Milí přátelé, - 20.5.2013

27.05.2013 18:29

Milí přátelé,

A s radostí Vám dnes předkládám čerstvě přeložené poselství Kryona, které přijal Lee Caroll a které má  název "Rekalibrace Vědomí" a které Lee přepsal z audio záznamu channnelingu z dubna loňského roku do psané textové podoby počátkem května t.r. A jak při čtení poznáte, má to souvislost zcela zřejmou. V tomto channelingu věnovaném další rekalibrované skutečnosti lidského světa a reality, se Kryon zabýval změnami v lidském Vědomí, které souvisejí s potřebou Vzestupu, vytváření Nového světa, Nové života apod., přičemž rekalibrace Vědomí, změny Vědomí jsou jistě tím prakticky nejdůležitějším neboť Vědomí mění vše. Takže toto poselství je o změnách vědomí, o změnách ve způsobech a kvalitě vnímání, ale také o tom, co s tím souvisí, o způsobech práce a existenci různých duchovních systémů (náboženství, církví, zvl. katolické), i o tom, co změny Vědomí znamenají pro změny ve vládnutí tj. ve vládách, o změnách v průmyslových odvětvích, která nemají integritu, o těch, co proto padnou: Dále se vyjadřuje ke konspiračním teoriím, k Iluminátům a dalším skutečnostem současného života.

A pro dnešní den máme tu pro Vás také nové,velmi zajímavé, sdělení AA Michaela, které pro Lidské Bytosti přijala Celia Fenn. Má název "Nové galaktické napojení a galaktická evoluce 2013 a dále...". AA Michael nás tady seznamuje s energetickou podobou dnešní naší nové reality. Hovoří o tom, co je zde nyní zcela nového, změněného, co to pro člověka znamená. A nejen to, ale co to pro nás znamená jako probuzené. Poselství navazuje na předchozí sdělení AA Michaela a kdo tedy chce, může nahlédnout na to jeho poselství zde. Toto Michaelovo poselství je vhodným doplněním výše uvedeného poselství Kryona.

Dnes Vám také mohu zaslat překlad fragmentu z květnového Solařina Surfreportu, který má velmi povzbudivý název "Teď je čas" a podtitul "Velký tlak mění uhlí v diamanty.." V tomto své poselství Solara poukazuje na aktuální energetický stav, jehož jsem dosáhli a který panuje, zdůrazňuje Přítomnost, nutnost být v Tady a Teď, hovoří o kolísání zemské osy jakož i našem osobním kolísání, o tom, o tom, co se s námi přitom děje a v jaký stav přecházíme. V závěru pak hovoří o tom, jak se mění Vědomí na planetě, jak je více cítit Láska.

Pak, zajímavou odpověď předal Abraham skrze známou Esther Hicks na téma "Udělá lidstvo v r. 2012 kvantový skok k probuzení?" A domnívám se, že jeho odpověď souzní s tím, co ve svých poselství nám také předal a předává Mistr magnetismu, Kryon.

Následuje blok video záznamů. A jako první bude nové video oblíbené Teal Scott.
Teal Scott: Ako vyjadriť Vaše emócie, asi 17,5 minuty

Přidávám krátké a skvělé video s moudrými myšlenkami, lektora a mystika Osho - Osho - Nebezpečný pro společnost. Video s českými titulky trvá jen 2,5 minuty.

A dále pak také video s názvem "Vděčnost - jak být vděčný za každý den", které je také vybaveno titulky a trvá 6 minut. Nicméně bych rád u tohoto videa také upozornil na zaznamenané vyjádření malé holčičky na začátku.

A také, astrologické informace k tomuto začínajícímu týdnu od astroložky Petry Nel. Slunce se nám přehoupne do Blíženců a Černá Luna se připravuje vstoupit do znamení Raka a další astrologické zajímavosti.

Přeji všem krásný jarní týden

Láďa
 

 

 

“Rekalibrace vědomí”
Tento živý channeling byl přijat v Madisonu, Wisconsin a Grand Rapids, Michigan, 21.dubna 2012

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Proto si užijte toto vznešené poselství předané v Madison Wisconsin a Grand Rapids, Michigan.

 

Zdravím vás moji milí, Já jsem Kryon z Magnetické služby. Drazí, procházíte posunem, který byl jedinou možností a který se teď začíná stávat skutečnosti. V souladu s tím vás prosíme, abyste byli opatrní a trpěliví.

Jsou tací, kteří řeknou, že by bylo lepší, kdybyste Lidem neříkali, že mají úspěch, protože když se budou bát, budou se více snažit. Dovolte mi, abych se vás na něco zeptal, moji drazí: U vás, kteří máte děti, které se učí krokům života, nastala někdy chvíle, kdy byste je strašili proto, aby to dělaly lépe? Odpověď zní ne. A taková není ani Boží láska. Není to falešná blahopřejná energie, ale spíše blahopřání k tomu, co jste dokázali a můžete to vidět všude okolo vás. Ale buďte opatrní, protože tyto věci se dějí tak pomalu, že často uděláte dva kroky vzad a jen jeden krok vpřed. Výsledkem je, že vaše vědomí růstu má omezený výhled.

Čekejte nečekané, protože stará energie na této planetě umírá těžce. Sledujte ty, kteří se snaží stahovat energii zpět a při tom se vás snaží zapojit do svých plánů. Vaše zpráva bude vyprávět o těchto věcech a bude působit dramaticky a vy řeknete: „ To vůbec není nová doba! To je stará doba. Nic se nezměnilo!“ Opravdu je možné to takto cítit. Ale jestliže věříte tomu paradigmatu, že budete prostě jen opakovat minulost, tak kde je potom vaše Světlo? Stará energie nemůže přežít. Nepřežije. Katalyzátor posunu už překročil bod, ze kterého není návratu, a co to opravdu znamená je, že stará energie bude bojovat tvrději. To, co uvidíte, je přežití, protože stará energie udělá všechno pro to, aby vás mohla i nadále strašit.


Rekalibrace všeho

Toto poselství nese název Rekalibrace vědomí. Je představeno v sérii channelingů věnovaných rekalibraci, které byly dány po celé zemi. Vysvětlujeme, že všechny věci se rekalibrují, dokonce i Světlo a Tma. Rekalibruje se i samotná Gaia a stejně tak i Lidské vědomí a vnímání . Ale dovolte nám začít od začátku.

Co si myslíte o Bohu? Co si o něm mysleli vaši předci? Existuje posun vědomí, pokud jde o intuitivnost stvořitele. Ve staré energii lidstvo dospělo k poznání, že „tam venku něco je“. Neměli žádnou představu o tom, co to je, ale věděli, že ať je to cokoliv, je to jejich součástí.

Osmdesát procent lidstva právě teď věří v posmrtný život. Věří, že když zemřou, odejdou někam jinam. Toto je uznáním duše a Stvořitelovy energie – 80 procent! Zbytek lidstva (zbylých 20 procent) o Bohu přemýšlí jako o něčem, co není součástí jejich života. Ale převládající většina jej přijímá jako skutečnost. Je to intuitivní a takové to vždy i bylo.

To je důvodem, proč mají duchovní systémy na planetě miliardy stoupenců. Od té doby, kdy Lidé získali vědomí, hledají Stvořitele. V minulosti bylo toto vědomí omezeno na intuitivní poznání, že tam venku něco musí být, ale co to je? To vedlo Lidské Bytosti k tomu, aby se obrátily na ty, o kterých si mysleli, že jsou informovanější, a zeptaly se jich, co by to mohlo být. Nakonec to přivedlo civilizaci až do bodu, kdy, aby získali informace o duchovních věcech, věří druhým. To byl počátek organizovaného duchovního myšlení a počátek hierarchie „kdo ví co“ o Bohu. To se teď posouvá.

 

Poslech celé písně

Chci vám říci metaforu. Představte si rozhlasovou stanici, kterou chcete vyladit na svém přijímači, abyste slyšeli píseň, která se hraje. Ale vaše anténa je příliš krátká. Signál přichází a mizí, a vy neslyšíte celou skladbu. Místo toho dostáváte úryvky - jenom takové, že víte, že tam něco je a že je to píseň. Protože je toto poselství nekompletní, cítíte potřebu věřit jiným, aby vám řekli, co ty úryvky znamenají a o čem ta píseň je. V této metafoře anténa představuje snímač, který zachycuje vědomí duchovní pravdy, vyšší vědomí a způsob, jakým věci fungují.

Najednou si uvědomujete, že se v této nové energii vaše anténa prodlužuje a vy začínáte slyšet z celého signálu mnohem více. Už nedostáváte jen útržky, ale slyšíte celou píseň! Slyšíte ji kompletní, včetně slov. Ale je těžké se potom obrátit k Lidským Bytostem, které vám ty úryvky překládaly v minulosti a říci jim, že ta píseň je úplně jiná než ta, kterou vám po celé věky vykládaly.

Toto nové vědomí je začátkem změny celé planety a některé ze změn nejsou jen duchovní. Ačkoli ty antény jsou o vědomí, stávají se vědomím mnoha principů, nejen toho jednoho týkajícího se atributů Boha. Tento posun vědomí dokonce změní ateisty, kteří v Boha nikdy nevěřili. Proto mi dovolte, abych vám vyjmenoval některé ze změn, které jsou pro vás potenciálně dostupné. Protože stejně tak, jako se začíná posouvat duchovní vědomí na planetě, posunou se také vědomí systémů. A posunou se nejen systémy, ale i současné způsoby vytváření systémů a zdůvodnění, které používáte, pro jejich vytvoření. Vědomí mění všechno. 

Když slyšíte píseň, a víte, o čem vám její slova vyprávějí, potom jste kompletní. Vysvětluje to, proč dnes sedí na židlích ti (návštěvníci semináře), kteří nepotřebují budovu a nepotřebují vůdce nebo organizaci. Ačkoliv je toto metafora, povím vám, moji drazí, že všichni na celém světě, zpíváte stejnou melodii a nepotřebujete nikoho, aby vám říkal, jak zní nebo o čem jsou její slova. Ta píseň je nádherná a zpívá se v ní o Boží lásce, respektu k lidstvu a možnosti míru na Zemi.


Duchovní systémy

Pohovořme si o duchovních systémech. Navážu na to, o čem jsme mluvili již v minulosti a co pro vás může být v budoucnu na skladě. Na planetě existuje mnoho duchovních systémů, ale ten, o kterém chceme mluvit, má dnes asi miliardu stoupenců a hovořili jsme o něm dříve – říkali jsme, že je to ten, který se nejvíce změní. Je starý a jeho vůdci se dnes říká Papež.

Jestliže chcete nějaké informace o tom, co se děje v jeho církvi, pátrejte po tom, kolik lidí se hlásí, aby se stali knězi a jeptiškami. Ve většině světa jich je velmi málo. Některé země si jejich počty udržují, ale většina shledává, že jejich počty klesají. Bez zájmu mladých lidí tato duchovní výchova umírá. Organizace ztrácí svou základnu mladých vůdců a církev si to uvědomuje.

A teď přichází to, co vám chci říci, moji drazí. Potenciál je takový, že tato církev přežije, alespoň by měla. Vězte toto: V tuto chvíli se nestane nic, co by celou Zemi změnilo na metafyzickou, esotericky založenou či zaměřenou na New Age. To se nestane. Nemusí se tak stát a nemělo by se to stát, protože to nerespektuje starší (stařešiny) těch, kteří mají odlišné systémy, ale kteří mají ve svých systémech i léčení a Boží lásku. Místo toho se tyto systémy rekalibrují, vyladí a opraví

Požehnané jsou Lidské Bytosti, které hledají Boha vlastní cestou. Staré Duše se probudí k pravdě, na které nové duše stále ještě pracují. To vysvětluje různé úrovně rituálů na této planetě a důvod, proč existuje tolik různých duchovních systémů. Mnohé Lidské Bytosti, které nemají výhodu moudrosti vaší Staré Duše, budou motivovány směrem k systémům, které budete považovat za příliš jednoduché a možná i mytologické. Ale tyto systémy jsou často začátkem pochopení Boha. Všechno má své místo. Tak si promluvme o katolické církvi.

Před lety, když ještě žil papež Jan Pavel, jsem vám předal channeling (jde o channeling z r. 2006, který bude později také publikován v čj.- pozn. redakce). Jan Pavel miloval Matku Marii. Kdyby Jan Pavel žil ještě dalších 10 let, udělal by to, co udělá příští papež (ten, který přijde po současném Benediktu XVI) a to je, že přivede do církve ženy. Tento papež, kterého máte dnes (Benedikt XVI*) zde nebude dlouho. Příští papež bude tím, který změní pravidla, pokud přežije. Pokud ne, bude to ten, který přijde po něm.

Uvnitř církve probíhá velký boj, dokonce i nyní, a velké spory, protože si uvědomují, že (církev) lidstvu neposkytuje to, co (lidstvo) od církve chce. Doktrína neodpovídá problémům reálného života. Odpovědí bude vytvoření větší rovnováhy mezi ženským a mužským, a nový papež (nebo ten po něm) se pokusí umožnit ženám vyšší postavení v církevní struktuře při asistenci kněžím.

Bude navrženo, aby bylo ženám umožněno podílet se na bohoslužbách, dělat věci, které ženy nikdy před tím nedělaly. To je posune v rámci církevního práva na roveň kněžím, ale ještě jim nebude dovoleno stát se kněžími. Avšak nebuďte překvapeni, jestli to začne jiným způsobem, a místo toho bude kněžím umožněno se oženit. To přivede ženství do církve jiným způsobem. Nakonec se tak stane a musí se to stát. Pokud ne, bude to znamenat konec katolické církve, protože lidstvo nepodporuje systém víry, která není v rovnováze s Boží láskou a s intuitivním Lidským vědomím.


Nová tolerance

Dívejte se, jak se zmírňuje káravé zvedání prstu, a jak se probouzí tolerance. Pro různé kultury zůstane mnoho různých systémů, protože tradice a historie jsou důležité pro udržení integrity kultury. Proto je na Blízkém východě mnoho těch, kteří následovali Proroka a budou v tom pokračovat, ale se zvýšenou uvědomělostí. Vzroste porozumění tomu, co Prorok celou dobu chtěl – jednotu a toleranci. Anděl v jeskyni mu přikázal, aby “sjednotil kmeny a dal jim Boha Izraele.” Uvidíte snížení netolerance a začátek nového způsobu bytí.

Nakonec přijde uznání, které říká: Možná nevěříte stejným způsobem jako my, ale ceníme si vás i vašeho Boha. My si ceníme našeho Proroka a budeme vás milovat tak, jak nás učil. Nemusíme souhlasit, abychom milovali.” Jak by se vám to líbilo? Země se nezmění na jediný systém víry. Nikdy se tak nestane, protože to Lidé neudělají. Musí existovat různost a krása kulturních rozdílů. Ale tyto systémy se pomalu zmodernizují, aktualizují, spolu se stoupajícím vědomím pravdivosti nového druhu rovnováhy. Tak to je první věc. Sledujte ty změny, moji drazí.


Vláda

Pojďme si promluvit o vládě. Nemluvíme o vaší vládě, ale o vládě obecně – o způsobu, jakým funguje, jak přežívá, jak přežila, jakým způsobem vede volební kampaně, a jak volí vůdce. To se změní.

Už před lety jsem vám řekl: Když každý může mluvit s každým, nemůže existovat žádné tajemství.” Až do tohoto bodu vláda spoléhala na jednu věc – že lidé spolu nemohou lehce hovořit v globálním měřítku. Musejí získávat informace prostřednictvím vlády nebo oficiálních kanálů. Ani masmédia nejsou vždy dostatečně svobodná, protože jen oznamují to, co říká vláda. Dokonce i svobodná společnost má sklon jednat podle dobových zvyklostí. Avšak když máte Lidské Bytosti, které spolu navzájem hovoří všichni současně, a to po celé planetě bez kontroly vlády, všechno se mění, protože se otevírá odhalení pravdy.

Změní se i samotná demokracie a brzy to uvidíte. Těch několik zemí, které to protahují, a které jsem zmínil v minulosti, jsou odsouzeny k zániku, pokud se nerekalibrují. Jsou odsouzeny k tomu, být stejné jako byly, a nebudou schopné existovat se všemi těmi měnícími se lidmi kolem nich.

V minulosti jsem zmínil Severní Koreu. Dejme jí čas. Právě teď je ten mladý muž pod kontrolou poradců svého otce. Ale až odejdou, uvidíte něco jiného, pokud přežije. Ještě jej neodsuzujte, protože je pod kontrolou.

Ve vládě, pokud máte kompletně hlasovací základ, který má schopnost hovořit sám se sebou bez omezení a sám přicházet s názory bez omezení, stojí politikovi za to být bdělý a poslouchat je. To změní to, co politici dělají. Změní se způsob, jakým věci ve vládě fungují. Nebuďte překvapení, když jednoho dne celý národ bude moci jako jeden muž hlasovat velmi neobvyklým způsobem. Pryč budou staré systémy, kde jste si při získávání zpráv ze vzdálených míst zvykli spoléhat se na jezdce na koních. Někteří z vás vědí, o čem mluvím. Vláda se změní. Systémy kolem vás, jak ty temné tak ty světlé, se také změní. Začnete také vidět něco jiného, tak pojďme změnit téma a otočme list.


Posun v Lidské povaze

Začínáte vidět změnu integrity. Vědomí rekalibruje integritu a Lidská Bytost, která by zde seděla a přijímala výhodu jiné Lidské Bytosti ve staré energii, by to nikdy neudělala v nové energii. A jaký je důvod? Stane se to intuitivním, proto se jedná i o posun v Lidské Povaze, protože v minulosti jste předpokládali, že lidé nejprve využívají toho, že jsou lidmi a integrita přichází později. To je běžná Lidská povaha.

V minulosti se Lidská povaha projevovala v tom, jak fungovaly vlády. Jestliže jste byli silnější než ti druzí, prostě jste je porazili. Když jste byli silní, znamenalo to výzvu k dobývání. Když jste byli slabí, znamenalo to výzvu k porážce. Nikdo o tom vůbec nepřemýšlel. Tak to tehdy fungovalo. Čím silnější armády jste si mohli dovolit, tím lépe si počínaly, když jste je poslali dobývat. Ale dnes už tak nemyslíte. Všimli jste si toho?

Žádná země, která dnes myslí tímto způsobem, nepřežije, protože lidstvo objevilo, že svět funguje mnohem lépe, když se věci spojují dohromady, místo toho, aby se trhaly na kusy. Nová energie spojuje slabé a silné dohromady takovým způsobem, který dává smysl a který má integritu. Podívejte se, co se stalo některým podnikům v této velké zemi (USA). Až do doby před 30 lety, kdy jste si začali uvědomovat, že některé z nich nemají integritu, a zbavili jste se jich. Co se stalo s tabákovými společnostmi, když jste si uvědomili, že vědomě způsobují závislost u vašich dětí? Dnes stále prodávají své výrobky do méně uvědomělých zemí, ale to se také změní.

Co jste dělali několik let zpátky, když jste si uvědomili, že vám vaši bankéři prodávají domy a při tom vědí, že je později nebudete moci splácet? Odcházeli, chtivě se usmívali a vůbec nepřemýšleli o hlubokém žalu, který následuje, když se hroutí životní sen. Drazí Američané, jste v recesi. Avšak je to, jako když prořezáváte strom a osekáváte větve. Když ten strom opět naroste, získáte kontrolu a větve budou růst větší a silnější než předtím, aniž by byly ovlivněny chtivostí. Potom, jestliže se vám nebude líbit způsob, jakým větve narostly, prořežete je znovu! Říkám vám to, protože vědomí je nyní pod kontrolou velkých peněz. To, co děláte, se děje přímo před vašima očima.  Ale často rozhoduje strach.


Další, co má padnout

Přichází něco, o čem byste měli vědět, a informoval jsem o tom již dříve - dvakrát. Ale chci, abyste si to vyslechli ještě jednou. Která další velká průmyslová odvětví nemají integritu, ale také mají velký podíl peněz? Připravte se na drobení velkých farmaceutických firem v Americe. Teď to začíná a až zprávy nastanou a „film“ bude dokončen (úsměv), Američané se probudí do skutečnosti, že mají ohromně bohatý průmysl, který udržuje lidi nemocné kvůli penězům.

Nebude se vám to líbit a nebudete to tolerovat. Sledujte. To, co říkám dnes, není věštění, moji drazí. Podávám vám zprávu o potenciálech Lidské povahy, které vidím před sebou. Říkám, že vědomí začíná uchopovat to, co je na této planetě nevhodné, čemu říkáte stará energie, a pomalu ji přesouvá na místo, o kterém jste si nikdy nemysleli, že by to bylo možné. Je to místo integrity, o kterém vám vaši rodiče říkali, že je nedosažitelné pro velké instituce, ale kde žijete vy. Spolu s tím se také změní velký byznys pojišťoven, což jsme vám řekli už dříve.


Konspirace

Jsou tací, kteří si užívají energii konspirace. Milují tu představu a jsou závislí na dramatu těchto napínavých scénářů. Nebudu ty konspirace jmenovat, protože nechci uvést do rozpaků žádnou Lidskou Bytost. To neděláme. Naše láska patří všem, bez ohledu na to, co se rozhodli si myslet. Pouze poradím těm, kteří milují konspirace, aby byli obezřetní a začali používat svou vlastní logiku, bez ohledu na to, co slyší od lidí kolem sebe anebo o čem si myslí, že je to pravda.

Jestliže si myslíte, že konspirace je v plném proudu, konspirace, která vyžaduje stovky, ne-li tisíce, Lidských Bytostí mrkajících na sebe a nikdy neříkajících jediné slovo, jen pomyslete, jak je to nelogické. Dnes prostě nemůže existovat žádné tajemství. Vaše vláda je nedokáže udržet, firmy je nedokážou udržet a jednotlivci také ne. Nemůžete mít velké konspirace vlekoucí se celá desetiletí, když každý mluví s každým. Když váš Internet umožňuje celým populacím otevřeně informovat druhé, nemůžete mít „obrovské tajemství“, které se náhle zjeví nad planetou, které „zná pouze vaše skupina“.

Moji drazí, konspirace vás zdržují od vašeho životního úkolu – nalézt Boží lásku ve svém nitru a postoupit dál, abyste mohli pomoci planetě stát se mírumilovnou a vyrovnanou. V prosazování strachu z těchto věcí neexistuje žádná rovnováha.


Ilumináti

Tak ještě jednou. “Kryone, řekneš nám něco o Iluminátech? Dobře, něco vám povím, protože je to již pro mnohé stará známá věc.

Všechno, co jste si mysleli o Iluminátech minulosti je správné. To nebyla žádná konspirace, ale skutečnost. Avšak ve světle toho, co jsem právě řekl výše, se to nemohlo samo udržet v energii, kde každý mluví s každým, a proto to odešlo na odpočinek.

Ilumináti vznikli v Řecku a začalo to kontrolou nejmocnějších ekonomických atributů, které mohly manipulovat obchodními řetězci na Zemi – lodní dopravou. Jakmile získali kontrolu nad lodní dopravou, jako další přišly na řadu finanční trhy. Potom se zaměřili na pojištění, světové akciové trhy a bankovnictví. A to převládalo po desetiletí, až do poloviny 80. let.

Pro vás starší v této místnosti mám jednu otázku. Podívejte se zpět do svého života, moji drazí. Jak vypadala burza za vašeho mládí? Až si vzpomenete, tak řeknete, že měla ohromné změny nahoru a dolů, s výjimkou příležitostných velkých posunů – které, jen tak mimochodem, byly také kontrolovány. Bylo to stabilní, nahoru nebo dolů. Divoce to nekolísalo, s pohyby o stovky bodů z měsíce na měsíc. Nikdy tomu tak nebylo. Takto vypadá kontrolovaný trh. Nyní se podívejte na současné akciové trhy. Vypadají jako kontrolované? Ne! Jsou nezávislé a pohybují se tam, kam je táhne normální finanční aktivita.

To by vám mělo něco říkat, moji drazí. Ilumináti už nemají věci pod kontrolou. Ztratili ji v bankovnictví, tabákovém průmyslu a ztratí ji ve farmaceutickém průmyslu a pojišťovnictví, protože vědomí dovolí lidem poznat, co je kontrolováno a co ne. Vědomí pravdy překoná jakoukoliv jinou energii a integrita přinese vítězství ve velkých bitvách.

No, a co Ilumináti, vymřeli? Ne. Jen ztratili svůj způsob kontroly.


Budoucnost Iluminátů


Teď vám chci sdělit něco, co jste nečekali – něco, o čem jsem vás informoval jen jednou. Co je se všemi těmi penězi Iluminátů? Jsou to bilióny a bilióny EUR v bankách, které jsou pod jejich kontrolou a čekají. Co s nimi hodlají udělat a kde je chtějí použít? Jsou stále zde. Čekají.

Tato skupina čeká, až se stane něco, o čem vědí, že se to stane, protože vidí, tak jako já, že se to blíží. Avšak já vám chci říci něco, co oni nečekají. S vědomím přichází generační posun. Ti, co na tyto peníze dohlížejí, nebudou vždy starší lidé. Časem to budou indigo.

Čekají na něco, co se stane v Africevybudování nové civilizace, kontinent který se nemá co odnaučovat. Jakmile bude Afrika vyléčena, jakmile bude připravena, bude možno vytvořit od základů novou civilizaci. Afričané budou připraveni naučit se vše o budování základů nejpokročilejší civilizace, jaká kdy byla, a budou to dělat těmi nejmodernějšími a nejvíce vynalézavými dostupnými systémy. Nakonec tento nový kontinent porazí i ekonomiku Číny.

Taková je předpověď a vždy byla, a budou to financovat peníze Iluminátů. Řekl jsem, že to budou financovat Ilumináti? (Kryon se směje.) Budou to financovat peníze Iluminátů, ale oproti minulosti je zde rozdíl, drazí. Ti, co zdědí pozice Iluminátů, budou mít jiné vědomí. Poslouchejte, nestanou se náhle těmi, kteří mají ve svém srdci pro každého jen dobro – těžko. Chtějí vydělávat peníze, ale co uvidí místo toho, je způsob, jak prostřednictvím této investice vydělat velké peníze. Tímto procesem však automaticky pomůžou statisícům a budou u počátku - u základů nové Afriky. Nové sjednocení afrických států nakonec vytvoří kontinent silnější než kterýkoliv jiný, který bude mít jednu měnu. Samotné zdroje budou převyšovat všechno na světě.

“Páni, Kryone a jak dlouho to potrvá než se tak stane?”

To záleží na Lidech zde v místnosti a na těch, kteří to později budou číst a poslouchat. Co uděláte, až opustíte tuto místnost? Přijdete domů, budete o tom informovat, zamnete si ruce a počkáte, až se to stane? Nestane se to. Protože Lidé v této místnosti a Staré Duše, které poslouchají a čtou, musí tu práci udělat a řekl jsem vám to už dříve. Jste to vy, kdo to musí udělat.

Existuje spojenectví, které musíte uzavřít spolu navzájem a s jinou skupinou – mladými lidmi Země. Mládí této Země mění způsoby, jakým věci fungují. Vidíte to? Nepředpokládá se ani, že si sednete a budete je sledovat, protože oni vás potřebují, Staré Duše.

Je načase, abyste uzavřeli společenství s indigo a s koncepty mládí této planety. Na okamžik nemyslete na to, že jejich věk ukazuje jejich moudrost. Tyto dva atributy nejsou úměrné, nejsou lineární. Tito mladí lidé mohou být starší duše, než jste vy! Nemyslete si, že proto, že mají technologie, kterým nerozumíte, že s nimi nemůžete být zajedno. Jejich technologií je sdílení na sociálních sítích - právě ta věc, o které mluvíme, kde každý může mluvit s každým. Nové vědomí na planetě začíná ve dvou oblastech – u dětí a starých duší.

 

Závěr

Toto je dnešní poselství. Rekalibrace vědomí změní systémy, vzdělání, vládu a finance. Ti, kdo si nezvolí být duchovní, se přesto budou pohybovat s novým vědomím, protože si budou vědomi něčeho, co si teď neuvědomují – a tím je jemnější způsob života.

Končíme s banálním prohlášením, které jsme vám předali již dříve, ale mnozí to obrátili v žert: „Kdyby ženy vládly světu, nikdy by neposlaly své syny, aby byli zabiti na bitevním poli.“

Mnozí se smějí. Jak banální, jak jednoduché myšlení! Opravdu, existovaly ženy vůdkyně, které vyvolaly války - musely. Posílaly do nich své syny, takže to není tak úplně pravdivé prohlášení. Avšak je pravdivější, než byste si mohli myslet, moji drazí.

Tak teď učiním prohlášení, které v těchto rekalibrovaných channelinzích dělám znovu a znovu: Až budou rekalibrovaní Lidé řídit svět, přijde den, že už nikdy nepošlou své syny na bitevní pole.” Jak vidíte, uvědomění to všechno změní. Nakonec uvidí moudrost sjednocení, nové způsoby řešení problémů a intuitivní atributy spojování věcí dohromady místo jejich trhání na kusy.

Přijde čas, kdy vládní vojska nebudou muset být velká a zbraně nebudou tak mocné. Pomalu, postupně je vláda nebude potřebovat. Pomalu, pomaleji než byste chtěli, se tyto věci stanou, protože Staré Duše nesou své Světlo, hledí na Mistry této planety a napodobují je.

Všichni jste to slyšeli: Přijde čas, kdy se Mistři vrátí zpět na Zemi a je mnoho lidí, kteří na to čekají. Avšak, to už se stalo! Nemohli se vrátit, dokud pro to nebylo správné uspořádání a teď správné je. To je to, co cítíte v roce 2012 a později, začíná se to dít a oni jsou zpět. Ale nevrátili se jako hmotné Lidské Bytosti. Vrátili se jako energie rekalibrace Božího vědomí.

Neříkal bych vám tyto věci, pokud by nebyly pravdivé. Sledujte tyto věci, moji drazí. Vzpomeňte si, kde jste o nich poprvé slyšeli a kdy se některé z nich začaly objevovat ve vašich zprávách. A až uvidíte Zemi fungující tímto způsobem, moji drazí, snad si uvědomíte, že to, co jsem vám dnes předal, je skutečné.

Buďte opatrní. Neexistuje dokonalé načasování. Lidé budou toto vše vytvářet svým vlastním tempem. Nebojte se věcí, které mohou nastat, protože znovu opakuji - stará energie se brzy ukáže v režimu přežití a nebude to nic pěkného.

V tomto začátku nové energie, stůjte zpříma a zažehněte své Světlo. Temnota se vám začne vyhýbat. To je pravda dnešního dne.

Já jsem Kryon, milující lidstvo.

A tak to je.

KRYON

 

* Toto bylo channelováno 10 měsíců před rezignací papeže Benedikta XVI.

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro www.transformace.info  a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

Nové galaktické napojení a galaktická evoluce 2013 a dále

Energie Nové Země: Duben 2013

 

Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn

 

Milovaná světelná rodino, v této době intenzivního posunu a změny, a vzniku nového, cítíte turbulence rození nového galaktického člověka v nové zlaté vzestoupené galaxii. Postupně jste si zvykli na nové energie a frekvence nové reality. Chtěli bychom Vám říci, že držet krok s touto novou realitou je velmi jednoduché, pokud si pamatujete pouze jedinou věc – že všechno je energie a frekvence!

 

Všechno je to o frekvenci!

 

Nalezení nového „držení těla“ v této nové realitě a nalezení míru, harmonie a hojnosti je jednoduše věcí frekvence. Jde o sladění a souznění s frekvencí božské a andělské lásky a soucitu, frekvencí božské andělské tvořivé inteligence, která plyne z božského andělského srdce.

 

To není něco, čeho je těžké dosáhnout, nebo kvůli čemu je třeba studovat, trpět nebo být proto dost dobrý. Nemusíte proto uzdravit sebe nebo odstranit své bloky, narodit se je vaše právo a jednoduše musíte učinit volbu a udělat krok do Toho!  Je to frekvence, která je uvnitř vás a vy ji jednoduše musíte najít ve svém srdci a sladit s touto frekvencí své bytí.

 

Celá mysl se „třese“ před zraněním a  pádem (do temnoty) a zablokováním a před tím, že „člověk není dost dobrý“, ale je to jen  snaha mysli omluvit neschopnost sladit se s frekvencí míru a hojnosti, jakoby bylo velmi těžké jich dosáhnout. „Něco se mnou musí být špatně“, říká mysl, a pak tráví čas hledáním toho, co je „špatně“.  Milovaní, nic není „špatně“, když vyskočíte z frekvence. Neposuzujte se, prostě najděte svou cestu zpět! Stop! Dýchejte! Uzemněte se, spojte se se svým vyšším Já, a vraťte se do frekvence míru a hojnosti. Je tu pro vás!

 

Možná se ptáte, co je frekvence míru a hojnosti a jak se s ní mám sladit?

 

Jak jsme vám vysvětlili dříve, je to tok andělské Lásky a Soucitu ze srdce vesmíru, srdce Boha, té andělské tvořivé inteligence. Pramení ze středu všeho, co je, a je k vám vysílán  prostřednictvím Slunce a galaktického středu. V minulosti, vysílání těchto světelných kódů a informací Zdroje mělo  tak vysokou frekvenci, že bylo odkloněno jako provoz při objížďce přes Sirius a Plejády, mezi ostatní Slunce, a pak vysíláno ke „strážcům světla“, andělským bytostem světla z vysokých dimenzí, které měly za úkol pomáhat s rozvojem a evolucí na Zemi. Nyní, po přechodu 2012, je Země zcela znovu napojena na galaktické vysílání a nepotřebuje žádné prostředníky. Přenosy jsou přijímány přímo z galaktického středu přes solar, nebo vaše Slunce. Vy, jako probuzené bytosti, přijímáte frekvenční vysílání do vašich srdcí a světelných těl přímo z andělského srdce.

 

Toto obnovené úplné napojení, milovaní, vytvořilo turbulence, které nazýváme „dimenzionální nestabilita“ nebo „dimenzinální nevyváženost“. Země se nyní nachází v páté dimenzi a je sladěna s přicházejícím vysíláním světelných kódů, hlavně  prostřednictvím multidemenzionálních jedinců, kteří dokáží udržet tyto energie v poli svého světelného těla, a také prostřednictvím některých svatých míst a prostorů, kde je energie udržována nebo vysílána oním místem nebo prostorem samotným. Takto je plynutí andělského míru a frekvence hojnosti ukotveno na planetě. Je to frekvence síly, čistoty a jasnosti, a jste-li s ní sladěni, vše ve vašem životě plyne lehce a elegantně.

 

Ale v současnosti většina lidí není schopna nalézt zcela tuto frekvenci, protože ji hledají ve vnějším světě, mimo sebe, a ne v srdci, kde je ukotvena a odkud plyne. Toto zaměření směrem ven vytváří strach, stres a projekci dramat, což znamená, že lidé „padají“ z této frekvence míru a harmonie a jednoty a „propadnou“ se do „iluzí“ minulosti, duality a strachu a posuzování. To vytváří nestabilní prostředí které je explozivní a „hořlavé“. Proto, milovaní, vidíte tolik nestability a strachu, protože vnější „kotvy“ třetí dimenze jsou pryč a lidé se stále učí, jak se ukotvit ve svém vlastním svatém prostoru uvnitř srdce a uzemněně toto manifestovat na Zemi.

 

Milovaná světelná rodino, je to jen frekvence a energie, kterou hledáte a která je ve vás. Andělské světlo není vnější síla, kterou musíte hledat, protože jste od ní odděleni. Andělské světlo žije  uvnitř vás, ve svatém chrámu vašeho srdce. Když sladíte svou bytost s tímto světlem, můžete se ukotvit v plynutí tohoto proudu a projektovat tyto světelné kódy. Stanete se kotvou a vysílačem galaktických frekvencí, srdce a lásky andělské inteligence.

 

Milovaní, jde jen o to být vědomí, probuzení a posílení, a vybrat si  sladit se s frekvencí andělské lásky a soucitu. Budete cítit tuto frekvenci uvnitř sebe, manifestovat ji a zažívat mír, lásku a hojnost v nové realitě.

 

Víry (vortexy) obnoveného galaktického spojení

 

Milovaná světelná rodino, každý z vás, kdo je probuzený a vědomý se stává bodem galaktického spojení, žijícím a dýchajícím bodem světla na mřížce žijících srdcí nové Země. Vaše světelné tělo se stává vysílačem galaktických kódů a frekvencí. Svatý prostor, který vytváříte, jak uvnitř sebe tak, ve svém okolí, se stává bodem ukotvení andělského světla a moudrosti, za strachem a dualitou.

 

Ale, také v této době, je mnoho bodů na Zemi aktivováno nebo znovu aktivováno jako body galaktického spojení. V minulosti, mnohé z vedoucích hvězdných civilizací vytvořily body galaktických vírů, nebo hvězdných bran, kde mohli propojit Zemi se svými vlastními domovskými hvězdami a pomáhat evoluci Země podle andělského plánu, jak je vyjádřen světelnými kódy. Body vírů, včetně Egypta (Sirius), Íránu a Iráku (Nibiru) a Egejské oblasti (Andromeda), stejně jako mnoha jiných bodů obnoveného galaktického spojení.

 

Nyní, Země vzestoupila na mřížku nové reality, a tyto body spojení byly znovu aktivovány jako „přímé“ linie komunikace s galaktickým středem, s pomocí těch, kteří je vytvářeli ve službě andělskému světlu. Dále, mnoho nových bodů galaktického spojení bude aktivováno, aby pomáhaly Zemi při jejím vzestupu, aby se stala úplnou galaktickou entitou ve vzestoupené zlaté galaxii a plnohodnotným členem galaktické rady.

 

Mnozí z vás budou povoláni, aby pomáhali při této práci galaktického spojení a s vytvořením vírů galaktického spojení na Zemi. Ty budou body vašeho spojení a komunikace s galaktickým středem a slunečními radami světla. 

 

Galaktická evoluce člověka 2013 a dál...JÁ JSEM/MY JSME...

 

Milovaná světelná rodino, v tomto času turbulencí změny se možná ptáte: „Co to znamená „evoluce člověka“ a co to znamená pro mě jako probuzenou světelnou bytost?“

 

Krátce můžeme vysvětlit, že „vše co je“ je ve stavu neustálého rozvíjení a stávání se, podle energie nebo vědomí andělské tvořivé inteligence. Tyto impulzy rozvíjejícího se vědomí jsou přenášeny do celého stvoření prostřednictvím „světelných kódů“ které nesou stopy andělského vědomí. Jak se „Vše co je“ vyvíjí na nové úrovně znalosti a bytí, tak se vyvíjí a uskutečňuje také lidstvo na své cestě časem a prostorem. Nedávno se lidstvo vyvinulo z bytosti třetí dimenze oddělenosti a duality v bytosti multidimenzionálního účelu a jednoty. Planeta si začala být vědoma sama sebe jako „jednoho“ díky vědomí a propojení lidstva.

 

Při této změně v novou realitu, milovaní, jste se posunuli ze starých „příběhů“ vědomí oběti a omezování do nového smyslu a vnímáte sebe jako lidské anděly, bytosti světla se zvýšeným sebevědomím, které vytvářejí realitu společně s andělskou tvořivou inteligencí. V tomto novém prostoru síly, jste zcela spojeni se svou přítomností JÁ JSEM, prací vaší duše a plynutím andělské hojnosti.

 

Ale, milovaní, nové je, že tato transformace není jen o vás a „já jsem“, ale také o globálním společenství a „my jsme“. Je to jemný bod rovnováhy mezi vyjádřením  individuální duše a potřebami a tvořením kolektivního společenství, onoho „my jsme“. Hledání pouze vlastní hojnosti a nejvyššího dobra nepřinese radost, ta přijde, pouze pokud cesta vyjádření sebe sama bude podniknuta v rámci obtížností a výzev globálního společenství, tak aby duše nalezla své pravdivé vyjádření andělské lásky a soucitu.

 

Milovaní, proto mnozí z vás hledají  a zatím nenalezli. Vaše vyšší já se snaží vyjádřit a tvořit v rámci společenství světla a ne jen pro sebe. Milovaní, pokud se podíváte na ty bytosti, které jsou nejvíce naplněny radostí a úspěšné v nové realitě, tak zjistíte, že to jsou ty, které nalezly bod rovnováhy mezi JÁ JSEM a MY JSME, mezi vědomím sebe a vědomím sebe v rámci společenství, globálního společenství propojení a jednoty.

 

V této nové realitě je skutečně pravda, že to, co činíte ostatním, činíte sobě, neboť vaše činy mají dopad na širší společenství a ozvěnu v něm, a ty se vám vrátí zpátky na stejné frekvenci na které byly vyslány. Pokud pracujete na frekvenci lásky, míru a harmonie, tak se tak stane. Pokud pracujete na frekvencích dimenzionální nerovnováhy, budete zažívat turbulence, strachy a stres.

 

Vaší prací, milovaní, je udržet frekvenci rovnováhy a sladění v sobě a ukotvit ji pro širší komunitu. Plout s harmonií a hojností, a nedovolit ostatním vás strhnout do dimenzionální nerovnováhy a iluze.

 

Milovaní, minulost je za vámi a budoucnost teprve přijde. Nyní je okamžik, kde můžete ukotvit frekvenci míru a hojnosti a sloužit jako bod galaktického spojení a vysílač světelných kódů pro globální společenství. Pokud tak činíte, slaďujete se s prací Rady ochránců Země a Rady starších, jejichž službou je namířit andělskou lásku směrem k těm místům, kde je nejvíce potřeba, aby společenství bylo v rovnováze a sladěno s frekvencí vibrací andělského srdce.

 

Milovaní, náš vzkaz pro tuto chvíli je, abyste zůstali zaměření a oddaní frekvenci andělského světla. Buďte mocní a silní, jasní a pravdiví k sobě a své vizi. Pamatujte, že jste se vyvinuli v multidimenzionální bytost světla, která vyjadřuje JÁ JSEM a MY JSME. To, čím jste byli předtím, není tím, čím jste nyní! Je to Nový den a Nová realita. Přejeme vám radost a hojnost, jak se vyvíjíte  v novou realitu jako galaktické lidstvo a součást sítě galaktického společenství.

 

© Celia Fenn,   https://www.starchildglobal.com.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.

 

 

 

Fragment Solařina Surf reportu – květen 2013             

~ TEĎ JE ČAS ~

Velký tlak mění uhlí v diamanty.

Zatím to byl intenzivní, ale naprosto vynikající rok. Situace světa duality je plná vřavy, nespravedlnosti, korupce, chamtivosti a násilí. Přesto nebudeme dlouho žít v tomto světě. To neznamená, že naše životy budou jednoduché a bez stresu. Mnozí z nás jsou ve zrodu právě teď,  jsou opětovně zarovnáváni a překalibrováváni na každé možné úrovni, takže žijeme ve zcela Nové krajině.

Tato výrazně rozšířená Nová krajina je stav bytí. Existuje, ať jsme kdekoli. Je to zcela nové paradigma, které je daleko od umírajícího světa duality.

Zatímco jsme svědky takových extrémů, můžeme mít skvělý den s jasnou energickou akcí, další den se pak můžeme cítit úplně vyprázdnění, bez energie cokoliv dělat. Jsou chvíle, kdy bez varování přijde vlna hlubokého smutku nebo se se bude dovnitř valit beznaděj. Obvykle to jsou kolektivní emoce, které nejsou spojeny s ničím, co se děje v našich osobních životech. O několik hodin později se vrátíme k našemu jasnému, energetickému já. Nestaneme se všichni najednou  bipolárními, to je jen příznakem extrémů, které jsou v současné době ve hře.

Pak je tu stav Kvantové Hloubky. K tomu dochází, když jsme se náhle vytáhli z naší současné fyzické reality a uchylujeme se k jejímu samému jádru v rozšířené říši Diamantu Nespatřeného. Když Kvantová Hloubka nastane, jediné, co můžeme udělat, je lehnout si a být velmi klidní několik hodin. Někdy jsou energie tak silné, že upadneme do hlubokého spánku. Jindy stačí  ulehnout do hlubokého stavu klidu. Jakmile to uděláme, naše bytí se spojí s Diamantem Nespatřeného, stejně jako při zasunutí zástrčky do zásuvky. Toto silné spojení nás vyrovnává a překalibruje k novému paradigmatu na buněčné úrovni.

Pokaždé, když jsme ponořeni do Kvantové Hloubky, jsme spojení s jádrem podstaty nového paradigmatu. To je diametrálně odlišná energie od toho, co jsme již dříve znali. Což je také důvod, proč není snadné se vrátit z Kvantové Hloubky do fyzického světa, který je složen z různě staré a nové energie. Často trvá jednu hodinu nebo i více, abychom se z Kvantové Hloubky probrali. Můžeme otevřít oči a vidět detaily toho,  kde jsme. Můžeme slyšet zvuky kolem nás. Ale dá to  obrovské úsilí přesunout naše těla a vrátit se k této fyzické realitě z této daleké vzdálenosti.

Pokaždé, když se vrátíme k TADY a TEĎ z Kvantové Hloubky, další vrstva neplatných a falešných prvků jsou  v nás uvolněny a stoupají na povrch ve velmi zvětšené formě, aby mohly být propuštěny z našich energetických polí. Někdy extrémní zvětšení vytváří zkreslení. To je, když se něco malého a neškodného jako mravenec, náhle jeví jako monstrum velké jako dinosaurus. Nebo malý strach z našeho každodenního života může vypadat jako obrovská překážka.

Po více než dvacet pět let dochází k planetárnímu kolísání v rámci osy Země. A to za účelem uvolnění osy planety, které drží póly v jejich pozicích. Nyní jsme se také setkali osobním zakolísáním v nás. Tento výkyv má uvolnit naši vnitřní osu, která nás udržovala ukotvené do starého světa duality. Když se naše vnitřní zakolísání aktivuje, dává nám to nestabilní, neklidný a špatný pocit.

Chcete-li žít v TEĎ A TADY musíte žít každý den, jako by to byl první i poslední.

Jedním z velkých momentálních poselství je žít v TEĎ. Ani v minulosti ani pravděpodobné budoucnosti, ale TEĎ! Když žijeme v TEĎ, umožňuje to, aby se děly velké věci  v souladu s konkrétní frekvenci našeho podpisu. Čím hlouběji se ponoříme do TADY a TEĎ, tím více se všechno kolem nás objeví nové a čerstvé. Život se cítí plněji a my se cítíme zářivě živí.

Když prvky z minulosti, nebo obavy o budoucnost,  zasahují do TADY a TEĎ, můžeme cítit, jak jejich energie kazí čerstvou novost přítomného okamžiku. Také, není možné soudit lidi, kteří v současné době figurují v našem životě z období našich předchozích zkušeností s naprosto odlišnými lidmi v minulosti. Pokud vnášíme vzpomínky na minulost nebo naši úzkost z budoucnosti do TEĎ, okrádáme přítomný okamžik o jeho svěžest, pravdivost a bublající možností.

Pokud se chováme každý den jako by to byl první den našeho života, můžeme přivítat každou situaci, se kterou se setkáváme s otevřeností a láskou. Jsme osvobozeni od starých emocionálních chování, přesvědčení, posuzování a osobních preferencí. Vše je čerstvé a nové. A pokud budeme jednat každý den, jako by to byl náš poslední den na Zemi, pak jsme naplněni hlubokou něhou a vděčností za vzácnost života. Každý jednotlivý okamžik je posvátný. To je jeden z hlavních Klíčů k Životu, a je to tak jednoduché.

Život v Rozšířeném TADY a TEĎ znamená, že splynou  všechny okamžiky, dokonce i ty nejtěžší, včetně doby, kdy jsme vyprázdnění, plní pochybnosti a obav, nebo když se věci nedějí tak, jak jsme doufali, aby byly. Rozšířené TADY a TEĎ ohromně přesahuje míru a tím přesahujeme míru my a takoví jsme. Když ztělesníme naši ohromnost a vyladíme se na Přítomný okamžik, jsme si naprosto VĚDOMÍ,  že je VŠE V POŘÁDKU.

Květen nám přináší znatelné prohloubení lásky. Více a více lidí se cítí jako naše spřízněné osoby. To zahrnuje  lidi, se kterými se sotva známe. To je velmi uklidňující. Příbuzní jsou stále obrovská forma podpory, protože jsme všichni procházeli podobnými zkušenostmi. Rozumí, a rovněž i oni potřebují naši podporu. Existuje je i silnější pocit Jednoty mezi těmi, kteří jsou autentičtí a skuteční, s věděním, že jsme v tom všichni společně a společně jako Jeden.

www.nvisible.com

 

Toto je pouze malý fragment ze Solařina kompletního Surf Reportu na květen 2013. Celý Surf Report a jeho týdenní aktualizace jsou dostupné předplatitelům v angličtině, němčině, maďarštině, portugalštině, ruštině a španělštině.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Bára K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

Udělá lidstvo v r. 2012 kvantový skok k probuzení?
Z přednášky v listopadu 2012
Sdělení skupinové duše zvané Abraham prostřednictvím Esther Hicks

 

 

Posluchač: Mluvíte hodně o předvoji hnutí k probuzení, o tom, že se stále vyvíjíme, že jsme věčné bytosti. A v tomto širším a důležitém kontextu se hodně mluví o tomto roce. Udělá lidstvo jako celek tento rok skutečně kvantový skok k probuzení vědomí?

 

Abraham - Esther Hicks: My tomu říkáme „výzva k probuzení“, doba uvědomění si toho, kým skutečně jste. Je to určitě doba, kdy se věnuje větší pozornost a větší vnímavost této širší perspektivě. Ale co se týče toho pozdvižení, který lidé dělají kolem tohoto roku: myslíme si, že by bylo vhodné, aby lidé činili velkou záležitost z každého roku. Protože čelo pohybu, předvoj hnutí, je tam, kam je soustředěna veškerá pozornost.

 

Důvod, proč používáme výraz „probuzení“, je ten, že lidstvo mělo vždy přístup k proudu této nehmotné energie, ale pokud si jí nejste vědomi, nejste k ním probuzeni. O těchto věcech chceme mluvit na tomto shromáždění.

 

Odpověď na vaši otázku je jednoznačně ano. Ale ne proto, že by se něco měnilo z fyzického hlediska, ale proto, že stále více lidí si vědomě uvědomuje svůj vztah k tomu, čemu říkáte „nehmotné“. To, co vidíte svýma fyzickýma očima, je pro vás faktem. Dokážete se shodnout na tom, co vám říká zrak, sluch, čich, chuť, hmat, ale téměř nevnímá, že je spojení mezi emocemi, které cítí, a tím, co je nehmotné.

 

Teď to začíná pociťovat více lidí, a a začíná „ochutnávat“ - není to přesné slovo, ale docela výstižné – subtilnost nehmotné energie. To je to, co se právě děje. Není tomu tak, že by se nějak moc měnily věci, ale mění se schopnost je vidět. Vaše naladění, vaše frekvence je stále vyšší, a propast, která je mezi fyzickým a nehmotným, je tak stále menší. Uvědomění toho, co je nehmotné, je stále větší. Tohle se děje.

 

Takže to není žádný kvantový skok, ale cosi jemného?

 

Kvantové skoky nejsou vůbec dobrý nápad. Lidstvo se s nimi stěží dokáže vyrovnat dříve než za jedno století. Vy kvantový skok v podstatě nechcete. A vlastně ho ani nemůžete mít. Výraz „kvantový skok“ vyjadřuje spíš vaši touhu, změnu, po které už dlouhou dobu toužíte.

 

Věc – a mnozí z vás to vědí – spočívá v tom, že pokud se s tou realitou vibračně neshodujete, tak si ji neumíte představit. A není možné si ji neumět představit a pak do ní skočit.

.

Ukážu to na přehnaném kontrastu. Kvantový skok, to můžeme přirovnat k tomu, že byste odstartovali ve velké raketě do jiné reality. Vy byste si ale stejně stále udržovali vibrace té rakety, kterou jste odpálili, protože prostředí, které vás obklopuje, způsobilo, že jste ji odpálili. Byli byste stále ovládáni praktikovaným myšlenkovým systémem.

 

Kvantový skok by to mohl být tehdy, kdybyste odpálili tu raketu a nějakým způsobem dokázali zapomenout na všechno ostatní. Na jednu stranu by to pomohlo, ale zase byste přišli o mnoho z toho procesu. Vaše vibrace by se zvýšila, ale vaše přijímání věcí by zde nebylo uspokojivé. Postupný proces je mnohem lepší. Nejlepší známý proces, jak se přibližovat kvantovému skoku, je meditace. To proto, že vaši vibrační realitu všeobecně způsobuje život kolem vás.Takže, co je třeba udělat, abyste byli připraveni na to, co je připraveno pro vás? Kvantový skok by byl skvělý, ale není to praktická věc. Vibrační frekvence se nedají takhle přeskočit. Musíte se jim svou cestou přizpůsobit.

 

Tedy se zjevně jedná o přizpůsobení?

 

Jde o přizpůsobení, kterému říkáme umění dovolit. Dovolit, připustit onu širší perspektivu, která je vaším skutečným já. Za níž se pachtíte po všechny dny svého života i dávno předtím. Je to umění dovolit sobě samému být v téže vibrační nádrži se vším, čím se stáváte. Se vším, čím jste. S energií Zdroje.

 

Překlad: Orgonet

 

Zdroj originálu: https://www.youtube.com/watch?v=G4PCBSDg5lQ&feature=youtu.be

Zdroj překladu https://orgo-net.blogspot.cz/2013/05/abraham-bude-v-r-2012-kvantovy-skok-k.html#links

 

:

 

 

Horoskop na období od 20.5.2013 do 26.5.2013
Udržujte si v sobě jasnost a čistotu. Rozvíjejte své ctnosti tak, ať jsou až viditelné pro druhé.

 

20.5. ve 22 hodin a 23 minut Slunce vstupuje do znamení Blíženců.

„Tobě, Blíženče, dávám otázky bez odpovědí, abys všem přinesl pochopení všeho, co vidí člověk kolem sebe. Nebudeš nikdy vědět, proč lidé mluví nebo naslouchají, ale v hledání svých odpovědí najdeš dar, který ti dávám – Vědění.“

(z knihy Martina Shulmana – Lunární uzly a reinkarnace)

Slunce v Blížencích přináší lehkost, volnost, ale také určitou povrchnost. Po zemitém Býku ucítíte úlevu a odlehčení. Příznivě jsou ovlivněny oblasti komunikace, sdílení, potřeba setkávání se s přáteli, studovat a cestovat. Do 31. 5. se projeví kvadratura Slunce a Neptuna, což přinese nejasnosti a nekonkrétnost. Slunce v Blížencích bude v rozporu s Neptunem, který symbolizuje vyšší oktávu lásky, bezpodmínečnost, milost, Kristovo vědomí v lidské přirozenosti – klam, iluze, zklamání a rozčarování. Slunce ozáří to, kde se klameme, kde jsme v iluzi, v nereálném očekávání a pokřivení reality. Tyto otázky bychom si především měli klást v sobě, kde uvnitř sebe sama žiji v iluzi, v klamu atd. Kolem sebe uvidíme klam, nejasnosti a v této době právě mohou prasknout lži, podvody a objeví se skandály na základě lží, podvodů a alkoholu. Ano, i téma alkohol je pod vládou Neptuna z pozice lidské přirozenosti.

Tak jak jsem minulý týden psala o selském rozumu a hledání jistot v nejistém světě, tak se to ve vnějším světe zviditelnilo (Angelina Jolie). Jak selský rozum, když je oddělen od duše a Ducha, dokáže mrzačit svá těla a jít proti přirozenosti těla a bytí. Myslet si, že jsme jen tělo a vychytralost rozumu, že dokáže obejít „osud“. (Zároveň záměr, za každou cenu na sebe upozornit, zviditelnit se a vzbudit uznání). Veřejné dění nám ukazuje témata, která jsou zaktivována a my je můžeme využít k tomu, abychom se sami sebe zeptali. „Kde já jdu proti své přirozenosti?“ Je můj rozum propojen s duší a Duchem? A nebo mě řídí jen vypočítává mysl? Kde leží má jistota?

Stejně i nyní téma Slunce a Neptuna se projeví ve vnějším světě. Vnější svět je odrazem našeho vnitřního světa. Stejně tak ho můžeme použít obráceně. Vnější svět zviditelňuje nějaká témata, a my si můžeme položit otázku do svého nitra, jak se mě toto téma týká?

Merkur v konjunkci s Venuší přináší krásu a harmonii slova. Snadněji se bude mluvit o citech a vyznání lásky mohou být vzletná, ale pozor – také povrchní. Je rozdíl prožívat lásku a mluvit o lásce.

V druhé polovině týdne se konjunkce Merkura a Venuše dostane k Jupiteru a ten tomu dá patřičnou hloubku, otevřenost, filozofičnost, kterou Jupiteru umožňuje znamení Blíženců. Protože Jupiter v Blížencích je zde velmi v nevýhodě, i přesto se objeví šlechetnost, dobré podmínky k seznamování, navázání hlubších přátelství. Tento vliv působí do 30. 5. V dalším týdnu se tam dokonce projeví osudová setkání.

Přichází poslední dny Černé Luny v Blížencích. Do 7.6. a z pohledu kolektivního vědomí ukončujeme jedno téma, které Černá Luna v Blížencích značí. Viz článek o Černé luně v Blížencích. 8.6. Černá Luna vstupuje do znamení Raka a otevírá se nové karmické téma. Článek připravuji.

 

Zdroj: https://www.astrologiepetranel.cz/

 

 

—————

Zpět