Milí přátelé, - 17.6.2014

17.06.2014 22:27

Milí přátelé,

Na úvod dlouho očekávaná zpráva. Byly vypracovány podrobnosti k 2. letošní Duchovní misi na pomoc matce Zemi, která na podzim se vydá do oblasti Karibiku. Mise se koná od 21.11. do 9.12. 2014, celkem 19 dnů. Cena je 65.800 a eventuálně mínus slevy a plus příplatky. Tentokrát je plán přihlášek zpracován opravdu "přátelsky", jelikož poskytuje několik možných termínů pro zaplacení zálohy, počínaje tím prvním k 30.6. až po 30.9., kdy ale je placená záloha již o  3.000,-Kč vyšší než teď v červnu. Doplatek je plánován také k 30.9. Z informací vyplývá, že ceny jsou kalkulovány na počet 12-15 lidí, při vyšším počtu účastníků cena klesá až o 7.000,-Kč, v ideálním případě. V příloze tedy naleznete podrobné informace k misi a také přihlášku s výčtem termínů, kdy je možné hradit jak vysokou zálohu. V příloze je popis a přihláška. Přihlášky zasílejte jako vždy Míně Noskové, mail a i č. mobilu najdete v popisu mise (na konci) i v přihlášce
V tomto novém týdnu se nám sešlo několikero poselství, která se kupodivu hodně doplňují až jistým způsobem prolínají.

V první řadě je to poselství Mistra Hilariona pro týden 15.- 22.6. Mistr Hilarion v něm hovoří de facto především  o dvou hlavních aspektech současnosti. Jednak je to o proudu nových, velmi silných energií, které nám mohou způsobovat různé nepříjemné, frustrující pocity, emoce i situace. A hovoří o tom, co s tím, jak se zachovat. Dále výraznějším způsobem se dotýká tématu vztahu k sobě samému, lásky k sobě, jakož i víry v sebe.

Dále pak v tomto týdnu představuji nové, červnové, poselství Áriů, které tentokrát se týká témat blokování čaker, práce se strachem a také letního Slunovratu, jako energetické brány.

S potěšením přináším nové poselství Kryona, které přijal Lee Carroll a má název "Duševní komunikace", 1. část.  Jak víte, Kryon prakticky všechna svá poselství začíná krátkým proslovem na téma channelingu. Nejinak je tomu i tentokrát. Ale v tomto channelingu, navíc, celé toto téma rozvíjí.
Dnešní Kryonovo sdělení je o channelingu, o vnitřní, duševní komunikaci, když vysvětluje rozdílnost mezi lineární a nelineární komunikací, když vysvětluje, že nejde o činnost mozku, ale o aktivovanou schopnost vnímat a linearizovat kvantově sdělované zprávy a to skrze fyzický, tělesný, portál pro tuto komunikaci, skrze šišinku mozkovou. V rámci svého sdělení vysvětluje i Kryon také co je lidské vědomí a k čemu zřejmě lidská věda dospěje, pokud jde o definování lidského vědomí. Ukazuje také různé typy nelineární komunikace. A říká..."je třeba si na tuto komunikaci zvyknout, nacvičovat ji, protože je to také řeč intuice a je třeba se naučit rozlisovat mezi "řečí" mozku a kvantovým tokem informací převedených do lineární podoby v šišince. Ale především je to nutné proto, aby mohlo dojít na planetě k rovnováze a k míru."

Následuje poselství Celestýnských bílých Bytostí na téma "Svoboda neomezené sebelásky", které přijala Natalie Glasson. Tyto úžasné,moudré bytosti nám přišly připomenout v jaké úžasné době žijeme, a skrze ni do jaké doby vstupujeme. Připomínají, že máme jedinečnou příležitost prožívat aspekty Boha Stvořitele, uvědomovat si jej, vnímat ho v sobě, komunikovat s ním a žít Stvořitele, neboť již neexistuje naprosto žádné omezení k prožívání Stvořitele na Zemi. A jinými slovy, jak řekl v červnovém poselství AA Michael - my, každý jeden z nás, jsme Bůh, spolutvůrce našeho světa. Je tedy čas, nechat svou duši skrze nás, naše hmotná těla, tvořit. Klíčovým pro prožívání Stvořitele je Láska, která je charakteristikou tohoto věku a jak říkají Celestýnské bílé bytosti, nejvyšším stadiem lásky je SEBELÁSKA a ta je také nejvyšší úrovní žití STVOŘITELE. Cestou SEBELÁSKY si otevíráme cestu, možnost, hlubšího probuzení a poznání STVOŘITELE  v nás.

A do třetice je to zcela nové poselství Jeshuy, které přijala Pamela Kribbe a které má název "Tvorba vlastní reality". Nejdříve nás Jeshua vyzve, abychom si ho uvnitř sebe uvědomili, vnímali ho uvnitř, neboť jsem spojeni. Cože je velmi důležité připomenutí, na které se snadno, v běžné realitě, pozapomíná.
A pak se již zvolna věnuje tématu svého sdělení, které zahajuje konstatováním, že všichni se pokoušíme nalézt rovnováhu mezi naším pozemským bytím a bytím duše. Zabývá se tím, co ta která naše část znamená, zastavuje se u toho, k čemu lidé inklinují v rámci svých vnějších životů. Hledají "to správné" řešení mimo sebe, u nějakého guru, u významné autority, u přátel. Nebo také u autority spirituální - naší duše, VJ, andělů, archandělů atd. až po 1. Lásku, Stvořitele. A v obou případech se stane totéž - vyjádříme si nedůvěru, vyjádříme, že jsme malí, slabí apod. De facto předáváme svou sílu k tomu zdroji, který oslovujeme. Vzdáváme se své síly.  Ale absolutní pravdou je, že svůj život žijeme my sami a ne např. ona vnější autorita, ani naše VJ či nějaký anděl neponesou následky takto žitého života, ale jsme to my, naše pozemské Já, kdo ponese odpovědnost za přijaté rady, scénáře apod.a  jsem to my, kdo tedy utváří svůj život a kdo má největší právo a povinnost přijmout za to odpovědnost, což je tím, co způsobí, že naše síla poroste. Pokud si to dokážeme uvědomit, přijmout odpovědnost za svůj život a budeme sami přijímat svá vlastní rozhodnutí, staneme se sobě vlastními Tvořiteli, v tom nejlepším slova smyslu. A když už si to uvědomíme a dokážeme se zklidňovat, odkládat strach apod. a půjdeme-li do svého středu, pak zjistíme, že v sobě, hluboko v nás, můžeme najít odpovědi na ty otázky, na které je hledáme u těch různých "vnějších" zdrojů, neboť, jak říká Jeshua (ostatně i Kryon ve výše představeném poselství), vše již existuje a tudíž to vnitřně víme a můžeme to "prozkoumat", přijmout takto informaci a se rozhodnout.

Velkým problémem současnosti jsou Geneticky Modifikované Organismy tedy i plodiny, které poté vstupují do potravinového řetězce člověka. Genetická modifikace je vědomý zásah člověka do genetické informace (resp. genomu) živého tvora tj. vč. plodin. A tomuto tématu se budeme v dnešním mailu více věnovat. Krátce, co jsou GMO:

GMO jsou organismy, kterým byl upraven genofond tak, že složitými technickými postupy jim byla odebrána, vyměněna, obrácená, nejčastěji však přidána část chromozomu. Přitom tato nová část chromozomu vůbec nemusí být z podobného či příbuzného organismu. Celé chromozomy musí být při vzniku nového organismu "kompatibilní", ale jednotlivé geny mohou být z čehokoli jiného. Vždyť je to "jen pár molekul" ze čtveřice nukleotidů. Takovou hybridizací se podařilo "vyrobit" různé chiméry: mrazuvzdorný brambora pomocí genu, přeneseného ze severomořské ryby ; brambora, kukuřice a bavlník, které samy hubí svých škůdců, protože produkují látku škodlivou pro hmyz, kterou tvoří díky genu přenesenému z bakterie druhu Bacillus thuringiensis (tzv. Bt-toxin, rostliny jsou pak označovány jako Bt); sóju, řepku olejnou a jiné plodiny odolné vůči některým herbicidům, přičemž tuto vlastnost získali od půdních bakterií Streptomyces; brambora, tvořící škrob úplně jiných vlastností jako běžný; rajče, které dozrává až když "dostane příkaz" tím, že je uskladněn v etylénové atmosféře; řepku olejnou, jejíž olej obsahuje složky i jiných olejnin, např.. z vavřínu ... a pod.
Plánovači GM potravin plánují, že brzy dodají nové, vylepšené rostliny, jako např. rajčata a banány, jejichž konzumace bude člověka imunizovat a chránit proti zubnímu kazu, nachlazení, hepatitidě B a pod.; peckoviny, odolné proti zmrznutí květů a proti virovým chorobám; rostliny, schopné růst na zasolených půdách; brambory, odolné vůči bakteriálním a virovým chorobám nebo produkujícím škrob, ze kterého se budou vyrábět plastem podobné látky, využitelné např.. jako obalové hmoty, které se po použití dají kompostovat; léčení dědičných chorob lidí (přesněji řečeno jejich identifikace v několik týdennímu plodu a následná náprava) je již ve stadiu úspěšných pokusů.

Vedoucím světovým subjektem v tomto počínání je americká biochemická společnost MONSANTO, která jde ve svém počínání až tak daleko, že de facto si privatizuje semenářství a pěstitelům umožňuje používat jen a pouze semena z její produkce. Jinak řečeno, nesmíte si semena sami vypěstovat, nesmíte použít semena od jiného dodavatele (který na to nemá certifikát od Monsanta, z přírody apod.). Konečným způsobem lze říci, že tato firma si,s pomocí vlády USA, privatizuje přírodu a planetární životní prostředí. Tato firma je bezprecendentně a ukázkově podporovaná us vládou (dočtete se v jednom z článků).

GMO potraviny se uvádějí na trh bez toho, aby byl důkladně prozkoumán vliv na zdraví člověka a zvířat. Spíše je pravda ještě děsivější: Ten test probíhá "on-line" přímo na nás a bez našeho vědomí, přesněji řečeno proti našemu vědomí a s agresivní mediální manipulací hlásající výhradně pozitivnost a užitečnost GMO.
A nejen to, agresivním způsobem Monsanto hlídá a zabraňuje ve zveřejňování studií, kde se hovoří o negativních vlivech. Jistě, vždyť jde na prvním místě jen o peníze, o zisky, tak jako je tomu např. u farmaceutického průmyslu. A na tom všem s Monsantem spolupracují mnohé vlády, nevyjímaje tu českou, jak prokazují stránky WIKILEAKS (zveřejnil Radek John).

Naproti tomu GMO jsou zakázané v mnoha zemích Evropy, např. Francie, jakož i mimo ni. Nedávno tyto potraviny a organismy, jejich pěstování a prodej, byly zakázány v Rusku („Pokud chtějí Američané jíst GMO produkty, ať si jedí. My to dělat nechceme. Máme dostat plochy a příležitostí k produkci přírodních potravin“ - premiér Ruska Medveděv, ZDE  a také ZDE) a před pár dny obdobný zákon přijal i Kyrgyzstán .

O Monsantu a jeho činnosti se může něco dozvědět z krátkého videa s názvem "Od semínka po super market", asi 10 minut. český dabing

Velmi dobře zpracované informace k problematice GMO potravin vč. situace v ČR si můžete přečíst v článku "Monsanto a GMO očima Deníku" od jeho šéfredaktorky, Kateřiny Šmídové.  

Dalším takovým článkem, který přináší některé další informace přístupnou formou, je článek GM potraviny od Mgr. Margit Slimákové, PhD, která poskytuje služby a informace jako odborný průvodce zdravím a výživou.

Další informace lze vyčíst z rozhovoru nezávislého internetového média FreePub.cz s politologem Danilem Solisem (Rozhovor s Danielem Solisem)

Jiné informace naleznete v krátkém rozhovoru s geopolitickým analytikem Williamem Egdahlem, o situaci V Rusku, ale zvl. o korupci a lobbingu ve světě, které pomáhají tyto produkty "legálně" prosadit a jakákoliv protiopatření zvrátit. Článek má název "Moskva zakazuje Monsanto a staví produkci a distribuci GMO na roveň terorismu".

A kdo se chce dozvědět více, může se podívat na dokumentární film (Francie, Kanada, Švýcarsko) z r. 2008  Svět podle společnosti Monsantove slovenském znění. Film trvá asi 1:49 hod.

A ke kampani proti praktikám Monsanta a de facto všech těch, co si násilně privatizují přírodu ve vlastním zájmu i vystoupil známý komik Jim Carrey, který si na vysokoškolském absolventském projevu rýpne do Monsanta a jeho neustálých žalob malých farmářů za „poškozování“ jejich patentů na semena, když  řekl:
„Jsem tu dnes, abych zasadil semínko. Semínko, které vás inspiruje, abyste ve svém životě postupovali vpřed s nadšeným srdcem a čistým smyslem celistvosti. Otázka je, bude mít toto semínko šanci zakořenit, nebo budu zažalovaný Monsantem?“ Videozáznam je ZDE,  7 sekund.

V současné době jsou v ČR aktivní dvě petice za zákaz pěstování těchto GM plodin. Aspoň co jsem zjistil. K jejich platnosti je třeba 5.000 hlasů.

1) Zakažte pěstování GM plodin v ČR - STOP GMO growing in Czech republic - tato petice oslovuje českou vládu.


2) Petice za zavedení zákona na zákaz pěstování GMO a jejich používání v potravinářství na území České republiky, adresovaná nejmenovanému ministrovi, zřejmě zemědělství:

(Zakladatelem petice je Zbyněk Klein – redaktor webu FreePub.cz a organizátor Pochodu proti Monsanto v Praze 2014.)

3) 3. Petice je mezinárodní a k její platnosti je potřeba 50.000 hlasů.  


Co se týká energií tohoto týdne, naleznete i dnes astrologický pohled  na tento týden od Petry Nel.  V tomto týdnu nastane, 21.6. 2014, ve 12:51 SELČ, letní slunovrat, což Petra Nel komentuje a popisuje.

Rád bych tady ještě doplnil, z energeticky významných dnů v červnu ještě nastane 27.6. v 10:09 SELČ lunární NOV ve znamení RAKA. Což lze interpretovat jak k tomu říká CELIA FENN (od níž pravidelně přinášíme skrze ní předávaná poselství AA Michaela), jako VODNÍ LUNU. Nese velmi ženskou energii. Je to ideální čas pro propojení se Světlem bohyně a rostlinných semen pro kreativní projekty. Tato energie vás dopraví do úplňku v Kozorohu v červenci, kdy bude přítomná silná transformační energie manifestací/realizací.

V pátek, 13.6. 2014, byl na ČT2 vysílán další díl z cyklu Vesmír, s názvem, Jupiter - obří planeta.  Bude se ještě 2x reprízovat a to v úterý 17.6. v 18:00 hod a pak ještě v pátek 20.6. v 09:00 hod., vždy na ČT2.  Určitě doporučuji se na to podívat a získat další informace o tom jak důmyslně je naše sluneční soustava pro existenci lidstva na planetě Zemi konstruována a že tedy, ve shodě s tím ,co nám říkají i duchovní Bytosti ať již Kryon, AA MIchael, nebo Bashar, či Abraham a celá řada dalších, celá sluneční soustava byla vytvořená se záměrem umožnit existenci Božího experimentu, jehož jsme my aktivními a dobrovolnými aktéry. A uvidíte, že to, že již od pradávna, kdy vznikala astrologie, jako první věda o kosmických tělesech, byla tato planeta astrology nazvána Velkým štěstím, přičemž tito pradávní astrologové neměli ani ponětí o magnetických aj. silových energetických polích apod. Naše dnešní věda, která se zabývá výhradně fyzikou Vesmíru a nikoliv duchovními, esoterickými významy, toto z jiného úhlu pohledu potvrzuje tím, že prokazuje zjištění, že nebýt planety Jupiter, naše Země, by zcela jistě již nebyla.
Na Youtube, pro on-line sledování, jsem tento díl nenašel, ale kdo máte zájem, můžete jej nalézt v úložně.

A z rubriky "Akce našich přátel" dnes doporučím "Letní kurz jógy", který se bude konat 19. - 26.7. 2014 v Oslavicích u Velkého Meziřičí, a na který Vás zve lektorka Olga Králíková z www.joga-terapie.cz

Na závěr pak ještě další úžasné dětské talenty (oni se teď rodí jak houby po dešti a  nejen s talentem zpívat. Vysvětlení je prosté. Při příchodu na planetu tyto, zatím děti, "vydolovaly" svou Akášu, jak to nazývá Kryon.VE své osobní Akáše, neboli v 8. vrstvě naší DNA, máme uloženy všechny své dovednosti a talenty, které jsme mnoha a mnoha inkarnacích vytvořili a získali. Pokud se s naší Akášou spojíme, je nám toto naše osobní bohatství dostupné.).

Tentokrát je to 13letý rumunský chlapec, Valentin Poenariu, který v soutěži Next Starr prezentoval skladbu z repertoáru kanadské zpěvačky Lary Fabian, "Je t´aime".

A z téže soutěže pochází vystoupení 10letého Alexandra Parvu se skladbou, kterou proslavil Freddie Mercury z kapely Queen, "Show must go on".

Přeji všem krásný vstup do léta
Láďa

 

 

 

 

 

Přihláška na Misi Karibik – termín 21.11. – 9.12.2014

 

 

 

 

Vyplněné přihlášky zasílejte na Marii (Míňu) Noskovou,

demuza@seznam.cz, tel. 777 214 872, 241 715 187

 

 

 

 

Hlásím se závazně na Misi do Karibiku

 

 

1.  Uhradím zálohu do 30.6.2014 v částce 34.000,- Kč

 

2.                    nebo do 30.7.2014 v částce 35.000,- Kč

3.                             do 30.8.2014 v částce 36.000,- Kč

4.                             do 30.9.2014 v částce 37.000,- Kč

5.                   nebo po 1.10.2014 v částce 38.000,- Kč

Uhradím doplatek do 30.9.2014. Doplatek bude stanoven podle počtu přihlášených, speciálních požadavků na ubytování atd. (standartně vychází 30.800 Kč). Vše lze uhradit i v jediné platbě při přihlašování.

 

 

 

 

Příjmení a jméno

 

 

 

Rodné číslo

 

 

 

Číslo pasu

 

 

 

Bydliště

 

 

 

Telefony

 

 

 

Email

 

 

 

Objednávám průvodcovské služby + zařízení letenek, ubytování a dopravy dle schváleného plánu.

 

 

 

Souhlasím s podmínkami konání mise dle přílohy.

 

 

 

Podpis:

 

 

 

Datum:

 

 

Informace k organizaci cesty

Naše skupina neobjednává organizaci mise u cestovní kanceláře, ale najímáme si samostatného průvodce (Ing. Svobodu, který byl s námi již na Aljašce, v USA , na Havaji, v Indonésii a Polynésii).V rámci průvodcovské činnosti pro vás zorganizuje a objedná všechny požadované služby (letenky, doprava, ubytování).

Cesta pořádaná tímto stylem je výrazně, až o 1/3 levnější, než by nabídly cestovní kanceláře, na druhé straně průvodce nedává záruky cestovní kanceláře, která má např. pojištění proti úpadku. Průvodce ručí za průvodcovské a organizační zvládnutí zájezdu, ne za jednotlivé nakupované služby (za ty ručí jejich prodejce a provozovatel) ani za problémy typu výbuch islandské sopky, zpoždění letadla, náhlá změna kursu dolaru apod. Po dobrých zkušenostech s předchozími misemi které s námi absolvoval již 4x, mu držíme palce a věříme, že cestu připraví ke všeobecné spokojenosti.

 
K ceně mise

Náklady na uspořádání  mise závisí na více okolnostech, především na cenách letenky, počtu účastníků a kursu Eura či dolaru. Sníží se, pokud se rozpočtou na více účastníků, a zvýší, pokud se mise zúčastní méně než plánovaný počet.

Celková předběžná cena je 65.800,- Kč. Tato cena platí při počtu 12-15 platících účastníků a platbě zálohy do 30.7.2014.

Od počtu 16 účastníků platí sleva 500 Kč za každého navíc až do počtu 21, kdy je cena nejpříhodnější – 62.800 Kč.

Při počtu méně jak 12 účastníků je příplatek 1.000,-za každého chybějícího účastníka, při počtu 8 účastníků je cena např. 69.800,- Kč. Při počtu 5-7 účastníků lze cestu uskutečnit jen za speciálních podmínek.

Při přihlášce (vč.zálohy) do 30.6. je sleva 1.000 Kč, naopak při přihlášce po 30.7. je příplatek 1.000 Kč za každý zmeškaný měsíc.

Letenka by měla být zakoupena do 1.8.2014. Zmeškáním termínu hrozí zvýšení její ceny a v případě, že toto zvýšení překročí rozumnou mez, bude promítnuto do celkové úhrady nákladů. Pokud by se výrazně změnily kursy Eura či dolaru nebo skokově zdražily letenky (o 10% a více oproti červnu 2014), musela by se provést revize ceny.  Pro později přihlášené se také může stát, že letenka již nebude k dispozici a budou muset letět jiným spojem.

 
Průběh plateb

Termíny plateb je třeba dodržet, zpoždění plateb bude mít za následek nezaplacení potřebných služeb v termínu a jejich možné zdražení. Zálohu proto odešlete raději v drobném předstihu.

1. Záloha na letenky a cestu lodí do 30.6.2014 činí 34.000,-Kč,- do 30.7.2014 – 35.000,-Kč atd.

2. doplatek do 30.9.2014 je 30.800,- +příplatky –slevy.

 

Platby uhraďte prosím na účet:

      22002 02271 / 2010

 s uvedením svého rodného čísla jako variabilního symbolu.

Cenu  je třeba ještě konzultovat s Míňou Noskovou před uhrazením platby, vzhledem ke zvýšení kursu Eura. tel. 777 214872, e mail: demuza@seznam.cz

 
Případné storno cesty

Bude vyúčtováno v závislosti na již vynaložených nákladech + manipulační poplatek 1.000 Kč. Náklady jsou především cena zakoupené (a obvykle nevratné) letenky a cena lodní dopravy. Těsně před odjezdem přibývají náklady na již objednané ubytování a pozemní dopravu.

 

 

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 15.6. 2014 - 22.6 2014

Milovaní,
mnozí se cítí povzneseni a současně inspirováni; pociťují,  že jsou energeticky vyčerpáni, unaveni, ospalí,  podrážděni a doslova vzteklí. Může se vám to přihodit, přestože máte ty nejlepší úmysly zůstat vyrovnáni a v rovnováze. V této době je nejlepší si okamžitě prominout a nahradit tyto frustrující pocity a myšlenky takovými, které vás pozvednou, inspirují a připomenou vám, že se nacházíte uprostřed největší proměny jakou kdy lidstvo, Země a všechny její říše kdy zažily a že jste si zvolili být toho součástí. Je to doba, kdy jsou vyžadovány přizpůsobivost, větší flexibilita a co je nejdůležitější, větší laskavost k sobě samému. Pozorujte svůj vnitřní dialog a pomalu začněte měnit přísné posuzování, které vůči sobě máte. Všichni jste mnohem laskavější k druhým než k sobě. Staňte se sám sobě nejlepším přítelem, který vás vždy podrží, pečuje o vás a bezmezně vás miluje.  Poskytujete to druhým, tak proč ne sobě?

Člověk není sobecký, když klade sám sebe na první místo, protože bez zdravé lásky a sebepřijetí  nemůžete doopravdy sloužit druhým. Když jste šťastni a máte pozitivní pocity,  pokud jde o vaše krásné vlastnosti, je mnohem jednodušší rozpoznat ty samé vlastnosti v druhých. Když se zdá, že vás události ve vašem životě převálcují a že je těžké s nimi naložit osvíceným způsobem, je to nejvhodnější čas zastavit se a dát si pauzu  a udělat něco, co vám na tváři vyloudí úsměv a dá smích vaší duši.  Neberte sebe ani situaci tak vážně, protože, víte, když se zastavíte, abyste si udělali přestávku, jste člověkem, který dělá  vždy to  nejlepší co může, v každé situaci.  Vyhněte se sebe obviňování a sebe bičování, protože takové zvyklosti vás drží na cestě oslabení.  Je to něco, co můžete udělat sami pro sebe a je důležité, abyste to měli na mysli.   Prožívání hezkých chvilek, kdy se spojujete s pravou podstatou vaší bytosti vám pomůže nabít se energií a znovu dobít celé vaše lidské aurické pole pozitivním a blahodárným způsobem.  

Je důležité vyšlapat cestičku pro nové zvyky a nové způsoby komunikace s druhými, takové zvyky, které se neustále zaměřují na všechny dobré vlastnostiTo je vaše pravá podstata a pravda o tom, kdo jste! Umožněte si, aby vaše nádherné světlo svítilo do takových situací, které vás vždy obíraly o vaši božskou sílu tím, že jste si zvykli si nadávat, protože to určitě není tak špatné, jak si  myslíte. Mějte rádi sami sebe – vaše lidské Já a vaše Božské Já, protože jste nádherným spojením obou. Kvůli tomu jste přišli na tuto planetu, a když to děláte, pomáhá to a posiluje to druhé, aby také přijali a integrovali do sebe všechny aspekty sebe samých.

Pokud máte pocit, že jste zůstali trčet na jednom  místě a nemůžete se hnout kupředu, uvažujte o tom, že byste začali nějaký nový projekt, navštivte lekci něčeho, co jste se vždy chtěli naučit anebo znovu přestavějte nábytek v několika pokojích vašeho domova. Někdy to posílí pocit obnovené energie a uvidíte, jak vaše kreativita přetéká inspirací a manifestací. Mějte víru a důvěru v ducha a následujte vedení a pobízení,  kterého se vám dostává, protože jste vedeni k tomu, abyste se dostali na to pravé místo na cestě, kterou jste si zvolili. Věřte svým schopnostem, v rozhodnutí, která jste učinili, ve  vedení vašeho srdce; věřte sobě.  Každá energie, kterou pro tento účel využijete, je dobře vynaložená energie, a vy jste jí hodni!

Připomínáme, že my ze světelného světa jsme vždy s vámi a vždy budeme po vašem boku. Jste milováni a je o vás pečováno.  A je to vaše láska, vaše péče, které tento svět tak velmi potřebuje.  Vaše láska v sobě obsahuje léčivý potenciál,  nejenom pro vás samotných, ale mnohem více pro lidi v oblasti vaší působnosti. Dožadujte se své síly, stůjte za ní,  dožadujte se nádherného života, který jste sem přišli prožít.  VY jste  mocné, nádherné a neuvěřitelné duše.  Nastal čas  vypustit tuto pravdu do oblasti vaší působnosti.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion 

 

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti 

www.therainbowscribe.com 

www.movingintoluminosity.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 

 

 

Áriové 10.6. 2014

1)      Proč se nám blokují čakry

2)      Jak pracovat se strachem

3)      Jaká energetická prána se otevře o letním slunovratu

 

1)      Čakry se vám blokují ze dvou důvodů. Ten 1., který už trvá dlouho,je způsoben vašimi emocemi. Strachem, úzkostí, stresem, napětím. Pokud prožíváte dlouhodobě takový emoční stav, zablokují se čakry. Ten druhý způsob je takříkajíc nový. Od zimního slunovratu 2012, kdy na planetu proudí mohutný příliv fotonového světla, tak na to reaguje váš energetický systém. Pokud jste dlouhodobě v nízkých vibracích, váš energetický systém není schopen přijmout tok vysokovibračních energií fotonového světla a  „z hlediska obrany“ se více či méně zablokuje.

Teprve potom, až lidsky či meditačně něco pochopíte, uvědomíte si a vnitřně se naladíte na vibrace lásky a radosti, tak blokace čaker zmizí, či se alespoň zmenší.

Ještě se vám může stát, že se vám zablokuje, a to velmi výrazně, jen jedna čakra. Samozřejmě si ji můžete zdrojovou energií odblokovat. Týká se to často  6. čakry a projeví se silná bolest hlavy. Ale tady by bylo dobré, abyste si uvědomili, že takovéto zablokování jediné čakry má tzv. duchovní příčinu. Většinou se to týká nerespektování vlastní intuice, ale příčiny mohou být i jiné. Způsob kontaktu s duší, či vytestování příčin znáte. Tímto výrazným zablokováním jediné čakry vám dává duše najevo, že se jedná o akutní záležitost, která si žádá řešení.

 

2)      Se strachem se dá pracovat mnoha způsoby. Strach je emoce, v níž se cítíme ohroženi. Když to vezmeme od začátku: například mnoho lidí má strach o své blízké. 

Za prvé je třeba odstranit možné příčiny strachu. Tedy, kdy jsme se chovali tak, že jsme v druhých vyvolávali strach o jejich blízké (v některé ze svých inkarnací). V meditaci požádáme duši, aby vám přivedla všechny bytosti, ke kterým jste se tak chovali a požádáte je za odpuštění. Pak toto své chování odpustíte sami sobě a vše naplníte láskou.

Za druhé, požádáte duši, aby vám přivedla všechny bytosti, které ve vás vyvolávali strach o vaše blízké. Odpustíte jim a vše naplníte láskou.

Za třetí. Příčiny strachu jste tedy odstranili. Pak už je třeba, abyste se strachu, tedy té bytosti, části vás, podívali do očí. „Ano vnímám tě, podávám ti obě ruce, za všechno, co jsi pro mne udělala ti děkuji. Bez tvé zkušenosti bych nemohl(a) být dnes tam, kde jsem. Děkuji ti a chci se ti odvděčit.“ Obejmeme se s touto bytostí, zeptáme se, jestli chce ještě toto prožívat, či by se raději radovala, smála se a tvořila něco milého a krásného. Většinou vám odpoví, že by chtěla mít pozitivní roli. Pomozte jí, ať si vybere – a pak ji už v nové roli v její láskyplnosti přijměte.

Toto je jeden ze způsobů, jak pracovat se strachem. Vašemu způsobu duchovní práce je blízký.

 

3)      Letní slunovrat 2014 je velmi, velmi významný. Tvoří velký předěl, který byl určen Stvořitelem při lidské transformaci Země. Končí jedna etapa, která ukáže do jaké míry se lidstvo dokázalo otevřít novým energiím proudícím na Zemi. Podle výsledku budou následovat další menší etapy, které budou navazovat na výsledek této. Toto se týká jak lidstva jako celku, tak každého jednotlivce v jeho duchovním zrání a lásce. Vy. kteří duchovně pracujete, máte velkou šanci na kvantový skok.

Žijete v nádherné době, drazí, i když se vám někdy může zdát těžká. Vydržte.

S láskou vaši Áriové

 

Jednotlivé čakry se vám blokují tak mohutně, abyste si uvědomili, jak moc jste v nesouladu se svou cestou. Přinášejí vám urgentní pobídku, že je třeba si něčeho všimnout. To, čeho se to týká, je vám dobře známo. Již několikrát jste to odložili, či vytěsnili. Prostě je to třeba udělat nyní. Tato čištění zcela souvisí s letním slunovratem a otevřením nových energií. Váš postup je touto nevyčištěnou částí blokován a vaše duše vám to dává již zřetelně najevo. Vnímejte v této době do letního slunovratu velmi pozorně sami sebe a čistěte, co přichází. Tím těmto velmi nepříjemným zablokováním jednotlivých čaker lehce předejdete.

Energie nastupujícího slunovratu jsou čisté až pozdvihující. Přináší vám nový elán na vaší cestě, když s nimi poplujete. Přináší nové kvality a možnosti tvořivosti na Zemi. Vnesou novou energii do zemědělství a genetického upravování potravin a spolu s nimi se začne vytvářet zdravější jídlo, jehož genetická úprava bude ku prospěchu fyzického zdraví. Výsledky přijdou ve velice krátkém čase.

Tvořivost vnímejte ve vztahu ke 3D a transformaci způsobu života do 5D. Je čistě na vás, jak budete otevření a jak tento potenciál vědomě využijete. Stále opakované vědomé žití je tou cestou.

Spolu se strachy přijímáte své nezpracované části. Více si uvolňujete ze sevření schémat svého ega a otevíráte se boží přítomnosti. Jakou cestou se v tomto přijímání svých nezpracovaných částí vydáte, je na vás. Věřte však, že boží přítomnost je stále s vámi a stále více si ji uvědomujete. Propojte se s ní a vaše čištění se velice zjednoduší. Nevnímejte boží přítomnost formálně, uvědomte si, že boží přítomnost není nic mimo vás. Je to přesně ten pocit, když si v přítomném okamžiku řeknete “to je boží“ . To je ta pravá boží přítomnost .

Vnímejte svůj svět lehce a on i lehký bude.

Vaši Áriové

 

 
 

 

 

 

 

Jsme rádi, že opět přicházíte a chceme vám se vší vážností říci, že nastává období zlomu. Období, kdy, ať si to lidé přejí nebo ne, nastanou veliké posuny energií, změny a úplně nové etapy v životech lidí. Strachy, které se u vás objevují, jsou zčásti upozorněním na nedořešené záležitosti a zčásti reakce ega, které cítí závažnost těchto změn. U všech vás nyní dochází na nevědomé úrovni a v celém vašem bytí k obrovské reorganizaci energií, otevírání kódů, ale i k uvolňování nezpracovaných záležitostí. Na tento nápor energetických změn často reagují i vaše čakry tak, že dochází k jejich zablokování. Opět vás upozorňují, co je třeba řešit, že je třeba bezprostředně reagovat a na sobě pracovat. Každému z vás také pomáhá nesčetně láskyplných bytostí, které velmi často čekají,  až je požádáte o pomoc a vědomou spolupráci. Zkrátka,  celý vesmír ví, co zde na Zemi probíhá a reaguje na to a podporuje vás.

21.6. dojde k otevření energetické brány vědomého žití v lásce. Vibrace na Zemi už dosáhly odpovídající úrovně a lidé budou moci přejít z " bezvědomí" do vědomého žití v lásce a spolupráci na Zemi. Budou vedeni ke spolupráci, vlastní tvořivosti a potřebě vlastní cesty. A každý, kdo bude vědomě setrvávat ve starých schématech, bude stále více narážet. I když se někteří lidé budou snažit tento vývoj zvrátit, poznají, že láska a změny nejdou zastavit. Víme, že toto období pro vás není jednoduché, můžete prožívat nepříjemné pocity v úrovni psychické nebo fyzické, ale máte veškerou podporu nás, láskyplných bytostí. Nakonec vás ještě chceme upozornit na místo ve vašem srdci, kde máte uschované a připravené energie / jakýsi rezervoár/ právě pro tuto dobu, pro tato náročná období změn. Požádejte svou duši nebo své srdce a budete vedeni na toto místo, můžeme ho nazvat např. místo nejvyšší potřeby. Pak vstupte a přijímejte své vlastní posilující energie.

Vaši Áriové

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijaly Eva P., Lenka Z., Karin L.,.(www.transformace.info). Tuto verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 „Duševní komunikace - první část”
 

Tento živý channeling byl přijat v San Antonio, Texas, 22. února 2014
 

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v San Antoniu, 22. února 2014.

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner ustupuje stranou. To, co právě teď vidíte a slyšíte, se nazývá channeling a pro mnohé to je něco záhadného. Pro nás je to krásné a je to způsob, při kterém multidimenzionální zdroj stvoření, který mnoho z vás nazývá Bohem, má šanci komunikovat s tím, co nazýváte humanismus. My tomuto procesu říkáme duševní komunikace. Tento proces se, moji drazí, liší od lidské komunikace, proto bychom rádi zahájili sérii channelingů, která zahrne vysvětlení tohoto procesu.

Už jsme to říkali mnohokrát. Víme, kdo je zde v této místnosti a “tato místnost“ zahrnuje i ty, kteří čtou a poslouchají. Moji drazí, chci vás dnes učit, ale ne bez předchozího seznámení se s rodinou, která je zde. Chci vás učit o vás. Všechno, co vás budu z tohoto křesla učit, se bude dít bez předchozího vědomí mého partnera. On neví, co přijde. Tak to probíhá už po mnoho let, že neví, co bude následovat.  Praktikuje předávání bez filtrování a já vám vysvětlím tuto frázi.

Otevírám tuto bránu, které říkáte channeling, abych umožnil proudění třetího jazyka, který mnozí z vás vnímají jako multidimenzionální. Tento jazyk nemá slova a není lineární. A navíc jej někteří z vás obdrží. Toto konkrétní poselství je dnes nahráváno a někteří z vás je poslouchají a čtou. Tento třetí jazyk je otevřený i pro vás, protože vím o schopnostech těch, kteří poslouchají a čtou. Může vám to znít divně, toto je část multidimenzionální informace, kterou má Bůh jsoucí v centrálním zdroji. Možnost vašeho skutečného probuzení a skutečnost, že byste se mohli podívat na toto poselství, zde byla vždy. Vidíme možnosti jako realitu dokonce ještě předtím než nastane, protože možnosti přitahují jiný druh reality. Zeptejte se na to kvantových fyziků.

Spletitost lidského vědomí

Začneme tím základním. Lidské vědomí je spletité. Přijde den, kdy vaše věda začne považovat lidské vědomí za odvětví fyziky. Je to proto, že nesleduje vzorce známé lineární fyziky nebo dokonce vzorce kvantové fyziky. Vědomí je jakási synchronizovaná energie, která má strukturu. Má kvantové vzorování [jak možná zjistíte], ale nemá sadu logických pravidel. Naopak, je zkresleno Akášou konkrétní lidské bytosti. Je složité a je to jediná synchronizovaná a spojitá energie, o které je známo, že má svůj vlastní pořad jednání, svou vlastní osobnost a schopnost komunikace. Takže to je studium „živé fyziky“. Protože lidské vědomí s sebou nese atributy duše, můžeme ho nahradit výrazem „duševní vědomí“ jako stejnou věc, protože jsou jedno a to samé.

Druhy duševní komunikace

Snaha popsat komunikaci do a z této “živé fyziky” jde za limity jakékoliv známé vědy. To vás vybízí, abyste o všem přemýšleli odlišně. Jsou to v zásadě dva způsoby přemýšlení o duševní komunikaci: (1) Komunikace z multidimenzionálního zdroje směrem k vám a (2) z vašich multidimenzionálních částí k nim. My jsme si vědomi, že dokážete multidimenzionálně komunikovat, ale vy si to možná neuvědomujete.

Je velký rozdíl mezi lineární a nelineární komunikací. Když jsem to říkal v minulosti, ne každý tomu rozuměl. Proto se to pokusím vysvětlit co nejlépe a to tak, jak jsem to dříve neudělal. Chci, abyste si na chvíli představili, že máte nějaký velice starý psací stroj. Takový, do kterého vložíte papír a karbonovou pásku, díky které vidíte znaky, když je tisknete na stránku. Když zmáčknete klávesy, stroj vytvoří přes pásku viditelný otisk na papír.

V tomto případě, řekněme, že píšete, a přitom vidíte znaky na papíru v jednom řádku, pěkně jeden za druhým. A velice brzy se vám písmena začnou měnit ve slova, pak ve věty a odstavce, které vytvoří skupiny podobných myšlenek. Toto je lineární komunikace, která je pro vás přirozená. Právě takto je pro vás napsáno toto poselství a takto je i čtete – velmi lineárním způsobem – slova na stránce napsaná v řádcích.

A tak, ať už čtete nebo posloucháte, dostáváte jedno slovo za druhým v jazykové struktuře mého partnera [angličtina]. A je tudíž lineární – jedno slovo za druhým, jako jsou slova na této stránce. Toto je lineární komunikace. Je to lidská komunikace a tak funguje váš mozek.

Nelineární komunikace by probíhala následovně: A teď dávejte pozor, protože přijde něco, čemu můj partner říká, rozšíření představivosti. Představte si, že ten psací stroj je připevněn tak, že můžete psát klidně celý den, ale válec se při psaní nikdy neposune směrem doleva. Bez ohledu na to, kolik znaků napíšete, dostanete jen jeden nečitelný obraz – opravdu velkou šmouhu. Každý znak se otiskne na ten předcházející. A co na té stránce uvidíte, moji drazí, na konci dlouhého dopisu příteli? Bude to jednoznaková šmouha! Všechny znaky budou na jedné hromadě, a vy nebudete mít žádnou představu o tom, jaká ta komunikace je. Budete se na to dívat, a budete litovat, že se psací stroj pokazil a vy jste si toho nevšimli.

A teď si na chvíli představte, že přijde někdo, kdo dokáže plně nelineárně komunikovat. Ten by se podíval na tu šmouhu a jasně by spatřil celé poselství! Je koncepční a nelineární. Viděl by myšlenku, která je v tom poselství a dokázal by vidět za tuto šmouhu. Znaky a věty jsou tam stále, moji drazí. Pamatujete? Napsali jste je všechny. Ale nejsou tam přítomné v lineární formě. Jsou tam všechny dohromady jako skupina [jediná šmouha]. Nelineární zprostředkovatel spatří šmouhu a přečte celé poselství.

A teď přichází atribut, který je těžké popsat. Je to mimo logiku, na kterou jste zvyklí, proto mi dovolte, abych to vysvětlil. Můj partnere, pokračuj pomalu, tak aby to pochopili [mluví k Leemu]. Když se konceptuální, nelineární osoba dívá na tu šmouhu, dívá se na něco, co už existuje. Poselství bylo napsáno. Takže si nic nevymýšlí ani nehádá. Prostě jen čte něco, co již v nelineární formě existuje. Poselství bylo napsáno, a všechny znaky existují – v podobě podivné šmouhy – ale děje se to ve vašem reálném čase.

Existuje atribut nelineární mysli, kterému říkáte autismus, a který byste měli studovat. Je mnoho autistických lidských bytostí, které vám dokážou říci den v týdnu v nějakém měsíci pro libovolný rok. Kdybyste se takové osoby zeptali: „Jaký je den v týdnu pro datum 15. května 2035?“, mnozí z nich by vám okamžitě odpověděli. Mnozí lidé by zírali na to, co se zdá být výsledkem výpočtového úsilí. Ale pravda je, že výpočet s tím nemá co dělat. Víte, není to vzorec a není to matematika. Odpověď již existuje, takže je již známa. Můžete přistoupit k téměř každému osobnímu počítači, který je „calendar friendly“ a nalézt tuto informaci, protože již existuje. Je to koncept, který již byl objeven, vytvořen a uložen.

Nelineární mysl pracuje tímto způsobem. Mnozí s autistickou myslí jsou schopni interpretovat tuto informaci skoro okamžitě, protože tu představu vidí. Nic nepočítají. Teď víte, jaký je rozdíl mezi lineárním a nelineárním. Autistická mysl je jakýsi předskokan věcí příštích a odchylka od budoucího lidského rozvoje. Jsou to soudobí učenci a mnohé jejich problémy pocházejí z jejich neschopnosti fungovat v lineárním světě.

Jak to funguje - komunikace nelineárního s lineárním

Mnohá sdělení k vám chtějí přijít ze všech druhů zdrojů, tak vám je vyjmenuji. Začněme channelingem. Channeling je to, co slyšíte právě teď a co můj partner dělá už 23 let. Když s tím začal, bylo to strašné [používám jeho výraz], ale teď už je to v pořádku. Ale měli byste vědět, že k němu nemluvíme lineárním způsobem. Vy to od něj slyšíte lineárně, ale není to stejný způsob, jakým to předáváme. Víte, je to mistrovský interpret nelineárních konceptů přicházejících skrze jeho šišinku.

Právě teď předávám toto poselství celé najednounaši šmouhua on je pro vás interpretuje tak, aby to znělo jako proud lineárních slov. Ale je to jediná myšlenková skupina a já mu to takto předávám stále znovu. Vidíte, pracujeme společně a oba jsme se tomu museli přizpůsobit.

Když jsme poprvé začali, předal jsem mu koncept, celý channeling, v jediné šmouze. [Lee vydá zvuk jedné slabiky]. Jako je toto! Potom si to musel celé zapamatovat a předat vám channeling. Neměl moc dobrou paměť, proto jsme něco vyzkoušeli. Pokud bychom mu stále znovu předávali tutéž šmouhu, mohl by ji interpretovat lineárním způsobem. Mimochodem, právě jsem vám předal tajemství zvládnutí intuitivního myšlení. Požádejte Ducha, aby intuitivní poselství předával stále znovu a znovu. To by měla být vaše prosba k Duchu, když nerozumíte, o čem to poselství je – zopakuj to! Intuitivní mysl je zopakuje, abyste to mohli pochopit a vidět v celé kráse a jasnosti. Mohlo by se to zdát jako zřejmé, ale pamatujte, že svobodná vůle nám brání v tom, abychom pro vás cokoliv udělali, pokud o to nepožádáte. Duch sám od sebe nic neopakuje. Opakování je plně lineární koncept, o který musíte požádat.

Chceme se s vámi setkat mezi lineárním a nelineárním, moji drazí. Uvědomujete si, že právě toto je důvodem, proč Duch mluví k lidem od samého počátku prostřednictvím čtyřverší a metafor? To je vše, co máme – metafory, aby vám pomohly vidět poselství, protože se zabýváme myšlenkovými skupinami a šmouhami. Ale interpretace těchto metafor se často stává hádankou. Lidé někdy čtou písmo a říkají: „Duchu, proč nemůžeš mluvit normálně?“ Odpověď zní, že nejsme lineární jako vy, a pro nás mluvíme „normálně“. Dokonce i tento konkrétní channeling je předáván tímto způsobem. Tak dlouho jako trvá ho vyslovit, je současně celý předáván mému partnerovi, nelineární šmouha, stále dokola. On to potom pro vás interpretuje lineárním způsobem. Slyšeli jste, že by někdy na začátku channelingu řekl, kolik částí bude mít? Dělá to často. Jediný způsob, jak by to mohl vědět je, že už je mu známo celé poselství, dokonce když začíná. Vidíte? Čte šmouhu.

Co je channeling?

Takže začneme s učením: Co je channeling? Je to otevření se lidské šišinky a předávání komunikace od toho, čemu říkáte Zdroj. Samozřejmě, že (Lee) také musí používat lidskou kulturu a zkušenosti, když je interpretuje a potom mluví nebo pro vás píše. Jakákoliv entita, energie nebo komunikace prostřednictví šišinky je ze Zdroje. Pro vás mohou mít mnoho jmen a podob, ale jsou ze Zdroje. Rozdíly mezi channelery spočívají v tom, jak interpretují a jak je šišinka očištěná od lidských filtrů [o tom více v jiném channelingu]

Channeling je forma komunikace, která je otevřená lidstvu a nemusíte ji nazývat channelingem. Můžete jí říkat, jak se vám zlíbí, ale měli byste vědět, že každá lidská bytost se jí může otevřít, pokud si to přeje. Díky svobodné vůli se o to mnozí nezajímají, ale co ji tak provádět jen sami pro sebe? Nemusí to být nějaká andělská energie nebo některá entita. Může se jednat o vaše vlastní Vyšší Já. Mnoho lidí tomu říká automatické psaní.

Tato komunikace probíhá skrze multidimenzionální portál, který se otevírá prostřednictvím šišinky. Tato informace nepřichází skrze mozek, jak už jsme řekli dříve. Toto je duševní komunikace a je multidimenzionální. Nemá to nic společného s mozkovými synapsemi – vůbec nic. Intuice je duševní komunikace, a není to žádná funkce mozku, a proto je tak těžké ji „zařadit“, protože jste zvyklí na synaptické lineární myšlení. Takto jste „lapeni“.

Dovolte, abychom znovu promluvili o tom, jak je to obtížné. Od této chvíle budu mluvit o jiných sděleních směrem k vám tímto nelineárním způsobem. Tento druh komunikace od ostatních musí být interpretován určitým způsobem, aby se stal lineárním. Existuje mnoho atributů tohoto druhu komunikace, proto dávám svému partnerovi seznam a on si může vybrat, o čem chce mluvit v čase, který má.

Osobní. Promluvme si o osobní komunikaci. Jak můžete slyšet, co pro vás má Duch nebo nějaký jiný multidimenzionální zdroj, když to k vám nepřijde v lineárním tvaru? To je těžké! Můj partner vám dnes dá nějaké odpovědi, a ta hlavní je skrze cvičení rozeznávání intuitivních myšlenek a pochopení toho, co přichází z vašeho mozku a co ne. Je to obtížné, na začátku. Lidé to chtějí analyzovat nebo vysvětlovat pomocí rozumu.

Moji drazí, nedovolte synapsím vašeho mozku stavět se do cesty Bohu. Musím to znovu říkat? S intuicí se musíte naučit dát lineární logiku stranou a nechat krásu nelineárních představ hrát na jevišti vašeho vědomí. To nemusí vyhovovat vašemu dalšímu životu nebo tomu, co si o tom, co děláte, myslí vaši přátelé, ale povznese to váš život. Je těžké změnit váš způsob myšlení.

Takže co se můj partner musel jako inženýr naučit, aby mohl channelovat? Chtěl analyzovat absolutně všechno! Zabralo mu to celé roky, než rozlišil rozdíl mezi šišinkou a mozkem a potom uhnul z cesty nelineárnímu intuitivnímu myšlení. Nejprve se stále ptal, jestli „to zvládl“! Bylo to z jeho mozku nebo to bylo něco většího? Intuice je také zodpovědná za to, čemu říkáte kreativní myšlení – malování, hudbu, poezii a tak dále. Takže není divu, že se takto ptal! Je to oprávněná žádost. Takže pro vás osobně, moji drazí, toto je to, co musíte dělat. Procvičovat rozeznání rozdílu.

Existuje mnoho jiných zdrojů než je channeling, kterým říkáte Boží poselství, která pro vás mají zprávy v tomto nelineárním tvaru [nelineární komunikace přicházející k vám z intuice a ne ze synapse]. A to, co přijde dále, vás možná překvapí.

Zvířata. Milujete je, že? Co víte o zvířatech, zvláště o těch, o která pečujete a milujete je, o těch, kterým říkáte mazlíčci? Mají osobnost, že? Oni k vám mluví! Když hovoříte, jak zní ten zvuk, moji drazí? Jak zní jejich hlas? “No dobrá, Kryone, ty už přece víš, že nemají žádný skutečný hlas.”. Skutečně? Tak jak k vám tedy “mluví”? Teď to začíná být zajímavé, že? Komunikují prostřednictvím představ. Jejich abstraktní myšlenkové skupiny jsou pro vás dostupné, abyste je zachytili. Takže hádejte, kde zachycujete tyto myšlenky? Je to skrze vaši šišinku, která je překladatelem multidimenzionálních záležitostí ve vašem těle. Není to váš mozek, co zachycuje jejich zvířecí vysílání, moji drazí.

Někteří z vás jsou v tomto druhu komunikace velice dobří. To jsou ti, kteří to právě teď poslouchají a kterým se říká zvířecí zaříkávači a oni přesně vědí, o kom to mluvím. Proč tomu říkají zaříkávání? Povím vám svou interpretaci. Je to proto, že ta komunikace není lineární a oni pro vás zaříkávají skrze šišinku a ne skrze mozkové synapse. Přichází to v myšlenkových skupinách, velmi jemně a náhle, stejně jako šmouha. Když to zachytíte, víte, že ten pes nebo kočka nebo kůň nebo křeček nebo králík se snaží komunikovat. Znáte jejich žádost, snad i jejich úzkost nebo možná lásku, kterou mají.

Tento druh komunikace se zvířaty je pro vás snadný, protože jste ho všichni pocítili. Věřím, že víte, o čem mluvím. Tak využijte tuto lekci, protože to, co vás dnes učím, se neliší a používá ty stejné procesy, které používáte ve skutečném životě a při meditaci, když nasloucháte Bohu.

Kryone, je to pravda, že komunikace se zvířaty je duševní komunikace?” Ano, je to komunikace jejich duše s vaší, a jestliže dobře interpretujete jejich myšlenky, tak proč byste potom měli pochybovat o dalším kroku? Procvičujte tuto komunikaci s vaším vlastním Vyšším Já. Vaše Vyšší Já je tou vaší částí, která vibruje výše než vaše buněčná část a je součástí vaší „duševní skupiny“. Tato „duševní skupina“ je částí devíti atributů lidské bytosti* a je vaším centrem. Je to ta část, která vám předává informace z druhé strany závoje, od toho, co nazýváte Bůh.

Činy jsou komunikace. Můj partner hovoří o Krystalické mřížce a o tom, jak připomíná lidské jednání, jako je to, co se dělo v minulosti na bitevních polích. Energie bitvy je stále tam, je přenášena k vám a mnozí ji mohou cítit. Co si myslíte o tomto mechanismu? Tato komunikace z toho, co se tam v minulosti stalo, zahrnuje představy smrti, dramatu a strachu. Tato energie je přenášena Krystalickou mřížkou přímo do vaší šišinky a přichází k vám prostřednictvím konceptů emoce, ne lineární komunikací. Mnozí to dokážou cítit a mnozí ne. Ti, kteří jsou zvyklí cítit energii, jsou těmi, kteří rozumí a cítí to jako první.

Někteří z vás jsou v tom dobří a jste hrdí na skutečnost, že dokážete cítit energii všude, kam přijdete. Dokážete cítit energii skupiny, vnímáte energii Země i tu Krystalické mřížky, a dokážete vnímat energii situací. Ale co to cítíte? Je to duševní komunikace ve své nejlepší podobě!

Je to mřížka hovořící k vašemu intuitivnímu . Nepochází to z mozku a není to intelektuální. Je to fyzika. Zachycujete to svou šišinkou, interpretujete a získáváte informace v nelineární formě. V případě bitevního pole se něco stalo na místě, na kterém stojíte, a ta energie vás může dostat na kolena. To je komunikace! Avšak, proč je tu energii, která je tak osobní, tak těžké interpretovat? To proto, že je to komunikace vás s vámi. A o tom je dnešní učení – o práci na otevření tohoto konceptu.

Univerzální komunikace: Když jdete do lesa a stromy k vám mluví, o čem to je? Mluví k vám Gaia! Jak ten hlas zní? Prochází skrze vás? Rozumíte tomu, co říkám?

Dokážete slyšet tyto věci svým vlastním způsobem, ale žádný z nich není synaptický. Mají ty stromy problémy? Naříkají? Nebo snad oslavují? Všechny tyto informace jsou dostupné pro ty, kdo je dokážou slyšet.

Kryone, je pravda, že v lese je něco, co bys nazval dévy?” Tady je moje odpověď: Děláte si srandu? Samozřejmě! Ano! Ptáte se, co to je. Jsou to multidimenzionální aspekty Gaii. Mám moc rád, jak lidé nakládají s multidimenzionálními energiemi. Převádějí je do 3D. Když lidské bytosti nedokážou pochopit nějakou multidimenzionální energii, udělají z ní nějakou entitu, oblečou ji [ve své mysli na ni navlečou nějaké šaty], dají jí jméno a umístí jí do lidského filmu. Jsou nádherní! Vy víte, že jsou a jsou všude. Běžte do lesa a oni k vám budou mluvit. Sedněte si do trávy a dovolte jim s vámi komunikovat. Jsou součástí energetické polévky, která je Gaia, což je Matka Příroda - osobnost, která je Boží láskou v přírodě.

Moji drazí, od dév nedostanete nic špatného. Za to, že obejmete strom, se vám nic nestane. A to vy víte, že? Co vám to říká o tom, co si o vás myslí Gaia? Toto je pouze několik věcí, když dojde na předmět komunikace od ostatních směrem k vám.

Další směr – od lineární k nelineární komunikaci

Lidská bytost je obdařena lineární myslí a lineární komunikaci. Kvůli tomu vám schází nezbytné nástroje pro multidimenzionální komunikaci. Nyní je můžete dle libosti rozvíjet a mnozí z vás to dělají. Ale obecně jste coby lidé obdaření pouze lineární komunikací. Takže, co vy a Duch?

Moji drazí, pravda je taková: My vám rozumíme bez problémů! Je to proto, že jsme mistrovští interpreti. Přesně víme, co říkáte, bez ohledu na to, jestli si to myslíte nebo to říkáte. Víme, co sdělujete, protože jsme stále s vámi. Vaše Vyšší Já, které vibruje nad tělesným já, zná psychiku vaší mysli. Když zasednete k meditaci, víme, co chcete dělat, protože ty potenciály jsou zde. Mysleli jste na to už před tím, než jste to udělali, a to je to, co my vidíme. Dovolte, abych vám dal pro tuto komunikaci s námi několik tipů. Přestaňte nám předkládat seznamy toho, co chcete! My to již víme. Naopak, posaďte se a řekněte nám: „Drahý Duchu, pověz mi, co ty chceš, abych věděl.“

Moji drazí, my jsme již na palubě se vším ve vašem životě. Musím to ještě jednou opakovat? Jsme už na palubě se vším ve vašem životě! Přijďte k nám a dovolte nám mluvit s vámi. Prostě nám dovolte mluvit a snažte se interpretovat myšlenkové skupiny, které přijdou jako první, aniž cokoliv posuzujete. Zvykněte si na to. Ale pokud s námi mluvíte, nezáleží na tom, jak to děláte.

A teď budou ti, kteří budou říkat: „Dobrá, Kryone, musí existovat i nějaké špatné způsoby komunikace s Bohem.“ Ne, neexistují! „A co si myslíš o národnostních skupinách, které musí čelit určitým nařízením nebo mají nějaký modlitební kobereček nebo musí nosit něco zvláštního, aby se modlily správně?“ Moji drazí, nechte je dělat, co jim říkají jejich tradice jejich vlastní kultury, protože ctí Boha! Existuje něco lepšího, co by je připravilo na hovor s námi? Do jejich komunikace vstupuje stejná láska jako ta vaše. Kulturní rozdíly mezi lidmi nemají na opačnou stranu závoje žádný vliv, protože my vidíme člověka jako tělesného zástupce části Boha. Všechny lidi! Nezáleží na tom, co máte na sobě nebo na čem sedíte. Je to jasné? Neexistuje žádný špatný způsob hovoru s tvořivým zdrojem.

Dobrá, Kryone, možná ne, ale několikrát se mi stalo, že jsem křičel na Boha. Co řekneš na tohle? Není to špatné?“ Moji drazí, my váš slyšíme, ale neslyšíme žádný křik. Ten křik byl lineární. Toto se těžko vysvětluje. My slyšíme milující pocit marnosti. Milující pocit marnosti, frustrace. My nevidíme hněv. Vy jste se nezlobili, byli jste frustrovaní… a v takovou chvíli vás chceme obklopit nejvíce. Čím víc křičíte na Boha, tím víc je kolem vás andělů, kteří čekají, aby vás mohli držet za ruku! Příště, až se rozhodnete křičet na Boha, otevřete i své srdce a dovolte nám držet vás chvíli ve svém náručí. Je to tak v pořádku? Ve chvílích největší marnosti, když nedostáváte vůbec žádné odpovědi a nedokážete je vyřešit, můžete být prostě jen objati? Je to tak správně? Kvůli tomu jsme tady: staré duše, budete si muset zvyknout na tuto komunikaci. Je to tak dostupné!

Činy jsou skutečným jazykem. To, jak se chováte, mluví ke Krystalické mřížce a k mřížce Gaii. Co si myslíte, to mluví k Magnetické mřížce, které říkáme sídlo lidského vědomí. Aniž něco řeknete, vaše činy jsou jiným způsobem komunikace se vším a každým kolem vás. To, co vypustíte z úst v lineárním tvaru, slyší vaše hmotné tělo. Kolikrát vám svépomocní guruové musí říkat, že si přitáhnete to, co nahlas vyslovíte? Proč si hypochondři sami přivodí onemocnění, kterého se bojí ze všeho nejvíce a o kterém mluví? Je to proto, že tělo je slyší a dává jim to, o co žádají.

Tělo poslouchá, mřížky poslouchají a poslouchají dokonce i lidské bytosti kolem vás. Zaplétáte drama? Opět přicházíme s touto otázkou. Myslíte si, že je to přitažlivé pro ostatní lidské bytosti? Pomysleli jste někdy na to? Co chcete druhému sdělit o svém systému víry, „vnitřním Bohu“? Chcete jim ukázat, jak jste vykolejeni a že oni by měli být stejní? Přemýšlejte o tom. Jak prezentujete své mistrovství lidstvu? Staré duše, co jste se naučili za všechny ty věky, které jste přinesli dnes na tuto party? Je to zaplétání se nebo je to láska?Dobrá, Kryone, to se snáze řekne, než udělá. Jak zastavíš zaplétání se? Jak mám zastavit reagování na neférový svět?“ Právě jsem vám to řekl. Jestliže otevřete své srdce a umožníte posvátnou komunikaci, započne míruplná podpora pro a s vámi. Tomu se říká probuzení do Ducha. Je to vystoupení ze starých návyků, starých strachů a začátek uplatňování nároku na tu část vaší staré duše, která je Bohem ve vás, dostupným pro vás, lidstvo a ty okolo vás.

Multidimenzionální komunikace. Vy, kteří jste dobří v mluvení ke zvířatům, jste rozvinuli myšlenkovou komunikační skupinu. Jste už na palubě, protože tam je ten nejlepší druh duševní komunikace a vy začínáte myslet mimo běžný rámec. Díváte se do zvířecích oči a předáváte jim obraz, že? Oni jej přijímají, že? To by vám mělo ukázat, že to funguje! Lidé mohou rozvinout multidimenzionální atributy a charakteristiky, které jsou naprosto vědomě řízeny, poslané skrze šišinku mozkovou kamkoliv chtějí.

Kolem vás jsou také pomocníci, a my jsme o tom mluvili. Musím vám je zase uvádět? Existují laskavé entity a skupiny kolem vás. Některé jsou odsud [Země] a některé ne. Nejen Plejáďané, Arkturiáni, Hathoři nebo ti z Orionu a Síria [abychom jmenovali ty nejpopulárnější]. Je jich nekonečné množství! Víte, co mají všichni společné? Nelineární myšlenkovou komunikaci. Můžete s nimi komunikovat stejným způsobem, jakým to děláte se zvířaty.

Drahé lidské bytosti, otevřeme dveře k úplné komunikaci předtím, než ukončíme tento channeling. Chceme vám sdělit, že je zde něco, co chceme, abyste věděli, abyste to realizovali. Nedovolte, aby naše komunikace byla tajuplná! Nedělejte ji podivnou. Pouze jsem vám předal atributy komunikace k Duchu a z Ducha. V příštím channelingu budu pokračovat s jiným tématem. Co blokuje tuto komunikaci? Co jsou to filtry? Co můžete udělat, abyste zlepšili komunikaci?

Duševní komunikace je částí toho, co se musí staré duše naučit, aby vytvořily rovnováhu na této planetě a mír na Zemi. Začíná to tady a teď. Začíná to porozuměním a demystifikací krásy vašeho vztahu s Duchem. V těchto posvátných věcech je struktura; existuje laskavý systém a duchovní zdravý rozum v těchto věcech. Povzbuzujeme vás, abyste to pro sebe nalezli, protože tato komunikace způsobí na planetě duchovní evoluci. Povedou ji ti, kteří právě teď čtou a poslouchají. Rodino, to je lekce pro dnešní den. Je nádherná, že? Je nádherná!

Vše co chceme, je komunikovat, a je načase dát se do toho. Tento channeling byl o tom, jak to funguje. Dnešní návrhy zní, jak to dělat lépe – dokonce i to, co slyšíte právě teď, což je channeling. Před námi stojí úkol demystifikace, neboť jej někteří nazývají strašidelným, nepřirozeným a tajemným. Jen proto, že není lineární, neznamená, že je divný. Ze všeho nejskvělejší je láska. Dokážete ji vysvětlit? Asi ne. Ale můžete se toho stavu snažit dosáhnout. Jděte a předávejte lásku svého vnitřního Boha těm okolo vás.

A tak to je.

KRYON

* Více se můžete dozvědět v channelingu z 21.6. 2013 – Devět aspektů lidské bytosti ZDE nebo ZDE

Zdroj: www.kryon.com - „The Soul Communication, part 1“

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. 

 

 

 

Probuzení duše a tvoření
Celestýnské Bílé bytostí

přijala Natalie Glasson – 02-01-14

 

 

      S velkou láskou vás my, Celestýnské Bílé bytosti, dnes přicházíme pozdravit. Obklopujeme vás láskou, kterou s námi sdílí Stvořitel a která vám umožňuje prohloubit vaše vlastní vyladění a propojení se Stvořitelem. Na Zemi je doba velkých zázraků a kouzel, manifestuje se mnoho významných a mocných příležitostí, které vám nejen umožní navýšit svou vnitřní sílu, ale i vaši víru ve Stvořitele ve vašem bytí i v realitě. Jak společně vstupujeme do nového cyklu roku 2014, povstává ze Stvořitele mnoho energie, které je dobré si všimnout a poznat ji. Tento čas je doba manifestace, realizace a porozumění tomu mocnému prostředku, kterým jste v této současné realitě. Jste žádáni, abyste pokračovali v prožívání Stvořitelovy energie, ale uvědomte si, že jste vyladěni na kosmickou vibraci, která se dá popsat jako kouzelná. Po celý rok 2013 jste připravovali, synchronizovali a usazovali své energie do nového cyklu a éry lásky a to bude pokračovat tak, jak si dovolíte pokračovat v uvolňování starých energií a zvyků, ale je tu i vyšší uvědomění toho, co můžete manifestovat a toho, jak se skutečně projevujete. Začněte si intenzivněji všímat spojení a mostu mezi svým vlastním tělem, způsobu jakým funguje, a mezi realitou, kterou na Zemi prožíváte. Toto může být tak zesíleno, že budete schopni vystopovat manifestace ve své realitě až k pouhým myšlenkám a uvědomíte si, jak jste se cítili a dokonce jak jste vytvořili onu myšlenku, uvědomíte si myšlenkovou formu, její zrození až k manifestaci neboli naplnění ve své realitě. Toto mocné uvědomění, které se bude v průběhu nadcházejících let navyšovat, vybuduje nový základ víry a přijetí či důvěry ve svou vnitřní pravdu, což vás podpoří v probuzení a odemčení nejposvátnějšího pokladu ve vašem bytí. Na Zemi nyní probíhá mocný čas, protože toto je vaše skutečné nové probuzení po přípravách v roce 2013, je čas hledat ve svém bytí, abyste porozuměli tomu, co si vaše duše přeje projevit, abyste rozpoznali sebe sama jako svou pravdu a naplánovali si svou cestu dál skrze zasévání mocných záměrů a záměrů plných energie, které proudí z nejčistšího zdroje vaší duše. Je čas dát své duši povolení a prostor, aby vykročila a tvořila, tkala a pokládala struktury světla, které budou vtěleny do vašeho aurického pole a energetických těl, abyste byli připraveni na další stádia svého vzestupu. Tyto energetické struktury se mohou podobat posvátné geometrii, ale budou z duše, která se bude energeticky ukotvovat do fyzické úrovně vašeho bytí a reality.

      Je důležité si uvědomit, že nyní je čas, aby se duše bavila a tvořila z vyšších dimenzí světla v rámci vaší současné vibrace světla a reality. Duše se musí nejprve plněji ukotvit, je to stav vtělování duše, vznik energetické struktury, rytiny či formy ve fyzickém těle a aurickém poli. S kombinací praktikování umění záměru a manifestace jste schopni probudit ve svém bytí velkou svobodu, protože si uvědomíte, že nádherné a zázračné příležitosti se mohou manifestovat a můžete je ve své realitě zažívat. Tato víra a zkušenost vám umožní oprostit se od omezení a napojení zejména na minulost, vytvoříte si nádherný stav bytí, který dovoluje a podporuje vaši duši, aby se manifestovala a skrze vaše bytí plněji vytvářela energie vyšších dimenzí ve vaší realitě. Duše v sobě uchovává nekonečné možnosti, na které se můžete jen napojit a zažívat je skrze svou schopnost manifestace a svou vírou v prožívání svého vlastního tvoření. Protože se nacházíte na mostě pochopení, uznání a zakoušení svých schopností manifestovat, otevíráte dveře větším, neohraničeným a hlubokým možnostem, jak semínka světla z vaší duše vstupují do vaší mysli a jsou zhmotněna ve vaší realitě, abyste je mohli prožívat.

      Každý záměr, každý krok a vyladění na Stvořitele je postup a vývoj svobody na mnoha úrovních vašeho bytí, ale také vás napojuje na svobodu duše a tím vám umožňuje skutečně žít v božském proudu Stvořitele. Se svobodou přicházejí neohraničené možnosti a zkušenosti, které vám dovolují přijímat Stvořitele plněji. Vaše duše je připravená na své probuzení a sjednocení s celým vaším bytím. Rozumí novému stádiu vaší reality, do kterého vstupujete a jednoduše vás žádá, abyste se poddali jejímu světlu, lásce a pravdě. Vězte, že se nevzdáváte své síly tím, že se poddáte své duši, ale natrvalo přijímáte a shromažďujete svou sílu, abyste ji rozvedli do celého svého bytí. Vaše duše se více než kdy dříve napojuje na obrovskou síť světla a Stvořitelova vesmíru, její energie cestují široko daleko, aby dosáhla sjednocení a jednoty na vnitřních rovinách, se zvláštním zaměřením na shromažďování nového vědomí. Když se poddáte své duši, dovolujete kouzelným vibracím své duše a jejího rozšířeného chápání a spojení se Stvořitelovým vesmírem, aby zesílila a vlila se hluboko do vašeho bytí, vstupovala a tryskala do celého vašeho bytí a reality.

       S naším vysvětlením a vaším vlastním prožíváním této božské doby můžete vnímat, že se dějí  mocné posuny v probuzení, nejen ve vašem bytí a realitě, ale pro všechny ve Stvořitelově vesmíru. Je-li na vrcholu vašeho seznamu záměr a proces manifestace, s ohledem na požadované zaměření, vás chceme povzbudit, abyste se stále ptali sami sebe na dvě věci:

      "Co chci nebo co si přeji nyní manifestovat?"

Toto je adresováno vašemu fyzickému já, vašemu tělu, mysli, emocím atd. Pak si položte druhou otázku:

      "Co chce nebo co si přeje má duše nyní manifestovat?"

Toto je adresováno vaší duši, duchu, vyššímu já, Stvořiteli, ve skutečnosti všemu, co je vaším božským já.

      Mohli byste nám na to říci, že jste jak fyzickou formou, tak duchovní formou a proto není nutné to oddělovat. My bychom rádi, abyste začali tímto postupem a všímali si, zda odpovědi, které dostáváte, jsou stejné nebo rozdílné a vaše duše a fyzické tělo jsou synchronizovány; jsou vaše přání a vedení v harmonii a souladu? Je-li rozdíl mezi přáními vašeho fyzického bytí a vaší duše, dovolte si rozjímat nad tím, jak sem můžete vnést harmonii. Možná by vám pomohlo zaměřit se na povzbuzování vaší duše, aby plněji splynula s vaším fyzickým tělem nebo si představte integraci světla své duše. Vaším cílem je, aby se odpovědi podobaly, abyste si mohli být jisti, až se obrátíte k sobě a požádáte o vedení, že budete vědět a sami sebe si uvědomíte jako sjednocenou bytost, integrující se se svou duší. Pak nebude třeba se na nic ptát a žádat o vedení své fyzické já a své duchovní já, protože budete vědět, mít víru, důvěru i zkušenost, že jsou jedním. Toto potvrzení vyroste z vaší vlastní zkušenosti, z propojení s fyzickým i duchovním já a uvidíte, jak splývají a stávají se jedním. Vězte, že svou duši nemůžete ke splynutí přinutit, ale můžete sledovat, kde vedení energie, myšlenky a emoce jsou čerpány z tohoto procesu, což vás povzbudí k tomu, abyste si uvědomili a rozpoznali ten most svobody, kde je vaše duše schopna vytvářet božské a posvátné, nekonečné a velkolepé možnosti.

      Mnozí z vás možná řeknou, že je to těžké přijímat, slyšet či uznat své vnitřní vedení, toto je ale víra z minulé doby a je zkrátka třeba se jí zbavit a uvolnit ji; není třeba se na to nějak zaměřovat či tomu věnovat pozornost, ale jednoduše se od této víry odpojit. S důvěrou a vírou v sebe sama, jako v bytí, které je schopné přijímat vedení, se dokážete osvobodit od omezení a vstoupit hlouběji do svobody a vyjádření duše. Skrze vnímání a uznávání vedení ve vás, i když nejprve to budou dvě různé cesty vedení od vašeho fyzického bytí a od vašeho duchovního já, se můžete soustředit na vytváření záměrů, které vyjádří, že již prožíváte to, co si přejete a to je nádherné. Dovolte si nejprve vytvořit dva záměry a sledujte, jak za nějakou dobu začínáte tvořit jeden záměr ze svého jednotného božského já. Možná že ihned nebo postupně přistoupí vaše duše k formování struktur božských záměrů ve vašem bytí a tím zvýší vaši vibraci a vaše intuice také bude proudit jako božský proud Stvořitele.

      S láskou v tomto mocném čase probuzení

      Celestýnské Bílé bytosti

 

Zdroj: https://www.omna.org/Home.html

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

   Svoboda neomezené sebelásky
Celestýnské Bílé bytosti
Přijato Natalii Glasson - 21-05-14

 

 

      Vítáme se s vámi s láskou, protože vás ctíme a poznáváme ve vás velkolepé bytosti světla. Jsme Celestýnské Bílé bytosti a přicházíme vám v tomto čase pomoci a podpořit váš proces vzestupu. Od stvoření Země jsme s vámi, propůjčujeme své energie, podporu a vědomí. Milujeme hluboce Zemi, zde přítomné duše a proces vzestupu a přejeme si být k službám jakýmkoli vhodným způsobem pod vedením božské vůle Stvořitele.

      Velkolepé bytosti světla, nyní žijete na Zemi v nejvzácnější a bohaté/výživné době, době transformace a hlubokých prožitků lásky. Ve skutečnosti to je, jako byste byli něžně objímáni Stvořitelem, takže jste schopni opravdu rozpoznat a přijmout jeho láskyplné kvality a pravdu. Je čas pro skutečné porozumění, vnímání a prožitek Stvořitele. Tento čas na Zemi je tak plodný, vyživující a bohatý, je plný důležitých příležitostí k vytvoření Stvořitelovy jednoty a ke zkoumání. Jako byste v mnoha ohledech hledali Stvořitele už velmi dlouho, ale nyní máte příležitost být v jeho přítomnosti a hluboce prožívat vzájemnou komunikaci a propojení. Je čas využít Věk lásky, kterým nyní procházíte a uvědomujete si jeho nabídky podpory pro vše, co si přejete jako duchovní bytost prožít a dokonce pro vše, čím si představujete, že můžete jako duchovní bytost být a ještě víc. Ve skutečnosti omezení staré éry padají, je toho méně, co se dá omezit, protože věříte méně v moc omezení. Velkolepé bytosti, je čas bádat ve svém bytí, žasnout, poznávat a přijímat vše, co je možné, všechny ty krásné příležitosti k prožívání Stvořitele. Dovolte si poznat, že už neexistuje žádné omezení k prožívání Stvořitele na Zemi. Štědré Stvořitelovy energie jsou tu pro vás přítomné, abyste je přijali a vtělili. K prožívání Stvořitele už nejsou žádná omezení, je čas, nechat svou duši myslet a tvořit ve velkém, protože když je přítomná láska, je to jakoby se otevřela brána, která dovolí všem blaženým vibracím Stvořitele, aby byly plně přítomné v přetékající jednotě.

      My, Celestýnské Bílé bytosti, jsme tu, abychom vás podporovaly v otevření mysli a abyste uchopili novou perspektivu a probudili se do hojné a neomezené energie Stvořitele, která je tu nyní pro vás přítomná, abyste ji zažili ve své pozemské realitě.

      "Celestýnské Bílé bytosti, volám vaši láskyplnou energii, vibrace a vědomí, přibližte se ke mně a obejměte mě svou léčivou, očistnou a probouzející energií. Nyní jsem připraven rozšířit své vědomí, svou perspektivu a chápání, abych získal hlubší vědomí neomezeného vyjádření a existence Stvořitele a tak mohl ve své realitě vidět, vnímat a přijímat s větší jasností neomezené příležitosti prožitků, vzestupu, probuzení, jednoty a lásky, když objímám a vtěluji neomezeného Stvořitele. Já jsem neomezená, štědrá a tvořivá vibrace Stvořitele a prožívám vše, co je pro mě dobré, vše proudí mým bytím a realitou.

      Celestýnské Bílé bytosti, když mne objímáte, povzbuďte a prohlubte můj prožitek neomezeného Stvořitele v mé realitě a mém bytí, nechť se jasněji probudím do četných příležitostí k rozšíření, které je mi nyní dostupné. Děkuji."

      Prociťujte naše čisté bílé světlo, které vás objímá a vdechujte je do každé buňky svého bytí.

      Klíčovým ohniskem během Věku lásky je samozřejmě láska sama, budete-li oddaní a necháte se vést svým vnitřním věděním, projdete mnoha stádii a úrovněmi přijímání lásky. Nejvyšší stádium je sebeláska. Mnozí z vás se zaměřovali na bezpodmínečnou lásku k sobě sama a dostávají se do míru a jednoty sami se sebou a se Stvořitelem uvnitř. Věk lásky vás povzbuzuje k tomu, abyste sebelásku prozkoumali a prožívali neomezenou sebelásku v každém okamžiku svého dne a  své reality. Odpouštění, propouštění, být vědomým a otevírání srdce, to vše podporuje hlubokou sebelásku, ale v procesu sebelásky ve skutečnosti projdete všemi aspekty svého bytí a každý tento aspekt se bude probouzet, dokud sami sebe nepoznáte jako Stvořitele v jednotě se vším. Když se zaměřujete na sebelásku, často se stane, že začnete s rozpouštěním bolestí a zranění, možná s negativními rysy ega a osobnosti. Toto bude probíhat jako čištění, ale skrze sebelásku přijímáte své lidské já a to, co jste vytvořili, a zároveň i svou osobnost. Díky přijetí se tento aspekt vašeho bytí sladí se Stvořitelem a bude tedy žít ve harmonii s ním. Pak budete skrze proces sebelásky pokračovat láskou ke svému duchovnímu bytí, k duši, skupině duší a ke Stvořiteli, což je zároveň sebepoznání. V každém okamžiku přijetí a bezpodmínečné lásky vyzařuje větší a mocnější láska a vy ji můžete zažívat. Cesta vzestupu je cestou lásky, obzvláště v této éře, je to cesta sebelásky, skrze kterou poznáte všechny aspekty a úrovně sebe sama a uvědomíte si, že jsou všechny vyjádřením Stvořitele. Vaše sebeláska je klíčem k probuzení a poznání čistoty Stvořitele ve vašem bytí; je to váš nejhodnotnější nástroj. Když jste zmatení, zranění, potřebujete vedení, jste vyčerpaní, nešťastní nebo nemocní, sebeláska je ten nástroj, který vám umožňuje vidět, vnímat a uznat pravdu Stvořitele ve vás a zároveň porozumět věčné přítomnosti a existenci Stvořitele ve vás.

      Rádi bychom vám pomohli s navýšením sebelásky, aby pro vás vytvořila stezku inspirace a povzbudila vás k další sebelásce, což jednoduše znamená rozpoznání a prožívání Stvořitele na všech úrovních vašeho bytí.

      "Celestýnské Bílé bytosti, volám vaši láskyplnou energii, vibrace a vědomí, přibližte se ke mně a obejměte mě svou léčivou, očistnou a probouzející energií. Já nyní potvrzuji a otevřeně sdílím, že miluji sebe sama bezpodmínečně na všech úrovních a ve všech aspektech svého bytí. Celestýnské Bílé bytosti, prosím, zesilte a navyšte mou sebelásku, abych mohl ve svém bytí prožívat bezpodmínečnou sebelásku bez omezení, uznávat ten mocný přetékající zdroj lásky přítomné ve mně, připravený mě vyživovat a pečovat o mě a sdílet ji se sebou sama a s ostatními. Povzbuzujte a podporujte mě, když zažívám všechny úrovně a vyjádření bezpodmínečné lásky, navyšte každé přijetí sebe sama, abych si uvědomil, že mohu poznat jednotu a věčně žít ve skutečné harmonii se Stvořitelem. Děkuji."

       Poté, co provedete tuto invokaci, seďte s rukama na srdeční čakře a opakujte si: "Bezpodmínečně se miluji." Pak si dovolte prožívat tu samou přetékající energii lásky v prostoru svého srdce, když pomalu necháváte odeznít mantru a soustředíte se na vdechování a vydechování lásky skrze vaši srdeční čakru.

Až začnete prožívat svou bezpodmínečnou lásku, uvolněte ruce a představte si, vnímejte a uvědomte si nás, Celestýnské Bílé bytosti, jak vás zcela obklopujeme svým světlem a energií, jak se naše čisté bílé světlo prolíná v jedno s vaší bezpodmínečnou láskou. Prociťte, vnímejte a přijměte bílé světlo, které navyšuje vaši lásku, stává se přetékající mocnou přítomností, která naplňuje celé vaše bytí, rozšiřuje se za veškeré hranice a omezení. Vězte, že toto je proces léčení a probuzení. Můžete si také afirmovat: "Moje láska se zvětšuje." Je důležité prožít mocnou přítomnost své lásky a vědět, že láska jako klíč otevírá všechny úrovně vašeho bytí, duše, skupiny duší a Stvořitele, aby je očistila, probudila a dala vám je poznat jako lásku. Po určitém cvičení zjistíte, že jste plně probuzená bytost s hlubokým uvědoměním a v jednotě se Stvořitelem. Toto je koneckonců cesta vzestupu, kterou můžete zažít skrze cestu bezpodmínečné sebelásky.

      Sebeláska je léčivá a posilující cesta, kterou si přejeme ve vašem bytí povzbudit. S pochopením a plným prožitím sebelásky si uvědomíte Věk lásky, který je kolem vás, přemýšlejte o něm a manifestujte ho pro sebe i pro druhé. Je to nejjednodušší a osobní cesta ke Stvořiteli, tak si dovolte ji plně prožít, protože my posilujeme všechny láskyplné zkušenosti.

      Možná byste nás chtěli požádat, abychom navýšili lásku, která je na Zemi již přítomná, abychom posílili její přítomnost a moc a tím podpořili lidstvo a Matku Zemi.

      Povzbuzujeme vás k tomu, abyste rozjímali o moci a vlivu sebelásky, když nás Celestýnské Bílé bytosti voláte, abychom vás obklopili a podpořili vás. Rádi bychom inspirovali moudrost, vědomí a pochopení z hloubi vaší duše, které se týká sebelásky, její síly a vlivu na vaše bytí a realitu a jak může také formovat a manifestovat Věk lásky pro vás a pro všechny. K dispozici je mnoho moudrosti a vědomostí, které se týkají sebelásky a které čekají, až je prozkoumáte a skrze své bytí je budete sdílet; chceme vás podpořit, abyste se s tímto vědomím propojili a nechali se jím inspirovat.

      S věčnou bezpodmínečnou láskou

      Celestýnské Bílé bytosti

 

Zdroj: https://www.omna.org/Home.html

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Tvorba vlastních voleb
Jeshua  prostřednictvím Pamely
Překlad do angličtiny maria Baes a Frank Tehan

 

Drazí přátelé, všechny vás ze srdce zdravím. Vnímejte mé srdce, neboť jsem s vámi spojený. Nadechujte mne. Mezi námi, mezi vámi a mnou a širší skupinou přátel duše, pracovníků světla, je podobné smýšlení. Některé znáte, jiné ne, alespoň ne v pozemském smyslu. Existuje tu však blízký vztah, větší spojení, kterého jste součástí. Vnímejte toto spojení uvnitř sebe.

Všichni se pokoušíte nalézt rovnováhu mezi pozemským bytím a bytím vaší duše. Na jedné straně jste pozemským člověkem narozeným v těle s predispozicemi k jisté osobnosti a vyrůstali jste v kulturách a tradicích Země. Na straně druhé existuje širší realita vaší duše, vaše kosmické dědictví. Vaše duše je mnohem starší než tento jediný život a vytvořila si mnoho zkušeností v rozmanitých inkarnacích. Navíc jste součástí širší spirituální rodiny, která vedle vaší pozemské rodiny přebývá částečně na Zemi a částečně v jiných světech.

Spojování vaší duše s pozemským já je pro vás často matoucí. Jak můžete integrovat obojí? Mnoho z vás cítí realitu duše. Cítíte, že vámi proudí něco, co „není z této Země“, něco, co nemůže být přisuzováno vaší výchově, genům nebo kulturnímu zázemí. Existuje tu něco jedinečného a nepochopitelného, co z vás činí „vás“. Citliví lidé mohou zachytit záblesky své duše, neboť jsou intuitivně spojeni s vnitřním světem za prostorem a časem a často chtějí být plně z tohoto světa. Cítí, že jejich Domov, jejich Zdroj, je tam a mají pravdu. Nicméně jelikož jste lidská bytost, tady a teď, je nezbytné toto spojení s vaší duší vtělit – „do rukou a nohou“. Neměli byste oddělovat spojení mezi duší a Zemí, spíše naopak: připojte se pevněji k tomuto spojení a učiňte tak s radostí a vášní. Pak jste doopravdy integrovali své pozemské já a já duše.

Důvodem, proč je to pro vás často tak obtížné, je to, že mnoho z vás pracovníků světla dáváte přednost své duši nad pozemskou osobností. Předpokládáte, že vaše duše ví nejlíp, co dělat. Jako pozemský člověk byste se však měli svou duší nechat inspirovat, vy jste a vy byste měli být tím, kdo určuje volby a činí rozhodnutí. Vy jste tím, kdo nakonec vytváří svůj život. Dovolte mi to vysvětlit.

Často přemýšlíte: „Co bych měl/a dělat? Jak mám zvládnout tuto situaci? Co to pro mě znamená?Máte sklon hledat odpověď mimo sebe a tím mám na mysli mimo svou pozemskou osobnost. Když ještě nejste daleko vpředu na cestě vnitřního vývoje, hledáte osobu mimo sebe, aby vám dala odpověď.  Někoho, ke komu vzhlížíte, někoho, koho považujete za experta v dané záležitosti. A tak vaše otázka má tendenci znít: „Můžeš mi říct, co mám dělat?“ Když tak činíte, děláte se menšími – pokud jde o pochopení a poznání – tím, že dáváte druhou osobu nad sebe. Když však spirituálně dospějete, přebíráte za sebe a za své volby zodpovědnost. Stále se můžete s druhou osobou radit, radit se s někým, ke komu máte vysokou úctu, koho respektujete. Můžete radu této osoby posuzovat ze všech stran, vy však rozhodnete, co s ní učiníte. To je cesta vyzrálé duše, dospělé osoby.

Teď všichni víte, že byste se neměli opírat o druhou osobu, co se týká vašich voleb, ale stále tak hodně činíte ve svých vztazích se svými spirituálními průvodci a duší. Například uvažujete: „Co bych měl/a v této situaci dělat? Jaká je pro mě nejlepší volba?“ Ze své touhy po bezpečí se obracíte na spirituální zdroj pro radu: na své průvodce, učitele, na anděly na druhé straně nebo  na své vlastní vyšší já. Anebo se radíte se spirituálním médiem, aby vám poskytlo „vyšší“ informace, nebo se snažíte spojit se svou duší, svým vyšším já nebo se svými průvodci sami. Podívejme se však blíže na to, co to značí. Ve skutečnosti jednáte stejně, jako když se obracíte pro radu na druhou osobu: odpovědi hledáte mimo sebe.

Můžete pochopitelně říci: „Ano, ale tyto spirituální zdroje opravdu ví víc než já, mají lepší přehled či perspektivu. Mí průvodci jsou mnohem vyvinutější než já, má duše se pohybuje ve vyšších dimenzích a tak je správné obrátit se na ni pro radu.“ Znovu však snižujete svou „malou“ pozemskou osobnost, když tak činíte. Často se domníváte, že vaše pozemská osobnost není nejmoudřejší s nejvyšší částí vás samých a že se musíte obrátit na nějakou „autoritu“, která lépe chápe situaci a ví, co byste měli se svým životem dělat. To je chyba a to je moje dnešní sdělení.

Ze všeho nejdřív – duše není dokonalá – taktéž se vyvíjí. Je to dynamická realita, která se ustavičně obohacuje zkušenostmi. Samozřejmě, že duše má perspektivu, která překračuje mnohem hlouběji a má větší rozhled o celkové skládačce, zatímco na Zemi máte pár dílků této skládačky ve svých rukou a nevidíte větší obraz. Důležité však je, že, ano, je skvělé vnímat svou duši, spojit se s ní, radit se s ní a dostat informaci od tohoto multidimenzionálního vyvíjejícího se, dynamického zdroje. Nakonec jste to však vy, pozemské já, kdo nese pozemské jméno – to jedinečné já, kterým jste právě nyní – kdo musí učinit volbu! Existuje moment volby v každé věci, kterou činíte, která je a vždy bude zcela vaše. Ani vaše duše, ani průvodce ani nejmoudřejší učitel na Zemi – dokonce ani Bůh – to nemůže udělat za vás. Ve skutečnosti opravdový spirituální učitel to nechce převzít za vás.

Potřeba činit vlastní rozhodnutí ve skutečnosti projevuje vaši jedinečnou sílu: to, že vytváříte svůj pozemský život po svém. Kromě toho můžete stále působit na všechny druhy zdrojů poznání a moudrosti, jak na ty pozemské, tak na ty kosmické. Vaší výzvou je však uvést tyto vnější zdroje do své vnitřní pravdy a vnímat, co je pro vás správné a co není. Neexistuje nic jako absolutní vědění – vše je relativní. To, co je pravdou, se ve vašem životě projevuje ve vztahu mezi vámi a světem a tento vztah je jedinečný a jiný pro každou osobu. Nezáleží na tom, kolik informací obdržíte zvnějšku. To, co je pro vás důležité, je vyhodnotit tuto informaci ve vztahu ke své situaci – ke své každodenní realitě a pozemskému bytí – vnímat, zda je vhodná.

Vnímejte svou pozemskou osobnost se všemi jejími aspekty: s jejím strachem, bolestí, nadějí, radostí a se všemi těmito emocemi, které tak hluboce a konkrétně vytváří pozemský, lidský život. Tyto emoce jsou často matoucí, dokonce ohromující a vy hledáte něco, čeho se přidržet nad sebou nebo mimo sebe. Rád bych však zdůraznil, že odpověď a základ leží uvnitř vás ne ve vaší duši nebo vyšším já, ale uvnitř vás. Ve skutečnosti jste svým vyšším já a svou duší, jste však část ne celek. Jste aspektem svého veškerého Já. Jste aspektem, který se inkarnoval tady a teď a který sbírá zkušenosti, a tudíž víte nejlépe, co je pro vás dobré.

Sestupte do svého těla, které je s pozemským já úzce spojeno. Dovolte svému vědomí sestoupit do těla příjemným a uvolněným způsobem. Představte si, že vaše vědomí je světlo a že toto světlo je to, kým jste a kdo činí volby. Vybírá si být zcela tady a teď a sestupuje do hrudi, do vašeho břicha, do stehen a kolen a celou cestou dolů do vašich lýtek a chodidel. Vnímejte, jak toto světlo zcela prostupuje vaše tělo, a vnímejte sílu a vitalitu svého těla. Vnímejte, jak je vaše tělo víc než jen spojením fyzických buněk: je živoucím, moudrým a inspirujícím bytím. A kdo jste vy? Jste tím, kdo se s tímto tělem pro tento život spojil. Jste nádherní a nesmírní a spojili jste se s touto bytostí, která nyní nese vaše jméno. Vnímejte odvahu a statečnost, s kterou tak činí.

Přišli jste sem jako pochodeň světla své duše a inkarnovali jste se v tomto těle a osobnosti, která je zcela nová. Jste součástí své duše, avšak zároveň přidáváte své duši něco zásadního, něco nového a jedinečného, a tím jste vy. Jste samostatným celkem, nejste závislí na silách větších, než jste vy sami. Jste sami sobě stvořením – lépe řečeno: jste sami sobě stvořitelem. Vnímejte hodnotu a sílu a krásu tohoto bytí. Mé nejhlubší přání je, abyste uznali svou hodnotu a už nehovořili o vyšším nebo nižším já, ale abyste uznali své pozemské já jako kotvu své existence, tady a teď. Z tohoto já můžete vzít v úvahu další pozemské zdroje, průvodce, učitele, terapeuty, rádce, doktory nebo svou vlastní duši prostřednictvím meditace či vnitřního rozjímání a přijmout všechny tyto informace, avšak poté učiňte své vlastní uvážené volby.

A jak tak učinit? To je pravděpodobně vaše další otázka. Zkuste to. Představte si, že máte ve svém životě otázku, z které jste zoufalí, a myslíte si: „Opravdu nevím, co dělat.“ Nyní zcela sestupte do svého pozemského já, řekněte své jméno, vnímejte světlo vědomí ve svém břiše, ve své kořenové čakře. Pak se znovu sami sebe zeptejte a vnímejte odpověď, která přijde z hloubky uvnitř: z vašeho základu, jádra. Zkrátka ji víte. Máte vnitřní poznání a zdroje, které jsou nezbytné k odpovědím na vaše životní otázky.

Je to ve vás, vy jste kotvou, sběrnou poznání, prožitku, světla. A ze všeho, co jste vybudovali v tomto životě, činíte volby založené na své vlastní síle pronikavosti. Uznejte tuto sílu, tuto svobodu. To vás činí „velkými“ a umožňuje vám sebe-uvědomění k růstu, a tak začněte důvěřovat své vlastní pronikavosti a volbám, svému pocitu, co je pro vás dobré. Není to o tom znát věci jistě. Je to o dovolení si důvěřovat tomu, kdo jste a co cítíte hluboko uvnitř. Nejste tu proto, abyste činili „dokonalé“ volby, ale abyste prožívali svou vlastní tvořivou sílu tím, že se učíte a rostete z voleb, které činíte.

Proto vám chci nyní dát symbolicky pochodeň světla, abych vyjádřil, že se nemusíte spoléhat na mě. Je to ve vás a chci, abyste si toho byli vědomi. Chci vám ji dát zpět. V minulosti jste příliš často hledali mimo sebe. Vnímejte, zda dokážete přijmout tuto pochodeň, kterou vám nabízím, a přijměte ji jako něco, co vám patří. Sledujte, kam tato pochodeň jde ve vašem těle, kde má své přirozené místo odpočinku. Je to tam, kde sídlí vaše nejhlubší vědění o tom, co je vaší cestou. Čiňte volby a učte se ze svých učiněných rozhodnutí, přesně tak by to mělo v lidském životě být.

Nepodceňujte skutečnou sílu „vás samých“, ztělesněného pozemského já. Je to nejdůvěrnější zdroj moudrosti, který kdy budete mít. Vy jste stvořitelem svého života.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

 

 

 

Monsanto a GMO očima Deníku

 

O GMO jste jistě už slyšeli, méně možná o Monsantu, která jimi zaplavuje svět. Názory na ně se různí, většinou jsou zcela protichůdné, já věřím, že jsou hrozbou pro lidi, zvířata a životní prostředí, a proto je důležité o nich mluvit, přemýšlet vlastní hlavou a třeba se jim i postavit, protože právě nevědomost a nečinnost lidí nahrává korporacím a jejich zájmům. Začněme od „slepice“.

 

Americká nadnárodní korporace Monsanto Company byla založena roku 1901 jako petrochemická společnost, která později začala podnikat ve farmacii (vyvinula penicilin, inzulin) a zemědělství. Dnes je jedním z největších výrobců fosfátových herbicidů, pesticidů, insekticidů, hnojiv a dalších ropných derivátů a zároveň největším producentem geneticky modifikovaného osiva (ovládá 70 až 100% trhu). Ke GMO se ještě vrátím, nejdřív si probereme produkty, které jim předcházely a které čelily a čelí velké kritice.

 

Mezi prvními byla umělá sladidla aspartam a sacharin. O aspartamu se už dnes ví, že má spojitost s nervovými poruchami a poškozením mozku. Sacharin dle nezávislých studií zvyšuje riziko rakoviny močového měchýře, dělohy, vaječníků, kůže a dalších orgánů. Monsanto dále vyvinulo DDT, nechvalně známý insekticid, kterým se kdysi v zemědělství po celém světě hojně hubil hmyz. Jde o pravděpodobný karcinogen, který dlouhodobě přetrvává v životním prostředí, ve zvířatech i lidech a poškozuje játra a reprodukční systém. Na planetě údajně nenajdete jediný organismus, který by jím nebyl zasažen. V roce 1972 bylo DDT zakázáno ve Spojených státech, následně i ve většině zemí světa. Monsanto stojí také za výrobou látky zvané Agent Orange, směsi dvou herbicidů, kterou v letech 1972 až 1971 americká vláda používala ve válce ve Vietnamu k likvidaci tamního porostu kvůli snazšímu bombardování nepřátelských vojsk. Čtyři sta tisíc lidí bylo zabito nebo zmrzačeno, půl milionu lidí se narodilo s defekty. Odhaduje se, že tři miliony lidí dodnes trpí následky a děti se stále rodí s postižením.

 

Z laboratoří Monsanto vzešel i hovězí růstový hormon Posilac určený ke zvýšení produkce mléka. V roce 1998 kolem něho vypukla aféra, když američtí reportéři odhalili, že hormon způsobuje kravám poruchy plodnosti, ochrnutí končetin a hnisavý a bolestivý zánět vemene, což Monsanto kompenzovalo vysokými dávkami antibiotik, která se uvolňovala do mléka a spolu s Posilacem způsobovala lidem vážné zdravotní problémy. Posilac byl poté všude ve světě – kromě USA, kde se používá dodnes – zakázán.

 

A tím se dostáváme do současnosti k celosvětově nejpoužívanějšímu herbicidu Roundup a s ním úzce spjatými GMO. GMO je organismus, jehož genetický materiál (tedy DNA nebo RNA) byl úmyslně změněn způsobem, kterého se nedosáhne přirozeným šlechtěním. To znamená, že zatímco při šlechtění se mísí geny stejných druhů rostlin a zvířat, při genetické manipulaci se přenáší geny mezi naprosto odlišnými organismy. A teď k základnímu dělení GMO. První skupinu tvoří GMO, které vylučují vlastní insekticidy (látky usmrcující hmyz), a v druhé skupině jsou tzv. „roundup-ready“, tzn. že jsou uzpůsobené pro postřik výše zmíněným Roundupem.

 

Abychom pochopili podstatu první skupiny, musíme se seznámit s Bt toxinem. Jde o protein, který se získává z půdních bakterií Bacillus thuringiensis a využívá se jako biologický pesticid. Pro hmyz je vysoce toxický (po pozření jim naruší buněčnou stěnu v zažívacím traktu, jehož obsah se pak včetně vlastních bakterií a toxinů vylije do útrob, což hmyz zabije). U GMO plodin je gen Bt toxinu vložen do genu rostliny, takže rostlina ho sama produkuje a chrání se proti hmyzu zevnitř. Vypadá to jako elegantní a bezpečné řešení, má to ale háček, spíše hák. Vědci totiž zjistili, že Bt toxin je schopný rozbíjet i lidské buněčné stěny!! Monsanto se bránilo, že toxin se zničí už v žaludku a člověku nijak neuškodí. Když ale v jiné studii testovali krev těhotných žen, zjistili, že 93% z nich včetně jejich nenarozených dětí mělo Bt toxin v krvi. Toxin se tedy nejen dostává do těla, ale navíc v něm přetrvává a způsobuje zdravotní problémy jako nadýmání, průjmy, u myší dokonce poruchy krvetvorby.

 

A teď ke druhé skupině GMO plodin (tvoří 60 až 80%) a k Roundupu, který se používá k jejich postřiku. Těmto „roundup-ready“ rostlinám vědci z Monsanta vnesli gen, který je dělá proti danému herbicidu odolnými. To znamená, že postřik zahubí všechny rostliny kromě modifikovaných. Laboratorní studie na zvířatech ale prokázaly spojitost mezi Roundupem a vrozenými vývojovými vadami a defekty zrůdnosti. V roce 2008 vědecký časopis Chemical Research in Toxicology uvedl, že Roundup a jeho složky už v nízkých koncentracích zabíjejí lidské embryonální a pupečníkové buňky i buňky placenty. Další studie z května 2013 spojuje nadměrné používání Roundupu s Parkinsonovou chorobou, neplodností, autoimunitními chorobami, alergiemi a rakovinou. Ve studii se píše: „… negativní následky jsou pro tělo zákeřné a projevují se pomalu v průběhu času.“ Glyfosát, účinná látka Roundupu, má dále schopnost vyvazovat minerály z potravin, čímž znepřístupňuje jejich vstřebání.

 

Používání GMO a Roundupu má dopad také na životní prostředí. Plevel si buduje odolnost vůči glyfosátu, což znamená potřebu stále silnějších a účinnějších postřiků. Dalším problémem je, že GMO osiva vytlačují původní odrůdy šlechtěné několik tisíc let (příkladem je sója v Americe, kdy jsou původní odrůdy uchovány už jen v semínkových bankách). GMO semena jsou navíc naprogramována tak, aby plodila pouze jeden rok, zemědělci jsou tak nuceni kupovat rok co rok nové osivo.

 

K předním světovým pěstitelům GM plodin patří USA, Argentina, Brazílie, Kanda, Indie a Čína, ze zemí EU je to Španělsko, Česká republika, Portugalsko, Slovensko a Rumunsko (celkem jde o cca 114 milionů ha orné půdy). Ve světě se pěstuje hlavně GM sója, kukuřice, bavlník, řepka, rýže, cukrová řepa, brambory, rajčata, papája a dýně. V EU se sice smí pěstovat pouze GM kukuřice, ale je povoleno dovážet k nám GM potraviny z kukuřice, sóji, řepky a bavlníku, stejně tak i GM krmiva, kterými jsou zkrmována zvířata, jejichž maso jíme. O obsahu GMO v potravinách je dle legislativy EU povinnost informovat na etiketě (proti čemuž Monsanto bojuje), o mase zvířat krmených GMO to ovšem neplatí, přestože už 85% krmiv je vyrobeno z GMO. Zárukou masa bez GMO jsou tedy jedině biochovy.

 

Jak je možné, že Monsanto i přes špatnou pověst a minulost stále upevňuje svou pozici? Odpověď je prostá. Prachy a korupce. V roce 2005 dostala společnost pokutu 1,5 milionu dolarů za korumpování indonéských úřadů při prosazování GMO (šlo o úplatky pro více než 140 vládních úředníků a jejich rodiny). Stojí za zmínku, že v tom samém roce český parlament změnil zákon č. 78/2004 Sb. tak, že vyloučil veřejnost z řízení o schvalování GMO a omezil právo lidí na informace o místech jejich pěstování, což je v rozporu s Aarhurskou úmluvou, kterou ČR ratifikovala. V USA Monsanto pravidelně přispívá velkými částkami na kandidatury politiků a obsazuje svými lidmi důležité úřady, které lobbují za jejich zájmy. Dnes už je Monsanto v USA nad zákony. 4. dubna 2013 prezident Obama podepsal dokument známý jako „Monsanto Protection Act“ (zákon na ochranu Monsanto), který společnosti na území Spojených států zaručuje takřka neomezenou moc a beztrestnost.

 

I nad Evropou se stahují mračna v podobě Transatlantické dohody o volném obchodu (TAFTA). Jednání o ní probíhají za zavřenými dveřmi s vyloučením veřejnosti a má to svůj důvod. Cílem této dohody není nic jiného než snaha korporací odstranit bariéry a limity, které jim brání v neomezených a beztrestných obchodech také na evropském kontinentu a tím v dalším hromadění zisků. Pokud bude dohoda schválená, neblaze to ovlivní naše životy. Kromě jiného to bude znamenat zvednutí stavidel pro GMO, která jsou dosud v rámci EU přivřená. Může se tedy snadno (a bez povšimnutí) stát, že přijdeme o svobodu zvolit si, co chceme jíst (zda zdravě či GMO) nebo co smíme pěstovat na svých zahrádkách (zda z vlastních nebo GMO semen).

 

Na závěr si dovolím připojit názor Nassima Nicholase Taleba, význačného profesora rizikového inženýrství na NY University, autora bestsellerů Černá labuť nebo Zrádná nahodilost a světoznámého analytika rizik, který předpověděl finanční krizi v roce 2008. Taleb říká: „GMO mohou na určité úrovni způsobit nezvratný zánik života, tzv. ekocidu. A tou úrovní může být celá planeta. GMO zvyšují potřebu použití pesticidů, snižují výnos plodin, představují zdravotní riziko a naplní pouze bankovní konta několika málo korporací.“

 

Už chápete, proč nechci GMO? Někdo mě jistě označí za „ekoteroristu“, já se za něho nepovažuji. Jen mi není lhostejné v jakém světě žiji. A co Vám?

 

Kateřina Šmídová, šéfredaktorka přílohy Deníku Moje rodina

 

Zdroj textu: Víkendová příloha regionálního Deníku.

 

Zdroj na netu: https://www.freepub.cz/2014/monsanto-gmo-ocima-deniku/

 

 

Pozn.:

 

Petice za zavedení zákona na zákaz pěstování GMO a jejich používání v potravinářství na území České republiky:

docs.google.com/forms/d/1Z2434WVmidQSoFsDnJetbUb2zBAvvgTZvWW6nUYoX7M/viewform?usp=send_form

(zakladatelem petice je Zbyněk Klein – redaktor webu FreePub.cz a organizátor Pochodu proti Monsanto v Praze 2014)

 

Petice za zákaz používání herbicidu Roundup:

www.petice24.com/petice_za_zakaz_pouivani_herbicidu_roundup

 

Petice proti TTIP/TAFTA:

www.avaaz.org/en/petition/Europoslanci_Ceske_republiky_Reknete_ne_TAFTA_brante_obcany_sve_zeme_1/?cjJJEgb

 

 

 

GM potraviny

 

Geneticky modifikovanéorganismy jsou výsledkem laboratorní práce. Geny z jednoho druhu vloží vědci do jiného druhu, aby vytvořili novou vlastnost. Stromy se roubují už tisíce let bez problémů. Proč by tedy měl být problém s genetickou modifikací? Tradiční roubování a křížení je však zcela jiný postup než genetická modifikace (GM). Při běžném křížení nebo roubování se například páří jeden druh koně s jedincem jiného druhu nebo s některým jiným, velmi blízkým zvířetem. Určitě není možné pářit koně s bramborou či myší, ale právě takové postupy genetické inženýrství zkouší. Výsledkem genetických manipulací tak mohou být organismy jako např. rajčata s rybími geny. Přirozeným způsobem takový druh stvořit nelze, genetickou manipulací však ano. Genetické inženýrství není v přírodě dosud odzkoušené.

A pokud ano, tak s mnoha otazníky a riziky.

 

Postupy genetického inženýrství (GI)

Vzhledem k tomu, že živé organismy mají přirozené bariéry bránící přestupu DNA z jiných druhů, musí GI pro dosažení přestupu DNA z jednoho druhu do druhého používat poměrně drastické a nepřesné metody. K běžně používaným metodám patří: infikování buněk cizí DNA pomocí virů nebo bakterií, nanesení DNA na miniaturní kovové částice a nastřelování těchto částic pomocí speciální zbraně do buněk, injekční vpravování DNA do oplodněných buněk anebo přes otvory v buněčných membránách, jenž byly vytvořeny pomocí elektrických šoků. Všechny tyto postupy jsou velmi hrubé, neumožňují vkládat geny s přesností a jejich výsledky jsou nejisté. Naše chápání toho, jak funguje DNA, je stále velmi omezené a jakýkoliv zásah do DNA může mít těžce předvídatelné důsledky. Fyzické geny mohou být vymazány anebo trvale zapnuty či vypnuty, podle posledních studií k nemoci nepředurčuje pouhá přítomnost určitého genu v organismu, ale rozhodující je právě jeho zapnutí či vypnutí (aktivace či deaktivace). Stejně tak může být v průběhu přenosu poškozen anebo pozměněn vkládaný gen, a tím i jeho funkce.

 

Děsivé příklady kombinací

Rostliny s geny získanými z virů, bakterií nebo živočichů, geny arktických ryb vložené do rajčat (aby byla rajčata mrazuvzdorná), kukuřice s geny viru hepatitidy anebo geny z medúzy vložené do prasat, aby prasatům ve tmě svítily rypáčky …

 

Komu prospívá GI?

Zatímco výrobci geneticky modifikovaných semen a potravin obhajují svoji prospěšnost pro lidstvo možností připravovat potraviny s vyšší nutriční výživností nebo produktivitou, realita je jiná.

U geneticky modifikovaných semen jsou v praxi nejčastěji používané dvě hlavní vlastnosti: odolnost vůči herbicidům a schopnost vytvořit vlastní herbicid. V prvním případě může farmář směle používat více herbicidů, protože samotná rostlina to snese (statistiky dokumentující stoupající prodej herbicidů v USA to potvrzují), ve druhém případě nemusí být herbicid vůbec použit. Rostlina zabije plevel v okolí sama a otázkou zůstává, co dalšího ještě zničí. V obou případech pak vyroste rostlina s vyšším obsahem herbicidů, které jsou samozřejmě toxické nejen pro plevel, ale i pro okolní přírodu a pro člověka.

Konkrétně např. farmáři pěstující tzv.GM Roundup Ready sojové boby používají 2-5krát  vyšší množství herbicidů ve srovnání s farmáři pěstujícími konvenční, nikoli geneticky modifikované druhy.

 

Jak geneticky modifikovaná semena ohrožují organické zemědělství?

Výrobci geneticky modifikovaných semen zcela ignorují nechtěný přenos GM semen na okolní pole, a tak neřeší ani nezbytnost zachování variability druhů, včetně starých původních odrůd, pro zdraví nejen nás konzumentů, ale celé planety. Staré původní odrůdy jsou přesně ty, které podle mnoha odborníků nejlépe prospívají lidem i prostředí, kde rostou. Tyto starší nešlechtěné odrůdy jsou většinou odolnější, nepotřebují tolik chemicky ošetřovat nebo nemusí být ošetřovány vůbec a jejich konzumace lidem prospívá. Podle některých studií mají  například starší odrůdy pšenice vyšší nutriční hodnotu danou vyšším obsahem minerálních látek a nižší glykemický index ve srovnání s pšenicí setou.

Kdo kdy viděl monukulturu v přírodě? Zatímco agrární průmysl si libuje v nudných a nezdravých hektarech posetých jedním druhem semen a vše ostatní okolo této jedné vybrané rostlinky až fanaticky likviduje, a to často prostředky, které dlouhodobě likvidují i nás konzumenty, příroda sama vždy upřednostňuje rozmanitost druhů. Typickým příkladem monokultury jsou masivní pole kukuřice v Ohiu, ale také lány u nás oblíbené pšenice seté a tisíce trávníkových monokultur na zahrádkách okolo domků. A zatímco lány kukuřice mohou být z relativně krátkodobého pohledu finančně výhodné, pro ekosystém je to katastrofa.

Větší rozmanitost systému znamená jeho vyšší odolnost a větší stabilitu — když jsou například  rajčata postižena plísní, lépe na tom bude farmář, který vyséval více druhů rajčat, včetně těch odolnějších a ještě lépe ten, kdo vedle rajčat pěstuje i mrkve, ředkvičky, saláty a mnoho dalšího. A nejlépe se povede zemědělci, který kromě zeleniny pěstuje i ovocné a ořechové stromy. Díky velké rozmanitosti pěstovaných druhů lze totiž úspěšně předcházet problémům spojeným se specifickými chorobami odrůd, s kolísáním cen či s povětrnostními kalamitami.

Monsanto (největší výrobce GM semen) však nasadí na pole svá GM patentovaná semena kukuřice a chudák zemědělec na sousedním poli nemá šanci zabránit přirozenému zanášení pylu i na jeho pole. Ale kontaminace organických a tradičních kvalitních odrůd semen ještě není konec pohromy. Monsantu totiž nestačí likvidovat organické potraviny, chce ničit i lidi. V USA už Monsanto obžalovalo několik zemědělců, jímž pyly z GM rostlin „docestovaly“ na jejich pole, z krádeže patentovaných GM semen  — a soudy vyhrál!

Organické rostliny totiž mohou být kontaminovány pylem z GM rostlin a po několika letech může být existence původních organických semen zcela zlikvidována. Jedna z teorií dokonce varuje, že kontaminace GM pyly může po čase vést k likvidaci čehokoliv přirozeného a zůstanou nám jen GM semena. Studie z Mexika např. prokázala, že většina tradičních odrůd kukuřice na území Mexika je už nyní kontaminována pyly z GM kukuřice a prokázán byl i přenos těchto pylů na vzdálenost téměř 100 kilometrů.

 

Vliv GM potravin na zdraví

Právě probíhá snad největší test v dějinách potravin, a to přímo na nás všech, kteří  konzumujeme GM potraviny. Nikdo se nás neptal, jestli souhlasíme s tím, aby se bezpečnost GM potravin na nás testovala a stejně tak se nikdo nezabývá důsledky tohoto testu. V okamžiku, kdy nikdo důsledky nesleduje, ani není možné je najít. Situace tak trochu připomíná sledování nežádoucích účinků po očkování. Tvrdí se, že ty dlouhodobé v podstatě neexistují, a proto se jimi nikdo nezabývá a vše, co se objeví, je rovnou označeno jako náhodná souvislost.

 

A ty skutečné laboratorní testy? Proběhlo jich jen pár a když byla zjištěna zdravotní rizika konzumace GM potravin, výsledky nebyly publikovány a autoři, kteří se snažili veřejnost varovat, byli umlčeni. A nejedná se o rizika typu zčervenání kůže, ale o ty nejzávažnější zdravotní potíže, jako např. snížení obranyschopnosti organismu, snížení plodnosti anebo poškození důležitých orgánů. Navíc vysledování možných rizik konzumace GM potravin kromě těch silně toxických může trvat i desítky let.

Proto na otázku, jak GM potraviny ovlivňují zdraví, neznáme odpověď. Nikdy nebyla prokázána jejich bezpečnost, zatímco rizik už bylo nalezeno spousta, jen se jaksi s nimi výrobci nechlubí. Naprostá většina studií bezpečnosti potravin i léků probíhá totiž v současnosti díky financování výrobců dané potraviny či léku. A tak záleží jen na autorech studie, jestli ji budou publikovat celou nebo jen její výhodné části nebo jestli ji vůbec zveřejní.

 

Alergie a GM?

Brzy po uvedení GM soji na trh v Anglii se zvýšil počet alergiků na soju o 50%. K prokázání přímé souvislosti by bylo třeba studií, o jejichž financování však nikdo nemá zájem,  a tak je souvislost snadno odmítnuta jako náhodná.

 

Výsledky studií na zvířatech?

Nejrůznější studie prováděné na zvířatech prokázaly růst prekarcenozních buněk, poškození imunitního systému, u potomků potom menší mozek a játra, poškození na úrovni buněk a nevysvětlitelné anomálie, problematická těhotenství a zvýšení úmrtnosti. Volně žijící zvířata podle mnoha očitých svědků z celé Ameriky jednoznačně preferují potraviny bez genetické modifikace. Jeleni, krávy, prasata, husy, veverky, krysy i daňci si vždy vybírali potraviny, které nebyly geneticky modifikované, a to třeba i v případech, že zvíře muselo např. přeskočit plot, aby se dostalo k přirozené potravině.

 

Nové nemoci?

V roce 1989 postihla tisíce lidí v USA nová záhadná nemoc, způsobená konzumací doplňku Tryptofan ze série vyráběné za pomocí GM bakterií. Doplněk obsahoval méně než 0,1 % vysoce toxické látky, ale i tak způsobil úmrtí 37 konzumentů (celkově pravděpodobně mnohem více, ale od roku 1991 se kauzality přestaly počítat) a více než 1500 závažných trvalých poškození zdraví. Americký government (vláda) vyhlásil, že příčinou nebyla genetická modifikace, ale nedostatečná kontrola čistoty produktu. A to přesto, že vědci u výrobce označili právě genetickou modifikaci jako příčinu vzniku nového toxinu, jenž nikdy nebyl nalezen u stejného doplňku připravovaného bez genetické modifikace. Stejná kontrola čistoty produktu se totiž používala po léta a pouze geneticky modifikovaný produkt byl příčinou potíží.

Problémem je, že výrobci GM organismů od počátku manipulují mantrou rovnocennosti tradičních a geneticky modifikovaných produktů, díky níž není třeba žádného zvláštního sledování vlivu geneticky modifikovaných potravin na zdraví.  Americká Food and Drug Association (vládní instituce schvalující použití léků a doplňků) nevyžaduje žádné testování GM potravin, protože jejich výrobci rozhodli, že genetická modifikace je totéž co tradiční křížení. Ze stejného důvodu se i výrobcům GM potravin úspěšně daří bránit označování těchto potravin a nechat na konzumentech, jestli chtějí GM potraviny jíst. Průmysl vyrábějící GM plodiny dokonce úspěšně donutil výrobce kvalitních potravin, aby ze svých výrobků odstranili informaci, že nejde o GM potraviny.  Přitom všechny dostupné průzkumy jednoznačně uvádějí, že většina konzumentů chce, aby GM potraviny byly označeny.

Výrobce výše popisovaného doplňku Tryptofan právě díky konceptu rovnocennosti nemusel testovat novou GM verzi přípravku, a tak byla zdravotní rizika objevena až při testování na konzumentech. Spojitost mezi nemocí a produktem byla nalezena díky velmi specifickým projevům nemoci, které nebylo možné přiřadit k běžně se vyskytujícím zdravotním potížím. Co se však stane v případě, že GM potraviny budou způsobovat některé z běžně se vyskytujících potíží jako jsou např. alergie anebo rakovinná onemocnění? Jak můžeme nacházet souvislosti, když je odmítáme sledovat?

 

Nutriční změny v GM potravinách?

V naprosté většině případů jsou neznámé, protože opět nesledované. Jedna z minima existujících studií prokázala v případě geneticky modifikované soji 28% zvýšení obsahu trypsinového inhibitoru. Trypsin je aminokyselina, jejíž inhibitor je prokázaným antinutrientem a alergenem.

 

GM potraviny v obchodech?

Dnes je GM soja v USA téměř v 60 % veškerých polotovarů, jako jsou rostlinné oleje, sojová mouka, lecitin a bílkovinné izoláty. Kukuřice je v 50 % polotovarů v podobě kukuřice, kukuřičného škrobu, kukuřičné mouky a zejména kukuřičného sirupu. GM rajčatový protlak je také běžně prodáván, stejně jako se GM enzymy používají v celé řadě potravinářských výrob.

 

Zachrání GM potraviny svět před hladem?

Výrobci GM potravin při obhajobě svých produktů útočí na city nás všech. Běžně se ohánějí argumentem, že jedině GM potraviny mohou zachránit lidstvo před hladem. Hladovění a podvýživa jsou určitě závažnými světovými problémy, ale podle mnoha odborníků jsou způsobeny špatným přerozdělováním světové produkce potravin a nikoli jejich nedostatečnou výrobou. Podle potravinového programu OSN se nyní pěstuje a chová dostatek potravin pro uživení celé planety. Důvodem hladovění více než 800 miliónů lidí ročně je omezený přístup těchto lidí k potravinám, a to díky nedostatku financí nebo schopností pěstovat si vlastní potraviny. Biotechnologické firmy vyrábějící GM potraviny registrují své produkty pod ochrannými známkami a tím jen zvyšují firemní kontrolu zdrojů a prodeje potravin. Spíše než vyřešení hladu na světě je důsledkem  zvýšení závislosti nás všech na průmyslu nabízejícím GM semena a chemikálie. Biotechnologickým firmám se dokonce už podařilo vybudovat závislost farmářů používajících jejich GM semena díky tzv. termínované technologii, kdy GM semena vyklíčí jen první rok. Farmář si proto nemůže jako běžně schovat semena z vlastní úrody na výsadbu v dalším roce, ale je nucen opakovaně nakupovat GM semena od průmyslu. V předcházejících letech v Indii díky této technologii zkrachovaly tisíce farmářů, kteří po nízkých výnosech z GM výsadby a tím i nízkých ziscích už nebyli schopni nakoupit si další GM semena na výsadbu v novém roce.

 

Řeší zlatá rýže deficit vitamínu A?

Podle zprávy vydané Greenpeace na mezinárodním kongresu o rýži tzv. zlatá rýže nepomůže v řešení nedostatku vitamínu A. Tato zpráva shrnuje, že po dvaceti  letech příprav a utracení milionů dolarů zůstává zlatá rýže jen mýtem, který s sebou navíc nese všechna zdravotní a enviromentální rizika spojená s GM potravinami. Mezitím existují efektivní a bezpečnější postupy, jenž jsou odzkoušené a snadno dostupné.

 

Shrnutí výsledků 30letého pěstování GM plodin

Výsledkem jsou nižší výnosy a zároveň výrazně vyšší množství používaných postřiků, vypěstování super plevelů a rezistentních škůdců. 80 % GM plodin je pěstováno s použitím zdravotně riskantního herbicidu Roundup, faktem je transgenetický přenos mezi plodinami stejně jako nemožnost tomuto nechtěnému zanášení zabránit, a dále závažná zdravotní rizika prokázaná na zvířecích studiích v laboratořích celého světa.

 

Jak US government prosazuje pěstování GM plodin

Wikileaks cable (tajné dokumenty uniklé z nějakého, většinou vládního zdroje) z americké ambasády ve Francii popisuje, jak USA plánují odvetu za odmítnutí pěstování Monsanto GM kukuřice ve Francii. Nabádá k vytvoření seznamu zemí, jež mají být potrestány, postihy za opozici vůči GM mají být dlouhodobé s cílem změny tohoto postoje. Další cable nařizuje americkým diplomatům celosvětově prosazovat GM plodiny coby strategický vládní a finanční úkol.

A jiný cable píše o posílení nátlaku na papežovy poradce, protože mnozí katoličtí biskupové v rozvojových zemích se vehementně staví proti GM potravinám.

Podle mne se není čemu divit. V USA dnes velká část plodin pochází z GM semen a pravděpodobně ještě větší je nechtěně napadena GM. Naprostá většina polotovarů v Americe obsahuje GM potraviny a cesta zpět je téměř nemožná. Proto Americe nezbývá nic jiného, než tlačit na akceptaci GM potravin a nejlépe na co nejrozšířenější výsev GM semen, tak ať americké potraviny zůstanou konkurenceschopné. Navíc Monsanto jen v roce 2008 věnovala téměř 8 milionů USD na lobbování ve prospěch svých produktů. Monsanto je dnes tzv. biotechnologická firma, největší světový výrobce GM semen a Roundup herbicidu. Společnost byla založena v roce 1901 a proslavila se zejména výrobou umělého sladidla sacharinu, plastů, aspartamu, dnes už zakázaného herbicidu DDT a ve Vietnamské válce používaného silného karcinogenu Agent Orange.

 

Doporučení

Americká akademie enviromentální medicíny (AAEM) v roce 2009 navrhla lékařům doporučovat všem jejich klientům stravu bez GM potravin. Podle této organizace studie na zvířatech prokazují vážná zdravotní rizika spojená s konzumací GM potravin, a to včetně neplodnosti, poruch imunity, urychlení stárnutí, poruch regulace inzulinu a závažných změn na orgánech trávícího traktu.

Sama doporučuji seznámit se se seznamy výrobců, kteří GM přísady používají a tyto jasně ignorovat. Ještě lépe napsat dopis výrobci a oznámit mu své rozhodnutí nenakupovat jeho produkty, protože nechcete konzumovat riskantní GM potraviny. Znát nejběžnější GM potraviny a tyto potraviny nakupovat v bio kvalitě, protože organické zemědělství a potravinářství jasně GM odmítá. Možnost příjmu GM přísad v konvenčních potravinách je pro nás doma dalším důvodem k přednostnímu nakupování bio potravin i čím dál častějšímu přemýšlení o tom, jak si zajistit alespoň část vlastní úrody. Pokud vím, tak v Evropě doposud není dovoleno rozsáhlé pěstování GM plodin, ale nevím o tom, že by potraviny dovážené z USA a dalších GM přátelských zemí měly povinnost být u nás speciálně označovány.

Zdroje

Institut pro zodpovědné technologie (IRT, The Institute for Responsible Technology) je světovým leadrem v poskytování nezávislých informací o GM organismech. Informace, které zde v článku uvádím, lze snadno najít na internetu na stránkách IRT, Greenpeace, Wikileaks a u dalších nezávislých organizací.

https://www.responsibletechnology.org/

https://www.margit.cz/gm-potraviny/

 

Margit Slimáková (*1969) je odbornice na zdravotní prevenci a výživu. Vystudovala farmacii a dietologii, využívá osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny. Věnuje se poradenství a osvětě, publikační i přednáškové činnosti.

 

 

 

Moskva zakazuje Monsanto a staví produkci a distribuci GMO na roveň terorismu

 

Rusko má některá z nejcennějších neznečištěných nejlepších půd planety a bude-li se to striktně kontrolovat, tak zůstanou bez GMO a bez chemikálií, přičemž jejich produktivita může růst, zatímco Evropa bude v úpadku, řekl RT geopolitický analytik William Engdahl.

 

Ruští poslanci předložili návrh zákona zakazujícího GMO. Zákonná předloha navržená ruskému parlamentu staví produkci a distribuci GMO na roveň terorismu. Od Ruska se očekávalo, že po vstupu do Světové obchodní organizace (WTO) dovolí na svém trhu produkci a distribuci GM potravin.

 

Avšak v březnu ruský president Putin řekl, že země zůstane nedotčená GM, aniž by tím nějak své závazky k WTO porušovala.

 

RT: Co si myslíte o posledním v ruském parlamentu projednávaném zákonu, který dává producenty GM, kteří by tyto předpisy porušili, na roveň teroristům. Není to trochu přehnané?

 

William Engdahl: Podle povídání na ruských mediálních blozích by měl být trest za vědomé ilegální zavádění GMO plodin v Rusku srovnatelný s tím, jaký se ukládá teroristům, kteří vědomě ubližují lidem. Záměr zastavit džina genetických manipulací rostlin a organismů a zase ho nacpe do lahve je pro budoucnost lidstva dobrý. Povídání o 20 procentním nárůstu sklizně u některých GMO je naprostý nesmysl. Nikde na světě neexistuje dokázaný dlouhodobý nárůst sklizní z GMO plodin, přestože jsou modifikovány kvůli zvýšení sklizní. Takže je to jen mýdlová bublina, kterou Monsanto, Syngenta a další GMO giganti vkládají do svých ukolébavek pro veřejnost, abychom si mysleli, že jde o nějaké dobro.

 

RT: Sníží toto opatření, pokud bude přijato, počet GM produktů na trhu?

 

WE: Doufám, že ano. Nedostal jsem se k paragrafům tohoto zákona, ale myslím si, že ten směr, jaký ministerský předseda Medveděv před dvěma či třemi měsíci naznačil, co se týče obratu čelem vzad u GMO, vypadá, že dostal zelenou i od WTO. Ještě před rokem to vypadalo, že GMO budou v Rusku běžnou věcí, což by byla katastrofa. Myslím, že jde o to, že v Rusku jsou některé z nejcennějších nezničených z nejlepších půd na této planetě, a pokud se udrží bohatství těchto vynikajících půd, budou-li přísně kontrolovány, aby byly bez GMO a bez chemikálií z Roudnupu nebo Arrazynu, což je oblíbený jed Syngenty, tak mohou být na světových trzích označeny, že jsou organické. Rusko je velký vývozce na německý trh, do Západní Evropy, Evropské unie i jinam, protože tam je toho velký nedostatek. Takže cokoliv, co Rusko udělá, bude blokovat GMO i jinde, pamatujte, že EU dlouhé roky nedávala certifikace pro komerční pěstování GMO. V EU je velká opozice veřejnosti k Monsantu i přes všechnu nakloněnost GMO ve zkorumpované Evropské komisi v Bruselu nebo i v německé vládě. Obyvatelstvo je v tom stejně ale naprosto neoblomné, tohle v jídle nechtějí.

 

RT: Jak mohou být spotřebitelé nejlépe chráněni před neúmyslným koupením geneticky modifikovaných potravin?

 

WE: To mohou být celkem snadno. Především mohou udělat to, co zkusil stát Kalifornie, a Monsanto utratilo miliony dolarů, aby to zablokovalo a zkusilo to znova. Stát Washington to také zkusil, a zase ta samá situace, Monsanto utratilo miliony dolarů, aby vytvořilo falešnou lobbovací kampaň. I stát Vermont to zkusil, a ten uspěl a zavedl označování produktů, které obsahují více než 0,9 procenta GMO, což je v EU podobné. Je to označování na regálech, když si koupíte krabici s vločkami Kellogg’s Cornflakes, tak máte jistotu, když se podíváte a vidíte, jestli to není z GMO kukuřice v těch vločkách, které bude jíst mé dítě, nebo jestli to je to GMO svinstvo, kterého by se Kellogg rád zbavil. To je první krok.

 

Další věc spočívá v tom, že se lidé budou informovat o tom, co jedí. Podporujte místní farmáře. To není nic proti technologiím. Viděl jsem to přímo v Německu i jinde v Evropě, že řádně prováděné organické zemědělství vytváří větší výnosy při sklizni než průmyslové zemědělství. Produktivita je vyšší, kvalita je lepší. Ta zvířata, která jsou řádně krmená, trávu spásající krávy a slepice, to jsou skutečné krávy a slepice, není to ono syntetické pseudo-maso, které si kupujeme z regálů supermarketů ve velkých prodejních řetězcích Evropy a USA. Je to tedy cosi, co je od Ruska velkým pozitivním přínosem.

 

Zdroj: https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/4087-moskva-zakazuje-monsanto-a-stavi-produkci-a-distribuci-gmo-na-roven-terorismu

 

 

 

  

Horoskop na období od 16.6. – 23. 6. 2014
KOSMICKÝ OPTIMISMUS

 

Zbývají poslední dny znamení Blížence. Do letního slunovratu se vše bude zrychlovat a gradovat.

Stále působí Mars v opozici s Uranem, v kvadratuře na Pluta. Merkur je retrográdní a myšlenky se navracejí do minulosti, kde může nastat jejich přepsání pomocí přehodnocení, nového pochopení a tím tak nalézt nové uvědomění. „Tlak“ Marse, Urana a Pluta vede někdy do krizových situací, že stojíte na hranici svých možností. Když stojíte na hranici svých možností, zmobilizujete své síly, které spí. Vy o nich ani nevíte. To jsou vaše skryté schopnosti. Když se dostáváme na hranu, otevřeme svůj potenciál. Opustíme své strachy, protože se zmobilizuje pud sebezáchovy a ten velí: udělej vše k zachování života! Vše je zaměřeno na přežití, tedy na úspěch. Když se budete bát a strachovat, nepřežijete a vaše vědomí to dobře ví. Proto se snadněji dostanete ke svému skrytému potenciálu v krizové situaci. Takže se radujte!

Nastává letní slunovrat 21. 6. ve 13 hodin. Slunce vstupuje do znamení Raka.

Slunovratem se mění směr. Tak jako loď, která pluje po moři, pak v době slunovratu nabere nový kurs.

Sabiánský symbol: ,,Námořníci na lodi stahují starou vlajku a vztyčují novou.“

Jde o rozhodný čin se závažnými následky. Naše vědomí dochází k důležitému bodu, kde je právě schopno přijmout vlastní zodpovědnost a vstupuje do oblasti rodiny: my jsme svět.

Je zde schopnost pojmout, že jsme navzájem propojení, a že to, co se týká druhého, týká se i mně. Vzájemnost a ochota pomáhat, spolupracovat, pracovat, budovat pro blaho všech. Tím se vytváří nový svět a od letního slunovratu to pojede na emocionální úrovni.

„Emigrant vstoupil do nové země a prožívá nové podmínky v zemi.“

V den slunovratu je Luna v Beranu a brzo ráno v konjunkci s Uranem: rychlost, vyšší vědomí, nové poznatky, ale taky chaos. Již v pátek můžete pociťovat napětí, hektičnost a turbulence.

Ve 13 hodin Luna stojí v poslední dekádě Berana  na 21 stupni a sabiánský symbol zní: ,,Brána do zahrady všech splněných tužeb.“

Klíčová myšlenka: Hojnost, kterou umožnila lidská soudržnost a součinnost. KOSMICKÝ OPTIMISMUS a kult úspěchu.

Lidská bytost těžko může přežít velké přírodní drama života, je-li sama; v organizovaných skupinách lidé mohou v pravý čas své touhy naplnit.

Já jsem v době slunovratu v Bulharsku, v horách na energetickém místě, kde se tančí v srpnu již po desítky let tanec míru pro zemi. Zde medituji. Můžete se se mnou v době slunovratu propojit, postačí na mně pomyslet. Vytvořte si prostor klidu a zastavení (a nebude to jednoduché vytvořit). Nic nežádejte, vyvarujte se očekávání, soustřeďte se na „já Jsem“, a když budete venku, tak se soustřeďte na přijímání paprsků Slunce, nebo si představte Slunce a přijímejte.

Až budete mít pocit, že své propojení chcete ukončit, pošlete světlo a lásku svým blízkým s myšlenkou, ať jsou všechny bytosti šťastné. Žádné představy, jak a co mají druzí udělat a co by měli změnit.

Jen jim pošlete světlo a lásku. Ať jsou všechny bytosti šťastny…

Ať jste šťastni!

Petra Nel Smolová

https://www.astrologiepetranel.cz/category/horoskop/

 

 

 

Letní kurz jógy
19. - 26. července 2014
Oslavice u Velkého Meziříčí
Srdečně vás zvu na relaxační a sebepoznávací letní kurz jógy, opět do kraje
básníků a malířů Českomoravské Vysočiny. Uprostřed nádherné přírody a
společnosti milých lidí s otevřeným srdcem společně prožijeme týden dovolené
spojené s cvičením jógy v tradičním pojetí, která působí harmonicky na tělo,
mysl a duši a pomáhá nám otevírat se poznání, kdo skutečně jsme.
I tento rok si budeme užívat pohostinnosti rodinného Tvořivého a relaxačního
centra v Oslavicích https://www.tvorive-centrum.cz/tvorive-centrum.php
a necháme se rozmazlovat od Hanky a Honzy, kteří nám budou vařit jejich
nezapomenutelné vegetariánské dobroty.
Budeme třikrát denně praktikovat jógu, toulat se místní krajinou, koupat se
v lesním rybníku, sbírat v lese houby a bylinky na loukách. Půjdeme společně na
celodenní výlet, zkusíme opět vydržet jednodenní maunu, budeme zpívat,
recitovat a poslouchat mantry, tancovat, léčit se tibetskými mísami, povídat si,
poslouchat a meditovat.
Toto vše nám může pomoci se více otevřít poznání, co doopravdy jsme, našemu
Já. Žít v přítomnosti a pocítit uvnitř sebe Ticho, Klid a Mír, Radost a Lásku,
která je neustále v našem Srdci, která nemá hranice a je tu pro každou bytost bez
rozdílu.
Cena: 4800,- Kč
Počet míst je omezen na 17 osob, proto místo bude rezervováno až po zaplacení
zálohy 2000,- Kč.
Nezapomeňte si vzít s sebou: přikrývku na spaní (polštář a prostěradlo jsou na
místě), podložku a oblečení na cvičení.
Cena zahrnuje: 7 dní ubytování s plnou penzí - vegetariánská strava, cvičení
jógy (podle počasí venku či uvnitř) a večerní program.
Přihlášky zasílejte na e-mail: olgakralikova@joga-terapie.cz
v případě dotazů volejte na tel. +420 737 840 647
Lektorka: Olga Králíková www.joga-terapie.cz
 
 
 
 
 

—————

Zpět