Máyové 2012 končí, Slované ne!

29.11.2012 18:41

 

Máyové 2012 končí, Slované ne!

28.11.2012 19:05

 

Západní končící éra velmi poukazovala na Mayský kalendář, končící 2012. Média i webové stránky tato fakta převracela ze všech stran. Existují však i jiné historické podklady pro tyto časy. Západní kultura o těchto věcech, které Vám zde chci sdělit záměrně nemluvila, nehodila se do krámu této společnosti, protože proklamovaná západní kultura by utrpěla a mnoho věcí by se muselo osvětlit. Dnes přišel čas, seznámit veřejnost s těmito fakty. Slovanské, předkřesťanské pojímání světa bylo potlačované nejen státní – křesťanskou, ale i komunistickou vládou. Ano, jedná se o prastarou Slovanskou kulturu, jejíž dějiny byly záměrně odsunuty a překrouceny ve prospěch křesťanství.
 
Ano, jedná se o staré spisy Slovanských véd, které naštěstí nedokázali zničit. Kdo má zájem, jak vše vlastně bylo, si k nim cestu jistě najde. 
Podle Slovanských véd končí v této době 2012 jedno období, související s reálnou astronomickou událostí, s pohybem naší sluneční soustavy, kdy se  vracíme domů. Při nástupu křesťanství začala cílená likvidace „Slovanských véd“ a to nejen pálením spisů, ale i fyzickou likvidací nositelů této velmi staré kultury. Slovanské védy přežili tisíce roků v tajnosti na Sibiři a něco málo se dochovalo na Islandě.
Dnes nastala doba, pro uveřejnění těchto starých historických faktů, jež se dochovaly pro tuto dnešní dobu a okamžik.
 
 
Nebudu je zde však celé  popisovat, kdo bude mít zájem, jistě si „ Slovanské védy“  obstará. Chtěl bych dnes v tomto článku informovat čtenáře o tom, že Slované o této době věděli a přesně ji popsali. Zde máte jejich popis.
Staří Slované tuto dobu nazvali velmi příznačně – Konec časů tmy – 
Temní postaví svou stráž nad světem lidí Země a oddělí je od vyšších světů neproniknutelnou tmou. Ale přijde čas, kdy tato galaxie vystoupí ze zóny kontrolované temnými silami (2012) a tma praskne mezi Zemí a Sluncem (proč je takové úsilí leteckého provozu?). Z toho důvodu Algerové (strážcové)  svolají radu všech. Koščejové (Temní) na radě poví: Zvířata tohoto světa, běsi, lidé ti nejtupější a nejhanebnější přece nacházejí společné body. Když lidé s takovou nicotou, jakou jsou běsové, si nejsou schopni poradit, tak proč by se měli usilovat jít výše? Ale bohové Ochránci Vesmíru řeknou: Když je třeba pomoci lidem zbavit se běsů, budeme připraveni. Uděláme tak, že světlo Slunce nezatemněného neoslepí (to je dnes frmol kolem Slunce) a nespálí. Když budou běsi vyvrhnutí a utečou do své temnoty, my pak jejich kosmos uzavřeme kruhy mystickými a tito dlouho z nich neprojdou, nosili jen mezi lidmi rozvrat. Především budou odstraněni temní Archanděli, kteří stíní světlo ze Slunce, ti se musí odstranit. Jejich místo zaujmou Archandělé světla, jež rozloží část světelné spirály (filtr na zmenšení škodlivého záření?).
Temným bude řečeno: přišel čas a čas světla se přiblížil a to i pro vás. Musíte odejít. Temní odpoví: jsme připravení, vždyť víte, že jsme chtěli odejít. Ale Slunce spálí lidi, když naše tma mezi Sluncem a Zemí již nebude. Ochráncové odpoví: na vaše místo vstoupí světlí  a ti svými éterickými těly lidi ochrání (filtry?), oni neoslepnou, neshoří, ale bude jim světleji. Temní odpoví: nějak jste se opozdili, mnohem spíše jste  mohli přijít a pustili by jsme vás bez boje. 
Potom sestoupí Legové na Zem a budou vstupovat do těl všech lidí, bílých, červených, žlutých i šedých a začnou oni spalovat těla larev (egregory) a běsů, nacházejících se v jemně hmotných  tělech svým čistým ohněm, na popel jich převedených. Utečou v hrůze běsové a larvy, hodně lidí však nevydrží toto „ohnivé čištění“. Kdo bude mít z lidí mnoho neřestí, teplota těl fyzických se zvýší natolik, že tito budou umírat jako od obyčejných nemocí. Tak se na Zemi začne znovuzrození.
Je zde rovněž velmi zajímavá věta:  Jen lidé s etiopskou tváří (anglosaské vzezření?) se nebudou chtít změnit, protože oni neznají rozdíl mezi dobrem a zlem a nikdy nebyli schopni se ho naučit. Budou přeneseni do jiných světů, kde se dále budou učit poznávat tyto rozdíly dobra a zla.

 
 Když si uvědomíme čas, kdy toto staří Slované věděli a tu pravdu, která nyní v malých náznacích vyplouvá, musíme našim předkům vzdát hold, i za to, co vytrpěli pro zachování našeho rodu a ještě dnes snaha neustále tuto kulturu záměrně vymazat. Nepovedlo se, dnes je již čas, buďte hrdí na sebe, odkud jste vzešli. Doposud byl trend opačný, záměrně podporovaný médii, aby se pravda nedostala na povrch, je však na vás, kam se vrtnete a bude to i vaše: buď a nebo. Máyové končili kalendářem, Slované šli dál ….
 


Více zde: https://svetlykruh.webnode.cz/news/mayove-2012-konci-slovane-ne-/

—————

Zpět