Milí přátelé - 2.5.2013

02.05.2013 21:26

 

Milí přátelé,

dnes mám pro Vás opět několik  zajímavých materiálů, avšak úvodem také stručnou a jasnou omluvu resp. dvě.

V prvé řadě předávám omluvu naší kamarádky, překladatelky, které se podařilo se "překlepnout", či jak to vyjádřit a v místě, kde Mistr Melchizedek uvádí ta svá cvičení, u prvního, místo vydechujete napsala nadechujete (2. věta v tom odstavci). No, to je jistě o něčem jiném. Na webu je to již opraveno a opravenou verzi máte jako první přílohu.

A za druhé pak omluva za neúplný mail, který některým z Vás přišel. Je to zvláštní, ale stalo se, že někteří z Vás obdrželi průvodní text "oříznutý" počínaje posledním slovem v textu k poselství Mistra Melchizedeka tj. za větou ......a dále také určité prohlášení, řekněme afirmaci.....mnozí jste měli pusto a prázdno. Přílohy ale byly všechny.  takže, vzhledem k tomu, že v té odříznuté části byl i link na dokumentární film "Paralelní světy" a  také na video Teal Scott "Ako mať mimotelový zážitok", najdete tuto část minulého mailu (nebude-li to zase nějak "ořezané"... :-) ) dole, pod dnešním mailem.

A co mám pro vás na dnešek.

Jako první posílám poselství AA Michaela s názvem "Duchovní ochrana pro Nový Věk", které přijala Natalie Glasson. Hovoří se zde o spolu-tvoření, o tom jaké energie Stvořitele v sobě rozvíjíme, když AA Michaela požádáme o jeho pomoc, hovoří se o tom, že spolu-tvoření a odevzdání se neznamená vzdát se sebe, hovoří se také o způsobu ochrany sebe.

Dále pak nové poselství Kryona, tentokrát ale, které přijala Markéta Selinijana a které má název "Bohové se vrací na Zemi". Obecně řečeno, je to o uvědomování si sebe sama jako tvůrce resp. spolu-tvůrce, o potřebě se definitivně zbavit strachů a vstoupení tak do Božího života neomezeného tvoření a zažívání.

Jako další jsou ty tzv. Kryonovy "Marshmelow Messages", které přijal od Kryona Lee Caroll. Jde o krátké výňatky z Kryonových channelingů či knih, které aktuálně na něco upozorňují.

Také si, prosím, povšimněte velmi zajímavého, ač nedlouhého článku s názvem "Záření člověka". A když to budete číst, co věda nyní objevuje, jaké závěry vyvozuje, vzpomeňte, co nám již přes 20 let říká Kryon resp. co si od něj můžeme v češtině, zcela pravidelně poslední 3 roky, také číst.

A nyní již ta z minulého mailu odříznutá část, kterou si dovolím opětovně využít jako část závěrečnou a "loučící".. :-) .

Mnozí lidé, především ti neprobuzení, když s nimi hovoříme o hlubším poznání světa, Života a Vesmíru, o principech Vesmíru apod. často žádají důkazy. Jsou neprobuzení a tudíž nejsou ještě schopni vnímat, cítit pravdy Srdcem a na této vnitřní úrovni je plně přijmout a věřit. To jistě všichni ze svého života, z kontaktů na pracovišti, ale i v rodině znáte. Nedávno, v pátek večer, odvysílala ČT 2 zajímavý dokumentární film z cyklu Vesmír, díl s názvem Paralelní světy a v tomto filmu se prezentuje, že současní astrofyzici došli mj. k teorii, o níž zde hovoří, ale je to pro ně asi jedna z teorii, kde se nachází vše to, o čem učí různá duchovní učení vč. existence paralelních realit, tedy miliard těchto realit, kde se v nich my vyskytujeme v miliardách kopií a zažíváme současně různé zkušenosti, je to o existenci dimenzí atd. A také, co mě překvapilo, v souvislosti s tím, tam zaznívá i jedna teorie, kterou Kryon předložil také, ale ne jako teorii, ale jako fakt, totiž, že náš svět resp. Vesmír vznikl srážkou dvou jiných vesmírů a to, že byl onen velký třesk. Hovoří se tam také o bublině v níž takový Vesmír je, čili že se srazily membrány, které obklopují tyto Vesmíry, pohybující se v hyperprostoru. Je to velmi zajímavé a pro mnohé "přešlapující" a váhající by to mohl být něco jako onen žádaný důkaz. Film je sice možné shlédnout ze záznamu na webu ČT.  Odkaz je zde: Paralelní světy, film je zcela dole na stránce. Trvá asi 41 minut a předtím než se film spustí je nutné "přetrpět" asi 30s reklamu.

Ale, mezitím někdo pohotový tento film vložil v HD kvalitě na Youtube - Paralelní světy, kde si to můžete vychutnat i bez té úvodní reklamy.

A dále pak také zařazuji do dnešního mailu další jedno video od Teal Scott. Tentokrát s názvem "Ako mať mimotelový zážitok"
Video trvá asi 19 minut, je anglicky a jak je asi patrné, je se slovenskými titulky.

Jistě zajímavým shledáte informační text od Innelie Benz, který má název "Cítíte strach, hněv nebo vztek?" Je to krátká informace o to, co nyní můžem ezažívat, jaký to má původ souvislost a co s tím. (Příloha minule byla správně v mailu).

Na závěr pa ještě také připojuji poptávku z Regeneračního a Vzdělávacího Centra SIRRAH NATURA z Mladé Boleslavi, kde hledají šikovnou/šikovného spolupracovnici/ka - viz příloha.
 
No a jsme na konci dnešního mailu, takže již nezbývá než jen Vám popřát krásný jarní týden plný pohody a tvůrčího elánu

Láďa

A úplně na závěr anekdota, která mi přišla před chvilkou mailem a určitě se Vám bude taky líbit..

"Chtěla bych být housenka: žereš - žereš - žereš - žereš - usneš - probudíš se - a jsi krásná!“

A v přeneseném slova smyslu, probouzíme se a náhle jsme krásní...
L.

 

 

 

 

Zplnomocnění vaší reality vaší šestou čakrou (třetím okem)

Poselství Lorda Melchizedeka

Poselství přijala Natalie Glasson - 15.dubna 2013

 

Předstupuji před vás s velikou vlnou lásky, abych vás pozdravil; ponořuji vás do Stvořitelova vesmírného světla a zahrnuji vás zlatým požehnáním paměti ve vašem bytí. Dohlížím na Vesmírnou úroveň a světlo Stvořitelova vesmíru. Jsem Kristus, což je označení, které znamená, že ve svém vtělení udržuji vědomí Kristova Vědomí. Sdílím s Vámi  lásku vesmírné úrovně a Kristovo vědomí a pokud mi to dovolíte, ukotvím ho ve vašem bytí rychlejší vibrací světla.

Mým dnešním záměrem je spojit se s vámi, abychom hovořili o zplnomocnění. Realita, ve které nyní žijete je odlišná a jiná od reality před rokem 2013. V minulosti jste se snažili, abyste si umožnili vývoj a urychlení ve vibraci, a také sběr božské moudrosti a uskutečnění. V této nové realitě je čas zažívat proces zplnomocnění, který vám umožní přeměnit celé bytí, abyste udrželi Stvořitelovu energetickou vibraci a vědomí. Zplnomocnění se často pozná jako udržení energií ve vašem fyzickém bytí a těle, ale je nutné dovolit božskému proudu Stvořitele proudit průběžně vaším bytím a umožnit vašemu fyzickému tělu božsky vyjádřit Stvořitelovo světlo a vědomí. Zplnomocnění je božské vyjádření ve všech formách Stvořitele tvůrčími i všedními způsoby. Už nebudete déle věřit tomu, že Stvořitelovo světlo, vědomí a rychlá vibrace je zadržována uvnitř vašeho fyzického těla a je zde nehybná. Abyste mohli žít v jednotě se Stvořitelem, je zapotřebí otevřít realitu, ve které Stvořitelova vibrace vytrvale proudí a vy jste loď, skrze niž lze Stvořitele vyjádřit. Jakmile začnete uznávat zplnomocnění jako vyjádření, dovolíte sami sobě objevovat nebo se cítit vedeni při vyjadřování Stvořitele svými myšlenkami, emocemi, pocity, činy, reakcemi a tak dále. Projevováním konstantního vyjadřování Stvořitele z vašeho bytí do vaší reality si umožníte prožívat zplnomocnění, ale ve skutečnosti nezadržujete energii ve svém bytí, protože ta by dokonce s vyšší vibrací světla mohla být příčinou stagnací a blokád.

Jakmile se věnujete tomu, že se zaměříte na vyjádření božských aspektů Stvořitele ve svém všedním životě, začnete zplnomocňovat sebe, svoji realitu a duchovní bytí Stvořitelova aspektu. Dáváte si tak možnosti spojit se se Stvořitelem, cítit se podporováni, milováni a inspirováni Stvořitelovým světlem. Svým soustředěním na přítomnost Stvořitele zplnomocňujete svoji pravdu. Jestliže zplnomocňujete svoji osobnost, ego nebo charakter, můžete dávat falešný pocit jistoty a podpory, pokud zplnomocníte svoji pravdu, duši nebo Stvořitelův aspekt, spojíte se s pravdou, která je vždy přítomná ve všem, pročež zplnomocnění je základem dalšího růstu a vývoje. Zplnomocnění vaší podstaty vám umožní přijímat výživu ve všech oblastech své reality.

Zplnomocnění je vyjádřením plynulého Stvořitelova proudu, který zplnomocňuje přítomnost Stvořitele ve vás a kolem vás, tedy prožívání většího pocitu jednoty se Stvořitelem, který lze pociťovat jako vtělení, protože vaše celé bytí se průběžně mění.

Zplnomocnění vaší pravdy, vaší jednoty se Stvořitelem a soustředěný prožitek Stvořitele je v této době důležitý, abyste urychlili svůj duchovní vzestup. Vědomí pravdy přináší dále zplnomocnění a uskutečnění, které vás přenesou za iluzi do jasnosti. Je to čas objevování, projevování a integrace Stvořitele a Stvořitelova vyjádření skrze vaše bytí. Stvořitelovo vyjádření skrze vaše bytí je v této době k životu potřebné, způsob, jakým si zvolíte vyjadřovat Stvořitele vytvoří realitu, kterou prožijete a realitu vytvořenou na Zemi. Realita Země je jedinečná pozice, kde lze snadno transformovat a měnit. Aspekty Zemské reality, které už dávno neslouží realitě, lze snadno vymazat a vyřešit, zatím nová tvorba se může jednoduše projevit. Je to jako by byly v této době energie Země i vaše bytí extrémně tvárné, což znamená, že vaší volbou a božským vyjádřením pramenícím z pravdy Stvořitele můžete vytvářet velké posuny ve vibraci Země a tudíž prožívání humanity na Zemi. Také bych si vás dovolil upozornit na to, že zaměření se na lásku a vyjádření lásky ochrání a ubrání nejvíce jedinečnou energetickou dobu na Zemi. 

Díky tomu, že energie je extrémně tvárná, máte schopnost projevovat vyšší rychlostí a dokonalostí a schopností ovlivňování své reality. Jestliže se spojíte s energií Stvořitele a zaměříte se na ní s větší oddaností, pak můžete božsky ovlivňovat svoji realitu Stvořitelovou nejčistší esencí, božskou vůlí, léčením, probuzením a dokonalostí. Vaše realita a celé bytí se tak stává opravdovou vibrací Stvořitele, takže prožíváte zplnomocnění a vtělení. Abychom vám mohli pomáhat v udělování božského požehnání Stvořitele do vaší bytosti a reality, je pro šestou čakru výhodné, aby byla aktivní a božsky propojená se srdeční čakrou a duší. Některým lidem na Zemi se často zdá jakoby byla šestá čakra zablokována nebo neaktivní, to však často není příčinou, ale jednoduše je třeba šestou čakru pochopit, zaměřit se na její energie, abyste se šestou čakrou vytvořili prožitek důvěry. Šestá čakra vám může pomáhat tak, že vám přináší jasné pochopení, vyjádření a interpretaci božské vůle, vědomí a světla Stvořitele. Může být nástrojem projevu a projekce, protože přecházíte z duše a srdeční čakry do šesté čakry. Šestá čakra vytváří zesílení a může božsky utkávat energie a záměry do tvaru, hmoty nebo prožitku na Zemi, tudíž zplnomocňovat vaši realitu Stvořitelovým světlem. Rád bych se s vámi podělil o několik základních cvičení, abyste si mohli pomoci sami ve zplnomocnění a realitě se Stvořitelem, tudíž božsky, přijatelně a dokonale ovlivňovat vzestup a vývoj na Zemi.

První cvičení je, abyste si představili, pocítili nebo připustili, že ve vaší srdeční čakře je zdroj světla, který je vaší duší, podstatou a pravdou. Představte si, že pokaždé, když pomalu vydechujete, světlo vaší duše proudí z vaší srdeční čakry do krční a uklidní se ve vaší šesté čakře na čele. Můžete to dělat tak dlouho jak si přejete, dokud nepocítíte, jak se šestá čakra stává plná energie, což může být jemný nebo intenzivní zážitek a je jedinečný u každé osoby. To je práce na vytváření propojení mezi duší a šestou čakrou, rovněž i umožnění, abyste se důvěrně seznámili s pocity své šesté čakry. Toto cvičení může naladit šestou čakru na duši a způsobovat jasnost mysli, duchovní vize a větší interpretaci duchovního vedení. Můžete to cvičit několik a převést pocit aktivace šesté čakry, pokud jednoduše vytvoříte porozumění nebo důvěru se šestou čakrou.

Druhé cvičení je pokračování prvního cvičení, dovolte si zplnomocnit svoji fyzickou realitu pravdou Stvořitele. Znamená to požádat svoji duši, aby projektovala energeticky kódované symboly toho, co si vaše duše přeje projevovat, aby sloužily vaší současné realitě. Vaše duše rozumí božské vůli Stvořitele pro vaší realitu na Zemi a může projektovat nástroje, úmysly a koncentrované vědomí nebo moudrost do šesté čakry, aby přinesly jasnější porozumění vaší duše a Stvořitele, a aby pomáhala projevování do vaší reality. Vy tudíž zplnomocňujete svoji realitu a jste s pravdou vaší duše, která je pravdou Stvořitele.

Začněte cvičit výše uvedené techniky dýchání, dokud nepocítíte nebo si nebudete vědomi toho, že vaše šestá čakra je plná energie.

Pak řekněte nahlas nebo ve své mysli,

"Moje duše je celá a je božským vyjádřením Stvořitele uvnitř mne. Představuji si naladění své duše na šestou čakru, světlo mé duše, vědomí a láska proudí snadno do mé šesté čakry. Žádám svoji duši, aby vytvořila energetické, světelné kódované symboly z mé duše, udržující vědomí a záměr energií, situací, projevů, moudrosti, jasnosti nebo čehokoli, co poslouží mému duchovnímu růstu a zplnomocnění v této době. Milovaná duše, prosím přenes energetické, světelné kódované symboly, do mé šesté čakry, takže budou energetizované a projevené s dokonalostí do mé reality, zatímco nabídnou nové vhledy a pochopení do mého procesu vzestupu. Děkuji."

Představte si pocit nebo uznání, že jakmile začne světlo a energie proudit z vaší duše do vaší šesté čakry, symboly vytvořené vaší duší jsou vtěleny do vaší šesté čakry, protože vy se nadále zaměřujete tak, že symboly jsou energetizované. Nepotřebujete porozumět významu symbolů, pokud jste schopni si je představit, může být schopni si je nahrát, pracovat s nimi, abyste se plně spojili a získali nové vhledy.

Dovolte své duši a Stvořiteli zplnomocnit vaši realitu skrze posvátné nástroj, jakým je vaše šestá čakra.

V posvátném zplnomocnění,

Lord Melchizedek

 

© Natalie Glasson, https://www.omna.org/Home.html

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Andrea L. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. 

 

 

 

 

 

Duchovní ochrana pro Nový Věk

od Archanděla Michaela

Přijala Natalie Glasson 19.4.2013

 

Předávám vám své požehnání lásky; Já jsem Archanděl Michael, Archanděl Ochrany. V rámci Stvořitelova vesmíru mám mnoho úkolů, mnoho způsobů, kterými chci sloužit druhým a zejména duším, které jsou na Zemi. Mým hlavním posláním je působit jako božské vyjádření Stvořitele, spojující s a připomínající duším Stvořitelovy vibrace, které jsou v jejich nitru a kolem nich. Přináším vám Stvořitelovo světlo, dovoluji vám, abyste ve mně viděli toto světlo, a podporuji vás v tom, abyste si uvědomili sebe sama jako projevený Stvořitelův aspekt. Jsem zde, abych mnoha způsoby posloužil jako příklad Stvořitelova světla stejně tak, jako i vašeho vlastního světla. Toto je úkolem všech Andělů, Archandělů a Nanebevzatých Mistrů.

My jako Andělské bytosti jsme nositeli silné vazby k vibracím Stvořitelovy lásky; Můžeme získat přístup k nejčistším vibracím lásky od Stvořitele a přenášet ji tam, kde je jí třeba. Díky našemu zaměření se na lásku, mnohé ze způsobů, kterými sloužíme, je představit vám lásku mnohem plněji. Je to často tak, že když prožíváte lásku někoho jiného, že cítíte se chránění, ochránění, bezpeční a stabilní. Když vám předávám Stvořitelovu lásku, jedná se o lásku, která podporuje a aktivuje zkušenosti toho být chráněný. Kvality a vibrace lásky, které sdílím a přenáším, ve vás aktivují hlubší smysl vašeho centra a srdce, což je existence za hranicemi strachu, která umožňuje, aby z vašeho nitra povstala pravda. V podstatě ta ochrana, kterou s vámi sdílím, je jednoduše milující kvalita přenášená ze Stvořitele, která aktivuje pocit bezpečí v nitru vašeho bytí. Po obdržení této přenášené lásky přirozeně začínáte vydávat ze svého nitra vibrace, které vám nabízejí vše, co potřebujete. Někdy je třeba nebát se, být uzemněný a být ve středu nebo pravdivý.

Společně spolu-vytváříme stav existence ve vás, který vám umožňuje aktivovat vibrace a kvality potřebné pro překonání problémů, ponechat si své schopnosti a spojit se s nebo vyjadřovat Stvořitelovu pravdu na hlubší úrovni.

Když pracujete s Archanděly, Anděly nebo Nanebevzatými Mistry, uvědomujete si, že vás podporujeme a že tvoříte s námi?

Milovaní, je načase ujmout se své síly, uvědomit si, že když pracujete s námi, je přítomna esence poddání se našemu světlu a božskému vedení, ale je tam také potřeba poddat se tomu stejnému ve vašem vlastním bytí. Žádat nás o pomoc a podporu už neznamená, že nám předáváte moc nad sebou, a že nás žádáte, abychom vyřešili vše ve vaší realitě. To nebyla nikdy pravda, ale vy jste mohli toto hledisko přijmout za vlastní. Teď nastal čas, abyste si uvědomili, že když nás prosíte o podporu, lásku a pomoc, vstupujete tím do procesu, při kterém tvoříte spolu s námi. Naším úkolem je předat vám energii, která aktivuje vibrace a vzpomínku ve vašem bytí. Vaším úkolem potom je, přijmout to, že ve vašem nitru dojde k aktivaci, která vám umožní přijmout představu a vhled, které se projevují prostřednictvím naší podpory a aktivace. S představou a vhledem upevněnými ve vaší mysli na fyzické úrovni potom pokračujeme ve sdílení Stvořitelovy energie s vámi, abyste mohli spolu-vytvářet nebo projevit to, co je třeba, společně s námi. Ve skutečnosti vhled, vedení a řídící síla proudí z vaší vnitřní aktivace vaší pravdy, zatímco my s vámi spolu-vytváříme v každé situaci, kdy nás přivoláte vystupňováním, zvýšením a znásobením energie pro vaše větší uvědomění.

Přeji si, abyste si uvědomili, že jste mocní spolu-tvůrci spolu s námi a že jsme zde, abychom vás podpořili skoro jako bychom byli rozšířením vás samých a pravdy.

Spolu-vytváření je proces odevzdání se a manifestace.

 

Je důležité, abyste si uvědomili, že proces odevzdání se neznamená odložit svou moc, ale otevřít se božskému plánu a zdroji, který s vámi a skrze vaše bytí pracuje s dokonalou lehkostí. Až rozeznáte, že je zde, ve vašem bytí, božský aspekt tvoření, který lze vyjádřit tvořivým způsobem, aby ovlivnil vaši realitu a zkušenosti tím nejdokonalejším způsobem, uvědomíte si, že máte v sobě moc pro vaši realitu na Zemi. Realita, kterou prožíváte, je určena pro prožívání vaší duše. Vaše duše má v sobě sílu božsky zasahovat a tvořit v rámci vaší reality, ale vaše duše je také spojena se vším, co je Stvořitelem, to znamená, že je ohromným zdrojem světla. Když přivoláte pomoc a podporu světelné bytosti jakékoliv formy, přivoláváte vlastně aspekt sebe sama nebo duše, aby vás podpořila ve zvětšení všeho, co je ve vašem nitru, podporu toho, co je třeba pro pomoc při vaší cestě na Zemi. Ať už je průvodce z vaší duchovní skupiny nebo ne, je to pouze aspekt vaší vlastní energie, prodloužení vás samých, protože všichni jsme jedním. Důraz na jedinečnost neznamená přinášet pocit lásky, odpuštění a přijetí sobě navzájem, to je pravda. Když si začnete uvědomovat, že spolu-vytváříte spolu s námi a že my jsme rozšířením vaší energie, potom dovolíte sami sobě přijmout svou vlastní moc a roli v rámci své reality. Nejste ani bezmocní ani neschopní. Nemáte ani méně ani více moci než my, všichni jsme jedním spolu-tvůrcem společně, abychom povznesli projevení se Stvořitele. Když všichni sami sobě dovolíme odevzdat se, poznáme přítomnost božské harmonie. V přítomnosti harmonie se všichni dokážou spojit na hlubších úrovních se Stvořitelovou pravdou, a uvolnit všechny disharmonie, které mohly dříve vzniknout.

Když přivoláte mé energie, aby vás chránily, přenesu do vašeho bytí vlastnosti Stvořitele, které povzbudí ochranu. Až obdržíte tyto energie, aktivujete ve svém nitru stejné vlastnosti, zatímco je budete přivádět k uskutečnění ve své realitě. Protože spolu-vytváříme realitu a zkušenost ochrany, naše víra a důvěra v tuto aktivaci je nesmírně důležitá.  Často budu sdílet nástroj, který bude pomáhat při integraci mé energie s vaší; tím nástrojem může být představa světelné bubliny okolo vás pro zajištění vaší ochrany nebo štítu před vámi, který odráží všechny nežádoucí energie. Až pokročíme k spolu-vytváření ochrany pro sebe sama a energií se změnou vaší vibrace a perspektivy, tak se naše projevy změní. V této nové éře se ochranná bublina mnohým jeví jako jasně zářivá průsvitná světelná bublina tyrkysové barvy kolem vás. Tato bublina se může podobat želé nebo silikonu. Je neuvěřitelně mocná a je spojena se třetím okem a hrdelní čakrou; je to proto, že každá duše na Zemi se nyní pohybuje za hranicemi iluze a dovoluje vizím překračovat mnoho různých dimenzí. Ochrana, kterou spolu-vytváříme, se už netýká jen fyzické reality zde na Zemi, ale také vašeho průzkumu mimo hranice Země.

Je důležité, abyste si uvědomili, že když budete žít v lásce a ve svém srdci, není třeba žádná ochrana, ale ochrana může být poskytnuta, protože aktivuje v nitru větší pocit bezpečí, stability a spokojenosti, což podporuje. S těmito projevujícími se vibracemi jste schopni prožitků s větší lehkostí a harmonií.

Dovolte sami sobě požádat o mou ochranu a představte si, že se ve vašem nitru aktivuje a projevuje energetická vibrace ochrany, a vytváří jasně zářivou průsvitnou bublinu tyrkysového světla okolo vás. V této světelné bublině je jemný odstín růžového světla, které proudí ze srdeční čakry, je to také symbol přítomnosti lásky a toho, jak třetí oko, hrdelní a srdeční čakra pracují jako celek a mají mocný vliv na vaši realitu. Tato ochrana pomáhá a podporuje vás na fyzické, emoční, mentální, duchovní a energetické úrovni a současně vás spojuje s jinými dimenzemi.

S touto perspektivou sdílím naše spolu-vytváření, společně si také můžete uvědomit osobní a možná jedinečnou ochranu, kterou společně spolu-vytváříme.

Jsem vždy zde, abych byl pro vás zdrojem a aktivací vaší ochrany.

V lásce

Archanděl Michael

© Natalie Glasson, https://www.omna.org/Home.html

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. 

 

 

 

 

 

Bohové se vrací na Zemi
Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 30.04.2013

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.

Já jsem Kryon z Magnetické služby a zdravím vás moji milí. Posečkával jsem se slovy, která k vám nyní směřuji, až nastane energeticky klidnější období. Každý den něco na Zemi končí a něco začíná. Každý den se mění pole, které obklopuje Lady Gaia a tím přestává fungovat to staré. Každý den, každý okamžik se ukládají změny vašeho myšlení do pole kolem Země, ze kterého tuto zkušenost mohou čerpat všechny bytosti a to nejen z řad lidí. I vy z těchto zkušeností čerpáte a díky tomu nemusíte procházet bolestí, abyste změnu v sobě uskutečnili. Je to tím, že se vaše srdeční čakra propojila s tímto polem a jste opět napojeni na moudrost všeho, co tu kdysi byla a která tu opět je.

Ověřte si to u situací ve všedním dni. Věci se vás najednou přestávají týkat. To, co byste řešili dřív, kolem vás jen klidně projde a plujete s proudem harmonicky ve svém člunu bezpečí.

A to vše jen tím, že se vzdáváte boje a otevíráte se vyššímu zdroji lásky, který nad celou Zemí bdí. A tímto propojením se stáváte opět Boží bytostí.

 

Bohové se vrací na Zemi. Tato věta v sobě nese zvláštní vibrace.

Je vybavena energetickým vzorem, který se skládá z impulsů k probuzení,

z impulsů k rozvzpomenutí si na svou původní velikost

a k vystoupení z omezení vašeho fyzického těla.

 

Protože právě fyzické tělo svazuje tvou velikost a někdy se bojíš uvědomit si to, že tvá duše je daleko větší než tvé fyzické tělo a že se tím, že svou duši držíš ve svém těle v zajetí, omezuješ ve všem, co děláš, a co tvoříš pro tuto Zemi. Neb nikdo z vás nepřišel na Zemi z důvodu odpočinku nebo z důvodu zažití utrpení. Všechny duše, které nyní na Zemi jsou, pracují pro vyšší účel Země a všechny mají k Zemi zvláštní, srdečný vztah. Když říkám, že všechny duše, myslím tím také ty, o kterých si myslíš, že Zemi škodí. I ti všichni pracují pro Zemi a jejich kroky po Zemi se každým dnem mění. Jen ještě nepozvedli své myšlení a jsou zajatci toho, že svou duši ve svém fyzickém těle svírají. Drží ji v zajetí a bojí se toho, co se stane, až jí dovolí, aby se začala rozpínat a růst. A to je obavou i mnohých pracovníků světla. Je to mlha strachu, která duši obklopuje a ta ji brání v tom, aby se rozpínala.

 

Tvá duše je ve svých činech omezená a to si způsobuješ sám svým myšlením a tím, kam směřuješ energii během celého dne. Tvá duše z těla neuteče, když jí dáš svobodu se rozpínat,  a když jí dovolíš, aby vyplnila celé tvé nitro i tvou aurickou zář. Tvá duše čeká roky a staletí na to, že se vrátíš k tomuto stavu bytí, aby se právě v něm mohla začít rozpínat. Protože to je první velký krok k tomu, že se věci kolem tebe silně změní. Tímto krokem k tobě začnou proudit jiné impulsy a začneš vnímat, že mnohá práce ti jde snáz. Dovolíš si totiž pracovat s mořem energie a ne jen s pramínkem, který byl ve své moci omezen, ačkoli jsi cítil, že neustále sílí.

 

Svlékneš starou kůži a dáš své duši nový šat. A tento šat bude propouštět energie, které tě ve tvé činnosti podporují. Neboť nikdy na svou práci nejsi sám. Vždy je tvá práce týmovou prací světelných bytostí, které za tebou stojí a této práci dáváš jen ty sám směr a řád. Tyto bytosti se skládají jak z bytostí vesmírných, tak z bytostí, které žijí pod Zemí a každé práci je dán jiný poměr těchto bytostí a jiné složení. Je to, jako bys na trhu stál, tvou zář viděli všichni přítomní a tato tvá zář oslnila právě ty, kteří tvé práci dokážou dodat to, o co žádáš. Seskupí se k tobě blíž a utvoří skupinu, která se na tvém přání podílí.

 

To, aby tvá zář byla v davu vidět, to umožníš sobě jen tak, že odhodíš strach ze své velikosti, dáš své duši svobodu a dovolíš jí se rozpínat. Když svou duši necháš ve svém nitru v zajetí, pak na tomto „trhu“ tvá zář sice viditelná je, ale srovnatelná s tisíci dalších, kteří o pomoc stojí, tak nikdy velké energetické boom nevznikne. V tom kouzlo je těch, kteří s velikostí své duše pracují, neboť pak tvé činy a tvé úmysly neznají omezeních.

 

Když na trh s ranečkem strachu jdeš, sám si dokážeš odpovědět na to, koho k sobě svou vibrací strachu přitáhneš. Proto noříš se do svých strachů víc a víc a motáš se ve svých omezení. Vše v jednoduchosti prožitků je.

Když má tvá duše svobodu, pak je tvá síla tvoření neomezená.

 

Jsi viditelným bodem pro všechny, kteří jsou připraveni ti podat pomocnou vibraci ke zhmotnění tvých úmyslů. A to je okamžik, kdy se vrací Bohové na Zemi. Tím, že pracuješ svou silou celým svým úmyslem a ne v omezeném programu toho, že duše je ve tvém těle zajatcem. Pak i sám se jako zajatec na Zemi cítíš. Chybí ti zdravý vztah se Zemí. Chybí Ti láska ke tvému tělu, které je pro tvou duši svatyní a tápeš ve svých činech a svých přesvědčeních. Jsi jako zajíc, který po poli poskakuje a v každém okamžiku se rozhoduje, jestli skočí doprava nebo doleva, nebo dvakrát tam a jednou jiným směrem, protože zajíc skákat rovně neumí a vždy svým životem nějak kličkuje. A krásně ti svým kličkováním ukazuje, jak se může projevovat strach, který máš ze své vlastní velikosti. Pak hledáš cesty, kterými chceš svou duši osvobodit a přitom přímého směru nedbáš. Nemáš čas na přímý směr, protože tě honí strach a tak volíš cesty, kdy si můžeš vždy něco ponechat, pro případ, že bys to snad ještě někdy potřeboval a tím nedovolíš své duši ve tvém těle růst a sám sobě poznat to, že právě ty jsi onen Božský člověk, který po Zemi chodí, a že se nenarodí jiný Ježíš, jiný Buddha, jiný Mojžíš, jiný Bůh, kterého uznáváš. Že všechny atributy těchto Božstev v sobě ukryté máš a je jich daleko víc než nyní slovy znáš. Těch bytostí je tisíce a každá z nich v tobě kousek tvoří.

 

A když se vrací Bohové na Zemi, pak to znamená, že tvá duše nezná omezení, že překonal jsi strach ze svého Já a že vidět jsi na Zemi ze širokého okolí. Znamená to, že neomezuješ své schopnosti, že žiješ v souladu se svým Já a přitom jsi si vědom toho, že stejnou silou a stejnou velikostí působí na Zemi i jiní, protože tvá zář ti nedává status vyšší moci nebo povýšení, ale jen rozšířeného vědomí a zkušenosti prožitku toho, že víš, jaké to je, když se v Božskou bytost znova probudíš. A bude vás stále víc a víc, těch, kteří si toto uvědomí a kteří tak propojí nebe se Zemí. A tím se vrací Bohové na Zemi.

 

Tak odhoď svá omezení, uvědom si ve svém nitru duši, která má někde uvnitř tebe sídlo a dej jí svobodu, otevři jí vrátka a dovol jí, aby se pohybovala v celém tvém Bytí. Pak poznáš rozpínání svého Já. Opustí tě tlaky na srdci, které byly v poslední době častým projevem volání duše po uvolnění z tvého omezení. Tvá duše bude nejdřív nesmělá a často se vrátí tam, kde to dobře zná a tak choď do svého nitra často a svou duši opakovaně uč to, že se ve tvém těle nikde nemusí bát, že je i ve tvé auře doma, že je doma ve všem, co tě tvoří a pak uvidíš a ucítíš, jak se měníš sám a jak se mění vše, co zdálo se být nepřekonatelnou překážkou. Vracíš se k tomu, kým jsi a k tomu patří i to, žít ve světle své duše a dovolit jí, aby „na trh úmyslů“ chodila se svou pravou září a ne se šátkem, kterým svou zář ztrácí. Tím tvá pozemská mise získává jinou hodnotu, jiný rozměr a moc, neboť skrze tebe k Zemi dopadají kapky nebes. A v tom je to krásné a jedinečné. V tom je tvá pozemská mise odlišná od těch, co seshora pracují. Ti všichni mohou jen přihlížet tomu, co se děje na Zemi, kdežto ty máš přímý kanál k tomu, že měníš tvář Země.

 

S láskou Kryon

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

 

©  Marketa Selinijana,  https://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Facebook: https://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi

 

Kniha KRYON – Najdi cestu k sobě je na trhu od listopadu 2012. Jedná se o společné dílo Kryona a Markety Selinijana, které pomáhá člověku najít své vnitřní Božství, rozšířit intuici a stát se člověkem „otevřeného srdce“. Pomáhá pochopit čím člověk i Lady Gaia prochází. Kde knihu zakoupit najdete na www.zemeandelu.cz

 

 

 

 

 

 

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – duben 2013

 

 

 

 

01.04.2013

NADZVEDÁVÁNÍ ZÁVOJE

 

Rok 2012 představuje renesanci v myšlení, kdy světlo přijde na planetu. Tato nová energie nebude podporovat válku ani potenciály války. Nastane posun a změna „starých časů“. Někteří jste to vnímali a byli jste ve své metafyzické víře dostatečně dlouho, abyste nyní viděli, jak započnou tyto změny a posuny. Vy víte, o čem mluvím.

 

Kolik z vás v sobě rozpoznalo Maják? Dovolte, abych vám připomněl něco, co jsme říkali skupině minulý týden: 3D majáky na planetě (skutečné stavby) nevědí nic o bouřích. Nic. Nevědí, jak velká bude bouře nebo jak moc se setmí. Nevědí, jak silný vítr bude dout či jak dlouho tato bouře potrvá. Ale ony i jejich strážci vidí bouři přicházet a poznají, když kolem nich zuří. Jsou kvůli nim postaveny, víte? Nestarají se o to, jak temné či dlouhé bouře budou, protože jsou postaveny tak, aby vydržely, ať už to bude trvat jakkoli dlouho! Je jim to jedno, protože mají světlo, které je dost silné na to, aby pomohly komukoli, kdo se ocitne v bouři. Chápete?

 

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

Kniha Jedenáct

 

 

 

08.04.2013

 

BUDOVÁNÍ NOVÉHO JERUZALÉMA

 

 

Proto pokaždé, když se váš „problém“ setká s nedostatkem strachu a případným řešením, posilujete vnitřní energii planety. Kde je na planetě „nitro (střed) života“? Ačkoli vám to možná nebude dávat smysl, jde tato energie do triády mřížky, která je jak nahoře, tak dole.

 

Už dříve jsme hovořili o této komplexitě. Znamená to, že jsou často určité výzvy předány specificky vám, abyste vygenerovali energii, kterou tato planeta zoufale potřebuje. A kdo by to zvládl lépe než ti, kdo milují Ducha (Svatého)? Kdo umí lépe vytvořit tuto energii než ti, co se o to přihlásili? Ano, víme, že zrovna teď to vypadá dost zmateně.

 

Nikdy dřív nebyl pro Pracovníky světla zmatenější čas. Dokážete si ale představit, že byste 20-30 let strávili ve stabilním domově? Je vám dobře a vše jste zvládli. A najednou vám řekneme, že se vše musí změnit. Základy musí být komplet odstraněny. Nová malta k nim nepřilne, dokud nebudou v integritě. Musí být vybudován nový dům. Má metaforické jméno a my jej nazýváme „Nový Jeruzalém“počátek nové éry, řešení a míru na Zemi.

 

A vy se divíte, proč vás tolik milujeme?

 

~ Kryon, přijato v Karibiku Lee Carrollem ~

- z živého channelingu „Nové Svolení“, 2. září 2002 –

 

 

15.04.2013

 

DRAMA

 

Lidské Bytosti často potřebují kolem sebe vytvářet aktivity, které by je odváděly od jejich spirituálního hledání. Někteří z nich jsou tak úspěšní, že se takto „rozptylují“ celý svůj život. Jsou v tom vážně dobří a vy víte, o kom mluvím. Jsou také mnozí, kteří nepřehrávají dramata, a to dělá život velmi zajímavým, že? 

 

Mnoho z vás překračovalo a zkoušelo eliminovat drama ve svých životech a uvědomujete si, že dokážete mít svou vlastní situaci pod kontrolou, ale jste neustále obtěžováni těmi kolem vás, kteří dramata stále vytvářejí. A vy je nemůžete zastavit, protože jsou stále tam! Někteří z vás se dokonce ptají: „Co mám dělat s člověkem, který se v tom vyžívá?“ No, dovolte mi, abych vám o těchto Lidských Bytostech řekl.

 

Takováto Lidská Bytost je pravděpodobně Pracovník Světla, který bude tentokrát dělat cokoli, aby se nemohl podívat na svou spiritualitu. Je to součást obranného mechanismu a je to pro něj intuitivní. A tak vytváří drama a je v tom velmi dobrý. Během svého života se naučil argumentovat, debatovat a konfrontovat a líbí se mu to. Drama je jeho kamarád. Myslím, že víte, o kom mluvím.

 

Každý má někoho, kdo je takový. Takže pokud jste Pracovník Světla, který se před tím snaží uniknout, použiji slova moudrého filosofa – Lidská Bytosti: Nikdy nebojujte s prasetem. Za prvé – zašpiníte se, za druhé – tomu praseti se to líbí.“ (Smích.) Můžete si vybrat, jestli budete zápasit nebo ne. Takže pokud patříte mezi ty, co se snaží dostat drama ze svého života, řeknu vám: jednoduše se od něj odpoutejte.

 

„Ale to není tak jednoduché,“ můžete říct. „Co máme dělat s energiemi, které jsou na nás házeny těmito lidmi a situacemi, které kolem nás nastávají – hněv, nenávist, nedůvěra, závist… co dělat se všemi těmito věcmi?“

 

Tady je koncept, o kterém jste pravděpodobně dříve nepřemýšleli. Pamatujete si na potrubí – metaforu, o které jsme hovořili? Potrubí, kterým k vám proudí informace a boží moudrost? Proč o něm nepřemýšlíte i opačně? Jako o božím vysavači! Vezme tyto energie a vysaje je pryč z vaší energie. Máte kolem sebe věci, které byste rádi odsáli pryč? Nemusíte dělat nic, než se připojit k hadici.

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z živého channelingu „Zpět k Základům“, 4.července 2005 -

 

 


22.04.2013

 

POČASÍ NA ZEMI

 

Říkáme znovu to, co jsme již říkali dříve. Vichřice, které rvaly vaši zemi na kusy po dvě období, byly předpovězeny a neměly by být překvapením. Před více než šestnácti lety jsme vám říkali, že přijdou významné posuny (Kryonova Kniha Jedna). Jsou ozvěnou polarity Lidské povahy.

 

Co se děje s Lidstvem, děje se s Gaiou. Jak narůstá polarita mezi temnotou a světlem, narůstá i polarita mezi horkem a zimou. Nastanou extra zimy a extra horka a tam, kde se setkávají, budou zdánlivě nebezpečné oblasti. Jak polarita duchovního běsnění rozervala mnoho hranic „normálnosti“, tak planeta odpovídá svou energií – přesně jak jsme říkali, že se to stane (Kryonova Kniha Osm – r. 2000).

 

Pracovníci Světla, někteří z vás to vědí a jsou na to připraveni. Sedíme zde v této stavbě, která je posvátným prostorem, kde byla v minulosti uzavřena velká dohoda o tomto druhu učení (Kryon toto prezentuje v Kostele Pracovníků Světla). Vydržela vichřice a deště a stále stojí. Byla v ní zaznamenána božskost.

 

Je to tu vhodné, ale i tak se nacházíme na nebezpečném místě na Zemi. Přesto ti, kteří to zde vlastní, se tu při své práci cítí dobře. Proč? Protože rozumí přiměřenosti obou vichřic a souvislosti se svou prací.

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z živého channelingu „Od-definování Duchovní Cesty“, 2005 -

 

 

29.04.2013

 

ZMĚNA

 

Jak je možné, Lidské Bytosti, že se tolik bojíte změny? Kdy se pro vás změna stane osvěžujícím lahodným proudem pramenité vody? Proč má pro některé z vás takovou hodnotu, když jste zakořeněni na jednom místě? Tolik Pracovníků Světla říká: „Jsem stabilní, víš? Jsem vyrovnaný. Nikdo mě nevyvede z tohoto středu. Jsem ukotven ve své víře a nepohnu se.“ Potom jdete ven a pozorujete přírodu, ale ta vůbec není stabilní! Neustále se pohybuje.

 

Život je vždy o znovunalézání rovnováhy. Stále se posouvá a mění. Neexistuje žádný požadavek, abyste dosáhli ustálené úrovně a zůstali tam. Kolem vás nic nezůstává stejné, všimli jste si toho? Uveřejněte zprávu o počasí a uvidíte, jak rychle se změní. Dokonce i velké civilizace minulosti byly rychle pohřbeny a to tak dobře, že často zůstaly ukryty navěky.

 

Příroda vládne krajině, protože se stále posouvá a mění. Nebojí se. Stále znovu nalézá rovnováhu. Brzy o tom začneme učit – strach ze změny je velmi starým energetickým paradigmatem, který si musíte uvědomit a přemoci.

 

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z živého channelingu „Co se děje?“ 4. dubna 2004

 

 

 

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

 

Záření člověka

Vědci odhalili nové zvláštnosti jaderné (energetické) fyziologie člověka.

Informace o tom, že člověk může emitovat fotonové záření, vzrušila před několika měsíci internet. Tento objev odkrývá lidstvu nové možnosti, včetně značného prodloužení života.

 

Příběh pokračuje: V tyto dny byly zveřejněny výsledky výzkumů, které tato fakta potvrdily a zpřesnily podrobnosti o jaderné fyziologii člověka. Výsledky ukázaly, že radioaktivita člověka je cyklická a má vrcholy gama záření pětkrát za 24 hodin. To znamená, že každých 24 hodin probíhá přerozdělení radioaktivních zdrojů (prvků?), změna jejich aktivity a uvolnění energie.

 

Pokud to chceme znázornit a přirovnáme člověka k lampě, znamená to, že pětkrát se zapne a zasvítí. Z toho plyne, že musí existovat nějaký zdroj napájení. Výzkumy ukázaly, že tento zdroj se nachází v kostní a míšní tkáni lidského organizmu, kde je zkoncentrovaná většina přírodních radionuklidů.

 

“Podle provedených výzkumů a pozorování je možné předpokládat, že schopnost člověka generovat elektromagnetickou vlnu mu dovoluje uspořádat svoji biologickou strukturu, udržovat rovnováhu látkové výměny a snižovat přitom teplotní režim tím, že zapíná režim vlastního „chlazení“, říkají výzkumníci Andrej Kričkov a členka Evropské akademie přírodních věd Olga Schneibel.


Během pozorování si vědci položili i druhou otázku: v kterém momentu života se člověk stává zdrojem elektromagnetické vlny. Pro nalezení odpovědi prováděli výzkum v ženském centru pro těhotné a v porodnici.

 

Zjistili, že úroveň gama záření těhotné ženy se až do porodu nijak neliší o ostatních lidí. Rozbor spektrogramu ukázal, že přerozdělení nebo předání záření matky dítěti neprobíhá. Plod v těle matky neprojevuje žádnou gama aktivitu ani několik minut před porodem..


Najednou po narození dítěte, během prvních 20 až 120 vteřin, spektrometr zaregistruje aktivitu radionuklidů nepříslušnou ani matce ani okolí. Z těchto sledování udělali vědci závěr:

 

při narození nějaký neznámý fenomén „podaruje“ dítěti část energie, která člověka pak provází celý život.

 

V hodnocení těchto výsledků nazvali tento fenomén „vysoce organizované energetické prostředí“.

 

Vědci z tohoto výzkumu udělali závěr, že pomocí vlastního elektromagnetického záření člověk komunikuje s okolním světem na principu otevřeného kvantově-energetického systému.


 

Zdroj: https://leva-net.webnode.cz/products/zareni-cloveka/

 

 

 

 

 

—————

Zpět