Milí přátelé, - 19.11.2014

19.11.2014 14:24

Milí přátelé,

Mistr Hilarion v tomto týdnu se zabývá mj. otázkou vyváženosti ve vztahu k dosud neočištěným vzorcům, které v nás sídlí. A ať již hovoří o kterékoliv problematice procesu růstu a transformace osobnosti lidského bytí, odpověď či řešení je jednoznačné: vždy je řešení láska, soucit, pochopení, odpouštění.Ale odpuštění i sám sobě, které bývá, jak víme, často dosti těžké. A také vyjasňuje jak dosáhnout skutečného, kvalitnějšího podrobení se vůli boží a vlastně tím i lepšího zvládnutí ega. Pochopitelně, nezapomíná připomínat nutnou potřebu umět si dopřát odpočinek, relaxaci.

V tomto týdnu přinášíme velmi aktuální a potřebné poselství Kryona. Je k tématu, které je mezi lidmi velmi diskutované. Je o současném chaosu, jeho příčinách, jeho pozadí. Je to o tom, zda se Světlo na planetě "zachytilo" a rozvíjí. A co je důležité, Kryon je zde poněkud konkrétnější a některé skutečnosti nazývá pravým jménem, např., Ebola. Jiné naznačuje a každý si jistě doplní o čem mluví. Toto poselství, které přináší více Světla do zmatených myslí mnoha lidí, kteří se v tom mumraji událostí špatně orientují, se nazývá "Odhalení temnoty" a Lee Carroll ho přijal od Kryona ve Philadelphii, nedávno, 11.10. 2014. Každý si jistě vše a rád přečte sám, proto již jen jedinou větu. Aby bylo možné všechnu temnotu, zlo, nepravosti, disharmonie atd. na planetě vyřešit, je potřebné, přímo nutné, aby vystoupila, aby se ukázala. Tak jako v naších individuálních životech, kdy je třeba, aby se naše negativní energie, vzorce, kódy, projevily, ukázaly a my je pak čistíme, tak právě tak i v globálním měřítku to je stejné, ale je třeba zachovat klid, rozvahu a nepopadnout emocím strachu, když se tyto síly na veřejnosti ukážou.

Dnes také další pravidelné,měsíční, poselství AA Michaela, které přijala Ronna Herman a které má název „Stáhněte si svůj nový Boží plán“. A i z tohoto důvodu, vytváření nového  Božího plánu se AA Michael zabývá více aspekty duchovní cesty jednotlivce. Rozebírá je a zdůrazňuje ty nejpodstatnější rysy každého takového aspektu. Za všechno, co uvádí bych uvedl a podtrhnul dva aspekty (ne, že by ostatní nebylo důležité. Je a ve své celistvosti to vytváří silnou, moudrou, osvícenou Lidskou bytost.): Prvním je schopnost a potřeba být si vědom, že jsem spolutvůrce reality a jsem odpovědný / spoluodpovědný za to, co žiju. A pak další aspekt je schopnost být stále, zvl. při přijímání rozhodnutí, v přítomném okamžiku. Je to jediná doba, kdy máme přístup ke své Božské tvořivé síle.

Velmi pěkné i užitečné poselství Matky Marie a Marie Magdaleny přijala Natalie Glasson. Má název "Diskuse o podpůrných krocích na rozpuštění strachu a nemoci". Skvělé poselství jednak o problematice integrace duše s aspekty jemnohmotných těl, o strachu a odpoutání se od jeho tvorby, o přijetí a používání své síly, o tvoření vlastní reality a o významu lásky v tom to procesu. V závěru upozorňuje, spíše varuje před použitím nějakých manipulací, jelikož se to obrátí proti autorovi a druzí s ním budou manipulovat.

A po několika úžasných poselstvích následuje část, kterou uvádím svým níže prezentovaným krátkým článkem, kde jsem propojil sdělení a upozornění Kryona, které dříve již předal a občasně k tématu předává dál s aktuálně se odehrávající situací, událostmi. Do jisté míry věc navazuje také na výše uváděné Kryonovo poselství.

Od Kryona dostáváme velké množství hlubokých pravd, doporučení i návodů. Kdo chce, kdo to správně slyší, ten ví, jaká tohle je pravda. Vždyť již před téměř 2.000 lety i Ježíš lidem říkával ...Kdo chceš slyšet uslyšíš, kdo chceš vidět, uvidíš. A takto je to i s Kryonovými sděleními. A každý kdo si to uvědomuje jistě i dělá vše pro to, aby toto moudré poznání vnesl do svého života, aby jeho život začal nabírat směr k vyšší harmonii, kvalitnějšímu zdraví, delšímu životu a k uvědomování si své role tvůrce, jak na individuální úrovni, tak i na té globální.

A v jednom z letošních poselství, bylo to 24.8. v Columbusu (Ohio) s názvem "Věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být", které zatím ještě nebylo přeloženo (ale bude) Kryon říká:
" ... Uvidíte, jak mnohé televizní stanice (a jiná média) přicházejí o své diváky... Chcete-li někoho přemoci - nepřítele, který se vás snaží zničit, nebuďte jako on - nebuďte zlostní, násilní, nezabíjejte... ale buďte chytří - přestaňte ho podporovat. Obraťte se k němu zády. Nevěnujte mu pozornost, energii ani peníze. Někteří namítají: "Je stále mnoho těch, kteří budou financovat násilí a agresi." Není to tak, drazí. V momentě, kdy přestanete sledovat média, která šíří takto negativní věci, klesne jim sledovanost. A díky ní oni fungují. Když klesne sledovanost, nebudou mít ani inzerenty. A pak velmi jednoduše zaniknou... Možná to v tuto chvíli vypadá nevěrohodně, ale je to tak. A vy to uvidíte."

Proč to uvádím. Jednak víte, že mnohé duchovní bytosti, ale také Plejáďané, nám neustále říkají, abychom nesledovali média (hlavního proudu), abychom ničemu nevěřili, co se tam uvádí, protože se tak vystavujeme programování ve prospěch vlastníků těchto médií, kteří jsou hluboce, i se svými zájmy, v pozadí. Nu, lidé ale média sledují. Jsou na to zvyklí. Mají to naprogramováno, že si kupují ten či onen deník, nebo sledují jeho internetovou mutaci či si zapnou "telku", když přijdou domů a sledují TV zpravodajství apod. A prostě, tato varování více méně, většinou, zůstávají na papíře, až na výjimky, jistě. Děje se to, ale není to, zatím, masové. A tak přichází, jak by se řeklo, pomoc shůry. Ale nejde o nic mystického, prostě, tak jak se rozšiřuje lidské globální vědomí, jak se zvětšuje podíl Světla na planetě, tak to generuje události v různých oblastech lidského a společenského života.

Před nedávnem vystoupil z ulity mlčení jeden německý novinář, jmenuje se Udo Ulfkotte, přední žurnalista ze známého německého deníku FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung, což jsou jedny z největších novin v NSR. Napsal knihu "Koupení žurnalisté", v níž odhalil pozadí vzniku zpráv. Odhalil jak jsou světové události v médiích manipulované ve prospěch zájmové strany, což jsou v pozadí se vyskytující vlastníci médií resp. vlastníci nejvýznamnějších bank a podniků na světě, vč. americké centrální banky a jejichž zájmy prosazuje před veřejností us vláda a její tajná služba CIA. Uvadl, že mnohé tyto zprávy, které němečtí žurnalisté podepisují a uvádějí (a evidentní je, že nejen němečtí), ani sami nepsali, ale vydali je tak, jak byly v kancelářích CIA sestaveny. Článek k tomu uvádějící bližší informace má název "Udo Ulfkotte - Média jsou ovládána ve prospěch USA, píší na zakázku" a také, pro dokreslení situace článek "Doznání, které „kupodivu“ zapadlo".

A jak tohle souvisí s tím, co říkal Kryon a s tím, co píšu, s tou zmínkou o pomoci shůry? Tak, že následně po tomto odhalení, vznikla v Německu velká vlna nespokojenosti (neboli prozření) a v důsledku toho, Němci přestaly kupovat mnohé deníky a časopisy a jim skutečně výrazně poklesly průjmy, což ohrožuje jejich existenci...!!!!!  Kryon prostě měl a má pravdu!!!   K této záležitosti přidávám článek "P.C. Roberts - Němci už nevěří mainstreanovým novinářům placených CIA. Odhalí se i čeští presstituti?"

A v návaznosti na to, možná vás v této souvislosti bude zajímat, že, vzhledem k manipulačnímu, jednostrannému charakteru zpráv vysílaných na ČT 1a 24 byla iniciována petice za "Odvolání generálního ředitele České televize, ing. Petra Dvořáka". Pokud byste se chtěli přidat a podpořit hnutí za očistu českých médií, především těch veřejnoprávních v první řadě, petice je ZDE 

Astroložka Petra Nel velmi pěkným způsobem vyjasnila hlavní body tohoto týdne ve svém pravidelném výkladu.

A na závěr si užijte chvíle krásy a jistě také ohromení z úžasného hlasu a kvalitního podání písní malou, 8letou norskou dívkou Angeliny Jordan, která v letošním roce vyhrála norskou talentovou soutěž.

V první klipu si můžete poslechnout jak zpívá skladbu Faanka Sinatry Fly Me To The Moon, posuňte si ale posuvník na čas 1:40, pokud nechcete poslouchat rozhovor s ní.
Angelina Jordan - Fly Me To The Moon

V dalším klipu zpívá skladbu George Gerschwina, Summertime
Angelina Jordan sings Summertime

V pomdělí, 17.1. se konala oznámená "Úplňková" meditace v Aurasomě s Evou Puklovou. Záznam je, pošlu vám ho, ale byl problém s úložnou, tak abych mail již dále nezdržoval, posílám nyní bez a záznam pošlu jakmile se to dořeší.

Přeji krásné dny
Láďa

 

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 16.11. 2014 – 23.11. 2014

Milovaní,
každý z vás prochází procesem sebehodnocení a přehodnocování. Díváte se na všechny vzorce - jako jsou závislosti a hodnotíte, které je třeba nahradit něčím, co je pro cestu, po které kráčíte, prospěšnější. Ve všem se jedná o otázku vyváženosti, a ne o potřebu vzdát se něčeho, co vám činí potěšení, když se tomu příležitostně oddáváte. Jenom si buďte vědomi, že v sobě máte dostatek nadhledu, abyste se toho vzdali, když nastane čas. Dávky energií způsobují, že se na povrch dostávají oblasti, na které jste se zrovna nechtěli až tak objektivně podívat. V těchto případech je odpovědí láska, pochopení a soucit pro potřeby, které chtějí být uznány a zpracovány - jako jsou kategorie: co je správné/špatné, posuzování/kritika, obviňování/zostouzení, to všechno je lidské „nálepkování“, které se stalo součástí vašeho myšlení od dob, kdy jste přišli na tento svět jako nevinné dítě, s otevřenýma očima, které je připraveno zažívat všechny zázraky života na této planetě ve všech jeho mnoha obměnách.  

Perspektiva, že se vzdáte těch věcí, které vám překáží na cestě k plné integraci s vyššími aspekty, je skličující. Nejvíc vám pomůže, když si budete představovat cíl:  t.j. to, co si přejete zažívat. Můžete to dělat mnohokrát za den. Jak pokračujete ve zvládání prvků obsahujících lidské zkušenosti, pomůže vám to připomenout si vyšší záměr. Když pracujete na zjemňování duality, nedovolte, aby se úkol stal natolik tíživý, že byste ztratili vaše záměry. Udělejte si čas na časté přestávky, kterými budete prokládat vaše oddané úsilí, a pořádně je využijte. Když to uděláte, vrátíte se k tomu osvěženi, oživeni, a regenerováni, naplněni obnoveným nadšením a vášní pro své projekty a cíle. Oheň ve vás, který má snahu pozvedávat ducha tvoření, opět jasně plápolá a pohání vás vpřed ve vaší vznešené snaze o hledání vyššího smyslu života.

Radujte se  z přínosu všeho, co jste vytvořili a užívejte si to. Víte, že můžete toho vytvořit více a naučili jste se dávat, a nyní se učíte přijímat a udržovat proud energie v pohybu, napříč  vašim životem. Oceňujte vše, co jste do svého života manifestovali a snažte se být s tím vším v rovnováze. Oslavujte život a všechen jeho nekonečný potenciál, který vám přináší každý nový den v podobě zázraků, které jste dostali. Máte vše, co potřebujete k tomu, abyste byli šťastni a naplněni,  a vždy je na vaší cestě kupředu více možností. Pouze se potřebujete podívat z odlišného úhlu  a z jiné perspektivy, abyste objevili nové možnosti vašeho života. Když otevřete vaši mysl a srdce, uvidíte neomezený potenciál, který ve vás přebývá. 

Dalším krokem na vaší cestě je, abyste podrobili vaši lidskou vůli vůli Boží tím, že víc otevřete vaše srdce. Věřte všemu, co se před vám otevírá, přestože prožíváte  různé emoční a fyzické pocity. Dovolte vesmíru, aby o vás pečoval a podporoval vás a pociťujte, že přes vás proudí jeho milující energie a obklopuje vás. Pozorujte své názory a slova, která říkáte a co si o sobě myslíte. Zaměřte se na to, abyste si z toho  udělali vašeho největšího spojence a přítele. Buďte k sobě tak laskaví a plni odpuštění, jak jste k druhým, kteří také procházejí svými začátečnickými zkušenostmi. Být bytostí, která je zde na Zemi, aby pomáhala druhým, milující sebe samu se soucitem a  podporou,  je jedna z největších lekcí duše na cestě ve fyzické inkarnaci. Pokud nejsou naplněny vaše vlastní potřeby, je nanejvýš obtížné sloužit druhým.

Jak propouštíte vše, co vám již neslouží a nenaplňuje vás, vytváříte prostor pro to, abyste probudili vaše vnitřní schopnosti, nadání a sílu. Když si je uvědomíte, naciťte se do nich a začněte je zkoumat a používat. Dovolte vašemu vnitřnímu světlu a dobrotě, aby svítily,  když se vynoří do vědomí vaše vnitřní poklady a dary ducha. Dávky energií pomáhají tomuto procesu odhalování toho, co je ve vás skryto. Je důležité, abyste zůstali uzemněni a  čistí. Udržujte váš každodenní život tak jednoduchý a přehledný, jak jen to je možné a dopřejte si odpočinek.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion 

 

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 

 

Odhalení temnoty

Tento živý channeling byl přijat ve Philadelphii

11. října 2014

 

 

Zdravím vás drazí. Jsem Kryon z magnetické služby.

V třídimenzionálním světě jste na setkání, sedíte v křesle (Kryon má na mysli posluchače v obecenstvu). Vaše realita je, že jste zde a nasloucháte. Další naslouchají záznamu jinde na planetě, v jiném čase. I pro ně je to kdykoli později TEĎ.

To, co se při našich setkáních děje, je za hranicemi pouhé informace. Jde o „doručení“ - doručení myšlenkových skupin, které představují více, než jen informaci. Chci, abyste to věděli, přijali a pochopili, zatímco se dostáváme k tématu. Když řeknu, že vím, kdo jste, je to vyjádření lásky. Přišli jste na toto místo s očekáváním, že se jen posadíte a budete naslouchat. Ale není to tak, že byste pouze poslouchali. (Dochází zde k multidimenzionální komunikaci, která přináší i energie a „aha momenty“, nejen to, co je vysloveno – pozn. překl.)

Má zpráva je pro staré duše, které jsou v této době na planetě. Týká se tématu odhalení temnoty. Není to temná zpráva. Je to zpráva gratulující a vysvětlující. Snad obsahuje více detailů, než byste si přáli vědět, o věcech, které jste nikdy vědět nechtěli (Kryon se usmívá). Ale nemůžeme toto téma nechat nepovšimnuto. Přistoupíme k němu jemně, tak lehce, jak jen můžeme ve vztahu k pracovníku světla, staré duši na planetě, která se snažila o vysoké vědomí a lásku po většinu svých životů.

Kde začneme? Dívali jste se v poslední době na zprávy? Jsou v nich nějaká překvapení? Pokud řeknete ANO, pak jste v minulosti málo poslouchali. Již dva roky vám říkáme, že překročení mezníku rekalibrace (Kryon hovoří o roku 2012 – pozn.překl.) enormně naruší rovnováhu energií na planetě. Znáte postavu Spravedlnosti s vahami a vyváženými rameny na každé straně? Váhy vypadají trochu jako lékárnické váhy. Jste obeznámeni s touto metaforou. To, co vyjadřuje, je rovnováha s rovnocenným podílem na obou stranách. Chci, abyste si tento obrázek promítli ve své mysli.

Po čtyři tisíce let to nebylo rovnocenné! (Lee se zajíká, tak ho Kryon upozorňuje, ať zpomalí – pozn. překl.) Na jedné misce vah je něco, co bychom nazvali temné vědomí. To na druhé misce nazvěme vědomí světla. Byl bych rád, abyste si všimli, co jsem neřekl. Neřekl jsem, že na jedné straně jsou zlé bytosti, temní duchové, entity. Řekl jsem temné vědomí. Neřekl jsem, že na druhé straně jsou andělé, dévy a skřítci. Řekl jsem vědomí světla. Chci, abyste věděli, jaký je v tom rozdíl.

Podívejme se nyní na váhy tak, jak byly po velmi dlouhou dobu, protože temnota převážila nad světlem. Váhy byly mimo rovnováhu a vy to víte. Představte si tedy nyní tyto váhy, jak jsou vychýlené na stranu. Strana vědomí tmy je „těžká“ a převažuje, kdežto strana vědomí světla není dost silná, nevyrovná tu temnou, není zde žádná rovnováha. Jaká je šance, že byste to změnili? Již 25 let vám říkáme, že rovnováha se postupně mění. Před pětadvaceti lety se poměr začal měnit, světlo se stalo v dobrém slova smyslu „těžší (po Harmonické konvergenci r. 1987 – pozn. překl.). Více kvantových „porcí“ světla, více propojení… rovnováha se změnila a ramena vah se vyrovnala.

Skončila válka, všimli jste si? (Míněn konec studené války a pád „Železné opony“ – pozn. překl.) Všimli jste si, že věci se začaly na planetě zlepšovat? Byly zde státy, které se pokoušely dát dohromady, místo aby se oddělovaly. Staří nepřátelé zavedli jednotnou měnu. Všimli jste si toho? Úplně nový koncept! Váhy se vyrovnaly. Bitva začala. Přišel rok 2012, cyklus precese rovnodennosti se dokončil, začal nový kalendář – dokázali jste to! A my jsme začali hovořit o tom, co bude následovat. Hovořili jsme o setí semínek (Světla) a v každém poselství jsme opakovali, že teď začala bitva.

Rád bych ti něco řekl, pracovníku světla. Když se váhy začaly obracet - a to se stalo, protože nyní, řekl bych, světlo převládá - světlo se nestalo pouze těžší. Něco se stalo s temným vědomím. Museli jste ho osvítit. Vraťme se k vahám. Světlo se nestalo „těžší“, abys mohl nastolit rovnováhu. Stalo se, že světlo rozpustilo temnotu. Proto se váhy začaly měnit. Temnota začala ztrácet svou podstatu, rozumíš? Jak temnota ztrácela podstatu, světlo začalo vyrovnávat poměr ve svůj prospěch. Když se nyní podíváte na váhy – světlo vítězí. Překročili jste mezník.

Před několika týdny jsme v Západní Virginii identifikovali tento mezník (rok 2012) jako bariéru moudrosti. Požádal jsem svého partnera, aby dal speciálně tento channeling ke čtení on-line co nejdřív*. Můžete se tam dočíst, co je to „bariéra moudrosti“, co jsou faktory laskavosti, co jsou tyto věci, které začaly měnit energii vědomí planety. Ale nezapomeňte, co jste udělali vy! Ovlivnili jste temné vědomí, „propíchli“ jste ho! A ono šílí. Propíchli jste ho (jako bublinu – pozn. překl.) a ono šílí. Vzali jste kus světla a omotali jím jejich doupě. A ti v doupěti se snaží přežít. To ale není nová zpráva. Není to nová zpráva.

Říkáme vám to dva roky: Buďte připraveni na temnotu. Nevzdá se bez boje. Nyní je ta bitva tady. Drazí, řeknu vám něco, co jsme vám říkali v poselství „Nezoufejte“**. Je příliš mnoho informací, než abychom vám je mohli předat v jednom poselství. V každém sezení odkazuji na další zprávy, abyste mohli porozumět širším souvislostem a získali větší obraz. Vítězíte! A protože vítězíte, temné vědomí velmi zuří! (Kryon se směje.) Vytahuje všechno, co má. Podívejme se na to. Je to ve všech zprávách, že?

Jste šokovaní z náhlé existence organizace, kterou necháme nepojmenovanou? Kde se vzala? Jak může být tak dobře organizovaná? Jak to, že je tak dobře financovaná? Jestli nebudeme pozorní, bude mít brzy vlastní zemi! Klidně bychom ji mohli hned nazvat: „Země staré temné energie“!

To je to, co by tato země reprezentovala. Barbarskou minulost lidstva! Ta přichází do popředí, aby ukázala svoji tvář. Vždycky tady byla. Schovávala se zdánlivě pod neprodyšnými skalami, mezi puklinami, nemohla se ukázat. Až doteď Nyní tak činí. Je ošklivá. Není to pro bázlivé srdce, že ano, pracovníku světla? Vidíte zlo personifikované lidskou akcí, to je zřejmé. Těžko se můžete na takového člověka dívat s laskavým srdcem. Je to tak temné a tak ohavné! Vy ale víte, že mám pravdu, že vítězíte. Nezůstanou zde, v tomto režimu přežití, v této síle a rychlosti, s jakou se objevují. Odkud je financování, ze kterého zdroje pochází? 

Jsou skoro jako sklad v obchodě, drazí, vždy tu byli. Pochází to z činů a jednání nízké úrovně vědomí. Není to tak, že se právě objevili. Byli skrytí. Čekali. Dlouhodobé financování jim zajišťuje to, co potřebují, aby mohli šířit temnotu a tmářství a hlásat, v co věří. Patří to ke staré rovnováze energie na planetě, a dává jim šanci. Zatím to vypadá, že šanci mají, že?

Cokoli, co dělají, je vypočítané, aby vás vyděsili k smrti. Vyhrávají? (Kryon se usmívá.) To je otázka, kterou nechám na vás. Vezměte si jí domů. Strach je černý. Když se bojíte, není žádné světlo. Můžete být největší pracovník světla na Zemi, můžete být i channeller, ale pokud se bojíte, je jedno, kolik roků jste to dělali, kolik světla jste načerpali, vše je v tu chvíli v jiné místnosti. Vše, co pak máte, je temnota, a oni vyhráli. Rozumíte tomu?

Stará duše! Čím jsi prošla, je úžasné! Stará duše zná strach. Nechci být příliš popisný, ale budu. Komu by se líbilo, když ti dají hlavu pod gilotinu, protože jsi hovořil o Bohu způsobem, který nebyl vhodný? Komu by se líbilo, když ti zapálí oheň pod nohama? To je strach, stará duše. Neseš si to ve své Akáše. Něco vám řeknu, nemají šanci vás vyděsit! Vy víte, co je strach. Oni to nechápou, ještě toho nemají dost. Vy jste však tím vším prošli. Máte brnění pravdy, moudrosti a světla. Nezapomínejte na to.

Vidíte, jak rychle se shromáždili? Vypadá to, jakoby ještě včera nebyla vůbec žádná organizace, a dnes? Odkud přišli? Všimli jste si určitého váhání bojovat proti nim? Jaký je důvod, že občané zemí, které jsou napadeny, váhají s nimi bojovat? Namísto toho volají, aby to udělali jiní! (Kryonův smích.) A proč ti druzí také váhají? Chci vám ukázat, že jsou zde podivné anomálie v logice, které nedávají smysl. Je to proto, že to je bitva, kterou jsme na této planetě dosud neviděli. My jsme ji očekávali, vy ne; je to bitva vědomí.

Už jsme dříve naznačili tajemství, jak je porazit bez ztráty jediného života – prostě jim seberte financování. Přestaňte je financovat! Nemohou existovat, aniž by byli financováni. Financování musí být organizováno, musí být někde uloženo, musí být distribuováno, musí být vytvářeno, musí projít institucemislyšeli jste to? Vše, co musíte udělat, je přestat to dělat. Nic se neukončí bombardováním. Ukončí to to, co bych nazval finančním právem.

Je čas začít být v těchto věcech chytrý. Podívat se na hádanky jiným způsobem, než o nich přemýšlíte. Nepoužívejte proti nim jejich vlastní energii! Protože nevyhrajete. Zvažte to. Je to poslední bašta zla na této planetě, které se shromažďuje, aby přežilo. Chci, abyste to věděli, až se podíváte na zprávy, až se vám nepodaří je zastavit, až získají na síle a vytvoří strach. Strach je možné snadněji vytvořit u těch, kdo nejsou staré duše, kteří strach nepoznali a nemají brnění. To vás staví do první linie, drazí, uvědomujete si to? Nemusíte s nimi jít bojovat. Vše, co musíte dělat, je vysílat světlo. To je vaše práce. Vysoké vědomí je porazí kterýkoli den.

Je toho samozřejmě víc. Jak byste definovali zlo? Je to lekce, kterou potřebujete slyšet, i když se některým z vás nebude líbit, protože lidské bytosti chtějí zlo připisovat entitám. Chtějí umístit zlo do jiné krabice, nechtějí ho umístit do lidské krabice. Tam to přece nemůže být! A tak budou říkat: „Jsou tu zlé bytosti, existují temné entity a toto, a tamto… přicházejí a jdou tam, kde jsou někteří z těchto lidí, a vytvářejí, co vidíte.“ Rád bych vám řekl, co je zlo. 

Zlo je manifestování temné energie v nitru lidské bytosti, která ji záměrně vezme, vytváří, rozmnožuje, manifestuje a používá. Diktátoři na planetě to dělali perfektně. Viděli jste je! Byli schopni vysílat to tak dobře, že každý kolem nich se do toho namočil. To je zlo. Neměli s sebou žádné anděly zla, neměli s sebou žádné čerty, dělali to sami. To je to, co lidé dokáží. Je to mocný atribut lidstva – který může lidstvo naplňovat oběma způsoby!

Svobodná volba. Čtyřikrát v minulosti se této planetě nepodařilo posunout se vpřed. Žádnou z nabízených možností nevyužila. (Kryon mluví o čtyřech cyklech precese rovnodennosti, kdy mělo lidstvo šanci posunout se na další úroveň, ale nedokázalo to. Toto je náš pátý a poslední, ovšem úspěšný, pokus – pozn. překl.) A to proto, že temné vědomí vždy zvítězilo. V jednom z těchto případů – a budeme o tomto aspektu vzápětí hovořit – se to stalo ve spolupráci s vědomím Gaii a pandemie lidstvo téměř vymazala z mapy.

Pandemie. Řeknete: „Co to má co společného s vědomím, Kryone?“ Dávejte pozor, drazí, protože toto je den, kdy můj partner dá dohromady všechny atributy lidské bytosti – je jich devět – a ty zahrnují tři atributy Gaii, přičemž jedním z nich je vědomí planety (viz poselství „Devět aspektů lidské bytosti, 21.6. 2013“ – pozn. překl.). Začínají vám docházet souvislosti? Jste spojení s touto planetou. Jak si vede lidstvo, tak si vede vědomí planety. Gaia, matka příroda, jakkoli to nazvete, spolupracuje s lidským vědomím. Pokud strávíte tisíce let zabíjením jeden druhého, Gaia prozkoumá vaše vědomí a pomůže vám získat to, pro co jste se rozhodli.

Pandemie. Nepřijde vám zvláštní, že v posledních 50 letech, se sedmi miliardami lidských bytostí na planetě, s letadly - kolem 2000 denně - která létají všude, nedošlo k žádné pandemii? Přestože jich pět začínalo? A naopak dříve, když byl svět podstatně méně obydlený, tři století zpátky, zemřely miliony lidí? Nepřijde vám to divné? To nedává smysl, že? Pokud by ovšem neexistovala životní síla zvaná Gaia, která reflektuje, co lidé chtějí.

Právě jsem si připravil půdu pro další téma. Ebola. Bojíte se? Gaia je životní síla, která je součástí lidského vědomí. Můj partner o tom dnes přednášel, takže můžete vidět ta spojení a pospojovat si jednotlivé body. Gaia je také součástí bitvy! Nyní přichází něco, co nečekáte. Sami jste takovou nemoc nikdy neměli. A tak se jí bojíte. Existuje známý film - někteří ho znáte, jiní ne - ze kterého je následující věta: „Co takhle trochu ohně, Strašáku?“ (věta z filmu Čaroděj ze země Ozz, kterou Kryon často používá jako synonymum citoslovce „bububu“ – pozn. překl.)

Čeho se bojíte? Temnoty. Gaia je v bitvě s vámi a aktivně vyhledává řešení cestou světla. Virus eboly je symbolem šoku a překvapení. Je šířen díky neznalosti a strachu. Podívejte se, kde jeho šíření začalo. Podívejte se, jak virus získává schopnost šířit se a reprodukovat u těch, kteří věří, že to je prokletí, místo u těch, kteří chápou, že to je věda. Šíří se u lidí, kteří odmítli opustit své rodiny, protože věřili, že to je prokletí, místo aby chápali, že potřebují být v izolaci. A jejich rodina skutečně zemře. Jiná rodina to vidí a potvrdí si: „Je to prokletí.“ Neznalost. Podívejte se, kde to začalo.

Ebola reprezentuje temnotu a temné vědomí Gaii. Tento koncept vám může být cizí. Je možné, že matka příroda má rovněž polaritu? ANO! Gaia je v tom boji s vámi. Nyní je čas, abyste šli a pomohli Gaie. Ponořte do ní své vědomí. Pradávné národy to dělaly, domorodé národy to dělají. Vy to neděláte. Je čas zahájit meditaci tím, že řeknete: Děkuji ti, planeto Země, že mě podporuješ v duchovnosti mé Akáši, že jsi vždy se mnou. Děkuji za tvé světlo, za tvou přítomnost, kterou si vždy neuvědomuji, ale tvá životní síla je i mou životní silou.“ Předci zahajovali své ceremonie tímto způsobem. A co vy? Zapomněli jste?

Toto není negativní poselství. Vy jste ti, kteří způsobili, že není negativní. Gratuluji! K tomu, že jste zářili tak jasně, že je temnota na útěku. Dokazuje to vše, co jsem vám právě řekl. Navzdory všemu je zde virus, na který nemáte lék, je zde hnutí, které je tak zlé a temné, jak si jen dovedete představit, které vyskočilo přes noc s mnohočetným financováním a množstvím pomocníků, a děsí každého kolem. Je tak děsivé, že vznikly koalice mezi zeměmi, které by se nikdy dřív nedaly dohromady a nedohodly na ničem. A nyní jsou u jednacích stolů a pokouší se zjistit, jak je porazit. 

Zlo není vytvářeno vnějšími silami o nic víc, než je vnějšími silami vytvářeno světlo. Světlo a temnota je rovnováha, kterou má lidstvo schopnost vytvářet a převážit kterýmkoli směrem. Slyšeli jste to? Můžete jít tak daleko temným směrem, jak chcete, můžete jít tak daleko ve směru světla, jak chcete, vždy jste tu schopnost měli, a to je to, co pozorujeme v celé historii. Jste nyní v situaci, kdy se probouzíte z věku barbarismu – tisíce let dobývání, zabíjení a válek - a vy nyní zahýbáte za roh.

Stará energie na vás přímo prší! Nemůžete se na ni dívat. Nejradši byste se schovali v nějaké jiné místnosti. Nezoufejte! Vytvořte světlo, se kterým jste přišli. „To je příliš jednoduché, Kryone.“ Skutečně? Jak si myslíš, že planeta zahnula za tento roh, pracovníku světla? Cožpak nechápeš, že světlo, které neseš, je multidimenzionální síla? Není lineární, není to jeho množství, které rozhoduje. Je to kvantová intenzita. To znamená, že malé dosáhne daleko. Malé může ujít dlouhou cestu. Skončím tuto zprávu tímto tématem.

Více než před dvaceti lety, když jsem seděl se svým partnerem v křesle právě tak jako teď, chystal se poprvé hovořit před obecenstvem. Některé z těch setkání byly nahrány. A jedna z prvních metafor, které předal, měla název „místnost ve tmě“. A teď ji řeknu znovu. Protože nyní ji potřebujete slyšet znovu. Dynamika mezi tmou a světlem není o množství.

Jste v místnosti a je tam tma. Ta místnost je plná lidských bytostí. Je tam taková tma, že narážejí jeden do druhého. Je to děsivé, když nevidíte, kdo je vedle vás. Nevíte, co reprezentuje, jak je velký, jakého je pohlaví. On to neví, vy to nevíte. Cítíš se izolovaný, tak se k někomu přimkneš a chytnete se za ruce. Najdeš další, kteří se s tebou drží za ruce. Cítíš se bezpečnější – je lepší nenarážet do druhých, protože nevíš, co mají nebo nemají. Od druhých hrozí, že ti seberou zdroje. Je tedy lepší dát se s někým dohromady, vybudovat vlastní malé město obehnané zdmi, aby tě nemohli dostat. Nemůžeš druhé vidět, mohou být kdokoli. Mohou mít zbraně, mohou být temní, nevíš, nevidíš je. Po staletí je toto vědomím planety. Oddělujete se, spojujete se. Bráníte se, pak dobýváte.

Do této temné místnosti znenadání přijde pracovník světla. Zapálí zápalku. Není to mnoho. Ale pokud je v místnosti úplně tma, i troška světla dosáhne hodně daleko. Náhle se místnost trochu prosvětlí. Není zrovna zaplavena světlem, ale začneš matně vidět okolo sebe. Vidíš druhé lidi, i to, že jsou stejní, jako ty. Lidé začínají bourat zdi. Přeruší kruh. Pustí jedny ruce a chytnou se jiných. Najdou další kruhy, které jsou stejné jako oni. Chtějí vědět, odkud to světlo přichází? Neznají dokonce ani jméno nositele zápalky.

Má nositel zápalky doktrínu? Ne. Má nositel zápalky organizaci? Ne. Co má nositel zápalky? Světlo. A ostatní ho chtějí víc. Podívají se na nositele zápalky a řeknou: To můžu udělat taky. A vezmou něco a zapálí to od jeho zápalky. Najednou je více světla. Přicházejí další a šíří plamen dál. Náhle je zde ještě více světla. Nyní se mohou vidět jasně. Pojednou není žádný důvod se bát. Toto je metafora pozvolně rostoucího vědomí na planetě. Je dvacet let stará, ale už tenkrát jsme věděli o dnešku.

Když vyzařuješ své světlo tím, jak jednáš, a zůstaneš beze strachu, celý svět bude jasnější. Temnota, pandemie, nic nemůže přežít tvé světlo. A to je pravda. Vezměte si ji s sebou domů.

Je to hluboké, že? Říkal jsem vám, že to přijde. Je to tady. Nyní s tím něco udělejte. Právě jsem vám řekl, jak. Vyhráváš bitvu, drahý. Nedívej se na zprávy, zbytečně tě budou strašit. To je jejich práce, pochop to.

 

A tak to je.

 

KRYON

 

* 2014-06-29 - Kryon - Fyzika vědomí - Odhalená budoucnost, již přeloženo, připraveno ke zveřejnění.

** Poselství Kryona z 23.8. 2014 – připravuje se k překladu

 

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/ - The Revelation of Darkness

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel Z. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

„STÁHNĚTE SI SVŮJ NOVÝ ANDĚLSKÝ PLÁN“

Zpráva od Archanděla Michaela přijatá prostřednictvím Ronny Herman,

Listopad 2014

 

Milovaní mistři, nikdy nezapomeňte, že váš nejbližší a nejdražší přítel máte být vy sami – vaše vlastní vědomí Duše. Ve svém Svatém Srdečním centru najdete moudrost, soucit, pochopení, trpělivost a ,nejdůležitější ze všeho, nekonečnou Svatou Lásku. Od počátku tvořivé zkušenosti v hustotě byly všechny lidské životní formy podrobeny souvislé, pokračující sérii odhalení. Zvědavá, zkoumavá mysl byla vestavěnou základní stránkou lidské povahy. Země se zase jednou připravuje na nový, vyvinutější druh lidstva. Vy všichni jako Hvězdná Semínka a služebníci světu máte zakódovány Atomy Paměťových Semínek, které vám dávají žhavou touhu účastnit se na projevení tohoto neuvěřitelného snu budoucnosti. Vaším osobním cílem je stát se svým sebevědomým  Já, které řídí samo sebe, stát se stvořením inspirovaným Duší vprostřed zmatku a hluku proudu dnešní reality třetí a čtvrté dimenze.

Nový Božský plán naplněný rozvinutými tvořivými myšlenkami přesahujícími nejdivočejší sny dokonce těch nejzářivějších, pokročilých myslí dneška je vysílán mocnými Paprsky Božího vědomi  dolů na Zem a na lidstvo z Velkého Centrálního Slunce tohoto Pod-vesmíru. Pokročilá duše kráčející po úzké stezce vzestupu se musí naučit, jak vstřebat a začlenit do sebe tři nejdůležitější Boží Paprsky nadcházejícího Věku, DUCHOVNÍ TROJICI, sestávající z BOŽSKÉ VŮLE * LÁSKY/INTUICE * INTELIGENTNÍ, CÍLEVĚDOMÉ AKCE.

Proč se nepřesunout do středu spirály vzestupujícího vědomí, do oka duality a polarity, kde je všechno v klidu a míru – naplněné látkou síly čistého vesmírného života, Adamantinovými Částicemi, jen čekajícími na to, až budou vytvarovány do vaší vize budoucnosti. Právě v tomto okamžiku, kdy se  přesouváte do svého Centra Svatého Srdce, můžete zažít hlubokou lásku a soucit našeho Boha Otce/Matky a Nejvyššího Stvořitele. Prosím, přijměte tuto nezlomnou pravdu: jste drahocenný syn/drahocenná dcera na důležité misi, a nic z toho, co můžete říct nebo udělat nezmenší tuto lásku.  Je čas otevřít mozkové průchody své mysli vyšším vibračním kódům své NadDuše/svého Vyššího Já.

Příliš mnoho z vás stále nese velká břemena z minulosti. Omyly, které jste udělali v tomto životě, a také mnohé z minulých podmínění a pohřbených vzpomínek na bolestivé události nebo akce všech předchozích životů. Držení se těchto vzpomínek nebo nesení břemen nespravedlnosti vám již neslouží. Je čas, abyste nám dovolili vyléčit bolestivé vzpomínky uložené ve vaší fyzické loďce a v aurickém poli – právě tak jako projasňujeme zkreslení a deformace vzorců víry kolektivního vědomí třetí a čtvrté dimenze – čímž vracíme tyto dimenze zpátky do jejich původního plánovaného spektra duality. Strach je emoce primitivního boje nebo útěku, která brzdí rozšíření vaší vědomé pozornosti. Je čas projasnit a přeprogramovat tyto základní instinktivní součásti vaší nižší-lidské povahy.

Je důležité, abyste chápali, – i když si už nepamatujete své minulé chyby nebo myšlenky a činy, které vás vyhodily z rovnováhy – že dokud tyto negativní myšlenkové formy nejsou uznány a přeměněny, tyto energie se stále nacházejí  ve vaší buněčné struktuře a čekají na to, až budou opraveny a navráceny do vnitřní harmonie. Svou vědomou pozorností a zarovnáním, sladěním své vůle s Vůli vašeho Vyššího Já a našeho Boha Otce/Matky, se  vše, co není v harmonii s vyššími frekvencemi vyšší čtvrté a páté dimenze, uvnitř otevře, rozbalí, aby to bylo vyléčeno, a tak navráceno harmoniím spolubytí v míru, harmoniím radosti a milujícího záměru. To je zdrojem takového množství vnitřní vřavy, výzev a testů, které vy, Sebe-vědomí hledající Světla, zažíváte.

Stále znovu zdůrazňujeme, že jedna z největších výzev, a přitom jeden z nejdůležitějších úkolů, kterých má být dosaženo, abyste vstoupili na spirálu vzestupu, je udržení zaměřeného bodu vědomí, pozornosti ve svém Solárním Centru Síly. Tím budete udržovat otevřený průchod do Svatého Srdce  - a tak dovolíte Světlu Stvořitele volně plynout do vás a od vás. To vám na oplátku pomáhá zkvalitnit a vylepšit svou jedinečně krásnou a harmonickou Píseň Duše.

 

Během této nádherné doby, i když doby plné zkoušek, máte velkou příležitost těžit z vesmírné knihovny, která obsahuje zázraky tohoto Pod-vesmíru. Vy, Hvězdná Semínka jste postupně vybavováni k tomu, abyste čerpali z těchto svatých chrámů/Pyramid Světla, kde jsou uloženy univerzální zákony a moudrost věků. Tak se naučíte, že můžete přejít každou výšinu, zdolat každou potíž, a vaše cesta vzestupu bude s jistotou odhalena. Nikdy jste neztratili božství nebo svou božskou inteligenci. Jen byly v úschovně, čekajíce na dobu, kdy se znovu probudíte abyste požadovali své rodné právo Andělského dítěte našeho Boha Otce/Matky.

Milovaní, žádáme vás, abyste se zaměřili na sebe, abyste se mohli stát jasnou loďkou pro pročištěné frekvence Světla. Máte schopnost stát se vodičem Adamantinových částic Světla Stvořitele, které bude pronikat vaší fyzickou loďkou a plynout ven do světa formy. Nicméně, musíte osvobodit moc Svatého Ohně z nitra své fyzické loďky, Ohně Kundalini uloženého ve vaší Kořenové čakře, tím, že budete vytahovat nové zdroje prostřednictvím velkolepých Měst Světla šesté dimenze. Vodičem této energie Životní Síly je  dech. Musíte se naučit používat a zdokonalovat dokonalý rytmus Svatého Dechu. Nekonečný Dech je velmi důležitou součástí transformačního procesu. Během posledních let jsme přidali k pokročilým technikám, které musíte vstřebat a začlenit, důležitější prvky, abyste  rozvinuli a potvrdili mistrovství Sebe – velmi důležité informace, které máte vstřebat, a pak sdílet s těmi, kdo jsou na Cestě za vámi.

Žádáme vás, abyste si vizualizovali Fialový Plamen zářící z pod vašich chodidel a úplně vás zahalující touto důležitou energií přeměny, která urychlí proces transformace všech nečistých látek ve vás i kolem vás, a také vám dá ochranu před vnějšími negativními vlivy. Jak se vyvíjíte v duchovní lidskou Bytost, budete schopni hlubších myšlenek a komplexnějších konceptů. Také si vyvinete větší kapacitu pro hlubší a intenzivnější lásku.

Jakmile vstřebáte vibrační vzorec hojnosti a přijmete ho za svoji pravdu, stane se součástí vašeho Energetického Podpisu. Pak tyto frekvenční vzorce hojnosti budou vyzařovat ven z přední a zadní brány vašeho Solárního Centra Moci do znaku Nekonečna, čímž vytvoří neustálý proud hojnosti všech dobrých věcí. Pamatujte, abyste zhmotnili, projevili svou duchovní vizi, musíte definovat to, co si přejete vytvořit, a pak si to jasně představit, vizualizovat. Nejdříve, jako vědomý spolutvůrce, byste se měli zaměřit na zhmotnění vyčištěného, vyvinutého stavu Bytí a harmonické kvality života. Proto byste měli hledat hojnost lásky, radosti, míru, tvořivosti, dobrého zdraví, vzájemně vhodných uspokojujících vztahů, atd. To, že se budete snažit vstřebat kvality, znaky a ctnosti Božího Vědomí, vám zajistí úspěch ve vytváření všech materiálních věcí, které potřebujete k životu v pohodlí. Učíte se stát se jedincem s nekonečným plynutím hojnosti, tak jak procházíte mnoha úrovněmi a dimenzemi Stvoření. Jeden z nejdůležitějších konceptů, který musíte přijmout za svoji pravdu, je křišťálově jasné vědomí, že jste spolutvůrce reality, ve které budete nyní a v budoucnosti žít.

Mnozí z vás se ptají, co je v tomto životě vaším posláním, a my vám odpovídáme, že největším přáním vaší Duše je znovu požadovat četné stránky sebe a vrátit se do stavu nádherného mistra spolutvoření, kterým jste byli, když jste se poprvé vtělili na tyto materiální pláně. Proces vzestupu je pokračující cestou, ne cílem. Každý den se snažte dělat nejvyšší volby – zůstat v přítomném okamžiku, protože to je jediná doba, kdy máte přístup ke své Boží moci – ne zaměřování se na minulost, ani projekce do budoucnosti, ale hledání vašeho nejvyššího potenciálu v jednou každém okamžiku. Dívejte se na výzvy ve svém životě jako na příležitosti, jak se učíte nechat odejít staré způsoby, kterými sami sebe omezujete. Existují pravdy, které vám nikdo nemůže vzít, které byste si měli vštěpovat, dokud se nestanou vlastní součástí vaší lidské povahy.

Toto je váš vyrovnávací život, Hvězdná semínka, ve kterém se snažíte zharmonizovat všechny stránky své Bytosti. Hluboko v sobě jste si vědomi toho, jak je pro vás důležité ctít a vstřebat svůj aspekt ženské povahy, ony jemné a ohleduplné, intuitivní, tvořivé a do nitra zaměřené energie, stejně jako rozvinout a používat své mužské znaky. Snažte se být silní, ale jemní, zaměření ven, když vstupujete do pokladnice moudrosti uvnitř sebe. Vaše Božská povaha poroste v síle a vědomém vyjádření, když se snažíte vytahovat ven moudrost Svaté Mysli, osvícenou soucitem vašeho Svatého Srdce. Musíte se naučit mluvit stručně, konstruktivně a sebevědomě. Vězte, že pokud zůstanete ve svém středu, vycentrovaní, a zaměření ve svém Svatém Srdci, vesmír vám musí odpovědět pozitivně, a váš úspěch bude zaručen.

Jak se nalaďujete na intuici svého Vyššího Já, začnete cítit Boží Světlo pulzující ve vašem Svatém Srdci, a začnete se zaměřovat na Jiskru Tvoření v Centru Svatého Srdce každého člověka, kterého potkáte. U mnohých drahých Duší to může být slabé, ale stejně v nich hoří, protože jinak by nebyli živé. Když to děláte, automaticky se snažíte praktikovat neodsuzování, a začnete vidět pozitivní stránky povahy v každém.

Žádáme vás, abyste používali posouzení, dříve než přijmete učení kohokoli za svou pravdu. Nestaňte se závislými na teorii nebo celkové informaci, netrapte se tím. Vezměte si jen to, co s vámi v hloubi nitra rezonujeto, co je milující, osvětlující a rozšiřuje vaši pozornost, vědomí. V učeních, která jsou nyní lidstvu předkládána, existuje mnoho polopravd. Pamatujte, vy jste ten, kdo musí ve vašem životě vytvářet svobodu, hojnost a moc, posílení. Nikdo jiný to za vás nemůže udělat. Posouzení je důležitým znakem těch, kteří jsou na cestě vzestupu a osvícení. Cokoli si vyberete za svou pravdu, musíte vstřebat do sebe a používat ve svém životě zaměřeným záměrem a akcí. POSOUZENÍ/ ZÁMĚR, KTERÝ MÁ SVŮJ STŘED V SRDCI/ ZÁMĚRNÁ AKCE vyústí v pozitivní zhmotnění.

Nezáleží na tom, jaké jste si pro tuto inkarnaci vybrali stanoviště nebo jaké jste dosáhli úrovně vědomí, hluboko ve svém Já duše byla žhavá touha vstřebat multiplicitní úrovně stránek svého Bytí. Nicméně, ty nejdříve musejí být vyléčeny a harmonizovány, aby mohly být naplněny vzácným Světlem vyšších říší. Když dovolíte svému Vyššímu Já, aby vás oSvítilo a vedlo, budou k vám přicházet čím dál inspirovanější myšlenky. Existuje mnoho cest, jak dovolit Duchu, aby se vaším prostřednictvím projevil; nechte, ať se to stane přirozeně, drazí. Co rozesměje vaše srdce a přinese vám hluboký pocit uspokojení? Jak si přejete sloužit? Existuje mnoho způsobů a vy máte mnoho talentů (více, než uznáte); nicméně, volba je vždy vaše.

Mocné síly Andělského Království, stejně jako divukrásné Bytosti Světla, jsou zde, aby vám pomohli projít tímto časem evoluce a velké změny lehce a s grácií. Ale vy musíte žádat o pomoc, protože my nesmíme překročit vaši svobodnou vůli. Je čas znovu žádat své právoplatné místo jako Mistr Světla, a pamatujte, jak vstřebáváte do sebe vědomosti Ducha a osvícené pravdy, je velmi důležité, abyste vystoupili a svou moudrost sdíleli.

Vězte, že výzvy a možnosti před vámi vám přinesou odměnu překračující cokoli, co si umíte představit, a tak se nebojte vykročit ze své zóny pohodli, když se natahujete ke hvězdám. Přijměte svou roušku, vestu ze zářícího Světla, protože jste si ji zasloužili. Kráčejte po své vlastní cestě a nebojte se, že jste jiní, než ti kolem vás.

Opustíme vás s několika o-Svíce-nými myšlenkami, aby vám pomohly zůstat zaměřeni na mentální úrovně vědomí, s pokrývkou milujícího záměru. Vaším cílem je být vycentrovaní ve svém Srdci a zaměřeni na Duši:

 

·         Vyšší mysl používá při procesu myšlení/ analyzování smysly vědomí všech vašich multiplicitních těl.

·         Znalosti, talent a vyšší inteligenční kvocient netvoří génia. Vyžaduje to koncentraci, odvahu, vytrvalost a neustálý pohon, spolu s integritou, abyste vstoupili do svého duchovního potenciálu génia. Najděte a sledujte svou znamenitou touhu a snažte se žít svou vášeň jak nejlépe umíte.

·         Návrat na úzkou cestu vzestupu vědomí je začátkem přeměny protikladů, kde není dobrého a zlého, správného a špatného, jen harmonické osobní volby v rámci přijatého spektra duality. Jako do mocí Sebe posílený, fungující mistr Sebe, budete dělat jen nejvyšší a nejlepší volby pro dobro VŠECH.

·         STRACH, NENÁVIST A ODSUZOVÁNÍ ROZDĚLUJÍ. LÁSKA PŘEMĚŇUJE A SJEDNOCUJE. Musíte se naučit povznést se nad každodenní stresující situace, abyste mohly přeměnit okamžiky nesouladu v hodiny mírumilovnosti.

 

Zavolejte nás, a my vás povedeme a budeme vám pomáhat jakýmkoli možným způsobem. Buďte odvážní a pevní. Vězte, že já jsem s vámi stále, a že jste významně milovaní.

 

JÁ JSEM Archanděl Michael

 

www.ronnastar.com

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

Diskuse o podpůrných krocích na rozpuštění strachu a nemoci

Poselství od Matky Marie a Marie Magdaleny přijala Natalie Glasson,
17. října 2014   

 

Matka Marie: Dnes vás vítám s vibrací 9. Paprsku Světla a přináším vám zářivé barvy a vibrace modrého a zeleného světla, zaměřené na integraci a prozkoumávání duše, stejně jako na spojení nebe se Zemí - světla s hmotou. Prosím, dovolte mi vystavit vás tomuto světlu, aby se mohlo vpít do celé vaší bytosti. Jakmile vás obklopí realita modrého a zeleného světla 9. Paprsku Světla, dýchejte v léčivých vibracích, moudrosti a transformačních posunech, které tento aspekt Stvořitele podporuje.

Integrace duše se všemi aspekty vašich fyzických, emocionálních a duchovních těl je zásadní v každém období vzestupu, ale nyní, v této fázi, je životně důležitá. Je pro vás potřebné a důležité, abyste měli víru v božskost, pravdu a posvátné schopnosti vaší duše, která obklopuje všechny aspekty vašeho bytí a reality na Zemi a prolíná jimi. Není to o porozumění vašim individuálním mystickým a posvátným schopnostem, spíše o porozumění základním nástrojům a schopnostem, které vaše duše přináší a zdokonaluje uvnitř vás, které jsou stejné uvnitř všech bytostí. Toto je doba pro lidstvo, aby se spojilo v hlubokém pochopení a víře v jeho duchovní a přirozené schopnosti změnit okolnosti na Zemi a v jednotlivých lidských realitách. Lidstvem vytvořený systém víry, který nyní zaujímá a řídí každodenní život na Zemi, je potřeba kompletně nahradit novými přesvědčeními, zrozenými z duše každého člověka, a zakotvit jako nové vědomí lidstva.

Marie Magdalena: Představte si strach jako dveře, které můžete otevřít a umožnit tím sami sobě obejmout nové, vyšší vibrace lásky a pravdy, obzvlášť ve vaší realitě na Zemi. Tyto dveře se stávají překážkou, když uvěříte, že nejste schopni nebo nemáte sílu je otevřít. Připomenu vám a tím povzbudím vaši sebedůvěru a odvahu, když vám řeknu, že máte sílu ty dveře otevřít a prožívat mocnou, milující pravdu Stvořitele. Stvořitel netouží po tom, abyste trpěli jakoukoliv formou připoutání ke strachu či nemocem nebo jejich prožíváním. Naopak si přeje, abyste toto všechno rozpustili tím, že si uvědomíte vaši sílu povznést se tvořením pro vás pouze milujících, pozitivních, blažených prožitků. Připoutání se nebo odpoutání od tvorby strachu a nemocí je nyní vaše volba. Rozhodujete se tak vaším myšlením a tím, čemu jste se rozhodli věřit.

Věříte, že vás strach omezuje, že způsobuje drolení vaší energie a síly, a tím se cítíte bezmocní? Věříte, že ho musíte ve vaší realitě přijmout a prožívat? Věříte, že nemoc je vaše božská pravda nebo je nevyhnutelná, když se důkaz nemoci objeví ve vaší realitě nebo v širším měřítku na Zemi? Skutečné otázky, které mají nejvíce síly a nejvíce ovlivňují váš život, jsou:

·         Jste připraveni nevšímat si toho, co se zdá být důkazem nemoci a výtvorem strachu na Zemi ve prospěch uvědomění si vaší vlastní síly a vědění, že si sami můžete vybrat realitu, kterou chcete prožívat?

·         Jste připraveni tvořit svět bez strachu a nemocí, i když jste bombardováni důkazy, které tvrdí opak?

Matka Marie: Je na čase, abyste přijali svou sílu a uvědomili si, že u čehokoli, co se děje na Zemi, máte možnost zvolit si, jestli to chcete prožívat. S rozšířením nemoci na Zemi máte možnost vybrat si, jestli onemocníte, či nikoliv. Když budou ostatní zažívat strach, máte možnost volby přijmout a vyzařovat strach, či nikoliv. Jestliže si zvolíte přijmout strach, pak budete do vašeho života přitahovat okolnosti, které ho způsobují.

Váš život je vaše volba, nikdo jiný nemůže rozhodovat za vás nebo vám diktovat váš život. Je na čase tuto pravdu přijmout a začít žít způsobem, který ji ve vás zvětší, obohatí a ztělesní. Můžete si zvolit říct ‚Ne‘ zkušenostem strachu a nemoci a ‚Ano‘ zkušenostem lásky, míru a nepřetržitého zdraví. Váš život nyní spočívá ve vaší víře v každodenní věci a v oddanosti rozvíjet to, co toužíte prožít. Nezáleží na tom, co někdo jiný sdílí nebo prožívá. Vy tvoříte svou vlastní realitu a na své cestě máte neustálou podporu z vnitřních rovin, od průvodců, andělů, vzestoupených mistrů a božských bytostí.

Marie Magdalena: Chtěla bych se s vámi podělit o to, jak podpořit přesun do reality, kde vytváříte volby a zkušenosti dle vašich přání.

Ráda bych vám poradila, abyste nejdříve poslouchali zprávy ve vaší realitě – jednak zprávy a přesvědčení, jež jsou vaše, a pak zprávy a přesvědčení, jež máte od ostatních, z médií a zdánlivě pravdivé důkazy. S vědomím toho si pak zvolte, co si přejete přijmout, a co zavrhnout. Jestliže se třeba doslechnete, že se po světě šíří nemoc, zvolte si poslat lásku všem, kteří jsou nemocní, a přitom se ujišťujte a přesvědčujte, že nemocní nejste, že jste vždy zdrávi a naplněni vitalitou. Vězte s hlubokou jistotou, že jednoduchá víra vždy zajistí vaše zdraví a pohodu. Dalším příkladem může být, že se ve světě nebo ve vaší realitě objeví nějaký prožitek, který ve vás a v ostatních vyvolá strach. Pak řekněte ‚Ne‘ strachu, zvolte si uvolnit ho a nechat jít s vědomím, že ho tím ve vás i v ostatních zbavujete energie. Pak si v sobě vytvořte pocit lásky a bezpečí. Myslete na lásku a bezpečí, které vás budou utvrzovat v té realitě, kterou jste si zvolili prožívat. Pamatujte na to, že vy jste Tvůrci své vlastní reality; máte božské právo vybrat si, kterou chcete prožívat, a to nikdy dřív nebylo tak důležité. Kdyby si každý člověk a každá duše na Zemi uvědomili, že je v jejich moci vytvořit to, co si přejí, všechny nemoci, strach, chudoba a ostatní škodlivé energie by byly bezmocné a přestaly by existovat.

Víra rezonuje a spojuje se s energií. Když věříte v lásku, bezpečí a zdraví, nezáleží na tom, jaké důkazy jsou vám předkládány, aby vás odradily. Spojujete se s láskou bezpečím a zdravím a stáváte se jimi.

Matka Marie: Přivolejte lásku, světlo, mír a vitalitu, vystavte se proudu těchto energií, představujte si a prociťujte jejich barvy, vibrace a pozitivní vliv na vás. Věřte v lásku, světlo, mír a vitalitu. Pozorujte, prociťujte a uvědomujte si, jak z vás neustále tyto energie vyzařují, nepřetržitě z každého aspektu vaší bytosti.

Přivolejte 9. Paprsek Světla, aby spojil vyšší energii, vědomí, a ostatní aspekty vaší duše s vaším fyzickým tělem a aurickým polem, takže budete pozitivně ovlivněni vaší duší, která bude mít přístup k vedení a intuici. Vaše duše nerezonuje se strachem nebo nemocí, proto bude působit jako ochranné a vedoucí světlo ve vás a ve vaší realitě.

Marie Magdalena: Nechte lásku vašeho srdce a vaší duše, ať jsou odpovědí i řešením na všechny situace, přesvědčení a zkušenosti. Jestliže si zvolíte lásku tím, že se oddáte péči o vaši realitu, stane se pro vás věčnou odpovědí, výsledkem i zkušeností. Můžete ji vytvořit pouze sami pro sebe, a přesto bude mít vaše oddanost účinek na všechny duše na Zemi, protože se spojí s vibrací, kterou vyzařujete, vibrací lásky. Láska je jako magnet, každý je k ní přitahován; je to nakažlivé! Je pro vás také naplňující a působí jako nejsilnější ochrana pro všechny a mocný tvůrce pravdy a božské pohody ve vaší realitě, a tím pádem ve všech realitách. Nechte ji jasně zářit v každém momentě vašeho dne. Požádejte nás, vaše průvodce, a Stvořitele, abychom zesílili a obohatili lásku, kterou sdílíte a prožíváte.

Matka Marie: Dejte si záležet s výběrem reality, kterou chcete prožívat. Naplňte vaše volby energií skrze afirmace a vizualizace a požádejte vaše průvodce a andělské bytosti, aby je posílili světlem. Největším posunem je pochopení, že vy máte sílu vybrat si to, co si přejete prožívat. Žádný člověk, skupina nebo vláda vám nemůže diktovat vaše volby a zkušenosti; a přesto vy můžete mírumilovně žít vedle jakékoliv energie nebo uvnitř jakékoliv komunity.

Vezměte, prosím, na vědomí, že zde hovoříme převážně o rozhodování se ve vaší mysli, což nutně neznamená, že musíte něco demonstrovat nebo vykonat. Je to mírumilovný posun ve vás, o kterém nemusí nikdo další vědět. Je to doba, kdy se oddělujete od všeobecného vědomí reality, tiše si ve vaší mysli vybíráte myšlenky a víte, že se projeví ve vaší realitě. Je také důležité, abyste si uvědomili, že všechny formy manipulace, které můžete vytvořit, vás pouze zakotví hlouběji do toho, že s vámi budou manipulovat druzí. Jestliže se ale zaměříte na lásku, světlo, mír a zdraví ve vašem životě s vědomím, že se jednoduše projeví a tím naplní a obohatí vaší realitu a reality ostatních, pak budete podporovat expanzi lásky na Zemi a uvnitř všeho.

Nechte naše slova, ať inspirují jemný posun ve vašich myslích, který ve vás a ve vaší realitě vytvoří štěstí. Tento jemný posun vás vybízí k tomu, abyste se s nesmírným soucitem zeptali: „Co si zvolím, aby se zhmotnilo v mojí realitě?“ Odpověď je naplněna bohatým soucitem, láskou a pravdou, které jsou za hranicemi ega, tužeb, zoufalství a potřeb.

S pravou láskou, požehnáním a inspirací,

Matka Marie a Marie Magdalena

Zdroj: https://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Pavel J. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vůdčí německý žurnalista
Média CIA tlačí na katastrofickou světovou válku

Udo Ulfkotte, bývalý redaktor Frankfurter Allgemeine Zeitung, jedněch z největších německých novin přiznává, že i on pracoval pro CIA.

„Byl jsem asi 25 let žurnalista a byl jsem vzdělán ve lhaní a zrazování veřejnosti a v zamlčování pravdy pro veřejnost,“ řekl Ulfkotte Russia Today.  „A podporovala mě Centrální zpravodajská služba, tj. CIA. Proč? Protože jsem pro-Američan.“

Řekl, že se rozhodl říci pravdu o korporátních médiích kontrolovaných finanční třídou, protože má strach z války v Evropě.

„Německá a americká média zkouší přinést lidu Evropy válku a vnést válku do Ruska. To je bod, za kterým už není návratu, a já se tomu postavím a řeknu… to, co jsem dělal v minulosti, nebylo správné, když jsem manipuloval lidi a dělal propagandu proti Rusku.“

Ulfkotte řekl, že většina žurnalistů korporátních médií ve Spojených státech a v Evropě jsou „tzv. neoficiálně kryti,“ tj. pracují pro zpravodajskou agenturu. „Myslím, že to zvláště platí pro britské žurnalisty, protože s nimi mají daleko užší vztahy. Zvláště to platí i u izraelských žurnalistů. Je to tak samozřejmě i u francouzských žurnalistů. … Je to tak i u Australanů, u žurnalistů z Nového Zélandu, z Taiwanu, no, a s mnoha zeměmi,“ řekl.

Operace Mockingbird (drozd – tj. pták schopný zpívat nesčetnými různými hlasy)

Subverze korporátních médií od CIA je dobře zadokumentovaná. Počínaje rokem 1948, kdy bývalý právník Wall Streetu Frank Wisner jako ředitel Kanceláře speciálních projektů (která se brzy stala divizí CIA) rozběhl Mockingbird, operaci konstruovanou k zapřažení korporátních médií do propagandistické mašinérie pro finanční elitu. Wisner do vedení operace zapojil Philipa Grahama z Washington Post, zrovna tak jako rekrutování žurnalistů, z nichž mnozí už během Druhé světové války pracovali pro vojenské zpravodajství.

„Do počátku 50. let Wisner už ‚měl v kapse‘ členy New York Times, Newsweek, CBS a z dalších lokomotiv komunikace s veřejností,“ píše Deborah Davis ve své knize Kateřina Veliká: Katharine Graham a Washington Post.

Do roku 1953 tuto operaci vedl ředitel CIA Allen Dulles a měla dosah do téměř všech velkých korporátních mediálních organizací včetně The New York Times a magazínů Time a Life spolu s televizními zprávami, zvláště CBS News pod vedením Williama Paleyho. Navíc k novinám a sítím televizního zpravodajství kontrolovala CIA i Hollywood a produkci filmů.

„Složky CIA dokumentují další krycí aranžmá s následujícími zprávy shromažďujícími organizacemi, mj.: New York Herald Tribune, Saturday Evening Post, Scripps-Nowar Newspapers, Hearst Newspapers, Associated Press, United Press International, Mutual Broacasting System, Reuters a The Miami Herald,“ napsal renomovaný žurnalista z Watergate Carl Bernstein v článku do Rolling Stone v roce 1977.

Důkazy o CIA propagandistickém síti, o jejím „mohutném Harmoniu“, jak to nazýval Wisner, které existovaly až hluboko do 70. let, odhalila Churchova (kongresová) komise.

„CIA v současnosti udržuje síť několika stovek zahraničních pracovníků po celém světě, kteří pro CIA zajišťují zpravodajství a občas zkouší ovlivňovat veřejné mínění pomocí skryté propagandy. Tito lidé poskytují CIA přímý přístup k velkému počtu novin a periodik, ke spoustě tiskových agentur a mediálních agentur, k rádiovým a televizním stanicím, ke komerčním vydavatelství knih a k jiným zahraničním mediálním kanálům,“ uváděla zpráva této komise Kongresu v roce 1976.

Jak dokumentuje Alex Constantine, tak Mockingbird pořád ještě i dodnes funguje pod rozmanitými zástěrkami. Jeden z jeho hlavních zakladatelů Richard Mellon Scaife nedávno zesnul. 

Média CIA tlačí na katastrofickou válku s Ruskem

Udo Ulfkotte vystoupil, protože má strach z války mezi Spojenými státy, Evropou a Ruskem.

„Německá a americká média zkouší přinést lidu Evropy válku a vnést válku do Ruska. To je bod, za kterým už není návratu, a já se tomu postavím a řeknu… to, co jsem dělal v minulosti, nebylo správné, když jsem manipuloval lidi a dělal propagandu proti Rusku, a není správné to, co dělají moji kolegové, a co já dělal v minulosti, protože jsou podplaceni, aby lidi zrazovali, a to ne jen v Německu, po celé Evropě. … Mám velký strach z nové války v Evropě, a nelíbí se mi, že je tu ta situace zase, protože válka nikdy nepřijde sama od sebe, vždy jsou tu lidé, kteří tlačí na válku, a to nejsou jenom politici, to jsou také žurnalisté… My jsme zrazovali své čtenáře, jen abychom tlačili na válku. … Už to nechci; mám už dost té propagandy. Žijeme v banánové republice, a ne v demokratické zemi, kde máme svobodu tisku.“

Pro vládnoucí elitu, tj. finanční oligarchii, co kontroluje Spojené státy, je válka na míru střižený nástroj pro centralizaci a udržení moci a k nastolení světového monetárního řádu. Ta bohorovností a arogancí zaslepená elita věří, že válka s Ruskem dostane pod kontrolu geopolitické aspirace tohoto národa, který vnímají jako hrozbu, stejně jako u aspirací Číny. Střetnutí a srážka s Ruskem je tím, o čem je válka na Ukrajině, která se na nás v poslední době odevšad sype z titulků.

Rusko ví, o co jde, připravuje se teď na nevyhnutelné – na termonukleární válku. Což by bylo před pouhými dvěma či třemi lety nemyslitelné, Rusko teď uvažuje o ohromném vzkříšení svých vojenských schopností a o možném prvním úderu proti NATO a US.

„Podle mého názoru jsou primárním nepřítelem US a Severoatlantický blok,“ řekl minulý měsíc vedoucí ruský obranný činitel generál Jurij Jakubov.

Jakubov řekl, že Rusko sloučilo své síly Vzdušné a Kosmické obrany se svými pozemními, námořními a vzdušnými jadernými silami.

„Navíc je nezbytné novelizovat podmínky, za kterých by Rusko mohlo provést preventivní úder ruskými Strategickými raketovými silami,“ řekl.

Zdroj: https://www.prisonplanet.com/leading-german-journalist-cia-media-pushing-for-world-war.html

https://www.reformy.cz/zpravy/vudci-nemecky-zurnalista-media-cia-tlaci-na-svetovou-valku/
Pro Reformy.cz přeložil Miroslav Pavlíček

Udo Ulfkotte
Už nemohu dále lhát. Němečtí politici a novináři jsou loutky placené USA


Teď už Američané dokonce uvažují, že by na Ukrajině vyhodili do povětří jadernou elektrárnu a pak trvali na tom, že pachateli jsou buď separatisté, nebo Rusové,“ tvrdí německý žurnalista Udo Ulfkotte, bývalý korespondent Frankfurter Allgemeine Zeitung, jedněch z největších německých novin. Ten vydal knihu Gekaufte Journalisten („Koupení žurnalisté“), v níž popisoval, jak američtí a němečtí politici ohýbají německá média tak, aby tito žurnalisté světové události žádoucím způsobem překrucovali. Ulfkotte tvrdí, že na reportéry se tlačí, aby své psaní vedli zaujatě v první řadě ve prospěch amerických postojů a proti Rusku. Udo Ulfkotte mluvil o tom, jak to přesně probíhá a o tom, kam ho jeho životní cesta zavedla dnes po publikaci těchto odhalení.

O: Pane Ulfkotte, řekl jste, že vám dávali spoustu peněz, abyste psal pro-americké články. Jak až je to výnosné být pro-americkým žurnalistou v Německu?

Udo Ulfkotte: Nedostával jsem peníze – dostával jsem dary. Věci jako zlaté hodinky, potápěčské vybavení a výlety s ubytováním v pětihvězdičkových hotelech. Znám spoustu německých žurnalistů, kteří jsou toho schopni do jisté míry využívat, aby si tím kupovali dovolené v zahraničí. Co je ale ještě důležitější, že tyhle peníze a dárky vám nabízí, když píšete věci, které jsou pro-americké a pro-NATO. Když to neděláte, tak se v kariéře nikam nedostanete – tak skončíte zavřený v kanceláři a budete třídit dopisy redaktorovi.

O: Podle toho, co jste řekl, jsou žurnalisté pokoutně korumpováni pozváními na výlety do US s placenými všemi výlohami. Ale prodali by se seriózní profesionálové opravdu tak levně?

UU: Když létáte do USA zas a znova a nikdy tam za nic neplatíte, a jste zváni na interview s americkými politiky, tak se dostáváte blíže a blíže k mocenským kruhům. A v těchto kruzích elity už chcete zůstat, takže píšete tak, abyste se jim zavděčili. Každý chce být žurnalistou celebrit, který dostává exkluzivní přístup k slavným politikům. Ale stačí jedna špatná věta a vaše kariéra jako žurnalisty celebrit skončí. To všichni vědí. A všichni podle toho jedou.

O: Proč jste se se svým názorem na německý žurnalismus rozhodl vyjít na veřejnost až teď?

UU: Měl jsem tři srdeční záchvaty, nemám už děti, které bych musel podporovat, a den za dnem pořád vidím Ameriku ve zprávách jak se zas a znova rozjíždí ke své další válce. Tentokrát je to Ukrajina proti Rusku. Ale vždy je to ta samá hra. Po havárii letounu MH17 už ani naprostému idiotovi nemůže nebýt zřejmá americká jednostrannost v anti-moskevské propagandě. Teď už Američané dokonce uvažují, že by na Ukrajině vyhodili do povětří jadernou elektrárnu a pak trvali na tom, že pachateli jsou buď separatisté, nebo Rusové. Pořád o tom slyším. A to je nehoráznost!

O: Tvrdíte, že Německo je „banánová republika.“ Není to přehnaně drsné hodnocení? Německo přeci konec konců má opoziční hnutí, včetně těch radikálních, a média jsou k vládě kritická. Např. nedávné vysílání televizního programu Die Anstalt způsobilo celkem rozruch se svou břitkou kritikou těžce zaujatých německých médií.

UU: Poté, co se to odvysílalo, tedy ta satira (!) jejich žurnalistů k vyjádření kritiky německých médií – a především jejich čistě pro-amerického referování o událostech - tak došlo k podání stížností a už jsou u soudu. A to je perfektní důkaz skutečnosti, že Německo banánovou republikou opravdu je: nemůžete už ke kritice jednostrannosti reportáží použít ani satiru. Máme tedy pouze už jen zdání svobodného tisku. A to je šílené.

O: Co si myslíte o útocích na politiky, které německý tisk souhrnně označuje jako skupinu známou jako „ruští sympatizanti“ (Schröder, Gysi, Wagenknecht a další) a pro-ruští žurnalisté?

UU: Ti „ruští sympatizanti“ jsou vysoce vzdělaní, poctiví lidé. To říkám, ač s nimi nejsem politicky nijak sdružený. Respektuji ale jejich integritu. Skutečnost, že se na ně útočí, je typická pro banánové republiky, jako je Německo, kde se každá odchylka od názoru mainstreamu tvrdě potlačuje.

O: Zmiňoval jste, že Německo pořád ještě skrývá skutečnost, že v březnu 1988 se režim Saddáma Husseina – v té době spojenec Západu – dopustil v kurdském městě u íránských hranic činů genocidy pomocí chemických zbraní vyrobených v Německu. Je to vůbec možné, aby o tom za všechny ty roky jediné noviny ani opoziční nic nenapsaly?

UU: Ne, oni o tom psali, ale trvalo jim to rok, než to udělaly! Já jsem vyfotografoval Íránce, kteří byli otráveni německými chemickými zbraněmi pod dohledem USA, ale to nebylo považováno za vhodné k zveřejnění. V té době Iráčané, Němci a Američané oslavovali své „konečné“ vítězství nad Íránci. Mně připadalo zvrhlé, když v Bagdádu pak oslavovali skutečnost, že společně provedli plynovou deratizaci od lidských bytostí. Já sám jsem tímto plynem silně utrpěl – později jsem z toho dostal rakovinu. Udělal jsem, co jsem mohl, abych zaznamenal, co se tam dělo, v naději, že to vyvolá mezinárodní pokřik. Nikdo to ale nikdy nevydal. Místo toho všichni oslavovali vítězství. Až dodneška se ptám, jak to, že není žádný problém, pro německé kancléře, jezdit do Izraele, padat tam na kolena a prosit Židy za odpuštění, že je kdysi deratizovali plynem, ale Íránci zabití německým plynem jsou tedy asi jen občany druhé kategorie? Slyšeli jste někdy, že by se německý kancléř za to Teheránu omlouval? Na tom tedy vidíme, že němečtí politici nejsou nic více než jen loutkami US. Ti poslušně dělají to, co jim Washington říká. Jsme nadále jen US kolonie, banánová republika a nejsme žádná svobodná země.

O: Říkal jste, že vám zpravodajské služby poskytovaly informace o Libyi, které jste vydal pod svým vlastním jménem. A tvrdíte, že to byla činnost, kterou jste byl pověřen dělat CIA a Bundesnachrichtendienst. Ale kdyby ty informace byly zajímavé a pravdivé, nebyly by vaše vlastní zájmy jednoduše náhodou shodné? Konec konců jste nemohl odmítnout to zveřejnit.

UU: Ano, ano, nemohl jsem říci „ne.“ Víte, ADAC – největší německý automobilový klub – měl zaměstnance, který pracoval pro jejich vrtulníkovou záchrannou službu, který odmítl tajně s BND spolupracovat. Ten byl okamžitě od ADAC vyhozen a pak šel k soudu, soudci ale rozhodli, že osoba přeci nemůže odmítnout spolupracovat s BND, a že to není žádný problém, když někdo přijde o práci, jelikož jim odporuje. Chápete to? Víte, co říkám? Nechtěl jsem být nezaměstnaný.

O: Řekl jste, že zpravodajské služby u vás doma už šestkrát nařídily razii. Když jste ale prostě psal to, co vám zpravodajské služby dávaly, proč cítily potřebu prohledávat vám dům? Nebo jinak, když jste pořád po svém vycházel s informacemi, které zpravodajské agentury zkoušely ukrýt, tak to neznamená, že pořád jednáte jako nezávislý žurnalista, a ne jako „neoficiální agent CIA“?

UU: To byla chyba překladu – to nebyly zpravodajské agentury, které tyto razie nařídily, nýbrž to byla tajná státní policie. To, co nacisté nazývali Gestapem, se teď nazývá Ministerstvem státní bezpečnosti. A ti přišli a provedli šest razií pod záminkou, že zrazuji státní tajemství. I tyhle typy zastrašovacích taktik jsou typické pro banánové republiky.

O: Říkáte, že vydání této knihy by vám mohlo způsobit problémy. Např. jakého druhu?

UU: Frankfurter Allgemeine Zeiturn mě písemně informoval, že proti mně podávají soudní žalobu za porušení trestního, občanského a pracovního práva stejně jako korporátních standardů v žurnalismu. Tohle samo o sobě by mě mohlo zničit. Slyšel jsem, že i mnozí další by mě chtěli dostat do vězení, protože jsem zase jednou odhalil „státní tajemství.“ Možná by stálo za to, abych uletěl do Moskvy jako Edward Snowden a požádal tam o azyl. Počkejme a uvidíme, jak vůdci Německé banánové republiky zareagují, protože to oni byli kompromitováni a každý si může přečíst můj bestseller o tom, jak se tady fabrikuje zdání svobodného tisku, a jak je v Německu demokracie pouhou iluzí.

https://www.globalresearch.ca/german-politicians-are-us-puppets-german-journalists-are-urged-to-bias-their-writings-in-favor-of-the-us/5412731

https://www.reformy.cz/zpravy/%e2%80%9enemecti-politici-jsou-loutky-us-nemecti-zurnaliste-jsou-tlaceni-k-zaujatosti-sveho-psani-ve-prospech-us/

Pro Reformy.cz přeložil Miroslav Pavlíček

 

Rozhovor s novinářem placeným CIA
Lžeme a děláme propagandu USA v německém mainstreamu

Vůdčí USA financované mozkové trusty a německá tajná služba jsou vzájemné doplňky. Pokusy o potlačení hrozbami žalob. Německé mediální zatmění.

Exkluzivně pro RI, holandský žurnalista Eric van de Beek vedl interview s vedoucím německým redaktorem, který způsobil senzaci tvrzeními, že profesionály německých médií platí CIA, aby překrucovali svá sdělení podle cílů americké vlády. Psali jsme o tom už před dvěma týdny a článek měl vysokou čtenost, takže se stal jedním z nejsledovanějších článků týdne na naší stránce.

Udo Ulfkotte ve svém bestselleru Koupení žurnalisté odhaluje, jak se „naučil lhát, aby zrazoval veřejnost a neříkal jí pravdu.“

Tento bývalý redaktor Frankfurter Allgemeine Zeitung, což jsou jedny z největších německých novin, byl na tajné výplatní listině CIA a německé tajné služby, aby překrucoval zprávy způsobem, který je pozitivní ke Spojeným státům a špatný pro jejich oponenty.

Ulfkotte ve svém posledním interview ztvrdí, že některá média nejsou ničím více než jen propagandistickými kanály politických stran, tajných služeb, mezinárodních mozkových trustů a elit velkých financí.

Ulfkotte v lítosti nad svou někdejší kolaborací s různými agenturami a organizacemi při manipulaci zpráv lamentuje: „Stydím se, že jsem toho byl součástí. Bohužel zvrátit to už nemohu.“

Některé hlavní body z tohoto interview:

·      „Skončil jsem tak, že jsem publikoval články pod svým vlastním jménem sepsané agenty CIA a dalšími zpravodajskými službami, zvláště od německé tajné služby.“

·      „Většina žurnalistů z velkých a uznávaných mediálních organizací je úzce napojená na německý Marshallův fond, Atlantik-Brücke a na další tzv. transatlantické organizace…, a jakmile se napojíte, tak máte mezi vybranými Američany kamarády. Myslíte si, že jsou to vaši kamarádi a začnete s nimi spolupracovat. Pracují na vašem egu, abyste se cítili jako, že jste důležití. A jednoho dne vás jeden z nich požádá: ‚Uděláš mi tuhle laskavost?‘…“

·      „Když jsem řekl Franfurter Allgemeine, že tuhle knihu napíšu, tak mi jejich právníci poslali dopis s hrozbami všech právních důsledků, pokud vydám jakákoliv jména nebo tajemství – mně je to ale jedno.“§ „Frankfurter Allgemeine Zeitung mě ale nežaloval. Vědí, že mám na všechno důkazy.“

·      „Žádný z žurnalistů německého mainstreamu nemá dovoleno o mé knize referovat. V opačném případě by takový nebo taková byli vyhozeni. Takže teď tu máme bestseller, o kterém nesmí žádný německý žurnalista psát nebo mluvit.“

 Zde je z toho interview více:

„Koupení žurnalisté,“ kdo to je?

„Mluvíme o loutkách na šňůrkách, žurnalistech, kteří píší nebo říkají cokoliv, co jim jejich páni řeknou, že mají říkat či psát. Když se podíváte, jak média mainstreamu referují o Ukrajinském konfliktu, a když víte, co se tam opravdu děje, tak si uděláte obrázek. Vrchnost za oponou to tlačí do války s Ruskem, a tak si Západní žurnalisté nasazují helmy.“

Ale i vy jste býval jedním z nich, a teď to vy jako první vynášíte...

„Stydím se, že jsem toho byl součástí. Bohužel zvrátit to už nemohu. I když to, čeho jsem se dopouštěl, schvalovali moji nadřízení ve Frankfurter Allgemeine Zeitung, stejně nesu vinu. Ale ano, pokud vím, jsem první, kdo sám sebe obvinil, a to dokazuje, že vinu nesou i mnozí ostatní.“

Jak jste se vlastně tím koupeným žurnalistou stal?

„Začal jsem s tím velice krátce po zahájení práce u Frankfurter Allgemeine Zeitung. Naučil jsem se považovat luxusní pozvání jako celkem přijatelná a psát na oplátku pozitivní články. Později jsem byl pozván německým Marshallovým fondem Spojených států, abych do těch Spojených států cestoval. Zaplatili mi všechny výdaje a kontaktovali mě s těmi Američany, kteří by se se mnou rádi setkali. Ve skutečnosti má většina žurnalistů z velkých a uznávaných mediálních organizací úzké vazby na německý Marshallův fond, Atlantik-Brücke nebo na další tzv. transatlantické organizace. Mnozí z nich jsou dokonce jejich členy či ‚společníky‘.

Já jsem společníkem německého Marshallova fondu. Má se to tak, že jakmile se zapojíte, spřátelíte se s vybranými Američany. Myslíte si, že jsou to vaši kamarádi a začnete spolupracovat. Oni pracují na vašem egu, abyste se cítili, jako že jste důležití. A jednoho dne vás jeden z nich požádá: ‚Uděláš mi laskavost?‘ a pak se vás další zeptá, ‚Uděláš laskavost i mně?‘ Kupují si vás a kupují, dokud nemáte úplně vymytý mozek. Skončil jsem tak, že jsem publikoval články pod svým vlastním jménem sepsané agenty CIA a dalšími zpravodajskými službami, zvláště Bundesnachrichtendienst.“

Říkal jste, že vám to nadřízení schvalovali?

„To dělali. Podle mého soukromého názoru, podívám-li se na to zpětně, mě dokonce posílali dělat špionáž. Např. v roce 1988 mě strčili do letadla do Iráku, kde jsem cestoval na hranici s Íránem. V těch dnech byl Saddám Hussein ještě považován za dobrého chlapa, blízkého spojence USA. Američané ho ve válce proti Íránu podporovali. Asi 35 kilometrů od hranice v íránském místě zvaném Zubaidad jsem byl svědkem toho, jak Iráčané pozabíjeli a zranili tisíce Íránců jedovatým plynem.

Udělal jsem přesně to, o co mě mí nadřízení požádali, abych udělal. Nadělal jsem fotky těch plynových útoků. Když jsem se objevil zpátky ve Frankfurtu před svými nadřízenými, tak jsem u nich těmito ukrutnostmi, jichž jsem byl svědkem, moc zájmu nevzbudil. Dovolili mi sice, abych o tom nějaký článek napsal, ale tvrdě mu omezili rozsah, jako kdyby to bylo cosi, co není moc důležité. Spolu s tím mě požádali, abych ty fotky, co jsem nadělal, předal německému spolku chemických výrobců ve Frankfurtu, Verband der Chemischen Industrie. Ten jedovatý plyn, co zabil tolika Íránců, byl totiž vyroben v Německu.“

Jaký je váš názor na tisková pozvání? Žurnalisté se obvykle vymlouvají, když říkají, že jsou naprosto schopni postupovat jen podle svého vlastního uvážení a nepoddat se ničemu nebo nikomu.

„Byl jsem na tisících tiskových pozváních a nikdy jsem nenapsal nic špatného o těch, kdo mi zaplatili všechny ty výlohy. Nebudete kousat do ruky, která vás krmí. A u toho začíná korupce. A to je i důvod, proč magazíny jako Der Spiegel nedovolují svým žurnalistům, aby přijímali pozvání na tiskové výlety jinak, než když si zaplatí své vlastní výdaje.“

Důsledky toho, že se stanete vynašečem, mohou být závažné. Dostal jste od nějakých lidí náznaky, že by zkoušeli vám v publikaci vaší knihy zabránit?

„Když jsem Frankfurter Allgemeine řekl, že tu knihu vydám, poslali mi jejich právníci dopis hrozící všemi právními důsledky, když bych publikoval jakákoliv jména nebo tajemství – mně je to ale jedno. Víte, nemám děti, o které bych se musel starat. A musíte vědět, že jsem během toho plynového útoku, jehož jsem byl v roce 1988 v Íránu svědkem, byl vážně zasažen. Takže jsem jediný německý přeživší útoku německým jedovatým plynem. Pořád tím trpím. Už jsem prodělal tři srdeční záchvaty. Nečekám, že budu žít déle než jen pár let.“

Ve své knize jste zmínil mnoho jmen koupených žurnalistů. Co ti teď dělají? Vyhodili je? Zkouší nějak očistit svá jména?

„Žádnému německému mainstreamovému žurnalistovi není dovoleno, aby o této knize referoval. V opačném případě by takový nebo taková byli vyhozeni. Takže teď tu máme bestseller, o kterém nesmí žádný německý žurnalista psát nebo mluvit. Co je ještě více šokující: Máme tu uznávané žurnalisty, kteří se do hlubin moře toho svinstva zjevně po dlouhou dobu nořili. To je zajímavá situace. Čekal jsem a doufal, že mě žalují a poženou mě před soud. Oni ale nemají ani ponětí co s tím. Ten uznávaný Frankfurter Allgemeine zrovna oznámil, že vyhodí 200 zaměstnanců, protože velice rychle ve velkém počtu ztrácí předplatitele. Mě ale nezažalují. Vědí, že mám na všechno důkazy.“

https://www.globalresearch.ca/how-the-cia-infiltrated-germanys-mainstream-media/5408833

https://www.reformy.cz/zpravy/jak-cia-infiltrovala-media-nemeckeho-mainstreamu/

Pro Reformy.cz přeložil Miroslav Pavlíček

 

 

Doznání, které „kupodivu“ zapadlo
Protiruskou kampaň v evropských médiích řídí CIA
Udo Ulfkotte jako vrcholek ledovce. Lež a nenávist v praxi „pravdy a lásky“

 

Josef Votípka se zamýšlí nad přiznáním německého novináře, které urychleně zmizelo z médií, neboť obnažilo do naha prostituci v zákulisí západní protiruské kampaně

Pustím televizi a vidím tendenční protiruské zpravodajství, zapnu rádio a nějaký spisovatel varuje před nebezpečím Putina, otevřu noviny a psychoanalytik se tam snaží dobrat příčin, které vedou k „nepochopitelné“ podpoře ruského prezidenta u nás a v západních zemích.

Devadesát procent lží

Nejnovějším „hitem“ diskusí je komentované kvičení, že Putin má rakovinu slinivky břišní s hloupým dovětkem, že se „na každou svini vaří voda“. Každý den jsme zaplavováni protirusky zaměřenými stanovisky politiků, umělců, intelektuálů i „odborníků“, která lidé přebírají. Kde se to ve všech vzalo? Jsou takovými odborníky, vezou se na uměle nastolené agendě, nebo ze svých obav a nenávisti chtějí vytěžit nějaký kapitál?

Někteří politici, umělci, jakož i „odborníci“ a „intelektuálové“ si udělali názor a mají „jasno“. Část z nich má s Ruskem „osobní zkušenosti“, například s vojsky spřátelených (sovětských) armád vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968, a na základě prekoncepce předpokládají, že Rusové jsou vždy špatní „na věčné časy a nikdy jinak“. U těchto lidí Rusové jako národ skončili a ať udělají cokoliv, vždy v tom budou jejich „věční protivníci“ spatřovat ohrožení svobody a demokracie. Jiní čtou noviny, sledují zpravodajství a dělají si z toho závěry, se kterými pak „žijí“. Možná si ani nevšimnou, že z toho, co jim prozápadní mainstreamové noviny a televize předkládají, je pravdivých a realistických deset procent, která se týkají nezpochybnitelných událostí. Ostatní prostor bývá využit k záměrné propagandě a manipulaci.

Občas se ale stane, že se některý článek v propagandistickém řetězci uvolní a vypustí do světa věty, které jsou pro dlouhodobě masírované čtenářské mozky naprosto nepochopitelné, protože nezapadají do jejich iluze „skutečné čisté demokracie“, ve kterou věří. Iluzionisté po zveřejnění těchto vět ihned vytvářejí obrannou informační munici, která má odhalenou realitu před veřejností zpacifikovat. Nejjednodušší cestou je cynické konstatování, že jde o konspirační teorii, propagandistické dílo ruských agentů a špionů, někdy je k udržení správného obrazu veřejného mínění potřebné vyvolat diskusi „odborníků“ s nezvratitelnými fakty“, kteří si povětšinou laickou veřejnost dokáží „omotat kolem prstu“.

Uvolněný článek

Jedním z uvolněných článků složitého propagandistického řetězce je i Udo Ulfkotte. Tento německý novinář na pokyn „velmoci“ záměrně šířil lži, které měly za cíl vytvořit žádoucí obraz veřejného mínění, odlišný od reality. Jde o standardní nástroj zahraniční politiky „velmoci“. Lhát vždy, za každou cenu, a když hrozí provalení lží, nazvat to konspirační teorií nebo znegovat.

Mechanismus získávání spolupracovníků pro tyto špinavé hrátky s veřejným míněním je jednoduchý. Pozvání do „velmoci“ zdarma, například skrze neziskové organizace, navázání kontaktů a získání „správných přátel“, různé dárky a úsluhy, lepší místo, postavení a plat. Za tato privilegia pak tajné služby „velmoci“ očekávají naprostou loajalitu a poslušnost. Prohlášení Uda Ulfkotta o špinavých hrách agentů „velmoci“ s českými titulky zde:

Svět postavený na hlavu

Stejným způsobem je zpracovávána česká, slovenská i ukrajinská veřejnost. Média automaticky přebírají zpravodajství ze „schválených a důvěryhodných“ zahraničních zdrojů, které představují „připravení“ redaktoři, jako Udo. Někdy je sami, dle pokynů poradců „velmoci“, přímo vytvářejí. Takto lze do vědomí většiny lidí naočkovat cokoliv, zvláště děje-li se tak s podporou vyvolávání emocí a vášní. V zájmu mamonu a snahy přizpůsobovat svět svým potřebám „velmoc“ nikdy nemá problém zastírat realitu, vyvolat nenávist proti národu, rozpoutat revoluce v klidných zemích, nazvat prokazatelného „megazloděje“ diktaturou poškozeným demokratem a stát, jehož právní systém takovéhoto zloděje odsoudí, nedemokratickým.

Takto zpracovaní lidé vytvářejí a mění své hodnoty tak, jak si přeje „velmoc“. Nejsou to svobodní lidé, i když svoji svobodu považují za to nejcennější a všude s ní argumentují. Oni nevědí co je to svoboda, protože ji sami nikdy nepoznali. Nevědí, že skutečná svoboda nemá s majetkem ani s pozemským cestováním nic společného. Stávají se z nich zmanipulované kvičící figurky, ne nepodobné fotbalovým chuligánům, pro které je důležité kdo hraje, a ne jak se hraje. Výsledkem manipulativního nastolování mediálních agend a „pravd“ pak je, že veřejným souložím, strkáním zachlazených kuřat do vagíny a řezání pravoslavných křížů se v prozápadních demokraciích dostává „veřejné ocenění za kreativní disent“, a ti, kteří chtějí propagaci a šíření nechutných vulgarismů zabránit, jsou nařknuti z nedemokratických totalitních praktik.

Rusko to ustojí

Novodobí „demokraté“ směřují veškerou svoji špínu, zvrácenost a zkaženost tohoto světa do jedné osoby - Putin (Rusko). Důvod je prostý. Putin se do „velmocenské“ špíny nenechal zatáhnout, začal se jí zbavovat. Dokonce si dovolil jít ještě dále - začal o špíně a zvrácenosti západního světa informovat světovou veřejnost. „Za trest“ mu „velmoc“ v sousední zemi připravila peklo. Kdo chce, může si z mnoha zdrojů pohledem do historie zjistit, že zatímco Putin říká: „pojďme jednat“, západ uvaluje sankce a podporuje válečné akce. Jen slepí a hlupáci to nevidí, jen hluší a morálně pokřivení to neslyší. Čím větší lump, tím větší strach z Ruska.

Představitelé západních „demokracií“! Špiňte, plivejte, sankcionujte, zbrojte. Ukájejte se v perverznostech, sankcích, ve lhaní, ve válečném štvaní, v podvádění a korupci. Cpěte si břicha, pěchujte konta a soupeřte mezi sebou. Věřte si, že je Putin (Rusko) ztělesněné zlo s cílem všemu škodit. Jsou to vaše postoje a jednání, vaše hodnoty a víra. Slušní lidé se takto nechovají. Putin (Rusko) vás ustojí stejně, jako každý rozumný, racionálně jednající člověk ustojí nepříjemného souseda… Bude se snažit s ním vyjít po dobrém.

Zdroj: https://protiproud.parlamentnilisty.cz/svet/politika/komentare/1322-doznani-ktere-kupodivu-zapadlo-protiruskou-kampan-v-evropskych-mediich-ridi-cia-udo-ulfkotte-jako-vrcholek-ledovce-lez-a-nenavist-v-praxi-pravdy-a-lasky.htm

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lvT4zyAfaHk

 

 

Němci už nevěří mainstreanovým novinářům placených CIA. Odhalí se i čeští presstituti? Stala se loutkou USA – a tím se zničila
 

Řeč je o německých o médiích, píše P. C. Roberts na svém serveru a pokračuje:

Cosi velkého se v nich v současnosti děje. Ta v USA a Británii byla ve svém zpravodajství vždy zaujatá proti Rusku, alé média německá bušila do Ruska ještě mnohem ostřeji – až dospěla do bodu, kdy ztratila důvěryhodnost. Proč k tomuto vývoji došlo? Stojí za ním americká výzvědná služba CIA, uzavírá P. C. Roberts a dává pak slovo svému zpravodaji z Německa.

Pádu, který německá média v současné době zažívají, se zde v Německu začíná říkat Ulfkotte efekt, a je to pád připomínající lavinu. Od zářijového vydání knihy Koupení novináři, což je dnes bestseller číslo jedna vydavatelství Amazon, v níž autor knihy Udo Ulfkotte obvinil CIA z korumpování předních německých novinářů – včetně sebe – nespokojenost čtenářů s jejich mainstreamovými médií přesáhla bod, ze kterého už není návratu.

Podpora a prodeje novin a časopisů poklesla všude – nejen tedy v Německu. Ale v Německu je to jiné. Zde jde o bojkot, ohrožující celý mediální byznys. Němci jej vyhlašují na internetovém YouTube a mnozí žádají, aby se přenesl i na Facebook. Pokles prodeje šesti největšich novin a časopisů započal sice už v září, ale v říjnu nabral směr rovnou ke dnu. Jde o trend, který zde nikdy dříve nebyl. Jde totiž o pokles hromadný. Spiegel, Zeit, Stern, Welt, FAZ a Fokus – čili šest největšich tiskovin – a všechny a najednou postihl pád. Jeho spouštěcí mechanismus obstarala nejspíš už obálka časopiu Spiegel, z 29. července, opatřená titulkem Zastavte Putina nyní! Oficiální stížnosti čtenářu proti této obálce následovala a dostalo se jí podpory dokonce i od Německé tiskové rady.

Přitom výzvy k uklidnění štvavého tónu německých médií zde byly už poměrně dlouho před jejích pádem. Už v dubnu před ním varoval měsíčník Cicero, když napsal: Naše tištěná média umírají. Důvod? Jdou proti svým čtenářům. Současné referování o Rusku je příkladem. Toto není cesta k jejich získání. A v současnosti stejný měsíčník v článku A. Kisslera dodává: Všechna odvětví vydavatelství novin se trápí. A bolest se zvyšuje s každým čerstvým údajem o prodeji. Nejde už o křivku od levého horního rohu směrem k pravému dolnímu rohu. Ono už dokonce o žádnou křivku nejde. Jde o rovnou a nezastavitelnou přímku směrem k nule. Německá média byla ve dnech ukrajinské krize pohotově v ofenzívě proti Rusku. A stejně rychle se ocitla v defenzívě proti svým čtenářům.

 

Zdroj:

https://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/1834-nemci-uz-neveri-mainstreanovym-novinarum-placenych-cia-odhali-se-i-cesti-presstituti

 

https://outsidermedia.cz/stala-se-loutkou-usa-a-t%C3%ADm-se-zni%C4%8Dila/

 

 

Horoskop na období od 17.11. – 23. 11. 2014
Jsem dítě svého otce

Venuše opustila konjunkci Slunce, Saturna a vstoupila do znamení Střelce. Zůstává téma z minulého týdne o zrání, zodpovědnosti, řádu a dokončování. Viz. horoskop 10.-16.11.2014

Konjunkce Slunce se Saturnem se v tomto týdnu dostává do kvadratury s Černou Lunou. Zviditelní se odpojení od zdroje, zavřené srdce, které nepřijímá a neprožívá radost. Velmi snadno se propadne do tvrdosti, sobectví, sebestřednosti a nadřazenosti. Dokazování a soupeření bude nahrazovat zdravé sebevědomí. Toužíme po uznání a ocenění, které chceme dostat zvenku. Máte úctu sami k sobě? Oceňujete a uznáváte sami sebe? Vážíte si sami sebe? Pokud ano, nepotřebujete sobě ani druhým nic dokazovat a nehrozí vám ani nadřazenost a pýcha.

Samovolně se vám bude dostávat uznání, ocenění a zviditelňování, protože jste se dostali k ryzosti svého Já.

Pokud potřebujete uznání a ocenění, pak jste zatím neuznali sami sebe. Můžete se obrazně cítit jako šlechtický levoboček, který byl zapřen a byl dán do výchovy někam na statek, kde musí sloužit. Vnitřní pocit bezpráví a bezmocnosti vás vede k nadřazenosti, vzdoru nebo k marnosti. Cítí, že má v žilách „modrou krev“ a náleží mu sláva jeho rodu, ale otec ho zapřel. Až ve svém srdci přijme, že je šlechtic a zrodil se pro slávu (ne světskou), začne konat a žít šlechetně, pak svět mu navrátí jeho místo, které mu patří. Stejně tak jste všichni děti světla a až to v sobě uznáte, procítíte, tak se navrátíte do rodu božího světla tady na Zemi. Až ve svém srdci objevíte lásku, odvahu a boží oheň, stanete se božím dítětem, které bylo stvořeno pro Slávu svého rodu. Prožijete lehkost bytí a krásu života na zemi, prožijete Ráj na Zemi.

V srdci chybí láska, nadšení, vášeň, spontánnost a radost. Takto popíráte život, který se tím stává těžký a především nesmyslný. Realita každého člověka je odraz toho, co člověk nosí v srdci.

Když konáte a děláte věci s láskou a nadšením, je úspěch zaručen, protože jste spojeni ze zdrojem. A záměr je určující, jaký bude výsledek. Když konáte ze zištnosti, vypočítavosti či se strachem, dostane se vám jen stejný výsledek.

To je téma Černé Luny ve Lvu, která dokončuje svůj proces do 28. 11.

Slunce vstupuje do znamení Střelce 22. 11. v 10:45 hodin. Tématem Střelce je naučit se soustředit. Tak jako lukostřelec, který chce zasáhnout svůj vyvolený cíl, se musí hluboce soustředit na tento bod. Nenechat se rozptýlit rozmanitostí příležitostí, které mu život nabízí. Následovat svoji moudrost, pravdu, víru a ta ho dovede do jeho cíle, aby se z hledače stal nalézající. Střelec dává výzvu k pochopení: nakolik jsem soustředěný na svou cestu – cíl, nakolik znám svoji cestu – cíl a věřím své moudrosti, pravdě a víře? Nebo si chci jen užívat, co mi život nabízí a běhám od jednoho k druhému, měním svou pravdu, podle toho, co se mi nabízí?

Tolik Střelců je ztracených v rozmanitosti života, protože nemají záměr, zvolenou cestu, která vede k cíli. Nikdy nedokončí to, co započali, protože se objevuje další možnost. Každý z nás má v sobě znamení Střelce a bude vám během doby Střelce umožněno pochopení, jestli jste ztracení, nebo hledající či nalézající, a jak jste pevní ve své pravdě, víře, a jaký máte záměr a schopnost hlubokého oddání se svému cíli. Pokud nedokážete do toho dát celé své srdce, nástrahami „pokušení“ neprojdete. Venuše (láska, hodnoty, tvořivost, krása, peníze) vstoupila do Střelce, a tím se téma týká také Venušelásky a partnerských vztahů, nakolik jste srdcem oddání tomu druhému? Stejně tak, dokud si muž nezvolí svou pravou, vyvolenou ženu, nemůže poznat hloubku lásky, hloubku tajemství ženy. Dokud se žena neoddá svému muži, nepozná bohatství muže.

Novoluní nastává 22. 11. ve 13:30 hodin ve znamení Střelce a ovlivňuje ho Saturn a vytváří kvadraturu s Neptunem. Celý týden budeme pod velkým tlakem, v horoskopu je mnoho kvadratur a žádný trigon. A vyvrcholí to právě novoluním, které nás může podpořit v rozhodnutí k akci, a pokud se vzdáte své síly, tak také k velkému propadu. Kvadratura od Neptuna vše zintenzivní a ukáže, kde jsme v iluzi. V tomto týdnu se nahrne tolik povinností, práce, zařizování, že nebudete vědět, co dříve.

Prozřetelnost pracuje neviditelně, uvnitř vás se něco děje, je pracováno s vaším nevědomím, a proto se můžete cítit hodně unavení. Všechny povinnosti, které vás nutí zaměřovat pozornost ven, je záměr, aby se s vámi mohlo pracovat na té nejhlubší úrovni.

Pokud bude potřeba, aby se tato práce zviditelnila, přijde to skrze živý sen, vhled, inspiraci či hlubokou meditaci. Zůstaňte v důvěře a propojujte se zdrojem, světlem.

 

S Láskou Petra Nel Smolová

https://www.astrologiepetranel.cz/category/horoskop/

—————

Zpět