Milí přátelé, - 19.8.2013

20.08.2013 13:48

Milí přátelé,

I dnes začínáme novým poselstvím Mistra Hilariona pro tento další týden, již 34., probíhajícího roku 2013. Mistr Hilarion zde znovu připomíná, že na Zemi proudí stále silnější energie, což mj. způsobuje probouzení dalších lidí.Mluví o zázracích, které se dějí, mluví o tom, že myšlenky Lásky, jednoty jsou semínka, energie, které přesahují hranice planety a působí v celém Vesmíru a připomíná, že si máem uvědomit, že my jsem ti Tvůrci, kteří mají láskyplné změny na planetě způsobit.

Jako vždy v polovině měsíce máme k dispozici nový Surfreport Solary resp. malý fragment z celého Surfreportu Solary na probíhající měsíc, tj, nyní na srpen. Již samotný název napovídá o jeho obsahu - "Kolo Osudu se otáčí". Solara popisuje jak významný měsíc v našich životech srpen je. Je to měsíc významných rozhodnutí a změn v životě. Pro mnohé se vše završuje, přichází na vrchol.

Po asi dvou měsících máme opět možnost se zamyslet nad svým nitrem a jeho vývojem s pomocí slov a lekcí Jeshui. Jeshuovo nové poselství, které přijala Pamela Kribbe má název "Učte své rodiče". Hned v úvodu Jeshua konstatuje, že již nechce být učitelem, jelikož je čas, abychom se sami stali učiteli. V další části svého textu se zabývá postavením dětí a rodičů, vlivem rodičů na jejich děti, kdy dochází k zastření vlastních osobnostních rysů dítěte, jeho původních energií a jak je nutné se od rodičovských struktur odpoutat, ale pak i přesto svým biologickým rodičům vyjadřovat lásku i úctu. A takto dojde k vyčištění, vyléčení po generace předávaných omezujících struktur.

Další jeden zajímavý článeček si připravila Jennifer Hoffman. Tentokrát na téma "Nikdy může trvat hodně dlouho". A jak již ze samotného názvu vyplývá, zabývá se v tomto článku úvahou nad významem, silou i časovou platností našich prohlášení typu "již nikdy....to či ono", která pronášíme, když se dostaneme do nějaké nepříjemné situace a jsem z ní frustrovaní apod.

Mistr Maytreia skrze Zlatou dušičku přináší poselství s názvem "Odkrývání skrytého" o době změn, o potřebě být připraveni.

Pak zařazuji jedno zajímavé video. Jde o krátkou přednášku Grahama Hancocka (britský spisovatel a novinář zabývající se historií a mystériem lidského vědomí. U nás např. vyšlo "Hledání nadpřirozena")) na téma "Válka o Vědomí". Přednáška je pochopitelně anglicky, doprovázená je českými titulky a trvá jen 18 minut.
Je to hodně zajímavé povídání o boji o lidském Vědomí, o počátcích toho dění, o šamanizmu a tzv. "vizionářských" rostlinách (např. peruánská ayahusca), říká také velmi zajímavý názor co se týká vztahu mozku a vědomí, který se blíží k tomu, co před časem ve svém poselství lidstvu předal Kryon prostřednictvím Lee Carolla a velmi kriticky se vyjadřuje k současné materialistické vědě.Mluví také o zrůdném uspořádání lidské společnosti, která vydává biliony na zbrojení a nechává bez povšimnutí postupnou likvidaci přírodního prostředí planety, aby postupně dospěl ke konstatování největší nemoci lidstva a totiž ztráta Ducha, ztráta duchovnosti života a zformulování požadavku na suverenitu Vědomí každého člověka.

Astrologická prognóza astroložky Petry Nel na tento týden (19.-25.8.) napovídá, že se opět dostáváme do náročných energetických vztahů a jen udržování se ve svém středu, ve vibracích lásky, nás může ochránit a také přinést do naší fyzické reality klid.

A na závěr zařazuji nové video se známou Teal Scott, které má název "Ak si tvoríme svoju realitu, prečo je tu toľko utrpenia?" Je, jako vždy, anglicky a opatřené slovenskými titulky. Trvá 23 minut. Je to o tom, zda je nutné, abychom žili tolik utrpení, máme-li dojít k osvícení, o to, že svou realitu si tvoříme sami a tudíž i ono utrpení. A jedině plné uvědomění si této skutečnosti nás může přivést k svému osvobození. 

Pod "závěrečné video" ještě přidávám jedno krátké video, které jsem před chvílí objevil na FB a které se mi opravdu dost líbilo. Je to sekvence z jednoho seriálu z produkce spol. HBO a někdo na netu tomu dal název "Nejupřímnější 3 a půl minuty v TV"  


Přeji všem příjemné dny tohoto týdne
Láďa

 

 

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 18.8. 2013 - 25.8. 2013                          

Milovaní,

k Zemi proudí silnější energie a lidé po celém světě se probouzejí a začínají si uvědomovat svou schopnost vytvářet dobro na své planetě. Mnozí se účastní celosvětové pozornosti na léčení obyvatel Země a obnovu jejich sil. Tito účastníci si zdaleka neuvědomují, jakou mají tyto jejich iniciativy sílu dobra a že jsou hromadně podporovány energiemi vyšších říší. Tam, kde je více lidí pospolu, dva či více, tam jsme také a pomáháme vám zefektivňovat vaše úsilí. Vaše milující záměry rozvoje sil dobra na tomto světě se neminou účinkem. Vše, co děláte, je zaznamenáváno a podporováno a dovoluje Andělům, kteří vás obklopují, aby pracovali pro nejvyšší dobro všech, což činí s největší radostí.

Všimněte si, a to je důležité, že inspirace, které vám přicházejí a podle nichž jednáte, jsou přímými zprávami těch "z výšin" a přicházejí atmosférou coby "semínka myšlenek", které jsou následně přijímány vnímavými lidmi, a jak víte, semena musí být zasazena a živena, aby vyrostla v nádherné projevy Stvořitelova Světla. Každé semínko, které je osázeno s láskou, se stává živoucím dědictvím, silou energie, která dosahuje dále, než vaše vlastní planetární hranice a dotýká se všech stvoření, aby je léčilo a žehnalo jim a působilo se záměrem najít jednotu. Síla Lásky je ta nejmocnější síla veškerého tvoření a nikdy neuděláte chybu, když na ní budete s láskou reagovat. Láska plodí lásku a v celém Vesmíru udává tón radosti, míru a harmonie.

Nyní se děje mnoho úžasných zázraků díky tomu, že lidstvo svým prostřednictvím i nadále vyjadřuje a projevuje Stvořitelovu lásku. O těchto zázracích se však nikdy nedozvíte z médií, nicméně to nijak nesnižuje zázrak sám a zvyšuje se tím impuls pro pozitivní změnu na planetě. Rozhlédněte se kolem a všímejte si více metamorfóz probíhajících uvnitř lidské společnosti. Musíte však prozkoumat své možnosti a možná najdete spoustu událostí, které jsou ve svých důsledcích a přínosech ohromující. Slovo "zázrak" znamená ve fyzickém světě efektní jev nebo neobyčejnou událost, která předčí všechny známé lidské či přírodní síly a je jí připisován nadpřirozený původ. To zjistíte sami a bude vás to inspirovat, abyste našli ještě více takových zázraků.

Tyto události vám mají ukázat, že když bude lidstvo ochotno překročit své limity běžného vnímání, otevře se jejich vědomí celý nový svět. To se pak stane katalyzátorem pro větší změny v kolektivním vědomí na vaší planetě a ukáže vám to, že to, co ovlivňuje jednoho člověka, skutečně ovlivňuje úplně všechny, a to je to, čemu se říká kolektivní vědomí. To je důvod, proč mnozí z vás nevzdávají své úsilí o zvýšení vědomí lidstva na vyšší úroveň, protože vy víte, že v určitém bodě se ve vás zapne Světlo. To se právě rychle uskutečňuje zde na Zemi.

V následujících několika měsících budete moci spatřit mnoho zázraků v událostech vašeho světa. Uvědomte si, Drazí, že VY jste ti tvůrci a hnací síla, která umožňuje, aby se tyto události realizovaly. Blížíte se věku zázraků a kouzel, udržujte si svou vizi obrovského zlepšení ve vnitřním a vnějším fungování vašeho světa přinášejícího na Zemi novou realitu jednoty, rovnosti a svobody pro všechny. Radujte se a buďte vděční během těchto změn a udržujte si tuto frekvenci.

 

 Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

MALÝ FRAGMENT SOLAŘINA SURF REPORTU NA SRPEN 2013
~ KOLO OSUDU SE OTÁČÍ! ~
orld that incorporates the murky colors of duality in such a way that it creates an entirely new dynamic.

Srpen přinese masivní změny, které vyžadují nadále provádět mnoho rozhodnutí. Ta musí být přijata bez přílišného otálení a zvažování. Můžeme se pokusit zvážit „pro“ a „proti“ co se týká potenciálních následků rozhodnutí, ale v zásadě děláme velký skok důvěry. Někdy musíme učinit mnohočetná rozhodnutí dokonce v jednom dni.

Mnoho z těchto rozhodnutí nás vede nečekanými novými směry, proto nejsou doprovázena obvyklou bezpečnostní sítí. U těchto rozhodnutí není dopředu zajištěný výsledek, mohou se jevit  riskantní. Neexistuje vnější důkaz, že se projeví jako nejmoudřejší volba. Nicméně nás Vědění Srdce vede dál, že i když „mnohá z těchto rozhodnutí nejsou logická nebo nedávají dokonalý smysl,  víme, že jsou tou správnou věcí, kterou je třeba udělat.“  

Každé přijaté rozhodnutí otevírá nové dveře. Přináší skupinu souvisejících rozhodnutí a návazných činů, které musí být vykonány rychle. Není to jako: „rozhodněme se a pak relaxujme“. Mnohem spíše to připomíná: „přijmi rozhodnutí, skoč do ještě většího množství činů, zatímco přijímáš o to víc rozhodnutí“. Každé rozhodnutí nám umožňuje plněji se zabydlet v Nové Krajině a v našich Pravých Životech a Nových Příbězích.

Srpen je měsíc nabitý divokou akcí. Jako bychom měli na zádech připevněné tryskové motory, které nás ženou vpřed akcelerovanou rychlostí. Mnoho z nás se pohybuje mezi vzrušením a super stresem. Stres je následkem rychlého tempa a obrovského rozsahu událostí i tehdy, když víme, že všechno se děje v pořádku.  

Přichází až nadbytek aktivit. Mocný tlak vpřed, který zakoušíme, vytváří vír všech těch různorodých událostí, lidí, dojmů, nových informací, posunů vpřed, kvantových průlomů, nesčetně detailů a hlubokých změn, a přináší nám je obrovskou rychlostí. Vše v tomto víru chce, abychom se toho dotknuli a dali tomu svým impulsem správný směr. Vytváříme z chaosu tohoto kroužícího víru řád. To vše se děje na nesčetných úrovních.

V srpnu probíhá významná změna na Kole Osudu, což způsobuje dynamické změny našich životů. Znovu nabité 'A Mu'a turbo nás nese vpřed neuvěřitelnou rychlostí. Srpen obsahuje koncentrovanou vrstvu důležitých událostí, které vyžadují naše plné zapojení. Existuje téměř nemožný, rekordy překonávající soubor úkolů, které potřebujeme zvládnout. V průběhu měsíce se setkáme s množstvím nových informací, činností a dobrodružství, které jsou na míru šité tomu, co nejvíce potřebujeme. Srpen zahrnuje množství interakcí s lidmi. Když jsme přehlcení a vyčerpaní množstvím věcí, které je třeba udělat, potřebujeme se opět upamatovat, že vše běží v perfektním načasování. To nám pomůže sjednotit se s přirozeným tokem událostí jedné z nejmocnějších kreativních vln, jakou jsme kdy zažili.

Silně se prohlubují emoce. Patrná je expanze SKUTEČNÉ LÁSKY SRDCE, jak v nás, tak v lidech okolo nás. Tato Větší Láska nás splétá dohromady jako Jednu Bytost v globálním měřítku. Prožíváme mnoho zesílených zkušeností, které prohlubují naše emoce. Dokonce poté, co odezní okolnosti, které způsobily krizi, prohloubení zůstane jako nové vlákno našeho bytí. Podobně jako země a domovy, které byly zaplaveny povodní, jsou po ústupu vody neodvolatelně změněny.

Čas od času se můžeme cítit jako džin vynořující se z lahve. Staré části nás umírají v lahvi, zatímco jiné jsou bolestivě tlačeny k hrdlu lahve, a zbytek nás je konečně svobodný rozvinout se do své skutečné podoby.

Jsme v době pokročilé polarizace. V mnoha zemích jako Turecko, Egypt, Malajsie nebo Spojené státy můžeme tuto polarizaci snadno vidět. Znovu nyní omíláme záležitosti, o kterých jsme si mysleli, že jsme je vyřešili už dávno. Témata jako ženská práva, rasové předsudky a skutečná demokracie, zdá se, prodělávají značné kroky zpět. Mnohdy to vypadá, jako když pokračuje gigantická, planetární hra na přetahovanou. Neurčité, smíšené energie jsou všude kolem nás v mnohonásobných úrovních.

Pozoruhodné je, že zvraty, které se po světě objevují, ve skutečnosti posilují Jednotu, dokonce i když z vnějšího pohledu vypadají velmi znepokojivě. Jako tragédie a šokující události dopadají na zdánlivě nahodilé části světa, ale velké probouzení se děje v nebývalém rozsahu po celém světě. Spojuje nás to dohromady jako jednu bytost – mimo veškeré hranice, země, všechna předchozí rozdělení, jako nikdy dřív. To vše je hluboce dojímající.

Cítíme, že nás oslovuje něco velkého, tak ohromného, že to transformuje vše. Jako Pravdiví Celiství víme, že potřebujeme zůstat otevření a připravení skočit. A znovu skočit! Přijímáme rozhodnutí, mnoho rozhodnutí, a vybíráme si místo v Nové Krajině, kde konečně budeme. Pak tam prostě jdeme a elegantně zaujímáme nové pozice.

Dosáhli jsme vrcholu vysoké hory. Nyní vidíme překrásné nové barvy Nové Krajiny. V současnosti kráčíme do svěžích, nových oblastí svých Nových Příběhů. Je zde expanze reality. Širší obraz Nové Krajiny se stává zvýšeně viditelný v každém detailu. V této nové úrovni Pravdivosti je všechno jasné, oplývá čistotou a my víme, že vše se spojí dohromady velkými, kvantovými skoky.

Solara

www.nvisible.com

 

Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního 12ti stránkového Surf Reportu na srpen 2013. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po zapsání v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel Z. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Učte své rodiče
Jeshua  prostřednictvím Pamely
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Drazí přátelé, já jsem Jeshua. Jsem tu s vámi. Vašim fyzickým očím nejsem viditelný, neboť k vám přicházím z vnitřního prostoru, přímo ze srdce. Pociťte mou přítomnost.

Všechny vás jednotlivě zdravím. Pociťte, jak se má energie v této místnosti pohybuje. Pociťte mé přijetí, jako já přijímám to vaše. Jsme přátelé, jsme jako kořeny stejného stromu. Našim společným cílem je hluboce zakořenit do této Země, abychom stvořili krásný a silný strom, který bude poskytovat přístřeší a stín druhým.

Oslavuji s vámi tento den a mé srdce to naplňuje radostí. Jsme rodina, spirituální rodina, která přesahuje věky a není závislá na čase a prostoru. Vždy, když tak potřebujete učinit, můžete proniknout do našeho společného zdroje, našich společných kořenů, neboť já znám a vnímám, že pro vás může být život na Zemi osamělý. Vidím však také vaši odvahu a hluboce vás za to miluji.

Jsem tu jako přítel a bratr, ne jako učitel. Už nechci být učitelem, protože nyní nastává čas pro vás, abyste povstali a byli sami učiteli. To je vaše poslání v tomto životě. Vím, že toto poslání vám někdy může přinést bolest a osamělost, ale jakmile ho splníte, jakmile se stanete učitelem v této nové éře, dodá vám to hluboké naplnění a doopravdy završí vaši cestu zde na Zemi. Sami budete jako velký strom zakořeněný v Zemi a sahající nahoru do Nebe.

V tomto obrazu stromu shledáváte, že stojíte sami. Potřebujete hodně prostoru, protože jde o vskutku veliký strom. Je to něco, co se musíte v tomto životě naučit a přijmout: to, že jste zde na Zemi, abyste pomohli přinést novou energii, a z toho důvodu budete muset často kráčet mimo kroky společnosti. Vytváříte nové cesty a tak potřebujete vytvořit prostor pro růst vašeho vlastního stromu. Vy všichni se v uskutečňování svých poslání setkáte s třenicemi a odporem.

Pojďme nyní do vašeho dětství. Znovu pociťte krásu a čistotu své duše vstupující do tohoto života. Vaše duše se spojila s novým tělem. Skočila do temnoty a neznáma. Museli jste si uvědomit, že vaše duše není dokonalé a ukončené bytí. S každým skokem do nového života přebírá rizika. Vaše duše je otevřenou a dynamickou realitou. V každém životě chce prozkoumávat nová teritoria. Zrozením každého nového dítěte se tento zázrak sám manifestuje.

Pokud mluvíme v širším pojetí, dítě lidstvu přináší vždy novou energii. Není to jen o tom, že individuální duše chce prozkoumávat nové teritorium, duše chce taktéž lidské společnosti přinášet svou jedinečnou energii. Jelikož každé dítě nese uvnitř sebe něco nového, nebude zcela pochopeno svými rodiči a rodinou. Rodiče se budou instinktivně snažit přizpůsobit dítě svému vlastnímu vnímání světa.

Stát se rodičem vám často dává pocit zodpovědnosti spojený se strachem a obavami. Když mají lidé děti, často vychází na povrch jejich vlastní psychologický mechanismus přežití. V jiném smyslu jejich nejtemnější části, čímž mám na mysli jejich nejméně vědomé části, které přichází na povrch s tím, jak vychovávají své děti. Dělají to nevědomě – není to úmyslné. Rodiče často nutí své děti do struktur, které sami pokládají za správné a bezpečné, a dítě se v těchto strukturách může ztratit. Přesto si někdy dítě hluboko uvnitř vzpomíná: „To nejsem já.“ Předtím, než si však dítě může uvědomit plný význam tohoto rozvzpomenutí, musí propustit struktury rodičů, aby se z nich samo vysvobodilo, a během takového procesu dítě prožívá hluboké emoce odcizení, osamělosti a zoufalství.

To je v jistém smyslu osud každého lidského dítěte. Žádám vás proto, abyste hluboce respektovali skok do tohoto života, který jste jako duše učinili. Vaše duše si byla vědoma zahrnutého risku, risku emocionální ztráty a odcizení od své duše. Když se díváte na dítě, můžete vidět nevinnou a hravou bytost, buďte si však vědomi hluboké a často namáhavé cesty, kterou prochází. Sami jste byli dítětem a já vás žádám, abyste se nyní s tímto dítětem, které je stále uvnitř vás živé, spojili.

Žádám vás, abyste se spojili sami se sebou, když vám bylo kolem 12 let, krůček od stání se teenagerem a nezávislou bytostí. Dovolte, ať k vám přijde obraz tohoto vnitřního dítěte, nemusíte si zrovna vzpomenout na to, co se přesně v daný čas odehrávalo. Dítě, které nyní cítíte a vidíte, už není nové a nevinné. Vstřebalo emoce a strachy své rodiny, stejně jako její přání. Pokuste se nyní cítit nebo vnímat, jak vás to jako dítě ovlivnilo. Symbolicky to můžete vidět jako nějaký druh balíku, který dítě nese na svých bedrech, pociťte energetickou váhu tohoto balíku.

Aby mohlo vyrůstající dítě tento balík propustit, je největší zakoušenou překážkou, že své rodiče miluje a cítí k nim hlubokou oddanost. Každé dítě chce být svým rodičům léčitelem. Z toho důvodu má tendenci přebírat jejich břemena na sebe. Obejměte toto dítě a povězte mu, že už nemusí toto břemeno, tento balík, nést. Mnoho z těžké energie, které toto dítě nese, není jeho vlastní energií. Tento balík je plný strachu, úzkosti, obav a negativity, pramenící z energie rodiny. Pro dítě a pro vás je nejdůležitější věcí uvědomit si, že když tento balík propustíte, stáváte se pro svou rodinu učitelem a léčitelem. Zbavujete se tak omezujících struktur, které na mají stále vliv, učíte je příkladem, jak tyto struktury propustit.

Když tak činíte, musíte rozlišit mezi falešnou a opravdovou oddaností. Falešná oddanost se objevuje, když jednáte z pocitu viny, hanby nebo strachu. Musíte si pamatovat, že rodina vás chce udržet uvnitř svého kruhu vlivu. Existuje nevědomá, instinktivní potřeba tak činit, protože rodiče chtějí, abyste byli „jedním z nich“. V rodičovství existuje druh majetnickosti, často zrozené ze strachu, která plodí ze strany dítěte falešný pocit oddanosti. Můžete se z tohoto druhu oddanosti osvobodit, a když tak učiníte, můžete se svými rodiči a rodinou rozvinout opravdový pocit oddanosti z úrovně duše.

Skutečná oddanost znamená, že osvobodíte sami sebe z omezujících struktur myšlenkového nastavení rodiny. Často se tyto omezující struktury vrací zpět do několika generací a odpojení se od nich vyžaduje spoustu odvahy a jasnosti mysli. Pamatujte, prosím, že když jste na svou rodinu rozhněvaní nebo naštvaní, neodpojujete se od nich. Být rozhněvaný nebo naštvaný dočasně je v pořádku, ale musíte si uvědomit, že když jste v takovém emocionálním stavu, pořád nejste od energie vaší rodiny osvobozeni. Můžete být svobodní pouze tehdy, když dokážete plně přijmout sebe sama jako nezávislou bytost a pohlížet na svoji rodinu z úrovně duše. Když se pozvednete na úroveň duše a vnímáte soucitným zrakem, propustíte hněv nebo strach a získáte od své rodiny emocionální odstup. Paradoxně se pak odhaluje prostor, který vám umožňuje milovat je více nezaujatě a přesto skutečně oddaným způsobem.

Rád bych vám vštípil, že milování z duše není emocionální láskou. Když vnímáte z úrovně duše, můžete si uvědomit, že mezi vámi a vaší rodinou existuje odstup, který nemůže být snadno překlenut. Vy se tím však už nenecháváte znepokojovat a přijímáte to, protože jste to doopravdy propustili. Můžete ctít a respektovat své biologické rodiče, a přesto si vůči nim zachovat velmi jasné hranice. To je cesta, kterou mnoho z vás, pracovníků světla, potřebuje podniknout.

Zvu vás nyní, abyste se podívali na dvanáctileté dítě uvnitř sebe, když propustilo tento balík. Když je balík pryč, jak se vy, jako mladá osoba, cítíte? Cítíte úlevu nebo pocit radosti? Přicházíte Domů k sobě.

Zvu vás jako tohle dvanáctileté dítě, abyste vnímali průvodce, který se blíží k vám. Tento průvodce je starší než vy a bere vás za ruku. Tento průvodce představuje vašeho spirituálního rodiče a jeho energie je velmi odlišná od omezující struktury vaší rodiny.

Vnímejte, jak vás tento průvodce vítá. Tento průvodce oceňuje uvnitř vás novou energii, kterou chcete na Zemi přinést. Tento průvodce vás chce vyzvat, abyste energii své duše vyjádřili. Vnímejte tuto energii a podporu tohoto průvodce, který je součástí vaší spirituální rodiny, vaší rodiny duše. Tento průvodce vás podporuje, abyste učinili ve svém životě něco konkrétního. Co chce být vámi právě teď vyjádřeno a prožíváno? Vaše jedinečná energie duše je zde na Zemi potřebná. Každá nová generace má přinést nový druh vědomí.

Rád bych zakončil tím, že řeknu pár slov o nyní nejmladší generaci na Zemi. Vidíte nyní na Zemi novou generaci dětí, která je jednou nohou v nové energii srdce. Často se rodí rodičům, kteří jsou vědomí, ale tito rodiče nemusí stále vědět, jak tuto novou energii a citlivost dětí, které nezapadají do zbytku starých struktur, zvládat. Vy jste ti, kteří se otevírají a boří staré struktury, ale nové děti jsou často zcela mimo tyto struktury a to vytváří v tradičních oblastech jako je škola a práce problémy.

Nejdůležitější rada, kterou bych chtěl rodičům v této době dát, je, aby naslouchali duším svých dětí. Můžete si všimnout, že se chovají divně nebo že nejsou dobře přizpůsobené vysoce strukturovanému prostředí. Často jsou si vědomé sebe sama, jsou intuitivní a ví, co chtějí, i když to nedokáží vyjádřit slovy. Dívejte se na jejich divné nebo „špatné“ chování a spojte se s nimi na úrovni jejich duší, kde jste si rovni a kde mohou být vašimi učiteli, namísto vašimi žáky. Ve svých myslích a srdcích nesou plamen světla, nový druh energie a potřebují vaši pomoc, aby byly schopné zprostředkovat svou energii lidské společnosti. Potřebují, abyste jim pomohli na Zemi vyjádřit a projevit jejich jedinečnou energii novými a flexibilními způsoby. Skutečným smyslem rodičovství je zachovávat zvyklost, co je dobré a moudré, a zároveň se plně otevřít něčemu zcela novému tak, abyste byli přístupní moudrosti duší svých dětí. Mohou být spirituálně napřed.

 

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

 

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

 

 

 

 

„Nikdy” může trvat hodně dlouho

Jennifer Hoffman

 

Už jste si někdy řekli, že něco „už nikdy” znovu neuděláte (obvykle poté, co jste prošli situací, která příliš dobře nedopadla)? Možná vás někdo zradil či podvedl a vy jste si řekli, že se ,,už nikdy“ nechcete do takové situace dostat. Nebo vám možná někdo zlomil srdce a vy jste si řekli, že ,,nikdy“ nedopustíte, aby se to stalo znovu. Nebo jste snad učinili určité rozhodnutí, výsledek se vám nelíbil, takže jste si řekli, že to ,,už nikdy“ neuděláte. ,,Nikdy“ je hodně silné slovo, které blokuje proudění energie a jeho prostřednictvím vytváříme mnoho soudů ohledně sebe samotných, čímž energii omezujeme  ještě více.

Obvykle nás k takovým prohlášením, že ,,nikdy”, vede obtížná či bolestivá zkušenost nebo zážitek přinášející nám zklamání. A ačkoliv asi nechceme takovou událost nebo situaci opakovat, dlouhodobé účinky jsou velice mocné, protože „nikdy” je afirmací bránící proudění energie v té oblasti našeho života. Pokud jste například v minulosti prohlásili: „Už nikdy nedovolím, aby mi někdo znovu zlomil srdce”, jak dlouhý čas uběhl od té doby, kdy jste měli nějaký vztah? Jestliže jste řekli, že „už nikdy nebudete pracovat s tímto druhem lidí,” jak dlouho jste si pak hledali nebo hledáte práci? ,,Nikdy“ představuje zrcadlo našeho strachu a posuzování nás samotných a našich schopností.

Mnohý úsudek či soud je úzce spojen s našimi prohlášeními, že ,,nikdy”… Možná si myslíme, že jsme byli hloupí, naivní, bezmocní nebo jsme se špatně rozhodovali. To vše však představuje posuzování a naše prohlášení typu ,,nikdy“ odráží něco více než naši touhu neopakovat minulost – jsou prohlášeními vyjadřujícími přesvědčení, že se neumíme moc dobře rozhodovat, že nejsme chytřejší nebo schopnější nebo silnější. Vzpomeňte si na něco, u čeho jste prohlásili, že to ,,už nikdy“ neuděláte. Co si myslíte o sobě a rozhodnutích, která jste učinili a které tu situaci vytvořily?

,,Nikdy” vlastně znamená ,,už nikdy více“ a není omezeno na tento život.  Silné energetické otisky, které vznikají, když činíme prohlášení, že ,,nikdy“, se stávají součástí naší emocionální a energetické DNA. Tudíž se sami sebe ptejte, co jste mohli v minulých životech říci, že to způsobilo  určitý nedostatek pohybu, hnací síly nebo svobody ve vašem životě dnes? Jaká prohlášení, že ,,nikdy“, jste učinili v tomto životě, která váš život podstatně a nevědomě ovlivňují? Vidíte, jaký dlouhodobý účinek může mít takové prohlášení?

Dalším aspektem prohlášení ,,nikdy“, je fakt, že energie následuje emoci a záměr. Čím silnější taková emoce a záměr jsou, tím účinněji čerpají energii. Mějte na paměti, že energie neposuzuje, takže rozpíná všechno, s čím se spojí, aniž by to posuzovala jako dobré nebo špatné. Představte si, jak silné máte pocity ohledně věcí, které ,,už nikdy“ neuděláte. A pouvažujte o tom, že všechny tak silné pocity k sobě přitahují energii.

O čem jste kdy řekli, že to už nikdy znovu neuděláte, a jak se to právě nyní projevuje ve vašem životě? Jaká energie je tím blokována nebo omezena?  Jiným způsobem,  jak zajistit, aby se minulost neopakovala, zatímco současně necháváme dveře otevřené radostné budoucí zkušenosti, je provést ,,test síly“. Často ty věci, které ,,nikdy“ znovu neuděláme, vzešly ze situací, kdy jste se vzdali své síly, kdy jsme ji nepoužívali ke svému prospěchu, nevěřili jsme, že jsme dost silní nebo jsme si mysleli, že pokud se ve svém jednání projevíme jako méně silní, než opravdu jsme, získáme od určitého člověka nebo situace to, co si přejeme.

Namísto prohlašování ,,nikdy“ buďte tedy otevření mnohem více naplňujícímu a radostnějšímu zakoušení oné situace,  a to novým a odlišným způsobem, s plným projevením vaší síly.  Namísto prohlašování, že ,,už nikdy nedovolíte, aby vám někdo znovu zlomil srdce“, zkuste do svého života pozvat láskyplného, uspokojivějšího  a oddanějšího partnera. Kde můžete být silnější, mít větší sebedůvěru a víru v sebe sama a být otevřeni vůči šťastnému, naplňujícímu a rozvitému životu? Omezení jsou podporována vašimi strachy, vašimi prohlášeními, že ,,už nikdy“, takže pokud toto přestaneme říkat, začínáme říkat ,,ano“ sami sobě a svým možnostem…

 

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc.

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 14. 8. 2013

 

 

 

 

Odkrývání skrytého
Mistr Maytreia
prostřednictvím média „Zlatá dušička“, 18.8. 2013

 

Lidé Země, milujte sami sebe a připravte se na změny. Jste moudré, vyspělé bytosti. Mnozí z vás se zrodili v tomto čase, aby pomohli Zemi, aby pomohli šířit vlnu lásky a probuzení, aby šli příkladem ostatním. Je zde mnoho vysokých bytostí, s úkoly odkrývat skryté a nepoznané, probudit lidstvo a vést ho zpět k Bohu. Jsou zde bytosti, které se zavázaly k důležitým úkolům, aby vrátily zpět světu skrytá tajemství a vědomosti. Je vás zde mnoho, kteří znáte prastaré vědy, magické rituály a znáte podstatu tvoření. Vše toto se postupně začne dostávat do vědomí všem vám, kteří jste se zavázali. Nastal čas, aby bylo napraveno to, co jste kdysi pokazili. Mnozí možná zatím jen matně tušíte, ale časem pochopíte souvislosti. Aniž zatím chápete, cítíte, že jste kamsi vedeni. Je tu doba nápravy a přerodu. Poučení se z chyb minulých, z časů dávno zapomenutých. Je to čas odplaty, i čas odpuštění. Čas probuzení. Proměna, která přináší blaho duši. Hrozí nebezpečí, že by vše, co bylo dosud budováno, mohlo být opět pohřbeno. Avšak takové množství lásky již nelze zastrašit. Nebuďte bojácní a hleďte vzhůru, vy, jichž se to týká. Čas obnovy je tu.

 

 

Mistr Maytreia

 https://zlata.dusicka.sweb.cz

 

 

Horoskop na období od 19.8.2013 do 25.8.2013
POKUŠENÍ: LÁSKA NEBO NENÁVIST.


Slunce se dostává do konjunkce s Merkurem a hlavní slovo bude mít mysl, komunikace, sbírání informací a sdílení. Zvýrazňuje se obchodní talent a silné stránky v komunikaci a přesvědčování. Opatrně na vypočítavost, protože mysl jedná dle toho, co je pro daného člověka nejvýhodnější bez ohledu na druhé.

21. 8. nastává po půlnoci úplněk a právě úplňkem zjistíte (působení 20.- 22.8.), jak máte propojené srdce s myslí. Kdo má navrch? Nebo je srdce a mysl v souladu? Když jednáme jenom dle rozumu, jsme v chladném kalkulu bez emocí, citů a prožívání. Jestliže jsme jen v srdci, jsme ovládáni vášněmi a chtěním. Když propojíme mysl se srdcem, nalezneme vnitřní harmonii a mír.

23.8. v 00:15 hodin Slunce vstupuje do znamení Panny a následně 24.8. vstupuje i Merkur do znamení Panny, kde je ve svém znamení. Nastává doba úklidu! Doba odpočinku skončila. Konfigurace v horoskopu ukazují na velmi hektické období, které je velmi rozporuplné.

Vstupem Slunce a Merkura do Panny, v opozici s Neptunem bohužel zažijeme spoustu kalů a nejasností. Místo toho, aby Slunce a Merkur v Panně přinesl jasnost, tak právě touha udělat pořádek jen z pozice rozumu vytvoří spoustu zmatků a nejasností. Touha mít vše pod kontrolou selže a vytvoří se spoustu domněnek, nejasností a nedorozumění. Proto v této době buďte opatrní na podepisování smluv, nových obchodů (do 28.8.).Objeví se hodně zklamání a rozčarování.

Černá Luna v opozici s Plutem (do 15.9.): ke slovu se dostává osud, stanou se osudové události. Opatrně na touhy a vášně, potřebu kontrolovat, manipulovat a vlastnit. Může nás zahltit vnitřní temnota. K tomu se připojuje i náročné období pro Venuši.

Venuše přechází 16.8. do svého znamení Vah a bohužel 21.8.vytvoří velkou kvadraturu s Uranem, Jupiterem, Černou Lunou a Plutem, která vypadá jako velký kříž uzavřený ve čtverci. Ukřižování lásky, tvořivosti, radosti, harmonie a krásy ve jménu rozumu a chtíče. Má ještě Láska místo na Zemi? Nebo vždy vyhraje ego, rozum nebo strach. Venuše ve Vahách je ve svém znamení, tím pádem silně toužící po harmonii a míru. Jenomže aspekt od neklidného Urana, který chce změnu, a Pluta, který podporuje nízké vášně a touhy, žárlivost a chtíč a k tomu Jupiter, který jen vše nafoukne, z malých problémů udělá velké a nespokojenost až nenasytnost – to vše povede k bouřlivému období ve vztazích, ať mileneckých, partnerských, rodinných i pracovních. Buďte opatrní, protože pokud podlehnete nízkým vášním, strachu či egoismu, může „umřít“ láska, ohleduplnost, soucit a milosrdenství.

Objeví se situace, před kterými budete postaveni „na tvrdo“, a před kterými nelze již uniknout. Pokud jste se stále něčemu vyhýbali, tak nyní budete chyceni do „pasti“, ze které nebudete moci utéct. Bude jen jediná cesta, že ji projdete, prožijete, odžijete, vyřešíte.

Černá Luna v kvadratuře s Venuší symbolizuje osudové události v lásce, které mohou mít nevratné následky.

Pokud můžete naopak vědomě v sobě aktivujte projevování lásky, ohleduplnosti, pokud někdo bude podléhat svým vášním, strachu či sobectví, odpovězte na to láskou, soucitem, laskavostí a mírem. Vědomě můžete být poslem Lásky.

Přeji vám dostatek laskavosti k sobě samým a k druhým.

Nel

 

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu

www.astrologiepetranel.cz

 


 

—————

Zpět