Milí přátelé, - 11.12.2013

11.12.2013 00:22

Milí přátelé,

poselství Mistra Hilariona, které vám dnes zasílám pokračuje de facto v tom duchu jako předešlé. Tzn., že je dost takové bojové, sebevědomé. Je plné pozitivního konstatování o pravém stavu rozdělení energií na planetě a z toho vyplývajících dějů. Dějů, kdy temná strana, představitelé temné strany jsou den co den konfrontováni s tím, jak musejí vyklízet své pozice, jak jejich metody přestávají fungovat, jak vše utajované je vystavené veřejnému světlu atd. apod. Jsou to potěšující
zprávy, byť mnozí tyto skutečnosti stále ještě nevnímají tak zřetelně. Ale jak Mistr Hilarion říká, je to proto, že se svým pozorováním příliš zaměřují na staré způsoby. A sděluje i další informace k současné době.


přeji pěkný den

Láďa

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 8.12. 2013 - 15.12. 2013                       

Milovaní,
změny dále pokračují ve všech koutech vašeho světa. I nadále je to, co bylo skryté, vystavováno světlu lidského vědomí a schopnosti rozlišování. To, co masy kdysi nesměly znát, už nemůže být potlačováno a informace se šíří vlnami po celé planetě v řádu sekund. Všechny druhy tajných aktivit vycházejí najevo, a jsou nahlíženy a vědomě přijímány a takto to bude pokračovat, dokud všechno ve všech interakcích mezi lidmi po celém světě nebude transparentní. To umožňuje, aby byla každá osoba lépe informována o mnoha aktivitách, jež se dějí a mohla přidat své přání ohledně toho, jak má být svět a jeho fungování vedeno.

Už nebudou tolerovány podvody a klamy a začne to být jasnější všem, kdo doufali, že budou pokračovat ve starém paradigmatu a budou udržovat masy v nevědomosti o zákulisních aktivitách, jež se dějí po celém světě. Jakmile totiž dojde k uzavření tajné dohody, bude objevena a odhalena. Doba, ve které žijete, vyžaduje pravdu, poctivost, spravedlnost a úctu ve všech činnostech. Mysli a srdce všech lidí na planetě už mají dost způsobů obvyklých v businessu či politice a začíná narůstat jejich netrpělivost s těmi, kdo by měli přinášet vyšší dobro vlastním obyvatelům. V mnoha různých zemích už zazněla důrazná upozornění, která toto jasně demonstrovala všem lidem podvádějícím ty, kterým mají sloužit, stačí, když budete poslouchat nebo číst vaše denní zpravodajství a uvidíte, že jsou plná takových příběhů a informací.

 

Stále se nacházíte v přechodu a kráčíte mezi dvěma světy - starými a téměř rozpadlými systémy a novou realitou Země ve vědomí vyšší dimenze. Pro mnohé z vás je obtížné uvědomovat si to dobré všude kolem vás, protože se téměř vždy zaměřujete na události, které se dějí v businessu a politice na vaší planetě starým způsobem. To jsou iluze, které se z lidského vědomí rychle vytrácejí. Na jejich místo nastupuje upřímné přání nastoupit tu nejlepší cestu ve všech aktivitách mezi lidmi, národy a světem. Mnoho jedinců křížem krážem po vaší planetě má hmatatelný pocit naléhavosti a dychtivého očekávání. Je na každém jedinci, aby dodržel nejvyšší standard chování ve všech situacích, protože to bude mít prudký účinek na veškerou probíhající komunikaci.

 

Navýšení energie a kvocientu světla neúnavně pokračuje a uskutečňuje změny a transformace ve všech aspektech lidské existence. Mnoho jedinců pociťuje velkou potřebu léčení starých zranění a hledají způsoby, jak to udělat. Mnozí z těch, co se právě probudili, budou hledat odpovědi na mnoho svých otázek a zmírnění svých obav, pochybností a zmatků. Vy, jako vynořující se mistři života na fyzické planetě jste nyní postaveni do role staršího bratra či sestry, ani ne tak počtem let jako vaší moudrostí. Světlo, jež nesete, se stává snadněji viditelným pro ty, co hledají a oni ho budou hledat.

 

Tím, že jste potkali své velké výzvy a zodpovědnost k vyššímu řádu věcí, kvalifikovali jste se do role průvodce a učitele ostatních ve sféře vašeho vlivu a brzy vkročíte do svých nových rolí s potěšením a velkou (sebe)důvěrou a s vědomím toho, že máte v sobě moudrost k poskytnutí pomoci a podpory, když je třeba a tak, jak je třeba. V době, kdy vaše fyzické tělo spí, probíhalo a probíhá rozsáhlé vyučování, které se aktivuje v božském načasování. V dnech, jež jsou před vámi, se vaše rozpomenutí na vaši misi stane pro vás dostupnějším  

Do příštího týdne…

Já JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložil Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

—————

Zpět