Milí přátelé, - 20.9.2013

20.09.2013 14:58

Milí přátelé,

minule jsem Vám poslal informaci o tom, že byl zveřejněn kompletní a zpřesněný kalendář seminářů až do konce roku a šup, hned jsem dostal mailem reklamace, že tam chybí z důvodu záplav zrušený seminář a slíbený na podzimní čas, "Osívání zahrad srdce". Takže i tento seminář již v kalendáři figuruje, v termínu jak bylo slíbeno.

Jinak hlavním materiálem dneška je soubor nových poselství Áriů, jak byly přijaté 17.9. 2013 a to na téma "Jaké jsou priority v současné době pro osobní rozvoj jedince a lidstva? Jaké nové pomůcky a techniky můžeme použít?".

Dnes připojuji také tarotovou věštbu od Mileny na týden od 18. do 24.9. 2013

A posílám také ještě "12 hlavních bodů Abrahamova učení", což jsem minule zapomněl připojit.

Posílám Vám kromě článků také mnohá videa na téma transformace planety, duchovního rozvoje, metod ke změnám osobního života  apod.  Dnes však pro změnu, pro odlehčení i pobavení jedno roztomilé video, které jsem dostal mailem od jedné vnímavé lidské Duše o přátelství dvou hodně rozdílných zástupců živočišné říše. Má název "FUM AND GEBRA" a je beze slov, ta nejsou potřeba. 


Příjemný závěr týdne a prima víkend
Láďa

 

 

Jaké jsou priority v současné době pro osobní rozvoj jedince a lidstva?
Jaké nové pomůcky a techniky můžeme použít?

Áriové prostřednictvím Evy P., Lenky Z., Ivany H., a Míni N., 17.9.2013

 

Nejdůležitější je pro vás vědomí otevřeného srdce. To je alfa i omega vašeho rozvoje. Budete-li mít otevřené srdce, budete přístupní práci na sobě. Budete propojeni se svou duší, která vás povede. Láskyplné vnímání života otevřeným srdcem je prioritou č.1. protože však každý řešíte své neláskyplné emoce, a ty vám srdce zavírají, je třeba, abyste se každý naučil poznávat, kdy máte srdce zavřené. Když to vycítíte, napojte se na svou zdrojovou energii a splývejte s ní. Můžete si ji poslat a ošetřit jí své emocionální i mentální tělo. Způsoby práce se zdrojovou energií znáte, praktikujte je. Svou zdrojovou energií můžete také pracovat s egem. V této době je lidské ego bytostí, které duchovně pracují, ve velké nepohodě. Požádejte své ego, jestli s vámi chce vstoupit do zdrojové energie. (Pokud ne, vysvětlete mu, že se tam bude cítit lépe) a společně s ním tam vstupte. Budete-li to dělat pravidelně, vaše ego si na energii  Zdroje zvykne a bude ji vyhledávat. Až toto nastane, zmizí mnohým z vás vážná překážka v duchovní práci, protože většina z vás dobře ví, jak ego vaši duchovní snahu dovede blokovat. Potom i vaše propojení s duší bude mít hladký průběh a váš postup bude rychlejší.

Toto období kolem podzimní rovnodennosti je energeticky velmi silné, protože do energetického obalu Země se uvolňují další transformační energie na pomoc lidstvu. Můžete se na ně napojit a přijmout je do svého bytí.

S Láskou Áriové

 

Přijetí situací v běžném životě vám pomůžeme řešit novými technikami. Nyní je každému z vás přidělen další pomocník pro dokončení rozpracovaných témat  a vaši transformaci do zimního slunovratu. Má pro každého z vás účinné nástroje přímo na míru vaší vibrace. Je ze skupiny Archandělů, napojte se na něj a více po tuto dobu spolupracujte. Lze mu odevzdávat již nepotřebné energie a schémata i prosit o pomoc v řešení složitých situací. Když budete chtít, naplní vás energií odpuštění, abyste lépe zvládali odpuštění sami sobě, což je v této době jedno z prioritních témat. Dalším důležitým tématem je propojení s Matkou Zemí, uvědomění si a přijetí života a dobrodružství na Zemi. Pročištění těchto oblastí úzce souvisí s tématem žití radosti, která  následně ve vašich životech přirozeně vyplyne.

Vaši Áriové

 

Jaké jsou priority v současné době,pro osobní rozvoj i lidstvo?

Priority? Opravdu je to čištění těla a mysli. Úmyslně a s plnou odhodlaností v sobě vyvolávejte pozitivní emoce, které jsou viditelné na vaši tváři, úsměv je známka vaší veliké snahy a lásky k sobě a tím nakazíte své okolí a přátelé.

Fyzické tělo je potřeba pravidelně očišťovat nejméně 2x roka a celoživotně udržovat v čistotě vaši vnitřní továrnu.

Přemýšlejte kam jdete, co děláte, s kým jste, co povídáte, co předáváte druhým svými názory a v jakém prostředí bydlíte. Pracujte na duchovní očistě, ale pokud nedochází k fyzickým změnám ve vašem okolí domova, práci, a vzhledu (zdraví), jako byste nic nevyčistili, nezměnili. Stálé naříkání a stěžování vás vrací a neposouvá, ale je to důkaz vašeho neposunutí se.

Nejprve v umělé radosti (s úsměvem) a pak přidávejte pocitovou radost, se život změní - nejprve v nepříjemném strachu a pak přichází velká radost z PŘEBUDOVÁVÁNÍ.

Nové pomůcky,techniky které můžeme použít v tomto období?

Měňte své zvyklosti, udělejte vše jinak než jste zvyklí - celý den! To je důležité, pro rozhýbání energie - abyste byli stále ve střehu - co děláte. Plánujte DEN, než jste zvyklí -VĚDOMĚ.

Vaši ARIOVÉ

 

Prioritou v současné době je aktivovat vědomě své srdce na pomoc lidstvu. Zaměřit pozornost více skupin na Sýrii a zdrojovou energií a láskou tam pomáhat. Napojte se vědomě na srdce všech meditujících lidí na planetě a vysílejte lásku, tam, kde je to třeba. Tato pomoc bude pak ohromná. Zaměřte se na vlády, které rozhodují o situaci ve světě a otevírejte jejich srdce lásce. Připojujte se k celosvětovým výzvám, které probíhají na internetu. Internet přináší opravdu celosvětové trendy a informace.

Začali jste pracovat opět s Tvůrci křídel, je to SOS pro vás všechny. Jejich prostřednictvím můžete vyřešit záležitosti, na které zatím sami nedosáhnete. Jsou tu, aby nám všem pomáhali. Prostřednictvím jejich energií získáte nové kódy i pro nové techniky. Je to energie vaší budoucnosti, která vám pomůže otevřít novou cestu, kde zatím přešlapujete a nevíte, jak začít. Týká se to vaší tvořivosti, vaší existence, ale i vašeho zdraví. Čím více lidí si otevře tyto kódy, tím více se  budou objevovat nové techniky, ale i technologie pro objevy ve vědě, ve zdravotnictví, i v nových ekologických postupech. Vše je krásně ve vesmíru propojeno a lidská srdce, která jsou otevřená lásce a ještě načerpávají nové kódy nových vizí a inspirací pro vás jako jedince, ale i celek vše urychlují. Nacházíte pochopení a začnete rozumět náznakům, které přicházejí z vesmíru.

A další prioritou je úhel pohledu jedince a pak lidstva. Jak je obtížné někdy jedno slovo k pochopení. Např. nejdůležitější = priorita. Stejné slovo, ale priorita vystihuje ucelenost pohledu, kde více lidí se dívá na stejnou věc a každý ji vidí jinak. Teď je důležité nazývat věci jednoduše a správně, aby to vystihovalo potřebu celistvosti. Proto také Tvůrci křídel používají symboly a kódy. Nechat každému svobodnou cestu k pochopení, aby se každý mohl rozhodnout sám za  sebe. Pak uvidíš jako pozorovatel tu krásnou cestu, která vede k lásce k druhým. Vy lidé se toto musíte prioritně naučit. Nechat svobodný a láskyplný pohled na věc druhým lidem bez manipulace a vnucování své pravdy. Tím postoupí lidstvo do vyšších vibrací a začne úplně jinak komunikovat. To bude také průlom ve vztazích mezi lidmi, ale i národy. Zatím vás brzdí stará schémata, která se stala závislostmi na nich a ta je třeba urychleně a vědomě transformovat.

S láskou Áriové

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijaly Eva P., Lenka Z., Ivana H., Míňa N.  (www.transformace.info). Tuto verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

    Věštba z tarotu na 18. - 24.9.2013

Rozhodnete se opustit to, co Vás již netěší. Není pro to příhodný okamžik, a tak se na chvíli vzdálíte od ostatních, abyste se znovu setkali s vlastním záměrem nebo přáním. Pokud jste na něj nezapomněli, otevře se Vám cesta a Vy pocítíte radost, že tady jste doma. Konečně vstoupíte na úrodnou půdu.

 

Vykládací karty AA Michaela  (Doreen Virtue) Soustřeď se na svůj záměr

Děkuji Ti, archanděli Michaeli,  že mi pomáháš soustředit se na mou vizi a vnitřní záměr. Prosím tě, abys mi byl nápomocný při zbavování se strachu a obav dodal mi důvěru a odvahu podniknout  kroky k uskutečnění mých snů

 Rada od Mileny

Pokud se přistihnete, že  myslíte na své obavy, strachy a situace, které nechcete prožít, zastavte tok svých myšlenek a tu  energii, kterou jste věnovali záporným představám, vložte do pozitivních afirmací, modliteb, vizualizací  a přání toho, co chcete dosáhnout.

 

18.9.  s pomocí Boží                                                                                                  s láskou       Milena

Další výklad bude zveřejněn  --------------------------------------------------                                                                                                                                                            25.9.2013  

Pro www.relaxmilena.cz .Milena Sedláčková. Tento článek může být dále šířen a  kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi aktivními odkazy. Děkuji za pochopeni.

 

 

12 hlavních bodů Abrahamova učení

 

 

1. Jste fyzickým prodloužením nefyzického.
Všeho-co-je nebo to, co nazýváte Bohem, není hotové a dokonalé a nečeká jen na vás až k tomu také dojdete. Nacházíte se na čelní linii myšlenky, hledající zde něco více. Více všeho, co považujete za dobré, více toho, co je nové, čerstvé a úžasně povznášející. (Vy, ve své podstatě, přinášíte nebe na zemi.)

2. Jste v tomto těle, protože jste si zde vybrali být.
Vybrali jste si zažívat tento lahodný kontrast v tomto čase a prostoru a s velkým očekáváním, jste přišli spolutvořit s dalšími radost-hledajícími bytostmi a jemně doladit proces záměrných myšlenek. (Co, kde, kdy a s kým tvoříte jsou také vaše volby.)

3. Podstatou vašeho života je svoboda a cílem je radost.
Jste svobodní zvolit si objevovat nové cesty k vaší radosti. S vaší radostí budete růst; a jak budete růst tak budete přispívat i k růstu i Všeho-co-je.
(Nicméně jste také volní si zvolit svázanost a bolest... ale cokoliv, si kdo vybere, je pouze proto, že si myslí, že se pak bude cítit lépe.)

4. Jste tvůrci; Tvoříte každou svou myšlenkou.
Díky vesmírnému zákonu přitažlivosti přitahujete podstatu čehokoliv, čemu se rozhodnete věnovat pozornost - ať je to chtěné nebo nechtěné. A tak, většinou tvoříte náhodně, nevědomě. Ale můžete poznat, podle toho jaké emoce cítíte, jestli to, co přitahujete-vytváříte, je to, co chcete nebo jestli to není to, co chcete. (Kam je zaměřená vaše pozornost?)

5. Cokoliv si dokážete představit, tím můžete být, mít to, nebo to dělat.
Když se ptáte sami sebe, proč to chcete, tak se aktivuje podstata vaší touhy, a Vesmír vám to začíná přinášet. Čím intenzivnější pozitivní pocity máte, tím rychleji to k vám přichází. (Je stejně lehké vytvořit hrad jako třeba židli.)

6. Když si vybíráte vaše myšlenky, tak vaše emoce vás vedou.
Vaše milujicí vnitřní já vám poskytuje vedení ve formě emocí. Zaměstnejte se chtěnou nebo nechtěnou myšlenkou a ucítíte chtěnou nebo nechtěnou emoci. Změňte myšlenku a změníte emoci - a změníte to, co tvoříte. (Každý den čiňte více voleb.)

7. Vesmír vás miluje a obdivuje, neboť zná vaše nejširší záměry.
Zvolili jste si přijít na Zemi s velkými záměry a vesmír vás neustále vede po vámi zvolené cestě. Pokud se cítíte dobře, tak, v tu chvíli, svolujete více k tomu, co jste zamýšleli ze své širší perspektivy. (Jste inkarnovaný Duch)

8. Uvolněte se do vám přirozeného blahobytu. Vše je v pořádku. (Opravdu je!)
Podstata všeho, co oceňujete, proudí neustále do vaší reality. Jak nalézáte více a více věcí, za které jste vděční, tak váš stav vděčnosti otevírá více cest k více věcem, ke kterým cítíte vděčnost. (Jak přemýšlíte, tak vibrujete. Jak vibrujete, to přitahujete.)

9. Jste tvůrci myšlenkových cest vaší jedinečné cestě za radostí.
Nikdo nemůže ovlivnit a omezit to, kam směřujete vaše myšlenky. Nejsou žádná omezení vašich radostných cest, které chcete prožít. Na cestě za vaším štěstí objevíte vše, čím chcete být, nebo co chcete dělat, nebo co chcete mít. (Svolení ostatním k jejich zkušenostem vám umožní ty vaše.)

10. Skutky, které učiníte a majetek, který si vyměníte jsou vedlejšími produkty vaše zaměření na radost.
Na vaší radostné záměrné cestě budete inspirováni k tomu, co máte vykonat, vaše zdroje budou hojné, a budete vědět, tím jak se cítíte, že naplňujete smysl života. (Většina lidí má toto naopak, a tak cítí jen málo radosti z jejich skutků a majetků.)

11. Můžete opustit toto tělo bez nemoci a bolesti.
Nepotřebujete si přitahovat nemoc nebo bolest, jako záminku k opuštění tohoto těla. Váš přirozený koloběh - přijít, zůstat a odejít - je o zdraví a blahobytu. (Ale jste svobodní si to zvolit i jinak.)

12. Nemůžete zemřít, jste věčným životem.
S nadhledem si můžete zvolit odpočívat a svolit k vašemu lehoučkému přechodu do vašeho nefyzického stavu čisté, pozitivní energie. Tento věčný stav je vaším přirozeným stavem. (Užijte si toto všechno! Nemůžete tu nic pokazit a nikdy nic nebude ukončeno.) 

—————

Zpět