milí přátelé, - 20.12.2014

20.12.2014 19:46

milí přátelé,

jak víte, za pár dní, přesněji 22.12. 2014, krátce po půlnoci (zdroje se liší, udává se od 00:03 až po 00:10) nastává zimní Slunovrat a Slunce vstupuje do znamení Kozoroha. Zimní Slunovrat vždy byl významným mezníkem v životech lidí a lidského vědomí. Tentokrát, v době transformace je zimní Slunovrat obzvláště významný a důležitý, protože mj. se s ním energeticky propojuje i Novoluní, které nastává v 02:36 hod.  a také proto, že se s ním pojí silné, vysokovibrační "přívaly" energií z vyšších vesmírných sfér a z hlediska Vědomí tak dochází k výrazným příležitostem, možnostem, posunům až kvantovým skokům.

Při tuto příležitost přijala skupinka našich kontaktérek bytostí Áriů jejich poselství pro tuto dobu a událost. Jelikož jde o sdělení důležitá, významná, v podstatě i s časovým ohraničením, mimořádně zasílám další informační mail.


V rámci této události připojuji také odkaz na zajímavé video (asi 3 minuty) věnované tomuto období a které obsahuje také i výzvu ke 4 společným meditacím.

Nastává bod obratu - příliv světla na planetu Zemi

A využívám této příležitosti k zaslání opraveného, resp. doplněného poselství AA Michaela, kde nějaký šotek "vykousl" závěr.


Přeji vám všem, aby letošní zimní Slunovrat byl vaším bodem obratu, kvantovým skokem do trvale radostně tvořivého života.


Láďa

 

 

ARIOVÉ, 16.12. 2014
Energie Slunovratu a po Slunovratu
Jaké možné zkratky a smyčky lze ještě použít

Zimní Slunovrat 2014 je určitým podstatným předělem v procesu transformace planety i lidstva. Do jisté míry staví v rámci planety, lidstva i jednotlivců nové možnosti.

Teď však je třeba, abyste pochopili, co je tím míněno. Do 21. 12. 2014 jste měli plně otevřeny rezervoáry minulých vesměs negativních a nezpracovaných zkušeností. Čili tato doba do Slunovratu byla optimální na čištění od negací. Kdo jste ji plně využil, tak vám se může otevřít nové obrovské okno vašich možností. Jedná se tedy o požehnaný rozvoj vašich schopností, úkolů a poslání. Tato další doba do letního Slunovratu 2015 je tomuto velice nakloněna. Samozřejmě ti, co nezvládli potřebnou očistu do 21. 12. 2014 budou pokračovat a budou čekat na další otevřené okno svých příležitostí.

Pro vás naši milí, je tato doba velice příznivá a požehnaná, protože se budete nádherně rozvíjet a začnete mnohem více věřit sami sobě. Využijte ji, je to šťastné období. Vaše duše, Vyšší Já i vaši andělé vám pomohou získat celý rejstřík vašich schopností a příležitostí. Spolupracujte s nimi.

S láskou Áriové                                                                                                                                       

Do Slunovratu už zbývá pár dní, prožijte je v klidu v uvnitřnění a co nejvíce ve svém středu. Svět kolem vás začíná bláznit a je pro vás cvičením i zkouškou, zda mu na to skočíte, či zvládnete zůstat sami v sobě. V tom tkví i váš „kvantový skok“. Zastavení o Slunovratu využijte pro sebe, pohled zpět i kupředu. Světlo z nebe je otevřené a vy můžete vnímat širší souvislosti pro své činy i cestu.

Doba po Slunovratu se bude rozhýbávat jen zvolna. Využijte tuto dobu k dokončení a hlubokému nádechu, uvolnění a odpočinku. Budete moci lépe vnímat jemné energie nastupujícího roku. Jeho síla bude nastupovat pozvolna a zrychlení přijde později. Uvolněte se, tančete, radujte se a nechte starosti na potom. Objímáme vás

Nová řešení

Jakmile uvolníte svou tvořivost a vyplujete ze schémat a určité tvrdosti a nehybnosti minulého období, uvolní se vaše duše dítěte. To vám umožní brát věci lehce a tvořivě. Zkuste se na své situace dívat jeho očima a čistota a pravdivost vhledu vám umožní se dostat k podstatě věcí a opustit složité konstrukce ega i duchovních nauk. Když procítíte a přijmete podstatu, není již co dodat. Utřiďte si emoce v té které situaci, ale ne rozumem, ale pohledem toho dítěte a zřetelně uvidíte, co je podstatné.  Nehledejte  vazby, vztahy a závislosti, jděte k podstatě. To stačí.

 Vaši Áriové                                                                                                                                           

Slunovrat je ve vývoji lidského vědomí významným mezníkem do určité míry podobným roku 2012, i když se tehdy jednalo o jinou situaci. Ale podobným v tom, jakým způsobem a v jakém rozsahu se posouvá lidské vědomí a člověk jako takový. Víme, že jsme už vícekrát mluvili o energetických zlomech, ale tento je naprosto zásadní. Slunovratem se už některé energie úplně rozpadnou a zmizí a nebude už možné na ně navázat. U některých lidí, kteří nebudou ochotní se otevřít změnám a uvolnit své závislosti, to může vyvolat paniku, chaos či naopak deprese, pocity ztracenosti, beznaděje. Zároveň se budou hlásit ve větší míře o naplnění svých závazků bytosti neláskyplných entit. Proto apelujeme na vás, pokud je to možné, dejte si tyto záležitosti do pořádku. Chceme vás upozornit na potřebu transformovat energii tzv. depotních kapslí vašich neláskyplných energií, které jste si připravili právě pro toto období ve svých temných fázích. Velmi pozvolna a nenápadně uvolňují nelásku a snaží se vás odchýlit od vaší láskyplné cesty. Propojte se ZDROJOVOU ENERGIÍ se svou duší, Vyšším Já, Egem a svými anděly a tak jak znáte, transformujte všechny kapsle, které se otevírají i veškeré další, které jsou ve vaší auře připravené.

Při práci na sobě si, prosím, uvědomte 3 základní problémy, které na vás jakkoli tlačí, omezují vás nebo vás každý den atakují. Vaše duše vám tímto dává najevo, že tyto 3 záležitosti je nyní třeba naprosto akutně začít řešit. Víme, že vše není možné vyřešit hned, ale i uvědomění si souvislostí v problému už otevírá prostor pro částečné uvolnění negativních energií. Pomáhejte si navzájem, podporujte se jako členové rodiny.

Rádi bychom vám ještě ukázali možnost, jak urychlit zpracování určitého problému.

Po uvědomění si např. určitého pocitu nebo přesvědčení si představte, že stojíte uprostřed hvězdy nebo květu a okolo vás se rozbíhají navazující schémata, závislosti a prvotní příčiny. Propojte se ZDROJOVOU ENERGIÍ se svou duší, Vyšším Já, Egem a se skupinou vám pomáhajících bytostí a transformujte celý květ nebo hvězdu. Své duše se zeptejte, kolik úrovní květu, hvězdy máte pročistit. Tímto způsobem postupujte i při práci v rodech. Nezapomínejte na nové vize a jejich ukotvení v těchto květech, hvězdách a jejich následné posilování během dalších 2-3 měsíců. Spolupracujte prosím aktivně se svými průvodci a láskyplnými bytostmi, všichni, včetně nás, vám nabízejí svou pomoc.

S láskou Áriové                                                                                                                                     

 

Chystá se velká transformace lidských srdcí.

Vše, co bylo uloženo a zamčeno, vyplave na povrch. Vše, co bylo zapomenuto, vrátí se, aby všechny zkušenosti a informace mohly být prozářeny láskou. Chystá se velký kvantový skok pro lidstvo. Váš úkol teprve přichází.

Aby toto mohly lidské bytosti zvládnout, bude jim pomoženo. Nesčetně sloupů láskyplných energií proudí nyní na Zem a zde se ukotvuje. Nesčetně bytostí se sdružuje kolem vaší planety, jež prožívá porodní bolesti. Matka Země.

Pro vás je tato informace cenná ze dvou důvodů - jednak v sobě můžete už nyní ukotvovat sloupy lásky, abyste energii vás samých prosvítili a roztáhli více do šířky. A jednak - buďte pevní - již teď v sobě máte více světla, než jste kdy schopní rozdat. Doba, která přichází, z vás tvoří majáky. I proto bylo vaše období v posledních letech tak těžké - nebyl čas otálet a bylo třeba se posunout.

 

Metody...

nejsilnější metodou je láska - je to nekonečný zdroj a zdroj je láska. Tvoří neutuchající hudbu sfér a dere se na povrch každým pórem Maminky Země - plujte v její vlně. Často se stává, že pracujete mechanicky a odříkáváte formulky v soustředění, které se ubírá více cestou mysli.

Vstupujte do srdce, žijte srdcem a láskou každý den. Žijte sami v sobě. Když se nemůžete dostat do nitra svého srdce, žádejte o pomoc. Žádejte o zázrak - "přeji si být ve svém srdci, bytosti lásky". A mantra..“jsem ve svém srdci“. Tam je pro tuto dobu vaše jediné a pravé místo.

Vnímejte energii - plujte v ní  a hledejte vnitřním zrakem souvislosti, které vedou světelnými vlákny do vašich srdcí. Rozhlížejte se z majáku svého srdce a buďte kreativní. Pak budete šťastní a budete moci pomáhat.

S láskou Áriové a Alio                                                                                                                                         

Mějte otevřená srdce, řiďte se svou intuicí a čistěte. Teď je doba pro čistění. Kdo poprosil o kvantový skok, má opravdu pomoc celého vesmíru. Je doba otevřeného nebe a velké Boží milosti. Naučte se již vědomě při čistění propojovat se se zdrojovými energiemi své duše, vyššího já, První lásky a všech světelných bytostí, které vám chtějí pomáhat. Na duchovní školičce jste si vytvořili mandalu, která má velké propojení světelných bytostí. Jsou to energie jako zesilovače a urychlovače, tak se vždy propojte přes zdrojové energie všech bytostí z duch. školy přes zdrojovou energii duchovní mandaly DŠ a uvidíte v jak vysokých vibracích budete čistit a jak to půjde rychle, hlavně co se týká temných entit, to je teď nejdůležitější do Slunovratu, tím  uděláte  kvantový skok nejen pro vás, ale i pro lidstvo. Čím více lidí bude mít vyčistěny temné entity, tím bude vše snadnější i pro druhé.

Návody pro urychlování a čistění:

1.      Časová smyčka posloupnosti – přes dušičku, kde dávám souhlas, aby dušička a bytosti světla a lásky mi pomohly čistit temné entity postupně ve zdrojových energiích mé, mé dušičky, vyššího já. Nechávám běžet tuto energii přes dušičku a vždy po nějaké době opakuji propojování se v této smyčce a zdrojovou energii přes mandalu.

2.      Časová a zesilujíc í čistící smyčka napojena na podbabský kanál a všechny jeho světelné bytosti. Vše říkám v mé Zdrojové energii, mojí dušičky, mého  vyššího  já a propojuji se přes zdrojovou energii Evičky Puklové na kanál.

3.      Časová a urychlující intuitivní smyčka v napojení přes energii Tvůrců čistého zdroje (také stejným způsobem se můžeme propojovat s Tvůrci křídel). Vše opět ve zdrojových energiích a prosím, abych intuitivně získala energie pro nové tvůrčí záměry a vize a také pomoc těchto tvůrců.

4.      Časová  zklidňující  smyčka – opět ve zdrojových energiích  jdu do středu svého srdce a přes tuto smyčku napojenou na vyšší duchovní bytosti harmonie se dokáži zrychleně harmonizovat.

U všech těchto smyček se učíme být tvůrci a vytvářet si intuitivně nové možnosti a spolupracujeme s vyššími duchovními bytostmi vědomě a tím vytváříme krásně vzájemné  propojení.

Nezapomeňte na mandalu a její zdrojovou energii – vytváříte tím zesilovače , které zatím na zemi nemají obdoby.

S láskou Áriové                                                                                                                                      

Naši milí,

Jak již jste slyšeli z jiných zdrojů, je třeba do zimního Slunovratu dát si do pořádku záležitosti s temnými entitami, které se vám v poslední době mohutně hlásí. Vnímají, že Slunovrat je pro vás jednotlivce i pro lidstvo jako celek významný bod obratu. Je to další mezník vibračního posunu, za který se již nebude možno vrátit. Jejich snahou (temných entit) proto je, aby vás zbrzdily, svými ataky energeticky oslabily, abyste si obrazně řečeno nemohli nasednout na vlnu  která vás může vynést na vyšší vibrační úroveň. Tato vlna má několik „stupínků“, čím výše nasednete, o to výše vibračně vás doveze.

Se Slunovratem přichází mohutná vlna světla energetické pomoci z vyšších dimenzí. Ta umožní, aby se vibračně posunulo velké množství lidí, vibrační posun bude mnohem snazší než dosud. Proto mu tedy předchází takový mohutný atak temných entit. Využijte tento okamžik a ohromný potenciál této světelné vlny, naši drazí. Opravdu stačí jen nastoupit a nechat se převézt. Oč výše vystoupáte nyní, o to snadněji a radostněji budete žít a tvořit v období po Slunovratu.

Vibrační zkratka

Slouží k rychlému návratu na vaši vibrační úroveň v případě že se z jakýchkoli důvodů vibračně propadnete níže. Stačí požádat nás – bratry a sestry Árie – o vytvoření návratové vibrační smyčky a do ní pak vědomě vstoupit.

Je možné ji použít i pro jiné lidi? Ano, ale zde musíš požádat jejich duši o souhlas a o to, aby toto vibrační „vyzdvižení“ bylo pro jejich nejvyšší dobro. Vibrační vyzdvižení umožní řešit situace komunikační vibrační nerovnováhy a usnadní jednání a nalezení řešení dané situace.

Vaši Áriové

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijala  Eva P., Lenka Z, .Karin L., Lucka N., Míňa N., Lenka Ž. (www.transformace.info). Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

Léčení zlomeného srdce
Archanděl Michael

přijala Natalie Glasson  14-11-14

 

 

      Já jsem Archanděl Michael a přináším konejšivý balzám světla, aby jemně a snadno vyléčil vaše srdce a všechny myšlenky, emoce a pocity spojené s vaší srdeční čakrou. Mou rolí je přivést vaši srdeční čakru do světla a láskyplných vibrací Království andělů, abyste pokračovali v rozpoznávání Stvořitele v láskyplných energiích svého srdce.

      Srdeční čakra se velmi rozpíná, její energie a možnosti jsou mimo jakoukoli představitelnou myšlenku. Vaše srdeční čakra je na fyzické úrovni klíč k odemčení a zakoušení energie a vědomí Stvořitelova srdce. Představte si, že jste srdeční čakrou Stvořitele; má kapacitu milovat na obrovské, bezmezné a extrémní úrovni. Nic není příliš malé či velké, příliš důležité či nedůležité, aby nemohlo být absorbováno láskyplným srdcem Stvořitele. Když se propojíte do své vlastní srdeční čakry, propojujete se do srdeční čakry Stvořitele, čerpáte, předáváte a prožíváte nejvyšší lásku Stvořitele - lásku, která nemá hranice ani omezení. Čím více se propojujete se svou srdeční čakrou a vidíte ji, vnímáte a uznáváte ji jako portál a neomezenou bránu ke Stvořiteli, tím více rozvinete svou kapacitu lásky pro všechny situace a zkušenosti. Láska je léčivá a pravdivá; když pozvednete svou kapacitu lásky, umožníte sami sobě stát se vědomím a energií projeveného Stvořitele.

      Jsou vám přinášeny určité situace a zkušenosti, které přitahuje vaše duše, aby zvětšily vaši kapacitu lásky. Mohli byste říci, že brána vaší srdeční čakry je příliš malá pro intenzivní a nejvyšší lásku Stvořitele, která se potřebuje projevovat skrze vás. Proto, aby vibrace lásky na Zemi mohla být vyjádřena, je třeba prolomit určité iluze a staré zvyky, ukončit je, vymazat a rozpustit je, aby bylo lásce umožněno přinést nové vědomí, abyste je mohli přijmout. Zlomené srdce, které do srdeční čakry přináší zkušenost bolesti, se může zaktivovat za nesčetných okolností, jako jsou malá zklamání až po velké ztráty všech forem. I když vaše současné prožitky a situace mají svůj důvod, význam a schopnost vás něčemu naučit, hlavním účelem je růst, rozšíření a poskytnutí svobody vaší schopnosti milovat. Máte schopnost milovat za hranice všeho, co si vůbec dokážete představit a přesto můžete uvíznout v určité kapacitě možného sdílení lásky s ostatními i se sebou.

I když lidstvo začíná duchovně růst i bez toho, kdy je bolest aktivátorem, mnoho lidí zažívá ve svých realitách situace, které způsobují pocit zlomeného srdce; je to proto, že vámi prochází Věk lásky, čistí všechny nepotřebné energie a žádá vás, abyste milovali a byli láskou. Rozšíření srdeční čakry je klíčem k přijetí a obdržení lásky Stvořitele. Jestliže cvičíte rozšiřování své srdeční čakry, pak jste možná objevili, že zažíváte ve své realitě méně bolestivé situace. To vaše připoutání k bolestivým situacím působí vašemu srdci pocit, jakoby se lámalo. Budete-li stále zaměřeni na nekonečné rozšiřování své srdeční čakry, budete tím vždy lehce a bez námahy uvolňovat omezení v lásce a tak budete ve skutečnosti prožívat více lásky ve své realitě. Věk lásky předkládá otázku: kolik lásky je možné prožívat a může láska existovat v každém aspektu vašeho bytí a reality, ve všech vztazích, tvůrčích počinech a zkušenostech? Odpověď je 'Ano', nyní je čas lásku cítit, vnímat, uznávat a zažívat ji.

      Všichni očekávali Věk lásky; jeho smysl je zvýšit vaši kapacitu lásky a vyjadřovat neomezenou lásku Stvořitele.

      "Dnes snadno a bez námahy rozšiřuji svou kapacitu lásky - být jí, dávat ji a přijímat ji."

   "Umožňuji své srdeční čakře snadno se rozšiřovat a nechť mnou dnes protéká láska Stvořitele."

Toto jsou dvě afirmace, které vám mohou pomáhat obzvláště, když si je pro sebe řeknete ráno po probuzení a dáte si tím záměr pro svůj den. Když se objeví ve vaší realitě okamžik nějaké výzvy, můžete si také připomenout jednu z těchto afirmací.

      Možná, jako pracovník světla zjistíte, že dokonce i v bolestivých situacích se vaše srdeční čakra opravdu nikdy neuzavře. I když prožíváte bolest a emoce jsou aktivované, můžete stále vnímat a přijímat lásku a otevřenost své srdeční čakry. To je díky všem vašim duchovním cvičením a větší schopnosti odpouštět a soucítit.

Jestliže zjistíte, že se vám srdeční čakra v bolestivých situacích přece jen zavírá, je to ze strachu o své bezpečí a nevíra v cestu a v lásku a také nedůvěra ve Stvořitele. Je-li toto váš případ, pak je třeba vybudovat si důvěru ve svůj každodenní život a stálou ochranu, bezpečí a jistotu. Toho můžete dosáhnout tím, že si vybudujete hlubší propojení s energiemi mne, Archanděla Michaela. Já jsem odrazem vašich vlastních energií jistoty, ochrany a bezpečí. Když zavoláte mé energie a požádáte mne, abych vás chránil, miloval a vytvořil prostor bezpečí, vždy tu pro vás budu, jsem zkrátka vámi - odrazem síly ve vašem bytí.

      Jakýkoli pocit zlomeného srdce, zklamání, ztráty, utrpení, bolesti, odmítnutí a tak dále, vše má svůj smysl. Nezáleží na tom, co je to za situaci, smysl je vždy stejný. Má vás přivést zpět do centra lásky a vyzvat vás, abyste milovali sebe sama ve větší  míře. Vyzývá vás, abyste uznali velikost své lásky a že může zcela naplnit vaše bytí a realitu. Každá situace a zkušenost na Zemi má tento jeden účel; může být převlečen do vysvětlení jako například, aby vás to posílilo, pomohlo vám něčeho se pustit, něco vyléčit. Ale přesto tím nejopravdovějším růstem je zaměřit se na svou vlastní lásku k sobě a na svou schopnost prozkoumat a prožívat sebe-lásku v denní realitě. Můžete se sami sebe například zeptat: "Jak se mohu v této situaci milovat víc?", "Jak mohu sám sobě vyjádřit lásku?", "Jaké to je být milován sám sebou?"

      Osamělost je energie, do které vstoupíte, když nejste schopni milovat sami sebe bezpodmínečně. Je to oddělenost od Stvořitele a proto je tak bolestivá. Láska je jednota se Stvořitelem, kterou mají všichni božské právo zakoušet. Přijměte toto právo, protože jste to jedině vy, kdo si brání v bezpodmínečné sebelásce. Bezpodmínečná sebeláska je rovna přijetí a zažívání Stvořitele.

      Největší nástroj, ať už zažíváte smutek, bolest nebo utrpení, či nikoli, je zaměřit se na své bytí obklopené hluboce milujícími anděly a jednoduše nadechovat a vydechovat s koncentrací na svou srdeční čakru. Prociťujte lásku, která provází váš dech, je to jakoby se vaše srdce stalo vašimi plícemi, které absorbují dech a lásku a vydechují. Je to tak jednoduché cvičení a přesto tak hluboké svou možností rozšířit srdeční čakru, přitáhnout více lásky od vaší duše a od Stvořitele jak do srdeční čakry, tak do vaší reality a snadno z nich odstranit nepotřebné energie, iluze a strachy. Tak jsou zdraví, trvalý pocit pohody a rozvoj srdeční čakry neustále tímto jednoduchým cvičením podporovány. Zjistíte, že ve své realitě prožíváte méně náročné situace, díky hlubšímu zaměření na podstatu srdeční čakry a kapacitu lásky. Opakováním afirmace podle vlastního výběru při tomto cvičení umocníte tento prožitek. Příklady afirmací:

 

'Miluji se.'

'Přijímám svou lásku.'

'Jsem podporován a milován.'

'Láska naplňuje mé bytí i svět.'

'Já jsem láska.'

'Jsem k sobě vždy láskyplný.'

'Láska je má skutečnost/pravda.'

'Léčím se svou láskou.'

'Láska mě vyživuje a naplňuje.'

 

      Je jednoduché dát sám sobě bezpodmínečnou lásku a snadná cvičení mají velký vliv a přesto je někdy těžké tuto jednoduchost přijmout, protože se nezdá dost "odpracovaná" nebo že nemůže přinést hodnotnou odměnu. Láska je jednoduchost a tak hojnou odměnu sklidíte jednoduchými cvičeními.

    Věčně vás chovám ve svém milujícím srdci.

 

      Archanděl Michael

 

Zdroj: https://www.omna.org/Home.html

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

—————

Zpět