Milí přátelé, - 22.7.2013

23.07.2013 14:09

Milí přátelé,

Na začátek, než přejdu k jednotlivým novým, podnětným materiálům, informacím, jedna důležitá informace. V tomto týdnu, ve čtvrtek na večer, 25.7. bude zahájen seminář z cyklu seminářů  Ego, tentokrát seminář EGO II. Bude se konat v Týně n/Vltavou .Ti, kdo se semináře zvažovali zúčastnit, a vybavit se tak dalším poznáním různých stránek lidského ega, jakož i nástroji pro jeho zpracovávání a kultivaci ve smyslu vývoje, vývoje k rozpínání energií Lásky, energií Srdce, prosím, volejte Hance Noskové, na tel. č. 608 715 073.

Po delším čase opět pondělní mail s oblíbeným poselstvím Mistra Hilariona. A myslím si, že to načasování obnovy překladů těchto poselství přišlo v přesně správný okamžik. Poselství je to skvěle současné. Mistr Hilarion se zde přesně vyjadřuje k tomu, co zažíváme, co to znamená, jak se k tomu máme postavit, co se od nás očekává. Jsem přesvědčen, že je to sdělení, které povzbudí či inspiruje, přinese vysvětlení pro pochopení každému jednomu z nás.

Dnes Vám zasílám opravdu zásadní text Lee Carolla nazvaný "Uzly a nuly planety Země", doprovázený také krátkým poselstvím Kryona  k dané věci, s názvem "Chybějící kousek". Zásadní proto, že jednak jde o odhalení zcela nové skutečnosti, která má souvislost s tzv. oséváním Země lidstvem jak ho tedy sebe dnes známe, Jde o informace, které skutečně sahají až doby, kdy Plejáďané "osévali" svou DNA  lidstvo. Ale to nebylo jediné, co tehdy zde, na planetě Zemi tenkrát dělali. Mj. také zde zanechali v tzv. časových kapslích množství energií a informací, které mají být uvolněny pro potřeby Lidstva za určitých podmínek. Jednou z těch podmínek bylo dosáhnout určité oné kritické vibrační úrovně, kdy při jejím dosažení se nezvratně kolo vývoje stáčí směrem ke vzestupu, k míru, spolupráci, lásce na planetě.
Těchto časových kapslí je mnoho a přiložený text obsahuje jednak úvod do této problematiky od Lee Carolla. Dále pak obsahuje určité výňatky z nově připravované Kryonovy knihy tématicky zaměřené k informacím o Gai. V této knize jsou také Kryonovy základní informace k těmto Uzlům a Nulám a zde to je citováno. Třetí částí je vlastní Kryonův channeling k Uzlům a Nulám. Co jsou, jak fungují, jak se jejich energie uvolňuje. A protože by se nám ta problematika, nám běžným lidem, bez specifického fyzikálního vzdělání mohla zdát složitá, Kryon vše vysvětluje za použití velmi jednoduché, uchopitelné metafory.

Dále také posílám čerstvě přeložený fragment, úryvek ze Solařina červencového Surf reportu, který má název "Rychle vpřed!". Je to důrazné, dynamické shrnutí a připomenutí toho, že svět duality odchází, hroutí se a nastávají velké změny v celosvětové společnosti a pochopitelně v životech jednotlivců. Vnímáme, že přecházíme do jiného světa. Cítíme, že jsme tlačení do dynamických situací, musíme vše znovu přehodnocovat a také přijmout důležitá rozhodnutí. Přecházíme do fáze manifestování. Prostě, červencem jsme vstoupili do měsíce, kdy je třeba soustředěně pozorovat, vyhodnocovat, rychle se rozhodovat i konat. A lze předpokládat, že toto bude pokračovat a v dalších měsících se potkáme s naší novou realitou manifestovanou ve hmotě.

Dnes se objevilo na internetu další přeložené video od Teal Scott. Je na astrologické téma a má název: "Čo je retrográdny Merkúr a čo to pre mňa znamená" . Je opatřeno slovenskými titulky a trvá asi 17 minut.

Přeji krásný, letní týden
Láďa

 

 

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 21.7. 2013 - 28.7. 2013                          

Milovaní,

když si hledíte svých denních aktivit a plníte své pozemské povinnosti, vězte, že na vyšší úrovni také sloužíte svou měrou jako božští nositelé změn. Svými vysokými a pozitivními záměry, které si stanovujete každý den, dáváte světu vzor, aby jej následoval. Ve chvíli, kdy každý z vás čte nebo slyší tato slova, vstřebávátě energie, které jsou vložené v každém slově a začleňujete je do svého systému pěti těl. Tato doba povolává jednotlivce, aby byli přizpůsobiví a pružní, aby mohli plout s proudem událostí, jak ve svých osobních životech, tak v rámci širšího světa kolem a přitom zůstali pevně ukotveni na Zemi, klidní a vyrovnaní.

 

Jsou zde mnozí, kteří teď hledají odpovědi na své četné otázky, někteří v tichosti, následujíce svou přirozenou vnitřní moudrost, jiní hledají vně tím, že vyjadřují své postoje poněkud hlasitěji. Všichni ale zrcadlí probouzení, které probíhá jejich nitru. Všichni potřebují v těchto časech změn podporu a péči, potřebují povzbudit, aby přesáhli své dřívější vnímání a dosáhli za omezení minulosti. Potřebují docílit svého vyššího potenciálu a dosáhnout ke hvězdám. Když se ptají a na své četné otázky hledají odpovědi, nacházejí dokonce ještě více otázek k zodpovězení. Taková je cesta k rozšíření a růstu v nitru každého člověka.

 

Nastavili jste úroveň dokonalosti tím, že si udržujete vyšší vizi světa vaší budoucnosti a nyní je třeba, abyste všichni na své cestě vytrvali. Udržujte svůj záměr i ve chvílích, kdy ze svých buněk a pěti těl uvolňujete pozůstatky starého paradigmatu myšlení a vnímání. Vytvořte si silný obraz sebe sama jako božských bytostí Světla, lásky a síly. Vizte sebe sama ve svých Světelných tělech, prociťujte svá Světelná těla každý den, i kdyby to mělo být jen na pár okamžiků. Když to budete dělat, začnete si vzpomínat, že jste skutečně Světlem a to vás posílí a povzbudí myriádami způsobů, které budou požehnáním pro vás, vaše milované i pro širší svět kolem vás.

 

Držte si myšlenku, že vaše tělo je chrám živoucího Světla a že se nyní navracíte do dokonalé čistoty jeho božského původu. Jste na této planetě vyslanci, kteří mají ukázovat cestu svým příkladem. Uvědomujeme si, že toto může vypadat jako dichotomie, protože hluboké čištění pokračuje, když si nastavujete své záměry pro vyšší vize a verze sebe sama, ale žádáme vás, abyste ve svém úsilí vytrvali. Odpusťte si všechny výbuchy emocí, které přicházejí zdánlivě odnikud a způsobují, že máte pocit, že vaše záměry, přesvědčení a snaha jsou jen pošetilou fantazií. Uvědomte si, že je to pouze průběh probouzení, který přichází a je dočasný a ve své podstatě cyklický.

 

Jak se postupně aktivují vaše nevyužitá vlákna DNA/RNA/LNA*, budete i nadále zažívat dočasné vedlejší účinky způsoby, které vás ovlivní každého jinak. Buďte trpěliví a láskyplní sami k sobě i ve vztazích s druhými. Cvičte se pokud možno v sebeovládání, jak procházíte změnami a transformací; my ale plně chápeme a uvědomujeme si, že někdy to zkrátka není možné, protože proměna je mocný proces a musí být občas vyjádřena navenek. Pokuste se po takové příhodě vrátit se co nejdříve možno do svého středu a odpusťe si svá zdánlivá selhání v chování, růstu a zdokonalování. Je to jen uvolňování vzorců paradigmatu starého světa, které ještě fungují.

 

 Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

*LNA, část DNA, je tzv. „uzamčená nukleová kyselina“, často označovaná jako nepřístupná RNA, jde o modifikovaný RNA nukleotid

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

UZLY A NULY PLANETY ZEMĚ

 

LEE CARROLL

 

Co jsou uzly a nuly? Proč se o to tak staráme? O čem to všechno je?

Tato stránka je vysvětlením a přináší nově channelované informace od KRYONA:

 

Cesta Kundalíní Tour 2012 tou byla jednou z nejúžasnějších z Kryonových exkurzí, kterou jsem kdy udělal. Pokud se na ni chcete podívat, koukněte se na toto devíti minutové video: ZDE

 

Začali jsme v říjnu roku 2012 a vytvořili úžasné dobrodružství, které trvalo více než 30 dní. Cestovali jsme auty, autobusy, loděmi a letadly (a některá vozidla jsme ani nerozpoznali). Křižovali jsme Andy a navštívili čtyři země, cestujíce k nejúžasnějším duchovním místům na Zemi. Hluboce jsme pocítili novou energii. Potkali jsme se strážci kaňonů a hor, kteří k nám mluvili skrze Kryona. Uvědomili jsme si, že spojení s Plejáďany je živé a dobré a „slyšeli“ jsme prostřednictvím mnoha Kryonových channellingů o druzích energií, které Plejáďané vytvořili a vtiskli do planety Země. To zahrnuje i pečlivé (opatrné) umístění časových kapslí, které měly uvolnit energie a informace, jakmile planeta dosáhne určité vibrace. V této vibraci teď jsme!

 

Seděli jsme na vrcholu Ostrova Slunce na jezeře Titicaca v nadmořské výšce 4.000 metrů (13.123 stop) a cítili neuvěřitelný klid jezera a okolních hor, zatímco Kryon channeloval o energii, kterou jsme cítili… uzlech a nulách. Cítil jsem šepot prastarých národů a jemnou lásku Gaii, když jsem začal channelovat uprostřed travnaté plochy nejvyšší hory And (hora Aconcagua), kterou Kryon identifikoval jako nulu. Stál jsem a channeloval na skalní římse odkud jsme viděli na Machu Picchu, kde Kryon hovořil o probouzení Pumy – a uzlu, na kterém jsme seděli.

 

Na této cestě nám bylo předáno dvacet osm channelingů, ale v žádném z nich nám nebyly úplně vysvětleny uzly a nuly… co jsou, proč, nebo zejména, kde jsou. Až teď.

 

--------------------

 

V několika minulých měsících roku 2013, v channelinzích, které proběhly většinou v zámoří (v zemích mimo Ameriku), nám dal Kryon detailní informace v mnoha kouscích a částech. Některé z těchto channelingů byly předány na workshopech Dr. Todda Ovokaityse, některé při pravidelných událostech a některé jako odpověď na přímé otázky v souvislosti s příští knihou. Většinu těchto informací nenajdete ani na audio stránce ani na stránce s přepisy channelingů. Takže s pomocí nové autorky a její nové budoucí knihy, bych chtěl vyplnit mezery. (Vysvětlím to za okamžik.) Dokonce i poté, co jste si tohle všechno přečetli, nejsou informace kompletní. Tak nové to je.

 

Uzly a Nuly reprezentují rozdílné vlastnosti energií na planetě. Všude po planetě je množství uzlů a nul. „Plejáďané“ jsou našimi duchovními rodiči, kteří oseli tuto planetu božskou DNA. To je příběh stvoření mnoha domorodců této planety a představuje zároveň i Kryonovo učení. Jsou také zodpovědní za záležitost naší „DNA opatřené pojistkou“, jelikož máme dvacet tři místo normálních dvaceti čtyř párů chromozomů, které mají ostatní živočichové. „Křičí“ to na biology: „Nepocházíme odtud!“ Ve stejnou dobu, kdy Plejáďané oseli lidstvo, umístili zároveň „časové kapsle“ do naší DNA, Gaii a do kytovců (velryb a delfínů).

 

Kryon odhalil, že mezi mnoha časovými kapslemi na Gaie, je 12 hlavních. Těchto 12 časových kapslí je reprezentováno dvaceti čtyřmi zeměpisnými lokalitami. Je to proto, že každá časová kapsle se skládá z polarizované dvojice uzlu a nuly.

 

Tato informace o uzlech a nulách je zcela nová a komplexní a nelze ji nalézt na jednom místě. Ve skutečnosti je tak dobře ukrytá, jako by po nás Kryon chtěl, abychom začali kompilaci a ptali se na obyčejné otázky tak, aby byly dány specifické odpovědi. Přesně tohle se stalo.

 

V dalších měsících roku 2013 vznikne další Kryonova kniha, ale o této záležitosti pojednávat nebude. Místo toho spojila nová autorka svou vášeň pro prostředí s duchovní znalostí Kryona.

 

Chtěl bych vám představit první knihu spojenou s Kryonem, která není ode mne! Vliv Gaii - Nevšední systém spolupráce mezi Gaiou a lidstvem, je plánovaná na rok 2013. (Ariane Publishing.) Tato kniha od australské autorky Moniky Muranyi je kompilací všeho, co Kryon kdy o Gaie channeloval! Je to něco, na co jsem nikdy neměl čas a obsahuje nové channelingy od Kryona, které nikdy nebyly publikovány. Také zahrnuje (uhodli jste) otázky o uzlech a nulách a časových kapslích.

 

Kniha paní Muranyiové je výsledkem skvělé práce – výzkumu, který zahrnuje naslouchání Kryonovým channelingům, čtení Kryonových knih plus přezkoumání všech otázek a odpovědí on-line. Předložila přes třicet nových otázek, které Kryon zodpověděl v její knize – odpovědi, které nikdy před tím nebyly předloženy. Krom toho, je tam mnohem více informací, dostupných prostřednictvím téměř neznámých Kryonových channelingů, jen zaznamenaných ostatními, o místech, kde jsou tyto časové kapsle umístěny.

 

Díky ní máme nyní daleko lepší obraz toho, co uzly a nuly jsou a jakou roli hrají časové kapsle. Co následuje, je její výzkum na toto téma. Některé informace budou představeny v její knize a některé ne, protože je Kryon odhalil teprve nedávno. Z následující nové informace, kterou Kryon pozvolna odhaloval, vytvořila mapu z posledních třech měsíců, které ukazují lokality těchto energií (viz níže).

 

Nepište mi dopisy, kde se budete ptát, proč to váš oblíbený portál nemá na seznamu. Není to o portálech na planetě. Je to o dvanácti hlavních časových kapslích reprezentovaných dvaceti čtyřmi páry lokalit uzlů a nul. Některé z nich přitahovaly lidi po tisících a některé jsou tak vzdálené, že se tam lidé nemohou dostat snadno. Tak nebuďte zklamaní, pokud mezi nimi není místo, kde jste měli své zjevení. Na planetě je mnoho časových kapslí, ale pouze dvanáct jich je hlavních.

 

Kryon má ještě odhalit přesné párování uzlů a nul. Pamatujte: Dvanáct hlavních časových kapslí jsou polarizované páry. Pouze jeden pár uzlu a nuly byl odhalen během nedávné cesty do Moskvy v Rusku. Tímto párem je časová kapsle obsažená uvnitř uzlu v Maui na Hawaii a nuly v Tibetsi Mountains (pohoří) v Čadu v Africe. Byl to první pár časové kapsle, který byl stimulován Lemuřanským chórem 21. prosince 2012. Kryon předal metaforu této události - vložení klíče do zámku, aby se otevřel přístup ke všem dalším časovým kapslím.

 

Co se předpokládá, že uděláme s touto informací? Mnoho věcí. Ale jedna z nich je přímo před námi, protože páry časových kapslí reagují na „plánovaný (vytvořený) soucitný čin“ Při Lemuřanském chóru na Maui nám Kryon řekl, abychom chór opakovali s použitím dalších kombinací tónů, abychom změnili planetu. Tohle je tedy první okamžitá akce, o které víme… velké skupiny lidí dávající záměr a zpívající specifické tóny, mohou uvolnit některé energie (držené uvnitř časových kapslí), o nichž Plejáďané věděli, že je budeme potřebovat…právě TEĎ.

 

Lee Carroll

 

 

 

 

UZLY A NULY

 

Informace nashromážděné Monikou Muranyi pro její novou knihu:

Vliv Gaii – Pozoruhodný systém spolupráce mezi Gaiou a Lidstvem

(výtah z Kryonových channelingů)

a také (níže)… nepublikovaný Kryonův channeling z roku 2013

 

 

CO JSOU UZLY A NULY?

 

Zde jsou specifické definice, které nám poskytl Kryon:

UZLY: Existují tři druhy uzlů: portál, vortex (vír) a vortal (vír-portál). Portál je uzel, který přesahuje (překrývá) a zesiluje Gaiu. Vortex je, když energie kolidují (střetnou se) a energie se neustále pohybuje. Ve vortexu se mohou někteří na chvíli cítit dobře, ale je těžké tam žít. vortal je napůl portál a napůl vortex. Mezi těmito liniemi není žádná symetrie a vyskytují se pod Zemí stejně jako na Zemi. Takže se to stává komplexnější, než si myslíte. Všechny tyto linie jsou tvořeny Krystalickou Mřížkou a Krystalická Mřížka je vytvářena Lidským vědomím.

--KRYON (parafrázováno)—

 

Část Kryonovy odpovědi na otázku z Moničiny knihy o Gaie

Uzly jsou přesně tím, co bylo uvedeno: místy nesmírné intenzity, kde může Krystalická Mřížka uchovávat časové kapsle šablony stvoření, které tam umístili Plejáďané. Takže uzly mohou být také vzestoupenou zemí a můžete se tam cítit velmi dobře. Nicméně, jak již bylo zmíněno, uzly jsou často na místech, která jsou méně přístupná či žádoucí pro obyčejné lidské obydlí vzhledem ke své intenzivní energii. Lidé jsou k nim v každém případě velmi přitahování a domorodé obyvatelstvo Země si na nich často stavělo své chrámy.

Tyto časové kapsle jsou na planetě potřeba jako příručky či plány, aby odstartovaly tvořivou energii Gaii. Řekli jsme vám, že jak jsou pomalu uvolňovány, upravují Krystalickou Mřížku, aby pomohly Posunu Lidského vědomí a případně vytvořily pozvednutou (vzestoupenou) planetu.

Šablony nejsou jen informace. Jsou to kvantové portály života Plejáďanů. Je těžké to vysvětlit, ale uvažujte na chvíli, že kvantová energie může existovat na dvou místech ve stejnou dobu. Je to vlastnost dokonce i vaší vlastní kvantové fyziky, tak by to pro vás nemělo být divné. Uvažujte na chvíli, že i život může mít tyto atributy (existovat na mnoha místech). Proto vězte, že vaši osívací stvořitelé zde vždy byli -  určitým kvantovým způsobem a jsou v časových kapslích.

Když cítíte tyto energie ve 3D, máte sklon všechny je linearizovat. Proto ti, kdo jsou citliví, uvidí „město“ či ucítí entity, které s vámi mohou dokonce mluvit. Ale realita je taková, že tyto pocity jsou pouze atributy dívání se na hlubokou kvantovou energii, zatímco jste ve 3D.

Mt. Shasta je jednou z těchto časových kapslí. Tato hora je připravena k aktivaci a uvolnění časové kapsle, které tam již započalo. Ale nyní, s přechodem roku 2012, mohou Plejáďané převzít aktivnější roli. Později pochopíte, co to znamená.

--KRYON--

 

NULY: Když se Krystalická Mřížka překryje s mřížkou Gaii způsobem, že se jejich energie vzájemně ruší, dostanete nulu. Nula je proto místem, kde je nepřítomnost Krystalické Mřížky a tak to, co dostanete, je pouze čistá energie Gaii.

 --KRYON-- (parafrázováno)

 

Část Kryonovy odpovědi na otázku z Moničiny knihy o Gaie

V nule, nebo „prázdné zemi“ se může cítit nádherně, ale je to až příliš silné na delší pobyt. Představuje (nula) čistou tvořivou energii. Je daleko těžší žít v ní a místa na Zemi, kde se nachází, jsou z tohoto důvodu často neobydlená (některá jsou také v oceánu). Má také zvláštní rysy magnetického pole, které jsou těžké pro životní sílu a vyrovnané mozkové synapse (které vyžadují rovnováhu magnetického pole, na kterou jste zvyklí). Výsledkem je nerovnováha a zmatek.

--KRYON--

 

Další informace o časových kapslích

Kryon řekl, že jak Soucitný Chór zpívá určité párové tóny časovým kapslím, jsou tyto časové kapsle kvantově stimulovány. Není to otevírání či zavírání jak si to představujete lineárním způsobem. Například v případě Maui v roce 2012 jste stimulovali Lemurskou (kapsli) a její polaritu. OBĚ vyslaly signál.

Kdybyste se vrátili na Maui a udělali to znovu, bylo by to stejně hluboké s novými vlastnostmi časových kapslí, jež byly uvolněny. Takže kapsle jsou naladěny, aby korespondovaly s vědomím dne.

--KRYON 22. května 2013, Moskva, Rusko--

 

Kompletní páry ještě známy nejsou, nicméně, Kryon nám jeden z nich dal. Maui je spárováno s Tibetsi Mountains v Čadu (Afrika) zde a je to jedna z dvanácti časových kapslí, která byla stimulována během Lemuřanského Chóru 21. prosince 2012. Výzkum ukázal, že tato oblast má určité geologické podobnosti s Maui, které je také sopečné. Také se zdá, že je přesně na protilehlé straně Země než Maui.

Další událostí bude Soucitný Chór, který bude působit na poloostrově Yucatan v Mexiku. Toto párování ještě není známé, ani není znám přesný účel a záměr. Ale protože jsou vyvíjeny tóny, bude to Kryonem předáno Dr. Toddovì ve vhodnou dobu. Instrukce jsou jasné… udělejte to!


NOVÉ: Tato informace není dostupná na audio stránce a přepis je zde uveden poprvé!


Z Kryonova channelingu v Moskvě, Rusko – 26. května 2013, který následoval po workshopu zvuků Dr. Todda Ovokaityse: (Je typické, že tyto menší channelingy nejsou na Kryonově webu.)

 

„CHYBĚJÍCÍ KOUSEK“

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z Magnetické služby. Je toho zde hodně k prodiskutování a tolik, kolik zkusíme vysvětlit. Vždy, když sedíme před těmi, kdo přišli na setkání jako je toto, jsme schopni otevřeně uvolnit malou část většího obrazu. Ale dovolte nám dnes hovořit o celém obrazu trochu jinak.

Je zde něco, co se právě stalo ve vývoji tónů. Začínáme hovořit o tom, čím jsou opravdu. První sada byla odhalena a také použita v místě dříve známém jako Lemurie. Důvodem, proč to bylo vykonáno tam, byl vlastně trochu utajen a nyní byl odhalen. Tak zůstaňte se mnou, neboť můj partner [Lee] se pokusí vysvětlit některé věci, které jsou velmi komplexní.

Místo, kde byl chór provedený na Havaji, je vlastně jednou ze dvou polarit a skutečně reprezentuje dvě místa na planetě. Dr. Toddovì Ovokaitysovi jsme odhalili, že na planetě je množství toho, co bychom nazvali Plejádské „časové kapsle“. Představují dvacet čtyři míst, ale pro zjednodušení řekněme, že dvanáct z nich, je nabyto jedním způsobem, a dvanáct jinak. Takže všechny mají polaritu, která vytváří dvanáct kompletních párů časových kapslí. Když se dotknete jednoho, druhé bude ovlivněno. Tyto hluboké časové kapsle čekali na tuto energii na planetě.

Konec roku 2012 byl časem, kdy byl do zámku vložen klíč, který otevřel přístup pro všechny z nich. Takže část sad-tónů, které zde [Maui] byly zpívány, vytvořila cestu k otevření potencionálních přístupů ke všem časovým kapslím na planetě. Tohle je pro vás celkem snadné pochopit, ale teď to začíná být těžší. Přestože jsme se to mnohokrát pokoušeli vysvětlit, stále je mnoho těch, kteří tomu nerozumějí. Tak na chvíli opustím fyziku a uvedu metaforu, které většina z vás bude rozumět.

Rád bych vám řekl o něčem, co je vám dobře známo, abych vám ukázal scénář, který vám bude dávat smysl. Doufám, že opustíte toto místo beze zmatku, ale s prožitkem: „Aha! Chápu to!“

Jedním z vašich současných velkých vynálezů je to, čemu říkáte televize s vysokým rozlišením (High Definition TV). To jsou ty obrovské obrazovky, které ukazují některé z nejkrásnějších obrazů, které kdo kdy v TV viděl. Jaký to vynález! Můžete vidět kousky a části velkoleposti Země na obrazovce přímo před sebou. Často vám až bere dech, jak je to skutečné. Mnozí z vás, co neví nic ani o základní vědě, znají to tajemství, jak televize funguje. Je to jednoduché. Vaše věda dávno objevila, že všechny tyto překrásné barvy, které vidíte, vám mohou být ukázány v něčem, co se nazývá „aditivní barevný systém“. Je založen na něčem, čemu se říká tri-chromatické lidské vidění. Docela jednoduše to znamená, že nejkrásnější obrázky na Zemi mohou být všechny ukázány s použitím kombinací pouze tří barev! Jsou to červená, zelená a modrá. To je vše, co potřebujete. Když je správně zkombinujete, vytvoří tyto barvy téměř každou možnou barvu, kterou Lidé mohou vidět. Tři barvy.

Když sledujete jakoukoliv televizi, neuvědomujete si tyto tři barvy. Místo toho vnímáte miliony barev bijících do vašich očí, složených jen ze tří barev. To je tajemství barevné televize. Zjednodušuje to přenos posílání vám milionů barev.

Takže když dojde k přenosu, systém posílá do TV „informaci,“ jak kombinovat tři barvy, které TV zařízení vytváří. To vám pak dá něco, co rozeznáte – plně barevné spektrum a „velký obraz“.

Nyní nám dovolte aplikovat tuto znalost na to, co se děje v oblasti, která pro vás není tak známá. Použiji tuto metaforu TV několika způsoby: Pojďme nejprve hovořit o fyzice. Vy jste ve 3D. Tak pojďme předstírat, že jste „kvantový“ TV přijímač, coby Člověk na Zemi. Řekněme, že vaše 3D realita koresponduje jen se všemi pixely v červené barvě (miliony bodů informací na vaší TV obrazovce). Řekněme, že když přijdu, abych s vámi hovořil, mluvím pouze k červeným pixelům mnohem většího systému. Ve 3D obdržíte pouze „částečný příjem“ toho, co se skutečně děje.

Dále řekněme, že červené pixely nemají ani tušení o modrých či zelených. V této metafoře můžete věřit, že existují, ale nikdy jste neviděli větší obraz – vše, čemu rozumíte, je červená. Vaše realita je taková. Dokud zůstáváte ve 3D přežívání, žádná kvantová či multidimenzionální energie pro vás není viditelná. Ve skutečnosti jsou vám všechny pixelové barvy dostupné, ale ve 3D vidíte jen červenou.

Řekněme, že teď jdu na shromáždění fyziků. Budou zde nejchytřejší mozky planety a já začnu mluvit o červených a modrých pixelech. Upoutám jejich pozornost! Mají mnohem lepší představu, že modré existují… ale nikdy je neviděli společně, dokonce nemají ani HD obraz a zelená se jim ještě ani nezobrazila. Žádný obraz nemůže být přenesen, dokud neexistuje skutečný způsob, jak zkombinovat všechny tři barvy. Takže není žádný krásný obraz, na který by bylo možné se dívat, a vše, co Lidé znají, jsou kousky „bez odkazu na větší obraz“.

Na planetě není nikdo, kdo by měl opravdu všechny tři barvy fyziky (používám metaforu). Ó, jste blízko! Ale znamená to, že zde na planetě není skutečně nikdo, kdo může vidět velký obraz, který je vám neustále vysílán. Máte pouze dvě barvy ze tří, které jsou nezbytné, abyste viděli, co se skutečně děje. Bez informace, jak barvy kombinovat a bez poslední barvy, je to jen „chaos pixelů“… kousky, které často nedávají smysl.

Použijme stejný princip na tóny, které jsou zpívány a které učíme na tomto workshopu. Je dvanáct časových kapslí, které byly umístěny na planetu. Věnujete-li pozornost „fyzice Kryona,“ pak víte, že všechno ve fyzice přichází v páru. Dokonce i 3D zákony fyziky, které nyní máte, přichází v párech. Takže myšlenka, že i kvantové zákony jsou polarizované, by pro vás neměla být těžká. Měli byste tedy vědět, že dvanáct časových kapslí planety, také přichází v párech – třídimenzionální páry zastoupené místy na planetě.

Tóny: Jeden tón, zpívaný proti dalšímu (s dalším) také představuje polaritu. Nyní víte, proč jsou dva. Protože „hovoří“ k polaritě časových kapslí, kterým zpíváte, abyste je aktivovali. Je to mnohem komplexnější, a tak se do toho teď nebudeme pouštět. Ale vězte, že tóny jsou také polarizované, a když jsou zpívány společně, vytvářejí třetí energii. Pro zatím si pamatujte toto.

Časové kapsle reprezentují místa na planetě, kde se něco energeticky děje, ale vy se ještě díváte pouze na dvě (energie)… uzly a nuly. Nazvěme tyto páry červené a modré časové kapsle planety. Řekněme (pro tuto TV metaforu), že máte červený tón a modrý tón. Zpíváte je společně. Kde je třetí barva? V časových kapslích jsou pouze dvě části – pozitivní a negativní (uzel a nula). Ve fyzice není žádná trojice, kterou byste viděli a jak bylo popsáno, všechno je v párech. Tak o co jde?

Nuže, drazí, takhle skutečná „univerzální fyzika“ nefunguje. Tohle jsem vám dnes chtěl říci. Třetí barvou v této metafoře je „kvantové soucitné vědomí“. Je to třetí energie, která je katalyzátorem ostatních dvou, aby vytvořily zelený pixel a daly vám ucelený obraz! Mohli byste dokonce říci, že to je „informace“ potřebná, aby bylo možné vše spojit. Ale dokud jsou barvy jen dvě, větší obraz nebude nikdy spatřen. A navíc, ironie je toto: I když je to vytvořeno, pokud zde jednoduše sedíte jako červený a modrý pixel, nikdy celý obraz neuvidíte. Ostatní ano!

GAIA může; Plejáďané mohou; a jakákoliv civilizace v galaxii, která má kvantové vidění, také může! Oni vidí vaše vysílání. Je to ironie, že? Že můžete generovat obraz, ale nemůžete ho vidět? Ještě ne, ale brzy. Mezitím můžete ještě posílat obrazy těm, kteří je mohou vidět.

Takže teď víte trochu víc o tom, co se děje, když zpíváte jeden tón proti druhému. Prostřednictvím soucitného vědomí vytváříte třetí energii - úžasný zelený pixel. Takže máte červený pixel, který reprezentuje tón ve 3D a modrý pixel, který reprezentuje další tón. Ale když je lidé zpívají dohromady, božské vědomí záměru události vygeneruje chybějící zelený pixel a instrukce pro obraz.

Tento zpěv hovoří k páru časových kapslí, které jsou energetizovány. Ale poslouchejte: Když jsou dvě polarizované časové kapsle energetizované, také vytváří třetí energii – chybějící metaforický zelený pixel - a přenášejí obraz s miliony a miliony energií a barev. Někdy je obraz vysílán pro Zemi – upozorňuje ji, že děláte něco, co nikdy dříve nemohlo být přenášeno… dokud jste neotočili klíčem v zámku 21. prosince. Někdy tóny vytváří jiný obraz, který je posílán do galaxie, aby ti, co vidí celý obraz, věděli, co děláte. Takže co je ten „chybějící kousek?“

Poslouchejte, drazí: Fyzika není kompletní bez božského vědomí DNA, které má „oseté jádro“. Fyzika sama je jen v párech. Ale fyzika kombinovaná s posvátností soucitu doplňuje trojici… a tři z nich stoupají do komunikace s celou galaxií.

Zde chci uctít Lidské Bytosti: Sedíte v místnosti jako je tato [workshop v Moskvě] a studujete červenou a modrou, tón za tónem. Zatím pouze věříte ve větší scénář. Dovolte mi říci příklad, jaké to je: Řekněme, že máte jeden z nejsložitějších automobilových motorů na Zemi. Řekněme, že je z kvantového závodního auta, které má desetitisíce součástek, a vy jste zde, abyste studovali jednu matku či jeden šroub v té části. Řekněme, že plány motoru neznáte, ale stejně tu část skládáte dohromady. Jak byste vůbec mohli vidět celou věc?

Místo toho věříte, že motor funguje. Učíte se, jak vyrobit jednu část, spojit ji s druhou a vložit je, kam patří. Dokonce jste to závodní auto ani neviděli! Pak… když je závodní auto hotové, ani nevíte, kam vás doveze!

Proto vám dnes vzdáváme hold, protože na určité úrovni cítíte, co děláte. Na určité úrovni všichni řídíte závodní auto. Studujete tóny, abyste vytvořili třetí energii, a samotný tento zájem o tóny začíná otevírat také časové kapsle uvnitř vašeho vlastního těla, se stejným větším obrazem! Ani nevíte, kam vás to vezme.

To je definice víry, důvěry a – Starých Duší. Požehnané jsou Lidské Bytosti, které si vzpomínají na větší obraz, který ještě nemohou vidět. Ale vědí, že přichází z Velkého Centrálního Slunce, a jejich úsilí pokračuje ve výrobě součástí motoru, který je jednou doveze k vzestoupené planetě. Během procesu budou mít delší život, zdraví a lásku, aniž by to kdy viděly. Nikdy nespatří HD obraz.

Ale nyní mi dovolte něco vám říci. Přijde den, kdy ho uvidíte, drazí. Je to „Město na Kopci,“ a vezme vám dech.

A tak to je.

--KRYON--

 

 

 

UZLY

1

Glastonbury, Anglie

2

Ostrov Slunce, jezero Titicaca, Bolívie

3

Machu Picchu, Peru

4

Maui, druhý největší z 8 hlavních Havajských ostrovů, USA

5

Mont Blanc, Alpy, nejvyšší hora Evropy, Francie

6

Mount Cook, (také Aoraki), nejvyšší hora Nového Zélandu

7

Ida (2 posvátné hory – 1. na Krétě a 2. Trója, dnes Anatolia, Turecko společně zvané „Hora Bohyně) a Hot Springs, vřídla horkých pramenů a 10 největší město v Arkansasu, USA

8

Mount. Shasta, 7. nejvyšší hora Kalifornie, USA, významné duchovní místo

9

pohoří Rila, Bulharsko

10

Stolová hora, jižní Afrika

11

Uluru, (také Ayers Rock), největší monolit na planetě, Austrálie

12

poloostrov Yucatan, Mexiko

 

 

 

 

NULY

1

Aneto, Pyreneje, Španělsko

2

Gunnbjørn Fjeld, (také Hvitserk), nejvyšší hora Grónska

3

Meili Sněžná Hora, Čína

4

Aconcagua, Argentina, nejvyšší hora amerického kontunentu

5

Ararat, nejvyšší hora v Turecku

6

Fitz Roy, hora, Patagonie, Argentina (nejvyšší hora patagonských And)

7

Kailáš, (také Kailas či Gang Rinpočhe) nejposvátnější hora Tibetu

8

Kilimandžáro, horský masiv, Tanzanie

9

Mount Logan, Yukon, severní část, nejvyšší hora Kanady a 2. severní Ameriky

10

Tibesti pohoří, Čad (Afrika)

11

Ural, pohoří, Rusko

12

Štít Vítězství, pohoří Ťan Shan, nejvyšší hora (7.439) Kyrgystánu (Střední Asie)

 

 

Poznámka ke kopírování:
 

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Kollara (www.transformace.info a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

ÚRYVEK SOLAŘINA SURF REPORTU NA ČERVENEC 2013

~ Rychle vpřed! ~

 

 

Starý svět už není, co býval. Ze skříní naší kolektivní duše vypadává stále více kostlivců. V některých lidech to spouští alarm, paniku, nejistotu a strach, jiným to dává velké probuzení. Svět duality padá všude kolem nás. Věci, které dříve byly stabilní a bezpečné, jsou nyní nejisté, prekérní a prázdné. Je to jako procházet úsek země se schovanými minami. Jdeme stezkou mezi životem a smrtí, mezi iluzí a tím, co je skutečné. Navigovat tímto polem vyžaduje velké soustředění, jasnost, pravdivost a odvahu.

 

Žili jsme pěkně dlouho uvězněni v omezující struktuře. Byli jsme jako letadla, která roky krouží nad letištěm a čekají na pokyn Věže, že mohou konečně přistát. Nyní jsme zázrakem natankovali naráz nové super zázračné palivo a vyrazili na úplně novou trajektorii do zcela nového světa. Přestože naše nová určení a destinace nám ještě nejsou známé, víme, že potřebujeme být naplno svými svlečenými Pravými Já beze strachu, pochyb, schovávání, ega, předstírání, postranních úmyslů nebo masek.

 

Mocně cítíme, že překračujeme hranici mezi dvěma velmi odlišnými světy. Není to konstantní  proces, protože krajina kolem se neustále mění, vlní a vzdouvá a způsobuje, že věci se transformují v kotrmelcích a přemetech.  Vše se hýbe hyper rychlostí. Dveře za starým světem se rychle zavírají a dveře do nového se s výbuchem otvírají přímo před námi.

 

Když se tento kotrmelec v Nové Krajině objeví, děje se masivní posun. V současnosti dokončujeme hlavní životní fázi. „Rychle vpřed“ je v akci a nové MUA začalo! Probíhá zásadní předání žezel. Dramaticky se mění hlavní důraz našich životů. Přesunujeme se z dlouhé fáze hledání do nové fáze tvoření a manifestování. Roky hledání jsou nyní u konce. Tato kompletní změna převodů (zařazení nové rychlosti) způsobuje významnou změnu dráhy. Pokud jsme dosud pátrali po svém Pravém Domově, průzkum skončil a my se připravujeme vybudovat ho nebo se do něj přesunout. Pokud jsme pátrali po svém Pravém Účelu, objevuje se před námi s ohromující spravedlností. Výměna žezel probíhá také ve smyslu toho, co necháváme za sebou: lidé, místa a zaměstnání. Tento posun dráhy je velkou záležitostí. Poté, co jsme přepnuli na novou dráhu, jsme dále řízeni nejvíce intenzivním, mocným a kreativním puzením, jaké jsme kdy cítili. Toto je místo, kde ta nejdivočejší z divokých jízd začíná!

 

Kola času jsou mimo kontrolu. Točí se tak rychle, že čas sám kolabuje. Měsíc díky tomu uplyne za dobu, která dřív byla týdnem, týden je jako jeden den. Čas se  může natahovat nebo smršťovat tak, jak je potřeba. Protože je čas iluzorní konstrukt vytvořený v plánu duality, je nyní méně pevný a mnohem flexibilnější, než byl kdykoli dříve.

 

Vnímám velmi silně, že v Novém Paradigmatu je jiné měření času. Mistrovství zvládání času je důležitým elementem osídlení Nové Země. Vyžaduje to spíše vědomě vstoupit do proudu času, než jím být nevědomě ovlivňován. Co nyní potřebujeme, je využít nové energie Zrychleného Času a srovnat se s ní. Pokud sladíme sami sebe a myriády projektů a úkolů, kterých chceme dosáhnout, se Zrychlením Času, vše může být uděláno v super rychlosti a snadno. Takto se dostáváme do „Rychlého vpřed“.

 

Do července vstupujeme daleko nataženi za svoji zónu pohodlí. Cítíme se přetížení, vzrušení, super kreativní, hluboce vděční, že energie ubíhá vpřed a někdy vyčerpaní. Mnohé cítíme  těžce a nejistě. Rovněž cítíme s hlubokou ostrostí a něhou vše, co se děje. I když energie jsou celosvětově extrémně namixované, naše Nové Životy a Nová Krajina jsou obrovsky vzrušující.

 

Červenec vyžaduje mnoho soustředění, organizace, plánování a úsilí. Plánujeme, přehodnocujeme své plány, znovu a jinak se zaměřujeme na své priority, abychom mohli udělat mocný skok ve svých životech. Jako se generál, který organizuje své armády, ujišťuje, že má dost jídla, zásob, přikrývek, zbraní a sedel pro koně, také my nyní potřebujeme být vysoce organizovaní.

 

Čas od času je ve vzduchu praskající intenzita a silné napětí, které je způsobováno mnoha důvody. Existuje napětí, které je cítit těsně před závažnou událostí s dalekým dopadem. Podobné napětí cítíme před tím, než uděláme závažné životní rozhodnutí. Nebo jde o napětí, které je přítomné tam, kde se děje velké množství událostí. Můžeme toto napětí cítit ve fyzických tělech a může způsobovat fyzické potíže, zejména se zažíváním. Vědění, že VŠE JE V POŘÁDKU velmi pomáhá v zacházení s těmito napětími.

 

V tomto čase důležitá rozhodnutí musí být udělána. Každé rozhodnutí, které uděláme, s sebou přinese celou rodinu k němu vztažených, menších rozhodnutí. Tváří v tvář nekonečnému proudu rozhodnutí se můžeme cítit ve stresu, dokonce i když víme, že naše původní rozhodnutí bylo správné.

 

Je vzrušující otevřít knihu našeho Nového Příběhu a uchopit pero. Kreativní tlak nás žene vpřed a přináší vzrušující nová dobrodružství. Je to silný, absolutně brilantní proud podivuhodných událostí, jedna za druhou, který dohromady vyzařuje pocit naprosté správnosti. Spící Obr našeho Jednoho Bytí vstává do života po celé planetě. Lvi Aslanové jsou na cestě (bájný a báječný lev z Letopisů Narnie od Clive S. Lewise  – pozn. překl.). Velké Kolo Osudu se otáčí, rychleji než kdykoli předtím. Prudce stoupáme do žití Pravých Životů jako Praví Jediní na masivní vlně „Rychle vpřed“.

 

Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního 12ti stránkového Surf Reportu na červenec 2013. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po zapsání v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.

 

Jsme mnohem svobodnější, než si dovolujeme být!

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel Z. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

  

—————

Zpět