Milí přátelé, - 18.6.2013

19.06.2013 08:29

Milí přátelé,

dnes zasílám opět jeden Kryonův channeling. Tento byl proveden v srpnu 2012 během sedmidenní tzv. havajské plavby neboli pravidelné duchovní mise k ostrovům Havaje, původnímu teritoriu dávné Lemurie a má název "Načasování stvoření"a které přijal Lee Caroll. A je pochopitelné, že hned první channeling na této plavbě se týká i Lemurie (poznámka: z této plavby je  přeložen ještě channeling s názvem "Instrukce pro Staré Duše" z 2012-08-17, Zbývající jeden ještě nebyl přeložen). Ovšem není jen a pouze o Lemurii, ale hovoří o ní v kontextu celého vývoje života na planetě. Kryon nás zde seznamuje historickými fakty na planetě tak, jak se odehrály v dlouhém čase vývoje života na planetě a jejího osídlování inteligentní, spirituální bytostí - člověkem. Některé události jsou vědě známé, a známe je tedy i my, jednak ze vzdělávacího procesu, ale pak také z různých dokumentárních filmů, které byly uveřejněny na TV kanálech či posléze na Youtube. Nicméně, Kryon zde odkrývá i to, co věda dosud nebyla schopná odhalit, objevit, a získat pro to hmotné důkazy. Což je právě to, co jí brání, aby našla řešení. Jak říká Kryon, řešení není ve hmotě.

Dále pak následuje poselství Lady Vessa Andromedy z Andromedy s názvem "Překonání strachu ze Stvořitele", které přijala Natalie Glasson.
Přibližně pojednává o tom, že při spojování se s různými aspekty Stvořitele, mohou v nás vznikat, či spíše se uvolňovat, různé strachy. Jsou to iluze způsobující oddělenost a bránící nám v plnějším žití aspektů Stvořitele a tím štěstí i radosti. V závěru nabízí kratinkou meditaci k rozpouštění strachu z neznámého, ze změny a odevzdání se či i dalších strachů spojených s jednotou se Stvořitelem.

Dále pak přináším dva astrologické materiály, které v současné době nabraly výrazného významu, zvl. tím jak reálně, přítomně vnikají do současnosti, vysvětlují podstatu a naznačuji další směry.

Ten první je obvyklý horoskop na probíhající týden tj., na týden do 23.6. 2013 od astroložky Petry Nel, který Petra Nel nazvala "Bod zlomu aktivován prozřetelností". Velmi doporučuji si tento horoskop přečíst a zamyslet se nad ním především z úhlu pohledu své cesty nejen z úhlu pohledu společenských událostí aktuálně probíhajících, jejichž astrologické pozadí je zde de facto podáno.

Ten druhý materiál, ten jsem již v minulosti dvakrát zaslal a mám dojem, že podruhé to bylo zcela nedávno, začátkem dubna. jde o článek, který byl zveřejněn na netu 18.11. 2013 a má název "Astrolog Petr Messany k roku 2013". Je jistě dosti zajímavé, si ve víru událostí, připomenout, co tehdy Petr Messany prognózoval a co ještě dalšího řekl.

Pak Vám chci dopřát jedno úžasné video. Je to záznam vystoupení ženy, jménem Iva, na setkání Gošárníků v dubnu 2013, a kde popisuje peripetie své životní, partnerské krize. Všem doporučuji, neboť Iva je zřejmě rozená komička a to, co jinak pro každého je katastrofou, což i tak po jistou dobu žila, než našla cestu jak z toho ven a dojít do šťastného vyústění, podává způsobem, který nemá obdobu a který nejen pobaví, ale i poučí. Video s názvem "Deník šílené manželky s Božím koncem - Iva na Setkání Gošárníků" trvá asi 41 minut.


Přeji krásný, slunečný týden
Láďa

 

  „Načasovaní Stvoření“

Tento živý channeling byl předán při havajské plavbě 12. srpna 2012

Poselství Kryona přijal Lee Carroll

Tento channeling byl několikrát upraven [Leem a Kryonem] pro lepší porozumění čtenářů. Často se stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto Vás zveme, abyste si užili tuto vylepšenou zprávu předanou na Havaji v roce 2012.

 

Zdravím Vás drazí, Já jsem Kryon z Magnetické služby. Tady by neměl být důvod pro úzkost, kterou můj partner může cítit během channelingu, jako je tento. Stokrát seděl na židli jako je tato a použil portál, kterým vchází Vyšší Já, aby přijal čisté a jasné poselství od posla, který je mu tolik známý… A přesto úzkost cítí - jako vždy, když se nachází ve stínu hor Lemurie (Hawaii). Poznává tuto energii, ale nedokáže rozpoznat věci jemu skryté, věci ukryté v jeho Akáše.

A tak energie, ve které právě sedíte, je správná pro informace, které si přeji přinést, a které přinášejí určitou úzkost mému partnerovi, ale to jen z toho důvodu, že je tu doma a jeho Akáša to poznává. Pro ty, kteří tento přenos poslouchají nebo čtou, řekneme Vám, kde sedíme, abyste lépe porozuměli. Zaprvé - jsme na vodě. Ale právě teď se loď nehýbe (je v přístavu). Předcházející channelingy na palubě tohoto plavidla se mému partnerovi předávaly lehčeji, když on a ostatní byli v pohybu (loď se plavila). Tím chceme říct, že se tu nenachází žádný element uzemnění (úplné odřezání od pevniny). Ale právě zde a teď, se plavíte a zároveň jste ukotvení, což může vypadat jako rozpor. Můžete říci, že jste uzemnění tím, že jste v nehybné přítomnosti Křišťálové mřížky. Tato kombinace vytváří jedinečnou energii, protože voda zrcadlí a tak se jí tato energie velmi podobá.

Dnes je to zrcadlová energie minulosti, reflexe ohledně historie Vás a té Vaší části, která mohla hrát roli na tomto místě, kde teď sedíte, „ve stínu hor Lemurie“. Kdybych Vás mohl vzít nazpět do těch starých časů, nenacházel by se zde přístav. Jak už jsme předtím vzpomněli, vrcholy těchto hor byly vyšší, mnohem vyšší než jsou teď. Když zde nastala geologická anomálie okolo „horkého bodu“ (hot spot - vlastnost horského řetězce Havajských vrcholů), která vytvořila „vydutí“ v zemské kůře a vytlačila tento vrch výše – ne úplně z vody, ale dost na to, aby vrcholky, které dnes nazýváte Havajské ostrovy, byly nepřetržitě pokryté sněhem a ledem. Zde v Lemurii se vytvářely i ledovce (vysoké až 30 000 stop) a na těchto vrcholech byla odvedena práce, kterou považujeme za posvátnou. Dnes to tu vytváří úplně jiný pocit vzhledem k tropickému podnebí. Tehdy dávno tu byla ZIMA!*

A teď můj partner dostane o sobě informace, které ještě neví. A snad se kvůli tomu něčeho obává. Ani dnes totiž nemá rád, když mu je zima. Doteď dělal stále taková životní rozhodnutí, doslova během jeho stovek životů, aby se už nikdy nemusel ocitnout v situaci, kde by zažil mrazivou zimu. Zná životy, které mu už jasnovidci ukázali - kde se nacházel a co tam dokázal, a dokonce mu byl ukázán i jeho příští život, kam půjde! V žádném z nich nebyly mrazivé zimy právě kvůli tomu, co se odehrálo zde v Lemurii. Můj partner, ten co právě sedí na stoličce, Lidská Bytost, která je Lemuřanem, a na kterou hledíte, byl poslem. A prací posla v Lemurii bylo běhat nahoru a dolů těmito horami z míst, kde nebyla až taková zima, do těch nejvyšších horských míst, kde byly zprávy potřebné. Tehdy to byl jediný způsob komunikace. Takže mu byla neustále zima. Na tomto ostrově se nacházejí místa, která dodnes nenavštívil právě z tohoto důvodu. Cestičky mu přinášejí mnoho vzpomínek o tom, jak se necítil dobře a nese se to přes jeho Akášu. Od této minulosti, kdy byl Lemuřanem, až do dnešní doby. A teď víte, proč je „teplomilným člověkem“. 

Dny Lemurie

Energie Posunu je teď připravená odhalit vám mnoho věcí o této planetě, o Lemurii a o tom, jaké věci tu vyšly najevo. Zdá se, že každým rokem se komunikace na Křišťálové mřížce pročišťuje a tedy umožňuje předávání přesnějších informací, abyste lépe pochopili plán, který se zde odehrál a kdy proběhl.

Tento posvátný plán byl vytvořen na jiných místech už velmi dávno. Je to galaktický plán a postupně gradoval na stav energie, kde se začal týkat i Vás. A tak právě na tomto místě začalo něco velmi odlišného od jiných míst planety. Tento posvátný plán byl přinesen na Zem a byl „celoplanetární“. Ale toto místo bylo izolované a tak plán dozrál takovou rychlostí, že byla vytvořena civilizace, která se nemohla vyskytnout na žádném jiném místě. Byla omezena na tuto horu a lidé, kteří tu žili, nemohli odejít. A tak doslova přešly tisíce roků, než byl tento vrch vytlačen z vody a žila na něm civilizace, což pomohlo doslova vytvořit to, co my nazýváme semínka duší (z) Jeskyně Stvoření

Je mnoho Lemuřanů, kteří se probouzejí na této planetě a jsou to Staré Duše, které mají za sebou život na této hoře - a ti, kteří jsou dnes na stoličce, patří mezi ně. Vy (sedící ve skupině před Leem) to určitě na určité úrovni pocítíte; už to cítíte. Některé věci jsou ukryté v plánu této planety, včetně skutečného vědomí samotné Gaii, které má co dělat s vámi. A teď jsem ukázal svému partnerovi, co jdeme dělat a on začal být ještě víc znepokojený. Začíná být nervózní, neboť se bude mluvit o historii a datech a konceptech, které doteď ještě neviděl. Chce, aby tyto informace byly správné, přesné a pravdivé, podle vjemů, které dostane. A proto mu říkám: „Prostě zůstaň čistý (jasný). Slova se objeví perfektně. Vyjdou ven logicky, protože tohle je slib a vždy byl, že syntéza multidimenzionálního bytí - energie, zvaná Kryon - splyne v soutok myšlenek a energie, který vytvoří třídimenzionální strukturovanou konverzaci. Toto je jeho dar – precizní a uzemněný překlad Ducha.

Časová osa

Přejeme si opět vám předložit časový plán osetí této planety a uctít vaše duchovní rodiče, které nazýváte Plejáďany. V minulosti to bylo matoucí, takže Vám nejen podám informace o časovém plánu, který Vám pomůžeme rozebrat puzzle z předcházejících channelingů, ale také Vám podám fakt, o kterém jsme doteď ještě nehovořili. Fakt potřebný na vysvětlení něčeho na této planetě – otázky, která nebyla nikdy položena. Je to jedna z mých specialit, přinášet na povrch věci, na které nikdo nemyslí kvůli 3D předpojatosti ohledně toho, jak se věci mají. Před časem jsme říkali, že přibližné zasetí této planety duchovním osvícením proběhlo asi před 200 000 roky. Ale před několika lety jsme Vám také řekli, že Lemurie je jen 50 000 let stará a že byla „oseta“ právě zde na Havaji. Také jsme Vám řekli o tom, co se odehrálo před 100 000 lety (tedy správně by to mělo být 90 000 let). Tato oznámení si navzájem odporují, pokud si myslíte, že popisují totéž. Ale tak to není. A tak začneme pomalu. Otázka, která nebyla nikdy položena, je tato: „Jak je možné, že na této planetě je jen jeden druh Lidské Bytosti, když jsou desítky druhů ostatních savců? Jaká změna v evoluci lidí to způsobila?“

Účast Plejáďanů

Když Plejáďané poprvé navštívili Zemi - asi před 200 000 lety - lidstvo bylo skupinou stejně mnohotvárnou, jako každá jiná evoluce na planetě. Savec, nazývaný člověk, měl mnoho druhů. Platí to, co pro jiné druhy savců dnes - mnoho druhů zaručovalo přežití. Nacházelo se tu až 26 druhů lidí. Ale ještě předtím, než přišli Plejáďané, se toto číslo časem zmenšilo na 17 (běžným evolučním procesem). To pro Plejáďany představovalo jistý rébus - aby tehdy mohli osít planetu, potřebovali, aby se DNA změnila tak, aby umožnila duchovní Plejádský doplněk. Byl potřeba jen jeden druh člověka z celého lidstva – přesně ten, který se tu nachází dnes a který má v sobě „DNA kosmu“. Tento druh člověka už nemá tolik podob jako jiní savci na Zemi. Je tu pouze jedna podoba a tou jste dnes vy.

A proto jste evolučně unikátní v porovnání se vším, co kolem sebe dnes vidíte. Tento proces vytvořil Lidskou Bytost s 23 chromozómy, přestože všichni ostatní savci mají 24 chromozomů. Splynutí vašich DNA částí tak, aby se vytvořilo 23 chromozómů, bylo díky Plejádskému prvku. Díky Plejáďanům, kteří přišli a dali Vám svou DNA. Během tohoto procesu se současně odehrálo mnoho dalších věcí.

Když se farmář rozhodne pěstovat kukuřici, obhlédne si pole jiným způsobem než člověk, který se jí chystá jíst. Protože ten, co jí bude jíst, by se ptal: „Kdy bude kukuřice k jídlu?“ A dostal by odpověď: „Až bude stonek dost vysoký, až se kukuřice nasbírá, až se uvaří a až bude servírovaná na stole.“ Takový by byl příběh kukuřice pro konzumenta. Začíná sběrem vzrostlé kukuřice. Ale farmář má jiný pohled. On si obhlíží pole, které musí být zoráno a pohnojeno – a to pravděpodobně několikrát zopakováno, aby zem nadýchala dost dusíku a byla připravená. Možná by ji nejprve zasel a pak použil semenáčky a znovu je zasel, však ten příběh znáte. Takže farmář by měl úplně jiný příběh kukuřice.

A tak máme přinejmenším dvě otázky a dvě odpovědi. Který je ten pravý začátek kukuřice? Ten co jí bude jíst, vám odpoví jinak, než ten, co jí bude sít. Tak tedy, která je ta pravá? To záleží na tom, kdo se ptá – konzument nebo farmář? A máme tu i další otázky: Kdo vlastně vymyslel a stvořil kukuřici? A kdy? A díky tomuto příkladu vidíte, že existují různé datumy a já vám je všechny povím. A potom vám sdělím, co se tu vlastně událo. Budu stručný a nebudu nic zkreslovat.

Na první pohled

Všechno to začalo skutečně před 200 000 lety. V té době byl vytvořen koncept „Božího osetí“ a tehdy začalo metaforické orání polí. Existuje něco, co nazveme způsob, jakým druhy spolupracují s Gaiou. Tohle je něco, co nastalo současně s vytvořením mřížky Gaii. Zatím vám poskytnu něco, o čem dosud nikdo neuvažoval. Když se hovoří o planetárních mřížkách, myslíte si, že tyto sítě na této planetě existovaly vždy. Protože je planeta stará, můžete říci: „No, vždyť ty mřížky tu byly vždycky.“ Ale já jsem tu proto, abych vám řekl, že jen jedna jediná tu byla - magnetická mřížka. Jenže ta byla duchovně prázdná. To znamená, že měla jen to, co bylo vytvořeno pohybem zemského jádra. Když dnes hovoříme o planetárních mřížkách, naše konverzace ovlivňuje vědomí lidstva, které je doplněno k magnetické mřížce. Také vám říkáme o Krystalické mřížce a o Mřížce Vědomí Gaii. Obě reagují na lidský soucit.

A zde se dostáváme k hlavolamu: Pokud ještě neexistuje božské lidské vědomí, jak je to potom s mřížkami? Existují i bez Lidské Bytosti? Odpověď je, že je bylo potřeba vytvořit zároveň s osetím božské DNA. Takže Plejáďané nejen že začali zasévat změnu lidské DNA v Božskou, ale také vytvořili vědomé mřížky Gaii. Museli, protože tyto mřížky jsou sloučením lidských rozhodnutí, která jsou přenesena do energie Gaii. Vědomí, o kterém mluvíme, je duchovně obdařená Lidská Bytost, která má v sobě Boha a DNA s 23 chromozomy, namísto běžnými 24mi, které měli všichni ostatní v průběhu biologické evoluce.

Vraťme se a zjednodušme to, můj partnere (poznámka pro Leeho, aby hovořil jasněji). Trojice mřížek na této planetě, o kterých stále dokola hovoříme, jsou mřížky vědomí Gaii a byly vytvořeny v tu samou dobu, kdy Plejáďané oseli lidstvo svou DNA. A všechny mřížky, o kterých učíme, zejména Krystalická mřížka, reagují na lidské vědomí a soucit. A proto je i samotná esence současné energie Gaii propojená s lidským tvořením.

Toto jsou atributy Plejádské práce před 200 000 lety a všechno se dělo kvantově takovými způsoby, které si teď nedokážete svým vědomím představit. Tyto věci se nacházejí mimo vaše nynější schopnosti porozumění, když jste ještě stále v jediné dimenzi. Ale tehdejším výsledkem byla „vědomá Gaia“. A tak se dá říct, že sama Gaia byla vytvořena kvantově z energie Sedmi Sester (souhvězdí Plejád), stejně jako vy.

Gaia, která jí předcházela, byla stále Gaiou, ale ne takovou, jako dnes. Byla to Gaia, která vytvářela hlínu na planetě a také energii biologického života na Zemi. Byla to Matka veškerého života na planetě, ale nereagovala na lidské vědomí. V tom je velký rozdíl. Takže Gaia se po příchodu Plejáďanů velmi rozvinula a bylo to záměrné.

Trvalo 110 000 let, než se tato situace usadila a než byl připravený základ pro to, aby 16 druhů Lidských Bytostí mohlo odejít a zůstal jen jeden. Takže to, kdo lidé byli a kým se stali, můžete kalibrovat od doby před cca 90.000 lety.

Ti ostatní

A teď o tomto: Co ty ostatní druhy lidí a jak odešly? Chystám se vám předat atribut něčeho, co existuje dodnes. Tohle je pro mého partnera těžké, protože to ještě neslyšel. Tato informace vám takto ještě nebyla předaná. Zpomal tedy, drahý příteli.

Rozmanitost druhů na této planetě přichází a odchází podle toho, jak je potřebná energie, kterou vytvářejí. A tak jednou z úloh, které Gaia má, je vytvářet a opět eliminovat druhy. Když už nejsou potřebné pro vývoj Gaii, přestanou existovat a vymřou. Když je potřebný nový život, pokud jsou potřeba nové koncepty života, Gaia spolupracuje a nové druhy jsou pak stvořeny. Skutečně vytvoření druhů je něco, co environmentalisté ještě nebyli schopní jasně pozorovat. Chci tím říci, že mechanika toho, jak to funguje, ještě není zcela rozpoznána jako něco, co je silně koordinováno s vaším počasím. Ale už jste pochopili částečnou mechaniku v rámci dlouhodobých studií, protože už jste zaznamenali příchody a odchody mnoha druhů v průběhu věků. A to pokračuje.

Přiměřenost druhové eliminace

A nyní přicházejí lidé, kteří vidí příchody a odchody živých tvorů a chtějí je všechny zachránit – všechny druhy, které existují. V jejich lineárním myšlení musí všechny druhy zůstat a existovat, protože se tu právě teď nacházejí. Atributem Gaii však je jejich eliminace, zredukování počtů, aby se vytvořil prostor pro nové druhy. Právě jsem vám předal zákonitosti toho, proč druhy přicházejí a odcházejí. Je to přiměřené a je to přirozený budující proces pro nové druhy. 

Když Plejáďané začali vytvářet planetární mřížky, Gaia s nimi spolupracovala na tom, co mělo přijít - znala účel a věděla, co je potřeba pro přežití druhu nového duchovního člověka. Gaia to znala, neboť tuto energii viděla už předtím. (Důvody jsou uvedené níže.) A tak starý atribut, který potřeboval mít mnoho lidských druhů, časem zanikl. Stalo se to přirozeně. Nenastala žádná válka. Nenastaly žádné strašné epidemie. Nevybuchly sopky a nezaplavily je tsunami. Tyto druh vymřely přirozeně v průběhu 110 000 let.

A tak asi před 90 000 lety tu zůstal jeden druh a to je věda, protože vše, co se učíte, to potvrdí. Antropologové to již zpozorovali a ptají se: „Co jen se tehdy stalo, že to zapříčinilo vymření všech těch druhů člověka?“ Pro vědce je to hádanka, kterou jsem pro vás právě vyřešil. Věda hledá spouštěč takovýchto událostí jen mezi fyzickými událostmi. Namísto toho je to partnerství s vědomím Gaii, které nazýváte Matka Příroda, které to umožnilo. Je to stejné, jako když dnes mizí druhy, v souvislosti s tím, jak lidé zabírají větší část Země. Já to nazvu „přiměřené vymření unikátních životních forem, které umožňuje růst globálního vědomí a kvantovou evoluci“. Některé druhy existují jen proto, aby jiné dokázali vystoupit výše po žebříčku přírody, a potom zaniknou. Gaia ví, jak tento žebřík vypadá. Vy ne.

Duchovní propojení

A tak historicky toto stvoření „jednoho druhu člověka“ odstartovalo i esoterický motor vzorce duchovního života na planetě, a od této doby můžete začít měřit energii dušekvantovou energii spirituality, která je spojená s Gaiou. Je to právě tato práce, o kterou se dnes pokoušíte, když jdete po stopách historie spirituality, a jak se snažíte zjistit, jaká byla intuice stvořitele tohoto systému. Lidské vědomí je kvantová energie a je to součet všech duší.

Nacházíme se 90 000 let v minulosti. Hledíme na Lidskou Bytost, která má 23 chromozomů… těch od Sedmi Sester. Trvalo dalších 50 000 let, než se tato bytost vyvinula v kvantového, vnímajícího člověka, který mohl vytvořit civilizaci bez jakéhokoli předchozího organizačního modelu. Něco takového trvá celé generace pokusů a omylů, i když vám to dnes připadá úplně normální. Všichni kuchaři vědí, že uvařit kvalitní jídlo, trvá dlouho. Jak dlouho by člověku, který nemá recept či jakýkoli trénink, a který nikdy neviděl kuchyň nebo přísady, trvalo vytvoření jídla o 7 chodech - jen prostřednictvím pokusů a omylů? Je to podobné a věřte, že tehdy se věci neděly tak rychle jako dnes. Byl to úplný začátek lidstva snažícího se zjistit, jak fungují věci pro skupinu lidí, kteří jsou pohromadě.

Takto se získává moudrost a čas je vařičem pokrmu vědomostí. Atributy vědomí, které Plejáďané vložili do Lidské Bytosti s 23 chromozomy, způsobily vývoj a každá další generace byla moudřejší. Nakonec, dlouho po Lemurii, měla lidská DNA vyvinout účinnost, která by umožnila to, co vidíte dnes – božství v Lidské Bytosti, které je rozpoznáno a vnímáno téměř od porodu, a populaci téměř 7 miliard lidí, z nichž více než 80% věří ve stejného Boha i na život po smrti (dnešní civilizace).

Historie Lemurie

A teď se nacházíme v době před 50 000 lety. Trvalo dalších 20 000 let, než byly vytvořeny Chrámy Omlazení a než se začaly objevovat Staré Duše – jejichž součástí jste byli vy.

A teď se nacházíme 30 000 let zpět v historii. To je časový rámec Lemurie, o kterém hovoříme, když říkáme: „Civilizace Lemurie“, protože to je vyspělá Lemurie, která byla duchovně vyvinutá mnohem více než jakákoli jiná civilizace na planetě v té době. Ostrov vytvořil čistou skupinu duchovně osetých lidí. Řekli jsme vám zbytek příběhu. Když bublina zemské kůry začala klesat (potom co nadzvedla pevninu), hora Lemurie se pomalu začal potápět. Lemuřané se rozeběhli na všechny strany, nasedli do lodí, ačkoli nevěděli, zda vůbec zbyla nějaká pevnina.

Pokud byla Lemurie na vrcholu svého rozvoje, po tisíce let tato hora obsahovala neměnící se Lemurii. Připomínalo by to tlakový hrnec informací, rodokmenů, tréninků a zkušeností. Nikdy se nic neměnilo a to, co se tu naučili, bylo odlišné od ostatních míst na planetě. Na jiných místech lidé mohli odejít pryč a dělat cokoliv chtěli. Jediné, co museli udělat, bylo zvednout se a jít! Ale ne zde v Lemurii. Takže tady byli nuceni jako uzavřená civilizace najít způsob, jak si poradit s běžnými problémy spolužití.

A tak se toto místo stalo právě tím, kde se Akáša lidstva rozhodla trénovat staré duše. Lidé se tu měli zastavit jen jednou a potom se vrátit, aby se reinkarnovali na jiném místě planety. Takže Lemurií prošlo mnoho duší v průběhu posledních 20 000 let - duší, které žily na úpatí hory, nad kterým právě plujete. Toto také vysvětluje, proč je teď na planetě tolik Lemuřanů – představte si to jako Plejádskou školu.

Lemurské probuzení

Právě dochází k Probuzení, moji drazí, a toto současné probuzení na této planetě potřebovalo vaše bratry a sestry, kteří strávili určitý čas na této hoře – běháním nahoru a dolů. Mnoho dnešních Starých Duší tu strávilo čas a najdete je teď po celé planetě.

Existovala speciální skupina Lemuřanů, která byla schopná běžně využívat Chrámy Omlazení (na vrcholcích této hory). A to jim velmi prodloužilo život. O tom mluvíme už několik let. Byli to členové královských rodin a „strážci tajemství“. Přežili mnoho Lemuřanů - až třikrát. Bylo to třeba, jelikož oni byli ti s původními vědomostmi. Tak se zachovávaly starodávné zvyky Lemurie a udržovaly posvátné informace čisté.

Jak jsem Vám už řekl, můj partner se snadno nachladí. V Chrámu Omlazení byl mnohokrát a to ho spojuje s Yaweem (Doktor Todd Ovokaitys), a někteří z Vás vědí, kdo to je. Protože coby posel byl tím, kdo přinášel posvátné informace – tajemství – nahoru a dolů z Chrámů. Tenkrát se Lemuřané o tato tajemství nechtěli dělit s mnoha. A proto měl můj partner velmi, velmi dlouhý život. Byl v Chrámech omlazován stejně často jako členové královských rodin. Tento posel žil velmi dlouhý život a strávil zde mnoho životů jako jedna duše. A celou dobu, co tu byl, mu byla zima. A teď poprvé jsem sdělil mému partnerovi důvod, proč se sem vrací a proč cítí tak silné spojení s touto zemí – a proč nesnáší, když je mu zima! 

Gaia je vaší součástí

Gaia a mřížky vědomí této planety byly vytvořeny ve stejnou dobu jako vy, s použitím stejných energií a ze stejného zdroje. Pokud byste dnes mohli jít na speciální planetu existující v konstelaci nazývané Sedm Sester, v konstelaci, která je na tomto ostrově (Hawaii) dodnes oslavovaná - a mohli byste s nimi mluvit, uviděli byste něco, co byste poznali. Mají jméno pro energii jejich planety. Není to slovo „Gaia“, ale je to podobné. Také mají Krystalickou mřížku a samozřejmě i Magnetickou mřížku. Mají mřížku podobnou Gaie. Museli ji mít, neboť to všechno bylo kvantově transportováno sem! Všechny mřížky – ty, které nazýváme mřížky vědomí – jsou také Plejádské! Teď to víte a pravděpodobně jsou to zprávy, které jste nečekali, předané vám v energii, která může být předána, jen když tu sedíme ve stínu hory, kde bývala zima.

Pro dnešek to stačí. Jsou to tvoje dějiny, Lemuřane. Zde je pozvánka pro ty, co zde sedí přede mnou:  Chci vás vyzvat, abyste právě teď cítili to, co tu je. Je to z jediného důvodu – abyste se duchovně zotavili, a aby se Vaše Akáša zaktivovala tak, jak si to pamatuje. Nechte své tělo, aby emocionálně potvrdilo to, co už sami tušíte: Jsi Stará Duše a existuje důvod, proč se teď probouzíš a proč ses zúčastnil právě této cesty (plavby). Ó, a je toho více, ale pro teď to stačí, pro teď to stačí.

A tak to je.

 

KRYON

 

*Je tu velká důvěryhodnost možnosti, že horký bod (hot spot) Havajského řetězce vrchů se v jeden čas nadzdvihl do velké výšky. Protože nedávno se ukázalo, že další hot spot, nazvaný Yellowstone, v rámci pevniny USA, se ve svojí geologické minulosti „vydul“. Vrch se vyzdvihl dost na to, aby se tam vytvořil ledovec. To, že na vyzdvižené hoře na Hawaii byla Lemurie, Kryon uvedl před více než 15 lety. A teprve nedávno jsme získali geologické důkazy, že takovéto „vydutí“ bylo možné i na Hawaii.

 

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/ - Timing of Creation.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do slovenštiny přeložila Zuzana Blyšťanová (www.transformace.cz a www.kryon.webnode.cz) Ze slovenštiny do češtiny přeložila Jitka V. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

 

Překonání strachu ze Stvořitele

od Lady Vessy Andromedy

poselství přijala Natalie Glasson, dne 31.5.2013

 

Milovaná světelná podstato na Zemi, jsem Lady Vessa Andromeda, andromédská bytost z Andromédské Galaxie v souhvězdí Andromedy. Mohli byste říci, že jsem mimozemská bytost, ale jsem ze stejného světla a Stvořitelovy podstaty jako vy. V současné době podporuji a dohlížím na služby desátého paprsku světla perleťové vibrace a na její sjednocení se Zemí. Jsem oddaná sloužit duším inkarnovaným na Zemi, mým největším přáním je, aby všichni mohli zažít hlubokou jednotu a radost ve svém spojení se Stvořitelem. Ve vibraci jednoty se prožívá obrovský prostor svobody. Ustoupí vše, co se zdálo důležité, podstatné nebo mělo velký význam, a člověk je schopný cítit uvnitř sebe skutečnou rezonanci a větší prožitek expanze. V přítomnosti jednoty a s ní, to může být jako když se člověk posouvá ze své současné dimenze do různých vibračních, mentálních, emočních a duchovních dimenzí, i když zůstává přítomný ve své aktuální realitě.

 

Jako bytost na Zemi jste schopni propojit se s vibrací a proudícím proudem Stvořitelova světla, které se řine skrze vaši bytost. S prožitkem jednoty a jejím přijetím jste schopni prožívat všechny plynoucí proudy Stvořitele a jeho celý síťový systém a hojnost přítomnosti. Udržuji vibraci jednoty, protože vím, že to může vašemu bytí přinést potěšení a dokonalé štěstí, které si přejete prožívat. Dokážete-li si představit Stvořitele jako nekonečný a expanzivní proud výživy, jakmile se na tento proud napojíte, budete schopni dovolit, aby výživa věčně proudila skrze vaši bytost, a nikdy už nebudete čekat nebo potřebovat nic jiného, abyste podpořili své bytí, protože vše, co žádáte, bude přirozeně proudit vaší bytostí.  

 

Moje touha vytvořit jednotu je také spojená s přinesením aspektů Stvořitele spolu do sjednocení a harmonie. Jste si vědomi prasklin a oddělení, která se na Zemi vyskytují, ale toto se také vyskytuje ve Stvořitelově vesmíru, jsme všechny aspekty Stvořitele, všichni si přejeme porozumět, učit se a růst, což někdy znamená, že se může objevit určitý aspekt nerovnováhy, aby mohla panovat rovnováha. Nerovnováha se často projevuje strachem, zejména strachem z neznámého, neidentifikovatelného a cizího. Strach se může projevit z důvodu pocitu nejistoty, malé podpory nebo nedostatku kontroly. S vibrací jednoty jste schopni vymazat všechny tyto pocity, existující v lásce, ve vibraci lásky, dokonce i když jste sami ve svém prožívání nebo realitě. Spojení s neznámými energiemi nebo vstoupení do nich nebo neznámé prožitky častokrát způsobí, že osoba spustí strach nebo stáhne svoji pozornost ignorováním své božské energetické přítomnosti v sobě. Na desátém paprsku světla v této současné době Nanebevzetí pomáhám mnohým duším inkarnovat se na Zemi a vnitřních rovinách, aby překonaly svůj strach z neznámého, cizího a neidentifikovatelného ve spojení se Stvořitelem. Cítím, že je velmi cenné zaměřit se na toto téma, zejména, když mnoho lidí je žádáno vtělit vše, co je Stvořitel, aby sloužili svému procesu nanebevzetí.

 

Pravdou je, že my všichni nejsme schopni uvědomovat si Stvořitele úplně, zejména pokud jsme ve fyzickém těle a prožíváte fasádu oddělení. Stvořitel, pokud ho sledujete svojí myslí nebo svým intelektem, je neznámou energií a vibrací, kterou lze těžko interpretovat nebo dokonce vyjádřit slovy, aby se projevilo vysvětlení. Stvořitel se jeví jako neznámý, cizí a nedefinovatelný a dokonce je něco ve vás, co vás žene hledat bližší spojení se Stvořitelem, dokonce, když si nejste zcela jistí tím, s čím se spojujete. Můžete si v mysli vytvořit osobní obrázek nebo vysvětlení, abyste se zaměřili na Stvořitele a dali mu osobnost, dokonce i když zde žádná osobnost přítomná není. Osobní popis nemůže obsáhnout celou pravdu, ale nabízí vám zdroj vedení a soustředěný záměr se na něj koncentrovat. V realitě, kdy vše má tvar, nálepku a účel, může být nemyslitelné, že nějaký zdroj energie, který nemá z tohoto všeho nic, by mohl být vaší originální podstatou, vaší pravdou a toho, co se z ní odvozuje. Říkáme vám, že vše, co prožíváte, jakkoliv je to pevné, je zrcadlo a výtvor z vaší bytosti, realita je tudíž iluzí. Namísto toho vás žádáme, abyste se zaměřili na něco, co nemůžete uchopit, skutečně pochopit nebo kategorizovat. Po pravdě řečeno, toto je klíč k prožívání a rezonanci a jednoty se Stvořitelem, je to chvíle odevzdání.

 

Dokážete-li si představit, že se držíte a opravdově věříte ve vše, co je vaše pevná a fyzická realita, ale rozhodnete se nadechnout se zhluboka a při výdechu nechat odeznít spojení s vaší realitou, dovolíte si odevzdat se. V okamžiku před odevzdáním můžete pociťovat strach z neznámého. V okamžiku, když dýcháte skrze strach a přijímáte proces odevzdávání se, najdete mír. Víra v neznámé sama o sobě je iluze; znáte vibraci Stvořitele více než jste ve své fyzické realitě. Strach z neznámého je jen výsledkem nedůvěry ve stálou a věčnou podporu Stvořitele. Pokud věříte, že Stvořitel je ve vás a neustále vás podporuje, pak už nebudete mít potřebu spouštět strach, protože jste si vědomi a máte hlubokou znalost toho, že jste neustále podporováni ve všem a všemi způsoby. Je to vaše víra ve fyzickou realitu a váš nedostatek důvěry ve Stvořitele, který je příčinou strachu z neznámého. Možná zjistíte, že podobné strachy se projevují ve vašich fyzických zážitcích, to vám pomáhá v překonání strachu z odevzdání Stvořiteli a všemu, co Stvořitel je.

 

Dovolte si pozorovat svoji realitu; bojíte se změny, nedůvěřujete lidem, cítíte, že potřebujete mít svoji realitu pod kontrolou, nejste schopni otevřít svoji mysl existenci (bytí), které je něco více než Země? Pozorujte své malé strachy ve svém každodenním životě a jednou zjistíte, že vám dají možnost odevzdat se Stvořiteli, což je ve skutečnosti uvědomit si a přijmout, že jste vždy byli podporováni a věčně podporováni budete.

 

Odevzdat se znamená přijmout, že jste vždy byli podporováni.

 

Uvědomění si Stvořitele jako lásky je nejsnazším způsobem vidět Stvořitele.

 

Mnoho lidí se obává lásky, protože to znovu znamená věřit téměř nadpozemsky něčemu, co nelze být určeno, uchopeno nebo vzato do rukou. Jsou to změny vašeho bytí a rozšíření nebo svobody, které můžete zažívat, které zapínají strach, tedy prožitek není pod kontrolou. Jste připraveni zjistit, že jste nikdy neměli kontrolu nad svojí realitou a zážitky, a přece jste vždy byli tvůrci své reality a prožitků? Kontrola a tvorba jsou různé vyjádření, pokud něco kontrolujete, omezujete to a věříte, že máte nejlepší znalosti. Když tvoříte, projevujete/manifestujete z energie, podstaty, pravdy uvnitř své bytosti, spojeni s volně proudícím proudem Stvořitelovi vibrace a hojnosti, která je vám vždy poskytována a nikdy nebude vzata zpět. Je důležité uvědomit si, že pokud máte strach pustit věci zpod kontroly nebo máte strach z neznámých změn, které mohou nastat, pokud můžete/dokážete sami sobě dovolit žít v Lásce Stvořitele a žít jako Láska Stvořitele, pak láska je vše, co přitahujete a vytváříte, prožívajíc stále větší lásku uvnitř své bytosti a realita se stane nevyhnutelná. Jak se tato láska projevuje je možná neznámé, ale stává se vzrušující cestou nádherných prožitků, jste vedeni a podporováni v každém okamžiku své reality.

 

Je na čase rozpustit iluze strachu a oddělení, protože vám již déle neslouží, protože pokračujete v přijímání všeho, co je Stvořitel. Přála bych si vás pozvat, abychom se spojili v meditaci nebo ve stavu hlubokého spánku v ašrámu desátého paprsku na vnitřních rovinách, abych vás podpořila v rozpouštění strachu z neznámého, změny a odevzdání a jiných strachů spojených s jednotou se Stvořitelem. Nyní je čas dovolit sami sobě největší dar bytí v jednom se Stvořitelem každým dechem, který nadechujete a vydechujete. Jednoduše udržte záměr před tím, než budete meditovat nebo než půjdete spát tím, že řeknete:

 

"Lady Vesso Andromedo, vyzývám tvoji podporu a přítomnost, jakož i podporu i přítomnost desátého paprsku světla, prosím, pracuj s mojí energií, protože umožníš svému světlu a světlu desátého paprsku proudit přes mé bytí a skrze něj, a rozpouštět, léčit a uvolňovat strachy z neznámého, změny a odevzdání a všech dalších strachů spojenými s jednotou se Stvořitelem. Přijímám jako dar od sebe realitu bytí v jednotě se Stvořitelem s každým dechem, který vdechuji a vydechuji. Děkuji."

 

Umožněte si nějakou dobu prožívat energie, pozorovat posuny a uskutečnění, které mohou pokrývat a zaměřovat se na vaši jednotu se Stvořitelem.

 

Jsem zde, abych vás podpořila v tomto velmi důležitém léčivém procesu.

Lady Vessa Andromeda

 

© Natalie Glasson, https://www.omna.org/Home.html

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Andrea L. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Horoskop na období od 17.6.2013 do 23.6.2013
Bod zlomu aktivován prozřetelností

Konjunkce z minulého týdne (stále trvá) – viz. dole, podpoří Černá Luna v Raku a tím aspekt dostává vliv osudovosti.

Jupiter miluje pravdu a je posílen Sluncem. Proto je mnoho věcí „osvětleno“ a tím se vše dostává do jasnosti: to, co již „dozrálo“. Přichází velmi důležitá doba – bod zlomu, který působí v plné síle od 20.6. – 28.6. 2013.

Jinak osudové období působí od 8. 6. – do 31. 8, v této době je zásadně postavena Černá Luna – karma. Jestli pozitivně nebo negativně, to je otázka individuální. Někdo bude sklízet, vlastně všichni budou sklízet plody nebo „splácet“ dluhy a to nejen finanční. Z pohledu kolektivního vědomí přichází doba očisty – taková regrese, která pomůže se zbavit bloků, omezení, falešných přesvědčení a lidí, kteří škodí a vyneseny budou poklady Duše a lidí.

Letní slunovrat nastává 21. 6. 2013 v 6 hodin 18 minut. Slunovrat sám o sobě je změnou energií a změnou směru.

Tím, že v této době je Slunce, které vstupuje do Raka, v konjunkci s Černou Lunou a Jupiterem, zvyšuje se síla slunovratu. Přichází vyrovnání, „udělání“ pořádku vyšší mocí. Ten, kdo si zasloužil, bude mu pomoženo, třeba tím, že potká lidi, kteří mu podají pomocnou ruku a zavedou ho na správnou cestu. Někdo jiný se dostane ke své síle, dotknete se vlastní podstaty Duše, svých darů. A ti, kteří podlehli nečestným praktikám a chtění svého ega, zaplatí a budou muset vyrovnat své prohřešky na všech úrovních. Je důležité si uvědomit, že vše probíhá na několika úrovních: materiální, mentální, duševní a duchovní. Záleží, na jaké úrovni člověk stojí. Podle toho se dopad propojí – jak pozitivní tak negativní.

Konjunkce Slunce a Černé Luny vytváří harmonický trigon k Neptunu a Saturnu.
To značí projevení milosti, Kristovo vědomí a Saturn podporuje zralost a dlouhodobost. Vše, co se v této době vytvoří, je dlouhodobé, přináší stabilitu a hlubokou proměnu. Vytváří se Velký trigon (vodní).

Černá Luna v harmonii se Saturnem ukazuje, že vše, co není v řádu a respektování pravidel, bude potrestáno. Takže stačí malé překročení a přijde trest. Pokud vám dříve nějaké to malé překročení prošlo, tak věřte, že v této době hned přijde důsledek. Zároveň pod drobnohledem jsou autority. Objeví se nedostatky zubů a kostí.

Potenciál, který lze v horoskopu spatřit, se ani nedá vyložit v lidských slovech. Léto bude zásadní a v září se tento vliv vyjasní – ujasní, projde hmotou – dolehne potřeba se rozhodnout, aby mohlo být odloženo…

PS: Je zajímavé, že hned po vstupu Černé Luny do Raka se objevil ženský aspekt v negativní polaritě. Žena, která zneužívá svou moc a skrytě ovládá a manipuluje. Tím ale očerňuje důvěryhodnost žen na vysokých pozicích, kdy osobní emoce ovládají jejich práci. A tím posiluje tvrzení, že ženy nemohou „vládnout“.

Právě v období Černé Luny v Raku ženy, které „dělají ženám ostudu“, se odhalí a pravda bude vyjevena. Aby byla zachována rovnováha, objeví se i druhý ženský aspekt plný moudrosti, laskavosti a čistoty. Projeví se čistý a duchovní ženský aspekt. Oba aspekty máme v sobě, umíme být pozitivní ženy a umíme být i mrchy. A pokud ženy neuznají tyto dvě složky v sobě, nemohou najít ženskou harmonii a budou v životě nuceny projevit „ženu mrchu“.

Přeji vám prozřetelný týden. Nel

Zdroj: https://www.astrologiepetranel.cz/

 

Horoskop na období od 10.6.2013 do 16.6.2013
Přichází doba naděje

 

Velký vodní trigon se během čtvrtka 13. 6. rozpustí. Během tohoto týdne se naplňuje konjunkce Slunce s Jupiterem v Blížencích a potrvá do 20.6.

Je to „nejšťastnější“ spojení – Jupiter je planeta štěstí, hojnosti, naplnění, optimismu, naděje, víry, pravdy a duchaplnosti. Ve spojení se Sluncem se vše prozařuje, prosvětluje a rozšiřuje.


Samozřejmě má to i druhou polaritu a to sklon k přehánění, k velikášství, k velkým slovům a k velkým slibům. Opatrně na velká očekávání. Vzhledem k tomu, že konjunkci neozařuje žádný negativní aspekt od jiných planet, projeví se konjunkce v pozitivním vlivu.
Objeví se „zásahy“ štěstí, pochopení, nového uvědomění a možnosti řešení. Buďte otevření a bude vám pomáháno…


Abych nevytvářela velká slova a sliby, která by ve vás vytvořila očekávání, bude to k této konjunkci vše.

Trochu nás ještě pozlobí únava a apatie. Pozvolna se to již bude uvolňovat a právě konjunkce Slunce a Jupitera převezme „velení“, kdy optimistické pocity překonají únavu a apatii.
Záleží, kolik radosti si necháte vstoupit do života.

Venuše v Raku v kvadratuře s Uranem ukazuje na nečekané výkyvy v lásce, změny, nová poznání, rozhodnutí a nové postoje v partnerství, která překvapí.

 

 

 

 

Astrolog Messany dává současné vládě půl roku. A potom...

 

18.11.2012

Astrolog Petr Messany dokázal odhadnout i politické události vypadající zcela nepravděpodobně. Nyní vyjevil pro ParlamentníListy.cz politickou prognózu příštího roku. Podle něj bude rok 2013 v politice zlomový. V jeho polovině prý dojde ke konci současného společenského konsensu a odchodu značné části politické reprezentace.

 

 

 

Astrolog Petr Messany dokázal pro ParlamentníListy.cz předpovědět i nepředpokládané zvraty naší pestré politické situace. V červnu 2011 by nikoho nenapadlo, že Víta Bártu, který právě ustál „vzpouru“ bestie Kristýny Kočí, za rok úspěšně podrazí Karolína Peake. A přece Messany tehdy pro ParlamentníListy.cz věštil budoucnost superguru Věcí veřejných takto:

„Podle horoskopu, který této straně vychází pro nejbližší období, je však pro véčkaře nebezpečím i jejich nová předsedkyně poslaneckého klubu Karolína Peake. Hvězdy na ní ukazují jako na možnou nebezpečnou figuru véčkařů. Pokud je můj výklad správný, mohla by být osobou, která je schopná kvůli cíli jít takzvaně přes mrtvoly. A v tom spočívá to nebezpečí,“ varoval tehdy Víta Bártu astrolog, který v minulosti pracoval pro řadu politiků.

Potápějící se loď, z které všichni bezhlavě utíkají

Současnou situaci astrolog přirovnal k potápějící se lodi, ze které všichni bezhlavě utíkají a snaží se zachránit sami sebe. „Společenská situace už je neudržitelná a nejspíš se z ní již nemůže vyklubat nic rozumného,“ obává se Messany.

Podle něj už v politické reprezentaci vládne snaha zachránit hlavně sebe samotného. Zatímco ještě před rokem mezi politiky existovala určitá snaha o dohodu, teď však jednoznačně jede každý sám na sebe. A tato situace prý nemůže v politice vydržet dlouho.

 

Podle astrologa se ještě nějakou dobu může současná situace držet, ale po určité době nastane krach současného systému v podstatě klidného soužití politické reprezentace a obyvatelstva. Nebude to však prý mít podobu nějaké krvavé revoluce. Spíše se bude jednat o sabotování státu a snahu postarat se o sebe na jeho úkor.

„Lidé si uvědomí, že si své věci musí obstarat sami, jinak je ta celospolečenská situace sešrotuje,“ odhaduje. To prý může mít fatální důsledky. „Podnikatelé začnou podvádět. Ta aféra s tím metanolem byl jenom začátek,“ varuje astrolog.

Ti, co mají na současné situaci podíl, se vyvléknou

Podle něj ti, co na této situaci mají největší podíl, tak to už dávno pochopili a ze zodpovědnosti se vyvléknou. Messany v této souvislosti výslovně jmenoval muže jménem „Íčko“.

Hvězdář Messany odhaduje, že současná situace by se mohla držet ještě zhruba půl roku. V lednu rozpad systému trochu zpomalí prezidentská volba, díky které lidé získají určitou naději, která však vyprchá. V létě se proto dá čekat rozpad systému.

V důsledku toho se lidé mohou začít naprosto nevyzpytatelně upínat k různým více či méně pochybným autoritám. „V létě přijdou noví lidé,“ slibuje astrolog. „Ochutnávku“ takové volby jsme podle něj mohli vidět v letošních krajských volbách ve Zlínském kraji, kde lidé vykroužkovali z posledního místa až do čela kandidátky Františka Čubu. „On vrátil lidem povědomí, že lze něco dokázat,“ myslí si hvězdář.

Chemik radši sám odejde

Reakce politiků na tuto novou společenskou situaci podle něj bude různorodá. Někteří pochopí, že jejich role skončila, a stáhnou se. Jako příklad takového jednání vidí ministra financí Miroslava Kalouska. Ten si prý nepochybně je vědom, že jeho role končí.

„On je chemik a lidi vnímá jako chemické prvky, se kterými dělá pokusy,“ ohodnotil astrolog „reformního bouráka“ současné vlády. „A s chemií se dají dělat úžasné věci, ale také pěkné prasárny,“ varoval astrolog, který je sám původní profesí chemikem.

Kalouska prý jeho profese poznamenala tak, že jeho vize a představy nejsou koncipovány podle reálných potřeb a možností české společnosti, ale spíše podle univerzálnějších představ nadnárodních institucí. A tyto pokusy mu však překvapivě vycházejí.

I vicepremiérka Karolína Peake, kterou kdysi pro ParlamentníListy.cz diagnostikoval jako ambiciózní nebezpečí pro Víta Bártu, si podle něj racionálně uvědomuje, že dosáhla svého vrcholu a nyní se jako inteligentní žena připravuje na případný pád.

I John prozíravě opouští palubu potápějící se lodi

Rovněž třeba Radek John prý pochopil, že jej v politice žádné štěstí nečeká a že své dovednosti a poznatky lépe zužitkuje jako novinář. I on podle Messanyho patří mezi ty, kteří prozíravě opouštějí palubu.

„Ti lidé se připravují, že skončí. A výsledek bude překvapující pro celou společnost,“ odhaduje tajemně Petr Messany.

 

Zdroj:
https://www.parlamentnilisty.cz/parlament/vlada/Astrolog-Messany-dava-soucasne-vlade-pul-roku-A-potom-253970

 

 

 

 

Astrolog pro rok 2012: Stereotypy finančních diktátorů budou rozbity

1.1.2012

Pohledy a výhledy pro rok 2012 mají jedno společné. Žádný z nich neslibuje růžový rok plný optimismu. Okolnosti politického i ekonomického vývoje v Česku i ve světě přehlížet nejde, a tak chtě nechtě musí i nejvíce pozitivně naladění jedinci připustit, že tento rok bude náročný. ParlamentníListy.cz se zeptaly astrologa Petra Messanyho na to, zda třeba hvězdy nemají nějaké příznivější zprávy.

 

Astrolog Petr Messany hned v úvodu připomněl, že dříve, než se rozeběhne rozhled na dané téma, tak je třeba  podat trochu informací, jak se na astrologii vůbec dívat a co od ní lze očekávat.

„Astrologie je kulturní souputník člověka od doby co si uvědomil, že žije podle chronometru přírody. Střídáním nebeských těles na obloze (den, noc) začalo prvé uvědomění, že je tu řád, který je nutno dodržovat k přežití člověka. Astrologie je filozofie přírody, není to bezduché věštění budoucnosti. To co se prezentuje v novinách a časopisech jako předpověď hvězd není astrologie, ale umělý výklad přání a touhy nerozhodných lidí. Máme před sebou rok 2012, rok obestřený mnoha legendami a záhadami. Ano, jde o konec věků dle mayského kalendáře, ale nikam zeměkoule nespadne, ani neuletí do vesmíru, přesto se budou asi dít věci prapodivné,“ nastínil Petr Messany svoji  vizi pro čtenáře ParlamentníchListů.cz.

 A připomněl, že morální a duchovní propad společnosti je zřetelně  znát již nyní.  

Rozbijí se stereotypy diktátorů

Zlom má začít začátkem věku nového, prý od 21.12.2012.  Dojde totiž k rozbití stereotypů finančně mocných a globalizačních diktátorů. Planeta se k této restrikci již připravuje několik let. Od roku 1995 se rodí čím dále více tak zvaných indigových, křišťálových a duhových dětí, které budou zachraňovat naší planetu. Dokonce i genetici objevili nějaký nový přílepek v genetickém řetězci u tohoto nově se rodícího pokolení. Bude to generace s novými, a snad lepšími ideály. Již nyní vidíme ve světě snahu o plošné zlepšení sociálních podmínek života,“ pokračuje dál astrolog ve svých prognozách z hvězd.

Protože však vychází z toho, že ParlamentníListy.cz jsou politickým webem a je tedy důležité směřovat předpověď i z pohledu možného vývoje a sledu událostí v politice, nenechal ani tuto důležitou oblast stranou zájmu či zahalenou tajemstvím.

Kalousek a John jsou střelci

„Vrátíme-li se do našeho všedního žití, musíme začít u naší vlády. Ona řeší vše na úkor těch nejchudších, protože zde to jde velmi lehce, stačí nařízení, nebo nový zákon. Vláda prozatím nemá ve hvězdičkách žádný propad, až na malé přesuny, škatulata hýbejte se, tak nikdo nemusí přijít o křesla a prebendy. Naopak premiér Nečas má sice klikatou, ale stále pozitivní cestu vpřed. Ministr Kalousek a e předseda VV John jsou Střelci a od jara se budou přetahovat o Jupitera, planetu štěstí, se znamením Blíženců. Je zde velké nebezpečí, že ekonomičtí diktátoři mají snahu strhnou pozornost na sebe vybudováním takové strany, která bude slibovat práci a sociální jistoty. Vedení státu má být podle nich, jako prosperující podnik. Zde potom ale hrozí, že to sklouzne do modelu hitlerovského nacionálního Německa. Stát totiž potřebuje nejen finance, ale i kulturu, vědecké zázemí a demokratické myšlení lidí. Toto vše dokáže trojkoalice, protože i když je jako třínožka s jednou nohou kratší, přesto se nekýve. Proto stabilita vlády i přes houpavé vlny přečká jaro i léto a teprve na podzim mohou přijít falešné podněty a klamavé reklamy na lepší zítřky,“ vidí v budoucnosti Čechů v roce 2012 Messany.

Upozorňuje však i na další riziko – a za něj považuje bující  islám.

Konec světa nebude, nečekejte ani pád režimů

„Ten (islám) má zachycené drápky v západní Evropě a bude se snažit nám Evropanům diktovat jejich zákony šaria. Záleží na těch státech, kde žijí dvě, nebo již tři generace přistěhovalců, jak jim budou ustupovat. Toto nebezpečí je nezvratné,“ varuje astrolog.

A vrací se ve své předpovědi k proklamovanému konci světa.  Podle něj nebude. A ani se nezmění režimy.

„Nezmění, pouze se bude stále něco zvolna upravovat. Společensko-kulturní změny se budou vyjasňovat a přesouvat až do roku 2023. Bude lépe? Optimisté říkají ano a pesimisté jim tiše závidí a doufají v skrytu duše, že se to přeci jen povede. Vánoce 2012 budou totiž  pro každého z nás vesmírným svátkem,“  slibuje pro čtenáře ParlamentníchListů.cz astrolog.

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Astrolog-pro-rok-2012-Stereotypy-financnich-diktatoru-budou-rozbity-217247

 

 

—————

Zpět