zůstává stejný. Tyto emoce zůstávají do doby, než se spojíme s Nadduší.

Proč se musí naše slabosti a viny tak jasně ukazovat, právě když se nejvíc snažíme zdůraznit ty světlejší stránky osobnosti?
Proto, abych mohla pracovat, lidé musí znát své špatné stránky. Musí vědět vše, aby nebyli oběťmi sebe sama. Síla může pracovat jen skrze pokoru. Musíte znát rozdíl mezi člověkem a Bohem, kteří jsou ve vás, abyste mohli pomocí Boha změnit člověka.

Ve zlosti, mám tu zkušenost, o tobě pochybuji.
Pochybnost je užitečná. Udržuje nás skromnými. Někdy lidé mluví o tom, jak moc milují Boha, ale já vím, co je v jejich srdcích. Je lepší, když člověk řekne "Miluji tě" a ví o zášti i pochybnostech, které jsou stále v něm. Pak to něco znamená. Pak může láska růst. Jakkoliv pochybnosti přijdou, jakkoliv znepokojující jsou, vězte, že jsou pouhým výtvorem mysli. Pouze Světlo je skutečné. Pro ego je těžké, aby to přijalo. Ale nestyďte se za pochybnosti. Jste lidé a takové věci se lidem stávají. Využijte veškerou energii na svoji přeměnu. Existuje jen jedna energie, a když o tom víte, můžete všechny impulsy obrátit ke mně, všechno nabídnout vzhůru, jakkoliv je to špatné, a bude to přeměněno.


 

Utrpení

Náboženství jako křesťanství a budhismus tvrdí, že utrpení je do určité míry dobré, a že nás podněcuje k hledání Boha. Hraje utrpení roli pro sadhanu?
Utrpení je jednou z cest, ale ne tou hlavní. Přichází samo od sebe. Nemusíte o něj žádat, když trpíte, samozřejmě budete žádat štěstí. Ale Bůh nikdy neříká, že utrpení je nezbytné - tato myšlenka byla vytvořena lidmi. Bůh žádá, abychom byli šťastní, harmoničtí a mírumilovní.

Jak utrpení pracuje na změně?
Lidé v životě velmi mnoho trpí, aniž by věděli proč. Když je tu Milost, pomůže vám poznat proč se změnit. Největší bolest je ignorace. Když je bolest čistá, můžete najít její pramen a změnit to.

Jaký máš názor na tělesné utrpení?
Bolest patří k tělu, takže ji musíme akceptovat.

Můžeme zmírnit své utrpení?
Když nejsme upřímní, cítíme utrpení. Pokud jsme upřímní, není tu žádné utrpení - soustředíme se na Matku, takže i pokud trpíme tělesně, necítíme to. Nemůžeme říci, že tu není žádná bolest, ale když necítíme, že to patří k nám, je to slabost. Jestliže máme víru, cítíme méně bolesti. Jak uvažujeme o utrpení, závisí na naší mentalitě. Když bolest nabídneme Bohu, zbavíme se jí. Soustředěním pozornosti na bolest ji jen zvyšujeme. Lidé dělají z bolesti něco víc, než čím skutečně je, protože se na ni soustředí.

Proč Bůh vytvořil svět tak, že existuje bolest?
Lidé zvětšují svou malou bolest svou kreativní myslí tak, že se z ní stává velké drama.


 

Intelekt

Adilakshmi: {Kolikrát už jsem to viděla. Lidé sem přicházejí se spoustou otázek, ale jen sezením s Meerou se úplně vyčistí jejich mysl. Přicházejí s otázkami a odcházejí s mírem. Mír a radost jsou jejich odpovědí.

Může řeč vyjádřit pravdu?
Může na ni poukázat.

Je důležité porozumět filosofickým systémům?
Studium různých cest je užitečné, protože dává obecné vědomosti o Cestě a respekt k jiným tradicím. Pokud známe jen pár cest, možná budeme mít strnulý a omezený pohled na věc. Rozsáhlé prostředí znalostí je lepší, pomůže nám vyjasnit určité zážitky a dá nám jistotu, že jdeme správným směrem.

Které spisy různých učitelů doporučuješ?
Každé náboženství má své základní knihy. Je dobré číst tyto základní práce jakéhokoliv náboženství. Samozřejmě, že můžeme číst i jiné knihy, které se nám líbí, ale základní věci musíme znát. Čtěte knihy mnoha filosofů a světců, ne jen jednoho. Budete mít větší rozhled.

Zjistil jsem, že to, co jsem potřeboval vědět, se dozvím, až když jsem dost silný na to, abych vědění dokázal unést.
Ano, nemá smysl, abyste věděli dříve, než jste připraveni. Jinak to vede ke zmatku.

Máme se snažit udržet intelekt na uzdě?
Pokud rozum neruší, nebo neničí ostatní, pak může sloužit svému účelu.

Je čistota, kterou potřebuji k tvé práci čistota mysli?
Je to čistota ducha, Světla. Ale rozum je užitečný. Zkoušejte být probuzeni duchem. Udělejte rozum svým sluhou a ne pánem. Mysl, která následuje ducha, vzbuzuje radost.


 

Realizace

Můžeme na Nadduši pohlížet jako na "Já"?
Jen když s Nadduší splynete.

Co je atman, duše?
Duše přichází z Nadduše. Tak jako duše je základem pro tělo, Nadduše je základní pro duši. Duše řídí náš rozvoj a je základní nebo kořenovou příčinou všech fyzických a jemnohmotných těl. Pracuje s jejich pomocí na zkušenostech, které při realizaci odnese s sebou k Nadduši.

Jaký je náš vztah k duši?
Duše funguje jako ochránce během všech životů a stále s námi. Nemá žádná vlastní přání. Není jen svědkem nebo průvodcem, ale také pomáhá k našemu vývoji. Nepodléhá vlivu našich činů, zůstává s námi ve všech životech, dokud se nespojíme s Bohem.

Co je to proces realizace?
Tělo, životní síla a mysl se musí naučit, jak spolupracovat s duší. Když zažijeme vše, co jsme potřebovali, duše se všemi obaly může splynout s Nadduší.

Když umím v meditaci uklidnit mysl, přijde realizace duše?
Před realizací se stane, že mysl a vitálno více pochopí a postupně se mění.

Když lidé tvrdí, že realizovali Boha, realizují skutečně atman?
Mnoho lidí říká, že jsou realizovaní. Někdo tvrdí, že se realizoval, aby se vyhnul obyčejným závazkům. Skutečně realizovaní lidé neříkají, že jsou realizovaní. Realizace duše není plnou realizací. To, co míním slovem realizace, je realizace Nadduše, ne atmánu.

Když realizujeme Boha, je to jen jeho část, nebo celý Bůh?
Realizace je celé Božství, ne část.

Může se člověk osvobodit během jednoho života?
Trvá to mnoho životů a vyžaduje to tvrdou duchovní praxi. Není dobré příliš přemýšlet o realizaci. Provádějte praktické cvičení pro Boha, ne kvůli osvobození.

Mohla bys popsat realizaci? Někteří lidé si myslí, že realizovaný člověk se stane kamenem bez citu.
Realizace je absolutní cítění, absolutní volnost milovat vše a vědět vše. Nerealizovaný člověk je jako kámen, realizovaný člověk je jako pták, jako život, skutečná energie a krása.

Jaký je realizovaný člověk?
Jako dítě v míru, v lůně Matky, které ví, že je stále udržováno milostí a Světlem Matky Boží.

Vypovídají všechny popisy osvícení v různých náboženstvích o stejné věci?
Různá náboženství možná uctívají různé techniky, ale nakonec vedou ke stejnému cíli.

Co je to sahaja?
Obyčejně lidé vždy dělají rozdíly mezi tím, kde Bůh je a kde není. V shaja zažíváte Boha všude.

Existuje moment, kdy se člověk stane realizovaným?
V tomto procesu jsou mnohá probuzení. Ale neexistuje konec realizace. Musíte si stále připomínat, že cestujete dále a na nic se nevázat. Neexistuje konec cesty. Dobré vlastnosti mysli se mohou nekonečně rozšířit. Musíte se otevírat více a více, stávat se více milujícím, více a více mírným, mnohem vyrovnanějším a harmoničtějším.

Co je naprostá realizace?
Splynutí s Nadduší je úplná realizace. Můžete realizovat Nadduši bez splynutí, dokud jste ještě v těle. Úplná realizace přijde po smrti, kdy už nezískáte tělo. Splynutí je konec všech životů. Nikdy se nevrátíte zpět. Ačkoliv je tu pár výjimek, většinou po splynutí nepřijde návrat.

Co se stane s vývojem, když splyneme s Nadduší? Dá se toho nějak využít?
Ano, jedině že vás Nadduše pošle zpět se speciálním úkolem. Pak je vývoj užitečný. V okamžiku smrti si realizovaný člověk může vybrat, zda zůstane, nebo nesplyne a vrátí se, aby pomohl ostatním.

V budhistické cestě mahajány je důležité přání stát se buddhou kvůli ostatním a vrátit se pomoci jim. Co si o tom myslíš?
Základní je splynutí s Bohem. Pak je vše Nadduší. Dále už neexistujeme a plníme rozkazy Nadduše. Když Nadduše požádá, abychom se vrátili, pak to učiníme. Nemáme žádná vlastní přání.

Někde jsem četl, že člověk může realizovat Boha v jedné hodině.
S milostí Boží může člověk realizovat Boha ve vteřině.


 

Práce ve světě

Jaký je nejlepší způsob života?
Není důležité, jak žijete. Můžete žít normálním životem, nemusíte ho celý koncentrovat na Boha. Ale cokoliv děláte, snažte se myslet na Boha, jak jen to nejvíc jde. Vaším cílem by mělo být usilování o Boha.

Mám se vzdát svého zaměstnání a rodiny a dělat Tvou práci?
Ne. Sadhaně nevadí rodinný život. Lidé by měli zůstat tam, kde jsou a obrátit svoji pozornost k Bohu a otevřít se Světlu. To je vše. Nemusíte být fyzicky blízko mne, abyste mohli dělat moji práci. Ať jste kdekoliv a vaše usilování je upřímné, jsem s vámi.

Dal bych přednost trávení svého času v meditaci před hmotným světem. Co si o tom myslíš?
Obecně doporučuji rovnováhu mezi hmotným a duchovním životem. Člověk musí milovat svět a lidi a ne cítit odpor. Se světem není nic v nepořádku - Bůh je všude. Je to spíše tak, že nejsme dost dobří na to, abychom viděli skutečný svět.

Nemohl bych žít z vládní podpory?
Není dobré žít z cizích peněz. Hromadíte tak karmu.

Ale když od vlády dostanu jen nepatrné množství?
Karma je karma. Nemá to co dělat s menším nebo či málem nebo větším či menším množstvím.

Neumím žít ve světě a zároveň Tě následovat.
Musíš se naučit snášet oba světy.

Není lepší zařídit si situaci tak, aby člověk nemusel pracovat a mohl se plně oddat jen duchovním záležitostem?
Nemyslím si, že by lidé neměli pracovat. Každý musí pracovat. Já také pracuji. Každý ať dělá, co umí. Není doba na to, aby se lidé odtahovali od světa. V této době musíte pracovat s Boží silou a láskou právě ve světě. Nepřijímám ty, ať jsou jakkoliv staří, kteří za mnou přicházejí, aby tu zůstali. Přeji si, aby lidé přišli a zase odešli. Když jsou lidé skutečně oddaní Bohu, není rozdílu mezi činností a modlitbou.

Doporučuješ život v ašrámu?
Ne. Ašrámy mně nezajímají. Nemám zájem vymýšlet činnosti pro ty, kteří nechtějí pracovat, kteří chtějí jen sedět dokola a myslet si, že myslí na Boha. Lidé by měli pokračovat ve svém obyčejném životě. Rodinný život je velmi dobrý pro mou práci. Učí lidi být nesobeckými. Chci, aby lidé byli silní, nesobečtí, samostatní a aby přispívali světu jakýmikoliv schopnostmi a dary, které mají. Chci aby pracovali. Všechna stará rozdělování na "svaté" a "světské" nejsou skutečná. Vše je božské. Všechno je Bůh. Každý si to musí uvědomit.

Někteří lidé si myslí, že intelektuální práce je důstojnější než práce rukama a že duchovně pracovat je jedna věc a pracovat světsky druhá.
To není pravda. Není tu rozdíl. Pro mně neexistuje rozdíl mezi žádnými druhy práce.

Doporučuješ duchovní cvičení jako džapa a meditace?
Bůh je všude. Není nezbytné pokračovat v duchovním cvičení. Ale není tu žádné pevné pravidlo; jestliže někdo touží pokračovat, pak je vše v pořádku.

Není důležité ne pouze svou práci dělat, ale dělat ji jako součást sadhany a se stejným cílem?
Ano. Musíte dávat stejný důraz na práci i na sadhanu a vyvážit je.

Když se příliš soustředím na Boha při své práci, neztrácím s ní kontakt a nestanu se zbytečným?
Ne, když myslíte na Boha, práce jde spontánněji a harmoničtěji. Když člověk přistupuje k práci přes rozum, může se stát mnoho špatného.

Není sobecké být soustředěn na svůj duchovní život? Neměli bychom pomoci ostatním?
Pomáhat ostatním je nejlepší věcí. Ale vyvažování a syntéza jsou důležité. Nesoustřeďujte se jen jedním směrem.

Co je to perfektní život?
Realizovat Boha je jediný perfektní život.


 

Lidské vztahy

Co je láska?
Dělat pro lidi to, co potřebují, bez očekávání, že se něco vrátí. To je láska.

Je lidská láska součástí lásky Boží?
Žádná láska nepřichází bez Boží milosti.

Když se člověk zamiluje, často cítí, že láska vane na všechny. Je to duchovně užitečné?
Zamilovanost je užitečná ve smyslu života ve světě, ale nemůžeme ji zaměňovat se spiritualitou. Kapacita k milování více lidí nemusí nutně znamenat, že je snazší milovat Boha. Ale zamilovat se není špatné - někteří lidé se stanou za tuto zkušenost vděční Bohu. Ale někteří proto na Boha zapomenou.

Je i ta nejhlubší lidská láska vazbou?
Milovat lidskou bytost znamená vázat se. Láska je láska. Když víme, jak milovat, můžeme se milovat navzájem či také milovat Boha. Láska přichází spontánně a nemá žádná pravidla ani usměrnění. Měla by mít možnost růstu. Není nutné milovat mne. Když milujete někoho jiného, láska přijde ke mně.

Vede láska k rodině také k lásce k Bohu?
Když se člověk naučí milovat svou ženu a děti čistě, naučí se lásce jako návyku. Naučí se být nesobeckým. Pak se jeho srdce může obrátit k Bohu.

Jaký je duchovní význam rodinného života?
Klidná a harmonická rodina je obrovským duchovním úspěchem, stejně jako skutečné manželství. Vyžaduje to mnoho práce a obětí od každého. Svět je rodina. Skutečné vnímání znamená vidět všechny jako své příbuzné, jako svou část. Toto vnímání je to, na čem skutečný mnich a sannjasin pracují. Když odejdou od rodiny, měli by zjistit, že jejich rodinou je svět. Jinak je jejich hledání sobecké a ne osvícené.

Je pro svobodného člověka jednodušší dělat sadhanu?
To není otázka toho, zda jste či nejste ženatí (vdané), ale jestli jste nebo nejste upřímní. Když jsou dva lidé ve vzájemném vztahu skutečně zaměřeni na Boha a hodí se k sobě, jejich vývoj může být mnohem rychlejší, než vývoj svobodného člověka, protože se navzájem doplňují.

Proč je duchovní vývoj obtížný pro hlavu rodiny?
Máme sklon dávat příliš velký důraz na rodinu, a proto se zaplétáme do problémů. Když nejsme tolik připoutaní a nabízíme ovoce svých činností Bohu, pak lze překážky zpozorovat.

Jak posoudit, zda je manželství nápomocno našemu duchovnímu rozvoji?
Když není harmonické, není tu růst. Harmonie je jisté znamení duchovně zdravé bytosti. Kde není žárlivost a vztek, tam je harmonie. Není to nijak vysoký stav, ale běžný smysl.

Máme se snažit hledat Boha v každém, i v tom nejhorším zločinci?
Vidět Boha ve všem je nejlepší, ale je těžké to dělat.

Může být přátelství překážkou v duchovním rozvoji?
Když obrátíte svou lásku k Bohu, bude vše v pořádku.

Je mi přítel užitečný v sadhaně? Mám pokračovat v přátelství, nebo se mu vyhnout?
Není nutné opouštět přátelství. Žádná lidská bytost není bez chyby. Abychom žili harmonický život, musíme respektovat pocity druhých. Když spolupracujeme s druhými, není nezbytné žít sám, abychom dosáhli Boha.

Mají tví oddaní zvláštní vztahy k sobě navzájem?
Není tu žádný harmonický vztah, ale mohou cítit, že jsou obrovskou rodinou. Děti se svou Matkou.


 

Sex

Nezaměňujte lidskou lásku s láskou Boží. Vzdejte se touhy až to přijde samo. Možnost vzdát se touhy by měla přicházet z radosti a ne z utrpení. Chci pro vás vývoj od částečné radosti k dokonalé radosti.

Jaký mám mít postoj k sexualitě?
Práce jde rychleji a čistěji, když dokážete žít bez sexu a povznesení nad touhou. Ale málokdo to zvládne. Pro většinu lidí je extrémně nebezpečné přeměňovat sexualitu dříve, než jsou připraveni. Základní věcí je nevzdat se jí, ale nabídnout.

Cítím se připraven vzdát se sexu. Ale slyšel jsem, že to může být nebezpečné. Co si o tom myslíš?
Jestliže rozhodnutí přišlo skutečně od tvého vnitřního já, je to správné.

Mnoho lidí, kteří touží po duchovním životě, má otázky týkající se sexu. Měli by ti, kteří nastoupí na duchovní cestu, vyloučit sex ze svého života?
Sexualita není důležitá pro duchovno. Duchovní člověk si může vybrat, zda bude či nebude mít sexuální vztahy. Sexualita a spiritualita jsou různé věci.

Co si myslíš o vztazích, které jsou přístupné: být ženatý, svobodný, homosexuál atd.?
V zásadě člověk, který je člověkem, má rodinný život. Ti, kteří věří, že sex mezi mužem a ženou je špatný, by si neměli myslet, že homosexualita nebo masturbace jsou lepší nebo duchovně nadřazené. To je chyba. Sex je prostě sex.

Pomáhá sexuální blaho pochopit blaho duchovní?
Ne, tato myšlenka je úplně špatná. Potěšení mezi dvěma lidmi nemá žádný duchovní význam.

Může být sex cestou k osvícení?
Ne sám o sobě. Důležité je být upřímně oddaný Bohu. Jste-li ženatí nebo svobodní, záleží na vašem vztahu k Bohu. Manželství není překážkou osvícení. Jestliže je manželství součástí naší karmy, neunikneme mu.

Mohou ti ženatí (vdané) nabízet své milování? Posvětí ho tím?
Ano. Vše může být nabízeno. Jestli skutečně nabízejí, je tu požehnání.


 

Děti

Jaký je nejlepší způsob učit děti o Bohu?
Není nutné učit děti - vědomí Boha je v krvi. Většinou děti přijímají více Světla, protože jsou více otevřené.

Jak mám podpořit spiritualitu u svých dětí?
Když si to přejí, rodiče je mohou učit své vlastní cestě.

Mé dceři je sedm let. Je to brzo, abychom ji začali učit o Bohu?
Nedělejte to násilím, ale můžete ji učit. Je příliš malá na to, aby se učila meditovat. Tomu se může učit až kolem dvanácti let.

Kdy duše vstoupí do plodu?
To záleží na bytosti, která se inkarnuje a také na tom, jak rodiče myslí na dítě.

Co si myslíš o potratu?
Všechny případy ztráty těhotenství nemohou být nazvány potraty. Nemůžeme zobecnit, zda je potrat špatný nebo dobrý. To závisí na okolnostech a na motivaci. Mnoho dětí může znamenat chudobu pro rodinu nebo nedostatek vzdělání. Může to být trest pro ostatní děti. Není dobré nutit lidi, aby měli nechtěné děti.

Co to znamená být narozen jako dvojče?
V jednom životě dva lidé zažili obrovskou bolest, když byli rozděleni, a proto se teď inkarnovali společně.

Když mělo moje dítě deprese, modlila jsem se, aby zmizely. Brzy se mu udělalo lépe, ale já jsem měla deprese. Je možné, že bych jeho deprese vzala na sebe?
Ano, věci tohoto druhu se stávají, zvláště mezi rodiči a dětmi.

Co se stane s karmou člověka, když z něho sejmeme bolest? Jak se naučí to, co se měl naučit pomocí bolesti?
Bude muset projít bolestí v jiné situaci. Nejlepší věc, kterou můžeme udělat, je modlit se k Bohu o pomoc.

Jaký má smysl snímat utrpení z ostatních, když to později budou muset stejně prodělat?
Když lidé žijí společně v rodině, je běžné, že utrpení jednoho nesou i ostatní. Když je člověk v depresivním stavu, bude to přicházet znova a znova. Když rodič sejme hodně depresí z dítěte, to teď nebude muset moc trpět. Když se deprese vrátí, bude mít nějakou útěchu a vypořádání s nimi bude snazší.


 

Emoce

Jaké jsou klady a nebezpečí emocí?
Obecně řečeno, emoce jsou povrchní (na povrchu) a brání nám v hlubším vstupu do sebe. V tomto smyslu nemají žádné výhody. Narušují schopnost člověka být mírným.

Takže člověk potřebuje být vyrovnaný, aby mohl čelit událostem svého života.
Ano, to je velmi důležité. Musíte být klidní. Nic vás nesmí děsit, nic, co zažijete, nebo pocítíte, s vámi nesmí "mávat". Abyste byli takovými, musíte obrátit svou pozornost k Bohu.

Strach je tedy hrozně destruktivní. Má to nějaký význam?
Když máte strach, žádáte Boha o pomoc. Takže strach pomáhá myslet na Boha.

Jak je na Cestě důležitý humor?
Život bývá z velké části smutný. Ti, kteří mají smysl pro humor, mohou lépe vidět vlastní vinu.

Západní lidé se učí být pevnými (tvrdými) v domnění, že budou silní.
Ale pevný neznamená silný. Pouze láska, která je zakořeněná v Bohu je silná - unese cokoliv.

Lidé na západě vypadají k sobě navzájem netolerantní.
Lidé v Indii, mnohem více než zde na západě, akceptují slabosti druhých. Když v Indii není někdo silný, nevyžaduje se po něm, aby byl. Když je někdo mentálně slabý, akceptují ho. Je tam místo pro každého.

Stydím se za vztek, který občas k někomu pociťuji.
Jaký smysl má stud? Musíte se na vztek dívat jednoduše. Nejlepší je vůbec se nerozčilovat, ale jestli musíte, snažte se dát vztek jako dárek. Když se ten člověk nezmění, klidně se od něj odpoutejte a zanechte hněvu. Cokoliv děláte, nenechte se tím pohltit.

Dalajláma napsal, že bychom měli zvláště respektovat své nepřátele, protože nás učí trpělivosti a odpuštění. Je to pravda?
Ježíš říkal totéž a je to hluboká pravda. Je snadné milovat přátele. Když ve svém srdci najdete hluboký soucit s nepřáteli, děláte skutečný pokrok a učíte se síle lásky.

Co mám dělat se svými negativními pocity?
Můžeš mi nabízet vše. Dobré i špatné. Lepší je nesetrvávat u špatných věcí, které jste učinili. Musíte jít dál a snažit se udělat to příště lépe. Nenávist špatné lidi nezmění. Vaše láska je změní.

Co mám dělat, když mě někdo zraní?
Hned se modlete, aby se změnil, pošlete mu lásku. Vaše bolest se stane radostí. To je velmi účinná metoda, jak transformovat ego.

Co může člověk dělat, když je mysl plná negativních myšlenek, které přetrvávají?
Nikdy se nezapomeňte modlit k Bohu. Pak negativní myšlenky odejdou.


 

Strava

Doporučuješ vegetariánskou stravu?
Nežádám své žáky, aby přestali jíst maso. Když maso pomáhá něčímu tělu, udržuje ho silné, pak není špatné ho jíst. Obecně řečeno, když něco vyhovuje vašemu tělu, měli byste to jíst. Abyste se stali duchovními, nemusíte zničit všechny touhy. Splnění tužeb, které vás posilují, nebo činí druhé šťastnými, je správné. Které touhy mají být splněny, závisí na každém jednotlivci.

Ale jedení masa vyžaduje zabíjení zvířat.
Některé směry tvrdí, že sklízení zeleniny také ubližuje. Musíme jíst, abychom přežili - to je uzavřený kruh. Když lidé nebudou jíst maso, budou stejně trpět. Utrpení nastává v obou případech.

Je užitečné provádět asketické praktiky, například půst?
Půst není potřebný na duchovní cestě. Ale když někdo jí příliš, je lepší množství potravy redukovat z tělesných důvodů.

Jak na nás strava působí?
Musíte se rozhodnout, co chcete jíst. Strava nepůsobí na dosažení duchovního cíle.


 

Smrt a reinkarnace

Jak se můžeme připravit na smrt? Je umírání jiné pro ty, kteří jdou po duchovní cestě?
Nelpěte na smrti. Nemůžete se na ni skutečně připravit. Dokud žijeme, měli bychom co nejvíce provádět džapu a pamatovat na Boha. Pomůže nám to k tomu, aby smrt proběhla hladce. Po smrti bude božská harmonie trvat. Pro ty, kteří nešli duchovní cestou, je smrt důležitá. Musí poznat, jak ušlechtilý je Bůh a jak prázdný byl jejich život. Jestli je jejich usilování o Boha (při umírání) dost silné, výsledek může být stejný jako u hledajícího. Pravděpodobně tito lidé v předchozích životech mnoho cvičili a do popředí to přichází až v okamžiku smrti. Pak mají velkou možnost realizace Boha.

Jak můžeme pomoci člověku, který umírá?
Modlete se za jeho klidnou existenci po smrti.

Kam jdeme v okamžiku smrti?
Kamkoliv chceme, tam můžeme jít. Přání v okamžiku smrti a minulé činy života určují budoucí zážitky.

Budeme si vědomi tvé pomoci i v posmrtném stavu?
Ano, budu vám pomáhat i v posmrtném stavu a vy budete vědět, že jsem to já, kdo vám pomáhá.

Co se stane s duší po smrti?
Duše pokračuje ve vývoji i po smrti. Některé duše jdou přímo k Bohu, zatímco většina je jich připoutána k tělu, a proto se znova narodí. Protože nelze splnit touhy v jemném světě, tak dokud tu nějaké touhy jsou, člověk se musí znova a znova rodit. Některé rozvinuté duše, jako například pan Reedy, mohou udržovat svá dokonalá, jemná těla a pomáhat tak ostatním.

Kdo je hlavní postavou na tvých obrazech posmrtných stavů?
Je to zobrazená forma duše pana Reedyho. Je to jemné tělo ze světla. Jednoduše kreslím to, co vidím.

Jaký je výsledek sebevrahovy karmy?
Sebevražda nezastaví práci, která má být v tomto životě udělána. Bude muset pokračovat v dalším životě. Je lepší dělat to, co potřebuje teď, v tomto životě. Při sebevraždě tělo umírá, ale osobnost trvá do dalšího zrození.

Je lepší mrtvolu pochovat, nebo spálit?
Z pohledu živých je lepší pohřbívat tělo milovaného, protože přítomnost hrobu umocňuje pocit z přítomnosti mrtvého více než malá nádoba popela. Tak bude vzpomínka stále žít v mysli i v srdci. Některá náboženství však věří, že kremací se nespálí jen tělo, ale i část špatné karmy.

Lidé chodí k hrobům svých blízkých po dlouhou dobu. Není to bláznovství, když už se duše mohla kamkoliv inkarnovat?
Ne, něco přece jen z člověka zbylo - fyzické vibrace.

Proč je nezbytné reinkarnovat se?
Nemůžeme dosáhnou jednoty s Bohem pouze za jeden život.

Mám dojem, že jsem v minulém životě byl určitou historickou osobností, o které jsem četl. Je to pravda? 
Ne. Ten pocit máš proto, že jsi k té osobě měl nějaký vztah.

Jaké byly mé minulé životy?
Zapomeňte na minulost, žijte v přítomnosti a myslete na Boha.


 

Hřích

Co je to hřích?
Existuje jen jeden hřích, kterým je nedostatek lásky.

Jaký hřích je nejhorší?
Kohokoliv nenávidět, špatně s ním jednat a nerespektovat jeho pocity.

Kde se bere sklon k hříchu, když vlastně přicházíme od Boha?
Stále zapomínáme, že jsme částí Boha a dáváme důraz na ego. Věříme ve vlastní důležitost a to je příčinou hříchu. Když pamatujeme na Boha - nejen na boha v sobě, ale na celé božství - nehřešíme.

Co je pramenem hříchu?
Úplně zapomenout na Boha je hřích. Bůh je všemocný a vševědoucí.

Odpouští Matka hříchy?
Všichni by měli odpouštět. Jestliže neodpouštíme, nemůžeme se nazývat lidmi. Odpouštět je základním požadavkem, abychom byli lidmi. Odpuštění je tak důležité jako láska. Každopádně zákony a tresty jsou důležité k udržení řádu ve společnosti.

Kristus chránil zloděje a prostitutky. Má Avatar sílu změnit různé typy lidí?
Ano, Avatar má sílu změnit kohokoliv a také jakoukoliv karmu.

Jak se může někdo, kdo dělal špatné věci, otevřít Bohu?
Touha a pokání změní vše.

Znamená to, že to, co člověk činí není důležité, ale důležitá je hloubka jeho oddanosti?
Ačkoliv zloději nebo prostitutky dělají špatné věci, mohou zažít čisté okamžiky soustředění a oddanosti Bohu. Takové chvíle jsou mnohem hodnotnější, než hodiny sezení v meditaci a snění o lepších světech. Není důležité množství času, který věnujeme Bohu, ale intenzita a kvalita oddanosti.


 

Zlé síly

Existuje síla, která pracuje proti Bohu?
Ano.

Mají zlé síly svět pod kontrolou?
Bůh ho má pod kontrolou. Bůh ví, jak užívat zlo. Zlé síly jsou velmi nebezpečné, ale také velmi hloupé. Nikdy se nebojte zla, ani za nejhorších okolností. Bůh je pořád tady, stále pomáhá - to můžete zažít. Zlo je skutečné, ale není konečnou realitou. Tou je Světlo a Boží láska. Utvrzujte se v konečné realitě vždy, každým okamžikem a zlo kolem vás se rozpadne.

Proč je zlo na světě?
Náleží k necitelnosti, krutosti. Když srdce roste, přichází velkorysost a štědrost.

Jaký je důvod existence zla?
Pomáhá člověku růst. Pomáhá mu vyvíjet se. Ukazuje člověku důsledky jeho vlastní volby. Odvrací ho od hraček tohoto světa a nutí ho hledat skutečné já, svou přirozenost.

Lze najít nějaký pozitivní výsledek činnosti zla?
Existence zla probouzí člověka. Vše je možné.

Co cítíš, když vidíš člověka, který učinil mnoho zlého?
Nevidím jen jednoho člověka, který je tu, ale mnoho lidí za ním. Musím si prohlédnout celý obrázek. Má láska patří všem - dobrým i špatným.

Kdyby přišel Hitler nebo Saddam Hussein, dala by jsi jim daršan?
Ano.

Máš zkušenost s démony?
Ano, ale to se týká jen těch, kteří pracují se Světlem. Není nutné vysvětlovat to lidem. To je starost Boha. Abyste zažehnali démony, věřte v Boha. To vám stačí.


 

Věda, technologie a budoucnost

Jaký je tvůj přístup k západní technologii?
Důležité je neodmítat to, co Západ vykonal - velké objevy medicíny, fyziky, vědy obecně, ale s využitím vyššího vědomí použít tyto vědomosti k záchraně světa.

Nejsou využití vědy a nepravá víra v její sílu nebezpečné?
Věřit v jakoukoliv sílu kromě Boha je nebezpečné. Ale všechny síly mohou být užitečné, když jsou formovány s vědomím božství a řízeny s láskou. Věda je skvělá věc a někteří vědci mají k Bohu blízko. Jestliže udělali třeba jen jeden krok ke Světlu, Světlo se jim zjeví samo. Největší vědci jsou pokorní - pokornější než umělci nebo filosofové - protože jsou zvyklí, že existuje něco, co nelze vidět. A protože to, co objevují, jim zjevuje nová a nová tajemství.

Upustí vědci od svého postoje nositelů moudrosti a zjistí, že Bůh existuje?
Mnoho vědců přijímá moje Světlo. Věda nebude pokračovat starým způsobem. Přijde přirozený pokrok směrem k duchovnějšímu přístupu.

Bude se budoucí evoluce člověka za několik tisíc let hodně lišit od současnosti?
Lidé zůstanou podobní, ale technologie se změní.

Bude i další svět tak materiální?
Hmota tu bude stále, ale uvnitř nás bude více lásky.


 

Světová krize

Je dnes zvlášť nebezpečná situace pro Zemi?
Stále jsou nějaké problémy, ale nebezpečí zničení Země nehrozí.

Vypadá to, že velká rozhodnutí ohledně životního prostředí a atomových zbraní budou muset být učiněna do dvaceti let, aby člověku zůstala šance na přežití. Je to tak?
Bůh bude stále poskytovat ochranu. Lidé dělají mnoho chyb, ale Bůh je omlouvá, chrání a odpouští. To je boží způsob.

Co říkáš atomovému zničení?
Když má člověk boží milost, žádná člověkem vyrobená energie nemůže zničit svět. Bůh není slepý a sleduje situaci. Zničení lidstva je lidská idea a ne boží.

Mnoho lidí říká, že kolaps západní civilizace přijde v několika letech.
Vše se stále mění, ale o žádný kolaps tu nejde.

Porozumí Západ tvému světlu dříve, než bude pozdě?
Západ ho {c{chápe. Jak bych tam jinak mohla žít?

Nepracuje Bůh s destrukcí proto, aby vyčistil cestu něčemu novému?
Není to tak. Bůh nás činí vědomými si našich chyb. Někdy to bolí. Ale Bůh neničí tak, jak předpokládáš. Bůh je láska. Devadesát devět procent ničení je zapříčiněno člověkem. Lidé musí znát svou zodpovědnost.

Jak se díváš na různé národy, které mají mezi sebou konflikty?
Svět je pro mně rodina. Svět skutečně rodina {c{je, jen mysl to dosud nevidí. Ale lidé se probouzejí.

Proč některé země trpí víc než ostatní?
Je to karmou. I v prosperujících zemích existuje utrpení, ale je jiného druhu.

Proč je na světě tolik utrpení?
Je to normální, obvyklé.

Jak dlouho budou trvat světové konflikty?
Tak dlouho, jak existuje svět, existují problémy. Ale věci se zlepšují.

Co říkáš teorii skupinového efektu? To znamená, že když hodně lidí medituje ve stejnou dobu na stejném místě, ochrání to prostředí.
Jeden člověk může zachránit celý svět.

Jak přijde světový mír?
Světový mír vytváří Bůh.

Jak se může svět stát harmonickým?
Nesmíme si myslet, že naše náboženství, naše země je lepší než jiná. Když budeme milovat a respektovat každého takového, jaký je, přijde harmonie.

Můžeš nám říci něco o kritických situacích ve světě?
Jak víš, že nějaké existují?

Čtu noviny.
Kdybys to množství času, které věnuješ čtení novin, strávil modlením se k Bohu za mír ve světě, udělal bys mnohem lépe.

Neuvádí lidská nedokonalost v nebezpečí budoucnost lidstva a život na Zemi?
Bůh stvořil normální lidské bytosti (pozn. překl. tzn. dokonalé), ne nedokonalé. Přesto dává lidstvu svolení užívat vlastní vůle. Jak lidé rostou, dělají věci podle vlastních myšlenek a ne podle boží vůle. Bůh nám dává šanci užívat vlastní mysl pro harmonii. Jestliže ho zneužijeme pro destruktivní úmysly, Bůh nám dá příležitost změnit se. Dovolí nám pokračovat stejným způsobem, dokud se situace nestane kritickou. Pak nás zastaví - to, o co se budeme snažit, nám nepůjde. Bůh zakročí, ale ne ničivou cestou. Boží milost pracuje stále, ale v krizi je stupeň božího zákroku mnohem větší.

Nejsou lidé příliš bezmocní, aby bojovali proti médiím, politikům atd.?
Lidé mohou udělat velmi mnoho, když se obrátí k Bohu a stanou se jeho kanálem, aby mohl skrze ně čistě jednat.

Přijde skutečný vývojový zlom pro člověka, který vychází z této krize?
Člověk musí na tomto zlomu pracovat. Musí se stát vědomým, musí hladovět po změně, musí po zlomu toužit, aby skutečně nastal. Aspirace a práce jsou vším. Také já pomáhám a přináším Světlo.

Co mám dělat, abych podporoval světový mír?
Modli se k Bohu za mír. Přinášej světlo do svého života. Pak můžeš dělat jeho práci pro mír ve světě. Pochopte, že bolest světa bude vyléčena, jen když bude svět změněn k Bohu. Práce z celého srdce a z celého bytí bude dosaženo. Nenechte se ničím od této práce odvrátit.


 

Pomoc v práci Matky Meery

Jak ti mohu pomoci ve tvé práci?
Realizuj se.

Jak Ti mohou lidé pomoci?
Mohou pomoci tím, že budou přijímat Světlo a nechají se jím změnit. Měli by být pokojní a harmoničtí. Být harmonický znamená být jednotný, milovat ostatní a mít radost ze života. Znát sebe a své těžkosti a pracovat s nimi, abyste se mohli stát svobodnými a schopnými pomoci ostatním. Respektovat jejich důstojnost. Pokora přináší harmonii. Pokorný člověk je spokojený s realitou a je šťastný, protože pokora přináší štěstí. Když jste otevření, Bůh se do vás může nalít. Když se změníte, Bůh může skrze vás pracovat.

Není výstup k Bohu jako výstup na horu s mnoha různými cestičkami na úpatí, které se začínají spojovat, když se přiblížíte k vrcholku?
Ano. A když dosáhnete vrcholu hory, musíte zase dolů, abyste pomohli ostatním, podle jejich kapacity a síly. V této práci neexistuje odpočinek. Nejvyšší slouží s největší láskou, nejmoudřejší poslouchají nejlépe, ten, kdo viděl, dává celý život za to, aby ostatní viděli. Tohle je cesta Boha.


 

Dodatek

Daršan probíhá v 18:45 v pátek, sobotu neděli a pondělí - Oberdorf 4a, 65599 Dornburg - Thalheim, Německo, tel: 49-6436-2305. Laskavě volejte kvůli rezervacím. Dopisy pro Matku Meeru posílejte na stejnou adresu. Další informace o Meeře v knihách: Harvey Andrew: Hidden Journey (Skrytá cesta) New York: Penguin 1992, $10.95. Kritikou vychválená duchovní autobiografie zachycuje probuzení skrze Světlo od Metky Meery. Autor byl jedním z prvních západních žáků Matky Meery. Vtipná, skromná a krásně sestavená úvaha o neobvyklé duchovní cestě. Matka Meera: Bringing down the Light: Journey of a Soul After Death (Přinášení Světla: Cesta duše po smrti) Ithaca, NY: Meeramma, 1990, $29.95. Po smrti svého oddaného pana Reedyho zaznamenala Matka Meera do akvarelu své přímé vnímání svítících, jemných sfér, kterými pan Reedy cestoval. Barevné obrázky stojí jako nepodložené dokumenty, které sdělují, že hledající mohou očekávat milující ochranu a vedení Matky Boží ve smrti, stejně jako v životě. Tyto knihy stejně jako soubor fotografií (10) Matky Meery, jsou dostupné v Meeramma Publications, 26 Spruce Lane, Ithaca, NY 14850, USA. Laskavě přiložte $3 - lodní doprava za první kus, plus $0.50 za každý další kus. Matka Meera se narodila r. 1960 v jihoindické vesnici. Brzy se ukázalo, že je neobyčejným dítětem. Ve věku tří let vyprávěla o "chození v barevných světlech". Stav samadhí je pro ni trvalý. Pod ochranou svého strýce, pana Reedyho žila nějaký čas v Aurobindově ašramu, kde její přítomnost přitahovala značnou pozornost. V současnosti žije v Německu, kam jezdí tisíce oddaných z celého světa, aby přijali její daršan, její tiché udílení milosti a Světla. Naprosto přímá cesta k Bohu, cesta, která užívá transformativní sílu božího Světla je zde zastoupena Matkou Meerou, která je jednou z inkarnací Matky Boží, žijící dnes na zemi. Protože svět prožívá krizi, Matka Meera, jedna z nejvíce ctěných Avatarů, nabízí tuto účinnou, novou cestu.

Zdroj : amuletykyvadla.vyrobce.cz/matka-meera.html

—————

Zpět