Milí přátelé, - 11.6.2013

11.06.2013 17:29

Milí přátelé,

dnes Vám zasílám opravdu zajímavý a podnětný text poselství Mistra Kuthumi, které přijala Michelle Manders a které nese název "Zanedbávané (opomenuté) dítě"
Poselství je, jak výše konstatuji, opravdu podnětné, byť by někdo mohl, při letmém pohledu, říct, že je zastaralém jelikož je z r. 2010. Opak je pravdou. Je to velmi aktuální. Což zjistíte krátce po úvodních řádcích. Podnětnost a energie poselství přesahují dobu vzniku a nesou výzvy do dnešních dnů a ještě i krátce v dnech dalších, které letos budou ještě následovat. A neříkám to proto, že je v textu uvedeno datum 13.8. jako jakýsi orientační bod na cestě k sobě. Rozhodně všem doporučuji si toto poselství přečíst již i také proto, že bude pak lépe rozumět poselství Kryona, které pro Vás všechny připravujeme.

Od Natalie Glasson Vám dnes zasílám poselství, s názvem "Vílí moudrost", které pro všechny lidi přijala od své průvodkyně  víly Modrý zvonek. Je to propojení s přírodou, o roli přírody i říše víl v transformaci, Víla Modrý zvonek, zde také upozorňuje na to, že jsme, každý z nás, bodem, který propojuje energetickou síť Země a přírody s vesmírem i vnitřními rovinami Stvořitele. Zdůrazňuje důležitost zamířena se na jednotu.

Připojuji také zajímavý a hloubavý článeček Ruperta Shaldrakea na téma proč resp. jak věda brzdí samu sebe a tím i vývoj lidstva s názvem "Vědu škrtí desatero zastaralých dogmat". Rupert Shaldrake je anglický biochemik a fyziolog rostlin. Napsal více knih a asi 4 byly vydány také v češtině.
Ve svém stěžejním díle, "Teorie morfických polí", předkládá svou, dá se říci revoluční teorii, "morfické rezonance", podle níž jsou současné formy a chování tvorů (včetně lidí) ovlivněny jejich formami a chováním v minulosti, a to prostřednictvím tzv. ,morfogenetických polí' překonávajících prostor a čas. Sheldrake zpochybňuje mnohé ze současných vědeckých představ o životě a vědomí; s velkou vědeckou erudicí sobě vlastní analyzuje některé přírodní jevy a zákonitosti, které interpretuje velmi neortodoxním způsobem. (nová věda o životě)

Další článek s názvem "Co se děje na nebi - Lilit v Raku", nazírá na současnost resp. spíše na přicházející přítomnost očima astrologa Ondřeje Habra, který nám umožňuje nahlédnout na naši současnost těchto dnů i dnů následujících skrze vyhodnocení významu vstupu Lilit neboli Černí Luny do znamení Raka, kde Lilit setrvá něco přes rok.

V další části několik odkazů.

1) Nedávno se konal seminář DŠ Transformace na téma 5. čakra a ne všichni měli příležitost se ho zúčastnit. Seminář byl nahrán. Takže, kdo jste tam nebyl, napište mi a pošlu Vám odkaz, kde nahrávku najdete.

2) Včera se konala úplňková meditace, tzv. úplňkovka, nicméně, krátce po Novoluní, takže vlastně "novoluňka".  Kdo máte zájem si ji poslechnout, eventuálně i provést, zde máte odkaz na nahrávku. Jsou tam 2 záznamy - ten první je povídání před meditací o duchovní misi do Indonesie a asi od 28. minuty k současné době, energiím apod. Druhý záznam je čistě jen meditace.

Povídání před meditací
Meditace


3) V loňském roce jsme se mj. také intenzivně zabývali problematikou tzv. církevních restitucí. Sice jsme loni dosáhli jistého úspěchu, když tento paskvil senát zablokoval, nicméně, vládnoucí garnitura si ten zákon v parlamentu prosadila i za využití korupce apod. a letos si to nechala posvětit u Ústavního soudu. Tedy tento protizákonný zákon (šílené sousloví) platí. Ale existuje i přes to všechno skupina lidí, kteří se s tím nesmířili, nesložili zbraně a ruce do klína a zorganizovali petici, která bude odeslána novému papeži Františkovi. Petici nazvali: Výzva Papeži Františkovi k zastavení stamiliardového okradení ČR. Bylo by vhodné tuto petici podpořit.
Petici můžete podpořit zde: https://www.petice24.com/frantisek

Po vyjádření podpory Vám pak na zadanou adresu mail, který obsahuje odkaz, kterým svůj podpis potvrdíte (když na něj kliknete). Otevře se Vám stránka s poděkováním a můžete tam také i příp. něco ve svých údajích opravit nebo popř. i odstranit.

Přeji příjemný, slunečný týden
Láďa

 

 Kuthumi-Agrippa

Zanedbávané (opomenuté) dítě

Přijala  Michelle Manders, Johannesburg, 13. srpna 2010

 

 

Jsem Kuthumi-Agrippa a přicházím v paprscích lásky a moudrosti, abych pozdravil každého z vás v tento den a přinesl požehnání léčení, napojení a rozpoznání světla vaší duše. Zdravím vás, milovaní! S velkou radostí a potěšením v srdcích se s vámi shromažďujeme a držíme vás pevně v srdci Krista a v bezpečí rukou božích.

 

Milovaní, oslavujeme tento čas setkání s vámi a rozšiřujeme léčivé paprsky lásky na celý svět všem zanedbávaným dětem, včetně léčení zanedbaných aspektů vnitřního dítěte.

 

Nedávno jsme pracovali s monumentálními posuny energií a je důležité, že začínáte chápat, jaké energie vlastně v uplynulých týdnech přišly.

 

Již nějakou dobu vás připravujeme na intenzitu mocných energií, o kterých již dlouho hovoříme. 4. dubna 2010 jsme aktivovali proces rozebírání iluzorního matrixu, na který poukazujeme jako na Iluminátský Matrix. Řekli jsme, že budou měsíc od měsíce zesilovat energie odstraňující tento Matrix. V procesu rozpouštění iluzorního Matrixu současně budujeme Světelný Matrix - síť energie podporující ty, kteří se rozhodli vstoupit do frekvence Vyššího Já. Vědomé uchopení těchto energií umožňuje aktivovat a využít skryté dovednosti a talenty vašeho já, postoupit vpřed a sloužit. Role pomáhání druhým je část vašeho posvátného úkolu na planetě.  

 

V rámci připrav jsme svedli dohromady skupiny, na kterých nyní je vědomě, fyzicky, energeticky, psychicky a duchovně pracovat s některými z nejtemnějších energií existujících na vaší planetě.

 

Práce s těmito energiemi je životně důležitá. Myslíme tím, že nadešel čas, kdy ti, kteří slouží světlu, musí jít a stát tváří v tvář temným – rovnocenně, ale na opačném pólu. To je to, co se stalo v Rusku (2010), mí drazí. Změnila se tím veškerá dynamika energií všech budoucích cest, na které vysíláme náš kanál (Michelle Manders – pozn. př.) s její skupinou podporovatelů.

 

Jsme hrdí na skupinu, která čelila velmi temným energiím v Rusku. Ukázalo se, že naše klíčová skupina Pracovníků světla je připravená stát na místě, pro které byla připravena, což v současnosti znamená setkat se s opakem světla, stát pevně ve světle a být fyzickým vodičem, kterým je sváděna energie, jež proměňuje okolní energii ke světlu. Ne každý z vás se pokaždé střetne s těmito energiemi. Někteří mají roli Průvodců energií, které chrání jádrovou skupinu, která cestuje. Celé globální léčení se děje díky mohutnému vytrysknutí energie, jež je nyní uvolňována do éteru a zvěstuje, že Pracovníci světla, kterým byla připsána role stát po boku s Vzestoupenými mistry a Legiemi Andělů a Archandělů  a kteří jsou Bojovníky Nového světa, Bojovníky fyzického světa a čelí temné straně, povstali, zaujali své pozice a umožnili aktivaci energií. 

 

Každý, kdo slyší (čte) má slova, je součástí těchto energetických aktivací. Někteří jste součástí fyzické jádrové skupiny. Víte, kdo jste, někteří jste byli v Rusku a zažili konfrontaci s temnotou z první ruky. Jiní budete osloveni cestovat s námi v budoucnosti. Někteří budete Průvodci, kteří budou držet energii pro ty, kdo půjdou do temnoty, aby zde ukotvili světlo tak, jak je nyní zapotřebí.

 

Je to jeden z nejdůležitějších způsobů, jak přinést léčení nejen zanedbávaným dětem vašeho světa, ale také národům, kterým byla sebrána síla a Matce Zemi tam, kde trpěla hrabivostí a nezájmem. Soustředíme se nyní na tato tři hlavní témata. Jsou výsledkem erupce nového vědomí a jednání odvážných duší, které stojí před temnými energiemi étericky i fyzicky. Nyní se můžeme pustit do některých velmi závažných záležitostí.

 

Důvodem, proč to říkám, je, že Temní Pánové a jejich oblíbenci nyní vědí, že my víme, že oni vědí, že jsme na ně připraveni a že tak zvaná „bitva“ začala. To je to, co znamená Armageddon. A je to jedním z důvodů, proč jsme tlačili tolik z vás, abyste prolomili obrany svého starého vědomí, vstoupili do pravdy a žili své skutečné já. Stát za světlem můžete jen v jádru a síle vlastního světla, když jste za jedno se svým opravdovým já, kdy strachy vaší minulosti byly opuštěny, všechny zranitelnosti vystaveny, vaše nejslabší místa odhalena vnějšímu světu. Pak jste v největší síle, není nic, co by vás mohlo srazit, není co skrývat. Vše co je, je pravda. Vše co je, je světlo. Proto jsme říkali, že zranitelnost je jednou z vašich největších sil, vaše slabosti mohou být nejsilnějšími kvalitami. Opusťte iluzi, že musíte setrvat ve strachu, abyste si připomínali, že jste naživu.

 

Zraněné a opomíjené aspekty vnitřního dítěte přežívaly ve víře, že musíte kontrolovat stránky života, ve kterých se cítíte nejvíc zranitelní, abyste se chránili a přežili v nepřátelském světě, který vás vytvořil, ve kterém se nacházíte. Nyní je čas, aby si Pracovníci světla uvědomili, že nežijí v ideálním světě a přestali se dívat „růžovými brýlemi“. Svět, ve kterém žijete, je v klíčovém bodě obratu. Může jít buď do tmy nebo do světla. To je důvod, proč je v této době životně důležité, abyste se zplnomocnili tak, jako nikdy předtím. Z tohoto důvodu je důležité, abyste pochopili, že nevědomé aspekty vašeho zraněného já – ty části, které popíráte, opomíjíte a kde jste si vybrali, že je nebudete oslovovat – jsou ty vaše části, které krmí a zachovávají iluzorní Matrix, Iluminátský Matrix (nebo jakkoli to chcete nazvat).

 

Každá změna začíná vevnitř. Slyšeli jste to nesčetněkrát, nicméně jen několik pochopilo, co to skutečně znamená. Dnes je významný den, protože ukotvujeme energie, které otevírají cestu, na níž již více neexistuje systém skrývání světla za energiemi Vzestoupených mistrů, Bohů a Bohyní a veškerými Bytostmi Světla, které vás chrání. Stále vás chráníme, stále stojíme s vámi, ale dnes se otevírají brány, kdy musíte vkročit do síly a čelit stínu bez uhýbání – ať je to tvůj vlastní stín, stín druhých, ať je to temnota světa, kde žiješ, temnota fyzické duše, kterou znáš, nebo energie světa okolo tebe.

 

Čas schovávání je pryč. Toto je moment v čase, kdy světlo a temnota vidí jeden druhého v jejich plnosti a je to bod obratu, kdy ti, kteří jsou v temnotě, mají příležitost udělat obrat ke světlu. Toto okno příležitosti zůstane otevřené do 13. srpna 2013. To neznamená, že se musíte bát o svůj život nebo bezpečnost. Je potřeba pokročit na vyšší úroveň uvědomění. S tvým růstem a vyšší úrovní uvědomění přichází větší zodpovědnost. V současné době to znamená být si vědom faktu, že vyzývající vlivy existují a není možné je popírat. Popírání je ignorancí a je velmi nebezpečné. Neznamená to, že když ignorujete jejich existenci, že se oni nepokusí zasahovat. Aspekt hnutí New age, kde je pouze soustředění na světlo, se nyní mění. Byla to pro vás přípravná cesta, vybudovala pevné základy vnitřního bezpečí mnoha lidí a byla cenná a velmi užitečná.

 

Poté, co byly tyto základy upevněny, přichází nová úroveň. To je ten bod, kde se oddělují muži od chlapců a ženy od děvčátek. Zde praví Bojovníci a Bojovnice Světla musí zaujmout své pozice a ti, kteří dobře fungují v pozadí, budou pracovat v pozadí. Nicméně dnes my, Mistři Světla, oznamujeme, že dveře se otevřely a nyní opravdová bitva mezi světlem a temnotou začala zcela novým způsobem.

 

Má-li být váš svět vyléčen a zachráněn, jak si všichni přejete, vaše hlasy musí být slyšet. Jste žádáni ovládnout svou sílu, stejně jako to dělaly vládnoucí síly temnoty tisíciletí svou hrabivostí, manipulací a pomocí jejich, na strachu založených strategií. Pracovníci Světla musí nyní stát v rovnocenné síle a moci a umožnit, aby se věci uskutečnily. To přinese pravou moc světla, kterou nesete.

 

Pokud chcete pracovat pro světlo, dělejte to na 100%. Pokud se chystáte ctít pravdu, dělejte to sto procenty svého bytí. Ať cítíte čas od času jakékoli množství strachu, pohněte se za strach, vstupte do své síly. Dělejte, co musí být uděláno, protože to je to, co tento moment v čase po Bojovnících a Bojovnicích Světla vyžaduje. Vy kteří jste Strážci, Usmiřovaleté (Tišitelé) a Léčitelé, budete držet energii pro Bojovníky a Bojovnice, proto vaše pozice je stejně důležitá jako těch, kteří budou nyní doslova vysláni do bitvy. Ale jste připraveni toto slyšet, drazí, a je to životně důležitá zpráva, protože více již nemohou Bojovníci a Bojovnice Světla zůstat poražení, ustupující a neviditelní, jestli má váš svět přežít, co mu bylo uděláno.

 

Vaše budoucnost a budoucnost planety záleží na tom, co bude uděláno nyní. Důvod, proč je léčení dětí vašeho světa a léčení zanedbávaných aspektů vnitřního dítěte tak důležité je, že to tvoří vaši budoucnost. 

 

Byli jste formováni mnoha úrovněmi iluze. Svět, který vám vládne, utkal chytře mocné sítě iluze. Naopak tam, kde jste byli vedeni věřit, že je to fantazie, science fiction a iluze, JE ve skutečnosti pravda. Vládnoucí osoby vašeho světa, které jsou motivovány temnotou, jinými slovy hrabivostí atd., a ty vládnoucí síly vašeho světa, které jsou aspekty temných světů, používají vyspělou technologii, aby držely vědomí lidstva uvězněné ve strukturách založených na strachu. Již jste o tom dříve mnohokrát slyšeli. Prostředky, které užívají, jsou široké a různorodé, zde nebudeme zacházet do detailů. Stále jsou těmi u moci používána starověká učení a tradice. Oni vždy znali sílu a moc, která je v nich obsažena, protože s nimi celý čas experimentovali – celý čas pro ně pracovaly. Pracovníci světla se potřebují naučit to stejné, musí věřit, jako oni věří, oddat se svému cíli tak intenzivně, jako to dělají oni.

 

Přemýšlejte o síle motivace – rozhodnosti, kterou temné síly využívají, aby dosáhly svých cílů. Nic jim nestojí v cestě. Nyní je čas pro vás, Pracovníky Světla, přijmout stejnou strategii a podívat se, jak mocná síla oddání se je. Jak mocný je tento stupeň vytrvalosti a rozhodnosti, využitý rovnocenně ale s opačným záměrem. To je chvíle, kdy světlo prokáže svou sílu. Je to způsob, jak globální léčení může být posunuto na novou úroveň – když lidé vstoupí do své síly a řeknou ne vnějším silám, které manipulují pomocí viny, hanby a motivaci založené na strachu. Když řeknete „NE“, myslete to vážně. Když řeknete „UŽ NIKDY“, myslete to vážně. Nastavte hranici, narýsujte čáru, postavte se a buďte silou světla, jak prohlašujete, že jste.

 

Není prostor ani čas pro nicotnost. To, co je „tam venku“ je skutečné. Jsou to síly za hranicemi vaší představivosti, které manipulovaly váš svět po mnoho cyklů. A znovu opakuji, pokud má světlo opět nabýt to, co bylo nakaženo virusem strachu, musí Pracovníci světla získat „větší svaly“ a Bojovníci a Bojovnice se musí postavit a vykročit vpřed. Vy, Strážci Bojovníků a Bojovnic, potřebujete vybudovat svou energii, abyste drželi Sloupy Ochrany a Spirály Světla posvátné geometrie a pracovali společně jako síly nikdy dříve neviděné, což překoná Matrix iluze.

 

Je čas být pevný a nepoddajný. Je čas být skutečný, dostat se do těla a bojovat dobrý boj; bojovat za něco většího. Není na tom nic špatného nebo neduchovního. Bojujete za životy dětí vašeho světa, bojujete za jejich budoucnost, vaši budoucnost a za generace, které přijdou. Skutečný „konec“ toho všeho nastane v roce 2020. Ve srovnání s tím je rok  2012 menším posunem, drazí. Musíte překonat překážky, které jsou vám prezentovány nyní. Ale bod obratu 2012 bude rozhodující pro to, co se stane v roce 2020.


 

Tak buďte smělí, buďte odvážní a vystupte, vstupte do své síly. Dovolte, aby ve vás tato změna proběhla a dovolte nám pomoci, abychom zkombinovali úsilí a přinesli zrychlenou změnu a transformaci pro větší dobro lidstva. Součástí je pozvednutí vašeho porozumění sobě.

 

• Jakou část sebe denně zanedbáváš?

• Které části odpíráš pozornost?

• Co denně obětuješ?

 

Nechte si čas k přemýšlení o těchto otázkách, abyste mohli změnit své priority. Výzvou je zvládnout svůj život a čas novým způsobem. Tvé fyzické tělo potřebuje být v rovnováze mezi dostatkem odpočinku, přijímáním zdravé potravy, cvičením (pokud je pro tvé tělo možné cvičit) a ti, kteří nejsou v partnerství a kteří nemohou sdílet milování na pravidelném základě, vy potřebujete být kreativní. Tyto čtyři oblasti jsou nejdůležitější pro udržení energií v rovnováze, abyste dokázali pojmout energie, kterými vás zásobujeme, a byli připravení a schopní vydržet, co přichází. Těm z vás, kteří jsou připravení a ochotní pracovat s námi tímto novým způsobem, ukážeme, co znamená brát svět novým způsobem a stát jako reprezentant světla - jako Bojovník a Bojovnice Světla, nebo jako Strážce a Ochránce Bojovníků/Bojovnic - který byl vybrán a připraven (vycvičen – pozn. př.) stát na tomto místě, protože pro to byl stvořen. My se radujeme z toho, že mnoho z vás již řeklo ano své síle, řeklo ano kroku do zřejmějšího světa, žitého více fyzickým způsobem. Přijalo proces globálního léčení tím, že dbají o sebe a vyzvali sami sebe k přehodnocení dosavadních způsobů jednání.

 

Nyní víte, jak důležitá je tato časová linie/toto období v duchovní historii Země. Nyní víte, jak důležité je pro Pracovníky světla stát silní, stát ve své pravdě, ne pouze udržováním pozitivních myšlenek a sezením v meditaci s krystaly nebo talismany, ale stáním v pravdě, stáním v síle ve fyzičnu, vysíláním i přijímáním, doslova i obrazně – obě strany mince zároveň. Takto je ve vás vědomá bdělost, která spustí hlubokou potřebu pozvednout chápání sebe zplnomocňujícím, novým způsobem. Zažehne v tobě nadšení, oživující touhu vstoupit ve spojení s bojovníkem uvnitř – tou částí tebe, která ví, jak důležité je bojovat dobrý boj za větší cíle, pro ty, kteří neví, jak bojovat, kteří nedovedou bojovat, kteří zapomněli, jak bojovat, pro ty, kteří potřebují tvůj oheň a tvou schopnost chránit a strážit, aby se mohli sami pevně postavit. Nebojujete ve smyslu tlučení lidí. Bojem je schopnost odvážně stát na svém místě, projít tím, co je na vás vrženo, aby vás odchýlilo ze směru, čelit temnotě a strachu a vytrvat. A především dělat vše, co musíte, abyste přinesli světlo a osvětlující pravdu, aby láska mohla vstoupit.

 

Vaší silou může být Matrix iluze oslaben tak, aby ti, co jsou stále v určitých oblastech slabí, mohli nalézt své světlo, postavit se a nadechnout, aby se přinejmenším pokusili bojovat za své světlo a za své právo být zajedno se světlem. Jak sílí vaše světlo a počet a váš boj se šíří, ti, kteří byli z jakéhokoli důvodu vtaženi do temnoty, mohou využít této příležitosti a vrátit se ke světlu. Mohou být transformováni, znovuzrozeni. Mohou se znovu  propojit s všemocnou silou Boha/Bohyně uvnitř, která jim umožní zažít moc bílého ohně lásky a pečovat o zraněné aspekty vnitřního dítěte, které vedly k jejich pádu, nevědomosti a nedostatku lásky a uvěznily je v bažině falešné jistoty. Zveme a žádáme vás stát ve své síle tak, jak jste dosud nestáli. Ještě jednou opakujeme, že se nejedná o boj v pozemském slova smyslu. Jde o schopnost odvážně stát na svém místě a odhalovat temné jako kdo a co skutečně jsou.

 

Skupina, která cestovala do Ruska (nedávno v prosinci 2012 do Egypta) ví, o čem hovořím, protože to zažili. Je toho mnohem víc, co přijde, protože nyní boj probíhá tak, jak byl zamýšlen. Vaše energie je silná, vybudovali jste si rezistenci a odolnost vůči iluzi temnoty. Jsme pyšní stát s vámi po boku. Je to průlomový katalyzátor změny, který přinese globální léčení zanedbaných dětí, utlačovaných národů ve světě a Matky Země tam, kde trpěla hrabivostí a netečností.

 

Takže, milovaní, zhluboka se nadechněte a zcela vydechněte. Prociťte sílu světla Otce/Matky Boha ve vás. Prociťte nebo si představte sílu a světlo vašeho boje, jak ve vás jasně hoří. Nyní jste postrčeni zpět do života, abyste obrátili boj, zažehli v sobě vnitřní oheň, který vás žene vpřed. Opakujeme, že největší bojovníci a bojovnice, hrdinové a hrdinky musí stát před velkými silami temnoty, jít na místa bitvy a bojovat velký boj pro větší dobro celku.

 

Nemusí to být jako v éře Johanky z Arku, Krále Artuše a jiných hrdinů a hrdinek. Toto je moderní svět. Ovšem bojiště je stejné. Nevyrážíte do bitvy s mečem na hřbetě koně nebo  pěšky se štítem, přesto situace je podobná. Dnes používáte nástroje Ducha, sílu, která je ve vás, znalost a pochopení sebe, znalost a pochopení toho, co je Matka/Otec Bůh, jak pracuje společně s vámi, skrze vás a všude kolem vás.

 

Tvé slovo, myšlenka, záměr, motivace, tvá láska, moudrost ... všechno, co jsi, a čím jsi se stal, je „ochranná zbraň“,  kterou jsi vybaven, a kterou použiješ v tuto chvíli „vjíždění do bitvy“. Uvědom si mocné zdroje uvnitř sebe, sílu a moudrost, které ví, čeho jsi schopen, a to, že tě drží, motivují a inspirují.

 

Zhluboka se nadechněte a vydechněte a představte si všechny zanedbávané aspekty svého vnitřního dítěte. Požádejte tyto části, aby vystoupily do popředí a vstoupily do vášně vaší síly - do plamenů pravdy, která motivuje váš boj za větší věc. Váš směr, důvod a motivace vám budou odhaleny, povedou vás, dají se vám poznat ve správný čas. Účel vašeho konání, vaše pozice vám bude ve správný čas odhalena. Pravdou bojujete se sebou, se svou myslí, programováním a částmi temného já, které se zaprodalo do lží, že jste bezcenní a „špatní“.

 

Ve své imaginaci nechte vstoupit zanedbávané a zraněné aspekty svého vnitřního dítěte do objetí v náruči Matky/Otce Boha. Představte si své vyšší já a autentické já, jak obklopují tyto vaše části a utišují je, ujišťují, připomínají jim, že nejsou samy a nikdy nebyly. Řekněte těmto svým částem, že jste si všimli výzvy, a že přišel čas, kdy nastává opravdový boj za svobodu. Bojovníci a bojovnice, ochránci a strážci jsou připraveni, jejich výcvik je dokončen a tyto části musí uvěřit, že nastal čas léčení a tento čas bude pokračovat. 

 

Prohlubte ochranu a ujištění zanedbávaným stránkám svého vnitřního dítěte a všimněte si, jak se tyto části stávají klidnými a mírnými, když se dozvídají, že – ano – jsou skutečně v bezpečí a chráněné, mohou věřit novým energiím a bojovat dobrý boj, bojovat za ochranu svých práv. Když je jim pomáháno, aby rozpoznaly své potřeby, uvědomily si opomíjené části a když jsou ujištěny, že jsou chovány a je o ně pečováno.

 

Pociťte, jak se tato energie buduje. Představujte si, jak vnitřní dítě odpovídá na hluboké vědění, víru, že se nyní skutečně něco děje se situací, síly světla  vycházejí masově z úkrytu a cesta k úplnému vyléčení je volná.

 

Pokračujte v budování této energie. Představte si, jak stále roste a roste, zhluboka nadechujte a vydechujte. Znovu se zhluboka nadechněte a s výdechem si představte, jak se léčivá energie tohoto typu rozšiřuje všem dětem na planetě. Zesilte tuto energii, toto vědění, že jste se propojili se svým vnitřním dítětem a se všemi dětmi na planetě, že pronikáte energetická těla a vysíláte zprávu vyšším já a duším, že nyní se to stalo: aktivace začala a volání do bitvy zní.

 

Nastane klid a mír, pravdy vejdou ve známost. Temnota, klam a zneužívání budou odhaleny. Zneužívaní budou osvobozeni. Mnoho dveří pro zneužívání bude zabouchnuto tak, aby se již nikdy neopakovalo. Odhalovat temnotu vyžaduje odvahu. Je zapotřebí odvahy stát v centru  budující se energie, která odhaluje temnotu. Momenty odhalení (osvícení, osvitu – pozn. př.) se dějí a budou dít.

 

Dál pokračujte v šíření této energie dětem po celém světě, drazí. Svou silou takto rozšiřujete světlo přinášející globální léčení. Přitahujete tuto sílu ze Zdroje a vytváříte záměr, že se energie dotknou opomíjených a zraněných vnitřních dětí všech dospělých na planetě.

 

Pokračujte v budování energie. Plyňte s touto energií. Budujte ji a rozšiřujte.

 

Vyzařujte tyto paprsky. Rozšiřujte lásku a vězte, že každý paprsek lásky, každý paprsek zplnomocnění vyslaný dětem a dospělým vašeho světa se k vám vrací a vytváří velkolepou síť ochrany a podpory. Je to síť světla, všemocná síť ohně, vášně a pravdy. Síť vysílající zprávu, že ti, kteří přišli bojovat dobrý boj, dorazili a že je čas, aby byl jejich pravý úkol odhalen a naplněn.

 

Pokaždé, když se napojíte na svou sílu stát jako reprezentant světla, žhnoucí plamen pravého, prapůvodního ducha Matky/Otce Boha, tato energie zesílí ve vašem srdci a bude zásobovat tuto síť. Proto globální léčení, které nyní provádíme, není jednorázová záležitost. Proces bude pokračovat a pomůže vám porozumět nevědomým aspektům vašeho zraněného já, jak se budou stávat vědomějšími. Proces transformace bude pokračovat a zrychlovat. Bude to pro větší dobro lidstva a zároveň pozvedne vaše porozumění sobě samým. 

 

Proto oslavujte! Není to tak strašné, snad je to odlišné od všeho, co jste kdy očekávali, že vám řekneme. Ale je to pravda. Byli jste vyškoleni, byli jste připraveni, abyste mohli jít do bitvy novým způsobem. Bojovat dobrý boj za ty, kdo nejsou schopni bojovat, kdo jsou tak hluboce zraněni a paralyzováni svým strachem, že uvnitř nevidí žádné světlo. Bojujete za věc pravdy, aby si děti vašeho světa mohly zachovat své žhnoucí nadšení pro pravdu, a za děti, jejichž světlo vyvanulo. Bojujete, aby mohly své světlo opět zažehnout. To je obrovský důvod a my vás potřebujeme. Potřebujeme vaši odvahu, vaši sílu a potřebujeme, abyste konali ve fyzické realitě. Budete mít vždy naši ochranu.

 

Stůjte novým způsobem, pevně a sebevědomě „vyjděte ven“, s vědomím, že věc se právě stala větší. Nejde pouze o vás jako jednotlivce, nebo o vaši rodinu. Jde o globální záležitost a je to ve vší vážnosti velká věc – ve smyslu budoucnosti planety a budoucnosti všech dětí.

 

Drazí, děkujeme vám, že jste vyslyšeli volání svého vyššího já, abyste zde byli přítomni a vyslechli naše sdělení. Děkujeme vám za vaši rozhodnost a odvahu a pravdivost k sobě. Děkujeme vám za službu Matce/Otci Bohu, lidstvu a děkujeme vám za službu po boku s námi. Ačkoliv je toho stále ještě mnoho k vykonání a ačkoliv proces byl nyní posunut na  novou úroveň, uvidíte, jak cenné to bude.

 

Jsem Kuthumi-Agrippa, zástupy Zlatých Paprsků Lásky a Moudrosti stojí s vámi, ochraňuji vás s mou armádou Slunečních Archandělů. Jsme s vámi na každém kroku cesty, všemi způsoby, stále. Mír s vámi, a vězte, jak hluboce vás milujeme. Adonai.

 

Michelle Manders - www.palaceofpeace.net

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel Z. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. Kéž vám tento překlad pomůže při dalších krocích na vaší cestě.

 

 

 

Vílí moudrost
od víly Modrý zvonek

Přijato Natálií Glasson 6.5.2013
(víla Modrý zvonek je Natáliina vílí průvodkyně)

 

Přináším vám zprávy a vibrace lásky z vílího království, naše pozdravy jsou stále s vámi, neboť vždy když pozorujete přírodu nebo se s ní propojíte, posíláme vám vibrace z našich srdcí. Jedním z našich hlavních úkolů je zesilování a podpora vašeho spojení s přírodou na Zemi. Když vidíme vaše propojování se s energiemi přírody, tvoří se v našich srdečních čakrách vlny blaženosti, protože víme, že se spojujete s vibracemi Stvořitele. Víme, že když pozorně pozorujete přírodu, a obzvláště království rostlin, vidíte zrcadlový obraz Stvořitelovy krásy ve vás samých. Našim největším přáním je, abyste rozvíjeli své spojení a prožitek jednoty se Stvořitelem, neboť to umožní skutečné pozvednutí celkových vibrací všech. Krása přírody vytváří obraz krásy otvírající sítě energií především ve vaší mysli a usnadňuje vám tak pozorování vibrací Stvořitele ve vašem bytí. Vaším pozorováním přírody a propojováním se se sítí Stvořitelových vibrací ve vašem bytí a struktuře přírody jste schopni být současně jedním se sebou, královstvím přírody a Stvořitelem. Toto je velmi mocný bod ukotvení a realizace. Vpravdě se propojujete se vším, co je vaší realitou. Země je živoucí pulsující vibrací, tak jako vy, která přenáší a neustále formuje vibrace Stvořitele. V tomto nejnádhernějším spojení se stáváte jedním se vším, co tvoří vaši realitu, a se Stvořitelem.  

Chci vás podpořit, abyste tohoto docilovali v jakékoli formě přírody, ve které se nacházíte. Nejprve si dovolte zavolat Archanděla Michaela a Archanděla Víry (Faith) a požádat je o úplnou a absolutní ochranu vašich energií a udržení vašich čistých a vysokých světelných vibrací.

Pak přiveďte pozornost vaší mysli do své srdeční čakry a poznejte a přijměte, že ve vaší srdeční čakře a celém vašem bytí je vibrace Stvořitele. Nechť se tato vibrace stane ve vás zdrojem světla se silným zaměřením na jednotu.

Jak se stáváte propojenějšími se svými vlastními energiemi a pravdou, dovolte si pozorovat přírodu kolem sebe, ať už s otevřenýma nebo zavřenýma očima. S otevřenýma očima můžete vnímat krásu a dokonalost přírody. Se zavřenýma očima můžete přírodu pozorovat energeticky.

Důležité je, abyste si uvědomili, že vnímáte vibrace Stvořitele existující v přírodě.

Soustřeďte se chvíli na svůj dech - s každým nádechem vtahujete Stvořitelovo světlo přírody do celého svého bytí, s každým výdechem dovolujete, aby se vaše vlastní Stvořitelova esence šířila do přírody. Tímto procesem rozpouštíte všechny hranice mezi vámi a přírodou a dovolujete si propojit se s energetickou sítí přírody a zároveň uzemňujete svou vlastní energetickou síť společně/v propojení s přírodou. Skrze vás začne proudit Světlo v takové energetické podobě/formě, která zdůrazňuje vaší jednotu s přírodou, což znamená, že se stanete součástí přírodní energetické sítě Stvořitelova světla, podobni mocnému spojovacímu bodu v energetické síti.

Samotný tento proces může být hluboce léčivým zážitkem jednoty, který vás může povzbudit ve chvíli, kdy máte pocit osamělosti, potřebujete podporu nebo vám pomůže prožít hlubší energetické propojení se Stvořitelem. Tuto techniku a zkušenost s vámi teď sdílím, protože existuje vyšší služba, kterou my, vílí království, od vás v této době žádáme. Je to doba vtělení na Zemi, což znamená, že vibrace a kvality Stvořitele mohou být skutečně prožívány a mohou se projevovat tak, aby je všichni pozorovali a zažívali skrze zkušenost. Příroda držela po dlouhý čas mnoho klíčů a energetických kódů Stvořitele na podporu další aktivace všech duší na Zemi. Přejeme si vytvořit vibraci povzbuzení a přivítání a pozvat tak všechny duše, které jsou připravené vrátit se do přírody a propojit se v jednotě se vším, co tvoří přírodu, fyzicky i energeticky, aby tak shromáždily a aktivovaly cennou moudrost a tím nastoupily vyšší službu v rámci procesu vzestupu. Prosté pozorování či přijetí přírody těmi, kdo ještě nejsou připraveni propojit se v jednotě, umožní, aby v jejich bytí proběhly aktivace energií, které čekají na to, aby byly rozhýbány. Žádáme ty z vás, kteří si přejete být ve vyšší službě, abyste se staly opěrnými sloupy a vysílači jednoty v přírodě a umožnili tak vyzařování vibrací jednoty pro všechny. 

Vibrace jednoty vám umožní poznat, že jste spojeni se všemi bytostmi a všemi aspekty Stvořitele, uvědomit si vaši rovnocennost a přijmout věčné plynutí lásky; máte příležitost a schopnost přijímat a vyjadřovat lásku. Láska, kterou přijímáte a vyjadřujete, může vyvolat mocný nárůst ve vašem duchovním růstu. Díky jednotě si uvědomíte, že svým spojením s  jiným aspektem Stvořitele rozpoznáte nejen svou vlastní sílu, ale také podpoříte moc/sílu všech dalších aspektů Stvořitele. Jednota nežádá, abyste byli neustále přítomni fyzickým projevům a lidem, ale žádá vás, abyste rozpoznali své nekonečně věčné spojení se Stvořitelem a všemi aspekty Stvořitele. Když si dovolíte se propojit do energetických sítí přírody, poznáváte a uznáváte tak svou jednotu se všemi aspekty Stvořitele, a toto své poznání zesilujete a vysíláte jako inspiraci do světa a do vesmíru Stvořitele. Pokud můžeme více duší povzbudit k tomu, aby se výše popsaným způsobem propojily s přírodou, vcítily se do ní a uznaly a pozorovaly energetické sítě přírody, potom vytvoříme mocné sloupy světla a jednoty na Zemi. Budete působit jako mocné zesilovače Stvořitelovy vibrace a zároveň umožníte léčení těch míst v přírodě, kde je energetická síť, což je propojení všech aspektů přírody, poničená nebo znečištěná. Je důležité, aby vaše myšlenky byly při vašem propojování se s energetickými sítěmi přírody čisté, protože to, co vysíláte, se ukotvuje hluboko do vibrací Země. Je také důležité uvědomit si, že působíte jako spojovací bod v síti, která přivádí Stvořitelův vesmír na Zem. Vlastně jste bodem, který propojuje energetickou síť Země a přírody s vesmírem a vnitřními rovinami Stvořitele. Zjistíte, že jakmile se účastníte tohoto procesu, budou vámi proudit energie z vnitřních rovin Stvořitele a rozvinou se vaše smysly, stejně jako vaše schopnost propojit se se vším, co je Stvořitel.

Zatímco dovolujete, aby vše, co je třeba, energeticky proudilo od Stvořitele skrze vás do energetické sítě Země a království přírody a podporovalo tak hluboký léčebný proces, je třeba, abyste zaměřili svou pozornost na jednotu. Je také vhodné, abyste si tento zážitek jednoty užívali, protože vaše radost/potěšení bude vysílána do přírody a bude inspirovat a povzbuzovat ostatní, aby se také cítili potěšeni a radostní v hlubším spojení s přírodou a tím i se Stvořitelem.

Jako vílí království máme také speciální energetickou vibraci, kterou si přejeme přenášet do přírody, aby se vryla hluboko do esence Matky Země. Na vibracích lásky chceme přinášet vílí moudrost na Zemi, aby ji mohli ostatní sbírat a použít pro proces vzestupu. Je čas, aby vílí království probudilo své vědění a důkladněji a otevřeněji ho sdílelo s dušemi na Zemi. Naše moudrost je pradávná a obsahuje mnoho cenného, pokud jde o propojování se se Zemí, napomáhání změně a procesu vzestupu a návratu do srdce Stvořitele. V rámci naší vibrace jsou přístupné mocné nástroje léčení a probuzení. Na Zemi se stalo jednou, že byla vílí moudrost ceněna a ctěna pro své posvátné a pradávné vědění. Nyní je čas, abychom nechali tuto moudrost víl s větší otevřeností proudit do Země a k mnoha duším. Nyní je čas, aby mnozí, kdo jsou připraveni, tuto moudrost víl shromažďovali a otevřeli se tak prociťování našeho světla a jeho sdílení s ostatními. Už si nepřejeme svou moudrost skrývat, nýbrž si přejeme spojit se s vámi, abychom tak napomohli vzestupu všech.

Žádáme vás, pokud se cítíte vedeni k tomu, abyste prožívali tuto zkušenost, zavolali vílí království, aby na vlně vílí lásky svou moudrost přivedlo skrze vaše bytí do energetických sítí vašeho bytí, do Země a království přírody. Můžete zavolat mé energie Modrého Zvonku, abych na tento proces dohlédla. A pokud se necítíte na to, abyste dosáhli tohoto prožitku jednoty, jež pomůže pozvednout vědomí lidstva k většímu přijímání jednoty, tak prostě dovolte vílám, aby ve chvílích vašeho tichého spočinutí ukotvily svou energii skrze vaše bytí a nechte ji proudit a přinášet posvátnou moudrost tam, kde je potřebná - na Zemi a také do vašeho vlastního bytí.

Nyní je čas skutečného probuzení a ztělesňování, věříme, že je čas, abyste opět ztělesňovali vílí moudrost a pomáhali tak procesu vzestupu Stvořitele. Dáváme vám naši moudrost s láskou a žádáme vás pouze, abyste ji přijímali s úctou ke všemu, čím jsme.

Naše moudrost je s vámi vždy na vlně lásky,

Víla Modrý zvonek

© Natalie Glasson, https://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Vědu škrtí desatero zastaralých dogmat

Rupert Sheldrake
 

 


Newtonova mechanika přežila svou užitečnost a brzdí myšlení ve fyzice, biologii a medicíně. Stane se z vědecké komunity něco jako inkvizice?


Současnou tuhou a místy agresivně vášnivou debatu vědy a náboženství roztíná psychologií a parapsychologií ovlivněný anglický biolog a biochemik Rupert Sheldrake jedním velkým šlehem: věda je plná klamů. Jeho nejnovější kniha The Science Delusion: Freeing the Spirit of Enquiry (Vědecký klam. Jak osvobodit ducha výzkumu) si nebere servítky při odhalování faktu, že tvrdé jádro dnešní vědecké komunity se ve střežení svých privilegií za podpory vlád a mezinárodních institucí chová jako v minulosti inkvizice v hájení svaté pravdy a potírání kacířství.

Podle Sheldraka tím tato vědecká komunita dnes stejně jako církev tehdy znemožňuje další vývoj bádání a je sama sobě překážkou, vězením a svěrací kazajkou. Navíc nastolila systém dogmat, která Sheldrake v úvodu shrnuje v „desatero vědecké víry“:


1.Vše je v zásadě mechanické.
2.Veškerá hmota je bez vědomí.
3.Množství hmoty a energie je neměnné.
4.Přírodní zákony jsou věčné a vždy stejné.
5.Příroda je bezúčelná a evoluce bezcílná.
6.Všechno biologické dědictví je hmotné a předávané geneticky a hmotně.
7.Mysl je uvnitř mozku a je pouze jeho činností.
8.Paměť se střádá jako hmotné stopy v mozku a smrtí se vymazává.
9.Nevysvětlitelné úkazy, jako je telepatie, jsou iluze.
10.Mechanická medicína je jediná metoda, která skutečně funguje.

 

Žádné z těchto dogmat není vědecky prokázaným faktem, všechna jsou domněnky, které souhrnně tvoří filozofii a ideologii materialismu, tvrdí Sheldrake. Ty většina vědců považuje za nezpochybnitelný základ všeho myšlení, aniž se obtěžuje nad ním zamyslet. Sheldrake si dává za úkol „obrátit tyto doktríny v otázky“, a tím „otevřít zcela nové obzory“.


Činí to s vědomím, že „po všech úspěších vědy a techniky materialismus dospěl do krize věrohodnosti“, kam jej zavedla víra, že věda dokáže vysvětlit vše, a co nedokáže vysvětlit dnes, vysvětlí později. Uvádí filozofa Karla Poppera, který tuto ideologii pojmenoval „promissory materialism“ – materialismus vydávající dlužní úpisy na dosud neprovedené objevy.


Hmota není jedinou realitou


Základním východiskem materialismu je víra, že hmota je jedinou realitou a vědomí pouhou činností mozku. Nejen psychologie a neurologie, ale už i biologie a fyzika však dospívají ke zjištění, které Sheldrake formuluje do vtipného paradoxu: „Mysl nelze zredukovat na fyziku, protože fyzika nemůže existovat bez myslí fyziků.“ Samotná fyzika dosáhla sfér, kde mechanické přírodní zákony přestávají platit, jak objevuje desáté a jedenácté dimenze, v nichž se podle britského teoretického fyzika Stephena Hawkinga musejí „uplatňovat různé teorie na různé situace“.Od počátku 21. století fyzika ví, že dosud známé formy hmoty a energie tvoří asi jen čtyři procenta vesmíru. Ostatní je „temná hmota“ a „temná energie“, o nichž nic nevíme. V 96 procentech fyzické reality tudíž panuje doslova zatmění. Dnešní kosmologie odhaduje, že náš vesmír je jedním z nekonečného množství paralelních vesmírů, z nichž každý podléhá jiným (nám neznámým) zákonům a konstantám, a my náhodou žijeme v tom, který má ty správné podmínky pro náš život.

Sheldrake shrnuje vývoj vědy a její úspěchy v osvobození lidské mysli a kreativity. Současně však sleduje postupný vznik „vědeckého kněžstva“, které vírou ve svou neomylnost „ztuhlou v dogmata udržovaná mocnými tabu“ chrání „citadelu etablované vědy“, přičemž začíná fungovat jako „překážka otevřeného myšlení“. Věda dnes ztratila přesně to, čím od začátku chtěla být – „procesem, nikoli postojem nebo systémem víry“.


A navzdory všem jejím dosavadním úspěchům ji „škrtí zastaralé víry“. Z tohoto „škrcení“ se ji Shedlrake snaží vyprostit tím, že převrácením dogmat v tázání zjišťuje, co vlastně „věda skutečně ví, a co neví“. A ono desatero dogmat proměněné v otázky tvoří jednotlivé kapitoly, které ke každému dogmatu přidávají nové objevy a úhly pohledu nebo jim otvírají nové prostory a možnosti.

Neustále se vyvíjející organismus


Vesmír, hmota, země a příroda nejsou Newtonův mechanismus podobný hodinovému stroji, nýbrž neustále se vyvíjející organismus, živý a pravděpodobně vědomý. Mechanická metafora přežila svoji užitečnost a brzdí vědecké myšlení ve fyzice, biologii a medicíně. Objev temné hmoty, temné energie a 96 procent neznámého prostoru boří dosavadní víru v konstantní množství energie.

 

Většina současných kosmologů věří, že vesmír ovlivňuje právě ona neznámá temná energie, která může naší mechanické dimenzi, v níž se podle dnešního dogmatu prvního zákona termodynamiky „energie se neztrácí, ani nevzniká, ale pouze přeměňuje“, energii přidávat, nebo ubírat. Ani tato temná energie však není konstantní.


Ani v naší mechanické dimenzi jsme nestačili prozkoumat všechny možné zdroje energie, jako je „élan vital“ (životní energie) francouzského filozofa Henri Bergsona, též známý jako indická „prana“ nebo čínské „či“. Ten je zdrojem kreativity, která pohání evoluci. Oproštění od energetického dogmatu neměnnosti by mohlo vést k zužitkování temné i životní energie, vyřešit veškeré energetické krize a posunout civilizaci do nepředstavitelných výšin.


Svobodná vůle


Dogma mysli jako náhodného produktu hmoty popírá samotná existence myslí dogmatiků. Ty si dokážou něco takového myslet, něco si z minula pamatovat a něco si do budoucna představovat. Svobodně volit, v co chtějí, či nechtějí věřit na základě zkušeností z minula a tužeb a vůle do budoucna.

Touto volbou je popřena i údajná materialistická bezúčelnost života, již Sheldrake obrací na hlavu faktem budoucnosti působící zpětně v takových samozřejmostech, jako je konstrukce podle plánu. Troufá si tvrdit, že většina fyzikálních zákonů, jak je vnímá kvantová mechanika, platí zpět z budoucna stejně jako vpřed do budoucna. Jako důkaz uvádí zákon gravitace, v němž pohyb je tažen z budoucna, nikoli tlačen z minula.


V přírodních úkazech i lidském jednání Sheldrake nachází z budoucna působící energii „přitahovačů“, k nimž jednání a tvorba gravituje. Z odpozorování, že evoluce je vytváření stále komplexnějších a pestřejších výtvorů, odvozuje hypotézu, že účelem evoluce je nekonečná rozmanitá kreativita pěstující imaginaci a svobodnou vůli. Tím se pro mnohé materialistické vědce stává kacířem zavádějícím zadními vrátky do vědy fenomén vesmírného Tvůrce. Jim pak Sheldrake adresuje další vtipný paradox: „Nemá-li příroda žádný smysl, jaký smysl máte vy?“


Mysl není obsažená v mozku


Víru v geny jako hlavní nositele veškeré dědičnosti – a její vyhrocenou formu Dawkinsovy teorie „sobeckého genu“ – Sheldrake obohacuje vlastní teorií „morfické rezonance“. Ta je „fyzická, ale nikoli hmotná“ (čili forma energie) a geny v ní jako součásti větších celků spolupracují na vývoji a fungování organismů, vzájemně se ovlivňují a přizpůsobují a přenášejí do přítomna paměť minulosti a vůli budoucnosti. Studiu dědičnosti se tím otvírá širší oblast k vědomí, že život (a civilizace) je propojení generací žijících s vlivem předchozích generací a následků našeho jednání na dosud nenarozené generace.


Vědeckému dogmatu, že mysl je obsažená v mozku, Sheldrake oponuje vlastním experimentálním studiem parapsychologie a telepatie – přenášením myšlenek a obrazů z mysli na mysl na dálku. Všechny vědecké pokusy odpovědět na otázku, odkud pochází imaginace, fantazie, inspirace, subjektivní emoce a lidský tvůrčí zápal, skončily nezdarem a vědecké vysvětlení je v nedohlednu.


Sheldrake nabádá vědu, aby „otevřela svou mysl“ možnosti, že „mysl přesahuje mozek v čase i prostoru“. Naše mysli jsou propojené s minulem pamětí a návyky a s budoucnem touhami, plány a záměry. Toto propojení může být (podobně jako morfická rezonance) nehmotnou formou energie. Teorie mozku jako „bydliště“ mysli je další svěrací kazajkou znemožňující nové objevy a tvoření.

Iluze vědecké objektivity


Tímto způsobem Sheldrake nabourává jedno materialistické dogma za druhým – až po důkazy úspěšné léčby nemechanickou medicínou. Jeho argumenty a konkrétní příklady jsou nesmírně osvobozující. A je jím i Sheldrakovo ujištění, že další omezující iluzí je víra ve vědeckou objektivitu.

Vědce stejně jako každého jiného nevědomě ovládají „mýty, alegorie a předsudky, které utvářejí jejich společenské role a politickou moc“. Protože jsou nevědomé, nemohou být brány v úvahu. Staly se však návykem, a proto je nelze vědomě ovládat. O to jsou ale mocnější. Iluze vědecké objektivity dává vědcům sklon ke klamům a sebeklamům a pracuje proti noblesnímu ideálu hledání pravdy.

Příkladům těchto klamů a sebeklamů věnuje Sheldrake celou kapitolu. Uvádí v ní mnoho podvodných úprav výsledků vědeckých experimentů a publikací, aby odpovídaly požadavkům a zadání, na nichž často závisí i jejich financování z veřejných prostředků. Všímá si také zneužívání pojmu „skepse“ na obranu komerčních zájmů, jimž bývají vědci podřízeni.


Doporučení
 

S vědomím, že materialistická ideologie ztratila svou bývalou užitečnost ve vývoji civilizace, se Sheldrake přimlouvá, aby věda vzala na vědomí, že její vlastní objevy překonaly fyzikálnost a potýkají se s novými dimenzemi. A doporučuje vědeckým institucím zříci se monopolní iluze absolutní pravdy, zrušit všechny autoritářské zábrany omezující nesouhlasné a ideově neortodoxní názory a otevřít se „nevědeckým“ metodám, nápadům, debatám a dialogům.


Sheldrake žádá spoluúčast široké veřejnosti na sledování a financování vědeckého bádání, které je dnes v rukou výlučných a často tajnůstkářských institucí. A doporučuje:


Otevřít bez předsudků nový dialog se všemi kreativními obory, jako je umění, alternativní terapie, parapsychologie, mystika a náboženství.


Zkoumat starodávné mysticko-náboženské principy a metody, jako je karma (zákon příčiny a následku, přežívání duše a reinkarnace), meditace nad podstatou a posláním mysli, člověka a lidstva.


Znovu hledat propojení a souvislosti všeho se vším, lidské mysli s vyššími energiemi vesmíru.
Prolamovat bariéry odcizení a izolace toho či onoho oboru, filozofie a ideologie od celistvého vnímání

 světa.
Bez těchto kroků se dle Sheldraka věda nehne z místa a mohla by se z ní stát další inkvizitorská totalita.
 

The Science Delusion: Freeing the Spirit of Enquiry
(Vědecký klam. Jak osvobodit ducha výzkumu)
AUTOR: Rupert Sheldrake
VYDAL: Coronet 2012
ROZSAH: 400 stran

 

 

CO SE DĚJE NA NEBI? - LILIT V RAKU

Ondřej Habr

 

Pohyby planet a dalších bodů ukazují i na hlubší přesuny v našich duších. Ten, kdo je bere v potaz, umí se lépe přispůsobit tomu, co se po nás chce, přirozeně vplyne do prostředí a snadněji řeší životní situace.

Dnes a právě v těchto chvílích vstupuje Lilit do znamení Raka a setrvá v něm rok a několik měsíců. Co nám tento čas přináší? Na co v naší mysli a duši ukazuje?

Lilit, pokud bychom si ji měli představit v pojetí astrologie a jejích archetypů, je bodem na dráze Luny kolem Země. Symbolicky je první ženou na světě, tou, která byla zavržena. Ukazuje v našich životech to, co je přirozené a esenciální. Tak silné, až zraňuje a je námi vytěsňováno do podvědomí. Lilit je tou částí naší ženské polarity, která se nikdy nesmířila s pravidly, logikou a civilizací. A proto kdekoli se setkává s omezeními, chová se a působí podle sebe, podle přírodních zákonů, které nejsou totožné s našimi civilizačními. A tak vnáší do našich životů chaos a do srdcí strach. A v přehnaném spektáklu ukazuje, kde jsme se odchýlili od svého já a svých bytostných potřeb. Nelze ji zkrotit, dostat pod kontrolu nebo zapojit. Lze ji jen poznat a tak jako ostatním archetypům-planetám jí můžeme obětovat. Jak? Nesnažit se, nenutit se, necítit se povinni, ba ani vinni, prostě jen být.

Dalo by se o Lilit napsat hodně, já se vrátím k spojení Lilit a znamení Raka. Je to věc zdánlivě neslučitelná, vždyť Lilit si žárlivě střeží city pro své účely. S Lilit v Raku jsme zváni do tmavých prostor podvědomí. Protože pravý je podle jejího vidění ten cit, který je nesmírně hluboký a silný až k zranění. Nemůže se odpojit a odpoutat a proto intenzivně prochází všemi smyslovými vjemy spojenými s různými etapami a podobami bytí. A bolest, kterou vnímáme, je potvrzením jeho existence.

Něco takového se může dít v našich nitrech po následující čas s Lilit v Raku. Podle úrovně poznání toho tajemného principu Lilit se budeme projevovat. Tu otevřeněji, tu skrytěji. Budeme si trochu ubližovat. Nějaké (po)city nepřipustíme, něco citlivého si nedovolíme, sem tam něco vzrušivého potlačíme, aniž bychom (řádně) prožili a užili si. A také opačně: budeme mít nevůli, nechuť a třeba i vztek, který si vykompenzujeme urážením se, odmítáním a naopak křikem a pláčem. A kdo dlouho citově strádá, v tom se může probudit zájem a vášeň a přestane reálně vnímat skutečnost.

 

Budou se nám více projevovat témata spojená s matkou, mateřstvím, rodem, rodinou, bydlením, zázemím, útočištěm. Možná nás čeká víc cest domů než jindy, třeba budeme vícero zůstávat v ústraní. Je pravděpodobné, že budeme dávat důraz na (ne)smysl věcí, které konáme. Nezakotvení budou hledat ten Pravý domov, ti, kteří jej mají, začnou pochybovat a v pochybách vylepšovat, měnit. Přichází čas setkávání s lidmi, ke kterým nás to táhne. Někdo by řekl, že karmicky (ona Lilit je jedním z ukazatelů karmy). nastane doba, kdy projevíme a vydáme ze sebe to, čeho jsme se obávali a proto to nešlo dřív. Leckteré pravdy a skutečnosti vyjdou na povrch.


A přece jen můžeme mít ze situací, v kterých nás Lilit povede, přínos; pochopíme-li, lépe, jací jsme a porozumíme-li svým reakcím. Když se naučíme vyvážit touhu po citovém naplnění s tím, co umíme přijmout a dát. Pokud se naučíme dávat vše, co je v nás a k nám přichází.

 

Zdroj: https://svetlojelaska.blog.cz/1306/co-se-deje-na-nebi-lilit-v-raku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět