Milí přátelé, - 1.4.2014

03.04.2014 23:10

 

 

Milí přátelé,

Mistr Hilarion nám na začátek týdne připomíná, že nadále probíhá transformační proces a na planetu přicházejí i nadále silné vesmírné energie, které vyvolávají v našich bytích různá emocionální pnutí a hnutí mysli. I nadále musí být staré energie očišťovány. Změnami svých postojů a zvýšením energetického potenciálu Světla v našem bytí, pomáháme i našim bližním překonávat tyto náročnější chvíle. Důležité také je důkladné, kvalitní uzemnění se. A s postupujícím procesem transformace všichni lidé pochopí, že láska je ta energie, která smaže vše, co bylo.

V případě článku, channelingu bohyně Tamary,  "Probuzení srdeční čakry Bohyně Země", který přijala Natalie Glasson se hovoří o energiích bohyně a jejích vrůstání, integraci, do srdeční čakry Matky Země. To posléze způsobí mohutný posun a srdeční čakra Matky Země bude vyzařovat silné energie lásky a tím opět dojde k posunu ve vibracích lidí a k uvolnění nižších energií z emocionálních těl. Energie Bohyně tak pomůžou ve zrcyhlení i zkvaltnění celého transformačního procesu na Zemi. Poselství obsahuje i drobné meditace, jakož i invokaci bohyně Tamary.

Od Kryona dnes jeho pravidelné "Marshmellow Messages", čili jeho myšlenkové jednohubky, jak každý měsíc z channelingů a knih vybírá Lee Carroll.

Před nedávnem se objevil jeden zajímavý článek o krymských pyramidách, který mi přišel také i mailem od všímavé dušičky, což mi pomohlo, když jsem poznámku o webu s článkem ztratil....Článek ne náhodu přichází v době, kdy proběhla a probíhá tzv. ukrajinská krize a tzv, krymské události, kdy se tento poloostrov odtrhl od Ukrajiny, jíž se pučem, placeným a organizovaným z USA, zmocnily proamerické síly (které v tomu předcházejících řádných volbách získaly v rozmezí 1-5% hlasů....jo, "demokracie" se někdy musí prosadit silou).
A když si pozorně přečtete tento článek uvědomíte si významné spirituální souvislosti. Zjistíte, že teritorium Krymu má zásadní duchovně-energetický význam nejen pro samotný Krym, ale i pro celou planetu. Je tedy jasné, že toto území je kosmickými silami významně chráněno a i proto došlo, ve vnější, hmotné rovině událostí, k onomu referendu a připojení Krymu zpět k Rusku, čímž je území i jeho duchovně-energetická funkce ochráněná před silami temna (tady odkazuji také na rozhovor s Cobrou, který jsem poslal 10.3.).

Esoterické informace, které k nám přicházejí od různých duchovních mistrů dlouhé lidské historie nebo bytostí, jako např. od Plejáďanů či od Kryona, nám říkají, že člověk má mnohem větší schopnosti a tedy i možnosti jak ovlivňovat, ba přímo řídit svůj život vč. fyzického zdraví těla.  Tyto skutečnosti  oficiální věda postupně, krůček za krůčkem,odhaluje. V článku "Vědci dokázali, že naše myšlenky mohou způsobovat genetické změny" se můžete seznámit s jedním takovým objevem vědců .

Následuje tématický blok článků a informací na téma partnerství, mužská a ženská energie.

Z knihy "Vaše spřízněná duše" od Tary Springett je krátký článek s názvem "Rovnováha mezi mužskou a ženskou energií". Autorka tam hodnotí různé typy žen a mužů z pohledu možné kvality utvářeného vztahu.

Další článek, "Mužská a ženská část v našem nitru" popisuje vztah mužské a ženské části našeho bytí jak byl vývojem utvořen, z čeho vychází a kam směřuje. Hovoří o tom  jak být a proč úplnou bytostí plně respektující v sobě obě své energetické části.

A toto téma uzavírá článek, channeling Jeshui skrze Pamelu Kribbe s názvem "Mužská a ženská energie". Jde o článek z celého toho cyklu channelingů, které Jeshua před pár lety Pamele předával  a tento patří do části "Léčení". Jeshua v něm rozebírá podstatu mužské a ženské energie, vývoj těchto energií na planetě, jejich roli v životě hmotného člověka na Zemi,. hovoří o tom, kde, v kterých centrech, čakrách se nachází, který typ energie, co způsobuje poškození nebo dominance té či oné energie, hovoří o významu ega i vnitřního dítěte.

Před pár dny, v neděli, 30.3. proběhlo druhé březnové Novoluní. O jeho významu si můžete přečíst v krátkém článku s  názvem "30. března 2014 - Novoluní"

V minulém týdnu jsem do mailu vložil video - záznam z rozhovoru s bývalým náměstkem ministra financí USA z doby Reaganovy vlády, Paul Craig Robertsem na téma aktuálního stavu us politické scény, vpád do Ukrajiny apod. Informace, které P.C. Roberts uváděl vnášejí více světla do současného dění v USA, ale i z pohledu globálně politického.

Dnes vám nabízím dokumentární video z produkce bývalého guvernéra státu Minessota, Jesse Ventury (a mj, je slovenského původu), Jsou to věci, které se oficiálně nikde neuvádějí. Na leckterých nezávislých webech se sice publikují, zveřejňují, avšak málokdo chce věřit, že je situace až tak "drsná". Pak i leckdo pochopí kdo a proč organizuje "revoluce" a státní převraty po celém světě.
Dokument trvá zhruba 50 minut, které vnáší světlo do míst, jež byla zahalena "tmou". Do míst, která jsou pokud možno neveřejná, která mají vládnoucí struktury zájem utajovat před vlastními občany. Aby se nedozvěděli, že "někdo" je sleduje a je připraven kohokoliv z nich kdykoliv zatknout a zavřít do připravených, de facto, koncentračních táborů. Uvidíte, že stačí např. být podporovatelem "nesprávného" kandidáta na prezidentský úřad a můžete být zatčeni, můžete mít potíže. Uvidíte a můžete pochopit, že v Americe existuje pod pláštíkem veřejně proklamovaných svobod a demokracie, tvrdá diktatura, hustý systém špehování a špiclování, praktiky totalitního policejního státu, které nemají daleko k těm z hitlerovského Německa. Uvidíte jak jsou přijímány zákony, které omezují svobody us občanů garantované Ústavou, aneb jak se vládnoucí garnitura vytrvale a systematicky chystá na svůj vysněný "New World Order".

Na podkladě tohoto pořadu, který před čase odvysílala i TV Prima, lze si udělat obrázek o různých vrstvách života, které se uplatňují a ovlivňují pak reálný život lidí. A lze také pochopit, proč je nutné být aktivním zářičem Světla a také proč je třeba umět rozlišit pozadí, ty vnitřní, neviditelné (zatajované) roviny života, abychom pak, propagandou uvedení v omyl, neodporovali to, co nechceme a není Světlem. nespoléhat se jen na "okřídlenou" větu, že vše je ok a vše se vyřeší.  Ano je, ale třeba vyzařovat a posilovat Světlo na planetě.

Jesse Ventura Konspirační teorie Tábory FEMA Policejní stát Co, to si dělají srandu!  (v českém znění)


A zcela na závěr opět jedno supertalentované dítě. Malá Amira Willighagen, které v r. 2013 bylo 9 let, zazpívala na talentové soutěži píseň "O mio babbino Caro". Pokud nechcete poslouchat rozhovor s porotou v holandštině (plus angl., titulky) tak si to posuvníkem posuňte na čas 2:50 min.

Holland's got talent - Amira Willighagen sings opera (ENGLISH SUBTITLES)


A na dalším videu se můžete podívat jak árii Nesun Dorma zazpíva Luciano Pavarotti a pak i také Amira Willighagen.

Luciano Pavarotti & Amira Willighagen singing live Nessun Dorma


Přeji všem krásný Světlem prozářený týden

Láďa

 

 

 

Mužská a ženská část v našem nitru

 

Každý z nás bez rozdílu pohlaví má v sobě část muže i ženy, mužskou a ženskou energii. Věřím, že jedním z našich nejdůležitějších problémů v životě je rozpoznat a rozvíjet jak mužskou, tak ženskou stránku nás samých a dosáhnout toho, aby tyto energie uvnitř nás byly v rovnováze.

 

Myšlenka mužské a ženské energie existuje již dlouho. Ve východních filozofiích se odedávna hovoří o aspektech jin a jang ve vesmíru. Nejenže každý z nás má v sobě jin a jang.

 

Všechno ve vesmíru je stvořeno z jin a jang, dvou usměrněných energií: činné a vnímavé, kladné a záporné, světlé a tmavě, mužské a ženské. Na Západě vykonal pionýrskou a vzrušující práci Carl Jung se svým pojetím animy a anima. Vysvětlil, že muži mají ženskou stránku, animu, a ženy mají mužskou část, animus, a že většina z nás tyto stránky silně potlačila, a my se s nimi musíme vyrovnat a naučit žít.

 

Zjistila jsem, že někteří lidé se brání používání slov mužský a ženský pro vyjádření části sebe samých, protože v naší kultuře máme příliš mnoho předem stanovených představ o tom, co tato slova znamenají. Existuje velké množství citových významů s nimi spojených. Jestliže vám tato slova nevyhovují, bez jakýchkoliv obav je nahraďte slovy jin a jang, činný a vnímavý, nebo jakýmikoliv jinými, která se vám líbí.

 

Já mám zvláštní způsob, jak se dívat na mužskost a ženskost: myslím na naši ženskou stránku, ať jde o muže, nebo ženu, jako na naši intuitivní část. Je to nejhlubší a nejmoudřejší řídicí energie v nás, naše vnitřní vstupní dveře, které dovolují, aby do nás vstoupila vyšší vesmírná energie. Skutečnost, že přijímáme tvořivou energii z vesmíru, se děje skrze tuto ženskost. V jistém smyslu si to představte jako konec vstupního kanálu, kterým přijímáme.

 

Mužskou stránkou je činnost. Je to naše schopnost konat fyzicky ve fyzickém světě. Myslete na to jako na výstupní konec kanálu. Energie vstupuje skrze ženské přijímací dveře a vychází skrze mužskou schopnost realizovat.

 

Tyto dvě vnitřní síly, mužská a ženská, pracují společně a formují tvořivý proces. Když přijmeme energii a vyšleme ji přes naši vnitřní mužskou část, něco tvoříme.

 

Například umělec se může probudit s inspirující myšlenkou k malování, s představou, která mu byla sdělena vnitřní ženskou částí, a on ihned vezme štětec a začne malovat - svou vnitřní mužskou části realizuje činnost. Nebo matka pocítí náhlou starost o dítě, jakési varováni, které pochází z její vnitřní ženské části, běží do jiného pokoje a odtáhne své dítě od horkých kamen, učiní tak skrze svou vnitřní mužskou část. Další příklad je obchodník, který může mít nutkáni kontaktovat jistého partnera, k čemuž ho vede ženská část jeho nitra. Výsledkem je to, ze mu zavolá; a zahájí tím nový obchod, který uskutečňuje skrze mužskou část svého nitra.

 

Příklad, jak to funguje v mém životě, je takový, že když cítím nutkáni psát, původní impuls přichází z vyšší energie z vesmíru a ke mně se dostává skrze mou ženskou část, můj intuitivní pocit ve formě pobídnutí: "Kdy, chci něco napsat. Mám něco, co chci říci." A potom se to uskutečni pomoci mé mužské části; vezmu kus papíru, posadím se a něco napíšu, A něco je stvořeno pomocí svazku tohoto mužského a ženského ve mně, přes ženský popud k tvorbě a mužskou realizaci.

Jednoduše to lze vyjádřit takto:

 

Naše ženská část říká: "Cítím to." Mužská část říká: "Já tě slyším - co bys chtěla, abych udělal?" Ona řekne: "Chci tohle." On řekne: "Chceš tohle? Tak dobře, skvěle. Postarám se o to." Tento svazek ženské a mužské energie uvnitř jednotlivce je základem pro veškerou tvorbu. Ženská intuice plus mužská akce se rovná tvořivosti.

 

Abychom mohli žít harmonickým a tvořivým životem, potřebujeme, aby obě energie byly zcela funkční a pracovaly společně. Pro nás je nezbytné umístit ženskou energii do vedoucí pozice. Její přirozená funkce je jako náš průvodce. Ženská energie je naladěna na vyšší inteligenci vesmíru. Přirozeně chceme, aby nás tato vyšší inteligence vedla. Funkce mužské energie je naslouchat tomuto inteligentnímu řízení a vydedukovat, jak jeho impulsy realizovat ve skutečném světě.

Opravdová funkce mužské energie je jasnost, přímost a vášnivá síla zaměřená na to, co nám vesmír uvnitř nás říká skrze naší ženskou část.

 

Je důležité vzít na vědomi, že hovořím o vnitřním procesu. Lidé bývají někdy zmateni a zneklidněni, protože to, co říkám, převádějí do vnějšího světa. Mysli si, že podle mě by ženy měly mužům říkat, co mají dělat, a muži by měli poslouchat rady od žen, že by muži měli všechno dělat pro ženy. Takhle to nemyslím. Říkám, že uvnitř každého z nás je ženská stránka našeho bytí, která je vnitřním rádcem a musí být počáteční, iniciující energií, a mužská část je energie, která uskutečňuje naše vnitřní vedení.

 

Myšlenka mužského a ženského je opravdu jen jiným způsobem vyjádření faktu, že potřebujeme naslouchat své vnitřní pravdě, svému vlastnímu vedení a být ochotni podle něho jednat. Když vezmeme koncepty mužské a ženské energie a promítneme je do vnějšího světa, začneme být zmateni. Mnoho stereotypních idejí ženské a mužské energie se opravdu věnuje tomu, co to znamená fungovat vnitřně, ale my jsme se pokusili o to, aby fungovaly ve vnějším světě. Řekli jsme, že ženy by měly být takové a muži by měli být takoví. A v tomto případě sami sebe limitujeme: Ženy využívají pouze ženskou energii a muži mužskou. My potřebujeme mít obě. Z vnitřního hlediska je každý jedinec bytostí složenou z mužské a ženské části.

 

Občas lidé pociťují obavy, když slyší o této myšlence. Bojí se, že nakonec budou všichni stejní. Jestliže budeme úplné mužsko-ženské bytosti, spějeme k tomu, aby se z nás stali androgyné! Zjistila jsem, že to není pravda. Ale za pravdivé považuji to, že když žena dovolí své vnitřní mužské energii, aby ji podpořila, když této mužské energii začne důvěřovat, cítí se bezpečněji, a proto se stává ženštější, emocionálnější, vnímavější, vědomou si toho, že ji její mužská síla podpoří a bude se o ni starat. Stejně tak, když muži sami sobě dovolí pocítit sílu své ženské energie, zvětší to jejich mužnost. Cítí se silnější a mocnější. naopak naše mužnost nebo ženskost se stupňuje, takže navenek vypadáme tak, jak chceme, aniž bychom se omezovali tím, že bychom lpěli pouze na jedné polovině naší bytosti.

 

Většina z nás se ještě nenaučila, jak umožnit své mužské nebo ženské energii, aby fungovala ve vzájemném vztahu správně a přirozeně. V naší kultuře používáme svou mužskou energii, svou schopnost myslet a konat, a potlačujeme a ovládáme svou ženskou intuici, místo abychom ji podpořili a vyjádřili. Toto tradiční používání mužské energie nazývám "Old male" (stará mužská energie). Je přítomna stejně u mužů i u žen, ačkoliv častěji je víc zřejmá a vnější u mužů a mírnější a vnitřní u žen, "Old male" je ta část našeho já;, která chce udržet kontrolu. Válka je dobrým příkladem energie "old male", která postrádá ženskou moudrost a řízení. Děsí ji ženská energie, protože se nechce vzdát před vesmírnou mocí. Obává se, že když se vzdá, ztratí svou individuální identitu.

 

Jiným slovem se dá "old male" nazvat ego. Jeho funkci je trvat na individualitě a samostatnosti za každou cenu. Proto popírá ženskou energii, která znamená sílu, vedoucí ke spojeni a jednotě.

 

Ve vztahu k "old male" je ženskost ve světě bezmocná. Její energie se nemůže dostat do světa přímo. Takže často vychází na povrch nepřímo. Jestliže nemůžeme vyjádřit svou ženskou energii přes svou mužskou energii, potom může vycházet pouze nepřímo, skrytě, pomocí manipulace. Energie se musí někde vybíjet, jestliže se nevybijí přímo, může nám to způsobit problémy, dokonce i fyzické onemocnění.

 

"Old male" - to ego v nás, se obává ženské energie, protože ta je silou ducha. Je to energie vesmíru a chce se zcela vymykat naší kontrole, kontrole našeho ega. A my se obáváme ztráty této kontroly. Bojíme se nechat naše ego napospas energii vesmíru a věřit tomu, že tato energie opravdu ví, co dělat.

 

V jistém smyslu se energie "old male" bojí, že ženská energie je větší než ona sama. A to může být do jisté míry pravda. Proti tomuto strachu však svědčí to, že čím víc mužského v nás začne naslouchat tomu ženskému a jedná, fyzicky jedná, tím víc se zvyšuje jeho síla. Získává víc a víc energie ze své ženské síly. Nakonec mohou být naše těla tak flexibilní a plná energie, že můžeme ovládat víc a víc vesmírné tvořivé energie, která námi prochází.

 

Čím víc naše mužská část naslouchá té ženské a jedná podle jejich rad, tím silnější je náš energetický kanál, tím tvořivější energie jim může procházet a tím lépe ji mohou naše těla ovládat…

 

Svou sílu, jasnost, a energeticky kanál budujeme tedy každým okamžikem, kdy nasloucháme intuitivním vnuknutím a kdy máme odvahu riskovat a jednat podle nich v každém směru, ať již se to týká maličkosti, nebo vážnějších záležitosti.

 

Ve skutečnosti jsou maličkosti nejdůležitější. Například pocítíme-li nutkáni něco říci, ale neřekneme to, protože se obáváme, že by se to někomu nelíbilo, znamená to, že mužské v nás selhalo, nepodařilo se mu realizovat pokyn naší ženské vnitřní části. Pokud bychom to mohli obrátit, dokonce jednou nebo dvakrát, mělo by to velký význam. Cítíte-li, že chcete něco říci a máte odvahu to udělat, pocítíte oprávněnost svého jednání. Tento pocit znamená, že vaše mužská část naslouchá ti ženské. Když vás někdo někam pozve a vám se příliš nechce, ale pozvání přijmete, protože byste to měli udělat, je to příklad, kdy "old male" jedná z jiných důvodů, než vám napovídá ženská část. Ale když cítíte, že nechcete jít a vaše mužská část vás podpoří tím, že řekne: "Ne, zrovna teď to udělat nechci," získáte díky tomuto vyjádření důvěry v sebe sama víc síly.

 

Jako muži a ženy jsme vyjadřovali tuto mužskou a ženskou energii v našich tradičních rolích. Tradiční rolí muže je být velmi silný, ovládat se, být zcela oproštěn od svých citů, téměř jako stroj, a potlačovat ženy, A to proto, že vnitřně potlačuje svou vlastní vnitřní ženskost.

 

Tradiční chlap má v sobě bezmocný, hysterický ženský hlas, který se zoufale snaží být slyšen. Bude mít sklon přitahovat ženy, které si samy sebe málo cení a neustále potřebují mít někoho vedle sebe, které vyjadřují svou sílu nepřímo pomocí manipulace: dívčí mazaností, sexuální svůdnosti, úlisnosti nebo nečestnosti.

 

Tradiční rolí ženy je být emocionální a intuitivní, aniž by to však byla schopna vyjádřit prostřednictvím skutků ve vnějším světě. Proto se stává manipulující, nemůže svou energii používat přímo, tak ji musí používat nepřímo. Cítí se bezmocná a závislá na mužích.

 

Z této perspektivy je každá osoba pouze poloviční, existenčně závislá na té druhé půlce. Ale protože nemůžeme na světě žít zdravě bez ženské a mužské energie, obě pohlaví jsou na tom druhém životně závislá. V jistém smyslu se může zdát, že je to perfektně fungující zařízení. Muži pomáhají ženám, ženy mužům. Ale je zde základní problém: jednotlivec, který sám sebe nevnímá jako úplnou osobnost, který cítí, že jeho přežití závisí na někom jiném, se neustále obává ztráty této osoby. Ale vy v hloubi duše víte, že ta osoba, ke které jste přitahováni, je zrcadlem vás samých. Nesmíte být na ni tolik závislí, protože víte, že všechno, co vidíte ve svém partnerovi, je také ve vás.

 

Připouštíte, že důvodem k vašemu vztahu je poznávaní sebe sama a prohloubení vašeho spojení s vesmírem.

 

Věřím, že každá forma intimního svazku představuje pokus každého jedince najít rovnováhu mezi svou mužskou a ženskou části, od nejtradičnějších manželství až po otevřené, homosexuální nebo bisexuální svazky. Věřím, že nalezením rovnováhy mezi mužským a ženským v nás jako jednotlivcích můžeme začít vztah s jinou osobou z pozice celku: "Jsem úplná mužsko-ženská bytost a v tobě se toto mé dovršení zrcadlí. V tobě se odráží moje celistvost." A vzájemným zrcadlením se můžeme jeden od druhého učit.

 

Mnoho žen má, tak jako jsem mívala já, silně vyvinutou mužskou energii, ale používají ji tím starým mužským způsobem. To byl můj případ. Byla jsem velmi intelektuální, aktivní a velmi přísně jsem se snažila brát na svá bedra všechnu zodpovědnost. Měla jsem také velmi vyvinutou zemskost, ale nenaslouchala jsem jí. Popravdě řečeno, často jsem ji ignorovala. Zásadně jsem skrývala své zranitelné city za tvrdou skořápkou. Musela jsem se naučit svou silnou mužskou energii užívat k tomu, aby naslouchala, důvěřovala a podporovala mou ženskou část. Poskytuje jí to bezpečí a podporu, aby se mohla plně vyvinout. Cítím se a navenek se jevím poddajnější, přístupnější a zranitelnější, ale ve skutečnosti jsem silnější.

 

Ženy se nyní učí uznávat samy sebe, místo, aby se zříkaly své odpovědnosti a nechaly ji na mužích. Avšak musí se vypořádat s hluboce zakořeněným modelem, který přetrvával celá staletí, a potrvá nějaký čas, než se změní i v těch nejhlubších místech naší psychiky. Klíčem k tomu je nepřestávat naslouchat, důvěřovat a jednat podle našich nejhlubších pocitů.

 

Svazek mužského a ženského uvnitř každé osoby umožňuje lásce a opravdovému citu procházet z vesmíru skrze každého z nás. Naše vztahy potom mohou být založeny na této vesmírné lásce a citu, a ne na pocitu nerovnosti.

 

Ženská síla, síla ducha, je vždy uvnitř nás.

 

Záleží na egu, na naši mužské energii, aby určila, v jakém vztahu se k této energii budeme nacházet. Buď s ní můžeme bojovat, zablokovat ji, získat nad ní kontrolu a být od ní odděleni, nebo se jí můžeme odevzdat a otevřít, důvěřovat jí, podporovat ji a pohybovat se s ní. Třebaže se tímto problémem zabývá každý individuálně, v naší kultuře a v našem světě se jím zabýváme také kolektivně.

 

Věřím, že se svět přesunuje z pozice strachu a nedůvěry vnitřní mužské části vůči části ženské do pozice důvěry a podpory této síly ducha novou vnitřní mužskou části v nás a že je ochoten ji dostat ven a vyjádřit ji. Jelikož každý z nás prochází touto transformací, vidíme, že se naše individuální životy dostávají do vyváženého a harmonického stavu. Začíná se to odrážet v našich vztazích a konečně se začíná přetvářet celý svět a odráží se to i v něm.

 

Síla ženské energie je v našem světě na vzestupu. Jak se v nás vyvíjí a my ji uznáváme a odevzdáváme se jí, "old male" uvnitř nás se přetváří. Objevuje se znovu skrze ženskost jako "new male" (nová mužská síla), energie, která se projevuje s láskou a důvěrou k energii ženské. Musí růst, aby se jí silou vyrovnala tak, aby z nich mohli být milenci, tak jak být mají.

 

Energie "new male" se opravdu v našem podvědomí zrodila během posledních několika let. Předtím jsme měli jen malou zkušenost s opravdovou mužskou energií v našem těle. Jediným pojetím mužské stránky byla energie "old male". Zrození "new male" je totožné se zrozením nového věku.

 

V našem nitru se tvoří nový svět a zrcadlí se kolem nás současně s tím, jak "new male" vychází na povrch z ženské energie ducha v celé své slávě.

 

https://tredoxe.blog.cz/1105/muzska-a-zenska-cast-v-nasem-nitru

pravděpodobná autorka: Vlaďka Böhmová 

 

 

 

Probuzení srdeční čakry Bohyně Země
Bohyně Tamara

přijala Natalie Glasson  19-03-14

 

 

 

      Zdravím vás, milovaní, ctím a respektuji božskou podstatu a světlo ve vašem bytí. Díky lásce, světlu a vědomí si udržujeme důvěrnou blízkost a samu podstatu našeho bytí, která nám umožňuje rozpoznat totéž v sobě navzájem. Jsem Bohyně Tamara, znovu se k vám vracím, abych vám přinesla nové zprávy o probuzení Bohyně v nitru Země i ve vašem nitru. Na vnitřních rovinách probíhají oslavy jako hlavní známka procesu vzestupu, který se projevuje významným posunem ve vibracích Země. Vibrace Bohyně se nyní na Zemi projevuje skutečně ve velké míře, ale co je důležitější, probíhá vtělování Bohyně.

 

      Jsem Bohyně Božího řádu, skrze energetickou vibraci a zrození světla Bohyně zabezpečuji, že veškeré posuny vzestupu probíhají podle Božího řádu Bohyně, což znamená, že veškerá transformace se rodí z lásky a vytváří lásku. To je mým nejvyšším úkolem udržovat ve Stvořitelově vesmíru harmonii a vyváženost. Je mnoho bytostí, které mají podobnou roli, ale vibrace Bohyně je velice vlivná a mocná, když se prolne s aktivací transformace, protože Bohyně živí transformaci, intenzitu její přítomnosti, a zajišťuje její sladění s vibrací míru a harmonie. Invokace vibrace Bohyně Božího řádu, aby byla přítomna ve vašem bytí a každodenní realitě, vám umožní vyšší vědomé vyladění na milost, harmonii a klid ve všem vašem tvoření, transformaci a manifestaci.

 

      Smysl toho, proč se s vámi dnes propojuji je, abych s vámi sdílela  krásnou transformaci a posun, který nastal na Zemi a pokud ho přijmete, nastane i ve vašem bytí. Již nějakou dobu se zaměřuje mnoho bytostí světla a bytostí Bohyní na vylévání té nejvyšší a nejrychlejší možné vibrace světla Bohyně na Zemi. Vibrace Bohyně byla mnohými způsoby a formami v Zemi ukotvena, ale zejména byla zaměřena na srdeční čakru Země. Abychom podpořili Věk lásky, vléváme do srdeční čakry Země speciální vibraci Bohyně; tyto vibrace naplňují a zvětšují prostor srdce Matky Země a splývají s vibracemi lásky, které zde již jsou. Toto vytváří významný vzestup vibrací Země a povzbuzuje srdeční čakru Matky Země v rozvoji. Velice nás těší, že vám můžeme říci, že v prostoru srdeční čakry Země se manifestovala nová srdeční čakra Bohyně. Podobá se nejkrásnějšímu dýchajícímu klenotu světla a je něžná a čistá jako právě narozené dítě. V průběhu času s pomocí božského záměru a podpory a stále většího množství světla Bohyně, které se bude ukotvovat v srdeční čakře Bohyně, bude toto světlo stále narůstat a postupně splyne v jedno se srdeční čakrou Matky Země.

 

      Díky integraci a jednotě srdeční čakry Bohyně, která se postupně rozvíjí do plnosti a prostupuje do energetických stěn srdeční čakry Matky Země, dojde k mocné erupci lásky, která bude vyzařovat a bude přenášena po celé Zemi a dokonce dosáhne až do dimenzí vnitřních rovin Stvořitelova vesmíru. Bude to tak významný posun, že povzbudí mnohem více lidí k tomu, aby se přesunuli do prostoru lásky v sobě, ale povzbudí i ty, kteří již v prostoru lásky jsou, aby zesílili léčení svého emocionálního těla a vytvořili ve svém bytí věčnou a stabilní vibraci lásky. Jak bude větší množství a čistší vibrace lásky tryskat ze srdeční čakry Země, umožní to emocionálnímu tělu Matky Země, aby se očistilo a vyléčilo, protože v minulosti bylo zjizveno vibracemi zmatku vinou válek a dalších podobných lidmi vytvořených záležitostí. S vyléčeným emocionálním tělem bude vibrace Matky Země jemnější a něžnější a umožní drsným vibracím, které v sobě lidstvo nese, aby byly uvolněny. Takové hluboké čištění emocionálního těla Matky Země je možné považovat za formu vymazání historie bolesti, která se do vibrace Matky Země zapustila, ale již není potřebná či oprávněná, protože si již držíme záměr přesunout se do reality lásky. Pro Matku Zemi to bude hluboce očistný proces, který její srdeční čakře a její síle dovolí posílit schopnosti a možnosti vlévat více lásky do manifestace na Zemi.

 

      Cítili jsme potřebu se s vámi podělit o tento mocný a důležitý proces probuzení, léčení a transformace, která se nyní začíná manifestovat. Nemůžeme vám sdělit specifické údaje jako kdy dosáhne srdeční čakra Bohyně svého plného potenciálu a plně splyne se srdeční čakrou Matky Země nebo kdy propukne nová vlna lásky a vyčistí emocionální tělo Matky Země. Každý proces vyžaduje podporu, soustředění a záměr od bytostí Země a vnitřních rovin, aby došlo k manifestaci. I když toto víme, jsme hluboce potěšeni, že bylo zaseto semínko, srdeční čakra Bohyně se manifestovala a je přítomná, je kolébána v srdeční čakře Matky Země. Je čas se radovat, protože to symbolizuje, že vibrace Bohyně se vrací na Zemi a je aktivována z nitra duší na Zemi. Sdílíme s vámi tuto novinu také proto, že bychom vám rádi byli k službám a podpořili proces a zároveň měli i užitek z podobné aktivace ve vás, protože Země je zrcadlem toho, co je ve vás

 

      Rádi bychom, abyste si v klidném meditativním stavu představili proces, který jsme vám popsali. Rádi bychom, abyste si představili srdeční čakru Bohyně v perleťovém světle, zcela malou v srdeční čakře Matky Země. Dejte srdeční čakře Bohyně lásku Bohyně a vibraci svého vlastního bytí ze své srdeční čakry a sledujte či vnímejte, jak srdeční čakra Bohyně ve světle roste, sílí, zvětšuje se a nabírá na síle, postupně se integruje do vibrací srdeční čakry Matky Země, jakoby to byla vlákna světla proplétající se a utkávaná jako jedno. Možná byste rádi zavolali vhodné bytosti bohyní a andělů, aby se přiblížily a láskyplně obklopily srdeční čakru Matky Země jako její ochrana a udržovaly kolem ní vysokou vibraci světla.

 

      Radíme vám, abyste si vizualizovali, procítili nebo dali svou energii do tohoto procesu a pak zaznamenáte, až bude pro vás vhodný čas, abyste napomohli další fázi, neboť rozpoznáte světelnou vlnu obsahující čistou vibraci lásky tryskající ze srdeční čakry Matky Země a v kaskádách dopadajících na Zemi. Žádáme vás, abyste nasměrovali vlnu lásky do emocionálního těla Matky Země se žádostí, aby veškeré energie minulosti, které jsou zadržovány v jejím těle, byly vyčištěny a vyléčeny. Váš záměr zajistí, že vibrace lásky dosáhne svého účelu. Můžete si také představit, jak sami zažíváte vyzařování lásky, její vdechování do svého bytí a očišťování svého emocionálního těla. Matka Země vám s hlubokou vděčností za vaši podporu poděkuje.

 

      Je důležité si uvědomit, že můžete požádat, aby vám byla aktivována vaše vlastní srdeční čakra Bohyně ve vašem bytí. Řekněte nahlas:

 

      "Bohyně Tamaro, prosím, obklop mě svou láskyplnou vibrací Bohyně a vibrací Bohyně božího řádu. Je mým přáním aktivovat svou vibraci Bohyně a jejích aspektů v mé duši, aby se manifestovala srdeční čakra Bohyně v centru a jádru mé vlastní srdeční čakry. Se zrozením a propojením srdeční čakry Bohyně a mé vlastní srdeční čakry umožňuji lásce Bohyně, její čistotě a pravdě, aby svým vyzařováním naplnila celé mé bytí nejvyšší boží blaženou láskou. Nechť tato láska vyzařuje z mé srdeční čakry Bohyně a podporuje ji, aby se stala jedním s mou vlastní srdeční čakrou. Toto také pomáhá hluboké očistě v mém bytí, zejména mého emocionálního těla. Bohyně Tamaro, podporuj mě v této aktivaci a zkušenosti, je-li to boží vůle mé duše a Stvořitele. Děkuji Ti."

 

      Jenom seďte, představujte si, vnímejte či vezměte na vědomí aktivaci a dovolte si vyzařovat světlo z prostoru svého srdce s vírou a důvěrou, s každým dechem, který vydechnete.

 

      Má láska je věčně s vámi.

 

      Bohyně Božího řádu,

 

      Bohyně Tamara

 

 

(Srdeční čakra Matky Země je momentálně umístěna v Glastonbury ve Velké Británii.)

 

Zdroj: https://www.omna.org/Home.html

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – březen 2014

 

 

 

 

 

10.03.2014

 

NAČASOVÁNÍ JE VŠÍM

 

Nemohli jste začít rozumět věcem, kterých jste nemohli dosáhnout, než přišla tato energie. Nebyli jste připravení a láska Boha vás držela tam, kde jste byli. Přemýšlejte o tom. Dostávali jste odpovědi od Boha v době, kdy jste si stěžovali, že vám žádné odpovědi nedává. Toto je pro lidi běžné, že „ne“ od Boha často vidí jako „žádnou odpověď“Načasování je vším a vy jste byli poctěni tímto „ne“… protože vám tím bylo zabráněno udělat určité věci, dokud tato nová energie nepřekročí milník.

 

 

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

-        z Kryonovy Knihy Osm „Překročení milníku“ -

 

 

 

17.03.2014

 

SEBE  UZDRAVUJETE  VY

 

Neexistuje žádný vnější zdroj, který by vás navštívil a vstoupil do vás, když léčíte sami sebe, nebo když se vám stane zázrak – věděli jste to? Žádný vnější zdroj. Místo toho dojde k odhalení prostřednictvím rovnováhy a vědomí – skutečné celistvosti, která vás zázračně uzdraví. Veškeré léčení a všechny zázraky přicházejí přímo z vašeho středu! Přicházejí ze samotné esence vaší buněčné úrovně jakoby „kouzlem“… Takže když prosíte Boha, aby pro vás učinil zázrak, ve skutečnosti o to žádáte svou vlastní buněčnou strukturu.

 

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- Z Kryonovy Knihy Sedm „Dopisy z domova“ -

 

 

 

24.03.2014

 

VĚZTE TOTO

 

Někteří lidé v dávných dobách žili životy dvakrát až třikrát delší než vy. Záviselo to na tom, kde byli a kolik kvantovosti ztratili. Vězte toto: případný úspěšný proces prodloužení života, který bude na této planetě vyvinut, bude mít jedno společnéinformaci pro DNA, aby se vrátila k více multidimenzionálnímu stavu. Vy tomu říkáte „aktivace DNA“. 

 

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonovy Knihy Dvanáct „Dvanáct vrstev DNA“ -

 

 

31.03.2014

 

ŠÍŘENÍ SVĚTLA

 

Jste světlem ve svém prostoru, rodině, práci a životě. Nově vybudovaná a mocná sebeúcta vaše vnitřní světlo ještě zesílí do takové míry, že od té doby začnete aktivně vysílat svou posvátnou energii.

Kamkoli půjdete, toto světlo se bude šířit, šířit, šířit. A nikdy nebude žádná energie, pro kterou by toto bylo nevhodné. Můžete kráčet nejtemnějšími energiemi, jaké si dokážete představit, a budete mít při tom úsměv na tváři a oslavu ve svém srdci s vědomím, že se vás tato temnota nemůže dotknout.

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonovy Knihy Sedm „Dopisy z domova“ -

 

 

 

 

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

KRYMSKÉ PYRAMIDY

 

Když bylo v roce 2009 poprvé od invaze otevřeno slavné bagdádské muzeum, chybělo v něm 15 tisíc artefaktů z původních sbírek. Třeba to byly ty, které v depozitářích "zajišťovali" američtí odborníci, kteří sem vešli v těsném závěsu za vojáky.

 

A jak to bylo v Afghanistánu s US vojáky a Vimanou (wikipedia)?

 

A proč archeologický průzkum v Gíze střeží - kdo? No kdo jiný než američtí vojáci! 

 

A to nemluvím o slavném pokladu Skytů, který byl (spolu s ukrajinským zlatým pokladem) před několika dny pod rouškou tmy odvezen do USA jako "malá" splátka za dolary investované do ukrajinského puče.

 

A tak bychom mohli pokračovat. Není proto divu, že člověk přemýšlí, proč je tu najednou tolik zajmu o jeden nevelký poloostrov v Černém moři...

 

 Tým vědců pod vedením Vitalije Gocha, Ph.D. ze sevastopolského vědeckovýzkumného centra při provádění geohydrodiagnostického průzkumu krymského poloostrova s cílem najít další zdroje pitné vody učinil před časem senzační objev: na jižním pobřeží Krymu, od Sevastopolu k Forosu, bylo nalezeno v první fázi sedm podzemních pyramid, jejichž stáří je dle předběžných zjištění vyšší než egyptských. Pyramidy leží v jedné linii dlouhé 40 km od severozápadu k jihovýchodu. První pyramida je na dně moře nedaleko od Forsa, druhá v oblasti Balaklavského rajonu, třetí je v blízkosti mysu Fiolent, čtvrtá je umístěna v podzemí v blízkosti stanice Sevastopol-Tovární a ta, která byla nalezena jako první, se nachází v oblasti kamišovské silnice. Nedaleko odtud jsou ještě další dvě.

 

V létě 2001 byly nalezené pyramidy studovány vědci z různých zemí. Území výskytu bylo proskenováno nejmodernějšími aparaturami, v důsledku čehož byly postupně objevovány další a další objekty.

 

Dalším překvapením bylo, že tento komplex je na jedné spojnici s místy jako Stonehenge, Kailas a zapuštěné pyramidy Velikonočního ostrova (mimochodem tato linie probíhá celým územím ČR).

 

Krymské pyramidy se nacházejí v hloubce 5 – 10 metrů pod zemí, pod vrstvou sedimentárních hornin, štěrku a bahna. Podle výzkumníků byla tato vrstva výsledkem rozsáhlých povodní, které spláchly zeminu z velké oblasti, takže pyramidy byly pokryty vrstvou naplavenin. Takové katastrofy v těchto místech proběhly dávno před naším letopočtem (Že by Noemova potopa? Ostatně Ararat i Krym leží kolem téhož moře.

 

 

      přibližné umístění zatím nalezených objektů

Původně jich bylo objeveno 7, ale následné studie mnohonásobně zvýšily tuto částku , a v tomto okamžiku jich známe už 48. Bylo zjištěno, že 28 z nich tvoří ohromný kosočtverec, v centru něhož, v obci Krásnyj Mak, je centrální 56ti-metrová pyramida. Dalších sedm pyramid tvoří vnitřní kosočtverec v oblasti Jalty, také s ústřední pyramidou. Zbývající pyramidy jsou kompaktně uspořádány podél linií Sevastopol - Foros a mys Chersones - mys Sarič.
Pyramidy se nacházejí hluboko v podzemí, a byly objeveny díky velmi silnému mikrovlnnému záření. Vědci věří, že takové umístění nám dává naději, že pyramidy nebyly vypleněny a pravděpodobně také neobsahovaly drahocenné artefakty.

 

 

Jak vypadají krymské pyramidy?

Sevastopolské pyramidy jsou postavené z vápencových bloků, jsou vysoké 45 – 52 m a jejich vrcholy jsou téměř na úrovni terénu. Mají tvar pravidelného jehlanu, hrany jsou ostré se špičatými výstupky na okrajích. Stěny tvoří obrovské, velmi těsně navzájem sesazené vápencové bloky. Mezi nimi bylo zjištěno zvláštní upevňovací řešení skládající se z vaječného bílku a žloutku, jílu, síranu měďnatého a speciálního tmelu. Výška první zkoumané pyramidy čítá 45 m, délka základny 72 m. Poměr těchto veličin činí 1:1,6, což je standard pro všechny dnes známé pyramidy a splňuje pravidlo "zlatého řezu" Cheopsovy pyramidy.

 

O pyramidách je známo, že mohou mít různé účinky na zdravotní stav a případně ukázat charakter. Vědci, kteří sestoupili do krymské pyramidy a několik týdnů zde pracovali, si výrazného zlepšení svého zdraví všimli. Například jeden z nich, který dlouhodobě trpěl závažnou srdeční chorobou a neobešel se bez každodenní velké dávky život udržujících léků, se během 14 dní uzdravil. Avšak v případě, kdy nějakým způsobem objekt poškodili, například když tloukli do zdí, aby se dostali dovnitř, začaly se ojevovat podivné jevy: osvítily se filmy v aparátech, selhávala jednoduchá zařízení jako např. kompas, baterie ve svítilně se během pár minut vybila atd. Lidé začali zvracet a stihly je silné bolesti hlavy. Po skončení práce se však během týdnů vše vrátilo do normálu. Pyramidy tedy předvedly jakési sebeochranné projevy!

 

Po shrnutí výsledků výzkumu je zřejmé, že krymské pyramidy starověcí obyvatelé užívali k řízení některých důležitých procesů. Olovo používané při jejich stavbě způsobilo dobrou rezonanci a oxid hliníku smíšený s hlínou tvoří vynikající polovodič, který může vyvolat změny energie změnou její frekvence. S ohledem na tyto funkce můžeme říci, že stavitelé těchto pyramid patřili s největší pravděpodobností k vysoce vyspělé civilizaci.

 

 

                                                                                   Práce skupiny Altair

Vzhledem k našim poměrům je nepředstavitelné, že v roce 2002 Vitalij Goch oslovil skupinu jasnovidců s žádostí o pomoc při zkoumání viditelných i podzemních pyramid na Krymu. Jejich spolupráce přinesla řadu pozoruhodných zjištění. Členové skupiny existenci pyramid nejen potvrdili, ale odhalili i řadu jejich architektonických a hlavně unikátních energetických vlastností.

 

Došli k závěru, že prostřednictvím těchto pyramid se z kosmu uskutečňuje přímé řízení reakcí syntézy a rozpadu v zemském jádru s pomocí speciálních energií charakteristických pro jemnou hmotu. Energie, která se v jádru podle signálů z kosmu uvolňuje, se předává pyramidám a ty ji posílají dále do Kosmu. Přitom se pyramidy liší ve svých funkcích: jedna skupina energii z Kosmu pouze přijímá, druhá skupina těchto struktur energii vyzařuje do prostoru. Vzhledem k tomu, že ve vrstvě pokrývající pyramidy je přítomen protein (bílky vajec), v konstrukčních elementech stavby probíhá výběr pouze takového signálu, který je blízký energetickému poli proteinové bytosti a především k energetické auře člověka. Možná, že tato energie je pro kosmos nezbytná.

 

Krymské pyramidy jsou součástí globálního systému tvořícího energoinformační mřížku Země. Tento obal existuje od okamžiku vzniku naší planety a pyramidy se nacházejí v jeho uzlových bodech. V takto vytvořeném energoinformačním poli probíhá proces řízení, který má vliv na všechny životní procesy na Zemi.

 

Skupina také získala informace o přítomnosti soustředěného energetického úniku na povrchu Země. Následná pozorování tuto hypotézu potvrdila a byla nalezena některá Místa Síly. V průběhu práce s energií bylo zjištěno, že ona Místa Síly se jeví jako speciální portály mezi Zemí a Kosmem, jako energetické kanály, kterými se uskutečňuje kosmická energetická výměna mezi zemským jádrem a Kosmem. Tyto portály lze nazvat „póry“ planety, kterými se realizuje jemnohmotná výměna Země. Nicméně vzhledem k psychoprostředí planety vyzařováním myšlenek lidské nenávisti, zloby, agrese atd, tj. nízké frekvence mentální energie, došlo k „ucpání“ Míst Síly, a ta prakticky ztratila schopnost energetické obměny.

 

Skupina Altair v průběhu své práce tím, že opravila téměř zničený hvězdný kanál pro přenos dat, kosmoenergetickou funkci Míst Síly obnovovala.

 

V průběhu společné práce tak byly zjištěny ezotericko-kosmické funkce pyramid jako takových a v podrobnostech byl odhalen komplex vztahů komunikace Země a Kosmu skrze ně. Byl objeven i zakonzervovaný biologický objekt (mumie), který zřejmě plnil funkci mozkového centra ovládání celého pyramidálního komplexu. Po skončení práce skupiny objekt zmizel – vyplnil svou úlohu, což bylo potvrzeno Gochovými přístroji.

 

Jasnovidci zjistili, že společné informační pole pyramid v sobě nese programy rozvoje Krymu i celé planety na následující zodiakální cyklus Vodnáře v trvání 2160 let. Tento program je zachycen na holografické matrici informačně-neutrinového rozsahu vibrací (v informačním poli Země nebo noosféře) a byl úspěšně aktivován.

 

Nyní lze také se značnou jistotou konstatovat, že komplex pyramid Krymu je spojen s určitými částmi oblohy. Pyramidy jako by konfigurálně kopírovaly (odrážely) některá souhvězdí, což naznačuje, že každá pyramida je svázána s určitou hvězdou a komplex pyramid s určitým souhvězdím.

 

Podle Gocha jsou všechna planetární pyramidální pole spojena se třemi hvězdami: Capellou, Vegou a Canopusem.

Himálajské pyramidy v Tibetu, bermudské pyramidální pole a pyramidy v jihozápadní a jihovýchodní Africe energeticky spojují zemské jádro s energetickým polem hvězdy Capella.

Mexické pyramidy, britská a australská pyramidální pole a pyramidy v severozápadní Africe jsou spojené s energetickým polem hvězdy Vega.

Egyptské pyramidy, krymské pyramidy a pyramidy, jež se nacházejí v Brazílii a v Polynésii, jsou energeticky spojené s energetickým polem hvězdy Canopus.

 

Také se vyjasnilo, že funkce Míst Síly i pyramid Země jsou identické. Jediný rozdíl je v tom, že pyramidy se jeví jako výkonnější energetické struktury. Krym je tudíž jakousi „mikrozemí“ a má analogii ke všem Místům Síly Země. Zároveň na Krymu je jediný mimogalaktický portál na světě, který zároveň zajišťuje Krymu ochranu.

 

Po převrácení pólů, ke kterému došlo uprostřed Hvězdného roku (přibližně před 12.000 roky), se pyramidy ocitly díky nánosům pod zemí. To, spolu s nahromaděnou negativní energií vyzařující z lidských myslí po tisíce let, byl faktor rozbalancování jejich energetických funkcí. Na jemnohmotném plánu se to projevilo v podobě zhoršení vertikální a navýšení horizontální vodivosti pyramidální konstrukce. Propojení s  Kosmem bylo narušeno, horizontální vodivost se stala svérázným zesilovačem nízkofrekvenční energie na účet litosferické rezonance. Pyramidy Země se tak změnily z prostředku harmonizace aury a psychosféry planety na mohutný zesilovač disharmonie lidstva.

 

Výsledkem práce provedené skupinou Altair bylo znovunastolení vertikality krymských pyramid, což je normální energetická výměna Země – Kosmos. Skupina prováděla práce na harmonizaci aury i psychosféry Země a neutralizaci nízkofrekvenčních mentálních vyzařování v zónách regionálních konfliktů. Provedla vybití tektonického a prostorového napětí kvůli předcházení zemětřesení a přírodních katastrof na celé Zemi, neutralizaci radiologického nebezpečí cestou zmrazení vlivu záření nebezpečných radiačních objektů a opravila duchovně-energetické vlivy na objekty v celém slunečním systému.

 

Působením skutečných jasnovidců lze oživovat všechny pyramidy planety, což umožní zneškodnit nebezpečné vnitřní pnutí planetárního těla, zabezpečit měkčí posun pólů a následně zmírnit budoucí globální přechodová kataklyzmata. Takže práce probíhající na pyramidách Krymu harmonizuje nejen prostředí poloostrova a má příznivý vliv na celkový stav fyzického i duševního zdraví obyvatel i návštěvníků Krymu, ale je i důležitým faktorem v ochraně území před přírodními katastrofami, zajišťuje konstantní průtok čisté duchovní energie z vesmíru v našem časoprostorovém kontinuu a pomáhá odhalit skrytý duchovní potenciál člověka.

 

Žijeme v osudové době, kdy se celý náš Kosmos, od atomární po vesmírnou úroveň stěhuje na další kolo evoluce. Doba, kdy každý jednotlivec je zodpovědný nejen za sebe, ale i za osud celého lidstva i vesmíru. Povinností i úkolem každého člověka na Zemi je rozšířit své vědomí, otevřít se duchovnu a napomoci k tomu i druhým. A to je otázka přežití a cesty do nového světa.

Vlabi

 

 

Pyramidy v obci Krasnyj Mak

 

Zdroj: https://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2014/03/krymske-pyramidy.html
 

 Vědci dokázali, že naše myšlenky mohou způsobovat genetické změny

 

 

S přibývajícími důkazy o tom, že cvičení mysli nebo aplikace určitých režimů vědomí může mít pozitivní vliv na naše zdraví, se vědci snaží přijít na to, jak tyto praktiky fyzicky ovlivňují tělo. Nová studie výzkumníků z Wisconsinu, Španělska a Francie přináší první fakta o molekulárních změnách v těle následujících po intenzivních cvičeních bdělé pozornosti.

 

Studie zkoumala účinky celodenního intenzivního cvičení bdělé pozornosti ve skupině zkušených mediátorů ve srovnání se skupinou netrénovaných kontrolních subjektů, které praktikovaly tiché, nemeditativní aktivity.

 

Po osmi hodinách cvičení bdělé pozornosti se u mediátorů projevily různé genetické a molekulární odchylky, včetně změněných úrovní mechanismu genetické regulace a snížených úrovní prozánětlivých genů, což souviselo s rychlejším fyzickým zotavením ze stresové situace.

 

„Pokud víme, jde o vůbec první doklad prudkých změn genetických informací u subjektů podrobených cvičení bdělé pozornosti, říká jeden z autorů studie Richard J. Davidson, zakladatel Centra pro výzkum zdravé mysli a profesor psychologie a psychiatrie na Wisconsinsko-Madisonské univerzitě.

 

Nejpozoruhodnějším zjištěním je to, že tyto změny byly zaznamenány u genů, které jsou běžným cílem protizánětlivých a analgetických léků,“ uvedla Perla Kaliman, hlavní autorka studie z Institutu biomedicínského výzkumu v Barceloně (IIBB-CSIC-IDIBAPS), kde byly provedeny molekulární analýzy.

 

Studie byla publikována v časopisu Psychoneuroendocrinology.

 

Preklinické studie prokázaly, že cvičení pozorné bdělosti mají blahodárné účinky na zánětlivé poruchy, a Americká kardiologická asociace (American Heart Association) je schválila jako preventivní intervenci.

 

 Genetická aktivita se může měnit v souladu s vnímáním

 

Podle dr. Bruce Liptona se genetická aktivita může den po dni měnit. Jestliže se naše vnímání odráží v chemickém složení těla a náš nervový systém vnímá a interpretuje okolní prostředí a poté ovládá chemické složení krve, pak můžeme doslova změnit osud svých buněk změnou myšlenek.

 

Výzkum dr. Liptona vlastně ukazuje, že když změníme vnímání, naše mysl může změnit aktivitu genů a vytvořit přes třicet tisíc různých produktů každého genu. Lipton tvrdí, že genetické kódy jsou obsaženy v jádru buňky a že tyto kódy můžeme přepsat, jestliže změníme chemické složení krve.

 

Jednoduše řečeno to znamená, že chceme-li léčit rakovinu, musíme změnit způsob myšlení. „Úkolem mysli je dosáhnout soudržnosti mezi tím, čemu věříme, a realitou, kterou prožíváme,“ říká Lipton. Znamená to, že naše mysl uspořádá biologii a funkce těla tak, aby ladily s myšlením. Pokud vám bylo řečeno, že do šesti měsíců zemřete, a vaše mysl tomu věří, pak s největší pravděpodobností do šesti měsíců opravdu skonáte. Říká se tomu nocebo efekt a je to výsledek negativního myšlení, jedná se tedy o opak placebo efektu, v rámci kterého se léčení dosáhne díky myšlení pozitivnímu.“

 

Tato dynamika ukazuje na třístranný systém: část našeho já přísahá, že nechce zemřít (vědomá mysl), je však přebíjena jinou částí, přesvědčenou, že zemřeme (lékařská prognóza přenášená podvědomím), která následně spouští chemickou reakci (zprostředkovanou chemií mozku), jež zajistí, aby se tělo podřídilo dominantnímu přesvědčení. (Neurochirurgie již uznala, že podvědomí ovládá 95 procent našeho života).

 

Jak je to ale s částí našeho já, která nechce zemřít – vědomou myslí? Má i ona vliv na chemii těla? Podle dr. Liptona je nejpodstatnější to, jak je naprogramováno naše podvědomí, jež obsahuje ta nejhlubší přesvědčení. Právě tato přesvědčení mají rozhodující hlas.

 

„Je to složité,“ říká dr. Lipton. Lidé jsou naprogramováni k tomu, aby věřili, že jsou oběťmi a že jsou bezmocní. Jsme programováni od samotného počátku přesvědčeními svých rodičů. Když například onemocníme, rodiče nám říkají, že musíme jít k lékaři, neboť on je autoritou ohledně našeho zdraví. Každému z nás v dětství říkali, že lékaři jsou autoritami a že jsme oběti tělesných pochodů, jež jsou mimo naši kontrolu. Je nicméně ironií, že se lidem často udělá lépe už cestou k lékaři. V tu chvíli se totiž nastartuje instinktivní samoléčivý proces, další příklad placebo efektu.

 

Cvičení bdělé pozornosti má vliv na regulační dráhy

 

Výsledky Davidsonovy studie vypovídají o regulaci genů, které se podílí na zánětech. Jedná se o prozánětlivé geny RIPK2 a COX2 a některé histony deacetylázy (HDAC), které regulují aktivitu jiných genů epigeneticky.

 

Biologové se už mnoho let domnívají, že na buněčné úrovni existuje určitá epigenetická dědičnost. Příkladem jsou různé typy buněk v našem těle. Kožní a mozkové buňky mají různé formy a funkce, přestože mají zcela shodnou DNA. Musejí existovat mechanismy – jiné než DNA – které zajistí, že kožní buňky zůstanou kožními buňkami, když se rozdělí.

 

Pro vědce bylo například překvapením, že na začátku studie se testované geny u obou skupin subjektů nijak nelišily. Změny byly patrné jen u mediátorů, kteří absolvovali cvičení bdělé pozornosti. Nebyly zaznamenání žádné odlišnosti u několika dalších genů modifikujících DNA mezi oběma skupinami, z čehož vyplývá, že cvičené bdělé pozornosti má vliv jen na určité regulační dráhy.

 

Hlavním výsledkem je to, že u mediátorů došlo vlivem cvičení bdělé pozornosti ke genetickým změnám, které nebyly zaznamenány u druhé skupiny provádějící jiná meditační cvičení – což dokazuje, že cvičení bdělé pozornosti může vést k epigenetickým alternacím v rámci genomu.

 

Dřívější studie prováděné u hlodavců a lidí poukázaly na dynamické epigenetické reakce na fyzické stimuly, jako je stres, dieta nebo cvičení, již po několika hodinách.

 

„Naše geny jsou poměrně dynamické ve svém vyjádření a z těchto výsledků vyplývá, že klid mysli může mít vliv na jejich vyjádření,“ tvrdí Davidson.

 

„Regulace genů HDAC a prozánětlivé dráhy mohou reprezentovat mechanismy podtrhující léčebný potenciál bdělé pozornosti,“ uvedla Kaliman. „Naše zjištění jsou základem pro budoucí výzkum léčby chronických zánětů.“

 

Rozhodující jsou podvědomá přesvědčení

 

Mnoho lidí praktikujících pozitivní myšlení ví, že pozitivní myšlenky – a dlouhé opakování afirmací – nevedou vždy k výsledkům, které nám slibují dotyčné knihy.

 

Dr. Lipton to nepopírá, neboť pozitivní myšlenky vycházejí z vědomé mysli, zatímco negativní myšlenky jsou obvykle programovány do mocnější podvědomé mysli.

 

„Hlavní problém tkví v tom, že lidé znají svá vědomá přesvědčení a reakce, nikoli však podvědomá přesvědčení a reakce. Většina lidí si ani nepřipouští, že podvědomí hraje nějakou roli, přičemž podvědomí je ve skutečnosti milionkrát mocnější než vědomá mysl. Naše podvědomá přesvědčení pracují buď pro nás, nebo proti nám, je však pravdou, že neřídíme svůj život, protože naše podvědomí vytlačuje veškerou vědomou kontrolu. Když se tedy snažíte uzdravit na vědomé úrovni – opakováním afirmací a přesvědčováním se, že jste zdraví – může ve vás působit neviditelný podvědomý program, který toto úsilí sabotuje.“

 

Zdroj: https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/3465-vedci-dokazali-ze-nase-myslenky-mohou-zpusobovat-geneticke-zmeny

 

 

 

Rovnováha mezi mužskou a ženskou energií


 

Ženská i mužská energie vydávají nejkrásnější květy ve chvíli, kdy se do určité míry v rámci jedné osobnosti navzájem vyvažují. 

Jsou-li muži příliš mužní, stávají se nemilosrdnými, panovačnými a pro dosažení cílů neváhají porušovat morální ani zákonná omezení. Takoví muži jsou i výjimečně sebestřední a zcela neschopní jakýchkoli závazků vůči ostatním. Cílevědomost, sobectví a panovačnost, které vyplývají z přílišné převahy mužské energie, je tak zapotřebí vyvažovat kvalitami ženské povahy, jež vytvářejí prostor pro ohledy k potřebám ostatním a péči o druhé.

Jsou-li ženy příliš ženské, shledávají prakticky nemožným povstat a měnit cokoli k lepšímu. Místo toho se smiřují s tím, co je potká, zatímco jejich přátelé nad takovou pasivitou jen zoufale lomí rukama. Největší slabostí čisté ženskosti je neobyčejná závislost na ostatních. Příliš “ženské” ženy tak v sobě potřebují rozvinout dost mužské energie, aby mohly sebevědomě povstat a prohlásit: “Co je moc, to je příliš, a já už toho mám dost.”

Jste-li žena, která neumí být ani chvilku sama, máte v sobě příliš nevyvážené ženské energie. Budete přitahovat muže s nezdravou převahou mužské energie, tedy silné, sebestředné a panovačné. Protiklady se totiž přitahují, v tuto chvíli však nešťastně. Sebestředný muž je to poslední, po čem toužíte. Mimořádně “ženská” žena chce muže, který ji bude chránit a starat se o ni. Jenže takový muž je vyspělejší, protože už v sobě rozvinul i nějakou ženskou energii. Budou ho tím pádem přitahovat zralejší ženy s částečně rozvinutou mužskou energií, které lépe dokážou stát na vlastních nohou, než jste momentálně schopna vy. Tak funguje zákon rovnováhy: Pořídíte si jen takového partnera, který je zhruba stejně vyspělý jako vy. Můžete totiž dostat jen to, co umíte dát.

 

Jste-li muž, který jakýkoli závazek shledává obtížným, a už jen z pomyšlení na svatbu vás mrazí v zádech, máte v sobě příliš mužské energie. Budou vás proto přitahovat velmi “ženské” ženy, velmi poddajné a také velmi závislé. Jako výrazně mužný typ ovšem toužíte spíš po ženě, která vám dokáže nechat jistou svobodu a nebude se vás držet jako klíště. Jenže nezávislejší, a tedy vyspělejší ženy už v sobě rozvinuly i nějakou mužskou energii, takže je budou přitahovat zralejší muži, kteří jsou schopni mnohem silnějších závazků, než jste momentálně schopen vy.

Dvě nezralé osoby do sebe mohou partnersky velmi dobře zapadat, jejich vztah bude ale vždy nešťastný. Typický scénář obnáší slabou, závislou ženu s nízkým sebevědomím, která se zuby nehty drží nespolehlivého, sebestředného muže. Vyhnout se takovému vývoji, a přesto prožívat nefalšovanou milostnou vášeň, mohou jen muž a žena, kteří oba mají dostatečnou důvěru ve svou vlastní identitu a každý z nich v sobě dal dostatečný prostor i energii opačného pohlaví. Typický scénář pak bude obnášet dostatečně “ženskou”, ale také sebevědomou ženu ve vztahu se silným, starostlivým mužem.

 

·      Sebevědomá “ženská” žena s dostatečně rozvinutou mužskou energií jako by říkala: “Hluboce toužím po starostlivém, láskyplném muži, ale jsem dost silná, abych nemusela dělat špatné kompromisy a dokázala zůstat sama tak dlouho, dokud nenajdu muže, který bude uspokojovat mé potřeby a bude mě milovat.”

·      Sebevědomý “mužný” muž s dostatečně rozvinutou ženskou energií jako by říkal: “Rád objevuji a dobývám svět, jsem ale také připraven být věrný své ženě, chránit ji a milovat.”

 

Někteří muži a ženy s příliš jednostranně vyvinutou energií potřebují k vyvážení pomoc terapeuta, většina lidí, ale podle mě v sobě dokáže svou doplňkovou energii rozvinout sama, pokud se k tomu opravdu odhodlá. Opakujte si tu z předešlých vět, která vám přísluší, a zkoumejte v hloubi duše, chcete-li se takovými vážně stát. Pokud ano, silně si přejte v sobě chybějící sílu nebo starostlivost rozvinout a ve svém odhodlání se každý den utvrzujte.

- z knihy Vaše spřízněná duše, Tara Springett

https://www.andelskapani.cz/index.php/zakladni-kroky-na-duchovni-ceste/158-rovnovaha-mezi-muzskou-a-zenskou-energii

 

 

 

 

Mužská a ženská část v našem nitru

 

Každý z nás bez rozdílu pohlaví má v sobě část muže i ženy, mužskou a ženskou energii. Věřím, že jedním z našich nejdůležitějších problémů v životě je rozpoznat a rozvíjet jak mužskou, tak ženskou stránku nás samých a dosáhnout toho, aby tyto energie uvnitř nás byly v rovnováze.

 

Myšlenka mužské a ženské energie existuje již dlouho. Ve východních filozofiích se odedávna hovoří o aspektech jin a jang ve vesmíru. Nejenže každý z nás má v sobě jin a jang.

 

Všechno ve vesmíru je stvořeno z jin a jang, dvou usměrněných energií: činné a vnímavé, kladné a záporné, světlé a tmavě, mužské a ženské. Na Západě vykonal pionýrskou a vzrušující práci Carl Jung se svým pojetím animy a anima. Vysvětlil, že muži mají ženskou stránku, animu, a ženy mají mužskou část, animus, a že většina z nás tyto stránky silně potlačila, a my se s nimi musíme vyrovnat a naučit žít.

 

Zjistila jsem, že někteří lidé se brání používání slov mužský a ženský pro vyjádření části sebe samých, protože v naší kultuře máme příliš mnoho předem stanovených představ o tom, co tato slova znamenají. Existuje velké množství citových významů s nimi spojených. Jestliže vám tato slova nevyhovují, bez jakýchkoliv obav je nahraďte slovy jin a jang, činný a vnímavý, nebo jakýmikoliv jinými, která se vám líbí.

 

Já mám zvláštní způsob, jak se dívat na mužskost a ženskost: myslím na naši ženskou stránku, ať jde o muže, nebo ženu, jako na naši intuitivní část. Je to nejhlubší a nejmoudřejší řídicí energie v nás, naše vnitřní vstupní dveře, které dovolují, aby do nás vstoupila vyšší vesmírná energie. Skutečnost, že přijímáme tvořivou energii z vesmíru, se děje skrze tuto ženskost. V jistém smyslu si to představte jako konec vstupního kanálu, kterým přijímáme.

 

Mužskou stránkou je činnost. Je to naše schopnost konat fyzicky ve fyzickém světě. Myslete na to jako na výstupní konec kanálu. Energie vstupuje skrze ženské přijímací dveře a vychází skrze mužskou schopnost realizovat.

 

Tyto dvě vnitřní síly, mužská a ženská, pracují společně a formují tvořivý proces. Když přijmeme energii a vyšleme ji přes naši vnitřní mužskou část, něco tvoříme.

 

Například umělec se může probudit s inspirující myšlenkou k malování, s představou, která mu byla sdělena vnitřní ženskou částí, a on ihned vezme štětec a začne malovat - svou vnitřní mužskou části realizuje činnost. Nebo matka pocítí náhlou starost o dítě, jakési varováni, které pochází z její vnitřní ženské části, běží do jiného pokoje a odtáhne své dítě od horkých kamen, učiní tak skrze svou vnitřní mužskou část. Další příklad je obchodník, který může mít nutkáni kontaktovat jistého partnera, k čemuž ho vede ženská část jeho nitra. Výsledkem je to, ze mu zavolá; a zahájí tím nový obchod, který uskutečňuje skrze mužskou část svého nitra.

 

Příklad, jak to funguje v mém životě, je takový, že když cítím nutkáni psát, původní impuls přichází z vyšší energie z vesmíru a ke mně se dostává skrze mou ženskou část, můj intuitivní pocit ve formě pobídnutí: "Kdy, chci něco napsat. Mám něco, co chci říci." A potom se to uskutečni pomoci mé mužské části; vezmu kus papíru, posadím se a něco napíšu, A něco je stvořeno pomocí svazku tohoto mužského a ženského ve mně, přes ženský popud k tvorbě a mužskou realizaci.

Jednoduše to lze vyjádřit takto:

 

Naše ženská část říká: "Cítím to." Mužská část říká: "Já tě slyším - co bys chtěla, abych udělal?" Ona řekne: "Chci tohle." On řekne: "Chceš tohle? Tak dobře, skvěle. Postarám se o to." Tento svazek ženské a mužské energie uvnitř jednotlivce je základem pro veškerou tvorbu. Ženská intuice plus mužská akce se rovná tvořivosti.

 

Abychom mohli žít harmonickým a tvořivým životem, potřebujeme, aby obě energie byly zcela funkční a pracovaly společně. Pro nás je nezbytné umístit ženskou energii do vedoucí pozice. Její přirozená funkce je jako náš průvodce. Ženská energie je naladěna na vyšší inteligenci vesmíru. Přirozeně chceme, aby nás tato vyšší inteligence vedla. Funkce mužské energie je naslouchat tomuto inteligentnímu řízení a vydedukovat, jak jeho impulsy realizovat ve skutečném světě.

Opravdová funkce mužské energie je jasnost, přímost a vášnivá síla zaměřená na to, co nám vesmír uvnitř nás říká skrze naší ženskou část.

 

Je důležité vzít na vědomi, že hovořím o vnitřním procesu. Lidé bývají někdy zmateni a zneklidněni, protože to, co říkám, převádějí do vnějšího světa. Mysli si, že podle mě by ženy měly mužům říkat, co mají dělat, a muži by měli poslouchat rady od žen, že by muži měli všechno dělat pro ženy. Takhle to nemyslím. Říkám, že uvnitř každého z nás je ženská stránka našeho bytí, která je vnitřním rádcem a musí být počáteční, iniciující energií, a mužská část je energie, která uskutečňuje naše vnitřní vedení.

 

Myšlenka mužského a ženského je opravdu jen jiným způsobem vyjádření faktu, že potřebujeme naslouchat své vnitřní pravdě, svému vlastnímu vedení a být ochotni podle něho jednat. Když vezmeme koncepty mužské a ženské energie a promítneme je do vnějšího světa, začneme být zmateni. Mnoho stereotypních idejí ženské a mužské energie se opravdu věnuje tomu, co to znamená fungovat vnitřně, ale my jsme se pokusili o to, aby fungovaly ve vnějším světě. Řekli jsme, že ženy by měly být takové a muži by měli být takoví. A v tomto případě sami sebe limitujeme: Ženy využívají pouze ženskou energii a muži mužskou. My potřebujeme mít obě. Z vnitřního hlediska je každý jedinec bytostí složenou z mužské a ženské části.

 

Občas lidé pociťují obavy, když slyší o této myšlence. Bojí se, že nakonec budou všichni stejní. Jestliže budeme úplné mužsko-ženské bytosti, spějeme k tomu, aby se z nás stali androgyné! Zjistila jsem, že to není pravda. Ale za pravdivé považuji to, že když žena dovolí své vnitřní mužské energii, aby ji podpořila, když této mužské energii začne důvěřovat, cítí se bezpečněji, a proto se stává ženštější, emocionálnější, vnímavější, vědomou si toho, že ji její mužská síla podpoří a bude se o ni starat. Stejně tak, když muži sami sobě dovolí pocítit sílu své ženské energie, zvětší to jejich mužnost. Cítí se silnější a mocnější. naopak naše mužnost nebo ženskost se stupňuje, takže navenek vypadáme tak, jak chceme, aniž bychom se omezovali tím, že bychom lpěli pouze na jedné polovině naší bytosti.

 

Většina z nás se ještě nenaučila, jak umožnit své mužské nebo ženské energii, aby fungovala ve vzájemném vztahu správně a přirozeně. V naší kultuře používáme svou mužskou energii, svou schopnost myslet a konat, a potlačujeme a ovládáme svou ženskou intuici, místo abychom ji podpořili a vyjádřili. Toto tradiční používání mužské energie nazývám "Old male" (stará mužská energie). Je přítomna stejně u mužů i u žen, ačkoliv častěji je víc zřejmá a vnější u mužů a mírnější a vnitřní u žen, "Old male" je ta část našeho já;, která chce udržet kontrolu. Válka je dobrým příkladem energie "old male", která postrádá ženskou moudrost a řízení. Děsí ji ženská energie, protože se nechce vzdát před vesmírnou mocí. Obává se, že když se vzdá, ztratí svou individuální identitu.

 

Jiným slovem se dá "old male" nazvat ego. Jeho funkci je trvat na individualitě a samostatnosti za každou cenu. Proto popírá ženskou energii, která znamená sílu, vedoucí ke spojeni a jednotě.

 

Ve vztahu k "old male" je ženskost ve světě bezmocná. Její energie se nemůže dostat do světa přímo. Takže často vychází na povrch nepřímo. Jestliže nemůžeme vyjádřit svou ženskou energii přes svou mužskou energii, potom může vycházet pouze nepřímo, skrytě, pomocí manipulace. Energie se musí někde vybíjet, jestliže se nevybijí přímo, může nám to způsobit problémy, dokonce i fyzické onemocnění.

 

"Old male" - to ego v nás, se obává ženské energie, protože ta je silou ducha. Je to energie vesmíru a chce se zcela vymykat naší kontrole, kontrole našeho ega. A my se obáváme ztráty této kontroly. Bojíme se nechat naše ego napospas energii vesmíru a věřit tomu, že tato energie opravdu ví, co dělat.

 

V jistém smyslu se energie "old male" bojí, že ženská energie je větší než ona sama. A to může být do jisté míry pravda. Proti tomuto strachu však svědčí to, že čím víc mužského v nás začne naslouchat tomu ženskému a jedná, fyzicky jedná, tím víc se zvyšuje jeho síla. Získává víc a víc energie ze své ženské síly. Nakonec mohou být naše těla tak flexibilní a plná energie, že můžeme ovládat víc a víc vesmírné tvořivé energie, která námi prochází.

 

Čím víc naše mužská část naslouchá té ženské a jedná podle jejich rad, tím silnější je náš energetický kanál, tím tvořivější energie jim může procházet a tím lépe ji mohou naše těla ovládat…

 

Svou sílu, jasnost, a energeticky kanál budujeme tedy každým okamžikem, kdy nasloucháme intuitivním vnuknutím a kdy máme odvahu riskovat a jednat podle nich v každém směru, ať již se to týká maličkosti, nebo vážnějších záležitosti.

 

Ve skutečnosti jsou maličkosti nejdůležitější. Například pocítíme-li nutkáni něco říci, ale neřekneme to, protože se obáváme, že by se to někomu nelíbilo, znamená to, že mužské v nás selhalo, nepodařilo se mu realizovat pokyn naší ženské vnitřní části. Pokud bychom to mohli obrátit, dokonce jednou nebo dvakrát, mělo by to velký význam. Cítíte-li, že chcete něco říci a máte odvahu to udělat, pocítíte oprávněnost svého jednání. Tento pocit znamená, že vaše mužská část naslouchá ti ženské. Když vás někdo někam pozve a vám se příliš nechce, ale pozvání přijmete, protože byste to měli udělat, je to příklad, kdy "old male" jedná z jiných důvodů, než vám napovídá ženská část. Ale když cítíte, že nechcete jít a vaše mužská část vás podpoří tím, že řekne: "Ne, zrovna teď to udělat nechci," získáte díky tomuto vyjádření důvěry v sebe sama víc síly.

 

Jako muži a ženy jsme vyjadřovali tuto mužskou a ženskou energii v našich tradičních rolích. Tradiční rolí muže je být velmi silný, ovládat se, být zcela oproštěn od svých citů, téměř jako stroj, a potlačovat ženy, A to proto, že vnitřně potlačuje svou vlastní vnitřní ženskost.

 

Tradiční chlap má v sobě bezmocný, hysterický ženský hlas, který se zoufale snaží být slyšen. Bude mít sklon přitahovat ženy, které si samy sebe málo cení a neustále potřebují mít někoho vedle sebe, které vyjadřují svou sílu nepřímo pomocí manipulace: dívčí mazaností, sexuální svůdnosti, úlisnosti nebo nečestnosti.

 

Tradiční rolí ženy je být emocionální a intuitivní, aniž by to však byla schopna vyjádřit prostřednictvím skutků ve vnějším světě. Proto se stává manipulující, nemůže svou energii používat přímo, tak ji musí používat nepřímo. Cítí se bezmocná a závislá na mužích.

 

Z této perspektivy je každá osoba pouze poloviční, existenčně závislá na té druhé půlce. Ale protože nemůžeme na světě žít zdravě bez ženské a mužské energie, obě pohlaví jsou na tom druhém životně závislá. V jistém smyslu se může zdát, že je to perfektně fungující zařízení. Muži pomáhají ženám, ženy mužům. Ale je zde základní problém: jednotlivec, který sám sebe nevnímá jako úplnou osobnost, který cítí, že jeho přežití závisí na někom jiném, se neustále obává ztráty této osoby. Ale vy v hloubi duše víte, že ta osoba, ke které jste přitahováni, je zrcadlem vás samých. Nesmíte být na ni tolik závislí, protože víte, že všechno, co vidíte ve svém partnerovi, je také ve vás.

 

Připouštíte, že důvodem k vašemu vztahu je poznávaní sebe sama a prohloubení vašeho spojení s vesmírem.

 

Věřím, že každá forma intimního svazku představuje pokus každého jedince najít rovnováhu mezi svou mužskou a ženskou části, od nejtradičnějších manželství až po otevřené, homosexuální nebo bisexuální svazky. Věřím, že nalezením rovnováhy mezi mužským a ženským v nás jako jednotlivcích můžeme začít vztah s jinou osobou z pozice celku: "Jsem úplná mužsko-ženská bytost a v tobě se toto mé dovršení zrcadlí. V tobě se odráží moje celistvost." A vzájemným zrcadlením se můžeme jeden od druhého učit.

 

Mnoho žen má, tak jako jsem mívala já, silně vyvinutou mužskou energii, ale používají ji tím starým mužským způsobem. To byl můj případ. Byla jsem velmi intelektuální, aktivní a velmi přísně jsem se snažila brát na svá bedra všechnu zodpovědnost. Měla jsem také velmi vyvinutou zemskost, ale nenaslouchala jsem jí. Popravdě řečeno, často jsem ji ignorovala. Zásadně jsem skrývala své zranitelné city za tvrdou skořápkou. Musela jsem se naučit svou silnou mužskou energii užívat k tomu, aby naslouchala, důvěřovala a podporovala mou ženskou část. Poskytuje jí to bezpečí a podporu, aby se mohla plně vyvinout. Cítím se a navenek se jevím poddajnější, přístupnější a zranitelnější, ale ve skutečnosti jsem silnější.

 

Ženy se nyní učí uznávat samy sebe, místo, aby se zříkaly své odpovědnosti a nechaly ji na mužích. Avšak musí se vypořádat s hluboce zakořeněným modelem, který přetrvával celá staletí, a potrvá nějaký čas, než se změní i v těch nejhlubších místech naší psychiky. Klíčem k tomu je nepřestávat naslouchat, důvěřovat a jednat podle našich nejhlubších pocitů.

 

Svazek mužského a ženského uvnitř každé osoby umožňuje lásce a opravdovému citu procházet z vesmíru skrze každého z nás. Naše vztahy potom mohou být založeny na této vesmírné lásce a citu, a ne na pocitu nerovnosti.

 

Ženská síla, síla ducha, je vždy uvnitř nás.

 

Záleží na egu, na naši mužské energii, aby určila, v jakém vztahu se k této energii budeme nacházet. Buď s ní můžeme bojovat, zablokovat ji, získat nad ní kontrolu a být od ní odděleni, nebo se jí můžeme odevzdat a otevřít, důvěřovat jí, podporovat ji a pohybovat se s ní. Třebaže se tímto problémem zabývá každý individuálně, v naší kultuře a v našem světě se jím zabýváme také kolektivně.

 

Věřím, že se svět přesunuje z pozice strachu a nedůvěry vnitřní mužské části vůči části ženské do pozice důvěry a podpory této síly ducha novou vnitřní mužskou části v nás a že je ochoten ji dostat ven a vyjádřit ji. Jelikož každý z nás prochází touto transformací, vidíme, že se naše individuální životy dostávají do vyváženého a harmonického stavu. Začíná se to odrážet v našich vztazích a konečně se začíná přetvářet celý svět a odráží se to i v něm.

 

Síla ženské energie je v našem světě na vzestupu. Jak se v nás vyvíjí a my ji uznáváme a odevzdáváme se jí, "old male" uvnitř nás se přetváří. Objevuje se znovu skrze ženskost jako "new male" (nová mužská síla), energie, která se projevuje s láskou a důvěrou k energii ženské. Musí růst, aby se jí silou vyrovnala tak, aby z nich mohli být milenci, tak jak být mají.

 

Energie "new male" se opravdu v našem podvědomí zrodila během posledních několika let. Předtím jsme měli jen malou zkušenost s opravdovou mužskou energií v našem těle. Jediným pojetím mužské stránky byla energie "old male". Zrození "new male" je totožné se zrozením nového věku.

 

V našem nitru se tvoří nový svět a zrcadlí se kolem nás současně s tím, jak "new male" vychází na povrch z ženské energie ducha v celé své slávě.

 

https://tredoxe.blog.cz/1105/muzska-a-zenska-cast-v-nasem-nitru

pravděpodobná autorka: Vlaďka Böhmová 

 

 

 

Mužská a ženská energie
Jeshua  prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé, je mi velkým potěšením být opět s vámi. Jsem tak šťastný, že jsem ve vaší společnosti. Máte tendenci ke mně vzhlížet, vzhlížet k bytostem jako jsem já jako k mistrům, ale my to takto nevidíme. Vidíme, jak v tomto náročném čase následujete svou cestu na Zemi, v čase, kdy se mnohé mění, a vidíme, jak rostete k vlastnímu mistrovství. Vidíme, jak se stáváte mistry, ke kterým občas vzhlížíte. A o tom to celé je – nalézt své vlastní mistrovství! Nenásledujte žádného mistra, který je před vás přiveden tradicí či knihami nebo tím, že vám o něm řekne někdo jiný. Objevte své vlastní mistrovství – o tom to celé je.

Dnes bych rád hovořil o tématu, který sahá daleko do vaší historie: o mužských a ženských energiích. Jsou to staré energie a mnohé se s nimi momentálně děje.

Nejdříve bych rád pohovořil o povaze mužského a ženského. Tyto energie jsou dva aspekty Jednoho. Z toho důvodu ve skutečnosti nejsou protichůdné nebo duální, jsou jedním; jsou dvěmi tvářemi jedné energie.

Mužská energie je aspekt, který je zaměřen navenek. Je to část Boha či Ducha, která řídí vnější projev, která Ducha zhmotňuje a nabývá formu. Mužská energie tudíž zná silnou tvořivou sílu. Pro mužskou energii je přirozené být vysoce soustředěná a cílevědomá. Tímto způsobem mužská energie vytváří individualitu. Mužská energie vám dovoluje oddělit se od Jednoty, od Celku, zůstat sám a být konkrétním jednotlivcem.

Ženská energie je energií Domova. Je to energie Původního Zdroje, plynoucího Světla, čistého Bytí. Je to energie, která se ještě nezhmotnila – vnitřní aspekt věcí. Ženská energie je vše-zahrnující a oceánská; nerozlišuje a nespecifikuje.

Nyní si představte ženskou energii, která si uvědomuje jisté pohnutí uvnitř, nepatrný neklid, touhu po… rozpínání, touhu po tom, jít za své hranice, posunout se mimo sebe sama k získání zkušenosti. Je zde touha po něčem novém, po dobrodružství! A pak k ní přichází energie, která na tuto touhu odpovídá. Je to mužská energie, která jí chce sloužit a pomoct projevit se ve hmotě, ve formě. Mužská energie ohraničuje a tvaruje ženskou energii a díky jejich součinnosti, celkovému souhrnu energií, může nabrat zcela nový směr. Nová realita může být stvořena a v ní může být vše prozkoumáno a prožito ve stále měnících se formách manifestace.

Tanec mužského a ženského způsobuje proměnlivou podívanou vytvořené reality, vašeho díla. Je to podívaná ohromné krásy, kde se mužská a ženská energie navzájem uctívají a oslavují svou spolupráci a hravé spojení. A tak by to mělo být. Mužská a ženská energie patří k sobě. Jsou to dva aspekty Jednoho a dohromady oslavují radostnou manifestaci, kterou by toto Dílo mělo být.

Bylo řečeno, že v konečném poznání toho, kým jste, jedinou skutečností, na které záleží, je: JÁ JSEM. A v této záhadné mantře se právě slučují oba tyto aspekty. V JÁ je mužská energie, ve JSEM je energie ženská. JÁ je stlačené, rozlišující. Dává zaměření, směr, dává individualitu: JÁ, ne druzí, JÁ. A potom JSEM. JSEM je oceánské, vše-zahrnující. Odráží oceánský Domov, ženskou energii, nevyčerpatelný zdroj, který nezná žádné hranice, žádnou rozdílnost. Plynoucí a spojující aspekt je jádrem ženské energie. V JÁ JSEM, se setkává mužské a ženské a blaženě spojují své energie.

Nyní v historii lidstva, a dokonce i předtím než lidstvo existovalo, vznikl mezi mužským a ženským konflikt. Nepůjdu nyní do vzniku tohoto konfliktu. Ve vaší historii se mužská a ženská energie vzdalují, a tak se jeví jako protichůdné síly. Symbol jing-jang velmi dobře ukazuje skutečnou situaci. V mužském je vždy jádro ženského a v ženském je vždy jádro mužského, stejně jako je bílý bod v černém a černý bod v bílém. Ale během historie byla tato záhadná jednota mužského a ženského zapomenuta a tyto energie se samy sobě staly protikladem jako černá a bílá. Základní jednota již nebyla uznávána.

Právě nyní jste v poslední fázi této historie konfliktu, ve které po mnoho staletí hrála mužská energie pachatele. Mužská energie je již dlouho v roli, v níž utlačuje, poškozuje a ničí ženskou energii. Nebylo tomu tak vždy. Byly časy, ve kterých měla nadvládu ženská energie, manipulovala s mužskou energií a vládla jí. Tyto časy jsou ale u konce. Konflikt v jistém bodě dostal jiný směr a role pachatele a oběti se obrátily. Mužská energie je u moci dlouhou dobu a zneužila této moci takovým způsobem, že ženská energie se oslabila a už si neuvědomuje celistvost svého Bytí. Kdykoli jsou ženská a mužská energie v konfliktu, rozpad obou je nevyhnutelný. Když se ženská stále více diskriminuje a ztrácí se v sebezapírání, mužská energie se zase ztrácí v nemilosrdném násilí a druhu agrese, kterou znáte z mnoha válek své minulosti.

Mužské a ženské závisí jedno na druhém. Když spolu vzájemně bojují, následky jsou katastrofální. Časy se mění. Od 19. a 20. století ženská energie znovu získala svoji sílu a povznesla se nad roli oběti. Toto vzkříšení pocházelo z hloubky ženské energie. Konečně dosáhla krajních hranic svého sebezapírání. V tomto bodě se sama sobě podívala do tváře a řekla: zašlo to příliš daleko, dál už to nepřipustím.

Mimochodem, tak to vždy chodí v dynamice mezi obětí a pachatelem. Změna začíná, když to oběť odmítne dále akceptovat. Pachatel by se klidně mohl své role držet delší dobu, protože má menší důvod s tím skoncovat. Revoluce začíná tam, kde oběť odmítá již více akceptovat a konečně si bere zpět svou sílu. Ve všech případech utiskování, například žen v rodinách či společnosti, je skutečným momentem změny, když se žena – či ženská energie uvnitř osoby – rozhodne pro sebe samu: Už to nebudu snášet. Tehdy začíná skutečná změna. Vnější opatření jsou zbytečná, dokud nenastane tato chvíle.

Ženská energie povstala a její hvězda stoupá. Ve skutečnosti je v této době a věku nejnaléhavější záležitostí transformace mužské energie!! Nyní je čas pro novou definici mužské energie. Mohl bych toto poselství snadno nazvat „znovuzrození mužské energie“. Proto bych chtěl zdůraznit, že pouze v opětovném setkání s vyzrálou a vyváženou mužskou energií, může ženská energie znovu vzkvétat.

Ženská energie v minulém století, a ještě před tím, získala znovu sílu a moc. Začalo se jí dařit novým a vyváženějším způsobem. Navzdory nerovnosti pohlaví, která je v současné společnosti stále přítomná, je vzestup ženské energie nezadržitelný. Ženská energie však nemůže získat úplnou sílu a vitalitu bez součinnosti s energií mužskou. Tohle má význam pro kolektivní úroveň stejně jako pro úroveň individuální. Ženská energie nemůže učinit svůj konečný průlom bez podpory a spojení s mužskou energií. Není tomu kvůli vrozené slabosti v ženské energii. Je to díky základní povaze mužské a ženské energie: faktem je, že jsou propletené a mohou naplnit své nejjasnější potenciály pouze ve vzájemné spolupráci. Proto je nyní nezbytné, aby se mužská energie přetvořila a pustila se do nového!

Když se podíváte na souhru mezi mužským a ženským na kolektivní úrovni, ženská energie se nyní nachází v pozici vyčkávání. Ona čeká. V současnosti pokračuje uvnitř mužské energie boj mezi starým a novým. Nová vlna energie, jež ctí a respektuje ženskou energii, začíná v kolektivní mužské energii svítat. Tato nová vlna mužské energie se chce spojit s ženskou energií a společně vstoupit do Nového Věku. Zároveň je ovšem starší vlna mužské energie stále aktivní a pokouší se vytrvat. Tato energie zřetelně pracuje v sériích teroristických atentátů, které se odehrály všude po světě. Mužská energie ve své staré roli bezcitného útočníka tak ukazuje svou hanebnou stranu. V těch, kteří páchají tyto ohavné útoky, jsou temné emoce: útok, vztek a zároveň naprostá bezmocnost a neschopnost. Z této prosté bezmoci se odvolávají na ty nejbrutálnější a nejdestruktivnější projevy moci. Mužská energie, o které mluvíme, je ve smrtelných křečích. Cítí, že se odehrávají velmi důležité kolektivní změny a že je lidstvo na prahu nové éry.

Jeden z problémů, kterému nyní čelíte, když rostete k vyrovnanější spolupráci mezi mužským a ženským, je, jak si poradit s tímto druhem nemilosrdné energie. Co uděláme s touto starou mužskou energií, která se při svém pádu snaží tvořit tolik pustošení a destrukce, kolik je jen možné? Dovolte, abych vám řekl tohle: její pád je fakt. Boj staré mužské energie zaniká, ale nevzdá se snadno a bude odolávat do poslední chvíle agresí a nemilosrdnými pokusy o dominanci.

Mnohé závisí na tom, jaký bude k těmto útočníkům vnitřní kolektivní postoj. Dovolíte hněvu a bezmoci vstoupit do svého vlastního energetického pole jako reakci na násilné činy? Pak se zpřístupníte energetickému poli útočníků. V té chvíli se cítíte přemoženi hněvem a odporem vůči nim a oni tak dosáhli svého cíle. Vy jste vtaženi do jejich energetické vibrace a mohli byste zabít stejně tak: zabít vrahy nevinných. Vše je to velmi srozumitelné, ale je podstatné uvědomit si, co se tu odehrává. Jakmile zde povstávají intenzivní emoce, je moudré udělat si mlčky pauzu. Vrátit se do ticha, do vědoucí části vás samých a zeptat se: co se tu ve skutečnosti odehrává? Vše je to nyní o vaší moudrosti a pronikavosti, o vaší schopnosti vidět skrze věci a cítit, co je ve skutečnosti v sázce. Svět nebude převzat teroristickými silami; stará mužská energie odsloužila a nablízku je její hodina smrti.

Nejdůležitější poselství, které ohledně terorismu, této manifestace staré mužské agrese, mám, je: zůstaňte bdělí! Nenechejte se vyvést z rovnováhy pocity bezmoci, tj. tím, že jste stále pronásledováni. Vězte, že nikdo nebude touto agresivní energií dotčen, pakliže jí nedovolí vstoupit do svého energetického pole. Když nebudete reagovat hněvem či nenávistí, nebudete ji k sobě přitahovat. Budete v bezpečí a chráněni svým vlastním světlem.

Rád bych, abyste více věnovali pozornosti světské individuální úrovni. Úrovni, ve které se zabýváte mužskými a ženskými energiemi uvnitř sebe. Protože boj mezi mužskými a ženskými energiemi probíhá taktéž na úrovni individuální. Vše, co se děje kolektivně, zrcadlí procesy na individuální úrovni.

Abych ilustroval důležitost rovnováhy mezi ženským a mužským na individuální úrovni, budu hovořit o centrech energie v každém člověku, které jsou taktéž nazývány čakrami. Sedm z nich znáte a jsou umístěné podél páteře, od kostrče k temeni. Krátce se podíváme na všechny tyto čakry, abych vám ukázal, že všechny jsou charakterizovány buďto převážně mužským nebo ženským typem energie.

Kořenová čakra (kostrč) je energetickým centrem, které vás spojuje se Zemí. Energie v této čakře se vztahuje k Zemi a dovoluje vám projevovat svoji energii duše ve fyzické formě, v husté, hmotné úrovni reality. S ohledem na dosahování a projevování tohoto typu energie v kořenové čakře ji můžete nazývat převážně mužskou čakrou. Čakra není nikdy zcela mužská nebo ženská, ale dalo by se říci, že zde má mužská energie navrch.

Druhá čakra se nazývá pupeční (sakrální) čakrou a je centrem emocí. Toto centrum vám umožňuje prožívat emoce, výkyvy nálad, zkrátka všechny maxima a minima emocionálního života. Je to vnímavé centrum. Proto ji nazývám ženským centrem, čakrou, ve které převládá tok ženské energie.

Třetí čakra, také nazývána solar plexus, je centrem akce a tvořivosti. Je to centrum, které umožňuje energii projevit ve fyzické realitě. Můžete ji přirovnat k slunci, k výlevu paprsků a síly žlutého slunečního světla (přírodní barva třetí čakry je žlutá). V solar plexu jsou vaše myšlenky, nápady a touhy transformované do vnější manifestace. Je to čakra akce a vnějšího vyjádření. Je to také sídlo ega, ve smyslu pozemské osobnosti bez negativních náznaků. Převládající energie je mužská.

Srdeční čakra je vnímavým centrem jako čakra pupeční a má zvláštní schopnost spojovat se s jinou proudící energií. Je to centrum, ve kterém se spojují energie tří nižších čaker (pozemská realita) a tří horních čaker (kosmická realita). Srdce je mostem mezi myslí (hlavou) a emocemi (břichem). Ze srdce se také můžete spojit s druhými a překročit sami sebe. Srdce překračuje hranice ega a umožňuje vám cítit jednotu se vším, co je mimo vás, dokonce se Vším-Co-Jest. Srdeční čakra je bránou k energii Domova. Je centrem spojení, a proto je převážně ženskou čakrou.

Krční čakra je mužská. Z tohoto centra je dáván vnitřním výzvám, myšlenkám a emocím fyzický tvar skrze řeč, pláč, smích, zpěv, křik atd. Zde je vnitřní život vyjádřen navenek komunikací skrze hlas a jazyk. Toto centrum vám umožňuje seznámit druhé se svým vnitřním světem prostřednictvím fyzických signálů: slov, zvuků, pojmů. Je to centrum manifestace, které vám umožňuje zaměřit svou energii navenek do fyzické roviny. Je to také centrum tvořivosti.

Šestá čakra, taktéž nazývána „třetí oko“, je umístěna uprostřed hlavy a je opět ženská. Přijímá mimosmyslové, intuitivní dojmy a překračuje hranice fyzického (pět fyzických smyslů). Je to sídlo jasnozřivosti, jasného cítění, atd. Skrze toto centrum můžete cítit energii někoho jiného – emoce, bolesti, radosti – jako své vlastní. S touto schopností empatie překračujete hranice ega a spojujete se s „tím, co nejste vy“.

Nakonec je zde korunní čakra, na vrcholku hlavy. Tato čakra není mužská ani ženská. Nebo můžeme říci: je obojí. V této čakře se povznášíte nad dualitu mužského a ženského. Korunní čakra je zajímavou kombinací obou těchto energií. Když je v rovnováze, vědomí uvnitř je ve stádiu přijímání stejně jako rozpínání. Je zde rozpínání „vzhůru“ do jiných dimenzí, kde hledá spirituální význam či podporu nebo hlubší vrstvy Sebe Sama. A zároveň zde existuje tichá a klidná vnímavost, vědění, že odpovědi přijdou v pravý čas. Je to typ vědomí, které je nesmírně soustředěné a stejně tak nesmírně vnímavé. V tomto „stavu mysli“ přicházíte velmi blízko k jednotě, která tvoří základ mužské a ženské energie, energii Ducha či Boha.

Teď jsem velmi přibližně načrtl pohyb mužské a ženské energie proudící skrze energetické tělo lidské bytosti. Nyní bych rád hovořil zejména o třech nejnižších čakrách. Jsou to čakry, které jsou nejvíce spojeny se Zemí, které jsou nejvíce spojeny s bytím v pozemské říši. Tato oblast třech nejnižších čaker má nesmírný význam na vaší vnitřní cestě léčení, protože v této oblasti leží nejhlubší traumata a emocionální jizvy.

Často cítíte, že jste pozemské bytosti, které se otevírají spirituálnu. My to ovšem vidíme opačně. Jste spirituální bytosti, které se otevírají Zemi. Země je oslnivá destinace, skrytý diamant, který má odhalit svou skutečnou krásu. Země je Zemí Zaslíbenou!

Nebe je vašim rodištěm. Vy se ale nevrátíte do stádia vědomí, které si pamatujete jako „Domov“ nebo „Nebe“, do stádia čistého spirituálního bytí. Dobrodružství Tvoření vás přenáší do nové destinace. Vždy se rozšiřujete a vyvíjíte ke zcela novému typu vědomí. (O tom jsme mluvili v poslední kapitole série Pracovníků Světla). Země je podstatnou částí této cesty.

Ve svých manifestacích na Zemi a ve svých pokusech vyjádřit se jste však utrpěli mnoho bolesti. Téměř všichni z vás máte těžké emocionální zranění v nejnižších třech čakrách způsobené prožitím odmítnutí, násilí a opuštění. To se mohlo odehrát v minulých životech stejně jako v životě současném. Téměř všechny energie zablokované v horních čakrách jsou spojené s emocionálními zraněními tří spodních čaker.

Nejdříve řeknu něco málo o kořenové čakře. Vaše spojení se Zemí se, zvláště pro Pracovníky Světla, emočně zatížilo. Jelikož jste se setkali po mnoho životů s vážným odporem, existuje ve vás mnoho strachu a rezervovanosti, když přijde na skutečné uzemnění. Uzemnit se znamená být plně přítomen ve svém pozemském těle a vyjadřovat své nejniternější inspirace v hmotné realitě. O překážce k plnému uzemnění sebe sama jsme hovořili dříve (v Sérii Pracovníků Světla). Souvisí to především s tím, že „jste byli jiní“ a byli jste za to odmítáni.

V druhé čakře, v emocionálním centru, jste byli taktéž hluboce ovlivněni prožitky ohrožení či opuštění (doslovně nebo emocionálně) a tím, že jste byli přísně omezeni ve svém sebevyjádření.

Těmito traumatickými břemeny v nejnižších dvou čakrách je také silně zatížen solar plexus (třetí čakra). Solar plexus se týká životní síly, tvořivé energie a moci. Znáte pár příkladů toho, co skutečná síla znamená. Mám tím na mysli sílu, která není agresivní a destruktivní. V čakře solar plexu často vidíte, že se osoba projevuje buď agresivním, ovládajícím způsobem, nebo potlačeným a příliš zdrženlivým způsobem. Oba způsoby jsou výsledkem skrytých pocitů bezmoci pramenící ze zranění první a druhé čakry. Ve třetí čakře je to všechno o nalezení vyváženého způsobu zacházení s mocí a kontrolou, je to o vyváženém egu.

Ego je dobré! Ego má náležitou funkci. Poskytuje zaměření vašemu vědomí, které vám umožňuje působit a projevit se jako samostatní jedinci, kterými jste. Ano, vy jste součástí vyššího Celku, ale stejně tak jste „Já“, oddělené a odlišené od kohokoli jiného. Ego je nezbytným doplňkem vaší spirituální části, která překračuje „Já“. Energie ega je v energetické realitě, ve které žijete, zcela čestná a oprávněná. Skutečná moc je v radostném sladění ega a Ducha.

Oblast nejnižších tří čaker je nejdůležitější oblastí v sebe-léčení a vnitřním růstu. Vaší největší spirituální výzvou právě teď je postarat se o tuto svoji zraněnou oblast uvnitř. Meditace k překročení fyzické reality nebo spojení se s prchavými kosmickými úrovněmi není teď vašim hlavním cílem. Váš cíl je věnovat své nejjemnější pochopení a milující podporu svému zraněnému dítěti uvnitř a znovu obnovit jeho krásu a hravost. Tohle je vaše spirituální cesta; zde leží největší poklad. Vaše ochraňující a respektující lidská část, vaše dětská část je vaší cestou k božskému soucitu a osvícení.

Rád bych vás upozornil na skutečnost, že uvnitř této energetické oblasti, jsou dvě ze tří příslušných čaker mužské. To ukazuje na to, že je třeba udělat mnoho léčivé práce zvláště ohledně mužských energií uvnitř každého z vás. Proto je moje zpráva k vám nyní taková: vyléčte mužskou energii uvnitř! Ženská energie se v mnoha ohledech zotavuje a získává sílu potřebnou ke svému plnému a krásnému vyjádření. Ženské vlastnosti – intuice, citlivost a propojenost jsou stále více oceňovány individuálně i kolektivně. Není ale jasné, jak vyrovnaná mužská energie skutečně vypadá. Mužská energie se nějak ztratila ve falešných představách, co to znamená „být mužem“ – ve stereotypech, které se zúžily na moc prostřednictvím agrese. Je podstatné poznat a vyjádřit skutečnou povahu mužské energie. Ženská stránka nyní potřebuje vyváženou mužskou energii, aby mohla plně naplnit svou roli. Ženská energie čeká nejen na kolektivní úrovni, ale také na úrovni individuální. Ženská energie vystupuje ze své role oběti, znovu získává svoji sebeúctu a nyní čeká, aby se mohla silně a radostně projevit prostřednictvím opětovného sjednocení s mužskou energií.

Jaká je tedy síla vyrovnané mužské energie? To platí pro mužskou energii v mužích i ženách.

V první čakře vede vyléčená a vyrovnaná mužská energie k sebe-uvědomění. Mužská energie již nemusí více zápasit a bojovat. Je přítomna skrze sebe-uvědomění. Přítomnost, tj. být plně přítomný s celou svou duší, je základní vlastností první čakry. Být přítomen sebe-vědomě znamená zůstat si vědom sebe sama, zůstat ve středu, neztratit se v názorech, očekáváních či potřebách někoho jiného. Jedná se o nalezení rovnováhy mezi spojením s druhými a skutečným uvědoměním si sebe sama. Vyvážená mužská energie v kořenové čakře vám umožňuje zůstat ve středu a být si plně vědomi sami sebe, i když na sebe vzájemně působíte s druhými a s vnějším světem.

Je nezbytné rozvinout tuto kvalitu sebe-uvědomění, aby chránila a vedla vaši ženskou energii. Ženská energie přirozeně inklinuje ke spojení s druhými (ostatními žijícími bytostmi) a k tomu, aby byla současně s druhými přítomna laskavým a pečujícím způsobem. Mužská energie přispívá k hranicím a pomáhá najít rovnováhu mezi dáváním a přijímáním. S ohledem na plynoucí, propojující ženské energie, mužská energie v nejnižší čakře naplňuje svou roli ukotvení a opory. To je to místo, kde přecházíte do souladu se sebou samými, místo, kde propouštíte vazby s druhými energiemi, se kterými jste spojeni.

Solar plexus či třetí čakra plní stejnou roli jiným způsobem. Tato čakra je, jak jsem řekl dříve, energetickým centrem ega. Stále máte s tímto pojetím ega potíže. Zejména mezi dušemi Pracovníků Světla je tendence dívat se na dávající, sebe-překračující energie v lidské bytosti jako na „vyšší“. Ale není to tak. Žijete ve světě, v němž hrají dvě energie spolu a utváří stavební kameny Tvoření. Jedna má sklon se spojovat a hledat jednotu, druhá vytváří oddělení a individualitu. A ženská energie je stejně tak životaschopná a hodnotná jako mužská.

Je důležité uzavřít mír s mužskou energií, přijmout svou individualitu, svou jedinečnost, své „Já“. V životě je podstatná „samota“, která nemá nic společného s osamělostí, ale která se týká toho, abyste byli jedinečnou individualitou – „Já“. Přijmutí této samoty nestojí v cestě prožívání hlubokých spojení s druhými. Pokud skutečně přijmete svou individualitu, stanete se silným, nezávislým a tvořivým jedincem, který je schopen hluboce sdílet svou energii s kýmkoli a čímkoli, protože nemá strach, že v ní ztratí sám sebe nebo že se své individuality vzdá.

Mužská energie solar plexu vám pomáhá stát se skutečně tvořivými a posílenými. To je to, na co ženská energie uvnitř vás čeká. Vaše upřímná inspirace se chce projevit na hmotné úrovni, chce vystoupit velmi pozemským způsobem a přinést poselství lásky a harmonie na Zemi. Ženská energie je nositelem Nového Věku, ale potřebuje vyváženost mužské energie, aby se sama skutečně projevila a zakořenila ve hmotné realitě. Proto je tak důležité, aby byly energie první a třetí čakry vyléčené.

Energie zdravého ega, vyléčeného solar plexu, je sebedůvěra. V první čakře je to sebe-uvědomění, ve třetí čakře je to sebedůvěra. Není to druh arogance, který vidíte v nafouknutém egu. Je to o prosté důvěře v sebe sama:Cítím, že to zvládnu!“ Je to o uvědomění si své vlastní nejhlubší inspirace, svých vlastních tvořivých schopností a jednání v souladu s nimi. Nechejte ze sebe své energie proudit, důvěřujte svým přirozeným talentům a darům, důvěřujte tomu, kdo jste a ukažte se světu! Zvláště pro vás, Pracovníky Světla, kteří nesete tolik vnitřního poznání a moudrosti je nyní čas, abyste se ukázali a přestali se skrývat. Je čas. Je to váš cíl a v něm najdete své nejhlubší naplnění.

Uzavřete uvnitř mír s mužskou energií. Neváhejte postavit se sami za sebe, přijmout samotu a dobře se o sebe starat. Buďte sobečtí v čistém a neutrálním smyslu slova. Vy jste ego, vy jste individualita. Nemůžete a nemusíte být vždy ochotni odpouštět a chápat. Není spirituální tolerovat vše a cokoli. Ovšemže jsou chvíle, ve kterých musíte říct „ne“ nebo se dokonce „rozloučit“ a neslevit z toho, kdo jste. Čiňte tak bez viny či strachu a pociťte, jak vás mužské energie sebe-uvědomění a sebedůvěry posilují k tomu, abyste nechali tu jemnou květinu své ženské energie kvést a zářit.

Je to vše o spolupráci mezi energiemi. Mužské a ženské energie musely společně klesnout v dlouhém a bolestivém boji. Stejně tak budou společně vzkvétat, neb jedna nemůže být vyvážena bez druhé. Nyní je ženská energie připravena vystoupit z popela ponížení a utiskování. Je zde naléhavá potřeba po znovuzrození mužské energie. Znovuzrození mužské energie se nakonec projeví v kolektivním měřítku, ale nejdříve se projeví v každém z vás odděleně, v muži a ženě. Všichni jste strážci těchto prastarých energií uvnitř vás a je vašim dědictvím učinit jejich partnerství rovné a radostné.

 

© Pamela Kribbe 2005

www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

 

 

 

30. března 2014 novoluní

ve 20:45 hodin letního času, na 9°59´ Berana

 

Tomuto stupni Berana přísluší sabiánský symbol „Učitel dává nové symbolické formy tradičním představám“, s podrobnějším vysvětlením „Revize postoje na počátku nového cyklu zkušeností“.

Klíčové slovo: Abstrakce

 

V Mayském orákulu je symbolem KAN – první výhonky, klíčení bytostného já, inspirace, iniciace.

První novoluní v Beranu v letním čase, v prvním znamení zvěrokruhu, v novém astrologickém roce, představuje nové začátky v oblasti vztahů, nové pracovní projekty, nové akce, zážitky, zkušenosti. Horoskop dnešního novoluní má platnost do 29. dubna, kdy proběhne jak následující novoluní, tak zároveň s ním i zatmění Slunce. A už se na nás řítí sada letošních zatmění. V dubnu to bude ještě lunární zatmění za úplňku 15.4. a pak ještě dvě zatmění v říjnu, viz lunární kalendář.

 

Toto novoluní značí velkou pomoc, pokud se pozice 10° Berana  začleňuje do vašeho osobního horoskopu harmonicky. Jestliže se jedná o dynamickou návaznost, je třeba mít se více na pozoru a chodit kolem horké kaše po špičkách.

https://yogini.wordpress.com/

 

Dnešní zadání se ať tak či tak týká větší pozornosti v každém ohledu, neboť celkové napětí obecně narůstá s blížící se velkou kardinální kvadraturou Urana s Plutem za přispění Jupitera a Marta v druhé polovině dubna. Dohromady vytvářejí energii neřízené střely, která hledá místo, kam by dopadla a založila požár. V tomto období budeme vnímat mimořádný tlak věci zmoci silou vůle bez ohledu na cokoli a kohokoli. Právě tehdy je však žádoucí nenechat se vyprovokovat k nepředloženostem.

Vyhněte se unáhleným rozhodnutím a jelikož je Mars (energie, investovaná do Akce) do 20. května stále ještě retrográdní, ohlédněte se zpět, zdali to, co jste realizovali, nepotřebuje určité úpravy někdy i zásadního charakteru. Přehodnoťte svá původní rozhodnutí a změňte je na základě nových podmínek a nastalé situace.

Vylučte rizika a řiďte se zvýšenou opatrností jak ve vztazích, tak za volantem. Rozjet například jednání ve věci nemovitostí by mohlo takové riziko znamenat. Večer si uvařte meduňkový čaj, aby se váš přestimulovaný organismus mohl zklidnit,  abyste si v sladkém spánku znova dobili baterky.

Obecná doporučení pro novoluní v Beranu:

Zdraví a výživa:

Jelikož znamení Berana je spojeno s hlavou a obličejem, budeme těmto partiím věnovat zvýšenou pozornost. Ohnivému Beranu přísluší červená barva, proto budeme do jídelníčku zařazovat červenou zeleninu a ovoce – papriky, ředkvičky, jablka.

Pokud možno se nyní vyhneme chirurgickým řezům a invazivním zákrokům speciálně v oblasti hlavy, na obličeji a v ústní dutině.

Péče o tělo:

Dny, kdy je Luna v Beranu, jsou vhodné k manikůře a pedikůře.

Péče o zahradu:

Vhodné dny k prořezávání nemocných dřevin.

Máša Růžičková

https://www.astroinspirace.cz/

 

—————

Zpět