milí přátelé, - 1.10.2013

02.10.2013 11:34

milí přátelé,

V minulém mailu, zaslaném ve čtvrtek večer, jsem zaslal odkaz na rozhovor Igora Chauna s Evou Puklovou. Po jeho obeslání, během noci, Igor Chaun uveřejnil ještě menší dodatek který vznikl z rozhovoru po skončeném oficiálním natáčení. Pokud tedy jste toto video ještě neobjevili, můžete se na něj podívat z odkazu


DUŠE Z DALEKÝCH VESMÍRŮ - Eva Puklová (13. 8. 2013), asi 12minut

A jelikož návštěvnost webu po uveřejnění rozhovoru prudce stoupla, doporučoval bych všem, kteří chtějí jet na velkou školu, aby se včas přihlásili a nemuseli do stanu....

Dnešní poselství Mistra Hilariona opět obsahuje některá důležitá upozornění. Z celého poselství, které ji jistě jako celek zajímavé i inspirující, bych rád uvedl jeho upozornění na potřebu chránit si své energetické pole. V souvislosti s tím pochopitelně uvádí radu být v aktivním kontaktu s přírodou a Matkou Zemí, ale navíc je zde také i energeticky účinná afirmace - prohlášení.

Dnes, jak jsem slíbil minulé pondělí, zveřejňujeme a  tedy posílám 2. část Kryonova poselství s názvem "Rekalibrace sebe". Je to hluboké poselství, které dále rozšiřuje a prohlubuje sdělení předaná v první části.
V úvodu Kryon nejdříve připomene hlavní myšlenku tohoto poselství, jít za rámec tzv. možného. A postupně pak odkrývá další a další okruhy témat, které je třeba nově uchopit. Připomíná, že pokud jsme něco nezažili, neznamená to, že to neexistuje. A zvl. pak také upozorňuje na to oč nyní běží, o boj mezi Temnotou a Světlem, to, že Temnota se nechce vzdát svých pozic a budě zkoušet stále víc a víc různé triky, aby se udržela. Hlavním jejím nástrojem je strach a pokud se budeme bát, dovolíme, aby vyhrála. Jediné, co můžeme udělat, aby nás Temnota nepřelstila je, držet se Lásky Boha, víry v Lásku Boha. A ke Kryonovu poselství se vrátím ještě o něco níže, zmínkou v komentáři k videu.

AA Michael v záři přijatém poselství, které předal skrze Celii Fenn a nazvaném "Země, voda, vítr, oheň a duch - semínka nové doby" přináší informací o nových energiích, které se momentálně na planetě Zemi začínají projevovat. Informuje o aktuálním dění z pohledu vlivů a souboje nových a starých energií a pochopitelně nejen o tom jak se to projevuje, ale také, jak se říká - co s tím. Dále pak zdůrazňuje významnou roli energií Elementálů, energií Země, vody, větru ohně, ale i Ducha pro možnost vzestupu planety do vyšších vibračních sfér Vědomí. A jasně říká: Je to na Vás, je to o vašich každodenních volbách. Rozhodnout se můžete pro nové energie, nový život nebo také se můžete rozhodnout pro strach a manipulaci, které obepínají planetu celá tisíciletí.

Velmi přínosné, inspirující poselství od Celestýnských Bílých bytostí přijala Natalie Glasson. Má příznačný název "Bolest vzestupu". A dá se říci, že i do jisté míry navazuje na předchozí poselství AA Michaela, minimálně v tom, že důrazně poukazuje na to, že vše je v našich rukou, v našich rozhodnutích. Ale také hovoří o tom, že každý jeden z nás nese jistý díl odpovědnosti za další vývoj celé planety a všeho lidstva, změna jednotlivce způsobuje změny celku. Dále pak hovoří o bolesti, kterou vzestup způsobuje, o kořenech této bolesti i jak ji odstraňovat. Současně jsou to i výborné rády k tomu jak se vypořádat s tvořením a materializací našich plánů a záměrů. V závěru je i malá meditace k tématu. Poselství je již od včerejška také na webu.

Jennifer Hoffman ve svém článku odpovídá jedné své klientce na dotaz proč, poté, co se posunula a postavila se do své síly, nejbližší kolem ní ji nerespektují.

Astroložka Petra Nel opět připravila i na tento nový týden stručný přehled energetických planetárních poměrů.

A astroložka Denisa Kubíčková připravila svůj pravidelný pohled na energie měsíce října a na možnosti i úkoly, které se před námi mohou objevit z pohledu čínské astrologie v článku Říjen 2013 - měsíc Psa"

I tento týden si můžeme poslechnout názory a rady od Teal Scott (a přečíst je v titulcích..).

Teal Scott: Túžba, asi 12 minut

Teal Scott: Základní léčení energií, asi 30 minut

A pak ještě jedno video, které je také z produkce režiséra Igora Chauna, jeden další, krátký rozhovor - I.CH. je v tomto dosti akční, jak vidíme. Tentokrát, před pár dny, hovořil s panem Jiřím o tom, jak náhle, téměř před chvílí odložil svůj ateismus a vstoupil do širšího prostoru poznání života.  Velmi zajímavý rozhovor a zvl. bych podtrhl pasáž zhruba od poloviny rozhovoru. V podstatě, mj., tam p. Jiří říká to, část toho, k čemu nás ve svém výše uvedeném poselství vede Kryon, ale poslechněte si sami.

JAK JSEM JEŠTĚ PŘED LÉTEM BYL ATEISTA, pan Jiří... (29. 9. 2013), asi 12 minutPřeji všem klidný pracovní týden
Láďa

 

 

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 29.9. 2013 - 5.10. 2013                          

Milovaní,
Mnoho z vás vidí a cítí světlo na konci tunelu. Vše, co jste zažívali ve fázi čištění v několika minulých letech směřuje k dokončení. V tuto chvíli je důležité udržovat denně své vibrace na vysoké úrovni – umožňuje to postupovat snadněji, s větší grácií a lehkostí. Stále zjišťujete, že extáze je vaší novou frekvencí a zážitky radosti jsou častější a častější. To je přirozený stav bytí, přivítejte ho do svých životů.

Začínáte si všímat, že vaše záměry se v životě manifestují. Je magická doba, kdy vše, o čem jste kdy snili, přichází do reality podivuhodnými a ohromujícími způsoby. Buďte otevření přijmout dobro, které na vás vždy čekalo.  Uvědomte si a uznejte každý den vše dobré, co proudí do vašeho života. Tím zajistíte, aby se toho manifestovalo ještě více. Uvědomte si, že vše dobré, co si zasloužíte, nyní přichází, protože blokády, které tomu zabraňovaly, se rychle rozpouštějí.

Zůstávejte vycentrovaní ve svém středu a vše bude dobré. Můžete zažívat zvláštní vjemy v různých oblastech fyzického těla, které jsou projevem pokračujících změn a transformace fyzického těla do výše – dimenzionálního tělesného vzoru. Když se to děje, prostě dýchejte a relaxujte, a brzy to přejde. Je důležité ochraňovat vaše vlastní energetické pole před zvýšeně nestálými energiemi, které vás obklopují. Opakování prohlášení Sloupu světla (viz v závěru – pozn. př.) několikrát za den vám pomůže obklopit své pole světlem vaší vyšší podstaty. Každý z vás si je vědom potřeby ochrany svého pole, ale někdy jste zaneprázdněni ve svých denních činnostech a zapomínáte na tento nejvíce důležitý prvek.

Frekvence energií se opět dostává výše, proto je přínosné zůstat v rovnováze tak, jak je jen možné. Opět vám radíme trávit více času venku v náruči přírody, protože je to velmi konejšivé, léčivé a uzemňující pro vaše fyzické, mentální a emocionální bytí. Zůstat propojený se Zemí pomáhá procesu, kterým všichni procházíte. Na horizontu je mnoho událostí a dobré je připravit se plynout s nimi bez odporu, protože je to odpor, který činí život těžším. Vězte, že nikdy nejste sami a že jste vždy obklopeni svými průvodci, anděly a učiteli. Jsme jen myšlenku od vás a připraveni být nápomocni.

Je vám ku prospěchu sledovat změny okolo vás. Takto jste vždy připraveni a nespadnete do žádného traumatu. Věřte v sílu lásky ve vás a sledujte, jak roste a rozšiřuje se. Veškerý život se mění, prochází metamorfózou a výsledek toho všeho je napjatě a se vší slávou očekáván. Tento proces zabere čas, aby se manifestoval v každodenní zkušenosti. Trpělivost je v těchto časech nejvíce nápomocnou kvalitou.

https://www.therainbowscribe.com/november2010decree.htm
(Překlad níže)

Do příštího týdne…

Já JSEM Hilarion

 

Sloup Světla

(3 krát) 

Milovaná, mocná Já JSEM Přítomnosti!

Zahal mě nyní do tvého mocného, magického, elektronového Sloupu Substance Světla vzestoupeného mistra!

Učiň ho tak silným, aby žádný lidský výtvor nemohl projít dovnitř ani skrz.

Naplň tento Sloup Světla Fialovým plamenem, který transmutuje v mých nižších čtyřech tělech vše, co neodpovídá dokonalosti mé Já JSEM Přítomnosti.

Naplň můj svět a vše, s čím přijdu do kontaktu, vědomím vzestoupeného mistra a substancí a vědomím každého z vzestoupených mistrů, jejich přítomnosti a aktivity právě teď.  

Nechť mě toto Světlo učiní neviditelným, neporazitelným a nezranitelným všemu, kromě tvé všemocné přítomnosti a nekonečně vnímavým k tobě a tvé božské dokonalosti.

 

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložil Pavel Z. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Rekalibrace Sebe – 2. část
Tento živý channeling byl dán v Greensboro, North Carolina, 29. dubna 2012

 

 

Zdravím Vás, drazí, jsem Kryon z Magnetické služby.

 

Energie v místnosti na vás opět působí. V momentě, kdy jsem tu nebyl, se zesílila energie a vytvořila vyšší vědomí – je zde více otevřených srdcí a ta jsou více zřejmá. Chci, aby můj partner použil správná slova popisující to, co vidím.  

 

Co se stalo před několika okamžiky, kdy jsem řekl slova, která uzavřela předchozí mini channeling? Vědomí v této místnosti se posunulo a teď jsou tu všichni připraveni slyšet to, proč sem přišli. Jsem si dobře vědom, kdo je přítomen.

Tato zpráva je o Rekalibraci Sebe. Je to vzkaz, který žádá posluchače i čtenáře, aby šli za to, co bych nazval „realitou přežití“. Žádá vás, abyste se přesunuli do potenciálů věcí, které jsou skutečné, ale pro které nejsou pevné důkazy. Pevnými důkazy myslím to, že nemají dostatek 3D atributů, kterým rozumíte. A žádám vás o to, protože je to potřeba pro rekalibraci toho, co je vaší osobní nejniternější podstatou – vás. Shrnu-li channeling dnešního večera, pak mohu říci, že je doplňkem toho včerejšího, ale sám o sobě bude výstižný a kompletní. Pokud je budete poslouchat oba, nejdříve jeden a pak druhý, jak byly prezentovány, pak budou ještě kompletnější. Nejprve tedy rychle shrnu včerejší channeling.

Energie na planetě je to, co se posouvá, ale vy energii neumíte ani definovat. Už jsme to říkali dříve - když se vás zeptáme, co je to energie, většina z vás si představí energii vedenou elektrickým kabelem. Nepřemýšlíte o tom jako o něčem, co pravidelně vyzařuje z nebo do člověka. Je to často něco stálého, do čeho vejdete a zas odejdete. Myšlenka, že lidé neustále vysílají nebo přijímají určitý druh multidimenzionální energie, není to, co jste se jako děti učili. Abyste dospěli k tomuto pochopení, musíte si uvědomit, že věci jsou divné, děsivé nebo nenormální jen proto, že jim nemůžete přiřadit žádný pevný a stálý charakteristický znak. Proto jsou mimo rámec toho, co označujete jako „to, co dává smysl“, co je empirické.

Jak můžete používat něco, čemu nerozumíte? A to je to, o co vás žádáme. Navíc máte věci, které omezují vaši víru nebo jsou spojené s lidskými předsudky. Včera a dnes jsme mluvili o tom, že rovnováha planety je ve vás a v tom, jak vnímáte Světlo a Tmu. A my vás žádáme, abyste pochopili, že Temnota není inteligentní, ale vy všem těmto věcem inteligenci připisujete, protože nejsou empirické. A když cítíte odpor, přidělujete mu entitu. Nechápete, že by to mohl být jednoduše způsob, jak věci fungují.

Znovu budeme definovat Světlo a Tmu. Znovu chceme, abyste pochopili, že jste Pracovníci Světla a Světlo je aktivní, ale Tma ne. Tma je absencí Světla. Rovnováha je ale něco, čemu rozumíte. Kdybychom řekli, že vznikne nová rovnováha mezi Světlem a Tmou, řekněte si, že tomu rozumíte. Ale pokud bychom řekli, že Světlo se změní a Tma se změní, zeptáte se, co to znamená. Ale tak to je! Lidské Bytosti, proč se tolik zajímáte o vytváření atributů, když dojde na fyziku? Když položíte svou ruku do neviditelného prostoru a ucítíte, že něco tlačí proti ní, vyděsíte se a budete se ptát: „Kdo to je?“ Dovolte mi otázku. Pokud vyskočíte do vzduchu a pak dopadnete na zem, vyděsíte se a budete se ptát, kdo to byl? Nebudete a je to proto, že jste vyrostli v gravitaci. To je největší „tlačící“ síla. Jí jste nepřipsali žádnou entitu, že ne?

Když máte magnetismus ve statických podmínkách laboratoře a pracujete se silou pozitivních a negativních pólů, které se vzájemně odpuzují a tlačí proti sobě, díváte se na něco, co tlačí a táhne. A připsali jste tomu jména?

To mohli udělat jen nevzdělaní domorodci, kteří nechápali, že to je způsobeno na úrovni atomů – že jsou to atomy, kterým chybí určité části. A tyto atomy hledí na atomy, které tyto části mají. Jsou v neustálém procesu nevyrovnanosti, který se snaží dostat do rovnováhy. To je fyzika. Je to energie. A ony se samy snaží najít a připojit části, které jim chybí. To je magnetismus.

Řeknu vám teď pravdu, drazí. Neexistuje žádná negativní entita s ocasem a rohy. Zkoušíme vám ukázat něco, co by vám mělo být zřejmé. Pokud jste něco nezažili, neznamená to, že to neexistuje. A tak jsou věci, které „táhnou a tlačí“ (push and pull), které nevidíte a o kterých věříte, že jsou to entity. Vejděte do Temnoty a Světla…

Multidimenzionalita v systémech rovnováhy na planetě je, podobně jako magnetismus, vždy ve hře. A jedním z atributů, o kterých jsme vám řekli, že se mění – jeden z nejesoteričtějších – je Krystalická mřížka. Krystalická mřížka si v této chvíli nepamatuje události lineárně. Pokud se staly negativní věci, Krystalická mřížka si je pamatuje s vyšším kvocientem (silněji) než věci pozitivní. Proto, pokud jdete po bývalém bitevním poli, cítíte to. A to se změní. Tak, jak se mění (posouvá) energie, mění se i paměť Krystalické mřížky. To, co uděláte dnes, přepíše to, co si Krystalická mřížka pamatovala včera. A tady jste - s axiomem, který jsme vám předali již dříve, že to, co uděláte v budoucnosti, změní minulost. Krystalická mřížka se začíná stávat méně lineární než dříve a začíná si pamatovat věci velmi odlišným způsobem, než tomu bývalo dříve. A to do takové míry, že Pracovník Světla stojící na bitevním poli vymaže to, co se zde stalo v bitvě. A my jsme vám říkali, abyste to očekávali. Přepisujete svou vlastní sebeúctu a to je těžké.

Tímto jsme včera končili. A mluvili jsme o tom proto, abyste více rozuměli vlivům Světla a Tmy a tomu, co se pravděpodobně stane dále. Snažte se, jak jen to jde, abyste tomu nepřipisovali žádnou entitu. Temnota je hloupá, nemá žádnou inteligenci. Je jednoduše částí systému, který chce přežít z důvodů rovnováhy. Stejně jako spousta jiných systémů na planetě, stejně jako systémy na úrovni atomů. Jsou vytvořeny k přežití z důvodů rovnováhy. Pokud začnete přepisovat tento systém, začnete přepisovat Temnotu a Světlo, začnete měnit jejich atributy. Co se ti snažím říct, Pracovníku Světla, je, že Tma se začne bránit a vytvářet ještě větší tlak, aby přežila. A vy se můžete opět dostat do bodu, kdy řeknete: Dnes mě dostala Temnota.“ Nebudete chápat, že jste pod vlivem síly a ne inteligence. A já vám znovu říkám něco, čemu stále většina z vás nerozumí: Pokud jste ve Světle, můžete obelstít Temnotu, protože vy vidíte - ona ne. A to je to tajemství, drazí. Tma vyrukuje s trikem rovnováhy. Multidimenzionálním způsobem zkusí uhasit Světlo. Moji drazí, Světlo přichází.

Co jste dnes prožili? Cítíte to? Odejdete jiní, než jste sem přišli. Cítíte to? Já ano. Vím, kdo tu je. Vím, co tu stalo. Vím, co se tu stalo… Takzvaný „třetí jazyk“, což je vědomí komunikace, dalece přesahuje vše, o čem dnes můj partner hovořil v této místnosti. Věděl, že to bude významné a to se nestává pokaždé. Dotýká se vás Pravdou, pomáhá lépe porozumět tomu, o čem budu hovořit, dokonce pomůže vyřešit i nějaké problémy. To je energie. To je multidimenzionální energie, kterou jste nečekali. Dotýká se vás v oblastech, které si neumíte vysvětlit. Vaše moudrost se však prohlubuje. Pracovníci Světla mají výhodu, začnou na Zemi sít semínka míru. A v průběhu tohoto procesu bude stará rovnováha mezi Tmou a Světlem přerušena. 

Nakonec, stejně jako na ostatních planetách, o kterých jsme hovořili, se Temnota zmenší natolik, že už nebude žádná válka. Mezi zeměmi budou i nadále neshody, které budou muset řešit, ale už nebude žádná válka. Řekl jsem vám, že když se nakonec podíváte v čase zpět před rok 2012 - nemohu říct, kdy to bude, nemám vaše hodinky, ale mohu vám slíbit, že když se lidé podívají zpět k dnešku, řeknou si, že to bylo barbarské období. A samozřejmě to budete vy, kdo se bude dívat zpět. Tak odlišné to může být.

Mluvili jsme o Mostu mečů, mluvili jsme o nadcházející bitvě - a to je ono, jste v ní. Ony meče jsou metaforickým vyjádřením oslavy. Procházíte pod mostem (branou) mečů při svatbách a vojenských oslavách. Duch je nad vámi kříží - projděte pod nimi cestou na bojiště, kde sami sebe přenastavíte. Nebude to ale jednoduché.

Dovolte nám v tomto krátkém čase popsat to, o čem jsme včera nemluvili. Uvedeme některé součásti Temnoty, které k vám ve své temnotě přijdou, abyste se na ně mohli podívat. Pokud budete vědět, že přijdou, můžete je porazit.

Co si myslíte, že by Temnota mohla udělat, aby uhasila vašeho Světlo? Jak už jsme zmínili včera, Temnota není inteligentní a pokud to člověk pochopí a přeje si s tím pracovat, je nutné vědět, že člověk jí připisuje vědomí zla z nějakého důvodu. Temnota je zesilována jinými lidmi, kteří si ji přejí udržet při životě. Temnota sama o sobě je vrozená, Temnota s pomocí vědomí Lidských Bytostí je zlo. Navyšuje sílu čar a kouzel, které lidé provádí, což vypadá démonicky. Přidává to důvěryhodnost woodoo a musí se snoubit se se systémem víry těch, kteří se bojí. Je to komplexní. Nebojujete s entitou, ale v určitém smyslu bojujete s jinými lidmi. To jste očekávali, ne? Bude element lidské povahy, který bude bojovat se Světlem, ale ten je pořád ve Tmě. Co může temná energie udělat, aby uhasila vaše Světlo? Protože to je to, co můžete očekávat. Tak to pojďme prostudovat.

Světlo je zmenšováno, pokud ne zcela uhašeno, strachem. Pokud je něco, co Temnota díky lidské inteligenci ví - což není v rozporu s tím, co jsem vám zrovna řekl – je to to, že pokud se bojíte, pak vyhrála.

Ve fyzice, v přírodě, na celé planetě je změně kladen odpor. Pokud je změna nevyhnutelná, existují v systému jisté oblasti, které se budou rvát k smrti, aby zachovaly věci stejně. To je přesně to, čeho jste nyní svědky. Staré paradigma chce zůstat. V lidských podmínkách to může být třeba lakota, moc, pohodlnost v tom, jak věci bývávaly, ale to všechno zmizí. Takže Temnota je něco jako přehradní nádrž. Ti, kteří si přejí tvořit systém takový, jaký byl, ti nepřežijí a nevyhrají. Ale vy jste Pracovníci Světla sející semínka.

Řeknu vám, co můžete čekat. Pokud se jim podaří ve vás vyvolat strach, tak vyhrají. Ti, co poslouchají, čtou nebo jsou zde v místnosti, mohou říct: „Já nemám strach, Kryone. Mám Lásku Boha ve svém srdci. Nebojím se. Nebojím se ani zemřít. Znám cyklus života, znám Boží Lásku, a nebojím se!“ A tady je, co vám na to řeknu: Mohli byste, protože Temnota s lidskou pomoci zná vaši Achillovu patu. A není to to, co si myslíte.

Čeho byste se opravdu báli? Řeknu to ještě jednou - Pracovníci Světla mají určitou vlastnost, kterou byste nečekali - chybí jim sebeúcta (sebevědomí). Trápíte se. Řekl jsem to už předtím, řekl jsem to včera. Mnozí z vás sem přišli a nevěděli, co se tu bude tentokrát dít, ale byl zde potenciál, že dosáhnete tohoto milníku a překročíte jej. A to se stalo. A v kolika životech vás obětovali?! Protože jste byli jiní, nebo jste měli moc vidět barvy nebo ještě hůř - uzdravovat lidi! Takže přicházíte v tomto životě silní, plní Světla a slabí ve vědomí své hodnoty. A vy to víte. Takže, co je to, čeho byste se měli bát?

Řeknu vám to. Za prvé: Máte vážně pravdu? Opravdu se to děje? Nebo jste blázni, kteří jsou ve spárech nicoty a prázdnoty New Age, kteří žijí svůj život s pocitem frustrace a pošetilosti? A vy řekněte: „Nebojím se toho, protože vím, že mám pravdu. Cítím to ve svém srdci. Mám Lásku Boha.“ Ale já říkám, že mohou nastat věci, které vás přinutí klást si tyto otázky. A pokud se těchto otázek jen dotknete, tak to zaseje semínko pochybnosti a dokud nebudete na smrtelné posteli, nebudete si jisti. Vidíte, kam mířím, moji milí? Jelikož tato Temnota, která není inteligentní, ví o Temnotě a Světle - ví, čeho se bojíte. Nevidí vás - můžete kolem ní tancovat a chodit – nevidí vás, ale může způsobit, že se budete bát. Bát se, jestli máte pravdu. Pak začíná ta pochybnost o pravdě! Jste vyškolení ve 3D světě, 3D spiritualitě a stále dokola vám opakují, že pokud neuděláte tohle a tohle správně, prohrajete! Můžete jít dokonce do pekla. Pak vás může napadnout, že se mýlíte. A pokud něco děláte špatně, můžete rozzlobit Boha, nebo ještě hůř, nenaplníte své poslání, pro které jste sem přišli. A používáte slovo „smlouva“.

Zastavme se u těch, co vypadají jako Pracovníci Světla a řeknou vám, že jste neuspěli a neudělali radost Bohu, že jste nenaplnili svou „dohodu“ a tak padnete. Budete je poslouchat. Budou vypadat jako jedni z vás, ale nebudou - budou to zástupci Tmy! A to je boj, o kterém jsme mluvili. Je to boj víry. Světlo a Tma se střetávají multidimenzionálním způsobem – tam a zpátky – tak, jak jste to nečekali a proto není tak jednoduché nemít strach. Pokud to dovolíte, Temnota vás podvede.

Tma přijde a zeptá se: Už jste naplnili své poslání?“ Většina Pracovníků Světla v místnosti řekne: „Ještě ne, ale vím, že se mi to jednou podaří.“ A Tma odpoví, že už je příliš pozdě. Že jste neuspěli před Bohem, před sebou a nikdy nebudete dělat to, proč jste sem přišli. Temnota je tak 3D!

Chtěl bych, abyste teď dávali pozor, moji drazí. Řeknu vám, jak poznáte, co je Tma a co ne. Pokud vám Temnota řekne, že jste neuspěli, tak to není Světlo. Pokud kdokoli na této Planetě stojí před vámi a řekne, že jste nenaplnili svou „smlouvu a jak to napravíte“, tak to není Světlo! A já vám řeknu pravdu, a ta pravda je něco, co jsem opakoval znovu a znovu. PRACOVNÍCI SVĚTLA JSOU TU, ABY STÁLI A UKAZOVALI SVÉ SVĚTLO – NE ABY „DĚLALI VĚCI“. Narodili jste se na této planetě, abyste došli z A do B, abyste měli soucit s ostatními lidmi, abyste ukázali své rodině a svým kolegům, co je Láska. Abyste byli jemní ve své podpoře (vyrovnanosti, toleranci) a jednali jako Mistr. Ne, abyste psali knihy, stavěli léčebná centra nebo dělali jiné věci, o kterých vám bylo řečeno, že byste je měli dělat.

Slyšeli jste, co jsem řekl? BÝT, proto jste přišli. A my oslavujeme toto Světlo - a dokud kráčíte po této planetě a chápete to, Temnota vám nemůže nic udělat. Nemůžete se bát věcí, které nejsou pravdivé. Vy jste nastavili pravidla, nedovolte tedy, aby vám říkali, jaká ta pravidla jsou. Strach ze selhání před Bohem, strach z nenaplnění své „smlouvy“… 

Dovolte mi, abych vám řekl o konceptu, o kterém jste ještě neslyšeli. Pokud chcete mít „smlouvu“, fajn, pokud vám někdo řekl, že máte smlouvu, fajn, ale je napsaná neviditelným inkoustem! (Smích.) A vy řekněte: „Ne, není, protože já jsem ji napsal. Pamatuji si, jak to má být.“ Na to odpovím: Včera v noci zmizela. A to znamená, že ji můžete zítra ráno přepsat! Tak co tomu říkáte teď? A Temnota přijde a řekne: „Haha, měli jste smlouvu, že sem přijdete a budete trpět. Nevěděli jste to? Nikdy to nedokážete. Znovu padnete dolů, protože jste sem přišli trpět!“ Řekl vám to už někdy někdo? Ano! A já vám chci říct: „Utkejte se s Temnotou.“ A to je ta bitva. Vaše sebeúcta (vědomí vlastní hodnoty) je vaší Achillovou patou, Staré Duše.

Co s tím můžete dělat? Chtěl bych, abyste pochopili, že je dostupný určitý proces. Začněte přepisovat svou DNA a místo abyste čekali dalších 18 nebo 19 životů než se budete „cítit lépe“. Ale udělejte to teď! Představte si to, co je ve vás dokonalé, co je Láska Boha ve vás a její dokonalost. Chtěl bych, abyste se toho dožadovali. Poznejte Světlo v různých barvách a odejděte z tohoto místa s něčím, o čem jste nikdy nevěděli, že to máte, protože to budete potřebovat.

Rád bych vám stručně řekl o věcech, které se můžou stát a které vám mohou nahnat strach. Existují potenciály pro to, že Temnota bude mást nečekaným způsobem. Právě až si budete myslet, že pracujete na zlepšení míru na planetě, může nastat malá válka. Co s tím uděláte? Rozhodíte ruce a řeknete: „Věděl jsem, že se mýlím. Tma vyhrála.“? Nebo se na to podíváte a řeknete: „Vidím ten klam.“ Lidé jsou prostě lidé. Nebude to trvat dlouho a bude to neúnosné pro ty kolem, kteří to nevytvořili. Neúnosné. Říkám vám, mladí lidé na této planetě nechtějí válku. NECHTĚJÍ VÁLKU – nikde! A pokud nastane, budou to ti starší, kteří to způsobí a mladí jim za to „nafackují“. Ale mezitím se na to budete dívat a říkat si, jestli se to vůbec kdy zlepší.

Co nejhoršího se může stát, abyste začali pochybovat? Říkám vám, na co byste se měli těšit a co očekávat. Něco, o čem jste netušili, že by mohlo nastat - rozdělení New Age. Mohli byste dojít k rozhodnutí - nebo ne. Doporučuji vám nezúčastňovat se rozdělování jakéhokoliv druhu. Pokud máte vědomí bez jakýchkoli „krabic“, jak by se mohlo rozdělit? Pokud máte vědomí, které nemá žádné členství nebo doktrínu, jak by se mohlo rozštěpit? A přesto budou ti, co budou tvrdit, že postupy jsou postupy a vy neděláte správnou věc, proto vás vyloučí a řeknou vám, že už nejste Pracovník Světla. Vítejte mezi lidmi! Lidé berou posvátné věci, překrucují je po svém a vkládají je do své vlastní krabice, která říká, že vy se mýlíte.

Co budete dělat pak? Na svém vlastním dvorku s lidmi, které pravděpodobně milujete – co budete dělat? Povím vám, co byste s tím měli udělat. Tady přichází „MĚLI BYSTE“. Je to stejné „měli byste“, jaké jsem vám dal už dříve. Jediné „měli byste“, které kdy Kryon předal jakékoli Lidské Bytosti. Měli byste se chytit Lásky Boha a nepustit jí. Nedovolte rozumu, aby vás přelstil. Ať jdete jednou cestou nebo druhou, pokud máte v sobě mistrovskou energii, nic se vám nemůže stát. Nechte je být a jít a konat. Vy budete zatím zasévat semínka Lásky na planetě - proto jste sem přišli. Dojde na spiknutí? Ne, ne doopravdy. Nedojde, ale oni vám řeknou, že ano a budou důvěryhodná a ošklivá.

A tohle Tma MILUJE, protože konspirace milují Tmu a fungují opravdu dobře, protože nikdo neví, jestli jsou skutečné. A proto je bude Temnota pěstovat. Konspirační teorie, o kterých jste ještě ani neslyšeli a bude jich mnoho. Poznáte je, až se objeví. Poznáte, že nepochází ze Světla a budete vědět, že nejsou pravdivé. Rozpoznejte je a odložte je. Nepodporujte je. Nemusíte se dohadovat s nikým, kdo s nimi přijde. Můžete vidět Lásku Boha ve svém životě a vidět i Boha v nich, a to je všechno, co je potřeba vidět. Jděte dál a zasévejte na Zemi semínka Světla.

Dovedete si představit, čím si prošli Mistři této planety? Komu a čemu čelili? Události, které nebyly zapsány - těžkosti s lidstvím. Dovedete si to představit? A víte, co s tím dělali? NIC. Nemuseli, byli nad věci - oni všichni. Byli tací, co se spikli proti nim, snažili se získat podpisy tady a tamhle, ale oni byli nad tím. Posunuli se dál a vnesli Světlo tam, kde mělo být. Mistři říkají, že rozdíl mezi tehdy a teď je v tom, že Země je připravená a že semínka, která zasejete, budou růst a to rychle. Těmito semínky jsou SOUCIT, POROZUMĚNÍ A LÁSKA a poslouchejte - je to také DOBRÉ ZDRAVÍ. Jaký z toho máte pocit?

Pracovníci Světla, nedostali jste se až sem, abyste brzo zemřeli. To není ve smlouvě. (Kryon se směje.) Možná je to v té staré smlouvě, o které jste si mysleli, že ji máte, nebo vám někdo řekl, že ji máte – ta je ale smyšlená. To není Boží Láska. Chci, abyste tu zůstali. Vytvořte si tak dlouhý, zdravý a produktivní život, jak jen můžete. Před vámi jsou věci, které vás skutečně omladí. Jsou před vámi procesy, které budete všichni schopni uvidět (prozkoumat), které se stanou multidimenzionálními. Jsou mimo to, co je známé. Doslova vás udrží naživu díky buněčné struktuře, která říká, že přirozenost vašeho těla je multidimenzionální, a bude spolupracovat s vědomím, pokud bude čisté.  

To není zastrašující zpráva a víte proč? Protože Temnota nemá šanci! Říkám vám tyto věci hlavně pro ty, kteří to poslouchají a čtou někde jinde. Pro ty, kteří možná nemají, co máte vy v této místnosti - rozmanitost (spoustu) životů a moudrost, která vám byla předána v této místnosti. Ti zde to vědí lépe. Někteří z vás už tu bitvu svedli, někteří z vás vědí naprosto přesně, o čem mluvím. Dívejte se po věcech, které jsem vám dnes dál jako důkaz. Co jsem vám řekl je pravdivé a skutečné. Jsou zde tyto potenciály. Temnota nemá šanci. Lidé, kteří Temnotu používají, si po chvíli uvědomí, že už nefunguje. Sledujte i toto. Budou tací, kteří se budou snažit znovu vytvořit rasovou válku. A co možná fungovalo čtyřicet, padesát let, se rozpadne, protože se nikdo nepřidá. A oni budou šokováni. Nikdo nebude chtít spolupracovat. Budou překvapení. To je to, o čem mluvím. Sledujte to. Sledujte ty, co se budou snažit vytvářet věci z minulosti, které pro ně pracovaly, které byly negativní a nehezké – už nebudou fungovat.

Zmíním slovo začínající na T – terorismus. Přijde den, drazí, kdy těch pár teroristů, co ještě zbylo, nebude schopno nikoho rekrutovat. Protože už bude uvědomění i v jejich vlastních kruzích, že to už nefunguje. A ti, co ještě užívají Temnotu, pomalu odejdou. Temnota je skutečně hloupá a vrozená a pomalu uvidíte změnu vědomí na planetě. A ta semínka, která sejete z lásky a božího soucitu, beze strachu, budou růst a kvést. A ano, budete tady, abyste to viděli. A to je možná další Kryonův vtip. (Kryon se směje.) Nebojte se smrti. Všichni máte naplánovaný návrat. Vy všichni - úplně každý v této místnosti. Mluvím k této místnosti. Nemůžete se ani dočkat, až se vrátíte. Ukážu to takto: Copak můžete zasít semínka a odejít a nebýt vůbec zvědaví, jestli semínka vyrostla? Tak byste to chtěli? Chtěli byste projít všemi těmi problémy během stovek životů, dojít na toto místo, kde s vámi energie skutečně spolupracuje pomocí skutečného pole spolupracovníků - nebo ne? Nebudete to vědět, dokud se nevrátíte zpět a neuvidíte, zda rostou nebo ne. Ó, porostou, ale vy to nebudete skutečně VĚDĚT, že? A já vám to povím, protože se denně setkávám s Pracovníky Světla, kteří odcházejí a už teď čekají v řadě na návrat a hlásí: Teď já, teď já, teď já!“ Protože vědí, že se vrátí zpět a až se probudí, probudí se už se znalostí Nové Energie, protože nová energie to podporuje. Nebudete muset znova procházet tím vším, čím jste procházeli předtím. Nebudete sem přicházet hloupí a ptát se, jestli se probudíte. Nebudete muset projít pár dalších životů a říkat si, že jste se neprobudili. Jako malé dítě, krátce po tom, co si uvědomíte, kdo jste, začnete mít vize o tom, co jste skutečně vykonali a vrátíte se k tomu soucitným způsobem. Budou osmi- a devítileté děti, kterým se podíváte do očí a řekněte si, že jsou probuzené až příliš brzy. Ony budou vědět, kým jsou. Myslíte, že indigových dětí je jen hrstka - počkejte až uvidíte, kdo jsou!

Malí šamani kráčející kolem – je to těžké, nevíte co s nimi. Malý MAX - je to celý nový systém, který jsme ještě ani nepopsali. Zeptejte se Plejáďana, on / ona vám poví, jak to bude vypadat.

Snažím se vám říci, že až se vrátíte, drazí, už to nebude takové jako teď. Všechno, co jste se naučili tentokrát, bude okamžitě dostupné na základě svobodné volby. Budete moudří ještě než vám bude dvacet. Nelíbilo by se vám to?

Nebudete dělat stejně chyby. Nebudete se muset učit skrze vztahy, které nefungují, abyste zjistili, co funguje. Přijdete a budete to vědět. Co vy na to? Budete přicházet se schopností setkávat se s ostatními lidmi a vědět, zda jsou v integritě nebo ne. Už nebudete dělat chyby na šťastné cestě. Co vy na to? Řeknu vám, co budete hledat. Kamkoliv půjdete, budete hledat sebe - semínka, která jste zaseli. Budete je chtít vidět.

Nebudu vám vysvětlovat, jak poznáte, že rostou. Země bude díky tomu o něco „světlejší“. Bude díky tomu i víc soucitu. A přijde čas, kdy se na to podíváte a řeknete si: „To jsem vykonal.“ A vaše sebeúcta (sebehodnocení) prudce stoupne způsobem, který je vhodný - nebude to ego. Bude to Božské Já a vy si řekněte: „Je to v souladu s mou duší.“ A budete vědět, proč jste tady. Tak jděte a udělejte to.

 

Jsem Kryon, zamilovaný do lidstva. A tak to je.

 

KRYON

 

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

 

Poznámka ke kopírování:

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Renata H. pro www.transformace.info a Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz) pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

ZEMĚ, VODA, VÍTR, OHEŇ A DUCH -

SEMÍNKA NOVÉHO ZAČÁTKU

Nové zemské energie září 2013

 

ARCHANDĚL MICHAEL prostřednictvím CELLIE FENN

 

Milovaná světelná rodino, Nový sen se vynořuje na vaší Zemi ve vizi a hlasu vašich mladých lidí, Indigové a Křišťálové generaci. Zároveň Starý sen a Staré energie upadají do chaosu a zmatku tak, jak klesá jejich energie a jak už nevědí kam se obrátit. Možná jste si všimli, že nyní to vypadá jako velký zmatek, protože energie Nového se dostává do konfrontace s energií Starého.

 

Milovaní, nebuďte příliš bojácní a ustrašení z těchto chaotických energií. Pochopte, že jde o proces, který byste mohli nazvat uzdravováním a čištěním. Stojíte tváří v tvář velmi starým vzorcům manipulace a iluze, které se stále znovu snaží vtáhnout vás do otroctví a podrobení, ale tentokrát se učíte říci „NE“, tak jak se spojujete se Silou a Oprávněním, které vyplývá z vašeho opravdového spojení s vaším Andělským světlem a vaší Energií Božího Já.

 

Je to zkrátka otázka toho, že stojíte ve svém vlastním Světle a své vlastní Síle, a nedovolujete těm, kteří vás vtahují do strachu, aby uspěli. Staré cesty vytváření strachu a manipulování lidí prostřednictvím strachu již nefungují. Nová cesta otevřenosti a transparentnosti a jasnosti vynáší na Světlo všechno, co není jasné a otevřené. Milovaná rodino, vaší prací je nyní používat svou rozvahu a prozíravost a být schopni jasně vidět, co je ve vašem nejlepším zájmu a co vám nyní neslouží.

 

Tak jak každý z vás dělá svoje volby, které budou určovat vaši budoucí cestu do Energie vyššího vědomí Nové Země, pamatujte vždy, že vy jste správci a vlastníky Země a Starší, a že vaše volby jsou spojeny s Volbami, s budoucností vaší planety a všech žijících bytostí na planetě. Tak jak se vynořuje Galaktické vědomí, chápete, že nejste jen Lidé, ale Galaktičtí lidé, a znáte sebe jako součást Galaxie a součást Andělských energií, které tvoří vzorce a formu a existenci na Zemi. Vidíte, že to je tento pohyb energií a světla ve vesmíru a v Galaxii, který se nazývá „Andělská vůle“ a „Andělská inteligence“, a že to je tato energie, co určuje rozložení a otevření všeho života a vývoje v Galaxii. Od obrovských polí hvězd až do nejmenšího atomu, vše následuje vzorce Andělského srdce s láskou a moudrostí.

 

Pro vás, milovaní, jako pro inteligentní a citlivé formy života, obdařené schopností činit volby a rozhodnutí a tvořit společně s Andělským, je nyní více než kdy předtím důležité, abyste ve svém životě procvičovali moudrost a úsudek, a abyste nebyli vtaženi do manipulace a iluzí, tak běžných pro starou energii na planetě Zemi. Je Nový cyklus a rodí se Nový věk, pamatujte, soustřeďte se na Nové.

 

Pamatujte také, že tato nová energie je založena na Energii Srdce a na lásce. Láska je vždy probuzená a pozorná a přítomná v daném okamžiku. Je to láska, co vám dovoluje milovat sami sebe natolik, abyste řekli „ne“, když se objeví tací, kteří jsou zvyklí manipulovat vaše energie a táhnout vás do strachu a ustrašenosti. Je to láska, co vám dovoluje vstát a říci „ne“, když se objeví ti, kteří se vás pokusí znásilnit starou energií a způsoby, a je to láska, co vám dovolí říci ANO Novému snu a Nové Zemi života, hojnosti a míru. Víme, že to není jednoduché, ale láska vám dá sílu a moc přejít do Nové energie Země a být součástí manifestace Nového.

 

Jsou to Elementální energie, co vám bude pomáhat v manifestaci, zhmotnění Nové Země, společně s bytostmi světla, anděly, nebeskými bytostmi a vílami a elfy. Ti všichni jsou živé bytosti mnoha dimenzí světla, které mají zájem na zhmotnění Nového a jsou jeho součástí. Ale, milovaná světelná rodino, to VY jste prvotní tvůrci Nové Země. Co teď vyberete pro sebe a svou Zemi?

 

ZEMĚ

 

Země je váš domov a planeta na které žijete. Je to váš fyzický domov po dobu, co jste na Zemi ve fyzickém těle. Byla navržena tak, aby byla Zahradou ráje hojnosti a přístřeším pro všechny žijící bytosti. Vaše tělo bylo také navrženo tak, aby bylo zdravé a šťastné pro vaši Duši a Ducha. Součástí vašeho probuzení je pochopit, jak jste padli ze svého původního obrazu kvůli strachu a manipulaci, a jak můžete začít nacházet svoji cestu zpět do tohoto stavu radosti, hojnosti a jasnosti.

 

Milovaní, musí to být volba. Toto je Galaxie svobodné vůle a volby, a to je Svatý princip. Vy nejste otroci a nikdy jste jimi neměli být. Energie lásky není otroctví, je to Energie rovnováhy a hojnosti. Budou tací, kteří se vás budou snažit přesvědčit, že nemáte na výběr, ale ve skutečnosti vždy máte. Začínáte s volbami toho, jak žijete den za dnem. Vždy to začíná VÁMI a malými volbami, které činíte, jako co jíst a jak trávit čas. Vy rozhodujete....

 

Malé volby určují větší volby. Pokud se cítíte ve svém životě oprávněni, potom nebudete ustrašení a nebudete se bát vstát a zvolit tak, abyste vytvořili na své Zemi a ve svých Životech mír.

 

Milovaní, neztrácejte čas tím, že se budete rozčilovat, protože si myslíte nebo cítíte, že své životy nemáte pod kontrolou! Radši se začněte dívat, jak můžete začít dělat každý den malé volby, které můžou ze Země udělat lepší místo. Krůček po krůčku můžete začít dělat změny.

 

Vynaložte úsilí, abyste se starali o své fyzické tělo a vyberte si pro sebe nejlepší a nejvýživnější stravu, protože se máte rádi! Vynaložte úsilí na cvičení a opalování, protože máte rádi svoje tělo. Vynaložte úsilí a udělejte své prostředí čisté a harmonické, protože máte rádi sebe a Zemi, a každý malinký kousek se počítá.

 

Víte, milovaní, jak vynakládáte úsilí, abyste ve svém životě vytvořili jasnost a krásu a plynutí a zdraví, zvyšujete vibrace všude kolem sebe. Vytváříte malou „zónu“ Nové Země, a všechny takové malé „zóny“ přispějí k mocné vibraci. Více a více lidí se spojuje, aby na Zemi pozdvihli velmi praktickými způsoby Kolektivní vibraci láskou a péčí.

 

Žádáme vás, abyste pracovali s Elementály Země a těla. Začněte dávat pozor na jídlo, které jíte, vodu, kterou pijete, místo, kde žijete a na to, abyste na toto místo přinášeli nejvyšší vibrace.

 

To nazýváme láskou. Být probuzení a pozorní a zcela přítomní ve svém životě jako lidé na Zemi.

 

VODA

 

Milovaná světelná rodino, oceány, řeky a vody vaší Země jsou velmi důležité pro budoucnost vaší planety. Vaše planeta je z 80% voda, a vaše tělo také. Jste vodní bytosti a dříve než jste byli bytostmi, které kráčí po Zemi, byli jste bytostmi žijícími v oceánech. Oceány jsou součástí vaší historie a vy jste součástí oceánů.

 

Vaše Země byla navržena tak, aby měla slanou vodu v oceánech a hojnost čisté sladké vody na zemském povrchu. A přesto jsou zde tací, kteří znečišťují vaše vodní zdroje a snaží se vás odříznout od sladké vody. Milovaní, přejeme si, abyste věděli, že ve vašich vědeckých společnostech existují určité „mýty“, které jsou používány pro kontrolu vašeho přístupu ke zdrojům. Jeden z nich je, že na planetě je nedostatek vody. Je zde hojnost sladké vody, a voda na Zem neustále přichází ve formě ledu z vesmíru.. Ve skutečnosti je voda neustále doplňována cirkulací „zvenku“/ z hloubky vesmíru. Na počátku jste měli oblohu, která držela vodu v „bublině“ zemského prostředí, ale to se ukázalo jako nedostatečné, tak ji tvůrci Elohim odstranili, aby umožnili volný přístup vody zvenku do zemského prostředí, atmosféry. Vysoká frekvence vody doplňuje Zemský povrch i oceány a má udržovat vysokou frekvenci na Zemi a ve vašich tělech. Ale, pokud nemáte přístup k čerstvé a čisté vodě, pak nemáte přístup k těmto frekvencím.

 

Pokud pijete čerstvou a čistou vodu ze Země, okamžitě zjistíte rozdíl oproti vodě v lahvích nebo „upravené“ vodě.

 

Milovaní, hlas Lásky říká, že je čas pracovat s elementály vody a anděly a začít hledat čerstvou a čistou vodu, kterou si zasloužíte a která je vaším vrozeným právem. Tato čerstvá voda bude pomáhat zvyšovat frekvenci vašeho fyzického těla a hledat sladění s s vaším Vyšším Já. Také vám bude pomáhat v čistění a odvodu vašich starých energií a toxinů z těla, a vyladit vaše emocionální tělo. Emoce jsou úzce svázané s magnetickým tokem vody na planetě, a čím je voda čistší, tím více jsou bytost a tělo schopny umožnit plynutí emocí bez bloků a nerovnováhy.

 

Milovaní, Láska vás žádá, abyste milovali sebe a planetu dostatečně na to, abyste začali hledat průzračnost v sobě a ve vodě, kterou pijete. Pracujte s elementály vody, pracujte s požehnáními, pracujte s krystaly, pracujte jakýmkoli způsobem, o kterém víte, že přináší průzračnost a čistotu zpátky vodám. Jak to budete dělat, budete vytvářet cestu lásky pro zvýšení vibrace Nové Země. Každá malá akce pomůže vytvořit širší pole průzračnosti, jasnosti a zaměření. Každý z vás může přispět svým vlastním způsobem.

 

VÍTR

 

Vítr je vzduch, který dýcháte. Každý nádech podporuje váš život a život všech bytostí na Zemi. Milovaní, přestali jste někdy přemýšlet o tomto nádherném daru a o elementálech vzduchu a o rostlinách a stromech, které vám umožňují, abyste dýchali čerstvý a čistý vzduch? Každý den, elementálové a rostliny pracují na čistění toxických plynů a vytváření kyslíku, abyste mohli dýchat. Ale vy jim to na vaší Zemi ztěžujete každý den, protože pokračujete v produkování toxických plynů, které musejí být čištěny a projasněny, a to v takové míře, která vytváří tlak na celý systém.

 

Žádáme vás, abyste pracovali s elementály vzduchu, a abyste si byli vědomi kvality vzduchu ve vašich domovech a ve vašem prostředí. Co můžete udělat, abyste se ujistili, že vzduch zůstává čerstvý a čistý a podporuje vaše zdraví a růst a umožňuje vám posunout se zpět do optimálního zdraví a štěstí.

 

Byli jste stvořeni, navrženi k tomu, abyste dýchali čerstvý a čistý vzduch, a rostliny a stromy jsou tu k tomu, aby vám pomáhaly. Dělejte, co můžete, abyste podporovali čistý vzduch ve vašich domovech, i vysazováním stromů, pokud můžete. Každý malý kousek pomůže, abyste ukázali elementálům vzduchu, že se snažíte být součástí Nové zemské energie tím, že přispíváte ke zdraví a pohodě Všeho.

 

Milovaní, můžete taky učit své děti, aby si byly vědomi toho, že vzduch, který dýcháte, je také živá bytost, o kterou pečují elementální energie a že potřebuje jejich lásku a podporu. Dokonce možná zjistíte, že vaše děti to již vědí!

 

Můžete je učit, jak rostliny a stromy podporují vaše životy tím, že vytvářejí kyslík a přeměňují toxické plyny. To je láska, kterou vám vzduch a vzdušní elementálové ukazují. Není snad vděčnost projevit jim také lásku tím, že budete podporovat jejich práci s uznáním?

 

OHEŇ

 

Milovaná světelná rodino, element ohně také pracuje s vaší energií každý den, aby zajistil pokračování vašeho života na Zemi. Každý den pro vás vychází Slunce a naplňuje Zemi svým světlem a životem. Elementálové ohně zajišťují, aby světlo a energie poháněli proces transformace a syntézy, které jsou pro život na vaší planetě tak důležité. Toto světlo je používáno rostlinami v procesu fotosyntézy, aby vytvořilo potravu, která energetizuje vaše těla a životy. Bez tohoto elementu a energie ohně by na Zemi nebyl žádný život!

 

Milovaní, nemůžete snad element ohně ctít s respektem a uznáním? Nevidíte, že je to mocný element a že špatné použití tohoto elementu může být destruktivní, nejen v široké škále požárů, které jsou výsledkem špatných zemědělských praktik, ale také jako atomové „nehody“, které jsou výsledkem špatného plánování a nedostatku prozíravosti. Kolik měst je postaveno okolo nebo poblíž atomových elektráren, a jak moc je ohrožen život, lidí, zvířat i rostlin, špatným použitím elementu ohně?

 

Milovaní, je tolik jiných způsobů, jak energií pohánět váš Svět. Indigová a křišťálová generace je zde, aby ukázala cestu ke stálým, udržitelným zdrojům a použití „ohně“, které respektuje život a planetu. Nabádáme vás, abyste poslouchali je a jejich hlasy a nápady. Mají tolik co nabídnout. Neodmítejte je do té doby, než začnou být rozčilení a použijí svou „válečnou“ energii. Neboť válečníci indigo povstanou za to, čemu věří, je to jejich způsob naplnění jejich účelu, kterým je přinést trasformaci Nové Země.

 

Láska žádá, abyste začali nacházet cestu k použití energie, která není ničivá, ale podporuje všechen život na Zemi.

 

DUCH

 

Milovaná světelná rodino, Duch vstoupil a vstupuje od počátku procesu vzestupu do vašeho světa novým způsobem. Jak jste aktivovali svoje světelné tělo, pozvali jste svou Duši a Ducha, aby se ukotvili ve vašem srdci. Vaše tělo zvětšilo svoji vibraci na buněčné úrovni a stalo se prostředkem, vozem pro Vyšší vědomí. Jak projasňujete své tělo, umožňujete volné plynutí lásky a Andělského soucitu do vašeho světa, stáváte se prostředkem přenosu Vyššího vědomí a pozornosti na Zem a do Nové zemské mřížky.

 

Jak zvyšujete vibraci svého těla, abyste dosáhli vibrace světla ve svém světelném těle, budete cítit potřebu žít Pravdu světla, které jste. Najdete způsoby jak ctít zázrak života a těla, které máte, stejně jako Země a všechny formy života na ní.

 

Milovaní, život na Zemi je dar, který je dán Duchem, a vaše světelné tělo je darem, který je dán, aby vám umožnil zažít život jako duchovní bytosti stejně jako materiální bytosti. Jak se probudíte ke své duchovní přirozenosti, povaze, probudíte také krásu a lásku, která je andělským plánem pro Rozvinuté galaktické lidi.

 

Ve vyšších říších jsou tací, kteří pracují v úzkém spojení s vámi, abyste se probudili k potřebě milovat a ctít Zemi a své tělo jako dary Ducha.

 

Milovaní, řekli bychom, že to je nejdůležitější „věc“, o kterou dnes na Zemi jde. Všechno ostatní jsou z větší části manipulace a iluze, které jsou vytvořené, aby odvedli vaší pozornost od toho pravého, čemu stojíte tváří v tvář, když zhmotňujete, manifestujete Novou Zemi.

 

Je to tak jednoduché, můžete začít ve svém vlastním životě, den po dni, budovat realitu, která ctí Zemi a Život. Nebo můžete následovat iluze a dovolit své energii, aby byla převzata strachem a ustrašeností. Ale my bychom vám rádi prozradili, že když jste silní a mocní ve svých vlastních životech, pak nepotřebujete být potopeni do prázdných a nepoužitelných iluzí, ale zaměřujete se na pravé věci a události svých životů a na to, jak zhmotňovat to, co potřebujete ve svých životech, jako mocní spolutvůrci s Duchem.

 

K zářijové rovnodennosti 22.9.

 

Jak se budete blížit k zářijové rovnodennosti, zjistíte, že nerovnováha a zmatek se budou usazovat, spolu s tím, jak se mocné Nové energie Brány Lva začlení a Sen Nové Země začne získávat na Zemi formu. V této době vyrovnávání vás žádáme, abyste zaměřili svoji pozornost na dary života a dary planety. Abyste ctili Zemi, oceány a řeky, vítr a vodu, oheň a Ducha, a všechny formy života na Zemi.

 

Jen rozvinutím tohoto vědomí vděčnosti a úcty všeho života budete schopni začít tvořit jinou Zemi. Budete moci vstoupit na „Novou Zemi“, protože budete mít „Nové vědomí“. Staré vědomí a starý způsob vnímání vás do Nového nepozvedne.

 

Žádáme vás, abyste se k nám při této podzimní rovnodennosti připojili při velké oslavě a ctili všechen život na Zemi a vyjádřili vděčnosti všem andělským a elementálním bytostem, které podporují váš život na Zemi. S láskou a vděčností se budete pohybovat do Nové Reality.

 

© Celia Fenn,   https://www.starchildglobal.com.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkujeme za pochopení a respektování této podmínky.

 

 

 

 

Bolest vzestupu

Od Celestýnských Bílých bytostí
Přijala Natalie Glasson 13. 09. 2013

 

      Milované nádherné Bytosti Světla, přicházíme s velkou láskou a úctou k vašemu bytí a k cestě, kterou si vaše duše vybrala jít na Zemi. Ukazujete sami sobě, všem aspektům Stvořitele a Jeho vesmíru požehnanou Stvořitelovu pravdu. Nejenže vaše cesta podporuje vývoj vaší duše a jejího sebeporozumění, ale podporujete evoluci všech. Váš duchovní vzestup je jako by se Stvořitel rozvíjel z nitra vašeho bytí, aby dosáhl svého největšího potenciálu jako zářící bytost světla. Možná se ptáte, proč je zapotřebí tohoto postupného rozvíjení; když se Stvořitel ve vašem nitru odkrývá, rozšiřuje se a prostupuje do všech aspektů vašeho bytí, navyšujete vědomí všeho ve vás i kolem vás. Při vašem vzestupu energetizujete a zesilujete celou vibraci Stvořitele. Je důležité pochopit, že vaše cesta ne Zemi není jen osobní záležitost, ale prospívá a pomáhá i kolektivnímu vědomí. V této době pracujete v týmu s lidstvem, abyste pozvedli vibrace Země skrze prostoupení světla vaším bytím. Každým krokem, který učiníte, podporujete kolektivní vědomí v prožívání Stvořitele. Každá situace a prožitek ve vaší realitě může být nahlížen jako průzkum jménem Stvořitele a jako nástroj ke zvýšení kolektivního vědomí lidstva. Pokaždé, když zvládnete nějaký aspekt svého bytí či nepodlehnete egu, znamená to, že tutéž lekci nemusí překonávat mnozí jiní na Zemi, protože každý z vás přijímá aspekty kolektivního zasvěcení a hraje svou roli v posouvání se blíže hlubšímu vědomí Stvořitele. Žádáme vás, abyste si cenili zkušeností a situací, kterými procházíte, protože pomáháte nastolování hlubší jednoty všech se Stvořitelem. Jak jdete po své cestě vzestupu, začínáte objevovat klíče ke svému duchovnímu probuzení, porozumění své vrozené schopnosti milovat, projevovat, být v míru a promítat ze svého nitra. S tímto vědomím pak pohlédněte na svět svého vlastního tvoření a manifestace kolektivního vědomí lidstva. Z tohoto kolektivního vědomí se dá nasát tolik nepotřebných a omezujících návyků, že se vám vnější svět může zdát obrovsky odlišný od toho, který si uvědomujete a odkrýváte ve svém nitru. Když se probudíte, dá se to připodobnit k náhlému uvědomění si, že jste superhrdina a že jste jím vždy byli! Chápete většinu svých schopností a vidíte svůj úžasný potenciál jakožto pozemské bytosti. Jediný problém je, že si sice jste vědomi svých schopností superhrdiny, ale musíte si dát čas jim dorůst, dobře se s nimi obeznámit a naučit se jimi vládnout ve své realitě. Máte-li krásnou vizi sebe sama, může být pro vás bolestné, když nejste stále schopni promítat své schopnosti do své fyzické reality, abyste udělali nezbytné změny své reality, kterou prožíváte. Toto samo o sobě může způsobovat bolest a utrpení, dokud se nenaučíte přijímat a být spokojeni s rychlostí svého vzestupu a probouzení. U mnoha lidí kolem sebe si uvědomujete, že jsou superhrdinové a může být těžké nesrovnávat se s nimi, ale je třeba zaměřit se na bezpodmínečnou lásku k sobě sama, protože ta bude vaše božské schopnosti ve vás vyživovat a urychlí je.

      Mnoho lidí prožívá utrpení, protože nedokáží promítat to božské, které ve svém nitru rozpoznají, ale protože konáte přesuny od probuzení k realizaci a plnému promítání z nitra ven, možná také zjišťujete, že minulé činy stále zůstávají ve vaší auře a překážejí tím, že se stále dokola promítají do vaší reality, dokud si jich nevšimnete. Vzestup není o povšimnutí si sebe sama; je třeba všímat si všeho, co je božského ve vašem bytí, ale také si povšimnout s milujícím srdcem všeho, co božské není. Jak rozšiřujete svou schopnost rozpoznat energie a aspekty sebe sama, které je třeba promítnout a ty, které již nepotřebují být promítány, vstupujete do své síly, jako byste si čistili svůj oblek superhrdiny a chystali si jej obléct. Proces povšimnutí si sebe sama můžete vnímat tak, že působí utrpení a bolest, jak si uvědomujete své zvyky a zaměření mysli, ale když zvyšujete své vibrace, zvyky nižších vibrací a činy můžete zažívat jako větší, než dříve, protože jejich energie bojuje s vysokými vibracemi vašeho bytí a způsobuje tření.

      Nejskvělejší způsob, jak rozpustit utrpení a bolest je hluboce milovat sebe sama a svou realitu v každém možném okamžiku, být k sobě jemní a zároveň si dovolit být ve svých reakcích na uvědomění a promítání tak neutrální, jak je možné. Je také zásadní být si vědomi toho, že vy vládnete své realitě, vy jste ten hlavní nástroj tvoření své reality a právě skrze vás vše protéká a manifestuje se. Vy vždy přinášíte skrze své bytí vibrace Stvořitele, nepřetržitě je vám dáváno to nejkrásnější hojností a krásou přetékající světlo, abyste jím tvořili a promítali je do své reality tak, jak si přejete. Toto nádherné světlo můžete promítat ven, neboť ono si svou velkolepost podrží, nebo je můžete projektovat jako negativní myšlenku či negativní okolnost; světlo se dá zformovat do čehokoli, co si přejete a co si zvolíte. Když se stanete sebejistými v přítomnosti hojností a krásou přetékajícího světla, které je ve vás a vámi protéká, umožní vám to přenést svou pozornost zpět ke své pravdě a k životu ve více neutrálním stavu.

      Být neutrální znamená mít pevnou víru a důvěru ve Stvořitele a světlo ve vás, i když zažíváte utrpení a bolest, být neutrální znamená zůstat naladěni a sladěni se Stvořitelem. Pamatujte na podstatu, svou velkolepost a uvědomujte si, že žádná bolest či těžkost vám nemůže odebrat vaši sílu a tou je božské světlo ve vás. Vaše síla je také způsob, kterým si vybíráte používat a vládnout božským světlem ve vás. Čím čistší a láskyplnější jsou vaše úmysly, tím větší sílu v sobě najdete. Se silnou a rostoucí vírou v to božské ve vás si povšimnete, že extrémní reakce na okolnosti a co ještě spíše na vlastní tvoření, vás budou učit a přijímání se stane vaším největším nástrojem. Takto si projdete poučnou zkušeností, co jsou to těžkosti, utrpení a bolest, protože, to je často vaše reakce, která způsobuje největší rozruch/zmatek. Reakce jsou vlastně momenty, kdy nedůvěřujete Stvořiteli, zaměřujete svou pozornost na oddělenost a oslabení. Pokud si dokážete udržet víru ve svou sílu a pravdu, pak omezíte své reakce a jste schopni projít okolnostmi, zvykovými projekcemi a sebeuvědoměním podporováni a milováni Stvořitelem.

      Je důležité si uvědomit, že ve vašem bytí je rostoucí velkolepá milující síla, v této době je vaším úkolem o tuto sílu pečovat, sledovat její růst a čistit prostor, aby se mohla rozšiřovat. Udělejte si čas a sledujte se, posaďte se jen se svými energiemi, potom bude jednodušší uvědomit si, co se ve vašem bytí objevuje a také to, co vytváříte a projektujete a materializujete to, takže buď to můžete zastavit nebo tomu dodat energii, dříve než se ukotví ve vaší realitě.

      Žádáme vás, abyste se posadili do meditace a zaměřili se na svůj dech, abyste si připomněli, že jste krásnou, světlem naplněnou a mírumilovnou bytostí. Možná to budete chtít říci několikrát nahlas:

      "Já jsem krásná, světlem naplněná a mírumilovná bytost."

      Pak se zeptejte sebe sama, co dnes až doteď nejvíce zaměstnávalo mou mysl? Pozorujte, čeho se vaše mysl drží a dovolte si to vydýchat pryč.

      Pak se zeptejte sebe sama, na co dnes až do teď nejvíce reagovaly moje emoce? Pozorujte, čeho se drží vaše emoce a dovolte si to propustit s dechem.

      Pokračujte a ptejte se sebe sama, jakou bolest, utrpení či těžkosti jsem až doposud vědomě či nevědomě vytvořil? Pozorujte, ale nejste-li schopni to pochopit, jen vězte, že tím, že se zaměříte na vydýchávání těchto energií a toho, co jste vytvořili, tak je mažete.

      Pak si dovolte zaměřit se na sílu ve vašem bytí, začněte dýchat ze svého srdce a vyzařovat světlo svého božského já a své síly a budujte a pozorujte svou důvěru v tuto svou vlastní božskou sílu.

      Pouze si dovolte být ve své vlastní energii a pozorujte růst světla ze svého nitra, tak dlouho, jak budete chtít.

      Toto je jednoduchá meditace, ale povzbudí vás k prozkoumání mnohých vašich energií a pomůže vám vybudovat zvyk rozpouštět nepotřebné energie, myšlenky, tvoření či emoce dříve, než se manifestují a promítnou do vašeho bytí a tím se zmenší vaše bolest při vzestupu.

      Jsme vždy s vámi, bezpodmínečně vás milujeme.

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

Kdy budou respektovat mé hranice?

Jennifer Hoffman

 

Otázka: Vždy jsem se ke všem lidem, a zvláště ke své rodině,  ve svém životě chovala nekonfliktně. Po letech, kdy jsem se  snažila udržet emocionální rovnováhu tím, že jsem ze sebe nechala dělat obětního beránka, snažila se být milá, podporovat je a nikdy si nestěžovat,  vstoupila jsem teď do své plné síly a nastavila pevné hranice, kdy se odmítám nechat zatahovat do rodinných dramat a do situace, kdy si musím vybrat jednu ze stran. Od té doby se zdá, že různí členové rodiny jsou rozhodnutí tyto hranice překračovat a pokoušejí se mne vtáhnout  do dramat, která záměrně vytvářejí. Nevím, co mám dělat, tedy  kromě toho, že bych s nimi přestala úplně mluvit. Existuje nějaké jiné řešení, dělám něco špatně a proč se tak vytrvale snaží mne do těch dramat zatáhnout, když já si přeji s nimi mít láskyplný, klidný vztah? Jedná se tu o nějakou dohodu duší a mohu učinit něco pro to, abych to změnila?

Odpověď:
Jakmile změníme způsob, jak navazujeme vztahy, jak se v nich chováme a jak komunikujeme s druhými, předkládáme jim pozvání, aby se oni k nám připojili v našem novém energetickém prostoru. Někdy přijmou, jindy nikoliv. Pro vaši rodinu je pohodlnější komunikovat s vámi na té úrovni, která se líbí jim, což je úroveň dramat a neshod. Takto vám mohou odebírat energii. Když s vámi musí komunikovat tím novým způsobem, musí změnit způsob energetické výměny a musí být ochotni vám energii dávat, namísto aby vám ji odčerpávali. Je jim to nepříjemné, je to pro ně neznámé, a právě proto se odmítají k vám ve vašem novém energetickém prostoru připojit a stále se snaží vás přimět, abyste to dělali jejich způsobem.

Jde tu o dohodu duší a  týká se toho, jak vy udržíte svou energii tváří v tvář tak velkému odporu. Pro ně je vaše přítomnost  výzvou, aby byli láskyplnější, laskavější a více vás i sebe navzájem podporovali, a vy jste ochotna je to naučit. Avšak oni nyní nemají zájem se to od vás naučit. Vaše rodina vám tu nedává na výběr příliš mnoho možností, buď to budete dělat jejich způsobem nebo  vůbec ne. Není to osobní, oni jen nechápou hodnotu klidných, láskyplných vztahů s ohledem na to, jakým způsobem provádějí energetickou výměnu s druhými lidmi. Pro ně představuje tento druh vztahů příliš mnoho práce, protože se jich mají účastnit na rovině dávání namísto toho, aby od ostatních energii stále jen brali.

Vymezením hranic jste provedla správnou věc, jen vězte, že ačkoliv vám to dodává pocit síly, ostatní se kvůli tomu mohou cítit bezmocní, a proto budou vzdorovat. Neočekávejte, že se jim vaše hranice budou líbit nebo že je budou respektovat. Nemusí to dělat. Ale vy sama své hranice respektovat musíte. Vnímáte-li odpor, neznamená to, že se mýlíte nebo že vaše hranice jsou něco špatného.

Máte dvě možnosti: Vzdáte  se svých hranic a necháte jejich drama znovu vstoupit do svého života. NEBO nepohnutě a pevně vytrváte a budete udržovat příchozí energii soustředěnou kolem toho, co ve svém životě chcete.

Dovolila jste různým lidem, aby se k vám chovali, jak se jim zachce, a teď si musí zvyknout na tento nový druh existence. Zvyknou si anebo nezvyknou, a dokud vy máte jasno ohledně toho, jaké si přejete jednání lidí kolem sebe, oni si nakonec uvědomí, že pokud chtějí s vámi být jakkoliv ve spojení, musí to být v rámci klidného, láskyplného vztahu - nebo žádné spojení nebude.

A zapamatujte si mou oblíbenou afirmaci: ,,Všichni v mém životě mne milují, respektují a váží si mne.”

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)27. 9. 2013

 

 

 

 

Horoskop na období od 30.9.2013 do 6.10.2013
Aby mohla přijít změna, musí být dostatečně natlakováno, aby byl způsoben průlom.


Slunce ve Vahách se dostává do opozice s Uranem a do kvadratury s Plutem. Uran symbolizuje energii, rozhýbání energie, nastolení chaosu nečekanými událostmi. Změny, technické poruchy. Aby mohla nastat změna, musí nastat natlakování, prasknutí a potřebný chaos. Už toho budete mít tak „plné zuby“, že uděláte razantní kroky. Proto v tomto týdnu na nic nespoléhejte, nic si neplánujte a buďte dostatečně otevření a přizpůsobiví v dané chvíli. Sice se nebude nic moci naplánovat, ale zase se objeví překvapivě nová řešení, inovace, nové cesty a uvědomění. Přesto buďte bdělí, protože byste mohli z vaničky vylít s vodou i dítě.

Konečně se věci rozhýbou k nějakému řešení, i když ne tak jak jste si představovali. Nečekané situace vás mohou vyhodit ze starých zajetých kolejí a starých postojů vašeho chování. A o to právě jde.

Revoluce, touha po osvobození a velká touha po změně. Ve společnosti se objeví nepokoje a vůbec zviditelňování odporu, vzdoru, rebelie, nekonvenčních přístupů a touhy po změně. Zviditelněny budou velmi svobodomyslné individuality, vědci, umělci. Uran přináší netrpělivost, nervozitu, nesoustředěnost, roztěkanost, nespavost, náladovost a skon k hysterii. Velmi opatrní buďte na silnicích.

Opozice s Plutem je aspekt mocenského principu, který se stále chce držet své moci ovládáni. Uvnitř nitra se objeví temná síla, která bude našeptávat, že na to nemáte, bude destruktivně podkopávat vaši sebedůvěru, abyste se nevymanili z jeho moci – strachu! Na druhé straně se objeví i lidé, kteří budou překypovat mírou sebedůvěry, která již bude hraničit s arogancí, nadřazeností, bezohledností a pocitem, že si může dovolit vše. Jen aby dosáhl svého zisku, půjdou přes „mrtvoly“.

Obě tyto polarity se budou objevovat jak v našem nitru, tak je uvidíme i kolem sebe. Dle našeho individuálního charakteru nás více zaměstná nedůvěra v sebe nebo přehnaná sebestřednost.
Ve skutečnosti prožíváte jednu polaritu a to ji máme všichni (je to přirozená součást lidské přirozenosti), jen záleží v jaké intenzitě. Zároveň v sobě máte „schovaný“ i druhý opačný projev.
Pokud prožíváte nedůvěru v sebe, pak zákonitě musíte potkat arogantního sobce, který vám zviditelňuje i druhou vaší potlačenou stranu. I tohle je mou součástí, byť neprojevenou!! A ten druhý přichází zachovat harmonii. Tak mu poděkujte! Pluto přináší téma moci a bezmoci.

Stále působí Saturn v konjunkci s Dračí hlavou a v druhé polovině týdne se do konjunkce přidá Merkur. Tato konjunkce podporuje soustředění, hloubku, pracovitost, střízlivost, systematičnost a pořádek. Pokud se to přežene do extrému, propadne se lehce strachu, pesimismu, beznaději.

Slunce ve Vahách ozáří v kvadratuře Černou Lunu v Raku v období 5. – 8.10. 2013. Slunce přinese světlo, jasnost, vynesení niterných bolestí vnitřního dítěte, rodin, vztahu k matce, k bezpečí, mateřství a nevyřešené minulosti. Proto tento čas může být velmi náročný a bolestivý, protože se dotkne nejcitlivějších míst naší nevědomé bolesti. Když nejsme v kontaktu sami se sebou, budou muset přijít lidé, kteří se dotknout našich slabin.

V tomto týdnu nastane hodně změn, rozpadů vztahů a rodin. V této době není vhodné navazovat nové vztahy, přinesly by hodně nestability a bolesti.

Novoluní nastává 5. 10. v 01:30 hodin, proto již budete od 4.10. pociťovat téma novoluní a téma vyvrcholí úplňkem 19. 10. Novoluní je v kvadratuře s Plutem, Černou Lunou a opozicí s Uranem – zase se vytváří Velký kříž. Objeví se situace, ze které nemůžeme uhnout, pouze jí projít. Velmi bouřlivé a bolestné situace….

„Tak jak píši horoskop, cítím skrze sebe energii a čím déle tento horoskop píši, narůstá ve mě tlak, rebelie, že už toho mám opravdu dost! Stále píši požadavky, které planety symbolizují: napětí, tlak, bezmocnost. Týden co týden je to náročnější a nekončící. Kdo tohle má vydržet!?

A moji milí, to mi neuvěříte. Když jsem začala hledat sabiánský symbol novoluní, tak jeho význam mě přišel až neuvěřitelný, až mě velmi rozesmál. (Ten, kdo sleduje dění posledních dní, tak ví, že horníci jsou velmi aktuální téma.) Božství má opravdu smysl pro humor.“

Sabiánský symbol novoluní: „Horníci vystupují z hlubin uhelné šachty.“

Klíčová myšlenka: Je nutno pokračovat v zápase o vědění i na hlubších úrovních. V zápase, který udržuje oheň v krbu kolektivní mysli společnosti.

Hledání vědění si žádá společné úsilí mnoha myslí, kroužících stále hlouběji do skutečností naší pozemské existence. Je to těžký a často temný, nevděčný úkol. Potýkat se s překážkami a být v nebezpečí duchovního dušení z neustálého intelektuálního zaujetí, ale také jako varování – je radno se z něj poněkud uvolnit a vést přirozenější život.

Protiklad mezi manuální a intelektuální prací je zřetelný, zároveň oba pracují stejně. Intelektuál kutá v intelektuální minulosti lidstva, aby nalezl to, co by mohlo zahřát mentální pochody jeho studentů; horník vynáší na povrch zemsky prastaré pozůstatky někdejší živé hmoty.

A teď vám to přeložím do lidštiny.

Že by České republice situace s horníky ukazovala, že je již čas vyjít ven a projevit se? To, co je hluboko v nitru, v nás – již má jít na povrch a zviditelnit se? Přichází čas, kdy je potřeba projevit svou niternou pravdu, podstatu, prazáklad. Být přirozený a dovolit si klidně i výbuchu emocí…

Budeme dovedeni možná až do extrémního projevu svého přetlaku vlastního nitra. Tak když budete náladoví, hysteričtí, mimózní, vzdorující, blázniví, tak se za to vše prostě pochvalte. Protože to je vaše přirozenost a v této chvíli je to vaše dokonalost a potřebnost to projevit. Tak se osvobodíte a přijmete sami sebe takoví, jací jste. A když je toho moc, tak nejlepším způsobem jak to vše nadlehčit – je humor! Neberte vše tolik vážně, udělejte si legraci ze života a ze sebe!

Takže stačí jedno, buďte sami sebou a projevujte to, co cítíte, ať je to jakkoliv bláznivé!!!

Přeji vám rebelský týden.

Nel

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu

www.astrologiepetranel.cz

 

 

 

 

Říjen 2013 – Měsíc Psa
aktuální energie podle čínského kalendáře

 

24.9. vstupujeme do nejsilnějších energií podzimu a vládcem tohoto měsíce se stává Pes.

 

Základní charakteristikou tohoto měsíce bude, že děti a mladí se mohou chovat jako štěňata. Budou hraví a občas praštění, takoví utržení od řetězu.

U střední generace se spíše projeví smysl pro zodpovědnost a starší generace může být trošku náročná na naše nervy.

Stejně tak začátek tohoto období může být ještě hravější, ale postupně nás dostane přesnost, povinnost, preciznost, pracovitost, loajalita a zodpovědnost.

Jinové energie nabírají na síle a naše aktivity by se opravdu měly snižovat, protože už na nás nepodporuje aktivní jangová síla. A tak veškerou sílu, kterou potřebujeme na aktivní konání, si budeme brát pouze sami ze sebe. A to nás může značně vyčerpávat. Zejména, pokud naše osobní energie jsou více jinového charakteru. Jak na tom jsme, nám opět prozradí náš Astrotyp.

Neznamená to samozřejmě nic nedělat, ale přeci jen být umírněný a brát v úvahu náš současný zdravotní stav a zejména to, jak se cítíme v každém momentu. 

K energii Kovu, která je spojená se Psem, patří oddělování toho, co už nepotřebujeme s následným zbavováním se všeho nepotřebného.

Toto období tedy opět silně prověří, jak jsme se naučili říkat NE na vše, co s námi nekoresponduje a dělat jen to, co nám přináší radost a uspokojení. Nedělat zkrátka nic, co nám na naší cestě nepomáhá, co nás neposouvá, ale naopak udržuje stále na místě.

Je vhodné se podívat, co jsme za celý rok nasbírali. Nejen v oblasti různých věcí v našem domově, ale i myšlenek, přesvědčení a různých informací. Každou myšlenku bychom měli prověřit, zda je pro nás přínosem, zda nás nebrzdí. A pokud máme pocit, že tento způsob myšlení nám nepřinesl během roku nic, co by stálo za to, změňme ho.

Vyčistěme hlavu, byt, šatník…proveďme zkrátka se svým životem dokonalou inventuru. Ale je důležité nezůstat jen u toho, ale dotáhnout věci do konce a vzdát se toho, co nám už neslouží. A to může být někdy pěkně těžké.

Pokud se nám to nepovede, budeme mít zase šanci příští podzim, ale následující rok nám nenabídne čistou půdu pro setbu nových semínek. A všichni přeci víme, že se nejlépe začíná s čistým stolem nebo štítem.

K energii Kovu patří zákon, pořádek a pravidla. Také nápomocní přátelé a boj. Na začátku období vlády Psa nastává kumulace Kovu, takže se dá předpokládat více agresivity a boje okolo nás. Pokud se nám stane, že na nás začne někdo útočit, je vhodné využít právě hravosti Psa a spor převést do hravého tónu. Nicméně tato kumulace není zdaleka tak silná jako vloni a navíc potrvá jen do 8.10.

Také by nám tato podzimní energie mohla pomoc v dokončování věcí, rozdělané práce, projektů apod. Pečlivost by nám nyní neměla dělat problémy, protože roční vládce Had také dbá na detaily a je rád, pokud je vše dokonalé a v pořádku.


Pes má s ročním Hadem vztahy spíše dobré, respektují se, oceňují se a mají vztahy spíš na přátelské úrovni. Myslím si, že tito dva vládci nás zkrátka nepustí dál, pokud vše detailně a dokonale nedoděláme, neuzavřeme, nezhodnotíme. Ale je to pro nás jedině dobré, protože příští rok bude rokem Koně.

A Kůň se nedívá na detaily, neřeší příliš zodpovědnost. A roznese do světa to, co máme připraveno. Zda to co roznese bude kvalitní nebo ne, závisí do značné míry i to, co s tím uděláme tento podzim.

Pes velmi rád dělá pro druhé a je velmi loajální. Takže se zde nabízí prostor pro to, abychom si říkali o pomoc a zároveň pomáhali druhým. Také slovo uznání je velmi vhodné. Udělá dobře oběma stranám.

Nesnažme se tento měsíc nikoho obalamutit nebo podvést. Pokud něco provedeme, tak se raději hned přiznejme a řešme vše na bázi spravedlnosti.

Také je toto období vhodné k zabezpečování a ochraně všeho druhu. Plánujeme li uzavřít pojistku, je vhodné období. Posilování imunity na zimní měsíce je vhodné právě teď. Ale umělé vitamíny nejsou to pravé. Raději vyzkoušejme plody přírody.

 

MEZIDOBÍ ZEMĚ

8.10. nastává další mezidobí. Je to období tentokrát mezi podzimem a zimou.

Energie Země nám přináší fakta, přemýšlení, realitu, zodpovědnost, objektivnost.. Měli bychom tuto energii využít při zhodnocování kvalit minulých měsíců.

Využívejme fakta, nelítejme v oblacích. Buďme k sobě opravdu upřímní a nelžeme si do kapsy. Pravda reality nám může pomoci v tom, aby náš příští rok byl veselejší.

 


ZDRAVÍ

Energie Země nám může působit na žaludek, takže s nadcházejícím období to nepřežeňme s příliš těžkou a tučnou stravou.

I když jídelníček by měl být rozhodně jiný, než jsme měli v létě. Blíží se zima a tuk je zapotřebí pro udržení našeho tepla. Ale nic se nemá přehánět, protože při omezení našich aktivit by mohlo dojít k neplánovanému rozšíření našich tělesných partií.

K podzimní energii Kovu, která vládne i v mezidobí Země, náleží tlusté střevo, plíce, nos, dech…

Abychom neměli problémy s tlustým střevem ještě jednou apeluji na vybírání si toho, co mi opravdu dělá dobře, říkat NE, když opravdu něco nechci, vytřídit to, co už mi neslouží, dělat si pořádek ve věcech. Třeba si i vyčistit počítač od starých souborů, které jsme už několik let neotevřeli. A asi ani neotevřeme.

Pro plíce, jako jeden z největších kontaktních orgánů nám pomůže, když budeme příjemně komunikovat a nebudeme se dostávat do situací, které byly popsány výše. Naše pravda je naše a pravda někoho jiného je zase jeho. Každý máme jiný úhel pohledu, jinou cestu a jiné zkušenosti. Naše pravda slouží nám, druhým nechme jejich cestu.

Kov je pevný, ale zároveň křehký. Takže se nepřepínejme. I třeba při sportu je důležité dát si pozor na přetížení nějakého svalu. Mohl by prasknout. Stejně jako naše kosti. Samozřejmě i naše nervy. A když pak bouchneme, musíme se připravit na to, že druhý si to líbit nenechá.

 LETÍCÍ HVĚZDA

 

8.10. k nám přiletí nová Letící hvězda . Tato hvězda nám přinese energii Dřeva a Kovu.


Je to čas vhodný pro setkávání se s rodinou, tradicí. Při těchto setkáních využívejte právě hravost, buďte tvůrčí. Ale nevymýšlejte nic nového. Navazujte na tradice, protože se nyní bude dařit všemu, co na něco navazuje.

Vzhledem k tomu, že roční hvězda je o nás, naší cestě a celý rok nás pod vládou Hada vede k mocnému přemýšlení, domnívám se, že tento měsíc nás povede k tomu, abychom přemýšleli i o našich kořenech.

O tom, na co v našem životě navazujeme, o koho se opíráme a jaké ty naše kořeny vlastně jsou.

Ještě v tomto období neřešte to nové. To by vás nyní odvedlo od toho podstatného. Teď je důležité hodnotit, třídit, být k sobě pravdivý a zbavovat se nepotřebného a přežitého.


Hodně úspěchů ve vaší inventuře!

 

Zdroj: www.harmonie-zivota.cz

 

 

—————

Zpět