Milí přátelé, - 14.1.2014

15.01.2014 23:54

 

Milí přátelé,

dnešní zásilka obsahuje opravdu mimořádná poselství. O všech lze říci, že přinášejí zajímavé až významné informace. Jsou dostatečně praktická  a mohou přinést silná uvědomění, ovšem, to záleží na každém jak co uchopí.

Nejdříve však malá technicko-organizační informace pro ty, kteří se chystají na seminář Otevírání zámků srdce, který se bude konat od 23.1. do 26.1. 2014 v Hrazanech. Jak jsme byli informování pilnou a pozornou čtenářkou našeho webu, vloudil se šotek na stránku programu seminářů a zažertoval si. Takže seminář pochopitelně začíná 23.1. od 18:00 hod. nikoliv od 10:00 hod. Příjezd do hotelu je možná dříve, ale počítejte s tím, že pokoje nebudou připravené jak až po 12. hod.

Jako vždy první je poselství Mistra Hilariona. Tentokrát však nehovoří jen nějak obecně na téma našich pocitů a situací, které žijeme, ale přichází s více praktickým názorem vč. i doporučení konkrétního postupu. Navrhuje nám využívat v této zvláštní době fáze transformace metodu, kterou mnozí jistě znáte, tady nám však ji předkládá vč.sladění s fázemi měsíce. A ještě bych z poselství zdůraznil myšlenku potřeby se odměňovat. A také, Mistr Hilarion, jako i další bytosti, zdůrazňuje vytrvalost.

Zvláště zajímavé je poselství AA Michaela, která přijala Ronna Herman a které má název "Rituál přechodu do reality páté dimenze". AA Michael předkládá celkem dost úplné shrnutí námi prožívaného procesu přechodu, transformace. Uvádí vše to, co je podstatné, abychom jako jednotliví lidé i pak jako lidstvo prošli úzkou branou přechodu do života vyšších frekvencí a uchopení vyšší části našeho Mistrovství sebe. A myslím, že seznáte,že jeto poselství, které bude dobře si číst a prociťovat zvolna a zřejmě ne jen jednou.

A jako dnes třetí poselství zasíláme zcela poslední channeling Kryona, který přijal v roce 2013 Lee Carroll. Má i vlastně tentýž název - "Poslední channeling roku 2013". V tomto poselství shrnuje krátce vše to, co bylo dříve předáno, sděleno a co bylo zdůrazněno. A jelikož , jak říká, on má možnost vidět věci z výrazně vyšší perspektivy než jak naši současnost vnímáme my, hovoří o věcech, které byly v globálním pojetí vytvořeny a vlastně tak jsou, ač o nich nevíme, nicméně se stanou hmotnou realitou a proto předává několik informací k roku 2014 z této perspektivy.  A v dalším textu podává informace o roli naší DNA v procesu rekalibrace, jakož i o dalších kvalitách a fenoménech, jako např. Zdraví, Vědomí, Synchronicita, Posuzování a Strach. V závěru nám říká potěšující zprávu, že jsme výrazně překročili most vedoucí k vyššímu typu společnosti, čímž ale začíná nová práce. Práce, ve které jde o to, synchronizovat se s tím kdo jsme.

Od Natalie Glasson dnes máme zajímavé poselství, které přijala od Celestýnských Bílých Bytostí s názvem "Probuzení duše a tvoření". Je to de facto o současné době, o době manifestace našich záměrů, o větším porozuměním našemu tělu v procesu tvoření a utváření záměrů. Přičemž jde o to vytvářet záměry duše, být v souladu, v souznění s duší, jejím vedením, odevzdat se vedení duše, umožnit její probuzení a rozumět tomu, co chce duše, skrze naše těla projevit. A dodávám, jak i uváděla překladatelka, toto poselství zajímavě souzní, rezonuje s obsahem a posláním nadcházející duchovně-energetické události spojené s obdobím kolem 21.1. 2014, jak jsme Vás informovali v minulých mailech.

Dále připojuji úžasnou studii pro tento rok. Vypracovala ji astroložka Alita Zaurak dala jí název - "Rok 2014 - Rok Obratu". Vnucuje se myšlenka, že když astroložka, tak asi nějaký horoskop. Ne, ne v tomto případě. V tomto případě jde o hlubokou psychologickou studii energetických potenciálů roku 2014 zpracovanou na podkladě energií, které budou během roku vznikat v důsledku různých astrologických aspektů tedy různých astronomických postavení planet a citlivých bodů. Určitě to stojí za to si najít čas a pečlivě si to prostudovat a zauvažovat, jak se tyto obecné psychologické, vývojové tendence mohou promítnout do mého života v tom, kterém okamžiku v průběhu roku.

A jako poslední dnešní materiál nacházíte astrologické pojednání o tomto probíhajícím týdnu, 12. - 19.1. 2014 od astroložky Petry Nel, jak jsme zvyklí.

Měl jsem v úmyslu přidat ještě další materiály, i nějaká videa, ale již tak je toho dost a mnozí budou mít  co dělat, si tohle přečíst. Jsou to čisté, kvalitní informace přinášející příležitost dalších osobních uvědomění, prozření a poznání.

Takže jediné, co ještě dnes připojuji je odkaz na záznam ze včerejší úplňkové meditace, která byla na téma přípravy na události 21.1. 2014. Před meditací Eva předala pár informací ohledně této události a také zodpověděla nějaké dotazy. Přeji vám příjemný poslech záznamu, jakož i pak příjemnou i užitečnou meditaci.

Povídání před meditací, asi 21 minut
Meditace a povídání po ní, asi 60 + 35 minut

Po aktivaci stránky volte Stáhnout a pak volte postup ve středním sloupci, omezené stahování. Nutno vypsat kód do políčka pod ním.

Přeji příjemné prožitky při pročítání a prociťování zaslaných poselství, sdělení a informací.

Krásný týden
Láďa


 

 

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 12.1. 2014 - 19.1. 2014                          

Milovaní,
doba která je před vámi je plna energií nových začátků a toto vytváří pocit očekávání, ale současně i potřebu ukončit všechny  otevřené záležitosti. Je zde také pocit jako byste čekali  ve vzduchoprázdnu mezi dvěma světy.  Je to divné období pro ty z vás, kteří jste poctivě pracovali abyste se zarovnali se svými vyššímu aspekty, protože víte že práce je ukončena, přesto se vám zdá, že cesta vpřed je nejasná a neurčitá. Je to proto, že vytváříte svůj svět,  když procházíte každým svým dnem a  nejste zvyklí tvořit vědomě. Tento pocit  pomine a je svým způsobem přechodný, vše co je vyžadováno je připravenost k tomu být přítomný v každém okamžiku a abyste tuto novou myšlenku do sebe plně přijaliVědomá tvořivost je dalším krokem ve vašem duchovním vývoji a vyžaduje od vás více pozornosti.

Vytvořte si plán toho, co chcete vytvořit a experimentujte si ve svém osobním (vnitřním) světě. Udělejte si seznam jak by to pro vás mohlo vypadat,  včetně pociťování emocí z toho, že máte co jste si přáli,  představujte  si, že procházíte touto zkušeností s pocitem veselí  a pohody. Představujte si každý detail jak jen můžete a tak často jak můžete. Potom, když cítíte že je to hotové, vypusťte to do univerza a vězte, že se to pro vás manifestuje. Tato metoda se pro tvoření  nejlépe uplatňuje v době novoluní, pracujte na vizualizaci a na myšlence, že je to hotové do úplňku, kdy to  odevzdejte vesmíru s vědomím, že se to pro vás  bude manifestovat v božském načasování.   Stáváte se vědomými tvůrci vašeho každodenního světa. Někteří  si to budete  chtít procvičovat až dokud vám to nepůjde lehce.  Pamatujte, že nic, co se sotva začalo, nepřijde okamžitě,  ale s větší praxí a procvičováním nabudete zdatnosti.

Ti z vás, kdo jste v uplynulém roce přibrzdili, jste nyní připraveni znovu se pohnout kupředu. Dostali jste nový impuls a začnete pracovat na svém mistrovství s novými silami a velkým nadšením. Tentokrát bude cesta vpřed mnohem lehčí než kdy předtím. Naplní vás pocit vyššího záměru a mnozí z vás se dostanou k vědomé realizaci své části božského plánu. Také začnete vidět jak dokonale jste zvládli každou zkušenost na cestě až sem a to vám pomohlo pocítit důvěru a procítit vaši vlastní sílu. Každá zkušenost vám dala svůj vlastní dar a nyní můžete  využít,  co jste získali a co jste se naučili, s větším porozuměním a  větší dokonalostí pro sebe i pro druhé kolem vás. Obohatilo vás to tak, že víc pociťujete vlastní velkolepost a své schopnosti.

Je důležité, abyste při přemýšlení se sebou zacházeli s větší laskavostí a pamatujte, že všechno čím jste si v životě prošli, si přála zakusit vaše duše s cílem přivést vás k vyššímu stupni mistrovství. Tam se teď na vaší cestě nacházíte. Oslavte  to, čeho jste docílili, odměňte se nějakou činností anebo věcí, které budou pro vás budou významné.  Ať je to něco, co vám udělá velkou radost a pomůže vám připomenout si, jak daleko jste došli na cestě zasvěcení do vyššího uvědomění a pochopení. A my vás žádáme, abyste oslavili ty okamžiky, jak se před vámi budou  odvíjet, protože to pomůže udržet úroveň vašich frekvencí v souladu se stále se zvyšujícími energiemi, které proudí atmosférou a bez ustání zaplavují planetu.

Denně se propojujte se Zemí a zůstaňte uzemněni. Jezte jídlo které dodá vyšší frekvence do každičké buňky vašich stále se přeměňujících těl. Denně pronášejte afirmace,  že jste věčné, silné bytosti, které mohou zastavit proces stárnutí a obnovit sami sebe na každé úrovni. Myšlenky a záměr jsou věci, které budou vaši zkušenost zhmotňovat Napište si vaše záměry a denně je opakujte, ideálně na začátku dne, ale nejdůležitější je vaše neustálá vytrvalost. Tímto praktikováním vytváříte vaší novou realitu a každý den je novým začátkem. Naplňte ho těmi nejpozitivnějšími  záměry pro sebe, pro vaše milované, vaši komunitu a celou vaši planetu. Láska je odpovědí na všechny situace a začíná to být ve vašem osobním světe více znatelné.

   
   Do příštího týdne…

   Já JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

„RITUÁL PŘECHODU DO REALITY PÁTÉ DIMENZE“

Prostřednictvím Ronny Herman, leden 2014

 

Milovaní mistři, jste právě teď uprostřed toho, že se stáváte pravým, původním Já, procesem vzestupu, který zahrnuje nekonečně expandující cykly růstu Duše. Vaše NadDuše-Vyšší Já vás neustále popohání dál a nahoru do Světla úplnějších a mocnějších polí vědomí. Kvalita vašich životních zážitků je okamžik po okamžiku určována frekvencemi vibrací vašich myšlenek. Čím více energie dáte do nějaké myšlenky, zároveň s opakováním, to určuje jak rychle se myšlenkový vzorec bude zhmotňovat a jak vás to ve vaší současné realitě ovlivní. Vaše myšlenkové formy vyzařují ven do vzorců Nekonečna, a tam se spojují s odpovídajícími energetickými poli vědomí – zvláštními úrovněmi energie kolektivního vědomí, vědomí mas, a jsou součástí poddimenze hologramu života, ve kterém právě existujete. V proudu kolektivního vědomí třetí/čtvrté dimenze jsou velmi silné frekvence strachu a negativity. Ať už máte jakékoli negativní emoce, budou vám neustále různými způsoby předkládány, dokud nepřeměníte jejich neladící a falešnou energii do Světelných vzorců vyšších vibrací.

 

Jak stále více a více vaší reality upadá a odpadává a vy se přesunujete hlouběji do nezmapovaných území, musíte se naučit důvěřovat a mít víru v to, že se budoucnost bude rozvíjet skvěle, bez ohledu na to, jak chaoticky a narušeně to může občas vypadat. Zaprvé, musíte se naučit důvěřovat sobě, a to může být nejtěžší krok, protože vás učili, že ostatní jsou moudřejší než vy, a vědí, co je pro vás nejlepší. To mohlo platit, když jste byli dítě; avšak nyní jste dospělí a před vámi je zlatá příležitost, neboť moudrost vyšších vesmírných pravd je nyní dostupná celému lidstvu. My z vyšších říší jsme zde ve velké síle, abychom vám pomohli získat Mistrovství Já a požadovat znovu svůj stav, na který máte plné právo, stav lidské Bytosti naplněné Duchem.

 

V některých formách jste všichni ve většině inkarnací na Zemi odevzdali svou moc. Stali jste se podmíněnými (vše za určitých podmínek) a zvyklými na to, čemu se říká „stav stáda“, kde ti, co mají autoritu tvoří pravidla a říkají vám, co máte dělat. Ať se vám to líbí nebo ne, přilnuli jste k všeobecně přijímanému omezujícímu dogmatu času, neboť to vypadalo bezpečněji než snažit se jít svou vlastní cestou.

 

Důležitou součástí mistrovství Sebe je naučit se fungovat prostřednictvím intelektu Svatého Srdce. Jak posilujete spojení mezi svou Svatou Myslí a Svatým Srdcem, začnete mít přístup k moudrosti Duše, svého Vyššího Já a k multidimenzionálním částem svého Já. Vaše Duše, vaše Vyšší Já, vás vede, ochranní a andělští pomocníci s vámi komunikují prostřednictvím Já vaší Duše a vašeho Svatého Srdce. Šeptání Ducha neprobuzeného se stává mocným hlasem milující moudrosti a pohodlí, útěchy, tak jak se probouzíte k síle a vznešenosti své vlastní andělskosti.

 

Váš systém čaker byl navržen tak, aby přitahoval a integroval do lidského těla Světlo/energii Stvořitele, a zároveň aby v sobě zahrnoval všechny znaky, kvality a přednosti vašeho božského Já. Znovu se učíte, jak dýchat způsobem, kterým jste původně dýchat měli, což vám dává přístup k Práně, dechu Života, a také pomáhá začlenění čisté Esence života Stvořitele nazývané Adamantinové částice. V prvních zlatých věcech byly tyto nástroje a techniky používány bez jakýchkoli narušení ke zhmotňování nekonečné energie a usnadňovaly tvoření čehokoli nezbytného k životu v pohodlí a hojnosti. V těch časech plných divů byla Země opravdovým rájem nazývaným Zahrada EDEN.

 

Abyste získali přístup k vyššímu mentálnímu tělu a spojení s ním, musíte se snažit zůstat vycentrovaní, soustředění ve svém Svatém Srdci. Tento proces může být započat pouze, pokud máte pevnou kontrolu nad svým fyzickým – emocionálním tělem. Vědomá mysl potřebuje periody ticha, aby se naladila na šepot Duše a vašeho Vyššího Já. Klidu mysli dosáhnete tak, že budete vědomě dýchat skrz své Svaté Srdce (Dech Nekonečna), což se stane přirozeným způsobem dýchání, jakmile ve své fyzické loďce založíte Vzorec Nekonečna, a budete tuto techniku praktikovat, dokud se nestane zvykem. Je nanejvýš důležité, abyste se naučili dbát na to, jak dýcháte. Prostřednictvím zaměřeného dýchání – následováním stezky cechu – si postupně začnete být vědomí různých částí vašeho těla. Signály vašeho Elementála Těla o tom, že něco je nepohodlné nebo o ne-moci jsou zpočátku velmi jemné. Pokud těmto signálům nebudete naslouchat, postupně se vyvinou  v bolest a možná i ve vážnou nemoc.

 

Při existenci v omezujících vibračních polích světa třetí/ nižší čtvrté dimenze má lidstvo přístup pouze k polovině spektra Primární Energie Síly Života – energie která tvoří hrubou hmotu a vývojová omezení. Dříve jsme mluvili o strukturách materiálních plání vědomí, a o tom, jak určitá víra, kterou jste vytvořili, vás vězní a omezuje tak účinně, jako jakákoli hmotná struktura. Vaše fyzické tělo může být loďkou potěšení, radosti a svobody, nebo může být vězením plným bolesti a omezení. Vaše vztahy, práce, rodina nebo duchovní systémy víry mohou být krásné, přinášející odměnu a pocit vlastní hodnoty, spokojenosti a dosažení, nebo mohou být těžkým břemenem a způsobovat, že se cítíte nedocenění, bez hodnoty a bez oprávnění.

 

Často jsme vám říkali, že vystoupení z vaší zóny pohodlí a struktury víry kolektivního vědomí může být velmi odvážných krokem. Odvážně vykročit k tomu, aby člověk hledal a žil svou vlastní pravdu je prvním krokem k tomu, aby získal svou vlastní sílu. Jakmile uvolníte svá pouta minulosti a porozumíte, že vy máte kontrolu nad svou budoucností, začínáte proces probuzení ke svému potenciálu mistra spolutvůrce. Jakmile získáte moudrost a začnete si užívat pozitivních výsledků svého úsilí, začínáte věřit sobě a svému úsudku. Rozvíjí se tak vaše vnímání mnoha senzory a stáváte se silnějšími, a naučíte se hledět na pozitivní i negativní výsledky svých voleb z vyššího úhlu pohledu, a tím se budete stále učit rozhodovat z úhlu pohledu soustředěného v srdci.

 

Učíte se, že abyste vytvořili svou novou realitu radosti, harmonie a hojnosti, musíte se snažit odkrýt a začlenit do sebe své vlastní nejvyšší pravdy, a pak žít svou osobní filozofii jak nejlépe umíte. Prostřednictvím zkušenosti jste se naučili pravidla karmy, bolestný účinek výsledků příčin a následků rušivých myšlenek a akcí. Za eony času jste se stali profesionálními spolutvůrci materiálních říší bytí. Velkým úsilím a hojnou praxí jste se naučili modelovat Látku Prvotní Životní Síly do mnoha forem, z nichž mnohé byly elegantní a inspirativní, a jiné narušené, neboť byly odrazem zmenšeného pole vaší vibrační síly.

 

Proces vzestupu do říší většího světla vyšších dimenzí vyžaduje, abyste se snažili sjednotit vaše pozemské vědomí s každou jednotlivou vibrační úrovní Božího vědomí. Velký Plán byl navržen tak, abyste znovu vstoupili do vyšších světů tím, že do sebe začleníte Semínka Atomů Bílého Ohně uložené v Diamantovém Jádru Boží Buňky každé jednotlivé vyvinutější části vašeho Vyššího Já. Jednu po druhé, krok po kroku, do sebe začleňujete sílu vůle, moudrost, části a kvality každé rozsáhlejší části (tváře) své NadDuše. Jak rychle a snadno toho dosáhnete, je na vás, protože vám byl dán dar SVOBODNÉ VŮLE, který je důležitým prvkem velkého plánu zkušenosti tohoto Pod-vesmíru.

 

Každá část (tvář) vědomí Stvořitele v tomto Pod-vesmíru zažila rozpad těla Duše, a každá Duše, na každé úrovni a v každém stavu bytí je nyní v procesu léčení a znovusjednocování s mnoha částmi Sebe sama. Začleníte tolik částí Svého Já, jak jen je lidsky v současné fyzické loďce možné, a tento proces bude pokračovat, jak se budete posunovat vzhůru vyššími říšemi bytí. Jste biologickými počítači s harmonickým souzněním. Každý z vás je dokonalou vibrační Bytostí. Zvykli jste si na pomalejší, hustší energie třetí/čtvrté dimenze; avšak jste v procesu vyvažování, harmonizace a pozvednutí rezonance svého pole síly, abyste vzestoupili do čistšího a jemnějšího stavu Bytí vyšších dimenzí. Musíte si pamatovat, že jste jedinečnou částí Stvořitele a měli byste při svém usilování o návrat do Jednoty svého Andělského Já oceňovat svou jedinečnost. Máte bohaté zkušenosti a moudrost, které můžete sdílet s mnoha rozličnými částmi svého Já, a vaše úspěchy byly řádně zaznamenány ve Vesmírných Záznamech pro budoucí poučení, rady. Učíte se vymazávat z vaší paměti a osvobozovat se od pout kolektivního systému víry; a prostřednictvím svých Pyramid Světla ve vyšších dimenzích se také učíte se ponořit do čistších říší vědomé pozornosti. Pokaždé, když to uděláte, postupně s sebou zpátky přinášíte do své fyzické loďky a svého aurického pole část pozvedajících, harmonických frekvencí vyšších říší, což kolem vás buduje silné zářivější rozpínající se silové pole.

 

Když jste až po okraj naplněni Láskou/Světlem a vaše NadDuše–Vyšší Já řídí váš život a zážitky, nemusíte se už starat o to, abyste dostali svůj podíl lásky, bohatství, respektu atd., neboť z vás září potvrzení toho, kdo a co jste. To se stane, když se posunete do vyšších vibrací mistrovství Sebe, a malé já nebo tělo přání ega se vrátí ke své správné roli služebníka Já Duše. Víte bez jakýchkoli pochyb, že máte přístup k bohatství, ctnostem a talentům svého Andělského práva zrození, a že vy tvoříte svou vlastní realitu prostřednictvím semínek myšlenek, záměrů a akcí. Skupinové vědomí a interakce pro vás začínají být důležitější než osobní přátelství. Rozvíjíte všezahrnující bezpodmínečnou lásku a soucit s každým, a už nejste ve svém fyzickém světě úplně závislí na nikom a na ničem.

 

Když každý den, než vstanete zavoláte své Vyšší Já, a požádáte, abyste byli sladěni s vůlí svého Andělského Já pro vaše nejvyšší dobro, obklopí vás paprsek zlatého/bílého Světla v každém okamžiku, kdy vstoupíte do světa třetí/čtvrté dimenze. Tak dáváte své Duši-Já povolení vás vést, inspirovat a řídit. Budete posilovat spojení mezi svým Vyšším Já, andělskou říší a velkou Bytostí Světla, aby s vámi mohli začít komunikovat prostřednictvím intuice, a oni vám budou pomáhat dělat nejvyšší volby v každém okamžiku dne.

 

Všechno se rozpíná ze středu ven, a to platí o celém stvoření. Čím blíže jste středu, tím více Boží Moci a záře budete mít.  Jak postupujete na stezce vědomí vyššího Já jako zářící bytost Světla, svaté lásky, bude u vás převažovat radostné, jasné a klidné chování, společně s přáním sloužit ostatním.

 

Pečlivě si vytvořte zvyk zaměřit se ve vašem každodenním životě a světě na to, co je správné, a začněte si sami sebe vizualizovat takové, jakými se chcete stát. Zdůraznili jsme, že musíte praktikovat neposuzování a to zahrnuje posuzování Sebe. Pamatujte, máte nyní přístup ke všem částicím Světla/Života Stvořitele, které můžete vytáhnout ze svého Svatého Srdce, a vždy mějte na paměti, že  tyto Adamantinové Částice Stvoření mohou být aktivovány jen vaším čistým milujícím záměrem.

 

Víra je vnitřní, základní součástí důvěry: víra v sebe a vaše posouzení, víra v ty okolo vás, kteří prokázali, že jsou důvěryhodní a úctyhodní, víra v našeho Boha Otce/Matku, vesmírné zákony a Andělský Plán pro budoucí lidstvo. Nemluvíme o slepé víře, protože to je další způsob jak předávat svou sílu někomu jinému – jejich učením nebo zákonům. Ve vašem hmotném světě je víra postavena na akci a pozitivních výsledcích, fungování mysli je filtrováno srdcem. Srdce je jak magnetický tok tak i vyzařující vír, a je sídlem pravého zdroje lidské síly. Vaše Svatá Mysl udržuje semínka myšlenek vaší minulosti a budoucnosti, a je vaším osobním zdrojem Andělské vůle a moci od vašeho Boha Otce/Matky. Vaše semínka myšlenek musí být pro budoucnost v inkubátoru uvnitř Svatého Srdce, a Adamantinové částice Světla Stvořitele musí být zažehnuty altruistickou láskou. Proto jsou ve světě formy zhmotňovány vaším čistým záměrem  a akcemi. Hojnost jakéhokoli druhu je přirozeným zhmotněním, když jste harmonicky sladěni s Duchem a Andělským Plánem pro nejvyšší dobro všech.

 

Draze milovaní, může se zdát, jakoby se svět kolem vás a váš osobní život rozpadaly. Vaše osobní realita se posouvá a mění tak rychle, že cítíte, jako byste žili na „tekoucím písku“. Testy a výzvy jsou tak dramatické a probíhají tak rychle, že se cítíte zahlceni a často se divíte: „Co dělám špatně a kdy to skončí?“

 

Pamatujete si, co jsme vám říkali o Obyvateli na prahu a Anděli Přítomnosti, který hlídá Bránu Světla? Vy, Ukazatelé cesty a dotyčný hlídač, projasňujete Svatou Stezku a pokládáte základy Andělského Plánu/frekvencí Nového Věku. Abyste to udělali, musíte projasnit a harmonizovat většinu rušivých vibračních vzorců, které zůstaly v systémech vašich čtyř nižších těl: fyzickém, mentálním, emocionálním a éterickém.

 

To je nezbytné, abyste do sebe začlenili tolik „záření“ nových, mocnějších Božích Paprsků, kolik je jen možné – mocnou a transformující Esenci Stvořitele – která nyní bombarduje Zemi a lidstvo. Říkali jsme vám, že situace, které nyní prožíváte, nejsou specifickými „karmickými akcemi“, které projasňujete, neboť miliony z vás se posunuly do Stavu Milosti, a již nejsou minulostí ovlivňovány. Jde o proces čištění, abyste mohli projít vchodem nebo „Bránou Světla“ do vzácných říší svého budoucího světa. Anděl Přítomnosti pomalu otvírá Bránu, aby skrz ni mohlo zářit více a více světla a pomáhat vám dokončit Rituál Projití. Blížíte se ke konci „tunelu transformace“, milovaní, a my vás pobízíme, abyste „VYDRŽELI“. Mezi vaše denní a noční modlitby/mantry by mělo patřit: „Ujímám se své moci!“

 

Jsme vždy nablízku, abychom vám dali sílu, když padáte, podělili se s vámi o naši moudrost, když jste zmateni a nevíte, jakou cestou se dát, ale hlavně, na prvním místě, jsme tu proto, abychom vás milovali nyní a navždy.

 

JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL

 

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

Poslední channeling roku 2013

Tento živý channeling byl předán 15. prosince 2013 v Laguna Hills v Kalifornii

 

 

Zdravím vás, drazí přátelé, já jsem Kryon z Magnetické Služby.

 

Je prosinec 2013! Zdá se to teprve chvíli, co jsme se loni viděli spolu s tisícovkami duší po celé planetě. Řekl jsem vám, ať vytrváte. Řekl jsem, že proroctví o precesi rovnodennosti (týkající se 21. 12. 2012) byla tisíciletí stará. Popsali jsme proroky Mayské civilizace, kteří sestavili časové fraktály tak, že jejich kalendář odrážel esoterickou stránku roku 2012. Řekli jsme, že jejich vize byla tak hluboká, že konec jejich kalendáře se shodoval se začátkem nové éry. Řekli jsme vám, že v mezidobí - mezi koncem roku 2012 a začátkem roku 2014 – bude čas rekalibrace.

 

Poselství za poselstvím jsme vám sdělovali, co se rekalibruje - tedy v zásadě vše. Řekli jsme vám, abyste vydrželi. Naznačili jsme, že budou zasazena semínka větších věcí. Řekli jsme vám, že rok 2013 bude pro vás obtížný, pro některé více než pro jiné.

 

Nyní shrnu zmíněné obtíže a řeknu vám, co se bude dít od tohoto okamžiku dál. O těchto věcech mohu mluvit stejně, jako mohu mluvit o roku 2013. Protože jste je vytvořili. To není proroctví, drazí. Je to zpráva.

 

Vidím větší obraz, staré duše, který nemůžete vidět, jak zde sedíte a nasloucháte. Vidíte pouze jednotu sebe a několika svých přátel. Je pro vás nemožné vidět přehled založený na miliardách duší po celé planetě, který vidí Duch. Všechny záměry, které tam jsou. Některá z pozitivních překvapení, která nastanou. Některé posuny ve vědomí, které se už - už začínají projevovat.  A skrze to vše neustále opakujeme, a opakujeme, a opakujeme, že temná energie umírá těžce. To proto, abyste rozuměli, že jde o pomalý proces vyhrabávání se z bahna. A bahno vás chce stáhnout zpět. Je toho hodně co může ztratit se světlem, kterým zaléváte tuto planetu. A tento rok byl rokem rekalibrace.

 

Vím, čím jste prošli. Znám přátele, které jste ztratili. Příliš brzy! Znám mnohé zdánlivě podivné okolnosti, ve kterých byli někteří z vás. Prostě řekněme, co si myslíte. Že něco takového se nehodí pro Pracovníka světla. Nebo že něco takového jste si nezasloužili… To je rekalibrace.

 

Role DNA v rekalibraci

Řekl jsem Yaweemu, že toto byl jeho rok (Yawee je Dr. Todd Ovokaitys, spolupracovník Lee Carrolla – pozn. př.). Těm, kteří toto poslouchají mimo tuto místnost, se to může zdát jako odbočení, protože budu hovořit k Yaweemu a vysvětlím některé věci, které jsme nikdy nevysvětlili. Nastal čas. A tak, posluchači, věřte, že co nyní řeknu, zapadá do většího obrazu. Vy v místnosti jste slyšeli Yaweeho hovořit. Proto jste si více vědomi významu toho, o čem budu mluvit.

 

Budeme odhalovat funkci těla, se kterou pracujete, o které si nejste vědomi, že s ní pracujete. Nebo jste – jako Yawee. Jak to vysvětlím? Yawee vstoupil do vaší vize a DNA k vám promlouvala a vy jste 15 minut naslouchali (Kryon hovoří o zkušenosti posluchačů a Dr. Ovokaityse). Na určité úrovni jste si byli vědomi, že nehovoříte k jedné molekule. Byli jste zavedeni do své DNA a na té zkušenosti bylo něco neobvyklého. Hovořili jste více než se sto biliony molekul současně.

 

Existuje proces, který jste použili, který bude objeven. Esoterická medicína ho používala po staletí, aniž si byla vědoma, co skutečně znamená. Homeopatie pracuje s tinkturou, která je příliš nepatrná, aby mohla chemicky reagovat s čímkoliv v těle. Látka je umístěna do těla, absorbována v místě pod jazykem. A funguje to. Je to záhada.

 

Pokud se zeptáte lidské bytosti, která je nakloněna homeopatii a připravuje ji, přijde se všemi možnými druhy důvodů, proč to funguje. Ale důvod je ten, že jste to vy, kdo komunikuje s něčím, co nazýváme innate, vrozená (přirozená) inteligence těla. Nejde o intelekt, mozek, nebo něco, co považujete za svou „chemii“.    

 

Tinktura je signál pro tělo, aby se samo vyléčilo. Není nijak vedena. Ale tělo vidí záměr lidské bytosti a chemický prvek v roztoku, a innate, vrozené „chytré tělo“ něco udělá. Začne se léčit tam, kde ví, že by se mělo léčit. Kolik druhů homeopatických medicín – nesčetně – je známo, že funguje? Bez jakéhokoliv vedení. Je to proces v těle.

 

Věda prostě neví to, co neví (smích). Myslí si, že ví. Myslí, že může projektovat další úroveň, ale nemůže. Yawee to ví. Říká, že může přesáhnout věk 100 let a má pravdu. Pokud mu to umožní další lidské bytosti kolem vás. Yawee teď ví, proč sem přišel. (Smích.)

 

Pojďme chvíli hovořit o tvém nejnovějším vynálezu (Kryon hovoří k Yaweemu). Popisuješ technologii „jít tam a zůstat tam“. Ti, co tu sedí na židlích, netuší, o čem mluvíš. Ty to víš a já taky. Víš, že buď máš neuvěřitelné štěstí, nebo jde o něco jiného. Protože vést kmenovou buňku a atribut „jít tam a zůstat tam“ je jako kdyby lidská bytost hovořila k městu s milionem obyvatel, stála někde na pódiu a pak náhle z celého města našla jednu konkrétní osobu – úplně náhodně. A přesto to funguje. „Jít tam a zůstat“ je makroprogram. Dosáhls nepatrného výsledku. Jak?

 

Biliony, jestli ne stovky bilionů molekul DNA, všechny v lidském těle identické, spolu hovoří. Věda to ještě neví. Uvažovali o tom, ale ještě to neví. Je zde záhada, jak DNA dělá to, co dělá. Musí komunikovat. Přesto tato komunikace není proces, který by věda viděla, studovala nebo uznala. Už jsme vám to řekli dřív, napsali jsme o tom knihy. Vaše DNA má kvantové atributy. Ale je toho víc!

 

Já vidím DNA ve vašem těle jako jeden element. Je to proto, že DNA v lidském těle je sama v sobě v entanglovaném, propleteném stavu. Je to atribut kvantové fyziky, který není dosud chápán ani aplikován v biologii. Představuje „chytré tělo“, vrozenou inteligenci těla. A jestli potřebujete důkaz, je všude.

 

Co víte o identických dvojčatech? Víte, že mají jako jediní na planetě identickou DNA. A co víte ze studií o identických dvojčatech? Víte, že mohou být na opačné straně planety, a mají stejnou intuici ve stejný čas ohledně něčeho, co se děje. Co to říká o DNA? Je propojená. Je propojená v kvantovém stavu.

 

Co víte o kvantovosti v DNA? A odpověď je – téměř nic! Dovolte mi to tedy doplnit. Je to krásné!!! Dovolte mi to tedy doplnit, protože to ovlivní vše, co uděláte odteď dál. (K Leemu) Zpomalím, partnere, chci, aby to bylo předáno přesně. Má to co dělat s tím, co probíhá při rekalibraci lidské bytosti. To, o čem chci hovořit, je rekalibrace. A co se ve vás mění.

 

Pole v DNA je kvantové. A odpovídá různými způsoby na kvantovost, ne na linearitu, ne na chemii, ani na intelektuální myšlenku. Toto je svět, který jste dosud nezměřili, a nemůžete ho vidět a neexistují nástroje, jak ho dokázat – zatím!! Ale budou, a když se tak stane, uvidíte to jasně a budete vědět, že mám pravdu.

 

Pokud je DNA v kvantovém stavu, pak má kvantové vlastnosti s jinými věcmi v kvantovém stavu, cokoli dalšího je kvantové. Tóny, které zpíváte, jsou kvantové. Biologie semen - od Plejáďanů - je kvantová. Právě jsem to řekl a budu pokračovat dál a ty si to uvědomuješ, Yawee, že na kvantové úrovni má toto pole propojující veškerou DNA inteligenci a je spojené s předlohou. To znamená, že VÍ přesně, jako homeopatie, co se snažíte dělat. A je benevolentní na maximum. Chemie vaší DNA možná pracuje na 30 nebo 35 procent, ale předloha je na 100%. A proto je kolem vaší DNA vždy toto pole. Vy, jako lidská bytost, máte výběr invence a záměru a životních rozhodnutí, ale na kvantové úrovni DNA existuje povzbuzující část, která je propojená s předlohou, která je benevolentní a bude spolupracovat s čímkoliv, co jí dáte.

   

Yawee objevil ve svých experimentech něco velmi neobvyklého – homeopatický efekt laseru. Pokud jste na kvantové úrovni schopni spustit soubory instrukcí pouze u několika molekul DNA, všechny ostatní se tím řídí ve stejný okamžik. (Smích.) I když jim to dáte lineárním způsobem, všechny to obdrží ve stejný okamžik. „Jít tam a zůstat tam“ spolupracuje s benevolencí lidské bytosti, která je spojena s předlohou a přesně ví, co jí říkáte. A to bude vždy fungovat. Vždy to bude fungovat.

 

Čím více vyladíte „jdi tam a zůstaň tam“, tím více bude benevolence vnímána jako instrukce a tělo se samo uzdraví dle předlohy. Vy už to víte. Kvantová homeopatie (smích) je to, co děláte. 

 

Části a kousky v linearitě neví, jak se sjednotit s celkem, že, Yawee? Zbytek příběhu je potřesení rukou s entanglovanou DNA lidského těla, propojenou s předlohou, která vás zná, ví, kdo jste, co se děje, co se snažíte dělat, a pomáhá vám v nemožném.

 

Právě jsem vám řekl, proč to celé funguje. Je toho víc. Vždy je toho více. Když ale víte toto, můžete se posunout k některým dalším krokům, na které jste čekali nebo o kterých jste přemýšleli.

 

Drazí přátelé, toto je pole, které bylo celou dobu jen kousek od vás. Samotné jádro benevolence vaší DNA spojené s předlohou bylo rekalibrováno. Někdy bylo propojené s předlohou, jindy ne.  Proto jste se cítili, jak jste se cítili. To je důvod všech nemocí, to je důvod… Pojďme to vyjmenovat. Vyjmenujme to!

 

 

Zdraví

Zaprvé - zdraví. Mám pokračovat? Více nemocných starých duší než dřív, náhle. Jako esoterická nákaza nemocnosti (úsměv). Rekalibrujete se, věci nejsou srovnané. Ale budou. Duch nepracuje s kalendářem. Až nadejde první leden 2014, ujistěte se, že neoslavujete, že všechno už je prostě paráda! Protože každý z vás je jiný, vaše cesty jsou jiné, rekalibrace jsou rozdílné a řešení vašich problémů jsou různá. Ale co vám chci říci je, že semínka rekalibrace byla tento rok zaseta a 2014 je rok, kdy začnou růst.

 

Pole vaší DNA se pomalu vrátí do kalibrace, ale s jinou předlohou. Takovou, která je vylepšená a připravená pro věci za hranicemi staré energie. Řekli jsme vám, že jste byli v něčem, co jsme nazvali esoterický mód přežití. Dokonce jsme vám sdělili atributy, které můžete vidět, které nejsou instinkty přežití - soucítění, tolerance, mírnost a štědrost a další, které mód přežití nezahrnuje.  

 

Můžete říci, že to je jiný typ přežití. Přežití vytvářející soucit a mír na Zemi a všechny ty věci, které zajistí pokračování života na této planetě, navzdory těm, co prorokují a připravují zkázu, těm, kteří i nadále očekávají to nejhorší. Mimochodem, oni to dostanou, od své DNA. Protože to jsou instrukce od nich. A jaké jsou vaše instrukce? Protože to je další věc, o které chci hovořit.

 

Zdraví. Když tedy víte, co se děje ve vašem těle, že je benevolentní a že se začíná znovu srovnávat, máte příležitost dát mu kvantové instrukce svojí intuicí. Neřekl jsem mozkem, že? Musíte použít koncepční intuitivní myšlenky. Vnímejte sami sebe jako uzdravené! Pohleďte na sebe, že jste venku z nemoci nebo anomálie! To jsou instrukce, které půjdou přímo do vaší DNA, k receptorům, které jsou zcela připravené obdržet vaši informaci. Vyléčení pak budou rychlá.

 

Věřte mi. To nejhorší už je za vámi. Ale přeladění a zvládnutí nových energií nějakou dobu potrvá. Takže nespěchejte. Ale to nejhorší už skončilo. Tolik ohledně zdraví.

 

Vědomí

Byli jste prostě trochu mimo. Jak jsme řekli, byl to „rok úplňku“. Vědomí se obtížně sjednocuje s jádrem ve vás, když je stále tak trochu mimo. Energie ho tlačí a tahají, protože se rekalibruje.

 

Tohle některé z vás odvedlo od Ducha, víte to? Vím, kdo je tady, kdo poslouchá! Někteří byli vytrženi přímo ze své víry. Ze své lásky k Bohu. Stali se cyničtí. Vím, kdo tu je, vím, kdo poslouchá. To rekalibrace dělá. Pokud věříte pouze svému intelektu, nic nebude fungovat.

 

Víte, že vaše spojení s vaším Vyšším Já tou krásnou stříbrnou šňůrou, není produkt vašich synapsí a vašeho mozku. Víte to, že? Nemůžete ji intelektuálně prozkoumat. Je dána srdcem, innate, emočním tělem. Partner musí být v rovnováze s emoční stránkou. A pak máte mistrovství, hm?

 

Takže vědomí samo, to které byste měli… Vím, kdo je zde, kolik z vás se pokoušelo vytrvat a překonat to, co se dělo. Vaše pocity, které jste dřív vnímali při meditaci, a které vám dávaly sílu, které vám přinášely úsměv… věci, které vám přinášely dobrý pocit uvnitř… najednou chybí. Vím, kdo tu je a kdo poslouchá. A dovolte mi něco říci – vrací se to zpět. Museli jste se ale tak trochu vyladit na jinou stanici, abyste to dostali zpět. Buďte si toho tedy vědomi! Neopakujte pouze staré způsoby. Zkuste něco nového! Pociťujte dech Boha, jak na vás vydechuje mír, právě teď. To je bod dvě – vědomí.

 

Synchronicita

Ta jakoby se mnohým z vás neděla. Yawee to má letos jinak. Osobně jsem mu řekl, že toto je jeho rok. Že synchronicita se pro něj bude objevovat tento rok. To proto, že je jiný. Potřebuje zasadit semínka, která začnou růst v tom, o čem jsme minulý týden mluvili jako o „nové hranici“ na africkém kontinentu. Říkali jsme to roky. A nyní v tomto poselství vidíte důkaz tohoto – začátek těchto událostí - které se dějí, jak jsme řekli.

 

Synchronicitu jsme mnohokrát vysvětlovali. Je ale potřeba, abyste byli „ponořeni“ sami v sobě! Jak se kvantové pole, benevolentní spojení s předlohou, upravovalo, bylo to těžké.

 

Věci, které jste mysleli, že se stanou, se nestaly. Věci, o kterých jste si nikdy nemysleli, že se stanou, se staly. A to vás nutí přemýšlet o tom, zda to vůbec děláte správně, je to tak? Vím, kdo tu je, vím, kdo poslouchá. To se změní a vy pomalu získáte toto napojení (ponoření) zpět. Protože benevolentní propojení se zdrojovou předlohou vaší DNA se začíná znovu vylaďovat.

 

Jako lidská rasa získáváte větší procentuální aktivaci své DNA, někteří to budou využívat, jiní ne. Ale získává ji celé lidstvo, ne jen někteří. Pracovníci světla, staré duše, mají moudrost Akáši, cítí ji a znají ji, naslouchají zprávám jako je tato a začínají je používat, začínají se s nimi „slaďovat“.  Očekávají dobré věci.

 

Pokud jste mi věřili před rokem, když jsem vám říkal o roce 2013, věřte mi i nyní. Začíná se to zlepšovat! Neříkal jsem vám, že stará energie umírá těžce? (Smích.) Bude se vás pokoušet zastavit. Není to žádná entita, je to prostě temná energie, která funguje určitým způsobem a v rovnováze se světlem. Buďte si ale vědomi, když posloucháte zprávy a vidíte tam určitý druh věcí, které v tu chvíli nevypadají dobře – je to proto, že zprávy reflektují… pouze temnotu.

 

Posuzování

Posuzování, bod čtvrtý. Špatný úsudek. (Smích.) Někteří z vás udělali špatná rozhodnutí – myslíte si. A sedíte zde a tlučete se do hlavy, protože jste udělali špatná rozhodnutí, a myslíte si, že to umíte lépe. „Jsem přece stará duše, měl bych mít moudrost, měl bych vědět, jak se toho vyvarovat“. Nebo jste se vydali různými směry, realizovali různé návody, zkoušeli různé věci, které nefungovaly… a znovu jste si opakovali: „Měl bych to umět lépe. Jsem stará duše!“

 

Ale to je to, co se děje v průběhu rekalibrace. Vidíte, že nejste správně vyladěni. Váš úsudek není v průběhu přeladění tím, čím býval. Před rokem jsem vám řekl, že by bylo lepší, kdybyste se zamkli na záchodě a rok nevylézali. A někdo by vás krmil zpoza dveří. (Smích.) Nedostali byste se do problémů. Samozřejmě, to je Kryonův humor, ale víte, co tím myslím. Když jste venku, musíte procházet životem a činit rozhodnutí, která činíte neustále – ne všechna byla letos dobrá. Nedovolte, aby vás to srazilo. Považujte rok 2013 za rok temnoty, pokud chcete. Procházíte mlhou, která se rozestupuje. Nevyčistí se všechna najednou. Ale jakmile to bude lepší, ucítíte to. Pocítíte to mnoha způsoby, drazí. Napojení, vyladění se, nic není lepší, než úplné propojení s DNA, se zdrojovou předlohou stvoření. A dovolení – ó máte si toho tolik co dovolit (úsměv). Benevolentní DNA… uvědomuješ si, Yawee, že jsi první, kdo ji používá? Uvědomuješ si, Yawee, co od teď můžeš dělat, když víš tyto věci?    

 

 „Jdi tam a zůstaň tam“… je toho na tom mnohem víc - DNA ví, co děláte. Takže zkuste třeba něco více „hvězdného“, pokud chcete, buďte ohromeni, pokud si přejete, že celé pole DNA ví, kdo jste, co děláte, a co lidská bytost dovoluje … a bude to fungovat. Bude to fungovat.

 

Strach

A nakonec: strach. Jste Pracovníci světla, jste staré duše. A stále tvrdíte: „Ničeho se nebojím.“ Ó ano, bojíte! (Publikum se směje.) Už jsem ten termín použil dřív, pochází z partnerova mozku, tak promiňte, pokud ve skutečnosti není zase tak vtipný. Tohle byl rok „Co takhle trochu ohně, Strašáku?“ (Lee/Kryon poukazuje na úryvek z filmu Čaroděj ze země Oz, kde zlá čarodějnice či čaroděj mává pochodní před slaměným strašákem, aby ho vyděsila… - pozn. MK), který se snažil zničit vše, čím jste.

 

Bojíte se, že ztrácíte svůj střed (svou podstatu). A stačí jen několik věcí, abyste začali pochybovat o své spiritualitě, že? „Dělám to správně? Duchu, dělám to správně? Tohle by se nemělo dít! Tamto by se nemělo dít! Co dělám špatně? Dělám to správně? Co je špatně?“ A já jsem zde, abych vám řekl: NIC. Nic není špatně! Všechno je tak, jak to má být, Pracovníku světla, protože ty tím vším procházíš, ty jsi ten, kdo rekalibruje. Chápeš to? Devadesát procent planety prostě sedí… cítí se dobře. Nic se neděje, protože nejsou v kontaktu. Mohli by být, se svobodnou vůlí a svobodnou volbou, mohli by být! Ale nezajímá je to.

 

Tebe to zajímá. A protože tě to zajímá, dal jsi souhlas se rekalibrovat. Jak se ti líbí tohle? Každému, kdo toto poslouchá, právě teď lehce posouváme ten dar, který je kvantový, a říkáme: Opusť strach, protože je to papírový tygr. Děláš vše dobře. Děláš vše dobře. Děláš vše dobře.

 

A v průběhu tohoto procesu… v průběhu tohoto procesu, ti dojde, proč jsi tady, co tady děláš. Pusť tyto myšlenky strachu. Nedovol okolnostem roku rekalibrace, aby ti našeptaly ztratit svou víru. Zvedni ruku, jestli chceš, a chytni za ruku své vyšší Já, které ti jí nabízí, a nevzdávej se. Je čas skončit tento nesmysl rekalibrace - to, že se cítíš divně, neobvykle, zle. Kdy nevíš, co je s tebou špatně, kdy pochybuješ, kdo jsi. Kdy máš legrační předsudky a vědomí, které nefunguje.

 

Byli jsme s tebou po celou dobu, říkali jsme ti, že to přichází. A stejně - když to přišlo, nevěděls proč, a měls strach. Je čas to pustit. Brzy to skončí. Věci se začínají vyrovnávat. A až se tak stane, synchronicity věcí, ve které jsi doufal, začnou zapadat a začnou přicházet. Někteří z vás budou mít úžasnější synchronicity, než si kdy dokázali představit! Pochopíte, proč se některé věci staly tak, jak se staly.

 

Závěr

Drahé duše, jste předběžci, naděje Galaxie. Přišel jsem sem před všemi těmi roky, abych vám mohl předat tento channeling, víte to? (Smích.) A bude to pokračovat! Tehdy to byla pouze naděje, že překročíte most, posun při precesi rovnodennosti. A vy jste ho silně překročili – další práce začíná. Ale po roce 2013 práce bude taková, že se začne synchronizovat s tím, kdo jste.

 

Kryone, proč jsme tím museli projít? Proto vám říkáme Pracovníci světla, drazí. Protože něco z toho je práce.

 

Už musíme jít. A příště, až budu channelovat, bude rok 2014. Rok sedmičky, rok božství. Ale semínka, která jste zasadili – vaše zdravotní záležitosti, záležitosti vědomí, váš chabý úsudek (smích) a váš strach nechť jsou pohřbeny do země – ale co bude růst, bude krása, kterou jste vždy chtěli pěstovat.

 

A nakonec to bude bod obratu pro mír na Zemi. Nechť soucit na vás prší, drazí. Buďte hrdí, že jste to zvládli. Zvládli jste to.

 

A tak to je.

 

 

KRYON

 

Zdroj: MP3 nahrávka (34 minut) Last channeling of 2013 - www.kryon.com. Tento záznam Kryonova channelingu je vám ZDARMA k dispozici. Užijte si jej, pracujte s ním, ale není určen k veřejné produkci (rádiovému vysílání apod.).

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky a pro www.transformace.info a www.kryon.webnode.cz do češtiny přeložil Pavel Z. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Probuzení duše a tvoření
Celestýnské Bílé bytostí

přijala Natalie Glasson – 02-01-14

 

 

      S velkou láskou vás my, Celestýnské Bílé bytosti, dnes přicházíme pozdravit. Obklopujeme vás láskou, kterou s námi sdílí Stvořitel a která vám umožňuje prohloubit vaše vlastní vyladění a propojení se Stvořitelem. Na Zemi je doba velkých zázraků a kouzel, manifestuje se mnoho významných a mocných příležitostí, které vám nejen umožní navýšit svou vnitřní sílu, ale i vaši víru ve Stvořitele ve vašem bytí i v realitě. Jak společně vstupujeme do nového cyklu roku 2014, povstává ze Stvořitele mnoho energie, které je dobré si všimnout a poznat ji. Tento čas je doba manifestace, realizace a porozumění tomu mocnému prostředku, kterým jste v této současné realitě. Jste žádáni, abyste pokračovali v prožívání Stvořitelovy energie, ale uvědomte si, že jste vyladěni na kosmickou vibraci, která se dá popsat jako kouzelná. Po celý rok 2013 jste připravovali, synchronizovali a usazovali své energie do nového cyklu a éry lásky a to bude pokračovat tak, jak si dovolíte pokračovat v uvolňování starých energií a zvyků, ale je tu i vyšší uvědomění toho, co můžete manifestovat a toho, jak se skutečně projevujete. Začněte si intenzivněji všímat spojení a mostu mezi svým vlastním tělem, způsobu jakým funguje, a mezi realitou, kterou na Zemi prožíváte. Toto může být tak zesíleno, že budete schopni vystopovat manifestace ve své realitě až k pouhým myšlenkám a uvědomíte si, jak jste se cítili a dokonce jak jste vytvořili onu myšlenku, uvědomíte si myšlenkovou formu, její zrození až k manifestaci neboli naplnění ve své realitě. Toto mocné uvědomění, které se bude v průběhu nadcházejících let navyšovat, vybuduje nový základ víry a přijetí či důvěry ve svou vnitřní pravdu, což vás podpoří v probuzení a odemčení nejposvátnějšího pokladu ve vašem bytí. Na Zemi nyní probíhá mocný čas, protože toto je vaše skutečné nové probuzení po přípravách v roce 2013, je čas hledat ve svém bytí, abyste porozuměli tomu, co si vaše duše přeje projevit, abyste rozpoznali sebe sama jako svou pravdu a naplánovali si svou cestu dál skrze zasévání mocných záměrů a záměrů plných energie, které proudí z nejčistšího zdroje vaší duše. Je čas dát své duši povolení a prostor, aby vykročila a tvořila, tkala a pokládala struktury světla, které budou vtěleny do vašeho aurického pole a energetických těl, abyste byli připraveni na další stádia svého vzestupu. Tyto energetické struktury se mohou podobat posvátné geometrii, ale budou z duše, která se bude energeticky ukotvovat do fyzické úrovně vašeho bytí a reality.

      Je důležité si uvědomit, že nyní je čas, aby se duše bavila a tvořila z vyšších dimenzí světla v rámci vaší současné vibrace světla a reality. Duše se musí nejprve plněji ukotvit, je to stav vtělování duše, vznik energetické struktury, rytiny či formy ve fyzickém těle a aurickém poli. S kombinací praktikování umění záměru a manifestace jste schopni probudit ve svém bytí velkou svobodu, protože si uvědomíte, že nádherné a zázračné příležitosti se mohou manifestovat a můžete je ve své realitě zažívat. Tato víra a zkušenost vám umožní oprostit se od omezení a napojení zejména na minulost, vytvoříte si nádherný stav bytí, který dovoluje a podporuje vaši duši, aby se manifestovala a skrze vaše bytí plněji vytvářela energie vyšších dimenzí ve vaší realitě. Duše v sobě uchovává nekonečné možnosti, na které se můžete jen napojit a zažívat je skrze svou schopnost manifestace a svou vírou v prožívání svého vlastního tvoření. Protože se nacházíte na mostě pochopení, uznání a zakoušení svých schopností manifestovat, otevíráte dveře větším, neohraničeným a hlubokým možnostem, jak semínka světla z vaší duše vstupují do vaší mysli a jsou zhmotněna ve vaší realitě, abyste je mohli prožívat.

      Každý záměr, každý krok a vyladění na Stvořitele je postup a vývoj svobody na mnoha úrovních vašeho bytí, ale také vás napojuje na svobodu duše a tím vám umožňuje skutečně žít v božském proudu Stvořitele. Se svobodou přicházejí neohraničené možnosti a zkušenosti, které vám dovolují přijímat Stvořitele plněji. Vaše duše je připravená na své probuzení a sjednocení s celým vaším bytím. Rozumí novému stádiu vaší reality, do kterého vstupujete a jednoduše vás žádá, abyste se poddali jejímu světlu, lásce a pravdě. Vězte, že se nevzdáváte své síly tím, že se poddáte své duši, ale natrvalo přijímáte a shromažďujete svou sílu, abyste ji rozvedli do celého svého bytí. Vaše duše se více než kdy dříve napojuje na obrovskou síť světla a Stvořitelova vesmíru, její energie cestují široko daleko, aby dosáhla sjednocení a jednoty na vnitřních rovinách, se zvláštním zaměřením na shromažďování nového vědomí. Když se poddáte své duši, dovolujete kouzelným vibracím své duše a jejího rozšířeného chápání a spojení se Stvořitelovým vesmírem, aby zesílila a vlila se hluboko do vašeho bytí, vstupovala a tryskala do celého vašeho bytí a reality.

       S naším vysvětlením a vaším vlastním prožíváním této božské doby můžete vnímat, že se dějí  mocné posuny v probuzení, nejen ve vašem bytí a realitě, ale pro všechny ve Stvořitelově vesmíru. Je-li na vrcholu vašeho seznamu záměr a proces manifestace, s ohledem na požadované zaměření, vás chceme povzbudit, abyste se stále ptali sami sebe na dvě věci:

      "Co chci nebo co si přeji nyní manifestovat?"

Toto je adresováno vašemu fyzickému já, vašemu tělu, mysli, emocím atd. Pak si položte druhou otázku:

      "Co chce nebo co si přeje má duše nyní manifestovat?"

Toto je adresováno vaší duši, duchu, vyššímu já, Stvořiteli, ve skutečnosti všemu, co je vaším božským já.

      Mohli byste nám na to říci, že jste jak fyzickou formou, tak duchovní formou a proto není nutné to oddělovat. My bychom rádi, abyste začali tímto postupem a všímali si, zda odpovědi, které dostáváte, jsou stejné nebo rozdílné a vaše duše a fyzické tělo jsou synchronizovány; jsou vaše přání a vedení v harmonii a souladu? Je-li rozdíl mezi přáními vašeho fyzického bytí a vaší duše, dovolte si rozjímat nad tím, jak sem můžete vnést harmonii. Možná by vám pomohlo zaměřit se na povzbuzování vaší duše, aby plněji splynula s vaším fyzickým tělem nebo si představte integraci světla své duše. Vaším cílem je, aby se odpovědi podobaly, abyste si mohli být jisti, až se obrátíte k sobě a požádáte o vedení, že budete vědět a sami sebe si uvědomíte jako sjednocenou bytost, integrující se se svou duší. Pak nebude třeba se na nic ptát a žádat o vedení své fyzické já a své duchovní já, protože budete vědět, mít víru, důvěru i zkušenost, že jsou jedním. Toto potvrzení vyroste z vaší vlastní zkušenosti, z propojení s fyzickým i duchovním já a uvidíte, jak splývají a stávají se jedním. Vězte, že svou duši nemůžete ke splynutí přinutit, ale můžete sledovat, kde vedení energie, myšlenky a emoce jsou čerpány z tohoto procesu, což vás povzbudí k tomu, abyste si uvědomili a rozpoznali ten most svobody, kde je vaše duše schopna vytvářet božské a posvátné, nekonečné a velkolepé možnosti.

      Mnozí z vás možná řeknou, že je to těžké přijímat, slyšet či uznat své vnitřní vedení, toto je ale víra z minulé doby a je zkrátka třeba se jí zbavit a uvolnit ji; není třeba se na to nějak zaměřovat či tomu věnovat pozornost, ale jednoduše se od této víry odpojit. S důvěrou a vírou v sebe sama, jako v bytí, které je schopné přijímat vedení, se dokážete osvobodit od omezení a vstoupit hlouběji do svobody a vyjádření duše. Skrze vnímání a uznávání vedení ve vás, i když nejprve to budou dvě různé cesty vedení od vašeho fyzického bytí a od vašeho duchovního já, se můžete soustředit na vytváření záměrů, které vyjádří, že již prožíváte to, co si přejete a to je nádherné. Dovolte si nejprve vytvořit dva záměry a sledujte, jak za nějakou dobu začínáte tvořit jeden záměr ze svého jednotného božského já. Možná že ihned nebo postupně přistoupí vaše duše k formování struktur božských záměrů ve vašem bytí a tím zvýší vaši vibraci a vaše intuice také bude proudit jako božský proud Stvořitele.

      S láskou v tomto mocném čase probuzení

      Celestýnské Bílé bytosti

 

Zdroj: https://www.omna.org/Home.html

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

ROK 2014 - ROK OBRATU
Alita Zaurak

 

Rok Čtrnáct je rokem uskutečnění, rokem materializace našich snů, vizí a představ. Nastal čas dělat konkrétní a praktické kroky, vědomě se vydat na cestu. Svět, jak jsme jej chápali, vnímali, znali doposud, nenávratně končí...

Ano, Rok Čtrnáct je rokem Saturna a přináší nezbytnost soustředit se, trpělivě a každodenně konat, dát do pořádku své hmotné záležitosti, dát svému počínání určitý směr, uspořádat si svůj život v souladu s řádem vesmíru, v souladu se sebou samým... To, co jsme v předchozím Třináctém roce Luny, prožívali uvnitř sebe sama jako hlubinnou transformaci a proměnu, přehodnocení a změnu přístupů, práci se svými emocemi, strachy, závislostmi, jako objevování svých podivuhodných kvalit a schopností ... to vše se nyní projevuje na vnější, běžnými smysly viditelné úrovni.

Saturn je ten, kdo prověřuje, přísný, neoblomný, jednoznačný a nekompromisní vůdce a navigátor. Ten, KDO PŘESNĚ VÍ, co je pro nás opravdu dobré a smysluplné z hlediska našeho bytostného vývoje, našich budoucích perspektiv. Ať se to našemu egu líbí nebo ne, Saturn nám bere to, co už nepotřebujeme, podoben mýtické Smrtce s kosou, odsekává vše, co už do našeho života nepatří. Co nás již zatěžuje, omezuje, umrtvuje, činí ne-mocnými, neschopnými růstu a pohybu.

Pokud jsme se tedy v průběhu minulého roku Luny opravdu s něčím či s někým bytostně rozloučili, něco jsme pochopili a osvobodili se, NASTAL ČAS UDĚLAT TO V REALITĚ. Naše pokusy vrátit se ke starým mentálním a emocionálním návykům, zaběhlým reakcím na probíhající děje, zřejmě budou znemožňovány mnohem rychleji, mnohem intenzivněji nám budou nastavovány neviditelné mantinely směrující nás jednoznačně dopředu, jednoznačně vzhůru...

Saturn rovněž souvisí s první čakrou, s fyzickou, nejspodnější, konkrétní úrovní existence, kam energie shůry sestupuje, kde dochází k plnému zhmotnění nejvyšších ideí a inspirací z úrovně sedmé čakry. Určitá etapa procesu naší proměny, bytostné obrody a transformace, tedy může být v tomto roce do jisté míry završena, dovedena do hmoty, do těla... Nové vědomí sebe sama jako kosmické bytosti a tvůrce své reality se zakotvuje, sestupuje do našeho každodenního života. Vše, co jsme si tolik let osvojovali, co jsme studovali, zkoumali, prožívali, sdíleli na úrovních vyšších čaker, na úrovni intelektu, citů, meditativních stavů, to vše by mělo vstoupit doslova do každé buňky našeho fyzického těla tak, ABYCHOM SE TÍM STALI, abychom tím prostě byli... a žili.

Ano, Rok Čtrnáct již není tak zcela romantickým „vodním“ rokem zázraků, je spíše rokem trpělivé každodenní práce. Zázraky, iracionálno, rozšíření vnímavosti, zření světa za oponou, tedy vše, co jsme mohli tak intenzivně prožívat v Roce Třináct, bylo nezbytně nutné pro naši psychickou výživu jako jakési božské mléko, které jsme potřebovali v dostatečné míře nasát. Naše spojení s duchovním světem však nyní nikam nemizí, jen se přelévá do našeho konání, do našich reálných projevů.

Podobni dětem, které se učí chodit, začínáme v Roce Čtrnáct i my dělat první kroky na cestě k cíli. Od první čakry, od spojení se Zemí o kterou se můžeme opřít, od které se můžeme odrazit, se nyní znovu obracíme směrem vzhůru, k nebi, směrem k Bohu. Tentokrát však jde o zcela vědomou cestu, o vědomé rozhodnutí stoupat a růst. Z druhé strany mohou záležitosti první čakry přitahovat naši pozornost více, než je obvyklé. Záležitosti zdravotní a finanční, vše okolo bydlení, obživy... pokud, jsme je dlouho neřešili, budou nyní vyžadovat opravdu „dotáhnout“.

Právě v tomto roce strohého Saturna bude mnohem obtížnější unikat před sebou samým, unikat před reálnými úkoly, které život v těle přináší. Nuž, nakonec za to přece jen poděkujeme (-: Vždyť nám nic nebrání v tom, abychom přistupovali k těmto úkolům tvořivě, uvolněně, meditativně, s využitím všeho, co jsme se na duchovní cestě doposud naučili. Ano, po letech bádání, hledání, putování, poletování, se konečně můžeme plně vtělit, zabydlet, konečně jsme došli do určitého bodu. S pomocí mnohých turbulencí předchozích let, vrcholících Dvanáctým a Třináctým rokem, jsme měli možnost se skutečně hluboce a bytostně očistit od přemnohých nánosů, od očekávání okolí, odinstalovat mnohé programy a přesvědčení daná výchovou a společenskými či náboženskými vlivy. Příbytky svých těl nyní konečně zabydlujeme a do prázdných očištěných nádob vléváme nový obsah: LÁSKU A RADOST, SEBE-VĚDOMÍ...

Začátek nového roku probíhá v okamžiku Novoluní, konkrétně těsně před ním, v okamžiku, kdy se Luna přibližuje ke Slunci, kdy se Duše vrací k Duchu, do stavu Jednoty. Novoluní v Kozorohu nám tedy jasně sděluje, že konec je zároveň novým začátkem. Zakončujeme proces transformace, vše se skládá do celku. Luna v Kozorohu je v okamžiku začátku roku těsně před Sluncem, ve fázi maximálního stáří, kdy již nezbývá, než odložit všemožné zátěže, očistit se od stresu, strachu a spočinout ve stavu odevzdání, nechat zemřít vše staré, aby mohlo narodit to nové, to jiné... Saturn je osamocený poutník, zcela soběstačný a nezávislý jedinec, plně zodpovědný za každý svůj krok, za každý čin.

S takovým poselstvím a úkolem přichází i Rok Čtrnáct: den za dnem, týden za týdnem se zpevňovat, soustřeďovat, osamostatňovat, celkově odlehčovat. Tak dlouho, dokud tu nebudeme prostě sami za sebe, jen s tím, co k nám opravdu bytostně patří – dokud nebudeme prostě SAMI SEBOU... Právě samostatným, vytrvalým a vůdčím jedincům Rok Čtrnáct přeje. Přeje všem těm, kdo se nebojí osamostatnění, nezávislosti, kdo dokáží efektivně využít své schopnosti, rozpomenout se na to, co je v nich nejlepší, co je dobré, podstatné a trpělivě pracovat na skutečné sebe-realizaci, věnovat se své životní práci, svému jedinečnému projektu.

V roce Luny jsme hledali spojení se svou duší, vylaďovali jsme se na vizi toho, jak žít dále, ptali jsme se, čemu se věnovat, kudy se dále vydat. Pokud jsme obdrželi odpovědi, můžeme se směle pustit do práce, bez zbytečných otálení a pochyb a přesto stále v kontaktu se svou Duší, intuicí, niternou moudrostí, která se nikam neztrácí, je tu stále s námi...

Saturn je v lidském těle tradičně spojován s kostmi. Kostra je tím, co drží tělo pohromadě, dává mu řád a strukturu, a také je tím, co přetrvává dlouho po fyzické smrti. Snad proto nás astrologický vliv Saturna nabádá, abychom se soustředili na to, co přetrvá i po smrti, na to, co je nepomíjivé, podstatné, trvanlivé. Přísný a strohý vliv této planety dokonce bývá v tradiční astrologii spojován s velkým neštěstím, ztrátami, omezeními, které jsme často jako lidské bytosti schopni pochopit až po smrti...

Snad každý z nás někdy zažil náročnou omezující situaci, kdy přišel o něco, co miloval, nedostal to, po čem toužil, co si tolik přál. Snad každý z nás POZDĚJI pochopil hlubší smysl této ztráty, protože nakonec dostal mnohem více, snad každý z nás byl NAKONEC za tuto omezující situaci hluboce vděčný... Spolupráce se Saturnem, naladění se na jeho frekvenci tedy znamená uvědomit si včas, co skutečně potřebujeme, omezit se dobrovolně v přemíře prožitků a požitků všeho druhu, v přemíře rozhovorů, věcí, informací, nenechat se zahltit, ohlušit a oslepit, nedovolit si zapomenout na to, kdo jsme, proč tu jsme, o co nám doopravdy jde.

Stejně jako se zjara prořezávají větve stromů, můžeme i my v roce Saturna zjednodušit, očistit své myšlení, probrat mnohé své plány, úkoly, nápady. Ano, Saturn je též spojen s časem, s tím, nakolik čas efektivně využíváme, nakolik se jím necháváme omezovat, nakolik se jím stáváme, nakolik jsme s časem, nakolik jsme šťastni (viz. ruské slovo sčastje = štěstí = být s časem, být součástí). Ve chvílích, kdy se ocitáme v jakémsi nesouladu s časem, kdy s ním vlastně bojujeme, nás zákonitě postihují nejrůznější „upozornění“: člověče zpomal, zastav se, zeptej se, kam to vlastně tak spěcháš, o co ti vůbec jde, co je podstatné... Právě bolesti zad a podobné potíže jsou často způsobeny pocitem, že nestíhám vykonat všechny úkoly na hřbet naložené. Odkud se vlastně bere tendence odkládat potěšení a uvolnění až na potom, až vykonám to a to, až udělám zkoušku, až vydělám peníze....až zemřu?

Saturn má číslo Sedm, sedm dává dohromady také součet čísel roku 2014. Sedmikonečná Hvězda mágů byla odpradávna jedinečnou pomůckou, jak lépe s časem pracovat. Sedm konců hvězdy je, kromě jiného, také sedm dní v týdnu, z nichž každý přináší určité úkoly, každý z nich má určitou frekvenci, náladu, každý z nich je vhodný pro určité činnosti či nečinnosti, což naznačuje třeba sám název sluneční NE-DĚLE, tedy nedělat, nedělit, shledat celistvým.... Stejně tak existují sedmiletá zodiakální období, sedmileté roční cykly... Zkrátka Saturn nás učí, že VŠE MÁ SVŮJ ČAS a za veškeré naše pokusy o narušení platíme bolestmi zad, hlavy a dalšími potížemi, způsobenými moderní městskou chorobou: stresem z nestíhání. DĚLEJ JEN TO, CO PRÁVĚ DĚLÁŠ CESTA JE CÍL SPĚCHEJ POMALU... praví východní moudrost, s níž jen obtížně můžeme nesouhlasit. Snad právě rok Saturna nás přivede k jejímu uskutečnění...

Stejně jako byl uplynulý rok Luny rokem Matky, můžeme vnímat rok Saturna jako rok Otce. Obzvláště pro muže tedy bude důležité zpracovat si vztah s otcem a harmonizovat své propojení s mužskou rodovou linií, najít své místo v ní, vydat se cestou pravého mužství. Saturn v našem horoskopu samozřejmě mnohé napoví, kromě jiného právě o vztahu s otcem a také o úkolech, které máme v této aktuální inkarnaci, o úkolech, které máme vykonat sami za sebe.

Aktuálně se planeta Saturn opět po přibližně třiceti letech nalézá ve znamení Štíra (od 6.10 2012), kde spočine až do konce Roku Čtrnáct. Už více než rok tedy sestupujeme hluboko do svého nevědomí, dotýkáme se samotného dna, svých nejhlubších strachů a traumat, můžeme zřít a přijímat a tím prozařovat i odvrácené, temné strany svých bytostí, zpracovat si zraňující události a situace z minulosti. Klíčová slova znamení Štíra jsou: SMRT, SEX, TRANSFORMACE

V období, kdy Saturn putuje znamením Štíra, jako bychom nemohli od těchto tabuizovaných témat nikam uniknout. Pevné sevření Saturnovo nás prostě nutí se jim věnovat, ať chceme nebo ne... Jsme nuceni uvědomit si smrtelnost a pomíjivost všeho, co má formu a tvar, uvědomit si marnost svého lpění, jsme inspirováni k vnímání Síly, která vše utváří a stejně tak ničí, jsme vedeni k tomu, abychom s touto Silou tvořili, pracovali, abychom Jí dovolili proudit ve svém těle, ve svých vztazích, ve svém životě... Den za dnem jsme vedeni KE KLÍČOVÝM BYTOSTNÝM ROZHODNUTÍM, k rozhodnutí vládnout sami sobě, k rozhodnutí vědomě tvořit svou realitu...

Ano, Rok Čtrnáct skutečně přeje či bude přát všem těm, kdo se rozhodli, rozhodují, rozhodnou vydat se CESTOU BOJOVNÍKA. Přeje a bude přát těm, kdo se skutečně chtějí změnit a své rozhodnutí podpoří též konkrétními činy a akcemi. ŘEŠME TO, CO JSME DOPOSUD NEŘEŠILI A NEŘEŠME TO, CO JSME DOPOSUD ŘEŠILI! Tak nějak by mohlo znít jakési lakonické poselství Saturna ve Štíru, jedna z klíčových instrukcí napomáhající úspěšnému průchodu úzkou soutěskou či přímo uchem jehly Roku Čtrnáct... Skutečně si můžeme dovolit odložit mnohé emoční zátěže, plné batohy svých karem, můžeme rozpustit mnohé astrální nečistoty, odplavit emoční jedy čistou vodou přímo od Pramene, přímo od Zdroje...

Saturn se během Roku Čtrnáct bude pohybovat ve druhé polovině znamení Štíra v oblasti tzv. astrálního těla. Bude tedy odsekávat svou kosou především naše psychické zátěže, vše co jaksi nasáklo do našeho astrálního těla, do těla našich pocitů a emocí, čím jsme se znečistili či přímo zaneřádili během posledních třiceti let či pravděpodobně během mnohem delších období, třeba i během všech inkarnací na Zemi... Zloba, závist, ublíženost, sado-masochistické tendence, sklon k obětování se, zneužívání svých schopností.. Ať jsme byli násilníky či oběťmi či pravděpodobně obojím, nastal čas osvobození, pochopení, že nemusíme být ani na jedné straně, nemusíme se mstít, nemusíme trpět, nemusíme nic z toho. Můžeme být za tím, můžeme být svobodní... Můžeme zacelit své rány, poléčit místa psychického krvácení, kudy nám uniká obrovské množství psychické síly, kterou můžeme poté využít k mocnému posunu a osvobození z tohoto podivného vězení. Z vězení, které si sami svou myslí a jejím naprogramováním vytváříme.

Silným momentem roku OBRATU je datum 23.12. 2014 (přesně v 17:33), kdy Saturn vstupuje do znamení Střelce... Hranice vodního Štíra a ohnivého Střelce je jedním z nejcitlivějších a nejvíce tajemných, mysteriózních bodů v Zodiaku. Jen poté, kdy jsme prošli hlubinnou transformací, dotkli se dna, prohlédli si své temné a odvrácené části, plně se očistili od nánosů minulosti, přijali a začali používat svou sexuální energii, můžeme vzlétnout k nebi jako bájný Fénix rodící se znovu z popela... Teprve poté se můžeme vydat do světa a šířit radostnou zvěst. Teprve poté se můžeme plně soustředit na to, jak se podělit s ostatními o své hluboce zažité zkušenosti a prožitky, jakým způsobem využít svou nově nabytou sílu k léčení, učení, zasvěcování... Je podivuhodnou „náhodou“, že vstup Saturna do Střelce probíhá v období zimního Slunovratu, že probíhá ve dnech, kdy se téměř doslova dotýkáme hlavou nebe, kdy můžeme vnímat obrovský příliv sluneční božské energie, kdy je maximálně aktivizována oblast korunní, sedmé čakry, tedy místo našeho intimního spojení s vyšším já, se Zdrojem, místa setkání Člověka a Boha a jejich prolnutí v Jedno...

Dalším významným okamžikem bude datum 25.5. 2014, kdy se Saturn již potřetí a naposled ocitne v přesném harmonickém aspektu trigon s Jupiterem. Tento aspekt vznikl poprvé 18.7. 2013, podruhé 13.12. 2013. Jde tedy o několikaměsíční období, obzvláště blahodárné a vhodné pro obnovu a stabilizaci našeho duševního zdraví, k doléčení dlouhodobých psychických potíží, a traumat táhnoucích se již od dětství. Období vhodné k soustředění se na efektivnější využití vnímavosti, intuice, převzetí zodpovědnosti za svůj osud.

Jupiter se ve znamení Raka nalézá již od 26.6. 2013 a bude zde pozitivně, léčivě a aktivně působit až do 16.7. 2014, kdy se ocitá v prvním stupni znamení Lva. Ve znamení Lva pak zůstane až do 12.8. 2015. V první polovině Roku Čtrnáct máme tedy stále ještě příležitosti k rozšiřování vnímavosti, k léčení a prozařování své psychiky, intenzivní práci s podvědomím, se sny, k posilování kontaktu se svou duší, formování své vize - jasné představy kudy se dál ve svém životě ubírat. Jupiter ve Lvu nás poté obdaruje vskutku štědře, ohnivě, královsky. Naučí nás aktivně projevit své talenty a schopnosti ve vnějším světě. Budeme se učit odpočívat, hrát si, radovat se, věnovat se tomu co nás baví, co nás energetizuje a tak dělá zdravými. Naše bytosti se budou proměňovat v živoucí energetické zářiče, přitahující přirozeně pozornost ostatních. Budeme sklízet plody vnitřní práce, kterou jsme udělali během předchozího ročního tranzitu Jupitera znamením Raka . VNITŘNÍ SE PROJEVÍ VE VNĚJŠÍM...

Jedním z významných momentů spojených s tranzitem Jupitera ve Lvu bude harmonický aspekt trigon Jupitera s Uranem v Beranu, který nastane 26.9. 2014. Uran v Beranu, urychlující již od roku 2010 naše celkové probuzení a totální restart našich bytostí, se propojí s Jupiterem, který nám bude napomáhat uplatnit své talenty ve světě, v lidské společnosti. Co to může přinést každému z nás? Možná „nečekaná“ možnost osvobodit se z práce, která nás již dávno nebaví, kde setrváváme pouze ze zvyku či z důvodů hmotného zabezpečení či jiných. Možnost posunout se výrazně ve své tvořivosti, posílit sebevědomí. Sledujme nabídky a inspirace, které nám v tyto dny budou přicházet, ať už z našeho nitra, od našeho vyššího Já, nebo z vnějšího světa. Uran nás možná poněkud šokujícím a překvapivým způsobem povede k pravdě o nás samých, o tom proč tu jsme, co jsme přišli udělat, vykonat, prožít, a „hodný strýček“ Jupiter bude poněkud uhlazovat tento razantní vliv, bude rozšiřovat a prozařovat, dodávat sebedůvěru, posilovat imunitu, pomáhat...Zkrátka, ať se děje v těchto dnech cokoliv, věřme si a vězme, ŽE JE TO DOBRÉ!

Jedním z momentů naopak spíše krizových, prověřujících, bude pravděpodobně konec dubna 2014, kdy Uran v Beranu, Jupiter v Raku, Mars ve Vahách a Pluto v Kozorohu vytvoří konfiguraci zvanou Velký kříž (23.4. 2014). Čtyři planety aktivizují čtyři znamení a čtyři živly tzv. Kardinálního kříže, spojeného s jednoznačným pohybem vpřed, se směřováním do budoucnosti a jejím utvářením. Velký kříž je konfigurace tzv. napjatých aspektů, tedy planetárních vztahů. Každá z planet, každý z aktérů Velkého kříže má svou představu o cestě vpřed, o tvoření budoucnosti: Uran v Beranu nabízí radikální osvobozující proměnu, nekompromisní restart celé naší bytosti, Jupiter v Raku nás učí uvolnit se a představovat si, jednat v souladu s našimi pocity, s naší intuicí, Mars ve Vahách chce formovat a uspořádávat naše záležitosti a vztahy, projevit více diplomacie, hledat kompromisy, zatímco Pluto v Kozorohu odstraňuje vnitřní i vnější překážky, nabádá nás k mobilizaci skrytých sil a projevu nadlidské vůle... Namísto spolupráce si však planety a jejich projevy mohou zdánlivě vadit, bránit si vzájemně v harmonickém pohybu vpřed. Požadavky Urana se dostávají do opozice, tedy do protikladu a rozporu s požadavky Marsu, stejně tak vliv Jupitera je v opozici s vlivem Pluta. V těchto dnech se nám může zdát, že záležitosti, na kterých pracujeme, se jaksi zbržďují, můžeme začít pochybovat, pocítit zesílení vnitřních i vnějších konfliktů, které se mohou materializovat v podobě různých překážek a omezení. Pokud se však uvolníme hlouběji, k čemuž napomáhá řada harmonických aspektů mezi vodními znameními a také s pomocí aktuální Luny ve Vodnáři, dokážeme třeba zrovna v tento den otočit „kolem karmy“, změnit přístup k celé situaci, můžeme naopak uvidět možnost propojení, rozproudění energií do stavu naprostého souladu a spolupráce. Podobně jako letní Velký Vodní Trigon v Roce Třináct se tato konfigurace může stát jedním z klíčových momentů roku. Může se stát katalyzátorem či spouštěčem velkých revolučních změn, které symbolizuje první z aktérů - geniální programátor Uran v Beranu, zásadně přehodnocující naše chápání života jako takového a našeho místa v něm, našeho přístupu k sobě samým...

Významným tématem Roku Čtrnáct jsou též partnerské vztahy. Po osmnácti letech, 19.2. 2014, vstupuje Vzestupný lunární uzel do znamení Vah, zóny partnerství a spolupráce, a bude se tam nalézat ještě další rok, až do 12.11. 2015. Tato konstelace bude napomáhat aktivní vědomé práci na vztazích, založení nových přístupů ke vztahům na dalších osmnáct let a stejně tak zpracování si toho, co jsme v této oblasti zažívali v předchozích osmnácti letech! Oproti tomu Sestupný lunární uzel se bude rovněž od 19.2. nalézat v protikladném znamení Berana a můžeme se díky němu navracet do období dětství, kdy se utvářel náš žebříček hodnot, kdy jsme často přijali spolu s výchovou též řadu omezujících názorů a přesvědčení. Skutečnou prací na sobě si vytvoříme také skutečnou oporu sami v sobě. Osvobodíme se od očekávání druhých, od tendence zavděčit se, zasloužit si své místo v životě, své místo na Slunci. Uvědomíme si, nakolik ještě v dospělosti zasahují vztahy s našimi rodiči do vztahů partnerských a jiných. Linie evoluce směřující z Berana do Vah bude tedy výrazně napomáhat propojení vztahu k sobě a vztahu k druhým. Snad nám všem nakonec dojde, že se jedná o jednu a tu samou věc! O tom, jak spojit Berana a Váhy, JAK BÝT SÁM SEBOU A ZÁROVEŇ SPOLU S NĚKÝM, nás poučí Jupiter ve Lvu, který bude ve dnech kolem 23.10. 2014 podporovat obě znamení harmonickými aspekty trigonem a sextilem.

Vzestupný uzel ve Vahách se 14.7. 2014 spojí s Marsem, který se ve znamení Vah nalézá rekordně dlouho, celého půl roku, od konce roku 13 až do 26.7. 2014. Budeme mít opravdu hodně energie na „řešení vztahů“ a datum 14.7. by mohlo být z tohoto hlediska klíčové, navíc rezonuje též s výše zmíněným vstupem Jupitera do Lva. V tento den možná uděláme určitá rozhodnutí - kudy se dále ve vztazích vydat, jakou podobu jim dát.

Půlroční pobyt Marsu ve Vahách může přinášet období zmítání se ze strany na stranu anebo uvádění věcí do souladu, vyrovnávání, učení se elegantnímu taoistickému tanci mezi jang a jin, a také nezbytnost vybrat si, co opravdu chceme, s kým chceme být či nebýt, spolupracovat, spolutvořit... Ano, dát věcem formu a tvar a při tom na formě a tvaru vůbec neulpívat, dělat konkrétní kroky na cestě a při tom si uvědomit, že už jsme v cíli,uspořádat si své záležitosti a při tom je shledávat již dokonale uspořádanými, využít efektivně čas a prostor a při tom být zakotven mimo ně...

Podívejme se tedy pozorně do svých hlav, těl, počítačů, příbytků, srdcí... i jinam... Jsou tam ještě nepročištěná místa, která stále přitahují naši pozornost? Jsou tam shluky informací, nedořešené věci, které nás omezují, blokují, brání Síle proudit? A začněme s uvolňováním cesty Síle třeba hned teď! S pomocí hlubokého dechu a představivosti učiňme průchozími veškeré dráhy ve svém těle... Abychom mohli plynout, proudit, tančit, v pravou chvíli se ocitali na pravém místě, dokázali rozeznat, kdy máme odpočívat, kdy tvořit, kdy jít a kdy stát... A nakonec, aby se toto vše stalo jedním celkem, kde je vše vzájemně propojeno. Abychom se stali celistvými bytostmi kosmickými...

PŘÁTELÉ, DĚKUJI, ŽE JSTE! PŘEJI VÁM MNOHO RADOSTI a také ŠŤASTNOU CESTU, KTERÁ JE CÍLEM

Zdroj: Facebook

 

 

 

Horoskop na období od 13.1.2014 do 19.1.2014
Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.
Jan A. Komenský

 

 

Slunce se pomalu odpoutává na začátku týdne od Venuše. Dostane se do opozice s Černou Lunou a budou probíhat trochu podivné věci, dalo by se to nazvat „osudovost“. Jestli bude pozitivní nebo negativní, je velmi individuální. Určitě naslouchejte znamením, nabídkám a zároveň se objeví pokušení. „Záhadně“ se vždy objevíte na správném místě, budete tam vždy dovedeni okolnostmi. Objeví se vaše emocionální reakce, která by se dala pojmenovat, že zareagujete jako malé dítě, nezrale. To souvisí se zafixovanou reakcí z dětství, kde se po vás chtělo reagovat jako dospělí, tam jste nemohli přirozeně dozrát a zůstali jste v dětské reakci i v dospělosti. Pokud se vám tato reakce objeví, radujte se! Můžete ji přijmout a přepsat.

Připravte se, že v tomto týdnu si snadno naběhneme na egouška svého nebo druhých. Bdělost.
Vzhledem k tomu, že Slunce je poslední týden v Kozorohu, tak procházíme kontrolou, jak jsme zralí a zodpovědní.

Úplněk nastává krátce po půlnoci z 15. na 16. 1., proto vliv úplňku budete silně pociťovat již 15. 1. Právě 15.1. nastává přesný aspekt Slunce v opozici s Černou Lunou. Světlo vynese nejcitlivější místa emočních bolestí na světlo. Na druhé straně se můžete dotknout své síly, jak lehce je překonat. Budete mi věřit, když vám řeknu, že ve skutečnosti temnota neexistuje? Že existuje pouze v naších myslích? Úplněk tento proces jen více zvýrazní.

Merkur vstoupil do znamení Vodnáře a naše mysl je více otevřená, svobodomyslná, originální a schopná nových vizí. Ve spojení s Uranem je podpořeno osvobození od starých mentálních vzorců.
Pokud chcete udělat věci jinak, tak konejte. Velmi dobře se během tohoto týdne bude meditovat, nalézat nové inspirace, nové cesty řešení a překvapení.

O víkendu se již projeví dynamický aspekt mezi Jupiterem a Uranem. Nové poznání, ke kterému nás okolnosti života popostrčí. Pokud si za každou cenu budete chtít dělat pouze to, co vám vyhovuje a nedokážete se pokorně přizpůsobit vyššímu vedení, tak o to přijdete nebo cesta k růstu bude přes nepříjemný prožitek.

Dynamický aspekt mezi Venuší v Kozorohu a Marsem ve Vahách (do 27.1.) symbolizuje nedorozumění mezi mužem a ženou, ve vztazích bude panovat napětí, nedorozumění a hádky. Láska je v rozporu s fyzičnem, může se dát přednost fyzické přitažlivosti nad city.
Je vědecky dokázáno, že duševní souznění mezi mužem a ženou je na základě fungování chemie mezi nimi. Pokud by mezi nimi nefungovala chemie, nedošlo by k duševnímu souznění. Takže problém je pak někde jinde, když máte pocit, že si s druhým rozumíte jen v jedné oblasti, emoční či fyzické.

Vše, co mezi mužem a ženou bylo potlačeno, vyjde na povrch, pročistí se vzduch a někdy to může být velmi nečekané a bouřlivé. V této době není vhodné navazovat vztahy, protože by to přineslo hodně nedorozumění.

Přeji vám dostatek trpělivosti. Petra Nel Smolová

 

Petra Nel

www.astrologiepetranel.cz

 

 

 

 

 

—————

Zpět