Milí přátelé, - 25.2.2014

24.02.2014 23:56

 

 

Milí přátelé,

Přibližně asi za měsíc, přesně od 23.3. do 29.3. 2014 začíná v Hrazanech další turnus oblíbeného semináře Cesta lásky 1 pod vedením zkušené duchovní lektorky a léčitelky Evy Puklové. Základní vstupní seminář poznávání duchovní podstaty života, sebe sama a principů vnitřní práce na sobě. Jelikož se uvolnilo několik míst, lze se na seminář ještě přihlásit. Pokud  někdo budete mít zájem se semináře zúčastnit, volejte paní Hanku Noskovou na tel. 608 715 073 a to v době od 09:00 do 18:00 hod.

Úvodem pár slov ode mne:

V současné době, v současném světě, se na nám toho na naší modré planetě děje nějak moc. Vidíme kolem sebe opravdu mnoho "kvasu". Hodně to v mnoha zemích vře. V našich médiích i naší tzv. veřejnoprávní TV vidíme více méně jen zpravodajství z Ukrajiny a navíc tendenční, zmanipulované, stranické, vůbec ne objektivní, jak by na veřejnoprávní TV mělo být běžné. Nic již o tom, co se aktuálně děje např.ve Venezuele, nebo v Itálii, Francii či dalších zemích Evropy. V Sýrii, Libyi, Irák, Írán, Afghánistánu, Pákistánu a mnoha dalších, to vše již více méně odeznělo, je asi méně zajímavé,

To vše je o velkém, nekompromisním souboji dvou energií. Energií Temnoty a Světla. Energie Temna ze svého piedestalu vlády nad planetou a životy lidstva odchází. Ví to. Ale jako vždy a jako vše staré a přežilém které se nechce změnit, neodchází dobrovolně. A jak nám říká i Kryon: "...stará energie neumírá lehce. Stará energie, když odchází, tak se brání, vzteká se a kope...." Tedy chce zůstat. Držet své pozice. Zvláště to zajímá ty, kteří ji reprezentují. Ale již je pozdě. Tento boj je již pro ně ztracený, jelikož takový je již energetický potenciál transformačního procesu. Ale jak dlouho to bude trvat a jak to bude vypadat, příp. i bolet, zda připustíme další války, další jiné omezování osobních svobod než se postupně společenské procesy a vztahy zformují dle vibrací Světla a Lásky, to záleží na nás.

Co s tím? Lidé kolem nás, kteří projevují soucit s různými oblastmi světa, kde to právě není příjemné, navrhují meditovat za tu či onu oblast, stát, území, událost, skupinu lidí atd. Ptám se "Má smysl meditovat parciálně za nějakou oblast, jen část planety, část Lidstva, když se transformuje celá planeta, veškeré lidstvo?"  Osobně se domnívám, že je to hezké, ale již to ne zcela odpovídá aktuálním potřebám transformačního procesu planety a lidstva. Děje se něco prakticky všude.

Proto vám všem navrhuji pojďme meditovat resp. posílat čisté Světlo a Lásku Boží, tedy Světlo a Lásku našich Božích Srdcí, všemu lidstvu a celé planetě Zemi, tedy Matce Zemi, všem kontinentům, regionům, státům, ale i mořím, všemu na planetě. Každý z nás, když se takto v této myšlence zkoncentruje s vizualizací planety obalené a prostoupené Světlem (nesoucím vibrace Lásky), tak můžeme jednak tento proces, vývoj na planetě ke Světlu, k míru, spolupráci, přátelství a vzájemnému respektu urychlit, ale také i zmírnit projevované akce "kopající, vzteklé Temnoty". A není třeba nějak dlouho a už vůbec ne společně v jednotnou dobu, byť i to můžeme mít dohodnuté - (čas přece neexistuje.. :-) ). Stačí, když budeme takto meditovat, posílat Světlo a Lásku, každý ve svém čase, denně 1 až třeba 3 minuty,  nebo kolik kdo v danou chvíli může "věnovat" ze svého času a to po dobu několika měsíců. Jednotnost myšlenky pak tuto údajně, domněle "roztříštěnou" energií spojí do jednotného působení. Důležité je vytrvat. Temnota jedná jednotně a vytrvale, jak vidíme, Buďme i my ve Světle jednotní a vytrvalí. Děkuji.

A nyní již obvyklé materiály a zprávy:

Mistr Hilarion se zřejmě rozhodl opět jednou nám udělat radost, potěšit nás svým poselstvím. Hovoří o bouřlivých změnách, které na planetě probíhají, o narůstajícím množství Světla na planetě, o dalším probouzení lidí, o konci poroby a utajování a obírání lidí, o změnách, které se začínají či začnou projevovat. Je to vše krásné, ale předpokládá to naši neutuchající další, pokračující práci na sobě a také na další, jiné, pomoci. Něco např. jak píši výše....

Dnes vám zasílám také jedno poselství přijaté Natalií Glasson od Mistra Kuthumi. Má název "Vrcholy a propady současného vzestupu" a je to pojednání o Lásce, o Stvořiteli v současné etapě vzestupu. Zabývá se také tím, proč před láskou utíkáme, proč se v našem životě objevují různé vzestupy nálad a náhle pak propady do depresí smutku atd. Je to vše o lásce. Je to o aktuálních vibracích na planetě a na planetu přicházejících.

Pěkný článek připravila Jennifer Hoffman na téma "Prodávání lásky a hodnoty". Je o to, že se často, když ne vždy, až příliš snažíme se co nejúžasněji prezentovat druhé straně. Ale s tím může být problém. Nestačilo by např. vydat, představit se tak, jak jsme, jak jsme přirozeně dobří v daném okamžiku?

Kolektiv autorů Reiki centrum připravil dosti zajímavou studii současných energií. Zkuste si ji projít a zamyslet se nad tím.

Astroložka Petra Nel připravila pro tento týden stručný nástin planetárního působení.

Dále pak nabízím několik videí.  Dvě jsou od známého i oblíbeného terapeuta Ralpha Smarta, třetí, dole, je takovou pomůckou por chápání některých aktuálních dějů.

Ralph Smart - Jak udělat rok 2014 nejlepším rokem, asi 14 minut, české titulky

Ralph Smart: Jak odvápnit vaši šišinku mozkovou, dovednost šišinky..., asi 16 minut, české titulky

V rámci nepravidelné rubriky "Akce našich přátel" vám dnes zasílám upoutávku na zajímavou přednášku-seminář s názvem "O výchově dětí s rozšířeným vědomím", za čímž stojí známá Věra Klucká (před časem jsem také posílal odkaz na videozáznam jejího rozhovoru pro netovou TV "Cesty k sobě" s A. Šorfovou. 
A dále pak Vám posílám nabídku březnových akcí Sylvy Pokorné.

Avizované třetí video patří do také nepravidelné rubriky "z domácího i cizího dvorku". Svým způsobem navazuje na úvodní slovo k aktuálnímu světovému "hemžení a neklidu". Je to krátké, jen asi 18 minut. Autenticky ukazuje událostí ve Venezuele v r. 2002, kdy byl zorganizován převrat a dočasně svržen prezident Chavez. Zdálo se, že se povedlo, ale zdání klame. Podívejte se jak se takový převrat dělá a posuďte, zda vám to něco (současného) nepřipomíná.,,,, V mnoha jiných zemích, jak cituji např. nahoře, nebo jak je uvedeno v závěru filmu. Autorem je Američan.

Pokus o puč proti Chavezovi v roce 2002, asi 18 minut, české titulky

A po nějakém čase opět dotaz/sdělení - pokud někdo nechcete tyto maily dostávat, pak stačí jen kliknout na "odpovědět" a do předmětu mailu napsat: STOP.  Nebo prostě úplně normálně napište.

Přeji vám všem krásný poslední únorový týden. V míru, lásce a harmonii.


Láďa

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 23.2. 2014 – 2.3. 2014                

Milovaní,
 vanou nad vámi větry přinášející změnu. Zatímco život jde dál jako předtím, ve vás  se dějí obrovské změny. Tyto změny se odehrávají v každé duši žijící na planetě. Každá duše souhlasila, že bude tyto změny zažívat. První pozorovatelnou změnou bude  větší schopnost cítit emoce a vyjadřovat je. Většina lidí na planetě emoce potlačovala, aby jejich srdce ztvrdla a oni mohli  fungovat ve stále stoupající hustotě a tyto filtry nyní  mizí, protože je zde více světla než kdy předtím. Jak se každý stává schopným opravdu cítit a hovořit ze srdce, začne z jeho bytostí vycházet vše, co potřebuje být vyjádřeno. V určitém bodě tohoto procesu budou vyjadřovány pocity lásky, následně pocity radosti a jiné pozitivní emoce, které pohnou lidi způsobem zatím ve vašem světě  neznámém.

Lidé Země se spojují ve větších počtech než předtím, aby mohli posílit ty oblasti ve svém  okolí,  které by měly být vylepšeny. Jednotlivci chtějí obětovat své životy za změny, které požadují. Je to bouřlivý čas týkající se záležitostí všech starých systémů paradigmatu, které již neslouží potřebám lidí. Jak se lidé stále více probouzejí, mizí iluze a jsou odhalováni ti, kdo drželi lidstvo v porobě. Neexistuje místo, kam by se tito mohli schovat, když vychází na světlo odhalení  jejich pokoutných agend, protože každý musí být konfrontován se svými vlastním volbami a činy a usmířit se se svojí duší. Konečně, i když to způsobí určitý zmatek, je to pro nejvyšší dobro všech.

Na planetě jsou mnozí , kdo jsou připraveni vystoupit a začít prosazovat převratné změny ve všech podobách řízení a v jeho mnoha různých úrovních. To, co bylo zavedeno, aby nečestným způsobem odebíralo  od lidí energii, bude nahrazeno systémem,  který je pro všechny na Zemi spravedlivější. Monetární systém  nakonec přestane ve své nynější podobě existovat. Blíží se větší svoboda pro každého a každý si bude uvědomovat svoji vlastní  zodpovědnost  a to, jak může cenným a čestným způsobem přispět tak, aby jeho příspěvek byl v souladu s největším dobrem všech na planetě a nebyl pouze pro vybraně a utajené jednotlivce. Navždy přestane tajné obírání lidí a lidstvo jako celek uchopí pochodeň většího sladění se se Stvořitelem Všehomíra a bude tak v souladu s univerzálními zákony chování.

Začnou se objevovat  některé velmi překvapující změny. Tyto změny vytvoří efekt řetězové  reakce ve všech oblastech světa a ulehčí začátky lepšího způsobu života pro celé lidstvo. Ti na čele tohoto hnutí budou mít možnost uskutečnit velké dobro. Lidé budou ve svém každodenním životě zažívat větší prosperitu a hojnost a to bude mít dalekosáhlý vliv na to, jak může lidstvo žít v míru, harmonii a prosperitě. Když budou mít všichni členové lidské rodiny vše, co potřebují pro svoji pohodu, bezpečnost a ochranu, mohou se posunout vpřed, do oblastí, které jim předtím nebyly přístupné, do oblastí ducha a objevování své vlastní duše, svých nadání, dovedností a talentů, které v nich leží jako skrytý klenot. Ty se projeví a budou láskyplným způsobem požehnáním pro všechny kolem. 

Podtrhujeme důležitost setrvání v rovnováze a souladu se svými vyššími aspekty. Touha spojit se se svoji božskou podstatou  hoří jasně v těch, kdo se snažili být v souladu se světlem Stvořitele v nich.  Oni budou úspěšní ve svých záměrech manifestovat své Kristovské Já v sobě a přes sebe. Oni jsou předvojem nové lidské rasy, plně  realizování nádherní lidé, kteří pracují s vědomím jednoty. Ve všem, co je na planetě,  začíná druhý příchod Kristovského vědomí.     

Do příštího týdne…

Já JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

Vrcholy a propady současného vzestupu
od Mistra Kuthumiho
Přijato Natalii Glasson - 13-02-14

 

Jako vždy, tak I dnes k vám přicházím s Láskou a jako Láska vás zdravím. Prožívám tak radost z toho, že se mohu napojit na pravdu v každém z vás. Jak již víte, Láska je ten nejlepší nástroj v jakékoliv realitě, ať už jste na Zemi nebo ve vnitřním světě. Láska je to, co vás podpoří a bude vaším používaným nástrojem. Je důležité, že k vám přicházím jako Láska, abych vás s Láskou pozdravil, protože vám to může připomenout a probudit hlubší prostor vědomí a pravdy Lásky vašeho bytí.

Pokud je Láska ten nejlepší nástroj jak pomoci a podpořit vaši existenci, je to také ten nejlepší možný způsob posunu  vašeho bytí. Proto Láska není jen energie, kterou bychom měli zažít, ale i kvalita kterou bychom měli plně zahrnout do svého bytí a propojit ji čistě a upřímně se svou realitou. V zájmu uzdravení, navrácení se k Jednotě a prožití radosti, už není místo pro odklánění se od Stvořitele, ale je nutností Lásku přijmout a uvědomit si, že Láska je vaším mocným nástrojem. Stvořitelova Láska je otázkou, ale zároveň i odpovědí na všechno co prožíváte. Je to jednoduché, Láska je vším a stále je tak posvátná, posilňující a inspirativní. Stvořitelova Láska je neustále přítomna na cestě vašeho vzestupu. Můžete mít konkrétní cíl, nebo cestu, ale Láska bude vždy tím cílem a cestou. Není jak se vyhnout Lásce, I když se některé duše na Zemi pokoušejí schovat a blokovat veškeré projevení Lásky. Je to vyčerpávající proces, který jen směřuje k bolesti a utrpení, jež vám přinese prožitek uvědomění si Lásky Stvořitele. Je to vaše přirozená reakce, kterou nemůžete popřít. Každá duše prožívá Lásku Stvořitele a vyzařuje ji ze svého bytí. Je to ta nepoznaná síla, která nám je vlastně tak známá. To záhadné vedení, které je tak posilňující a bezpodmínečná Láska která je ohromně uzdravující.

V každém okamžiku a v každé duši, zvláště na Zemi, je aspekt který se snaží utéct, obejít a nebo schovat před Láskou Stvořitele.

Proč si vybíráte utéct před Láskou Stvořitele? Proč existuje část vašeho bytí, která si nepřeje stát v plném světle Lásky Stvořitele?

To jsou mocné otázky, které můžete položit sami sobě. Pro vaše uvědomění - přijetí Lásky ve všech oblastech, ohledech a podobách vaší reality, vám přinese radost, svobodu, hojnost a požehnání, které není ani žádnou součástí, něčím a nebo někým předurčeno. Láska, která vám byla dána Stvořitelem a vyzařuje z vašeho bytí je vám dostupná dvacet čtyři hodin denně. Nemůže se stát, že byste prožili přemíru Lásky Stvořitele. Jsou to ta jisté součástí vašeho bytí, které si přejí se schovat, mají strach a vytvářejí bolest.

Jen vy znáte odpověď na to, co je důvodem, že se Lásky bojíte a odpověď se může lišit od odpovědí ostatních duší. Je ale třeba, uvědomit si jak jste úžasní. Ani ne tak kým jste nyní, ale  jako součást Stvořitele. Proces přijetí vaší nádherné úžasnosti v úrovni vesmíru a Stvořitele, je procesem přijetí Lásky Stvořitele. Můžete to pociťovat jako obrovský úkol, ale je to postupný proces.

Otázky toho, proč se snažíte utéct před Láskou Stvořitele, i pokud jde o malichernosti - čímž může být i něco jako podrážděnost, nebo frustrace z někoho, jsou dány aktuálními vibracemi ovlivňujícími váš proces vzestupu na Zemi. Vyskytujete se na Zemi v období Lásky. Je to realita, kde je velké množství vibrací Lásky ukotveno na Zemi a to způsobilo posun ve všeobecném vědomí lidství. Energetická síť a čakry Země, každá součást Země je soustředěna na tvoření a prožití Lásky.  Pokud vibrace Lásky jsou více ukotveny a zažity coby součást Země, pak budou přirozenou součástí vaší reality. Jak již víte, vaše fyzické tělo ukotvilo stejné vibrace lásky, což znamená,  že vaše tělo je soustředěno na tvoření a prožívání lásky. Čím je přítomno více Lásky na Zemi, tím více je potřeba čistit, aby vznikl prostor pro Lásku. Tato Láska se ale ptá každé vaší součásti, jestli si ji přejete přijmout, event. proč ne? Ptá se, co vás zastavuje? Vibrace Lásky vás vlastně žádají, aby jste uvolnili to, co již více nepotřebujete, je to všechno to, co způsobuje že utíkáte před Láskou a žádají vás aby jste byli navždy přítomni v Lásce. Je to ta nejkrásnější otázka, protože je to něco, co vesmír i vaše duše už dlouho chtěly, aby celé vaše bytí byla Láska. To přání je, abyste zůstali navždy v přítomnosti Lásky.

Do interakce mezi vibrace Lásky a vašeho bytí se může projevit zásah neharmonické, nižší energie. Mnozí z vás mohou prožívat momenty vrcholu požehnání, které jsou úplností Lásky a pak o chvíli později propad strachu, omezení a ve skutečnosti nedostatek Lásky. Můžete zároveň prožívat Lásku i nedostatek Lásky a pak znova. Je to přirozené, je to proces - uklidňující, uzemňující a začleňovaní, ale také součást vesmíru. Stvořitel a hlavně vaše Duše si již více nepřejí prožívat nedostatek Lásky. Vibrace Lásky a realita uzemňování podněcuje rozkvět pocitů Lásky ve vašem bytí. Ve skutečnosti, je to prociťování Stvořitele. Tím jsou odhalena místa, kde chybí Láska, a tím vzniká prostor pro rozkvět Lásky. Je to vaše součást, možná je to ta část, která by před Láskou ráda utekla, nebo ta odhalená část, která se drží tam, kde není dostatek Lásky. Je to pro vás známé a bezpečné, takže se můžete vrhnout do těchto pocitů a prožít je naplno.

Vaše vědomí ale rozumí tomu, že vrhnout se tam, kde je nedostatek Lásky není stav, kde si přejete být. Takže někdy rychleji, někdy pomaleji se vrátíte zpět do Lásky a uzdravíte tu danou zkušenost. Láska se z vás pak šíří a její přítomnost tak může  místa s nedostatkem Lásky vytáhnout  na povrch a mohou tak být uvolněna, a tím můžete prožít výšky i propady vzestupu. Je to přirozenost procesu, kdy jste si dali za cíl, žít v přítomnosti Lásky. Někteří z vás mohou prožít tento proces v široké barevnosti, a někteří si skoro ani nevšimnou - tak je to malé v jejich realitě. Může to být jako na houpačce, která byla rozhoupána vibracemi Lásky. Houpačka se bude naklánět ze strany na stranu a pomalu zastavovat v bodě Lásky.

Všichni ti, co hluboce milují a jsou naplněni Láskou, jsou vyzýváni k hluboké očistě. Ta nejlepší cesta jak si poradit s tímto procesem, je praktikování vědomostí, přijetí a samozřejmě sebeláska. Je důležité abychom nedostatek Lásky nebrali osobně a nebo jako svou součást. Je to druh energie, kterou jste se rozhodli držet a nechat protéct skrze svoji realitu, ale není to vaše duše a nebo vy. Díky této vědomosti, se můžete jednodušeji zbavit této energie a bezpodmínečně milovat nedostatek Lásky. Je důležité si pamatovat, že otázkou i odpovědí je často Láska Stvořitele, je to problém ale i řešení. Pokud nedostatek Lásky je zkušenost, pak bezpodmínečná sebeláska je ta jediná odpověď k  uzdravení.

Období Lásky vám v každé chvíli říká, abyste zůstali v přítomnosti Lásky.  Není před vás postaven jiný úkol nebo záměr Stvořitele a vaší Duše. Byli jste obdarováni nástrojem Lásky, Často i před odhalením období bez Lásky. V každé okamžiku vaší reality jste podporováni, milováni a vedeni. 

Je to Láska Stvořitele, která existuje ve spoustě podob a ve všem co si přejete zažít s ještě větší krásou, kterou si ani nedokážete představit.

Přeji si podělit se s vámi o jednu afirmaci:

“Rozhodl jsem se navždy zůstat v přítomnosti Lásky Stvořitele. S upřímností a pravdou si užívám   nasávání Lásky Stvořitele. Rozhodl jsem se zříci se všeho co mě svazuje, všeho kde chybí Láska a naplnit Láskou místa, kde jí není dostatek, dovolit si přijmout věčné uzdravení, zaktivovat a prožít všechno ve mě i kolem mě. Rozhodl jsem se, uvědomit si všechny zkušenosti a reakce, které vznikly na základě nedostatku Lásky a najít sílu přijmout Lásku mého bytí a zůstat silný.

Můžete si představit sami sebe, jak zapouštíte svá chodidla do Země a tím se uzemňujete do období Lásky a vibrací Lásky. Tím dáváte najevo své duši a Stvořitelovi své úmysly a přání v Lásce a jako Láska zůstat, ať se s vámi a nebo kolem vás děje cokoliv. Je to silný proces, kdy navždy dochází k vašemu propojení s vibracemi Lásky. 

 

S láskou a podporou,

Mistr Kuthumi

 

 

 

Prodávání a kupování lásky a hodnoty

Jennifer Hoffman/AA Uriel

 

Pomáhala jsem klientovi připravit se na důležitou obchodní schůzku a on mi řekl: ,,Cítím se připraven,  teď se jim už jen musím prodat.“ To vedlo k další diskusi na téma, proč má pocit, že je musí přesvědčit o své hodnotě a kvalitách, a prodat jim to, co jim může nabídnout. Proč by jednoduše nemohl podat co nejlepší výkon a  nenechal ho být tím rozhodujícím faktem?

Když se bude příliš usilovně ,,prodávat“, riskuje, že sám sebe přecení,   slíbí něco, co může být obtížné dodržet, nebo vstoupí do důležitého jednání  s pocitem, že prohraje,  čímž vytvoří jakési proroctví, jež se samo naplní.

Proč máme dojem, že se musíme druhým ,,prodat“ a přesvědčit je  o tom, že jsme pro ně ,,dost dobří“, když úplně stačí být ,,dost dobrý“ pro nás samotné, a nechat je, aby učinili svá vlastní rozhodnutí?

Nakonec byl můj klient spokojený se svou přípravou na schůzku, což zahrnovalo  nabídkový list a - což bylo důležitější - připomínku věcí, s nimiž nebude souhlasit. Takto se nepřecení a neučiní sliby, které nebude schopen dodržet.

Neděláme to všichni, když se snažíme navázat kontakt s druhými lidmi, zvláště v situacích, kdy si skutečně přejeme navázat spojení  nebo chceme, aby si nás vážili, nebo v situacích, které považujeme za důležité? Přehnaně se snažíme se prodat, takřka se ,,zakláníme“, věříme, že druhé musíme přesvědčit, že jsme ve všech směrech dostačující... a co se pak stane? Souhlasíme s věcmi, které později udělat nechceme, nebo ani nemůžeme, nebo zjistíme, že jsme se ocitli v situaci, která nám příliš neprospívá. Jenže jsme do té situace již investovali tolik, že považujeme za nemožné z ní vycouvat, anebo si přejeme, aby si nás druzí cenili, bez ohledu na cokoliv, a učiníme hodně pro to, abychom toho dosáhli.

Naše touha být pro ostatní dost dobří nás vede k domněnce, že se musíme ,,prodat“, že je musíme přesvědčit, že by nás měli mít rádi a měli by si nás cenit, chtít s námi trávit čas, být  s námi či si s námi vytvořit určitý vztah. Bojíme se, že budeme odmítnuti, opomenuti nebo ignorováni, a myslíme si, že to jsou známky toho, že nejsme dost dobří.

Nicméně, ve skutečnosti  ten člověk, který nás odmítá,  tak nečiní kvůli tomu, kdo jsme, nýbrž kvůli tomu, kým musí on sám být, má-li být s námi.  Musí být na naší energetické úrovni a frekvenci, má-li se vytvořit smysluplný a hodnotný vztah, a to pro něj může být příliš. Pokud se na to podíváme z této perspektivy, uvědomíme si, že se prostě nemůžeme prodat někomu, kdo ví, že cena za takové spojení je pro něj příliš vysoká.

To nejlepší a asi jediné, co můžeme udělat, je být sami sebou, ve všech ohledech, být tou nejlepší verzí sebe sama a vyzařovat své nejjasnější světlo. Pokud jsme uvnitř sebe takto v souladu,  řadíme se k těm či sbližujeme s těmi, kteří se mohou spojit s námi. Nemusíme se takovým lidem ,,prodávat“, oni již vědí, kdo jsme. Nemusíme je přesvědčovat o své ceně či hodnotě, oni to vidí na vlastní oči. Zrcadlíme to nejlepší v nich, a platí to též naopak. A oni neočekávají ani nechtějí, abychom slibovali něco přemrštěného, nebo abychom začínali  z bodu, kde nejsme  dost dobří, protože oni vědí, že jsme, stejně jako oni, dokonalí, celiství a úplní každém směru.

Copyright ©2014 Jennifer Hoffman. Všechna práva vyhrazena. Můžete citovat, kopírovat, překládat či odkazovat na tento článek v jeho plném a nezměněném znění, avšak jen na bezplatných a bezpříspěvkových webech, pokud uvedete jméno autora a aktivní odkaz na původní web https://enlighteninglife.com.  Jiné použití přísně zakázáno.

(Reprodukce tohoto českého překladu povolena s připojením poznámky: pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 15. 2. 14

 

 

 

Energie – aktuálně  22. 2. 2014

V prvních dnech tohoto měsíce byla  zaznamenána větší sluneční aktivita, více erupcí. Pokračovalo to celkem dlouho... a ani v současnosti přílišný klid nehrozí, protože též po minulé dva dny bylo počasí kolem Země poněkud bouřlivé a dle předpovědi tento stav může setrvat i přes víkend. Takže kromě jistých planetárních vlivů (např. retrográdní Merkur) jsme znovu pod vlivem intenzivních energií ze slunce. Můžete cítit mírnou či větší nervozitu anebo únavu. Též můžete zaznamenat zvláštní chování ostatních lidí, které se odlišuje od ,,normálu“. A není vyloučeno, že vy sami cítíte potřebu být jednoduše o samotě, v klidu, chvíli jen tak sedět a být, takřka se ponořit do zimního spánku...

Zajímavým vlivem  tohoto týdne jsou tzv. lunární uzly, resp. jejich přechod do jiného znamení, a to 19.2.   (Tyto ,,uzly“ nejsou hmotné, jedná se o nějaké body, kde se protíná oběžná dráha Měsíce s drahou Země. Severní a jižní uzel se nacházejí přímo proti sobě - v protilehlých znameních a domech. Osa jižní – severní uzel údajně ukazuje karmickou cestu duše. Informací na téma uzlů i dalších vlivů je na internetu dostatek, takže si – pokud vás toto téma zajímá – můžete ledacos dohledat.) Tyto uzly se posunuly ze znamení Štíra a Býka, kde setrvaly 18 měsíců, do znamení Vah a Berana. Tento posun působí do jisté míry na všechny, ale pokud jsou vaše osobní lunární uzly v Beranu nebo Vahách, je před vámi nějaká životní změna před vámi, nebo přinejmenším existuje silný potenciál významné životní změny. Je však nutné si pamatovat, že vždy máte svobodnou vůli a  svůj život změnit můžete.... i nemusíte. Ač existuje takový potenciál a  je přítomna nezbytná energie, která případnou změnu podpoří, jste to vy, kdo se má neustále rozhodovat, zda ony  potřebné změny učinit či nikoliv. Jste-li nerozhodní, stojíte – obrazně řečeno – někde uprostřed,  nejste schopni si vybrat,  nebo jste dokonce vyděšeni, nemusí vám být na první pohled  zjevné, co je potřeba skutečně udělat. Jestliže je ta změna pro vás nezbytná, přijdete na to, dříve či později.

Během posledních dnů – zejména během silného úplňku (15. 2.) -  jste možná pozorovali, že lidé si ještě více přestávají  rozumět. Snad se vám i přihodilo, že vaše řeč přinesla posluchačům místo svého původního významu jako výsledný efekt nízké emoce – vlna energie světla nesená vaším hlasem, byť i kvalifikovaným láskou, v energetickém poli posluchače rozvířila jeho nezpracované věci a význam vašeho sdělení nabral zcela jiný,  leckdy i velice překvapivý  směr.

Úplněk tohoto kalendářního měsíce byl zvlášť magnetický – nižší čakry lidí na duchovní cestě jako by neměly dostatečný přísun vyšší duchovní energie, pokud člověk neprováděl dostatečný čas duchovních cvičení a meditací. Přesto i takový poněkud nepříjemný aspekt lze využít - toto období lze brát jako určitý duchovní trénink na očekávaný další přísun vysokých frekvencí, ale též  hlavně interakci našeho energetického pole s narušeným magnetickým polem.

Je dobré vědět, že to, na čem přesmíru a příliš dlouho lpíme,  k čemu jsme připoutáni, čeho se nechceme vzdát -  ač jinak duchovně-energeticky na sobě poctivě pracujeme - spotřebovává naši energii, a tuto skutečnost můžeme pozorovat v  různých oblastech svého života. Stává se pak často, že se nám dějí „divné věci“, a to jen proto, abychom konečně poznali, že nám „uniká energie“ k osobám, věcem nebo způsobu života, které nás vysávají. Odebírají nám duchovní i životní energii potřebnou pro harmonický vzestup našeho vědomí – což je vlastně úkol našeho bytí zde na Zemi. Dějí se nám prazvláštní a někdy značně nepříjemné věci, to jen kvůli tomu proto, abychom už konečně spatřili onu skutečnost,  že nám ,,uniká" energie k věcem, místům a osobám,  které nás  o ni obírají.

Někdo u sebe může vnímat neobvyklý pocit, že už ,,toho má dost“, že ,,skončil“, ... ovšem nikoliv ve smyslu vzteku či zlosti, spíše v důsledku svítajícího pochopení či uvědomění, že se nachází na konci určité cesty (v energetickém významu) a je zapotřebí  nějaké změny. Ať už je to obecný pocit nebo souvisí s konkrétní situací či osobou, kdy pro nás nezbývá žádná energie, nijak nás to neposiluje a nepřispívá našemu duchovnímu růstu, jsme někde ,,příliš dlouho“, znamená to, že je nutné se posunout dál. Vymanit se z neustálého běhání v kruhu, kdy náš růst dosavadní frekvence či okolnosti už nepodporují. Tuto fázi či směr své stezky, její energii, jsme zřejmě vyčerpali, a měli bychom se vydat dál či jiným směrem. Není nezbytné se pokoušet za každou cenu uskutečnit obrovský skok (ačkoliv jistě to zkusit lze), pokud z toho nemáme dobrý pocit. Snahou o jeden obrovský skok se toho pokoušíme činit příliš mnoho najednou, je s tím spojeno množství změn, které je třeba zvládnout současně.... a koneckonců, s každou změnou je spojeno určité nepohodlí. Pro řadu lidí je přijatelnější postupovat v menších, zvládnutelných krůčcích.

A můžeme se podívat  na problematiku ,,změny“ ještě z jiného úhlu pohledu: Není špatné vědět, že jakmile extrémní polarita mezi silami (a jejich propojeními), které  existují společně s polem kolektivní energie, dosáhne bodu nejvyšší rozdílnosti či neshody, dojde v onom kolektivním poli k rozštěpení či rozlomení. Síly, které jsou spolu navzájem v souladu, jejichž frekvence spolu rezonují,  se budou nadále navzájem podporovat, harmonizovat, a tedy se budou spolu v čase synchronizovat. Naopak kombinace sil, které spolu neladí, se oddělí a budou přesunuty do náhradní oblasti (oblasti jiné volby), což jim umožní se vyvíjet k harmonii na základě zlepšeného souzvuku.

Samozřejmě to závisí na tom, kdo to celé zažívá. Toto sladění bude odpovídat kvalitě frekvence vědomých a nevědomých myšlenek, chování a činů. Je-li někdo spokojen v roli oběti, nebo se obává o své bezpečí, bude mu tento postoj odrážet zkušenost s potenciálem mnohonásobného zesílení jeho zaměření (aby tyto zkušenost mohl ,,přerůst“). A tomu, kdo již roli oběti překonal, vyrostl z ní a cítí se s Nejvyšším Zdrojem v bezpečí, budou vytvořeny podmínky pro pokračování v mírumilovném rozvíjení vědomí.

Rozpadá se  ,,stav věcí v daném okamžiku“- to vše se nicméně děje s cílem dodat odvahu a podnítit duchovní růst, aby mohlo dojít ke skutečnému průlomu na úrovni vědomí. Pakliže jsme se doposud nerozhýbali, nevyrostli jsme ještě ze svých starých (a povětšinou dosti bolestivých) vzorců, které brzdí náš růst,  můžeme být nyní láskyplně postrčeni,  abychom alespoň vybředli ze své osobní apatie nebo – ještě lépe - opustili tíživé mentální programy založené na strachu. To proto, abychom se dostali do pozice, kdy jsme schopni  pokračovat v  rozpínání svého vědomí, namísto abychom se stahovali.

To představuje výše zmíněné energetické rozštěpení. Jde o oddělení za účelem přeuspořádání určitého energetického úseku tak, abychom byli vedeni ke zkušenostem nezbytným pro naše poučení, jež vedou k postupnému rozšiřování našeho vědomí.  Krajní protikladnost zkušeností, existující mezi mírou lásky a strachu, nás vystřelí na úroveň lekcí, jež musíme zvládnout sami v sobě, abychom  mohli pokračovat v postupu. V postupu prostřednictvím cesty našeho vědomí napříč vyššími dimenzionálními pásmy...  Dosáhneme-li vnitřní harmonizace, dovolí nám to dostat se v důsledku souzvuku do odpovídající synchronizace času. Nebo se díky nesouladu oddělíme, což nás zavede na jinou stezku učení, kterou bychom mohli označit jako ,,opravnou“.

 

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím kolektivu autorů a majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky

 
https://www.reiki-centrumpraha.cz) 23. 2. 14

 

 

 

Horoskop na období od 24.2.2014 do 2.3. 2014

ODHRNUTÍ ZÁVOJE PODVĚDOMÍ

 

V tomto týdnu stále působí konjunkce Slunce a Neptuna z minulého týdne. Slunce se během týdne odpoutává od Neptuna a přechází do konjunkce s Chironem a do trigonu s Jupiterem (do 6.3.2014).

Chiron je symbol nevyléčitelné bolesti a na druhé straně duchovní zasvěcení, pokud odhalíte kořen svého zranění. Chiron je symbolem vnitřního léčitele, který léčí tím, že uvede do stavu alfa a skrze nalezení počátku emocionálního zranění vede k uvědomění, co tato událost duši učí a tím dochází k osvobození a k následnému uzdravení. Příznivý aspekt od Jupitera vede k vývoji a expanzi. V dalším týdnu, kdy Jupiter přestane být retrográdní 6. 3., se projeví navenek, do té doby se vše bude dít v nitru.

V tomto týdnu mohou být vyřešeny dlouhodobé problémy a zranění, které po dlouhou dobu stagnovali. Když nastane čas zralosti, prozřetelnost uvolní učební lekci a nalezne se řešení a nastoupí vývoj. Pokud se nepodaří situaci vyřešit, je to známkou, že ještě není lekce ve zralosti, aby mohlo dojít k čistému uvědomění.

Chiron v Rybách je o smyslu bytí, životní cesty a duchovního principu v nás, zároveň je nebezpečí, že se začne utíkat od praktického života do alternativního světa, fikce, intuice a channelingu, jen aby člověk nemusel řešit problémy ve svém každodenním životě. Vždy se zeptejte, co vám dá „duchovní disciplína“, jak vás obohatí pro váš každodenní život? Jak vám pomůže zkvalitnit svůj lidský život a vztahy? Pokud je to do každodenního života nepoužitelné, je to jen útěk. Největší duchovno se žije v každodennosti.

Příznivý aspekt od Jupitera přináší optimismus, naději a expanzi. Lidé jsou otevřenější, vřelejší a spokojenější.

Protože vliv Neptuna a Chirona se hodně týká podvědomí, nemusíte si být vědomi, že se něco děje, ale budete velmi unavení a nebudete vědět proč. To je důkaz, že v podvědomí se odehrává něco zásadního a až nastane čas, vyplaví se to do vašeho vědomí. Propojení podvědomí a vědomí nastává tehdy, když naše mysl má o tom vědět. Jinak není potřeba všemu rozumět, velmi často by nám naše mysl a ego tomu zabránilo, a proto se to děje bez našeho vědomí. Důvěřujte, že to, co máte vědět, se dostaví – skrze sen, vaše uvědomění či skrze jiného člověka, který vám něco odhalí.

Merkur 28. 2. přestává být retrográdní, a tím se více otevírá komunikace a přestává introspektivní vnímání.

Jen pozor na vztahy, zde se objevuje Mars v kvadratuře na Venuši a to je rozpor mezi mužskou a ženskou stránkou. Nebude ochota spolupracovat a přizpůsobovat se. Intenzita vnitřního rozporu se projeví ve vašich vztazích s druhým pohlavím a zhmotní se vám váš vnitřní rozpor. Uvidíte, jak na tom jste.

Přeji vám léčivý týden

 

 Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz

 

 

 

O VÝCHOVĚ DĚTÍ S ROZŠÍŘENÝM VĚDOMÍM
(indigové děti)
ČESKÁ PSYCHOENERGETICKÁ SPOLEČNOST
pořádá v sobotu dne 29.3.2014
zajímavý a svým způsobem ojedinělý seminář
spojený s výměnou zkušeností o výchově t. zv.
INDIGOVÝCH DĚTÍ,
které přicházejí na tento svět s rozšířeným vědomím, které zůstává i
v dospívání, což způsobuje značné problémy v jejich vztazích nejen
k ostatním lidem, ale i v rodinách, do kterých se rodí.
K této problematice přednesou svoje poznatky, názory a zkušenosti:
paní Věra Klucká, která se vztahy a výchovou těchto dětí zabývá sedm let,
paní Naděžda Prokopová nahlédne tento problém pohledem numerologa.
pan Ing. V. Bažant bude o tomto problému hovořit na základě zkušenosti
s hyperaktivními a těžko zvladatelnými dětmi.
Program semináře:
09.00 - 10.00 Prezentace a úhrada poplatků
10.00 - 12.00 Přednáška paní V. Klucké
12.00 - 12.30 Zodpovězení dotazů
12.30 - 13.30 Polední přestávka k občerstvení
13.30 - 15.00 Přednáška paní N. Prokopové
15.00 - 15.30 Zodpovězení dotazů
15.30 - 17.00 Přednáška Ing. V. Bažanta
17.00 - 17.30 Zodpovězení dotazů
17.30 - ? Závěrečná diskuze
Organizační záležitosti:
Seminář se uskuteční v sobotu 29. března 2014 v Domě ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1,
blízko Karlova mostu, GPS 50°5'7.497"N, 14°24'47.862"E
Stanice tramvají Karlovy lázně č.17 a č.18 .
Na polední přestávku bude zajištěno malé občerstvení.
Poplatek činí 690 Kč a bude vybrán před zahájením.
Anotace přednášek:
Paní VĚRA KLUCKÁ
S vývojem Země se rodí děti s vysokým stupněm intuice a rozšířeným vědomím.
Tyto děti cítí jednotu a sounáležitost se vším kolem sebe.
Mají otevřené srdeční centrum a centra mimosmyslového vnímání.
Učí nás lásce a soucitu.
Navenek se projevují jako osobnosti neuznávající autoritu, což se projevuje
většinou doma a hlavně ve škole a mnohdy jsou jejich problémy řešeny
za pomocí psychologů.
Jak je vychovávat?
Paní NADĚŽDA PROKOPOVÁ
Děti s nevšedními zážitky a vlohami se rodily a rodí stále.
Početnější výskyt počátkem a koncem století.
Současné malé děti budou žít jen v jednom století a jednom tisíciletí.
Kdo jsou jejich rodiče, žijící nejen ve dvou stoletích, ale i ve dvou
tisíciletích.
Čím disponují rodiče a čím disponují děti v energoinformačním vybavení.
Co z toho vyplývá a jak s tím naložit, aby další vývoj dětí probíhal
harmonicky.
Ing. VLASTIMIL BAŽANT
Děti při narození mívají daleko rozšířenější vnímání, o které při dospívání
přicházejí.
Toto období je spojeno i se zvýšenou citlivostí, a pokud tato citlivost zůstává
i v pozdějších letech dospívání, bývá zdrojem neporozumění a bohužel
i v dětském kolektivu ve škole (spolužáci je považují za „bílé vrány“)
Mnohdy tyto děti jsou provázeny děsivými sny a vidinami
Energetické harmonizování osobnosti přijímají tyto děti většinou dobře,
protože díky své citlivosti je vnímají jako pozitivní.
 
 
 
Milá světýlka,
s potěšením vám oznamuji, že 10.2. se zrodil projekt "Dětská náruč" - most pro rodiče a děti, kteří
se vzájemně nechápou nebo si nerozumějí. Začala jsem psát na svých stránkách krátké články
vlastních postřehů a rad na téma proč...pro ty co nevědí.
A tak se vám tímto omlouvám za rozsah mých akcí na měsíc březen. Nechci vás zahltit, ale rozšířila
jsem působnost ještě tímto směrem. Stejně tak jsem snížila počet celodenního semináře. protože
cítím potřebu pomoci každému kdo mou pomoc chce.
Zařadila jsem nově také přednášky s praktickými cvičeními - workshop.
Nevím jestli projekt vyroste a rozeběhne se, zatím ale dýchá a sílí. Tak jako každé mimi :-)
Na to, že je mu pár dní, se zatím má docela k světu.
Děkuji vám za vaši přízeň a přeji vám krásný den.
Sylva Pokorná
www.esetterapie.cz
V neděli 2. března se zaměříme na téma "Cesta k probuzení" od 10 do 16 hodin.
Ve dvou blocích se nejprve zaměříme na to proč mají děti noční děsy, které nenechají spát ani nás.
Zjistíme důvod naší nespavosti a touhu poklidu. Rozpustíme iluzi o našem náročném současném
životě a v praktických cvičeních rozpustíme překážky, které nás nutí žít iluzi náročného
dne.Rezervace na: detskanaruc@seznam.cz
V sobotu 8. března "Cesta víry od mysli k srdci - od oběti k Tvůrci" aneb "Čemu hlava věří,
takovou iluzi zhmotní do našeho života".
Budeme na sobě poznávat čemu ve skutečnosti věříme. Kde se něčemu pro svou víru stále bráníme
nebo jsme "zmrzlí" tvořením pomocí rukou. Vezměte si proto pastelky nebo voskovky a podložku
na kreslení. Pracovní materiál dostanete na místě.
Celé téma je rozděleno na tři části, ve kterých se postupně budeme dostávat do větší hloubky.
Druhá část je 29.3.(sobota) a třetí část je 20.4.(neděle) vždy od 10 do 16 hodin.
Vezměte si každý dostatek pití, co máte rádi a něco k obědu. Pohoštění je zajištěné, nějaké mlsky
navíc pro všechny uvítáme.
Rezervace na: esetterapie@seznam.cz.
Ve středu 5. března vás zvu na workshop "Dětské útěky a úniky z reality" od 17 hodin v
Praze na Zbraslavi.
Večer je proložen přednáškou, vašimi příklady a hrou s naším tělo. Zjistíte jak snadné naladit se na
pocity dítěte a poznáte příčiny jeho chování. Objevíte svůj vnitřní klid a nový pohled na vás vztah.
Připravte si vlastní otázky a témata, se kterými chcete poradit. Vaše téma může pomoci i druhému.
Vezměte si pohodlné oblečení, dostatek pití a dobrou náladu :-)
Rezervace na: detskanaruc@seznam.cz
V úterý 11. března vás zvu na workshop "Závislosti a jiné radosti" od 17 hodin v Praze na
Zbraslavi.
Večer je proložen přednáškou, vašimi příklady a hrou s naším tělo. Zjistíte jak snadné být na něčem
nebo na někom závislí a podíváme se na podstatu závislosti. Zjistíte, že vše co vás na dítěti a jeho
závislostech uvádí do emocí lze určitou změnou našeho chování rozpustit . Podíváme se za své iluze
jménem závislost a najdeme tam nový pohled na život. Připravte si vlastní otázky a témata, se
kterými chcete poradit. Vaše téma může pomoci i druhému.Vezměte si pohodlné oblečení, dostatek
pití a dobrou náladu :-)
Rezervace na: detskanaruc@seznam.cz
V sobotu 15.března se poprvé v letošním roce vydáme na kopec Mužský.
Navazujeme na loňské zahájení Divokou Šárkou kde jsme pracovali s ženskou energií. Čím nás
překvapí tento kopec na našem prvním putování Mamince Zemi? Spojení a dobu odjezdu se
dozvíte po registraci na: esetterapie@seznam.cz. Pití a dobrou náladu si vezměte sebou, ostatní si
můžeme zajistit na místě.Výlet se koná za každého počasí :-).
V neděli 16. března se zaměříme na téma "Vnitřní moudrost a stabilita" od 10 do 16 hodin.
Ve dvou blocích se nejprve si individuálně zmapujeme pomocí hry jak pevně ve skutečnosti stojíme
na obou nohách sami pro sebe a jakým sloupem jsme pro druhé. Pak vstoupíme do pohádky kde při
jednotlivých krocích vstoupíme do své vnitřní moudrosti. Zjistíme to co o nás druzí dávno vědí a
jen my si to nechtěli připustit. Rozpustíme iluzi o našem bloudění v životě a hledání směru.
Rezervace na: detskanaruc@seznam.cz
Ve středu 19. března vás zvu do Auro Somy a to na „Večer lásky“.
Večer se bude skládat se tří částí a to od 18 do 21h.Téma je krásné - "Láska chodí v mých botách"
Rezervace na: esetterapie@seznam.cz.
Ve pátek 21. března vás zvu na "Meditaci jarní rovnodennosti"
Téma je "Propojení nebe a země" - budeme pracovat s bytostmi živlů a s dračí energií.
Začátek je v 17. V energiích navážeme na meditaci ze dne 21.ledna :-).
Rezervace na: esetterapie@seznam.cz.
V sobotu 22. března se zaměříme na téma "Otevření kanálu hojnosti" od 10 do 16 hodin.
Druhá část je 6. dubna (sobota)
Ve dvou blocích budeme pracovat pomocí hry jak jsme ve skutečnosti uvnitř sebe šťastní a jaké je
naše vnitřní bohatství. S tím také je spojena naše pohádka - na kolik jsme pro sebe a na kolik pro
druhé. Objevíme zkoušky našeho života, které nás buď zocelili nebo nám ublížili. Během léčení
našich neviditelných šrámů budeme postupně otevírat kanál skutečné hojnosti. Zjistíte kdy a jak byl
vámi přivřen a naučíte se nové techniky pro váš běžný život. Rezervace na:
detskanaruc@seznam.cz
V neděli 23. března se zaměříme na téma Já sem nepatřím" od 10 do 16 hodin.
Iluzi "kukaččího mláděte" má dnes velké množství dětí. Souvisí s tím potřeba úniku z prostředí a
pocit ohrožení.
Navazuje volně na workshop "Dětské útěky a úniky z reality"z 5. března
Ve dvou blocích se nejprve si individuálně zmapujeme pomocí hry jaká je podstata našeho pocitu a
co je příčinou našich strachů. Pomocí her získáme techniky, ve kterých si procítíme přítomnost a
propojení se zemí. Otevřou se nám nové možnosti, o kterých jsme dosud nevěděli. Pak vstoupíme
do pohádky kde při jednotlivých krocích vstoupíme do svého skutečného života, který byl dosud za
naší iluzí.. Zjistíme to co o nás druzí dávno vědí a jen my si to nechtěli připustit. Rozpustíme iluzi
o našem bloudění, iluzi ztraceného dítěte bez ohledu na věk. Rezervace na:
detskanaruc@seznam.cz
V úterý 25. března vás zvu na workshop "Síla mysli na chování dítěte" od 17 hodin v Praze na
Zbraslavi.
Večer je proložen přednáškou, vašimi příklady a hrou s naším tělo. Zjistíte co dělá ve skutečnosti
mysl dospělého s dítětem a co je podstatou myšlenky. Vyzkoušíte si na sobě co umí mysl vytvořit ve
vašem těle a budeme poznávat tajemství jak snadné být na něčem nebo na někom závislí a
podíváme se na podstatu závislosti. Poznáte nové možnosti a mysli jak jí neznáme :-) Připravte si
vlastní otázky a témata, se kterými chcete poradit. Vaše téma může pomoci i druhému.Vezměte si
pohodlné oblečení, dostatek pití a dobrou náladu :-)
Rezervace na: detskanaruc@seznam.cz
V sobotu 29. března "Cesta víry od mysli k srdci - od oběti k Tvůrci" – 2.část
Od 10 do 16 hodin budeme poznávat čemu ve skutečnosti věříme. Kde se něčemu pro svou víru
stále bráníme nebo jsme "zmrzlí" tvořením pomocí rukou ve druhé rovině. Vezměte si proto
pastelky nebo voskovky a podložku na kreslení. Pracovní materiál dostanete na místě.
Celé téma je rozděleno na tři části, ve kterých se postupně budeme dostávat do větší hloubky.
Třetí část je 20.4. (neděle)
Vezměte si každý dostatek pití, co máte rádi a něco k obědu. Pohoštění je zajištěné, nějaké mlsky
navíc pro všechny uvítáme.
Rezervace na: esetterapie@seznam.cz.

 

—————

Zpět