Milí přátelé, - 25.11.2013

25.11.2013 21:44

Milí přátelé,

v minulých dnech jsme Vás informovali, že nás navždy opustila naše kamarádka Zdenička Petráčková. Rádi bych Vás informovali, že poslední rozloučení se koná ve středu, 27.11. 2013, od 10:00 v Malé obřadní síní v Praze - Strašnicích.Na tomto místě obvykle přínášíme poselství Mistra Hilariona. Tentokrát bude překlad k dispozici až zítra. Pošlu pak okamžitě.

Velice zajímavé a inspirativní poselství připravila Natalie Glasson, které přijala od bytosti zvané Electra Osara a která se představila jako, řekněme, mluvčí z Plejád. V poselství nazvaném "Svoboda mysli, osvobození od strachu" hovoří o významu mysli a mentálního těla pro život každé bytosti. A také hovoří o vlivu strachu, což je také skutečnost mající souvislost s kvalitou mysli, na kvalitu žití vč. kvality těla. Poselství obsahuje dvě malé meditace. Jednu na očištění mysli a zvýšení vibrací energií a zvýšení uvědomění si sebe sama a druhá na očištění od strachů pomocí elektrického modrého světla Plejád.

Dnes Vám posílám, opět po měsíci, pravidelné tzv. Kryonovy "Marshmallow Messages", za měsíc listopad. Jak víte jde o malé myšlenkové "chuťovky či jednohubky" z Kryonových channelingů nebi knih.

V mailu z minulého pondělka jsem Vám psal, že posílám zajímavý článek od Jennifer Hoffman tématicky zaměřen k výchově dětí "U svých dětí se vyhýbáme opakování svého dětství". Pak jsem dostal pár mailů, kde jsem se dozvěděl, že článek chybí. Až posléze jsem si všiml, že jsem Vám poslal znovu článek, který tomuto novému předcházel. Takové zmýlení se mi ještě tedy nepřihodilo. Inu, každý máme občas v něčem svoji malou premiéru.... Takže článek Vám posílám nyní, dodatečně.

A připojuji také další článek Jennifer Hoffman, který mezitím byl publikován s názvem "S čím jste v souzvuku". Stručně řečeno, pojednává o tom, že abychom mohli např. se stýkat s nějakým člověkem, přijmout nějakou myšlenku, či až uchopit nějaké vnitřní uvědomění, musíme být s danou skutečností, člověkem frekvenčně sladění, neboli být v souzvuku, také se říká souznít. Jsme energetické bytosti a otázku vibračních úrovní nelze opomíjet.

I v tomto týdnu zasílám Merlinovu mystickou předpověď a to na týden od 25.11. fo 2.12.

Petra Nel jejíž astrologické pohledy na další týden rádi čteme, připravila tentokrát nejen novou astrologickou úvahu nad možnými projevy energií prezentovaných planetárními postaveními planet naší Sluneční soustavy pro tento týden od 25.11. do 2.12., ale také celkem velký článek k možnému vývoji v ČR v příštím roce a s přesahem do let dalších. A je zajímavé, že energetické potenciály, které popisuje, dost výrazně ukazují to, co všichni asi již cítíme, tu narůstající nespokojenost se způsoby vládnutí v naší zemi, to cítění lidí absence morálních a duchovních hodnot ve společnosti a zvl. pak u těch, kteří se postavili do role "elity",ale i to výrazně oslabené až zmizelé sebevědomí národa.
Takže tentokrát Petra Nel - Energetické potenciály na týden od  25.11. do 2.12 a také, druhý materiál "Progrese České republiky".

Na tomto místě zařazuji článek, který se dnes objevil ve veřejném prostoru k tématu očkování. Je potěšující, že je další jeden lékař, který odmítá očkovat své děti dle nařízeného očkovacího plánu. Jak tomu dospěl, jaké má názory, jak k tomu přistupuje a s čím se setkal, pokud jde o "úřady", si přečtete v článku "Svého syna nenechám očkovat, říká lékař".
 
Nedávno se v Praze konalo Velké setkání terapeutů. Igor Chaun byl na místě, vše zaznamenal a my se nyní můžeme podívat jak to probíhalo, jaké zajímavé informace k alternativním postupům léčení našich těl tam zazněly.  Je toho více, tak si věci rozvrhněte, kdy si chcete co poslechnout či o co se zajímáte.

ONKOLOGIE, OČKOVÁNÍ A LÉČBA ROZTROUŠENÝCH SKLERÓZ, Ing. Hana Bláhová a Mgr. Karel Vostruha, 124 minut, velmi zajímavé

Odkovit, odkyselit, odčervit a ZVEDNOUT IMUNITU! - Mgr. Kateřina Konrádová, 76 minut

Všichni víte, co je to RAKOVINA - Dipl. Ing. Dr. Dr. h. c. Wassil Nowicky, 28. 10. 3012, 98 minut

FREKVENČNÍ TERAPIE a měření přístrojem F scan - ing Václav Vašek, 28. 10. 2013, 54 minut

Chronické BORELIÓZY - Dr. Clara Esztó, 63 minut


Věřím, že vás dnešní materiály zaujmou

Přeji radostné prožitky v dalším týdnu končícího roku 2013
Láďa


 

Svoboda mysli, osvobození od strachu

od Electry Osary
Přijala Natalie Glasson 06/11/2013

 

      Pozdravy vám na Zemi, přicházím jako Electra Osara, komunikátor jménem Plejáďanů. Přináším vibraci čisté lásky jako navýšený stav vědomí, o který se s vámi mám podělit; je to dar Plejád. Možná budete chtít otevřít svou mysl a čakru třetího oka vlně a vibraci čisté lásky, jako navýšenému stavu vědomí. Tato vibrace se podobá osvěžujícímu vánku a přinese jasnost a jemnost energetické struktuře vaší mysli. Mysl a mentální tělo, pokud je jejich soustředění uzamčeno ve třetí dimenzi, mohou obsahovat strnulé a tvrdé energetické vzorce, které ztěžují možnost dostat se mimo již získané vědomí. Když se strnulost energetických vzorců rozpustí, mysl a mentální tělo mohou dýchat, svobodně se rozšiřovat, aby nabyly a zpracovaly nové vědomí a pochopení. Protože zasíváme do vaší mysli čistou lásku našeho vědomí, naším darem a úkolem je zjemnit vliv fyzické dimenze na vaši mysl a proto je pro vás jednodušší promítat do vaší reality svobodně proudící zkušenost, spíše než zkušenost omezenou či ohraničenou.

      Mysl a mentální tělo jsou mocné nástroje; my, Plejáďané, se soustředíme na rozvíjení tohoto nástroje jak jen můžeme pod božským vedením, které nám nabídl Stvořitel. Vaše mysl, jak víte, je mnohem schopnější, než kolik momentálně dokážete vnímat. Během spánku či meditace můžete navštívit Plejády, abyste prohloubili své pochopení mysli, jakožto božského nástroje, probudili nové aspekty své mysli a tím rozšířili své schopnosti a zpracovali či pochopili svou současnou realitu. Moudrost, o kterou se s vámi podělíme a podpora, kterou vám nabízíme, je zcela sladěna s nejčistší Stvořitelovou vibrací, protože naše učení má své základy v čisté lásce. Možná použijete tuto invokaci:

      "Volám své průvodce a tým andělů, aby mě podpořili a stále mě ochraňovali a dohlíželi na vše, za čím jdu. Volám Electru Osaru a Plejádské bytosti čisté lásky, aby mě obklopily a podělily se se mnou o své krásné světlo a vysokovibrační vědomí. Prosím, vyzařujte světlo čisté lásky do mé mysli a čakry třetího oka, aby se projevila a byla podpořena navýšená úroveň uvědomění si sebe sama, mé duše, mých milovaných, reality a Stvořitele. Nechť vaše světlo rozpustí veškerá omezení a ztrnulé energetické struktury v mé mysli a mentálním těle, které symbolizují třídimenzionální a fyzické vědomí. Nechť vaše světlo podporované světlem mé duše zjemní a rozpustí všechny nepotřebné energie v mé mysli a mentálním těle a vytvoří tak hlubší cit pro svobodu a rozšíření v rámci energetické sítě a také pro energetické vzorce vytvořené myšlením.

      Je-li to vedení mé duše, dovolte mi nyní obdržet dle božského načasování moudrost a podporu z Plejád, abych rozvinul/a a plněji pochopil svou mysl jako nástroj prožívání a chápání mého božství. Děkuji a nechť se tak stane."

      Pak si jen dovolte zhluboka dýchat a soustředit se na světlo, které s vámi sdílíme a hojně jím naplňujeme vaši mysl a mentální tělo. Když jsou omezení v mysli odstraněna, nejen že dokážete lépe nechat odejít staré způsoby vnímání a přesvědčení, ale dokážete lépe přijímat božskou intuici své duše a vhledy, které s vámi sdílíme my a vaši průvodci. V mnoha ohledech umožňujete své mysli, způsobem jakým vnímáte a zpracováváte svou realitu a vědomí sebe sama jakožto božské bytosti, aby se změnila a stala se vyladěnější na současné navýšené vědomí a vibrace Země a na vliv své duše ve vaší fyzické realitě. Mnoho z vašich energetických systémů a těl prochází velkými přesuny tak, aby zpracovávaly energii, vědění a realitu, kterou nyní prožíváte. Každý z vašich systémů se připravuje na vtělení, udržení a umožnění intenzivnějšího proudění světla ve vašem bytí. Pokaždé, když se vaše energetické systémy a těla připravují na nový příliv světla, přitahuje to k vám proud světla rychlejší vibrace a navýšeného vědomí, na které v odpověď vzniká nový proces příprav. Je to nepřetržitý proces, kdy se vaše energetické systémy a těla neustále překalibrovávají, aby byla skutečně vyladěna a ukotvena v nové éře lásky, která se již na Zemi manifestuje.

      My, Plejáďané, jsme zaujati sledováním transformačního procesu, kterým procházíte. Zejména nás zajímá vidět, jak přívaly světla ovlivňují a probouzejí vaši mysl. Nemějte obavy, jestliže vaše mysl třeba nereaguje, jak jste zvyklí, vězte, že přirozeně transformujete i smysl své mysli, aby jste vnesli nový způsob využití mysli do své současné reality, která je celistvěji sladěna se Stvořitelem. My tyto posuny nyní podporujeme. Pro některé z vás bude nezbytné, abyste porozuměli přesunům, které probíhají ve vašem bytí, zejména v mysli a v mentálním těle, protože budete schopni přefiltrovat toto vnímání do obecného vědomí lidstva a zároveň budete s ostatními sdílet vystupňování a urychlení tohoto procesu. Jiní prostě projdou tímto procesem, aniž by toto potřebovali chápat. Těm, kteří cítí, že jejich duše si přeje, aby získali hlubší pochopení posunů mysli, aby jim lépe sloužila, nabízíme svou pomoc, vědomí a podporu, abyste se mohli napojit na božské vedení.

      Další koncept soustředěný v mysli, který působí omezujícím způsobem, je zkušenost, energie, vytváření a vibrace strachu. Na mnohých planetách a hvězdách Stvořitelova vesmíru se strach nemanifestoval. Manifestuje se na Zemi, domníváme se, že kvůli křehké povaze vašeho fyzického těla. Vaše fyzické tělo bylo stvořeno křehkým kvůli kombinaci vibrací naplněných nevírou v sílu a nekonečnost Stvořitele ve všem bytí. Dalo by se říci, že když jste ztratili uvědomění si svého božství, tak vůz hostící vaši duši začal selhávat kvůli projekcím mysli. Bez vědomého uvědomění si Stvořitele či toho božského ve vašem bytí, zapomínáte na neomezenost, rozšíření, věčnost, nepřetržitou životní sílu a moc Stvořitele. Zapomínáte dokonce na svou přirozenou schopnost léčit a obnovovat v jakékoli dimenzi, ve které žijete. Proto se fyzické tělo stalo křehkým a jaksi bezmocným v souvislosti ke skutečnému potenciálu fyzického těla.

       Jak si lidé všimli, podléhá pak fyzické tělo bolesti, utrpení, deformaci, nemoci a mnohým dalším vlivům, vnější svět se stal obávaným místem, protože jakýkoli čin může fyzické tělo poškodit. Víra ve strach se zaměřuje na nedostatek lásky, podpory, síly, ochrany, zdraví, léčení a klidu; vše z toho lze nalézt v hojné míře v duši. Vědomí a perspektiva strachu se postupně nahromadilo v obecném vědomí lidstva a znamená to, že dokonce i novorozené děti přijímají stejný pohled na realitu a své fyzické tělo. Kdyby se strach ve vašem bytí a vědomí zmenšil, byli byste schopni posílit své fyzické tělo až do stavu, který byl zamýšlen. Nebude-li vědomí a myšlenkový proces strachu ve vašem pohledu více existovat, pak si už nebudete strach přitahovat jako projekci do své reality. Proto už nebudete reagovat strachem a nebudete si manifestovat zážitky strachu a tím se strach zmenší a vaše tělo bude moci vykvést do větších možností, protože strach již nebude omezovat proud duše a rozšíření směřující do vašeho fyzického těla. Znáte příběhy o super lidských bytostech; jsou to příběhy zrozené z vědomí ve vašem bytí, které ví, čeho je vaše fyzické tělo schopné.

      Vědomí strachu a ponížení či bolesti fyzického těla jsou mocné vibrace, ale mohou být, když se na ně zaměříte, zmenšeny. To neznamená, že dokážete způsobit svému tělu ublížení a necítit bolest, ale znamená to, že už si nebudete vytvářet zkušenosti, které ukazují bolest či křehkou povahu fyzického těla, takže utrpení zmizí. Vaše fyzické tělo rozvine nové schopnosti, jak se bude přesouvat do vyšší vibrace světla. Může to nějakou dobu trvat, než rozpustíte vědomí strachu a začnete vnímat tělo novým způsobem, ale my tento proces ve vašem bytí chceme podporovat.

      V meditaci si představte elektrické modré světlo Plejád, jak vás obklopuje, když zhluboka dýcháte do všech aspektů svého bytí. Toto světlo čistí a očišťuje. Řekněte nahlas:

      "V době božsky načasované pro mou duši a mé bytí si přeji oddělit sebe a své vědomí od obecného vědomí lidstva, které se týká strachu a křehké přirozenosti fyzického těla. Nechť celé mé bytí, pohled a vědomí je osvobozeno od vlivu strachu a od způsobu, jakým pohlížím na své fyzické tělo. Elektrickým modrým světlem Plejád čistím ze svého bytí strach a jeho vliv a nahrazuji strach božskou intuicí svého bytí, která mě vždy správně povede. Nahrazuji svou víru v křehké tělo vírou v moc, zdraví a sílu svého fyzického těla. Pokorně miluji sebe sama, své tělo, všechny lidi, bytosti a aspekty Stvořitele, takže budu nyní jednat tím nejkrásnějším milujícím způsobem. Děkuji."

      Pokračujte s dýcháním světla.

      Mnoho lidí věří, že strach je zapotřebí k zastavení ubližování sobě sama a druhým, ale je to láska ve vašem bytí, která vás zastaví před působením bolesti druhým a sobě, nikoli strach.

      Toto vám nechávám k rozjímání.

      S požehnáním světla hvězd

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – listopad 2013

 

 

 

 

05.11.2013

 

ŽÁDNÝ SOUD

 

Skládanka vašeho života je o tom, do jaké míry dokážete přijmout tuto pravdu, že jste součástí Stvořitele. Jak dalece ve svém životě dokážete otevřít kvantové dveře, abyste tuto pravdu uviděli? Tento atribut určuje, jak moc osvícenými se v průběhu tohoto života stanete.

Poslouchejte: Není to o tom, kolik znalostí a zkušeností je ve vaší Akáše, ale o tom, nakolik si dovolíte tomu uvěřit.

Na této planetě je mnoho starých duší, které prošly úžasným množstvím duchovního učení, přesto se v tomto bodě svého života nechtějí dotknout té „duchovní nádoby“ ve svém nitru. To je svobodná volba lidské bytosti, o které hovoříme.

 

 

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- Kryonův živý channeling „Tři větry“ – únor 2013 -

 

 

 

11.11.2013

 

POTĚŠIT BOHA

 

Chci, abyste něco pochopili: Bůh nemá lidské emoce. Bůh nesedí a nedoufá v něco, ani si nepřeje, abyste udělali toto nebo tamto. Bůh je tvořivý zdroj vesmíru a vy jste součástí tohoto Boha. Proto „potěšit Boha“ znamená milovat sebe natolik, abyste byli součást Boží celistvosti.

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- Z Kryonova živého channelingu „Rekalibrace sebe“ - duben 2013

 

 

 

18.11.2013

 

ZVONÍ TO PRAVDOU?

 

Lidé vytvářejí „krabice duchovní izolace“, aby ochránili svou kulturu. Je to běžné a byla to podstata staré energie. Nijak nesoudíme to, co muži (a ženy) udělali ze základní duchovní informace, kterou je láska Boha. Bylo to způsobeno mnoha lety, po které muži a ženy ochraňovali svou kulturu a mělo to velmi málo co do činění s Bohem. Má to hodně co dělat s lidmi. Je na čase, abyste použili svou „schopnost rozlišení integrity“. Pokud to „nezvoní pravdou“, pak to pravda není. Pokud to nezní jako styl vaší (duchovní) rodiny, pak to tak není. Pokud máte pocit, že to je spíš lidský atribut, pak to tak je.

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonovy Knihy Sedm „Dopisy z domova“ –

 

 

 

 

25.11.2013

 

BÝT, NE DĚLAT

 

Rekalibrace Pracovníka Světla je definována jako jeho objevení svého vlastního světla, světla Stvořitele. Pracovníci Světla zjišťují, že sem patří, že je to jejich čas a že své světlo mohou rozsvítit. Temnota nebude mít žádnou šanci existovat kdekoli kolem nich, dokud budou sami sebe osvětlovat svým soucitem a trpělivostí.

 

Dovolte, aby božství zářilo skrze každého z vás, jak kráčíte po této planetě a chápete tyto věci. Chcete vědět, proč jste sem přišli? Kvůli tomuhle. Není to o dělání, ale spíše o bytí. O bytí světlem tam, kde bývala temnota. Toto je poselství dnešního dne.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova živého channelingu „Rekalibrace sebe – 1. část“, duben 2012 –

 

 

 

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

U svých dětí se vyhýbáme opakování svého dětství

Jennifer Hoffman

 

Když jsem dospívala,  vytvořila jsem si mentální seznam věcí, kterým  nikdy své děti nevystavím, což zahrnovalo všechno, co dle mého názoru mí rodiče dělali špatně. Dala jsem si záležet, abych svým dětem řekla, o co lepší to mají než já a jak moc se snažím být ,,lepším” rodičem. Jsem si jista, že existují věci, které jsem udělala a o nichž mé děti říkají, že je nikdy neprovedou svým vlastním dětem, takže cyklus pokračuje. Později jsem si uvědomila, že jsem strávila spoustu času řečněním o věcech, které by vlastně nikdy nepoznaly (takže jim chybí referenční bod), tudíž jsem řadu z tohoto dělala pro sebe, nikoliv pro ně.

Věřím, že každá generace si myslí, že může zlepšit rodičovský přístup, jehož se dostalo jí samotné, a ačkoliv motivace některých rodičů je opravdu sporná,  vlastně odvádějí správnou práci pro své děti, podle  dohod duší.  Jakmile si  všimneme, čemu se u svých dětí chceme vyhnout, nastavujeme nový model pro nové generace. Obzvláště důležité je to pro indigové a křišťálové  děti, což je přesně ten důvod, proč se tolik snažíme být bdělými, angažovanými  rodiči, kteří jsou vždy k dispozici. Ale ve své snaze být lepšími rodiči, než byli ti naši, se pokoušíme komunikovat se svými dětmi způsobem, jemuž nerozumějí, protože my jsme těmi jedinými rodiči, které znají... a náš způsob rodičovství je ten jediný, s nímž jsou obeznámeny.

Zatímco svým dětem vykládáme, jak moc se kvůli nim snažíme být ,,lepšími” rodiči, vlastně jim sdělujeme, že nebudou muset projít tím, čím jsme prošli my. Jenže to byla stejně naše dohoda duší, ne jejich. Když jim připomínáme, oč jsme pozornější a oč více je podporujeme, mluvíme sami k sobě, protože dohoda s našimi dětmi zahrnovala právě schopnost nabídnout tyto kvalityA jestliže zajišťujeme, abychom nijak neomezovali sny nebo potenciál svých dětí, je to proto, že naši rodiče nám to dělali. Naše děti však nemají tušení, o čem mluvíme, protože my plníme svou dohodu s nimi, a to je vše, co můžeme dělat.

Být dobrým rodičem je pro vás důležité a čím více si myslíte, že vaši rodiče vás ,,nechali ve štychu”, nevyhověli vašim potřebám, dost vám nepomáhali a nepodpořili vás, tím více se budete soustředit na to, aby vaše děti netrpěly stejně. Což stejně nehrozí, protože vy jste se již rozhodli je vychovávat jinak.

Vězte, že jste pro ně dokonalými rodiči, že všechno, co činíte, je v souladu s vaší společnou dohodou duší a vy jste právě tím rodičem kterého potřebují a vybraly si ho, aby je připravil na život, jenž budou žít.  Samozřejmě, bez ohledu na to, co uděláte, vždy budou existovat věci, které se jim nebudou líbit nebo si jich nebudou vážit, avšak to pouze znamená, že oni to zase doladí pro své děti a naplní  v rolích rodičů potřeby další generace.

 

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc.  https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 13.11.2013

 

 

 

 

S čím jste v souzvuku?

Jennifer Hoffman

 

V průběhu  reklamy na nějaký nový film jsem zaslechla hlasatele říkat: ,,S tímto filmem budou rezonovat všichni.“ To mne opravdu upoutalo. Ne proto, že bych ten film považovala za dobrý, nýbrž proto, že použil slovo ,,rezonovat“. Znamená to být v souladu s něčím, mít s něčím stejnou frekvenci, sdílet určitou vibraci, jde o termín definující nové druhy našeho vzájemného  navazování spojení.  Prostřednictvím rezonance či souzvuku se nyní spojujeme s lidmi a situacemi, a ovlivňuje to i skutečnost, s čím jsme schopni se spojit,  protože více než kdy jindy platí, že pokud neexistuje žádný souzvuk, neexistuje ani žádná možnost nebo potenciál navázání spojení.

Dokud byli všichni více či méně na stejné energetické úrovni a frekvenci, nepřemýšleli jsme o rezonanci a vlastně k tomu ani nebyl důvod. Byli lidé a situace, k nimž jsme byli přirozeně přitahováni, a jiným jsme se vyhýbali, měli jsme z různých věcí dobrý nebo špatný pocit, líbilo se nám to nebo ne.

Nyní však o sobě víme, že jsme energetické bytosti, a naše uvědomování si různých frekvencí a vibrací je mnohem silnější.  Darem našeho zesíleného uvědomování si energií je zvýšená citlivost vůči rozdílům mezi frekvencemi, stejně jako neomezená dodávka frekvencí, z nichž si můžeme vybírat. A tento nový úhel pohledu nám ztěžuje, nečiní-li to úplně nemožným, být v souzvuku s něčím, co neodpovídá naší vlastní energetické frekvenci. Rozebírá to všechna spojení až na úroveň frekvence, a právě tam si vybíráme, s kým se můžeme či nemůžeme spojit, podle toho, s čím rezonujeme.

Pro někoho může být smutným zjištěním, že jsme překonali svou 3D blaženou nevědomost ohledně všeho - kromě toho, jak jsme něco nebo někoho ,,vnímali“, nebo co a jak jsme dříve podnikali na základě svých závazků, odpovědností nebo povinností. Nyní jde o souzvuk a energii a každé spojení, jež navážeme, vznikne v návaznosti na jednu ze dvou otázek:

1. Rezonuji s tímto člověkem (místem, věcí...)?

2. Může být tento člověk (místo, věc...) v souladu s mou energií a je pro něj (pro to) místo v mém energetickém poli nebo energetickém prostoru?

Kdysi jsme udržovali energetický prostor pro lidi s jinou energetickou frekvencí a poskytovali jsme jim tak šanci ,,dohnat“ nás nebo dosáhnout podobné úrovně. To již dělat nemůžeme, protože energetický rozdíl je  už příliš velký a je věcí každého z nás si individuálně vybrat svou frekvenci a to,  s čím jsme v souzvuku. Přestože onen dar v podobě udržování energetického prostoru pro druhého člověka byl něčím, co jsme si zvolili jako součást své léčebné stezky s ním spojené, jde o něco, co už činit nemůžeme, protože to zasahuje do jeho stezky i do té naší.

Nyní jsme hluboko uvnitř přechodu, kdy existuje jen pohyb kupředu. Není možno se obrátit a jít zpátky... a vlastně už ani není kam ,,zpátky“. Ty nejhutnější aspekty 3D paradigmatu zmizely a každým okamžikem odpadávají další z nich. Jsou nahrazovány novou škálou lehčích, světelnějších modelů s vyšší frekvencí, které můžeme prozkoumat a vybrat si to, co ladí s naší energií a s čím jsme v souzvuku. Proto již nejsme schopni držet energetický prostor pro druhé, neboť oni by pak nebyli schopni si vybrat, co s nimi rezonuje – volili by to, co rezonuje s člověkem, který jim tento prostor udržuje. A to je něco, co by nebyli schopni si udržet, co pro ně nemá žádnou hodnotu ani význam, a nerezonuje to s nimi, jejich životní cestou, jejich energií nebo záměrem jejich života.

Souzvuk je aspektem multi-dimenzionality, jenž se musíme naučit používat. Je součástí našeho nového pozemského paradigmatu a je oním výchozím bodem, z něhož budeme od této chvíle dále tvořit všechno ostatní ve svém životě.  Bude pro nás stále těžší si uvědomovat, vybrat a spojit se s něčím, s čím ,,neladíme“.  Používáme-li rezonance k provádění svých rozhodnutí, máme na paměti, že všechno je energetickou záležitostí a že rozhodování na základě rezonance nás udržuje uvnitř rámce našeho záměru, takže vše, co si manifestujeme, je aspektem našeho nejsilnějšího, srdcem procítěného záměru pro nás a náš život.

 

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc.  https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 21. 11. 2013

 

 

 

 

MERLINOVA MYSTICKÁ PŘEDPOVĚĎ OD 25.11. DO 2.12. 2013

 

 

Tento týden od 25. do 2.12. bude patřit spíše k těm hektičtějším, ale hlavně tento týden jakoby začnou na světlo proudit všechny bloky, naše skryté chyby, lži a faleš začne vylézat na světlo, ale také zároveň můžeme dát průchod svým nápadům, chytrým reakcím a rozhodnutím, neboť celý tento týden je pod znamením karty "LIŠKA".Přelamuje se listopad s prosincem, nastává čas větší hektičnosti a psychického vypětí, ne vždy se vám může podařit splnit to, co jste si předsevzali nebo slíbili druhým, pozor si dejte na jakékoliv plánování, sliby, které nemusíte dodržet, na pracovištích, ale i jinde se může objevit falešná společnost, intriky, lži, ale také se můžete připravit, že mnohé lži sami odhalíte a zjednáte si tak pořádek nejen v partnerských, ale také přátelských a kolegiálních vztazích. Dávejte si pozor, pokud jste zaměstnanci na náladovost svých nadřízených a šéfů, mohli byste se tím dostat do zbytečného stresu, kvůli nesmyslným splněním jejich úkolů.

Více se snažte v tomto týdnu dbát o sebe a své zdraví, po duševní stránce na tom nebudete zrovna nejlépe, hrozí rozkolísanost nálad, silné citové výkyvy, rozruch, stres, emoční výpady vůči druhým, dělání a přidělávání si zbytečných starostí, kolísání vaší energie. Také se v tomto týdnu připravte na náhlé a neočekávané situace nebo okolnosti, které vás mohou mile ale i jinak překvapit, rozhodně se nesnažte jakéhokoliv cíle dosáhnout byť jen drobným podvodem, nevyplatí se vám to a za další starosti to rozhodně nestojí. připravte se že budete muset víc konverzovat a komunikovat, očekávejte zprávy, mnoho zpráv v tomto týdnu, ale nezapomeňte že mohou přicházet jakékoliv, pozitivní, radostné, úspěšné i vroucí, ale také zprávy, u kterých je důvěryhodnost a pravda na místě k přezkoumání, neboť ne vše co k vám přijde, musí být pravdivé, pozor si dejte také na pomluvy, falešné povídačky jak o vás, tak i o druhých a sami se vyvarujte o komkoliv stejně hovořit.

Očekávejte ale také náhlé štěstí, uznání nebo pozvání na akci rodinného typu nebo jinou společenskou akci, kde si aspoň na chvíli můžete dopřát odreagování. Tento týden může být také ve znamení odhazování masek, které nosíme, nebo poznáte u druhých jak fungují 2 tváře a můžete si tak sami udělat názor a obrázek o tom, v jaké se pohybujete společnosti. Ať už tento týden bude jakýkoliv, nevsázejte na důvěřivost, ale spíše se snažte tímto týdnem proplout bez větších problému, nenalhávejte nic sobě ani druhým, berte život jako dar a i když se vám vše bude zdát nad vaše síly, zachovejte si víru, že i po takovém týdnu, přijdou ty lepší, neboť náš život je jednou velkou hrou osudu a já vám přeji, ať tento týden zvládnete s co nejmenší újmou, neboť máte sílu k překonávání jakýkoliv překážek....


 

S láskou Merlin

Zdroj: https://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/

 

 

 

Horoskop na období od 25.11.2013 do 1.12.2013
VÍRA TVÁ TĚ UZDRAVÍ


Slunce se pomalu odpoutává od aspektu Neptuna, nejasností, pasivních až apatických pocitů. Stále se na úrovni nevědomí dějí hluboké a zásadní proměny. Silnějším aspektem v tomto týdnu je Slunce v trigonu s Uranem. Otevírá se nová cesta, nové poznání, vědomí. Začíná vše plynout v rychlosti, svobodě a lehkosti. Uran podporuje změnu, daleké cesty, nové projekty, nové plány, pravdu, vize, spontánnost a svobodu. Otevírá se nové uvědomění, rychlý úsudek, prožití nové pravdy, které promění v budoucnosti vaši realitu. Nyní se to ukazuje v oblasti impulsu nových vizí. Objeví se více odvahy, optimismu, přímosti a svobody.

I když může Merkur v konjunkci se Saturnem ve Štíru podněcovat pesimismus a tíhu života, jak se projevilo minulý týden, tak právě aspekt Slunce a Urana odlehčí a uvolní více naděje. A konjunkce bude využita více prakticky a systematicky.

Silné spojení konjunkce Merkura a Saturna s harmonickým aspektem Jupitera s Černou Lunou, která symbolizuje zkoušku víry, důvěry a pravdy. Budeme si klást otázku: „Jaký to má smysl? Čemu vlastně věřím?“ Objeví se pochybnosti, abyste si mohli uvědomit, čemu věříte. Díky těmto aspektům se upevní vaše víra, důvěra a uvědomění si podstatného: to, co pro vás má hodnotu a smysl. Bez důvěry a víry ztrácí člověk pocit bezpečí a smysl. ,,Víra Tvá Tě uzdraví.“ Je zde přítomna harmonie mezi stabilitou a růstem. Hmotný i duchovní růst.

Vše, co se začne a bude konat, má pevný a stabilní základ. Dobře půjdou obchody s nemovitostmi, opravy nemovitostí, investice peněz a zakládání nového.

Merkur v harmonii s Černou Lunou a Jupiterem dává sílu myšlenky, slova, víry a důvěry. Na počátku byla myšlenka, pak slovo…. Vše, začíná impulsem v mysli, myšlenkou….

Venuše v trigonu s Marsem podporuje harmonii v lásce, partnerství, spolupráci a navazování nových vztahů. Venuše a Mars je přitažlivost, jiskření, tvořivost, hravost a radost. Obě planety stojí v zemských znameních, což značí, že tvořivost a láska bude smyslná, zralá, praktická, pevná a stabilní.

Venuše v opozici s Jupiterem a Černou Lunou přinese hodně smyslnosti, osudovosti a probuzení ženskosti a síly v ženách. Ženy si budou procházet důležitým obdobím, kdy se mají možnost dotknout své ženské síly tvořivosti a své „moci“. Láska a přijetí sama sebe. Přijetí toho, jaká žena je, přinese osvobození od sebeodsuzování. Pokud se objeví pocity odmítání – ať uvnitř sama sebe nebo zvenku – přetvořte to v lásku a něhu. Tam leží největší síla ženy – v lásce a něze.

Díky tomuto procesu v ženě se muži budou otevírat a nalézat svou sílu, odvahu a jedinečnost. Muži budou silně reagovat na podněty a inspiraci od žen.

1.12. nastává první adventní neděle. Advent má být o rozjímání, obrácení pozornosti k sobě, do svého nitra a pomalu se připravit na přichod zrození nového. Luna ve Štíru v tento den symbolizuje hluboký, emocionálně intenzivní den plný důvěry a naplnění.

Přeji vám krásný týden a adventní čas.

 

Nel

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu

www.astrologiepetranel.cz

 

 

Progrese České republiky
 

Procházející Saturn ve 2.domě (10. 2012 – 12. 2014) horoskopu České republiky. Saturn symbolizuje potřebu zralosti, která přichází přes zkoušky, překážky a výzvy. Druhý dům symbolizuje hodnoty a finance. Procházíme zkouškami právě v hodnotách, ve finanční otázce fungování ekonomiky, financování a úniku peněz. Saturn symbolizuje učební lekci, kterou máme zvládnout. Máme si udělat pořádek a nastavit nový systém v oblasti lidských hodnot a přehodnocení vztahu k penězům.

Černá Luna procházející 10.domem, který symbolizuje veřejnost, politiku, zodpovědnost, společenský řád a životní směr, ukazuje, že nastávající karmické události vynášejí skutečnost o skrytém fungování státu, podplácení, černých investorech a úplatcích. Tam, kde není zodpovědnost a pořádek, tam bude tato skutečnost vynesena na veřejnost. Objevuje se zde zviditelnění skutečných hodnot. Jak jsme na tom? Je zajímavé, že v době padnutí vlády stála Černá Luna v Raku, což symbolizuje „temnou ženu“, která přinese pád. Opozice se Sluncem ukazuje na pád vlivného muže – premiér. Černá Luna stála na hrotu 10.domu, což je nejsilnější postavení. Žena, která skrytě manipulovala, „rozpoutala“ vynesení pravdy na povrch.

Naše hodnoty a hodnota českého národa je velmi poškozená. Pluto, které stojí v druhém domě, ukazuje na poníženost, pošlapanou důstojnost a úctu. Pro získání toho všeho zpátky jsme ochotni prodat cokoliv z českého bohatství a dokonce prodat sami sebe. Přitom si neuvědomujeme, že právě tím, že prodáme svou hodnotu, pak onu hodnotu a úctu ničíme. Myslíme si, že když prodáme „bohatství“ českého národa, tak tím zpátky získáme zvenku ocenění, důležitost a důstojnost. Zvenčí ale nemůžeme získat nic, co sami necítíme.

Když se podíváme na historii českého národa, pak uvidíme, že již několikrát byl pošpiněn, prodán, obětován a i zrazen v zájmu mocnějšího, většího. Oběť!

Dříve to bylo „pro zachování míru“, ale nyní to došlo tak daleko, že jde jen o peníze a moc.

Rozkládáme republiku zevnitř. Už to není o vnějším vlivu, a proto je to dno, ke kterému jsme se dostali. Přichází doba, kdy se ukazují velmi sporné kauzy, aby byl zviditelněn koloběh peněz, financování a obohacování jednotlivců a skrytých individuí.

V době leden – březen 2014 a říjen – prosinec 2014 se tranzitní Saturn dostává do konjunkce s Plutem v 2.domě nativity horoskopu České republiky. Velmi zásadní doba, kdy se setkává skryté, destruktivní s řádem a nastolením spravedlnosti. Co se stane? Vynesou se strachy o existenčních záležitostech. Dá se očekávat velký finanční propad, skandál nějakého tunelu, který přinese hodně strachu lidem o své vlastní majetky. Můžeme se dostat na svou finanční mez, která způsobí otázku: „Co bude dál?“ Před svítáním je největší tma a právě tato doba je tou tmou. Je potřeba se vypořádat s tajemnými manipulátory, kteří skutečně ovládají politiku. Tato doba to vynese na povrch a my občané z toho můžeme být velmi vyděšeni. Důležité je udržet si víru. Je možné, že nás natolik zahltí starosti a strachy, že v tom nedokážeme žít. Může to být tak neúnosné, že to vše pustíme a zůstane nám jen to, že můžeme věřit vyšší moci, Bohu a tím se probudí správné hodnoty v nás a budeme je vyžadovat i po těch, kteří nás zastupují. Je možné, že lidem již dojde trpělivost a konečně budou požadovat zodpovědnost za důsledky rozhodnutí politiků a mocných. Přerod hodnot a zacházení s financemi.

Když tato konjunkce probíhá u člověka, je to vždy velký životní zlom, kdy se život začne rozdělovat na část před konjunkcí a po konjunkci. Lidem končí jedna životní fáze a nastupují druhou, kde přijímají více zodpovědnosti. Musí se vyrovnat se svou temnou minulostí, strachem a omezením, které jim brání žít vědomější, celistvější život.

Leden až březen 2014 je počátek. Tím nás to může hodně zaskočit a „podrazit nohy“. Dokončení tohoto procesu se týká doby říjen až prosinec 2014.

Máme velkou šanci se v těchto termínech vypořádat se skrytými mocenskými strukturami, které ovládají politicko-ekonomickou oblast v České republice. Pokud nenajdeme skutečné ryzí hodnoty lidství a vyhraje chamtivost, ego a strach, můžeme se stát „mafiánským“ státem, kde vládnou ekonomické a mocenské zájmy.

V horoskopu České republiky se objevuje rok 2013 a 2014 jako nejnáročnější. Máme projít „smrtí a znovuzrozením“ společenské, politické, mocenské struktury a vládnoucích osobností (tr. Pluto konjunkce Slunce v Kozorohu). Nechat padnout staré, dospět a přijmout každý sám za sebe zodpovědnost. Je potřeba se vyrovnat s minulostí národa, udělat tlustou čáru, smířit se s viníky a obětmi a jít dál. Není oběť bez viníka, není viník bez oběti! Jsou to dvě spojené „nádoby“. Dokud neuděláme za minulostí „čáru“ (bylo to, jak bylo a k něčemu to posloužilo), nepohneme se z místa. Stálé navracení se k minulosti je jen ztráta energie a nikdy nás neposune vpřed.

1.    Retrográdní Mars v Raku ukazuje, že jsme v pozici malého dítěte, které požaduje: „Postarej se o mě!“ a v pocitu práva na braní, požadování (dožadování se) naplnění svých potřeb. Za dob komunismu bylo vše „zajištěno“- bydlení, práce, ale zároveň bylo diktováno, co se smí a co ne, co se má říkat a co se nemá říkat, kam se smí jet a kam ne. To byla daň za „jistotu“ mít práci a byt. V dnešní době zákazy starých časů neplatí a my si užíváme plnými doušky svobody. Ale stále jsme jako to nezralé dítě, které jen bere a bere. Se svobodou je spojena i odpovědnost začít dávat a obohacovat společnost. Je potřeba, aby děti dospěly. Konjunkce tranzitní Černé Luny a Jupiteralistopad až prosinec 2013 - právě s retrográdním Marsem v 10.domě ukazuje na „osudové“ početí nového postoje v politice.

2.    Luna, která symbolizuje lid, je v konjunkci s Uranem – změnou, tato konjunkce působí již od dubna 2012 do března 2014. Lidé touží po změně.

3.    Od ledna 2012 do 2035 tranzitní Pluto ve 4.domě znamená, že kořeny českého národa mají projít smrtí a znovuzrozením. Obrodou. Tím, že je tranzitní Pluto v konjunkci se Sluncem 2. 2012 – 1. 2014 a 7.- 12.2014, procházíme krizí osobností, které nás vedou. Krizí cesty českého národa. Potřebujeme nalézt novou zralou osobnost, která má charisma a hlavně morální kodex a schopnost zvládnout svou moc. K tomu, aby člověk ustál postavení moci, je potřeba velmi moudrá a vyzrálá osobnost, která je již nad svými osobními zájmy.

4.    9. 2013 – 1. 2014 a 4. – 6. 2014 – tranzitní Jupiter opozice Uran, Neptun ve 4.domě – Jupiter symbolizuje pravdu, víru, hojnost, moudrost a vývoj. Jupiter prochází 10.domem a zviditelňuje vynesení pravdy na veřejnost. Vše, co probíhá ve lži, je vzápětí hned postaveno do světla pravdy. Jupiter ve spojení s Uranem a Neptun ve 4.domě horoskopu České republiky vynáší na povrch pravdu o záměrech. Jaká je skutečná vize českého národa, co je v základu podstaty naší nové republiky, která vznikla 1.1. 1993? Jaká je její vize, záměr? Uran v konjunkci s Neptunem v Kozorohu symbolizuje, že ideály byly veliké. Je zajímavé, že tato konjunkce symbolizuje politický ideál zakládající se na náboženském prožitku. Duchovní aspekt vize našeho směřování. Velká touha po svobodě, volnosti, respektování lidských práv. Právě Neptun tomu dává aspekt duchovnosti, hlubšího smyslu bytí a hlubokého rozměru neviditelného, něčeho vyššího, co nás přesahuje. Můžeme to nazvat Bůh. V kořenech českého národa je silně zakořeněná duchovnost, svoboda, originalita, jedinečnost a zodpovědnost. V termínech aspektů od tranzitního Jupitera se vynáší hledání smyslu směřování, nový rozměr fungování, hodnoty, pravdy a nové uspořádání. Je to rozvzpomenutí se na skutečné jádro našeho národa. K růstu je potřeba udělat potřebný nový směr na základě hlubšího rozměru pravdy a víry, našeho způsobu přístupu k politice, zodpovědnosti, hodnotám a směřování českého národa. Nastal čas, kdy je potřeba uznat víru, nechat vstoupit duchovní rozměr do běžného života, politiky a lidských hodnot. Proč se v této době právě věnujeme navrácení majetku církvím? Jak sami v sobě máte postavenou víru, duchovní rozměr, vztah k něčemu většímu, ať to máme pojmenované jakkoliv?

5.    Listopad 2013 tranzitní Černá Luna v opozici právě na konjunkci Urana, Neptuna vytváří osudovou otázku. Čemu věřím? Protože podle toho, čemu věřím, tak žiji a konám.

V období 2016 – 2018 budeme procházet velkým přerodem duchovního základu našeho národa, kdy se bude muset naplnit skutečná idea českého   národa. Tehdy postavíme vše na pravdivých a hlubokých základech duchovního bytí. Vše, co se nyní děje, jsou potřebné kroky, aby v letech  2016- 2018 mohlo proběhnout zhmotnění obrody českého národa.

6.    Březen 2014 až listopad 2014tranzitní Černá Luna vstupuje do znamení Lva. Český národ je pod vládou znamení Lva. To ukazuje na zásadní a osudovou dobu pro naši republiku. Kdo nebude ušetřen zkouškám a výzvám je prezident a vysocí politikové. Dobře dopadne pouze to, co bude děláno srdcem, s čistým záměrem. Zkouškou bude pýcha, dokazování a moc, která povede k pádu, pokud se tím člověk nechá pohltit. Všeobecně nás okolnosti povedou ke schopnosti nalézt svůj střed, být v centru svého bytí, tím pádem být vědomým a svobodným člověkem, který nepodléhá hrám ega. V této době se objeví osobnosti, které jsou ve svém středu a schopné rozpoznat nástrahy ega. Zviditelní se nám nové, silné, moudré a vědomé osobnosti, které si přirozeně získají důvěru.

Nel

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu

www.astrologiepetranel.cz

 

 

 

Svého syna nenechávám očkovat, říká lékař
 
Lékař Jiří Mařádek nesouhlasí s povinným očkovacím kalendářem a pro svého syna sestavil vlastní. Ponechal v něm jen tetanus, tuberkulózu a záškrt. Ty další mohou podle jeho slov víc uškodit než pomoci. "Je potřeba, aby rodiče tlačili na pediatry, aby jim poskytovali adekvátní informace o vakcínách," říká. 
Co vás přivedlo k pochybnostem o stanoveném očkovacím kalendáři?
Už ani nevím, jak se mi dostaly do ruky články doktora Marca Girarda, francouzského nezávislého poradce farmaceutických firem, který kritizuje způsob, jakým jsou testovány nové vakcíny, konkrétně proti hepatitidě B. Především informace, že na nežádoucí účinky vakcín se poskytuje testovací doba pouhé tři týdny, mě vyděsila. 
O vývoji některých druhů závažných onemocnění (jako je například roztroušená skleróza mozkomíšní) totiž v současné době mnoho nevíme, víme však, že jde o mnohopříčinný důsledek dlouhodobého vystavení se účinku více látek. Dlouhodobou expozicí se přitom nemyslí několik týdnů, ale několik roků. O očkovacích látkách se intenzivně uvažuje v souvislosti s mnoha poruchami imunity. A není se co divit. Očkovací kalendář byl stvořený před padesáti lety, kdy se o imunitě člověka vědělo pramálo.
Přehodnotil jste očkovací kalendář u nejmladšího syna. Proč jste se rozhodl sedm nemocí z něj vyřadit?
Očkovací kalendář u nejmladšího syna jsem se rozhodl přehodnotit na základě studia veškeré dostupné (laikům nedostupné) literatury nejen o nežádoucích účincích vakcín, ale i o důvodech, proč vakcinovat, o nejnovějších poznatcích z vývojové imunologie a epidemiologických datech týkajících se nemocí, proti kterým se očkuje. 
 
Lékař Jiří Mařádek
Navíc jsem zároveň lékařem tradiční čínské medicíny, která se na řadu nemocí dívá jinýma očima a některé za pravé nemoci ani nepovažuje – například zarděnky, příušnice, spalničky. Některé nemoci, jako třeba dětská obrna, jsou již celoevropsky vymýceny. Jiné mají určitá stadia, na která je možno reagovat včas léky či bylinami, a tak zabránit jejich rozvoji, mám na mysli konkrétně hemofilus. Některé vakcíny, tedy třeba proti žloutence typu B, mají tak závažné nežádoucí účinky, že volím menší riziko. 
Když syna nebudete očkovat hexavakcínou, ale chcete z ní využít jen některé jednotlivé vakcíny, jak budete postupovat?
 Z hexavakcíny souhlasím s podáním očkování proti tetanu a záškrtu. Objednal jsem si vakcíny z Rakouska, protože v Čechách bivakcína proti těmto dvěma nemocem není k dispozici. Očkování odložím na dobu, která je z hlediska vývoje imunity našeho syna vhodnější, než doba doporučená současným očkovacím kalendářem postaveným na empirii, nikoliv na základě nejnovějších poznatků vědy a lékařství. 
Imunitní systém potřebuje určitou zralost, aby nedošlo k narušení jemných regulací, které může vést k mnohem závažnějším nemocem, než jsou ty, na které je očkování určeno. Doba, ve které žijeme a sociální a hygienická úroveň společnosti už je taková, že bát se epidemií už není tak důležité. Je třeba se bát nerespektovat individuální vývoj dětského organismu a podávat mu látky, které ovlivní jeho zrání tak, že ho poznamená na celý život. 
Kde čerpáte informace?
Vycházím z osobní korespondence s již zmíněným doktorem Marcem Girardem, z osobních hovorů s profesorem. Krejskem, ze studií uvedených ve druhém vydání knihy Martina Hirteho Očkování pro a proti. Většinu studií (asi 300 z těch v knize uvedených) jsem si opatřil po internetu. 
Jak vypadala debata s dětskou lékařkou, když jste jí o svém rozhodnutí řekl? 
Dětská lékařka má k dispozici jiný arzenál informací, než já. Konkrétně tím míním toto: informační embargo, které je valeno na klasické dětské lékaře, je definované farmaceutickými firmami, jejichž zájmem je, jak jinak, prodat. Lékaři jsou podrobeni "nalejvárnám" o důležitosti, nutnosti a minimálních vedlejších reakcích očkovacích látek. Dětská lékařka, zcela správně, trvala na dodržení řádného očkovacího kalendáře. Já trvám na tom, že nehodlám své děti vystavit nepřiměřenému riziku v nepřiměřené době. 
Je až s podivem, jak troufale je obhajován v České republice očkovací kalendář, který absolutně nekoresponduje ve svém schématu s tím, čemu se odborně říká vývojová imunologie. Očkovat například dítě proti hepatitidě B ve věku šesti měsíců, kdy nemá žádnou šanci tuto nemoc dostat (s výjimkou nemocných matek), je hazard. S dětskou lékařkou nadále vedeme diskusi o konkrétní formě našeho alternativního očkovacího kalendáře.
Za nedodržení očkovacího kalendáře vás ještě postihla pokuta. Musel jste svůj postup vysvětlovat - třeba na hygieně nebo na sociálce?
Svůj postup jsme vysvětlili na hygienické stanici. Naše argumenty byly dostatečné. Považujeme se za zodpovědné rodiče, kteří mají o své děti zájem a nehodlají riskovat s jejich životy.
Máte ze své zkušenosti dojem, že čeští lékaři jsou schopní poskytnout rodičům adekvátní informace?
Myslím si, že určitě, nicméně tlak na dostatečné informace musí vycházet z řad klientů či jejich rodičů v případě dětí. Informace v dnešní době jsou k dispozici téměř kdekoliv - na internetu, v knihách - a dokud lidstvo nezačne komunikovat o otázce základní bezpečnosti látek, které se v miliardách vyrábějí a ve stejném množství naprosto bezúhonně podávají těm nejmenším, nemáme šanci na léčbu podle zásad fair-play. Lékař tady musí být jako garant odbornosti, který radí. Klient nikdy nebude znát tolik faktů, jako jeho lékař, nicméně jeho nejvnitřnějším a naprosto ospravedlnitelným požadavkem je ochrana zdraví jeho nejbližších. A věřím, že jiný důvod pro rozvíření diskuze o očkovacích látkách rodiče dětí nemají. 
Nastal podle vašeho názoru čas, aby se u nás očkování změnilo z povinného na doporučené? 
Celé mé úsilí mluvit o očkování je zaměřeno jedním směrem – otevřít diskuzi. Chci povzbudit zodpovědnost lidí za sebe samotné a rodičů za své děti. Díky čínské medicíně dokážu svým dětem pomoci v řadě stavů, naše děti neberou žádné léky, nepotřebují antibiotika, analgetika, myorelaxancia. Jsou poučené (odpovídajíce jejich věku), hodně soběstačné a zodpovědné za své činy – znají jejich důsledky. Jsou si vědomy, že za stav svého zdraví (obranyschopnosti) nesou zodpovědnost samy. Chovají se podle toho. Když si nevědí rady, dokážu jim pomoci, v případě, že nedokážu já, konzultuji samozřejmě i s jinými odborníky. 
Myslím tedy, že čas nastal. Spíše je s podivem, jak dlouho trvá naší zemi, aby se aspoň přiblížila západní Evropě, kde tuto otázku řeší již desetiletí. Svoboda však musí jít ruku v ruce se zodpovědností. A každý dělá chyby – jak lékař, tak pacient. Proto bychom neměli ukvapeně jednat a soudit – jak lékaře, tak rodiče. Smutné je, že společnost hledá a trestá chyby, místo aby se radovala z úspěchů dosažených na poli poznání.
co je hexavakcína
Takzvanou konjugovanou vakcínou proti dávivému kašli, tetanu, záškrtu a invazivním onemocněním vyvolaným bakterií Haemophil influenzae b, žloutence typu B a také proti přenosné dětské obrně jsou u nás děti očkovány od ledna 2007. Výhodou je, že dítě nemusí k lékaři tolikrát jako dříve.
MUDr. Jiří Mařádek
Medicínu vystudoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Ve třetím ročníku začal studovat u Československé sinobiologické společnosti Tradiční čínskou medicínu. 
Poté nastoupil na interní oddělení nemocnice v Jilemnici, kde po čtyřech letech složil první atestaci z vnitřního lékařství. Po čtyřech letech složil nástavbovou atestaci z Rehabilitace a fyzikální medicíny a odešel pracovat na Rehabilitační oddělení nemocnice Jičín. 
V současné době pracuje jako ambulantní specialista v uvedené nemocnici a má otevřenou soukromou praxi v rehabilitaci a tradiční čínské medicíně v Jičíně.
Autor článku: Lucie Frýdecká
Zdroj: https://ona.idnes.cz/sveho-syna-nenechavam-ockovat-rika-lekar-ffr-/zdravi.aspx?c=A100913_120844_zdravi_lf
 
 
 

—————

Zpět