Milí přátelé, 14.10.2014

14.10.2014 23:57

 

Milí přátelé,
Dnešní mail není až tak "výživný", bohatý, jako v jiné týdny. Přece jen se projevila únava po tom velkém cestování a tak, aby se k vám mail dostal v podstatě včas, zvolil jsem jeho mírné zkrácení. A to především v té části dalších článků, videí a příloh. Základní pravidelná poselství zasílám. A jak uvidíte, aktuální poselství AA Michaela vyžaduje zvýšenou pozornost a soustředěnost pro správné a úplné vstřebání a uchopení.

Ale v prvé řadě opravná informace.V minulém mailu jsme vás informoval o blížících se seminářích Partnerství a Ego 2, které se v říjnu uskuteční v Podčejku. Odpovídající článek je také na webu
Do zasílané informace se ale vloudil šotek a "pozměnil" doménu mailové adresy. Správná adresa je pochopitelně s doménou "info" - prihlasky@transformace.info. Najdete ji vždy, a i jako aktivní odkaz, na stránce s celoročním programem seminářů - ZDE. vč. i potřebných telefonních čísel - v tomto případě na Míňu Noskovou, popř. na Hanku Noskovou, pokud jde o DŠ Transformace a Harmonie.

Další organizační informací je upozornění pro všechny ty, kteří se přece jen chtějí přihlásit na duchovní misi na ostrovy Karibiku, která se koná od 21.11. 2014.  Jak již bylo oznámeno na webu, máte již jen posledních pár dní na přihlášení se. Do 15.10. 2014. Článek na webu je ZDE

Naše mimořádná duchovní mise k bosenským pyramidám byla úspěšná, z toho hlediska plánovaného skupinového programu - podařilo se nám ve velké meditaci na vrcholu pyramidy Slunce aktivovat pyramidální systém planety Země, jakož i pyramidální systémy vyšší a sjednotit je. Byla to silná, velká, energetická událost, nejen významu Zemského, planetárního, ale s přesahem do celého Vesmíru. A v rámci programu a pobytu v pyramidě Slunce, se všem účastníkům podařilo vyřešit a odložit mnohé své energetické "přežilosti", jakož i posílit své vize Nového (osobního) života či vylepšit své zdraví. Záznam z velké meditace existuje, ale jak jsme se dozvěděli, není vhodné jej zveřejnit k volnému užití, právě kvůli silným energetickým souvislostem, zvl. pak vůči individuální lidské bytosti.

A nyní již k obvyklému obsahu mailu.

Poselství Mistra Hilariona je, stručně řečeno, o Lásce, o vyzařování Lásky, Světla. Mistr Hilarion nám radí, abychom se systematicky a trvale nořili do Lásky, do jejich energií, a neustále formovali svůj život do rámce událostí vibrujících v Lásce. A navrhuje jednu z mnoha technik, jak to nacvičovat - tvořit. Také vysvětluje proč a k čemu je právě toto důležité pro celou planetu a lidstvo jako takové. Jak říká, je to náš úkol, povinnost, být vyslancem, ambasadorem Božskosti. Tak jak se nám zrcadlí naše nižší či až temné energie, které si neseme ve své auře, ve svém Bytí, které jsme si během svého vývoje vytvořili a nastřádali, právě tak si neseme veškeré božské energie a je tedy potřebné se soustředit na vnímání právě tohoto zrcadlení. Všechna tato naše individuální práce se v globálním měřítku odráží ve stále mohutnějším probouzení lidstva, které již má dost starého paradigmatu, válek, ovládání, manipulací, strachů atd.

I dnes přinášíme nový překlad Kryonova poselství, které přijal Lee Carroll. Poselství, které je z letošního roku a dokonce i o letošním roce pojednává, resp. o energiích a potenciálech, které se začnou letos více či méně projevovat a které má název "Poselství pro rok 2014". Poselství, které dává nahlédnout na společenské obrazy energetických potenciálů tak, jak se s postupujícími změnami v globálním lidském Vědomí tyto potenciály nastavují. A lidské Vědomí se opravdu vyvíjí a mění a mění se dále ke Světlu, k Lásce, takže do jednání, rozhodování lidí, stále více tyto aspekty vč. soucitu pronikají. A v důsledku toho pak jsou mocní světa stavěni do situací, které je překvapují, jelikož vidí, že staré modely přestávají fungovat. Tak jako tomu bylo např. v posledních eurovolbách, kdy výsledek politiky zaskočil, jakkoli můžeme říct, že je to jen začátek, že Nová Země, Nový Život, je přece jen ještě o něčem jiném. Je to vše ale vývoj, vývoj, který záleží na nás, na naší síle, odvaze (odvaze se měnit a odcházet od svých dřívějších sociologických, politických i emocionálních hodnocení a rozhodování), trpělivosti - nést a vyzařovat svoji vizi lepšího světa, své Světlo, Lásku, soucit a nenechat se zviklat, zmanipulovat drobnými, lokálními, dramatickými událostmi. I jak říká pak níže v poselství AA Michael - vidět větší obraz celku. Kryon tady v poselství mj. také oslovuje "speciální" skupiny lidstva - byznysmeny, politiky a diktátory. Jak říká Kryon. letošní rok je rokem "Sedmičky", rokem božství a chce, abychom si to stále, nepřetržitě uvědomovali a v každé situaci, v každé vteřině to žili - Boží Lásku.
Jen ještě doplním informaci. Toto poselství je z počátku roku. Předpokládali jsme, že Lee Carroll dá během roku k dispozici kromě mp3 záznamu také vlastní přepis záznamu. V takovém případě Lee sloučí, s pomocí Kryona, do jednoho textu úvodní mini poselství (1,5 stránky) s hlavním poselstvím, které se odehrává většinou večer. Nestalo se, tak tedy přinášíme překlad obou částí zvlášť, jejichž slučování do jednoho celku nám nepřísluší.

Říjnové poselství Archanděla Michaela, které přijala Ronna Herman a které nese název "STÁT SE OSOBNOSTÍ NAPLNĚNOU DUŠÍ“ je, důležité, významné, ale i jak jsem předeslal, docela náročné. I také z toho důvodu, že terminologie zde používaná AA Michaelem je přece jen o něco odlišnější od té, kterou běžně používáme. Nicméně, pasážím, kterých se to týká, se dá i přesto, jako vždy, rozumět a z poselství si odnést jeho moudrost a rozšíření poznání a Vědomí.
Poselství je o tom, čím lidská bytost procházela a prochází. Je to o lidské duši, o jejím vývoji. AA Michael připomíná nutnost, potřebu rozšířit svou kapacitu pro Lásku na všechny aspekty, s nimiž se na Zemi setkáváme vč. sebe sama. Rozebírá různé stránky cesty k vyššímu Vědomí, s čím se může adept na Cestě setkat, na co si má dávat pozor - jako např. zvl. se dokázat povznést nad denní události fyzického světa a vnímat a vidět větší obraz a tak se nenechali vtahovat do drobných, emocionálně vypjatých událostí, příběhů. Právě tak si i uvědomovat, že slepá poslušnost není součástí Osvícení, není vlastností Mistra. Vysvětluje, ve kterých úrovních našeho pod-Vesmíru se vyskytujeme, čím jsme prošli a procházíme v rámci této naší zkušenosti žití v dimenzích tohoto pod-Vesmíru, co je nutné pro další postup, co znamená 5. dimenze, až na které zaznamenáme poprvé KLID, čím je 6., 7., a  počátek 8. dimenze.
Je to poselství, které přináší mnoho dalšího poznání a rozšíření Vědomí a Mysli. Vyžaduje to však opravdu klid a soustředěnost na jeho prostudování a prožití.

Horoskop Petry Nel na týden od 6. do 12.10. 2014 poukazuje na sice náročné, ale velmi slibné období, kdy bude možné dosáhnout výjimečného posunu. A je to také týden, kdy nastává úplněk (12:52), ve znamení Berana, tentokrát provázený zatměním měsíce, které není u nás viditelné.

Tento úplněk nás nutí, jak píše astroložka Renáta Přecechtělová, abychom změnili naše myšlení, komunikaci a naučili se koordinovat naše životní záležitosti. Pokud máme obavy, musíme zjistit, z čeho plynou a kde děláme chyby. Tento úplněk nás nutí do pohybu, někteří mohou být velmi podráždění nebo mít bolesti hlavy. Je důležité také odpočívat. Pokud ignorujeme své vlastní signály a nepřejdeme do klidného režimu, tento úplněk nás dostane na „kolena“. Nedělejte nic proti svému nejlepšímu úsudku, věnujte svůj volný čas relaxaci a odpočinku.

Kromě toho, toto zatmění Měsíce spadá, jak píše Lenka Sýkorová na webu Posvátný Mayský kalendář, do jednoho ze čtyř tzv. krvavých zatmění (Blood Moon), kdy Měsíc je zbarven do ruda. Tento úkaz nastane v letech 2014 -2015 celkem 4x. Jedno takové zatmění je již za námi (15.4.), to aktuální je 2. a pak ještě 4.4. 2015 a 28.9. 2015.
Blood Moon - krvavý, nebo červený Měsíc má červeno-oranžovou barvu, je to způsobeno rozptylem slunečního světla přes zemskou atmosféru. Tuto čtveřici berme jako pokerovou výherní kombinaci pomáhající lidstvu v návratu k Pravdě. Silný tlak na všechny oblasti na globální (politická sféra) i individuální úrovni ( emocionální tělo ) je mnohem intenzivnější. Všechny tyto a další astronomické vlivy pomáhají lidstvu v zarovnávání s novou vyšší realitou - Novým Já a s uvolněním starého. Je to součást plánu probuzení a pomoc v poznání, kdo opravdu jste. Vliv Měsíce pravděpodobně pocítíte minimálně týden. Nechte uvolnit emoce, ale nezapojujte do toho druhé. Dovolte si být sami sebou, pečujte o sebe, buďte k sobě laskaví a jemní. Buďte 24/7 ve svém srdci. Do svého energetického pole nechte vstoupit to, co je zarovnáno s Láskou.

Je úžasné, že se ve světě objevují satirické pořady, které si berou na mušku "zlořády" současného světa, které odhalují zmanipulování situací, událostí a jejich výklad pro ostatní svět ve zpravodajství hlavního, oficiálního mediálního proudu, který jak víme, je stále v rukou "starých energií", představitelů moci na planetě. Jeden takový pořad vám dnes také nabízím ke zhlédnutí. Je to velice krátké video, záznam představení "Die Anstalt" (instituce, ústav...), který vysílala v květnu 2014 německá TV stanice ZDF.  Myslím, že se také dobře pobavíte a třeba také něco osvětlujícího dozvíte. My si jen můžeme povzdechnout, že je škoda, že něco takového není u nás - zatím, jak věřím - možné. Naše ČT je v rukou lidí, kteří šíří dezinformace, cílenou, jednostrannou politickou manipulaci. Na západě lidé již vstupují do demonstrací a proti oficiální politice protestují. I tak, že např. na jednom shromáždění byla německá kancléřka Merkelová vypískaná. Naproti tomu, u nás, se konají profašistické "majdany" na historickém Staroměstském náměstí...Ale je to dobře. Proč? Protože tak vystupuje pravda do popředí. tak se ukazuje kdo je kdo a co zamýšlí. A je dobré se dívat kdo za tím stojí, kdo to podporuje, abychom věděli to - kdo je kdo a zařídili se dle toho.

Německý satirický pořad 'Die Anstalt' Obraz nepřítele, Zkorumpovaní novináři  - titulky CZ, asi 11 minut

A přidávám ještě také jeden článek k aktuální události, která za´začíná zaměstnávat pozornost médií. Jde o šíření viru Eboly. Článek má název "Pět šokujících lží o Ebole", které nám nutí vlády a hromadné sdělovací prostředky".

V pondělí večer byla v Aurasomě opět po měsíci úplňková meditace. Ač to bylo vlastně pár hodin po té dlouhé autobusové jízdě z Bosny, přišlo i dost účastníků mise. Je tedy zřejmé, že první část tohoto pravidelného setkávání se, bylo naplněno povídáním o obsahu mise, o jejím průběhu či i zážitky účastníků.  Ve druhé části pak proběhla meditace na téma očista živlu země - zemské půdy. Záznam má místy sníženou hlasitost zvuku,

1) Povídání před meditací - O misi k bosenským pyramidám.mp3
2) Meditace.mp3

Přeji příjemné i úspěšné dny rozbíhajícího se měsíce října

Láďa 

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 5.10. 2014 – 12.10. 2014

Milovaní,

láska vše naplňuje a vším proniká. Ponořte se do této teplé a jemné, ale silné energie a napijte se jí denně vrchovatě. Zkoušejte to  různými nástroji a technikami, které vám to pomohou dělat s lehkostí. Většina lidí to dělá jednoduše tak, že si představí dobu nebo situaci v minulosti, kdy  zažívali  takový pocit, který jim do srdce přinese úsměv, radost a teplo i v současnosti. Tímto praktikováním  stahujete dolů lásku z Nekonečna a přinášíte ji do svého aurického pole. Je důležité  přinášet tyto vyšší energie pravidelně každý den, aby se vytvořila nová forma člověka a pevně se ukotvila na Zemi do vašich těl. Vaše těla pak vyzařují vlastní světlo, které se zase šíří k těm kolem vás, a  když to děláte, jako živoucí  vodiče kosmických energií, provádíte neocenitelnou službu pro nejvyšší dobro všech.  

Je povinností každého z vás, coby Ambasadora Božskosti, abyste chodili, hovořili, BYLI tím, čím říkáte  že jste a chcete být, v každé myšlence, slovu i skutku, abyste sloužili jako živoucí příklad božského člověka zde na Zemi, právě tady a teď. Nečeká se, že budete dokonalí, důležitý je opravdový záměr a přání být tím, kým ve skutečnosti JSTE - zářící silné bytosti světla, mocnou sílou dobra. Jste ve svém očekávání na sebe příliš tvrdí, když očekáváte, že musíte být dokonalí. My říkáme, že každý z vás si musí poskytnout čas a jenom BÝT, a užívat si  mnoho vzácných chvilek mimořádné krásy a zázraků, které vás obklopují v říší elementárních bytostí, říši přírody a  zvířat. To jsou klenoty, tvořící mimořádnou životní zkušenost. Jsou to malé věci v životě;  to, že si je všímáte a  pozorujete je, vám může pomoci  rozšířit smysl pro sebe sama a pro roli, jakou  máte ve větším obrazu.

Jak se každý z vás pohybuje na vlně lásky, která momentálně zaplavuje Planetu, pomáháte ji zvětšovat a rozšiřovat tím, že ji prožíváte vy sami. Abyste rozpoznali vaši vlastní božskost, musíte s tím mít přímou zkušenost za pomoci přirozených zrcadel, která jste dostali - vy a svět kolem vás je naplněn a překypuje nádhernou božskostí ve veškerém životě, který se vám ukazuje ve vaší vlastní nádheře. Vše, co jste v životě až doteď zažili, bylo obohacením a posílením, abyste zažili to, co vaše duše potřebovala k tomu, abyste se otevřeli většímu mistrovství v mnoha různých oblastech vašich životů. Mohli byste říct, že každý z vás se stal vyspělou duší, schopnou chápat druhé s láskou, empatií a soucitem takovým způsobem, který vám dává, co je zapotřebí, aniž byste vyčerpali své vlastní energie. Když se přizpůsobujete těmto aktuálním vlnám, uvidíte, že překonáváte vnímání omezení života a život budete prožívat mnohem radostněji a harmoničtěji.

Lidé se nyní probouzí ve velkém množství. Srdce  všech lidí na světě se otevírají s velkou touhou po životě ve světě, který je bezpečný, kde mohou duše zažívat zázraky kolem sebe v míru, harmonii a hojnosti. Lidstvo  jako celek je velmi unaveno starými paradigmaty strachu, válek a sporů, a chce se pohnout kupředu. Toto vroucí přání každého člověka vytváří vibraci Jednoty se všemožnými bytostmi na planetě. Je to čím dál tím zřejmější, pokud se jenom podíváte a pozorujete to. Říše zvířat a ptáků napodobuje tento nový způsob života již nějakou dobu. „Zákon džungle“ se změnil na „zákon lásky a jednoty“.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion 

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 

 

Poselství pro rok 2014

Tento živý channeling Kryona byl předán v Boulderu, Coloradu, v sobotu, 11. ledna 2014
Úvodní mini poselství

 

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby a toto je první veřejné poselství roku 2014. Je to sedmičkový rok, božský (duchovní) rok a my jsme vám říkali o jeho atributech před rokem. Pojďme si na chvíli sednout a zopakovat si to.

Za několik chvil, pokud dovolíte, bych k vám rád promluvil o něčem, co nazývám ezoterický stav roku. Chtěl bych hovořit ke starým duším o tom, co se děje, co může přijít dál, jaké jsou energie, které někteří z vás – ne všichni – pocítí.

Chci mluvit s byznysmeny. Chci poskytnout informace, které mohou napovědět, co očekávat, kam se ubírá vědomí a jak by se dalo lépe dosáhnout úspěchu.

Chci mluvit s politiky a obeznámit je se stejnými věcmi tím samým způsobem.

Chci mluvit s diktátory, pokud budou poslouchat. Chci být společensky nevhodný a předat informace, které chci, aby slyšeli, protože někteří z nich by je slyšet skutečně mohli.

Rekalibrace, kterou jste právě prošli, vás připravila na to, abyste začali používat ty vaše části, které jste ve skutečnosti nevyužívali, protože jste se pro ně teprve rekalibrovali. Takže se budete muset naučit chodit. Ale toto je rok podpory a někteří s tím možná nebudete souhlasit, ale dostanu se k tomu o něco později. Právě teď, v této chvíli, bych se chtěl věnovat něčemu, co jsme už v minulosti dělali, chtěl bych, abyste to trochu zkoumali pomocí své duše.

Jste na 3D setkání, sedíte na židli a posloucháte jiného muže na židli, který poodstoupil a skrze portál svého Vyššího Já přijímá informace z centrálního zdroje. Jsou tak čisté, jak to dovolí… nejde o ovládnutí (převzetí jeho těla), protože se před lety vyjádřil jasně – že to potřebuje slyšet a ujistit se, že je to přesné a pravdivé, potřebuje to cítit ve svém srdci, než se sedne a umožní to. Tenkrát jsme mu řekli: „Žádný problém,“ protože nic, co pochází z centrálního zdroje, není v rozporu se soucitem a láskou. Nic. Vlastně by to mohlo být dobré i pro něj.

A tak jste tady. Chtěl bych se vás teď zeptat - kolik z vás má své filtry zvednuté? Děje se to nebo ne? Je to příliš divné? Je to něco, co nezapadá do běžného paradigmatu reality, kdy chodíte do práce a z práce, stelete postele a umýváte nádobí? Nebo je to v pořádku? A pokud vám to „sedí“, budete to škatulkovat pouze na setkání jako je toto? Otevřete své srdce, pocítíte tyto věci, něco se naučíte a pak vyjdete ven, zase své srdce zavřete, nastartujete auto a budete čekat až do dalšího setkání, abyste to udělali znovu? Vy víte, s kým mluvím. Protože to je téma – roku 2014.

Chci, abyste tu sedmičku nosili s sebou všude. Abyste ji viděli všude. To je božství. Patří k vám, i když umýváte nádobí. Chci, abyste spolupracovali s kolegy, i když s vámi nesouhlasí nebo vás nemají rádi, nebo dokonce vám nechtějí dát věci, o kterých víte, že si je zasloužíte. Já vím, kdo je tady. Chci, abyste toto dělali sedm dní v týdnu, 24 hodin denně, protože tohle jste vy.

Drazí, ve vaší DNA je šablona, která je čistá. Část z ní není z této planety. A ta část obsahuje rodovou linii dlouhou milión let, dosahuje až k energii Plejáďanů a ještě dál. Nese v sobě energii Arkturiánů, Orioňanů a ještě dál, nese v sobě energii, kterou vám předali ti nejstarší v Galaxii. A vy si myslíte, že ji můžete jen tak zapnout a vypnout na setkání jako je tohle? Chci, abyste ji začali s sebou nosit všude. Chci, abyste viděli Zemi a svůj život jinýma očima. Zeptáte se: „Co to znamená, Kryone, co máme vlastně dělat? Co je naše skutečná práce?  A já to řeknu znovu, protože chci, abyste to slyšeli zcela jasně: „Vaším úkolem je existovat v boží lásce. A to vám umožní vidět očima soucitu. Začněte vidět, jak se ostatní mění, protože vy držíte své božství, ne nahlas, ale jemně a zřejmě. Budete vědět, když odvedete dobrou práci. Všímejte si toho, protože lidé kolem vás, kteří vás dříve prostě odmítali, protože jste jim připadali divní nebo létající někde v oblacích, začnou vidět něco jiného - upřímné, milující, soucitné jednání z toho, jací jste, co říkáte a co děláte. Je v tom jemná rovnováha, drazí, když nastavíte druhou tvář nebo nesete svou pravdy. Začnete se učit této rovnováze. Nesení své pravdy, integrity a lásky vždy vyhrává. Není to něco, co byste násilím vnucovali jiným. Má to svou vlastní sílu. Je to tak krásné! Je možné milovat někoho tak, že se poddá? A odpověď je: Ano! Když po vás budou házet věci a vy budete odpovídat jen láskou, brzy je to přestane bavit, a budou chtít vědět, co to máte. Protože poznají, že to je silnější než to, co si myslí, že mají oni. Umíte si to představit? Říkám vám, že je to nesmírně spletité a obtížné.

Rekalibrace, kterou jste prošli (nebo jí procházíte) vás dostala do tohoto bodu, kde to můžete začít dělat a dostat podporu. A když mluvím o podpoře, míním tím synchronicitu kolem vás, která podpoří to, co děláte v lásce. Šplhání do kopce je u konce. A než skončím, řeknu to znovu, abyste tomu rozuměli jasně – není žádné obecné načasování pro celé lidstvo. Věci, o kterých jsme mluvili, že se stanou v určitou dobu, v určitém roce, to jsme říkali, protože máte hodiny, drazí. A proto můžete komunikovat s něčím v časové krabici. Nám to pomohlo, protože jsme to mohli sladit s precesí rovnodennosti a 36letým oknem, které bylo předpovězeno starověkými národy. Překročili jste střed tohoto okna a nyní se stavíte na posledních 18 let. Toto jsou roky podpory. V těchto letech půjdete po schodech dolů, místo nahoru. Ale i když půjdete dolů, stále sledujte, kde jste a co děláte. Budeme o tom více hovořit, až se vrátíme zpět (v hlavním channelingu).

Chci, abyste vyhlíželi a očekávali podporu. Chci, abyste si dávali pozor, na svůj jazyk. Chci, abyste přestali říkat: Doufám, že se stane tohle…Chci, abyste odstranili jistá slova, která poukazují na to, jestli máte či nemáte štěstí. Chci, abyste očekávali dobré věci a viděli je ve svém životě. To je víc než jen pozitivní myšlení! Vytváříte realitu prostřednictvím verbalizace svých myšlenek a záměrů, jak vám říkal Kryon před 24 lety. A nyní to máte používat v praxi.

Chci, abyste si všímali toho, co říkáte. Sledujte, jak popisujete věci svým kolegům, svým blízkým, svým dětem… Nikdy „nedoufejte“, ani neříkejte „s trochou štěstí se to stane“ nebo „nejsem si jist, jak bude to nebo tamto“.  Nejlaskavější výsledek situace přesahující cokoli, co byste si mohli kdy naplánovat, vám může být na dosah způsobem, který funguje. Jenže to přesahuje to, co jste si mysleli, že by mohlo fungovat. Vidíte? Když toto neumožníte, pak budete sedět v tom, co jste vytvořili (nebo si myslíte, že jste to vytvořili) – budete to pouze vy ve 3D.

Otevřete dnes své srdce a nechte vstoupit věci, které jste nečekali. Řekl jsem dnes svému partnerovi, aby učil nenaučitelné, a nemyslím tím lidi, ale téma. Je těžké učit mimo 3D. A on na tomto setkání začne učit, jak to udělat. Ne se pokoušet, ale dělat. A uspěje, jestli budete rozumět. Ne, jestli se budete snažit porozumět, ale jestli budete rozumět. To jsou vaše instrukce pro příští hodiny.

A tak to je.

 

KRYON

 

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/ MP3 - Message for 2014

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (pro www.transformace.info, www.kryon.webnode.cz). Korekturu překladu provedla Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz ) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Originální MP3 nahrávka je také volně k dispozici, ale není určena k veřejné produkci (rádiové vysílání apod.).

 

 

 

Poselství pro rok 2014

Tento živý channeling Kryona byl předán v Boulderu, Coloradu, v sobotu, 11. ledna 2014

 

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Tak jsme zpátky; a zdá se, že je to jen moment od chvíle, kdy jsme vám řekli, abyste otevřeli svá srdce a očekávali různé druhy poselství, různé atributy času, které budou přicházet v tomto roce. Můj partner ustupuje stranou. A když to říkám, znamená to, že je tady, naslouchá každému slovu a skrze svou intuici, skrze šišinku si ověřuje, že předávané informace jsou přesné a pravdivé a ze zdroje, kterému důvěřuje. Je to jeho způsob ověřování toho, co je mu předáváno celé ty roky. Je to jeho postup a i ten se začíná rekalibrovat.

Drahé lidské bytosti, už jsme vám řekli, že mnozí z vás mají za sebou obtížný rok. Nyní, když vám předáváme tyto informace, uvědomujeme si, že pro některé posluchače či čtenáře je tohle stále živé, děje se to nyní, protože to slyší nebo čtou poprvé. A na vašich pozemských hodinách mohou mezi tím uběhnout měsíce a roky. Dalo by se říct, že mluvím s celou skupinou v časové linii, která není lineární – a to je báječné. Počet těch, které toto poselství přitáhne, může být mnohem větší, než byste si mysleli, protože zde mohou slyšet, co je pro ně připraveno na tento rok.

Nejde o žádné proroctví, ale o potenciál. Vidíme větší obraz věcí, které se pohybují určitými směry a náš nadhled nám ukazuje více než sedm miliard duší pracujících na obou stranách závoje na dosažení změny, kterou možná nečekáte. A nejdříve bych vám chtěl „svými ústy“ (ústy) říci, že ta změna je pomalá. Není tu žádná značka, která by z roku 2014 udělala rok transformace nebo význačné změny, je to jen začátek. Je to začátek sklizně, jejíž semena byla zasazena v roce 2012. A sklizeň sama o sobě je pomalý proces – jedna rostlina po druhé, jeden život po druhém; a tak chceme, abyste měli na mysli, že tyto věci neplatí pro všechny, ale dá se říct, že v průměru zažijete posuny, o kterých teď budu mluvit.

Takže – jaké to pro vás dneska je? Cítíte posun v energii? Zveme vás k tomu. Ať už poslouchá nebo čte kdokoli, zveme vás, abyste pocítili, co tady je. Na této planetě došlo mezi lety 2013 a 2014 k posunu energie. Neudálo se to během okamžiku. Ale posun k posunu došlo. Jako by někdo ve tmě rozsvítil světlo. Je zde uvědomění, jaké tu předtím nebylo, a dává naději – slovo, o kterém jsme vám řekli, abyste ho nepoužívali (smích – odkazuje na minichanneling – pozn. překl.).

Pojďme hovořit o tom, co vás čeká. Řekněme například, že jste měli nehodu a ta nějak ovlivnila vaši schopnost chůze. Řekněme, že jste se z nehody úspěšně zotavili. A tou „nehodou“ byl rok 2013. Úspěšně jste prošli léčbou a následuje to, čemu se říká „fyzioterapie“. Je to příjemné? Může být, protože každý krok, který uděláte, jste předtím udělat nemohli. A každý další krok je lepší než ten předchozí. Je to nepohodlné? Možná je. Když se dítě učí chodit a intuitivně si z Akáši vybavuje vzpomínky na to, jak chodilo kdysi předtím, také to chvíli trvá, než se sladí s novými „nástroji“ a občas upadne. Pokud jste někdy šli po dlouhém (a myslím skutečně dlouhém) schodišti a vylezli jste až nahoru, uvědomili jste si, že vás všechno bolí – používali jste totiž svaly, které jste už dlouho nepoužívali a jste opravdu rádi, že schody jsou za vámi. Vůbec vám nedojde, že po nich budete muset slézt zase dolů. A až to uděláte, uvědomíte si, že vás bolí zase jiné svaly, než když jste lezli nahoru. (Pobaveně.)

Tím se vám snažíme říct, že je před vámi práce a může vám to připadat neohrabané. To je slovo, které chceme použít – ne bolestivé, ne obtížné, ale neohrabané. Jak testujete vody nových paradigmat víry, žádáme vás, abyste důvěřovali synchronicitě víc než kdy předtím. Abyste důvěřovali svým intuitivním myšlenkám víc než kdy předtím. Pevně se držte své intuice. Je důležité vědět, kdy je vhodné nastavit druhou tvář a zároveň se držet své pravdy o Boží lásce. Pravdy, která bude ostatními vnímána jako síla, ne jako slabost. A to je ten posun. Posun ve vnímání těch, kteří si ještě nejsou vědomi toho, čeho jste si vědomi vy. To znamená, že Země se účastní určitého druhu uvědomění, ačkoli lidé nemusí věřit „channelingu“ nebo čemukoli, co se děje. Ale všichni cítí posun. Pro ty, kteří netuší, o co jde, to může být děsivé. To proto, že se věci ubírají jinými cestami než byste čekali za normálních okolností.

Představte si ten strach svých sousedů, přátel a rodiny, když kolem sebe uvidí věci, které vidět nechtěli; když uvidí posun v energiích, které mohou ohrozit jejich přežívání – a jediný stabilní prvek v tom všem jste vy. A až uvidí váš klid – co myslíte, že udělají? Ze všeho nejdříve zapomenou na všechno, co řekli a čím vás ranili. Budou se vás držet „za šosy“, protože zatouží po klidu, který máte vy. Říkám vám pravdu. Možná ne dnes, možná ne zítra, ale nakonec spatří tu sílu ve vystředění se, kterou přinášíte. Pokud nespřádáte dramata a netočíte se ve strachu, i když kolem vás dochází ke změnám – to protože víte, čím tyto změny jsou. To je skutečná síla.

Řekli jsme vám, že staré způsoby planety se začínají měnit. Věci mimo integritu se začnou hroutit čím dál víc. Ti, kteří se nechali vést chamtivostí ve všem, co dělali, začnou selhávat. Chamtivost byla instinktem přežití v jeskynní epoše vývoje lidstva. Už není aspektem přežití v nové éře. Chamtivost je stará - je ohavná a temná a lidstvo ji začne vidět takovou, jaká je. Už nebude fungujícím nástrojem. Firmy vydělávající si na živobytí s chamtivostí nepřežijí – a brzy to uvidíte. Už to není aspekt přežití. Bude to energie, která přinese pravý opak. Uvidíte to, poznáte to a nenaletíte na to. 

A to mě přivádí k dalším věcem, které se časem dramaticky změní a zasáhnou každé paradigma, které existuje. Váš „normál“ vypadá tak, že opustíte tuto budovu, sednete do auta a jedete domů. Někteří pojedou do práce, někteří se pustí do léčitelské práce. Někdo půjde do továrny, někdo do školy či nemocnice. Vím, kdo tu je. Co kdybych vám řekl, že to všechno se změní? (Všechny tyto oblasti.) A paradigmata, která jim umožňují hladce fungovat, fungovat nebudou, dokud změny nezapadnou na svá místa.

Přijde čas, kdy ti, kteří stojí v čele vlád a velkých společností budou lomit rukama a volat – „Co děláme špatně, že tyto věci, které byly takovou dobu součástí lidské povahy a fungovaly, náhle nefungují? Co děláme špatně?“ Přijde čas, kdy bude předlohou nového paradigmatu lidská bytost, která je v klidu a míru a soustředí se na Boží lásku. Bude se to dít na celé planetě, protože staré duše jsou všude, kde si jen umíte představit. Někteří nepřijdou na takové setkání jako dnes, protože nechtějí, aby je někdo poznal, ale i tak si to poslechnou. Někteří z nich jsou na nejpodivnějších místech, která si umíte představit - uslyší, co teď říkám, a budou vědět, že to je pravda. Protože to také vidí přicházet. A tak chci zmínit jen některé prvky. Nemám v úmyslu pronést proroctví. Chci představit reálný potenciál. Něco z toho jste už dříve slyšeli, ale možná ne do takových podrobností. A tak začnu církví.

 

Církev

Drazí, pokud jste vůdci či představiteli jakéhokoli náboženství na této planetě, mám pro vás vzkaz; ale nejdříve dovolte, abych vám blahopřál k vaší práci pro lidstvo. Jestliže pracujete s láskou boží a ta je smyslem vašeho života, pak konáte Boží dílo. Různé kultury budou reagovat různě na různé věci - to je rozdílnost mezi lidmi. Boží láska je ale všude, kam jen pohlédnete. Je v synagogách a mešitách, je v kostelech - k uzdravování dochází všude. Jste na správném místě ve správnou dobu, abyste provedli změnu, a zde jsou pokyny pro vás: „Duchovní vůdci, náboženští vůdci, řiďte se zdravým rozumem Boha. Přezkoumejte pravidla a doktríny vaší organizace a porovnejte je s Boží láskou“.

Pokud vykreslujete Boha jako hrůzu nahánějícího nebo soudícího, nebo říkáte, že ostatní se mýlí, protože Boha neuctívají na správném místě, přezkoumejte to ve světle Boží lásky a změňte to. A říkáme vám, že pokud tak neučiníte, prohrajete. Tím si buďte jistí. Snadno. Snadno. A je snadné si to spočítat. Kolik mužů a žen se hlásí, aby byli jako vy - knězi, imáme, rabíne? Kolik? Kolik mladých lidí se nemůže dočkat, aby byli jako vy? Pokud vidíte oslabení zájmu o vůdčí místo ve vaší skupině, děláte něco špatně. Proč čekat než se to vystupňuje? Proč to neuděláte hned? Zvažte tyto věci ve světle lásky, kterou sami cítíte a která vás přivedla k tomu, abyste vedli jiné lidské bytosti a ukazovali jim světlo, které je zde. Vy všichni.

To je jedna skupina. Důležitá skupina. Už dříve jsme vám řekli, že staré metody přežití vytvářejí oddělenost a v náboženských kruzích je oddělenost součástí staré energie přežití. Co když vám řeknu, že opak udrží vaši církev při životě? Soucit s ostatními skupinami. Ne že oni to dělají špatně, ale soucit s tím, že to dělají jinak. A to, že uvidíte Boží lásku v nich i v sobě, a necháte je být. To je duchovní evoluce a ta je klíčem. Sledujte to.

 

Byznys

Podnikatelé a podnikatelky, chceme s vámi hovořit o starých a nových paradigmatech a o tom, co veřejnost přijme a co odmítne. Podnikatelé, kteří posloucháte toto konkrétní poselství, výkonní ředitelé a vy, kteří řídíte velké skupiny lidí, poslouchejte. Vaše existence závisí na tom, že něco prodáváte. A vy to víte. Existují staré modely prodeje. Je to struktura, která vás odděluje od spotřebitele. Chci vám něco říct: tohle se zhroutí. Půjdu přímo k věci.

Výkonný ředitel, který veřejně vyhlásí, že jeho plat bude spojený s výsledky jeho společnosti, bude mít úspěch. Klub starých brachů, kteří jdou od jedné společnosti ke druhé a jako šéfové dostávají obrovské odměny bez ohledu na to, co se děje, klidně vyhazují lidi, když se jim nedaří a dále berou odměny, jsou mimo integritu a takhle to nebude fungovat, protože veřejnost vaše výrobky nebude kupovat.

Co vy na to? Je to posun v paradigmatu, protože spotřebitel se začne zajímat o váš plat. Bude to všeobecně známo a něco vám řeknu, obchodníci: pokud zveřejníte, co děláte a navážete své odměny na úspěch společnosti a zahrnete do toho všechny, vašim výrobkům se dostane uznání. Lidé si budou vybírat. Ani ne tak na základě lidské povahy, jak to dělali v minulosti nebo kvůli přednostem vašeho výrobku, ale spíš kvůli vědomí, které jste vytvořili vy v porovnání s jinými. Všímejte si toho, bude se to dít. Bez obav to zveřejněte. Pokud jste se rozhodli něco dělat, integrita a zdravý rozum v podnikání, budou velmi dobře v souladu s tím, co budou obyčejní lidé očekávat od vůdce skupiny lidí vyrábějících nějaký produkt.

 

Jsou tací, kteří prohlašují, že veškerý byznys by měl zkrachovat a že byste se měli všeho vzdát. (Kryon se směje.) Možná, že ten den nastane, protože i takové věci jsou možné, ale ne v této energii. Ještě ne. A tak vezměte struktury, které máte, a opravte je. A sledujte, jestli všechny změny vycházejí ze soucitných činů. Kdo dál?

 

Politici

Politici, poslouchejte mě. Mám pro vás instrukce a vy se mnou nebudete souhlasit a až si to vyslechnete, řeknete: „V žádném případě. To nebude fungovat.“ A vím, proč to řeknete – protože podle tradičního pojetí máte pravdu. Ve staré energii přežití ten způsob vašeho politikaření fungoval. Ale už nebude. A uvidíte sami, že k tomu dojde. Chci se tě zeptat, politiku: když vystoupíš proti svému oponentovi, jaká je tvá strategie, která dříve fungovala a kterou ti radí tví poradci? Já vám radím, abyste se pozvedli nad své poradce. A budete to muset udělat brzy, protože vaši rádci jsou prosáklí starými způsoby lidského přirozeného vědomí. Budou nepříjemně překvapeni a vy prohrajete, pokud se v budoucnu nebudete řídit následujícími pokyny:

Už žádné negativní kampaně. Nikdy! Pokud vás protivník napadá, útok nevracejte. Místo toho si vezměte na pomoc fakta a to, co v sobě má integritu – bez rozezlené tváře. Bez rozezlené tváře! Nikdy nevracejte útok. Chci vám říct, co nová lidská přirozenost uvidí mezi dvěma oponenty – jedním v nerovnováze a druhým v rovnováze. Jeden útočí a útočí – surovec. Ten druhý v klidu trvá na svém, nemá ve tváři vztek a jen uvádí důvody, proč byste měli volit jeho. Uvádí fakta a dává najevo pozitivní postoj, nikdy nedává najevo, že by se dotklo jeho srdce to, co bylo útokem zla, a nikdy nevrací útok. Staré tradiční myšlení by předpokládalo, že musí prohrát, protože veřejnost si pamatuje pouze drama. Ale to, můj příteli, se brzy změní. To, co lidé spatří a zapamatují si, bude vaše rovnováha a takového vůdce si budou přát. Už nebudou chtít rozzlobeného, odporného, útočícího politika. Přejí si vyrovnaného, bezúhonného, poctivého jedince, který přinese změnu do svého úřadu, bude schopen kompromisu a pohne věcmi ve společnosti kupředu. Dává to smysl?

Slyším vaši odpověď: „Tohle nebude fungovat, Kryone.“ No, doufám, že nejste mezi těmi, co to tak vnímají, protože jinak se toho chopí váš oponent a pak bude příliš pozdě, až poznáte, že mám pravdu. Víte, lidské bytosti se stávají vědomějšími. V rámci své lidské přirozenosti stále více rozvíjejí upřímnost, transparentnost a integritu a začínají být znechucení útočícími politiky. Začnou je vidět jako rozmazlené hádající se děti. A ten, kdo ční nad ostatní, je právě ten, kdo nevrací útok a udržuje si mírnost, přiměřenost, sílu a vyrovnanost.

Tomu, co bude následovat, nebudete rozumět. Je to časově omezené sdělení, které chci předat jen několika málo lidským bytostem na této planetě; a až vám řeknu, ke komu budu hovořit, možná si řeknete, že nikdo z nich toto poselství neuslyší – a v tom se budete mýlit. Protože já znám potenciál toho, kdo poslouchá a co uslyší. Možná bude dokonce společensky nevhodné, co vám řeknu. Tak požádám svého partnera, aby zpomalil, aby pošta, která ho následně zaplaví (rozzlobené reakce na tuto část poselství – pozn. překl.) byla minimální. (Smích.)

 

Diktátoři

Chci teď mluvit s diktátory. A pár jich na světě je. Vlastně je pro ně na planetě místo – a to proto, že určité kultury ještě nejsou připravené na sofistikovanost moderní demokracie. Ještě pěkných pár let potrvá, než vůbec přijmou koncept, že tento nový způsob volby je čistý, protože po mnoho generací žili ve strachu podle pravidel diktátorů. A tak je vhodné, aby měli vůdce, který všechno spravuje. I když se to zdá být v rozporu s tím, co je společensky vhodné.

Diktátoři, chtěl bych vám říct něco, o čem jsem se už dříve okrajově zmínil, ale teď to řeknu vám všem. Máte příležitost přivést své lidi k hojnosti a být tou nejuctívanější, nejmilovanější a nejobdivovanější osobou ve své zemi a dokonce i po vaší smrti budou lidé vzhlížet k vašim sochám a ronit slzy u jejich nohou… pokud to uděláte správně.

Existuje protokol laskavé diktatury na Zemi a můžete si ho prostudovat. Muži a ženy, kteří měli na starost celou správu svých obyvatel a milovali je, vytvořili pro ně spořitelní účty, byli ochotní dát jim věci, nemovitosti a půdu a přiměli je pracovat pro systém, ze kterého měli užitek všichni, dovolili jim volně cestovat. Ti lidé se pak vždycky vrátí domů, protože doma je lépe. Věřte nebo ne, existuje pro to protokol. Protokol pro otevřené hranice… aby ve vás lidé viděli mírotvůrce, laskavého vůdce, který miluje své lidi. Protokol pro život.

Diktátoři, poslouchejte, pokud vládnete skrze strach a ovládání, vaše dny jsou sečteny; prostě jsou. A jestli mi nevěříte, rozhlédněte se po planetě a uvidíte země, které mají problémy, protože jejich obyvatelstvo se probouzí. Pokud jednáte z pozice síly, nátlaku, strachu, vaše dny jsou sečteny. Právě to je příčinou svárů a konfliktů odehrávajících se právě teď v různých zemích, kde byste to nečekali. Pokud ve vás lidé spatří laskavost, kterou pro ně máte místo strachu, pokud budete vládnout laskavě, vyrovnaně a láskyplně, nebudou chtít odejít. Uvidí ve vás otce a budou vás milovat. Máte možnost přehodit výhybku tímto způsobem a přitom si uchovat to, na čem vám nejvíc záleží – respekt. Co můžete dát svým lidem, o čem jste nepřemýšleli? Chci, abyste studovali, jak se to dělá. Pokud to neuděláte, neudržíte se. To není věštba. Je to potenciál, který se pravděpodobně stane. Dva z vás letos nejspíš odejdou (zemřou). DVA! Vy si to nemyslíte, když toto posloucháte, že? Myslíte si, že je všechno prostě fajn, že? Zeptejte se těch vůdců, kteří tím právě procházejí, i oni si mysleli, že je vše v pořádku - jen okamžik předtím než byli svržení lidmi, kteří v hněvu povstali proti nim. A teď jsou v průšvihu.

Nyní nastává příležitost ke změně a rok 2014 je vhodný čas, abyste tuto změnu začali. Možná řeknete: “Mýlíš se, Kryone, má rodová linie je daná a stejně tak linie přede mnou a mým otcem je stejná, budu v pořádku.“ A já říkám: „Ne, nebudete. Protože ti kolem vás budou mít jiné uvědomění a to, co myslíte, že funguje, se změní“.

Toto jsou skupiny, se kterými jsem chtěl hovořit. Zejména s nimi. Potenciály na planetě, o kterých jsem právě mluvil, se točí kolem čehouvědomování si změny lidské povahy. A nejedná se pouze o Spojené státy, děje se to všude. Po celé planetě. Nastanou problémy v oblastech, kde byste to nečekali, a přijde to brzy. Lidské vědomí se začíná posouvat pryč od staré energie. Lidé budou moci uvidět světlo, místo aby se topili v temnotě.

V poslední části poselství se vrátím ke staré duši. A zeptám se vás: Jak se dnes máte? Jste schopni projít tím beze strachu a úzkosti, bez toho abyste se budili ve tři ráno a přemýšleli jste, jestli to zvládnete? Vím, kdo je tady, vím, s kým hovořím. Úplně každá předloha DNA každé duše v této místnosti, která poslouchá můj hlas nebo čte tato slova, je vhodná. Je čas pro život, je čas pro příští život, je čas pro přechod a vy jste tak odlišní – každý z vás má svou vlastní cestu. Ale jedno vám můžu říct – my víme, kdo jste. A chceme jen to, abyste vzali Boha za ruku a začali jste se zlepšovat; abyste žili déle a mohli jste tu být, abyste pracovali na této skládačce. Jsou tací, dokonce i v této místnosti, kteří poslouchají můj hlas a říkají si: „To nemůžu být já, protože já nebudu žít tak dlouho,“ nebo: „Já už se sem zpátky nevrátím, já ne… já ne… já ne…“ a tak pořád dál a dál. Slyšel jsem to. A přece vaše velkolepá duše křičí něco jiného; je načase ji poslouchat. Budete milováni; zasloužíte si tu být. Možná je načase, abyste byli s lidmi, kteří vás podporují, místo aby vás oslabovali a stahovali dolů… také víte, ke komu mluvím, drazí. Tohle znamená „postavit se za sebe“, tohle znamená „být zamilovaný do Boha“, tohle je statečnost. Dostane se vám podpory a odstěhujete se. Ano, víte, ke komu hovořím. Možná se budete muset odstěhovat ze svého města a ze svých poměrů, ale dostane se vám podpory, nejste sami, nejste ve vakuu. My jsme s vámi, jsme s vámi, jsme s vámi.

Je čas změnit paradigma. Toto je rok, kdy tuto změnu začít. Božství je určující slovo, protože právě to objevujete uvnitř sebe. Čím více uvidíte své Božského Já a čím více si budete vědomi své síly, kterou nesete skrze soucit, tím čistší bude váš život a tím déle budete žít.

Mohlo by to být jasnější? (Kryon se směje.) Teď jděte a konejte. A buďte.

A tak to je.

 

KRYON

 

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/ MP3 - Message for 2014

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (pro www.transformace.info, www.kryon.webnode.cz). Korekturu překladu provedla Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz ) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Originální MP3 nahrávka je také volně k dispozici, ale není určena k veřejné produkci (rádiové vysílání apod.).

 

 

 

 

STÁT SE OSOBNOSTÍ NAPLNĚNOU DUŠÍ“

AA Michael prostřednictvím Ronny Herman, říjen 2014

 

 

Milovaní mistři, VÁŠ ATOM BOŽÍHO SEMÍNKA/ přítomnost JÁ JSEM je původní Jádro vaší Inteligence, vaše první identita jednotlivce v rámci Vesmírné zkušenosti nebo zkušenosti v Podvesmíru. V rámci zkušenosti v tomto Podvesmíru obsahovalo prvních dvanáct Božích Jisker/ zlomků duše všechny ctnosti, znaky, talenty a vědomosti, které jste měli potřebovat, abyste procházeli nesčetnými úrovněmi (dimenzemi) tohoto Podvesmíru. Od té doby se Esence vašeho Atomu Božího Semínka nesčetněkrát rozdělila a oddělila. Nyní jste v procesu, kdy znovu získáváte, požadujete a napravujete všechny mnohonásobné stránky svého Já-duše v rámci třetí/čtvrté dimenze, abyste se mohli pohnout vpřed do úžasnější, dynamičtější a více se rozpínající verze svého Vyššího Já v rámci prostředí páté dimenze. Jako pomoc v tomto, obsahují vaše Boží Buňka - Diamantové Jádro a vaše osobní Stvořitelovo Kolo Květu Života celé rozpětí Dvanácti Paprsků Božího Vědomí pro zkušenost v tomto Podvesmíru. Byly navrženy tak, abyste, až budete připraveni nastoupit zpáteční cestu do vyšších úrovní vědomí, měli přístup ke svému vlastnímu PLNÉMU SPEKTRU BOŽSTVÍ. Vaším úkolem je tyto Paprsky aktivovat, abyste vstřebali a ztělesnili Boží kvality a znaky, které obsahují, a pak je používali pro nejvyšší dobro. Stále je mnoho zmatků v tom, co je duše, jak funguje a kde přebývá. Je životně důležité, abyste rozuměli spletitému procesu, kdy se znovu spojujete s mnoha stránkami svého Vyššího Já. Je také důležité, abyste si ujasnili hlubší učení, které jsme vám dali, týkající se Zlomků Vyššího Já (máte jich mnoho, ne jen jeden) a procesu ztělesnění těchto mnohočetných stránek Já. Proto cítíme, že je čas na pokročilejší vysvětlení tohoto procesu důležitého pro VÝVOJ DUŠE.

Abychom tak mohli učinit, musíte rozšířit svou kapacitu pro Lásku/Světlo, aby zahrnovala všechny stránky Stvoření na Zemi: lásku k přírodě, lásku ke království zvířat, lásku k lidstvu, lásku vašim nepřátelům (k těm, které vnímáte jako nepřátele), a co je nejdůležitější, lásku k Sobě. Neboť v Esenci je celé Stvoření součástí vás a vy jste vzácný Atom Semínka Bílého Ohně Nejvyššího Stvořitele. Rozpuk Božího vědomí, vědomí Boha vyústí v rozpuk vašeho aurického pole – vašeho vyzařování Světla. Časem se ve vás víc a víc rozvine tak mocné a rozpínající se záření, že to začne pozitivně ovlivňovat ty kolem vás, a nakonec Zemi a celé lidstvo. Docela velký počet pokročilejších duší už tuto schopnost získalo. Nicméně, musíte si pamatovat, že nemůžete předat to, co jste nezískali, nepožadovali za své vlastní. Také si pamatujte toto: důležitá součást vašeho poslání na Zemi je posílit Světlo nižších dimenzí. Rozpuk vědomí duše vyústí v rozpuk aurického pole, jak co se týče intenzity, tak co se týče rozsahu vlivu.

Uchazeč na Cestě se musí zaměřit na trénování jak vnitřního tak vnějšího světa. Musíte se snažit se stát vědomým pozorovatelem toho, co se kolem vás děje. Stejně jako je důležité  trénovat se, abyste se plně zabývali zaměřenou pozorností na fyzické událostí každodenního života, je životně důležité zpracovávat harmonické i disharmonické, nesouladné frekvenční vzorce, kterým jste vystaveni. Pak musíte podniknout odpovídající akci. Praktikovat emocionální a mentální disciplínu je také velmi důležité, když se snažíte stát se mistrem Sebe. Nesmíte se odvracet od zážitků světa a života, ale čelit jim. Nicméně je také důležité naučit se dívat se na život z vyššího úhlu pohledu. Snažit se vidět větší obraz a nenechat se vtáhnout do malých dramatických příběhů.

Logika je funkcí fyzického mentálního těla a vaší mysli. Pamatujte si, že znalosti nebo teorie, které přijmete za svou pravdu, musejí být prožity, abyste získali moudrost z odhalené informace. Inspiraci přináší Vyšší Já a vaše Svatá Mysl. Vy se musíte naučit dávat pozor na impulzy své Svaté Mysli a Svatého Srdce nebo na vstup informací převažující stránky svého Vyššího Já, neboť tak se postupně naučíte komunikovat s bytostmi vyšších říší a získat vesmírnou moudrost.

 

Na počátku existovala komunikace se specializovanou skupinou duchovních vůdců a strážců a mezi nimi, nicméně, časem se tento dar nebo schopnost ztratily. Jak lidstvo kleslo hlouběji do vědomí hmotného světa, začalo být ponořené do vnímání pěti smysly, a postupně se přestalo obracet dovnitř ke smyslu spojení s vyššími říšemi vědomí. Nižší třetí a čtvrtá dimenze nejsou zářivé a jasné. Je zde opar nebo mlhavý závoj. Duše existující v tomto prostředí to nevědí, protože je to stav pozornosti, na který jsou zvyklé. Realita nižší třetí a čtvrté dimenze může být přirovnána k existenci v pošmourném labyrintu, kde navždy hledáte cestu, která vás přivede zpátky do čistého Světla vědomí. Tato mlha postupně začíná řídnout, s tím jak se přesouváte do středních podúrovní čtvrté dimenze, a váš svět začíná být světlejší, lehčí a zářivější, s tím jak procházíte každou vyšší podúroveň. Abyste dostali lekci Světla, musíte pozvednout své vědomí, abyste ho naladili alespoň na pátou pod-úroveň čtvrté dimenze. V tomto Pod-Vesmíru je v každé dimenzi sedm podúrovní, první je nejnižší/nejhustší a sedmá je nejvyšší a nejčistší. Mistři a vaši průvodci jsou ochotni se s vámi potkat na poloviční cestě, ale jen velmi zřídka budou snižovat své frekvence na úroveň extrémní duality, protože je to pro ně příliš nepohodlné.

Ego je stránka hmotného já ega-osobnosti; bylo navrženo, aby pomáhalo v rozvoji a pocitu identity a individuality v čase. Mysl zaměřená navenek je vedena egem. Špatným směrem zaměřené egoistické já mělo zásluhu na tvoření iluzorního systému víry hmotné planiny a reality založené na oddělenosti, strachu, sobectví a nedostatku. Když expandujete své mentální horizonty, začnete v sobě bourat omezující bariéry vnímání. Rozpuk, expanze mysli zahrnuje aktivování spících buněk vyšších úrovní dimenzi mozku a vstup do moudrosti vaší Svaté Mysli. Slepá poslušnost není nástrojem o-Svíce-ní, neboť se snažíte stát se mistrem Já a žít své osobní pravdy, tak jak se vám odhalují a jsou potvrzovány vaším srdečním monitorem.

Lidstvo je vprostřed probuzení  duše a buněk. Když se přesunete do vibračních vzorců vyšší čtvrté a páté dimenze, vaše buňky, éterické tělo a aurické pole začnou zrychlený proces čištění. Tento proces usnadní a nakonec vyústí do stažení  mnoha stránek vašeho Vyššího Já a postupné nápravy vašeho Světelného Těla. Buďte pozorní a všímejte si každé chvilky, aby se záměr stal jednobodovým a jasným. Postupně si vyvinete smysl své sebejistoty a bezpečnosti, vědění, že vše je dobře a tak to i zůstane.

Duše je mnohokrát lomené rozšíření vašeho ATOMU BOŽÍHO SEMÍNKA / přítomnosti JÁ JSEM. Duše používá vědomí pravého intuitivního mozku, který je spojen s vyšší Svatou Mysli a Duchovní Vůlí. Mysl zaměřenou dovnitř vede já-duše. Lidstvo je v procesu rozvoje jemných, pročištěných smyslů, které otupěly, tím že nebyly používány. Musíte se posunout za základní, často zdeformované fyzické smysly, a přitom se pilně snažit si vyvinout vyšší mentální smysly - intuici a Božskou moudrost. Je životně důležité, abyste se naučili kontrolovat svou emocionální povahu a držet své myšlenky ustáleně na Světlo.

·         Nesete uvnitř své Boží Buňky – svého Diamantového Jádra, křišťálový Atom Semínka paměti celé realizace Sebe od vašeho bodu začátku. Obsahuje velmi stručný přehled světlých míst každého života, který jste kdy žili, hlavní lekce, které jste se naučili, a talenty, které jste zdokonalili, když jste cestovali tímto vesmírem.

·         Duše není ani Duch ani hmota. Je to křišťál, SVATÝ OHEŇ, ATOM PAMĚŤOVÉHO SEMÍNKA,  zlomek čisté Esence Světla, který je naprogramován tak, aby zachytil, nahrál vaši cestu zkušeností tohoto Pod-Vesmíru. Je to spojení mezi vámi a naším Bohem Otcem/Matkou a nakonec Nejvyšším Stvořitelem.

·         Vaše osobní já-duše pro tento život sídlí ve vašem Svatém Srdci jako jedna stránka Boží buňky - Diamantového Jádra. Každá stránka vaší duše o vyšší frekvenci má svůj vlastní Atom Paměťového Semínka. Když se daná stránka usídlí ve vaší Hvězdě Duše jako vaše NadDuše, bude  postupně předávat paměťové záznamy svých osobních vibračních vzorců Atomu Paměťového Semínka uvnitř vašeho Diamantového Jádra - Boží Buňky, a také vašemu vtělenému já-duše. Nejdříve bude aktivovat příslušné Krystaly Paměťových Semínek ve vaší Svaté Mysli. Jak se budou rozpínat vaše frekvence, aby jim bylo vyhověno, budou aktivovány Krystaly Paměťových Semínek, které jsou drženy jako rezerva v Boží Buňce  - v Diamantovém Jádře. Tímto způsobem, když vstřebáváte všechny zlomky své duše, nakonec získáte schopnost mít přístup k veškeré moudrosti, talentům, pozitivním vzpomínkám a zážitkům další fáze evoluce – cesty já-duše mnohočetnými úrovněmi páté dimenze. Tento proces se znovu a znovu opakuje, tak jak procházíte multidimenzionální úrovně Božího Vědomí, Vědomí Boha a vstřebáváte více a více stránek svého Božského Já.

·         Byli jste naprogramováni tak, abyste navždy hledali Svaté Srdce své Esence, svou Boží Buňku – Diamantové Jádro a svůj Atom Křišťálového Semínka Stvořitelovy Esence.

Ve zvláště načasovaných intervalech byly vždy skupiny zvláštních, jedinečných Bytostí, které se inkarnovaly do různých ras a pod-ras, a přinášely čerstvé myšlenky, vštěpovaly nové kvality a znaky. Tyto pokročilé Bytosti komentovaly svou moudrost, vyšší vědomí a zvláštní talenty příklady, a také se fyzicky spojily s vybranými členy lidského druhu, aby nastal vývoj DNA kódů lidstva. VY ŽIJETE V JEDNOM Z ONĚCH ZVLÁŠTNÍCH OBDOBÍ.

Čtvrtá dimenze se může nazývat „realitou posunu“,  protože tam začínáte nechávat odcházet všechny předpoklady a předem stanovené podmínky minulosti. Říše čtvrté dimenze má více emocionální, pocitovou povahu, a proto jsou hlavním zaměřením srdce a citová povaha. Předci nazývali čtvrtou dimenzi říší Máji* a iluze, nebo astrálními planinami vědomí. Kolektivní vědomí mas lidstva naplňuje nižší tři úrovně čtvrté dimenze, a tam také většina lidstva mentálně existuje, dokud se nezačnou postupně obracet dovnitř a poslouchat nutkání své duše-sebe. Osobnostní/egoistické tělo touhy je mistrem manipulace této říše, a neustále naléhá na jedince, aby hledal víc uspokojení a štěstí prostřednictvím smyslů a vnějších prostředků uspokojení.

Vy začínáte vstupovat do svého vnitřního potenciálu moci, když se přesouváte do vyšších pod-úrovní čtvrté dimenze. Hmota se stává tekutější, a proto je jednodušší zhmotnit to, co si přejete. Proto se musíte naučit být rozhodní a zaměřit své myšlenky pomocí jasného záměru. Mysl, která má disciplínu, spojuje řetězy myšlenek ve vhodném pořadí. Je pro vás velmi důležité chápat, že rozházené myšlenky jsou pro váš pokrok škodlivé. Kritickou součástí dosažení mistrovství Sebe je žití v přítomném okamžiku – v momentu TEĎ. K úspěšnému projití cesty osvícení je potřeba mentálního úsilí. Postupně, jak odcházíte ze říše instinktivního mozku/ mysli do říše vyšší mysli, začne velká část vaší paměti slábnout. Důležitými rysy mistrovství Sebe jsou schopnosti zaměřené pozornosti a neubližování myšlenkami, slovy a činy. Jako aspirantovi na Cestě vám budou odhalovány větší a větší vesmírné pravdy. Ale měli byste mít na zřeteli, že menší principy nestárnoucí moudrosti budou neustále rozšiřovány, aby se do nich v nekonečném cyklu vzestupu vědomí začlenila jedinečná pravidla, zákony a pravdy další úrovně existence.

Vy musíte udržovat kanál komunikace mezi duší a mozkem otevřený prostřednictvím mysli. To spustí pomalý proces reaktivace šišinky a otevření brány ke Svaté Mysli, která je umístěna v horní, zadní části mozku, blízko k temeni (ke koruně hlavy). Svatá Mysl souzní s nejvyššími pod-úrovněmi čtvrté dimenze, a stejně tak s frekvencemi /daty celé páté, šesté a malé částí sedmé dimenze, které jsou  v záloze pro budoucnost, kdy dosáhnete pro lidstvo nejvyšší schopnosti procházet nejvyšší možné úrovně v zažívání zkušenosti tohoto Pod-Vesmíru. Nicméně, abyste mohli vstoupit do této pokladnice vesmírné moudrosti, musíte postupně zvyšovat své vlastní vibrační vzorce.

Svatá Mysl a Svaté Srdce nejsou vytvořeny ze hmoty hmotného světa; skládají se z lehoučké, éterické látky Světla, která nemůže být zachycena vědeckými přístroji. Avšak jsou reálnější než jakákoli část fyzického těla. Neboť, když jednou vytvoříte spojení mezi svou Svatou Myslí, svým Svatým Srdcem a svou Boží Buňkou Diamantového Jádra, bude existovat neustálý tok Adamantinových Částic i odpovídajících pokročilých informací vycházející z Atomu Paměťového Semínka a z vaší NadDuše/ Vyššího Já. Proto je tak velmi důležité, abyste znovu propojili Duchovní Triádu Božího Vědomí; Svatou Mysl, Svaté Srdce a všechny stránky svého Diamantového jádra – Boží Buňky.

 

Když se přesunujete do vibračních vzorců páté dimenze, vaše buňky, éterické tělo a aurické pole začnou zrychlovat proces čištění. Klid začíná na nejnižší úrovni páté dimenze a exponenciálně sílí. Získání božské moci a moudrosti vyžaduje, abyste se posunuli za masivní vzorce víry kolektivního vědomí lidstva do spojení se svým vesmírným vědomím prostřednictvím mnoha stránek svého Vyššího Já. Je potřeba pocitové stálosti a mentálního úsilí, abyste úspěšně prošli cestu osvícení. Existuje zákon ROVNOVÁHY, který platí od páté dimenze výš.

Krátce, šestá dimenze je dimenzí nesmrtelnosti a obrovsky rozšířeného vědomí duše, které dosahujete, jak se znovu spojujete s nejvyššími úrovněmi potenciálu své duše v tomto Pod-Vesmíru. Sedmá dimenze je konečnou hranicí vývoje lidstva v okruhu zkušenosti tohoto Pod-Vesmíru. První pod-úroveň (nejnižší frekvence) osmé dimenze je NEKONEČNÁ DÁLNICE, na kterou budete schopni vstoupit, když získáte schopnost vstřebat více a více vyšších frekvencí. S každou další frekvenční úrovní, na které maličké množství čistšího Božího Světla začne téci do vašeho osobního sloupu Světla a přidá tak Světlo vašemu aurickému poli a zvučnosti vaší Písně Duše, a  ke které získáte schopnost přístupu, nastane efekt, podle teorie, kdy bohatství malé skupiny postupně zlepší podmínky života celé společnosti (trickle-down effect).

PAMATUJTE, MOJI ODVÁŽNÍ, ŽIJETE VPROSTŘED VĚČNOSTI. Moudré vzkazy, které vám posíláme, tu nejsou proto, aby vám dali víc pravidel nebo vytvořily nové dogma. Naším záměrem je zapálit vaše srdce láskou a poskytnout vám možnost letmo spatřit slavnou budoucnost, kterou máte před sebou. Budu vás vést, směrovat, inspirovat a chránit, a posílám ke každému z vás věčnou lásku našeho Boha Otce/Matky.

 

JÁ JSEM  Archanděl Michael

 

www.ronnastar.com

 

* Májá - je pojem z oblasti indických náboženství, který může mít mnoho různých významů. Podle tradičního podání si člověk vlivem máji myslí, že může být šťastný v pomíjivém hmotném světě. Májá je příčinou utrpení člověka a jeho neschopnosti být šťastný. Vlivem máji člověk zapomíná na svou božskou podstatu a zaplétá se čím dále tím více do zákonitostí karmy. Májá je iluze, trik, přelud, který zmate člověka tak, že si myslí, že věčnost a štěstí lze najít uspokojením tužeb hmotného světa, který je ve skutečnosti pomíjivý a plný utrpení. Více viz Wikipedia.

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Horoskop na období od 6. 10. – 12. 10. 2014
GEJZÍR

 

Hlavním tématem v období 6.–14.10. je konfigurace Drak, tvořená Velkým ohnivým trigonem: Jupiter – Mars – Uran. Vrchol Draka je ve vzdušných Vahách tvořen konjunkcí Slunce a Venuše, Dračí hlavou a úplným zatměním měsíce 8. 10. (u nás nebude viditelné).

Úplněk nastává 8. 10. 2014 a nastává zatmění měsíce.

Jak dostat do srozumitelných slov to, co se děje za formou, za iluzí – emocí, za myslí, která tímto bude prostoupena a natolik rozkmitána, že ztratí svou formu?

Proto doporučuji: snažte se jít za svou mysl, nechte mé informace sebou jen protéci, opusťte potřebu porozumět, analyzovat, jen to nechte skrze sebe projít a nechte to působit. Pak procítíte to, co je za slovy a porozumíte.

Existujeme v pulsech nádech-výdech a mezi tím je krátká pauza. Intervaly nádechu, pauzy, výdechu a pauzy se zrychlují. Kolektivní vědomí je natolik rozkmitáno, že se slívá celý princip nádechu a výdechu. Je natolik natlakováno, že se ztrácí rozlišení mezi nádechem a výdechem a stává se jediným kmitem, který se zrychluje, kdy přestává být vidět pohyb. Energie či napětí, které jsou tím vytvářeny, to vše vede k jednomu k výtrysku, který způsobí uvolnění. Pohár (forma) se naplnil a přeteče – rozlije se. Voda je vědomí.

Přichází tak silná energie Kristova vědomí – Lásky, energie Božské matky- bezpodmínečné lásky, která vede od prazákladu k osvobození se od formy myšlenek, programů, emočních zápisů, potažmo karmy. Tak aby se mohlo rozlít do lidských bytostí a probudit je k rozvzpomenutí se na svou božskou jiskru v sobě a tím zaktivovat vědomí v lidské formě – v čistém těle. Aby božské prostoupilo lidské, které je drženo chtěním, malostí, egem, utrpěním a iluzí.

Myslíte si, že ten příliv energie přijde ze shora, že skrze 7. čakru vstoupí tato energie? Kdepak.

Tato energie vstupuje skrze 1.čakru a stoupá po páteři nahoru a osvobození přichází, když projde gejzír 7. čakrou a propojí se s bezpodmínečnou láskou – Božské matky.

Proto je potřeba mít pořešený lidský, každodenní život, protože když to tak není, tak vás to vždy vrátí zpátky k prvotní bolesti. A jste tam, kam jste spadli z výšin euforie pomyslného osvobození.

Nejdříve se musíte dotknout své největší bolesti, abyste mohli být osvobozeni. Co je to ve skutečnosti za bolest? Sebeodsouzení, nehodnota, postoj sám k sobě.

Když se duše vyčleňuje z celistvosti a začne si uvědomovat já, dochází k obvinění tohoto svého já, protože ztráta celistvosti je bolestivá. Aktivuje se karma, která funguje na principu – sebeobvinění, sebeodsouzení a nalezením trestu, kterým vše zase napravím.

A toto sebehodnocení je základní bolestí. Tato bolest je u každého spojená s jeho hodnotou. Pak každý individuálně máme pojmenovánu svou nehodnotu: někdo je nic, někdo je nula, někdo je neschopná či nedůležitá nula, někdo je nedokonalost, někdo je nezmar a spoustu dalších možností, jak jste nehodnotní. A pak se v tomto světě snažíme získat hodnotu skrze formu, chtění, lásku, uznání atd.

Když si pojmenujete svou základní bolest, můžete se od ní osvobodit a velkou rychlostí v této době dojít k osvobození.

A nečekejte nějaké euforie, protože skutečné osvobození, propojení se s Božskou matkou je Mír, Klid a Ticho. Pak jste se dostali až za….k prvotnímu Všemu a Nic, kde vládne neohraničenost, nekonečno a počátek.

Konjunkce Slunce, Venuše a Dračí hlavy symbolizuje, že přichází milost, bezpodmínečná láska, velká podpora ke kvantovému skoku ve vědomí, které přichází v určitých intervalech.

Můžete cítit, že se vše zrychluje, uvnitř vás se tlakuje, dotýkáte se své bolesti a můžete mít pocit, že již více neunesete. Přijměte svou bolest a milujte ji a děkujte jí.

Když se nám stane nějaká bolestivá situace, máme tendenci vytvářet si resumé, obranné postoje: „Tohle už nikdy nedopustím…., už nikdy…“, cítíme se jako oběti, ale tím si vytváříme další stejnou situaci, která přijde v budoucnu, v tomto životě nebo v příštím. Ten člověk, který přichází s tou situací, je ve skutečnosti Anděl, který vám dělá službu, a tak jste si to v nebi domluvili, abyste se naučili přijímat a nesoudit. Tato situace tě učí, abys v sobě objevil lásku k realitě, která je, k sobě, k druhým. Tak proč se vzpírat a prodlužovat to? Nalezni Lásku teď hned!

Pokud se vám v této chvíli děje nějaká bolestivá situace, pak i v jediném okamžiku se můžete osvobodit právě tím, že tuto bolestivou situaci přijmete s důvěrou, uctíte ji, poděkujete za ni a tím ji rozpustítekdyž si prožijete Lásku. Tím jste rozpustili formu, která se v budoucnu už nebude opakovat, pokud je vaše láska bezpodmínečná. A když se objeví, tak už se na ni jen usmějete. Opusťte své chtění, to vás zotročuje a vede k utrpení.

V této době se držte tady a teď, v přítomném okamžiku. Tady a Teď, v této chvíli můžete prožít osvobození z karmy. Tak velikou moc máte uvnitř sebe, v jednom okamžiku prožít bezpodmínečnou lásku sám k sobě a tím k celému stvoření.

 

 

S láskou Petra Nel

https://www.astrologiepetranel.cz/category/horoskop/

 

 

 

 

Pět šokujících lží o Ebole, které nám nutí vlády a hromadné sdělovací prostředky

 

Všechny desinformace, které se šíří ohledně viru Ebola vládou USA za pomocí masmédií, bohužel činí tuto pandemii ještě horší. To proto, že veřejnosti není řečena pravda o tom, jak se virus šíří a jak mohou jednotlivci zabránit přenosu této nemoci.

Na každé úrovni médií a vlády, se zdá být mnohem důležitější ochrana finančních zájmů farmaceutických firem, než ochrana veřejného zdraví. Takže lidé nevědí pravdu o tom, jak se virus Eboly šíří a jak mohou zvýšit jejich schopnost přežít globální pandemii.

Zde uvádíme pět největších lží, které se právě teď šíří o Ebole.

 

1. Ebola se nikdy nedostane do Spojených států

Tato lež vyšla najevo právě tento týden, kdy CDC potvrdila nakažení virem Ebola u pacienta v Dallasu.

Nejen, že se Ebola již začíná šířit v Americe, ale top vědec, který pracoval pro CDC (Centra pro kontrolu a prevenci nemocí) nyní tvrdí, že je to jen začátek a že se Ebola bude šířit po celé Americe.

„… zdá se, že několik lidí přišlo s nakaženým do styku předtím, než byl umístěn do izolace, a je docela možně, že bude jeden, nebo více z jeho kontaktů napaden,“ dodal. A co víc, vědec připustil, že je to jen otázkou času, než se smrtící africký virus dostane do všech míst v USA.

2. Ebola se šíří pouze prostřednictvím přímého kontaktu s tělními tekutinami.

Tato šokující lež lékařů může brzy stát životy miliónů lidí. Po pravdě řečeno, Ebola se může šířit vzduchem na krátké vzdálenosti prostřednictvím aerosolů - částic ve vzduchu.

Ebola se může také šířit prostřednictvím kontaminovaných ploch. Když je nakažený pacient v kontaktu s povrchem, jako jsou například kliky, nebo klávesnice na bankomatu, může na nich zanechat vir, který přežívá po mnoho minut, nebo hodin v závislosti na podmínkách prostředí (teplota, vlhkost, atd.). Jiná osoba může být napadena pouhým dotykem infikovaných částí.

Schopnost Eboly šířit se prostřednictvím kontaminovaných ploch je důvod, proč se oběti v Africe nakazili při jízdě taxíkem. To také znamená, že jakákoliv forma veřejné dopravy – letadla, sanitky, podchody- mohou skrývat virus a urychlit jeho šíření.

Stejně jako všechny ostatní viry, se virus Eboly zničí na slunečním světle. Ale může zůstat životaschopný po překvapivě dlouhou dobu v prostředí, kde sluneční světlo nedosáhne – jako jsou podzemní podchody, které jsou ideální půdou pro virový přenos.

3. Nebojte se: Zdravotnické orgány mají vše pod kontrolou

Hrůzná lež o Ebole, která je opakována vládou USA je „Nebojte se, máme vše pod kontrolou!“

Samozřejmě, že skutečnost, že Ebolou infikovaná oběť letěla přímo do země a pak chodila po městě Dallas po dobu 10 dní, naprosto odporuje falešným slibům zdravotnických orgánů, které tvrdí, že mají věci pod kontrolou.

Po pravdě řečeno, Ebola je zcela mimo kontrolu, což je přesně důvod, proč její náhlé objevení v nemocnici v Dallasu překvapilo téměř každého. Skutečnost je taková, že i přes všechny finance vynakládané na „vnitřní bezpečnost“, DHS nemá žádný způsob, jak zastavit šíření Eboly v USA.

Pokud má vláda Spojených států vše pod kontrolou, tak proč vláda nakoupila 160.000 ochranných obleků? Proč Obama nedávno podepsal dekret, který povoluje nucenou vládní karanténu pro každého, kdo bude mít příznaky této infekční choroby?

Zatímco se veřejnosti lže a říká, že je vše pod kontrolou, za zavřenými dveřmi na nejvyšších úrovních státní správy každý ví, že se pandemie může rychle stát globálním zabijákem, který nemůže nikdo zastavit.

4. Jedinou obranou proti Ebole je vakcína, nebo farmaceutický lék

Tato lež může zabít milióny lidí, v případě zhoršení pandemie Eboly. V zoufalé snaze, aby se zajistily miliardy dolarů zisku pro výrobce vakcín a farmaceutických společností, CDC, FDA a dokonce FTC běžně cenzurují pravdivé informace o přírodní léčbě, která může pacienty vyléčit. (například koloidní stříbro).

Společnostem, které nabízí velmi prospěšné esenciální oleje a produkty koloidního stříbra, již bylo mnohokrát vyhrožováno trestním stíháním a pronásledováním ze strany FDA. Mainsteamová média zůstávají jako spoluviníci při systematickém potlačování přírodních léků, tištěnou FDA propagandou, zatímco se zcela vyhýbají jakémukoliv vyváženému zpravodajství, které by mohlo upozornit na mimořádné anti-virové schopnosti mnoha léčivých bylin, jak jsem již popsal v epizodě šesté připravenosti na pandemii.

Pokud skutečně chceme, aby se právě teď zastavilo šíření této virové pandemie, tak vláda a média by měly nutit občany aby podpořili jejich imunitní systém tím, že budou konzumovat více výživnou stravu, bylinné koření a anti-virové rostliny (k nimž patří máta peprná, bazalka, rozmarýn, skořice, oregano atd).

Každý by měl být okamžitě vyzván, aby se ujistil, že má v krvi dostatek cirkulujícího vitamínu D, a ti, kteří mají nízké hladiny vitamínu D- což se týká skoro každého- by měli být vyzváni, aby si jej doplnili.

Ale místo toho, aby se naléhalo na veřejnost za účelem zlepšení jejich imunitního systému a zvýšení jejich přirozené obranyschopnosti proti viru Ebola, je každému jen směšně tvrzeno, že si mají pouze mýt ruce a čekat na farmaceutické společnosti, které zavedou proti Ebole očkovací látky.

5. Ebola vznikla odnikud a byla to jen náhoda vytvořená přírodou

Moderní verze virusu Ebola, který momentálně agresivně cirkuluje, může být ve skutečnosti bioinženýrský virus, podle jednoho vědce, který o tom napsal příběh na přední straně nejznámějších liberijských novin.

Ebola je geneticky modifikovaný organismus (GMO), prohlásil Dr. Cyril Broderick, profesor molekulární patologie, na titulní straně v příběhu zveřejněném v liberijském deníku.

Broderick dále vysvětluje:

Byla potvrzena existence amerického vojensko-zdravotnického průmyslu, který vede biologické testy zbraní pod záminkou provádění očkování pro kontrolu nemocí a zlepšení zdraví „černých Afričanů v zahraničí.“

Dále k podpoře tvrzení tohoto výzkumu genetického inženýrství je, že americká vláda patentovala virus Eboly v roce 2010 a nyní nárokuje duševní vlastnictví práv nad všemi variantami Eboly. Patent číslo CA2741523A1 je možné zobrazit na tomto odkazu.

Přečtěte si více o patentování Eboly a kontrole jeho výzkumu v tomto článku.

To znamená, že americká vláda si nárokuje veškerou kontrolu nad výzkumem Eboly také proto, že jiný výzkumný projekt zahrnující replikaci viru by porušil vládní patent.

Ve skutečnosti, schopnost mnohem lepšího přenosu kmene Eboly v současné době (ve srovnání s předchozími ohnisky v minulých letech), vzbuzuje u mnoha lidí přesvědčení, že tento kmen je vylepšenou variantou, která buď unikla z vládních laboratoří, nebo byla úmyslně nasazena jako zbraň pro kontrolu populace (= snížení množství lidí) .

Několik amerických vědců otevřeně vyzvali ke globálnímu vylidnění za pomocí genetické biozbraně jako je Ebola. Dr. Eric Pianka z University of Texas v Austinu údajně obhajoval použití Eboly k vyhlazení 90 % lidské populacepodle portálu Life Site News.

Zdá se, že může dostat jeho přání. Pokud bude aktuální exploze Eboly pokračovat, světová populace může být ve vážném ohrožení a mnoho miliónů lidí může zemřít.

zdroj :https://www.naturalnews.comhttps://www.biodefense.com,https://www.google.com,https://theextinctionprotocol.wordpress.comhttps://www.liberianobserver.com,https://www.lifesitenews.com

https://svobodnenoviny.eu/pet-sokujicich-lzi-o-ebole-ktere-nam-nuti-vlady-a-hromadne-sdelovaci-prostredky/

 

—————

Zpět