Meditace 30. říjen- 8. listop 2012 - Meditace LifeNet - Sítě pro vzájemnou inspiraci mezi Zemí a lidstvem

02.11.2012 11:08

zdroj : www.cultura.cz/inspirace/marko-pogacnik-meditace-jako-akce

Meditace 30. říjen- 8. listop 2012

PŘEDMLUVA Marka Pogačnika   Konec roku 2012 se blíží a s ním i důležitá hranice na cestě planetárních změn. Procesy transformace zesílí. Mám pocit , že existuje mnoho věcí, které je třeba vyjasnit před koncem roku 2012. Mám na mysli především věci operující za scenérií projeveného života, ty, na tzv. kauzální úrovni. To je důvod, proč navrhuji na poslední dva měsíce roku rozšířit meditace měsíce o meditace na týden.   Zde je meditace Martina Krausche pro týden začínající úterým 30.října. Pak bude následovat 6.listopadu meditace vytvořená mnou.   Máte-li návrhy týkající se těchto posledních týdnů roku 2012, tak je pošlete prosím na tyto dvě adresy: marko.pogacnik1 @ siol.net martin@krausch.at Všechno nejlepší k nyní a budoucnosti! Marko Pogacnik

Meditace LifeNet - Sítě pro vzájemnou inspiraci mezi Zemí a lidstvem

PODPORA PROMĚNY ČASU

Tak jak se blížíme k vyvrcholení změny času, jsme  stále častěji svědky, že bytosti, vtělené i neviditelné, ale také ty jež jsou součástí našich vlastních osobností, nemohou následovat aktuální změny. Jsou chyceni ve starých strukturách času a prostoru, vnímají změny jako hrozbu, ztratili orientaci a jsou všude ve starých vzorcích. To představuje nebezpečí, že tyto bytosti padnou v současném vývoji dolů a objeví se v nové Době jako protichůdné síly. Touto meditací, chceme podpořit tyto bytosti, aby se vrátili do průběhu změn a mohli se na nich aktivně podílet. Tím také podporujeme proces transformace do nové doby jako celku.

 

• Soustřeďte se na váš pupek. Vykročte skrz něj, jako přes bránu do chrámu své vnitřní krajiny.

 

• Rozhlédněte se kolem sebe a pozvěte bytosti, které jsou zachycené ve starých strukturách, aby se vám ukázali. Možná, že se objeví jako z kamene, vyschlé, nebo nějakým jiným způsobem postižené v jejich schopnosti pohybovat se.

 

• Obraťte se na bytost, která vás přitahuje nejvíce. Zeptejte se jí na svolení podporovat ji. Respektujte její odpověď. Pokud není připravena, obraťte se na jinou.

 

• Když bytost svolí, zvedněte ji do prostoru svého srdce. Spojte se s ní přes paprsek lásky vašeho srdce, který obsahuje kvalitu nové doby. Dívejte se, jak paprsek rozpouští kámen - jeho strukturu a zatvrdnutí a bytost získává schopnost pohybovat se krok za krokem.

 

• Vyzvěte ji aby se protáhla a pohybovala.

 

• Zpočátku se bude cítit nestabilní. Vezměte ji za ruku a udělejte (společně) nějaké kroky.

 

• Povzbuďte ji, aby našla svou cestu. Doprovoďte ji na nějakou dobu, dokud se bude cítit natolik bezpečně, že půjde sama.

 

Máte-li návrhy týkající se těchto posledních týdnů roku 2012, tak je pošlete prosím na tyto dvě adresy:

marko.pogacnik1 @ siol.net

martin@krausch.at

Všechno nejlepší k nyní a budoucnosti!

Marko Pogačnik

 
 
 

 

—————

Zpět