Milí přátelé - 15.10.2013

15.10.2013 13:00

Milí přátelé,

tak po skončeném semináři tzv. "velké školy" neboli Duchovní školy Harmonie, kde jsme se zabývali emocemi vznikajícími krátce po vyjití z Jednoty, jejich projevy v naší současnosti a pochopitelně čištěním toho všeho, opět posílám pár informací k občerstvení Ducha i mysli a možnost tak dalších uvědomění a posunů skrze tato sdělení.
Informací bude zde dost, avšak než k nim přistoupím, tak Vám nabízím malou "ochutnávku" z Kalendáře seminářů na rok 2014" - první příloha mailu. Celý kalendář bude zveřejněn na webu na přelomu tohoto týdne.

Tento channeling Kryona je svým způsobem mimořádný. Během jednoho víkendu, kdy se konal v Mexico City Kryonův seminář, předal Kryon prostřednictvím Lee Carolla, jedno poselství ve dvou částech, ve kterých podal komplexní informaci o tom, čím prochází a musí projít člověk od okamžiku svého duchovního probouzení a probuzení až do konečného vzestupu. Má název "Osm posunů k osvícení" a dnes Vám posílám jeho první část, kde je možnost se seznámit s prvními čtyřmi posuny nebo-li jak se dá také vyjádřit, prvními čtyřmi fázemi probouzení a vzestupu. Tento channeling, jeho obsah, jistě bude svádět k sebeposuzování, ve které to fázi jsem? Je to logické, je to běžná lidská zvyklost, zvyklost lineární, 3D mysli. Avšak v životě a zvláště v souvislosti se vzestupem, probouzením, v přijímání interdimenzionality do života, se dějí věci často jinak, kumulovaně, souběžně apod.  Je dobré, že je channeling ve dvou částech, neboť tím je kratší a dostupnější.

A jako další Vám posílám poselství, které převzala od Mistra Saint Germaina Barbara Bessen. Má název "Jen Božská láska platí". Je to velmi zajímavé povídání o lásce. Tedy té Božské Lásce, nikoliv lásce milenecké apod, byť i tato láska je, jak Saint Germain sám uvádí, velmi důležitá a má své místo v našem zrání jako Bytostí Světla. Je to povídání o otevírajícím se a otevřeném Srdci. O různých prostředích, kde se láska a otevřené Srdce spíše nevyskytují. Opravdu zajímavá je stať o pozemském putování Mistra Saint Germaina, v podobě známého hraběte de Saint Germaine (především na dvoře Ludvíka XV.). o jeho úkolu v té době. A pokud se chcete dozvědět o této historické postavě více, pak např. nahlédněte do knihy spisovatele Jan van Helsing  "Ruce pryč od této knihy".

Jennifer Hoffman připravila zajímavý článek na podkladě dotazu jedné své čtenářky. Jde o to, že čtenářka vykročila do nového světa a po krátké době jistého zlepšení náhle vnímá stresy, překážky apod. a neví, co se děje. A Jennifer ve své odpovědi celou záležitost jí stručně vysvětluje. Opravdu zajímavý i inspirativní krátký textík. Předpokládám, že mnohým z Vás to je jasné, oč jde, již od okamžiku uvědomění si podstaty otázky.

Jako vždy, i dnes astrologické zamyšlení astroložky Petry Nel nad nastupujícím týdnem.

A jako mystický doprovod astrologického názoru, mystická předpověď Merlina k tomuto týdnu.

I tentokrát cosi zajímavého i inspirativního od Teal Scott:

Teal Scott: Největší problém lidstva a jak ho řešit, asi 21 minut, české titulky

Teal Scott: Požívanie (využívanie) iných ľudí, asi 13 minut, slovenské titulky

A také něco pro zdraví. Připojuji také článek na téma zdraví s názvem "Vyrobte si lék na rakovinu doma v mixéru"  a dodávám nejen na rakovinu neboť tzv. "protokol Budwigové" se pozitivně projeví i v oblasti kardiovaskulární aj.

Přeji příjemný úspěšně i hravě prožitý týden
Láďa

 

 

Výňatek z Kalendáře seminářů Evy Puklové na rok 2014

 

 

Leden 2014

 

      9.1. - 12.1.           Seminář „Zdraví“    -             předpoklad: Zbraslav

    17.1. - 23.1.          Cesta Lásky I -          Hotel Hrazany, Hrazany

    23.1. - 26.1.         Otevírání zámků Srdce -      Hotel Hrazany, Hrazany

 

Únor 2014

 

     6.2. - 9.2.              Paprsky 1                   -         

   13.2. - 16.2.           Duchovní škola Harmonie -     Skokovy

   20.2. - 23.2.           Jak mít rád sám sebe            -    

 

 

 

Osm posunů Osvícení – část 1.
Poselství Kryona přijal LEE CARROLL 20.10.2007 v Mexico City
 

Buďte pozdraveni moji milí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Odkud si myslíte, že přichází lidský cit? Odkud přichází láska? Řeknu vám tolik – je to část Boha ve vás! Proč cítíte to, co cítíte, když navzájem vnímáte tolik lásky? Myslíte, že je to zcela lidské, že? Ne. Je to aktivovaná božská část ve vás. Dokonce i v těch, co nevěří v Boha. Nemohou nic změnit na skutečnosti, že mají Boha v sobě. Nemusíte také věřit na ledviny, a přesto je máte. Jste stvoření svobodné vůle, tedy máte volbu akceptovat to, co se momentálně děje, nebo ne. Jste zcela svobodní a Duch sem nepřijde se vás dotknout, abyste uvěřili. To je náš dárek pro vás – svobodná vůle.

Doprovod zaplňuje toto místo! Pochopte, když přijdu na místo jako je toto, pak pociťuji lásku k lidstvu. Možná těmto věcem, které vám vykládám, nevěříte? Jedná se o pravdu, je jedno čemu se rozhodnete věřit, a pravdou je, že existují spirituální bytosti, které vás nade vše milují.

Byl jsem tady, ve větru zrození, v energii vašeho příchodu. Na interdimenzionálním místě, kde neexistuje čas, což dovoluje zajímavou vlastnost, že mohu být jak při porodu každého z vás, jakož i tady s vámi komunikovat. Ve vašem 3dimenzionálním prostoru řeknete: „Nuže, Kryon je zde a teď s námi mluví.“ Ale povídám také [současně] na jiném místě a říkám ahoj těm, kteří přijdou na tuto stranu závoje a které si představujete jako mrtvé. Zdravím je, když přicházejí na druhou stranu závoje, a jsem na místech, kde se lidé rodí. Součástí toho, co dělám, je být na tomto bodě přechodu, u této interdimenzionální brány, kde se tyto věci dějí.

Žádná z těchto věcí nemá nic do činění s božími pravidly. Tyto věci nemají nic s vytvářením ceremonií nebo protokolu. Mají co do činění jen s jednou jedinou věcí a tou je Láska Boha. Máte rodinu na druhé straně závoje, která vás tak moc miluje! Chtěli bychom držet vaši ruku až do okamžiku, kdy se dostanete do porodního kanálu. Chtěli bychom být prvními, kteří vám podají ruku, když se vrátíte zpět skrze závoj. To je to, co dělá rodina pro rodinu, a chtěl bych vám říct moji milí, že první slova, která lidé slyší, když zemřou, jsou: Neboj se můj milý/má milá, neboť jsi doma.“ To je Láska Boha při práci. Vzpomínáte si?

Kdybychom na tomto místě mohli udělat něco magického, vytvořili bychom ve vás stejný pocit, jako cítím já, neboť já jsem Kryon. Reprezentuji velmi velkou skupinu. Reprezentuji triliony jisker Boha, které vás znají. Jsem na mnoha místech. Jsem mnohočetná bytost, mimo to, co byste nazvali vaší dimenzionalitou. To ztěžuje porozumění, ale poznejte také, že jste stejní, když jste se mnou.

Možná tu jste poprvé (nebo to poprvé čtete)? Vím, kdo tu je. Možná jste tu s někým jiným, kdo vás poprosil, abyste šli také a poslechli si tato slova? Chtěl bych jen, abyste naslouchali. Neexistuje žádný tlak na vás, abyste věřili tomuto poselství nebo tomu, co se tu děje. Jenom kdybyste, prosím, otevřeli svá srdce, abyste to mohli cítit. Neboť zde existuje energie potvrzení a chtěl bych, abyste něco vzali na vědomí. Nebudeme vám zprostředkovávat žádnou doktrínu. Nebudeme stanovovat žádná pravidla. Nedáme vám ani žádnou instanci, které byste se měli ospravedlňovat. Nebudeme vás prosit, abyste se stali členem nějaké skupiny. Důvod? Jako jiskra Boha, která putuje dualitou na této planetě, to už všechno máte.

Jste částí rodiny Boha a všichni to máte společné. Já, všichni, dokonce i ti nevěřící tady… já vím, kdo tu je. Naslouchej mi, nevěřící: Když opustíš toto místo, budeš stejně moc milován jako každý jiný tady. To, že nevěříš, nezadrží Anděly, aby byli s tebou. Tak to chodí. Bojíte se této lásky? Není agresivní. Je pasivní a čeká jen na to, aby vámi byla pocítěna.

Během těchto obou dnů budeme dělat něco, co jsme ještě nikdy předtím nedělali. Během měsíců jsme poselství nahustili tak, aby mohlo být v krátkém čase předáno hodně informací. O čem dnes pohovořím, můžete také po částech najít v Kryonových Poselstvích posledních 20 let, ale museli byste si to vyhledat. Struktura učení v těchto dnech vypadá následovně: Sdělím vám osm posunů, kterými člověk projde od začínajícího se probouzení až k úplnému vzestupu. To je veliký obraz učení, že? Vypráví o celé cestě během pouhých dvou večerů retrospekce.

Nyní poslouchejte. Co přijde, nejsou pravidla, nejsou to kroky. Jedná se o posuny, které neprobíhají v nějakém určitém časovém období. Každý z vás je jiný. Každý z vás musí dosáhnout vlastního stavu vědomí ve svém vlastním čase. Přesto by se chtěl člověk zeptat: „Jak dlouho to trvá od této fáze k další?“ A na to skutečně neexistuje žádná odpověď, neboť toto je individuální. Váš vlastní vztah s realitou planety určuje, jak dlouho ty věci trvají.

Dnešní večer vám sdělíme čtyři z těchto posunů a čtyři zbývající zítra. Jaký velkolepý příběh! Ještě než s ním začnu, řeknu vám, že je to příběh o tom, co se stane, když člověk vystoupí ze své vlastní dimenze a ukáže odvahu se rozhlédnout a zeptat, kým je (kdo je).

První posun, který člověk učiní, je [probouzející se] zvědavost – ptá se: Může to být skutečné?“ Tady to začíná. Každý z vás, kdo je léčitel, kdo je na cestě, tím prošel. Tento víkend bude pro některé z vás mimořádný, protože to je prostřednictvím synchronicity vašeho Bytí Zde vaše příležitost k rozšířenému vědomí. V někom, kdo se ptá: „Může to být pravda?“ se děje posun nevíry popř. neutrality. Tak to začíná a vy tu sedíte. Vím, kdo jste.  

Tento víkend pro vás může být něčím zvláštním. Možná jste si ještě nikdy nedovolili být na místě jako je toto a být tolik milováni? Rozumíte, s kým tu jste? Rozumíte, že kolem vás sedí stovky těch, co vás nikdy nebudou hodnotit a odsuzovat - je jedno, kdo jste nebo co jste udělali? Tohle je skutečné a je jen na vás, abyste to rozpoznali. Již na tomto místě, během těchto učení budou na pódiu ukazovány barvy. Bude se to dít pro ty, kteří sem přišli a znají jejich význam, abychom jim potvrdili, že je to pravdivé.

Toto poselství není nepřiměřené. Nepožaduje od vás cokoliv dělat. Jen by chtělo, aby se vaše srdce na moment otevřelo. Vzpomínáte si na svůj první posun? Vzpomínáte si na pocit uvědomění? Vzpomínáte si na to? Na pocit „mohla by to být skutečně pravda“? A pokud ano, co následuje? Tento posun vědomí je bodem, kde se zamilujete do Boha. „Mohla by to být všechno pravda, co řekl channeler? Co by bylo, kdyby existoval větší obraz? Co když existuje vyšší cíl/účel v životě?“ Toto je důležitý posun a více než 90% lidstva jej nikdy neučiní. Méně než půl procenta lidstva udělá tento posun vědomí. Přesto to bude dost.

Vypočítejte to. Začněte a spočítejte to. Půl procenta ze 7 miliard – to je mnoho lidí! Stejně tak je to hodně světla! Nuže, co se stane po tomto posunu vědomí, když začnete v srdci vnímat lásku Boha? Ptáte se, jestli je to skutečné, že? Mnozí lidé to vyloučí, protože tomu nebudou moci uvěřit. Ale je skutečná. Víte, co se stane během tohoto posunu vědomí? Rozhodnete se, zda uchopíte ruku Anděla, který byl při vás po celý váš život, a tento Anděl má jméno. Je to vaše Vyšší Já. To je první posun, který se uskuteční, a je obrovský.

Druhý posun se stane, když se rozhodnete, že je to skutečné a že s tím něco uděláte. Těchto osm posunů jsou ty důležitější na spirituální cestě člověka… ty všeobecné, a tady přichází to, co byste měli vědět – existují mnozí, kteří se nikdy nepřenesou přes první posun. Přicházejí na setkání, jako jsou tato, aby jednoduše jen vnímali energii. Věří na to z celého srdce a cítí, jak jimi protéká láska Boha. A často je to všechno, co chtějí. Je to všechno, co potřebují. Jak už tomu je, mnozí chtějí více a ptají se: „Co mohu udělat, abych přišel k tomuto Andělovi, kterého jsem ve svém nitru objevil, blíže? Existuje něco, co bych měl na této planetě dělat? Existuje metoda komunikace s duchem? Pokud ano, kde je a co mám dělat?“

Tento posun je úmyslem člověka zatlačit na dveře na druhou stranu závoje. Z lidí, kteří přede mnou sedí na židlích, většina na tyto dveře tlačila. Ó, v tomto bodě je to trochu děsivé, že? Protože nyní budete dělat něco, co odporuje realitě, kterou jste znali celý svůj život! Vaši přátelé možná nezůstanou vašimi přáteli, neboť vás posun umístí na startovní dráhu vědění. Požehnán je člověk, který projde tímto posunem, neboť zde je slib: Nejste ve tmě a nikdy nejste sami. Neboť existují legie andělských bytostí na druhé straně dveří, které nesou vaše jméno, a když na ně zatlačíte, pak andělé vplují do vašeho života. První, co ucítíte, je mír se vším, co jste učinili. Kéž je to důkazem toho, že je to přiměřené, výsledný pocit lásky ve vašem životě.

„OK, Kryone, jak to udělám?“ Každý jednotlivý člověk to udělá jinak. Mnozí se odeberou do meditace a řeknou: „Jsem připraven. Ukažte mi, co je třeba udělat.“ Mnozí budou hledat knihy, stupně vzestupu a nalézat systém. Mnozí budou vyhlížet vědění, aby získali lepší představu o tom, co se pokusí dělat. To vše je přiměřené jednání. Každý člověk potřebuje to, co potřebuje, v závislosti na své kultuře a zkušenostech na Zemi. Bůh tu nesedí a neřekne: „Ty to děláš špatně.“ Bůh je trpělivý. Pokud budete chtít vylézt po kolenou tisíc schodů, abyste došli k bodu, na který jste připraveni, pak polezeme ty schody nahoru s vámi. To je Láska Boha. Není tu žádné posuzování. Jsi někdo, kdo by chtěl procedury? Andělé budou vedle vás sedět, zatímco jimi procházíte. A pokud je nechcete, i tak tam budou.

Existují lidé, kteří řeknou: „To není odpověď na nic. Říkáš mi, že vše, co učiním, abych tam došel, je správně. Je to tak?“ Ano. Zatlačte na tyto dveře jakýmkoli způsobem, který se vám líbí. Vezměte si tolik času, kolik chcete. Výsledek bude stejný. Bude do vás vtékat cit pro vaše začínající mistrovství. Nebudete vědět, co si s tím máte počít, ale budete vědět, že je to skutečné a že to přišlo.

Je to těžké objasnit. Je to jako člověk, který byl stále ve tmě a otevře dveře, za kterými se nachází jasné světlo. Tento člověk nikdy před tím světlo neviděl. A může dělat, co chce, aby se připravil na otevření těchto dveří. Někdo je otevře jen trošičku, aby věděl, jak světlo vypadá. A jiný padne na kolena, rozevře dveře dokořán a řekne: „Milý Bože, jsem připraven. Pojďme! Řekni mi, co mám dělat.“ To je ten druhý posun. Z osmi [posunů] je tento kritický, neboť opravdu uvádí proces do chodu. Jakmile tento proces jednou začal, je těžké ho zastavit. Neboť člověka není možné něco odnaučit (odebrat mu vědění), zvláště něco tak hlubokého jako toto tady.

Chtěl bych se vás zeptat na následující: Když jste na tomto setkání jednou pocítili lásku Boha, když jste uviděli barvy, které ukazuji, mohli byste se pak opravdu vrátit a všechno [zase] vypnout? Mohli byste dělat, jako byste to nikdy neviděli? Mohli byste dělat, jako byste to nikdy necítili? Odpověď je NE. Vy víte, co se stalo. Je to krásné.

Co se stane jako další, je opravdu zajímavé. Někdy je velmi dlouhá cesta mezi touto druhou fází a tou další. To bude záviset na příslušném člověku a na tom, jak rychle si přeje se pohybovat. A opět říkáme, že zde není žádné posuzování. Existují tací, kteří řeknou: „Nuže, měl bych být schopen to dosáhnout během určitého počtu dní nebo týdnů.“ Skutečně? Jak to změříte? Odkud víte, že to skončilo? Odkud víte, jak moc jsou dveře otevřené? Ne. To je velmi individuální. V místnosti jsou „ulehčovači“, jejichž jediným cílem v životě je pomoci vám při otevírání dveří. Začíná vám to dávat smysl? Jsou zde, aby vám pomohli uvolnit se v lásce Boha, otevřít se jí.

Předtím jste naslouchali učitelce, Peggy (hovoří o Peggy, která hovořila ráno v rámci konference). Víte, co je jejím úkolem na planetě? Je to snadné. Snadné to definovat. Je tu, aby vám pomohla najít rovnováhu, abyste mohli v srdci cítit lásku Boha. Když jste pak prošli jednotlivými fázemi a stojíte tu jako absolvent, pak můžete říct: „Nyní rozumím víc Mistrovství uvnitř.“ Pomáhá lidem otevírat dveře a rozumět světlu. Toto učení nebylo před 25 lety k dispozici. Víte, proč nebylo? Protože na to nebyly vibrace planety připraveny. Bylo mnohem obtížnější dosáhnout porozumění ve vibracích před Harmonickou Konvergencí. Existuje mnoho učení s následující charakteristikou… jsou vám dávány jako nová informace v nové energii objevování.

Třetí posun patří k těm, které je nejtěžší vysvětlit. Nastane to, když člověk nakonec pozná smysl ve světle a temnotě svého života. V minulých měsících jsme o tom často hovořili, neboť je to pro člověka jedna z věcí, které je nejtěžší přijmout a naučit se. Tímto posunem musíte projít, abyste došli k těm ostatním, protože vědomí takové je. Přijdete k dalším dveřím teprve, když jste prošli tímto, neboť každý z těchto posunů vám dovoluje zažít ten příští. Procházíte jimi lineárním způsobem - ne kvůli jejich složitosti, ale kvůli jejich vlastnosti měnit vědomí a odhalení.

Ve 3D člověk činí některá zajímavá pozorování. Když se vám něco úžasného nebo velkolepého stane, např. vyléčení, pak řeknete: „To muselo přijít od Boha. To bych já učinit nemohl. To musí přicházet od Boha. Buď pochválen Bůh.“ Když se ve vašem životě stane něco opravdu zlého, kde se zdá, že vás chce uchopit temnota a přivést na pochmurné místo, lidé říkají: „Nuže, to musel být démon. To musel být ďábel; chytil mě a odtáhl od dobrých věcí.“ Chápejte, lidé jsou v tomto ohledu velmi zajímaví. Nejsou za nic zodpovědní, jedno v jakém směru, že? Stane se něco dobrého, to musí být Bůh. Stane se něco špatného, to musí být ďábel. Proto bych se chtěl zeptat, co tu vůbec děláte? Jednoduše si tu tak sedíte v neutralitě a čekáte, že vaši duši chytí jedna z obou bytostí? Za vůbec nic nenesete odpovědnost? Myslíte si, že takto pracuje Bůh?

Třetí posun je tento: Požehnaná je Lidská Bytost, která si uvědomí, že v každém člověku je Temnota i Světlo. Je tam Bůh a je tam i nepřítomnost Boha. Dovolte mi definovat Temnotu. Temnota je definována jako nepřítomnost Světla. Chtěl bych pro vás definovat Světlo. Světlo je silným jasem, který neobsahuje žádnou tmu. Tma nemůže Světlu nic udělat, ale Světlo může Temnotu zničit. Člověk má volbu, svojí přítomností na Zemi vytvářet jedno z obou.

Tady přichází pro vás nepochopitelná část, které nechcete věřit. Všichni démoni, které jste ve svém životě viděli, cítili nebo slyšeli, byli vytvořeni skrze lidské vědomí. Každý z nejnádher-nějších zázraků na této planetě, dokonce i probouzení mrtvých, vznikl z lidského vědomí. Mistr Světla je ve vás!

Když před mnoha lety putoval po této planetě Mistr Lásky - Žid Ježíš, řekl toto: Já jsem syn Boží, a tím jste i vy.“ To je psáno. Přečtěte si to. To bylo uznání Mistra ve vás. Když člověk pochopí, že neexistuje žádný boj o jeho duši a že je sám zodpovědný za Temnotu i za Světlo, nastane velký průlom. Nazývá se to převzetím zodpovědnosti za Všechno. Nikdo vám nic neprovedl. Nikdo se vás nesnaží dostat. Jste drahocenní a nesete Světlo v sobě. Mistra uvnitř. To je třetí posun.

Nyní přejdeme k poslednímu posunu v rámci učení dnešního dne. Nejprve to shrňme: máme zde člověka, který se ze zvědavosti odebral do uvědomění a pak učinil rozhodnutí skutečně něco udělat pro to, co cítí, a tak zatlačil na dveře ke Světlu. Tato Lidská Bytost pak obdržela odpověď a láska Boha začala téct do jeho života. Tak moc ho to změnilo, že vědění od Ducha začalo zaplavovat jeho buněčnou strukturu. Začal mít intuitivní vjemy toho, jak věci fungují, a jeho intuice byla správná. Stává se méně hodnotícím a více mistrovským. Je schopen nechat odejít zlost ze svého života a odpadla od něj dramata. Ví, že zažil potvrzení pro své konání. Pak vidí ve svém nitru spektrum energie Temnoty a Světla. Rozpozná své vlastní mistrovství uvnitř a ubírá se ke čtvrtému posunu.

A to, moji milí, je definice jednoho pojmu, o kterém jsme jasně hovořili v roce 1989. Když dáte najevo záměr obdržet dar – implantování povolení kráčet dál bez karmy. Je to těžko objasnitelný koncept – vysvětlovali jsme to už tolikrát!

Čtvrtý posun je stornování karmy a pochopení vlastního podílu na své spirituální cestě.

Když přes vás spirituální vědomí nikdy nepřejde, zůstane energie karmy [jaká je]. Je součástí systému Akáši. Musíte v tom mít jasno, že jste žili mnohokrát a prožívali jiné životy. Tyto životy na sebe energeticky navazují a zkušenosti minulých životů vytvářejí potenciál vašich současných životních zkušeností. Jméno tohoto systému je karma.

Chtěl bych se zeptat těch v místnosti, kteří jsou rodiče, na něco o jejich dětech. Narodily se jako nepopsané listy, které musíte všemu naučit? Vy víte, že takoví nejsou. Kdo jim vštípil, aby byli žárliví? Kdo je naučil zlobit a propadat zběsilosti? Kdo je naučil bát se vody a určitých zvířat? Vy jste to nebyli, že ne? Odkud to tedy všechno přišlo? Proč je jedno dítě v určitém směru tak moc talentované a to druhé vůbec? Proč je to jedno tak plné lásky a druhé tak odmítavé? Vy víte, o čem mluvím, že? (Kryon se usmívá.) Proč je jedno bojovník a druhé ne? A odpovědí je karma. Přicházejí s přednastavenou energií. Ta se táhne jejich celým životem a bude tahat a tlačit na jejich vědomí.

Všichni lidé to tak mají, dokud se nerozhodnou ji zrušit, a tato schopnost byla ve staré energii k dispozici pouze pro Mistry této planety. Nyní ji má k dispozici každý, kdo přede mnou sedí na židlích nebo toto čte. Moji milovaní, něco vám povím o těch, kteří v tento moment sedí na židlích. Některé z těchto [karmických] věcí jsou stále ve vás. Jsou zodpovědné za některé z výzev, kterým čelíte, protože jste nikdy nedali souhlas, že mohou odejít.

Toto je systém: Zrušíte tuto starou energii jménem karma, opustíte cestu přednastavení a začnete si pro sebe vytvářet novou energii, jako byste právě přišli na planetu bez jakékoli karmy. Některé z atributů vašeho života se změní. Váš strach z vás spadne, protože je to součást vaší karmy. Můj partner to udělal. Může ten okamžik, kdy to udělal, pojmenovat. Neboť muž na židli je inženýr s dominantní levou mozkovou hemisférou (hovoří o Leem). Měl nadšení pro nastávající službu jako námořník a vlastnosti poustevníka. Jak už tomu tak bývá, jakmile dal svolení otevřít dveře ke stornování své karmy, tyto věci od něj odpadly. Už se nebojí lidí. Nyní se jeho pravá mozková hemisféra rozvinula stejně jako levá. Očividně zmizelo mnoho z toho, kým byl… a bylo nahrazeno tím, kým si přeje být. Požehnaný je člověk, který učiní tuto volbu, neboť je nejprve nepohodlná a pak, když poznáte, že skutečně určujete svoji vlastní budoucnost, je odměňující.

Skončíme tímto: Když tu lidé stojí bez karmické energie, s kterou přišli, pak jsou skutečně jako nazí před Bohem. Neboť neví, kam půjdou. Neví, jaká synchronicita je potká, aby jim pomohla. Nemají tušení, co je očekává nebo kde stojí, je to jako by byli čerství a noví, připraveni vytvořit cestu, kterou nikdy neviděli. To je pro člověka nepohodlné. Ať je tomu jakkoliv, zde je slib, který jsme vám dali s posunem číslo dvě. Vyzývám vás, abyste tento stav oslavili – stav nejistoty. Oslavte ho. „Nuže Bože, zde jsem. Nemám tušení, co dělám. Není to velkolepé?“ A vaši přátelé a příbuzní se na vás podívají a řeknou: „Ty jsi opravdu potrhlý.“ Neboť jak byste jim mohli říct, že jste obklopeni legiemi Andělů, kteří vás drží za ruku?

Máte pomocnou skupinu a tento čtvrtý posun je bodem, kdy se tato podporující skupina opravdu začne ukazovat. Tento posun vám dovoluje kráčet do Temnoty a beze strachu z padacích jam třídimenzionálního systému si pískat nějakou melodii. Tento posun umožňuje porozumět vašemu vlastnímu přispění k vašemu vlastnímu stvoření. Jak byste mohli mít strach z nemoci ve vás, když ji vytváříte vy? Jak byste mohli mít strach z nemoci ve vás, když vytváříte vlastní léčení? Nemyslíte, že vím, kdo tu je?

Drahá Lidská Bytosti, neříkáme na shledanou. Vrátím se tak rychle jako mžiknutí (zítra). Pro mě je to, jako by můj partner zavřel své oči a zase je otevřel, a budeme pokračovat. Pro vás je to milá pauza. Nebuďte překvapeni, když s vámi půjde domů pár Andělů. Nebuďte překvapeni, když vás udrží vzhůru. Proč by to dělali? Možná jste dnes zatlačili na tyto dveře o něco silněji a oni se už nemohou dočkat, až uchopí vaši ruku. Necháte je? Dovolíte jim to? Já jsem Kryon z magnetické služby. Jsem zamilován do lidstva. Brzy budu zpátky.

A tak to je.

KRYON

Zdroj: https://www.kryon.com/

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Martina Mangová (https://channeling2.wbs.czwww.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

Jen Božská láska platí

Saint Germain prostřednictvím Barbary Bessen, září 2013

 

Pozdrav vás Bůh, milí přátelé, jsem Saint Germain. Přicházím k Vám na perutích lásky. Ne, nikoli jako galantní muž plný šarmu, jak si mne někteří z vás rádi představují.  

 

I když je možné, že se pár příležitostí během mého života, kdy jsem působil jako hrabě de Saint Germain, vyskytlo, kdy to tak mohlo vypadat. Ale věřte mi, už tehdy jsem měl bránu k duchovnímu světu natolik otevřenou, že mi pozemské radosti nepřipadaly důležitější než úkol, který mi byl svěřen. Tím však nechci nijak vystupovat proti pozemským radostem tělesné lásky, něžnostem a flirtům. Mají vskutku svůj smysl, dodávají  sílu a božské nápady i všem lidem, kteří se ocitnou v blízkosti zamilované dvojice. To nejdůležitější však je, že jakmile se skrz zamilování otevře alespoň na malou skulinku kanál k všeobjímající Lásce, začnou k buňkám zamilovaných proudit interdimenzionální informace. Požehnaný je ten, kdo tuto skulinu otevírá víc a zvídavě zkoumá vyšší světy!    

 

Dnes jsem přišel, abych pohovořil o Božské lásce. Na úrovni, na které se nyní nacházím a kde s mnoha dalšími podporuji blaho Země, neexistuje pozemská láska v té formě, po jaké toužíte a v jaké ji praktikujete. Tady už nemáme pozemská těla. Prožíváme lásku ve formě vyšší extáze, kterou můžete vnímat i vy, když se zcela otevřete. Ale i pak to dokážete jen v omezeném rozsahu, přestože současná doba je pro to příhodná zrychlujícím se a rozšiřujícím procesem (transformace). Čistý záměr, vycházející ze srdce způsobuje, že se skulina k božství zvětšuje, takže se extáze božské prvotní myšlenky stále víc přibližuje a může být i částečně prožívána. Uměním je vnášet tuto skulinu a tuto extázi do každodenního života. 

 

Podívejme se nyní, co vše je Božskou láskou. Božská láska je vším a ve všem. Dokonce i ten největší padouch má v sobě božské semínko, Lásku. Láska je všude, v každém a ve všem. Nevybírá si, neomezuje se jen na někoho. Peníze přitom nehrají vůbec žádnou roli. Všimněte si, kde se vynořuje skutečný pocit požehnání, Láska. Určitě ne ve světě peněz a jeho hráčů. I když i tam existují tací, kteří dokáží opětovně vnímat jiskření Lásky a pokoušejí se vnášet ji i do světa financí a ekonomiky. Třeba prostřednictvím seminářů, meditací a podobných záležitostí. Pomalu pronikají do světa byznysu a pootevírají skulinu. Někteří pak mají chuť zkusit jiné povolání, jiní zas zkoušejí ve světě peněz aktivovat Lásku. Neboť peníze, ať už papírové nebo virtuální, jsou vlastně také Láskou, prvotní energií. Způsob jejího vyjádření závisí na tom, jak se používá. Láskou totiž nelze manipulovat, lze ji však podporovat, otevírat se jí a uhlazovat jí cestu.       

 

Vraťme se k životu, který jsem vedl jako hrabě de Saint Germain. Co myslíte, že bylo mým cílem? Přinášet lásku do aristokratického světa. Do královských paláců, do šlechtických domů, kde panovalo tolik dekadence, mocenských choutek, přetvářky a kde se přirozeně hledala i láska, často pomýleným způsobem, neboť se věřilo, že peníze přitáhnou schopnost lásky. Tak tomu však jistě není, i když i boháč může být velmi schopný milovat. Mým tehdejším úkolem bylo otevírat srdce lidí pro změnu. Pro to, aby do všeho mohla protékat láska a tím také otevírat oči pro bídu a nespravedlnost. Do určité míry se mi to povedlo. Z hlediska dalekosáhlých důsledků to v průběhu času mělo dobré a rozmanité účinky. Kdyby tehdy s otevřeným srdcem naslouchali mým radám a upozorněním, nemuselo dojít k francouzské revoluci, přinejmenším v té formě, v jaké proběhla. Stejně se nakonec vše dalo  do pohybu. Mohlo se ušetřit hodně bolesti, avšak jak víte, člověk inklinuje spíš k tomu poučit se až skrz bolest a utrpení.  

 

Zaměřte se nyní na svět vašeho vlastního bytí. Udělejte si chvíli čas, abyste si uvědomili, kdy jste svém životě pociťovali lásku. Nemám na mysli úspěch nebo splnění cílů, o které jste usilovali, ani životní štěstí dětí, které jste porodili a vychovali. Mám na mysli lásku ve tvém srdci a láskyplný pocit k sobě samotnému. Že vše je dobré takové, jaké to je. Zkusme se trochu porozhlédnout kolem sebe. Zamysli se chvíli nad světem, bídou, utrpením, válkami, znečištěním životního prostředí, aférami odposlouchávání a podobnými záležitostmi. Co si o všem tom dění myslíš a jaké máš při tom pocity? Strach, nepochopení, odpor, znechucení a možná i to, že je dobře, že žiješ tady a nikoli někde v nějaké válečné džungli? Správně, buď vděčný za to, co tu smíš prožívat. Inkarnoval ses do oblasti, kde jsou základní životní potřeby uspokojovány, v případě nouze i státními institucemi, i když ani tady jistě není všechno takové, jaké by to mohlo být. Nemusíš však hladovět. Máš svou postel a můžeš si myslet, co chceš a svobodně to vyjadřovat. Nikdo tě nevsadí do vězení, když prohlásíš: “Stát je zkorumpovaný a zralý pro změnu!“ Jinde to lidé vyslovit nesmějí, protože by je za to uvěznili.   

 

Neříkám to proto, abys zůstal skromný a spokojil se s málem. Skromnost není žádnou ozdobou, většinou je vštípena výchovou, což často vede k ustrašenosti, opatrnosti a nesmělosti. To pak často vyústí do neupřímnosti a nečestnosti, protože určité potlačené potřeby chtějí být naplněny jiným způsobem. Sleduj mé myšlenkové pochody a pochop, co tím skutečně myslím. Pokud žiješ v zemích, kde můžeš číst tyto řádky, pak jsi sytý. Jsi nasycen, i když tě trápí určité starosti; to patří k procesu vyjasňování a čištěníjsi stále ještě na Zemi, v její dualitě, a máš náměty, které je třeba čistit. Proto jsi ostatně tady, nebo si to už snad zapomněl?

   

Teď bych tě chtěl požádat, aby sis položil ruku na srdce a vyvolal v sobě pocit vděčnosti. To se většinou po nějaké chvíli děje automaticky, jakmile se dotkneš rukou hrudníku a srdce. Vnímej intenzivně hlubokou vděčnost. Je to tento pocit:Je o mne postaráno, nic se mi nemůže stát, mé Vyšší já stojí při mě a ukazuje mi cestu“. Pak se ještě jednou s tímto pocitem vděčnosti podívej na scenérie válek i na informace z médií, zkrátka na všechno to, co udržuje v chodu světové dění. Vše je vytvářeno uměle – i z nashromážděných zkušeností, i z jiných životů, z toho, co každý člověk zažil v dětství a v mateřské děloze. Točí se to kolem dokola jako kolotoč. Každý jede jedno nebo víc kol, aby pak vystoupil. Možná si pak zvolí jiný kolotoč, který vyžaduje jiné předpoklady, vyšší vibrace a odpovídající vyšší cíle.  Z kvality Božské lásky, která sídlí v tvém srdci, poznáváš skutečné bytí všeho. Tato planeta právě mění svůj hrací plán. Avšak podobně, jako se to může přihodit při hře, kdy si někteří chtějí zabrat hračky pro sebe, což znáš třeba z pískoviště, dochází k hádkám, nikdo nechce ustoupit a hračky pustit. Protože ještě nevědí o nových hračkách a o tom, jak mohou nádherně působit.  Proto tady na Zemi běsní válka mezi světlem a temnotou. To dokážeš svým božským pohledem dobře rozpoznat. Nyní je však otázkou, zda chceš vést válku i ve svém životě. Nebo by ses už  raději chtěl podívat a vnímat, jaké nové hračky na tebe čekají? Všechny mají ještě mnohem víc Božského světla ve svém jádru.  

 

Když si budeš častěji pokládat ruku na srdce a rozšiřovat v sobě pocit vděčnosti, získáš sílu pro zvládání dalších témat a oblastí, které můžeš sám pročišťovat, projasňovat a naplňovat novými nápady. Vděčnost činí život lehčím a to důležité na tom je, že získáš víc porozumění pro ostatní. Máš porozumění i pro politiky? Ne? Dokážu se vžít do tvých pocitů. Přesto však svým božským pohledem rozpoznáš, že se kvůli své minulosti a svým uloženým starým vzorcům nemohou chovat jinak. Zvolili si tuto cestu. Možná si už začínají uvědomovat, že se dostali do slepé uličky. Šéf spojených národů na druhé straně oceánu  si všechno představoval úplně jinak, když poprvé přebíral svou mocenskou pozici. Poskytli mu sice chvíli k nadechnutí, ale pak se přece jen dostal do spárů těch, kdo skutečně drží nitky ve svých rukách. Zeptáš se mě, zda ho mohou vydírat. A koho by nemohli? Na co lze takového člověka nejlépe dostat? Na zcela osobní záležitosti, jinak řečeno vnitřní slabiny. Nikdo tady na Zemi není bez chyby, to by bylo nemyslitelné, žijete přece v dualitě. Dokonce i mistři, kteří si pro tuto nádhernou dobu vybrali pozemské tělo, aby mohli Zemi sloužit, zápasí s tímto pozemským atributem.    

 

Existuje jen jediný klíč, který přináší mír na Zemi, a tím je Božská láska, prvotní instance, jež je bez duality. Přichází nyní na tuto planetu stále silněji jako energie Jednoty, jako „Zlatá vlna“, jak ji nazývá Kryon. Je to síla, na kterou se může napojit každý člověk, s jejíž pomocí může oslabovat vliv duality a s rukou na srdci rozvíjet božsky moudrý pohled. Je to možnost, jak ve vlastním bytí zahájit změny, které lze nazvat božskými. Pro dualitu je velmi přiléhavé přísloví, že by si každý měl nejprve zamést před vlastním prahem, nebo-li neměl by druhému předhazovat a vyčítat to, co sám dělá. (V němčině zní toto přísloví doslova: Neměl bys házet kamenem, když sám sedíš ve skleníku – pozn. překl.)  Tvůj skleník bude odolný vůči kamenům, protože žádný kámen tě nemůže zasáhnout, budeš-li posilovat svou interdimenzionální nohu silou svého otevřeného srdce. Z něj proudí Božská láska, která může  transformovat vše, skutečně vše. Ostatně opravdová skromnost má původ v hluboké vděčnosti za to, že člověk může být tady na Zemi a pomáhat i ostatním lidem.

 

V tomto smyslu Já jsem

Saint Germain

  

Přijala Barbara Bessen v září 2013. Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu  https://www.barbara-bessen.com/saint-germain-channeling-september-2013 pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

 

 

 

 

 

Mám pocit, jako bych uvízla mezi dvěma světy

Jennifer Hoffman

 

Otázka na Jennifer Hoffman:

Věci v mém životě v posledních třech až čtyřech letech neběží příliš dobře. Asi před měsícem jsem se rozhodla převzít nad situací kontrolu nastavením záměru ohledně toho, co si přeji, a můj život se začal zlepšovat. Přítelkyně mi řekla, že procházím procesem vzestupu. Nyní zažívám hodně stresu a nepohodlí, a mám dojem, jako bych uvízla někde mezi svým starým životem a životem novým. Co se děje a proč se mi nepodařilo si udržet onen pocit, že mám vše pod kontrolou a vidím, jak se můj život zlepšuje?

Odpověď:

Neděláte nic špatně a opravdu by bylo pěkné, kdyby se celý tento proces choval lineárně, začali bychom na počátku, a pak bychom byli na konci.... a hotovo. Avšak naše transformace, vývoj a vzestup lineární nejsou, jsou součástí vývojové spirály, která nás vrací ke stejným problémům a tématům, pokaždé na různé úrovni, abychom mohli provést nezbytná uzpůsobení své energie, svých přesvědčení a myšlenek,  abychom byli schopni tuto energii začlenit do svých životů. To, co cítíte, je součástí tohoto dění, a protože jste mezi dvěma světy, nacházíte se na místě, které má značnou sílu, co se týká nových voleb, přestože to takto právě nyní nevnímáte... a vysvětlím proč.

Naše životní stezka je založena to tom, co si vybereme ze všech možností a potenciálů, které jsou nám v každé chvíli k dispozici. Neexistují žádné lepší nebo horší volby, a my nejsme schopni učinit rozhodnutí, na něž nejsme připraveni,  tedy s nimiž nejsme v souladu. Činíme jednotlivé kroky kupředu tím, že si pro svůj život vybereme něco nového, a tím do takové volby s sebou bereme veškerou svou životní energii a zkušenosti. A v tomto bodě se nyní nacházíte i vy.

Stres a nepohodlí vnímáte proto, že se nacházíte mezi dvěma světy, mezi svým starým životem a životem novým. Učinila jste změny, s nimiž dosud nejste plně sjednocena a jejichž energie se úplně nehodí a nezapadá do toho, co v současnosti ve vašem životě je. Nyní musíte provést ještě mnohem nepříjemnější rozhodnutí, kdy máte odhalit  a následně propustit věci, které již ve vašem životě nemají místo (podle energie vašich nových voleb). Stres tedy ještě neskončil, avšak zmírní se, jakmile se rozhodnete, kterou stezkou se vydáte,  jakým  způsobem  máte v úmyslu tuto energii integrovat, což zahrnuje přijímání a propouštění, a poté začnete  tyto nové volby včleňovat a rezonovat s nimi.

Jen pro vaši informaci: k tomuto bude docházet pokaždé, kdy provedete změnu svých voleb, která vás uvede do souladu s novými potenciály. Musíte se rozhodnout, co se chystáte nyní vpustit do svého života, jestli vám to vyhovuje a jak se s tím sladíte, a též je zapotřebí identifikovat cokoliv, co s tím již není v souzvuku. Takové věci, lidi, situace, emoce, myšlenky a energie, které nejsou v souladu s vaším novým potenciálem,  potom opustíte – a to je ta nepříjemná část. V budoucnu to bude méně nepříjemné, protože s tímto procesem budete více obeznámeni.

Je to pro vás také součástí velké životní lekce, existuje spousta karmických záležitostí souvisejících s tím, že nejste pány svého života, že svou energii a sílu odevzdáváte druhým, a co se pak stane, jakmile to dělat přestanete a svou sílu si vezmete zpět.

Je to pro vás poněkud nepříjemné, když se máte naučit říkat ,,Ne”,  mít vlastní sílu a mít vládu nad svým životem, ale vzhledem k tomu, že právě pro to jste se rozhodla, je čas, abyste  zažívala svůj život z této perspektivy. Buďte k sobě ohleduplná, pokračujte krůček za krůčkem a důvěřujte svému vedení a vnitřnímu vědění, protože ty vám pomohou dojít k oné radosti, již hledáte.

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)12. 10. 2013

 

 

 

 

Horoskop na období od 14.10.2013 do 20.10.2013
Každá mince má dvě strany, dokud se nestanete pozorovatelem mince.


Slunce tento týden bude opouštět kvadraturu s Jupiterem, která přinesla otázku: ,,Jaký to má smysl?

Zároveň skončilo působení Černé Luny v harmonickém aspektu na Merkura, osudové informace. Hlavní slovo v tomto týdnu přebírá harmonický aspekt Jupitera s konjunkcí Merkura a Saturna.

Jak jsem již psala v minulém týdnu, co konjunkce může přinést: harmonický vliv Jupitera, který symbolizuje hojnost, štěstí, optimismus a naději, to vše ovlivní pozitivní myšlení.

Jak jsem pozorovala ve svém okolí, tato konjunkce Saturna s Merkurem se projevila určitou zátěží, kladení dalších a dalších požadavků povinností, které máme zvládnout a to především ve finanční oblasti. Tím se objevily pocity obav a nejistoty. A právě Jupiter přináší naději, že nic se nejí tak horké, jak se uvaří.

Objeví se naděje, nová příležitost, řešení. Důležité je si udržet víru, že vše má řešení, a že kolem nás je nekonečná hojnost. Jupiter přinese i do dalších oblastí vývoj, který přinese štěstí, harmonizaci a naději. Vzhledem k tomu, že Jupiter stojí v Raku, tak upřímné vyjadřování své citlivosti, pocitů, uvolní hodně strachu a nedorozumění s druhými. Jsou důležité rodinné vztahy, blízké vztahy a tam, kde se objevují pocity sdílení, bezpečí, tam hledejte svou oporu.

Možná si právě v této době uvědomíte, jak moc jsou důležité rodinné, partnerské a přátelské vztahy.
Konjunkce ve Štíru značí citovou investici, naprosté odevzdání se, intenzitu citů a hloubku, která jde až na dřeň. Jupiter značí schopnost otevřenosti, vřelosti a ve spojení se Saturnem a Merkurem ve Štíru ukazuje na trvalost, pevnost a dlouhodobost. Týká se to citů, vztahů, které trvají již z minulosti a nyní se budou sbírat plody svých investic, kdy se vztah stabilizuje a ještě upevní. Objevuje se pocit stabilizace, sebedůvěry, důvěry. Ten, kdo se bojí takové intenzity, uvízne jen v chladném kalkulu hlavy a tím snadněji propadne strachu, pocitu osamělosti a bezradnosti.

Nové začátky v této době konejte s lidmi, které znáte z minulosti. Snadno byste mohli naběhnout podvodníkovi či prospěcháři. 15.10. Mars vstupuje do znamení Panny do opozice s Marsem (takto to PN má na webu. Jde o překlep – Mars vstupuje do opozice na Neptun a navíc, 15.10. také bude v opozici na Lunu – pozn. LM). Mars symbolizuje energii, vůli, schopnost rozhodnutí a odvahy. Opozice s Neptunem symbolizuje určitou apatii a nechuť konat. Více se projevuje fantazie než čin. Je snadné podlehnout klamu, opatrně na podvodníky. Touha utíkat z reality povede lidi k alkoholu. Nebezpečí jedu, nákazy a podlehnutí chtíče. Když se budete držet hloubky a trvalosti vztahů, vyhnete se tím falešným vztahům. Objevují se lži, proto udržujte jasnost a střízlivost ve své komunikaci s druhými.

18. 10. nastává úplněk Slunce ve Vahách a Luna je v Beranu. Procházíme posledními dny znamení Vah a úplněk ještě umocní pochopení či revizi vztahů. Co pro vás vztahy znamenají? Jaké vztahy udržujete. Jak umíte navazovat a rozvíjet vztahy. Jak se v nich cítíte?

Luna v Beranu vede k sebeuvědomování, samostatnosti, být si vědom sám sebe ve vztahu ke společnosti, k druhým. Závislost a vzdor, zavděčování se a neohleduplnost, musím a nesmím,… Opozice značí dvě polarity – pozitivum a negativum, tím, že najdete třetí možnost, řešení je vysvobození z polarity. Vše existuje v trojjedinosti. Můžete si představit trojúhelník. Pozitivum a negativum je jako základna a třetí možnost je vrchol trojúhelníku, dostáváte se nad polaritu. A tím pádem již nemusíte nic vyrovnávat. Když v polaritě prožijeme jednu polaritu, tak zákonitě musíte prožít druhou polaritu, aby byla zachována harmonie. Protože negativum a pozitivum je v podstatě Jedno. Nalezením spojením těchto dvou polarit je možné nalézt třetí cestu – vyšší princip, který podléhá svobodě – prozřetelnosti – celistvosti.

Vstup do nového týdne 14. 10. bude po dlouhé době s lehkostí. Harmonický aspekt mezi Sluncem ve Vahách a Lunou ve Vodnáři ukazuje na schopnost cokoliv vyřešit a především se prožívá vnitřně rovnováha mezi mužskou a ženskou stránkou a to podporuje schopnost dobré spolupráce. Využití svých kořenů, aby to přineslo plody – rozvoj a vývoj života.

Přeji vám krásný a harmonický týden.

Nel

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu

www.astrologiepetranel.cz

 

 

 

 

MERLINOVA MYSTICKÁ PŘEDPOVĚĎ OD 16.10. DO 23.10. 2013

 

Tento týden od 16.10 do 23.10 se nejvíce budou nejvíce řešit hlavně vztahy, a to především ty partnerské, manželské ale výjimkou nebudou ani ty přátelské, neboť celý tento týden je pod znamením karty "PRSTEN". Mnohé změny se ponesou především v partnerských vztazích, kde může dojít významným posunům a změnám, tedy může se jednat o žádost o ruku, uzavření sňatku tento týden, ale také se budeme hluboce zamýšlet nad samotným významem vztahu, zda se náš vztah netočí v bludném kruhu a s ním i my sami, jak ženy tak i muži mohou pociťovat touhu ve vztahu něco změnit, posunout ho dál, mnozí nezadaní tento týden potkají svou lásku, ale osudová zdaleka nemusí být, protože každý nový vztah s sebou přinese změny, u manželských vztahů dojde k jejich prohlubování a upevňování vztahů, řešení krizí dávno smetených, ale znovu se vynořených na povrch, mnohé vztahy budou procházet svou rekonvalescencí a znovuoživování, i ty, které již byly odloučené nebo ukončené, není zcela vyloučen ani návrat zapomenutých a ztracených partnerů. Mnohé také může tento týden překvapit těhotenství neboť doba kolem úplňku je k otěhotnění nevhodnější, pro mnohé ale také může být tato informace překvapivá, zda bude radostná či nikoliv, záleží už jen na postoji vás samotných.

I v oblasti přátelské se budou řešit vztahy, jejich hloubka, změny, přínosy, mohou vznikat nová přátelství, oceňování a utužování těch současných a napravování těch, která již mohla vyhasnout. V pracovní ale i životní oblasti se vše tento týden bude točit vše kolem nedávno uzavřených smluv, ale také kolem nových nebo již fungujících smluv, i zde může docházet ke změnám, proto buďte ostražití na všechny přicházející změny, i u podepisování a uzavírání nových smluv, nezapomínejte si je pečlivě pročíst, i to co je napsáno malým písmem, vyhnete se tak do budoucna zbytečným komplikacím.

Všechny změny, které k vám tento týden přijdou berte jako cenné poznatky, neboť povedou k jistotě a stabilitě vás samých, mnozí z vás také mohou tento týden řešit finanční a obchodní záležitosti, i zde dojde ke změnám, pozor si dávejte hlavně na ztrátu peněz, mohlo by vám to přinést roztrpčení, nicméně tento týden bude tak trochu o duševní rozkolísanosti, kdy budeme hledat cestu nejen sami k sobě, ale i především k druhým, můžeme trpět pocitem viny nebo výčitkami nad naším zachováním se k druhým, ale pamatujte, že vždy máte příležitost se omluvit a v nést do věcí jasno, přicházet budou v tomto týdnu také malé změny, mnozí mohou prodělat malý šok nebo leknutí ať už s dětmi nebo kvůli dětem, neřešte příliš starosti s láskou, vztahy nebo penězi, je to jen dočasné malé rozčarování, příliš se vyhněte plánování a raději nechávejte věcem i situacím volným průběh. Připravte se na to, že co tento týden vyřešíte ohledně financí přinese vám do dalších týdnů finanční úspěch, tedy vaše veškeré vynaložené úsilí se vám zúročí a vám se otevřou nové cesty ve financích, přátelství i vztazích celkově.

Energie budou mírně kolísavé, chvílemi až vrtkavé, ale celkově pozitivnější než doposud, neboť Měsíc je v dorůstající fázi těsně před úplňkem, takže na mnohé budete mít více sil, odvahy a odhodlání k řešení svých záležitostí, než tomu bylo doposud, navíc v tomto týdnu přichází i úplněk 19.10., takže vnímavost na energie a budování a upevňování vztahů, řešení vleklých krizí a jejich nápravy bude silnější.

Přeji všem v tomto týdnu hodně sil k řešení toho, co se vyřešit má, netruchlete nad drobnými neúspěchy, příliš se nevystavujte zbytečným stresujícím zátěžím, ale spíše s pozitivitou proplujte tímto týdnem, protože to co nyní zasejete bude mít pro vás význam i do dalších měsíců a věřte, že listopad bude jedním z nejvíce změnových měsíců tohoto roku....


S láskou Merlin 

 

 

 

Vyrobte si lék na rakovinu doma v mixéru.
Léčba průmyslem smrti, tedy farmaceutickým, Vás jen zabije.

 

Léčivo, za které se nepořádají obludné růžové pochody: Německá vědkyně vynalezla již před lety úspěšný a jednoduchý lék na rakovinu. Dr. Johanna Budwigová, německá fyzička, farmakoložka a biochemička, na základě svých objevů týkajících se role nenasycených mastných kyselin ve fungování lidského imunitního systému vyléčila tisíce pacientů. Mnozí z nich byli v posledním stádiu rakoviny a měli před sebou podle odhadu lékařů jen týdny života. Zázračným „léčivem“ jsou „obyčejné“ potraviny jako tvaroh, lněný olej a šampaňské. Dr. Budwigová byla za tyto své objevy sedmkrát nominována na Nobelovu cenu. Její metoda zachraňuje (nejen) onkologické pacienty i dnes.

Vyléčily se už tisíce lidí. Minulý týden se nám do poradny zdravého životního stylu donesla další pozitivní zpráva – pán, jenž byl upoután s rakovinou na lůžko a jeho životní vyhlídky byly řádově několikaměsíční, s pomocí „protokolu dr. Budwigové“ svou nemoc překonal a – jak by se řeklo – „zdravý vstal z postele“. Takových případů je překvapivě mnoho.

Na rozdíl od běžných léčebných opatření typu chemoterapie se dá říci, že léčba, kterou vynalezla dr. Budwigová, téměř nic nestojí a lze ji „praktikovat“ doma v kuchyni. A také proto ji rakovinový „průmysl smrti“ nenávidí, stejně jako nenáviděl její objevitelku, která s poctivostí vědkyně říkala věci přesně tak, jak byly, ať se to komu líbilo, či ne.

Doktorka Budwigová totiž zjistila, že zatímco nenasycené mastné kyseliny, (nazývané souhrnně Omega-3 nenasycené mastné kyseliny nebo PUFA Omega-3, jejichž společným rysem je dvojná vazba mezi uhlíky na třetím místě, počítáno od koncového methylu) jsou lidskému organismu nesmírně prospěšné, a takzvané saturované neboli hydrogenované tuky (obsažené dnes např. především v údajně „zdravých“ margarínech) našemu zdraví naopak intenzivně škodí.

Rybí tuk kontra fastfood – bitva o naše zdraví

Nenasycené mastné kyseliny se vyznačují jednou či více dvojnými, případně trojnými vazbami v rámci molekuly. Dvojné vazby znamenají, že molekula obsahuje takzvané „volné elektrony“. Doktorka Budwigová přišla na to, že právě tyto volné elektrony jsou především schopné přijímat fotony ze slunečního světla – vlastně tak vnášejí světlo do našich buněk – a jsou nezbytné pro udržení všech druhů fyziologických funkcí.

Nenasycené mastné kyseliny představují kromě jiného základní materiál pro tvorbu a funkci buněčných membrán, jsou nepostradatelné pro transportní mechanismy a funkci mnohých enzymatických systémů. Naše tělo si však esenciální mastné kyseliny (což jsou především kyselina linolová a linolenová) neumí vyrobit, musíme si tedy zajistit jejich přísun ve stravě.

Hlavním zdrojem kyseliny linolové a linolenové je rybí tuk, lněný, konopný a řepkový olej, vyskytují se také v olejích ze semen černého rybízu, vlašského ořechu, kaštanu, čekanky a sóji.

Saturované neboli ztužené (hydrogenované) tuky naopak volné elektrony z našich buněk „vyluxují“, čímž zhoršují podmínky pro všechny metabolické procesy v těle. Ještě horší než saturované tuky jsou takzvané transmastné kyseliny neboli transtuky, dnes obsažené v řadě jídel, především těch ve slavných řetězcích rychlého občerstvení.

Zázračný recept: lněný olej s mléčnou bílkovinou

Toto poznání samo o sobě je nesmírně důležité pro náš život a zdraví. Doktorka Budwigová se však nespokojila jen s konstatováním, že esenciální mastné kyseliny jsou „zdravé“. Snažila se najít způsob, jak zajistit přísun co největšího množství esenciálních kyselin ve formě, kterou náš organismus dokáže nejlépe zpracovat.

A pak učinila skutečně převratný objev. Zjistila, že smíchá-li lněný olej (který je nejlepším zdrojem kyselin omega 3) s mléčnou bílkovinou získanou z tvarohu nebo jogurtu, lidské tělo dokáže nejlépe přijmout esenciální kyseliny v něm obsažené. V kombinaci se sírou z mléčné bílkoviny se lněný olej stává rozpustným ve vodě a v této podobě pak může proniknout do všech kapilár a buněk, kde podporuje takzvané „buněčné dýchání“. Pokud podpoříme buněčné dýchání, náš organismus si poradí s většinou problémů sám.

„Protokol dr. Budwigové“ zachraňuje životy

V průběhu let pak vypracovala proslulý „protokol Budwigové“ – léčebný postup založený na podávání lněného oleje smíchaného s tvarohem, do něhož někdy, zejména velmi nemocným a slabým pacientům, přidávala ještě kvalitní bílé víno nebo šampaňské.

Johanna Budwigová se narodila 30. září 1908 v Německu. Tato geniální žena, sedmkrát nominovaná na Nobelovu cenu, získala doktorát z fyziky, jejím oborem však byla i biochemie a farmakologie. Pracovala jako hlavní konzultantka pro Spolkový institut pro výzkum tuků.

Své celoživotní úsilí zaměřila na výzkum tuků a velmi záhy si uvědomila důležitost tuků v lidském organismu, a tak se začala zabývat metabolismem tuků, zejména esenciálních mastných kyselin, které jsou zásadně důležité pro zdraví lidského organismu. Její objevy jsou skutečně převratné a není divu, že se je velcí výrobci spotřebních tuků dodnes snaží potlačit a zatajit před veřejností.

Za „doktorkou Johannou“ přijížděli lidé ze všech končin světa, mnozí natolik nemocní, že jim lékaři leckdy dávali už jen několik týdnů, nebo dokonce dnů života. Po pouhých několika dnech podávání lněného oleje se jejich stav začal viditelně zlepšovat a drtivá většina nemocných se rychle uzdravila. Dr. Budwigová léčila svou metodou nejrůznější nemoci – nejen kardiovaskulární a různá degenerativní onemocnění, ale i všechny typy rakoviny – právě léčbou této moderní „metly“ se její metoda proslavila.

Své poznatky shrnula v několika knihách, z nichž některé jsou určeny široké veřejnosti, ostatní jsou odborné publikace. K nejznámějším titulům patří Rakovina – problém a řešení, Tukový syndrom, Rakovina, problém tuků a dietologické práce Lněný olej jako skutečná pomoc proti artritidě, srdečnímu infarktu, rakovině a dalším nemocem a Kuchařka diety tuků a proteinů.

Vědkyně, nenáviděná „průmyslem smrti“

Doktorka Budwigová měla velmi přímou povahu a nebála se veřejně mluvit o svých objevech. Když hovořila o současných metodách léčby rakoviny a dalších degenerativních onemocnění, opravdu si „nebrala servítky“ a o lékařském „rakovinovém průmyslu“ se vyjadřovala s velkým despektem. V důsledku své přímosti a neústupnosti musela opakovaně čelit různým obviněním, dokonce i soudním procesům.

Mezinárodní vědecká komunita projevila své uznání práci doktorky Budwigové sedminásobnou nominací na Nobelovu cenu. Obří průmyslové koncerny vyrábějící saturované tuky však pokaždé dokázaly zabránit, aby Nobelovu cenu skutečně dostala. Johannu Budwigovou to nijak nezkrušilo, pro tuto skromnou ženu bylo největším zadostiučiněním vědomí, že pomohla zachránit tisíce lidských životů. V plném zdraví a aktivitě se dožila devadesáti pěti let a až do samého konce života se věnovala vědecké práci a výzkumu.

Život je dobrý

Zní to jako vtip, uzdravit se z rakoviny za pomoci tvarohu? Je to však metoda dlouhodobě prakticky i teoreticky testovaná. Dejme slovo ženě, která se díky této metodě vyléčila z rakoviny prsu, a své zážitky dala k dispozici na internetovém fóru: „Byla jsem diagnostikována se zánětlivým karcinomem prsu v únoru 2011, a dělám dietu Budwigové od června 2011. Neprodělala jsem žádnou chemoterapii, operaci nebo ozařování. Můj Navarro test spadnul z 55 v červenci 2011 postupně až po dnešních 52,2. Moje krevní testy jsou normalizovány a jsou nyní perfektní podle mého lékaře, a od listopadu 2011 říká, že jsem v remisi…

Zánětlivý karcinom prsu je velmi agresivní a smrtelný, nejhorší druh rakoviny prsu. Lékaři často dávají jen 6 měsíců až 2 roky života. A moje byla obzvláště špatná, protože se rozšířila do podpaží. Stadium IIIC nebo IV (nedokončila jsem všechny testy).

Přesto je mi nyní dobře, mám dost energie, jsem schopná pokračovat ve své práci na částečný úvazek, a dokonce tancovat. Plus mám báječnou barvu z opalování. Moji přátelé říkají, že vypadám skvěle zásluhu za to dávám dietě Budwigové, odstranění 2 infikovaných zubů, a snížení stresu… Těším se na pokračování remise a léčení. Život je dobrý.“

Zkuste to: připravte si „zázrak“ dr. Budwigové doma v mixéru

Otestovat si, zda je s dietou dr. Budwigové „život dobrý“, můžeme i sami doma. Není nutné si za tím účelem „pořídit“ rakovinu, kardiovaskulární, či jinou závažnou chorobu! Recepty dr. Budwigové mají pozitivní vliv i na ty z nás, kteří se „jen“ cítí např. vyčerpaní, či trpí různými druhy autoimunitních chorob. Vlastně mají pozitivní vliv na každého, snad s výjimkou osob s alergií na laktózu. Proto jsme se rozhodli umístit základní recept na přípravu dotyčného „superjídla“ volně ke stažení na naše webové stránky do knihovny.

Recept na zdravou pomazánku přinášíme níže. Doufáme, že tak na Protiproudu svým způsobem přispějeme ke zlepšení zdraví české populace, a na rozdíl od některých kosmetických firem tak učiníme zdarma.

Dalším alternativním metodám léčby rakoviny, které, podobně jako metoda dr. Budwigové, jsou levné a funkční, se budeme v našem volném seriálu v zářijovém Protiproudu dále věnovat.

Pro všechny zájemce o zlepšení vlastního zdravotního stavu a přirozenou léčbu rakoviny přinášíme nejzákladnější recept na přípravu zázračného lněného oleje s tvarohem. Lze jej připravit na slano i na sladko a chutná velmi dobře! Popravdě je to prostě skvělá tvarohová pomazánka, jejímž „vedlejším účinkem“ jsou až zázračné účinky na lidské zdraví…

Lněný olej s tvarohem – základní recept

2 – 5 polévkových lžic lněného oleje

Tučný tvaroh (alespoň 10%), olej s tvarohem v poměru 1 : 1 nebo 1: 2 až 1: 3.

Nejprve důkladně promixovat obě složky, až vytvoří hladkou, krémovou konsistenci, olej se nesmí oddělovat.

Sladká varianta: ovoce (maliny, borůvky, banán atd.), ovocná šťáva.

Možno přisladit trochou medu

Možno přidat trochu šampaňského, cca 1 dcl (je to dobrý nosič pro omegu 3).

Slaná varianta: do umixované směsi lněného oleje a tvarohu přidáme cibulku, trochu drceného česneku, koření (zázvor, kurkuma, italské bylinky apod.), sůl, trochu zeleniny (mrkev, zelená cibulka atd). Vše dobře promixujeme. Vzniklá pomazánka se hodí téměř k čemukoli, velmi dobrá je např. kombinace s vařenými bramborami a kyselým zelím.

Do hotové pomazánky (sladké i slané varianty) přidáme cca 1 lžíci mletých lněných semínek.

Podrobnosti najdete na internetu, když zadáte do vyhledávače „Budwig protocol“. Existuje dokonce Centrum dr. Budwigové, kde najdete hojnost informací o léčbě, dokonce si můžete zdarma stáhnout dietetického „průvodce“.

Zdroj: protiproud.cz

—————

Zpět