Milí přátelé, - 14.7.2014

17.07.2014 23:42

 


Milí přátelé,

Mistr Hilarion za námi dnes přišel prostřednictvím Marlene Swetlishoff s poselstvím, které každého z nás naplní jistě dobrým pocitem a zjasněním našich vizí Nového světa. Pár slov říká k aktuální chaotismem i tvrdostí zmítané době, v této fázi přechodu od jednoho paradigmatu k druhému a zdůrazňuje potřebu zůstávat ve svých srdcích, ve svém středu, pro snadnější překonání tohoto období, jakož i hovoří o propojování se s přírodou, Zemí a zvláště také nesledovat současné zpravodajství. A také, doporučuje pravidelně pracovat s fialovým paprskem.

Před, již docela řadou let, byť nejde o dobu příliš vzdálenou - ale ona je doba tak rychlá a přináší takové hluboké změny, že mnohdy i těch pár let se jeví jakoby prošlo mnohem více času - předal Kryon skrze Lee Carrolla poselství s názvem "14 otázek". Tento Kryonův channeling je sice z r. 2002, ale otázky jsou to vlastně ryze současné. Žijeme, tu problematiku, která je v nich nastolená, dnes a znova, stále. A Kryonovy odpovědi dávají náhled i pro našince v r. 2014.  Tak si užijte prvních 7 otázek a odpovědí.

V minulém týdnu jsme měli možnost si přečíst zajímavý názor Pamely Kribbe na téma zda je vždy vše jen dobré a jak k těmto tezím přistupovat. Bezprostředně poté je k dispozici nový text od Pamely, a to channeling Marie, který Pamela přijala. Má název "Bez vás nejsme kompletní". Je o tom proč jsme tady, čím jsme prošli (v mnoha svých inkarnacích) a o tom, jak jsme po tom všem postiženi na svém sebevědomí. Nicméně i přesto jsme to my, kdo nese Světlo a kdo přináší změnu na planetu Zemi. Důrazně říká, že je třeba si to uvědomit a najít sebe, uchopit svou sílu, že je třeba si věřit. Pro lepší pochopení přináší lehkou meditací s vizualizací budoucnosti a tam pak můžeme vnímat tu vzájemnou propojenost i skutečnost, že jeden bez druhého nejsme kompletní. A také, můžeme si tuto vnímanou vizi své budoucnosti, její energie přinést zpět do své současné přítomnosti a posílit se.

Natalie Glasson, která pravidelně přináší poselství od různých bytostí Světla a Lásky na téma našeho sbližování se s různými aspekty Stvořitele, poznávání toho všeho, co je Stvořitel, kde a jak se projevuje kolem nás, ale především v nás, začátkem června přijala poselství od bohyně Isis na téma "Nárůst Božského ženství". A bohyně Isis zde ve svém proslovu jednak v prvé řadě vysvětluje, co je to pravda, jaká pravda existuje, jakou má spojitost se Stvořitelem, jak může být pochopená a "uchopená", V současném procesu transformace nárůst vibrací na planetě umožňuje, aby se do popředí dostávala pravda Božského ženství, která byla systematicky potlačována. Přijetím Božského ženství v sobě scelujeme úplnost svého Bytí v pravdě Stvořitele. K tomu také bohyně Isis přináší dvě jednoduché invokace/meditace, které si můžete sami procítit a probouzet tak v sobě energie Božského ženství a té části pravdy Stvořitele.

Téma Božského ženství, osvobození ženských energií v nás, probuzení se žen do své síly, do svého sebe-uvědomění, spojování obou energií ve prospěch probouzení božských tvořivých sil sjednoceného Bytí a vyrůstání Nové Země apod., to vše je velmi významné. V předcházející době jsme měli možnost se seznámit s celou řadou poselství, kde tyto otázky byly řešeny. Za všechny bych připomenul a také připojil poselství Marie Magdaleny s názvem "Boj pohlaví" a také "Návrat divoké ženy" nebo "Chtíč a láska".
Ale i (Matka) Země předala své poselství k tématu ženských a mužských energií. Má název "Obnovení mužské a ženské energie v těle". Všechna tato uvedená poselství můžete nalézt připojená. Dodávám, že jsou sice textově více méně krátká, kolem 2 stránek každé, ale velmi bohatá svým sdělením. Takže jistě nebude na "závadu", že vzhledem k tomu objem mailu dost narostl... Pokud tato poselství neznáte, nemáte je ve svém archivu apod., můžete si takto pak jejich pročtení naplánovat na nějaké "později" a v době více příhodnější se s nimi seznámit.

A k tématu ženských energií doplňuji dva články, které zajímavě vyjadřují ženské energie, pocity, emoce a uvědomování si svých hodnot a  role těchto energií v životě z pohledu žen.
V prvním z nich, který jsem našel na jednom ryze ženském webu, autorka, Barbora Nádvorníková,  se dělí o své zážitky, pocity, duševní pochody ze svých cest na Krétu se skupinou žen. Článek, kterému dala název "Vidím tělem, zamilovávám se očima a dýchám vagínou" je přímo nabitý otevřeností a touhou objevování sebe.

Ten druhý článek, který napsala Iva Uhlířová a jemuž dala název "Bohyně se nesnaží" se vyznává ze své cesty pochopení správné role ženských energií v životě vnímané, prožívané skrze ženu, kdy posléze dochází k uvědomění si pravdy ženských energií pro tvoření harmonického života.

Na jedné z duchovních misí, byla to mise na Madagaskar v r. 2008, nemýlím-li se, jedna z účastnic nevědomě a tzv. náhodně natočila na svůj foťák proud paprsků tzv. univerzálního Světla, což jsme do té doby nikdy neviděli. Před pár dny, 10.7. se mi na zdi FB objevilo video, kde je zaznamenán na videu proud paprsků, ale fialových, jak se říká, Saint-Germaina. Je to zajímavé o to víc, že je to točené, jak to tak vypadá, pod mostem, jakoby ty paprsky vycházely z mostní konstrukce. Ale posuďte sami.

V další části nabízím zcela mimořádný dokument. Patří do rubriky "Z našeho a cizího dvorku". Jde o rozhovor s Willi Wimmerem, německým politikem, právníkem, který byl v letech 1985 - 1992 mluvčím CDU/CSU, 4 roky (1988-1992) byl státním tajemníkem na ministerstvu obrany (v době premiéra Helmuta Kohla - 1982-1998)), byl také v letech  1976 - 2009 poslancem německého Bundestagu a také, v letch 1994 - 200 byl viceprezidentem OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě).
Willi Wimmer poskytl v březnu 2014 rozhovor pro zpravodajský server KenFM k otázkám současnosti - Ukrajina, Evropa, USA. Ale také se vrací  do relativně vzdálenější minulosti, aby uvedl kořeny současného stavu věcí a podoby politiky subjektů. Je to opravdu taková dějinná sonda do obrazu současnosti, která umožní nám, kteří jsme se nikdy nijak zvlášť politikou resp. politologií nezabývali, pochopit, co se to na planetě vlastně děje.
Ano, my to víme, z našeho duchovně-energetického pohledu. Probíhá boj starých a nových energií. Žijeme v etapě, fázi, přechodu. Staré energie, ti, kdo je představují, se nechtějí vzdát, nechtějí jen tak odejít a proto se brání i útočí. A používají celý svůj arzenál prostředků a scénářů. A často zjišťují, nyní téměř vždy, že to již nefunguje tak, jako dříve. A proto se snaží i přitvrzovat, a jak říká Kryon "..zuří a kopou...".
Tohle vše my víme. Ale, bylo by velmi dobré i vědět, jak to vypadá z té vnější stránky, z pohledu praxe politiky tak, jak se vyvíjela od svého počátku.
A proto je dost užitečné si přečíst tento rozhovor, který nám objasní, co a proč se nyní děje např. na Ukrajině, ale i jinde ve světě, co za tím stojí, odkud to přichází, jak společensky, tak geograficky, ale i jaké to má dějinné souvislosti, jaké jsou trendy.
Tento článek, rozhovor, je opravdu delší. Ale zařadil jsem jej, protože vnímám jeho faktografickou užitečnost, jeho nestrannou objektivnost a pro respekt k základním lidským hodnotám, které W. Wimmer vyjadřuje.

Před krátkým časem, 16,6., jsem poslal v mailu, kde jsem uváděl materiály k problematice GMO potravin a organismů, také i úryvek z vystoupení komika Jima Careyho. Dnes uvádím celé jeho vystoupení, které se odehrálo v rámci promoce absolventů MUM (Maharishi University of Management). Vkladatel videa k této univerzitě uvádí: "Soukromá univerzita poskytující vzdělání s prvky duševního rozvoje. Tradičně uznávaný studijní program nabízí bakalářské, magisterské a doktorské tituly ve filozofii, vědních oborech, humanitních vědách, podnikání, ale také programy osobního růstu. Inovační aspekty této univerzity zahrnují program Transcendentální meditace a přípravu BIO vegetariánských pokrmů."
Jim Carey přednesl projev, naplněný sice vlastními "šprťouchlaty" a šaškárničkami, ale vydržíte-li ho poslouchat (nebo číst na titulcích), pak si uvědomíte, že projev je naplněn velikou moudrostí a úctou k životu. Dopřejte si těch asi 25 minut. Stojí to za to.

Jim Carrey - Promoční projev na předávání diplomů fakulty MUM

Pak, z rubriky "Akce našich přátel" posílám upoutávku - pdf-plakátek na "Letní bubnování v prostorách gotického sklepa", které organizuje Hanka Benešová - PŘIJĎTE S NÁMI NAJÍT ROZMANITOST, HRAVOST, ALE HLAVNĚ KRÁSU A KOUZLO AFRICKÉ HUDBY . MŮŽETE SI NA VLASTNÍ KŮŽI VYZKOUŠET BUBNOVÁNÍ, TANEC A NAJÍT SVOJI PŘIROZENOST.

A na závěr opět jedno extra talentované dítko. Tentokrát nebude úžasně zpívat, ale tento 6tiletý asijský chlapec bude hrát na klavír. Ovšem tak, jak jsme zvyklí slýchat u mnohem, mnohem starších a zkušenějších jeho "kolegů"  Pokud nechcete poslouchat povídání s redaktorkou, posuňte si to na čas 2:50 min., kde začíná již jeho hra.

Six-Year-Old Asian Boy plays piano


Přeji všem krásné letní dny naplněné pohodou a radostí

Láďa

 

 

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 13.7. 2014 - 21.7 2013

Milovaní,
v průběhu následujících týdnů je třeba kráčet po cestě vpřed. Odehrává se mnoho aktivit na povrchu Země, v Zemi, a na vyšších éterických úrovních. Je to doba velkých změn, a to se stává každý den  zřejmějším. Když zůstanete ve svém středu a naladěni na vyšší pravdu, pomůže vám to překonat toto období s větší lehkostí a půvabem. Také velmi pomáhá, když se spojíte se světem přírody tím, že budete trávit venku více času, protože to vám pomůže, abyste zůstali  uzemněni a  propojeni  s energiemi Země. Když se budete často ponořovat do vody, může to být pro vás velmi uklidňující, očistné a uzdravující. Bude pro vás dobré, když se budete vystavovat dennímu zpravodajství co nejméně. V této době je toho mnoho skryto, ale nemůže to už dlouho trvat.

Ti, kdo ze zákulisí vládnou v každé zemi světa, nebudou schopni udržet své aktivity v tajnosti, schovány před světem. Proudění nové energie si vyžaduje transparentnost ve všech interakcích mezi všemi účastníky na světové scéně a také mezi všemi lidmi obecně. Čas tajemství je pryč. Každá buňka v každém z obyvatel Země se mění, čistí a přetavuje. Brzy přijde doba, kdy budou jakákoliv temnota anebo stín jasně viditelné v aurickém poli každého člověka a toto odhalení pomůže každému kráčet ve svém světle a žít v pravdě a integritě.  Závoje mezi světy se rychle rozpouští a ti v popředí, kdo ukazují cestu prostřednictvím kontaktů s vyššími dimenzemi, budou lehčeji  předávat své znalosti a svoji moudrost druhým, kteří hledají odpovědi.

 

Odpusťte sami sobě, že jste lidmi, protože tvoříte novou a nádhernou formu, která na mnoha úrovních překoná všechny předchozí.  Je to vaše lidství, které je nejvíce oceňováno šiky bytostí vyšších dimenzí, které pozorují váš probíhající růst Na každého z vás je pohlíženo jako na opravdového a odvážného průkopníka na nové a nádherné hranici, jak se učíte používat své schopnosti a zarovnáváte je pro větší dobro všech, i když musíte procházet stejnými zkušenostmi jako ostatní lidé. Nebyla to lehká cesta v tomto životě, pro nikoho z vás. Ale pamatujte na to, že je to život, kdy se vítězně vynořujete do světla vaší opravdové velkoleposti!

 

Vyzařujete kvality duše a ty se sbírají  prostřednictvím školy života na vaší fyzické planetě, což vás činí tak mocnými a jedinečnými ve vesmíru. Tyto zkušenosti si  berete s sebou do vyšších dimenzí života ve vesmíru. Věci z nižších dimenzí musí být přetaveny do vyšší úrovně světla, aby mohly zůstat s vámi. Proto je zde tolik toho, co musí být propuštěno a uvolněno. Tento proces stále probíhá a bude pokračovat až pokud nebude v těle a emocionálním poli každého člověka očištěn každý pozůstatek otisku nízkých vibrací. Čím více lidí bude schopno vstoupit do své plné světelné přítomnosti, tím rychleji bude probíhat vzestup.

 

Doba vyzývá ke změně za použití pravidla fialového plamene a tento mocný duchovní nástroj je dostupný každému. Když ho budete denně používat, velmi to pomůže, nejenom pro osobní účely, ale též pro změnu energií obklopujících v této době  Zemi. Provádějte mocný alchymistický proces za pomoci světla, srdce a pocitu radosti ve vašich srdcích. Světlo na konci tunelu se přibližuje.

 

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion 

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti 

www.therainbowscribe.com 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 

 

 

„14 otázek“

Tento channeling byl předán v Reno, Nevada

23. února 2002

 

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v Renu, 23. února 2002.

 

 
 

 

 

 

Zdravím moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

 

Takto jsem vás poprvé pozdravil před téměř dvanácti lety. Tento pozdrav je naplněn něčím víc, než jen energií pozdravu. Je to spíše přenos energie. A i když je závoj mezi námi hustý, jsou tací, kteří budou tomuto pozdravu rozumět a řeknou: „Jsem sestra, jsem bratr, jsem rodina“. A já znovu říkám, že tento okamžik je vzácný, vzhledem k tomu, že jste si vybrali přivítat tento doprovod do vaší energie. Když jste vstoupili do tohoto prostoru, někteří cítili, že se jedná o bezpečné místo. Další to cítili také, když si sedli ke čtení tohoto channelingu. Jiní přišli na toto fyzické místo a řekli: „To je to, co jsem čekal. Nevím, co se dnes stane, ale přeji si zůstat zde v přístavu této energie.“ Bezpečný přístav? Ano. Je tu bezpečí - duchovní a emocionální. Je zde příjemně, je tu láska.

 

A tak to je, že ve vás zaujímáme místo a připravujeme vás k předání dnešní lekce. Kdybyste věděli, co se zde v tuto chvíli odehrává! Na této planetě je vrstva energie, která zde nikdy předtím nebyla. Otevírají se tu možnosti, které jsme dosud nikdy nepopsali, a je to díky vám. Jestliže patříte mezi ty, kteří se svým záměrem „upsali“ k tomu, aby byli pracovníkem světla, cítíte to. A o tom s vámi chceme mluvit.

 

Je zde odchylka od channelingů a zpráv z posledních měsíců. Mluvili jsme o interdimenzionalitě; fyzice, vědě a rekalibraci; mluvili jsme o nevyslovitelném; o věcech, o kterých mluvit nelze, protože jim nemohlo být porozuměno - a přesto jsme to udělali. Mluvili jsme dokola a dokola a nyní je čas to doplnit, jak jen to půjde

 

Dnes budeme mluvit o osobních věcech. Chystáme se zodpovědět vaše otázky - 14 z nich. Jsou to otázky, které kladete speciálně vy v této místnosti, a zároveň je právě teď kladou i jiné skupiny. Uděláme v této dimenzi maximum, abychom zodpověděli interdimenzionální otázky. Každá z těch věcí se může zdát být ve vaší realitě, ale odpověď ne. Zvykněte si. To je způsob, jak to od teď bude, protože jste dali svolení přesunout se mimo to, na co jste byli zvyklí… mimo starou realitu… mimo 4D (3D). Mnozí z vás se ptají Ducha: „Co kdyby tohle? Co kdyby tamto? Co tu mám dělat? Co s tím, co právě cítím?“ Očekáváte, že odpovědi přijdou do vašich uší ve vaší realitě. Co kdyby ale odpovědi byly mírně mimo vaši realitu? Slyšeli byste je? Patříte mezi ty, kteří čekali a čekali na odpovědi, ale dostali pouze ticho? Odpovězte na toto: Pokud by nevidomý člověk žádal světlo a to pak bylo všude kolem něj vytvořeno, poznal by to nebo by i nadále seděl ve své osobní temnotě? Budeme se snažit dát vám odpovědi, které vám budou dávat smysl, ale často budou přesahovat realitu, na kterou jste zvyklí. Tyto odpovědi není vždy snadné pochopit, ale taková je cesta nové energie.

 

Požehnané jsou lidské bytosti, které chápou, že nevidí vše, co existuje. Řekli jsme to už dříve – věci nejsou vždy takové, jaké se zdají! Na této planetě je toto zásadní prohlášení. Nacházíte se v silném potenciálu pro obrovské změny. 14 otázek… a zde je první:

 

 

Otázka 1 – Proč jsem tak unavený?

 

„Drahý Kryone, jsem unavený. Jsem unavenější než kdykoli předtím. Jsem pracovník světla a udělal jsem, myslím, vše, co jsem udělat měl. Ukotvuji body, které ukotvovat mám. Chodím do míst, kam předpokládám, že chodit mám. Dělám, co můžu. Medituji. Čistím různé nižší energie. Kráčím životem s integritou, ale jsem unavený. Má to tak být? Změní se to? Co bude dál? Co můžu udělat? Je to normální?“

 

Drahá lidská bytosti, dovol mi, abych ti řekl toho: Jedenáctého září jste manifestovali skok na této planetě – „odhalení“ toho, co by to mohlo být. Ber to jako otevření - začátek některých zásadních řešení. Můžeš se rozhlédnout po Zemi a říct: „Právě teď to nevypadá moc slibně!“ My ti řekneme: Nevíš všechno! Nevidíš všechno! Trpělivost! Protože jsi dal svolení k 11:11, pracovníku světla, zdvojnásobila se tím váha toho, co jste přijali. Věděl jsi to, že? Co se stane, když vezmete fyzické závaží, přiděláte je na sebe a budete s nimi chodit den co den? Budete unavení. Tato zátěž, kterou jste přijali, je závaží potenciálů paradigmatu interdimenzionality, pro které jsi dal svolení – pro ty, o kterých jsme vám říkali před dvanácti lety! Tento rok 2002 bude znamenat dokončení posunu mřížky. Bude to začátek schématu, který zůstává nadále, schématu, který už se nebude dál pohybovat jako teď.

 

Víte, co je pro pracovníky světla tak těžké? Je to fakt, že jakmile si začnou zvykat na jednu energii, tak přijde jiná! Tato skutečnost již brzy skončí. Někteří z vás si možná řeknou: „Sláva! Bylo to dlouhých 12 let.“ Požehnaný je člověk, který rozumí tomu, že co nyní cítí, není navždy. Co cítí teď, není nové paradigma. Je to přechod. Vezete těžkou zátěž – těžší než kdy jindy. Kotva je těžší než kdy jindy. Vaše starost o planetu se prohlubuje a je intenzivnější každé ráno a každou noc. Andělé, kteří vás obklopují, dozrávají; průvodci už nejsou průvodci… ale jiným druhem zmocnění.

 

Všechny tyto věci hovoří o jiném druhu planetárního potenciálu. Zde sedíte coby majáky, zatímco se nová planeta snaží projet mezi skalami. Je tedy div, že jsi unavený? Zde je naše doporučení: vydrž do konce tohoto roku. Říkáme vám, že do začátku roku změn musí být hodně ustáleno. Konec změny pohybu mřížky je tento rok, rok uzemnění (2002). Rok změny (2003) je rokem stabilizace. Zní to protichůdně, ale tak to je. Spirituálně se věci stanou mnohem více stabilní, ale fyzicky ve 4D se vaše planeta začne měnit. Přemýšlejte o tom takto: nová učebnice je dokončena, takže učitelé mají osnovy, aby mohli začít měnit energie na planetě. Mnoho se začne čistit pro pracovníky světla. Je to pro každého různé, ale je to tak. Vydržet. Je zde naděje, nové paradigma bude následovat.

 

Otázka 2 – Jak mohu komunikovat s Duchem?

 

„Drahý Kryone: Co mám dělat ve věcech kolem komunikace s Duchem? Víš, nezlepšilo se to. Tvrdě se snažím znovu získat pocity, které jsem míval. To byl můj způsob měření komunikace. To je to, co jsem vnímal jako „normální“. Poznal jsem, když jsem mluvil s Duchem, cítil jsem to v srdci, ve svých buňkách. Cítil jsem určitý druh mravenčení. Kdy se to vrátí?“

 

Pracovníci světla, tomuto řekněte sbohem! Budete muset hledat nové znaky v nové energii na nové Zemi. Říkali jsme vám o tom už dříve. Energie, která se nyní vytváří, je začátek něčeho, co jste si nikdy nedokázali ani představit. Nezačalo to tak, jak jste si představovali, ale jste v pozici, v jaké jste nikdy předtím nebyli – v komunikační pozici. Naše rada? Uvolněte se, relaxujte a milujte Ducha! Sedněte si na podlahu, pokud chcete, a zažijte „meditační okamžik“, kdy řeknete: „Drahý Duchu, řekni mi, co chceš, abych slyšel a věděl? Bude ticho. Uvolněte se, milujte rodinu. Učíte se „třetí jazyk“, o kterém jsme mnohokrát mluvili… nepřetržité úzké spojení s vaší částí, která umožní nonstop komunikaci… neomezenou pouze na „meditační chvilky“.

 

Když vyvinete soucit, něco se stane. Tato energie se spojí s rozumem a vytvoří okno příležitosti. Je to časoprostor, ve kterém je vám předáno obrovské množství informací. K vytvoření akce bude třeba soucitu. Nebojte se plakat, když se vám bude chtít, protože jste velmi milováni – protože se Země mění – protože jste o to žádali – protože jste zlikvidovali energii „Armagedonu“ a protože jste změnili koleje reality. Plakejte radostí, protože jste zamilovaní do Země! Plačte radostí, protože Země s vámi může mluvit skrz vaše chodidla. Víte to? Jste tolik uvízlí v tom podivném paradigmatu, že vše přichází shora! Musí být šokující nyní vědět, že toho tolik přichází zespodu! [Smích.] Přichází to od vašeho partnera - planety Země.

 

Otázka 3 – Co zde mám dělat? Jsem unavený z čekání!

 

Drahý Duchu, drahý Kryone: kdy zjistím, co tu mám dělat? Čekal (hledal) jsem dlouho a domnívám se, že to, co dělám teď, to není!”

 

Opravdu? Drahý člověče, dovol mi říct ti něco, co sis možná nikdy neuvědomil. Jsi příliš orientovaný na cíl! Na všechno chceš časovou osu. Myslíš si, že šplháš po nějakém žebříku, a když dosáhneš vrcholu, vydechneš si úlevou. Myslíš si, že dosáhneš vrcholu či nejvyšší úrovně. Možná tam bude nějaký domek, kde si budeš moci odpočinout? Pak začnete mluvit k Duchu: „Ó, děkuji ti, jsem tu. Teď už vím, co dělat!“ [Smích.]

 

Tak to není. Každý moment vašeho života je o tom, co děláte pro planetu. Ano, někteří z vás pracují na něčem konkrétním, ale pamatujte si tento axiom: když pracujete, když vibrujete výše, zatímco kráčíte po této planetě, a měníte vibrace všude, kde se pohybujete, tím zároveň tvoříte (co zde máte dělat, svůj nový úkol – pozn. př.). Divíte se, že jste tak unavení?

 

Mnozí se ptají: „Kdy zjistím, proč tu jsem?“ Zde je odpověď: Jste zde pro teď… ne pro něco, co přijde. Co se vám v životě děje, co se vám nelíbí? Co se právě děje, co si přejete vytěsnit ze svého života? Co je to, čemu nerozumíte? Možná se sebe ptáte každý den: „Bude to zítra lepší?“ Drazí, udělejte z tohoto dne vrchol. Vezměte dnešní situaci a zformujte ji do něčeho, co je pro vás už teď lepší. V zoufalých a obtížných situacích se ukotvěte a oslavujte vše kolem sebe. Nárokujte si lásku Boha a dovolte, aby vás naplnil soucit Ducha. Pak pokračujte dál… dokonce i s pochybami. Místo usilování o něco na horní části žebříku, usilujte o pochopení kruhu energie, který tvoří vaší novou realitu „teď“. Když vidíte kruh: „JSEM, který JSEM,“ chápete, že to je prohlášení nelineárnosti? Rozumíte, že toto je prohlášení o vás a vaší rodině? Buďte andělem, majákem, v každém okamžiku vašeho života.

 

Otázka 4 – Kdy budu mít pauzu od lidí okolo mne?

 

„Duchu, Kryone, rodino: Kdy se lidé okolo mne změní? Jsem vážně unavený z toho, jak je toleruji. Jak dlouho tím budu muset procházet?“

 

Myslíte si, že to nevíme? Myslíte si, že je Duch ve vakuu? To si myslíte, že když máte problémy, tak někdo vypnul „Boží kohoutek“, a když se cítíte skvěle, tak je zase puštěný? Ne. Sedíme vedle vás a držíme vaši ruku za každé situace, i té nepřijatelné.

 

Dovolte mi odpovědět na tuto otázku velmi jasně. Drahá lidská bytosti, drahý majáku, ty vydej záměr a chop se ukotvení energie, energie majáku, a tohle se stane: Emocionální „tlačítka“, jejichž mačkání jsi umožnila, a která způsobila, že jsi byla netolerantní, naštvaná (a unavená), pomalu zmizí. Lidé, jejichž změnu si přeješ, se možná nikdy nezmění! Jsi to ty, kdo se změní.

 

Možná přijde den, kdy ve vší naivitě oznámíš Duchu: „Děkuji ti, že jsi ty lidi změnil!“ Vtip je však v tom, že celou dobu ses měnila ty, drahá lidská bytosti, a to až do bodu, kdy tě tito lidé už nebudou trápit! Už nebudou mačkat tvoje tlačítka. Co si myslí, jak se chovají, co o tobě říkají za tvými zády, drama… nic tě nezasáhne! To proto, že víš, kdo jsi. To proto, že jsi odloupla dualitu a dostala ses k jádru, které je božské. Spatřila jsi uvnitř anděla a řekla jsi: „Vím, kdo jsem. Jsem, kdo jsem!“ Pak budeš chodit po planetě jinak. Nebudeš reagovat na ty, které jsi dříve stěží tolerovala. To je pravda. Toužíš po tom dni? Pak pečuj o sebe a sleduj, jak se všichni kolem „mění“.

 

Otázka 5 – Dostaň mě z této práce!

 

Drahý Kryone: nemůžu uvěřit, kde pracuji. Tato práce neoslavuje moji velkolepost, víš? Není úměrná andělovi v mém nitru. Drahý Duchu, dostaň mě z této práce, abych mohl být pracovníkem světla!”

Toto je shrnutí. Řekli jsme to už dříve, ale mnozí z vás to potřebují slyšet v kontextu dalších souvisejících věcí. Jaká si myslíš, že je tvá práce zde, Pracovníku Světla? Možná jsi Duchu řekl toto: „Tak moc si přeji být pracovníkem světla, ale jenom chodím do práce. Domů se vracím unavený a pak jdu do práce a zase se vracím domů unavený. O čem to je? Nelíbí se mi to, kam musím chodit a nemám rád lidi, kteří tam jsou se mnou. Nikdy bych si je nevybral za přátele. Jsem tam jediný, kdo má nějakou představu o vyšším vědomí. Všichni ostatní jen chodí z místa na místo. Jsem sám. Chci pryč!“

 

Řeknu ti tohle, drahý pracovníku světla: Pamatuješ si, kdy jsi dal záměr být majákem? Vzpomínáš si, v jakém bodě jsi řekl: „Udělám cokoliv pro zvýšení vibrací, pro zažití boží lásky!“ Dobře, tak tady jsi, kde konáš nejvíc dobra a nemůžeš se dočkat, až odsud budeš odebrán! [Smích.] Možná jsi jediným světlem na tomto „pracovišti“. Možná je zde temnota. Toto je metafora: Představ si maják ukotvený a pevně stojící na skále. Plavidla plují po velkém oceánu a jejich lodivodi hledají cestu do bezpečného přístavu. A teď tu jsi ty, jediné světlo! Metaforické? Ó ano. Ale tak to je!

 

Vyzařuješ světlo, které osvětluje místa, která by normálně nebyla osvícená, kdybys zde nestál ukotven! Přemýšlel jsi o tom? Dovolte mi něco říct: Energie tohoto roku [2002] přinášejí narůstající bouři. Bude potřeba více majáků. Pro lodivody ve tmě to bude těžší. Síla moře je ohromná a ty tu stojíš, ukotvená, s navádějícím světlem. Poryvy větru do tebe narážejí a o co žádáš? Představ si, že by strážce majáku řekl: „Jsem unavený, chci odsud pryč. Zhasněte světlo a dostaňte mě odtud!“ Je to svobodná volba, víš? Můžeš to udělat. Ale ti z vás, kteří se ptali, jestli Duch naslouchá vašim prosbám, je odpověď ano. Nasloucháme vám celou dobu.

 

To, co překonáváte, není trvalé, takže odpověď zní: „Oslavujte to, kde jste - každý den. Bez ohledu na svůj cíl, na to, co si přejete, co si myslíte, že se děje… oslavujte to, jak to je teď“. Zní to povědomě? Je to odpověď i na jiné otázky v této zprávě? Ano. Mějte soucit se vším okolo vás, protože soucit vytváří akci, interdimenzionální akci. Zvětšuje vaše světlo; říká Duchu o vaší energii. Vysílá vaše jméno. Kalibruje vás to s námi. Věděli jste to?

 

Když žádáte, abyste byli odebráni z nějakého místa, myslíte to tak? Velmi se to podobá otázce č. 1, že? Říkáme, vydržte, dokud to trvá. Nebude to trvat tak dlouho, a zatímco tím procházíte, kráčejte tím s oslavou a se ctí. Kolik z vás má odvahu přijít domů a děkovat Bohu za to, kde jste, kde pracujete a za lidi, kteří tam jsou? Nemyslíte, že víme, kde jste? Nemyslíte, že po celou dobu jdeme vedle vás? Jdeme.

 

Otázka 6 – Kdy se dostanu do další úrovně? Z této jsem unavený.

 

„Drahý Duchu: Kdy dojdu do další duchovní úrovně? Mám pocit, že jsem v této úrovni zaseklý už moc dlouho. Chci jít do další.“

 

Samozřejmě, to souvisí s otázkami pět, tři a jedna, že? Všechny jsou stejné. Je to vnímání toho, kde jste. Pořád očekáváte, že další úroveň bude velmi odlišná od toho, kde jste… hezké místo, které vyžaduje vynaložení méně energie? Možná takové, kde budete šťastnější a radostnější? Víte, proč vás nazýváme pracovníky světla? Rozumíte, že to je práce?

 

Co se týče další úrovně: Rád bych vám řekl něco hlubokého. Víte, proč jste tak vyčerpaní a často sklíčení? Je to proto, že jste právě došli na další úroveň! To jste neočekávali, že? Sedíte přesně na tom místě, kam jste si přáli jít! Tady je legrační příklad: Pamatujete si, jaké to bylo ve škole? Ať už jste byli v jakékoli třídě, když jste seděli vedle někoho, kdo byl o dva stupně výše, možná jste nakoukli do jeho učebnic. Wow! Nerozuměli jste ničemu. Vypadalo to příliš těžce! Tajně, uvnitř, jste si možná řekli: „Doufám, že nikdy nebudu muset absolvovat tuto lekci; je to prostě příliš těžké. Jak tomu může rozumět? Jak to zvládnu, až se na tuto úroveň dostanu?

 

Dovolte mi vám něco říct: Tato planeta právě skočila na další stupeň! Těžké knihy jsou otevřené a vy šplháte výše. Učíte se nový jazyk. Jazyk komunikace. Je to jazyk toho, jak se cítit radostněji v těchto nových „těžkých“ okolnostech. Je to jazyk tolerance. Jak se můžete kalibrovat na něco, co je interdimenzionální, co se zdá, že existuje tak, že to nemůžete identifikovat nebo vidět? Je to těžké! Přesto to bude lehčí a lehčí, až se Země přesune do energie, které bude více v souladu s vaší vibrací. O to jde při posunu mřížek, energie planety je tažena do nové kalibrace a vyladění.

 

Blahopřejeme! Jste v další úrovni a pracujete s knihou, která vám vždy připadala příliš obtížná, a vy s ní pracujete zcela samozřejmě. Je tedy div, že žasneme nad vámi a vašimi životy? Jak můžeme vysvětlit, že to vy jste hrdinové této nové energie? Kráčíte z místa na místo a vytváříte rozdíl pro celou planetu a přitom se celou dobu ptáte, kdy něco změníte!

 

Otázka 7 – Bojím se o mé mladé dospělé děti.

 

„Drahý Duchu: Mám děti, které jsou téměř dospělé. Aspoň ony si to myslí. Ztrácím s nimi kontakt. Už mně nevnímají. Bojím se o ně. Nevím, co dělat. Byla jsem dobrý rodič a pracovník světla. Snažila jsem se ukázat jim lásku, ale neslyší na to. Bojím se o ně, jak směřují do nové Země. Nevím, co je před nimi a co budou dělat. Nevím, prostě nevím. Co můžu udělat?

 

No, drahá, začněme s tím nejdůležitějším. Proč si na chvíli nesedneš a nedovolíš, abychom tě objali? V tuto chvíli není nic, co bys mohla dělat, kromě pochopení duchovní dynamiky. Říkáme toto, matko / otče: když byly malými dětmi, otevřel(a) jsi svou sklenici lásky a vlil(a) ji do těchto dětí. Po všechny ty roky láska z tvé nádoby proudila a proudila. Zde je nová informace, intuitivní. Zároveň je to velmi stará informace a trvá věčně.

 

Každá lidská bytost má jako dítě nádobu, která je prázdná, připravená k naplnění. Ať je kolem nich jakákoliv energie rodičů, tato nádoba je celé dětství trvale otevřena a bude naplněna jakoukoliv energií, jakýmkoliv světlem nebo tmou, která je v rodičích. Pokud jsi tedy tuto dětskou nádobu naplnila bílým světlem a dala jsi jim lásku – odpovědný duchovní domov – jestliže byly schopny vidět, jak funguje láska, pak jsi obstála dobře. Ano, možná se o ně bojíš a je to typicky lidské. Tehdy ale přicházíme my jako rodina, abychom ti pomohli… abychom seděli vedle tebe, drželi tě za ruce a abychom řekli: „Hotovo. Tvá práce je dokončena.

 

Cokoliv se nyní stane, je jejich volba, a tak to funguje. Víš to. S tebou to bylo stejné. Ale je zde něco, cos možná nevěděla: I potom co odejdeš, tvé děti mají stále svobodnou volbu se sklonit, otevřít tu nádobu a objevit tě! Rozumíš tomu, co říkám? V životě tvých dětí přijde doba, kdy si mohou přát otevřít tu sklenici. A když to udělají, objeví lásku, kterou jsi jim dala. Začnou zažívat vzpomínky a otázky zodpovědnosti – věci, které jsi jim řekla, byly pravdivé. Prožijí tvou přítomnost, pravdu toho, cos je učila, i když tu nebudeš… i když budeš velmi daleko. To je axiom, pravidlo. Je to tak navždy.

 

Nádoba je plná a tak jsi je vyslala ven (do světa – pozn. př.)… odhodlané a připravené, i když oni to nevidí. Neselhala jsi. Je to svobodná volba dětí, ale když budou chtít otevřít nádobu, najdou lásku, kterou jsi jim dala. A krása spočívá v tom, že díky tvé moudrosti uchopí nádobu a vlijí její obsah zase do svých dětí. To je váš rodokmen… to, co dáš svým dětem nyní, bude dobré pro mnoho dalších generací. Občas vidíte jen momentální problémy a výzvy a nechápete, jak hluboce ovlivňujete energii těch, kteří budou následovat. Mluvíme v lásce… jen chceme, abyste toto věděli a pochopili… abyste v tuto chvíli soucitu pochopili, co se ve zvláštním okamžiku může stát s tou drahocennou duší, která svěřila své dětství vám… až jednoho dne otevře nádobu.

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložili Honza Limburský a Marie Kuchařová  (www.transformace.info, https://www.posvatnesrdce.cz, www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

A tak to je.

 

Kryon

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložili Honza Limburský a Marie Kuchařová  (www.transformace.info, https://www.posvatnesrdce.cz, www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Bez Vás nejsme kompletní

Marie prostřednictvím Pamely
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

 

 

Já jsem Marie. Všechny vás s láskou zdravím z vědomí srdce, které nás nyní obklopuje a stále silněji prostupuje Zemi. Jste mezi prvními osobami, které přijímají toto vědomí srdce a vysílají ho na Zemi, a lidi kolem vás a my vám za to děkujeme. Přijměte náš vděk za to, že jste kanálem pro novou energii na Zemi.

 

Jste odvážní, učinili jste volby být tady a teď na Zemi v čase, kdy se mnohé mění pro dobré. Vyvstává však také mnoho věcí ve formě starého žalu a zranění, které jsou bolestivé. V tomto čase přicházejí na povrch extrémním způsobem a ano, taktéž uvnitř vás.

 

Vy všichni nesete svou vlastní osobní historii, která jde daleko zpět skrze mnoho životů. Na Zemi jste byli mnohokrát a pokaždé jste se snažili uvědomit si některé své nejhlubší inspirace, které jsou prvotní touhou být zde na Zemi. Jelikož jste tolik s touto planetou spojeni, přišli jste sem jako „děti“, které chtějí růst a učit se, a zároveň jste taktéž „rodiči“ Země, průvodci, kteří vyživují život svou přítomností. Tak jste tedy ve vztahu se Zemí obojím „dítětem“ i „rodičem“. V této chvíli v čase vás chce Země převést přes most k novému vědomí, nové realitě, k žití ze srdce.

 

Zároveň jsou zde andělé a průvodci ve vesmírné sféře kolem Země, kteří vás chtějí podpořit. Jsme velmi pohnuti, jak stojíme vedle vás a spirituálně vás objímáme. Jste nám tolik drazí, neboť jste těmi, kdo na Zemi tady a teď konají práci. Přesto máte stále tolik pochybností, neboť jste spojeni se starými strachy.

 

Přišli jste na konec určité cesty životů. Dokončujete cyklus. V mnoha životech, které jste na Zemi vedli, jste postupně učinili přechod z vědomí ega k vědomí srdce. Vědomí ega je v podstatě toulavým vědomím, vědomím, které si již neuvědomuje, kam patří a odkud pochází. Je to odříznuté, oddělené a osamělé vědomí ve vesmíru. Proto je přemáháno strachem a z tohoto strachu se malé ego snaží držet určité kontroly nad životem a jeho okolnostmi. Taktéž jste se tak na dlouhé cestě k seberealizaci pokoušeli činit. Vědomí ega je součástí tohoto cyklu, je to fáze ve vaší evoluci.

 

To, co se stalo během fáze ega, zanechalo hluboké stopy ve vašem vědomí, neboť existovala období, kdy jste svou moc a kontrolu zneužívali. Na své cestě vesmírem nastala doba, kdy jste procvičovali své manipulativní síly velmi silně a s destruktivním dopadem. Důvod, proč to nyní zmiňuji, je, abyste si uvědomili, že jste potlačili stud a pocit viny za to, co jste konali, a výsledkem je, že máte nyní potíže plně realizovat svou sílu. S přechodem od vědomí ega k vědomí srdce přichází litování toho, co jste učinili v minulosti a už nechcete nikdy takto konat. Výsledkem je to, že mnoho z vás jde příliš daleko opačným směrem tak, že zcela odevzdává svou sílu a sebejistotu. Dokonce se obáváte samotné myšlenky být ve světě silný a sebejistý. Všichni jste se stali „malými myškami“ skrývajícími se pod křídly života, protože jste měli tento vzdor vůči plnému používání svého sebe-uvědomění ze strachu zneužití vlastní moci.

 

V dlouhé sérii životů, kdy žijete na Zemi, byla taktéž mnohá období, kdy vědomí a světlo, které jste chtěli dávat ze svého srdce, se setkávalo s nepochopením a odporem a to zvýšilo váš strach. Odmítnutí, které jste zakusili vás odradilo. Prožili jste oba tyto scénáře: na jedné straně mocné ego, které bylo příliš velké a později vám způsobilo stud a vinu, a na straně druhé jste vyjadřovali sílu ze srdce, která byla velmi milující, avšak nebyla přijímána společností, jíž jste byli součástí.

 

Ano, ušli jste dlouhou cestu. Prožili jste oba extrémy a díky tomu nyní žijete se zbytky minulosti, s výsledným nedostatkem jistoty: „Měl/a bych tu být, jsem dost dobrý/á, co sem vlastně přináším, kdo jsem, že chci držet hlavu vzhůru?“

 

To, kým jste, vám chci dnes povědět. Jste andělé nového věku. Přišli jste na Zemi, abyste předznamenali nový věk, a přišli jste v míru. Už jste sem nepřišli s mečem odhaleného ega, přišli jste sem v míru. Nyní je čas vzít si znovu svou sílu a odvážit si důvěřovat v sebe sama. Ano, jste tito andělé míru, neboť ve vašem cyklu životů došlo k dovršení: z temnoty do světla, z ega do srdce, a nyní chcete přijmout vědomí založené na srdci, jež je výsledkem všech těchto zkušeností. Chcete to sdílet s druhými, neboť cítíte: „Jsme jedním. My všichni tu jsme na Zemi společně a všichni jsme součástí stejného vědomí. Ano, dokonce Země sama je jedním z nás.“ A ve vší své kráse a vším, čím jste získali vnitřní bohatství, nyní stojíte na zemi a jste připraveni vykročit přes práh. Nyní je váš čas!

 

Často však s vámi musíme jemně zatřást, abyste se probudili. Vždy vám musíme umožnit soustředit se na další krok před vámi, když se často utápíte v sebe pochybnostech. Někdy jste tolik lapeni a přemoženi třídimenzionálním světem kolem, věcmi, které slyšíte v televizních zprávách a čtete v novinách. Strachy, věci, které lidé probírají, vše, co slyšíte, že je považováno za nemožné, co se děje špatně – všechny tyto negativní zprávy vás oslabují. Pak prožíváte příliš málo místa pro světlo, kterým ve skutečnosti jste, světlo, po kterém jste tak dlouho toužili a které nevědomě tak mocně nesete uvnitř sebe. Podceňujete svou vlastní realitu, to, kým jste, velikost a sílu, kterou ztělesňujete, a nikoli ve smyslu manipulativní moci, avšak moci božské přítomnosti uvnitř vás.

 

To, co je pro vás nezbytné v tomto čase, je správná rovnováha síly. Nikoli síly ega, ale síly spirituálního já, té části, která sama ví, že je nesena jednotou, která prostupuje všechen život. Pokud se dokážete znovu naladit na tuto sílu a vyrovnat se s ní, ucítíte se na Zemi doma, za jedno s Duchem, s jádrem toho, kdo jste.

 

To je to, co hledáte, a to může být vaším vodícím vláknem, jak nalézt svou cestu a svůj osud na Zemi. Na Zemi je místo pro vás pro všechny. Je tu hojnost, která na vás čeká, bohatství, které k vám chce přijít ve formě vztahů, příjemných pracovních podmínek, hezkého bydlení, peněz. Na všech těchto úrovních, vás chce Země a zemská realita přijmout. Jsou to jen vaše vlastní pochyby, které vás zanechávají svázané v uzlech a neumožňují vám tyto věci.

 

Žádáme vás, téměř vás úpěnlivě prosíme, abyste věřili v sebe – vy to jste! Vy jste na Zemi průkopníky, těmi, na které Země čeká, na které čeká lidstvo. Vy jste těmi, na které my čekáme, neboť my to za vás udělat nemůžeme. Můžeme vás podporovat, znovu a znovu a nikdy nás to neunaví, avšak je to na vás, vy musíte udělat rozhodující krok, skutečně důvěřovat svému srdci, šepotu své intuice.

 

Abychom vám na této cestě trošku pomohli a především vás podpořili, chtěli bychom vás zavést do budoucnosti. Žádáme vás, abyste cestovali s námi ve svém srdci a představivosti. Představte si, že jste tam, na nové Zemi, a vědomí založené na srdci se stalo realitou. Představte si, že klíčovou myšlenkou pozemské reality je mír a radost.

 

Představte si, že jste v domě umístěném v krásném přírodním prostředí. Je to váš dům, vaše obydlí a všechna hmota se cítí jako kdyby byla živá. Jen se rozhlédněte kolem sebe: stěny, okna, střecha domu, vnímejte, jak jsou živější, než jak jste byli v pozemské realitě zvyklí. Vše je zářivé a vyzařuje světlo a toto světlo nepochází ze slunce, toto světlo pochází zevnitř samotné hmoty. Vnímejte sami sebe v tomto domě.

 

Vaše tělo má taktéž světelnou kvalitu. Buňky vašeho těla se cítí být zářivé, vitální, čisté a průzračné. Máte na sobě oblečení, které je pohodlné a nádherně se pohybuje kolem vás. Sedíte na zemi v tomto domě a vnímáte ze své kořenové čakry hluboké spojení se Zemí. Vnímejte mystérium Země a života, který ze Země pochází, jakože jste součástí tohoto života. Vy jste se narodili z Vesmíru, avšak nyní jste součástí pozemské reality a spojujete se s těmito oběma elementy.

 

Pak vyjděte ven. Možná tam jsou dveře nebo jen otvor a stojíte bosí na Zemi. Slunce svítí a nebe je modré a vy na chvíli cítíte energii ze slunce. Zdá se, že slunce také vnímáte jinak: jasnost, třpyt, svoboda, která tam dřív nebyla – a vaše srdce pulzuje radostí.

 

Odehrává se nový počátek a vy jste tak šťastní, že máte touhu to oslavovat s ostatními. Uvědomujete si svá chodidla, nesoucí vás na místo, kde jsou shromážděni další lidé. Tam nedaleko je otevřený prostor, třeba čtvercový, a vy jdete tam, kde slyšíte zvuk hlasů. Vidíte tam obličeje lidí, kteří se na vás usmívají a vítají vás: „Čekali jsme na tebe“, říkají. „Bez tebe nejsme kompletní.“

 

Stojíte mezi nimi a cítíte se být zahrnuti klidem, jemností a mírem. Jste jednoduše a zcela sami sebou. Nepotřebujete být jiní, než jste. Jste sami sebou a cítíte se propojeni.

 

Když si všichni sednete na toto místo, vše se zklidní, každý poslouchá. Přichází poselství: vaše pomoc je potřeba. Je to volání staré Země, které k vám přichází. Je to Země, která je stále lapená ve starém vědomí, Země, které, jak tu sedíte, jste stále součástí. Je to ta Země, která se chce narodit nově.

 

Posíláte svou energii z budoucnosti této Zemi, její staré realitě vědomí založeném na strachu, která je uprostřed porodního procesu s bolestivými kontrakcemi. Tak jak tu nyní sedíte, posíláte svou důvěru, poznání, odvahu této staré realitě a sobě.

 

Vraťte se do přítomnosti a přijměte tuto energii z budoucnosti. Dovolte jí, aby vás myla jako sprcha. Ta svoboda, kde můžete skutečně být tím, čím jste, už není tak daleko. Vnímejte, že jste podporováni svým vyšším Já a požádejte ho o radu. Požádejte své budoucí Já, které již existuje, které je ve skutečnosti uvnitř vás živé, právě teď! Čas neexistuje. Je to vše iluzorní. Můžete se teď spojit s tímto Já, které dokončuje porodní proces.

 

Jak držíte tuto vibraci svého budoucího Já ve svém srdci, staré strachy, stará bolest vaší rodové linie, všechen ten boj bude za vámi. Nyní můžete oslavovat život. Můžete se s ostatními držet za ruce a předávat si krásné dary, které musíte sdílet – a ve skutečnosti je právě teď sdílíte! Představte si, že vaše světlo, vaše jedinečné kvality, vaše krása – tohle vše – cirkuluje okolo této místnosti. Vyzařujete to navenek, lidé jsou tím zasaženi a jejich cesta je díky tomu snazší. Nechť se to děje. Dovolte moudrosti, která je vaše, aby proudila vašim tělem: vašim srdcem, břichem, kořenovou čakrou. Přijímejte z Nebe, přijímejte ze Země, přijímejte z budoucnosti pomoc, která tu pro vás existuje.

 

Když cítíte lehkost, která s tím přichází, pak je to vskutku přínosné. Pak jste spojeni s tím, kdo jste, se svým nejhlubším jádrem. A to je vše, co je třeba dělat, abyste ve svém životě našli cestu: spojit se s tímto světlem, s touto jednoduchostí, s touto lehkostí. To, co proudí volně, je blahodárné.

 

Život v podstatě není těžký. Vy jste kanálem. Existuje tu moudrost a světlo, které kolem vás proudí, a kdykoli si dovolíte spojit se se Zemí a sdílet tyto dary s ostatními, přinášíte změnu tomuto světu, zatímco se zároveň od něj osvobozujete. Můžete to pustit, už jste zanechali za sebou stopu pro ostatní, neboť přijde den, kdy oni taktéž budou chtít opustit vědomí založené na strachu. Vytváříte stopy svou energií.

 

Proto si gratulujte a buďte na sebe hrdí. Nepohlížejte na věci, které stále chcete dosahovat. Podívejte se na to, co jste již udělali a co jste v sobě, co se týká emocí, strachu a omezení překonali.

 

Buďte hrdí, že jste se inkarnovali v lidském těle, zatímco vnímáte příslib úsvitu nové reality uvnitř i venku. Skočili jste s vírou. To je svědectví vaší odvahy a síly! Proto se odvažte být vedeni svým srdcem v každodenním životě a čiňte rozhodnutí odpovídající energii, kterou nyní cítíte, s lehkostí nové Země. Nechoďte proti tomu, co vám říkají pocity, odvažte si důvěřovat. Milujeme vás, vnímejte naši přítomnost.

 

© Pamela Kribbe 2014
www.jeshua.net

 

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

 

 

 

Nárůst Božského ženství od Bohyně Isis
přijala Natalie Glasson, 4.6.2014

Zdravím vás jako pravda, s pravdou a v pravdě, neboť svou přítomností přivádím energie Božské Posvátné Bohyně a Ženského aspektu Stvořitele. Zdravím vás v pravdě, aby se pravda vašeho vlastního bytí mohla plněji ukázat a být rozpoznána a vnímána ve vaší vlastní přítomnosti a tvoření vaší reality. Pojďme zrcadlit pravdu Stvořitele, tím, že vzájemně uznáme a pohlédneme na své světlo a prozkoumáme tak do větší hloubky pravdu, která je věčně přítomná.

Pravda je věčně přítomná, protože je aspektem a esencí Stvořitele. Když je přítomna pravda, víme, že Stvořitel je přítomen v jednání a podpoře v našich bytích a našem tvoření. Pravda je vyjádřením Stvořitele; je to energie, vliv a přítomnost uvnitř vás. Pravda je o tom, být čestný/upřímný k sobě a k ostatním v každém přítomném okamžiku vaší existence, takže si dovolíte vidět, vnímat a přijmout čistotu a božské vedení Stvořitele, proudící z vás a existující kolem vás. Přítomnost čestnosti způsobí, že se zdi a závoje iluzí rozpadnou, aby oživily váš náhled na sebe a všechno to, co je Stvořitel. Pravda nejen že stručně shrne čestnost/upřímnost, ale je také esencí, jež je součástí vaší vibrace; je to přítomnost božské a posvátné moudrosti Stvořitele. Pravda, moudrost, vedení a realita Stvořitele je porozumění a všechno vědění/poznání, které všichni hledáme, abychom se rozpomněli a znovu s ním rezonovali, ať už jsme na Zemi nebo ve vnitřních rovinách. Je to energie a vědomí, které osvobozují našeho ducha a duši a dovolují nám posunout se do expanze, spojení, uspořádání a celého vědění božského řádu a toho, že všechno je věčně v božském řádu. Pravda Stvořitele je to, co každá duše hledá, protože je to esence duše a když ji přijmete, tak dovolí, aby iluze, bolest a utrpení odpadly.

Pravda Stvořitele se nyní vynořuje ze Země a z vašich bytí, a tato přítomnost pravdy narušuje energie, vztahy, zkušenosti a situace a tím přivádí na povrch konflikty, chaos, bolest a utrpení, aby mohly být pročištěny všechny aspekty Země, lidstva, duší a vnitřních rovin. S přítomností pravdy budou všichni schopni snadno přijmout expanzi ve svých bytích, ale především ve svých myslích a náhledech, takže uvidíme, pocítíme a uznáme/přijmeme větší přítomnost Stvořitele a všechny nádherné kvality Stvořitele a naše zkušenost bude hlubší a úplnější. Toto se nyní děje na Zemi, prohlubující se přítomnost lásky uvádí pravdu Stvořitele do toho, aby byla přítomná, ukotvená a celistvá ve vašem bytí a tím má Země možnost transformačním způsobem ovlivňovat a tvořit hluboký integrační proces.

Je důležité pamatovat si a vědět, že pravda Stvořitele nemůže být vždy pochopena pomocí mysli ani pomocí emocí. Porozumění na mentální rovině není vždy vhodné a potřebné, ale ztělesnění a přijetí umožňuje hlubší procesy probouzení a inspirace. Někdy je třeba pravdu Stvořitele vyjádřit pouze jako energii a nemusí být přeložena do slov či konceptů. Pro duchovní bytosti na Zemi ve fyzické realitě toto může být výzvou, ale přináší to dar, schopnost a klíč k přijetí, důvěře a vnitřnímu poznání.  

Rychle narůstající přítomnost lásky na Zemi podporuje to, aby vibrace Bohyně a ženských aspektů Stvořitele znovu nabyly na moci, síle a přítomnosti. Po určitou dobu a mnoha různými způsoby byly u mnoha lidí na Zemi ženské vibrace Stvořitele potlačeny tím, že byl vytvořen obraz, který představoval ženské vibrace jako slabé, bezmocné, neschopné a dokonce ne-božské a ne-posvátné. Potlačením ženských vibrací ve všem, ve všech učeních, vědomí a ve všem konání na Zemi byla potlačena a vysmívána pravda Stvořitele. Oboje vibrace – ženské i mužské - se zrodily z jednotné pravdy hluboké integrace a přijetí a každá nese své vlastní aspekty, kvality a vibrace pravdy, jež jsou hluboce cenné, podobné posvátnému zlatému pokladu. Pravda ženských vibrací Stvořitele se dokonale propojuje s mužskými vibracemi a skvěle je doplňuje, a s mužskými vibracemi je to stejné. Oboje vibrace se proplétají a vytvářejí tak úplnou a absolutní pravdu Stvořitele, která, když se objeví a uskuteční ve vašem bytí, dá se přirovnat ke stavu osvícení a blaženosti. I když byly poškozovány a potlačovány jak ženské, tak mužské vibrace pravdy, jsou to ženské vibrace, jež se vynořují a povstávají z duší mnoha lidí.

Nezáleží na tom, zda jste v mužském či ženském fyzickém těle, protože když si osvojíte/obejmete a přijmete vaše vibrace božského ženství, jež zkoumají, poznávají a ztělesňují vše, co je sdílené, tak nejen že vyléčíte své bytí a probudíte nové uvědomění/uskutečnění sebe jako Stvořitele, ale také vám bude dostupná moudrost, jež v sobě Stvořitelovy vibrace božského ženství nesou. Vibrace božského ženství jsou nositelem takové posvátné moudrosti, pravdy, vedení a přijetí/uznání Stvořitele, že je to, jako kdybyste dostali obrovskou knihu plnou tajemství, v níž se vám každé přečtené slovo zdá povědomé, a přitom jste taková slova na Zemi nikdy neslyšeli. 

Nastal mocný čas, abyste objali, milovali a zrodili váš aspekt božského ženství, ať už jste s ním byli předtím spojeni či nikoli. Díky zvýšené úrovni lásky ve vašem bytí a realitě je zde nová úroveň vašeho aspektu božského ženství, která čeká na ztělesnění. Tím, že si osvojíte nový aspekt vašeho božského ženství, máte možnost spojit se s posvátnou moudrostí božského ženství a vnést jeho pravdu do vašeho bytí a umožnit tak, aby se jeho pravda opět navracela do vědomí všech lidí. Není už třeba, aby byla pravda božského ženství potlačována. Tato pravda existuje v jednotě se všemi věcmi, především uvnitř Stvořitelova vesmíru a bohatství jejího poznání je hojné a obrovské.

Ráda bych s vámi sdílela dvě invokace, které vám pomohou podpořit nárůst Božského Ženství:

Bohyně Isis, vyvolávám tvou přítomnost, sílu, moc, lásku, soucit a pravdu, abych je pozdravil/a a spojil/a se svým bytím. Podpoř mě, abych záměr, který teď sdílím, prožíval/a plně, dokonale a snadno. Ve spolupráci s mou duší, prosím, přiveď léčení a očistu do celého mého bytí a připrav je tak na přijetí, akceptování a ztělesnění mých vibrací božského ženství. Prosím, abys probudila, uzdravila a zesílila vibrace božského ženství, které již ve svém bytí ztělesňuji a rozpoznávám. Nechť je mé spojení, napojení na a přijetí vibrací božského ženství posíleno a umocněno, aby mé božské ženství proudilo zvýšeným způsobem do ztělesnění. Zvu vyšší aspekty mých vibrací božského ženství, které čekají na propojení, aby proudily, vlévaly se a sloučily se s mým bytím. Hluboce a úplně miluji a objímám všechny aspekty mého božského ženství a přijímám dokonale a s lehkostí božskou pravdu aspektů božského ženství Stvořitele, která si přeje být sdílena, zprostředkována a vyjádřena skrze mé bytí. Nyní vědomě podporuji nárůst pravdy božského ženství, aby se v mém bytí a na Zemi plněji projevil Stvořitel. Já jsem pravda Stvořitele a podporuji posvátné léčení a osvobození pravdy božského ženství, vedené mou duší a Stvořitelem. Nechť se tak stane.“

Klidně seďte, soustřeďte se na svůj dech, a nechte se jemně přesunout do nového stavu vědomí a ztělesnění vašeho božského ženství a vibrací pravdy. 

Bohyně Isis, vyvolávám tvou přítomnost, sílu, moc, lásku, soucit a pravdu, abych je pozdravil/a a spojil/a se svým bytím. Podpoř mě, abych záměr, který teď sdílím, prožíval/a plně, dokonale a snadno. V přítomnosti, s láskou a silou mé duše vysílám energii čisté lásky vibracím božského ženství v každé bytosti a všech aspektech Stvořitele. Má láska rozpouští všechna potlačování, omezování, restrikce a konflikty, které vibrace božského ženství Stvořitele zažívaly v minulosti i přítomnosti. Hojností mé lásky dovoluji a podporuji nárůst pravdy božského ženství v každé bytosti a všech aspektech Stvořitele, obzvláště na Zemi. Dovoluji a podporuji to, aby kdekoli je to třeba, proběhlo hluboké a absolutní léčení. Volám všechny bytosti Bohyní ve vnitřních rovinách, průvodce a vzestoupené mistry lásky, aby podpořili vynoření pravdy božského ženství. Nechť se tak stane.“

Seďte tak dlouho, jak považujete za vhodné a vyzařujte lásku ze svého srdce a duše, nechte energii vašeho božského ženství proudit a pracovat skrze vás.

Vždy v pravdě,

Bohyně Isis

Zdroj: https://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Ivana M. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

Boj pohlaví 
Máří Magdalena prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé, drazí bratři a sestry,Naplňuje mě radost, když jsem s vámi zde na tomto místě. Mé srdce se skutečně otevírá, poněvadž vás tolik miluji. Nyní jsem osvobozena od pozemských břemen. Mohu tak snadno vidět vaši krásu a odvahu, zatímco se pohybujete ve vašem životě na Zemi. Přála bych si, abyste to sami mohli vidět. Často jste tolik lapeni v sebe-pochybování a znevažování sebe sama. Proto je těžké přijmout vše, co je vám dáváno. Často vidím, jak je vaše energie svázána do uzlu. Vaše oči jsou zavřené a vy jste uvězněni ve svých negativních úsudcích. Je třeba očekávat, že vy všichni, jelikož jste se narodili na Zemi, se musíte vypořádat s tímto pocitem nehodnosti. Je to součást bytí na Zemi. Ve skutečnosti je Země na energetické úrovni pokryta pocitem vlastního znevažování a posuzování, jež se předávají z generace na generaci. Někteří lidé jsou požehnáni tím, že zažili v dětství pocit nevinnosti a spontaneity, která je životu přirozená. Avšak často, když se inkarnujete na Zemi jako lidská bytost, se vaše vědomí snadno zahalí negativitou a strachem, které tu jsou. Nyní jsem zde, abych vám připomněla vaši skutečnou přirozenost a pomohla vám ji probudit ve vašem každodenním životě. Protože, i když energie na Zemi může být velmi hustá a těžká, já znám sílu vaší duše. Jste opravdovými bojovníky světla, i když se někdy zdá, že jste na to zapomněli. Někdy nad tím cítím zármutek, jistý druh smutku, když vidím, jak jste ztraceni. Víte, stále mám lidské pocity a jsem s vámi spojena svým srdcem.

Dnes bych vám ráda pověděla příběh o tom, co se přihodilo mezi pohlavími, mezi mužem a ženou, protože mnoho z temné energie nebo z hlubokého pocitu nehodnosti, má s touto historií společného. Tato historie se týká oblasti sexuality. A jak víte, sexualita by měla být zdrojem světla, lásky a ryzího setkání duší. V opravdovém sexuálním setkání jste otevřeni ze srdce. Setkat se s osobou na této úrovni je prožitek blaženosti a extáze. Tragédií osudu však takové sexuální spojení může prožívat jen málo lidí. V této oblasti existuje v srdcích mužů i žen spousta hluboké bolesti, protože právě oblast sexuality je u lidských bytostí nejzranitelnější. Všichni jste si vědomi nedávné historie a nedávnou mám na mysli posledních čtyři až pět tisíc let. Během této doby byla ženská energie znehodnocována a ponižována agresivní mužskou energií. V ženském bytí to dalo vzniknout zranění na velmi hluboké úrovni. Stejně tak to však ublížilo mužům. Kvůli této agresivní mužské energii, která byla v tomto období přítomna, nebyli muži schopni vyvinout jejich citlivou, ženskou stránku. Stalo se pro ně obtížným spojovat se s jinými lidmi ze srdce a projevit emoce. Ženy na druhé straně ztratily spojení se svým pocitem vlastní hodnoty a síly jednat. V důsledku toho se muži a ženy vzájemně odloučili a odcizili. Proto se oblast sexuality, jež je mezi mužem a ženou nejposvátnější, zneuctila. Namísto blaženosti se stala oblastí ohromné bolesti. Nyní bych ráda zašla o krok dál a pověděla vám o části historie, která je starší, než znáte. Byly časy, ve kterých ženy ovládaly moc a uplatňovaly moc nad muži. Ženy to v sobě mohou cítit. I když byly obětí mužské agrese v mnoha životech, mohou taktéž v sobě vnímat schopnost manipulovat energie u mužů. V žádném případě to neříkám proto, abyste se cítili provinile či zahanbeně. Chci jít k podstatě zranění u mužů a žen. Proto vás žádám, abyste nyní pocítili, zda uvnitř sebe rozpoznáváte zranění, o kterém nyní hovořím. Je pro vás možné cítit skutečnou lásku ve vztahu k druhému pohlaví? Můžete být ženou nebo mužem bez studu, bez výhrad k druhému pohlaví?

Pravím vám, že pocit nehodnosti, se kterým se vy všichni potýkáte, je velice spojen se sexuálním zraněním jak u mužů, tak u žen. Nyní nastal čas toto zranění vyléčit. A tak žádám zejména ženy, aby se povznesly nad záležitostmi hněvu a nedůvěry, které zažívají vůči mužům. Vy, jak muži, tak ženy, jste byli v této dlouhé historii boje obojím, obětí i pachatelem.

Představte si se mnou, že jste před svým milovaným, pokud nikoho takového nemáte, představte si jednoduše, jak tam někdo stojí.

Nyní se nejdříve podívejte na proud dávání: co dáváte této druhé osobě, co jste schopni dávat? Teď se dobře podívejte na své vlastní tělo, zatímco dáváte tuto energii. Jaký máte pocit ve svém srdci, jaký máte pocit ve svém břiše? Pokud si všimnete, že proud dávání je v nějaké oblasti přerušen, nesuďte to, nepokoušejte se to změnit hned, jen to pozorujte.

Nyní se podívejte na proud přijímání. Co od svého partnera přijímáte? Co jste schopni od svého partnera přijmout? Co jste schopni přijímat?

Možná vidíte, že v obou tocích existují oblasti, které se cítí být zablokovány. Chci, abyste věděli, že tyto bloky nejsou pouze osobní bloky. Zdědili jste je z historie. Neodsuzujte se tedy za ně. To, k čemu jste v této době vyzýváni je, abyste vyléčili tuto bolest. Když tak činíte, pomáháte vyléčit také kolektivní bolest lidstva. Jste mnohem silnější, než sami sebe vnímáte.

Vyzývám vás, abyste se mnou učinili malé léčivé cvičení. Nyní vás nežádám, abyste vyléčili bolest nebo bloky, které si uvědomujete v sobě. Nyní vás žádám, abyste pohlédli na bolest nebo bloky ve vašem partnerovi. Dělejte to jednoduše. Pouze se zeptejte svého partnera: co bys ode mě rád dostával? Co by ti nejvíce posloužilo, co by ti pomohlo, aby ses ve svém životě posílil? Dejte to jemu či jí na energetické úrovni.

Ráda bych, abyste měli pochopení pro svého partnera, zvláště, abyste pochopili konkrétní bolest opačného pohlaví. Zranění či bolest je jiná u mužů a jiná u žen. Muži se odcizili své vlastní pocitové stránce, své vlastní ženské podstatě. Touží po opravdovějším spojení. Ženy se zase potřebují znovu spojit se svou vlastní sílou a sebeúctou. Ženy mohou pomoci mužům tím, že jim odpustí a převezmou sami za sebe zodpovědnost. Tak může nastat skutečně krásná spolupráce mezi muži a ženami.

Ačkoli je spirituální cesta v podstatě o léčení sebe sama, nyní je čas spojit se za ruce a postavit mosty mezi muži a ženami. Tím, že máte skutečný soucit a pochopení pro sebe navzájem, léčíte také sami sebe. Povzneste se nad staré boje a opět dovolte oblasti sexuality, aby se stala oblastí skutečné radosti a přátelství.

Když bojujete se svou vnitřní temnotou a cítíte se nehodni, žádám vás, abyste zvážili, do jaké míry je to kvůli vašim zraněním jako muže či ženy. Tím, že jste si vědomi tohoto aspektu, začínáte více chápat sami sebe a umožňujete, aby do vašeho života vstoupilo více světla. Na Nové Zemi, která se v těchto časech rodí, se muži a ženy znovu spojí v harmonii. Jejich energie se budou vzájemně přirozeně doplňovat. Právě v oblasti sexuality vaše duše, vaše spirituální energie, skutečně přichází na Zemi z nejvyššího energetického centra k nejnižšímu. Když je sexuální spojení od srdce k srdci, jste zpět v centru ráje. V té chvíli máte pocit jednoty. V této chvíli pospolitosti směřujete tu nejčistší energii na Zemi. Sexualita je původně tak vzácným darem. Skutečnost, že se zahalila temnou a bolestnou energií je pro vás všechny velkým břemenem. Je příčinou mnoha vašich emocí, osamělosti a zoufalství. V této době však existuje mnoho znamení naděje. Muži a ženy opravdově usilují o vytvoření skutečného vzájemného spojení mezi sebou. Ve vás všech je těžké břemeno, ale stejně tak ohromný potenciál pro léčení.

Opět vás vyzývám, abyste na sebe pohlíželi tak, jako já na vás z druhé strany závoje. Žádám vás, abyste se mnou byli nyní za jedno a podívali se na sebe mými očima. Vidíte sebe jako krásné a odvážné duše, kterými jste? Není na vás nic špatného. Nic! Jste dokonalé bytosti. Kéž byste to ode mě přijali.

 

© Pamela Kribbe 2012
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

 

 

 

Návrat divoké ženy
Máří Magdalena prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé,

Všichni tři jsme tu dnes přítomni: Jeshua, Marie a Máří Magdaléna. Je nám velkou ctí být tu dnes s vámi. Vnímáme vás jako své bratry a sestry. V srdci jsme jedním a pro mě, Jeshuu, je zvláště osvobozující být po boku mých ženských přátel. Protože jsem často považován za jediného zástupce Kristovské energie. To však není úplná pravda. V mém životě po mém boku byly ženy, které byly pro mé poslání podstatné. V těch časech nebylo přijatelné, aby ženy konaly to, co jsem konal já, aby byly veřejnými učiteli. Moje matka i Máří Magdaléna však byly spirituálními bojovnicemi. Pomáhaly mi zasadit semínka Kristovského vědomí.

Dnes budeme mluvit o mužské a ženské energii. Mé ženské spřízněné duše a já budeme promlouvat jedním hlasem. Ve vaší historii byla ženská energie hluboce zraněná. To mělo vážné důsledky jak pro ženy, tak pro muže na Zemi. Mužskou nadvládou netrpěly jen ženy, ale taktéž byli zraněni muži.

Nejdříve budeme hovořit o ženském zranění. Prosíme vás, abyste si představili ženskou osobu. Reprezentuje celkovou ženskou energii. Ženská energie byla degradována a bylo s ní zacházeno násilně. Dopad na ženy to mělo takový, že se stáhly z nižší části těla, kde sídlí jejich síla. Zvláště tehdy, když zažívaly sexuální násilí, emocionální trauma způsobilo, že stáhly vědomí z nižší části svého těla. Bylo pro ně velmi těžké být sebevědomými a zakotvenými.

Představte si ženu před svým vnitřním zrakem. Reprezentuje kolektivní ženskou energii. V tomto obraze můžete vidět, že v oblasti jejího břicha je jistá díra. Stáhla z této oblasti své vědomí a cítí se nejistě, neboť postrádá základ. Uvnitř jejího břicha můžete slyšet výkřiky trýzně a bolesti. Všechny vás nyní vyzýváme, muže i ženy, abyste vyzařovali světlo k této ženě, do jejího břicha. Tímto způsobem ho dáváte i sami sobě.

Nyní by ráda mluvila Máří Magdaléna.

Já jsem Máří Magdaléna. Hluboce vás miluji. Jsem vždy s vámi. Povznesla jsem se nad ženské zranění a nyní bych se chtěla velmi jemně dotknout této bolavé oblasti, abych pomohla ženám vyléčit se. Chtěla bych vidět, jak se znovu rodí s radostí a pevností, tak aby se mohla síla ženy mohla navrátit mírumilovnou cestou. Nepřeji si bojovat nebo zápasit. Přicházím v míru a mám k ženám zvláštní prosbu. Vy všechny jste byly v historii zraněny, avšak v tomto čase znovu získáváte svoji sílu. Tohle je váš věk, tohle je váš čas. Ráda bych vám připomněla, že i muži nyní potřebují pomoc. Vám jako ženám je známé zranění ve vašem břiše, bolest a trauma ponížení. Co se však stalo mužům?

Kvůli dominantním mužským energiím a energiím moci a útlaku v minulosti byli muži nuceni uzavřít svá srdce. Museli být silní a hrubí, takový byl ideální obrázek muže. Ale tímto způsobem se muži odcizili své pocitové stránce. Mnoho mužů se uvěznilo ve svých hlavách. Bylo pro ně obtížné vyjádřit své emoce a pocity. Neschopnost spojit se se svou pocitovou stránkou, se svou ženskou stránkou, je taktéž zraněním. Nemůžete žít život naplno, když nemáte ke svým pocitům přístup. Ve skutečnosti jste odpojeni od své duše. V mnoha mužích je pocit osamělosti a odcizení, které může být vnímáno jako díra v jejich srdcích.

Tak vidíte: jak muži, tak ženy, byli v minulosti zraněni. Ženské zranění je umístěno v břiše a mužské zranění je jako díra v srdci. Ráda bych dnes ženám řekla, že jakmile znovu získáte svou moc, jakmile si znovu uvědomíte svou skutečnou sílu, oslovte muže. Oni potřebují vaši pomoc. Odcizili a odloučili se od domova. Nechť laskavost ve vašem srdci s nimi cítí soucit. Nová Země se může zrodit jedině tehdy, když spolu oba uzavřete mír. Jakmile muži a ženy pochopí navzájem svá zranění, mohou mezi nimi postavit most.

Žádám ženy, aby se ke mně připojily a posílaly světlo do díry ve svém břiše. Z tohoto světla se rozvíjí provaz a jde přímo do Země. Pociťte své spojení s matkou Zemí jako žena. Vaše ženská energie je tak mocná a nezbytná k životu. Vzpomeňte si na svou skutečnou sílu. Jak cítíte nárůst  sebe-vědomí, oslovte muže a pošlete jim světlo do díry v jejich srdci.

Jste na pokraji nového času v dějinách. Je vám souzeno, abyste se jako muži a ženy spojili. Jste opět vyzýváni k tomu, zažívat radost a smích jako lidské bytosti. V mnoha z vás vidím bojovníky. Tolik jste bojovali a bojovali a někteří z vás jsou velmi unavení a zklamaní. Odpověď na vaši bolest leží ve velmi prostém životě. Tím mám na mysli: pocit skutečného znovu spojení se Zemí a těšení se z prostých radostí lidského bytí. Prožívat lásku mezi mužem a ženou, přátelit se s podobně smýšlejícími lidmi a žít v míru se svým okolím a přírodou je příslibem nové Země.

V mém životě na Zemi jsem hluboce prožívala ženské zranění, byla jsem drahou přítelkyní Jeshuy. Mohla jsem cítit jeho sílu a moudrost, ale stejně tak jeho bolesti a pochyby. Mezi námi dvěma bylo důvěrné pochopení. Prožívala jsem hluboký žal a smutek, když musel opustit Zemi, když byl zabit. Často, když k nám promlouval, cítila jsem jeho poselství nejen v mé hlavě, ale v celém svém těle. Nelíbilo se mi přít se o jeho myšlenkách, o jeho poselstvích, jak činili jeho mužští žáci. V tomto ohledu jsem se od nich poněkud lišila. Někdy se mi posmívali a já se cítila osamělá. Byla jsem považována za “divokou ženu”, byla jsem nekonvenční. Nyní mám velkou radost, když vidím, že tyto divoké ženy jsou znovu ve světě vítané! Od dob Jeshuy se mnohé změnilo. Říkám vám: divoké ženy budou vůdkyněmi nového světa! Vyzývám vás, abyste všechny povstaly ve své skutečné síle. V minulosti, když byly ženy “divoké”, ve smyslu nezávislé, nekonvenční a vášnivé, byly označovány za hysterické. Ve středověku byly nazývány čarodějnicemi. Avšak tyto ženy - byla jsem jednou z nich - byly poháněny láskou. Nyní nastává pro ženy opět čas, aby ukázaly svoji skutečnou sílu, nikoli agresivním způsobem, ale cestou smíření mužských a ženských energií.

Mnohokrát děkuji, že jste tu dnes se mnou byli!

© Pamela Kribbe 2012
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková, https://www.jeshua.cz

/

 

 

Chtíč a láska
Marie Magdalena prostřednictvím Pamely Kribbe
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Drazí muži a ženy, všechny vás zdravím. Jsem zde ve vašem středu jako duše, jako žena, jako sestra. Jsem s vámi jedním a tím, že jsem byla člověkem, znám zevnitř všechny pocity, které v současnosti zažíváte. Nejsou mi cizí.

Co mě nyní zasahuje nejvíce, když se dívám na život na Zemi z této strany, je vzácnost života na Zemi. Zranitelnost lidského bytí, bolest a zranění, které snášíte během života na Zemi, a naopak vaše neuvěřitelná odvaha, vaše neustálá touha po Světlu a Lásce, vaše vytrvalost a radostná vítězství. To pro mě nyní charakterizuje život na Zemi. Vnímám vás jako odvážné anděly, kteří přijímají tuto zkušenost, toto dobrodružství.

Když sestupujete do pozemského života, téměř vždy pocházíte z říše, která vibruje na vyšší úrovni než lidská společnost na Zemi nyní. Někde hluboko uvnitř říkáte „ano“ setkání s touto Zemskou energií. Učinili jste rozhodnutí: „Chopím se toho“: tance s životem na Zemi, který je zčásti tancem s temnotou, se strachem, odporem, osamělostí a pocitem ztracenosti. Chopili jste se tohoto rizika a já nyní mohu vidět proč. Navzdory všemu utrpení, úsilí a tíze, neexistuje jiné místo tak hluboké, bohaté a intenzivní jako, když jste ztělesněni ve hmotě, ve formě.

Často se však od formy chcete oddělit, jít za ni, spojit se s něčím velkolepějším, něčím vyšším. Usilujete o propuštění z omezujícího pozemského života. Já však vidím krásu toho kým jste, kým jste jako pozemští lidé: muž, žena, dítě nebo dospělý. V této specifické formě, kterou máte, vyzařujete Světlo Stvoření. Mnoho spirituálních tradic se zaměřuje na překročení lidské formy: „tělo není dobré, není poslem pravdy, emoce jsou podezřelé, vášně jsou vyloučené, sexualita je zdrojem pokušení, ano dokonce zhoubná.“ Celá pozemská existence byla tímto myšlením de facto oslabena a připravena o svou posvátnost a to se událo z touhy po kontrole.

Na zemi existovaly síly, které chtěly kontrolovat život. Uplatňování kontroly nad lidmi, nad životem, dosáhnete nejlépe prostřednictvím mysli: přes myšlenky a obrazy, které šíříte a používáte ke vštěpování. Mentální kontrola zahrnuje daleko víc než manipulace fyzickou silou. Můžete se dotknout lidí hluboko v jejich duších a změnit je, když před ně předložíte jisté obrazy o tom, kým jsou, o jejich hodnotě nebo nehodnotě, o jejich dobrotě nebo „špatnosti“ (zlu) jejich přirozených impulsů.

Tímto způsobem jste byli hluboce zasaženi a kvůli formování prostředím jste začali vnímat život na Zemi v mnoha ohledech jako bezcenný. Tohle vás učili a nevědomě stále nesete tyto pocity s sebou. Stále mají vliv na to, jak o sobě smýšlíte, jak se cítíte se svým tělem, chtíči, touhami, emocemi a svou vášní.

V současné době se věci začínají povolovat. Staré myšlenky jsou na pokraji zhroucení. Je to díky tomu, že více a více lidí se probouzí, pociťují touhu být skutečně sami sebou. Tato nová vlna energie probouzí individualitu lidí, jednoho po druhém, a jak roste, ovlivní společnost jako celek. Je to přesun zpět k Zemi, dalo by se říci, přesun zpět ke svému přirozenému já, neboť vy jste součástí Země. Vaše tělo je součástí Země: vaše sexualita, vaše instinkty, jazyk vašeho těla jsou součástí Země. Vaše pozemská přirozenost nemůže být potlačena natrvalo. Je životaschopnou částí Stvoření.

Jak se věci mají v souvislosti s vámi, mezi nižším a vyšším? Tradičně vám bylo říkáno, že spiritualita se týká něčeho „vyššího“ a často je také spojována s poddaností k ideálu – vy ve službách něčemu vyššímu – jako třeba poskytovat službu bližnímu nebo komunitě. A to nižší bylo ztotožněno s tím, co je orientované na ego, zaměření na sebe sama a následování vlastní touhy. Když jste následovali své vlastní sklony, dostali jste se na „scestí“ – to orientované na ego bylo obtěžkáno hříchem a rozsudkem.

Nyní jste však uprostřed přeměny náhledu na spiritualitu. Vnímáte toto volání po změně celého svého bytí a přišli jste sem, abyste podpořili probouzení vědomí na Zemi. Předtím, než jste skočili do svého současného života, cítili jste potenciál pro zásadní změnu v tomto čase. Vaše duše vnímala volání a vy jste rozhodli: „Chci toho být součástí, tak jsem zase tady.“ Dominance starého vědomí se takříkajíc blíží k hranici. Věci by nyní měly být jiné. Dokonce na tom závisí i pokračování přežití lidstva, přírody a harmonie se Zemí.

Tento proces probouzení a přeměny vyžaduje, abyste se v sobě obrátili do tzv. nižšího a přidělili mu zcela jinou hodnotu. Co tento obrat do nižšího znamená? Znamená učinit spojení se svým tělem, se svým břichem, se svými pocity – uvědomit si svou vlastní živočišnou podstatu. Jako lidské bytosti jste tak dlouho žili ze své mysli, že jste ztratili spojení s tím, co bych nazvala „živočišností“, živočišnou, instinktivní částí sebe sama. Tento termín evokuje jisté asociace, co je však ve skutečnosti „živočišnost“? Zvířata nemají mentální energii jako mají lidé. Žijí z instinktu, ale tento instinkt je mnohem sofistikovanějším, mnohem  jemnějším nástrojem, než si obecně lidé myslí. Instinkt je ve vašem břiše. Instinkt vám pomáhá bezprostředně vnímat, jak něco pociťujete: zda máte dobrý pocit nebo cítíte odpor, zda vám to přináší něco žádoucího nebo zda byste byli raději, kdyby to zmizelo. Pro lidi je však těžké spolehnout se na svůj instinkt a někdy ho už ani nevnímají. Tak silně jste žili ze své hlavy, že jste ztratili spojení se svým instinktem, s moudrostí své živočišné povahy.

Váš bouřlivý vztah s vlastní živočišností, se zvířetem uvnitř sebe, se jasně ukazuje v oblasti sexuality. Co se děje, když lidé přijmou intimní, sexuální vztah s druhým? V přátelství, kde není sexualita, můžete do jisté míry zůstávat mimo instinktivní oblast, mimo živočišnou povahu. Můžete se spojit z hlavy, a když se spojení prohlubuje, taktéž ze srdce. Jakmile je však jednou mezi dvěma lidmi otevřena oblast sexuality, ve hře jsou jiné síly. Existuje zde instinktivní přitažlivost na fyzické úrovni, přitažlivost mezi protějšky, která má jen malou spojitost s hlavou a stejně tak nemusí mít ani se srdcem. Lidé často zastrašuje jejich sexuální vášeň a mohou reagovat dvěma způsoby. Přitažlivost může vyvolat takový strach ze ztráty kontroly, ze ztráty sebe sama, že se uzavřete a stáhnete se. Nebo můžete jít s proudem přitažlivosti, ale stále se zaměřujete na pocity chtíče, které máte v těle a neotevíráte se až do hluboké intimity, do které vás může sexualita zasvětit. Málokdy dokážou být dva lidé intimní a prožívat spojení na obou úrovních, na úrovni své živočišné povahy a svého srdce.

Je to taková škoda, protože sexualita může být opravdovou bránou k hluboké směsi spirituální a lidské lásky. Proč je pro muže a ženy tak těžké zažívat posvátný a léčivý aspekt sexuality? Pokud jde o fyzické, sexuální instinkty, vyrůstali jste se všemi druhy tabu a zákazů. To se začalo v posledních dekádách měnit, ale stále tu neexistuje v této oblasti skutečná svoboda. Cítíte se pohodlně s pocity chtíče, který zažíváte? Dokážete si je užít? Nebo je to ve skutečnosti něco znepokojujícího, čeho byste se chtěli zbavit, a to buď tím nemít fyzický sex (což přetváří sex v něco „svědivého k poškrábání“) nebo silou mysli se před ním uzavřít? Pro lidi je stále těžké hravě a radostně přijmout své vlastní sexuální touhy. Děje se to, že se ohledně toho buď zaseknou v hodnoceních nebo straších a vstoupí do hlavy. Anebo se ponoří do svého chtíče provinilým, tajnůstkářským způsobem, činíc ze sexuality něco, co se odehrává v přítmí. V obou případech spojení mezi srdcem a zvířetem, mezi vyšším a nižším, mezi chtíčem a láskou nemůže existovat. Když nejste schopni ocenit tuto živočišnou stránku, uzavírá vás to i před stránkou milující a spirituální.

Jak se můžete znovu spojit s tím, co bylo odděleno, a cítit se svobodněji se svou vlastní zvířecí a sexuální povahou? Ze všeho nejdřív ctěte své tělo a propusťte stará hodnocení o chtíči a sexualitě. Chtíč je přirozený tok energie vytvořený v těle. Je nevinný a není ve své podstatě nebezpečný nebo destruktivní. Pokuste se s ním spojit s radostí a potěšením. Kdykoli cítíte chtíč, užívejte si pocity mravenčení ve svém těle, vnímejte je jako příjemné bez toho, aniž byste na ně působili. Je zde základní smyslnost vašeho těla, která existuje jako spodní proud a umožní vám vychutnat si různé druhy tělesných pocitů jako je jedení, pití, dotýkání, tancování, koupání nebo procházení se na slunci. Sexualita, mít sex s někým jiným, je jedním z vyjádření této základní smyslnosti, která vám jako lidské bytosti náleží. Nestyďte se za ni, radujte se z ní. Vaše smyslná povaha je něco vzácného a nádherného. Když přijímáte svou vlastní smyslnou povahu a vítáte pocity chtíče s otevřenou myslí, můžete se z ní těšit! Můžete ji sdílet s druhou osobou a pokud je mezi vámi dvěma hlubší spojení, zpozorujete, jak vás proud chtíče ve skutečnosti přivádí blíž, umožňuje srdcím navzájem se otevřít a splynout nejen na fyzické úrovni ale i na úrovni emocionální a spirituální.

Chtíč může vést k lásce a ke skutečné intimitě. To, co bych ráda zdůraznila je, že chtíč není opakem posvátné a klidné lásky mezi dvěma lidmi. Chtíč a láska mohou jít ruku v ruce a chtíč vám ve skutečnosti může pomoci dosáhnout s druhým hlubokého stavu intimity, pakliže se mu odevzdáte bez studu a zdrženlivosti. Máte hluboce zakořeněnou představu, že pokud propustíte, pokud jedete na vlně svých emocí nebo vášní, věci se vymknou z rukou. Často je to však opačně. Když se pokoušíte krotit nebo kontrolovat něco jako sexuální vášeň, vyvíjíte úsilí proti přirozené síle, která je tak mocná, že ji i tak ztratíte. Krocením vyvoláváte zvrácené a dokonce perverzní vyjádření sexuality. Ponižující formy sexuality často souvisí s chorobnými a rigidními soudy ohledně lidské povahy. To je důvod, proč náboženský zápal a sexuální perverzita jdou ruku v ruce.

Pocit bezpečí se svou vlastní sexuální povahou je prvním krokem k intimnímu spojení s druhým. Vážíte si svého vlastního těla a prožitků, které vám chce nabídnout. Pochopitelně, že intimní spojení s druhým vyžaduje víc než jen to. Jednáte s druhou bytostí, formovanou a tvarovanou jiným pozadím a historií. Abyste se oba cítili v bezpečí a jistě, vaše srdce se musí navzájem otevřít. Oba jste postavili obrany, abyste se chránili před odevzdáním se druhému, před důvěrou. Všichni nesete uvnitř stará emocionální zranění. Každý z vás má takové obrany a je důležité si je v sobě uvědomit. Emocionální intimita nastává, když jste ochotni čelit svým vlastním strachům a jste opravdu ochotni navzájem pochopit svou bolest. Když jste ochotni tak činit, ve vašich srdcích je radost a mezi vámi bude proud léčení. Dostanete se blíž jak na tělesné úrovni, tak na úrovni duše. Tento jemný proces spojení je to, o čem je ve skutečnosti umění milování. Nese sebou oddanost, trpělivost, poctivost a odvahu. Je vášnivý i vysoce spirituální.

Když jsem zpočátku hovořila o drahocennosti lidské zkušenosti na Zemi, měla jsem také na mysli umění milování. Jako duše nejste vázáni na formu. Nejste ve své podstatě muž nebo žena, dítě nebo dospělý, nemocný nebo zdravý – to vše jsou dočasné manifestace. Přesto tyto pomíjivé formy nabízí rozmanitost prožitků, které jsou potenciálně mimořádné a hluboce spirituální. Být ženou nebo mužem vám nabízí možnost prožívat lidské milování a radovat se z něj fyzicky, emocionálně a spirituálně.

V souvislosti se sexualitou je v lidské společnosti tolik zmatení. V setkání muže a ženy může být otvor do posvátného splynutí, do místa, ve kterém se cítíte pozvednuti do celistvosti, která vás oba jako lidské bytosti přesahuje. Můžete to nazývat duší nebo Bohem, ale pozoruhodnou věcí je, že tato posvátná zkušenost nemusí vůbec vypadat jako chtíč, ačkoli chtíč – vzájemné fyzické poznávání – vytváří vstup do ní. Vaše pozemská povaha není přízemní nebo ohavná. Sexualita a spiritualita mohou být partnery. Proto vás vyzývám, abyste se cítili se svou vlastní vášní, svými tělesnými touhami, svojí sexualitou uvolněně. Objevujte ji svým vlastním tempem a ve vlastním rytmu. Ve skutečnosti bych vás ráda nyní pozvala, abyste  umožnili svému vědomí sestoupit do vašeho břicha. Zakuste, jak tuto oblast cítíte a ponořte se ještě hlouběji do oblasti svých sexuálních orgánů a kořenové čakry (kostrče)  – do své pánve. Sestupte dolů do této oblasti svého těla a vnímejte tu zdroj životní síly – můžete vidět nebo vnímat barvu. Zakuste, jak dovolujete tomuto proudu životní síly, smyslnosti a živočišnosti sestoupit přes vaše nohy a navázat spojení se Zemí. Pociťte, jak blahodárné a přirozené je prožívat tento proud v těle.

Pozorujte, pokud je to možné, zda vaše tělo potřebuje něco nyní, zda umožňujete svému tělu zažívat vše, co by rádo prožívalo. Možná je tu něco, co by vaše tělo rádo zažívalo častěji ve svém každodenním životě. Může to být jednoduchá věc, něco, co obcházíte hlavou. Berte tyto potřeby vážně. Tělo chce přivést Domů. Tělo není protikladem k duši, je to duše ve fyzické formě. Je to vaše hlava spíše než tělo, co vás vyhání z vaší duše. Uzavřete mír se svým tělem a užívejte jeho mnohé nabídky.

 

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

 

 

 

Obnovení mužské a ženské energie v těle
Země prostřednictvím Pamely  
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Drazí přátelé, jsem vaše matka, Země, která vás nese. Neustále vámi proudím a chci vás živit a inspirovat svou energií. Patříme k sobě. Tento tanec tančíme společně.

Život v těle, v muži či v ženě, je souhra mezi vaší duší a duší Země. Ctěte své tělo, tělo, které jsem vám dala. Je vyjádřením ženské nebo mužské energie, pociťte jeho krásu. Pozorujte ho zevnitř. Zažijte silné energie ve svém těle: emoce, pocity, vášně, touhy. Jsou to silné energie, kterým se někdy bráníte. Pokuste se však na chvíli pocítit čistou krásu svého těla, aniž byste ho chtěli ovládat. Vnímejte silové pole, kterým jako fyzická bytost jste.

Neustále od svého těla přijímáte informace a často tento přísun ignorujete, neboť si myslíte, že ve své mysli víte, co je pro vás nejlepší nebo špatné. Často ignorujete své tělo, tento dar ode mě. Žádám vás, abyste raději obrátili svou pozornost směrem dolů, na místo pod vašimi chodidly, na základy, na kterých v tomto životě stojíte a vrátili se zpět ke svému posvátnému tělu – bydlišti vaší duše. Uzavřete mír se svým tělem a nebraňte se již energiím, které se v něm projevují – uznejte je. Vaše duše je vybízena k tanci s energiemi Země, s energiemi být ženou, být mužem, být spolu.

Pojďme to udělat dnes. Pokusme se propustit přesvědčení, pokud jde o dobré nebo špatné přesvědčení, o to, co má být dovoleno a co ne. Pokusme se společně tyto představy propustit. Nechť energie hovoří sami za sebe. Když se rozhlédnete v přírodě, vidíte ustavičnou hru energií a sil: ve větru, ve vodě, v teplotě, v ročních obdobích, v počasí. Vše se nepřetržitě pohybuje a na druhou stranu má přirozenou tendenci k určité rovnováze a vyváženosti, kdy je věcem umožněno, aby nabraly svůj vlastní směr. Panovačná potřeba kontroly a organizace nakonec vede k nevyváženosti, k nedostatku rovnováhy. A to se děje také s vaší lidskou povahou, neboť jste součástí pozemské podstaty. Propusťte pokusy vše kontrolovat a ovládat. Pohleďte na to, kým jste, tady a teď, v tomto čase. Umožněte svým touhám, aby byly přítomny a „promlouvaly“ k vám.

Každý z vás touží po lásce. Po lásce ve vztazích s druhými a po lásce k sobě sama. Lásku dávat a lásku přijímat, a tak by to mělo být, neboť tato touha je opravdová. Přestože máte tuto silnou touhu, existuje část vás, která je ustrašená a v temnotě. Tato vaše část vyvolává strach z lásky. A přestože vaše jedna část touží po lásce a natahuje se k ní, druhá část vás neúmyslně odděluje od jejího dávání a přijímání.

Jste předchůdci nové doby, vy jste průkopníci. Činíte kroky na nové zemi, v neprozkoumaném území. Chcete žít ze svého srdce a duše a chcete se seznámit s tím, čím láska skutečně je. Ne s obrazy lásky, s kterými vás seznamují vaše média, ale s láskou, která je velkolepější a rozsáhlejší. S láskou, která umožňuje oběma partnerům, aby byli zcela tím, kým jsou. S láskou, jak ji příroda zamýšlela.

Toto je přechodné období na Zemi. Více a více lidí touží po hloubce ve svých vztazích, po skutečném setkání s druhou osobou a tudy vede vaše cesta. Je to však cesta, která nevede jen na vrcholy. Je to také cesta, která může vést do hloubek, neboť na této cestě potkáváte své vlastní strachy, předsudky svých rodičů a předků a bolest generací před vámi. Je to volba, kterou činíte, jakmile se rozhodnete pro vztah v nové éře. Volíte si tehdy jiný způsob bytí. Volíte si otevřenost a upřímnost, která jde do jádra toho, kým jste, a proto vás tato volba vyzývá, abyste se odhalili z celé velikosti své duše tu část, která se stále skrývá v temnotě.

Podívejme se dnes s otevřeností a bez hodnocení na to, co má být ve vás ještě odhaleno. Jaká bolest, jaký strach zde žije? Co vám brání v tom, abyste milovali sebe a druhé? Podívejme se nejdříve na minulost a na to, jak se vyvíjely mužské a ženské energie v minulých staletích. Vidíme pak, že mužská energie hrála po staletí dominantní roli a tak obě pohlaví, jak ženy, tak muži, kvůli tomu trpěla. Mužská energie, jež byla ve vaší minulosti dominantní a byla velmi mentální energií, chtěla řídit a rozhodovat o pozemské přírodě stejně jako o lidské přirozenosti. Tento druh energie chce krotit a kontrolovat, často kvůli touze po moci.

Ve všech vrstvách společnosti byla tato energie v činnosti. Ve vládách, náboženstvích a v každodenním životě byla ženská energie, emotivní a intuitivní, potlačena. Důsledek toho bylo, že ženy se cítily méněcenné. Ženské kvality byly oceňovány méně, anebo vůbec. To byl panující obraz. Ženy byly považovány za druhořadé občany, za podružné lidské bytosti a ženská energie byla všeobecně považována za podezřelou.

Když jste agresivní a soustředíte se na kontrolu, moc a manipulace pomocí mentálních procesů, ženské se brzy stane obětí, neboť ženské je od přírody více proudící, ohebnější a více spojené s pocity a emocemi. Ženské je zdrojem veškeré inspirace. Vytváří most k vaší duši. Vaše duše proudí prostřednictvím vaší ženské energie. Mužská energie má podpořit tuto inspiraci a umožnit této inspiraci, aby se zakořenila v materiálním světě.

Tak by to mělo vypadat, když mužské a ženské dobře spolupracují, avšak během dějin se přirozená spolupráce roztříštila a muži a ženy se stali cizinci, kteří stojí jeden proti druhému. A to se nestalo mezi muži a ženy jen navenek, ale také uvnitř srdcí mužů a žen. Muži se odcizili svému vlastnímu emocionálnímu životu, uzavřeli se před ním a ženy čím dál více cítily nejistotu ohledně toho, kým jsou a co mohou činit. V obou pohlavích, zanechala mužská dominance rány.

Ráda bych, abyste se ke mě připojili v řízené meditaci. Představte si, že vidíte muže a ženu, kteří stojí vedle sebe. Ráda bych zde nastínila obraz mužské a ženské duše na kolektivní úrovni. Velmi letmý obraz, obecný obraz, něco, co můžete poznat nebo s čím se můžete identifikovat.

Když vidíte, jak se muž jeví historicky, v bolesti, kterou utrpěl, pak vidíte muže, jehož emoce nemohou dostatečně proudit. Muži se ztotožnili s přemýšlením, konáním a jednáním, avšak spojení s jejich srdcem je zlomené a těžko k nalezení. Když pohlédnete na postavu muže, můžete vidět, že žije částečně uvnitř krunýře nebo brnění. Toto brnění mu dává na jedné straně pocit bezpečí, ale na straně druhé ho omezuje, neboť jeho srdce je zadušené. Můžete spatřit příliv jeho vášně a lásky, ten však nemůže přes jeho brnění proudit příliš svobodně. Uvnitř něj je zahlcení a překážka. Muži nemohou vyjádřit dobře své pocity, protože se musí potýkat se starým brněním, které jim už nepadne, a můžete pozorovat, že v brnění tohoto mužského představitele jsou již trhliny.

Muži bojují proti tomuto prastarému brnění, protože chtějí více vyjádřit své pocity navenek. Avšak v tomto omezení, které je výsledkem soudů z minulosti, je to stále ještě tak, že jako muž nemůžete vyjádřit jisté emoce ze svého srdce a nedokážete se opravdově spojit s druhým. Z pohledu těchto omezení se vzdáváte určité jistoty, když propouštíte své zábrany a to je nebezpečné a děsivé.

Pojďme nyní pohlédnout prostřednictvím této představy na to, jak se jeví žena jako výsledek své dlouhé minulosti bolesti a potlačování. Když se podíváte na tuto ženskou představitelku, první věc, kterou spatříte, je, že jí něco schází. Tato žena není zcela přítomna kvůli potlačování a sexuálnímu násilí, které zakusila v předešlých tisících letech. Něco se zavřelo, zvláště uvnitř jejího břicha v nižších čakrách.

Bylo příliš obtížné zpracovat bolest z násilí. A to, co lidé činí, když je příliš těžké traumata přežít, je, že před ním nějakým způsobem utečou. Snaží se opustit své tělo a nejsou již dostatečně uzemněni a spojeni se svou vnitřní silou, protože je příliš bolestivé být zcela přítomen ve svém těle. Tohle platí pro ženy globálně.

Požádejte sami sebe, abyste se spojili ve své představě s těmito oběma postavami a začněme s mužem. Představte si, že jdete se svým vědomím dovnitř tohoto muže. Vnímejte bolest, která zde žije, a také jeho touhu být schopen znovu cítit, žít ze svého srdce. Vnímejte, zda také uvnitř sebe poznáváte něco z tohoto omezujícího brnění. Do jaké míry toto brnění, které vám zdánlivě poskytujete určitou kontrolu, ale taktéž vaši duší brání, aby zářila na Zemi, nesete s sebou? Pozorujte, zda dokážete říci tomuto muži, a tím i sami sobě, že můžete toto brnění shazovat, kousek po kousku, a více a více se ho zbavovat. Můžete propustit to, čeho je přebytek a čeho již není třeba. Učiňte tak nyní, avšak nečiňte tak silou. Pozorujte, co může odpadnout samo od sebe.

Pozorujte, co se ve vašem energetickém poli a emocích uvolnilo a kde může uvolněná energie proudit. Možná existuje ve vašem těle místo, kde může samovolně proudit. Přesto je možné, že část brnění zůstává a odmítá povolit. Pokud tomu tak je, nechejte ho být. Není třeba propustit vše najednou. Tímto způsobem jste nyní pomohli sami sobě, stejně jako širšímu spektru celé mužské energie na Zemi, která se chce v této době transformovat, která se chce změnit. Nyní vystupte z této postavy muže, kterou jste si představovali.

Nyní přeneste své vědomí z postavy muže a zaměřte se na ženu. Pozorujte, jak vnímáte postavu ženy, nejistotu a vratkost, křehkost a něžnost v ní, bez odvahy být plně zde. Běžte na chvíli svým vědomím k ní a dovolte mu sestoupit do jejího vědomí a jejího těla. Můžete se spojit s jejím strachem a vzdorem být plně zde, sestoupit do této křehké oblasti jejího břicha, do jejího lůna.

Já, Matka Země, jsem s vámi, když toto činíte, jste v bezpečí. Stojím za vámi a tak se nemusíte bát. Buďte přítomni v energii uvnitř této ženské postavy. Dejte ji na vědomí, že jste tu pro ni, že ji přijmete. Řekněte ji, jak krásná je, jak je v tomto světě na Zemi vítána. Potřebujeme její dary intuice a spojení, které vytváří s duší, se svým vnitřním věděním a krásou, kterou přináší životu. Opět ji na Zemi potřebujeme.

Představte si, že z nebe vystupuje žebřík a úplná a autentická ženská energie pomalu sestupuje dolů, učiňte tak pro sebe a stejně tak pro veškerou ženskou energii v tomto čase. Potřebuje se cítit na Zemi vítána, neboť byla od Země odtržena kvůli agresi a bolesti, kterou zakusila.

Tato bolest je přítomna ve vás všech, ať už jste nyní žena nebo muž. Proto je tak obtížné, dát svým emocím svobodu vyjádření a odvážit se být tím, kým v hloubi duše jste. Pozorujte, zda se vám daří ji přinést po příčkách žebříku blíž, umožněte, ať učiní svobodně. Nemusí přijít dolů najednou. Nyní opusťte představu této ženské postavy a vraťte se zpět k sobě, do svého těla, do tady a teď.

Můžete si představit sami sebe v trojúhelníku s těmito dvěma postavami, mužskou energií a ženskou energií. Jsou to obrazy, které se týkají vás, vašeho života jako jedince a zároveň tyto obrazy přesahují váš individuální život, neboť jsou silovými poli, které prostupují společnost jako celek.

Tím, že uznáte prostřednictvím této představy zranění minulosti těchto imaginárních postav, léčíte také část sebe sama a od minulosti se tak osvobozujete. Opět se můžete stát inspirovaným, citlivým mužem a silnou, sebevědomou, intuitivně nadanou ženou. Tak se osvobodíte od bolesti minulosti, a stejně tak přispějete k léčení kolektivního vědomí.

Děkuji za práci, kterou chcete v tomto procesu přeměny učinit. Jste předchůdci nové doby.

 

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

 

 

 

 

Vidím tělem, zamilovávám se očima a dýchám vagínou
Barbora Nádvorníková

 

Nezvyklý nadpis článku, ale nepodařilo se mi popsat jinak mnou právě zakončenou pouť na Krétě.

Setkaly jsme se jedno odpoledne na letišti v Heraklio, půjčily auta a v deseti ženách vyrazily na týdenní cestu po stopách krétské hadí bohyně.

 

Na Krétu jezdím již sedmým rokem a zamilovávám se čím dál více. Poprvé jsem zde byla s kamarádkou a spala po plážích a levných pokojích u místních vesničanů. Několikrát poté ostrov objevovala a prožívala sama a nakonec jsem jej začala ukazovat i partnerům. Když loni v létě přišel nápad pozvat ženy z pokračujícího výcviku v rituálech a ženské spiritualitě na cestu spolu se mnou, má duše se zaradovala. Bylo to vlastně něco, po čem jsem hluboce toužila. Předat část z onoho kouzla i dalším ženám. Protože Kréta je ženský ostrov, z historie známý díky mírumilovné minojské kultuře v době přibližně 2000 let před Kristem, minojskému králi, kněžkám, Ariadnině niti a úžasnému palácovému komplexu v Knossosu. Uvědomila jsem si tehdy v létě, že jsem připravená ženám ukázat místa, která na mě mluví, která mě fascinují, místa, která zpívají a probouzejí představivost.

 

Z historie jsem kdysi na UK propadla, letopočty si zásadně nepamatuji a povídání o keramických vykopávkách mě nudí. Co mě ale baví a fascinuje je chodit přírodou a poslouchat svým tělem, bosá se procházet po ruinách paláce a polštářky svých prstů nasávat moudrost Země, číst z kamenných kvádrů a zpěvu ptáků. Rozpomenout se na to dávné, když hvězdy byly ještě bohy a krásné bohyně vyskakovaly z mořské pěny.

 

Navštívily jsme paláce, hluboké jeskyně, různá minojská osídlení, pláže, soutěsky. Každé ráno cvičily jógu a každý večer jsme se sešly na společný rituální kruh. Přes den jsme putovaly a na každém místě přinesly něco ze sebe, aby nám “to místo” darovalo něco na oplátku. Nevěřila bych, kolik samotné “mysterium”, nebo to posvátné, Jiné, divoké a “to větší, co nás přesahuje”, udělá práce… Držela jsem prostor, přítomnost, organizovala věci kolem a vždy natáhla kousek červené nitě, která nás vzájemně propojovala společnými prožitky. Každá sama za sebe a přesto v rámci jednoho kmene. Duše na ukazovaných místech pokaždé rozuměla tomu, co pro ni v její fázi vývoje bylo důležité. Pro někoho byl sestup do mohutné jeskyně a tmy procesem znovuzrození, pro někoho připomenutím nezastavitelnosti času a pošťouchnutím, že čas na změny je právě teď a pro někoho byl milostným splynutím v břichu Země. Nádhera.

 

Jako překvapení pro jednu účastnici jsme uspořádaly zásnubní rituál, její tělo omyly mořskou vodou, požehnaly jejímu nastávajícímu svazku a pod mohutnou olivou pojedly svatební řecké koláčky s medem.

 

Spaní pod hvězdami byl dárek pro nás všechny, poseté nebe světýlky hvězdných předků – jak hvězdám rozumí mongolští šamani – nás konfrontovalo se svou velikostí, touhou se odevzdat a vděčností. Užívaly jsme si koupání v moři vystřídané výstupem v soutěsce i spočinutím v řecké taverně. Užívaly jsme si oliv, ženského sdílení a kontaktů s vlastní duší a intuicí. Naše těla se prozářila, uvolnila, vyplakala a pustila nánosy starých a nesloužících přesvědčení. Mnoho impulsů, které nám příroda jemně titrovala do života se pak vděčně probírala v řízeném kruhu nebo o samotě pouze s mysteriem a deníkem…

 

Jako by nás všechny pouť nabyla pro další konání, rozjasnila mysl a nabídla cestu, jak dál. Několik zpětných vazeb uvádím níže:

 

Bylo to hluboké a silné a já jsem cítila velkou vděčnost. Vděčnost za život a za to, že se stávají mou životní realitou tyto hluboké prožitky – v nahotě a čistotě. A moc jsem děkovala, za to jemné pokračování té energie a volnosti, kterou jsem cítila na Krétě, i s těmi velkými slanými vlnami to bylo :) A já cítila, jak se mé “Ano!” životu zhmotňuje a pulzuje mnou. Ještě jednou Ti chci Báro poděkovat. To, co děláš a jak to děláš je neskutečně hluboké a zároveň tak skutečné!

DĚKUJI ŽE JSEM NA TÉ POUTI MOHLA S VÁMI BÝT A CÍTIT NAŠE PROPOJENÍ.”

Silvie

 

“Kréta se mnou také něco udělala. Po návratu se ve mě probouzí touha po nějakém hlubším posunu. Také jsem si uvědomila důležitost sexuality a rozpuštění studu. Cítím jak je pro mě důležitá práce s tělem. Na Krétě úplně supr – to bahno, úžasné plavání , soutěsky i živé rituály…”

Hanka

 

“Nutno říci, že přestože se nic významného po mém návratu nestalo, je to jeden z nejšťastnějších týdnů mého života. Cítím se, jako kdybych přebývala v překrásném lůnu velké Matky, bezpečná, šťastná, vyrovnaná a především uzemněná a vtělená. Je to tak nádhernej pocit … Cítím celé své tělo, jak je obydlené energií a je připraveno dávat a přijímat, cítím jak stojí více na Zemi a jak jsem s ní pevně spjatá. Tak takhle pro mě teď vypadá říci životu své ANO.”

Lenka

 

Nutno říci, že jsem pochopila další ze svých ano ve službách… Poutě na Krétu budou pokračovat i v dalších letech a já se moc těším na příští rok, že další skupinky provedu ostrovem nebeským. Ne nadarmo se říká, že ostrov je jako alchymická nádoba. Pro někoho nabídne bezpečné spočinutí, pro někoho intenzivní přeměnu. Děkuji.

 

Zdroj: www.barboranadvornikova.cz/vidim-telem-zamilovavam-se-ocima-a-dycham-vaginou

 

 

 

Bohyně se nesnaží

Iva Uhlířová

 

Onehdá na mě vypadl při úklidu lísteček s větou: "Bohyně se nesnaží, ale dovolí druhým, aby se snažili o ni." Vzpomněla jsem si, že když jsem si ji před časem zapisovala, cítila jsem se jako rebelka, jako bych si sáhla na zakázané ovoce.

 

To prohlášení se mi zdálo hodně odvážné a z jakéhosi neznámého důvodu jsem měla pocit, že bych neměla rozhodně veřejně ventilovat, že se podle této zásady pokouším žít.

 

Dnes už vím, že na této větě nic odvážného ani provokativního není. Je to pouhé konstatování, pravda vyjádřená v jakési  zkratce. Možná někoho může dráždit použití slova "Bohyně", ale já ho vnímám jako synonymum slova "ženství" nebo "jin". V personifikované podobě pak je pro mě Bohyní žena, která je skutečně ženská, jinová, přijímající, vědomá si své ceny.

 

A taková žena se nesnaží ulovit muže, ani ho vést, myslet za něj, vychovávat či opečovávat ho jako malé dítě. Nepřebírá na sebe mužovu úlohu a nechává mu prostor pro jeho vlastní aktivitu.

 

Jenomže, povzdychnete si,  to je tak těžké! Když to necháme všechno na nich, tak se ničeho nedočkáme. To je bohužel pravda. Může se skutečně stát, že se nedočkáte toho, po čem tolik toužíte. Může se stát, že bude trvat delší dobu, než uvidíte výsledky . A může se dokonce stát, že lidé, na kterých vám nejvíc záleží, nebudou schopni a ochotni vyvinout potřebnou iniciativu a budou vnímat vaše chování jako zradu. S tím je třeba počítat. Ale na druhou stranu - ušetříte obrovské množství energie a získáte spoustu volného času. A pokud tuto energii a ten čas věnujete sobě, věřte tomu, že postupně získáte mnohem víc. A věřte - nevěřte, nakonec tím prospějete i ostatním.

 

Teprve nedávno jsem si uvědomila, jak pokřivená představa o roli ženy nám je od dětství vštěpována. Jsme vychovávány k tomu, abychom byly láskyplné, tolerantní, abychom nebyly sobecké, abychom braly ohled na potřeby ostatních. Učíme se, že pro ženu je prioritou rodina, že to ona je zodpovědná za harmonické vztahy, že ona má vytvářet láskyplné a harmonické prostředí. Jenomže toto všechno je jenom část pravdy o ženské roli! Nikdo nám totiž neukázal druhou stranu mince, a to kde vzít sílu a moudrost, abychom to všechno zvládly, aniž bychom popíraly samy sebe!

 

Tak nějak samozřejmě se v naší společnosti počítá s tím, že se žena obětuje - a že bude přitom všem ještě šťastná.  Troufám si říci, že více či méně jsme všechny obětí syndromu hodné holčičky. Ačkoli se třeba navenek chováme rázně, všechny někde uvnitř toužíme po tom, aby nás někdo pochválil, aby ocenil, jak jsme úžasné.

 

Díky výchově jsme uvěřily, že si lásku musíme zasloužit. Že musíme být hodné holčičky. A tak žijeme životem svých blízkých, staráme se o ně, děláme jim pomyšlení, řešíme jejich problémy a snažíme se mít byt jako klícku, vařit jako Magdalena Dobromila Rettigová, pereme, žehlíme, vyděláváme peníze... K tomu se snažíme být chytré, vtipné, nápadité, krásné a přitažlivé ...

 

... a končíme citově vyprahlé, fyzicky vyčerpané, nemocné, zatrpklé, prázdné.

 

Naši partneři bezostyšně využívají našeho servisu a nezdá se jim na tom nic divného (ostatně samy jsme jim ho vnutily ve snaze ohromit je svou dokonalostí) a mají spoustu volného času a energie na to, aby se věnovali svým kamarádům, koníčkům a někdy i milenkám. Vlastně se jim ani kolikrát nechce domů, protože je tam čeká unavená, vyčerpaná a často i podrážděná partnerka.

 

A proto, milé ženy, mám pro vás zprávu životní důležitosti:

 

Nemusíte být dokonalé, aby vás měl někdo rád. Nemusíte na sebe přebírat starosti a úkoly druhých, aby vaše vztahy byly harmonické. Nemusíte být výkonné. Nemusíte vůbec nic, protože láska se nedá zasloužit, láska je bezpodmínečná. Pokud chcete lásku a harmonii, nečekejte, že vám ji dá někdo jiný. Existuje jeden jediný člověk na světě, který opravdu potřebuje vaši pozornost a péči - a tím jste vy samy.

 

Přestaňte proto neustále něco dělat, něco vymýšlet, něco řešit, přenechejte prostor jiným a udělejte si čas samy na sebe. Uvědomte si, jak se cítíte, jak vám je, po čem toužíte. Naslouchejte svým pocitům, svému tělu a hlavně - řiďte se tím, co cítíte! Dovolte si co nejvíc trávit čas způsobem, který vám je příjemný, i kdyby se jednalo o tu nejméně užitečnou a smysluplnou činnost. Jenom v klidu, jenom tam, kde není žádné usilování, kde je pouze přijímání a plynutí, se můžete potkat samy se sebou, se svou silou, moudrostí a láskou. Všechny tyto kvality máte v sobě a není třeba žebrat, ponižovat se a pachtit, abyste si je zasloužily od někoho zvenčí.

 

Asi před půl rokem, kdy jsem se cítila velmi vyčerpaná a zoufale jsem prosila o to, aby mi byla ukázána cesta, mi opakovaně přicházelo: „Nauč se dělat nicneděláním“. Tehdy se mi to zdálo jako něco naprosto nepředstavitelného. Měla jsem pocit, že když byť jen na chvíli vypnu, pustím z rukou otěže, život mě nemilosrdně převálcuje.

 

Dnes vím, že žena může udělat udělat pro své okolí mnohem víc, když prostě pouze JE. Když je ve svém těle, když je v kontaktu sama se sebou, když pravdivě vyjadřuje, kdo je a co cítí. Pak je tím, kdo zcela přirozeně vytváří harmonické vztahy a prostředí, tím, kdo léčí všechny kolem sebe. Její láska a pochopení pro druhé už nevede k sebepopření a sebeoběti, protože má úctu k sobě samé a zná své hranice. Chápe, že láska nemusí automaticky znamenat nutnost sdílet s milovanou osobou  její hodnoty a cestu a že slovo NE je stejně láskyplné jako ANO. Všechno to, co ji předtím stálo spoustu námahy, pozvolna přichází samo. A spolu s láskou k sobě samé a s rostoucím vědomím vlastní hodnoty najednou přicházejí do jejího života i láskyplní lidé. Nemusí se snažit, líčit pasti, podbízet se. Druzí přicházejí vábeni kouzlem její osobnosti, jejím vyzařováním.

 

Ano, my ženy jsme skutečně těmi, které by měly být láskyplnější, soucitnější, tolerantnější, těmi, které pečují o vztahy a vytvářejí domov. Máme k tomu všechny dispozice. Nesmíme ale zapomínat, že v prvé řadě musíme být láskyplné a soucitné samy k sobě, pečovat o sebe a vytvořit si prostředí, ve kterém budeme prospívat.

 

Jenom tak můžeme jako květiny provonět svět kolem sebe.

 

 

(c) 2010 Iva Uhlířová

(Článek smí být kopírován a dále šířen pouze v neupravené podobě a pokud bude připojeno jméno autorky a aktivní odkaz.)

 

Zdroj: https://www.silna-zena.cz

 

 

 

Nebudeš míti bohů přede mnou
Willi Wimmer v rozhovoru s KenFM
o Ukrajině, USA a válce v Evropě
27. 3. 2014
Willi Wimmer je počítán k pravicovému křídlu německé CSU a k hardlinerům (konzervativci, spíše
nekompromisní v některých otázkách politiky). Mezi lety 1988 až 1992 byl státním sekretářem na
německém ministerstvu obrany a do roku 2009 poslancem Bundestagu. Směrodatně se podílel na
jednáních o znovusjednocení Německa. Ken Jebsen s ním vedl rozhovor pro nezávislý
zpravodajský server KenFM o Ukrajině, Evropě a USA.
Ken: Pane Wimmere, vy jste základním kamenem CSU, přes třiatřicet let jste seděl v německém
Bundestagu, jste právník, pracoval jste na ministerstvu obrany, byl jste členem OBSE a duchem jste
jím stále, jste bojovníkem za lidská práva, ačkoli vás mnozí považují za hardlinera. Aktuálním
důvodem našeho dnešního rozhovoru je Krym a Ukrajina. Před sto lety, v roce 1914 začala první
světová válka. Mohlo by být, že se válka do Evropy vrátila?
Wimmer: Myslím, že ano. K takové otázce přicházíme od výročí první světové války. Ptáme se
odkud se bere současný vývoj a kde jsou jeho předchůdci. Musíme jít ještě před rok 1914, do
roku 1814. Tenkrát vypracoval rakouský kancléř Metternich spolu s ruským carem koncept aby se
neopakovaly hrůzy napoleonských válek. Spočíval v kooperaci, ve společných rozhovorech.
Jediný, kdo se toho tenkrát neúčastnili byli Britové, protože kooperace odporovala jejich
principům. A to stejné jsme viděli v Evropě po konci studené války. Mohla skončit jedině díky
tomu, že existovala kooperace. Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě je jen synonymum
pro tehdejší vývoj.
Tento koncept spolupráce, kooperace, mírového porovnání a vyvážení zájmů skončil v 90. letech v
okamžiku, kdy se Američané rozhodli nekooperovat a namísto toho využít své vojenské síly a
moci k prosazování vlastních zájmů. A tak stav, který existoval před první válkou prožíváme
znovu. Pohybujeme se ke stavu, ve kterém kooperace nehraje žádnou roli, protože se věci řeší
konfrontací.
Ken: Říkáte, že se Američané rozhodli. Dá se to tak paušálně říct? Kdo jsou tihle Američané?
Wimmer: Dá se to říct tak paušálně, protože jsme to v půli 90. let v OBSE zažili, když bylo
americkým reprezentantům zakázáno se jednání účastnit. Došlo k přehodnocení postoje.
Nejprve byly blokovány určité klíčové agendy OBSE a postupně si americká politika nalezla nový
koncept, který vyvrcholil v jugoslávské válce. To se dá rekonstruovat, co se v 90. letech odehrálo.
Američané obrátili od kooperace ke konfrontaci a výsledky vidíme dodnes.
Ken: Mohlo to souviset s rozpadem Varšavské smlouvy, že si to teď můžeme dovolit?
Wimmer: Takový vývoj tu máme a já si dobře vzpomínám, že když se Helmuth Kohl vracíval z
návštěv ve Washingtonu, Bílém domě, Kapitolu, vždy si stěžoval. Třetí světová válka skončila a
my jsme ji vyhráli, byl americký postoj. A Helmuth Kohl vždy ve frakci zdůrazňoval, možná ho
ne všichni chápali, že takhle se s velkým národem jako jsou Rusové jednat nedá.
Ken: Vy jste byl tenkrát v Kohlově parlamentu a četl jsem, že se na něj odvoláváte, protože on
tenkrát varoval, že se válka do Evropy může kdykoli znovu vrátit. Dobře věděl o čem mluví, sám
ve válce ztratil bratra. Bral jste ho tenkrát vážně? Měl pravdu? Jak to vidíte dnes?
Wimmer: Ve výsledku byl jeho odhad více než správný, ale tenkrát ho ve frakci všichni nechápali.
Opakovaně upozorňoval, že se válka do Evropy může vrátit a jeho politika byla velmi opatrná. Lidé
se nad tím tenkrát podivovali, co to má být, právě jsme získali znovusjednocení, studená válka
skončila, proč mluví o návratu války? Ale šlo to rychleji, než by si tenkrát kdo pomyslel. V březnu
1999 jsme tu měli jugoslávskou válku.
Ken: Z vašeho pohledu, co to bylo za válku, proč vznikla? Dalo by se říct, že byla v rozporu s
mezinárodním právem?
Wimmer: Z mého pohledu to byla – a také jsem to tenkrát tak prezentoval – docela sprostá útočná
válka. Jako důsledek druhé světové války jsme si vytvořili Chartu OSN. Nikdo nechtěl opakování
katastrof jako byla první a druhá válka. Tenkrát se dohodlo, že monopol na použití síly má pouze
OSN. Válku smí státy vést pouze v sebeobraně v případě napadení a se souhlasem Rady
bezpečnosti. A přesně tohle tenkrát USA obešly. Odsunuly OSN i OBSE stranou do
bezvýznamnosti a domnívaly se, že v nové situaci lze bez následků vést válku proti členu OSN a
zakládajícímu členu OBSE. Což Jugoslávie byla. Nechci tím ospravedlňovat nic z toho, co se na
Balkánu dělo, ale pokud na použití síly existuje monopol, byly USA tím, kdo ho ignoroval.
Ken: To se snadno řekne, že USA ignorovaly OSN a OBSE, ale je to silný tabák. Průběžně
zažíváme, že USA jsou kdykoli ochotné válku začít, pokud to jde, s podporou OSN, když ne, tak bez
ní. Jakou roli mají ještě dnes organizace jako OSN a OBSE?
Wimmer: Já myslím, že se USA v průběhu 90. let rozhodly spoléhat se pouze na vlastní možnosti
pokud jde o prosazení vlastních zájmů na celém globu.
A nešlo jen o politické zájmy. Paralelně s nimi se přes Atlantik valila vlna hospodářské politiky,
zvaná shareholder value. V průběhu 1993, 1994 a následujících letech jsme v parlamentu OBSE
zažívali, že nám coby zastáncům sociálně tržního hospodářství anglosasové nadávali do komunistů.
Ken: Vám?
Wimmer: Ritě Süsmuth, Willi Wimmerovi a jak se jen všichni jmenovali. Protože jsme byli toho
názoru, že tato forma má perspektivu a zasazovali se o rozvinutí hospodářskopolitické komponenty
Komise a OBSE. Američané, Kanaďané a Australané to ochromili. Namísto toho jsme dostali
shareholder value a nástup kapitalismu. V důsledku toho jsme po lipském sjezdu CSU začali být ve
veřejnosti považování za jakousi Turbo-FDP a původní charakter strany se zcela vytratil. To je
vývoj, o kterém mohu říct, že přišel přes Atlantik a nás jako stranu tvrdě postihnul.
Ken: Britové vás označili za komunistu, jak byste se označil sám?
Wimmer: Jako rýnský křesťanský demokrat.
Ken: Co je rýnský křesťanský demokrat?
Wimmer: Sociálně vnímavý, hospodářsky výkonný.
Ken: Který bere i slabší?
Wimmer: Který bere i slabší. Když uvážíte tuhle část Německa, lze si ji představit jedině v úzké
spolupráci s Francouzskou republikou. To co máme, komory, hospodářskou komoru, obchodní
komoru a všechno další, to všechno máme v důsledku Francouzské revoluce. To znamená, že jsme
tomuto hospodářskému vývoji vždy otevření. Neodložili jsme to s odchodem okupačních mocností,
ponechali jsme si to. A proto je to oblast, která má vysokou politickou hodnotu. Pokoušíme se
dělat věci tak, aby nikdo nezůstal ležet na okraji společnosti. Ale chceme přitom být výkonní.
Což je vidět na průmyslu Nordrhein-Westfalen – jsme výkonní.
Ken: Moje generace viděla CSU vždy jako partaj propagující všechno, co pochází z USA. Vy tu teď
prezentujete docela jiný obrázek. Nebyli jste vždy proameričtí?
Wimmer: To nemá s proamerikanismem nebo protiamerikanismem nic společného. Po roce 1990
se vytvořila situace, kterou můžeme posoudit. Viděli jsme globální vývoj, zaznamenali jsme ho v
parlamentu OBSE a KBSE možná dříve, než ostatní, viděli jsme jak se odchyluje a vzhledem k
USA jsme vždy byli nastaveni na spolupráci. Jinak jsme to ani neuměli, USA pro nás byly
supervelmocí mezinárodního práva.
Ken: To je důležité, velmoc mezinárodního práva.
Wimmer: Velmoc mezinárodního práva. A z této perspektivy bylo všechno, co jsme viděli od
poloviny 90. let, počínaje protiprávní válkou proti Jugoslávii, jeho závěrečnou slokou. Válku proti
Iráku lze vidět jedině v perspektivě Gliwice a války proti Polsku. To byl opak jakéhokoli
práva.
Ken: Vy jste vždy měl a dosud máte bohaté mezinárodní kontakty, které jste nepřerušil. Existují
vaše fotografie nejen s Gorbačovem, ale i s Ronaldem Reaganem. Jste zklamán?
Wimmer: Ne, věci se vyvíjely jinak, než jsme předpokládali.
Ken: Podvedli vás?
Wimmer: Takhle bych to neřekl. Jsou to americká rozhodnutí učiněná v Americe. A v
posledních třiceti letech jsme v Americe viděli výrazné vzestupy a propady. Po studené válce
nebylo znovusjednocení Německa jen výsledkem americké, ale také ruské politiky či politiky
spolupráce.
Ken: A Ostpolitik tehdejší SPD.
Wimmer: A Ostpolitik tehdejší SPD, přičemž ne všechno v CDU/CSU se v té souvislosti vyvíjelo
pozitivně, to je třeba vidět střízlivě. Ale v roce 1988 jsem vedl rozhovory v Bílém domě, společně
se všemi politiky CDU/CSU s agendou obrany. A lidé ze CIA nám vysvětlovali, že vše, co sovětská
politika vojensky dělá a sleduje je jen obrana matičky Rusi proti zkušenostem, které udělali s
Hitlerem a zkušenostem, které udělali s Napoleonem. Celá desetiletí nám to říkali takhle a najednou
se jejich hodnocení zcela obrátilo. To nové hodnocení v závislosti na zájmech USA mne rozladilo.
S našimi vlastními zájmy se shodovalo jen částečně a čím dále tím méně.
Ken: S rozpadem SSSR vzniklo mocenské vakuum, bylo by naivní to nevidět. A to postupně zaplňují
nejen prozápadními státy. Ruská federace se vzpamatovává, silně kooperuje se šanghajským
blokem. Není to tak, že když to Američané jako vůdci kapitalistického světa vidí, říkají si, že pokud
si nedají pozor, mohli by z téhle části světa být vytlačeni, že se tu musí za každou cenu udržet, třeba
i vojenskými prostředky?
Wimmer: Já jsem proměnu americké politiky poprvé skutečně poznal v souvislosti s předchůdcem
šanghajské kooperační skupiny. Kazašský prezident Nazarbajev se snažil přenést myšlenky OBSE
na složité podmínky Asie a zval na řadu konferencí do Alma Aty. Byli tam Američani, Japonci a
všichni další, já ostatně také. A Američané na těchto přípravných konferencích podnikali vše co
bylo v jejich silách, aby přenesení OBSE na asijský kontinent zabránili. Protože taková
politika spolupráce je v rozporu s americkými zájmy. Je velkou zásluhou Nazarbajeva, že
šanghajská kooperační skupina vůbec vznikla. A jak jsme zjistili, bylo jejím výsledkem, že se
všechny problémy nevyjasněných hranic mezi SSSR a Čínou vyřešily. Kooperace má smysl.
Ken: Kooperace má smysl, pokud nejste impérium. Pro impérium platí rozděluj a panuj.
Nevyplývá ze všeho, co říkáte, že Amerika má zájem na rozdělení světa, aby mohla plně využít
svou převahu?
Wimmer: Už jsem to zmiňoval, máme tu co dělat s britskou politikou po Napoleonovi. Spolupráce
na kontinentu Británii nesmírně rušila. Nejen, že se nepodíleli na Svaté alianci, ale na Balkánu
uplatňovala protitureckou politiku, která nakonec vedla k úplnému rozdělení kontinentu. To, co
jsme později slýchali v případě Jugoslávie, humanitární intervence, war to protect, to jsou
všechno bojová hesla britského imperialismu z let 1830-1850. Američané si ani nevymysleli
nová, jednoduše převzali ta britská a uplatňují je v globálním rozsahu stejně, jako předtím Britové.
Ken: Jak silně jsou dnes Britové spolu s USA v Evropě a na Ukrajině aktivní s ohledem na to, že se
nejen NSA, ale i britská GCHQ podílejí na sledování a průmyslové špionáži proti Německu? Působí
Britové i na Ukrajině a na Krymu?
Wimmer: Jako výsledek druhé světové války máme anglosaský sledovací systém, který byl později
nazván Echolon. Novozélanďané, Britové, Kanaďané, Američani, celá anglosaská komponenta na
globu spolupracuje zpravodajsky tak úzce, že ani nelze vyjít z domu bez toho, aby se to
dozvěděli v Londýně, Washingtonu nebo v Austrálii. To znamená, že tenhle kontrolní
mechanismus je imanentní a je výsledkem druhé světové války. Britové to ani nepopírají. Pokud jde
o Ukrajinu, existují velmi aktuální výroky britské politiky. Britové toho dělají hodně a dělají to v
Kyjevě, ne u nás. Chtějí Ukrajinu jako součást EU. Britové mají zájem rozmělnit evropskou
integraci, aby se nemohla prohlubovat. Čím více členů má, tím lépe pro britské zájmy. Proto
se Británie snaží nejen o přijetí Ukrajiny, ale i Turecka.
Ken: Říkáte tím, že Britové mají zájem na co největším počtu členů, co nejvíc vody do polévky, aby
nakonec již neexistoval žádný společný jmenovatel?
Wimmer. Žádný společný jmenovatel. Má z toho být jedna předimenzovaná zóna volného
obchodu, jiný zájem Británie nemá. Z toho důvodu dělají s Ukrajinou to stejné, co předtím s
Tureckem.
Ken: Ale co znamená žádný společný jmenovatel? Lze celý kontinent, který spolupracuje rozdělit,
rozeštvat?
Wimmer: Pokud bude spolupráce společným evropským zájmem, jsou britské možnosti minimální.
A právě na tom zájem nemají.
Ken: Proč? Proč by neměli mít zájem na společné silné Evropě? Měli by zrušit libru a zavést euro?
Wimmer: To bych jim snad ani nedoporučoval. Ale je to kontinuita britské politiky od roku
1840, nepřipustit na kontinentu žádnou formu spolupráce. Protože jinak by se museli ptát jak
vypadá evropská politika. A to nechtějí. Chtějí si vyplňovat své check and balances jako vždycky a
konflikty přitom nevylučují.
Ken: Konflikty přitom nevylučují, znamená to, že by Britové klidně připustili válku v Evropě,
hlavně, že se nikdy nedohodne?
Wimmer: Zda je něco takového před dveřmi neumím teď zodpovědět. Pouze vidím, že Britové ve
spolupráci s USA dělají všechno, aby toho dosáhli. Byli v Jugoslávii, v Afghánistánu, v Iráku,
byli v Lybii, byli v Syrii, vždy na straně podněcovatelů. Vždy. Zdá se, že je to britský národní sport.
Ken: Co je momentálním národním sportem Angely Merkel?
Wimmer: Ohledně paní doktorky Merkel musím říct, že to, co při posledních volbách vedlo k
takovému nárůstu hlasů pro CDU/CSU souvisí s její snahou udržet euro. Možná je to zásluha paní
Merkel, která obstojí v čase. Ten proces ještě není uzavřený, ale v těchto dnech již vidíme, že
dokonce i Řekové hospodaří s přebytkem státního rozpočtu a že jim trojka poskytuje kredity. To lze
odvodit od pozice paní Merkel a zejména ministra financí Schäuble, nepřipustit americký
koncept, který by euro proměnil v masu k volnému použití New Yorku a Washingtonu. Paní
doktorka Merkel přitom vyvinula vlastní evropský, německo francouzský a lucemburský rukopis,
který je pozoruhodný. A to je možná něco, co bude mít velké politické účinky. Možná je to i důvod,
proč se dnes hovoří o silné německé politice.
Ken: Když hovoříte o euru: vyvinulo se podle vás v silnou konkurenční měnu, se kterou zpočátku
nikdo nepočítal? Proto ho americké ratingové agentury, protože evropské neexistují, ohodnocují
jako cizí měnu? Souvisí to všechno spolu?
Wimmer: To myslím není žádné tajemství, že to všechno spolu souvisí. Situace je v horizontu
patnácti let přehledná. Zpočátku Washington v euro nevěřil a nepočítal s ním. Pak se ale rychle
vyvinulo v rezervní měnu pokud jde o Japonsko, Čínu, o Irák a Libyi.
Ken: A Rusy.
Wimmer: Rusy také. Pak došlo k zhroucení Lehman Brothers a USA vedly řadu válek, které bylo
třeba financovat. A financovali je evropskými penězi. Zhroucení Lehman Brothers postihlo
Evropu velmi tvrdě, nemluvě o následcích v samotných USA. Takže lze oprávněně předpokládat,
že tyto aktivity směřovaly také k tomu, aby euro z globálního povrchu země zmizelo.
Ken: To se nepodařilo, nebo se domníváte, že se na tom dál pracuje?
Wimmer: Pracuje se na tom dál, ale vyhlídky se zmenšují. A v tom budou spočívat zásluhy
Schäuble a paní Merkel. V německém i evropském zájmu.
Ken: Angela Merkel v posledních dnech prohlásila, abychom se vrátili k Ukrajině a Krymu, že
Putin porušil mezinárodní právo. Ruské jednotky sice na Ukrajině již byly, ale ne tak očividně, ne
tanky v ulicích jako v Praze, i když je to něco jiného. Ale použila výrazu „mezinárodní právo“
zrovna když se spolu s dalšími ministry vracela z Izraele. Překvapuje vás, že mluví o mezinárodním
právu v souvislosti s Ukrajinou, ale nikdy ne v souvislosti s Palestinou?
Wimmer: Nechci mluvit o Palestině, ale viděli jsme, jak paní doktorka Merkel zaujala silovou
pozici pro iráckou válku. A to byla, stejně jako jugoslávská, docela sprostá útočná válka.
Ken: Proč to udělala?
Wimmer: To jsou úvahy, ze kterých se možná paní doktorka Merkel bude ještě muset zodpovídat.
Tenkrát by bývalo bylo na místě nalézt silná slova o mezinárodním právu. To může být velká
hanba, že je nenalezla, když byly na místě. A pokud jde o události na Ukrajině, považuji za
evropskou katastrofu, že po masakru na Majdanu nebylo z německé strany požadováno a
prosazeno okamžité vyšetření OBSE či Radou Evropy. Není přece možné, abychom o
katastrofách takového rozsahu hovořili a lamentovali jen když se stanou v Číně. Hovoříme-li o
mezinárodním právu, bylo by bývalo třeba, aby německá kancléřka požadovala vyšetření masakru.
Ken: Tím jsme opět u zákulisní role německé politiky. Kličko mluví lépe německy, než ukrajinsky,
je podporován CDU a jí blízkou Adenauerovou nadací a nijak se tím netají, uvádí to na své
homepage. Jaceňjuk uvádí přímo NATO, až si člověk říká, jestli je to vůbec politicky moudré. Vy
jste zmínil OBSE. Co ta vlastně v takové situaci dělá? Vysílá tam pozorovatele? Je to nějaká forma
modrých příleb?
Wimmer: Ne, žádné modré přílby. Sice obsahuje také vojenské komponenty, ale ne v mírotvorném
smyslu. OBSE umí mír zprostředkovat tím, že sedmapadesát států po celé severní polokouli přivede
obě strany k jednacímu stolu, že na místě zjišťuje fakta, že je předloží odpovědným politikům. Má k
dispozici celé zástupy spolupracovníků, to jsou diplomaté, vojáci, odborníci, pozorovatelé.
Jenže po zkušenosti s Jugoslávií víme, že musíme dávat pekelný pozor, když hovoříme o OBSE v
souvislosti s Ukrajinou. Za publicistický příspěvek k agresi NATO v Jugoslávii vděčíme OBSE.
Její pozorovatelé byli pod velením Američana a praxe je taková, že pokud vedou misi
Američané, je zcela lhostejné co zjistí pozorovatelé, protože se nakonec stejně napíše to, co
Američané chtějí a potřebují. V Jugoslávii jsme viděli, že němečtí vojáci z tamních vyslanectví
referovali zcela objektivně. Ale to, co nakonec publikovala OBSE bylo něco docela jiného a
Fischerovi, Scharpingovi a Schröderovi to poskytlo plnou legitimaci pro útok.
Takže to všechno běží zcela jinak, než jak se OBSE etablovala. A víme také z mnoha misí, že jsou
její pozorovatelé využíváni k vyhledávání cílů.
Ken: Jako špioni?
Wimmer: Jako špioni prostřednictvím role pozorovatelů OBSE. A to mohou být i na Ukrajině.
Veřejnost o tom nemluví.
Ken: Ale pane Wimmere, to, co naznačujete tedy znamená, že této organizaci, jejímž smyslem jsou
lidská práva, objektivita, předcházení konfliktům, paušálně nelze důvěřovat?
Wimmer: To bych to tlustě podtrhl. To se táhne až k Červenému kříži, ke Spojeným národům...
Američané se od poloviny 90. let zmocnili mezinárodních organizací a ty v mnoha ohledech
dělají pouze to, co slouží americkým zájmům. To mohu prokázat.
Ken: V případě Iráku je to zjevné, když byly německé zdroje využívány, pak náhle zmizely, pak se
zase objevily. Samotný BND (německá zpravodajská služby, kterou po válce založil Gerhard
Gehlen) tvrdil, že ten člověk lže a také se ukázalo, že lhal. Mezitím ale již bylo sto tisíc Iráčanů
pozabíjeno bombami. Otázka, kterou si kladu je: když se dodatečně zjistí, že došlo k omylu, proč se
ten stát nebo ta vláda nemusí zodpovídat? Jak to, že se klidně přejde k dennímu programu?
Wimmer: To je možná průběžný fenomén anglosaské politiky. Vidíme to opakovaně – ten, kdo
prohrál se musí zodpovídat před soudem.
Ken: Například Miloševič.
Wimmer: Kdokoliv, můžeme uvést i německé příklady. Tyhle procesy mají obecně preventivní
charakter, mají odstrašit před novými konflikty. Jenomže američtí a britští pachatelé nejsou před
soud postaveni nikdy. A uvážíme-li války posledních patnácti let, co vlastně mluví proti tomu, aby
byli američtí vůdci útočné války proti Jugoslávii postaveni před soud v Haagu?
Ken: Neuznávají jeho pravomoc.
Wimmer: A to je právě ta realita, se kterou jsme konfrontováni. Nemáme žádný objektivní
právní řád, který by konfliktům zabránil.
Ken: Teď mluvíte jako právník?
Wimmer: Ano. Nemáme žádný právní řád, pouze Amerikou oktrojované právo. A proto také
neexistuje žádná obecná prevence budoucích konfliktů.
Ken: Tedy, pane Wimmere, pověst, která vás předchází vás řadí někam na pravý okraj CDU, ale to
co říkáte by mohla kdykoli otisknout Junge Welt.
Wimmer: Myslím, že nepotřebuji vysvětlovat do kterého šuplíku mám být uložen. Ty věci jsou
ověřitelné a z mého pohledu mají objektivní charakter. Každý si svůj soud může udělat sám.
Ken: Vy máte dobré kontakty a politicky analytický přehled. Můžete říct, co je podle vás
momentální status quo na Ukrajině a Krymu, jak hodnotíte politiku Putina, zda to, co zažíváme
nějak souvisí s východním rozšířením NATO a jugoslávskou válkou?
Wimmer: S jugoslávskou válkou v každém případě, to je pro mne mimo jakoukoli diskusi. Já
jsem byl v rámci německého znovusjednocení ve speciální situaci. V mé kanceláři, od mých
spolupracovníků a s mým podpisem vznikl koncept německého členství v NATO. Kancléř Helmuth
Kohl ho nejen akceptoval, ale stal se také základem řešení pro smlouvu 2+4. Chtěli jsme sjednocené
Německo udržet v NATO, ale nechtěli jsme žádné spojenecké jednotky na území bývalé NDR.
Abychom ještě zbývajícím státům Varšavské smlouvy signalizovali mír, nechtěli jsme vyvolat
žádnou konfrontační situaci. Z téhle perspektivy jsem samozřejmě velmi pozorně sledoval vývoj
kolem členství východoevropských zemí v EU a v NATO. Není žádným tajemstvím, že tehdejší
generální tajemník NATO Manfred Wörner, a můžete vzít kohokoli dalšího, Rusům
signalizoval i otevřeně říkal, že neexistuje žádné další předsunuté členství v NATO nad rámec
znovusjednoceného Německa.
Ken: Deal s Gorbačovem.
Wimmer: Deal s Gorbačovem. Všechno co se od té doby odehrálo pro Rusy znamená, že ta
slova neměla žádnou hodnotu. Dostali se jim na kobylku a posledním dějstvím je Ukrajina,
dnes Kyjev, zítra Moskva. Ti v Moskvě nemusí být hloupější, než milý Pánbůh požaduje. Přesně
viděli jak se věci vyvíjejí a vyvodili si z toho závěry. Zarazili to.
Ken: Proč neslyšíme v našich médiích a od své kancléřky jak dlouho by to trvalo, kdyby takhle
jednala Moskva, zda bychom čekali až Varšavský pakt odláká sedm, osm států, než bychom
reagovali my?
Wimmer: Protože, a mohu se opět odvolat na Helmutha Kohla, když se vrátil z Washingtonu, to
byl od počátku americký přístup vyjádřený tím slavným výrokem, že my jsme vyhráli třetí
světovou válku, Rusové ji prohráli. My je za partnery nepovažujeme a teď se do nich pustíme.
Ten poslední, pro koho to bylo signifikantní byl Chodorkovskij. Nesmíme zapomenout, že to
nebyl jen americký supervědec Jeffrey Sachs, který svými revolučními představami o hospodaření
přivedl v devadesátých letech ruské hospodářství na dno, ale že v letech 2005, 2006, 2007 měl být
ruský potenciál nafty a zemního plynu vydán do New Yorku. A to je spojeno s jménem, které
jsem právě zmínil.
Ken: S Jelcinem samozřejmě také.
Wimmer: Nakonec to ale byl Chodorkovskij a smlouvy, které podepsal. Z mého pohledu
Rusové dlouho jen vyčkávali, ale museli vědět, že ze Západu jim nic dobrého nekyne. Rozhodně
žádná kooperace.
Ken: Co mi připadá zajímavé, tady se deset let prodával ruský plyn do Ameriky a často za to
Rusové ještě platili, protože jim koncerny tvrdily, že je těžba tak drahá, že plyn, který si bereme ani
nestačí a že k tomu chtějí ještě peníze. Putin s tím skoncoval, když těžbu převedl pod národní
kontrolu. Německo dělá to samé, a kdo by to neudělal by byl idiot, přenechat zásobování energií
země v rozvojové fázi nějaké cizí zemi, to bychom byli jako na heroinu.
Wimmer: Ano, to můžeme na ruském hospodářství dobře vidět. Nikdo by to neudělal, v tom s
vámi plně souhlasím. Rusové žijí ze svých exportů nafty a plynu, jako ostatně i Australané žijí z
exportů svého přírodního bohatství.
Ken: Nebo Norové.
Wimmer: Nemají žádný produkční průmysl, nástrojářství, strojírenství, žijí z prodeje přírodního
bohatství. Když jim ho někdo vezme, což byl tenkrát prováděný záměr, zbývá Rusům živit se
travou. Že o to nestojí je jasné, také bychom nestáli.
Ken: Máme zájem na tom, aby nám velký bratr ze zámoří říkal, že je na čase na naše sousedy zase
přitlačit? Na Rusy?
Wimmer: Nemyslím, že by nám někdo říkal, že je to na čase. Oni na ně tlačí a to se projevuje v
NATO i v EU, v tématice a v tom, jak za nimi my poskakujeme. To jsme viděli v souvislosti se
všemi krizemi. Svého času jsem z pověření kancléře Kohla vedl jednání s Jugoslávií, aby se
konfliktu zabránilo. S Helmuthem Kohlem by žádná válka s Jugoslávií nebyla.
Ken: Joschka Fischer ji umožnil.
Wimmer: Joschka Fischer, ale ne s Helmuthem Kohlem. A z této pozice přirozeně vím, což mohl
ostatně sledovat každý, že se dá věrnost svazku vykládat tak, aby se nikdo neodvážil sejít ze
správné cesty. Věrnost svazkům je pro německé politiky zjevně to nejvyšší a tak tedy do toho
jdeme také. Dá se to ale označit i jako poslušnost.
Ken: Jak vidíte Putinovu politiku, jak hodnotíte z hlediska mezinárodního práva to, co se stalo na
Krymu?
Wimmer: Řekl bych, že nejprve hodnotím naši vlastní politiku. Nenechám se strhnout k tomu,
abych řekl, že odsuzuji ruskou, protože na to jsem byl v Rusku jen zřídka. Můžete ho projet celé,
ale stejně nepochopíte proč něco dělají nebo nedělají. Mně nesedí naše cesta. Naše německá a naše
západní cesta. Řekl bych, že jsme hodnotové společenství. NATO se vždy považovalo za hodnotové
společenství. Kdybyste to řekl dnes, celý svět se vám vysměje. Děláme všechno jiné, než se hlásit k
nějakým hodnotám. Hovořím teď o mezinárodním právu. Studenou válku nebylo možné ukončit
bez mezinárodního práva.
To bylo vidět i v německé politice a administrativě. Oddělení mezinárodního práva na
Ministerstvu zahraničí. Na celém světě mělo pověst jako hrom. To byli lidé, kteří následně
udělali velké kariéry v rámci OSN. Z dobrých důvodů. Jednak to byli špičkoví odborníci a jednak k
vývoji mezinárodního práva sami masivně přispěli. Dnes byste to oddělení marně hledal. Jako USA.
Říkal jsem, že to byla velmoc mezinárodního práva a co je z nich dnes? Atomové ponorky.
Ken: Dá se říct, že dnešní USA mají něco společného se svými otci zakladateli a jejich principy? Že
politika má něco společného se skromností? Že dosud mají v záhlaví „Nebudeš míti bohů přede
mnou“?
Wimmer: Pokud je posuzujeme za období od 1995, pak je to jistě právě tohle.
Ken: Jak posuzujete situaci dnes? Hrozí skutečně nebezpečí konfliktu anebo se to v tisku zveličuje?
Wimmer: Pokud jde o Krym, jak jste se ptal, tak to jsou opravdu hotové skutečnosti. Referendem,
prohlášeními, které k tomu byly podepsány v Moskvě. Ale celé je to napadnutelné. Jenže pokud
něco napadám, musím na to jít velice opatrně. To mohu doporučit i Moskvě, protože na Krymu
máme velmi nejasnou situaci. Ruské jednotky, ukrajinské jednotky, zásobovací situace jaká je a tak
dál. Musíme k tomu přistupovat velmi opatrně, aby výsledkem nakonec nebylo to, čemu se po
Majdanu podařilo zabránit, tedy eskalaci. Jestliže doporučuji opatrný postup, pak protože
sankce jsou z mé zkušenosti cestou ke konfliktu.
Ken: Takže jsou sankce žádoucí?
Wimmer: Sankce jsou žádoucí k tomu, aby se vyvolal konflikt. Sankce nejsou monokauzální.
Máme celé spektrum úvah proč jsou sankce ukládány. V anglosaském chápání se podniká jeden
krok za druhým, aby nakonec vznikla na papíře situace, smluvní situace, která umožní ten
poslední krok k válce, jak nakonec uvidíte v souvislosti s Iránem.
Ken: Že je vojenský konflikt vyhledáván?
Wimmer: Že je vojenský konflikt vyhledáván. A to cestou přes sankce, stanovením jednoho
kritéria za druhým, aby vznikl legitimační podklad. Sankce jsou také vhodným prostředkem jak
dostat ze hry konkurenci. To vidíme na Ruské federaci. Kdo tady na Západě požaduje sankce má
zájem na vyhrocení konfliktu. A bez ohledu na to, co k tomu říká kancléřka, také ho chce vyvolat.
Ken: Tím otvíráte pole, které bych rád poněkud rozryl. Totiž že konflikty, které mají co společného
s USA se okamžitě mohou stát mezinárodními. V každém případě pokud se týkají Ruska anebo
Blízkého východu. Číny tak jako tak. USA a Evropa mají možná problém s tím, že v multipolárním
světě jsou sice dál důležití, ale už ne tak moc. Možná je to poraněná pýcha. Ale k sankcím a
zbavování se konkurence, to vidíme na Iránu. USA řeknou ok, do téhle země se nesmí investovat,
zejména ne do olejářského sektoru. Němci se toho drží, ale Američané pak sami investují 107
miliard specielně do iránského olejářského sektoru, protože řeknou ok, teď už je Irán opět zralý
pro mezinárodní společenství. Něco podobného můžeme vidět v Rusku. Němci mají s Rusy asi 6000
firem, ale mezitím již existují kooperace třeba mezi Exxonem a ruským koncernem a založili
dokonce společnou firmu pro těžbu v Antarktidě. Když hovoříte o konfliktu, je samozřejmě snazší
bombardovat země jako Irák nebo Libyi. Přece nelze předpokládat, že když zatáhneme Rusko do
konfliktu, že z toho nebude světová válka? To přece není žádný konflikt, při kterém je po pěti
dnech jasno.
Wimmer: Otázkou je jaké dimenze takový obrat nabere. V posledních letech jsme viděli, že se
všechno sází na rozeštvání ruské společnosti. Museli jsme se v Německu ptát proč byly v
předvečer olympijských her v Soči prezentovány Pussy Riot právě takhle. To jsou věci, o kterých
bychom i my řekli, že to se přece nedělá. Kdyby to udělaly v kolínském chrámu, setkaly by se s
prudkým odporem. Když se s tím jde do hlavních večerních zpráv, chce se tím Rusům něco říct.
Když vezmu celou tu oblast NGOs (nevládní, tzv. nezávislé organizace) v Rusku, musím říct, že
jsem udělal vlastní zkušenost. Byl jsem volební pozorovatel v Chabarovsku, úplně vzadu v
Rusku. Vyhledal jsem tam lidi z národnostních menšin a hovořili jsme o jejich problémech. A když
jsem se jich ptal proč o nich nemluví se svou vládou, všichni mi odpovídali, že oni se svou
vládou nemluví, že mluví se svými partnery z Washingtonu. Je-li tomu tak, může Moskva
dělat co chce, ale má vždy co do činění s pátou kolonou.
Ken: Jen když uvážíme hustotu NGOs v Rusku, Putin se jednou pro ARD vyjádřil, že Rusko
provozuje dvě zahraniční kanceláře, jednu v Paříži a jednu ve Washingtonu, ale Američané mají
na území Ruska myslím kolem 600 NGOs. Co tam celé dny dělají?
Wimmer: To neumím posoudit, mohu jen říct, že je to nápadné. Může být, že i my v Berlíně máme
takový počet amerických zařízení. Že mají multipolární zadání již skutečně není žádným
tajemstvím. Je pozoruhodné, že když chceme slyšet nějaký hlas z Moskvy, dostane se nám
vždy někoho z moskevského Carnegie Institute. To mohu rovnou zavolat do Washingtonu.
Ken: Je to podle vás plošná propaganda?
Wimmer: Nechci říct, že je to plošná propaganda, ale jako vláda musím vzít v úvahu, že to v mém
teritoriu už tak je. Víme z mezinárodního, také německého působení v Portugalsku po
Salazarovi co dokáží NGOs. To nedokáže tanková divize.
Ken: Pane Wimmere, rád bych se vrátil k tomu, že sankce jsou měkkým nástrojem k dosažení
tvrdé války. Jestli jsem to dobře pochopil, jsou sankce takový stále se zatahující škrticí chvat, až už
zemi nezbude než buďto zkolabovat anebo válčit, protože jiné východisko nezbývá. Je to cílem
sankcí?
Wimmer: Přinejmenším to byl nejméně jednou jejich důsledek. Vstup Japonska do druhé světové
války nelze chápat jinak. Západ tenkrát Japonsko dusil takovým způsobem, že vědělo, že je to
konec. A když jsme v dějinách opakovaně zaznamenali k čemu sankce a bojkoty vedou, pak
přece ten, kdo po nich dnes volá musí vědět co se stalo s Japonskem. On tu válku chce.
Ken: Jak by taková válka v Evropě s Ruskem podle vás mohla vypadat?
Wimmer: O tom si žádné představy nedělám. Poslední velké cvičení NATO ve studené válce, kdy
se zkoušela konvenční a jaderná válka, bylo čtrnáctidenní cvičení ne s jednotkami, tanky a
dělostřelectvem, ale pouze ve štábním rámci. A jeho průběh byl takový, že jsem kancléři
Kohlovi doporučil ho opustit, protože jsem nechtěl podepsat nic, co by s tím mělo něco
společného. Nukleární útoky proti Drážďanům a Postupimi pro mne byly vyloučené. I když to po
nás NATO požadovala, odmítli jsme to podepsat. Kancléř Kohl to cvičení opustil.
Ken: Kde stojíme dnes na Ukrajině?
Wimmer: Rozhodně ve velmi obtížné situaci a to na jejím počátku.
Ken: Říkáte, že to ještě není ze stolu, ale že se to teprve rozjíždí?
Wimmer: To je nevyhnutelné, že se to rozjede. Nejen kvůli těm komponentám, které se teď řadu
týdnů diskutují. Kteří lidé zrušili platnost ústavy. A kteří lidé vyhnali zvoleného prezidenta.
Hospodářské problémy Ukrajiny teprve přijdou. Teď se o tom s lehkostí povídá a odsouvá se to.
Ale až se ta dramatika dostaví, budou to problémy, které nás samotné mohou snadno úplně
smést.
Ken: Politika často znamená, že nejde o věc samou, ale o samolibost politiků. Takový Barack
Obama. Nemusí teď vést v Iránu válku, aby nevypadal jako slaboch? Nemusí teď ukázat tvrdost?
Wimmer: U Obamy bych o tom osobně dokonce pochyboval. Viděli jsme jak přišel s celou
řadou dobrých úmyslů, například uzavřít Quantanamo, ale v americké společnosti narazil.
Musíme se ptát kolik možností, kolik vlivu a kolik moci má vlastně tenhle prezident. Kolik
moci má vůbec americký prezident při daném stavu americké společnosti. Takže bych se
zdráhal Obamovi podsouvat, že chce vést válku, protože udělal všechno, aby se stáhl z
Afghánistánu a Iráku. To jsou věci, které se nedají přehlédnout. Ani že musí vést válku. Otázkou
ovšem je, co jsou úmysly těch, kdo skutečně Ameriku řídí.
Ken: Obama, nejmocnější muž světa, jaké vlastně má možnosti? U George W. Bushe jsme si byli
jisti, že nějaké možnosti má. Vy říkáte, že nemůže jednat ve vzduchoprázdnu, že jsou síly, lidé,
kterým ta země patří. Rozdělení majetku, kde jsou peníze, tam je také moc. Kdo má teoreticky
zájem na válce v Evropě proti Rusku?
Wimmer: No to jsou ty síly, které rozpoutaly i ty dosavadní války, ať už proti Jugoslávii,
proti Afghánistánu, proti Iráku, proti Sýrii nebo proti Libyi. Není mou úlohou identifikovat,
kteří lidé to jsou. V každém případě to jsou skupiny, které jsou v USA dostatečně mocné k
tomu, aby zapřáhly stát do svých povozů. To lze vidět zcela střízlivě.
Ale ta otázka, jak ji kladete, jde podle mého ještě dál. Ve Spojených státech si vždy musíme ptát,
kdo komu financuje volební kampaň. A u volební podpory demokratů, Obama je demokrat,
to jsou v první řadě velké advokátní kanceláře. A když se ptáme jaké důsledky to má pro nás,
zmínil bych vedle války také dohodu o volném trhu i v Evropě intenzívně diskutované úvahy, zda
to pro nás neznamená, že se musíme vzdát demokracie.
Ken: Tak to ale vypadá.
Wimmer: Proto o tom mluvím. Pokud budou v budoucnosti rozhodovat advokátní kanceláře o
tom, jak se smí vyvíjet Německo, Evropská unie nebo Francouzská republika, pak se tady
můžeme s demokracií rozloučit. I když to, co dnes máme jsou v mnoha směrech už jen její
zbytky. To je to, co k nám od těch mocných skupin přes Atlantik přichází. V souvislosti s volebním
financováním amerických demokratů to vidíme zcela zřetelně.
Ken: Už jste to zmínil, TAFTA se i v Bruselu projednává za zavřenými dveřmi a týká se nejen
potravin, jaké osivo se smí používat nebo jaká kuřata smí Němci jíst, ale mnohem
dalekosáhlejších témat, jako jsou odbory, jak se bude pracovat, kde začíná a končí pracovní
ochrana. To všechno s tím souvisí. Můžete při vašem vztahu k dějinám říct kam se vlastně řítíme?
Wimmer: Američané karty na stůl vyložili. Byl jsem v květnu 2000 pozván na jednu konferenci,
zjevně díky mému odmítavému postoji k jugoslávské válce, do Bratislavy. Organizovalo ji
americké ministerstvo zahraničí a účastnili se jí prezidenti, premiérové, ministři zahraničí a obrany
středoevropských a východoevropských zemí. Napsal jsem o tom tenkrát Gerhardu Schröderovi a
své stranické předsedkyni Angele Merkel dlouhý dopis.
Na konferenci byl představen americký koncept, který se podle mne uplatňuje dodnes.
Vytyčuje linii od Rigy napříč kontinentem až po Oděsu na Ukrajině a z Oděsy do Diyarbakiru. Vše
západně od této linie je americké území. To znamená, že my bychom byli předpolím. Východně
od této linie může existovat Ruská federace anebo něco jiného, to nás nezajímá. Ten koncept tam
byl představen s jasnou výpovědí, že jediné, co z mezinárodního práva ještě platí je právo na
sebeurčení národů. To je ovšem zcela pikantní v souvislosti se současným americkým postojem
ohledně Krymu a jeho ruského obyvatelstva.
Spojené státy mají zjevně starost, že pokud by na kontinentu fungovala spolupráce mezi
Francouzi, Němci, Rusy a Číňany, nedá se tenhle koncept uplatnit. Tím vyvstává otázka o
budoucím vývoji USA samotných. Nelze opomenout, že Američané vedli dvakrát válku z obavy, že
ztratí protější pobřeží. Proti nám a proti Japonsku. Jestli to byla oprávněná obava je jiná věc,
zejména uvážíme-li, že to byl americký průmysl, ze kterého byl Hitler masivně podporován.
Všechno jsou jen úvahy, zda to slouží americkým zájmům.
Ken: Ale i evropské koncerny jako Dutch Shell mu poskytovaly obrovskou podporu, tenkrát mu
poskytly 40 miliard říšských marek, aby se dostaly k sovětským ropným polím.
Wimmer: Jenže Dutch Shell nikdy neměl význam Spojených států.
Ken: Ale byli to průmyslníci, kdo si tenkrát řekl, že válka by mohla být obrovský obchod a že když
se Adolf Hitler téhle země zmocní, mohou být těmi, kdo tam bude smět těžit. Vy jste také hovořil
například o Standard Oil, který prolomil blokádu, Hollerit, IBM a holocaust a všechny ty věci,
které dnes víme.
Wimmer: Můžeme třeba také říct, že by Adolf Hitler vůbec nebyl myslitelný bez Henryho
Forda.
Ken: Byl mu vzorem.
Wimmer: No jistě.
Ken: Ten obrázek, který tu malujete je dost pochmurný. Namítl bych, že to, co by Amerika chtěla
prosadit možná nakonec neklapne. Díky aféře s NSA ztratila u širokého obyvatelstva image. I
země jako Afghánistán říkají otevřeně, že budou spolupracovat s Talibanem. To jsou nové tóny,
které jsme dosud neznali, všude se to tak trochu drolí. Myslíte, že ještě může mít Amerika s těmito
starými koncepty úspěch?
Wimmer: Jedině silou. A utlačováním svých přátel.
Ken: Co to konkrétně znamená, jen silou a utlačováním přátel? Jakou formu síly? Kdo má být
utlačován?
Wimmer: My.
Ken: Německo?
Wimmer: Ano, Německo, Evropa, my všichni. Občané Evropy. Když se stanete předmětem
kontroly, jak se to odposlechovými opatřeními Spojených států a Británie děje, přestáváte být
svobodnou zemí. Člověk to zjišťuje i na kontaktech, které má, lidé začínají být opatrní, již se
nevyjadřují. Tahle forma plíživé kontroly naši společnost zničí. Proto to podle mého názoru bez
násilí a kontroly nepůjde.
Ken: A jak byste se teď bránil? Jak se vůbec dá bránit? To, co tady říkáte, znamená návrat k
právu silnějšího. Silnější mocnost prostě své právo nebo bezpráví prosadí. Evropa přece nepovede
válku proti Americe, jak chcete postupovat?
Wimmer: To se takhle narychlo nedá zodpovědět. To předpokládá řadu věcí, například že
pokud chceme být občané svých zemí, něco dělat musíme. Zajímavé je, že svým rodičům a
prarodičům předhazujeme, že se nebránili včas. Ale oni tenkrát nemohli, dnes je zcela možné svůj
názor uplatnit. Lidé na to již nepřistupují. To jsou všechno trendy a vývoje, které musíme vzít
střízlivě na vědomí. Existuje staré, asi nejen rýnské úsloví, že stromy nerostou do nebe. Snad do
nebe skutečně nerostou. Ale tohle je otevřený proces, ve kterém jsme my podle mého pocitu na
straně poražených.
Ken: To může vést k tomu, že se země stanou nacionalističtější.
Wimmer: To vidíme všude. Možná to uvidíme příští neděli při komunálních volbách ve Francii,
kde posílí skupiny, u kterých si říkáme Pánbůh s námi, s těmi nechceme mít nic společného. To
vidíme na Ukrajině, kde se v nacionalistickém, dokonce nacistickém posunu artikulují různé
síly a není to vyloučené ani v dalších společnostech. Když jsou společnosti vystavené takovému
tlaku a sankcím, ukázali jsme si to na příkladu Japonska, až jim nezbývá než se z toho probojovat,
čímž se přirozeně řítí do bídy, pak je jasné s jakou situací musíme počítat při současném vývoji.
Ken: Pane Wimmere, dovedete si představit titulky „Vladimír Putin deset let odposlouchává
německou kancléřku“?
Wimmer: To by v Německu vedlo k revoluční situaci.
Ken: A kdyby tam stálo „Čína provozuje v Německu plošnou špionáž“?
Wimmer: Těm se to stejně podsouvá.
Ken: Ale proč se nic neděje po aféře NSA? Nejdřív nám říkali „nic takového neděláme“, pak
„děláme to a budeme to dělat dál“.
Wimmer: To je otázka národní důstojnosti.
Ken: Máme ji ještě?
Wimmer: Na to jste již odpověděl.
Ken: Já?
Wimmer: Tím, že jste tu otázku položil. Kdyby se to stalo jinde, rozhodně by se přerušily
kontakty. Ale skutečnost je taková, jak jste ji právě popsal. Business as usual.
Ken: Vy sám jste v jednom rozhovoru uvedl srovnání plošné kontroly NSA, která jde dál, než to, co
bylo možné dříve. Pokrývá všechny digitální oblasti, což jsou všechny, protože kdo dnes napíše
dopis, telefonáty, GPS, každý email, YouTube, sociální sítě, dokonce píší speciální software, který
zaznamená, že jsem zapnul computer do sítě. Kde je ten velký rozdíl mezi tím, co je možné dnes, co
dělala Stasi a co dělalo Gestapo? Existuje vůbec nějaký rozdíl?
Wimmer: V důsledcích. Pokud jde o kontrolu, mohu říct jen, že oni tenkrát nebyli tak daleko, jako
my dnes.
Ken: Nacházíme se podle vás dnes v totalitním státu [Überwachungsstaat], anebo zachází taková
formulace příliš daleko?
Wimmer: V každém případě si musí být ti, kteří jednají, v hospodářství i v politice, vědomi
toho, že již nejsou pány svých věcí.
Ken: To, co se tu odehrává, není to také forma hospodářské špionáže?
Wimmer: Celkové. To je kompletní sledování.
Ken: Ale nešlo původně oficiálně o válku proti teroru?
Wimmer: No ano, tady vidíme, jak se takový systém dá postupně infiltrovat a použít pro účely,
které zahrnují cokoliv. A když pak vidíte, jak je každý pokus o vysvětlení torpedován, jak postupně
převáží pocit, že se s tím stejně nedá nic dělat, pak víme, kde se nalézáme.
Ken: Chtěl bych se ještě dostat k typu politika, který se vyskytoval nejen v klasické politice, ale také
ve službách. Který si říká „nemusím být právě přítelem Helmutha Kohla, nemusím být přítelem
Willi Brandta, ale jsou věci, které by oni neudělali“. Jak je to s dnešními politiky? Existuje ještě
něco jako ethos, krédo? Všichni jsou tak nějak lační moci, všichni rádi stojí ve světle ramp, ale při
tom nezapomínají, že existují určité hranice, které by z etických důvodů nikdy nepřekročili.
Wimmer: Sám jsem to v souvislosti s Helmuthem Kohlem popsal. Pro něho to byl odkaz k
německým dějinám a jeho vztah k právu to, co by mu znemožnilo účast na jugoslávské válce. Tím
zodpovídám i všechny další otázky, Afghánistán, Irák a další, pro něj by to možné nebylo.
Ken: Proti Rusku v žádném případě.
Wimmer: S naprostou jistotou ne. A vzhledem k mým dlouhým rozhovorům s Helmutem
Schmidtem mohu říct, že i on si klade otázku jak dlouho ještě bude existovat NATO, ale ne
otázku, jak dlouho ještě budeme sousedé s Ruskem.
Ken: Jak byste dnes označil NATO? Je to ještě obranné souručenství?
Wimmer: Ústavní soud se tím musel zabývat ve věci žaloby proti nasazení letadel Tornado v
Afghanistánu, podané Peterem Gauleiterem a Willi Wimmerem. Spolkový ústavní soud nám sice
nevyhověl, ale omezení, která uložil spolkové armádě byla tak přísná, že se armáda jejich nasazení
v Afghánistánu musela zříct. Stejně tak uložil spolkový ústavní soud omezení NATO, která nelze
obejít. Takže dokud máme nezávislý ústavní soud, předpokládám, že nás od nejhoršího
uchrání. Politický aparát v Berlíně to nemůže a nechce.
Ken: Souhlasil byste se švýcarskou historičkou Danielou Ganser, podle které NATO vzniklo jako
obranné souručenství, ale od té doby operuje po celém světě a stalo se útočným společenstvím?
Wimmer: Ta formulace pochází ještě ode mne. Je to agresivní společenství.
Ken: Jak se dá argumentovat agresivním společenstvím, když někdo jiný také jedná agresivně?
Wimmer: Musíte veřejné mínění dostat do latě. To můžete tak, že máte velké sdělovací
prostředky na háku a že užaslým občanům vysvětlí, že agresivní společenství má přesto
obranný charakter.
Ken: Tím se dostáváme k mé branži, kterou bych si chtěl vzít na mušku, ale ještě jednu otázku k těm
(tajným) službám. Německá BND vždy měla pověst, že její úředníci vždy chtěli mít všechno zcela
korektní. Ta korektnost, která se projevovala již v třetí říši existuje i dnes. Nesmí to mít žádné
politické zabarvení, všechno musí být korektní. Jak to vypadá dnes, jsou ty služby dnes již
zabarveny americky? Je to už tak, že zprávy, které nevyhovují záměrům jsou rovnou vyřazovány?
Mají již tyhle nůžky v hlavě? Je z toho již nějaká forma CIA?
Wimmer: Ta spolupráce je skutečně úzká. Ale i na základě osobních zkušeností mohu říct, že mám
nejvyšší respekt před prací mně známých vojenských ataché, vyslanců i rezidentů BND v zahraničí.
Pokud jsem byl v kontaktu s těmito třemi skupinami, byly to vždy zkušenosti nejvyšší kvality.
Vysoce objektivní a nezávislé závěry. Co z toho pak udělají politicky zodpovědní je jiná věc. Ale
kdyby německá média referovala tak korektně, jako tyhle tři profesní skupiny, cítil bych se
značně lépe, než dnes.
Ken: Zmínil jste vedoucí média, FAZ, Süddeutsche Zeitung, Die Welt, Die Zeit. Existuje dokonce
jedna doktorská práce, která se tímto žurnalismem zabývá a popisuje postavy v redakci, které
zadávají témata a předepisují je i vnitřní redakci, ani vnitřní svoboda tisku již neexistuje
doopravdy, které vytvářejí takové klima, že se ti zbývající přizpůsobí a nepíší proti Süddeutsche
Zeitung, proti Spiegelu. Kdo čte ty malé časopisy, kdo čte Junge Welt, kdo čte digitální publikace,
kdo čte journal21.ch, skvělý portál, ale kdo to vůbec čte? Změnil se podle vás německý
žurnalismus? Jak byste ho označil, je to propagandistický kanál?
Wimmer: Já asi nechci argumentovat tak plakativně. Oblast žurnalistiky jsem poznal ještě ve staré
bonnské republice a poznal jsem ji i v berlínské republice. V Bonnu, aniž bych chtěl nějak
vychvalovat staré časy, existovala celá řada žurnalistů, kteří měli tak vysokou prestiž, že působila
již sama o sobě. Kompetence na druhou.
Ken: O kom mluvíte?
Wimmer: Nechci uvádět jména, byla celá řada takových. Berlín žurnalistiku změnil a to má
přirozeně své důsledky. Až budete zítra číst svou FAZ nebo Süddeutsche, je to otázkou hladiny
adrenalinu, ne toho, co dobrého čtete.
Ken: Když se podíváte kolik vašich kolegů nezná ze školy druhou světovou válku, kolik z nich už
je v penzi, ačkoli v penzi ještě nejsou, ale svět okolo je již nevzrušuje, dovedl byste si představit
požádat některé z těch starých žurnalistů o radu?
Wimmer: Myslím, že skutečnost vypadá jinak. Nemluvím o tom, co teď čeká v penzi mne, člověk
se může vyjádřit. Ale jen proto, že má něco za sebou. Jen tak bez ničeho by se dnes mohl sotva
přihlásit o slovo. Já jsem jen zaznamenal, že od mého odmítnutí jugoslávské války se ve vedoucích
německých médiích, snad s výjimkou Deutscher Funk a WDR5, nevyskytuji. Georg Gysi, ke
kterému žádné osobní kontakty nepěstuji, v jedné své knize psal jak byl překvapen, že jsem byl já
proti jugoslávské válce dávno před ním.
Ken: Možná jste mu blíž, než si myslíte?
Wimmer: V těhle otázkách jeho názory znám a myslím, že vím, jak v souvislosti s válkami NATO
skutečně uvažuje. Asi u těhle partají můžeme vždy předpokládat, že vědí přesně, co je zapotřebí,
aby se dostaly k podílu na vládě. Jediná otázka, která na straně PDS zbyla, je právě tahle. Já
nevylučuji, že se jednou do spolkové vlády dostanou, a sice se zadáním války vést.
Ken: Mluvíme pořád ještě o PDS?
Wimmer: Ano, anebo Die Linke, to je jedno, už tolikrát se přejmenovaly. Oba víme, koho mám na
mysli. Ale ve své knize psal, že ARD a ZDF zjevně čekaly tak dlouho, až tu pozici převezme on,
aby ho pak v talkshows mohli znemožnit.
Ken: Pane Wimmere, poslední závěrečná otázka, protože tu sedíme ve vašem obýváku. Jak se vy,
starý profík, který se nejen jako politik naučil jak se dostávat k informacím, jak se informujete
dnes? Jaká média konzumujete, abyste měl pocit, že máte jakousi představu o realitě a ne o tom, co
vám média podstrkují?
Wimmer: Helmuth Kohl, na kterého se v této souvislosti ještě jednou odvolávám měl velmi
kritický postoj ke zprávám zpravodajských služeb a BND. Říkal, že 70% z toho si přečteme v
novinách. Nechci to komentovat, ale četba novin, bez ohledu na hladinu adrenalinu, je podstatnou
součástí toho být v obraze. A přes kabelové systémy, které máme, přece jen dostaneme čínské
zpravodajské servery, Al Jazzeeru, Russia Today, BBC a CNN a francouzské vysílače a když
si je všechny porovnáme, víme co máme dělat. ARD a ZDF nepotřebuji sledovat.
Ken: Je pro vás ARD a ZDF pokud jde o zpravodajství kolem NATO něco jako „a dokažte nám
teď, že nemáme pravdu“?
Wimmer: Ani ne, prostě kvalita těch ostatních je o tolik vyšší, že člověk německé stanice v
těchto souvislostech nepotřebuje poslouchat. A vidět už vůbec ne.
Ken: Pane Wimmere, já vám velice děkuji za tento rozhovor.
Přeložil Přemysl Janýr, Vídeň, březen 2014
Zdroj: https://www.blisty.cz/art/72695.html
 
 
 
 
 
 

—————

Zpět