Milí přátelé - 13.5.2013

13.05.2013 21:34

 

Milí přátelé,

tentokrát na úvod dvě technické poznámky:

Stalo se již asi dvakrát, třikrát, že někteří z Vás obdrželi jen část zaslaného mailu. V mailu nechybí sice přílohy, ale je nějak na trase zkrácen text v těle mailu  Nejde o to, že by mi bylo líto, že si nepřečtete moje úvahy a názory, ale jde o to, že tam pak jsou ty materiály, které nejsou v příloze tj. odkazy na videa, filmy, hudbu příp. nějaký web apod.
Takže pokud by takový případ nastal, tj. např. mail je neúplný, schází text vč. podpisu, prosím, dejte mi zprávu, abych to mohl zaslat znovu s doufáním, že ta úžasná digitální technika již naši práci nepoškodí... :-) . Nicméně, protože tento poslední zážitek je ještě dosti čerstvý, tak pro jistotu, také, jako poslední přílohu zařazuji i kopii celého tohoto mailu,  tohoto textu.

A dále pak, chci po čase zopakovat sdělení, že odebírání mailů není povinné, na věčné časy a nikdy jinak, takže kdo již mail dostávat nechce, nechť jen klikne na "Odpovědět" a do předmětu mailu napíše "Konec".  To bude stačit. 

A k dnešnímu mailu.

Jako první opět náš oblíbený Mistr Hilarion. Je to poselství opět něčím nové, posunuté dál do novější doby. Vyzývá k uvědomění si zatím neznámých vnímání sebe sama a vydat se do změny, která nadchází. A přitom ale nezapomínat na potřebu očišťování se a doporučuje hodně pracovat s Fialovým plamenem Mistra St. Germaina.

Dále, s radostí opět posílám další sdělení od Kryona. Minule jsem měli možnost se seznámit s 3. Lekcí jeho Příručky pro Pracovníky Světla. A to lekci nejesoteričtější, jak uváděl. Dnes Vám tedy zasílám Kryonovo sdělení, které připojil k 3. lekci, aby tak došlo k jakémusi vyvážení energií a posílám  velmi technické sdělení, které má příznačný název "Fyzika a věda". Možná již to v někom vzbudilo jisté energie, pocity nevstřícnosti nemaje v oblibě technické texty. Ale byla by to chyba a škoda.
Máte možnost se dozvědět něco více o magnetickém charakteru naší DNA, také, že astrologie je opravdu věda a proč, a také jakou to má souvislost s naší DNA, o tom, že aktuální fyzika není přesná, že např. 2. Newtonův zákon platí jen "nějak" ve sluneční soustavě a již ne dál ve Vesmíru a proč, dále pak také o tom, že fyzice schází poznat a popsat další 2 základní síly a s tím také navádí k pozorování přírody, uvědomění si, že v přírodě existuje 6 sil, a celá je založená na dvanáctkové soustavě, se kterou pracuje také "interdimenzionální matematika", ne s naší desítkovou soustavou, dozvíte se o Kosmické mřížce i jak vzniká, jak je vytvářená, dozvíte se také o možnosti vzniku přístroje na interdimenzionální vidění a pochopitelně i některé další "drobnější" věci.

Pro zajímavost uvádím krátký článeček s názvem "Vědci uvádějí že sledování televize doslova zabíjí vás i vaši rodinu" Myslím, že není třeba dále upřesňovat.

Dostal jsem mailem jedno upozornění na zajímavý článek o jedné neméně zajímavé knize "Léčebný kód". Článek jsem si celý přečetl, je opravdu velmi zajímavý resp. je zajímavá ona kniha. A také jsem si uvědomil, když jsem četl jednotlivé pasáže, že je to metoda, která přináší v podobě přijatelné pro současnou dobu vědění, které duchovní mistři vč. Ježíše i starší, sdělovali lidem celá tísiciletí. Také, že tam je možné vnímat obsažené poznatky, které nám, postupně, o naší 12tivrstvé DNA odkrývá a sděluje Kryon a tím spíše jistě vzrůstá potřeba této naší DNA rozumět a znát o ní další skutečnosti. Můžeme, třeba i s překvapením konstatovat, že vše, co Dr. Loyd a Dr.. Johnson, autoři metody, vlastně známe ze své duchovní praxe, ze seminářů či četbou sdělení Kryona apod. Avšak tady je to podáno uchopitelně běžnou veřejností, která na poznatky či informace z prostředí "duchaření", jak tomu říkají, neslyší, odmítá, či se i vysmívá a nutno dodat, že často i za podpory tzv. vědeckých kruhů (např. klub Sisyfos aj.).
Extrémně zajímavá, hned někde v počátku článku,  je zmínka o Dr. Rife, který již na počátku minulého století (!!) velmi úspěšně léčil pacienty postižené rakovinou a to pomocí frekvencí!! Ale, jelikož víme, že taková léčba se v dnešní době nepraktikuje, pak také víme, že se Dr. Rife (a jeho poznatky) "nějak nehodil" vznikajícímu farmaceuticko-zdravotnickému komplexu a jeho vlastníkům.

Pro orientaci v aktuálních kosmických silách posílám také stručné astrologické povídání od astroložky Petry Nel na tento týden, které má podtitul "Hledání jistot v nejistém světe"

semináře s Kryonem s podtitulem "Den svobody myšlení"., tentokrát v Českých Budějovicích. Více viz v příloze. 

Krásný týden plný pohody
Láďa

 

 

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 12.5. 2013 - 19.5. 2013                          

            Milovaní,

procházíte obdobím vytrvalosti a objevování různých aspektů svých mnoha tváří. Udělejte si čas posedět v tichosti a klidu, otevřít svá srdce a připravit se na přijetí nových postřehů, které mohou právě přicházet. Buďte ochotni jít za hranice svého bývalého způsobu vnímání sebe sama, vkročit do neznáma s odvahou a vytrvalostí. Přeneste se přes to, jak zdánlivě vypadá váš okolní svět, a pohlédněte do světa, který je uvnitř vás. Jsou tam poklady, které čekají na objevení, vyjádření a přijetí; jsou to duchovní poklady.

 

Pohleďte na velkolepost vašeho pravého Bytí a vyzkoušejte si ho. Vyhřívejte se v záři svého zářícího ducha. Nyní začínáte chápat možnosti svého neomezeného Bytí a tu obrovskou sílu dobra, kterou ovládáte, abyste vědomě změnili svět kolem sebe. Ať je vaše úloha zde jakákoli, nyní je čas pustit se svou novou cestou po neprobádaných územích. Až pojedete na své vlně změny, zůstaňte v pevném spojení se svou vyšší přítomností. Díky tomu se otevírají mnohá srdce. Vy sami si dosud zažíváte napětí obou polarit svého nitra, což je v této době pro mnohé duše společnou zkušeností. Pamatujte, že to, co vás drží v těchto konfliktních energiích, je to, čemu se stále bráníte.

Pokud se to stane, zastavte se, několikrát se zhluboka nadechněte, abyste se uklidnili a zharmonizovali a opět propojili se svým vyšším já na své božské úrovni. Pamatujte, kdo jste - odvážné a dobrodružné duše, které přišly na tento svět uskutečňovat změny jen tím, že tu jste, což všichni perfektně plníte. Mnozí z vás zpracovávají a prožívají tyto dualistické energie energetického pole lidstva, které je všude kolem vás, a tímto vyvažováním pomáháte mnohým dalším prožít své čištění a rekalibraci příjemnějším způsobem.

Období, které vás čeká, vyžaduje přijetí osobní odpovědnosti za vše, co svými myšlenkami, slovy a činy tvoříte. Za ideální se považuje to, abyste všichni pracovali společně, neočekává se, že se budete transformovat okamžitě, takže nemusíte být tvrdí na sebe, ani na ostatní ve sféře vašeho vlivu. Jde o dlouhodobý proces, který probíhá krok po kroku, aby se váš operační systém stačil pozvolna přizpůsobovat. Čím bude více těch, kteří umožní integraci své vyšší božské podstaty se svým vědomím a svou buněčnou strukturou, tím silnější bude Světelné pole v atmosféře Země.

Současně s tímto procesem začnete pociťovat větší lehkost a v určitém bodě, který je pro každého z vás individuální, dojde k výraznému rozptylu hustých energií, což se projeví jako odlehčení vašeho ducha. Doporučujeme každý den pracovat s Fialovým plamenem, který pomáhá bezpečným a harmonizujícím způsobem urychlovat čištění, a tím vám pomůže povznést se do vyšších frekvencí. Často si přivolávejte St. Germaina, neboť jeho pomoc urychlí váš postup do nového Věku Světla. Udržujte si svou osobní integritu ve všem, co děláte, a vše bude i nadále v pořádku.

 

 Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

„Fyzika a věda“

 

MT. SHASTA, Kalifornie, 17. června 2007;
Toto živé Kryonovo poselství přijal Lee Carroll

 

 

Lee a Kryon tento channeling znovu channelovali a doplnili - pro ještě jasnější pochopení. Setkání na živo často obsahují zásadní informace, ale hodně je zprostředkováno emocemi, které tištěná strana prostě nemůže odhalit. Navíc Kryon channeling rozšířil o dodatečné vysvětlení obtížných konceptů, které byly původně prezentovány na živo pod časovým tlakem. Toto rozšíření vytváří ještě lepší komunikaci než je možné při živých nahrávkách.

 

 
 

 

 

 


Zdravím Vás moji milí, jsem Kryon z magnetické služby.

 

Určitě jsou tací, kteří nás vnímali, jakmile vstoupili dnes ráno do této místnosti, neboť jsme nikoho z vás nenechali o samotě! (Jedná se o druhý den konference.)

 

Můj partner si dělá starosti, což je pro něj neobvyklé. Často hovoříme o lásce. Mluvíváme o věcech, se kterými má při channelingu neustále co do činění. A najednou hovoříme o vědě. Využíváme jeho mozek inženýra, jeho logiku a jeho čistý kanál, abychom vám zprostředkovali věci, které si přejeme, abyste věděli. Proto bych chtěl v tento moment hovořit k němu a říct: „Milý partnere, uvolni se! Neboť budeme postupovat pomalu jako nějaký učitel. Budeme zprostředkovávat slova, kterým rozumíš. Informace bude dávat smysl. Ale postupuj pomalu, pomalu!“

 

Mezi vámi jsou tací, kteří se ptají, proč bychom měli dělat něco takového. Přišli jste kvůli esoterice a my vám ji včera zprostředkovali – množství esoterických informací. Nyní je doplňujeme o druhou stranu vědu, kterou byste měli bezpodmínečně vyslechnout. Věci, o kterých jsme včera hovořili, se dnes smísí s věcmi, o kterých jsme ještě nikdy nehovořili, abychom vám řekli pravdu o fyzice, možná o oblastech, o kterých jste ještě nikdy neslyšeli. Tímto způsobem vám nyní prezentujeme tyto věci, což bude archivováno. A jednoho dne to někdo vytáhne a bude to moci porovnat s tím, co už mezitím věda odhalí. Pak uvidíte splynutí pravdy. A budete muset přiznat, že je toto esoterické poselství skutečností… nejen nějaký člověk na pódiu, který baví masy lidí a dohaduje se o vědě. Jedná se zde o vysoce hodnotné myšlenky, které v průběhu doby najdete na stránkách vašich učebnic. Pozorujte, přihlížejte, čekejte.

 

Jsem Kryon z magnetické služby. Když bychom měli postupovat korektně, musíme se podívat zpět a správně to zaobalit. Již jsem řekl, že budu objasňovat astrologii a abych tak učinil, vezmu vás s sebou na malou vědeckou cestu ve vztahu k vaší biologii, kterou byste měli znát, neboť ona má souvislost nejen s astrologií, ale skoro se vším, co se děje s vámi a na vaší planetě. Já jsem Kryon z magnetické služby.

 

 

Magnetický charakter DNA

 

Vaše DNA je komplexní; je nádherná a každá jednotlivá část z ní existuje z nějakého důvodu. Neexistuje žádná přebytečná DNA, žádné nepotřebné díly, je nádherně koncipována. To, co se zdá náhodné a chaotické, takové není, neboť pořádek leží uvnitř interdimenzionálního rámce systému, který pracuje s těmito překrásnými vlákny. Ve 3D vidíte pouze dvojitou šroubovici. Mnoho let jste ji pozorovali jako vlákno – jedno jediné vlákno, které je zodpovědné za původ všech vašich znaků, které vás dělají tím, čím jste. Na konci vláken DNA jsou telomery. Tato dlouhá vlákna na pohled nedělají nic, než že se zkracují, jak stárnete – kopie jedné kopie a další kopie – možná jsou zodpovědná za to, co považujete za konečné úmrtí.

 

Nedávno vaše věda objevila něco, co bylo patrně přehlídnuto a co je v jádru jedním ze zásadních objevů - co vás spojuje s magnetickou mřížkou. Tímto objevem je, že jsou spolu telomery ve skutečnosti spojeny, že se telomery ve skutečnosti nezkracují. Smyčka, kterou DNA představuje, se zužuje. DNA není vláknem, ale smyčkou. Trvalo to nějakou dobu, než jste zjistili tuto pravdu, protože je to velmi malý spoj. A najednou už DNA není vláknem, ale smyčkou. A tady to začíná být zajímavé. Neboť v rámci této smyčky teď existuje vlastnost proudící elektřiny. Pochopte, člověk je bioelektrickým aparátem, váš mozek a synapsy a vaše svalové reakce všechny fungují přes neurony, které pro pohyb vašeho těla vystřelují impulsy, miliony a miliony impulsů. A tak jsou najednou elektrické pochody v těle spojeny s DNA, neboť proud protéká smyčkou DNA. Je nepatrný, i vašimi nejjemnějšími instrumenty skoro neměřitelný.

 

První, co vám doporučujeme, je následující: vědci, hledejte protékající proud! Protože zjistíte, že tam je. Nejen to, zjistíte, že proud protéká určitým způsobem prostřednictvím vaší chemie, ve které by protékat neměl! DNA by vlastně vůbec neměla vést proud, ale ona ho vede… skoro jako supravodič (vodič, který při poklesu teploty pod určitý bod vede el. proud bez odporu a tedy i beze ztrát – pozn. překl.). Takže nyní máte elektrický proud, který protéká smyčkou. V základech elektřiny se učíte, že každý proud procházející smyčkou vytváří magnetické pole. DNA má proto vlastní magnetické pole… každá dvojitá šroubovice. Ó, je malé. Ale když zohledníte miliónové množství těchto částí v lidském těle a to, že všechny mají magnetické pole, pak je celý člověk magnetický. A nyní tu sedíte a stojíte s vědeckými důkazy toho, že má lidská DNA skutečně magnetické pole.

 

A na základě fyziky magnetismu by vám to mělo říct ještě něco. Když jedno magnetické pole překryje druhé, stane se něco, co se nazývá indukcí. Indukce má jednu magickou vlastnost - když se setkají dvě magnetická pole a omotají se kolem sebe, uskuteční se komunikace a přenos energie. A to magnetické pole, se kterým jste indukcí spojeni, je magnetické pole Země. Ve vaší elektrotechnice využíváte indukci denně skoro v každém elektrickém přístroji, který máte. To, co byste měli vědět je, že je indukce motorem pro změny DNA, a že přijímá jak přiměřené, tak nepřiměřené magnetické instrukce k jednání z okolního prostředí. Proto jsme opakovaně varovali před tím, abyste se dlouhodobě vystavovali magnetickým polím. Avšak měli byste znát i další poznání – najednou máte možnost získávat informace přes magnetickou mřížku Země, poněvadž jste si nyní vědomi, že máte vlastní magnetický generátor, vaši DNA. To je ten důvod, proč: Já jsem Kryon z magnetické služby.

 

Nyní se se mnou vraťte zpět k informaci, kterou jsme vám dali v roce 1989, že Země má magnetické pole, které je podporou pro vaše vědomí. Dali jsme vám informaci, že se v případě opuštění tohoto magnetického pole nebudete cítit dobře. Nemůžete bez něho žít. Nyní vám to opět chceme dokázat, neboť to budete potřebovat pro cesty do vesmíru. Tato skutečnost se ještě nikdy nezměnila. V minulosti jsme prosili vědce, aby se zaměřili na zajímavé záležitosti, které čekají na objevení. Pozorujte, co se stane, když vyjmete lidi i jen málo z magnetického pole. Onemocní! Z důvodu výzkumů existují na pólech Země laboratoře. Vědci tam žili několik měsíců. Na pólech Země máte neutralitu – žádné slučování magnetismu. Existuje singularita na severním pólu a singularita na jižním pólu, které nejsou vyvážené pro lidskou buněčnou strukturu.

 

Takže, vědci, chci, abyste se podívali na zdraví těch, kteří byli v těchto laboratořích, neboť objevíte něco ve vztahu k četnosti jejich onemocnění a k případům rakoviny. Budou se jevit mnohem vyšší, než by mělo normálně být. Byli dlouho mimo rovnováhu a zaplatili za to tuto cenu. Také ti, kteří jsou dlouho na oběžné dráze, se nacházejí lehce mimo magnetické pole. Prozkoumejte jejich kostní dřeň. Zkoumejte jejich imunitní systém a zjistíte, že začíná selhávat, jakmile se pustí mimo magnetické pole. Magnetické pole planety pracuje s vaší DNA vám neznámým způsobem. Hovoří k vaší DNA.

 

V roce 1998 jsem vám sdělil, že se magnetická mřížka bude v dalších 10 letech pohybovat více, než tomu bylo posledních 100 let… a to se i stalo. Mnozí řeknou, že je na cestě k překlopení pólů. Ale nyní ještě ne. Mřížka se pohnula, jak jsem ohlásil (je to vědecky dokázaná skutečnost). A teď vám řeknu, proč se pohnula – protože jí pohnulo vědomí planety a Harmonická Konvergence byla začátkem tohoto pohybu. Není to náhoda. Začala se pohybovat, aby podpořila vaše osvícení, aby umožnila probuzení planety. Proto se pohnula a z toho důvodu byl a je roztroušen na celé planetě posun v intuici tolika lidí. Mřížka hovoří k DNA a k vědomí lidí. Náhle se ptají tisíce: „Existuje tady něco, co nám nebylo řečeno?“ Možná k nim patříte? Možná jsou z tohoto důvodu vaše oči na této stránce?

 

Existují ještě jiná místa na Zemi, kde je těžké žít, a to je nulový bod. Na rovníku a kolem něj se setkává pozitivní a negativní a pomalu se obrací, jedno se stává druhým. V těchto místech magnetické pole není konzistentní, není lineární. Jsou místa, kde je silnější a kde je slabší. Neprobíhá také přesně po linii rovníku. Uhýbá nahoru a dolů, bylo to zmapováno, vědci vědí, kde tyto nulové body jsou.

 

Pohlédněte na tyto nulové body a uvidíte oblasti největšího neklidu na této planetě, nejhorší nemoci, největší války a horory - vyvražďování národů na této planetě. Největší nerovnováha je v nule. To spočívá v magnetické mřížce a v tom, že DNA přijímá informace vyrovnávání. Před osmnácti lety nám byla položena otázka: „Kam máme jít pro maximální osvícení, Kryone?“ To bylo zveřejněno ve vůbec prvním záznamu „živého“ channelingu. A odpověď zněla: „Běžte tam, kde je chladněji.“ To není na rovníku. Teď rozumíte, proč jsme to řekli? Jděte od rovníku, jedno, kterým z obou směrů, a přijdete do oblastí, které jsou vyrovnanější a… chladnější! To je jednoduchá pravda.

 

A my tu sedíme a říkáme, nuže vědci, podívejte se na to, neboť najdete několik synchronicit, které jste nečekali. Když budete cestovat ke hvězdám nebo k planetám, tak si raději s sebou vezměte magnetické pole v simulované podobě. Přizpůsobte ho v těchto dnech, těchto letech, kdy sedíte v takovém kokonu, tomuto elektromagnetickému poli, které vám dává Země k dispozici. Pokud to neuděláte, zemřete. To musí být teprve objeveno těmi, kteří plánují cesty k jiným planetám a hvězdám (NASA). A zde přichází pozvání pro vědce studující život - pro biology. Ptejte se: „Potřebuje lidská buněčná struktura magnetické pole Země, aby mohla po delší dobu udržet život a být v rovnováze?“ Využijte informace získané v minulých letech o pólech - z doby, kterou jste již strávili na oběžné dráze Země. Odpověď bude ano.

 

Astrologie

 

Pojďme hovořit o astrologii. To se zdá být esoterickým tématem, ale není. Jedná se o jedno z nejvíce nepochopených označení vědy… zařazeno jako okultismus a vysmíváno těmi, kteří neumí jasně myslet. Chtěl bych vám jen připomenout, že takhle byli zařazeni i ti, co věřili na choroboplodné zárodky, než byly dokázány. Představte si neviditelný mikroorganismus, který způsobuje nemoc (ó hrůza, to musí být okultismus, nebo plán ufonů, kteří chtějí ovládnout Zemi :-)) ). Jakmile to vaše nástroje a vaše moudrost rozluštila, stalo se to vědou a pomohlo to zachránit životy. Nyní vám říkáme, že s astrologií je to stejné. Je to věda, která je v současnosti považována za mysticismus.

 

Pokud jste doposud mohli sledovat můj výklad o magnetismu, budete rozumět, že jste jako lidé neustále ovlivňováni magnetickou mřížkou planety a že to bylo naplánováno za účelem komunikace a rovnováhy. Chtěl bych vám odhalit, co přistane na magnetické mřížce Země (co tam bude umístěno), co by mohlo být součástí komunikace, o které mluvíme. Ó, existuje celé množství informací, které jsou tímto způsobem doručovány, ale já budu hovořit pouze o těch astrologických.

 

V centru vaší sluneční soustavy je Slunce. Vaše Slunce je díky gravitaci magneticky opatřováno vzorci každou vteřinu dne. Zemskou tíži, přitažlivost, nelze oddělit od magnetismu, neboť jsou to vědecky vzato dvojčata, se stejným znakem, který chce být teprve pochopen, stejně jako vztah mezi nimi. Svůj podíl tu má i světlo, protože i světlo je interdimenzionální. Když něco může být ve vaší skutečnosti pozorováno na dvou místech současně, pak to musí být v kvantovém stavu (mít interdimenzionální vlastnosti), a světlo spadá spolu s magnetismem a přitažlivostí do této kategorie. Magnetismus, přitažlivost a světlo jsou tajemstvími vaší reality. Žádnému z nich nebylo doposud skutečně porozuměno. Místo toho je jednoduše využíváte. Víte, co dělají, ale nemáte vůbec tušení, čím jsou. Čas k tomu také patří, ale čas je výsledek ostatních tří, není to samostatná energie.

 

A tady je vaše Slunce s planetami, které svým pohybem kolem Slunce za ně tahají a tlačí. Představte si sílu vlivu různých konstelací, kterými vaše planety procházejí, na Slunce. Na okamžik si představte, že byste mohli přitažlivost a neuvěřitelné síly přitažlivosti vidět jako k planetám vedoucí provazce, které tahají za centrum Slunce. Neboť tímto způsobem je Slunce denně opatřováno vzorci, celou dobu, každý moment.

 

Toto opatřování vzorci je interdimenzionální vzorování Slunce. Proto by se dalo říct, že je kvantový vzorec Slunce v každém okamžiku jiný, v závislosti na tom, kde jsou planety. Přemýšlejte o tom, co dělají vlastnosti tlaku a tahu se Sluncem, když jsou planety seřazeny v jedné řadě! Přemýšlejte, co se děje při uskutečnění toho, co nazýváte retrográdností (zdánlivý zpětný pohyb nějakého obíhajícího nebeského tělesa při pozorování z jiného obíhajícího tělesa). A teď tu máme neustále se měnící vzorec Slunce, který je interdimenzionální, který je magnetický a dokonce ovlivňuje čas. Přemýšlejte o tom, co se se vzorci děje, zatímco se planety pohybují na pozice, které vy astrologové znáte.

 

Co víte o Slunci kromě skutečnosti, že vysílá světlo a horko? Slunce fouká celou dobu směrem k Zemi něco, čemu se říká sluneční vítr. Je to neustálý proud nabitých částeček (magnetismus)! Je to informace o vzorci Slunce, která je doručena magnetické mřížce Země. A pokud o tom pochybujete, tak jděte a prohlédněte si vaši Auroru Borealis (Polární Záři). Neboť to je jméno pro světelnou podívanou na sluneční vítr, když se setká s magnetickou mřížkou Země - vytváří vlastní indukci a zprostředkovává vám informaci o vzorci Slunce.

 

Když dorazí sem na mřížku planety, pak je tento vzorec prostřednictvím další indukce okamžikem vašeho narození přenesen do vaší DNA. Narození je okamžikem, kdy jej přijmete, protože pak učiníte svůj první nádech a jako nezávislý život uděláte svou první interakci s okolím. Vodnář, Ryby, Rak – dostanete vzorec ze Slunce. A tento vzorec je odrazem planetární konstelace v okamžiku narození. Tento vzorec je pak uložen ve vaší DNA jako životní síla, o které jsme hovořili včera, když se jednalo o zdánlivý chaos energie na interdimenzionální oblasti. Týká se vás to a od tohoto okamžiku jste přístupní energii těchto vzorců, jakmile se ve vaší sluneční soustavě opět nakonstelují. Nazýváte to astrologií. Je to nejstarší věda na planetě a je intuitivní (část našeho „vědoucího“ vědomí).

 

Jsou tací, co řeknou: „Já tomu nevěřím.“ Věděli jste, že vaši DNA ovlivňuje už samotný sluneční vítr bez přitažlivosti? Právě jsme vám zprostředkovali informaci, že jste vnímaví pro vzorování vznikající oběžnou mechanikou, dokonce vaším vlastním měsícem, který nevysílá žádný vítr, a mnozí přesto řeknou: „Stále ještě tomu nevěřím.“ V pořádku, zeptám se vás na to, jak si vysvětlujete syndrom úplňku? Měsíc je největším Zemi obíhajícím tělesem, opatřuje vzorcem Slunce a také rozhodujícím způsobem prostřednictvím své gravitace opatřuje vzorcem vaši magnetickou mřížku. (Gravitace je příbuzná magnetismu.) Protože je tak blízko, interdimenzionální tah přitažlivosti Měsíce ve vás vyvolává cykly. Čím to je, že policejní jednotky na celém světě organizují za úplňku extra směny? Mnozí řeknou: „No, to je jednoduché. Pak je totiž větší světlo a je víc zločinů.“ Ne, to by bylo v souvislosti se světlem, ne s oběhem Měsíce, neboť se to děje i v zamračených úplňkových nocích. Zeptejte se v nemocnicích, neboť i ti jsou zapojeni a ošetřují v tyto dny větší množství úrazů, obětí nehod apod. Vědí, že je úplněk náročným obdobím. Teď to zkuste vysvětlit… jedinou možností je astrologie. Astrologie má podstatný vliv na lidské chování, je vědou a zahrnuje DNA a lidské myšlení. Umíte si představit, jak to může pomoci lidstvu, když to konečně bude uznáno? Jste vnímaví na pohyby planet. Žijete společně s Gaiou (Zemí). Jste součástí systému. Mohli byste to kdy popřít? To je věda.

 

Nyní, astrologové, pochopíte, proč jsme vám před 18ti lety řekli, že nastane v diagramech (horoskopech) odchylka, která by měla být "před a po" opravena, abyste zjistili, co se stalo ve vztahu k posunu energie a k posunu magnetických mřížek mezi tehdy a nynějškem. Mluvili jsme o třístupňovém vlivu ve vašich diagramech mezi nynějškem a 2012. Tyto 3 stupně jsou součtem otevírání a zavírání rozpětí domů do nových velikostních konfigurací. Běžte a udělejte tyto opravy a uvidíte, co máme na mysli. Překryjte situaci před a po, a objevíte to díky výpočtům pro klienty, pro které jste sestavili diagramy před a po - co se událo a jak se změny posunují a přeměňují. Dokonce i astrologie je dynamická, neboť je doopravdy příbuzná s magnetismem.

 

Teď si můj partner (Lee) myslí: „No, to bylo snazší, než jsem si myslel.“ To, co nyní přijde, nebude. (Smích)

 

Nové zákony fyziky

 

Budeme hovořit o fyzice. Chtěl bych vám dát historické pozadí k jedné záhadě. Chtěl bych vám vyprávět, co věda s touto záhadou udělala. Pak bych chtěl říct několik věcí, které ještě nikdy nebyly řečeny.

 

Jedná se o nádherný zákon a sestavil ho Newton. Je to zákon, který je zodpovědný za celou mechaniku oběžných drah vaší sluneční soustavy. Všechny je objasňuje, je to druhý Newtonův zákon. Je to popis. Opatrně, příteli, pomalu. (Kryon upozorňuje Leeho, aby byl zvlášť jasný.) Je to popis jeho základních formulací síly, hmoty a zrychlení. A tyto základy objasňují pohyby planet – jak pohyb, tak i setrvačnost pohybu všude. Dělají to tak dobře, že tato formulace zodpovídá za výpočty, na základě kterých jsou posílány satelity na oběžnou dráhu a sondy do sluneční soustavy. Celá matematika, takto fixovaná na Newtonův druhý zákon, funguje.

 

Pokud jste si toho ve vaší vlastní sluneční soustavě všimli a pokud máte zájem o astrologii, uvidíte, co viděl Newton – že planety (předměty s konstantní hmotou), které jsou blíže vlivu přitažlivosti Slunce, krouží jinou rychlostí než ty, které jsou dále. To se stalo Newtonovým zákonem a to se potvrzovalo dodnes - dokud vaše věda nezjistila pár výzev.

 

První, co vzbudilo zájem, bylo to, že když byly části příliš malé, zákon se zhroutil. Už se to neodehrávalo podle pravidel. Když se jednalo o atomové struktury, byl vzorec jiný. To byl přesněji řečeno důvod zrodu kvantové fyziky – objasnění malého a velmi malého, a teorií, které s tím jsou spojeny, včetně interdimenzionálních. To bylo pro vědu akceptovatelné. Nové teorie oznamovaly, že když je něco supermalé, musí interakce mezi nosiči hmoty probíhat jinak. Mnozí říkají, že by to mohlo být tím, že menší částice nemají konstantní hmotu planet nebo měsíce – pro vědeckou mysl to nebylo až tak těžké to zvládnout. Lidé mají také možnost experimentovat se supermalým v urychlovači částic – protony a anti-protony nechávají skoro světelnou rychlostí kolidovat, aby viděli, co se stane. Tak mohli lidé nový zákon ověřit v rámci supermalého světa. Pak se stalo ještě něco.

 

Se vznikem nových „očí“ Země, počítačem řídícím zrcadla v teleskopickém zařízení, jste začali zřetelně vidět vzdálené galaxie a zkoumat je. Ke svému velkému překvapení astronomové uviděli hvězdy rotovat kolem centra Galaxie, podobně jako rotuje vaše sluneční soustava kolem centra Mléčné dráhy, ale s velkým rozdílem. Nedržely se Newtonova zákona!

 

Ke svému překvapení astronomové zjistili, že se rotující hvězdy pohybují kolem centra nějaké galaxie v tzv. „plochém rotačním režimu“. Chtěl bych vám to vysvětlit. Když vezmete kotouč a položíte na něj kamínky blízko a daleko od středu a pak budete pomalu otáčet, pak zjistíte, že všechny na kotouči ležící částečky rotují stejně, ponechávají si perspektivně neměnný vliv na sebe navzájem. Jinými slovy, jeden se nepohybuje rychleji nebo pomaleji v závislosti na své vzdálenosti od centra. Tomu se říká plochá rotace a je to to, co dělají galaxie.

 

Každopádně náhle neplatí druhý Newtonův zákon! Hvězdy mají velkou konstantní hmotnost, a přesto nedodržují pravidla orbitální mechaniky. Zdá se, že Newtonův zákon funguje pro sluneční soustavy, ale ne pro galaxie. To nedává smysl - je to srdcem kontroverze a eventuálního objevu něčeho, co astronomie začíná vidět.

 

V matematice měření energie univerza věda uvádí, že existuje něco, co vytváří neviditelnou energii, která působí na hmotu způsobem, který ovlivňuje Newtonův zákon. Říkají, že neví, co to je a nemohou to vidět. Je to neviditelná energie, která vytváří nový druh orbitálního systému, o kterém si nyní uvědomují, že je součástí všech galaxií. Nazývají to tedy temnou hmotou, mysteriózní hmotou, která vše ovlivňuje.

 

Temná hmota ve skutečnosti není temná. Je to jednoduše vědecký výraz pro chybějící energii. To je vše, co to je. Něco tahá a tlačí způsobem, který neodpovídá mechanice oběžných drah druhého Newtonova zákona. Jak je to možné? Teď tu máme záhadu. Ve velmi malém to nefunguje. Ve velmi velkém to nefunguje. Ve vaší sluneční soustavě to, zdá se, funguje. Někdo na tom v současnosti pracuje a já se o tom musím zmínit. Takže si na chvíli nasaďte svůj esoterický klobouk. Newton měl asistenta, který se na jeho práci velmi podílel. Tento asistent dnes žije a je samozřejmě astronomem. Reinkarnoval se, aby pokračoval v této práci, a to také dělá. A je velmi blízko, aby to objevil.

 

Řeknu vám, proč tato záhada přetrvává. Budu se snažit hovořit výstižně, abyste fyzice rozuměli. Tímto způsobem to nikdy nebylo odhaleno. Jste blízko objevu a už je to ve vzduchu. Takže vám nedávám nic, co by svobodná lidská vůle nemohla sama objevit. Řešení se již vznáší v systému a čeká na objevení.

 

Doplnění známých sil v univerzu

 

Až bude nová teorie objevena, narazí na vědecký odpor, a já vám řeknu proč – protože budete muset přepsat a doplnit čtyři síly univerza. (Polknutí! Změnit známé síly? Lee teď dýchá ztěžka.) Vyjmenuji vám tyto 4 síly univerza, jak je znají fyzikové a jak jsou ve fyzice označovány. Nebudu je vysvětlovat. Poslouchejte, co řekli vědci o těchto pouhých 4 silách, které kontrolují všechno. První je přitažlivost (gravitace) a je označována za slabou sílu. Druhá je elektromagnetismus a je označován za silnou sílu. Tvoří pár. A dvě další jsou dalším párem; číslo tři je označováno jako slabá atomová síla a čtyřka jako silná atomová síla. Tyto čtyři jsou údajně zodpovědné za vše, co se děje, ale najednou existuje záhada. Chybí energie! Nenapovídá to ve skutečnosti, že by jich místo čtyř mohlo být šest? A vypadají následovně.

 

Chtěl bych, abyste pohlédli na přírodu. Podívejte se na přírodu vaší planety. Skoro vše vzniká (a děje se) ve společných dělitelích dvanácti. Matematici je znají (je jich tu šest). Nejčastější společní dělitelé 12, které můžeme v přírodě pozorovat, jsou 3, 4 a 6. Když necháte krystalizovat samotnou vodu, vytvoří šestiramenný vzor (sněhovou vločku). Tvary krystalů jsou založeny na 12kovém systému, přičemž se jasně ukazují společní dělitelé 12, hlavně 6. Před mnoha a mnoha lety jsme vám říkali, že by měla být elegantní věda fyziky založena na 12kovém systému. Je to interdimenzionální matematika, která obsahuje nulu, která znamená něco jiného než nic nebo nekonečnost. Nula v univerzální matematice 12kového systému znamená potenciál všech možných odpovědí. Není to empirická matematika jako ve 3D, avšak kdybyste ji začali používat, přinesla by vám některá pochopení. Dává to například smysl, aby jedna z vašich základních rovnic pro výpočet kruhu – [π] - bylo iracionální číslo? (V matematice je iracionální číslo to, které - vyjádřeno decimálně (v desítkové soustavě) - dává nekonečnou, nepravidelnou řadu čísel.) Je nekonečné! Dává to smysl u jedné z nejzákladnějších rovnic univerza? Víme, že jste umístili na jedné ze svých kosmických sond tabulku s nápisem a číslem , abyste mohli komunikovat s tím, kdo ji náhodou najde. Je to jako matematická komunikace pro případ, že se najde inteligentní forma života, která by pak viděla: „Ó, lidé mají pí! Proto musí být inteligentní.“ Chtěl bych vám říct, co bude inteligentní civilizace opravdu vědět, až to uvidí. Kouknou na to a řeknou: „Tyto inteligentní bytosti létají do vesmíru a ani nemají duodecimální matematiku! Podívejte se, co považují za . Musí ještě pracovat s decimálním systémem.“ Je to jako byste našli vyvinutou společnost s černobílou televizí.

 

V přírodě existuje šest sil. I když je čtyřka společným dělitelem 12, vyskytuje se 6 a 12 nejčastěji a jsou přírodě nejblíže. Podívejte se na chemii vaší DNA a pozorujte společné dělitele 12 ve vaší chemii. Najdete ji všude. Než vám dám název dalších dvou sil, chtěl bych vám říct něco o pojmenování. Popíšu vám jejich vlastnosti, místo abych je pojmenoval, neboť budou nazvány tak, jak si bude věda přát a vysvětlí to pak temnou hmotu.

 

Mezi galaxií a sluneční soustavou existuje rozdíl – velký rozdíl. Newtone, poslouchej! Ve středu sluneční soustavy se nachází obyčejná hmota. Je jedno, jak velké je slunce libovolné sluneční soustavy, reprezentuje obyčejnou konstantní hmotu. Magie a objevy leží v gigantických systémech, jako např. v galaxiích. Před lety jsme vám řekli, co se nachází v centru galaxie a způsobuje rotaci, ještě než to bylo pozorováno vědou. Řekli jsme, že je v centru něco interdimenzionálního – černá díra. Před pár lety jsme vám sdělili zbytek; řekli jsme, že v centru každé galaxie jsou dvojčata. Existují tam dva kvantové znaky. Jeden z nich nazýváte černou dírou a druhý nemůžete vidět a to je to dvojče. Jsou systémem tlaku a tahu (push/pull system) interdimenzionální energie. Reprezentují chybějící veličiny mezi známými silami univerza a energie, která se vlní sem tam.

 

Nyní pozor (je tím myšlen hlavně Lee). Dám vám k tomu několik duševních obrazů. Chtěl bych vám vyprávět, co se stane, když se tento druh interdimenzionálních energií nachází v centru něčeho. Newtonův zákon už není použitelný, protože centrum není obyčejnou hmotou. Interdimenzionální energie má vaznou sílu (kohezi). Na základě této koheze vzniká plošně rotující galaxie. Existuje celá řada zákonů, které musí být formulovány k popisu jedné slabé a jedné silné interdimenzionální síly. To jsou ty poslední dvě z šesti. Máte přitažlivost, elektromagnetismus, silnou a slabou atomovou sílu, a nyní máte číslo 5 a 6, silnou a slabou interdimenzionální sílu.

 

Nové informace o centru galaxie

 

Každá galaxie má ve svém centru systém tlak-tah. To je systém energie dvojčat, ale vy vnímáte jen jedno. Jste přesvědčeni, že je to neviditelné, a je to černá díra. Nevychází z ní žádné světlo a vy se domníváte, že je singulární, jedinečná. Jak 3D! Není to jedna věc, je to nádherné dvoj-ouško jehly. Nyní poslouchejte. Jakmile jste začali mapovat univerzum a viděli, jak jsou skutečně uspořádány galaxie, už jste věděli, že to není náhodné. Není to zajímavé? Nemělo by to to, co nazýváte velkým třeskem, všechno bez výběru až skoro na nic rozprášit? Tak proč proto existuje vzorec? To je ta krásná část, milí lidé. Existují vzorce ve zdánlivém chaosu interdimenzionální události, která byla velkým třeskem. Jak jsme vám dříve sdělili, velký třesk byl opravdu velký, byla to interdimenzionální kolize s jinou interdimenzionální silou. Interdimenzionalita se zdá být chaosem se skrytým vzorcem.

 

Představte si se mnou gigantickou jehlu se dvěma nitěmi. Jedna jde do černé díry a druhá z ní vychází. Tyto nitě jsou interdimenzionální provazce síly, spojení s jinými galaxiemi, které spolu mají navzájem protkána (jedno vlákno dovnitř, jedno ven) svá centra, kterými jsou dvojuché černé díry. Jeden tlak a jeden tah – interdimenzionální síla, které si ještě nejste vědomi, která navléká galaxie, všechny je spolu spojuje. Teď si v duchu představte, že toto tkaní má symetrii a účel. Kdybyste se mohli dívat z určitého úhlu pohledu skrze jejich střed do středu univerza, poznali byste symetrii mandaly. Galaxie společně vytvářejí nádherný tanec. Symetrie dává smysl a ten je duodecimální (12kový systém). Vyzýváme vás, abyste to prozkoumali. Tato vlákna, která se vinou dovnitř a ven s právě popsanou Novou silou z center galaxií, vytvářejí mřížku. Je to mřížka se symetrií a účelem… kosmická mřížka (jak Kryon před mnoha lety definoval). Je krásná. A je to ta chybějící energie univerza pro ty, kteří ji hledají. Tmavá hmota, kterou všichni hledají, se nenachází v prázdných prostorách mezi věcmi. Je v interdimenzionálních provazcích síly mezi galaxiemi a má to svůj účel. Ó, je to nádherný systém. Chcete, aby tmavá hmota dávala 3D smysl, ale to nejde. Souvisí s interdimenzionálními silami univerza, které jsou kvantové, a proto mimo čas a mimo předběžné výpočty vašich 3D rovnic.

 

Další velký objev… kvantové vidění

 

OK, tady je ještě další bod. Chtěl bych vám dát ještě další náznaky. Znovu – už se to vznáší v éteru (je to zralé pro brzké objevení). Lidé tyto věci musí sami objevit, ale my dáváme náznaky. Až se tyto objevy uskuteční, budete vědět, že jste se to nejprve dozvěděli tady (Kryon se usmívá).

 

Je to technické. Vysvětlím vám to. Již roky astronomové montují na své teleskopy speciální objektivy, aby si otevřely nové způsoby vidění univerza za hranicí normálního světla. Pro skutečnou astronomii je sbírání obyčejného světla pasé. Nyní chtějí sbírat záření. Chtějí používat spektrální analýzu, aby poznali, z čeho věci jsou. Chtějí měřit rychlost objektů, aby na základě posunu k červené nebo k modré věděli, zda se objekty pohybují k pozorovateli nebo od něj. Již roky nasazovali na své teleskopy speciální objektivy, aby mohli analyzovat to, co normální světlo nemůže ukázat. Většina z vás si neuvědomuje, že se mnoha teleskopy na planetě vůbec nedá dívat! Je to počítačem řízené sbírání toho, co se schovává ve světle, nebo je přístupné jinými metodami. Vědí, jak jsou věci horké, z čeho jsou, kam se pohybují a anomálie jejich drah.

 

Nebylo by super, kdyby někdo na Zemi vynalezl interdimenzionální astronomický objektiv? A kdyby to tak bylo, co byste viděli? Viděli byste přesně to, co jsem popisoval. Jako první byste uviděli černé blíženecké díry, které vypadají jako jedna. Interdimenzionální objektiv se dívá na přitažlivost a čas, a na jejich přetvoření do vzorů.

 

Kdybyste se tímto objektivem dívali na univerzum, pak byste viděli, v jakém vztahu spolu jsou tato dvojčata, jejich pulzování, a viděli byste velmi jasně provazce, které propojují galaxie. Nebylo by to nádherné? Vysvětlilo by to chybějící energie, že? Dalo by to vědcům důvod zvýšit počet sil ze čtyř na šest! A… to je proveditelné.

 

Nyní vám řeknu, jak by tento objektiv vypadal… skoro. (Kryon se usmívá.) Instrukce číslo jedna: nemůžete ho umístit na čočku. Musí být co nejblíže u přijímacího dílu. V případě optického teleskopu je to zrcadlo. V případě digitálního teleskopu je to jeho digitální oko. To znamená, že tento objektiv nemůže být umístěn nikde jinde než v úrovni ohniska. To má význam hlavně pro ty, kdo sestavují teleskopy. Instrukce dvě: Tato čočka objektivu není fyzická. Je to plazma. Tato plazma je držena pohromadě neuvěřitelně silnými magnety. Ó, a je velmi studená. A toto jsou ty náznaky.

 

A když to vyvinete, zapnete a provedete korektury ve vztahu k magnetismu, který umožňuje koherentní (soudržnou) plazmu, je to příští krok astronomie – revoluce a odhalení (revelation - revolution, slovní hříčka). Fyzika se změní; vaše skutečnost se změní; a já vám řeknu proč. To je poslední vědecký bod, než skončím. Řeknu vám proč. Když budete pozorovat interdimenzionální věci, pak je život jednou z těch neočekávaných věcí, které uvidíte! Život vynikne pro svoji životní sílu. Můžete (za použití tohoto filtru) hledět do galaxie a hvězdy, které září, budou mít kolem sebe život! Co vy na to? A všichni se teď mohou bát. (Smích) Je to nevyhnutelné, víte to? Toto byl náš vědecký kanál.

 

Odchod …

 

Brzy půjdete. Zvednete se ze své židle a odejdete. Mnozí z vás si budou dělat starosti, a řeknete si: Kdyby existovala cesta, jak si udržet tuto energii… To mám vážně rád.“ Moji milí, chtěl bych vám říct, že toto máme společné. Nám to také dělá opravdu dobře. To přináší otázku - kdo přišel, aby uviděl koho? Rozumějte, hledáme si výmluvy, abychom s vámi mohli trávit čas. Řekneme, že budeme provádět vědecký channeling, esoterický channeling, jenom abychom u vás mohli sedět, chápete? Jenom abychom u vás mohli být.

 

Chcete tu být, protože máte zájem. Ale my tu chceme být, protože vás milujeme. Chtěl bych vás pozvat, abyste si tento okamžik vytvořili každý den vašeho života. Možná řeknete: „No, to je těžké. Nemáme kolem sebe všechny tyto lidi. Nemáme tyto mimořádné lidi na pódiu. A nemáme tu hudbu. A, a, a…“ Ale ano, máte! Právě jsme vám předali dva dny toho všeho; ponořilo se to do vašeho vědomí a vy to můžete libovolně zase vylovit, přesně jak je to teď. Odeberte se do kvantového stadia. Vyjděte ze 3D, jenom trošku! A pak se usmívejte, když to ucítíte.

 

V této místnosti jsou tací, co vědí, o čem mluvím, a vědí, že kompletní energie těchto dvou dnů se k vám vrátí, když se odeberete do toho prostoru, který nazýváte meditací. Je ve vás a vždy ve vás bude. Můžete vstát a opustit tuto místnost. Akce skončí. A budou tací, kteří řeknou: „No, to bylo skutečně velmi, velmi dobré. Škoda, že už je po všem!“ Není po všem! Není po všem. Chceme s vámi jít domů, stejným způsobem, jakým jsme tu s vámi. Nuže, to je kvantum! Mohli byste to udělat? Dobře!

 

Jsou tací, kteří v posledních dvou dnech přijímali poselství. Tato poselství často zněla takto: Važte si sami sebe. Postupujte pomalu. Ve vašem životě existuje určitý záměr a nechejte do vás a z vás proudit kosmickou inteligenci. Buďte plní míru. Přestaňte si dělat starosti. Zvyšujte svoji životní sílu a zlepšujte své zdraví. Existuje systematické spojení mezi všemi lidmi v této místnosti a těmi, co to čtou, stejně jako mezi galaxiemi univerza. Využijte tohoto spojení a nechejte je pro vás pracovat, milí Pracovníci Světla.

 

Nejste sami.

 

Nejste sami.

 

Poselství od Kryona se nikdy nezmění. Až můj partner naposledy vydechne, bude jeho výdech o Lásce Boha k vám, o tom, jak vypadá rodina, a jak moc nám scházíte, když jste zde (na Zemi). Je to doba velké radosti, zrcadlení a odhalení, a vy nám všem dovolujete se o ně s vámi podělit. Tato bytost zde je zamilována do lidstva. Bratři a sestry, až vás v nějaké formě zase uvidíme, nechejte Lemuřany si hrát. Nechejte je zpívat své písně. Toto je doba, na kterou jste čekali, moji bratři a sestry, rozlijte se v této místnosti, ať Pracovníci Světla vědí, že jste tady.

 

A tak to je.

 

Kryon

 

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Martina Mangová (www.channeling.wbs.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

 

Vědci uvádějí že sledování televize doslova zabíjí vás i vaši rodinu

 

 

 

Aneb přehled toho, co vám vše může způsobovat televize

Každý ví, že televize není zdravá, ale po přečtení toho, co zjistili vědci o tom, jak špatné sledování televize opravdu je, možná budete šokováni a pobouřeni z informací, které jsou před námi skryté po desetiletí. Existují stovky vědeckých studií, které ukazují devastující účinky televize na vaše zdraví, inteligenci, štěstí a dokonce na vaši délku života.

Jako výňatek z knihy Remotely Controlled and The Plug-in Drug jsou zde některé z důsledků sledování televize, každý z nich je podpořený několika zdokumentovanými vědeckými studiemi.

 

Závěry z vědeckých studií o zdravotních dopadech televizorů:

# Je hlavní příčinou deprese 
# Snižuje studijní výsledky 
# Snižuje libido u mužů a žen
# Je nejčastější příčinou poloviny trestné činnosti související s násilím
# Brzdí vývoj dětského mozku
# Poškozuje mozek u dětí i dospělých
# Utlumuje vývoj mluvení
# Snižuje chápáni čteného textu
# Zvyšuje pravděpodobnost rozvoje hyperaktivity u dětí
# Snižuje tvořivost a představivost
# Snižuje schopnost uspět
# Způsobuje problémy se zrakem
# Zmenšuje pravděpodobnost že budete cvičit
# Způsobuje emoční problémy
# Jedna z mnoha příčin autismu
# Způsobuje, že více jíte
# Způsobuje touhu po sladkém
# Způsobuje obezitu
# Zvyšuje šance dětí stát se později alkoholikem
# Způsobuje že se muži cítí být v lásce s partnerem druhotní
# Způsobuje, že ženy cítí, že si méně zaslouží lásku
# Způsobuje, že spolu rodina tráví méně času
# Zvyšuje množství rozvodů
# Zvyšuje množství negativních nálad
# Zvyšuje počet napodobených sebevražd
# Snižuje sebevědomí a sebedůvěru
# Zvyšuje touhu po kosmetických chirurgických zákrocích
# Snižuje váš věk dožití
# Snižuje sportovní výkon
# Způsobuje Alzheimerovu chorobu
# Stresuje tělo
# Způsobuje spánkovou deprivaci

Pokyny pro „bezpečné“ použití televize

Vzhledem k tomu, že doba sledování televize je přímo úměrná tomu, jak jste v životě šťastný, čím méně tedy budete TV sledovat, tím lépe. Nicméně si uvědomujeme, že totální odstranění televize z vašeho života nemusí být realistické a jelikož vlády světa nejsou dostatečně zodpovědné, aby vytvořily bezpečnostní pokyny pro sledování televize, přinášíme vám několik pokynů od výzkumníku z Harvardu založených na současné vědě. Zde jsou doporučené denní dávky pro sledování televize:

* Děti mladší tří let by se neměly dívat na žádnou zábavu na obrazovce

* Po tomto věku by sledování kvalitních programů v televizi mělo být omezeno na jednu hodinu denně

* Teenageři by měli být omezeni na 1,5 hodiny denně

·A dospělí dvě hodiny denně

 

„Zbavení se vaší televize by nemělo být považováno za extrém a po krátké době vám to bude chybět jen velice nepravděpodobně."
- Dr. Aric Sigman

 

Zdroj: endalldisease.com, Překlad: toxio.cz

 

 

 

 

 

 

Léčebný kód -
Revoluční léčebná metoda, která nemá v dějinách obdoby - vyléčení všech nemocí na buněčné úrovni

 

Metoda léčebných kódů byla Alexi Loydovi doslova vnuknuta při návratu domů ze semináře, a jak sám v úvodu knihy píše, byla to odpověď na dvanáct let trvající hledání léku na těžké deprese jeho manželky. Zrodila se tak zcela unikátní léčebná metoda, kterou může člověk provádět sám a využívat ji k léčení téměř všech fyzických i psychických nemocí a také k odstranění problémů týkající se vztahů a kariéry. Alex Loyd popisuje tuto metodu velmi svěžím a snadno pochopitelným způsobem a její účinnost dokládá výpověďmi lidí, jimž zcela zásadně změnila život. Systém léčebných kódů vychází z kvantové fyziky a jeho základem je odstranění problému přímo v jeho zdroji, nikoli pouhých symptomů. Je to metoda snadná a její základní cvičení trvá pouhých šest minut, ale svědectví mnoha klientů Dr. Loyda jasně dokazují, že i za tak krátkou chvíli se člověk může zbavit stresu vyvolaného destruktivními buněčnými vzpomínkami, jež způsobují vznik různých nemocí a dalších problémů. Stačí otevřít knihu a pustit se do toho!

Tento systém léčení je založen na poznání, že existuje pouze jeden zdroj nemocí – a tím je fyziologický stres. Fyziologický stres nastává, když náš nervový systém není v rovnováze. Léčebné kódy odstraňují z organizmu fyziologický stres způsobem, který nemá v dějinách lékařství obdoby. Terapii tzv. léčebného kódu objevili a rozpracovali dva lékaři – Dr. Alexander Loyd a Dr. Ben Johnson.

Dr. Alexander Loyd je vysvěcený kněz, který po deseti letech studia získal doktorské tituly v oborech neuropatické medicíny a psychologie. Dvanáct let se tento muž modlil za vyléčení své ženy a hledal způsoby, jak jí pomoci s klinickými depresemi, které ji velmi sužovaly. Na jaře roku 2001 objevil jednoduchý fyzikální mechanismus odstraňující stres z těla tím, že léčí jeho zdroj. Tímto způsobem během pár týdnů vyléčil mnoho let trvající deprese své ženy. Dr. Loyd pak rok a půl ověřoval tento mechanismus pomocí testů na variabilitu srdeční frekvence, což je klasická lékařská diagnostická metoda, vyhodnocující úroveň stresu v autonomním nervovém systému (na vůli nezávislém). U 86 % případů stres z těla zmizel během 20 minut.

Dr. Ben Johnson je lékař, který se metodou léčebných kódů vyléčil z Lou Gehrigovy choroby. Jde o nevyléčitelné onemocnění, které končí smrtí zhruba pět let po diagnostikování. Léčebnými kódy se z této zákeřné nemoci úplně uzdravil zhruba po třech týdnech. Hlavní oblast jeho zájmu je léčba rakoviny.

·Základní princip léčebné terapie

Systém léčebného kódu je založen na poznání, že existuje pouze jeden zdroj nemocí a tím je stres. Fyziologický stres je stav, kdy náš nervový systém není v rovnováze. Větší část nervového systému se nazývá autonomní nervový systém, který pracuje automaticky. Autonomní nervový systém (ANS) má dvě části – parasympatický nervový systém (PNS), který se stará o růst, léčení a udržování těla, a sympatický nervový systém (SNS), který není využíván tak často jako ten předchozí, nicméně v otázce zdraví a nemoci hraje významnou roli. Sympatický nervový systém je to, čemu se říká systém "útoku, nebo útěku". Když se člověk rozhodne, zda zvolí útěk, nebo útok, v jeho těle se začne dít mnoho věcí. Změní se proudění krve – krev už neproudí do žaludku ani do přední části mozku, ani do ledvin a do jater, ale proudí převážně do svalů, protože tělo ví, že ho něco ohrožuje a je třeba mít sílu na boj nebo na úprk. V tu chvíli přestane proto zpracovávat potravu ve střevech nebo se zbavovat toxinů z jater a vyvažovat hladinu elektrolytů v ledvinách nebo kreativně uvažovat. Jde o mimořádnou situaci a tělo se musí bránit. Co se ale stane, když je člověk v neustálém stresu? V jeho těle je stálé napětí, svaly jsou stažené, člověk je pod neustálým tlakem a tím se začnou poškozovat vnitřní orgány a hlavně imunitní systém. Poškození se děje jak na úrovni orgánů, tak na buněčné úrovni. Když doktor Loyd prováděl testy variability srdeční frekvence, tak zjistil, že i když lidé necítili žádný stres a mysleli si, že jsou v naprosté pohodě, ukázalo se, že mají onen fyziologický stres, jenž vede ke vzniku nemocí.

·Účinky terapie jsou trvalé

Pokud má člověk jakýkoliv zdravotní problém, pramení vždy z fyziologického stresu! Stres je ovládán centrálním nervovým systémem. Především fyziologický stres vzniká prostřednictvím HPA neboli osy hypotalamus – hypofýza – nadledvinky. Z fyziologického hlediska vyvolává stres změny ve všech orgánech, a to především pokud jde o vylučování adrenalinu, kortizolu, glukózy, inzulinu a růstových hormonů. Fyziologický stres se změří podle úrovně výše uvedených látek. Nejlepším lékařským testem pro měření fyziologického stresu se stal test variability srdeční frekvence (HRV). Jde o velmi cennou metodu, která ukazuje vyváženost v autonomním nervovém systému. Tento test dokáže vědecky vyhodnotit účinnost léčebných kódů. Výsledky ukázaly, že účinky této terapie jsou trvalé – metoda léčebného kódu se zaměřuje přímo na zdroj nemocí a všech zdravotních problémů v těle. Jakmile zmizí stres, je imunitní a léčebný systém schopen vyléčit cokoli. Léčebný kód neléčí fyzické či psychické problémy, léčebný kód léčí problémy srdce, čímž se zmenšuje nebo úplně odstraňuje fyziologický stres v těle a tím má imunitní systém volný prostor k léčení.

·1. Příčina fyziologického stresu jsou energetické problémy v těle

Jak již bylo uvedeno výše, jediným zdrojem všech nemocí a problémů v těle je fyziologický stres a příčinou tohoto stresu jsou energetické problémy v těle. V roce 1905 Albert Einstein prohlásil, že "veškerá hmota je energie" a od té doby svět už nikdy nebyl takový jako dřív. Dnes již všichni víme, že všechno je energie a veškerá energie má tři společné prvky: frekvenci, vlnovou délku a barevné spektrum. Mnoho geniálních vědců již před mnoha lety potvrdilo myšlenku, že kořenem zdraví a nemocí je vždy tělesná energie. A také řekli, že jednou objevíme způsob jak ovládnout energetické problémy, jež jsou základem zdravotního stavu, a jakmile se to stane, navždy se změní zdraví lidí na celém světě. V současné době již víme, že mnoho tzv. mystických jevů je vlastně otázkou kvantové fyziky. Díky kvantové fyzice lze učinit ten největší průlom v oblasti léčení, jaký jsme kdy zažili. Ve dvacátých a třicátých letech minulého století léčil lékař jménem Royal Ramon Rife velmi úspěšně pacienty trpící rakovinou právě pomocí frekvencí. Tento vědec zjistil, jak je možno využívat jednu frekvenci k přenosu druhé, což je jev právě z kvantové fyziky. Rife vynalezl světelný mikroskop umožňující až 30 000 násobné zvětšení, a to několik desetiletí před vynálezem elektronického mikroskopu. Do té doby umožňovaly světelné mikroskopy nanejvýše 100 násobné zvětšení. Rifeho objev však pro některé lidi představoval velkou hrozbu, a tak jako mnoho jiných géniů musel být odstraněn. Jeho laboratoř záhadně shořela a on byl jako vědec zavržen. Zemřel opuštěný a zapomenutý.

·2. Zdroj všech nemocí je stres vyvolaný buněčnou pamětí

Stres je způsoben nedostatkem energie na buněčné úrovni. Vlivem nadměrného stresu se buňky dostanou do pohotovosti "boj, nebo útěk" a v tomto okamžiku se všechny buňky v těle uzavřou, aby uchovávaly energii. Problém je, že v této chvíli buňky nedostávají kyslík, nedostávají výživu, glukózu. Buněčné elektrárny – mitochondrie, jsou bez paliva. Jak správně fungují mitochondrie, tak správně fungují buňky a následně celé tělo. Buňky potřebují kyslík a glukózu a musí být schopné vylučovat odpady, když se ale tento proces zastaví, dojde k oslabení či zahynutí buňky. Náš mozek detekuje a vysílá na určitých frekvencích energii, která hlásí ostatním částem těla, co je potřeba dělat. V krizové situaci se tělo musí připravit k obraně, proto v tomto okamžiku vyšle hypotalamus v mozku varovný signál ke všem částem těla. Pokud ovšem nedojde k reálnému ohrožení, ale my jsme pouze ve stavu "boj, nebo útěk", stávají se tyto frekvence destruktivní, místo toho, aby zachraňovaly život.

·Co způsobuje fyziologický stres?

Téměř vše, čím jsme obklopeni – jízda autem, projíždějící náklaďák, nezaplacené účty, křičící šéf, plačící kamarádka, informace z novin či televizních zpráv, prožívání filmového příběhu atd., atd. Léčebný kód dokáže neutralizovat destruktivní frekvenci a udržovat ji v neutrálním stavu – a to je přesně to, co člověk potřebuje, aby se uzdravil a zdraví si udržel. Také se dá říci, že léčebný kód brání hypotalamu ve vysílání energetických signálů na frekvenci, jež v těle vyvolává stresující reakci v situaci, kdy to není třeba. Jak se toto děje? Hypotalamus využívá zdravé frekvence těla k odstranění destruktivních frekvencí, což můžeme připodobnit rozsvícení světla v temné místnosti. Světlo vždy zvítězí nad tmou, zdravá energie nad ničivou, a to proto, že vše na planetě Zemi pracuje pro život. Proč se dr. Loyd a dr. Johnson rozhodli využívat kvantovou fyziku místo chemických léků? Protože – je-li původcem nemocí energie, pak je jistě nanejvýš logické léčit tělo pomocí energie.

·3. Největší problém je buněčná vzpomínka, problém srdce (podvědomí, nevědomí)

Proto tolik lidí nedojde k úplnému uzdravení, i když změní stravu, začnou meditovat, odkyselí organismus, začnou více sportovat, pijí bylinné čaje a doplní hladinu vitamínů a minerálů. Různé terapie spočívají v tom, že se pacient vypovídá, otevřou se staré rány, často se problémy vyřeší, ale mnohdy se naopak ještě zhorší místo toho, aby se léčily. Snazší je pomoci pacientům, kteří prodělali nějaké trauma, o kterém ví. Zde již existují metody, jak tato trauma léčit, ovšem problém nastává, když je člověk relativně šťastný a spokojený, o žádných problémech neví, a přesto je nemocný. To je právě problém špatného naprogramování. Co je to vlastně buněčná vzpomínka? Je to vzpomínka uložená ve všech buňkách. Vědci zjistili, že vzpomínky nejsou pouze v hlavě, v mozku, ale ve všech buňkách. Tento objev byl učiněn v době, kdy se začaly provádět transplantace orgánů, a lidé s těmito transplantovanými orgány měli najednou myšlenky, sny, chutě a pocity jako dárce. Buněčné vzpomínky rezonují s destruktivními energetickými frekvencemi a vyvolávají v těle stres. Mylné názory jsou uloženy v buněčných vzpomínkách utvářejících podvědomou a vědomou mysl společně s kontrolními centry mozku. Vědci se již shodují, že budoucnost léčby nemocí a chorob, jež jsou dnes považovány za neléčitelné, nejspíš spočívá v objevení způsobu léčby buněčné paměti. Buněčné vzpomínky a mylné názory jsou totéž, o čem mluvil Šalamoun před více než třemi tisíciletími. Právě problémy srdce jsou zdrojem všech ostatních problémů vyskytujících se v životě – fyzických, vztahových, a dokonce i těch, které se týkají úspěchu a neúspěchu. Jeden z mnoha fascinujících objevů byl učiněn v Institutu Heart Math, kdy vědci dali do zkumavky lidskou DNA a řekli zkoumaným subjektům, ať drží zkumavku a myslí na něco hodně nepříjemného, ať vyvolají destruktivní vzpomínky. Když pak vědci zkoumali DNA, tak zjistili, že byla úplně zničena. Ale při vyvolávání vzpomínek příjemných se DNA léčila. To je úžasný objev, který říká, že aktivace dobrých vzpomínek DNA léčí a aktivace destruktivních vzpomínek DNA ničí. Dr. Sarno, profesor klinické rehabilitační medicíny na lékařské fakultě Newyorské univerzity a lékař působící na této univerzitě, tvrdí, že chronická bolest a různé další nemoci jsou způsobeny pocity zlosti a hněvu, potlačovanými v podvědomé mysli. To znamená, že ani nevíme, že tam jsou. Tyto destruktivní pocity jsou zakořeněny v buněčných vzpomínkách z prenatálního vývoje a dětství. Mnoho lidí si myslí, že své problémy vyřeší pozitivním myšlením, nebo že na ně nebudou prostě myslet. Bohužel tak to není, protože v podvědomé mysli existují mechanismy, které vyléčení brání. Během života jsme nasbírali mnoho vzpomínek, které jsou plné takových pocitů, jako je vztek, smutek, strach, bezmocnost… seznam je velmi dlouhý. Cenou za tyto destruktivní vzpomínky je naše zdraví, vztahy, kariéra apod. Potlačování destruktivních vzpomínek vyžaduje určitou dávku energie, a to neustále, čímž dochází ke stresu, který se člověk snaží potlačit. Dostává se tak do začarovaného kruhu, potlačuje destruktivní vzpomínky, aby neměl stres, ale energie, kterou vydává na potlačení těchto vzpomínek, stres naopak způsobuje. Buněčné vzpomínky škodí tedy vždy, ať už o nich víme, či ne.

Jak to všechno do sebe zapadá? Problémy srdce vytvářejí destruktivní energetické frekvence, tyto frekvence vytvářejí stres a stres je jediným zdrojem všech fyzických a psychických problémů. Pokud vyléčíme buněčné vzpomínky, vyléčíme srdce jako zdroj našich problémů.

·4. Naše vzpomínky tvoří přes 90 % našeho podvědomí

Všechny naše vzpomínky, což jsou vlastně záznamy toho, co se v našem životě stalo, tvoří přes 90 % toho, co by se dalo označit za podvědomí. Sem patří křik tatínka, když dítě rozbilo nové autíčko, neúspěch s první láskou, maturita, strach při usínání bez lampičky apod. Pouze asi 10 % tvoří naše vědomá mysl, což jsou vzpomínky, které si dokážeme vybavit.

Dr. Loyd v knize "Léčebný kód" označuje významem srdce nevědomí a podvědomí. Jeho názor je, že srdce je ve skutečnosti nevědomá mysl+vědomí+duše. Vzpomínky nejsou maso a krev, jsou uloženy v buňkách jako určitý energetický vzorec. Proto je nenajdeme v žádné tkáni. Podstatou vzpomínek je určitý energetický vzorec, ale vzpomínka jako taková je pouhý obraz. Kromě lidí, kteří jsou od narození slepí, máme všichni uloženy vzpomínky jako obrazy a výjevy. Všechna data jsou uložena v podobě výjevů a obrazů a narušení energetického pole těla je způsobeno právě určitým destruktivním obrazem. Dr. Glenn říká, že léčení destruktivních výjevů má trvalý léčivý účinek na celé tělo. Pochopení tohoto faktu je nezbytné při léčení buněčných vzpomínek. Všechna data, s nimiž se setkáte, jsou zakódována v podobě buněčných vzpomínek. Některé z nich jsou destruktivní a vyvolávají stresovou reakci těla, která se aktivuje ve chvíli, kdy to vůbec není třeba. To vede následně k vypojení imunitního systému, což je příčinou mnoha problémů v našem životě. Nevědomá mysl pracuje s asociacemi, takže když si například vzpomenete na Vánoce a máte s nimi spojeny nepříjemné vzpomínky, vaše nevědomá mysl se oživí a vy máte nepříjemné pocity, aniž byste věděli proč. A to se děje pořád! Náhle nás přepadne pocit zlosti, smutku, napětí a vy ani nevíte, odkud pochází. Mylné názory vyvolávají obavy ve chvílích, kdy se není čeho obávat, ale tělo trpí.

·5. Traumatické vzpomínky se stávají stimulem ochranného programovacího systému a vyvolávají určité reakce

Jakmile nastane situace podobná té, kdy došlo k něčemu traumatizujícímu, je systém stimulu a reakce aktivován. Rozsah reakce závisí na tom, jak moc bolestná byla původní buněčná vzpomínka. Všichni jsme zdědili od rodičů určité buněčné vzpomínky a jsou i vědci, kteří jsou přesvědčeni, že tyto vzpomínky jsou zakódovány do DNA každé buňky. Když se při početí spojí spermie a vajíčko, vytvoří buňku představující úžasnou harmonii muže a ženy. A stejně jako zděděné DNA způsobí určitou podobu narozeného človíčka, tak dítě ovlivní buněčné vzpomínky otce i matky. Samozřejmě, že k tomuto procesu došlo i při početí otce a matky. Takto to funguje i u prarodičů a praprarodičů. Těžko říci, kam až tato buněčná vzpomínka může zasahovat. Nejvíce poznatků získává člověk v období od narození do pěti let. Jsou to doslova tuny informací a všechny jsou zakódované pomocí zraku a rozumu odpovídajícímu věku. A všechny jsou zaznamenány ve stavu mozkových vln delta a théta, jež nejsou ovlivněny rozumovým uvažováním na vyšší úrovni. Jakmile se tyto vzpomínky, např. ve třiceti letech reaktivují, vrátíme se do věku např. pěti let a neuvažujeme o nich tak racionálně, jak by se na třicetiletého slušelo. Například v dětství jsme zažili stres ve vztahu k nějaké situaci, kterou jsme vyhodnotili svým pětiletým rozumem jako problém. V budoucnosti nás tato situace může mnohokrát negativně ovlivnit, protože k ní přistupujeme z pocitu pohledu pětiletého dítěte. Toto je další projev buněčné paměti.

Traumatické vzpomínky můžeme také zdědit. Na těchto vzpomínkách je zajímavé, že když prožijeme nějaké trauma, naše racionální myšlení se do určité míry odpojí. To je proto, že člověk prožije šok, není schopen mluvit, neví, kde je, co se děje, je jakoby za oponou. Když se aktivuje nějaká traumatická vzpomínka, obejde logickou mysl a probudí reaktivní mysl. Tomu se říká stresová reakce, a to je důvod, proč mají lidé obavy v situaci, kdy je mít nemusí, nemohou prožívat láskyplné vztahy, nejsou úspěšní v práci apod. Uzavírá to naše buňky a následně to způsobuje zdravotní potíže. Kdykoliv je reaktivovaná nějaká traumatická vzpomínka, znamená to, že vědomě uvažující mysl šla stranou. I když se to zdá podivné, tento systém má za úkol nás chránit. Zde je ono velké tajemství, které dokáže mnoha lidem změnit život. Když děláte věci, jaké ve skutečnosti dělat nechcete, když uvažujete tak, jak uvažovat nechcete, mohou za to vždy vzpomínky, které byly reaktivovány. Váš ochranný programovací systém dospěl k rozhodnutí, že se nacházíte v situaci, která má vztah k nějakému traumatu, a tudíž vás chrání. Jak takovou situaci řešit? Tradičně se o problémech mluví. Ovšem, jak výzkumy ukazují, není to mnohdy účinné. Musíme oslovit přímo zdroj a tím je naše srdce.

·6. Neděláme nic, o čem nejsme přesvědčeni, že je správné

Vzpomeňte si, kolikrát jste si uvědomili, že jste udělali něco, co jste dělat neměli, a už tehdy jste věděli, že to není dobře. Problém spočívá v tom, že v nevědomé mysli jsou uloženy názory, o nichž ani nevíme. To je právě ta otázka vědomý názor versus nevědomý názor.

·7. Když se střetne srdce s hlavou, vítězem se stává srdce

Tato situace je nejvíce zřejmá v otázce odpuštění. Mnoho lidí říká, že tomu a tomu odpustili, že chápou, že je třeba se přestat vztekat a zlobit, ale pokud se to nestane na úrovni srdce, jako by se to nestalo. Pokud nevyřešíme záležitosti srdce, můžeme sice potlačit určité symptomy, ale nedosáhneme trvalého vyléčení dané věci, protože jsme nenašli zdroj. Podvědomá mysl je více než milionkrát mocnější než síla vůle. Problémy srdce jsou problémy duše. Při jakémkoliv problému je na místě si položit otázku: Jaký problém srdce je zdrojem této situace a jak ho mohu vyléčit? Léčebný kód léčí destruktivní energetický vzorec vzpomínky, která obsahuje nějaký mylný názor, jenž ve vás vyvolává obavy tehdy, když by neměl být aktivován. Již v Bibli je psáno "Především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život".

 

Jste tím, kým jste ve svém srdci. Čemu věříte ve svém srdci, tomu věříte doopravdy. Co je ve vašem srdci, určuje, v jaké situaci jste. Co je ve vašem srdci, určuje, jak jednáte. Srdce je naprogramováno k ochraně. Co je ve vašem srdci, to určuje vaše priority.

 

·Z oněch sedmi zákonitostí vyplývají dvě následující pravdy:

1. Jakmile vyléčíte vzpomínky, vyléčíte stres

2. Jakmile vyléčíte stres, vyléčíte své problémy

Pozor na afirmace! Aby afirmace fungovaly, musí s nimi být člověk v souladu. Je třeba, aby byla tvrzení zaměřena na pravdu. Musí být pozitivní a my jim skutečně musíme věřit. Takže afirmace nemám rakovinu, nebo rakovina z mého těla mizí, je pro mnoho lidí nepřijatelná. Mnohem lépe lidé přijímají afirmaci, přeji si být zdráv a věřím, že se to podaří. Když se dělaly testy HIV u lidí prohlašující afirmace, kterým nevěřili, hladina stresu se zvedla! Pokud se na realitu začnete dívat z pohledu pravdy a lásky, váš život se úplně změní. Klíčem k uvěření pravdy je pochopení.

Než začnete terapii léčebným kódem, je třeba si položit otázku: V čem by se měl změnit můj přístup k danému problému?

·Léčebná síla

Léčebné kódy byly objeveny díky Boží milosti teprve nedávno, ale tento léčebný mechanismus jsme měli vždycky. Sv. Augustin kdysi dávno řekl: "Zázraky se nedějí v rozporu s přírodou, ale pouze v rozporu s tím, co o ní víme." Léčebný kód odstraňuje stres přímo v jeho zdroji. Výzkum provedený v kalifornském Institutu HeartMath ukazuje, že jakmile stres zmizí, často se vyléčí dokonce i geny. Ztotožnění se s vnitřním léčivým zdrojem působí tak silně, že to má léčivé účinky na poškození DNA. Objev léčebných kódů odhaluje fyzickou funkci, jež automaticky aktivuje léčivý zdroj, který zkoumali i vědci ve výše již jmenovaném institutu. Léčebný kód využívá tohoto léčivého zdroje a mění destruktivní energetický vzorec neboli frekvenci destruktivní představy na léčivou energii. Léčivá energie zaměřena na čtyři centra se využívá k léčení různých nezdravých názorů a představ. Tyto léčivé kombinace se dají přirovnat ke čtyřem aminokyselinám tvořící naše DNA. Jedinečnost každého člověka na světě je dána specifickou kombinací pouhých čtyř aminokyselin. Dr. Loyd a dr. Johnson jsou přesvědčeni a jejich desetiletá praxe to dokazuje, že když budete provádět metodu léčebného kódu pomocí vhodné kombinace čtyř léčivých center, začne do každé buňky vašeho těla proudit ozdravující a silně léčivá energie.

·Čtyři léčivá centra, čtyři fyzické systémy:

Kořen nosu – hypofýza, velmi často označována jako hlavní žláza, protože řídí základní endokrinní procesy v těle a epifýzu.

Spánky – vyšší funkce levé a pravé hemisféry mozku a hypotalamus.

Čelisti – reaktivní emocionální mozek včetně amygdaly a hipokampu a dále páteř a centrální nervový systém.

Adamovo jablko neboli ohryzek – páteř a centrální nervový systém a štítná žláza.

Léčivá centra se aktivují pomocí vlastních prstů. Léčebný kód se aktivuje tak, že se namíří všech pět prstů obou rukou postupně na všechny čtyři léčivá centra, a to ve vzdálenosti sedm až osm centimetrů od těla. Ruce a prsty řídí proudění energie v léčivých centrech a ty pak aktivují energetický léčebný systém, jenž funguje podobně jako imunitní systém. Neničí viry a bakterie, ale zaměřuje se na vzpomínky spojené s určitou věcí, o níž člověk přemýšlí. Díky pozitivním léčivým energetickým frekvencím odstraňuje negativní a destruktivní frekvence a nahrazuje je pozitivními. Když buňky při provádění léčebného kódu přijímají zdravou energii, nezdravá energie je doslova vyrušena pozitivní energií. Jakmile je destruktivní frekvence odstraněna, začne celkový obraz rezonovat se zdravou energií, což přispívá k dobrému zdravotnímu stavu všech tělesných systémů. Dr. Loyd udává tisíce svědectví klientů, kteří se takto zbavili nejrůznějších problémů, včetně nemocí tzv. "nevyléčitelných". Základní diagnostické testy (variabilita srdeční frekvence) ukazují, že po cvičení léčebného kódu je stres z těla odstraněn natrvalo.

Co je ona úžasná léčivá energie? V čirém bílém světle jsou obsaženy všechny barvy a stejně tak jsou v čiré lásce obsaženy všechny kladné vlastnosti (odvaha, pravda, věrnost, radost, klid, trpělivost atd.). Dr. Loyd je přesvědčen, že energetická frekvence čiré lásky dokáže vyléčit cokoli – a že je to jediná síla, jež to dokáže. Vibrační frekvence lásky je tím nejvyšším léčivým zdrojem.

Léčivá centra je třeba aktivovat 3x denně alespoň 6 minut. Před vlastním léčením je třeba se pomodlit a připravit se na tento způsob léčení.

Modlitba:

"Přeji si, ať všechny vědomé i nevědomé negativní představy, nezdravé názory, destruktivní vzpomínky a všechny fyzické problémy spojené s ……………………… ………………………….. (váš problém či určitá záležitost) jsou nalezeny, otevřeny a vyléčeny tím, že mne prostoupí světlo, život a láska Boží. A též si přeji, ať se účinnost této léčby zvýší stonásobně, případně i vícekrát".

Každá pozice trvá asi 90 vteřin, přitom si opakujte tvrzení zaměřené na pravdu. Zaměřte se vždy na pozitivní věci.

Touto technikou můžete také pomoci druhým lidem. Modlitbu v tomto případě upravíte tak, aby bylo zřejmé, pro koho je léčba určena. Po skončení ještě řekněte, že s láskou posíláte účinky této léčby danému člověku. Nezapomeňte provádět cvičení 3x denně. Klíčem a úspěchem je vytrvalost. Při práci s léčebnými centry si představujte problém, který chcete řešit.


Autor knihy a metody Dr. Alex Loyd navštíví Prahu ve dnech 12-13.7.2013 a uskuteční zde jedinečný dvoudenní seminář Léčebných kódů, Bližší informace a objednávky vstupenek na: www.lecebnekody.cz nebo na Facebooku : www.facebook.com/lecebnekody

Niže výpověď na youtube s titulky:

Manželka Dr. Alexe Loyda: Tracey Hope sděluje své zkušenosti s Léčebnými kódy a popisuje svůj životní příběch inspirující všechny hledající. Doporučujeme !!

Po uzdravení Léčebnými kódy začala Tracey používat své druhé jméno Hope - naděje, jako důkaz obrovské změny v jejím životě.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GqhwnUinufE

 

Zdroj: https://inner-light.ning.com/profiles/blogs/l-ebn-k-d-revolu-n-l-ebn-metoda-kter-nem-v-d-jin-ch-obdoby-vyl-en

 

 

 

 

Horoskop na období od 13.5.2013 do 19.5.2013

Hledání jistot v nejistém světe

Slunce v konjunkci s Merkurem je do 15.5. silně ovlivněno rozumem, myslí, logikou, potřebou komunikace a je možné říci, že je u slova zdravý selský rozum. Jen opatrně na vypočítavost, protože mysl bývá „prospěchářská“. Jak se mi to vyplatí? A v Býku je to spojené s potřebou vytvoření jistoty.

Slunce prochází posledními stupni znamení Býka, což by mělo být spíše o odpoutání se od potřeb a svého chtění a snahy vytvoření si jistoty venku. Je potřeba nalézt jistoty a stabilitu uvnitř sebe. Vše venku je pomíjivé a podléhající zákonitostem vzniku a rozpadu. Máme k tomu velmi dobré podmínky – nalézt v sobě to věčné…

Merkur v noci z 15.5. na 16.5.vstupuje do znamení Blíženců a tím se předává k Venuši, Jupiteru a Černé Luně v Blížencích. To symbolizuje větší odlehčení, které přichází po Býku. Už jen pár dní a Slunce vstoupí do znamení Blíženců 20.5.

Merkur vytvoří neharmonický aspekt s Neptunem od 16.5. do 21.5 , tím pádem naše mysl bude nejasná, zamlžená. Jednoduše se dostanete do „ulítlosti“, povrchnosti a sebeklamu jednoduchostí. Proto ještě důvěřujte Slunci v Býku, trpělivosti, zemitosti a praktičnosti. Vydržte ještě pár dní v zemitosti.

 

 

Zdroj: https://www.astrologiepetranel.cz/

 

 

 

 

 

Marketa Selinijana – terapeut, kou a channelingové médium Nové doby; www.zemeandelu.cz
Srden Vás zvu na
Setkání s Kryonem – Den svobody myšlení
nedle 19.05.2013; v dob 10:00 – cca 16 – 17:00
Seminá se uskutení v centru ZnovuZrozená - Prostor pro Sebepoznání, Probuzení a Tvoivý Projev,
Chelického 95/15, eské Budjovice; www.znovuzrozena.cz
„Zdravím Vás moji milí, jsem Kryon a v tento as k Vám picházím, abych Vaše
nitro svlažil kapkami magnetické lásky, která je Vám vlastní a od které jste byli
vstupem do duality oddleni. V dnešní den Vám pomohu objasnit to, ím Zem
prochází, dotknu se témat, na která se bojíte ptát a oteveme dvee novému
rozmru vnímání – vnímání svta oima lásky skutenosti. To pozvedne Vaše
vibrace, lépe se propojíte se svým pvodem a dokážete, nkteí z Vás poprvé
v tomto život, vnímat tu zái, která z Vás vychází a která mní svt kolem Vás.
Je to vibrace, kterou jste byli stvoeni. Vibrace, která boí staré a nechává
prostor pro vznik nového. Myšlenky duality mizí a lovk se stává tvoivou
bytostí v okamžiku pítomnosti. Jsou to dary, které Vám v tento den pináším. Je
to možnost, jak se bhem jediného dne mžete dostat pes hlavní pekážky na své
cest a udlat krok z vystoupení ze starých vzor, vzor, které vedly
cestou utrpení. Když pohlédnu do Vašich svtelných tl, vidím andly, kteí se
krí ve fyzických tlech. Pichází as povstat a ukázat Vaši pravou zá.
S láskou Kryon
Na seminái prožijete:
4 energetické meditaní vstupy Kryona + praktické cviení pod vedením
Kryona
Práci na svém fyzickém tle i ve své aue
Nauíte se lépe vnímat impulsy svého tla a ešit blokády
Pootevete dvee novému rozmru svého vnímání
Zažijete proudy energie magnetismu, které Vás budou hýkat
Piblížíte se k tomu, kým v energii skutenosti jste
Zrelaxujete své tlo, ducha i duši a uvedete je do harmonie
… duchovní svt rád zprostedkovává pekvapení, možná se ho tedy i zde
dokáme ;) …
Co s sebou: psací poteby, blok, podložku na psaní, podložku na ležení,
svainu, pozitivní náladu, pohodlné svtlé obleení, kapesníky
Cena semináe : 1250,- K (51 Euro)
Marketa Selinijana – terapeut, kou a channelingové médium Nové doby; www.zemeandelu.cz
Záloha na kurz 500,- K. Záloha je v pípad odhlášení více než 7 dní ped kurzem vratná v plné výši,
v opaném pípad pokrývá organizaní výdaje. Dkuji za pochopení.
Pihlášení lze provést písemn na info@zemeandelu.cz
V pípad, že si na seminá pejete pivézt knížku Kryon – Najdi cestu k sob
nebo nkterou z aura esencí Arantia, prosím o vasnou informaci. Dkuji Vám.
Na píjemn strávený den v pítomnosti svtelných bytostí se tší
Marketa Selinijana
www.zemeandelu.cz
tel.: 602 832 079
 
 
 
 


—————

Zpět