Meditace 20. brez. - 20. dub. 2012 - Navržena Marko Pogačnikem a LifeNet - Sítě pro vzájemnou inspiraci mezi Zemí a lidstvem

19.03.2012 16:01

 

Meditace 20. brez. - 20. dub. 2012

Navržena Marko Pogačnikem a LifeNet - Sítě pro vzájemnou inspiraci mezi Zemí a lidstvem

Budoucnost lidské existence na planetě Zemi je stále nejistá. Po celá staletí, vědomí, že původní "civilizace" Země vytvořila možnosti života na naší planetě, bylo téměř úplně ztraceno. Pod "civilizací" míním elementární bytosti, které se starají o blaho a rozvoj naší modré planety.
Jak můžeme i nadále existuovat na Zemi, pokud budeme ignorovat její tvůrčí inteligence, které se projevují v podobě bytostných a pohádkových říší? Možná nebudeme moci změnit veřejné mínění o této věci hned, ale můžeme obrátit naší osobní pozornost na elementární vědomí/bytost, která se stará o multidimenzionální krajiny našeho vlastního těla. Říkáme tomu osobní elementární bytost, nebo dokonce lidské elementární já. Zde je můj návrh:

• Představte si, že máte za zády umístěné zrcadlo.

• Podívejte se v tom zrcadle na sebe, aniž by jste otočili hlavu dozadu. "Podívat" znamená cítit svou vlastní přítomnost v odrazu zrcadla za zády - to znamená také cítit elementární část sebe sama, která není nikdy vidět i když je neoddělitelnou součástí nás samých a jako bytost zakotvena v přírodě.

• Nežádejte od sebe příliš mnoho. Po tisíciletích potlačování a ignorování  je  naše osobní elementární bytost citlivá jako raněné zvíře. Musíme si získat její shovívavost. Komunikace je možná pouze za podmínek vzájemné důvěry a absence jakýchkoliv sobeckých úmyslů z naší strany.

• Buďte připraveni, že vaše elementární esence se může jevit jako něco relativně hrozného. Mohlo by to tak být vzhledem k odlišnému druhu estetiky platné v elementárních královstvích, anebo v důsledku zranění z minulosti.

• Potom můžete pozvat svou elementární bytost, aby proklouzla skrz vaše srdeční centrum a objevila se před vámi. Tak se s ní můžete setkat tváří v tvář, jako se svým milovaným dvojčetem.

• Vezměte si svoji elementární podstatu do prostoru svého srdce, zahrňte ji tam teplem, a nechte jí poznat, že chcete vytvořit nový, tvůrčí vztah se svou
elementární bytostí/podstatou v rámci všeobjímající bytosti Země.

• Nakonec odešlete zprávu o tomto obnoveném vztahu přírodním světům kolem vás. Odešlete ji v podobě vibrací. Stromy, květiny a hory budou rády, aby předaly zprávu po celém světě: nastal rozbřesk nové éry přátelství mezi lidmi a podstatou přírody.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj :

www.cultura.cz/inspirace/meditation

 

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět