Milí přátelé, - 19.8.2014

20.08.2014 14:41

 

 

Milí přátelé,

Informace úvodem. Jak je již zveřejněno také na webu, seminář EGO I (jangové), který je naplánován na tento týden do Týna n/Vltavou se sice koná, ale začátek byl posunut na pátek, 22.8. od 10:00 hod. Nejezděte tedy tam dříve, kdo je přihlášen, ve čtvrtek byste jen přecházeli před zamčeným domem.

A podělím se s vámi o jeden zážitek ze semináře v Podčejku. Čistili jsme, dost hloubkově, anunnacké energie, jejich manipulace s lidskou bytostí. Během jedné očistné meditace, myslím v pátek, náhle jsem cítil "trochu" jinou energii a pak jsem zjistil, že to Kryon mne oslovil a v části k probíhajícímu čištění řekl: "...Právě zahajujte další vlnu významných planetárních změn...".  Je jasné, že neuvidíme "cosi" zítra či pozítří, ale předpokládám, že v následujících měsících a dále, uvidíme záležitosti, které nás možná i překvapí. Myslím v tom pozitivním slova smyslu. A také, v úvodní části hovořil k češtině a my. Stručně řečeno. Řekl, že se si svého jazyka příliš nevážíme, že se k němu chováme lehkovážně a stejně tak snadno přejímáme příliš mnoho cizích vlivů, že svůj jazyk "zplošťujeme" a ochuzujeme tak svou národní duchovnost, které je jazyk také nositelem.

Jinak dnešní mail je silně ve znamení bosenských pyramid, což je téma, které bylo vyzvednuto během našeho semináře.A protože by toho v dnešním mailu bylo fakt hodně, tak jsem jedno shrnující Kryonovo poselství skrze Lee Carrolla, 1. část, posunul na příští týden - je na co se těšit. 

A vzhledem k tomu, že na některé adresy maily nechodí, tentokrát mail pošlu 2x, během dne pak ještě jednou, jiným způsobem.

Jako každý týden přichází Mistr Hilarion s poselstvím v němž zdůrazňuje některé aspekty současné doby. Hovoří o aktuálním energetickém proudění k planetě Zemi a potřebě se sním vylaďovat a dělat vše co nejvíce pro jejich využití, právě tak, jako se vylaďovat na nejvyšší aspekty svého Já Jsem. Nadále upozorňuje na potřebu čistit své Bytí od starých, přežilých programů a také na potřebu pomáhat nově se probouzejícím. Staré odchází a my budeme stále více zažívat paradigma jednoty, zvl. pokud budeme jednat jako mistři svých myšlenek. 

Po měsíci opět máme k dispozici nová poselství Áriů, jak je předaly tyto láskyplné bytosti. Poselství jsou na zajímavé témata "Co znamená na sobě pracovat"? a "Co znamená žít jako Tvůrce"

A dnes ještě jednou, velmi krátce Kryon. Tentokrát ale skrze Barbaru Bessen s poselstvím, kterému bylo dáno pojmenování "Co je nového?" V tomto poselství se Kryon vrací k tématu, které často, prakticky stále, připomíná Kryon v poselstvích předávaných Lee Carrollovi. A to k tématu vlastní vnitřní komunikace. Tím se dostáváme k jádru pudla, totiž na tuto otázku, kterou Kryon často odstává od lidí na seminářích dnes říká... to se ptám já Tebe. Řekni mi skrze své Vyšší Já co je nového? Jaký je Tvůj momentálně největší talent, proč se lidé "mydlí" (vraždí) na Blízkém Východě či jinde, na jaké Zemi se nyní nacházíš? Atd. Dále pak hovoří o významu a síle soustředění se na nějakou skutečnost a říká. Vše lze změnit jen tím, že tomu nebudete dávat energii svým soustředěním se na to. Opusťte tu skutečnost, nemyslete na to a ono se to začne rozpouštět. V úvodu je krátké slovo od Barbary Bessen. 

V další části mailu se budeme více méně zabývat monotematicky tématem, který se aktuálně stává stále více přitažlivým a významným a to jsou pyramidy obecně, Nedávno jsme měli možnost se seznámit s výskytem velkého množství pyramid na Krymu (posílal jsem na to téma články), avšak v této době vystupují do popředí zvl. pyramidy bosenské. kousek od Sarajeva, hl. města Bosny. Jak se z dalšího dozvíte, v Bosně, pár km od Sarajeva, se nachází pyramida mnohem větší než je ta Cheopsova, která vykazuje množství znaků o tom, že pyramidy nebyly jen pouhé hrobky faraonů či jiných králů, ale že šlo a stále jde o energetická zařízení. Ty v Egyptě měly za úkol udržet na Zemi vysoké vibrace.

Jako první, řekněme úvodní, vstupní materiál, nabízím krátký článek s názvem "Pyramidy nebyly hrobkami faraonů" v němž nás autor zavádí k problematice pyramid, k Semiru Osmanagičovi, objeviteli bosenských pyramid a k počátku jejich výzkumu.

Následuje video-upoutávka na návštěvu Dr. Osmanagiče v ČR, na jaře letošního roku.

BOSENSKÉ PYRAMIDY V ČESKU - DR. OSMANAGICH, asi 5 minut

Bosenské pyramidy v Praze..., asi 2 minuty ,

Dále pak rozhovor s Dr. Osmanagičem v TV studiu Cesty k sobě při příležitosti jeho návštěvy v ČR, jak je výše uváděno.

Dr. Sam Osmanagich, Ph.D, Tajemství pyramid v Bosně, asi 46,5 minuty


Na dalším odkazu naleznete záznam z přednášky Dr. Osmanagiče v Brně, 15.3. 2014

Přednáška o pyramidách v Bosně, asi 2:48 hod.


Pokud by někoho zajímala obdobná přednáška v Bratislavě, ale asi o 20 minut delší, pak ji naleznete zde:
TAJOMSTVO PYRAMÍD V BOSNE, 3:08 hod.


Na dalším videu je jeden odborník, jak podává zprávu o složení oněch "betonových" desek, kvádrů apod.

Analýza bloků z bosenských pyramid, asi 10 minut


A na závěr bosenského tématu se můžete podívat na záběry, záznam z expedice Bosenské pyramidy 2013, z výpravy, kterou za poznáním skutečností bosenských pyramid zorganizoval Jiří Matějka z časopisu WM Magazín. Můžete se spolu s účastníky této expedice podívat na všechna ta místa, dozvědět se řadu zajímavostí přímo z podání Dr. Osmanagiče, který jim dělal průvodce. 

Bosenské pyramidy - expedice 2013 , asi 20 minut


A že pyramidy se v poslední době nenacházejí jen v Bosně či na Krymu, dokazuje také následující video, které hovoří o nálezu pyramidy v Srbsku, u které bylo také, jako v případě té bosenské naměřen na jejím vrcholu energetický paprsek o frekvenci 28kHz, stejně jako v Bosně. Sice se zde hovoří o "přírodní" pyramidě, ale nálezy z místa vyvolávají pochybnost takového tvrzení.

PYRAMIDA V SRBSKU, DVĚ MOHYLY A ŘÍMSKÉ MĚSTO asi 12 minut

Toto krátké video do jisté míry vychází z předchozího, ale jsou v něm další, doplňující informace.
Srbská pyramida - Rtanj , necelé 3 minuty

Přejdeme nyní k jiným aktuální událostem, jak říkávám, Z našeho i cizího dvorku - tentokrát jistě z cizího, ale je třeba si věci uvědomovat a udržovat vizi a víru míru, Lásky, aby události se nedostaly i na náš "dvorek".
Z toho obrovského množství zpráv, které v současné době kolují na netu k situaci na Ukrajině jsem vybral dva příspěvky.
První je textový, má název "Pokladní Rostovských drah vypraví, jak rodina uprchlíků z Ukrajiny kupuje lístky, na které jim chybí peníze…" Je to krátký, na asi půl stránky, silný, dojemný příběh lidí utíkajících z válkou rozbíjené země. Příběh o utrpení a také svědectví o lidské solidaritě, soucitu a vnitřním uvědomování jednoty... Světlo nelze zastavit. V tom příběhu je cítit naděje pro Ukrajinu.

A dále pak si poslechněte řeč odvážné ženy (video má titulky). Hovoří jasně, přímo. A navíc lze z toho vnímat, aspoň z mého pohledu, že začíná docházet k obratu, byť ta situace tam je stále dramatická a drastická a asi ještě nějaký čas bude, protože vše se vyvíjí pozvolna, aby si každý mohl uvědomit to, co potřebuje. A pak ale události bývají rychlé. Dával jsem "jim", když to vypuklo a nejprimitivnější síly Ukrajiny se chopily moci, čas do "vánoc", zatím na tom nic neměním. 
Zastupitelka Dněpropetrovské oblastní rady za dvě volební období a lídr hnutí Antiválka Viktoria Šilova, členka Stálé komise pro práci v trestně právní oblasti, vedoucí představitelka Pravé socialistické strany a neuvěřitelně statečná žena a dodávám i krásná žena.. :-) .

Viktoria Šilova - Přejí si Ukrajinci válku? 14.08.2014 Titulky CZ , necelých 10 minut

Rád předávám informaci, že za nedlouho bude v ČR zakladatel transpersonální psychologie, objevitel holotropního dýchání, prof. MUDr. Stanislav Grof. Bližší informace naleznete na webu k jeho návštěvě ZDE.

Těch videí je tentokrát více než dost a proto možná ještě jedno. Ale u tuho se vám bude tajit dech. Pouštěl jsem si to vícekrát, ale stejně jsem nepřišel na to, jak to dělá. Trik to být musí, tedy měl by být, ale....jaký???? Jo, jasně, skvělý...

Chůze přes bazén, po vodě, necelé 3 minuty


Přeji krasný týden, plný povzbuzujících zážitků

Láďa 
 

 

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 17.8. 2014 – 24.8. 2014

Milovaní,
žijeme skvělý čas planety Země, která prochází další fází kosmického vzestupu, což pocítí v nejbližších dnech celé lidstvo. Intenzita této energie bude postupně slábnout, aby všichni lidé mohli přijmout i její jemnější nuance. Je užitečné častěji se zvnitřnit a zároveň se otevřít přicházejícím energiím. Přitom držet záměr využít stávající energie naplno a také se vyrovnávat vědomě několikrát denně s nejvyššími aspekty přítomnosti svého Já Jsem. Začněte každý den s vědomým sladěním se s JÁ JSEM a prociťte úctu, vděčnost a radost ve svém srdci –  za privilegium a čest být součástí událostí, které se odehrávají. Není čeho se bát - jen si umožněte radost a pocit oslavy, že se to děje skrze vás. Láska ve všech svých aspektech se vrací domů na planetu Zemi a začne být zřejmá ve všem, co se děje na světové scéně i v rámci každého lidského srdce.

Buďte si více vědomi starých mentálních programů, které mohou stále běžet ve vaší mysli a měňte je na programy, které vás podporují a vracejí vám vaši moc. Staré způsoby se rychle stávají minulostí, protože dochází ke stahování nových energií. Každý den běžte svou cestou coby milující a soucitný vyslanec Boha rozvíjející božský plán. Mnozí se brzy probudí a budou hledat odpovědi jak vysmýčit pavučiny ze své mysli. Vy už jste tím prošli a nyní mějte potřebnou trpělivost – jen si vzpomeňte, jak těžké to bylo pro vás. Jejich probuzení nebude tak obtížné jako vaše, protože jste ve své věrnosti už ledasco vykonali v toku kosmických událostí, a současné převažující energie už jsou podporující. Uvědomte si, že by v probouzejících měla stoupat energie kundalini, proto jim posílejte lásku a soulad.

Nyní přecházíme do zrychleného času pro celé lidstvo, protože lidská srdce začínají bořit bariéry a hradby starých šablon. Tím se otevře vaše povědomí o nových způsobech vztahového jednání mezi lidmi a uvidíte řešení dlouhodobých problémů z mnoha různých perspektiv. Pocítíte to jako závan čerstvého vzduchu a najdete v tom smysl pro obnovu všeho, co se odehrává podle stávajících ujednání. Nové energetické šablony už více nepodporují staré systémy a paradigmata a lidstvo jako celek se bude cítit svobodněji a více naplněno mocí, ne už tolik omezené a uvězněné v dualitě a polaritě vědomí. Převládající energie je sladěna s jednotou všeho. Budete zakoušet vědomí jednoty jako nové paradigma Země a všeho na ní. Vše staré se průběžně rozkládá na prach a nové vzniká v široké škále potenciálů a možností.

Vy, kteří kotvíte Světlo na planetě a v jejím nitru, jste nadějí a oporou reality nové Země. Říkáme vám, sněte své sny a rozšiřujte své vize do nových a nezmapovaných území. Opět vám připomínáme, že celková atmosféra kolem vás je plná nových informací, nových ideí, nových vynálezů, nových technologií a nových řešení pro vás všechny, což vás všechny posunuje vstříc vašemu individuálnímu a kolektivnímu osudu. Nalaďte se k přijímání znalostí a darů, které k vám vanou s větrem změn. Jediné, co musíte udělat, je každý den sladit váš záměr, aby byl otevřen všemu novému a všemu, co je připraveno k manifestování ve vašem nitru. Zjistíte, že se vše děje podle toho, nakolik laskavě a harmonicky budete užívat svůj božský dar svobodné vůle.

Vše, co hledáte, je ve vás. Každému z vás bude slušet nějaký čas strávený meditací a tichým rozjímáním. V této samotě přijdou odpovědi na vaše otázky a život celkově bude klidnější a plný půvabných synchronicit, které vás navíc provedou změnami k nejvyššímu  a nejlepšímu žití. Pokud se vzdáte něčeho na čem bazírujete, život se stane ohňostrojem úžasných a podivuhodných zázraků, které se rozprostřou a zakoření ve vašem osobním i kolektivním životě. Když kráčíte po Zemi coby mistr myšlenek, slov, akcí a záměrů, váš vlastní potenciál se rozvine a rozkvete do nových a úžasných skutečností. Bez ohledu na váš chronologický věk, právě jste s tím začali!

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion 

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 www.therainbowscribe.com 
 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Oldřiška pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 

 

 

 

Áriové 12.8. 2014
"Co znamená na sobě pracovat"?
"Co znamená žít jako Tvůrce"

 

Co znamená na sobě pracovat?

V současné době je vaší cestou zejména vnímat přicházející energie a splývat s nimi. Mnoho vašich „čištění“ vyplývá z toho, že s měnícími se energiemi nesplýváte, ale naopak s nimi bojujete. Tím se ve vás otevírají  energie. Které vás následně vyhodí z klidu a harmonie a vy se zpět musíte složitě dostávat.

Navázání se na nové energie, jejich otevření, přijetí a v ideálním případě i využití ve vašich životech, je v současné době nejdůležitější práce na sobě. Vše se mění i vaše zažité představy o tom, že práce na sobě spočívá v meditacích a čištění, jsou jinak.

2) pasivita vs. aktivita a jak žít jako tvůrce

Už zase ty vaše protiklady PASIVITA vs. AKTIVITA. Vše přijímat jste si alibisticky zaměnili se zalezením do ulity s jakýmsi příkazem „musím to přijmout“. Toto není obsah sdělení.

Přijímat znamená splývat s proudem, plavat v něm, využívat jeho darů v radosti, prozkoumávat jej, transformovat a hrát si s ním. Aktivně přijímat, nikoli pasivně.

Tvůrce, to je další stupeň. Tvůrce vybírá z nabídky dostupných energií a aktivně ji transformuje do svých vizí, přání a záměrů. Tedy nejen že tyto energie aktivně přijme, ale vybere si z nich pro sebe v danou chvíli ty nejlepší a dále je použije.

Zní to trochu abstraktně, ale představte si to jako prostřený stůl. Také nejdříve prozkoumáte, prohlédnete, očicháte a event. ochutnáte, a pak si vyberete v tu danou chvíli to pro sebe nejlepší, co budete jíst s ohledem na svůj zdravotní stav, okolní teplotu, plánovanou aktivitu denní dobu a podobně. Takto je třeba nyní zacházet se všemi energiemi, které jsou k dispozici. Takto tvořit své záměry, vize, přání i současnou chvíli. Bude to chtít zpočátku určité krátké zamyšlení před činem, ale postupně se to zlepší a budete snadněji vnímat nabídky a vnímat ty nejvhodnější.

 

Co znamená chovat se a žít jako tvůrce ( pasivita – aktivita)

Tvůrce je bytost, která si uvědomuje svůj tvůrčí potenciál. Co znamená tvůrčí potenciál? Jedná se o uvědomění svých podstatných božských energií, v nichž je obsaženo vše – a dále se jedná o vysoký stupeň vývojového poznání každé jednotlivé bytosti.

Vy lidé jste si zvolili projít obrovským poznáním života ve 3D a mnozí se již brzy přiblížíte k chápání a částečně i žití kristovské energie ve svém životě. Ten, kdo žije 3. energii čili kristovskou energii, je dokonalým TVŮRCEM. Na své životní pouti se k tomuto přibližujete.

Ano, někteří říkáte, že se v životě chováte k druhým slušně, nikomu neubližujete, modlíte se. Ano, to je v pořádku, žijete energii 1. stupně tvůrců.

2. stupeň tvůrců je uvědomění si svého spojení s vlastním božstvím, to znamená uvědomění si své vlastní tvořivé síly srdce – ducha.

3. stupeň je tuto tvořivou sílu srdce, či ducha = boha v životě projevovat, aktivně projevovat. Ve svém očištění od negativních energií, naplňováním svého poslání.

V další fázi pak v pomoci druhým, přírodě, matce Zemi a tam, kde je pomoci třeba.

Život aktivního tvůrce přináší člověku pocit naplnění, seberealizace, ale i lidskou radost a štěstí v jeho soukromí.

Je to vaše cesta i úkol. Zrajete v procesu poznávání. Každý z vás v sobě ve svém čase najde láskyplného TVŮRCE.

 

 
 

 

 

 

Áriové

 Jsme rádi, že nejdete jen po povrchu slov a zajímáte se o hlubší podstatu. Co znamená na sobě pracovat? Je to vědomé rozhodnutí, uposlechnutí svého vnitřního vedení, měnit svůj život, zpracovávat své pocity, minulá traumata a bolesti, ale i ublížení druhým. Je to vědomé přijetí zákonů energie a jejich respektování. Přichází vám na pomoc armáda bytostí lásky a světla, ale také je třeba určité minimální spolupráce a vědomé účasti na změnách ve svých energiích. Je to i přijetí zodpovědnosti za to, jak se cítím a jak žiji, jestli prožívám radost či bolest.

      Chtěli bychom alespoň krátce připomenout, že mnoho lidských bytostí si stále ještě neuvědomuje, co znamená žít svou vlastní radost a život. Zaměňují to za dělání radosti druhým/rodině, přátelům, společnosti/ a žití pro druhé. Neuvědomují si svou vlastní potřebu naplnění radostí z něčeho, co dělám já a svým vlastním způsobem tak, že jsem v tu chvíli sám sebou. KAŽDÝ potřebuje vytvářet něco, co mu přináší radost, co ho naplňuje a co ho uspokojuje a v této chvíli se stává tvůrcem. Tvůrce vnímá své srdce a jeho vedení, uvědomuje si, co už nechce a co vlastně chce a respektuje to i u druhých. Je vnitřně svobodný a jde svou vlastní cestou i za cenu nepochopení okolí a sám už pochopil a přijal, že vše je možné. Ano, opravdu, VŠE, CO CHCETE, JE MOŽNÉ. A vy, jako lidské bytosti, máte k tomu vytvořený potenciál. Uvědomte si, hledejte a odstraňujte svá omezení, abyste mohli využívat svoji energii tvůrců stále. Jsme připraveni vám v tom pomoci.

Vaši Áriové

 

 
 

 

 

 

Všechny jste krásně tvořivé bytosti. Je třeba si uvědomit svůj potenciál, věřit mu a pak krok za krokem jej otevírat tvořivým způsobem. Základem je vždy vaše srdce a láska a jak sobě věříte. Pokud dokážete být empatičtí a soucitní i k sobě i k druhým, tak na soucitu si nejvíce uvědomíte jak na tom s láskou jste. Multidimenzionalita je krásná mozaika dokonalé mandaly všech nejčistších energií zdroje a tudíž Jednoty. Všechny tyto původní energie máte v sobě a teď k nim  přidáváte nadstavbu – vaše zkušenosti ze všech životů. Vaše nové záměry již obsahují tyto zkušenosti a jsou důležité pro celý vesmír. Vytvořte si své nové záměry do osobní mandaly svého vývoje a budete sami žasnout, jaké tam vkládáte krásné a tvořivé energie. Tím si uvědomujete, co chcete a jak se chcete tvořivě podílet na tvořivosti 5.dimenze. Víte, že Plejáďané také již kdysi vytvářeli podobné struktury a chtějí nám lidem pomáhat i v současnosti. Síla vašeho potenciálu je ve vaši víře a lásce uskutečnit cokoliv nového pro vás, ale také pro lidstvo  - tím se začnete podílet vědomě na budování nových energií. Je třeba o tom mluvit, komunikovat a spolupracovat a předávat si tyto tvořivé informace a podněty s druhými stejně smýšlejícími lidmi a tím se všichni budete posouvat dále. Začněte měnit svá schémata a závislosti, ale zároveň hned vytvářejte nové záměry láskou a zdrojovou energií a když to nejde poproste o Boží milost. Tyto nové záměry pak posílejte svým blízkým i rodu, tím se začnou měnit staré energie na nové.

S láskou Áriové. 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijaly Eva P., Lenka Z., Karin L., Lucka N., Míňa N.(www.transformace.info). Tuto verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Co je nového?

Poselství Kryona prostřednictvím Barbary Bessen, srpen 2014

 

Milí přátelé channelingů,

když se zamýšlím nad poselstvími, která posledních dvanáct let přijímám, působí to na mě podivuhodně. Nemyslím tím, že by si člověk měl pamatovat všechno, co v nich bylo řečeno, ale to, že v nich lze vysledovat a rozpoznat logický vývoj. Celá ta léta nás KRYON, Saint Germain, Jeshua a ostatní připravovali na to, co se teď děje. Procházeli jsme zvolna transformací, zaměřovali se na naše vyšší síly a začali tak téměř nový život. KRYON několikrát zmínil, že v tomto životě prožíváme životů víc. Ten plný batoh, který jsme si sem přinesli, jsme zpracovali a teď si plánujeme nový, abychom už nemuseli opouštět Zemi prostřednictvím smrti.  Což by také vysvětlovalo, proč si mnozí z nás už nevzpomínají na dětství nebo si jen nejasně vybavují různé příhody a zážitky z tehdejší doby. Osobně mám pocit, že jsem hodně propustila, především také díky milým duchovním přátelům. Velmi ráda se dívám dopředu, vyhlížím, co bych chtěla prožívat, bez ohledu na to, zda je to možné z hlediska pozemského rozumu. Nebo prostě jen tady jsem a zkouším si užívat přítomný okamžik. Jak KRYON krásně popisuje v tomto poselství, měli bychom se na něco zaměřit a držet se toho. Bez ohledu na to, zda je z logického hlediska možné. Saint Germain v této souvislosti rád zdůrazňuje: „Vnější změny, které všichni tak toužebně očekáváte, vycházejí z vás, ne od těch, kteří jsou u moci.“ Má pravdu, že? Přeji vám hodně radosti při ponoření se do energie KRYONA. Přináší sebou vždy tak nádhernou energii domova.

Srdečně zdraví

Barbara Bessen  

 

P.S. Doporučuji, abyste si poselství vytiskli, vyhledali pohodlné místo a hluboce se ponořili do následujících řádek. Pomáhá to i v případě, kdy se člověk necítí zrovna dobře. 

 

 

Zdravím vás, milí přátelé. Jsem KRYON z Magnetické služby. Jak je to pěkné být opět s vámi ve vědomém kontaktu! Užívám si, že mohu pracovat s lidmi, pomáhat vám rozpoznávat, kým skutečně jste. Je iluzí myslet si, že je člověk osamělý a není spojen se vším, co je. Toto vše, co je, je polévkou, z níž jsme všichni stvořeni. Je to tvůrčí síla a energie, která stále myslí a tvoří v souladu s boží vůlí. My všichni jsme součástí této polévky, ať už je to člověk, zvíře nebo nějaká bytost, přicházející z daleka. Na to, abyste mohli pochopit, co je to vlastně stvoření, se dokonale hodí srovnání s mořem a kapkou vody. Původní myšlenka je mořem, kapka je stvořením. Existuje mnoho kapek, v řekách, teplých mořích, například v golfském proudu, stejně jako chladné kapky například v severním ledovém moři. Přesto jsou všechny kapkami v jednom velikém moři. Vnímají, pokud si toho jsou vědomy, že všechny jsou stejně hodnotné a důležité, že žádná není lepší nebo horší. Všechny prostě jsou (existují).

 

Proto nelze hodnotit či posuzovat lidi, ani zvířata, ani například bytost, jakou jsem já. Nejsem lepší než ty. Jen jsem si vědom, kým jsem. Mohu nahlédnout do historie stvoření a nalézt odpovědi na všechny otázky. Ty to dokážeš pouze tehdy, když se uvolníš a hluboko ponoříš do svého nitra. Říkáš tomu vnitřní cestování nebo meditace. Usnadní ti to spojení s tvým Vyšším já, které je ti nejblíž. Pokud chceš něco vědět, můžeš se se svým Vyšším já propojit a poprosit o odpověď. Přijde ti většinou hned, protože jsi s ním přece v neustálém kontaktu. Pro spojení s Vyšším já nemusíš nejprve položit kabely nebo na něho zaklepat. Ví, kdo jsi, co bys rád a jak ti může být nápomocné. Od tebe se žádá jen trocha trpělivosti. Je zapotřebí to cvičit, aby sis ze své strany udržoval tento kanál informací otevřený. Zmiňovali jsme se o tom už dříve: neexistuje nic, co by tvé Vyšší já nevědělo. Vezměme si velmi pozemský a ve vašem každodenním životě běžně používaný výraz „lednička“. Pokud chceš něco vědět o ledničce, tvůj nízko vibrující rozum nejprve nabídne všechno to, co o ní víš. Například, jak je tvá lednička stará, jak jsi k ní přišel atd. Tvé Vyšší já by ti mohlo sdělit informace typu: kdo chladničku „vynalezl“, jak funguje a mnoho dalšího. Tím ti chci sdělit, že neexistuje nic, co by ses nemohl dovědět, pokud to budeš chtít znát.   

 

Tvé Vyšší já ti může objasnit vesmír, může ti sdělit, proč máš právě teď kašel. Může ti vysvětlit, proč si tvá matka pro svůj přechod (to, čemu říkáte smrt) zvolila rakovinu. Může ti vysvětlit, kvůli čemu se skutečně bojuje na Blízkém východě. Ví, proč se tvá dcera zamilovala právě do toho určitého mladého muže (možná je to stará vazba?). Může ti sdělit, jaké další cíle máš před sebou. A ví také, které tvé potenciály týkající se přechodu na jinou úroveň připadají v úvahu jako možné. Nebo jak si můžeš prodloužit život tak, aby sis někdy v budoucnu zvolil vzestup do vyšší dimenze, aniž bys prošel „smrtí“.

 

Existuje tolik otázek o všem možném, otázky týkající se tebe, Země a vesmíru. Tolik otázek, kolik je lidí. A opravdu neexistuje nic, co by sis (prostřednictvím svého Vyššího já) nemohl zodpovědět. Nech na sebe tuto informaci chvíli působit. Závěr tedy zní, že vše, skutečně vše, víš ty sám. Neexistuje žádné tajemství, nic, co by bylo nedostupné; vše, co bys chtěl vědět, je pro tebe přístupné. Otázka jen zní: Co tě vlastně zajímá?

 

Mnozí z vás si právě ujasňují sami sebe: Kdo skutečně jsem? Co mě vlastně zajímá? Na jaké cíle se teď zaměřím s vědomostmi, které mám? A stejně tak mnoho z vás zjišťuje, že  vlastně není třeba toho moc měnit. Jde vlastně jen o to, změnit ohnisko pozornosti.  A zajímavé na tom je, že to není vůbec těžké. Často si myslíte, že toho musíte hodně změnit navenek jako například vzdát se zaměstnání, opustit určité lidi a mnoho dalšího. Avšak přesně vzato je to jinak, je to jen zaměření se na to nové. Pokud člověk změní svou pozornost (zorný úhel), pak se změní život. Vezměme si například tvou práci. Když se zaměříš na něco úplně jiného, pak už nebudeš věnovat své práci energii. Může se to projevit tak, že tvůj šéf už nebude považovat  tvou současnou pozici za vhodnou a nabídne ti něco jiného. Možná i o práci přijdeš nebo se naskytne nějaká nová práce na jiném místě nebo se objeví nějaký nový úkol s jiným obsahem. Cokoli, čemu přestaneš poskytovat svou energii, se nemůže udržet. Platí to i u myšlenek. Pokud myšlenkovým schématům, oněm bytostem, které vznikají, když se zaobíráš stále stejnou myšlenkou, přestaneš věnovat svou pozornost, tak se pomalu rozplynou. To platí pro všechno ve tvém životě. A tohle je to nejdůležitější v mém poselství: Neexistuje nic, co by se mohlo udržet, pokud tomu nebudeš věnovat svou energii. 

 

Když přestaneš být v častějším kontaktu se svými přáteli, energetické vazby se pomalu uvolní, mentální schémata vyblednou. To však může často znamenat i svobodu, nezávislost, že? Vše, co chceš změnit, můžeš provést ze svého oblíbeného kanape. Jednoduše se soustředíš na něco jiného. Zkus to brát jako hru. Možná by sis dokonce mohl sepsat seznam věcí, které bys chtěl provést. Nadpis: Co chci změnit? Komu nebo čemu bych měl utáhnout kohoutek a nadále to už nepodporovat svou energií (svými myšlenkami)?

 

Pak to může odstartovat, nebo snad ne? A co se týká stále se objevující (i na seminářích) otázky typu: Co je nového, KRYONE? Tak na to se zeptám tebe. Co je nového? Kdo skutečně tahá za nitky, kdo stojí za těmi různými aktivitami na Blízkém východě a co je jejich cílem? Co je slunce a jak teď mění svět? Kolik Zemí vůbec existuje a na které se nacházíš ty? Jak funguje léčení? Odkud pocházíš?  Mnoho otázek, které si můžeš sám zodpovědět. To je jeden z nádherných „výdobytků“ Nové energie, o které už tolik let hovoříme. Od října 2011 už přece nastala časová kvalita, která může všechna vaše přání učinit možnými. Není nic, co bych pro tebe mohl udělat. Neboť ty jsi tou kapkou v moři a máš všechny informace v sobě, podobně jako je tomu u hologramu. Všechno je ti zpřístupněné. Jediné, co mohu dělat, je pomáhat ti lépe udržovat tvé božské pole – a to se děje při mnoha setkáních tohoto typu. Předávám ti energii, energii domova, energii moře, polévky všeho, co je. Vnímáš ji? To je to, co ještě stále nedokážeš - udržovat si tuto energii, jak tomu říkáš. Je to tak? Dobře, pak nás tedy nech,  teď i kdykoli se k těmto řádkům vrátíš, abychom tě ponořili do této síly stvoření. Tady a teď. Rád tě držím.

 

S hlubokou láskou a sounáležitostí

KRYON

 

Poselství přijala Barbara Bessen v červenci 2014. Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu https://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2014/07/internet-channeling-august-2014.pdf

pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

 

 

 

 

Pyramidy nebyly hrobkami Faraonů

Alexandr Kopisov

 

V Bosně, uprostřed Evropy, objevili pyramidu, postavenou ze 40ti tunových kamenných bloků, která je dokonce vyšší, než Cheopsova pyramida v Egyptě. Právě proto se současné vládní úřady snaží celou věc zamlčet s vlastním tvrzením, že celá tato záležitost je pouze "přírodní úkaz" pyramidální formy..

 

 

 
 

 

 

Bosenský archeolog, Semir Osmanagič, se pokouší dokázat, že v centru Evropy, před 40.000 lety, existovala jiná civilizace, která z neznámé příčiny zanikla..

 

V jádru pyramidy panuje zlověstné pološero, tunel spoře osvětlují žárovky. Jeden labyrint přechází v druhý, kroutí se do spirály... podzemní chodby dosahují délky 8 až 10 km. "Čistící" práce postupně pokračují již pět roků, dobrovolní pracovníci dlabou jak hlínu, tak vápenec. V podzemí je chladno, od úst vychází pára... Shora, na pracovníky, neustále kapou kapky vody. Louč světla z přilbovky se opírá o kámen, na kterém jsou vytesané runy a symboly, připomínající písmena E a Y.

 

Slunce, Luna a Drak

 

Před nedávnem jsme objevili valoun, objasňuje archeolog, v podobném klobouku á la Indiana Jones. Předpokládáme, že runy, se vztahují k písmu starých Germánů. A tento kámen je dle analýzy starší, než egyptští Faraoni. Jak se mohl dostat do takové hloubky země? Nyní se podívejte nalevo, kde se nachází plochá deska. Jedna plus jedna - a máme chrámový oltář z doby kamenné na Maltě. Moji kolegové, profesoři z milánské univerzity a Triestu předpokládají, že pyramidu Slunce stavěli celkem náročně... tisíc let! Ale hlavní otázkou je: kdo byli ti stavitelé?

 

51 letý Semir Osmanagič, doktor sociologie University Sarajevo, člen korespondent Ruské akademie přírodních věd, objevil v roce 2005, po sérii pozorování, u města Visoko (30 km od hl.města Bosny a Hercegoviny), horu zarostlou lesem. Hora se nakonec ukázala jako pradávná pyramida, vysoká 220 metrů, postavená neznámou civilizací, před 40.000 lety.

 

Za rok od nálezu započaly archeologické práce a vykopávky. Vzápětí se dalo říci, že hora se skládá z enormně velkých kamenných bloků, 2 až 3m na výšku, k jejímu vrcholu vedou schody, cesta je vydlážděná kostkami, a jsou u ní vytesané terasy.

 

Osmanagič na tiskové konferenci oznámil, že v údolí Visoko se podařilo objevit dalších pět pyramid, postavených v dávných dobách, na počest Slunci, Luně a neznámému božstvu Draka. Všechny stavby jsou mezi sebou propojeny sítí podzemních chodeb.

„Ve školách nám vtloukali do hlavy: v hisTORii již nejsou žádná bílá místa, tato věc prostě není možná“, humorně praví Osmanagič a vede mě do hlubiny pyramidy. „Ale můžeme hovořit o tom, co se na planetě Zemi dělo před 20. až 30. tisíci lety, když historikové vedou o 2. světové válce spory? Nedejbože, když naši civilizaci zničí velké přírodní kataklyzma, tak potom další lidské plémě, které bude osívat půdu, o nás nebude vědět zhola nic a budou si myslet, že tu žili jen mamuti“.

 

Při počátku archeologických prací u Visoko byl akademický svět rozdělen na polovic. Pravda, bez jasných důkazů je velmi těžké uvěřit, že tisíce let, ve středu Evropy, stály pyramidy neznámé civilizace a nikdo si jich celou dobu nevšiml! Dokonce Ministerstvo kultury Bosny a Hercegoviny, v roce 2007, zesměšňovalo Osmanagiče, nakonec se s ním pohádalo a vytvořilo oficiální sdělení: Údajné pyramidy jsou skutečně z kamene, ale vznikly "přirozeným procesem, bez účasti člověka". Osmanagič na tuto odpověď udělal ve Visoko "výsadek" odborníků z celého světa, jak italského profesora, tak i znamenitého egyptologa Nabila Abdul-Svelima. Ten, jak viděl výsledky vykopávek, odpověděl: „..přírodní formace je nepřijatelná, příroda nevytváří schody a terasy, v podstatě" pyramida Slunce se jeví jako největší světová stavba, o 3O metrů vyšší, než pyramida Cheopsova".

 

 Civilizaci zničila exploze zevnitř?

 

Vědecké bitvy pokračují: někdo nazývá sarajevského doktora Osmanagiče mystifikátorem, jiný zase - geniálním archeologem. Řeknu jedno: nitro pyramidy je skutečné působivé, na vykopávkách pracují stovky dobrovolníků z celého světa. Osmanagič mě osobně provázel podzemními labyrinty a je osobně přesvědčen, že v nitru pyramidy se nacházejí celá města. Nutno poznamenat: dobrovolníci, kteří kopou zeminu, nenacházejí žádné ostatky. Ani lidské, ani zvířecí dokonce ani mrtvý hmyz. Dokonce ani červi se neobjevili. Osmanagič uvažuje: toto je svědectví přírodní katastrofy, která spálila pyramidu Visoko zevnitř. Obyvatelé záhadné civilizace opustili údolí tak, jako Mayové z neznámých příčin prchali ze svých měst v Yukatánu.

 

Mezitím, uvažuj: všechny pyramidy na světě jsou zhotoveny podle jednoho schématu. Čtyři strany "záhady" Visoko v Bosně jsou orientované na západ, východ, sever a jih, přičemž severní strana je orientovaná k hvězdě Polárce, to stejné je u pyramid v Egyptě a v Mexiku.

 

Kromě kamenů s vytesanými runami, byly při vykopávkách nalezeny sloupy a kamenné plotny se zvláštními ornamenty. Tak jaká to civilizace, před mnoha tisíci lety, byla schopna ve středu Evropy, zbudovat tak ohromné "kolosy" ?

 

Pyramidami se zabývám několik let, svítíc si baterkou, vypráví Dr. Osmanagič. Mohu říct: dokonce někteří egyptští profesoři neuznávají oficiální aspekty, že pyramidy byly hrobkami. Neexistuje objasnění, jak ve starodávném Egyptě, bez malty, stavebních jeřábů, ručně, byly postaveny takovéto gigantické stavby.

 

Pyramidy se nacházejí po celém světě, nejen v Egyptě, Peru a v Mexiku. Existují i jiné, stupňovité na ostrově Tenerife u Afriky, v Indonesii, podvodní pyramida se nachází u Taiwanu.

 

Z toho vychází, že tyto stavby pokrývají celou planetu Zemi. Kdo je vlastnil a komu sloužily?

 

Děláme přestávku, usedáme na kámen v hlubině pyramidy. Jako skeptik, trpělivě čekám - teď mi Osmanagič poví pohádku o atlanťanech, obyvatelech Lemurie, nebo tu o mimozemšťanech. Čekám zbytečně....ukazuje se, že vše není tak jednoduché...

 

Kdo obýval Evropu spolu s mamuty?

Proč je třeba pyramidy považovat za elektrostanice?

 

 Zdroj: https://genocid.net/news_content.php?id=953

 

překlad Prince

Zdroj: https://leva-net.webnode.cz/products/pyramidy-nebyly-hrobkami-faraonu-1-/

 

 

 

Pokladní Rostovských drah vypraví, jak rodina uprchlíků z Ukrajiny kupuje lístky, na které jim chybí peníze…

Jegor Jegoryč

 

Pokladní Rostovského nádraží vypraví: včera u pokladny stala rodina uprchlíků z Ukrajiny, 6 lidí, mezí nimi mladá těhotná žena a dvě děti do 5 let. Chtěli lístky na vlak do Severodvinsku, směřujícího přes Moskvu – (kde jejich otec již sehnal práci a pronajal pokoj), chtěli nejlevnější lístky.

 

Říkám jim cenu za všechny lístky, vidím na tváři chlapce slzy, ptám se:

 

„Co se stalo?“ Odpovědi je ticho, a pak matka říká:

 

„Jeďte aspoň vy, já to tady nějak přežiju“… atd.

 

Ptám se:

 

„Kolik Vám chybí?“

 

Peníze máme jen na pět lístků, pro jednoho chybí – 4800 rublů.

 

Za nimi stál muž z Kavkazu, hned jim dal 500 rublů, a za ním celá fronta začala vytahovat peníze, kdo kolik mohl, včetně jedné staré dámy, která s kapesníčku vytáhla několik posledních mincí.

 

Byl jsem šokován – svět je plný dobrých lidí! Měl jsi vidět tvář té matky a její děti – všichni poděkovali se slzami štěstí na tvářích.

 

Matka vzala jízdenky pro celou rodinu a uklonila se celé frontě se slovy: „Bůh vám žehnej, mír a zdraví vám i vaším rodičům, za to, že z vás vychovali tak dobré lidi. Nás naše země nepotřebuje, zatímco Rusko nám pomáhá! “

 

Brečeli všichni v nádražní hale.

 

 

Zdroj: https://novorus.info/news/obshetvo/26694-potryasayuschaya-istoriya-rasskaz-kassira-rzhd-iz-rostova-vchera-bilety-brali-semya-bezhencev-s-ukrainy.html

 

český překlad: https://www.nwoo.org/2014/08/17/uzasny-pribeh-pokladni-rostovskych-drah-vypravi-jak-rodina-uprchliku-z-ukrajiny-kupuje-listky-na-ktere-jim-chybi-penize/

 

 

—————

Zpět