Milí přátelé, - 17.9.2014

17.09.2014 14:38

Milí přátelé,

Nové poselství mistra Hilariona je opět o něco více zvonivější novým životem. Když jsem to četl, měl jsem ve větší jeho části okamžité navazující vjemy předchozích poselství Kryona, kde hovořil o časových kapslích, o nových technologiích a vědeckých objevech. Zvl. je úžasná ta synchronicita české prezentace nového Kryonova poselství (dále) a tohoto nového poselství mistra Hilariona. Nicméně, mistr Hilarion podává tyto informace o nových objevech a vynálezech jiným způsobem. Současně také ale upozorňuje, abychom se již definitivně rozešli se starými koncepty života, poplatnými egu - honbou za ziskem a mocí. Také uvádí, že všechny ty přicházející věci, máme v sobě a ve spolupráci s pobídkami duchovních Bytostí je můžeme vnést do současného života. Je třeba si však plně důvěřovat. Co momentálně nezvládneme doručuje si zaznamenávat pro další, vhodnější, životní období. Proto, zaveďme si notesy a pišme si poznámky!! A vždy budeme mít podporu jemnohmotného světa, jen musíme požádat.

Před nedávnem, v polovině května 2014 předal Kryon skrze Lee Carrolla při jeho semináři v Moskvě mimořádné poselství k zdánlivě "nezáživnému" tématu a totiž k tématu fyziky, neboli vědy. Toto neobvyklé poselství má název "Fyzika v příštích 500 letech". A ač si možná mnozí řeknou: "...proboha, proč bych se měl zabývat nějakou fyzikou? A ještě k tomu v příštích 500 letech?", tak odpověď je snad překvapivá. Ano, měl by se zajímat každý. Každý, kdo na sobě pracuje a má zájem na rozšiřování svého vědomí, odstraňování barier z Vědomí, ze své mysli, umožnit si myslet za hranicemi současných vědeckých limitů a také i z důvodů, které mají spojitost s příští "návštěvou" na planetě, s příští inkarnací, jinak řečeno. Protože, kterýkoliv z nás může být někým, kdo s tím bude pracovat.

Není třeba mít strach. Není to vůbec nějak nepochopitelné vědecké povídání. Kryon předkládá jen obecné myšlenky a teorie a navíc opravdu uchopitelným způsobem i pro člověka, který s fyzikou nemá žádné zkušenosti, nicméně má aspoň základní povědomí. A jak říká Kryon, ani Lee nebyl nadšen z tématu, i jemu to není moc "po chuti", necítí se v tom moc v "kramflecích", raději má předávání poselství o srdci, o Lásce, o duchovních principech.

Co se dozvíte? V obecné poloze o několika velkých fyzikálních objevech, které umožní dále po technologické stránce rozvinout a pozvednout život na Zemi a navíc velmi šetrným způsobem k přírodě, životnímu prostředí a planetě vůbec. Kryon také znovu upozorňuje na extrémní nebezpečnost našich jaderných elektráren. Říká o nich znovu, že jsou to jen drahé a nebezpečné tepelné elektrárny. Poznáme principy toho, jak je možné cestovat Vesmírem a budeme schopni to využívat. Přijdou objevy, které povedou k ještě  většímu semknutí a sjednocení lidstva, protože lidé poznají, že Boha v sobě lze prokázat. Poznáme objevy, které umožní prodloužit život až 4x. Podstatou prakticky toho všeho však bude objevení možnosti pracovat s mutidimenzionalitou. K tomu všemu však vede cesta skrze dosažení vyššího stupně Vědomí lidí, Vědomí, které nezneužívá objevy k vytváření zbraní, válkám a zabíjení.  A více se již dozvíte od Kryona.

Dalším článkem k zamyšlení a procítění, který dnes předkládám, je zářijové poselství AA Michaela s názvem "Iluze strachu", které přijala Ronna Herman. AA Michael se v něm zabývá některými aspekty zasvěcení a procesu transformace. Hovoří o tom, co v nás vyvolává setkání s našimi starými strachy a pocity.  Hovoří o tom, kam lidstvo došlo a jaké různé reakce, postoje lidí lze nalézt (ty nějak základní), o tom, co je naším základním posláním, přičemž platí a je pravdou, že mnozí z nás přišli na Zemi se závazkem mnohem větším než jen očisty a transformace svých vlastních energií. Doporučuje sledovat své strachy, prociťovat je a poznávat je, aby mohly být odstraněny, transformovány. A také nabízí postup, metodu, jak se vypořádávat se svými strachy.
Obrací se také k těm, kteří již došli do určité vyšší úrovně a nyní zažívají nesoulad se svou rodinou a blízkými či přáteli. Těmto lidem AA Michael říká, aby neposuzovali a dovolil svému VJ, aby pomohlo v této situaci. Jde o to přejít v této fázi svého vývoje do roviny neposuzování, aby se mohl objevit nejlepší způsob řešení situace. V závěru podává popis jak žít každý den jako Mistr Světla.

Skvělé poselství přichází v těchto dnech od Mistra Saint-Germaina skrze Barbaru Bessen a poselství dostalo název "Ukotvení v srdci a politika, hospodářství a jiné vnější vlivy". Vynikající poselství, které přináší mnohá uvědomění.

Jak již sám název napovídá, se dotýká skutečností našeho podílu na světovém dění. Ano, upozorňuje na to, že to, co se děje ve světě je uvnitř nás. Nebýt toho, nemohlo by se to dít. A klade otázku "..na kolik jsme, každý z nás ukotven ve svém srdci, naprosto mimo posuzování, mimo odsuzování? Na kolik máme v sobě všichni klid a mír?"  A jde o to přijmout vše, co jsem. A také to vše dává do souvislostí se sexualitou, s jejím přijetím a zpracováním a tím také i pročištěním naší tvořivé síly. Zdůrazňuje, že otevření své sexuality umožní hluboké ponoření do své tvůrčí síly. A navazuje poukázáním na zpracovávání starých, negativních, přežilých energetických otisků v této době, kdy již i postačuje jen kvalitní čistý záměr, aby tyto mohly odejít.

V další části se zabývá více světskými otázkami naší současnosti a říká, že naše tužby míru a klidu se hned tak nenaplní. Poukazuje např. na to, že např. Izrael je zemí, kde vládnou zkostnatělé náboženské představy a propojenost se světovou mocí a finanční mocí. Západ je zase spojen se starými rodinami vč. rodin mimozemských (Anunnacké apod. entity), které pochopitelně brání vývoji k míru a probouzení. A jsou i vlivy z východu. To vše je normální, je to odrazem duality. Svět je směsicí všech možných vlivů a zájmů, kde je snaha také zastírat, kamuflovat, lhát i z toho důvodu, aby byla odvedená pozornost od jiného, důležitějšího děje. A poukazuje na zmizení letadla (zřejmě let MH-370 malajsijských aerolinií, které "zmizelo"...). A dále říká jak se dějí změny, jakým mechanismem. Nicméně, síly a energie světla jsou již na planetě v takové síle, že k rozpoutání globální války již staré energie nemají sílu a moc. Ale zkoušejí to a to je také i to, co se děje. A důležité je ujasnit si tyto otázky v sobě, zpracovat v sobě svůj neklid, svůj zvyk posuzování a odsuzování, své vnitřní energie vedoucí k válce a pak může nastat mír. A při tom všem je důležité také vyřešit svou sexualitu.
Dodávám, že je potřebné i k tomu, abychom byli schopní jednat bez posuzování a odsuzování a zůstali jen ukotveni v srdci a sledovali vše jako s láskou pozorovatelé, je třeba umět vidět celkový obraz všeho. Nenechat se vtáhnout do reakcí (zvl. ne emocionálních) k dílčím událostem, nenechat se vést a řídit propagandou hlavního mediálního proudu, který je vlastněn představiteli a vládami starých energií, ale jen všem zúčastněným posílat soucit, lásku svého srdce, jakož i celé Zemi vůbec, s tím, že takto máme příležitost něco na Zemi změnit, resp. připravit pro změnu. A tady bych rád zdůraznil a připomenul obě meditační akce, které jsme vyhlásili .- jak onu týdenní, Cobrovu, tak i pak navazující každodenní vyhlášenou jen v českém a slovenské jazykovém prostředí. Blíže viz ZDE.

Pak ještě Mistr Saint-Germain odpovídá na otázky týkající se eura (osobně si myslím, že euro vytrvá), odpovídá na otázku kdo by mohl být příštím americkým prezidentem, o vývojovém trendu v Evropě a možnostech změn. Také odpovídá na otázky týkající se hmotného "zajištění" našich fyzických životů a nabádá, v té souvislosti, být více svobodným , oprostit se od takovýchto myšlenek, více se radovat a užívat. Zbavit se myšlenky, že je třeba něco konat, dělat, aby....což ale také neznamená jen ležet. A v závěru říká, že vše, co chceme máme ve svých rukou, ve využití své tvůrčí síly.

A na toto úžasné poselství navážu velmi zajímavým autentickým rozhovorem Alexe Jonese s Aaronem Russo - bývalým holywoodským producentem, který byl po nějakou dobu přítelem D. Rockefellera. V rozhovoru říká věci, které se dozvěděl při setkáních s D. Rockefellerem, kdy se od něj dozvěděl, téměř rok před "pádem Dvojčat v New Yorku", 11.9. 2001, že dojde k akci, která umožní rozpoutat válku proti terorismu a také jak se k tomu D. Rockefeller. stavěl. Velmi poučné právě v tom smyslu, jak vládnoucí vrstvy Západu (používající USA k provádění svých plánů) manipulují veřejným vědomím k dosažení svých cílů (a mají z toho srandu....).

Aaron Russo - Válka proti terrorismu je vtip, tvrdí jeden z Rockefellerů, asi 6 minut


Velmi vhodným způsobem k tomuto videu lze uvést článek Luboše Blahy s názvem "Vojna na Ukrajine - všetko je inak!". Hezky rozebírá, krok za krokem, krátce, různé aspekty současnosti ze dvou hledisek - idealistického a realistického. A postupně, na celkem malé ploše, článek není dlouhý, odkrývá, co se skrývá za tím vším řinčením zbraním, za tou propagandou rozdmýchavající nenávist jednoho proti druhému, za tím zabíjením na Ukrajině  - protože, když jde o byznys, o peníze, moc, pak lidské životy nemají valnou cenu. Odkrývá jeden ze skrytých cílů. V tom celém, jako vždy, jde o odvedení pozornosti veřejnosti někam jinam. A pojmenovává to, proč je třeba pozornost evropské veřejnosti odvést jinam, aby se otupil kritický postoj ke konkrétní a již připravované skutečnosti. Je to úvaha hodně logická.

Ani v tomto týdnu nebude chybět pravidelný astrologický komentář od Petry Nel na začínající týden. Myslím, že nastávají dost zajímavé aspekty mezi planetami, které nám opět přinesou "příležitosti" ke zpracovávání různých situací, možnosti k posunům a růstu. Tedy, spíše určité překážky a místa závažného rozhodování.

Tento týden ale mám do rubriky astrologie ještě jeden, velmi kvalitní příspěvek. A to "Astrologickou prognózu na září 2014" od astroložky Sarah Varcas. Je to dost komplexní s důrazem na vnitřní procesy člověka. Přináší jak určitá povzbuzení poukázáním na planetární vazby v průběhu září, ale rovněž tak i varování před náročnějšími obdobími danými jinými vazbami, přičemž je jasné, že život je směsí toho všeho, tudíž nelze očekávat nějaké schématické rozčlenění teď to bude jen ok, příštích xy dnů, bude "drsných". Nicméně, s pomocí tohoto výkladu se lze v energiích září hezky zorientovat. A příp. pak více konkretizovat s využitím rozboru od Petry Nel.

V rubrice zdraví tentokrát přináším ukázku z knihy Davida R. Hamiltona - "Mysl léčí tělo" nazvanou "Vizualizace kvantového léčení". Kniha podrobně rozebírá moc vizualizace, víry a pozitivního myšlení i jejich dopady na tělo. Autor představuje revoluční metodu kvantového léčení, vypráví inspirující příběhy lidí, kteří se sami vyléčili, a uvádí abecední seznam potíží a konkrétní návody (vizualizace) na jejich odstranění. V této ukázce procházíme určitým příkladem použití metody na vzniklou nemoc. Autor vše popisuje, vysvětluje.

A dalším příspěvkem do této rubriky je článek "Čínská medicína vám poradí, jak detoxikovat životně důležité orgány". Myslím, že není třeba více popisovat.

Posílám také pozvání na zajímavé setkání s dávným uměním Feng Shui - Feng Shui a hojnost, které organizuje Bohdan Kubala.

Ve středu 22.10.2014 od 18°° do 21°° hod se sejdeme s odborníkem na Feng Shui, který nám bude radit, jak přilákat do svého obydlí hojnost.
Setkání se bude konat v Praze. Místo upřesníme podle počtu zájemců.  Pokud se budete chtít zúčastnit, posílejte prosím závazné přihlášky na adresu kubala.b@centrum.cz, co nejdříve, tak aby bylo možné zajistit vhodné prostory. Sebou si prosím vezměte plánek Vašeho domu, nebo bytu s vyznačením světových stran a potřeby na psaní. Vstupné je 250,-Kč a bude se vybírat na místě.

Písmička na závěr.

Krásná píseň Christiny Aguilery - Hurt v podání 3 ruských děvčátek, asi, 10 - 12 let, na soutěži Hlas, Marina Sverďukova, Viktorija Solomachina, a Alisa Kožikova (ta, myslím, vyhrála).

Марина Свердюкова, Виктория Соломахина, Алиса Кожикина - "Боль" ("Hurt")

A to je pro dnešek vše.

Přeji krásné dny zvolna odcházejícího léta

Láďa

 

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 14.9. 2014 – 21.9. 2014

Milovaní,

je čas, abyste se rozešli se vším tím, co věčně upoutává vaši pozornost neúnavnými pokusy oddálit vás od vašeho vnitřního jádra poznání. Místo toho se podívejte na nebesa a na to, jaké konstelace se dějí ve vesmíru. Je pro vás důležité, abyste zaznamenali tyhle opravdu velké události, zatímco se věnujete svým denním aktivitám a povinnostem na planetě. Mnoho věcí je nyní dostupných, aby byly rozpoznány a znovu objeveny. Jak se Země přesouvá stále více do sférického časového pásu, přináší do ohniska pozornosti mnoho dávných vzpomínek a vědění. Ty jsou připraveny na to, aby byly představeny rozvíjející se civilizaci, jejíž součástí jste. Jděte do svého středu a podívejte se, jestli jste připraveni je přivést do současnosti. Atmosféra Země je oseta novým věděním, které čeká pouze na to, aby ho lidé jako vy přinesli do středu pozornosti tím, že vytáhnete z minulosti poznání, které je třeba pouze zaktualizovat, aby bylo přínosem pro současnou dobu.

Svět je připraven osvojit si více poznání a nové metody, které jsou napojeny na Zdroj a v souladu se Zdrojem, takže nezanechávají na vaší planetě otisky a neškodí nikomu a ničemu na Zemi. Toto JE potenciál, nyní připravený se projevit ve vaší nové realitě. Povoláváme ty, kdo dobrovolně souhlasili s tím, že toto přinesou sem, aby pomohli podpořit současný vývoj. Toto vědění máte hluboko v sobě a volání z vyšších dimenzí toto vědění aktivuje. Čekáme, že mnoho z vás na toto volání odpoví a že si zlepšení své planety a jejích království stanoví jako svou hlavní prioritu, místo aby se nechávali zatahovat do nekonečné honby za osobním ziskem a mocí, neboť tento bývalý koncept se teď stává pouze hromádkou popela. Přicházíte z míst ve vesmíru, kde nejvyšší a největší dobro pro všechny je na prvním místě v kolektivním a společném vědomí a kde všichni mají všechno, co potřebují, tak, jak to potřebují a když to potřebují. Tyto předlohy nesete v sobě a jste připraveni je nyní ukotvit do své současné reality.

Někteří z vás mohou být překvapeni věděním, které skrze vás bude přicházet, protože to bude v oblasti, kterou jste dříve nebrali příliš vážně, ale když prozkoumáte svou minulost, uvidíte, že ten potenciál tam byl, doutnal na pozadí vašich životů. Nechte to skrze sebe protékat a důvěřujte tomu procesu, ať už se projeví jakkoli. Uvědomte si, že každý z vás je tady v této době, aby k vaší vynořující se nové společnosti přidal své jedinečné a cenné dary, ať už v jakékoli podobě. Vyžaduje to pouze, abyste tomu věřili a důvěřovali sami sobě. Hojnost vesmíru proudí do každého života a mnoho dveří se otevírá tam, kde byly doposud zavřené. Abyste mohli tuto hojnost přijmout, musíte se jejímu přijímání otevřít a to uděláte skrze každodenní ztišení a vnitřní klid. Tato hojnost, o které mluvíme, přichází na křídlech lásky v podobě tvořivých myšlenek/nápadů, na kterých je potřeba pracovat, protože k tomu, aby se mohla jakákoli myšlenka/nápad manifestovat a uskutečnit, je potřeba čin

Ve světle toho, co bylo řečeno, je na každém z vás, abyste si vedli seriózní deníkové záznamy všech nápadů a myšlenek, které k vám každý den přijdou. Je důležité poznamenat si pečlivě i čas a datum, později vám to může velmi pomoci. Vaši bohem schválení průvodci s vámi nyní pracují na probuzení těchto aspektů vašeho autentického bytí tím, že do vašeho vědomí/mysli vtiskují slova, myšlenky a obrazy. Jejich smyslem je pomoci vám, dát vám klíče a nápovědy, které vás povedou na vaší cestě. U některých přijatých pobídek se vám může zdát, že je nemožné uskutečnit je ve vaší současné situaci, ale když si je budete pečlivě zaznamenávat do svého deníku, budete mít o nich záznam, který vám je později připomene, až pro vás přijde čas na jejich realizaci.

My, vaši průvodci, se snažíme s vámi pracovat a podporovat váš duchovní vývoj. Jsme schopni vám pomoci v jakýchkoli situacích, které se právě snažíte zvládnout, tím, že vám pomáháme uvidět alternativní řešení nebo tím, že do vašeho vědomí zasadíme nové myšlenky a perspektivy, takže máte možnost zajistit, aby váš život fungoval.  Nemůžeme dělat vaši duchovní, mentální, emocionální nebo fyzickou práci za vás, protože to je výhradně vaše zodpovědnost a je to doména vedení vaší vlastní duše, ale můžeme a velmi často to děláme, vás povzbuzovat, inspirovat a posilovat vaši vlastní sílu tak, abyste viděli svou cestu skrze výzvy, jež vás potkaly proto, že jste se inkarnovali na tuto planetu. Mluvte s námi během vašich chvilek ztišení a klidu a žádejte nás o pomoc s vaším denním životem – bez vaší vědomé žádosti vám totiž nemůžeme pomáhat, protože musíme dodržovat univerzální zákon nevměšování do vaší bohem dané svobody volby. Jsme zde a jsme připraveni.

 

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion 

 

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Ivana M. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 

 

Fyzika v příštích 500 letech
 

Tento živý channeling byl předán v Moskvě, Rusko

Sobota, 17. května 2014

 

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství.

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Asi před třemi hodinami jsem svému partnerovi předal informaci o tématu dnešního channelingu. Vždy ho rád varuji předem, když se chystáme na channeling s vědeckým námětem. Je to pro něj test - vyzkouší si, jestli se dokáže vyhnout nervozitě. Takže tento channeling se tedy týká fyziky. Nebude to příliš dlouhé, ale budete si ho pamatovat. Pro předání informací jsem záměrně zvolil tento čas a toto místo [Moskvu].

Vždy budou tací, kteří řeknou: Co to má společného s mou duchovností? Proč přichází nějaká andělská forma a potom mluví o vědě?“ Dříve než skončím, myslím, že budete vědět, proč to tak je. Moji drazí, opravdu chcete oddělit fyziku od Boha? Je zaujatost vaší trojrozměrné existence uspořádaná tak, že byste Boha vypustili ze stvoření? Ovšemže ne. Ale když začínáme spojovat tyto věci dohromady, někteří z vás se o vědecké části nezajímají. Proto to chceme zjednodušit.

Můj partner často při těchto diskuzích znervózní, protože jeho průprava nezahrnuje fyziku. Proto pokaždé, když začneme mluvit o těchto věcech, tak si myslí, že to není jeho liga [není na to školený]. Mnohem lépe se mu mluví o věcech srdce. Když mluvíme o Boží lásce a osobních atributech lásky, které má každý člověk, můj partner to vidí a cítí. Ví to a zažívá to. Ale když začneme mluvit o struktuře atomu, začne být nervózní.

Co víte o fyzice? Mnoho z vás odpoví: „Velmi málo,“ ale někteří: „Docela hodně.“ Takže nám dovolte, abychom pro většinu z vás tyto atributy, o kterých budeme dnes večer mluvit, zjednodušili a demystifikovali. Fyzika, to je způsob, jakým věci ve vaší realitě fungují. A až do teď to nezahrnovalo nic víc než to. Například ve fyzice nemáte úsek pro duchovnost - a upřímně, přece musíte ten vzájemný vztah vidět. Takže ve vašich školách pro to nemáte třídy. Ve „studijních škatulkách“ vaše instituce oddělují chemii a vědy o životě od fyziky, ale přijde čas, kdy pravá podstata všech učebních škatulek bude začínat fyzikou, protože se nakonec stane společným jmenovatelem všeho.

Chtěl bych se pokusit vám v těchto několika momentech představit potenciály vašich objevů ve fyzice v příštích 300 až 500 letech. Tyto věci k vám přicházejí pomalu, a právě teď si myslíte, že je to dlouhá doba, moji drazí. Avšak v zemích, které bychom nazvali zdravotně vyspělými, se střední délka života jednotlivé lidské bytosti šplhá k průměrným 80 rokům. Když si vezmete 80letý život, kolik z nich byste museli žít, abyste dosáhli přibližně čísla 300? Odpověď zní, že méně, než byste spočítali na prstech jedné ruky. Takže z tohoto pohledu to vlastně není tak dlouhá doba, že? Pro vás čtyři životy. Takže mi dovolte, abych vám řekl, co lze v tomto časovém úseku očekávat, nebo co byste mohli spatřit, kdybyste se jen třikrát vrátili.

Slyšeli jste o kvantové fyzice? Dovolte nám to zjednodušit a nepoužívat tak často slovo kvantový. Naopak, dovolte nám nahradit je multidimenzionální fyzikou. Takže dnes je většina vaší fyziky jedno-rozměrnou až čtyř-rozměrnou. Žijete ve 4D (ačkoliv jí říkáte 3D), a to je vaše běžná realita – lineární 4D fyzika. Kvantoví fyzici pracují mimo tyto čtyři s multi-D. Jednoduché. Takže právě teď, když tady sedíte, jste zvyklí na určité typy věcí a způsob, jakým fungují. A to se má změnit.

Chystám se vám představit čtyři budoucí hlavní objevy, a zjednoduším to tak, aby to každý pochopil. Nebudu zacházet do technických detailů, ani z nich nebudu dělat těžkou vědu. Naopak, vysvětlím vám jejich hlavní myšlenky.

 

Inteligentní design: Nový předpoklad

Můj partner [ve své přednášce] zmínil jednoho fyzika a astronoma, který sledoval vývoj života obecně a evoluci vesmíru, a uvědomil si, že se to nemohlo odehrát tak, jak se tvrdí [náhodou]. Matematika tento nový objev přesvědčivým způsobem potvrzuje a statistika toho, že se to děje prostřednictvím náhody, je mimo veškerá měřítka. A vědci si to začnou stále více a více uvědomovat. Na každém stupni vývoje vašeho vesmíru, vaší galaxie a všech planet a života, přijde uvědomění si ze samotných ohromných statistik, že zde musel být nějaký design nebo tendence. A proto pojem, který byl použit, inteligentní design, opravdu představuje budoucí objev. Budeme o něm mluvit později.

Ti, kteří vás navštěvují z jiných hvězdných systémů, se smějí, protože vědí, co se vám chystám sdělit. Ona „skrytá fyzika“ je základem jejich schopnosti cestovat a být zde. Je to také základem pro jejich schopnost být osvícení. Víte, je to multidimenzionální fyzika a je samým středem jejich reality a spirituality. Oni také vědí, že vy tomu moc nerozumíte, protože to dalece přesahuje to, co si dovolíte přijímat jako pravdu. Tak kde mám začít?

 

Kvantové čočky

Začněme tím, co jsem vám řekl už dříve. Tím prvním velkým objevem, který není tak vzdálený, je něco o čem mluvím asi tak dva roky. Je to myšlenka, která není nová, a tou je schopnost vidět a měřit kvantovou energii. Dovolte nám to přeformulovat. Je to schopnost jasně vidět a měřit vzorce v multidimenzionální fyzice. Jakmile vystoupíte ze 4D (vaše realita), přijetí toho bude jako neurčitelná vířící bublina věcí, které nedávají lineární smysl – a to je velmi matoucí pro každého, kdo chce jednoduše zůstat ve 4D. Umíte si představit, že byste pozorovali věci, které se chovají způsobem, který je „nemožný“? Toto by se stalo multidimenzionální realitou. Mozek si na to bude muset zvyknout a také to udělá. Představte si, že byste před pouhými 200 lety vyprávěli obyvateli Nové Anglie, že jednou bude moci posílat hlasy a pohyblivé obrázky vzduchem, a že celý svět ho bude moci okamžitě slyšet a vidět. Dnes vás to neohromuje, protože je to vaše realita. Ale on by tomu ani nevěřil a o vás by si myslel, že jste přišli o rozum! Jednoduše to nebylo v tehdejším přijímání reality kvůli tomu, na co byli lidé v té době zvyklí. 

Lidské bytosti chtějí počítat dimenze. Vidí mnoho možností a seskupují je do krabic s přiloženými čísly. Toto je lineární koncept, a pro multidimenzionální budoucí myšlení není vůbec přesný. Avšak bude to tak správné, protože to vyhovuje vaší „fyzikální hladině komfortu“. Pomáhá vám to identifikovat energie, které cítíte a pomáhá vám to rozškatulkovat jednotlivé problémy. Ale pravda je takováto: Když jste dostali minulé čtyři rozměry, tak všechno, co následovalo, se samo nepřetržitě modifikovalo. Všechno je v pohybu, proto se to může zdát nepohodlné pro ty, kteří potřebují stálost linearity. Není to lineární a není to počitatelné [nemůžete počítat prostory za těmi čtyřmi lineárními, které máte]. Je to jakási polévka dimenzionální energie, která se neustále mění a reaguje sama se sebou. Nakonec tyto energie spatříte jako „kvantové vzorce“

Tyto kvantové nebo multidimenzionální vzorce budou viditelné přístroji, které budou navrženy s kvantovými čočkami. To bude zahrnovat něco, co nazveme kryo-energie. Jedná se o technologii super chlazení a už dříve jsme řekli, že věda super chlazení má potenciál umožnit tento vynález a samotné čočky budou vyrobeny z plazmy. A teď přijde část toho, o čem už jsme mluvili dříve, takže to není nové. Nové je to, že spojujeme tyto věci dohromady tak, abyste spatřili lepší tok toho, co přichází a proč.

Proč je tento vynález tak důležitý? Dovolte mi ještě jedno odhalení - až dojde k tomuto objevu, tak tyto kvantové čočky ještě nebudou použitelné pro fyziku. Ve skutečnosti se začnou používat nejprve v astronomii. Ale nakonec, až se zmenší a začnou se používat k pozorování života, věda spatří kvantové vzorce všude! Lidstvo je spatří v celé přírodě a i v Merkabě lidské bytosti! Představte si, že vidíte 8 metrů široký kvantový vzor okolo každého člověka! Vidíte začátek nových, základních vědeckých otázek? „Je to život nebo fyzika? Musíme redefinovat, co je to život?“

 

Další dva zákony

Schopnost vidět kvantové vzorování povede k druhému velkému objevu ve fyziceobjevu dvou dalších zákonů. Tyto zákony, jak už jsme vám řekli, jsou silné a slabé multidimenzionální síly. To zvýší počet zákonů známé fyziky na šest (nyní máte pouze čtyři) a umožní vznik konceptu multidimenzionálních zákonů. Tyto chybějící zákony začnou vysvětlovat jednu současnou záhadu – chybějící energii v kosmu. Je to také počátek pochopení duchovnosti ve fyzice, ale to přijde až později.

Tyto dva nové zákony poskytnou plné vysvětlení energie, kterou vidíte ve vesmíru a ve vaší galaxii. A teď vám chci předat některé informace, které jsme ještě nikdy dříve nevysvětlovali. Máte sklon vzájemně zaměňovat slovo vesmír a galaxie, jako by to bylo totéž, ale není. Fyzika ve vaší galaxii není nutně stejnou fyzikou ve všech galaxiích. Proto má rada pro vás zní, abyste omezili své vědomosti a studium jen na svou vlastní galaxii. Věřte mi, že je tady toho hodně k vidění!

Co vám přinesou tyto dva zákony? Tím prvním je vysvětlení, co to je temná hmota v nezměrnosti vesmíru. Multidimenzionální energie je mocná, ale neodpovídá lineárním modelům. V minulosti se na atribut temné hmoty pohlíželo jako na obrovskou energii [založenou na tom, co dělala s objekty v jejím okolí], ale dostala chybnou nálepku jako součást newtonovského systému založeného na 4D, a tak tomu není. Je to nelineární systém, který je součástí multidimenzionální fyziky. Tato multidimenzionální část atomu ještě není pochopena. Je tam energie, ohromná energie, a pravda o tom bude vysvětlovat to, co astronomové pozorují na obloze jako temnou hmotu.

Tou druhou věcí bude poznání, že tyto dva nové zákony fyziky vám nakonec přinesou to, co jste vždy chtěli – volnou energii. Intuitivně jste věděli, že energie, kterou jste na planetě vytvořili, je jakýmsi archaickým způsobem dokonalá? Kopání do země kvůli spalování je zastaralé. Všechno se to týká tepla, že? Všechno se točí kolem vytváření pohybu s teplem, že? Víte, jak vyrobit energii. Chystám se na prohlášení. Všechno, co jste si mysleli, že právě teď víte o energii, bude jednoho dne vypadat jako doba, kdy jste vynalezli kolo nebo dokonce oheň. Tak je to zastaralé! Až odemknete tuto část multidimenzionální fyziky, budete schopni vytvořit neomezenou energii velmi kultivovaným způsobem, bez výbuchů nebo tepla.

Někteří by řekli, že některé současné vynálezy na planetě to už udělaly. Ani se tomu nepřiblížily! Věřte mi - ani trochu. Nechápete jemnost způsobu, jakým zaťukat na multidimenzionální síly. Nemáte nástroje a nedokážete vidět, co právě děláte. Jednoduše ještě nejste tak daleko. „Ale Kryone, my víme, jak odemknout energii atomu. Máme nukleární sílu.“ [Kryon se směje.] Opravdu? Vy víte, co to je nukleární síla? Je to kontrolovaná exploze, takže můžete vyrábět teplo! Není to elegantní, je to pro vás nebezpečné, a jsou zde vedlejší produkty, které mohou ublížit lidské bytosti. To je vaše představa dobré věci? Jen uvažte: Jedná se o kontrolu velmi nebezpečné exploze, abyste vyrobili páru – nejdražší parní stroj na světě! Nukleární síla? Nemáte o ní ani ponětí.

Dovolte mi, abych vám dal příklad. Řekněme, že někdo na jiné planetě objevil piano (předstírejte se mnou). Objevili, že by mohl vydávat velmi zajímavý zvuk. Řekněme, že tento zvuk byl pro stvoření, které jej v tomto vesmíru objevilo, nový, a zjistilo, že dokáže tento zvuk vytvořit, když pustí piano z druhého poschodí budovy! Zvuk nárazu a zvuk lámajících se strun vytváří hudbu. To je nukleární síla. Nemáte tu eleganci, abyste věděli, jak hrát na klávesy atomu. Nevíte, jak nalézt multidimenzionální vibrace, které pracují společně, což pomalu a elegantně uvolní tolik energie, kolik budete potřebovat – koncert koordinované energie! A teď poslouchejte, protože přichází nápověda pro fyzika, který si přečte toto poselství v budoucnu. Nebudete uvolňovat energii, abyste vyrobili teplo. Naopak, místo toho vyrobíte energii, která bude dávat příkazy objektům okolo. Budete kontrolovat hmotu! Představte si to.

 

Propojenost s tvořivým zdrojem

Třetím objevem bude to, čemu říkám propojenost s tvořivým zdrojem. Je to laskavý postoj ve stvoření – inteligentní design a něco víc. Je ve struktuře atomu. Je to „Bůh v atomu“. Je to objev, který bude tak zásadní, že otřese náboženstvími planety, a to ne v negativním smyslu, protože Bůh se jednoduše stane pro všechny větším.

Objev, že Bůh má doslova svou roli ve fyzice, bude prokazatelný. Souvislost s tvořivým zdrojem vytváří projev laskavosti ve způsobu, jakým fyzika funguje. Fyzika s postojem! Přijde poznání božskosti ve hmotě. A to je jen začátek! Nedokážu vám říci, kdy se tak stane, protože toto je začátek důkazu Boha ve všem.

 Kryone, naštve to organizovaná náboženství?” Ne! Spojí je to dohromady. Planeta již je monoteistickou – jeden Bůh. Ve všech doktrínách všech náboženství je jeden Bůh. Už jste opravdu připraveni na to, co přijde dál. Náboženství na celé planetě již přiznávají stvoření od jediného Boha. To bude hudba pro jejich uši! Důkaz Boha ve veškeré hmotě nevyvede duchovno z míry, ale spíše je spojí dohromady. Budou oslavovány společné rysy a doktríny se budou pomalu měnit. Společné rysy a synchronicita víry. Vidíte? Ale předtím, než se tak stane, musí být vzájemná propojenost. Tyto věci se neuskuteční, dokud jeden druhého zabíjíte a jeden druhého ve velkém měřítku nenávidíte. Ale to už konec konců víte, že?

Co se stane s lidskými bytostmi, když spolu nemají nic společného? Mají sklon se oddělovat a dokonce jeden s druhým válčit. Co se stane lidským bytostem, když zjistí, že mají všechny něco společného? Mají sklon se sjednotit, sdílet zdroje a oslavovat, co mají. Víte, jak by to mohlo ovlivnit planetu Zemi? Víte, jak by to mohlo ovlivnit vás? Staré duše, na tohle jste čekali. Opravdu jste očekávali, že by to mohlo přijít z fyziky? Bude to tak! Proč by nebylo? Proč by to tak nebylo? Jestliže studium všech věcí a toho, jak fungují, odhalí Boha ve všem, nebylo by to propojení? To dává smysl. Společným jmenovatelem pro všechny věci je láska.

 

Fyzika vědomí

Čtvrtým hlavním objevem na planetě bude ten, který asi přijde jako poslední. Bude to uvědomění si, že lidské vědomí je atributem multidimenzionální fyziky. Lidské vědomí, tu nepolapitelnou energii, bude možné spatřit jako multidimenzionální kvantovou fyziku se zákony a pravidly, které lze pochopit, použít a užívat.

Vidíte, jak daleko se můžete dostat? Vidíte, co už udělali Plejáďané? Chápete, proč ti z hvězd budou stát v pozadí a čekat, dokud neobjevíte to, co znají oni? Oni vám to nepředají. Se svobodnou vůlí musíte udělat tyto objevy ve vaší realitě. Ale ty možnosti jsou již zde. Tyto nové objevy ve fyzice na vás čekají, ale museli jste překročit značku precese rovnodennosti. To byl milník, který signalizuje, že jste minuli starou energii a jste schopni nastartovat proces řešení pozemských problémů. To zahrnuje možnost skutečně změnit lidskou povahu, dovolující velice malou tendenci k válce.

Už dříve jsme vám řekli, že bude velký nápor staré energie proti nové a menší války napříč planetou - jak mezi starými historickými nepřáteli, tak i starým historickým vědomím. Až se to všechno zklidní, teprve potom dojde k těmto objevům. Nedělejte si starosti s načasováním, protože často starší generace se starými představami bude muset odejít, aby uvolnila místo té nové. Řekli jsme to už dříve. Důvod, proč vám tyto vynálezy mohou být předány jen v nové energii, je ten, že s vyzrálejší lidskou povahou nebudete mít sklon řešit tyto problémy za pomoci zbraní! Místo toho budete mít sklon objevovat, jak vás mohou nakrmit a obléci a vytvořit energii pro obyvatelstvo, které se rozhodlo žít bok po boku ve spolupracující snášenlivosti.

Je to nádherné, že? Kdybyste se zeptali nějakého Plejáďana, řekl by vám, jaké to je, mít všechny tyto věci a získat je přímo z atomu - včetně Boží laskavosti.

Nakonec se také budete muset podívat na chemii jako na odvětví fyziky. Konec konců, všechny chemické látky na planetě, všechny substance na planetě, se chovají podle zákonů fyziky. Kvantové čočky ukážou multidimenzionální život ve všech věcech, takže chemismus biologie bude následovat nová fyzikální pravidla. DNA je velmi zvláštní. Je to kombinace všech věd na planetě. Má multidimenzionální atributy; je kvantová a má v sobě semena tvořivého zdroje. Zamyká do své paměti vše, co jste kdy byli a budete. Je to nejsložitější multidimenzionální stvoření na planetě a nakonec učiníte další objev – koherentní DNA.

Aha, doktor chce vědět [odvolává se na Dr. Todda Ovokaityse, který je přítomen] co to je. Koherentní s čím? „Nemůžeš to tak nechat, Kryone. Nemůžeš říci koherentní DNA, aniž řekneš, s čím je koherentní.“ Takže vám odhalím kousek z toho, co on už viděl ve své práci. Multidimenzionální DNA, pokud je koherentní s určitým konkrétním dimenzionálním atributem, vytvoří něco, na co budete hledět jako na kouzlo! Nazvali byste to kouzlem, protože spatříte lidskou DNA, jak se začíná zdánlivě rozvíjet. Tyto rozdíly doslova prodlouží život až na čtyřnásobek. Rozdíl mezi DNA pracující na 30 procent a na 90 procent je dimenzionální vyrovnání, kterému budeme říkat koherentní DNA. A teď vím, že většina z vás ničemu z toho nerozumí, ale on ano, a to je také důvod, proč zde sedí, a také pro ty, kteří si toto poselství poslechnou v budoucnu.

Nakonec mi dovolte říci vám toto: Kryonovy channelingy budou zachovány [archivovány] navěky. Nikdy nezmizí. Dlouho po tom, co můj partner odejde, bude zde jakási ezoterická knihovna, a mezi ostatními věcmi bude uložen i můj dnešní channeling.

A teď, staré duše, toto je výzva pro vás. Až se vrátíte (znovu se inkarnujete – pozn. překl.), chci, abyste jej vyhledali, a hned vám řeknu důvod. Je to proto, že věci, o kterých jsem vám dnes vyprávěl, budou důkazem, že toto je reálná komunikace. Jestliže uvidíte třeba i jen jedinou z věcí přijít způsobem, jakým jsem vám to řekl, popostrčíte další objevy – začnete totiž pátrat i po těch ostatních věcech. Dnes možná ještě ničemu z toho nerozumíte, ale v dalším nebo možná až přespříštím životě tomu porozumíte. Tyto informace nikdy nezestárnou. V budoucnu přijdou způsoby, jak slyšet, vidět a číst toto poselství, které si ještě ani nedokážete představit. Budoucnost bude naprosto odlišná, ale tyto informace nezmizí. Věci, které říkám a prezentuji dnes, budou za čas prokázány, a vy budete zde a uvidíte to. Když uslyšíte slovo „Kryon“, chci, aby vaše Akáša zpozorněla! Tímto způsobem začnete pátrat po tom, co to slovo znamená, a potom se vám možná připomene energie tohoto dne, na tomto místě, při tomto setkání, kde jsem vám řekl, že přijde čas, kdy objevíte Boha ve všem.

Vidíte, jak to začíná tvarovat vzestupující planetu? Jakmile to jednou objevíte, nemůžete to popřít. Nemůžete vymazat, co jste objevili. Nemůžete to potlačit, protože to budou vědět všichni, a nikdo to nebude moci použít proti vám. Celá planeta začne pomalu měnit svůj pohled na to, kdo je zde a proč.

Zeptejte se Plejáďanů, protože oni si tím vším prošli. Můžete se zeptat: „Měli oni tyto vynálezy? Znali všechny tyto věci?“ Samozřejmě! Tyto a ještě mnoho dalších. Nevyprávěl jsem vám o dalších 500 letech [Kryon se směje.] Těch prvních 500 je pro vás pro dnešek docela dost.

Je toho tady tolik a všechno se to točí kolem vás. Všechno. To člověk učiní tyto objevy. To člověk bude mít z těchto objevů přínos. Čekaly jste velmi dlouhou dobu, staré duše, na tento začátek. Oslavte jej!

 

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com - "Physics in the Next 500 Years"

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. 

 

 

 

„ILUZE STRACHU“

Prostřednictvím Ronny Herman, září 2014

 

 

Milovaní mistři, zastavíte se se mnou na chvilku a uděláte inventuru toho, čeho jste poslední dobou dosáhli a co vám může připadat jako porážka nebo prohra? Chtěl bych, abyste se blíže podívali na to a lépe porozuměli tomu, co je zasvěcení a proces transformace. Jak se nadzvedává závoj zapomnění a vy se dostáváte do moudrosti svého Vyššího Já a Nadvědomé Mysli, získáváte jasnější obrázek toho, jak fungují vesmírné zákony, velkoleposti a dokonalosti vašeho Podvesmíru.  Nicméně stále pochybujete a jste zmateni, když jste konfrontováni s některými z vašich starých strachů a pocitů.

 

Celé lidstvo, bez výjimky, dělá rychlé pokroky – ano,  dokonce i ti, kteří se zdají být zaseknutí nebo se topí ve schématu oběti a v karmických interakcích příčiny a následku, v dramatu dobra a zla nebo duality/polarity vědomí. Hluboko uvnitř každé cítící bytosti je nespokojenost, touha, pocit, že musejí nastat změny, že už se nemůže pokračovat dál v těch samých bolestných starých vzorcích existence. Jste svědky toho, že někteří si chtějí vybrat možnost opustit fyzickou loďku a vrátit se do duchovní formy, aby tam očekávali snazší, přívětivější dobu k návratu a pokračování cesty fyzického vyjádření. Jiní se stávají statečnými, jak se natahují do neznáma a zjišťují, že tam čekáme, abychom jim pomáhali, aby začali doufat a snít, když ovládají svůj osud.

 

Jen musíte uznat, projasnit a uvolnit všechny negativní vzpomínky a energie uvnitř svých hmotných (fyzických)/éterických, mentálních a emocionálních struktur, a tak je to i s Matkou Zemí. To je onen zdroj „procesu zničení“, kterého se všichni tak bojíte, ale nemusí to být tak radikálně katastrofické,  jak bylo předpovídáno a k čemu jste byli vedeni věřit. Popravdě, všechno, co není v harmonii s vyššími frekvencemi vibrací nového věku, musí být přeměněno nebo pozvednuto; ovšem, toho může být dosaženo jen tak, že si začnete být vědomi, základních prvků, kterým věříte, a které nerezonují se vzácným vědomím budoucnosti vyšší čtvrté a páté dimenze. Jak víte, Matka Země se také smaží dosáhnout vyšší úrovně Božího vědomí.  Aby toho dosáhla, musí projasnit negativní proud základních vzpomínek v astrální říši/ve svém aurickém poli – ve víru negativních mas vědomí toho, čemu lidstvo věřilo po mnoho minulých věků. To je to, kde mnozí z vás mají potíže. Zatím nejste schopní rozlišovat, co jsou spíše vaše vlastní základní myšlenky, víry, kterým věříte, a co ty, vytvořené mnoha různými rasami, kulturami a náboženstvími po mnoho minulých věků.

 

Jak si začínáte být vědomi vědomí jednoty, které vytváří velký zázrak, radost a pocit, že už nikdy nebudete sami,  a dostanete se do něj, otevře vám to také dveře k tomu, abyste se dostali do oněch starodávných vzpomínek strachu, prohry, zrady a studu, které si ve svém aurickém poli nesou ostatní. Nezískáte jen pozitivní energie, milovaní; součástí vašeho poslání je pomáhat celému lidstvu v tom, aby si uvědomilo to, čemu věří a co jej samotné omezuje, negativní ničivé myšlenkové formy a akce. Proto to vypadá, že tu je tolik nesmyslného násilí, proto tak mnozí uklouznou ve hněvu a násilí. Vypadá to, že svět formy naráží do těch, kteří se neumí postavit svým vlastním výtvorům a uznat, že opravdu sami vytvořili svůj svět plný pekla strachu a utrpení, a zraňuje je. Obviňují všechny a všechno, jen ne sebe. Neboť, pokud nedovolí duši nebo Vyššímu Já pomáhat s uzdravujícím procesem, je pro ně příliš bolestivé čelit svým výtvorům, a osobnost touhy ega zesílí a více ovládá myšlenkové procesy a vzorce chování.

 

Proto „plejeme všechny stopky“, vytahujeme všechna ne, tak říkajíce, abychom pomohli těm z vás, kteří jsou v předvoji, kteří otevírají a vytvářejí cestu, aby po ní mohli kráčet ostatní. Proces musí být jasný; musí být jednoduchý a ne tak komplikovaný jako byla stará učení, neboť v minulosti byl proces vzestupu vytvořen jen pro několik málo lidí. Ti z vás, kdo jsou učitelé a ukazují cestu, mají nebo zažívají všechny emoce, strachy a překážky, se kterými bude konfrontováno široké lidstvo. Mnozí z vás udělali velkou oběť a souhlasili s tím, aby prošli mnoha testy, které nebyly vaším výtvorem (ale nahromaděním paměťových/energetických vzorců dalších částí vaší rozsáhlejší Bytosti) nebo je zažíli. Jinými slovy, mnozí z vás přišli s energiemi skládajícími se z mnoha rozdílných prvků nebo způsobů vyjádření, které jste jako duše přímo nezažili, ale souhlasili jste, že budou umístěny do vašich energetických (aurických) polí a vaší DNA, abyste museli tyto nedokonalosti uvést do rovnováhy a překonat. Tak, milovaní, nesuďte krásnou, probuzenou duši, která, zdá se, měla mnohem více, než svůj podíl nepřízně osudu. Ctěte tyto duše; snažte se jim vyrovnat, neboť oni vám zametají cestu.

 

A tak vás žádáme, abyste pozorovali vzorce strachu a pochyb, které se vynořují, ty, které vás zadržují a nedovolí vám přejít na další úroveň oSVÍCEní. Každá úroveň má své vlastní testy, cesty a  úskalí, léčky a mnozí z vás jsou v procesu pozadu, protože nejste schopni nechat odejít staré hluboké základní energetické vzorce. Mnozí jsou stále chycení v úsilí o získání moci na jedné straně, zatímco na druhé straně vytvářejí a činí velké dobré skutky, ale stále se snaží ovládat ostatní nebo jim vnucovat své způsoby myšlení. Mnozí z těch, kteří stále cítí, že musí sloužit a obětovat se, aby duchovně rostli, jsou využíváni těmi, kteří se nenaučili, že to, co vezmete ostatním neprávem, nakonec berete jen sobě. Mnozí jsou stále uvězněni ve vztazích, které je táhnou zpět a jsou zraňující, spíše než podporující a dovolující růst a expanzi. Bojí se vystoupit ze status quo nebo vzít zodpovědnost za svůj vlastní duchovní růst a to, aby se měli dobře. Tak mnozí se bojí postavit se svým nočním můrám a zlým snům, protože by mohli zjistit, že je vytvořili sami, a že jsou zodpovědní za svou vlastní osobní přeměnu. Stagnace a pocit zbytečnosti jsou zaříkadly smrti, milovaní; smrti pocitů, smrti mentální pohotovosti, nadějí a snů, a nakonec i smrti fyzické loďky.

 

Jaké jsou právě teď vaše největší strachy, drazí? Jaké těžkosti vás odrazují od otevření dalších dveří k vyššímu vědomí a mistrovství? Než budete moci přijmout a třímat dar Prvního Paprsku Andělské Vůle, musíte čelit a přemoci své strachy a démony. V posledních letech jsme se snažili dát vám nástroje a moudrost k tomu, abyste toho dosáhli, ale nakonec, je to váš úkol. Tyto příští roky jsou kritické, a říkali jsme vám to před mnoha lety. Nicméně je důležité, abyste si začali být vědomi toho, jak rychle proces vývoje, evoluce nebo vzestupu lidstva probíhá. Pokud máte zůstat ve vlaku a držet krok se vzestupem frekvencí své planety a s těmi, kteří dosahují hvězd na své cestě domů, musíte se vyrovnat sebou, svými strachy a svým pocitem, že jste odděleni od svého Vyššího Já a říší Světla.

 

Dovolte mi dát vám dar, cvičení, které vám pomůže prolomit omezující zdi vašich strachů a pochyb a pomůže vám uvolnit ty vzorce, které vám již neslouží. Přejeme si vás důrazně upozornit na to, jak ničivé jsou energie strachů, energie, které vás zadržují a odrazují od toho, abyste požadovali dar mistrovství – a jak je jednoduché jimi projít.

 

Stoupněte si před zrcadlo nebo ho držte ve své ruce a hleďte do něj, když ve své mysli vyvoláte to, čeho se nejvíc bojíte. Jen jak jsme vás to učili, naplňte své tělo Světlem, nyní vás žádám, abyste svůj strach nechali vyrůst, když tvoříte nejhorší možný scénář, který má s vaším strachem co společného. Ciťte, jak proniká vaším tělem, pociťte to především ve svém srdci a solárním centru moci, jak procházíte vědomím své tělo, a cítíte, jak se omezení, stres, ochromující energie vkrádají do vaší Bytosti a pronikají ji. Nyní se podívejte do svých vlastních očí, podívejte se na tu bolest, studujte svůj výraz tváře, jak se mění a stárne. Pociťte tlak, pod kterým jste, jak roste, až dokud ho již nemůžete vydržet, tolerovat. Nyní, milovaní mistři, se několikrát zhluboka nadechněte, jak se noříte hlouběji a hlouběji do Svatého Srdečního Centra a vytáhněte Svatou Lásku svého Boha Otce/Matky z Diamantového Jádra Boží Buňky – vzácný dar, který je zde vždy k dispozici, aby vám pomáhal s každým procesem a testem. Vyvolejte své Já Nadduše, aby vás naplnilo léčivými frekvencemi Fialového Plamene a všemi svými smysly si uvědomte, jak se tento zázračný dar rozlévá ve vás a kolem vás. Můžete se držet strachu nebo se rozpouští v nicotě, jak tento magický elixír láskyplné energie proniká vaši Bytostí?

 

Znovu se podívejte do zrcadla a dívejte se, jak se vaše oči zjemnily; jak mladistvá je vaše tvář. Pociťte expanzi ve svém srdci a uvolněte stres a napětí ve svém těle a svalech. Strach nemůže existovat tam, kde je Světlo – kde je láska. Vdechněte dar života – hluboce dýchejte Esenci Stvoření, která vám byla nabídnuta. Když se bojíte, omezujete a odsekáváte proud Pranické látky života. Toto cvičení může vypadat drasticky, ale pravda je, že je to velký dar, neboť mnozí se nemůžete pohnout kupředu, nemůžete pokročit, dokud se nepodíváte do zrcadla a nedovolíte svým strachům, aby se vám zjevily, odrazily v zrcadle. Uvědomíte si, že strach nevzniká „tam venku“, ale uvnitř.

 

Stále více z vás si začíná uvědomovat své životní poslání a to, jak je důležité. Nebojte se odvážně vystoupit, drazí. Neboť vy pomáháte léčení a řešení negativních frekvenčních vzorců své linie předků. Když stoupáte vzhůru na své Cestě Světla, budete mít také k dispozici moudrost a bohatství pozitivních zkušeností ze všech životů svých duševních společníků. To je zázrak jednoty vědomí. Nevšimli jste si, jak mnoho učitelů a poslů přináší téměř stejné informace, protože zažívají stejné vzestupy a pády, a dostávají stejné myšlenkové impulzy? Mnozí z vás došli ke shromaždištím, kde cítili hluboký pocit toho, že přišli domů, že se znovu spojili se svou dlouho ztracenou rodinou nebo přáteli. Právě mnozí z vás se již necítí v harmonii se svou fyzickou rodinou, ani se nezdá, že by měli něco společného s dlouhodobými přáteli. Neposuzujte; staňte se pozorovateli – dovolte svému Vyššímu Já, aby vás zásobilo moudrostí, kterou potřebujete, abyste prošli nebo překonali jakoukoli situaci nebo  potíž.

 

Jakmile přejdete k neposuzování a budete ochotni dovolit, aby se ve všech situacích objevil nejlepší způsob řešení, nejvyšší výstup, osvobodíte se od jha strachu a život se stane neustálým zdrojem zázraků, radosti a poděkování. Žádejte dary, které jsou vám nabízeny, drazí, zasloužíte si je. Projděte mlhou strachu do Světla vycházejícího věku. Kráčejte statečně pružným krokem, s úsměvem na rtech a radostí v srdci – ti, co kráčejí za vámi, vás sledují, mí odvážní bojovníci Světla, nyní nekolísejte. Ukažte jim vše, jako jsme to my ukázali vám; vezměte jejich ruce a podporujte je, tak, jak jsme to my učinili pro vás. Řekněte jim, že nemůžete převzít jejich úkoly nebo jejich břímě, ale můžete jim dát výhodu své moudrosti a zkušeností. Nebudete muset tvrdit ani říkat, jaké úrovně jste dosáhli. Nebudete se muset snažit dělat dojem nebo mít navrch, neboť vy uvnitř svého srdce víte, kdo jste, a to stačí.

 

DOVOLTE NÁM VÁS OPUSTIT S NĚKOLIKA DALŠÍMI NÁVODY

 

JAK ŽÍT KAŽDÝ DEN JAKO MISTR SVĚTLA

 

Musíte se naučit identifikovat zdroj a poradit si se svými vlastními negativními myšlenkovými formami. Vaše negativní pocity jsou často převzaty od těch kolem vás, zvláště pokud jste velmi citlivá empatická osoba. Naučte se obklopit se koulí Zlatobílého Světla, do které nemůže nic z nižších vibrací ani vstoupit ani narušit váš klid. Každý na Zemi je v procesu projasnění starých vzpomínek a myšlenkových forem minulosti. Buďte pasivním pozorovatelem, když se vám tyto pocity vyhrnou uvnitř. Nestěžujete si na ně, nic nepožadujte, netvrďte, jen je pozorujte a řekněte si pro sebe: „To je vztek, to, co zažívám,“ nebo strach, deprese, vina nebo jakýkoli jiný ochromující pocit. Vizualizujte si planoucí kouli Světla sestupující z vašeho Vyššího Já, která se rozletí na milion malinkých křišťálových diamantů, krystalů, které se rozvíří vaším tělem a přetvářejí a vyvažují přitom uvnitř všechny nesouladné energie. Dělejte to tak často, jak je potřeba.

 

Vypněte svého mentálního autopilota, a staňte se tím, kdo řídí vaši cestu a vaše zážitky. Nalaďte se na svou vlastní mentální přijímací stanici, když hledáte myšlenky, vibrační vzorce a zvuky, které jsou povznášející a posilující. Negativní, kritické myšlení se skládá z nižších, skličujících frekvenčních vzorců. Pokud se vám nelíbí, co se děje ve vašem světě, pozvedněte své myšlenky a změňte svou mysl, abyste projektovali vyvážené, povznášející frekvenční vzorce myšlenek a záměrů.“

 

Naučte se myslet celým svým mozkem – tj. používejte jak svou lineární, analytickou levou mozkovou hemisféru zaměřenou směrem ven, tak zároveň svou pravou, intuitivní, tvořivou mozkovou hemisféru zaměřenou směrem dovnitř. Vstupte do svého původního potenciálu nebo do Balíčků Světla moudrosti uložených ve vaší Svaté Mysli, které jsou naladěné na úložiště znalostí vyšší dimenze nebo jinými slovy na jejich vesmírné úložiště.

 

Nevyjadřujte nebo neprojektujte stále své pocity směrem k ostatním. Dovolte si cítit nebo vyjadřovat jakékoli emoce, které zažíváte, ale nejdříve je analyzujte a vyřešte ve svém vlastním svatém prostoru. Mluvte o nich a sdílejte je jen proto, abyste projasnili nedorozumění, a vždy sdílejte své myšlenkové vzorce přes filtr lásky a soucitu. To je cesta mistra.

 

Milovaní nositelé Světla, jak vstřebáváte více plasmy obnovy a stáváte se harmonickými dodavateli Světla, jsme nyní schopni s vámi být v interakci daleko volněji, a prostřednictvím vás pracovat, abychom vytvořili zázračné nové věci. Tím, že s tím souhlasíte, stanou se zázraky přesahující vaše nejbujnější představy. Objímáme vás ve Světle Života z jádra srdce našeho Boha Otce/Matky a Nejvyššího Stvořitele. Jsem stále nablízku, abych vás vedl a chránil.

 

JÁ JSEM Archanděl Michael.

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Ukotvení v srdci a politika, hospodářství a jiné vnější vlivy

Saint Germain prostřednictvím Barbary Bessen, září 2014

 

Milí přátelé channelingů,

pracovat se Saint Germainem je vždy velmi zajímavé, zejména proto, že má v sobě mnoho faset, které rezonují s těmi mými. Považuji to za velmi přínosné pro náš každodenní život, který je také velmi rozmanitý. Lze jasně vnímat, že on sám tady žil a stále tu určitým způsobem pobývá, neboť odpovídá na otázky velmi světským způsobem. Příležitostně popisuje, jak je přítomen na  schůzkách a jednáních politických elit. Často si vyhledá a „vypůjčí“ tělo nějakého člověka, který se takového jednání účastní jen okrajově. Působí takříkajíc jako šedá eminence, aby tímto způsobem přispěl ke změně. Na mě dělá velký dojem tím, že se zajímá o mnoho oblastí života a díky tomu je i báječnou bytostí pro kontakt. Vypadá to dokonce tak, že mu hodně leží na srdci Evropa. Stejně tak vztahy nás všech tady na Zemi, i ty staré, o nichž nemusíme vědět, ale které nás přesto stále ještě ovlivňují. Zjistila jsem, že Saint Germain odpovídá skutečně na všechny otázky. Jen je třeba si na to udělat čas a pochopitelně pokládat otázky správně. Doporučuji vyhledat si klidné místo, kde vás nebude nikdo a nic rušit, kde se můžete úplně uvolnit a pak ho oslovit. Okamžitě bude přítomen, ať už jakoukoli částí svého bytí, a bude připraven zodpovídat otázky. Jak bylo však již řečeno, kvalita otázek závisí na nás. Kdo z nás se zajímá o volnou energii, politiku a hospodářství nebo dokonce v těchto oblastech i pracuje, pak pro něj Saint Germain bude mít kvalitní, zásadní a obsáhlé informace. Ví také hodně o celostním léčení. Užijte si ho v následujícím poselství a mějte odvahu oslovit ho přímo.

 

Hodně úspěchů přeje

Barbara          

 

P.S. Kdo s duchovní komunikací teprve začíná, může najít návod ve cvičeních, které nabízíme v našich pravidelných channelinzích uveřejňovaných zdarma, dále v knihách a na CD (zatím vydané pouze v němčině, pozn. překl.)

 

Pozdrav vás Bůh, milí přátelé. Jsem Saint Germain.

Není to pro tebe vůbec jednoduché žít v téhle zvláštní době života, že? Nebo patříš k těm, kteří jsou ukotveni ve svém nitru a nenechávají se ovlivňovat vnějším děním? Hm, myslím, že jen málokdo z vás je schopen si užívat každodenní život a zůstávat ukotven v srdci. Ostatně užívání si je téma samo o sobě. Kdo z vás si dovolí jen tak si užívat, vychutnávat si něco či dokonce hýřit, ať už vnějšně nebo vnitřně? Proč pro jednou neodhalit svého vnitřního pokušitele, pozdravit ho, věnovat se mu a nechat ho působit? Proč ne, vždyť to všechno k tobě patří? Vše, co máš v sobě, je pokladnicí zkušeností. A paradoxní na tom je, že se to netýká pouze tebe, ale i všech ostatních lidí. Každý člověk na Zemi se snaží o to, aby byl ušlechtilý, dobrý a pomáhal ostatním. Protože však stále ještě žijete v dualitě, přinejmenším jednou určitou částí, existují ve vás také horší stinné stránky. Tak to je a tak to bylo i zamýšleno. To je přece smysl tohoto pozemského života. Proč jsi tady? Tuhle otázku jsme tu už často rozebírali. Jsi částečkou božství, které se vydalo za poznáním i toho negativního. Ano, tak to je. Teď jde o to přijmout všechny části svého bytí. Dnes jsem přišel, abych ti to osvětlil. I v tobě spočívá to, o čem slyšíš a čteš ve vnějším světě: válka a násilí, slabiny a posuzování. Všechno to, co nemáš rád, je v tobě také přítomno. Je uměním to nyní všechno přijmout, přitakat tomu.

 

Na seminářích a našich tematických zájezdech (organizovaných Barbarou – pozn. překl.) hovoříme hodně o sexualitě, protože k tomu máme víc příležitostí. Je to téma, které je stále ještě zatíženo mnoha tabu. Jak se stavíš ke své sexualitě? Jak se stavíš k této tvůrčí síle v sobě? Jak moc je zanesena fantaziemi a starými vzorci,  názory tvých předků? Zkus se na to někdy důkladně podívat. Na naší cestě po Skotsku (Barbara zorganizovala na přelomu července a srpna pro malou skupinu zájemců tematický zájezd, nazvaný „Po stopách starých energií Skotska“, na kterém je Saint Germain duchovně doprovázel - pozn. překl.), z které jsme se právě vrátili, jsme to hluboce zkoumali i v souvislosti s kultovními místy ženství. Sny nám odhalovaly starou veteš, která potřebovala vyjít na světlo. Měj odvahu se teď i v příštích dnech a týdnech pozorovat a ujasnit si sám v sobě, jak se stavíš ke svému ženství a mužství v souvislosti se sexualitou, která zas souvisí s tvou tvůrčí silou. Kdo v sobě ještě má staré otisky, ten by na nich mohl zapracovat s Vyšším já nebo vzestoupenými mistry podle vlastní volby. Stále vám opakujeme, že už toho nemáte ke zpracování tolik, jako jste možná měli poslední léta, protože teď už téměř stačí jen vyslovit čistý záměr, že se tím chcete zabývat. Mnohé pak převezmeme my. Čištění těchto starých otisků se už neděje skrz zážitky, které vám to intenzivně ujasňovaly a ozřejmovaly, ale často z vnějšího hlediska nepozorovaně. Staré otisky většinou propouštíš v noci na vyšších úrovních, které navštěvuješ, když tvé tělo ve spánku odpočívá v posteli. Pochop, že teď už nastala jiná doba probouzení.

 

Osvobozování a otevírání tvé mužské a ženské sexuality ti umožňují, aby ses hlouběji ponořil do své skutečné tvůrčí síly. Bývá často zablokována. Nad tím, co se ti bude odhalovat, moc nepřemýšlej ani se toho neobávej, nýbrž buď rád a pln důvěry, že se teď začínají lámat všechny pečetě, aby ti umožnily využívat tvou tvůrčí sílu, kreativitu a uzpůsobovat život podle skutečně svobodné vůle. Jsi připraven? Už jsem ti sdělil, že často stačí jen čistý záměr něco „zpracovat“ a propustit. Odevzdej se s plnou důvěrou a dej svůj souhlas k tomu, aby se rozlámaly staré pečetě. Jsem na tvé straně!

 

V návaznosti na předchozí informace a na přání dámy, skrz kterou nyní hovořím a energeticky pracuji, bych chtěl promluvit na téma událostí v politice a hospodářství.

 

Co myslíš, že se právě teď děje ve světě? Máš pocit, respektive jedna část tebe si myslí, že to na Zemi směřuje spíš k horšímu než k lepšímu? Díváš se na zprávy, vyhledáváš na internetu „pravdivé“ informace o válečných oblastech a pátráš po dokonalých politicích, kteří by udrželi situaci pod kontrolou. Nu, tak hned zítra ráno se to nestane. Izrael není zemí, která by přinesla mír. Vládnou tam staré zkostnatělé náboženské představy, které lidem nedovolí vyjádřit svobodně to, co skutečně chtějí. Je tam propojení se světovou mocí, peněžní mocí; neupínejte svůj zrak jen na západ, svázaný starými sliby, jež byly uzavřeny. Je tam propojení na staré rodiny, ano, i na ty mimozemské, které se brání a odpovídajícím způsobem jednají. Ano, jsou tu i jiné vlivy, které vycházejí z východu a které chtějí udržovat ohnisko požáru. Možná i proto, aby odvedli pozornost od jiných událostí? Jako tomu ostatně bylo s oním letadlem, které se údajně ocitlo na nesprávném místě a pak se zřítilo. Myslíte si, že neexistuje nic, co by se dnes nedalo ovlivnit? Ani letadla jen tak snadno nezmizí, za tím vězí něco jiného, odvést pozornost od jiných věcí. Dívejte se na to tak, že mnoho zemí by se chtělo podílet na blahobytu, hospodářském rozmachu a stabilitě. To je legitimní. Je to jako rodina s mnoha sourozenci a rozsáhlým příbuzenstvem. Ne každý si přeje, aby se vedlo dobře všem. To je jádro duality. Změny se nedějí tak, že by se lidé společně setkali a diskutovali, co by mohlo být, jaké by to bylo, kdyby. Ke změnám dochází skrz činy, pocházející z jiné úrovně, která existuje mimo dualitu. Přesněji řečeno skrz lidi, kteří mají stále víc otevřený svůj kanál srdce, aby v něm  mohli prožívat skutečnou svobodu, ať už slovy nebo činy. Je to tak, jak bylo často popisováno: Skutečné změny přicházejí nepozorovaně, skrytě a málokdy od těch, kteří jsou u moci.

 

Mohl bych teď s každým z vás probírat všechna válečná ohniska, ke všem podat nějaké vysvětlení, jak a proč se to tam děje, přičemž mnohé je způsobeno i starými karmickými vazbami. Jenže tím se nic nezmění. Vysvětlení sice u tebe může vyvolat reakci: Aha, už tomu rozumím, jenže nevyvolá žádnou opravdovou změnu. Zajímat se o informace z pozemských dualistických bojů, vykládat je a analyzovat vede jen k dalšímu hodnocení a posuzování, taková je dualita. Mír může nastat teprve tehdy, až budou složeny všechny zbraně. V tomto kapitalistickém systému se nedá nic změnit diskutováním. Nové myšlenky a nápady je třeba přivést k životu. A to znamená, že se všichni lidé musí takzvaně uskrovnit ve svém prostředí, to platí zejména pro ty země, ve kterých žijete a pro mnoho dalších zemí na západě. Je třeba vyčistit lidský rozum, aby bylo možné nalézt kanál k srdci. Dokud si každý bude myslet, že nemá dost, že potřebuje víc a že se musí pojistit, dotud žádná změna nepřijde. Každý si musí sám v sobě ujasnit, kde v jeho nitru je válka a nedostatek, a zaměřit se na to - sexualita je přitom důležitější víc, než si myslíte. Když se každý bude kvalitně vyživovat ze svého nitra, vnější nedostatek a války jej nezasáhnou. A to proto, že už s tím nebude rezonovat. Pak nastane to, co může znít poněkud otřepaně: Představ si, vypukne válka a nikdo do ní nepůjde.

 

Věřte mi, že i na jiných planetách, které žily v dualitě, muselo dojít k podobnému procesu ve změně smýšlení. Tento proces pokračuje pomalu, někdy s občasnými výraznějšími posuny, jak to teď budete stále častěji zažívat, aby jej pak lidé posouvali svou vlastní odpovědností. Opakujeme to pořád: musíš začít sám u sebe. Nesoustřeďuj se tedy na Izrael nebo na další válečné oblasti, posílej tam lásku, ale nezaplétej se do tamějších událostí. Vidíš jen povrch dění, nevidíš hluboké propletení s karmickým vývojem. Neměj strach, ke třetí světové válce nedojde. Ne, nebude se konat. Je pro tebe určitě hrozné vidět a vnímat všechno to násilí, protože se stáváš stále citlivějším. Avšak nahlédni do svého nitra: Kde vězí tvá válka, kde je tvůj nedostatek? A pak je propusť. Nabírej energii v přírodě, v zábavných hrách, posílej z hloubi své duše lásku do všech oblastí na Zemi, obklop prostě Zemi svou láskou a mysli při tom i na sebe. Mysli na to, že máš příležitost tady na Zemi hodně změnit, když s tím takto začneš. Teď, hned teď. Podívej se na svá osobní válečná ohniska a urovnej je. Dej sám sobě šanci být skutečným pracovníkem míru. To je to, proč jsi tady.

 

Když tě stále nenechává v klidu mnoho věcí jako je třeba politika, volná energie nebo světový měnový systém, pak se o tom prostě bav se mnou. Mohu ti odpovědět na všechny otázky.

 

Tady je ještě pár odpovědí (Barbara mi nedá pokoj) na několik důležitých otázek:

 

Příštím prezidentem v Americe nebude žena. Ten, kdo bude u moci, se vydá spíš konzervativní cestou, špatně pochopenou cestou záchrany. Teprve prezident, který přijde po něm, přinese skutečné poznání. Euro vydrží ještě dobrých deset let, země se však budou vyvíjet stále víc samostatně a nebudou přebírat odpovědnost za jiné v tom smyslu, že by za ně vyrovnávaly jejich dluhy. Bude důležité zajistit stabilitu ve vlastní zemi.

 

Trend v Evropě se bude navenek ubírat pravicově radikálním a spíš konzervativním směrem. To, co se rozvíjí mimo vnější dění (také skrz vás), nebude často možné hned rozpoznat, přesto však bude způsobovat změny na energetické úrovni. Jak často zdůrazňuji, důležité inovace vznikají nejprve skrytě, aby se pak začaly šířit jako stabilní a solidní. To se bude dít s takovou silou, že vše ostatní před tím vybledne. Často jsem mluvil o bílých rytířích, kteří konají v tajnosti a často si toho ani sami nejsou vědomi, aby pak nečekaně vystoupili na veřejnost. Tak je třeba vidět i budoucí politiky. Většinou to nebudou ti etablovaní, ale ti, kteří mají blízko k národu, kteří nabídnou duchovní a fyzickou potravu pro všechny.  

 

Paní Merkelová se z různých důvodů začne pomalu loučit. Objeví se jiné struktury, které převezmou vliv. Bude to vyžadovat hodně odvahy od několika málo lidí v okamžiku, až bude potřeba se zasadit o skutečnou změnu.

 

A pokud byste chtěli vědět, co byste měli udělat s vašimi úsporami? Žijte, dopřejte si, aby se vám dobře vedlo. Neexistuje žádná jistota. Život je v neustálém proudu. A ty přece procházíš transformací, směřuješ k vzestupu, ne? K čemu pak potřebuješ nějaké pojištění, akcie, pozemky? Aha, aby ses zajistil pro případ, že by se to mohlo vyvíjet  jinak, než ti sdělujeme my i tvé srdce? Tak ale skutečná svoboda nefunguje. Měl bys už být připraven přestat se opírat o své berličky. Vlastnictví může sice přinášet i radost, ale většinou je spojeno s mocí. Kdo hodně vlastní, musí se o to starat a to stojí čas a energii. Zkus se co možná nejméně zabývat myšlenkami na své zajištění. Buď svobodný, hraj si, raduj se, užívej si jídla, života, slunce a lásky. Nic víc není třeba dělat. Možná se ti zdá, že je to málo, viď? Byl jsi vychován a zformován tak, že musíš pořád něco dělat. Ale co když, jak by řekl můj přítel Kryon, skutečná svoboda tkví v tom, že se přestaneš držet starých představ a nebudeš dělat nic? To neznamená, že bys měl pořád jen sedět na pohovce. Ve svém srdci však budeš vědět, kdy je třeba co udělat. A uděláš to tehdy, kdy to bude opravdu důležité a ne proto, že to tak dělají ostatní lidé v tomto dualistickém světě.

 

Co myslíš, proč tolik lidí pochybuje o smyslu své práce, proč přemýšlejí o tom, zda jim jejich partnerství ještě vyhovuje a o mnohém dalším? Uvažují také kriticky o tom, jak tráví celý svůj den. Hodně z toho vnímají jako dřinu. A často si pomyslí: „Co mám ale dělat? Tak se tady holt žije. Potřebuji přece peníze, abych mohl existovat.

 

Je to skutečně tak? Doporučuji ti, aby ses těmito tématy a otázkami zabýval hlouběji. Dosud sis možná utvářel život bez svého Vyššího já. Co si pomyslíš, když ti řeknu: Všechno to, o čem soudíš, že patří k životu, k bytí tady na Zemi, je jen iluze. Máš tu moc žít svůj život mimo tuto síť iluze. Skrz svou tvůrčí sílu si každý den utváříš svůj život. Nuže, jak by to vypadalo, kdybys využíval svou sílu pro věci, které chceš skutečně žít, mimo uměle vytvořený světový matrix? To je to, co nyní nutí k přemýšlení mnohé z vás. Zpracovat to je proces. A ten je v tobě, nikoli ve vnějším světě. Ačkoli si každý člověk musí tuhle cestu projít sám, je to přirozeně i kolektivní téma a kolektivní proces. Přeji ti hluboké ponořování do tvé skutečné identity.

 

Pozdrav tě Bůh. Jsem vždy připraven k rozhovoru s tebou.

Saint Germain 

 

Přijala Barbara Bessen v srpnu 2014. Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu https://www.barbara-bessen.com/saint-germain-channeling-september-2014/ pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

 

 

 

Komentár Ľuboša Blahu
Vojna na Ukrajine - všetko je inak!

 

 

Podľa idealistov ide v medzinárodnej politike o ideály. Ak napríklad USA vedie vojnu v Iraku, robí tak pre blaho Iračanov, pretože americkým politikom zo všetkého najviac záleží na tom, aby v Iraku šírili slobodu a demokraciu. Podľa realistov je to inak: veľmoci majú svoje bezpečnostné a ekonomické záujmy a podľa toho konajú. Ak napríklad USA klame celý svet, že v Iraku sú zbrane hromadného ničenia, aby mohla rozpútať agresívnu inváziu, sú v tom ekonomické záujmy a niekomu tu ide o ropu.

Podobný spor idealistov a realistov nastáva aj v aktuálnych vojnách. Idealisti vidia šírenie slobody a demokracie tak v prípade Ukrajiny, Ruska, Sýrie či Líbye, zatiaľ čo realisti uvažujú nad týmito spormi ako nad geopolitickým súbojom veľmocí o vplyv.

Buďme realisti, žiadajme nemožné: mier!

Mojou ambíciou je čítať medzinárodnú politiku realisticky. Samozrejme, som presvedčený o ľavicových ideáloch, o tom nemusím nikoho zvlášť presviedčať. Ale zároveň som presvedčený, že vo veľmocenskej politike jednoducho o ideály nejde. V geopolitike ide o moc. Ak niekto pochybuje, odporúčam práce takých amerických (!) teoretikov ako John Mearsheimer či Kenneth Waltz (mimochodom, nejde o žiadnych ľavičiarov ani pravičiarov, sú to nezaujatí analytici).

Aktuálnu krízu na Ukrajine vnímam ako mocenský spor medzi Západom a Ruskom. Idealistické interpretácie považujem nielen za naivné, ale aj nebezpečné: je v nich totiž obsiahnutý element križiackeho imperializmu, podľa ktorých ideme v mene našich hodnôt dobýjať svet, lebo však ide o všeľudské morálne princípy a ideály a nás preto pri srdci hreje pocit kozmickej spravodlivosti. Cítime sa byť skoro takí spravodliví ako Matka Tereza. Áno, sme vlastne také Matky Terezy s tankami a guľometmi. A hádžeme humanitárne bomby... A blablablabla...

Západný imperializmus v mene ľudských práv

Pripomína mi to mesiášsky komplex, ktorému sa v časoch imperializmu hovorilo „bremeno bieleho muža“. Podľa tejto hlúpej predstavy mali kresťania v stredoveku morálnu povinnosť šíriť katolícku vieru do celého sveta, a preto vraj boli križiacke výpravy a všetko to nechutné plienenie Blízkeho východu v súlade s kostolným poriadkom. To isté platí aj pre imperialistické európske mocnosti v 19. storočí, ktoré zasa cítili morálnu povinnosť kolonizovať „zaostalý“ zvyšok sveta, aby vyviedli vraj menejcenné národy z ich mentálnej zaostalosti. Preto kruto vykorisťovali Afriku, Áziu, Latinskú Ameriku.

Takýto komplex má žiaľ západný svet naďalej, hoci vysvetlenia už nie sú primárne náboženské ani rasistické: tentoraz na imperiálnu politiku slúži koncept ľudských práv, ktorý bol nadužívaný najmä pri protiprávnom bombardovaní Juhoslávie, ale popri slobode a demokracii je nástrojom západnej propagandy aj v aktuálnych sporoch. Najsmutnejšie je na tom, že ľudské práva sú krásnou myšlienkou, ktorá si takéto mocenské  zneužívanie nezaslúži.

Otvorili Pandorinu skrinku

Priznám sa, že mi takýto imperializmus prekáža a obávam sa, že čoraz viac prekáža aj zvyšku sveta. Aj preto cítiť, že v aktuálnom spore o Ukrajinu má Rusko spojencov po celom svete, vrátane Číny či Latinskej Ameriky. Podobný resentiment voči západnému imperializmu vznikol aj v moslimských krajinách: jeho dôsledkom bol prudký rozmach moslimských fundamentalistov a teroristov. Ich popularita enormne vzrástla kvôli Bushovým vojnám v Afganistane a Iraku, ako aj kvôli ďalším západným vojnám v Líbyi či Sýrii.

Výsledok západného imperializmu: všetky spomínané moslimské krajiny sú kvôli vojenským zásahom Západu znivočené, destabilizované, uvrhnuté do chaosu a krviprelievania. Západným mocnostiam sa situácia vymkla spod kontroly a dnes čelia čoraz silnejšiemu protivníkovi, tzv. Islamskému štátu (ISIL). Odrazu aj militantní jastraby v USA zisťujú, že ich “križiacke“ výpravy spôsobili také zlo, ktoré im prerastá cez hlavu. Možno už poniektorým napadlo, že sekulárne diktátorské režimy v Iraku, Sýrii či Líbyi nakoniec neboli v porovnaní s islamskými fundamentalistami tou najhoršou alternatívou.

Anjeli a démoni

Nastáva zaujímavý obrat a ja som už teraz plný očakávania, ako sa odrazu v západných médiách sýrsky líder Assad, z ktorého za ostatné roky urobili číre zlo, bude odrazu vykresľovať ako v podstate pohodový chlapík. V Sýrii ho totiž Západ odrazu bude potrebovať ako spojenca v boji proti Islamskému štátu. Z titulných stránok západných časopisov odrazu zmiznú karikatúry Assada s krvavými paprčami a nahradia ich obrázky osvieteného sekulárneho lídra.

A popletená západná verejnosť si náhle upraví svoj názor. Len vyčkajte, aké to bude jednoduché!
Presne toto sa robilo v USA už počas druhej svetovej vojny so Stalinom. Keď bolo treba spojiť sa s ním proti nacistom, bol to odrazu vľúdny a kamarátsky Uncle Joe. 

Mediálna manipulácia funguje presne tak, ako to vyhovuje vojnovým zámerom veľmocí. Keď potrebovali rozbiť Líbyu, Sýriu či Irak, tak Kaddáfí, Assad a Hussajn boli najstrašnejší démoni, ale keď sa im to odrazu vymkne z rúk a iniciatívy sa chytia teroristi, tak aj zo sekulárnych diktátorov budú odrazu spojenci a médiá budú skákať tak, ako sa im povie. Najsmutnejšie je na tom, že mnohí ľudia na Západe im takéto psie kúsky stále akceptujú, stačí sa pozrieť na dnešný spor o Ukrajinu a démonizovanie Putina.

Kto začal spor s Ruskom?

Je náhoda, že Putinov režim sa stal v ostatných rokoch terčom rastúcich politických a západných útokov, hoci podobne autoritatívne sa správa asi ďalších sto režimov na svete? Áno, Putin sa správa škaredo k menšinám. Ale zaujímavé je, že podobne škaredo sa k ním správajú aj v ďalších stotridsiatich krajinách sveta, ktoré však čírou náhodu netreba riešiťterč bol predsa stanovený. Je ním Rusko. A západná verejnosť poslušne nenávidí, koho treba.

Po rokoch stupňovania nenávisti nadíde krok dva: podpora štátneho prevratu na Ukrajine, ktorú dovtedy všetci akceptovali ako neutrálny štát s vplyvom Ruska. Tento mocenský posun sa podľa západných médií udial samozrejme v mene slobody a demokracie. A ľudských práv, aby som nezabudol. Rozvášnené masy Európanov cítia, že bojujú za číre DobroRusko je číre Zlo. Aké jednoduché! Takmer ako v amerických komiksoch o Batmanovi.

Z realistického hľadiska je to však úplne inak: nejde o nič iné, ako o zrejmý mocenský posun. Tam, kde malo vplyv Rusko, ho má po násilnej zmene odrazu Západ. Ruskí stratégovia pochopiteľne neprevzali ideologický príbeh zo západnej tlače a napodiv v tom nevidia boj za slobodu a demokraciu.

Reagujú menej sofistikovane ako Západ: namiesto zložitých a zdĺhavých prevratov, ktoré sa Západu osvedčili pri tzv. farebných revolúciách, reaguje Rusko bez okolkov. Obsadí Rusmi obývaný Krym a podporuje východných povstalcov na Ukrajine. Nič pekné, samozrejme. Západná verejnosť je zhrozená: Rusko predsa šliape po slobode a demokracii, kým Západ sa iba bráni

Rozpútal sa „komiksový“ súboj Dobra a Zla. Západniari aj Rusi hltajú vojnovú propagandu, každý tu svoju. Schyľuje sa k vojne.

TTIP – túto skratku si zapamätajte!

Otázka za celým týmto smutným príbehom, ktorý rozpútal hocikto, len nie Rusko, je nasledovná: v koho záujme je dnes kvázi-vojnový spor s Ruskom? Následky už poznáme: Ukrajina bola relatívne stabilná a dnes je úplne znivočená a rozbitá, bez šance na skorý návrat do normálu.

Rusko a Európa sa navzájom oslabujú ekonomickou vojnou. Jediný, kto z tohto príbehu vychádza ako víťaz je USA,  ktoré sa môže tešiť, ako vyfaulovalo svojich mocenských konkurentov: odjakživa nenávidených Rusov aj Európsku úniu, ktorú treba „fuckovať“ (aby som použil slová americkej diplomatky).  

Ale aj tak je otázkou, prečo by USA práve teraz mali záujem na takomto spore s Ruskom. Ani oni predsa nepotrebujú vojnu s jadrovou veľmocou. O čo ide

Ostáva len hádať. Nemám rád konšpiračné teórie, a tak žiadnu nehodlám rozvíjať. Len sa tak zamýšľam nad tým, že v Európe rastie odpor voči veľkej obchodnej dohode s USA, ktorej sa hovorí transatlantické partnerstvo a ktoré má skratku TTIP. Táto dohoda zmení svet na nepoznanie. A nebude to k lepšiemu.

V Európe sa o TTIP vášnivo hovorí (na Slovensku nie, ale to je klasika, my tu predsa máme svoje dôležité témy, svojich Rytmusov a Rolincové). Podľa kritikov TTIP dovedie Európu k zániku jej sociálneho a environmentálneho modelu a dôsledkom bude faktická kolonizácia Európy americkými korporáciami. Ako ale presvedčiť Európanov, aby sa do tohto biznisu bez reptania zapojili?

Rusofóbia a užitoční idioti

Najlepšie funguje rozsievanie strachu. Treba rozpútať rusofóbiu, podľa ktorej je Putin ako Hitler a vo svojom imperializme sa nezastaví, kým nedobyje celú Európu až po Rejkjavík. Rýchlo treba konať a upísať sa Amerike...

Bill Clinton to svojho času vystihol: ide o ekonomiku, ty blázon! Tú americkú - of course.  

V tejto fáze ostáva dúfať, že v Európskej únii dôjde k osvieteniu, zvíťazí realizmus, dôjde ku kompromisnej dohode a vzťahy s Ruskom sa opäť dostanú do mierovej polohy. Potom možno aj svetová tlač prestane s démonizovaním Ruska a následne aj západná verejnosť odrazu pochopí, že má vlastne Rusko rada a napokon, že aj ten Uncle Vladimir je v podstate vľúdny a kamarátsky...

Medzitým však umierajú ľudia na východe Ukrajiny a ekonomická vojna (sankcie) ubližuje čoraz viac aj našim vlastným občanom, tak robme všetko preto, aby čím skôr zvíťazil zdravý rozum a mier. Táto hlúpa mocenská hra už dostatočne ublížila Ukrajine, Rusku aj Európe. A vojnovým štváčom na oboch stranách sporu stále nedoplo, že si z nich niekto urobil užitočných idiotov.

Realizmus, priatelia!

 

zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/261488/komentar-lubosa-blahu-vojna-na-ukrajine-vsetko-je-inak/?utm_source=cas.sk&utm_medium=zona-article&utm_content=box-aktuality-sp-article&utm_campaign=cross

 

 

 

Horoskop na období od 15.9. – 21. 9. 2014
Stagnace vůle nebo pracovitost ve jménu Jasnosti

 

Slunce prochází poslední dekádou Panny, kde se dostává do nejzralejší formy. Ujasnění, rozhřešení, roztřídění a vytvoření pořádku kolem sebe a tím i v duši.

Opozice Merkura s Uranem působí do 17. 9. – viz předešlý horoskop. Tato opozice pomůže najít nový náhled a rozhodnutí.

Mars vstoupil do znamení Střelce, což přinese odlehčení v dalších týdnech. V tomto týdnu je ale  Mars v kvadratuře s Neptunem do 29. 9., a to ještě přináší únavu, vyčerpání a malou odolnost těla stejně jako v minulých týdnech, když Mars byl ve Štíru a vše šlo přes nejhrubší úroveň až do podstaty buněk. Proto se objevovaly nemoci, vyčerpání, finanční těžkosti a hmotné ztráty.

Tím, že je Mars v kvadratuře s Neptunem, přichází nejasnosti a nekonkrétnosti. Sklon k lhaní, zamlžování a podvodům. Vidíte tady ten rozpor? Slunce – seberealizace, cesta jde ujasněním, roztříděním a Mars – vůle, energie jde do nejasností, zamlžeností a do klamů.

Mars je spojený s egem, vůlí a konáním. Slunce je impuls. Impuls bude jasný: touha vytvořit dokonalost. Ale impulsu se chopí vůle a ta bude hledat snadnější (nečestnou) cestu, jak dokonalosti dosáhnout, aby to nebylo tak náročně. V podstatě konání ukáže skutečnou podstatu člověka: jaká je jeho pravda. Proto se dívejte na činy, jak člověk jedná, jaká je jeho realita. A to vám řekne o druhém nejvíce, a ne to, co říká, ale jak žije v každodennosti.

Paradoxem je, že lidé se více bojí světla než tmy. Proč? Protože by se museli vzdát svých potěšení, nečestných her, požitkářství, lenosti, výmluv, sebeklamu a omlouvání sama sebe. Proto se snadněji sklouzne k cestě ega než k cestě světla. Tento týden si můžete vyzkoušet, jak se dokážete udržet v energii Slunce – jasnosti, střídmosti, pracovitosti, čistoty a „dokonalosti“.

Vůle nemá směr, je rozplizlá, a proto můžete mít pocit, že to nikam nevede, nikam to nesměřuje. Dostáváte se do apatie či lenosti. Každá činnost vyžaduje několikanásobně větší nasazení. Objeví se náladovost, nespokojenost, sklon k depresím a k lenosti. Zamlžení reality. Když budete jednat z ega, projeví se tato energie. Když budete pracovat pro vyšší záměr – viz. Slunce v Panně – využíváte ke konání vůli Ducha a vše se pak projeví jinak.

Jupiter v harmonickém aspektu na Uran, který symbolizuje nové vidění, expanzi a štěstěnu, začíná být pomalu blokován od 17. 9. kvadraturou Saturna, která potrvá až do 8. 12. Tato kvadratura přináší blokaci růstu a vývoje. Naopak se objeví ztráty, výdaje se zvětší nad příjmy. Proto se bude sahat do rezerv. Objeví se ztráty peněz, vlastnictví, potíže s majetkem, s bydlením. Problémy s nákupem či prodejem nemovitostí. Tato konstelace nepřeje jednání s úřady, právníky a soudy. Nepříznivá doba pro dlouhodobé plány. Je zablokované prohloubení, stabilizace a „zapouštění kořenů“, aby se mohlo růst. Zpomaluje se akce, nelze spoléhat na hladký průběh obchodů. V oblasti hospodářské existence dochází k útlumu až ke ztrátám.

Autority a staří lidé nebudou ochotni k růstu a vývoji a podlehnou své zkostnatělosti.

Ve vztazích se nebude dařit vztah prohloubit a/nebo vytvořit trvalý vztah, který bude v této době započat.

Tento projev je na té nejhmotnější úrovni. Když se podíváme více hlouběji, uvidíme, že tento aspekt je zkouškou naší pravdy, víry a morálky. Sáhneme si až na dřeň své duše. Jaká tam sídlí naše Pravda? A protože Pravda je dcerou Moudrosti a Lásky, budeme si tedy procházet zráním, tak abychom se dostali ke své Moudrosti a Lásce. Protože ten, kdo žije v pravdě, vyzařuje Moudrost a Lásku (soucit), a je to jeho přirozená součást.

Proto se ptejte ve svém nitru, když chcete konat: na jakém základě váš záměr k činu je? Na jakém pocitu či myšlence? Je to v souladu s vaší pravdou? Chce to ego nebo duše?

S láskou Petra Nel

https://www.astrologiepetranel.cz/category/horoskop/

 

 

 

Astrologická energetická prognóza na září 2014


Po intenzivním tlaku (jak pozitivním, tak i negativním), který mnozí z nás prožívali během srpna, bude září 2014 úlevou. Nabízí nám přestávku, během které můžeme popadnout dech, dopřát si nějaký čas na odpočinek a ustálit se v nových podmínkách. Co se týká energií, obecně probíhá období, které by se dalo nazvat jako "návrat všeho potlačeného". Znamená to, že se do našeho vědomí navracejí myšlenky, pocity a vzpomínky, které jsme si mysleli, že už jsme překonali a zvládli. Tento proces se často odehrává v časech intenzivních změn, především proto, že se nás naše podvědomí snaží odradit od zásadních životních změn. Během období, jako je to, které prožíváme již pár měsíců, se otevírají brány našeho podvědomí dokořán a odhalují potlačené strachy, popřené city a ignorovaná přání, která nám dosud bránila vystoupit z naší komfortní zóny. Zrovna když jsme si mysleli, že jsme se vypořádali se svým nedostatkem sebevědomí - bum! Sebenenávist vystrkuje svou ošklivou hlavu, se kterou jsme už nepočítali. Zrovna když jsme si mysleli, že deprese, s níž jsme se tak dlouho potýkali, byla již vyléčena, je tu zase, pronikající každým koutem svou těžkou, skličující přítomností. Zrovna když jsme si mysleli, že už jsme se statečně pobili s uměním soucitu, najednou nesneseme být v jedné místnosti s někým dalším, protože máme strach, že bychom mu utrhli hlavu! Můžeme mít pocit, že se vůbec nic nezměnilo a že jsme prostě pořád titíž lidé jako před rokem, dvěma, deseti nebo dvaceti lety!

Druhou stranou mince je rychlý povznes, který se odehrává v posledních měsících. U mnohých lidí se odehrál velký pozitivní pokrok, ale neobešlo se to bez stresu! Velké změny často přicházejí bez jakýchkoli záruk. Víme, co musíme udělat, a víme, že je to nyní nevyhnutelné, ale nevíme, jak to dopadne - víme jen, že tam, kde teď jsme, nemůžeme zůstat. Podnikáme skok víry a věříme v to nejlepší. Ať už se nacházíme v jakékoli fázi tohoto spektra prožitků, září nám skýtá příležitost zpracovat mnohem hlouběji všechno, co se v posledních týdnech přihodilo, a nalézt sebe samé uprostřed všech těchto změn.

V průběhu září dojde ke spojení mezi Saturnem ve Štíru a Severního Uzlu ve Vahách, které bude v pozadí ovlivňovat energie. Vybízí nás k tomu, abychom si přiznali své stinné stránky, které nám mohly způsobovat těžkosti, a dovolit jim, aby nám ukázaly, jak si je potřebujeme přizpůsobit, aby byly v souladu s proudem života v tomto období. Problém se stíny je ten, že jim dovolujeme, aby nás zanechávaly v zahanbeném tichu. Kvůli tomu je potlačujeme, popíráme své myšlenky a pocity, a to nás ještě více děsí. Hněv, zoufalství, nenávist, žárlivost, závist, strach, pocity odmítnutí nebo bezcennosti, všechny tyto pocity a mnohé další mohou nyní okupovat naše podvědomí, aby se nám nepletly do našeho každodenního vědomí a nekomplikovaly nám ho. Tento proces se zdá být v pořádku a účinný, ale v praxi to tak dobře nefunguje. Množství energie, které spotřebováváme na neustálé skrývání toho všeho, i když nevědomě, je energie, která nám pak chybí pro vaše vlastní zdraví. Je to jako nechávat zapnuté elektrické spotřebiče a využívat energii, když ji zrovna vůbec nepotřebujeme. Je to nákladné a nepotřebné. Energie je drahá. Vyžaduje respekt!

Nejpodivnější věcí na našem podvědomí je to, že v něm máme všichni totéž a většinou obsahuje stejné věci jako podvědomí ostatních lidí. Detaily se mohou lišit, ale ve své podstatě mají společný základ v hněvu, touze, závisti, strachu, atd. Jednoduše skrýváme to, co všichni sdílíme, ale nějakým způsobem jsme získali dojem, že jsme jediní, kdo tyto pocity má, a že musíme zařídit, aby to nikdo nezjistil, jinak se dostaneme do potíží! Tímto si kolektivně bráníme v přiznání si pravdy a zajišťujeme si tak, že nikdo nepoukáže na to, co se děje v lidské mysli.

Proč o tom mluvím? Protože září je velkým měsícem normalizace toho, co všichni sdílíme; je to měsíc přijetí skutečnosti, že my všichni máme tyto podivné a někdy problémové sklony a že je to součástí lidskosti, nikoli nějaký příšerný rozdíl, který zatěžuje jen nás. Hněv, žárlivost, deprese, nenávist, zoufalství, násilné sklony, touha, cokoli, co se bojíme si přiznat, je totéž, co se bojí si přiznat tisíce a tisíce dalších lidí! Tyto věci nás dělají lidmi! Nemusíme z toho dělat velké drama. Prostě přijměme, že když si v sobě uklidíme všechen tento nepořádek, můžeme se zbavit velké bolesti a stresu! Září může být měsícem "vystupování z komory nevědomí" a pokud toho využijeme, budeme se na konci měsíce cítit o mnoho lépe!

Po prvním týdnu měsíce, během něhož jsme se mohli zaplést do menších dramat typu "tak to prostě je", nastává úplněk v Rybách, který je v konjunkci s Chironem. Toto je mocný léčivý úplněk, ale také na pár dní silně zvyšuje naši citlivost. Zajistěte si na toto období více času pro odpočinek a vyhněte se stresujícím prostředím a aktivitám. Je-li Chiron v tomto spojení s úplňkem, má obzvláště silnou léčivou moc, ale než nás toto léčení dovede zpět k naší celistvosti, dost se zviditelní vše, co bylo v nerovnováze. Je dobré pamatovat si, že energie je pouze energie, ani dobrá, ani špatná, prostě neutrální, a tak cokoli může být přeměněno v něco jiného, co nás vyléčí, když to dovolíme. Pokud se však až příliš silně ztotožňujeme s bolestí a utrpením, velmi to tím utvrzujeme a vytváříme energetické struktury, které je mnohem těžší přeměnit a povznést.

Tento úplněk vypovídá o potřebném léčení po dlouhém období potlačování těžkých emocí. Nerovnováha, kterou je třeba napravit, vzešla právě z popření. Žádá se od nás, abychom plně procítili všechno, co nyní vyvstává, bez ohledu na to, jak moc si myslíme, že nás to přetíží. Nepřetíží. A připuštěním si svých pocitů a jejich plným procítěním bez jakéhokoli souzení zveme do svých životů léčení a dovolujeme mu, aby znovu obnovilo rovnováhu v naší energii a pomohlo nám k většímu souladu. Toto je čas, kdy je dobré sledovat své myšlenky s odstupem a odmítnout uvěřit tomu, co nám o nás vykládají. My nejsme naše myšlenky ani naše pocity, ale něco celkově stálého, co je dalece přesahuje. Jsme bytostmi, které mohou sledovat myšlenky i pocity přicházet a odcházet, životní síla, která jemně žije za vším dramatem, vášněmi, zoufalstvím, radostí nebo hněvem. Tento úplněk nás všechny volá k tomu, abychom se s touto životní silou ztotožnili namísto své mysli, a uvědomili si, že jsme něčím mnohem víc.

Několik dní po úplňku vstoupí Mars do znamení Střelce (během 13.-14.září) a nabízí nám povznes a pozitivní energii, která nás na naší cestě posílí. Tento povznes Marsu přichází s inspirací a motivací. Léčení z období úplňku je opravdu znát a my se hneme kupředu, aniž bychom byli bržděni starými energiemi, které s námi již nebyly v souladu. Mars zůstane ve Střelci až do konce října, takže budeme mít dobrého spojence, který nám bude pomáhat v obdobích útlumu a pomůže nám zůstat soustředěni na své cíle i tehdy, kdy se setkáme s překážkami.

16.září nám přináší další podporu ve formě spojení Uranu, Chirona a Jupiteru, které vytrvá až do začátku října. V tomto období je ve vzduchu rozhodně svoboda, pokud si ji zvolíme. Je to však na naší volbě a my tuto volbu musíme následovat, i když to může být těžké! Tato svoboda bude něco stát. Tato svoboda bude za cenu pocitů bezpečí, jistoty a předvídatelnosti. Ztěžuje nám naše předpoklady a přerušuje pouta, která bychom si raději ještě ponechali. Ale pokud si dovolíme tato pouta přerušit a udržet si víru v něco mnohem většího, co do našeho života vstoupí, pak druhé dva zářijové týdny budou stavět základy pro následující dvě zatmění, kdy během toho prvního (zatmění Měsíce 8.10.2014) zažijeme osvobozující průlom!

22.září bude Pluto v Kozorohu se již pohybovat přímo. Od poloviny dubna se nachází v retrográdní fázi, což mohlo odkrýt některá temná a bolestivá místa, jak v osobní, tak i kolektivní rovině. Záležitosti moci a ovládání, odplaty, odporu a nenávisti jsou poměrně časté, stejně jako posílení těch, kteří jsou připraveni podívat se utrpení do tváře a prohlédnout skrz na druhou stranu, do jasnosti a svobody. Pluto v tomto měsíci přidá váhu celému našemu tématu normalizace stínů, které bychom si všichni měli přiznat. Není třeba se stydět nebo bát, pokud se necítíme na to převzít za ně zodpovědnost a začít s nimi vědomě pracovat a poznávat svou vlastní mysl na hlubší a mnohem osobnější úrovni. Mnozí z nás vyhledávají intimní spojení s druhými, obzvláště s tím "pravým" či tou "pravou", ale s intimitou vůči sobě samým máme prvořadý a ten největší problém. Nebesa nás v tento měsíc volají k intimitě vůči sobě samým, a to před vším ostatním: k ochotě vzdát se hanby a přijmout všechno, čím jsme a co můžeme s druhými sdílet.

Novoluní v druhém stupni Vah 24.září zahajuje období zatmění, které potrvá až do konce října. V tomto období dojde ke zvýšení frekvence světla a ke zlepšení vibrací. Je velmi povzbuzující vidět tento stupeň zvěrokruhu zesílený v tomto období, při tématech tohoto měsíce. Síla sebepřijetí vás rozzáří a rozsvítí! Toto novoluní nám jasně ukáže, k čemu všemu byla ta těžká práce, kterou jsme museli podstoupit.

Měsíc se uzavírá ve spojení Slunce a Neptunu od 26. do 30.září, a spojuje boží vůli s naší osobní vůlí. Toto spojení se neobejde bez těžkostí, jak můžeme zjistit zejména tehdy, kdy nejsme ochotni odevzdat Vyšší Moudrosti, protože dáváme přednost své vlastní! Ale žádné starosti: můžeme dojít jen tak daleko, jak můžeme, a pokud chceme zůstat tam, kde teď jsme, je to také v pořádku. Období zatmění vždy přichází se zastávkami a pokračováními, a pokud je toto zastávka, pak dříve, než se nadějeme, bude následovat pokračování. Ať už se tedy nacházíme kdekoli, na konci měsíce si budeme jisti hlavně jedním: časy se mění a my s nimi.

- Sarah Varcas


zdroj: https://astro-awakenings.co.uk/september-2014-astro-energy-report


překlad: Magda Techetová

Facebook Svět zázraků

https://gaudencia.blog.cz/1409/astrologicka-predpoved-na-zari-2014

 

 

 

Vizualizace kvantového léčení

Řekněme, že máte specifickou chorobu (či nemoc, zdravotní stav, bolesti a tak dále). Vizualizujte si dotčenou tělesnou část nebo orgán a pak si představte, jak pronikáte do jeho nitra, jako byste do něj vnášeli kameru. Můžete vidět kosti, svaly, maso, šlachy, klouby. Nyní vnikněte dovnitř, dokud neuvidíte buňky, z nichž je daná část těla složena. Následně pronikněte do buňky a uvidíte proteiny, enzymy a DNA.

Pronikněte do DNA a uvidíte atomy, z nichž je složena. Vyberte si atom a pronikněte do něj. Uvidíte subatomární částečky – protony, neutrony, elektrony a další. Představte si je jako hvězdy na noční obloze. Kvantové pole je pole energie, z něhož se kondenzují částečky, podobně jako kondenzují kapky vody z mraků. Částice začínají svůj život v kvantovém poli. Takže místo představ spíše pronikáte do nitra těchto částic, k jejich zdroji – do kvantového pole samotného. Představte si kvantové pole jako místo v hlubokém prostoru naprostého klidu. Představte si to tak, jak sami chcete.

Může vám pomoci představa zcela poklidného jezera energie, jako tomu bývá u rybníků a jezer brzy ráno. Nyní si představte vlny (vibrace) choroby a v duchu je odstraňte – symbolicky tím odstraníte nemoc. V duchu řekněte: „Ukaž mi vlny (či vibrace)…“ Vyslovte jméno choroby, pokud je znáte, nebo doplňte jednoduše „…nemoci“. Žádáte nevědomou mysl, aby vám symbolicky ukázala ony vlny. Vibrace si představte, jakkoliv se to vaší mysli hodí. Já je obvykle vidím jako rozbouřené moře. V duchu řekněte: „Stop!“ Pozorujte, jak se vlny zmenšují a mizí. Nyní jste zpátky v prostoru naprostého klidu a právě jste zrušili chorobu. Následně nechte nové vibrace vstoupit na místo. Představte si, jak házíte oblázek do klidného jezera. Je to oblázek složený ze světla, jež reprezentuje váš záměr. Může být buď bílý, nebo mít jakoukoliv barvu, která vám přijde na mysl. Ve stavu vyššího uvědomění, které vám kvantové léčení (KL) přináší, možná uvidíte barvy či dokonce symboly. Jednou nebo dvakrát jsem viděl obličej. Můžete si představovat oblázky složené, z čehokoliv chcete, a tak obecně či konkrétně, jak si přejete.

Pro svůj záměr někdy využívám „dokonalé zdraví“ nebo „léčení“ a obyčejně přidávám jednu či dvě kvality navíc. Často si například představuji oblázky míru, lásky, soucitu, vlídnosti či odpuštění nebo jakékoliv jiné emocionální či jiné kvality, kterou bych rád viděl a o níž si myslím, že pomůže, nebo v jejímž případě cítím, že je v souladu s onemocněním. Představte si, jak do energetického jezera házíte první kamínek. Uvědomujte si, zda slyšíte nějaké zvuky, nebo dokonce šplouchnutí. Oblázek míru, jak jsem zjistil, často vytváří zvonivý zvuk či mantru Óm. Pozorujte, jak oblázek šplouchnul do vody, a pak vnímejte světlo (zvolené barvy) vycházející z energetického jezera. Jedná se o vlny „dokonalého zdraví“ či „míru“ nebo čehokoliv jiného, co je vaším záměrem. Nyní vhoďte do vody další kamínek a pozorujte stejný proces. Můžete do vody hodit tolik oblázků, kolik chcete, a strávit tím tolik času, kolik si přejete. Můžete přidat několik kamínků se stejným záměrem. Zjistil jsem, že mi často stačí hodit do jezera dva až tři další oblázky. Ale kolik jich tam hodíte vy, je jen na vás. Nyní jste tedy odstranili vlny nemoci a nahradili je vlnami zdraví. Léčení je technicky dovršeno, ale já bych je rád ještě upevnil, abych tak řekl.

 Teď se postupně vrátíte tam, kde jste začali, a po cestě zjistíte, že věci jsou jiné, protože ze zdroje vycházejí jiné vlny. To upevní vaši víru, že je léčení hotovo. Představte si, jak se vracíte z kvantového pole, abyste viděli subatomární částice. V duchu řekněte: „Ukažte mi, že je vše hotovo.“ To vám poskytne potvrzení, že léčení je u konce. Představte si něco mírně odlišného – například místo částic bílých jako hvězdy na noční obloze si představte, jak přebírají barvy oblázků. Nyní jsou to části tvořící nové, uzdravené tělo. Můžete je dokonce chtít pozorovat, jak blikají, nebo si představit jemný závoj světla vlnící se na obloze, podobně jako je tomu v případě polární záře. Nyní se vraťte nazpět k atomům. V duchu řekněte: „Ukažte mi, že je vše hotovo.“ Pozorujte atomy, jak na sebe berou světelné barvy oblázků, které jste pro ně zvolili. Jestliže si to přejete, můžete je také vidět, jak blikají a pohybují se. Vraťte se zpět k DNA a řekněte: „Ukaž mi, že je vše hotovo.“ Znovu pozorujte, jak DNA bliká barvami světelných oblázků. Můžete vidět také některé léčivé geny svítící jasnou září. Vraťte se k buňkám a řekněte:Ukažte mi, že je všechno hotovo.“ Pozorujte, jak buňky blikají barvami vašich světelných oblázků. Nyní se vraťte zpět k dotčené tělesné části a řekněte: „Ukaž mi, že je vše hotovo.“

Znovu pozorujte,  jak daná tělesná partie bliká zvoleným světlem. A nemusíte v každém stadiu jen pozorovat blikání barev. Můžete si představovat změnu jakéhokoliv druhu, třeba, jak se vaše atomy či DNA ohýbají, jako když ohýbáte svalstvo. Možná, že vaše buňky dělají totéž, protože dýchají novým životem. Jestli chcete, můžete si v tomto stadiu vizualizovat, jak je choroba odstraňována – nádor roztává, virus opouští tělo, orgán či tkáň regenerují. V tomto stadiu není nutné přidávat vizualizaci, ale někteří lidé to dělají rádi, jako by chtěli jasně vidět potvrzení, že je léčení dokončeno. Nakonec si prohlédněte celé tělo a řekněte: „Ukaž mi, že je vše hotovo.“ Pozorujte, jak se obléká do barev, které jste si zvolili. Můžete dokonce pozorovat sami sebe, jak hýbete vlastním dokonale zdravým tělem. Abyste celou věc uzavřeli, v duchu řekněte:Děkuji. Vše je hotovo. Vše je hotovo. Vše je hotovo.“ Několikrát se zhluboka nadechněte a otevřete oči. Vše je hotovo!

Jedna z výjimečných výhod KL spočívá v tom, že rozšiřuje vaše vědomí. V okamžiku, kdy pronikáte do atomu a pozorujete noční oblohu se subatomárními částicemi, které blikotají jako hvězdy, vaše mysl expanduje. Symbolizuje to překonávání limitů přesvědčení a předsudků. Pozvedá vás to k vyššímu stavu uvědomění či vědomí, a proto se vaše myšlenky dostávají do většího souladu se základy skutečnosti. KL můžete rovněž aplikovat na změnu hluboce zakořeněných postojů a přesvědčení nebo k odstranění přežitých emočních šablon, které si už nepřejete zakoušet. Mohli byste v duchu poprosit, abyste spatřili vlny (či vibrace) takového přístupu, přesvědčení či emoce, a zrušili je stejným způsobem. Pak je nahraďte novým postojem, vírou nebo emocí, které si přejete mít. Abychom si tuto techniku shrnuli:

·      1. Vizualizujte si nemocnou část těla.

·      2. Pronikněte dovnitř a prohlédněte si buňky.

·      3. Pronikněte dovnitř a prohlédněte si DNA.

·      4. Pronikněte dovnitř a prohlédněte si atomy.

·      5. Pronikněte dovnitř a prohlédněte si subatomární částice.

·      6. Pronikněte ke zdroji a představte si sami sebe v kvantovém poli – na místě naprostého klidu.

·      7. Řekněte: „Ukaž mi vlny či vibrace (choroby, nemoci, stavy, bolesti a tak podobně).“ Představte si chorobu jako rozbouřené moře.

·      8. Řekněte: „Stop!“ Pozorujte, jak se vlny uklidňují a mizí.

·      9. Řekněte: „Ukaž mi vlny (například dokonalého zdraví, uzdravení, odpuštění, míru a tak podobně).“ Představte si oblázky složené ze zářivého světla (jakékoliv barvy, která vás napadne), jak padají do klidu a jak se vlnky rozeběhnou směrem ven z kruhu, jakmile oblázky vklouznou do stojaté vody. Přihoďte tam ještě jeden nebo více oblázků.

·      10. Vraťte se zpátky k subatomárním částicím a řekněte: „Ukažte mi, že je vše hotovo.“ Pozorujte, jak přebírají barvy, jež jste vybrali, nebo se mění nějakým jiným způsobem (vypadají například jako nebe blikající polární září).

·      11. Vraťte se zpátky k atomům a řekněte: „Ukažte mi, že je vše hotovo.“ Znovu pozorujte změnu barvy, blikání či chvění.

·      12. Vraťte se zpátky k DNA a řekněte: „Ukaž mi, že je vše hotovo.“ Pozorujte změnu.

·      13. Vraťte se zpátky k buňkám a řekněte: „Ukažte mi, že je vše hotovo.“ Pozorujte změnu.

·      14. Pokud si to přejete, pozorujte léčebnou scénu.

·      15. Vraťte se zpátky k dotčené části těla a řekněte: „Ukaž mi, že je vše hotovo.“ Pozorujte změnu.

·      16. Vraťte se zpátky k tělu jako celku a řekněte: „Ukaž mi, že je vše hotovo.“ Pozorujte, jak tělo přebírá vámi zvolenou barvu a získává dokonalé zdraví.

·      17. Řekněte: „Děkuji. Vše je hotovo. Vše je hotovo. Vše je hotovo.“

Celý proces může zabrat jen pět minut nebo můžete setrvat déle v jakékoliv části procesu, u níž máte pocit, že je to třeba. Můžete si například s každým výdechem představit oblázek míru. U některých nemocí můžete mít dojem, že je potřeba přidat několik oblázků uzdravení, dokonalého zdraví či odpuštění, a prodloužit tak proces o několik minut, takže většinu léčebného času strávíte v tomto stadiu, čímž mocně vtisknete podstatu léčení do kvantového pole. Za čas, až se stanete skutečnými experty na vizualizace a získáte silnou víru v moc mysli, budete schopni dostat se do kvantového pole přímo, ve zlomku vteřiny, a chorobný stav zrušit.

Z knihy – David R. Hamilton – Mysl léči tělo
Zdroj: https://www.2012rok.sk/wp/terapia-2/1380-vizualizace-kvantoveho-leceni

 

 

Čínská medicína vám poradí, jak detoxikovat životně důležité orgány

 

 

 

Podle čínské medicíny pět vnitřních orgánů (wuzang) zahrnuje srdce, játra, slezinu, plíce a ledviny. Jejich hlavní úlohou je uchování životní síly. Hlavním úkolem liufu (šest dutin) podle čínské medicíny je trávení potravin, absorbování toho, co je důležité, a odstraňování odpadních látek.

Jak zkontrolovat, zda srdce není ohroženo toxickými látkami:

1. Vředy na jazyku. Lékaři tradiční čínské medicíny se domnívají, že mezi jazykem a srdcem existuje velmi úzké spojení. Proto pokud se vřídky dlouhodobě objevují na jazyce, obvykle to znamená, že srdce trpí vnitřním horkem nebo jsou přítomny toxické látky kvůli vnitřnímu žáru.

2. Chronické akné na čele. Čelo je část těla, která je řízena srdcem. Vnitřní žár je přeměněn v toxické látky, pod kůží to může začít vřít, to vede k tomu, že se na čele začne objevovat akné jedno za druhým.

3. Nespavost, bušení srdce. Srdce je orgán, který se nesmí nikdy ani na moment zastavit a odpočinout si, toxické látky způsobené vnitřním horkem se hromadí v srdci, pokud nemohou být odstraněny, spánek nemůže být klidný.

4. Pocit tlaku na hrudi nebo píchání v hrudní oblasti. Když se v srdci objeví krevní stáza, jde také o druh toxinu, je to stejné, jako by na silnici došlo k zácpě, lehčím problémem je tlak na hrudi, těžším je píchání na hrudi.

Jak odplavit jedovaté látky ze srdce:

1. Konzumace hořkých potravin odstraňuje jedy. Ideální jsou lotosová semínka, která dokážou uvolňovat horko ze srdečního svalu, ačkoliv mají podle tradičního čínského rozdělení chladnou povahu, neohrozí pozitivní životní energii, proto jsou považovány za nejlepší potravinu, která uvolňuje žár ze srdce. Je také možné z lotosových semínek připravit čaj, můžete také přidat bambusové listy nebo čerstvý kořen lékořice. Tyto ingredience posílí účinky lotosových semínek ve vylučování obávaných jedů.

2. Stiskněte akupunkturní body srdce. Nachází se v centru dlaně mezi hlavičkami 3. a 4. kosti záprstní. Když tisknete tento akupunkturní bod, můžete vyvinout i větší sílu, je možné střídat levou a pravou ruku.

3. Fazole mungo jsou diuretikum a zbavují tělo jedů. Působí močopudně a podle čínské medicíny odstraňují tělesný žár. Odblokují také překážky, které zabraňují uvolňování jedů. Je však potřeba přijímat fazole mungo v tekuté podobě, například jako sojové mléko nebo polévku, sušenky z fazolí už mají o něco horší pozitivní účinky na náš organismus.

Optimální doba pro uvolňování jedů ze srdce:

V poledne mezi jedenáctou a jednou hodinou je nejdůležitější chvíle, kdy můžete jíst potraviny, které ochrání srdce a pomůžou jim zbavit se toxických látek, jde například o jedlou houbu Poria cocos, oříšky, sóju, černý sezam, malé čínské datle nebo lotosová semínka.

Jak přijít na to, že játra jsou napadená jedy:

1. Na nehtech jsou vyvýšené vlnité linky nebo prohlubně. Čínská medicína věří, že játra ovládají šlachy, nehty jsou také součástí šlach (svalstva), takže pokud se v játrech hromadí jedy, nedokonalosti na nehtech jsou toho jasným důkazem a signálem.

2. Výskyt hyperplazie prsu. Zvyšuje se bolestivost a nateklost mléčné žlázy. Prsní žlázy jsou strategickým místem jaterních energetických cest, ve chvíli, kdy v jaterních kanálech existuje jed, mléčné žlázy okamžitě zvyšují svou činnost, a to obzvlášť v době menstruace může docházet k bolestivosti a zduření.

3. Člověk často lehce upadá do depresivních stavů. Játra jsou orgánem, který kontroluje a řídí emoce, jakmile jed v játrech nemůže být zavčas odstraněn, blokuje pohyb energie, to může způsobit zřetelně špatnou náladu.

4. Migréna, chronické akné na obou stranách tváře, bolestivá menstruace. Obě strany tváře a dolní část břicha jsou důležitá místa jaterních energetických drah, jakmile v játrech nedochází k detoxikaci, ani vaše nálada nebude nejoptimističtější.

Jak detoxikovat játra:

1. Jezte zelené potraviny. Podle teorie pěti elementů tradiční medicíny mohou zelené potraviny uvolnit zablokované energetické dráhy jater, díky tomu budou vaše játra zdravá, zbavíte se deprese a negativní emoce se uvolní. Jde o potraviny, které pomohou vašim játrům se detoxikovat. Lékaři tradiční čínské medicíny doporučují konzumovat zelené mandarinky nebo zelené citrony, z mandarinek vymačkejte šťávu nebo si dejte vodu s citronem, taková přímá konzumace bude pro vaše tělo nejvhodnější.

2. Kustovnice čínská zlepšuje funkční schopnost jater. Kromě detoxikace ještě zvyšuje schopnost obranyschopnosti vůči toxinům. Kustovnice dokáže účinně chránit játra, nejlepší je každý den sníst hrst kustovnice.

3. Stlačte akupunkturní body, které jsou spojeny s játry pro jejich detoxikaci. Nachází se mezi l. a 2. kostí metatarzální. Pomocí palce stiskněte toto místo po dobu 3-5 minut. Ucítíte mírnou bolest. Nepoužívejte příliš velkou sílu, akupunkturní bod poté tiskněte i u druhé nohy.

4. Slzy jsou také jedním ze způsobů detoxikace jater. Ve srovnání s muži, kteří nepláčou, se ženy dožívají výrazně vyššího věku. Čínská tradiční medicína již před delší dobou došla k tomuto zjištění. Navíc to i západní medicína také potvrdila. Vyplavené slzy by se daly přirovnat k potu nebo moči, obsahují škodlivé chemické a biologické toxiny. Proto když jste nešťastní, cítíte se pod psa nebo potýkáte se s depresí, jednoduše se vyplakejte.

I když patříte k věčným optimistům, o víkendovém odpoledni si hezky pusťte smutný film, nechte slzy, ať volně v proudech stékají na polštář. Účinně se tak zbavíte toxinů.

5. Jezte lesklokorku (ganoderma) a zbavíte se toxinů. Podporuje účinnost léků určených k léčbě jater, odstraňování toxinů, působí také léčivě při žloutence.

Obzvláště u chronické žloutenky může lesklokorka odstraňovat závratě, slabost, nevolnost nebo bolesti v jaterní oblasti. Může účinně zlepšovat jaterní funkce, naměřené hodnoty fungování jater se díky ganodermě lucida vrací do normálu. A proto ganoderma dokáže léčit chronickou otravu, veškeré druhy chronické hepatitidy, cirhózu a jaterní poruchy.

Optimální doba pro čištění jater od toxinů

Od 11 hodin večer do tří hodin v noci je ideální doba pro játra, v té době může dojít k intenzivní detoxikaci jater. Je potřeba, abyste během těchto 4 hodin spali klidným a hlubokým spánkem, jen tak se játra dokonale zbaví všech odpadních látek.

Jak zjistíme, že slezina je ohrožena toxickými látkami:

1. Na obličeji se dlouhodobě objevují skvrny. Ženy se skvrnami na tváři mají obvykle slabší trávicí systém.

2. Nadměrný bílý vaginální výtok. Slezina ovládá zvlhčování našeho těla. Pokud je vylučováno vlhkosti příliš mnoho, přesahuje to možnosti sleziny, zvýšený vaginální výtok může být jedním z projevů problémů se slezinou.

3. Hromadění hlenu. Hlen spojený s nahromaděním vlhkosti vzniká kvůli špatnému fungování sleziny, nemohou být proto včas odstraněny vzniklé toxiny. Účinné hubnutí musí být zaměřeno na obnovu správného fungování sleziny a metabolismus hlenu, v opačném případě se problém opět vrátí jako jojo ke svému majiteli.

4. V okolí úst se vyskytuje akné nebo vřídky. Okolí rtů je ovlivňováno slezinou, pokud se ve slezině objevují toxiny, které slezina nemůže odstranit, toxiny se neustále hromadí, proto je potřeba najít způsob, jak se jich co nejdříve zbavit.

Jak nejúčinněji detoxikovat slezinu:

1. Konzumace kyselých potravin napomáhá detoxikaci. Například tmavé švestky jsou nejvhodnější potravinou, která odstraňuje jedy, posiluje trávicí funkce střev a žaludku, díky kyselinám obsaženým ve švestkách dochází k co nejrychlejšímu odstranění toxických látek z potravin. Navíc kyselé potraviny pozitivně ovlivňují naše zdraví, zvyšují odolnost našeho organismu vůči toxinům.

2. Stisknutím akupunkturních bodů zaktivujete detoxikaci sleziny. Tento bod se nachází v prohlubni na přední straně střední části kotníku, mediálně ve středu pod vnitřním kotníkem a kostí člunkovou. Prstem mněte toto místo, ucítíte bolest, asi po třech minutách se začněte věnovat druhé noze.

3. Po jídle se běžte projít. Pohyb vám pomůže s trávením, zrychlí detoxikaci, pouze pokud dlouhodobě v pohybu vytrváte, můžete pozorovat pozitivní účinky na váš organismus.

Ideální čas pro detoxikaci sleziny

Po jídle nastává moment, kdy se nejsnadněji tvoří toxiny. Pokud jídlo nemůže být včas absorbováno nebo stráveno, můžou se toxiny velmi snadno nahromadit. Kromě pohybu po jídle je také možné si dát hodinu po jídle ovoce, to pomůže detoxikaci a vaše zdraví vám jistě poděkuje.

Jak zjistíme, že plíce jsou zasaženy toxiny:

1. Pokožka je vybledlá, matná a unavená. Čínská medicína věří, že plíce ovlivňují pokožku celého těla. Zda je pleť svěží nebo je pobledlá, to závisí na správném fungování plic. Detoxikace plic vyžaduje poměrně dlouhou dobu, toxiny se mohou ukládat také v pokožce, kvůli tomu je pleť bez života.

2 Zácpa. Podle čínské medicíny plíce a tlusté střevo tvoří jednotný systém, pokud jsou plíce zasaženy toxiny, ani střevo nemůže pracovat tak, jak má, proto vzniká zácpa.

3. Člověk se lehce dojme a nechá se unést smutkem. Toxiny v plicích mohou narušit pohyb vnitřní energie. Plíce nemohou pozitivně ovlivňovat energii v hrudní oblasti, proto jsou hromaděny a zadržovány emoce.

Jak osvobodit plíce od toxinů:

1. Ředkev je ideální potravina, pokud chcete odstranit toxiny z plic. Z pohledu čínské medicíny vztah tlustého střeva a plic je velmi silný, detoxikace plic závisí na tom, zda není tlusté střevo blokováno, ředkev pomůže urychlit vylučování stolice z tlustého střeva, jezte ji syrovou nebo jako studený předkrm.

2. Lilie zlepšují schopnost plic odolávat toxinům. Plíce nemají rády suchý vzduch, pokud je sucho, snadno se toxiny hromadí, houby a lilie obsahují látky, které vyživují a posilují plíce, pomohou pomáhat plicím bránit se toxinům, nezpracovávejte tyto potraviny příliš dlouho, snížilo by se tak množství drahocenné šťávy z liliových poupat, tím by se značně snížila účinnost boje proti jedovatým látkám.

3. Stiskněte akupunkturní body. Nachází se na hřbetu ruky, v prostoru mezi 1. a 2. metakarpální kostí, můžete použít palec a ukazováček a silou tuto oblast stiskněte.

4. Vypoťte toxiny. Jak už bylo řečeno dříve, plíce ovládají fungování pokožky, když se vám zvýší tep a celí se zpotíte, odplavíte z těla také zároveň i toxiny. Plíce se díky tomu krásně pročistí. Kromě sportu můžete také vyzkoušet horkou lázeň, do vody přidejte čerstvý zázvor a mentolový olej, díky nim se z těla uvolní účinněji ještě více škodlivých látek, dojde k důkladné hluboké detoxikaci.

5. Zhluboka dýchejte. Při každém nádechu v plicích zbývá zbytkový plyn, který nemůže být vyloučen, ve srovnání s čerstvým vzduchem obsahujícím hodně kyslíku je zbytkový plyn také toxinem. Je tedy potřeba se několikrát zhluboka nadechnout, tak se snadno zbavíte reziduálního plynu.

Ideální doba pro detoxikaci plic

Dokonalá doba je od sedmi do devíti hodin ráno, kdy dochází k nejvýraznější detoxikaci, která se spustí pohybem, můžete vyzkoušet jogging nebo jiná aerobní cvičení, posílíte plíce a zbavíte se toxinů.

Jak zjistíte, zda ledviny potřebují vyčistit:

1. Menstruace je slabá nebo trvá jen velmi krátce, barva krve je tmavá. Vznik a zánik menstruace je důkaz toho, zda ledviny fungují tak, jak mají. Pokud je v ledvinách obsaženo velké množství toxinů, intenzita menstruace výrazně poklesne.

2. Otoky. Ledviny řídí oběh tekutin v našem těle. Když se v ledvinách nahromadí toxiny, klesá jejich schopnost odstraňovat přebytečnou vodu, proto vznikají otoky.

3. Akné v oblasti brady. Spodní část obličeje je řízena ledvinami, proto se nahromaděné toxiny projevují i výskytem nedokonalostí pleti v této spodní části tváře.

4. Rychlá únava. Toxiny zaměstnávají naše ledviny, které musí vynakládat energii na to, aby se s nimi vypořádaly. Ledviny tedy nemají energie nazbyt, proto se člověk cítí unavený, psychicky slabý, ospalý, nohy i ruce jsou téměř bezvládné.

Jak snadno dosáhnout detoxikace ledvin:

1. Potravina, která je ideální: vosková/bílá tykev neboli zimní meloun. Ta obsahuje velké množství šťávy, která když se dostane do lidského těla, může stimulovat produkci většího množství moči, tím se tělo detoxikuje. Z voskové tykve je možné uvařit polévku nebo ji smažit. Chuť tykve je jen velmi jemná a nevýrazná.

2. Potravina, která pomáhá plicím odolávat toxinům: čínský jam. Jamy vyživují a dodávají energii mnoha orgánům, ale jejich působení na ledviny je jednoznačně nejdůležitější, častá konzumace jamů může zvýšit schopnost ledvin zbavovat se toxinů. Jedním z vhodných způsobů, jak konzumovat jam, je jíst ho v kandované formě, chutné jamy obalené v karamelu zvýší schopnost detoxikace ledvin.

3. Akupunkturní body. Bod bublající fontány. Jde o nejspodnější akupunkturní bod v lidském těle. Pokud by lidské tělo byla vysoká budova, tento akupunkturní bod by byl vyústěním potrubí odpadních vod. Často tento bod tiskněte, detoxikační účinky budou viditelné. Akupunkturní bod bublající fontány se nachází v přední třetině plosky chodidla (nejsou do toho započítány prsty na nohou), tento akupunkturní bod je poměrně citlivý, při jeho stisku se neuchylujte k použití příliš velké síly, stiskněte pouze jemně, to splní svůj účel, mněte tento bod ze strany na stranu, a to po dobu přibližně pěti minut.

Ideální čas na detoxikaci ledvin

Perfektní doba je mezi pátou až sedmou hodinou ráno, tělo po celou noc nabíralo síly, ráno jsou veškeré nebezpečné toxiny nahromaděny v ledvinách, proto je nejlepší ihned, jakmile vyskočíte z postele, vypít sklenici teplé vody, tím účinně propláchnete ledviny a toxiny se odplaví z těla ven.

Zdroj: https://czech.cri.cn/707/2014/06/05/1s150814.htm

 

—————

Zpět