Milí přátelé - 16.12.2014

16.12.2014 20:02

 


Milí přátelé,

opět se týden sešel s týdnem a je před námi mj. také celá řada nových či i starších, ale využitelných informací, které je dobré znát nebo si je připomenout.


Nejdříve chci připomenout informaci, kterou jsem vám zasílal před časem a  která hovořila o tom, že v prosinci uspořádá Igor Chaun setkání GOSCHA společnosti s Evou Puklovou. Toto setkání, kam má přístup i veřejnost, nejen členové společnosti GOSCHA, se uskuteční 21.12. 2014 od 10:30 v Klubu Lávka, na Novotného lávce 201/1
Informaci o celém programu, jak koupit vstupenku a další podrobnosti najdete na stránce věnované této akci na webu GOSCHA.  Drobný informační článek naleznete již i na našem webu ZDE

Jako každý rok, i letos se bude konat vánoční procházka s Evou Puklovou, tentokrát na Vyšehradě. Sraz je 26.12. 2014 ve 13:30 u rotundy sv. Martina  Foto

Před nedávnem, 2.12., jsem vás informoval, že chlapecký pěvecký soubor Bruncvík má novou zkušebnu a potřebuje tam provést nějaké úpravy a zvl. pak také zvukotěsné dveře. K získání potřebných peněz byla vyhlášená akce, s níž jsem vás seznámil a mnozí jste reagovali. Nicméně se stává, že i když chcete nějaké prostředky poskytnout, tak to nejde, jelikož dárce nemá zřízen internetbankig. Proto, aby i ti, kdo nemají a ani netouží si zřídit internetbanking, mohli přispět, pakliže chtějí, prosím napište vedoucí souboru Bruncvík Lence Pištěcké na její mail lenkapistecka@seznam.cz a domluvte se přímo na způsobu provedení daru. Děkujeme.

A ještě před dalšími, pravidelnými články, zařazuji další ukázku přijatých poselství na našem semináři. Tentokrát na DŠ Harmonie, 11.-14.12. ve Skokovech a také posílám návod k očišťování se od ZN s temnými entitami, který používá Honza Kolář.Pravidelné poselství Mistra Hilariona tento týden není. Marlene uveřejnila zprávu, že energie, které přicházejí a které vnímá, jsou tak silné, že jí způsobují potíže se napojit a poselství přijmout. Nicméně uvádí, abychom se podívali na poselství z 5. - 12.1.  2014 a zamysleli se nad jeho možnou aktuálností. Každý dle sebe. Proto vám toto poselství přikládám k mailu pro připomenutí.

V tomto předvánočním týdnu přinášíme také předvánoční poselství Kryona. Lee Carroll přijal toto poselství s názvem "Sedm slibů osobního Boha" 5.12. 2009 a Kryon v něm jasně mluví o tom, co toto období pro nás znamená, jak ho prožíváme a nabízí, při té příležitosti určité sliby. neboli dary osobního Boha. Je to poselství opravdu velmi krátké - necelé 4 stránky na nichž se Kryon dotýká základů života a nejen to, předkládá i jeden dar, jeden z těch sedmi, který asi mnohé překvapí. Tak vám přeji, abyste si poselství užili a dokázali všechny ty dary si správně uvědomit a přijmout.

Dalším poselstvím pro tento čas je poselství AA Michaela, které přijala Natalie Glasson a které má název "Léčení zlomeného srdce". Stručně, je to o srdeční čakře, o vnímání energií Stvořitele, o rozvinutí vibrací lásky na planetě, o tom, kdy a proč se nám srdeční čakra uzavírá a jak ji udržovat otevřenou. AA Michael vysvětluje význam lásky k sobě samému, jakož i bezpodmínečné lásky i čím tato láska je. Věnuje se vysvětlení stavu osamělosti a podává příklady afirmací.

Ani tento týden nechybí pravidelný týdenní astrologický komentář od astroložky Petry Nel.

Pozvolna se blíží konec roku, čas bilancování. A tak jistě nebude na škodu si připomenout, co o letošním roce a s výhledem na roky příští psala astroložka Eva Prokešová. A to jak při pohledu na ČR, tak i při pohledu na světový vývoj.  Proto zařazuji dva články na to téma.
První má název "Příští rok budeme rádi, že máme Zemana, tuší astroložka Eva Prokešová".
Druhý článek má název "USA čeká průšvih, který odneseme i my. Rusko zažije úspěch. Politicko-hospodářská předpověď astroložky Evy Prokešové". Z tohoto druhého článku, z jeho astrologického výkladu, si lze uvědomit momentální souvislosti v jejich kontextu, uvědomit si co a proč se děje a které síly jsou které.
Pod tento článek jsem pak ještě připojil článek, rozhovor s Antonínem Baudyšem s názvem "Jako astrolog na dění už nekoukám", který vhodně doplňuje předchozí globální astrologický výklad Evy Prokešové.

A po malém zpětném nahlédnutí pro ujasnění si situace a všech souvislostí se můžeme zaposlouchat do podrobného výkladu Evy Prokešové pro ČR na rok 2015. Poznamenávám, že je to výklad vč. astrologických vazeb, ne jen konstatování výsledků. Dobré je, že Eva Prokešová poukazuje na mezinárodní spojitosti. Velmi zajímavá přednáška.

Prognóza pro Českou rep. na rok 2015: Eva Prokešová v Astrologické asociaci, asi 95 minut, 

Přeji všem pohodový, radostný 3. adventní týden

Láďa

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 5.1. 2013 - 12.1. 2014                 

Milovaní,
nastává čas zrychlujících se změn a bude to čas, kdy bude přicházet mnoho informací, z kterých bude lidstvo šokované či zmatené, jak se bude snažit pochopit, co se děje. Do rozšiřování mnohých těchto informací budou zapojené i hlavní sdělovací prostředky. Je to důležitý budíček pro všechny obyvatele Země a v srdcích a duších probouzejícího se lidstva se rozsvítí mnoho světel. Je to čas, na který jste se připravovali a v této době, kdy se lidé budou snažit porozumět, budou váš klid a vaše vyrovnanost nezbytné pro vyvažování rovnováhy v energetickém poli Země.

Mnoho z vás si začne vzpomínat na důvod a smysl své přítomnosti zde na Zemi a bude tiše pokračovat, nenápadně a bez fanfár, ve své každodenní světelné práci. Tak tomu bylo vždy u naší pozemské posádky a pomohlo to vám všem zůstat nepozorovanými a téměř neviditelnými. To se začne v dohledné době měnit – protože vy, světelní pracovníci světa, budete nápadnější díky světlu, které vyzařujete, a lidi kolem vás bude zajímat vaše odlišná vyrovnanost a klid. Když každý z vás vyzařuje frekvence lásky a radosti, míru a harmonie, má to na lidi účinek, nemohou si pomoci a reagují pak mnoha různými způsoby, podle své míry porozumění.

 

Používání alchymistické síly/kouzla mluveného slova se stane důležitějším než kdy dřív, neboť tato práce je záměrem poháněným tvořivou silou nepolevujícího úmyslu a opakování. Stále víc vás objevuje, že je důležité dodržovat tyto své denní aktivity, protože vidíte a zakoušíte jejich výsledky, jež se manifestují ve světě kolem vás. Buďte v přítomném okamžiku, nejvíc, jak jen to je možné a starejte se o svou fyzickou, mentální, emocionální a duchovní pohodu. Dříve než dáte ostatním, musíte nejprve dát péči sobě a milovat sebe a tento aspekt uvědomování si vaší role v tomto životě na planetě je naprosto nezbytný. Dělejte v každém okamžiku to nejlepší, co umíte a důvěřujte tomu, že se vám dostane vedení a podněty, jež jsou třeba pro váš další krok.

 

Většina z vás je teď schopna držet více energie a tím, jak z vašeho nitra odcházejí a vytrácejí se poslední pokřivená schémata/vzorce, můžete přijímat, vstřebávat a integrovat více světla než kdykoli před tím. Každý z vás je mocná elektrárna, schopná utvořit na planetě mnoho dobra díky své schopnosti ukázněně se soustředit na úkoly, které k vám přicházejí. Vždy jste byli a i nadále budete provázeni svou Světelnou rodinou, aby mohl být dosažen a prožit nejlepší možný výsledek pro nejvyšší dobro všech. Nikdo z vás nekráčí po tomto světě sám, ve skutečnosti by hodně z vás překvapilo zjištění, kolik bytostí vás doprovází ve vašem každodenním životě tady na Zemi.

 

Zkoušejte se naladit na naši přítomnost každý den a udělejte si čas na kontemplaci a splynutí/spojení o samotě. Vzduch kolem vás doslova překypuje formami života z vyšších dimenzí. Když se naladíte na přírodu, obdržíte vědění, podporu a vedení pro nejlepší cestu vpřed. Někdy stačí, abyste byli tam, kde právě jste, protože vaše přítomnost v tom místě naplňuje vyšší záměr. Buďte nezaujatými, samostatně stojícími pozorovateli znamení kolem vás a následujte podněty ve svém srdci. Jste v bezpečí, jste milováni a jste provždy chráněni. Udržujte se klidní uvnitř i vně a jako kouzelné a zlaté vesmírné dítě, jímž jste, se cesta před vámi automaticky otevře, když nastane ten správný čas.
Do příštího týdne…

Já JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

     
Sedm Slibů osobního Boha
 

Tento Kryonův channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Salt Lake City, Utah, USA

5. prosince 2009

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.

A budou tací, kteří řeknou, že spojení mezi Lidskou Bytostí a Kryonem se uskutečnilo příliš rychle, než aby to mohla být pravda. Řeknou, že je to hlas Lidské Bytosti, která předstírá channelování. Že to je tentýž hlas, který poslouchají již pět hodin. (Lee během tohoto workshopu již několikrát hovořil - pozn. překl.) Tato slova jsme říkali již mnohokrát. Ti, kteří chtějí vidět a cítit energii, vědí, že se toto místo změnilo a tato komunikace je skutečná. Doprovod započal svou cestu – míří zezadu dopředu, dokud nedosáhne pódia. A někteří to cítí a jiní ne. A říkáme to, co jsme říkali dříve: Pokud tomu nevěříte, toto není čas pro to, abychom vás přesvědčovali. Žádáme vás jen, abyste otevřeli svá srdce a umožnili to – na okamžik. Co když je to skutečné? Co když je to skutečné? Dovolili byste Duchu, aby se vás dotkl, aby vám ukázal kým je? Bylo by to příliš? Co můžete ztratit?

Pak jsou zde i ti, co vědí, že toto je ten čas – přesně jak byl předpovězen. Vědí, že na druhé straně závoje je energie, kterou nazýváte Bůh nebo Duch, že je to rodina, a ta je s vámi spojená. Vědí, že tento proces je dokončením toho, co se zde odehrává, v této době. Tento proces hovoří k mnoha z vás najednou. Zároveň je to proces, který patří vám osobně. Nemusí k vám hovořit těmito slovy a tímto jazykem, ale je to stále tento proces.

Je možné, že slyšíte Kryona, kousek stvořitelovy energie, která k vám přichází ve vaší realitě prostřednictvím channelera, který zde sedí na židli? Někteří řeknou ano, jiní řeknou ne. Toto je tedy pro ty, kteří rozumí a věří. Je to pro ty, kteří se shromáždili v této místnosti. Poselství pro všechny, ale zejména pro tebe.

Některá naše poselství hovoří o fyzice, o konceptech, o předpovědích a faktech, ale toto je o jednom zvláštním ročním období. O jakém? O tom, kterému říkáte „Svátky“ (myšleno Vánoce – pozn. překl.). V linearitě a kultuře, v níž jsem v této chvíli, je to čas vyhlašování víry v Mistra Lásky. A tak se toto období stává svátkem Lásky. Čas dávání dárků a také čas velkého stresu (Kryon se usmívá).

Přeji si dát vám něco ze své perspektivy jako dárek k těmto svátkům. Jestliže to chci udělat správně (přesně), budu muset znovu mluvit o případu singularity mého partnera. Dalo by se říct, že jde o rozšíření channelingů, které vám nabídl během těchto několika týdnů.

A tady je můj dárek, který jsem nazval: „Sliby od osobního Boha“.

Ó, drahá Lidská Bytosti, ve způsobu vašeho myšlení je tak velká singularita! Je to vaše předpojatost, takoví prostě jste. A každý z vás, včetně mého partnera, to tak má. Učíte se, jak se tomu vyhnout. Učíte se, jak to přelstít. Ale jak se Lidská Bytost naučí myslet jinak? Ve vaší realitě tato singularita vytváří jednu Duši, jednu Lidskou Bytost, jednu Pravdu, jediného Boha, jednu víru, jedinou správnou cestuzatímco ostatní správné nejsou. To je předpojatost, že?

A v tom je vytvořeno to, čemu se říká Zákony Člověka (lidské zákony). A ty vám řeknou, jak to funguje. A jak říká můj partner – zákony se mění v závislosti na „krabici“, do které vstoupíte. 

A já vám chci předat pravdu - z mé perspektivy. Chci odstranit tuto předpojatost. Na okamžik vás vezmu do kruhu. Budu vás držet za ruku a povím vám o Bohu a jeho slibech. V tomto velkém Posunu v období těchto svátků, čase lásky, to chci zdůraznit a proto vám povím o slibech.

Ó, nebude to dlouhé, ale v energii, ve které je toto předáváno, je láska tak silná, že přetrvá věky. Předám toto poselství svému partnerovi takovým způsobem, aby to popsal správně a úplně. Nese se skrze Akášu, přes stvoření planety, ještě před příchodem Lidské Bytosti a přináší vám sliby Stvořitele, abyste mohli sedět na těchto židlích, slyšet to a rozhodnout se, co to pro vás znamená.

Slib číslo jedna

Nezní to jako slib, je to kvantový atribut. Nezní to jako slib, spíše jako prohlášení, ale je to slib.

A tady je základ všech základů: Pravda je LÁSKA. To je pro vás kvantové prohlášení, protože to všechno je zneváženo „těhotnými potenciály“ nedorozumění. Pravda znamená tolik věcí pro tolik lidí! Pravda znamená tolik věcí pro tolik lidí… Pomyslete na to, že pravda o Bohu, o životě, o všech doktrínách na planetě a o všech faktech… je láska! A je to Láska, kterou Bůh miluje Lidstvo a kterou Lidstvo miluje Boha.

Je to kruh, který nemůže být oslaben (zmenšen) intelektem. Je to kruh a pravda, která nemůže být zničena (přetržena), protože to není přímka. Je to kruh a vždy bude. To je Odhalení. Pravda je Láska. A kolem toho, jak věci fungují, můžete vystavět paradigmata, jaká jen budete chtít. Můžete kolem toho vytvořit kroky (úrovně, postupy), pokud si to zvolíte. Můžete vytvořit doktríny, pokud chcete. Můžete si zvolit, že se vás to nebude týkat, ale nikdy nemůžete přerušit (zničit) tento kruh. Nemůžete umlčet lidskou intuici.

Nuže, to je slib číslo jedna: PRAVDA JE LÁSKA. Slib, který se nikdy nezmění. Pokud byste to chtěli obsáhnout jediným „akčním“ slovem, pak by to bylo slovo „Odhalení (Objev)“. Můžete to objevit? Intelekt přemýšlí, jak se dotknout tváře Boha, jaké jsou postupy. Žádné nejsou! Když se matka poprvé dotkne tváře svého novorozeného dítěte, kolik kroků (postupů) při tom udělá? Kolik knih jsi musela přečíst, matko? Šlo to ze srdce, že? Dotkla ses poprvé tváře novorozeněte, které právě vyšlo z tvého lůna. Pamatuješ si to? Poprvé. A takový je tento slib.

 

Slib číslo dvě

Jste Rodina. Slib je tento: KAŽDÁ LIDSKÁ BYTOST BÝVALA ČÁSTÍ BOHA.  To je slib. Není to jen prohlášení. Je to dar, který vám přináším. Informace, kterou potřebujete znát.

Rodina Boha je mnohem větší než si myslíte. Rodina Boha zahrnuje vaše Akášické záznamy - všechny Lidské Bytosti, kterými jste byli, všechna jména, která jsou tam zapsána, všechny energie duše, které jsou částmi srdce vašeho Vyššího Já, a Duši – vše, čím jste a vše, čím jste zde byli ve všech těch inkarnacích. To je Rodina. Spojte to s těmi zde v místnosti, jejich dušemi a jejich Akášou. Spojte to s esencí Boha – to je Rodina!

Kryone, proč je tohle slib? Co tento slib znamená?“ Je to slib, který říká, že to tu má smysl. Že tu jen tak náhodně neposkakujete kolem bez jakéhokoli směru. Je to tvoje volba, člene rodiny. Pokud pochopíš, že tě obklopuje energie, která vytváří silné vedení s určitým smyslem, první reakcí bude velké AHA. Tím jsem vám sdělil skutečně NĚCO. Druhou reakcí bude mír. Kde je smysl (účel), tam je mír. A to je číslo dvě.

 

Slib číslo tři

Číslo tři je pro mne těžké vyjádřit, neboť je spojen s opravdu intenzivní emocí. Tohle je skutečně osobní Bůh. Osobní, protože jste jeho (sou-)částí. Osobní, protože zná vaše jméno. Ne jméno Lidské Bytosti, ale jméno vaší Duše. Jméno vaší lekce života. Jméno vašeho kvantového Já. Jméno Světla, kterým jste, když nejste zde (na Zemi). Vím, kdo jste. A ví to i každý kousek stvoření. Hleděli jste někdy na přírodu a žasli nad její krásou? Seděli jste někdy na místě, kde jste byli naplněni takovým množstvím krásy, že to prostě zaplavilo vaše smysly a rozplakalo vás to? Stalo se vám to? Pokud ano, pak víte, že jste právě byli rozpoznáni každou skálou a každým stromem, i větrem, který vás hladil po tváři a šeptal vaše jméno. Jste součástí Stvoření a právě jste se setkali sami se sebou. (Kryon se usmívá.) Proto lidé pláčou nad krásou. Když stojí na vrcholu hory, obloha je čistá a vychází slunce, pláčou. Nemůžou si pomoct, protože zem (hlína) je zdraví, sníh je zdraví, esence samotné přírody zpívá jejich jméno. My vás známe. To je slib osobního Boha.

Nejsme sochy, nejsme doktríny, nejsme od vás daleko a nejsme ani na nebesích. Jsme u každého úderu srdce Lidské Bytosti. Je to krásné. A základním slovem je Objev (Odhalení).

 

Číslo čtyři

Záleží nám na vás. „Proč by se Bůh staral o Lidské Bytosti? Bůh je tak velký a lidé jsou tak malí! Bůh stvořil Vesmír! Jak malá musí Lidská Bytost být (v porovnání s tím)!“

Jak velké je vaše Vyšší Já? Nemáte ani ponětí. Je to vesmírná přítomnost (přítomnost vesmíru), která má jméno, identitu, není jednotlivá. Nemohu vám to popsat. Účel Vyššího Já je součást samotného Stvoření. Je kouskem Boha, který je Bohem. Je to část, od které jste se oddělili, když jste sestoupili, abyste se stali Lidskou Bytostí. Jste to Vy v obleku Boha. Když se podíváte na nebe, když se díváte na Mléčnou dráhu, jste to vy v obleku Boha, který je Vesmírem. A jemu na vás záleží. Záleží mu na vás dost na to, aby znal vaše jméno. Záleží mu na vás tolik, že když se rozhodnete spolutvořit, když se rozhodnete zatlačit na ty dveře poznání, když se rozhodnete být milováni – je tu! Nemůžete zničit ten kruh. Ó, můžete ho ignorovat – a mnozí to dělají – lehkovážně, jako by se jich pravda netýkala. Ale nemůžete zničit ten kruh. Pravda je Láska.

Číslo pět a šest jsou naplněny příslibem. Toto jsou nové sliby. 

 

Pátý slib

Hluboko ve vaší Akáše je všechno, co jste se kdy na této planetě naučili. A je zde slib, že se nikdy nemůžete pohybovat zpět – všechno, co jste se kdy naučili, v ní zůstane. Toto jsou nové časy. V tom, co nazýváte metafyzikou – což znamená jednoduše způsob, jak věci fungují – je něco přidáno a je to toto: Vaše „spirituální nádoba“ obsahuje veškeré informace o tom, co jste se naučili ve všech vašich minulých životech a je udržována od života k životu. A příště, až dorazíte, bude stále v činnosti. To je náš slib, drahé Lidské Bytosti. Poslouchejte mě – příště, až dorazíte na tuto planetu, mohli byste si zvolit otevřít tuto nádobu s vašimi znalostmi a „vylít z ní“ šamana, kterým jste bývali, a vše, co jste se naučili v roce 2009, 2010, 2011… až do posledního výdechu? Vše, co je vaše, čemu říkáte znalosti, osvícení… znovu vstoupí. A vy si to můžete vzít nebo to nechat být.

Jak se vám líbí tento slib? Svobodná volba možná způsobí, že to nebudete chtít. A to je svobodná vůle. Ale pokud budete chtít, vzpomenete si… A vzpomenutí si je aktivní slovo v tomto slibu, protože aniž byste věděli, kým nebo kde jste dříve opravdu byli a jak jste se to naučili, vylije se na vás moudrost věků a vy to zpracujete a půjdete dál. Nikdy se to nebudete muset učit znovu.

Můj dnešní slib můžete vnímat velmi dobře, protože zde sedím a dívám se na tuto skupinu a každý jeden z vás se vrátí. Nenecháte si ujít to, co jste začali. Nezmeškáte to, co jste začali.

 

Číslo šest

Ten je nový. Je to slib, o kterém Kryon nikdy nehovořil. Je to slib nové energie a kvantového vědomí. Dávej pozor, můj partnere, jak toto pojmenuješ. Nech zaznít pravdu, která v tom je, a také sílu Akášické kvantové mysli.

Lidé se stávají kvantovějšími. Jde o propojení s Akášou, o kterém hovořím už roky, a v těchto měsících jsem vás vybízel, abyste Akášu dolovali – to znamená, abyste šli a vyzvedli si atributy, které už jsou vaše, které jste získali v tom, co nazýváte minulými životy a čemu my říkáme energie současného života - v polévce toho, kdo jste.

A tady je něco nového. Teď (pro to) máte vědomí, touhu a přání a s tím přichází Akášická volba. Teď poprvé vám říkám, že už teď si můžete zvolit určité atributy vaší Akáši pro dobu, kdy se vrátíte. S čím jste bojovali v minulosti – s náhodností pohlaví, kterým budete, kde budete žít… a víc. Říkám vám, že nad tím nyní máte kontrolu. A s opakovaným Akášickým záměrem plně s použitím vaší dynamické kvantovosti si můžete fyzicky zvolit, co se stane příště.

Poslouchejte mě: Jste hluboce spojeni se svým partnerem a nedokážete si představit, že byste byli bez něj? Poslouchejte. Co jsem vám řekl, je pravda, je to láska. Možná jste tak hluboce zamilovaní do toho, s kým jste, nebo s kým budete, nebo s kým jste byli a nechcete žít bez něj. Nechcete, aby to tímto životem skončilo. Chcete s ním být i příště. Možná jste někoho ztratili. Máte možnost toto vyžadovat od Akáši. To je nové. Dokonce i v partnerství. A s jejich svolením, a oni vám ho dají, můžete uzavřít dohodu, že se znovu setkáte a budete pokračovat ve vašem vroucím vztahu.  

A to je jen začátek. Co je vaší touhou? Užíváte si pohlaví, které nyní máte? Tak ho zopakujte. Oblíbili jste si talenty, které máte? Chcete je zlepšit? Pak to požadujte.

To je poprvé, co vám předáváme tuto informaci. Je to moc kvantového myslitele / kvantově smýšlejícího – podívat se do Akáši a nachystat ji na příště. Je zde možnost objevu (odhalení).

A to nás přivádí k poslednímu slibu – tomu nejjednoduššímu, který se nikdy nezmění.

 

Sedmý slib

Nikdy nejste sami. Prohlásili jsme to už v úplně prvním channelingu, který jsem předal před dvaceti lety soukromě mému partnerovi. Toto jsou slova, která uslyšel: „Jsem Kryon z Magnetické služby a ty nejsi nikdy sám.“ Nejste singulární (oddělení). Ve 3D zrcadlo říká, že jste. Kdybyste měli multidimenzionální zrcadlo, viděli byste pravdu. Obklopují vás vaše kousky a části – průvodci, pomocníci, andělé. Jakkoli nazýváte anděly, cokoli si myslíte, že jsou – klidně jim můžete dávat jména a jestli vám to dělá dobře, přidávejte jim křídla a kůži. Provolávejte jim slávu, dávejte jim jména – to ale není to, kým jsou. Ó, je to ještě větší. Ani oni nejsou jednotliví. A vy nikdy nejste sami. Ve vašich nejtemnějších chvílích – nikdy nejste sami. 

Chci, abyste si to pamatovali v okamžiku vašeho posledního výdechu, těsně předtím než přijde Světlo, aby tam nebyl žádný strach, až se setkáte s Rodinou. A objevíte, že vše, co jsem vám dnes řekl, je přesné a pravdivé. A nejdůležitější slova jsou: VZPOMENUTÍ SI a LÁSKA.

 

Toto je sváteční poselství. Je to sváteční poselství pro každého a nejen k oslavě těchto svátků. Protože pravdou je, že každičký den může být takový – pokojný, celistvý, plný moudrosti, bez bolavého srdce, bez obav, s Akášickým věděním a slibem pro budoucnost.

Toto je Kryonovo dnešní poselství. A budou ti, kteří pochopí, že hovořím přímo k nim. A jedním z nich je můj partner.

A tak to je.

 

Kryon.

Poznámka ke kopírování:
 

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/ - Seven Promises from a Personal God (MP3 - 28 min.)

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Láďa M. pro www.transformace.info  a pro www.kryon.webnode.cz. Korekturu provedla Marie Kuchařová. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

Léčení zlomeného srdce
Archanděl Michael

přijala Natalie Glasson  14-11-14

 

 

      Já jsem Archanděl Michael a přináším konejšivý balzám světla, aby jemně a snadno vyléčil vaše srdce a všechny myšlenky, emoce a pocity spojené s vaší srdeční čakrou. Mou rolí je přivést vaši srdeční čakru do světla a láskyplných vibrací Království andělů, abyste pokračovali v rozpoznávání Stvořitele v láskyplných energiích svého srdce.

      Srdeční čakra se velmi rozpíná, její energie a možnosti jsou mimo jakoukoli představitelnou myšlenku. Vaše srdeční čakra je na fyzické úrovni klíč k odemčení a zakoušení energie a vědomí Stvořitelova srdce. Představte si, že jste srdeční čakrou Stvořitele; má kapacitu milovat na obrovské, bezmezné a extrémní úrovni. Nic není příliš malé či velké, příliš důležité či nedůležité, aby nemohlo být absorbováno láskyplným srdcem Stvořitele. Když se propojíte do své vlastní srdeční čakry, propojujete se do srdeční čakry Stvořitele, čerpáte, předáváte a prožíváte nejvyšší lásku Stvořitele - lásku, která nemá hranice ani omezení. Čím více se propojujete se svou srdeční čakrou a vidíte ji, vnímáte a uznáváte ji jako portál a neomezenou bránu ke Stvořiteli, tím více rozvinete svou kapacitu lásky pro všechny situace a zkušenosti. Láska je léčivá a pravdivá; když pozvednete svou kapacitu lásky, umožníte sami sobě stát se vědomím a energií projeveného Stvořitele.

      Jsou vám přinášeny určité situace a zkušenosti, které přitahuje vaše duše, aby zvětšily vaši kapacitu lásky. Mohli byste říci, že brána vaší srdeční čakry je příliš malá pro intenzivní a nejvyšší lásku Stvořitele, která se potřebuje projevovat skrze vás. Proto, aby vibrace lásky na Zemi mohla být vyjádřena, je třeba prolomit určité iluze a staré zvyky, ukončit je, vymazat a rozpustit je, aby bylo lásce umožněno přinést nové vědomí, abyste je mohli přijmout. Zlomené srdce, které do srdeční čakry přináší zkušenost bolesti, se může zaktivovat za nesčetných okolností, jako jsou malá zklamání až po velké ztráty všech forem. I když vaše současné prožitky a situace mají svůj důvod, význam a schopnost vás něčemu naučit, hlavním účelem je růst, rozšíření a poskytnutí svobody vaší schopnosti milovat. Máte schopnost milovat za hranice všeho, co si vůbec dokážete představit a přesto můžete uvíznout v určité kapacitě možného sdílení lásky s ostatními i se sebou.

I když lidstvo začíná duchovně růst i bez toho, kdy je bolest aktivátorem, mnoho lidí zažívá ve svých realitách situace, které způsobují pocit zlomeného srdce; je to proto, že vámi prochází Věk lásky, čistí všechny nepotřebné energie a žádá vás, abyste milovali a byli láskou. Rozšíření srdeční čakry je klíčem k přijetí a obdržení lásky Stvořitele. Jestliže cvičíte rozšiřování své srdeční čakry, pak jste možná objevili, že zažíváte ve své realitě méně bolestivé situace. To vaše připoutání k bolestivým situacím působí vašemu srdci pocit, jakoby se lámalo. Budete-li stále zaměřeni na nekonečné rozšiřování své srdeční čakry, budete tím vždy lehce a bez námahy uvolňovat omezení v lásce a tak budete ve skutečnosti prožívat více lásky ve své realitě. Věk lásky předkládá otázku: kolik lásky je možné prožívat a může láska existovat v každém aspektu vašeho bytí a reality, ve všech vztazích, tvůrčích počinech a zkušenostech? Odpověď je 'Ano', nyní je čas lásku cítit, vnímat, uznávat a zažívat ji.

      Všichni očekávali Věk lásky; jeho smysl je zvýšit vaši kapacitu lásky a vyjadřovat neomezenou lásku Stvořitele.

      "Dnes snadno a bez námahy rozšiřuji svou kapacitu lásky - být jí, dávat ji a přijímat ji."

   "Umožňuji své srdeční čakře snadno se rozšiřovat a nechť mnou dnes protéká láska Stvořitele."

Toto jsou dvě afirmace, které vám mohou pomáhat obzvláště, když si je pro sebe řeknete ráno po probuzení a dáte si tím záměr pro svůj den. Když se objeví ve vaší realitě okamžik nějaké výzvy, můžete si také připomenout jednu z těchto afirmací.

      Možná, jako pracovník světla zjistíte, že dokonce i v bolestivých situacích se vaše srdeční čakra opravdu nikdy neuzavře. I když prožíváte bolest a emoce jsou aktivované, můžete stále vnímat a přijímat lásku a otevřenost své srdeční čakry. To je díky všem vašim duchovním cvičením a větší schopnosti odpouštět a soucítit.

Jestliže zjistíte, že se vám srdeční čakra v bolestivých situacích přece jen zavírá, je to ze strachu o své bezpečí a nevíra v cestu a v lásku a také nedůvěra ve Stvořitele. Je-li toto váš případ, pak je třeba vybudovat si důvěru ve svůj každodenní život a stálou ochranu, bezpečí a jistotu. Toho můžete dosáhnout tím, že si vybudujete hlubší propojení s energiemi mne, Archanděla Michaela. Já jsem odrazem vašich vlastních energií jistoty, ochrany a bezpečí. Když zavoláte mé energie a požádáte mne, abych vás chránil, miloval a vytvořil prostor bezpečí, vždy tu pro vás budu, jsem zkrátka vámi - odrazem síly ve vašem bytí.

      Jakýkoli pocit zlomeného srdce, zklamání, ztráty, utrpení, bolesti, odmítnutí a tak dále, vše má svůj smysl. Nezáleží na tom, co je to za situaci, smysl je vždy stejný. Má vás přivést zpět do centra lásky a vyzvat vás, abyste milovali sebe sama ve větší  míře. Vyzývá vás, abyste uznali velikost své lásky a že může zcela naplnit vaše bytí a realitu. Každá situace a zkušenost na Zemi má tento jeden účel; může být převlečen do vysvětlení jako například, aby vás to posílilo, pomohlo vám něčeho se pustit, něco vyléčit. Ale přesto tím nejopravdovějším růstem je zaměřit se na svou vlastní lásku k sobě a na svou schopnost prozkoumat a prožívat sebe-lásku v denní realitě. Můžete se sami sebe například zeptat: "Jak se mohu v této situaci milovat víc?", "Jak mohu sám sobě vyjádřit lásku?", "Jaké to je být milován sám sebou?"

      Osamělost je energie, do které vstoupíte, když nejste schopni milovat sami sebe bezpodmínečně. Je to oddělenost od Stvořitele a proto je tak bolestivá. Láska je jednota se Stvořitelem, kterou mají všichni božské právo zakoušet. Přijměte toto právo, protože jste to jedině vy, kdo si brání v bezpodmínečné sebelásce. Bezpodmínečná sebeláska je rovna přijetí a zažívání Stvořitele.

      Největší nástroj, ať už zažíváte smutek, bolest nebo utrpení, či nikoli, je zaměřit se na své bytí obklopené hluboce milujícími anděly a jednoduše nadechovat a vydechovat s koncentrací na svou srdeční čakru. Prociťujte lásku, která provází váš dech, je to jakoby se vaše srdce stalo vašimi plícemi, které absorbují dech a lásku a vydechují. Je to tak jednoduché cvičení a přesto tak hluboké svou možností rozšířit srdeční čakru, přitáhnout více lásky od vaší duše a od Stvořitele jak do srdeční čakry, tak do vaší reality a snadno z nich odstranit nepotřebné energie, iluze a strachy. Tak jsou zdraví, trvalý pocit pohody a rozvoj srdeční čakry neustále tímto jednoduchým cvičením podporovány. Zjistíte, že ve své realitě prožíváte méně náročné situace, díky hlubšímu zaměření na podstatu srdeční čakry a kapacitu lásky. Opakováním afirmace podle vlastního výběru při tomto cvičení umocníte tento prožitek. Příklady afirmací:

'Miluji se.'

'Přijímám svou lásku.'

'Jsem podporován a milován.'

'Láska naplňuje mé bytí i svět.'

 

Zdroj: https://www.omna.org/Home.html

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

Horoskop na období od 15.12. – 24. 12. 2014

Zrychlení

 

Přetrvávají aspekty z minulého týdne: Slunce s Jupiterem a Venuše s Neptunem.

Přidává se Mars v harmonickém aspektu s Uranem do 26. 12., který přináší větší zrychlení. Už se zdálo, že to není více možné. Díky tomu zvolíme opravdu jen to podstatné. Jinak tento aspekt přinese rozhodnost, odvahu, upřímnost a pravdivost, která může být až „krutá“.

Pozor na přílišný individualismus, tvrdohlavost a nezávislost. Pokud budete mít potřebu se za každou cenu prosadit, mít pravdu, soupeřit s druhými, být všude první, u všeho být a všechno stihnout, pak jste se dostali do opačného směru, než máte být. Jen ten, kdo nezná sám sebe, nemá sebeuvědomění, potřebuje dokazovat a soupeřit s druhými.

V tento čas je naopak potřeba spolupracovat, opustit boj a nalézat sounáležitost s druhými. Energie spojení Marse s Uranem se pak využije konstruktivně a pro blaho celku, firmy, rodiny…

Opatrně na riskování a rychlé jízdy. V této době je potřeba i hodně fyzického pohybu, aby elektrizující energie mohla projít. Tyto vánoční svátky rozhodně nebudou klidné ale akční. Stále nás bude „něco“ nutit dělat.

Venuše se 16. 12. dostává do konjunkce s Plutem v kvadratuře s Uranem v Beranu, Dračí hlavou ve Vahách a ocasem v Beranu.

Láska, hodnoty a tvořivost procházejí přerodem – smrtí a znovuzrozením. Nastává potřeba opustit individualismus, sobectví, bezohlednost a dát přednost partnerství, spolupráci, harmonii a oboustrannému vítězství. Opustit hru na oběť a viníka – v základním archetypu Kaina a Abela. Opusťte pocity viny a křivdy.

V partnerství projde vlna vynesení žárlivosti, majetnictví, manipulace, nečekaných zvratů, závislosti, vášně, osudovosti a hlubokých citů, které nejdou tajit. To, co partnerství dusí, vyjde na povrch, aby mohlo projít smrtí a znovuzrozením, které povede k prohloubení vztahu. I zde je potřeba opustit hru na oběť a viníka. Je potřeba nastolit rovnováhu mezi mužem a ženou. Uznat, že jeden bez druhého nemůže tvořit svět…

22. 12. v 00:10 hodin nastává zimní Slunovrat. Slunce vstupuje do znamení Kozoroha a ve 02:30 hodin nastává Novoluní, tím pádem to zásadně ovlivní již neděli.

Téma Novoluní a Slunovratu je stát se zralou autoritou vůči sobě samému. Stát se Mistrem sebe sama.

Krásný adventní čas.

Petra Nel Smolová

 

https://www.astrologiepetranel.cz/category/horoskop/

 

 

Příští rok budeme rádi, že máme Zemana, tuší astroložka Eva Prokešová
23.3. 2014

ROZHOVOR Odjakživa lidé, včetně těch na nejvyšších postech, vzhlíželi ke hvězdám a k osobám, co v nich uměly číst, aby věděli, jaký osud a události jsou v nich napsané. Dělají to mnozí i nyní, i když většinou potají, zatímco navenek mnohdy hovoří o astrologii jako o pavědě.

Jelikož za vše může vždy nakonec hovořit to, do jaké míry se předpověď ukáže pravdivá, ParlamentníListy.cz nechtějí dělat arbitra v tom, co je nesmysl a co možná něco mezi nebem a zemí. Povídaly si s astroložkou Evou Prokešovou o tom, co ve hvězdách vidí ona - hlavně z pohledu politického vývoje.

Vystudovala jste Vysokou školu ekonomickou, prý jste byla i na gymnáziu jedna z nejlepších matematiček ve třídě. A teď jste astroložka z povolání. Jaké cesty vás k tomu přivedly?

Ano, zejména spolužáci při srazech třídy našeho gymnázia se dost podivují nad tím, kam jsem se posunula. Hodně lidí na astrologii pohlíží jako na nějaké šarlatánství, ale já říkám, že to je hodně o matematice, je to věda. Původně jsem studovala na VŠE, kde jsem nastoupila na zahraniční obchod. Fakulta se však přejmenovala na Fakultu mezinárodních vztahů. Poté jsme pracovala v reklamě a marketingu postupně ve třech zahraničních firmách. Když přišly děti, přemýšlela jsem, jak vše ideálně skloubit a v době těch úvah přišlo volání divočiny v podobě astrologie. Byl to ten typ úplné náhody, který později ovlivní celý váš život.

Koneckonců už jako malá jsem jezdila do Sušice a tam fungoval jasnovidný farář, všichni mu říkali Ferda… To bylo takové první setkání s ezoterikou, které na mě udělalo dojem. Ale doma jsme měli v němčině knížky o znamení zvěrokruhu. Ty mě též přitahovaly a asi nakonec po mateřské, když jsem uvažovala jak dál, ovlivnily. V každém případě toho, jakou cestou jsem se dala, nelituju. I když je to možná těžší a nejistější, než kdybych zůstala v té firmě.

Na vašich webových stránkách se objevuje ale i informace, že nejste jen astroložka – nýbrž i astrokoučka a též lektorka. Předpokládám, že vše se točí kolem astrologie nebo třeba i kolem toho, co jste studovala? Tedy mezinárodních vztahů?

No, koučink je trochu zavádějícím pojmem, jsem hlavně učitelka. Velmi mě baví a těší předávat studentům nástroje pro to, aby se naučili vnímat vše, co jim může pomoci.

Astrologie je unikátní v tom, že přináší pohled na sebe sama zvenku. Pohled, který směřuje přímo do našeho nitra, tam, kde se formuje radost, motivace, seberealizace. Astrologie je tedy skvělým nástrojem sebepoznání a výchozím bodem pro práci na sobě. Je jedinečná v tom, že k základnímu přehledu osobnosti stačí datum, čas, místo narození a jediná konzultace – na rozdíl od klasické psychologie.

Astrologii nejraději učím. Výukou astrologie předávám studentům nástroj, aby se sebou dál mohli pracovat sami – zkoumali, bádali, poznávali. Prastarou vědu, která se po staletí předávala z učitele na žáka, se snažím podávat moderním způsobem dle mých předchozích zkušeností v byznysu.

Možná přece jen v něčem studium využíváte. Zabýváte se totiž mimo jiné také zpracováním horoskopů jednotlivých zemí. Prozradíte, co je třeba ve hvězdách pro ČR pro nejbližší čas?

Svět je vícevrstevnatý a my po něm chodíme se svými osudy. Rezignovat na to, co nám ty hvězdy připraví, nejde, takže si na to, co tam je připraveno, stejně naběhneme. Bez ohledu na to, ať víme, že nás nečeká nic dobrého. Podle toho, co se aktuálně děje na nebi, je jasné, že jsme – jak Česká republika, tak ale i celý svět - v nějakém výrazném vývoji. Ten nám nebude po vůli, ale musí se odehrát, aby se svět změnil… Nacházíme se v období transformace.

Dobře, to bylo tedy spíše obecněji. Když to vezmeme konkrétně, co má Česko ve hvězdách pro nejbližší období?

Horoskopem Česka prochází lákadlo moci. Jsou tam svody, vábničky… A to bude vše, co se bude dít,  prostupovat - kdo tomu ale podlehne, velmi pravděpodobně narazí. Na politické rovině je to jasné. Ale v takové té sféře v pozadí, šedé eminenci, budou v tomto období nejbližších let přicházet ještě lepší příležitosti než dosud. Takové, které půjdou lépe vytěžit. Ta šedá eminence v pozadí na tom vydělá. Nutno ale dodat, že se to týká všeho, nejen politiky…

Přirovnala bych to k nedávné olympiádě – přinesla nám hodně vítězství, medailí, ale také hodně takových těch 4. a pátých míst. To bude typické i v těch dalších oblastech. Lidé budou mít něco na dosah ruky, ale přesto na to nakonec nedosáhnou. Možná nám prostě některé věci nepůjdou, jak bychom chtěli a jak to původně může vypadat. Velký rozmach čeká ale i esoteriku. Schopní lidé z velkých firem budou něco hledat a pochopí, že ne vše se má spojovat s egem, ale s duší.

Takže má Česko před sebou dobré, nebo špatné období?

ČR má před sebou tři dobré roky – alespoň tak já to vidím. Nová vláda se bude snažit o jakési reformy.

Nepadne nám ta nová vláda, jak se občas objevuje v názorech i politiků?

To bych se divila, a to i astrologicky.

Dobře, takže vláda setrvá a ČR čeká dobré období. To zní pěkně. Dá se říci, co to může znamenat v praxi?

Co se má u nás stát dobrého, to se přihodí letos od února do dubna (2014). Pak ale vidím i dvě krize.

Před prázdninami a po prázdninách. Těžký bude tedy zřejmě červen a září. Bude to dle mého asi kolem peněz, stačí si vzpomenout, že loňské intervence ČNB byly též na podzim. Uvidíme, co se vyvine dál, budou tam první neshody vlády… Ta je totiž utkaná z různých energii a ty na sebe v tomto období narazí.

A pak je vidět v horoskopu to, že na konci roku dojde na tvrdou realitu i v souvislosti se sociální sférou a sliby, které byly učiněny. Ukáže se, že prostě na splnění těch slibů nebudou peníze. Je to logické, asi možná i bez horospkopu. Rok 2014 a 2015 přinese osvěžení a novinky, osamostatnění se – obecně. Tedy nejen z politického pohledu. Všichni budeme volit spíše individuální cestu. Pokud budou vznikat tlaky mezi státy, naučíme se volit také vlastní cestu.

Zajímavé. Takže se přikloníme více k Evropské unii?

Já jsem mimo astrologii velký eurooptimista, ale hvězdy to vidí jinak. Nastane zřejmě velká krize vztahů mezi námi a Evropskou unií v roce 2016 a bude souviset s celkovou situací ve světě a EU, víc než s námi samotnými. A zavedení eura? Nevidím, že bychom ho měli mít, že by k tomu nakonec došlo, tak uvidíme. Letos ale prostě stavíme základy proto, aby příští dva roky běžely. Nějak to nastartujeme, ale v dalších dvou letech se bude u nás inklinovat k nějakým rychlým řešením.

Tedy i radikálním?

Ano, asi i radikálním. Rozhodně nesystémovým. Vše ve snaze rychle vyřešit, aby to běželo, bez ohledu na následky. Můžeme na tom vydělat jen krátkodobě, pak doplatit. Nicméně ve srovnání se světem se dá říci, že tam bude podstatně hůř než u nás. My si uhájíme své. V r. 2013 se tu ale změnilo období, které po celou dekádu bude trvat – mám tím na mysli propojení politiky, byznysu a médií. Je možné, že si vybrakujeme do nějaké úrovně stát,  ale nyní v první řadě přijdou opravdu na nějaký čas růstové a zároveň zjednodušující procesy..

Když to tak poslouchám, je nějaký zásadní rozdíl pro zpracování horoskopu konkrétní osoby a státu?

Vývoj ve světě a vývoj států lze srovnat vcelku bez problémů s vývojem a horoskopem jednotlivce, člověka. I v těchto případech jde vývoj jednou dolů, jindy nahoru. Vše má ale nakonec nějaký svůj smysl, to zjišťujeme každý sám, a přichází na to i ty státy. Já myslím, že snad vše to vyhrocené dobouří příští rok. Pak to však bude ještě nějaký čas – roky - dojíždět.

Vím, že ke zpracování detailního horoskopu člověka je potřeba přesný čas jeho narození – nejen datum. Nevím do jaké míry je znám u našeho pana prezidenta, ale nedívala jste se alespoň podle veřejně známého data na to, jak mu jsou hvězdy nakloněny?

Bylo perfektně vidět, že ten loňský rok, co byl zvolen, byl pro něj moc těžký. Jsou tam vidět nutkání, která s sebou přinesla pak i jako výsledek to, jak se choval. V roce 2015 odhaduji, že Miloši Zemanovi poroste popularita a nakonec budeme velice rádi, že ho máme a budeme to oceňovat. Podotýkám, že čtu jen jeho horoskop, bez ohledu na můj názor.

 

Kdo je Eva Prokešová? (1971)

·         Absolventka Fakulty mezinárodních vztahů na VŠE

·         Šest let praxe v reklamě a marketingu mezinárodních firem

·         Během šestileté mateřské intenzivní studium astrologie u pánů Baudyšů a pana Starého

·         Od návratu z mateřské astrologická praxe

·         Jazykové vybavení: angličtina, francouzština, němčina

·         Od roku 2006 vede kurzy praktické astrologie, celoroční i intenzivní kurzy, jednodenní semináře

·         Od roku 2010 je též pravidelným hostem Snídaně s Novou

·         Místopředsedkyně České astrologické asociace

 

Zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Pristi-rok-budeme-radi-ze-mame-Zemana-tusi-astrolozka-311714

 

 

USA čeká průšvih, který odneseme i my. Rusko zažije úspěch. Politicko-hospodářská předpověď astroložky Evy Prokešové
17.3. 2014

JINÝMA OČIMA Astroložka Eva Prokešová nahlédla opět do hvězd, aby pomohla i z jiného úhlu chápat to, co se děje momentálně na Ukrajině. Odhalila – těm, kteří to jsou ochotni přijmout, že na dění na Zemi hvězdy mají vliv, co vše může být v pozadí a naznačila též, s jakými výsledky.

Vše, co jí hvězdy ukázaly, shrnula pak do sedmi základních bodů. Nutno předeslat, že Eva Prokešová může do svých prognóz promítnout i řadu odborných znalostí. Je totiž absolventkou Fakulty mezinárodních vztahů na VŠE, poté šest let pracovala v reklamě a marketingu mezinárodních firem.  

Ovšem zpět k tomu, co o tomto období, které přineslo víc napětí z hlediska mezinárodních vztahů, než může být milé, vyčetla z postavení hvězd a planet na obloze. Údajně se dá nyní podle ní hovořit o jistém naplnění osudu. Proč?

„Duben je z astrologického pohledu nejtřaskavějším obdobím roku 2014. S každým dalším dnem začíná být zřejmější, co a v jaké části světa můžeme očekávat. Nejvypjatější konstelace nastanou kolem 20. – 21. dubna. Pak se situace začne postupně zklidňovat. Tak intenzivní jako v těchto dnech už to letos nebude. Další výrazné dění očekávám poté až na počátku roku 2015. Vůbec už ale nemusí jít o Ukrajinu. Může to být pro změnu třeba opět Sýrie,“ uvedla pro ParlamentníListy.cz Prokešová.

Ukrajina - nástroj v rukou mocných. Bez ohledu na to, zda cíleně či nechtěně

Podle Prokešové je dobré k tomu, aby si jedinec mohl udělat obrázek o tom, oč jde na Ukrajině, nahlédnout do horoskopů Ruska a USA. „To jsou velcí hráči, kteří stojí na pozadí dění. A jim se v jejich horoskopech dějí věci! Dokonce v časové shodě, jen s opačným znaménkem. Zdá se tak, že z pohledu osudu jsou karty jasně rozdané. Přejí Rusku a stojí proti Americe. A to pravděpodobně na delší dobu, než si teď umíme představit a jsme ochotni si připustit,“ varuje astroložka.

Rusko tak prý podle ní v těchto dnech a týdnech testuje situaci a zkouší svoji sílu. Pro věci příští.

„Rusko je v přípravné fázi na příští rok. To pravé dění začne až s únorem 2015 a vydrží ve velké intenzitě až do roku 2018. A nutno konstatovat, že takovou řadu úspěšných roků, jakými budou tyto, Rusko dlouho nezažilo,“ předpovídá Eva Prokešová.

Podle ní tak v nadcházejících měsících lze čekat zhruba toto:

„V březnu dostalo Rusko příležitost k politickému zúročení svého mocenského postavení. Nezní to sice moc konkrétně, a tak duben přinese zaváhání a nejistotu. Prověří spojenectví Ruska – poněvadž ne všichni jeho dosavadní partneři mu budou jeho chování tolerovat. Nicméně již na konci dubna a v květnu se chování Ruska vrátí k původní přímočarosti a samozřejmosti. A bude dál testovat svůj vliv na mezinárodní prostředí a na svět. Od června do září se bude Rusko držet zpátky a bude se věnovat vlastním problémům. Není si totiž samo jisté dalšími kroky a podporou ostatních států. A protože necítí a nebude cítit na své jednání pozitivní odezvu, bude vyčkávat,“ popsala dále ParlamentnímListům.cz žena, která astrologii ráda mísí s politikou. Říká totiž, že hvězdy ji ovlivňují více, než si jsou mnozí ochotni připustit.

Případná protiakce USA je prý bez šance

Prokešová si všímá i toho, že Spojené státy jsou též v přípravné fázi na rok 2015. „Od března 2014 s obavami sledují, co se děje ve světě, a vydrží jim to až do listopadu následujícího roku. Nesouhlasí, ale nemohou s tím nic dělat. Je to další ze série problematických tranzitů, které běží horoskopem USA jeden za druhým od roku 2008. Šest let je dlouhá doba a Spojené státy začínají být vyčerpané. V roce 2015 se k tomu přidají ještě zásadní problémy s financemi, které převáží,“ upozorňuje Prokešová.

Doplnila, že současný měsíc březen přinesl obavy z dění ve světě. Vedle toho je však důležitým faktorem to, že existuje stále šance na apel a vyjednávání.

„Ta šance ale březnem končí. Naštěstí do konce roku 2014 průběžně přetrvává drobná naděje na nějaké smírné řešení. Naděje. Od dubna je jasné, že jakákoliv shoda – vyjednávací, názorová – je vyloučena. A přijdou pocity ohrožení. Vedle toho i zákulisní politická vyjednávání a rozhodnutí a příprava alternativních variant. Od května je jasné, že v tom celém sehrají roli i peníze. Finanční situace USA je totiž ohrožena, začíná se houpat, i když zatím snesitelně,“ popisuje Prokešová. A zamýšlí se i nad tím, co bude příčinou špatné finanční situace Spojených států, kterou jí prý hvězdy ukazují. „Mohla by to být hrozba nesplácení ruského dluhu. Je to ale jen první signál, v následujícím roce se finanční problémy USA ještě výrazněji prohloubí. Od letošního června pak přesto ale nastane ticho před bouří. Další problémy přijdou už na podzim 2014,“ domnívá se dále astroložka.

Podle ní se tedy zdá, že dění na Ukrajině bude eskalovat koncem dubna – začátkem května. „Mocnosti na to budou reagovat převážně v květnu a od června do konce roku se situace bude zklidňovat. I když rovnováha bude viset na vlásku, žádná třetí světová by z toho vzejít neměla,“ ujišťuje Eva Prokešová.

Při odhadování dalšího vývoje je pro ni prý klíčová úplně jemná rovina, která funguje souběžně v horoskopu Ruska i USA. Rusko od dubna 2014 do února 2015 váhá, zvažuje kroky. Není si prý jisté dalším postupem, necítí podporu ostatních států. Spojené státy naopak od března 2014 do ledna 2015 budou žít drobnou nadějí, že dění ve světě dopadne. Že na svoji stranu získají další spojence. Že by se mohla zadařit politická diplomacie. „Je to dvojice dosti neuchopitelných a nehmatatelných pocitů. Navzájem inverzní, zapadá do sebe jako puzzle,“ upozorňuje ještě Prokešová.

Příští rok bude přelomový

Rok 2015 přinese Spojeným státům ale těžko zvládnutelné finanční problémy, kterými načnou další kapitolu svých dějin. Naposledy se podobným způsobem nadepisovala kapitola v roce 2001, kdy útoky na Dvojčata zavdaly prostor pro kontrolu v řadě oblastí pod hlavičkou obrany proti teroristickým útokům. Teď přijdou problémy s dolarem, které potrvají – a ráda bych byla, abych se pletla ve výkladu – někdy do roku 2022. A protože USA jsou silnou ekonomikou a dolar je významná rezervní měna, o své problémy se s námi rychle podějí. Odhaduji, že na EU dopadnou s ročním až dvouletým zpožděním, pak se to začne týkat i nás tady v Česku,“ varuje astroložka před ekonomickým výkyvem, o kterém však mluví i řada odvážných ekonomů.

Všímá si pak ale toho, co uvedla na počátku – že zato Rusko bude od roku 2015 jen kvést. „Je paradoxní, že v této dvojici mocných nepoznám, kdo bude v roce 2015 hybatelem. Buď Spojené státy nezvládnou svoji finanční situaci a Rusko jim poskytne bratrskou pomoc, na které samo dostatečně vydělá – zvýšením ceny ropy... Podobně fungovalo v posledních letech Německo v Evropě. Nebo naopak bude Rusko tlačit na zájmy ohrožující USA, a ty nebudou mít sílu vzdorovat. Tak jako tak, silné roky Ruska trvají někdy do roku 2022, kdy se role buď prohodí zpátky nebo přijde úplně nové uspořádání ve světě,“ vidí ve hvězdách zajímavé politologické vývoje Eva Prokešová.

Pokračování procesu – ekonomicky nic moc… 

Podle Evy Prokešové vypjaté dění ve světě, jehož smyslem je změna úplně těch nejzákladnějších systémů, by mělo astrologicky trvat od roku 2012 do roku 2015. Znamená to tedy, že probíhá. Pak už prý budou lidé dobře vědět, na čem jsou.

Do roku 2022 je lepší počítat s tím, že by mohly trvat hubené roky. Nic víc, nic míň. Ekonomicky to opravdu nebude nic moc. Když bych se měla rozmáchnout hodně do budoucna, tak někdy po roce 2026 čekám cosi jako devadesátá léta minulého století. Asi se předtím ale musí něco stát, aby bylo zase z čeho růst,“ uzavřela Prokešová svůj výhled do budoucnosti. Co by se mělo před tím odehrát, však neupřesnila, a tak je na každém samotném, aby si dosadil budoucí vývoj a jeho možné scénáře.

 

Kdo je Eva Prokešová? (1971)

·         Absolventka Fakulty mezinárodních vztahů na VŠE

·         Šest let praxe v reklamě a marketingu mezinárodních firem

·         Během šestileté mateřské intenzivní studium astrologie u pánů Baudyšů a pana Starého

·         Od návratu z mateřské astrologická praxe

·         Jazykové vybavení: angličtina, francouzština, němčina

·         Od roku 2006 vede kurzy praktické astrologie, celoroční i intenzivní kurzy, jednodenní semináře

·         Od roku 2010 je též pravidelným hostem Snídaně s Novou

·         Místopředsedkyně České astrologické asociace

 

Zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Pristi-rok-budeme-radi-ze-mame-Zemana-tusi-astrolozka-311714

A. Baudyš
Jako astrolog na dění už nekoukám

Astrolog Antonín Baudyš na dotaz ParlamentníchListů.cz, zda si třeba nevšiml v konstelacích hvězd něčeho, co by mohlo ukazovat na další vývoj událostí ve východní Evropě, přiznal, že se horoskopům a astrologii již věnuje jen v omezeném měřítku.

Přesto připomenul některá fakta, která je třeba při vnímání toho, co se děje a jak se to může dotýkat každého, brát v potaz. „Do Ruska bude tak jako tak proudit stále více peněz. Už nyní je Rusko třetím největším držitelem devizových rezerv na planetě. Po Japonsku a Číně. Tak jako enormně zbohatla a podražila Austrálie v důsledku masivní těžby, tak je v podstatě jisté, že se Rusko časem stane nejbohatší zemí na planetě. Předpověděl to v českém prostředí už Miroslav Dolejší ve své slavné Zprávě o 17. listopadu napsané v roce 1990,“ poukázal Baudyš. Jak dodal, v té zmiňované zprávě se mimochodem zmínil Dolejší už tehdy, že dojde k rozpadu Československé federace, protože Rusko vznese nárok na návrat Slovenska do své sféry vlivu. A že dříve nebo později se též Libye a Sýrie stanou obětí vojenské agrese. „Klobouk dolů před jeho jasnozřivostí,“ poznamenal Baudyš.

Na Rusku si mnohý „vylámal zuby", upozorňuje Baudyš

Konstatoval pak též i to, že Rusko bylo cílem expanzivních snah posledních dvě stě let v kuse. „Jenomže - Napoleonovo velikášství si na Rusku vylámalo zuby. První světová válka vznikla na objednávku bank a exportu, aby otevřela trh čtyř monarchií: Německa, Rakouska-Uherska, Turecka a ... Ruska. O tom, jakým způsobem byli Lenin a Trockij financováni a podporování zejména J. P. Morganem a jeho koncernem US Steel, už se lze dočíst. Pokud tedy čtete a trochu hledáte… Historik ekonomie Antony C. Sutton toto ukázal přesvědčivým způsobem ve své knize Wall Street And The Bolshevik Revolution. A je to vysvětlení, které dává smysl. Na rozdíl od vysvětlení jiných. Historie se opakovala s Adolfem Hitlerem. Pro nacisty bylo obsazení ukrajinského, ruského a kavkazského prostoru úkolem, který si mohli ušetřit, ale investovali do něj naopak největší část svého vojenského potenciálu. A ne jinak je Rusko finálním cílem tzv. čtvrté říše, představované globálním kapitálem a jeho prozatímním centrem ležícím ve Spojených státech,“ upozorňuje Antonín Baudyš na historické souvislosti.

Rusko – největší gigant ve výrobě nafty a zásob plynu na planetě

Baudyš upozorňuje pak i na to, že k tomu, aby si člověk udělal obrázek o síle Ruska – tudíž i riziku, které z něj může pramenit, stačí nahlédnutí do jakékoli encyklopedie. „Rusko je největším výrobcem nafty a držitelem největších zásob zemního plynu na planetě. Největší zásobárnou dřeva na planetě. Třetí největší zásobárnou uhlí, třetím největším producentem energie, čtvrtým největším producentem jaderné energie. Čtvrtým největším zemědělstvím. Největším producentem ovsa, žita, ječmene a slunečnicových semen. Největším producentem azbestu, diamantů, niklu a paladia. Osmou největší ekonomikou světa a zemí s nejvyšším procentem vysokoškolského vzdělání z celého eurasijského prostoru,“ vybírá namátkou charakteristické údaje země, jejíž dalších kroků se svět obává a sleduje je s napětím.

Řeči o demokracii a lidských právech? Pohádka pro naivní veřejnost

„Jenže tato země je na tom prachbídně s kvalitou života, s korupcí a se svobodou slova. Nechali byste si však takové zlaté vejce nechat utéct před očima? Když je kapitalismus se svojí nekontrolovanou výrobou a neomezenou produkcí právě na nerostných surovinách absolutně závislý? Když už máte největší armádu na světě, vojáky rozmístěné v osmdesáti zemích světa a skrytě kontrolujete většinu vlád? Když otevřeně kontrolujete veškerý elektronický a informační pohyb na planetě? Když už jste prostřednictvím Světové banky a Mezinárodního měnového fondu úspěšně zplundrovali a vykradli tolik ekonomik světa? Když si můžete zaplatit převrat v kterékoliv zemi světa, protože jej platíte nekrytou měnou?“ ptá se Baudyš, který tyto úvahy napsal i v jednom ze svých aktuálních blogů na toto téma. Přitom přiznal, že se vůbec původně k dané záležitosti, kterou vnímá jako velmi složitou, vyjadřovat nechtěl.

Podle Baudyše přitom jediný důvod, proč síly korporátního fašismu zatím ještě Rusko neovládly, ekonomicky ani vojensky, je jedna osoba. Vladimír Putin.

„Do jeho nástupu šlo všechno jako po drátkách. A dodnes nikdo nenapsal, že Putin je nejschopnějším vládcem, jakého Rusko mělo od Petra Velikého. Nejsem jeho vyznavačem ani obdivovatelem. Ale elementární intelekt by měl stačit komukoliv k tomu, aby tento prostý fakt rozpoznal. A pak tu je ještě největší arzenál ruských jaderných hlavic. Pět tisíc aktivních z celkových osmi tisíc k dispozici. Jaderné zbraně chrání Rusko před agresí. A právě radar, který měl stát v Brdech, byl schopen neutralizovat ruské jaderné rakety, které by Rusko odpálilo v případě svého napadení. Radar však zatím nestojí, útok se konat nemůže. Vázne i spuštění války proti Íránu, třetího největšího vývozce nafty a druhého největšího zemního plynu. Vázne totiž zničení íránského partnera, Sýrie, která by v případě napadení Iránu byla schopna vážně poškodit Izrael. Tak to je. Řeči o demokracii a lidských právech - pohádka pro naivní veřejnost - se však budou omílat ještě dlouho a pod povrchem se bude nadále odehrávat tento evidentní boj o suroviny,“ přinesl zajímavé shrnutí svého pohledu Baudyš.

 

 

Zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/tema/Sokujici-predzvest-astrologu-Planeta-je-ve-varu-prijdou-tezke-roky-306478

 

 

 

—————

Zpět