Milí přátelé, - 22.10.2013

22.10.2013 10:32

Milí přátelé,

dnešní mail opět po čase patří k těm "bohatším". Témat k promýšlení a zpracování je stále, jak říkají bratia Slováci "neurekom" (překlad pro mladší generaci -  nepočítaně). V tomto týdnu před námi navíc stojí také volby do Poslanecké sněmovny, což je skutečnost, která nás taktéž prověří z toho jaké kvality de facto v sobě skutečně neseme, čili je to také událost hluboce spirituální. No a pak podle toho budeme žít v nějakých nových nebo stále stejných či horších podmínkách, neboť stará pravda říká, že stagnace je úpadek!!

Nicméně, týden začíná takže nás v něm nejdříve přivítá svým pravidelným poselstvím Mistr Hilarion, Mistr léčení a pravdy. A co je zajímavé je, že dle církevního kalendáře (!!), má dnes (21.10.) Hilarion svátek. V příloze pak je informace k původu jména i k osobě tohoto Mistra.
A jinak dnešní jeho poselství přináší dobré zprávy. Informuje o probíhajících změnách našich fyzických těl, jakož i vůbec o nárůstu našich energií, což je velkým přínosem pro globální transformaci. Dále hovoří o tom, jak se to projevuje v kontaktu s našimi nejbližšími a významu ovlivňování zesilující se krystalické mřížky Planety..

V minulém týdnu jsem zveřejnil, opět po čase, poselství Kryona s názvem "Osm posunů k osvícení", které přijal Lee Caroll a to jeho 1. část. Dnes uvádím 2. část tohoto úžasného poselství, které nádherně shrnuje cestu Pracovníka Světla od svého probuzení k Vzestupu, k určitému stupni vyššího Osvícení.  V této části Kryon představuje další 4 posuny a završuje tak jejich výčet na oněch avizovaných osm. Jsou to další posuny, uvědomění i uchopení nových stavů, schopností. Je to poselství o božském systému, který je přátelský, milující a vždy připravený sloužit, ale který je třeba poznat, nebát se ho, otevřít se interdimenzionálnímu vnímání a uvědomování. A v neposlední řadě je to o vstoupení do nového života bez fyzické smrti. Toto poselství, jak tato 2. část, tak pochopitelně ve svém celku společně s 1. částí, je bohatým zdrojem úžasných informací umožňujících vyšší poznání a uvědomění.

A i v tomto týdnu se můžeme seznámit s poselstvím Mistra Saint-Germaina, které přijala začátkem října Barbara Bessen a které má název "Léčení probíhá právě teď!". V tomto poselství Mistr St. Germain nastoluje otázku co je vlastně zdraví, kdo opravdu jsme, zda naše skutečné Já může být vůbec nemocné, co je nemoc, jak vzniká, hovoří také o genetice a obrací pozornost čtenáře k sobě samému, k našemu Vyššímu Já a k uvědomění, že tím nejlepším léčitelem jsem vždy my sami, že my jsme nositeli těch sil a schopností své tělo uzdravovat a regenerovat. Je to hezké, nedlouhé poselství, které svým pojetím navazuje či jinak řečeno je v duchu učení a poselství Kryona či jiných bytostí z vyšších dimenzí Vědomí.

I v tomto týdnu máme k dispozici nový článeček od Jennifer Hoffman. Má název "Co se stalo se všemi mými přáteli? " a řeší v něm odpověď na otázku klientky, proč v průběhu své transformace ztratila své přátele. Nu, odpověď tentokrát většinou známe, ale i tak je tento krátký článek zajímavý i poučný.

Každý týden uvádím astrologickou úvahu o energiích týdne od Petry Nel. Nejinak je tomu i tento týden od 21.10. do 27.10. 2013. Její názor na působení a vlivy kosmických energií zobrazených planetárními konstelacemi je tento týden dosti pozitivní, což vždy potěší, ale na druhou stranu je vždy třeba mít na paměti, že vše a zvl. to dobré přichází, když bylo dobře "zaseto" a správně "zaléváno".

A velmi vhodně se tento astrologický pohled na energie týdne snoubí s Merlinovou mystickou předpovědí na týden od 23.10. do 31.10. 2013.

Jak již jsem v úvodu uvedl, jsou před námi volby. Je na nás se vyznat v naší současnosti a zvolit další směřování naší společnosti. Jak rozhodneme?
V duchu manipulačních vlivů těch, kteří nás dovedli až do našich dnešních problémů, kteří např. způsobili, že za 7 let jejich vlády od r. 2006 (kdy V. Klaus, jako tehdejší prezident, ignoroval ústavní zvyklosti a o sestavení vlády požádal M. Topolánka a ne předsedu vítězné strany tj. J. Paroubka) vzrostl státní dluh o 880 mld Kč na zhruba 2 biliony, že tzv. kmotři měli "pré", že si tyto různé samozvané struktury ukrajují ze společných peněz asi až 100 mld ročně?
Nebo jsme již natolik vyzrálí, že jsme schopni manipulaci, třeba i dovedně skrytou za líbivými hesly o nastolování pořádků rozpoznat a svojí volbou umožnit vznik politického prostředí v němž budou moci vznikat systémové změny, kde bude více zakotveno mj, např. i to, že politik není člověk nad společností, ale že je společností pověřen správou společných věcí a je tedy naším zaměstnancem se vším co z toho vyplývá, vč. i trestně právní odpovědnosti tak, jako každý zaměstnanec.  Osobně věřím ve zdravé jádro českého národa.

A k tématu voleb také pár materiálů.

Velmi pěkně se k volbám vyjádřil MUDr. Jan Hnízdil, což si můžete poslechnout ze záznamu
ŠÍLENÍ POLITICI, jediná šance je začít OD SEBE! , necelých 9 minut.

Na webu Cesty k sobě je také k dispozici velmi zajímavý rozhovor (video) Alžběty Šorfové s Tomio Okamurou "Tomio Okamura na Cesty k sobě" o současných volbách a stavu a potřebách naší současné společnosti. Tomio Okamura současné politické garnituře a jejich loutkovodičům hodně vadí (proč asi, že?). Bylo to patrné již v prezidentské volbě a je to vidět i dnes jak je vystavován pomluvám dezinformacím atd.   ,

Pro nás všechny tady mám jednu zajímavou informaci, kterou mohou využít ti z pardubického kraje. Volby 2013 - Zajímavé, že? Ale ne překvapivé. O poctivosti a serioznosti tady není třeba vůbec pochybovat.

POZOR!! POZOR!! POZOR!! VELMI DŮLEŽITÉ!
V příloze naleznete článek o tom, že Evropská komise připravuje zákon, kterým by zakázala používání jiných semen a osiv než těch, která jsou schválená a registrovaná. Jedinou možností, která zbývá je, podepsat petici, která v EU běží. Je nyní, do konce října potřeba získat ještě několik tisíc podpisů. Prosím, přečtěte si informaci v příloze a připojte se k petici. Najdete tam nejen informaci, ale i netovou adresu petice (podpis pouze on-line) a také stručný návod.

Poznámka: Záznam z dnešní úplňkové meditace zašlu během úterka až středa dopoledne.

Přeji všem příjemný týden a správnou, Světlem vedenou volbu

Láďa

 

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 20.10. 2013 - 27.10. 2013                    

Milovaní,
podívejte se na sebe do zrcadla a uvidíte, že vaše fyzická těla se transformují. Z výrazu vaší tváře svítí tlumená zář a něco nepopsatelného, co lidé kolem vás vnímají. A toto se bude dít častěji, jak úspěšně odevzdáváte své staré programy a přesvědčení. Když je uvolníte, do vašeho lidského operačního systému přichází více světla, které je zde integrováno. Mnoho z vás, kamkoli jdete, je obklopeno velkým polem světla a třebaže ho lidé nevnímají, je toto vaše neustále se rozšiřující pole vítaným požehnáním pro všechny v dosahu.

Víme, že není snadné postavit se sami za sebe a potvrdit svou odpovědnost za vše, co se stalo ve vašich životech a tleskáme vaší odvaze a ochotě, které jste každý z vás projevili, když se z hloubi vás samých vynořily staré vzorce a přesvědčení. Pamatujte si tuto důležitou pravdu - jste světlo a přišli jste, abyste sloužili tím, že jste světlem. Každý z vás je předsunutou výspou božství a občas bylo a je těžké tento osamělý úkol snést. Vaši nejbližší, s kterými se potkáváte denně, jsou duše, které souhlasily s tím, že budou v těchto časech hrát roli katalyzátorů, což při pokračujícím vzestupném procesu pomáhá zažehnout další úroveň uvolnění a introspekce.

 

Tyto role jsou vzájemnou dohodou a jejím cílem je, aby u každého nastalo uvolnění všeho, co ho drží zpátky od rozpomenutí se na jeho pravou podobu coby dítěte božího. Před těmito jedinci i před vámi je stále ještě spousta učení a růstu a nejlépe vám to všem ulehčí pokorný postoj v pozici učitele i studenta. Někdy jste učiteli a někdy studenty a díky tomuto procesu se děje růst a porozumění, a hlavním výstupem je pak prohloubení porozumění, soucitu a empatie. Duch využívá každou příležitost, aby ukázal další vývoj kvalit milující duše.       

 

Staré světové paradigma zanechalo svůj otisk na každé lidské bytosti a každý na této planetě nyní usiluje o to, aby se zvedl nad tato omezení do větší jednoty svých individuálních aspektů a aby tak v kolektivním vědomí lidstva mohlo dojít k většímu sjednocení. Předlohy pro tento proces byly ukotveny a jejich pozitivní vliv prostupuje systémem krystalické mřížky obklopující vaši planetu. Krystalická mřížka je ohromná komunikační síť, která nyní ovlivňuje myšlenkové vzorce každé jednotlivé osoby na Zemi a její moc a vliv roste a rozšiřuje se. Každý má schopnost se na tuto síť naladit a přidat jí na účinnosti a vlivu.

 

Tento obrovský komunikační systém je nyní připraven, aby byl dále používán každým člověkem na planetě. Praktikování vašich denních cvičení/postupů, kterými přivádíte více světla do svého bytí a zvyšujete svou osobní vibrační a frekvenční úroveň má vliv na celou tuto globální síť, která vašim spoluobyvatelům umožňuje najít svou cestu zpět k jejich božskému spojení, což dále navyšuje a posiluje účinnost celého globálního systému krystalické mřížky. Tyto linie světla a energie kolem vaší planety mohou být dále rozvíjeny a zesilovány silou pozitivních a prospěšných myšlenek a záměrů, vzývání a modliteb každé osoby na Zemi. Je dobré, aby se každý ujistil, že jeho příspěvek do nového systému mřížky zlepšuje život pro všechny.

Do příštího týdne…

Já JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložil Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

V církevním kalendáři dnes najdeme Hilariona. Toto jméno má svůj původ v latině a znamená "veselý". Však se u nás také někdy překládalo jako Směch nebo Radovan.


Patronem tohoto jména je Hilarion z Gazy. Narodil se někdy kolem roku 290 v Gaze (Palestina) a je to první písemně doložený poustevník v této oblasti. Víme o něm především zásluhou Jeronýma, který napsal jeho životopis. Hilarion byl vychován ve vzdělané Alexandrii a od dětství obdivoval sv. Antonína. Podle jeho vzoru si zvolil samotu, aby rozjímal o Bohu, a asi roku 307 odešel na opuštěné místo poblíž Maiumi, což byl přístav nedaleko Gazy. Zde si zbudoval hliněnou chatrč a setrval v ní celých 50 let. Živil se pouze fíky, zeleninou, chlebem a olejem. Nežil však z milodarů, celý život tvrdě pracoval. Těžkou námahou se snažil překonávat řadu pokušení, která jej neustále pronásledovala. Jeho příkladu brzy následovalo mnoho obyvatel Gazy a blízkého okolí. Navíc mu rychle vzniklá legenda přisuzovala mnoho zázraků, čímž jeho věhlas ještě více rostl. Přibližně od roku 329 se kolem Hilariona začali shromažďovat stejně smýšlející lidé, až zde vznikla první komunita. Brzy ji následovaly další a zdálo se, že svatý muž by měl být spokojen. Byla to jen část skutečnosti. Hilarion byl samozřejmě rád, že křesťanství se díky jeho příkladu šíří, ale on sám ztratil klid, tolik potřebný k hlubokým meditacím.


V roce 360 se náhle rozhoduje a odchází z Maiumy do Egypta, kde doufá, že vnitřní klid najde. Je však již příliš známým člověkem, a tak jej lidé neustále vyhledávají, takže jeho snaha o samotu nakonec vyznívá marně. Navíc císař Iulianus Apostata (331-363) nařizuje, aby byl Hilarion zatčen. Ten pochopitelně na nic nečeká, prchá do libyjské pouště a odtud na Sicílii, kde se setkává se svým přítelem a žákem Hésychiosem. Po nějakém čase spolu odcestují do Epidauru na dalmatském pobřeží. Zde je Hilarion ještě zcela neznámý, a tak doufá, že konečně najde klidné místo pro své rozjímání. Ale opět má být zklamán.


Konce bludného putování a hledání mystického prožitku se poustevník nakonec přeci jen dočkal. Tajně a v noci nastoupil na loď jedoucí na Kypr, a tam jeho neklidné putování konečně skončilo. Po několika letech skutečné křesťanské mystiky zde v roce 370 nedaleko Pafu v míru a pokoji zemřel. Hned po jeho smrti se úcta k němu rozšířila do všech světových stran, jeho ostatky byly prý dokonce přeneseny do francouzského místa Duravel.https://www.libri.cz/

 

 

 

Osm posunů Osvícení – část 2.
Poselství Kryona přijal LEE CARROLL 20.10.2007 v Mexico City


Buďte pozdraveni moji milí, já jsem Kryon z magnetické služby.


Mnozí se ptali: “Jak je to možné? Jak může nějaký muž sedět na židli a zdánlivě mrknutím oka začít mluvit s druhou stranou závoje? Je to skutečně pravda?” A opět se k vám obracíme s otázkou, jak to vnímáte? Je to pocit, jakoby nějaký muž mluvil, nebo jakoby na toto místo tekla láska Boha? Co by bylo, kdybyste v sobě měli kapacitu (znalce) a okamžitě věděli, jestli je to pravda nebo ne? No, vy ji máte! To je část dnešní lekce, neboť tento dar přichází společně s posuny na spirituální cestě člověka. Skutečně tu sedí ti, kteří mají tento dar a vědí, co se děje. Mohlo by být, že Bůh lidstvo tak moc miluje, že dnes umyjeme vaše nohy? Proč se nezeptáte těch, kterým právě myjí jejich nohy? Tak sem přicházíme potichu s mocným poselstvím. Avšak nechtěli bychom hned začít s učením.

Co nyní pociťujete? Právě teď se dějí věci v tomto prostoru, protože jste o to žádali. Mnozí z vás dali dnes večer souhlas pro dary, dokonce více než včera večer. Vám náleží souhlas – to znamená, že jste si dnes večer sami k tomu dali svolení. Neboť mnoho z těch, kteří k vám dnes spirituálně hovořili (přednášející na konferenci), vám zprostředkovali poselství, které vám předáme i my: Nejste sami. Jste tady dnes spolu v této spirituální lodi a možná začínáte cítit, že osoba vedle vás, kterou možná neznáte, je také součástí vašeho procesu. Možná existuje spirituální systém, který zahrnuje všechny lidi? To je skutečně součástí učení tohoto večera.

Můj milý člověče, ještě než začneme: Já vím, kdo jsi. Každá andělská bytost v univerzu ví, že tu jsi. Mohl bys být opravdu tak důležitý, že univerzum zná tvé jméno? Odpověď zní ANO. Co vám brání všemu tomu zde věřit, je nazýváno závojem a on funguje výborně tak, že vám zabraňuje poznat tuto skutečnost. Závoj je silný. To poslední, co v sobě spatřujete je spirituální Mistrovství, o kterém jsme právě hovořili (část 1).

Dnes budu pokračovat v odhalování a diskusi o osmi posunech spirituálních znaků člověka mezi vědomím a vzestupem. Chtěl bych, abyste si vzpomněli, co bylo řečeno dříve - že pro to vše neexistuje jízdní řád. Nemůžete rozhodnout, jak dlouho budete mezi posuny na cestě. Neboť svobodnou vůlí je možné, že se posunete pouze mezi jedním nebo dvěma z nich. Možná se zastavíte u čísla dvě. To je na vás a nebudete za to potrestáni. Věci, které při tom hrají roli, jsou komplexní a osobní. Neodsuzujte žádné lidi ve svém zorném poli, kteří nedělají to, co by podle vašeho mínění měli duchovně dělat. Je možné, že to je to nejlepší, co mohou v rámci jejich hledání Boha dělat. Možná se vám to jeví mělké, ale možná potřebují na větší univerzální rovině ochranu nějaké organizace, která jim zadá, jak mají uctívat. Nemůžete z vašeho 3D-úhlu pohledu rozpoznat osobní znaky věčné duše nějakého člověka. Takže oslavujte život. Nehleďte na ně s postojem “No, přál bych si, aby věděli, co vím,” neboť v rámci svobodné volby a synchronicity mají spirituálně každou příležitost, kterou máte i vy.

Energie na planetě se tak moc mění, že doslova probouzí DNA. “Kryone, proč tolik mluvíš o DNA?Protože v ní leží jádro všeho spirituálního. Obsahuje vaše Vyšší Já. Obsahuje záznamy Akáši vaší existence na Zemi. Obsahuje léčení a mistrovství, vědomí a vzestup. Tak to ve vás biologicky funguje a proto o tom vůbec mluvíme. Proto o tom mluvili i jiní (přednášející na konferenci). Není to jen chemie. Jsou to stavební kameny vzestupu ve vašem těle. Někteří to poznají a někteří ne.

Pokračování dalších čtyř posunů

Čtyři posuny, o kterých jsme již hovořili, mají hluboký základ. Skončili jsme u toho člověka, který objevil, jak stornovat svoji karmu a stát se nepopsaným listem spirituality. Čím více posunů probereme, tím komplexnější to bude. Mnoho, mnoho lidí zůstane jednoduše u čtvrtého a nikdy se nepohnou dál, a nikdo to nebude hodnotit a soudit. Jsou to stejně hluboce založení Pracovníci Světla jako ti, kteří projdou všemi osmi. Vidíte, neexistuje žádná hierarchie toho, co od nás Bůh očekává. Věděli jste to? Nejsme lineární, tady neexistují žádné stupně očekávání, na kterých tak často stavíte vaši spirituální realitu. Ten, kdo si v kostele klekne, je stejnou měrou požehnán jako ten, kdo metafyzickým způsobem proběhne procesem vzestupu. Neboť láska Boha je k oběma stejná a neexistuje oblíbenost podle toho, jak uspějete. Na konci obou lidských životů budou oba vzhlížet naproti stejné energii a budou skrze závoj přijati s otevřenou náručí. Neexistuje žádné odsuzování - jen láska. Co děláte na planetě je vaší svobodnou volbou. Je to součástí puzzle Temnoty a Světla. Něco [z vašeho konání] pozvedne vibrace planety a něco ne. Ale puzzle patří vám a jste to vy, kdo na puzzle pracují. Bůh se nevměšuje, pokud jste si toho všimli. Tak moc jste milováni.

Posun číslo pět

Tento posun je hluboký. Nastane, když Lidské Bytosti objeví, že mohou skutečně měnit situaci. Poslední čtyři posuny souvisí s tím, jak člověk kromě sebe ovlivňuje i Zemi kolem sebe. První čtyři mají do činění s lidmi samotnými a jejich vlastním růstem. Poslední čtyři mají do činění s nimi samotnými a také se zbytkem lidstva.

Je to intuitivní, že se přes čtvrtý posun probudíte k pochopení toho, proč jste zde. Pátý posun se týká posílání Světla zbytku planety. Jak to uděláte? Můžete to dělat? Může to způsobit nějaký rozdíl? Mnohé z toho se zdá velmi jednoduché, skoro až dětinské. Když to budete vyprávět skupině lidí, kteří nemají tušení o tom, co víte a co činíte, že jdete na setkání, v průběhu kterého budete posílat Světlo na nějaké místo na planetě, tak vám poklepou na rameno a řeknou: "Ó, to je roztomilé." Pak se otočí a obrátí oči v sloup. Důvod? Nechápou, že by ve 3D mohlo mít základ cokoliv esoterického. Neumí si představit, že to něco ovlivňuje, způsobuje. Nemají tušení a nerozuměli by, ani kdybyste se jim to snažili vysvětlit.

Představte si, že byste žili ve světě bez vidění a někdo by vám vyprávěl, že vidí. Nad myšlenkou "vidění" byste se opovržlivě usmívali. Přesto by se snažil vám ještě popisovat barvy. Přirozeně byste vzhledem k podivným řečem vyvrátili oči. To je metafora, neboť právě tak tu stojíte s vašimi čtyřmi posuny DNA, které vás jasně odlišují od těch, kteří neprošli ani jediným posunem. Avšak vy všichni máte stejnou svobodnou vůli činit, cokoliv chcete, s vám dostupnými nástroji.

Když jste dosáhli pátého posunu, jste schopni vaší myslí měnit situaci. To, že sílu své představivosti využijete k posílání Světla na tmavá místa, způsobí posun vibrací kolem vás. Toto je budoucí Mistr, neboť elementy reagují na vaši energii. To je ten, který na planetě nemá jinou práci, než posílat Světlo lidstvu. Nemáte k řešení žádné karmické problémy a jste nyní odborníci na partnerství se Zemí. Jsou zde mnozí, kteří to učinili.

Nechávám často svého partnera vnímat energii, kterou v takovýchto momentech pociťuji. Mnohdy je to hodně uznání, mnoho lásky a také spousta obdivu a inspirace z naší strany závoje těm, kteří svým Světlem skutečně mění Zemi. Mnoho z nich sedí teď tady. Objevili způsob, jak to funguje. Před dlouhou dobou přišli na to, že by neměli s jejich meditací posílat žádný duševní postoj nebo myšlenku nebo dokonce vizualizaci. Neboť jejich vizualizace by byla vizualizací jejich vlastní mysli, vytvořenou pro někoho jiného. Ne. Místo toho se ten, kdo posílá Světlo, naučil mechanice fungování a tato mechanika zní: Poslat čisté Světlo bez předsudků nebo myšlenek, neboť [na čisté Světlo] se žádné přednastavení připojit nedá. “Počkej moment Kryone, chci mír na Zemi, proto posílám Světlo míru na Zemi. To je přece v pořádku, ne?Pokud to děláte, pak jste předpojatí. Jakkoli veliká tato myšlenka může být, je to vaše myšlenka. Mohli byste místo toho poslat Světlo Boha bez nějaké s tím spojené myšlenky, aby triliony bytostí, které představují to, co nazýváte Bohem, mohly toto Světlo vzít a dát ho přesně tam, kam nyní patří? Chtěli byste skutečně nést tíhu vizualizace nebo můžete jít dál a místo toho vizualizovat rozsáhlou synchronicitu, která vytváří perfektní scénář: v pravý čas na pravém místě? Tak se posílá Světlo.

Vůbec to není tak jednoduché. Neboť musíte jít na místo, kde představy zmizí a kde převezmete energii kabátu Boha. Můžete to cítit. Můžete vnímat, jak se Světlo stává tak bílým, že smyje veškeré duševní postoje a myšlenky ke všem tématům. Pak jej budete posílat na ta nejtemnější místa, jaká si jen můžete představit. A bez přednastavení toto Světlo pak osvítí tato místa božským plánem, který je perfektní. Pokud na těchto nejtemnějších místech existují nějací lidé, pak se jim dostane uvidět věci, které nikdy předtím neviděli. Potom mohou se svobodnou volbou používat věci, které předtím byly v temnotě, avšak nyní jsou osvíceny. Některé z těchto věcí, které budou osvíceny, jsou moudrost, zlepšený způsob myšlení, mírová řešení a změněné životy.

Tak se posílá Světlo. Není to tak, jak jste si to představovali, že? V našem popisu je integrita v tom, co děláte, neboť vy nevyléváte na planetu vaše myšlenky. Místo toho na ni lijete pouze vaše osvícení.

Vídáte občas čísla 11:11? Víte, co znamenají v numerologických pojmech? Osvícení, osvícení. Jaký z toho máte pocit? Co by bylo, kdyby vaší prací bylo osvícení tmavé Země? Nuže, ti, kteří prošli pátým posunem, vědí, že to funguje. Pátý posun je tím, který způsobí rozdíl pro Zemi.

Teď budu vyprávět něco, o čem jsem hovořil již dříve. Tento typ Pracovníka Světla doslova mění, vibrace planety, kamkoli přijde. Je to pro vás příliš skvělé? Bylo vám vštěpováno, že nejste ničím, že jste se narodili pošpinění? Bylo vám někdy vyprávěno, že se Boha nikdy nemůžete dotknout? Nyní je čas to smazat. Věřili byste Andělovi, který před vámi sedí a říká vám, že to není pravda? Narodili jste se skvělí a závoj to před vámi skrývá. Proto je vaší výzvou najít mistrovství v puzzle. Všude, kde jste, způsobujete změnu. To bylo číslo pět.

Šestý posun

Číslo šest je těžké objasnit. Nastane se, když Pracovník Světla začne chápat interdimenzionální systém a to, jak pro něj věci na Zemi fungují. Začnete chápat spolu-tvoření [co-creation]. Chtěl bych vám položit otázku ohledně integrity: Kdyby vám bylo dovoleno vytvořit vlastní skutečnost, týkalo by se to někoho ve vašem okolí? Odpověď je, samozřejmě se to týká. Vše, co spolu-vytvoříte, se týká někoho kolem vás. Když uděláte něco velkolepého, jako vytvoření něčeho, co v životě potřebujete, pak to bude mít vliv na ty kolem vás. Co jste tedy skutečně učinili? Spolu-vytvořili jste si něco pro sebe sama, co doslova někoho jiného převálcuje? Přemýšlejte o tom. Jak je tedy možné mít integritu a spolu-tvořit pro sebe? Přemýšleli jste o tom někdy? Takže číslo šest je porozumění, jak funguje spolu-tvoření v rámci systému všech s vámi. To je puzzle, které přesahuje 3D. Vyžaduje to něco, o čem jsme hovořili v minulosti a co je nazýváno synchronicitou.

Budeme ještě jednou vyprávět krásný příběh, na který si vzpomenete. Byl zapsán již ve dvou channelinzích, avšak i zde jej potřebujeme, aby byl soubor kompletní a abychom zrekapitulovali všech osm posunů.

Žijete ve velmi, velmi rušném městě (Mexiko City). Skoro více než kde jinde na Zemi potřebujete, když objíždíte autem ulicemi, něco jako Parkovacího Anděla. Víte, kdo to je, že? Mnozí z vás Parkovacího Anděla využívají. Jste tedy zde a musíte do této určité budovy a není žádné místo na zaparkování. Zdá se, že to trvá věčnost, než objedete blok, protože je hustý a pomalý provoz. Prosím, Parkovací Anděli,” řeknete, “nechť najdu parkovací místo. Ať se jedno uvolní.” A pak se to stane! Někdo uvolní místo přímo před vámi a vy tam vjedete. Pak řeknete: Děkuji, Parkovací Anděli.”

Nuže, zní to mile, takže jak si myslíte, že vypadá mechanika tohoto scénáře? Existují lidé, kteří se skutečně nacházejí hodně ve svých 3D šuplících a věří, že se to odehrává následovně: přijíždíte a potřebujete parkovací místo. Parkovací Anděl proto jde do budovy a táhne nějakého překvapeného, neosvíceného člověka na chodník. Pak ho strčí do auta a řekne: “Vypadni!” Třesoucí se a k smrti vyděšen tento pak vyjíždí z místa a vy tam vjíždíte. Vy řeknete: “Děkuji ti, Parkovací Anděli.”

Tak to ale nefunguje, že ne? Umíte to lépe než takhle. Tento scénář nemá žádnou integritu; nemá v sobě lásku. Tedy se vás ptám vašich 3D mozků, milí lidé, jak si myslíte, že to funguje? Zde byste svými 3D koncepty mohli celý rok vytvářet postuláty a kalkulace a přesto ničemu nerozuměli. Místo toho se přesuňte na interdimenzionální místo, na kterém neexistuje čas. Je to systém, který rozezná vaši potřebu dlouho před tím, než ji máte. Dá k dispozici potenciál a odpověď, které vám pak mohou pomoci, když je potřebujete. Dává k dispozici systém, ve kterém je známo Všechno o všech potenciálech těch, kteří jsou v budově. Dává to k dispozici něco, co se nachází mimo 3D, mimo každou pravděpodobnost. Připravuje to někoho, kdo je přichystán odejít přesně tehdy, když to potřebujete. Neexistuje žádný poražený a žádná soutěž v osvícení. Pro ostatní to vypadá jako náhoda. Avšak vy víte velmi dobře, že to, co jste vytvořili, je synchronistickou zkušeností a využívá ty nástroje, které k tomu máte připravené. Kolik “náhod” je potřeba, než ostatní začnou vidět tuto magii?

Číslo šest je velkým posunem. Je to božský posun, neboť vytváří člověka, který začíná pracovat s mřížkou - mřížkou, která je naplněna potenciály. Je nádherná. Je mimo logiku a nedává vám smysl. Přesto se naučíte očekávat to, čemu se říká synchronicita. Je to koncept, který se těžko žije, neboť odporuje Všemu, co vám váš mozek říká. O tom jsme již tolikrát mluvili. Najdete to v channelovaných zprávách z minulých let. Jsou tam informace o tom, jak jsou jednoduché potřeby života naplňovány prostřednictvím synchronicity. Ale nefunguje to s lidmi, kteří zůstávají ve svých domech a čekají, až na ně Bůh nechá zazářit trochu Světla. Místo toho to vyžaduje člověka, který jde z domu a zatlačí na dveře potenciálů. Neboť na synchronicitě stojí vaše jméno, je uvnitř této interdimenzionální polévky zorganizovaná dříve, než ji potřebujete. To jsou pokročilé koncepty a není lehké je pochopit, neboť se přibližujete statusu vzestupu - blíže opravdovému Mistrovství.

Sedmý posun

Co víte o číslu 7 (numerologie)? Sedmička je často viděna jako posvátné číslo. Je to číslo, které je nejčastěji spojováno se spirituálními záležitostmi. To dokládá většina vašich písemností v mnoha kulturách.

Sedmý posun je schopností vyléčit vlastní tělo. Proč je číslem sedm z osmi? Proč by to mělo být tak těžké? Proč je to tak vysoko na seznamu spirituálních posunů? Protože vyléčit sám sebe je jedním z nejtěžších úkolů pro člověka. Zeptejte se libovolného léčitele tady v místnosti: „Co děláš, když jsi nemocný?“ Odpoví: „Přirozeně půjdu k nějakému léčiteli.“ Vy byste mohli odvětit: „Myslel jsem si, že ty jsi léčitel.“ A vy odpovíte: To je pravda, ale ne pro sebe.

Proč je tomu tak? Protože je to těžké! Sedmý posun je tedy porozuměním buněčné struktuře. Reprezentuje člověka, který má interdimenzionální smysl pro vnímání svého těla a skutečnou práci s vlastní DNA. Slyšeli jste o zázracích? Slyšeli jste o těch, kteří měli nějakou nemoc, která náhle [spontánně] zmizela? Chtěli byste vědět, jak to funguje? Stane se to uvnitř DNA. Uvnitř vaší DNA existuje vrstva, jedna z dvanácti interdimenzionálních vrstev, která je za to zodpovědná. To je výborná věc, avšak vyléčení je něčím víc, než si představujete.

Váš koncept léčení vychází z pevné časové linie, na které panuje konstantní pohyb, ale jen jedním směrem. Nemůžete jít do minulosti. Proto chápete léčení jako jednosměrku. To je předpojaté myšlení a ani si toho nevšimnete. Myslíte si, že vyléčený člověk měl nějakou nemoc a tato se nějak odstranila. Přesto to není správně. Místo toho se vaše tělo odebere do interdimenzionálního stavu zpět před vznik nemoci. Mohli byste říct, že se ve vašem nitru nachází stroj času, který může převíjet biologické události zpět. Výsledkem je buněčná struktura DNA, která neobnovuje nemoc, protože ta tu nikdy nebyla!

Každý z vás přišel vybaven tímto nástrojem. Opravdu jste porozuměli tomu, co jsem právě řekl? Když se rozhodnete vyléčit se z něčeho tak hluboko zasahujícího, jako je nemoc, tak nepřijde žádná magická energie zvenčí a neodstraní ji. Místo toho se spustí Mistrovství ve vašem nitru a uvede vaši buněčnou strukturu do stavu před objevením se nemoci. Chápete, proč je to číslo sedm? Je to nádherné! Naučte se mluvit se svými buňkami. Provádějte každý den jedno cvičení, při kterém vám vaše buněčná struktura naslouchá, jak k ní hovoříte,… všechny buňky. Říkejte, co chcete, ale dejte jí vědět, že tady je „Boss“ a ten řídí tuto „show“. Neboť člověk má tendenci si myslet, že žije pouze v hlavě. „Kde je tvoje osvícení?“ by se někdo mohl zeptat. „Nuže, je tady, v mé hlavě, v mém třetím oku, v mé epifýze.“

Pokud DNA obsahuje vaše osvícení, a to obsahuje, bylo by pak pouze ve vaší hlavě? Kolik z vás se kdy podívalo dolů na svůj palec a oslavovalo, jak je osvícen? Tato otázka je záludná i veselá, že? Je palec částí vašeho osvícení nebo ne? Kolik trilionů částic DNA si myslíte, se nachází ve vašem palci na noze? Pokud v sobě všichni máte osvícení, nezaslouží si pak váš palec, aby se slavilo? Začněte hovořit s vašimi buňkami. Pokud je každé ráno pozdravíte a oslavíte, slovně, pak děláte svou práci. Divné? Tady přichází rada od jednoho Anděla, který nikdy nebyl člověkem, který vám dává pokyny k vašemu vlastnímu tělu. Už víte, proč to mohu dělat? Protože mohu vnímat vaše osvícení od hlavy až k patě.

Osmý posun

Chtěl bych přistoupit k osmému posunu a tím dnes skončíme. Posun Vzestupu. Toto slovo je hodné povšimnutí, protože vy znáte zprávy o vzestoupených bytostech, že? Dříve jsme vám vyprávěli, že v písemnostech vaší vlastní kultury, na místě, které nazýváte „Kniha druhá - Královská“ (Second Kings), se můžete dočíst o vzestupu proroka Eliáše. Je popsán pozorovatelem Elíšou jasně a srozumitelně. Elíša podává zprávu o velkoleposti dění a hovoří o Světle. Říká: „V jeden moment je Eliáš tady a v dalším zmizí.“ Takže máte tuto vizi jako definici vzestupu vzadu v hlavě… někdo, kdo šel „nahoru“.

Proto existují tací, kteří řeknou: „Už se toho ani nemůžu dočkat, abych uzavřel tento život a vzestoupil.“ Je to skoro jako říct: „Já jsem k tomu přispěl svým dílem, a proto smím jít dříve domů.“ Ať je tomu jakkoli, energie na planetě se od dob Eliáše velmi změnila. Vzestup není to, co si myslíte. Je nyní dokonce obtížnější. Sdělím vám novou definici vzestupu: Je to člověk se svobodnou vůlí, který – aniž by zemřel - postoupí do dalšího života. Je to člověk, který prošel prvními sedmi posuny, ohlédne se a řekne: „Už nejsem tím, kým jsem kdysi byl.“ Je to doslova vzestup [individuální] kroniky Akáša, která přesahuje 3D, přesahuje to, co člověk považuje za čas a rozum. Je to někdo, kdo svého Mistrovství tak dokonale využije, že se stane někým jiným. To je vzestup.

Mnozí řeknou: „To musí být velmi vzácné, Kryone.“ Není. Jsou zde! Lidé, kteří prošli všemi osmi posuny, jsou mezi vámi. Když se zpětně podívají na své životy, pak vidí někoho jiného, ne toho, kým jsou dnes. Zanechávají stopu Světla, kamkoli jdou. Ó, jsou stále ještě lidmi; stále ještě chodí do práce, stejně jako vy. Jsou obklopeni pozemskými výzvami, stejně jako vy. Přesto hledí strachu do očí a strach sám odchází. Musí. Jdou na tmavá místa a tato místa se rozzáří Světlem. Přinášejí klid a mír Boha do každé situace. Zlobí se pomalu a jsou rychlí ve své moudrosti. Nikdy nehodnotí, jsou těmi, se kterými jste rádi, a jsou mezi vámi. Ne, ne v jejich andělské podobě. Místo toho sedí na židlích a naslouchají nebo toto čtou. Jsou to lidé, kteří prošli posuny.

Můj partner mě brává s sebou na svých cestách na mnohá 3D místa a dovoluje tomuto procesu, nazývaným channeling, aby se uskutečnil. Všude, kam jdeme, jsou Vzestoupení (lidé). Požehnaný je člověk, který na této planetě vytvoří rozdíl. Ten, kdo prošel skrze své strachy - strachem zatlačit na dveře ke Světlu, strachem porozumět své vlastní velikosti a strachem opustit něco pohodlného, čemu se říká staré Já. To jsou ti, kteří rozumí Světlu a spolu-tvoření. Chtěl bych je nyní oslavovat, neboť sedí mezi vámi a vypadají obyčejně.

Vidím něco jiného než vy. Vidím lásku Boha. Dnes večer se v této místnosti uskutečnila čtyři léčení. Zeptejte se jich. Oni vědí, kdo to jsou. Celou dobu cítili anděly po svém boku. Na konci chápou [celkový] obraz a dnes večer dovolili synchronicitě, aby se uskutečnila. Čtyři lidé z této místnosti vyjdou jiní, než do ní přišli. A pro vás jsou rodinou! Mohli byste si udělat čas a oslavit jejich životy? Nepotřebujete znát jejich jména. Mohli byste jednoduše jen říct: „Děkuji,“ za tu synchronicitu, že zde byli v pravý čas na pravém místě? Tak to funguje. Požehnaný je člověk, který si udělal čas, aby mohl přijít sem a posadit se na židli a aby dnes a včera přijímal energii. Domů s nimi půjde hodně energie, kterou neočekávali.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva. A tak to je.

KRYON

Zdroj: https://www.kryon.com/

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Martina Mangová (https://channeling2.wbs.czwww.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

Léčení probíhá právě teď!

Saint Germain prostřednictvím Barbary Bessen, říjen 2013

 

Pozdrav Vás Bůh, milí přátelé, Já jsem Saint Germain. A kdo jsi ty? Dobrá otázka, že? Kdo opravdu jsi? Mám tím na mysli tvou skutečnou esenci.

 

Na chvíli se pohodlně usaď a plně se na sebe soustřeď. Myslíš si, že tvá skutečná hluboká Božská přítomnost Já jsem, tvé Vyšší já, může být nemocná? Uvažuj o tom chvíli. Tvé srdce ti  sdělí, že na vyšší frekvenci nemůžeš být nemocný. Správné poznání! Nemoce a rozmrzelost, deprese a výkyvy nálad patří k životu v dualitě. Snahou všech lidí je existovat bez těchto atributů duality. Nikdo netouží po tom vypadávat z normy; každý si přirozeně chce naplno užívat život bez rušivých faktorů.

 

Ale existuje vůbec skutečné zdraví? Existují lidé, kteří nikdy neonemocní, kteří kráčejí životem v plném zdraví? Dobrá otázka. Hm, co na to říká tvé srdce? Existují takoví lidé? Samozřejmě existují, ale vyskytují se jen vzácně. Většinou jsou to tací, kteří spočívají ve svém středu a jsou sami se sebou hluboce propojeni.

 

Pak existuje i něco takového jako jsou dobré geny, jak se tomu obecně říká. Neboli dědičnost  na základě genetické informace z DNA, která způsobuje, že člověk zdědil dobrý imunitní systém. Jeho rodiče a většinou i ostatní předkové měli relativně stabilní imunitní systém, jejich buňky ještě obsahovaly relativně jasné informace božského modrotisku. Jenže takový člověk se sice narodí do současné inkarnace bez genetického zatížení, ale stejně si přináší ranec určitých úkolů, témat a otisků, které si tu má zpracovat.

 

Nemoc je vypadnutím z éterického božského modrotisku. To, že člověk vypadává z tohoto modrotisku, způsobují různé okolnosti a zážitky. Způsobují to zážitky, které rezonují se vzorci chování a otisky z minulých životů.   

 

Udělej si chvíli čas, popřemýšlej o tom a podívej se z tohoto úhlu na svůj život, udělej si takovou malou retrospektivu své současné inkarnace. Rád ti při tom pomohu. Proběhne to velmi krátce a bude to jako film tvého dosavadního života s nejdůležitějšími zkušenostmi a zážitky týkajícími se chorob, nemocí a dalších rušivých vlivů. Udělej si teď na to čas. Budeš překvapen, co všechno uvidíš, co všechno vyplave na povrch.  Podíval ses na to? Dobrá, tak teď můžeme přistoupit k jednomu experimentu.

 

Nejprve bych ti však ještě rád sdělil, že klíčem k léčení je spojení k tvému JÁ JSEM, jak se tomu často říká, k tvému Vyššímu já. Tato vysoká energie, vibrační frekvence, do které se ponoříš, kdykoli jsi v kontaktu se svým JÁ JSEM, je léčivá a uzdravující. Uzdravováním se opět začleňuješ do božského modrotisku. A teď ti sdělím něco, co se ti možná nebude líbit: Nic a nikdo nemá takovou léčivou sílu v tak vysokém měřítku jako ty sám. Nikdo. Tvé JÁ JSEM, tvá Božská přítomnost ve tvém Posvátném vyšším srdci je tvým vnitřním léčitelem, který může utišit vše, co tě právě trápí. Od rakoviny, která je v současné době hodně rozšířená, až po migrény, nachlazení, chřipku, srdeční arytmie, záchvaty depresí apod., to vše je tvá božská instance schopná vyčistit a osvobodit tě od toho. Otázka jen zní:

 

JSI PŘIPRAVEN? NEBO POCHYBUJEŠ O SVÉ MOCNÉ SÍLE?

 

Obě tyto důležité otázky obsahují mnoho dalších podotázek, jež souvisejí s vnějšími zážitky a uloženými zkušenostmi. Například jaké jsi měl v jiných dobách zkušenosti s léčením, do jaké míry a jakým způsobem ses k léčení dostal, respektive jak dopadlo. Možná máš v sobě něco jako blokádu proti vyléčení, nějaké pochybnosti či nedůvěru, jež pocházejí ze starých časů. Pokud se zajímáš o hlubinné léčení na všech úrovních, měl bys to prozkoumat a ujasnit si to. Můžeš začít  léčit i své staré inkarnace, stejně tak jako své předky, kteří jsou s tím vším spojeni smyčkou opakujících se životů. Pokud patříš k lidem, kteří toho už hodně vyzkoušeli, aby se uzdravili, včetně práce s energiemi, nahlédni do hlubin svého nitra.

 

Nyní ti ukáži intenzivní klíč k tvému léčení. Tato vnitřní „návštěva lékaře“ může vyvolat i spontánní vyléčení. To však může nastat jen tehdy, až skutečně porozumíš uloženým starým vzorcům, které vedly k nerovnováze, a určitou část propustíš. Mám ještě jedno důležité sdělení, které v mnoha poselstvích stále znovu a znovu zmiňujeme: To mimořádné na současné době je, že síla božské milosti působí u každého, kdo s čistým záměrem touží po vyléčení, ať se týká čehokoli. Léčením může být i objasnění nějakého vztahu, přátelství, úhlu pohledu nebo ukončení nějaké nešťastné životní etapy. Milost ženské síly Stvoření, pod jejíž ochranou se nyní Země nachází, působí u všech, kteří se otevírají pro přijetí své božskosti. Jsi připraven? Tvé ANO jde do mnohem větší hloubky, než si myslíš.

 

Nyní k našemu léčebnému sezení, které následuje: Vyhledej si pohodlné místo, zavři oči a spoj se se svým Vyšším já, s tvým JÁ JSEM. Oznam, že jsi připraven se léčit. Není třeba vysvětlovat, co všechno si přeješ, ono to ví. Důvěřuj, že vše, čeho je právě zapotřebí, bude uvedeno do rovnováhy. Možná se to stane jinak, než očekáváš. Neznáš niterné souvislosti a důvody, jež vedly k nemoci či churavění. Zůstaň v tomto léčebném sezení tak dlouho, jak budeš chtít. A pokus se vnímat, že jste JEDNO, nikoli DVA, nejste odděleni. Ty sám jsi tím, kdo léčí. Důležité je, aby sis toho byl vědom. Někteří z vás zachytí vnitřní obrazy. Možná tě obraz JÁ JSEM zasáhne natolik, že ti vyhrknou slzy. Možná zachytíš slova nebo budeš vnímat určité pocity, které tě hluboce zasáhnou. Budu toto léčebné sezení podporovat svou stabilizační energií. Budu ti pomáhat, aby ses mohl sám léčit. Je to proces, protože nejprve si musíš vybudovat důvěru. Ty jsi vše, co existuje, vše, neboť jsi Bůh, hluboko v tobě sídlí nádherná bytost, která je částí nejvyššího Zdroje. Není to nádherné? Z této síly a radosti, kterou budeš stále silněji pociťovat, čím častěji si dovolíš sám sebe léčit, se začneš uzdravovat, stávat se čilým a budeš se radovat ze života. Dokonce se zbavíš i depresí, které jsou nyní tak hojně rozšířeny.  Souvisejí s otázkou po smyslu života. Dává ti smysl být tady? Ale jistě, neboť sis vybral tuto inkarnaci, abys sloužil lidem a Zemi a také proto, aby ses sám čistil a projasňoval. Protože tím čistíš a projasňuješ i ty druhé, neboť jsme přece všichni vzájemně propojeni.  

 

Léčení probíhá vždy za předpokladu, že vyjádříš čistý záměr a otevřeš srdce. Tvůj záměr je klíčem. Přeji ti mnoho hlubokých prožitků. 

 

Uč se umění propouštět, to je cesta do té tolik vytoužené svobody, kterou si přejí všechny národy na této planetě. 

 

Ještě jedna informace pro skeptiky, kteří tvrdí, že v určitých případech má daleko větší význam obrátit se na  „vnější“ lékaře, léčitele a terapeuty. Zda a kdy je to zapotřebí, víš - tušíš to hluboko ve svém nitru. Pochopitelně mají všechna tato obdivuhodná povolání své opodstatnění a způsoby, jak mohou účinkovat. Avšak tvůj vnitřní léčitel je moudrý, ví o tobě všechno, kdo jiný by to měl umět? Dokonce i zlomený kotník si můžeš vyléčit TY sám, ano, tak to je. Ale netrap se tím, pokud v sobě nemáš ještě tolik důvěry. Pokud budou vnější léčitelé, jimž důvěřuješ a které navštěvuješ v případě nemoci nebo úrazu, dostatečně moudří, mohou při tvém léčení požádat o podporu moudrost a sílu tvého JÁ JSEM, tvého Vyššího já. 

 

Pozdrav vás Bůh.

JÁ JSEM Saint Germain

 

Poselství přijala Barbara Bessen v říjnu 2013. Článek je určen k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu https://www.barbara-bessen.com/saint-germain-channeling-oktober-2013/ pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

 

 

 

Co se stalo se všemi mými přáteli?

Jennifer Hoffman

 

Otázka na Jennifer Hoffman:

Jsem přátelská, je se mnou snadné vyjít, je se mnou legrace a ještě před šesti lety jsem měla spoustu přátel, s nimiž jsem ráda trávila čas. Pak, úplně náhle, jsem začala o přátele přicházet a nemám už nikoho, s kým bych chtěla trávit čas. Kolem mne je spousta lidí, ale není mezi nimi nikdo, komu bych věřila dost na to, abych s ním sdílela důvěrné věci, ačkoliv si mnozí vylévají své srdce u mne. Jsem velmi osamělá a chci mít dobré přátele, kteří mne mají rádi, váží si mne a respektují mne. Jenže pokaždé, když se vůči druhým otevřu, dveře se mi zabouchnou přímo před nosem, nebo mne začnou využívat. Hodně se to podobá tomu, co jsem zažila se svou rodinou – takové ,,tam a zase zpátky“, a neschopnost důvěřovat jim. Co mohu učinit pro to, abych do svého života pozvala nová přátelství a měla znovu blízké přátele?

Odpověď:

Vím, že být ponechána takto sama vyvolává pocit osamělosti a že když jste změnila svou energii, přišla jste o přátele, kteří se nezměnili stejným způsobem. Znamená to, že všechna vaše blízká přátelství, jichž jste si považovala,  vypovídala něco o vás a roli, kterou jste hrála v jejich životech. Jako léčitel nebo ten, kdo udržuje pro léčení prostor,  jste k sobě přitahovala lidi, jimž jste mohla pomoci. Stále máte lidi, jimž můžete pomáhat, avšak začala jste si uvědomovat, že celá situace je  nevyvážená – vy jste tu pro ně, ale ne oni pro vás. Což je skvělé a vy jste nyní připravena učinit další krok.

Tento příští krok zahrnuje několik věcí včetně lásky k sobě, důvěry a  přijetí. Lásky k sobě proto, abyste sama sebe milovala dost na to, abyste též přitahovala láskyplné lidi, kteří mají, co vám dát, a vy víte, že si zasloužíte získat lásku a spojení s nimi. Důvěra je součástí lásky k sobě, ale souvisí také s propuštěním minulosti. Naučila jste se od své rodiny, že nemůžete věřit lidem, u nichž ,,se předpokládá“, že vás milují, a pokud je to pravda, tak jak byste měla být schopna věřit lidem, kteří vás milují jen proto, že chtějí, a neexistuje pro ně v tom směru žádná povinnost nebo závazek? Jestliže se naučíte důvěřovat, že lidé vás budou milovat čistě proto, že chtějí, a jste ochotna tuto lásku přijmout, můžete najít nová přátelství, po nichž toužíte.

A je třeba si promluvit o přijetí, protože tady nejde jen o to, nemít kolem sebe lidi, kteří vás nemilují, jde o to, že kolem sebe nemáte nikoho, od koho byste mohla přijmout lásku a přátelství... a kdo to stvořil? Jestliže si dáte záměr, že budete obklopena lidmi, kteří vás milují, ctí a respektují, s nimiž budete schopna se spojit na těch nejhlubších úrovních, kteří budou skvělými přáteli, a taktéž si dáte záměr tuto lásku přijmout, naleznete přátele, které chcete, neboť jste ochotna přijímat to, co oni mohou nabídnout.

Stanovte si tedy takový záměr právě teď a stvořte báječná přátelství, po nichž vaše srdce touží. Jen si pamatujte, že musíte být ochotna také přijímat všechno, co vám mohou poskytnout. Dokud toto nezvládnete, budete stále přitahovat lidi, kteří nemají nic, co by vám mohli dát, protože se nenacházíte v prostoru, kde jste schopna přijímat.

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc.  https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 20. 10. 2013

 

 

 

 

Horoskop na období od 21.10.2013 do 27.10.2013
Od Ježíše ke Kristu. Od bolesti k blaženosti.


Slunce 23. 10. vstupuje do znamení Štíra a vytváří harmonický aspekt s Neptunem. Čeká nás velmi silný, emocionálně intenzivní týden, plný zázraků a milostí.

Neptun podporuje zesílení intuice, snů, obrazotvornosti a inspirace. V tomto týdnu naslouchejte intuici, snům a vizím. Práce andělů v auře člověka bude zásadní, budou přinášet nové vize, vnuknutí a záleží na vás, nakolik jste vnímaví, abyste vše rozeznali. Pokud se to nedostane do vašeho vědomí, vaše duše zprávu zachytí a nějakou cestou onu zprávu – inspiraci dostane do vaší mysli. Vy můžete umocnit „práci“ andělů – jemnohmotného světa – jejich pozváním do svého života. Požádejte o pomoc, o řešení. Jen si nepřejte, jak se to má stát. Otevřete se andělské pomoci. Nechť se to stane tak, aby to bylo pro všechny zúčastněné ku prospěchu.

Pokud budete mít pocit, že máte někomu zavolat, udělejte to. Stanou se milá setkání, která budou až neuvěřitelně „náhodná“. Dostavíte se tam, kde máte být ve správný čas, aby vás právě potkal takový člověk, který vám přinese nějakou zprávu. I vy se můžete stát nástrojem anděla.

Mars, který vytváří harmonický aspekt na Pluta, přináší sílu ducha, odvahu a schopnost jít si za svým cílem: ne pro sebe, ale že se to tak má naplnit. Někdy se můžete opravdu cítit, že jste nástrojem. Skrze vás se bude konat, až se sami budete divit.

Mars v aspektech na Dračí hlavu a ocas podpoří vývoj, pohnutí se vpřed všeho, co stagnovalo. Merkur je stále, jako minulý týden, v harmonii s Jupiterem – optimistická mysl a otevřenost.

Vše poplyne jako klidná řeka, která má v sobě sílu, a která stále plyne dál. Žádné stagnace. Pokud ve svém životě jdete proti proudu svého „osudu“, tak v tomto týdnu si vás síla pevné vody otočí a nasměruje na správný směr. Slunce ve Štíru je cílevědomé, jde až na dřeň, odhalí každé tajemství a využije každý potenciál, který v sobě máte. Pomůže vám naplnit vaší cestu.

A v tomto týdnu se konají volby. Tak je zaručeno, že je to „řízeno“, proto výsledek má důležitý hlubší duchovní smysl, aby bylo naplněno a následně v roce 2014 mohlo být změněno.

Podle Rudolfa Steinera (Exkurze do oblasti Markova evangelia, přednáška z 13. května 1911): ,,Do jisté míry dnes žijeme v přechodu, než budeme opět stát na začátku další šestiset-leté kulturní vlny, kdy do vývoje opět vstoupí něco nového…“

Lidstvo prochází mimo jiné i 600-letými kulturními cykly, které vždy předznamenávají nový umělecký směr, kulturu a lidské hodnoty. Lidé budou vyžadovat nové hodnoty. A právě rok 2014 je začátek nové kulturního vlny.

Je v nás silně aktivováno Kristovo vědomí, ono je tady stále. Jen jsou v nás v této době rozezvučeny také struny, které Kristovo vědomí může „zhatit“. Záleží jen na nás samotných, nakolik otevřeme svá srdce a necháme ho do nás vstoupit. Načerpejte, co nejvíce můžete, protože následně nás čeká náročných 14 dní.

Přeji vám mystický týden plný zázraků a milostí.

 

Nel

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu

www.astrologiepetranel.cz

 

 

 

 

MERLINOVA MYSTICKÁ PŘEDPOVĚĎ OD 23.10. DO 31.10. 2013

 

 

Tento týden od 24.10. do 31.10., tedy poslední říjnový týden budete řešit především sami sebe, svou cestu duše, neboť budete pod vlivem karty "MĚSÍC", což je karta která symbolizuje naši duši, její podstatu a její vývojovou cestu, vše co je na nevědomé úrovni, osvobozené od ega a vědomé mysli. Tento týden bude ve znamení dvou vlivů - duše a změn, budete procházet vlastní duševní proměnou a sní souvisejícími změnami, svém postavení, vztahy, úspěchu, své podstatě.

 

Můžete očekávat a připravit se na důležité duševní změny, úspěch o kterém v tuto chvíli zatím ještě nevíte, ale který je již k vám na cestě, zprávy týkající se úspěchu, tedy sklizně toho, co jste zaseli v minulosti, do vašeho duševního života bude přicházet pohyb, můžete toužit po svém uznání za vynaložené úsilí ať už v partnerství, zaměstnání nebo rodině. Připravte se ale také na duševní nerovnováhu, rozkolísanost, mohou přijít i dočasné depresivní fáze, zvažování všech pro a proti, ale to vše souvisí s vaší duševní cestou, s vašimi přáními a sny, které jste si vytvořili v minulosti, můžete pociťovat určitou duševní tíhu, zda vše jste schopni zvládnou, vyvarujte se ale pocitů vyhoření nebo depresí, protože přehodnocování sebe samých vyžaduje upřímnost, přiznání si toho, v čem jste chybovali a navíc díky ubývajícímu měsíci můžete pociťovat útlum, jakoby méně energie pro váš život, zaměstnání, vztahy, můžete mít pocity jakoby vaše duše churavěla, nic nevycházelo tak jak si přejete, ale je to jen o odhození vašich očekávání, lpění na výsledcích svého snažení, neboť dalším ukazatelem tohoto týdne je také úspěch, o kterém tu již byla zmínka, o tajemstvích, která k vám budou přicházet a otevírat se, změny, které u vás povedou ke změnám, uznání ve společnosti, mezi přáteli, v zaměstnání i v rodinách a partnerských vztazích.


Období tohoto týdne více nasvědčuje klidové fázi, vnitřnímu rozpoložení, večerním návštěvám a také hlavně zprávám, které vám více než kdy jindy budou v tomto týdnu přicházet, poselství, která můžete obdržet formou snů, sdělení a proto je důležité si své sny zapisovat, neboť jsou vodítkem a ukazatelem vaší budoucí cesty. Očekávejte významné zprávy, zprávy které vás donutí k určité zodpovědnosti a přehodnocování, zprávy, které vám přinesou velké změny, ale také i na tajemné zprávy, které vám leccos napoví a posunou dále. Pozor si dávejte na své zdraví a to hlavně psychické, zkuste se vyvarovat přílišnému stresu, každodenním zátěžím, nervozitě a podrážděnosti, hrozí totiž drobné úrazy a nehody a přece nechcete skončit díky zbrklosti v nemocnici. Více se zkuste zajímat a starat o své zdraví, pijte bylinné čaje, dopřejte si masáže, relaxaci a dostatek odpočinku.


Také vás mohou tento týden čekat cesty, důležité cesty, k rodině, v rámci zaměstnání, ale také se jedná o cesty do svého nitra, o návrat domů, tam kde sídlí vaše duše, mnozí více než kdy jindy tento týden budou toužit po změně, změní postoj ke svému okolí, ale i sami k sobě, můžete mít pocit zablokovaného myšlení, ale je to jen jedna z fází, kdy se více zaměřujete na své podvědomí než vědomou mysl.


Celkově tento týden bude více než kdy jindy spirituální cestou, cestou poznání, objevování, změn názorů a postojů, vaší duševní proměny. Energie budou spíše útlumové, než-li více aktivní, je tu klidová fáze, fáze uvědomování si své vlastní duševní podstaty, a to se odrazí nejen v partnerských vztazích, tam samozřejmě nejvíce, ale i v zaměstnání, v rodinách i mezi přáteli, začnete si uvědomovat hloubku a symboliku významu vztahů... Přeji vám v tomto týdnu nalezení sebe samých, vnímání sebe samých jako duchovních bytostí, přeji vám úspěch a radost na vaší další cestě...
 

S láskou Merlin

Zdroj: https://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/

 

 

 

 

 

Milí přátelé,

Už brzy může být v celé EU trestné, když zasadíte semínka nebo sadbu, které jste sami sebrali z rostlin v předchozím roce, nebo které vám dal soused.

 

Nesmysl? – Kéž by…

Evropská Komise nyní pracuje na návrhu zákona zakazujícího šíření osiva mezi drobnými zemědělci i běžnou populací. Každé semínko vsazené do země bude muset být podle návrhu registrováno. Zemědělci i spotřebitelé se tak stanou závislými na velkých osivářských firmách.

Podle zveřejněného pracovního návrhu nařízení musejí všechny odrůdy splňovat požadavky pro průmyslově šlechtěné uniformní odrůdy. Staré krajové odrůdy a odrůdy pro ekologické zemědělství nebudou splňovat požadavky pro registraci. Přitom právě rozmanitost odrůd plodin je dědictvím a velkým bohatstvím, jelikož lépe odpovídají místním podmínkám daného místa. Odhaduje se, že v zemích EU zmizelo za poslední století 90% odrůd kulturních plodin. Uniformní odrůdy budou v nepříznivých místních podmínkách vyžadovat zvýšené dávky hnojiv, pesticidů,…

Ve skutečnosti však jde o omezení potravinové suverenity jednotlivých států, regionů a skupin. Čili o kontrolu nad potravinami jakožto stěžejního bodu kontroly obyvatelstva ve prospěch velkých nadnárodních osivářských firem. Více než polovinu světového trhu s osivy dnes ovládají pouhé 3 koncerny!

Vyjádřit nesouhlas s tímto připravovaným nařízením můžete zadáním svých údajů na internetovou petici za udržení rozmanitosti osiv, která běží v řadě států EU. Tato petice je na stránce

https://www.openpetition.de/petition/online/rozmanitost-osiv-v-ohrozen-proti-narzen-eu-o-osivech-ve-prospech-osivrskeho-prumyslu#googtrans
 

Ukazuje se tam, že do konce října je potřeba ještě připojit pár tisíc podpisů. 

Jak na to:

V případě jazykových nesrovnalostí lze vpravo nahoře z kolonky nazvané SPRACHE AUSWÄHLEN vybrat češtinu (Tschechisch) - a pak by mělo být už vše (strojopřekladově) srozumitelné.

Do 4 okének je třeba zadat jméno, PSČ a město, ulici a číslo a nakonec e-mail.

V okénku pod jménem pak vyberete stát (Česká republika je skoro na konci seznamu!).

No a pak vpravo ťuknete na žluté okénko Podepsání.

Pokud byste nechtěli, aby Vaše jméno bylo uvedeno na webu petice, zaškrtnete Registrace Anonymní vedle státu.

Pokud by se Vám kolonky zobrazovaly německy, ťukněte na okénko a objeví se vysvětlující text, který se po chvilce střídá český a německý.

Semínkaření a zahradničení je důležitý politický počin - jeden z mála způsobů, jak se (alespoň částečně) vymanit ze závislosti na vševědoucím, vševidícím, všeovládajícím a všepohlcujícím fašistickém systému, který se nezastaví před ničím - a živen je tím, co mu dáváme. Je to ale obr na hliněných nohou, jak ukázal svého času Gándhí - a přestaneme-li ho vyživovat, hroutí se bezmocně.

 

Když před lety byla postavena mimo zákon konopná semínka, bezprostředně předtím, než se hodilo na trh synteticky vyrobené THC jako léčivo, možnosti takových peticí ještě neexistovaly, internet byl teprve v plínkách. Ale dnes existují, a někdy je opravdu možno v počátcích zastavit zrůdnosti a nesmysly jednoduchým vyřčením nesouhlasu.

Bez vyřčení nesouhlasu by byl scénář jasný: po konopí, cibuli a petrželi se postaví mimo zákon něco jiného, tak aby si nakonec mohli přijít i pro vás/nás.

 

Podobné nařízení už pár let platí v USA. Semena tam dnes používaná v zemědělství jsou už jen genticky modifikovaná - přírodní osivo se nesežene. Kdo by pěstoval z přírodního osiva, které si sám uchoval z předchozí úrody, je považován za zločince (https://www.magnificat.sk/2013/05/geneticke-sialenstvo-alebo-kto-upravuje-a-privatizuje-prirodu/). Navíc genetická modifikace osiva zahrnuje i fakt, že ze semen těchto GM rostlin v 2. generaci už nic nevzejde. Proto si zemědělci musejí kupovat toto osivo každý rok nové právě od osivářských koncernů. Cena osiva je samozřejmě výrazně vyšší ...

 

Jedním z těchto nechvalně proslulých koncernů je firma MONSANTO produkující geneticky modifikované plodiny a světoznámý prý "neškodný" herbicid ROUNDUP, který zničí všechno kromě jejích GM plodin, jež jsou vůči němu imunní. Firma byla usvědčena z úplatkářství na vládní úrovni v různých částech světa (např.  https://www.priroda.cz/clanky.php?detail=494).

 

Přikládám i krátký článek o první (!) dlouhodobé studii za 15 let, kdy byly na trh uvedeny geneticky modifikované organismy.

 
Potkani byli po dobu dvou let krmeni geneticky modifikovanou kukuřicí a část z nich navíc ještě ošetřenou Roundupem. Výsledky studie jsou šokující - polovina těchto potkanů zemřela předčasně, měli obrovské nádory mléčných žláz a těžké poškození jater a ledvin. Odkaz na jiné výzkumy uvádí, že Roundup ve 3. generaci laboratorních zvířat způsobil neplodnost. Tato studie probíhala v utajení - když včelařští výzkumníci poukazovali na neblahý vliv Roundapu na včely, firma Monsanto tyto výzkumné včelařské ústavy skoupila, aby vědci bádali jiným směrem ...

Tato první dlouhodobá studie o vlivu GM plodin a Roundupu byla dělána stejnou metodikou jako ty předchozí prováděné firmou Monsanto, které však žádný negativní vliv neukázaly. Sledování totiž probíhalo vždy jen po dobu 3 měsíců! Zadáte-li si do internetového vyhledavače Monsanto, vyjede vám spousta zajímavých odkazů....

 

 

 

—————

Zpět