Milí přátelé,- 2.10.2014

03.10.2014 23:52

 

Milí přátelé,

několik zpráv pro vás.

Jednak pro všechny k blížícím se seminářům Partnerství (9.10. 12,10.) a EGO 2 (23.10. - 26.10.).

Oba semináře jsou plánované do loveckého zámečku Podčejk u Mladé Boleslavi. Abychom však mohli objednávku objektu potvrdit, je potřeba, abyste se urychleně přihlásili. V tomto krásném příjemném místě mají určitý požadavek minimálního počtu účastníků, resp. ubytovaných. Své přihlášky zasílejte na mail: prihlasky@transformace.cz nebo v případě potřeby volejte Míňu Noskovou, tel. 777 214 872,

Co se bude řešit na těchto seminářích? Kterou část svých energií můžete hlouběji poznat a harmonizovat?

Na semináři Partnerství půjdeme do Chrámu 1. inkarnace, kde při příchodu ještě naše energie, jak jinové tak i jangové, byly čisté a byly v harmonii, A právě tam začíná ten příběh jejich pokřivování. Půjdeme dovnitř, dotkneme se toho, poznáme to a začneme harmonizovat. Cílem je tyto naše složky, jak tu ženskou, jinovou, tak i tu mužskou jangovou, sladit, harmonizovat a vytvořit podmínky pro kvalitnější prožívání partnerských vztahů.

Na semináři EGO 2 – JINOVÉ EGO, který bezprostředně navazuje na seminář EGO 1 – JANGOVÉ EGO, se budou řešit otázky disharmonické jinové složky našeho ega, oslabeného jinového ega. Budeme řešit různé typy lidského chování, kdy se oslabené jinové ego projevuje, jako např. strach, nevíra v sebe, uzavírání se do sebe,. pocit křivdy, nespravedlnosti, ublížení apod. Tyto energie očistíme, budeme jej harmonizovat, posilovat, aby se vyrovnalo s jangovým egem, tak aby osobnost člověka nabyla nové, kvalitnější energetické základy.

Současně také chceme upozornit, že na seminář EGO 1 a 2, pak navazuje série seminářů na téma ARCHETYPY 1 – 3 a znalost a zpracování ega, je k tomu potřebná a žádoucí.

V obou seminářích si také vysvětlíme, jak si počínat při své domácí, samostatné práci, když se budeme zabývat další prací na sobě.

21.9. jsme se mnozí, a bylo nás opravdu hodně, téměř 70 lidí, zúčastnili velké meditace na Blaníku. Meditace byla pěkná, zajímavá. Prostřednictvím Evy k nám promluvili se svým vzkazem různé osobnosti českých dějin. Zde chtěl podtrhnout sdělení o českém jazyce, o tom, že si jazyk máme chránit, lépe ho poznávat, používat a nenechat tak nevšímavě či lehkovážně do něj pronikat cizí slova, zvl. z angličtiny. V závěru meditace jsme poslali soustředěné energie k probuzení vědomí národa do informačního pole lidstva.  A jak to tak často bývá, i tato naše meditace byla Matkou Zemí chráněná a podporovaná, jako tomu často bývá, zvl. pak na misích a podobných příležitostech. Počasí nám vyšlo, bylo sice zataženo, ale občas se mraky protrhly a mezi stromy nás prozářilo slunce. Meditace trvala asi ...... , pak jsme se rozešli a po chvíli se začali vracet zěpt k autům, abychom jeli domů. A asi 20 minut po skončení meditace, začalo pršet. Krátce, intenzivně. Stát se to při meditaci, museli bychom ji ukončit a vyhledat přístřeší u věže, či i uvnitř. Záznam z meditace můžete si stáhnout ZDE. Záznam trvá asi 108 minut.

V úterý, 30.9., opět proběhlo, jak každý měsíc, propojení se s Árii a dnes již vám, mimořádně (protože většinou nebyl čas přijatá poselství přepsat a mi zaslat) zasílám jedno z přijatých poselství Áriů. Je to na 2 témata "Energie do zimního Slunovratu - energie sebepřijetí a lásky k sobě a  Pyramidy a Slunce", kdy zvl. druhé téma, je před naší mimořádnou misí k bosenským pyramidám, kde budeme aktivovat celoplanetární pyramidální síť, velice zajímavé a aktuální.

A také vám všem posílám úžasný materiál ke způsobům očišťování různých nízkých, karmických přežilých energií minulosti jak to dle návodů a rad od Evy Puklové, zpracovali Bohdan Kubala a Honza Kolář. Materiál má název "TRANSFORMACE KARMICKÉ ZÁTĚŽE ŽIVOTA".

V minulém mailu jsem vám zaslal informaci o připravovaném semináři "Cesta duchovní transformace", který se v říjnu bude konat v galerii Zdeňka Hajného "Cesty ke Světlu". Dnes připojuji informační leták k této akci.

Přeji všem příjemný zbytek pracovního týdne a užijte si víkend

Láďa

 

Áriové 30.09. 2014

Energie do zimního Slunovratu - energie sebepřijetí a lásky k sobě.

 

Vše, co se odvrátilo, není vaše, vše co přišlo, nachází nové cesty. Je to úsvit, vy však můžete vidět chaos a jak se úsvit rodí ze tmy, energie chaosu jsou živnou půdou pro krystalizaci nového řádu.

 

Co to znamená ve vašich životech? Nebraňte se změnám, jsou nevyhnutelné, ale nejsou pro vás fatální. Pusťte vše, co jen trochu nefunguje. Neznamená to, že o všechno přijdete - jde o váš vztah k sobě sama.

 

Vaše srdce je středobodem. Vše, co je v něm uložené a nezpracované, se nyní transformuje. energie lásky proudící na Zemi totiž proudí skrz vaše srdce a vynáší na povrch ty zadřené a temné části, cáry a balvany, nezpracovaná schémata. Říkejte tomu jak chcete, každý ví, čeho se jeho téma týká. Běžte do svých srdcí. Pročišťujte kanál mezi lidským a božím srdcem fialovou a krystalickou energii a nechte jím protékat vše, co se vás bolestně týká. Toto je váš úkol, neb máte příležitost velkého přerodu - energie jsou tomu nastavené.

 

O zimním slunovratu nastane další fáze rozpadu starého systému a energie lásky nabude na síle, naopak energie strachu se stane mocnější brzdou.

 

 

Pyramidy a Slunce

 

Energetický systém pyramid pochází z doby před Lemurií. V té době existovala energetická struktura Země zcela jiná než dnes. Proudy byly více propojené a měly sílu - i když jich nebylo tolik jako nyní. V určitých bodech se potkávaly a spojovaly se srdcem Matky Země, zde byla a jsou silná telurická místa, na nichž byly později fyzické pyramidy vystavěny. Je jich ale více a některé vznikaly později. Pád Atlantidy mocně narušil tuto strukturu a síť proudů se začala rozmělňovat, jako když popraská sklo.

 

Vznikly hluché plochy a nevyvážená místa, takže bylo třeba energetickou rovnováhu zemského pole podpořit. Stavitelé byli v napojení, vykonali, co bylo potřeba. Země poté procházela, jak víte různými obdobími. Dnes je pole opět narušené kvůli lidskému egu, elektrickým sítím a elektronickým signálům. Proto se probouzí vaše vědomí. Stavby stojí a označují místa proudů i místa, která  je třeba posilovat.

 

Váš úkol je tedy krásný - vznešený, jde o znouvuaktivování, oživení sítě. Je třeba hodně lásky, ale vaše srdce jsou již silná otevřená, vaše vibrace na vyšších úrovních. Zvládnete to, mnoho již bylo v minulosti uděláno vašimi předchůdci.

 

Komunikujte s Tajem a Teou, s Thovtem a s Atlanťany, ti, kdo komunikují s druidy, ať se propojí. Spojte se se všemi bytostmi Lemurie a Atlantidy a všech kultur, které pyramidy postavili. Nemusíte je znát, jen požádejte, čekají na to. Čekají na vaše otevřená srdce.

 

Vaši Áriové

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijala Lucka N. (www.transformace.info). Tuto verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

—————

Zpět