milí přátelé, - 26.3.2014

03.04.2014 22:38

 

milí přátelé,

jsme zpět z výborného semináře o lásce k sobě. Hodně jsme zapracovali na energiích vibrujících v nelásce k sobě samým a více vstoupili do energií lásky k sobě, více jsme si to uvědomili, kde a jak se láska k sobě projevuje a hlavně, vnitřně jsme našli cestu si lásku k sobě DOVOLIT. Tak věřím, že se hodně těch věcí přenese, v rámci naší propojenosti, na vás všechny a pokračujeme dál v naší každodenní práci za lepší život nás všech na planetě Zemi. A snad již jako obvykle, také jedno poselství, které bylo na semináři přijato. Poselství na závěr semináře Bílého bratrstva přijala Karin. Jistě má co říci i těm, kteří na semináři nebyli.

Za pár dní, od 10.4. od 18:00hod., začíná v Hrazanech, seminář Lidské a Boží Srdce. Tématem semináře je očištění lidského a božího srdce a jejich propojení. Z pohledu čaker jde o propojení Anaháty (srdeční čakry) a Vadžradhary (brzlíkové čakry).  Kdo ještě zvažujete účast na tomto semináři, pak urychleně volejte Hanku Noskovou (nebo posílejte sms) na tel. č. 608 715 073 a to v době od 09:00 do 18:00 hod.
Od dávných dob se tato čakra, Vadžradhara, považovala za tajnou, protože je zdrojem magické síly. Díky ní jsme schopni probudit v sobě neznámé, dřímající síly a naučit se je kontrolovat podle svého uvážení, rozhodnutí. Toto energetické centrum je také schopno ochraňovat nás od činnosti cizích energií, a zrovna tak se jeví jako zvláštní bariéra mezi vnějšími a vnitřními silami. Též odpovídá za ochranu (imunitu). Leží kousek nad srdeční čakrou, vypadá jako ostře žlutý (zlatý) květ se čtrnácti fialovými okvětními lístečky. V jejím centru je modrý nebo stříbrný symbol vadžry. Její mantra je GRIM (HRIM), jež vyvolává velikou kosmickou iluzi.

Poznamenejte si prosím do svých diářů, že tzv. velká škola (DŠ Harmonie) se posouvá o 1 den, na pátek, 16.5. 2014 od 10:00 hod.


Ale již k našim obvyklým tématům:

Mistr Hilarion pokračuje v burcování našeho vědomí aj pokračuje proces transformace a vzestupu. Poukazuje na obtíže, které se až na fyzické úrovni u lidí mohou projevovat a rovnou to provází radám co s tím. Chodit do přírody, spolupracovat se stromy, nenechat se vtahovat do situací, které na nás tlačí.Ale také provozovat dechová cvičení. A také nabádá k dalšímu a dalšímu ukotvování našeho světla, což pomáhá udržovat zemské energie ve stabilitě. Záleží na nás jak rychle a kvalitně se Země posune do nového paradigmatu žití.

Od Kryona prostřednictvím Lee Carrolla pro vás dnes tady je další pokračování jeho Otázek a Odpovědí. Tentokrát na téma „Jiné civilizace a doby“. Dozvíte se o tom, co byla či mohla být pověstná Atlantida, o starém Egyptu, o Agartě – Duté Zemi, o Shamballe, o Lemurii, ale také zmínka je o Hitlerovi. A na závěr pak Kryon krátce hovoří o historii lidstva. K tomuhle tématu, historie lidstva, existuje pochopitelně i celé samostatné poselství. V tomto textu je takové stručné shrnutí.

A pak také, únorové, tentokrát velmi krátké „Kryonovy Marshmallow Messages“, Kryonovy myšlenkové jednohubky, jak je pro nás vybírá Lee Carroll a jeho tým.

S novým poselstvím AA Michaela přichází Barbara Bessen. Má název „Nástroje k mistrovství pro všední den“. AA Michael zde sice hovoří „tu starou písničku“ o tom, že procházíme hlubokou transformací a je velmi potřebné očišťovat se od nánosů minulosti, ovšem v tomto svém proslovu reflektuje změny doby. vychází z toho, že již jsme přece jen „cosi“ vyčistili, ledacos i pochopili a poukazuje tedy na to jak nyní, v posunuté době a energiích k tomu všemu přistupovat, jak je potřebné se udržovat v přítomném okamžiku, v čem spočívá žití onoho „posunu“, jaké nástroje k tomuto každodennímu prožívání a naplňování transformace používat.

Natalie Glasson pro nás všechny přijala překrásné poselství Mistra Maitrei. Má název „Podporování duší ve Věku Lásky“. A je to o aktivaci energií srdeční čakry, která sehrává velikou a důležitou roli při procesu našeho očišťování, růstu k vyšším vibracím a vůbec celé transformace. V poselství se Lord Maitreya zabývá právě tímto procesem, hovoří o důležitosti soucitu, lásky a přijetí Kristova Vědomí. O tom jak je potřebné umět energie roztřídit, poznat, vyčistit, nechat odejít apod. Ale také zdůrazňuje naši roli při tomto procesu v životech jiných lidí, kteří nejsou probuzení nebo ne až tak a nechápou proč se ocitají v těžkých situacích a emocích a mohli by zde uvíznout. Poselství je provázeno také celkem 3 krátkými a pěknými meditacemi. Užijte si to.

Od Jennifer Hoffman dnes její textík na téma "Žít v lásce". Co to vlastně znamená, žít v lásce, jaké jsou toho aspekty. co se a jak projevuje, co je třeba následovat, jaké vlastnosti to předpokládá, co se děje, když nenásledujeme tyto principy a v závěru uvádí, že lidské nitro je tím, mostem, který spojuje "nebe"a  fyzický svět, tedy jemnohmotnou realitu Vědomí a fyzický svět hmoty (tak jak si ji představujeme).

Následující video je záznam z rozhovoru redaktora rádia Slobodný vysielač (Norbert) s bývalým náměstkem ministra financí v Reagonově vládě, Dr. Paul Craig Roberts. Je to velmi výživných 45 minut, které vám doporučuji tomu věnovat.

Dozvíte se od Američana, člověka spjatého s US administrativou, ekonoma, politologa a žurnalisty, velmi seriozní, kvalifikované informace...
- o současné geopolitické situaci ve světě, potažmo o zájmech současného vedení USA stát se světovládcem a kdy se tito lidé, neokonzertvativci tzv. neokoni, dostali k moci
- o tom jak USA, krok za krokem, připravují světovou válku vč. války jaderné, jako prostředek k ovládnutí světa
- o tom jak USA bezprecedentně porušují smlouvy s Ruskem uzavřené prezidenty Reaganem a Gorbačovem
- o tom proč vstoupily USA do Ukrajiny
- kolik stála příprava vpádu do Ukrajiny a jak dlouho převrat připravovali a že totéž připravují v Číně
- vyjadřuje se ke srovnávání případu „Kosovo“ a „Krym“,
- zda v USA existují síly, které by mohly tuto politiku získání světovlády i za cenu jaderné války změnit
- jak nahlížejí vládní místa na americký lid a o tom, že v USA dnes již žádná demokracie neexistuje a v USA, že vládnou slabomyslní zločinci
- jak nahlížejí na SR a vlastně i ČR
- o tom, že EU je jen sluha us zájmů a této šílené politice války nijak nečelí
- a další relevantní informace

Paul Craig Roberts interview for Slobodny Vysielac, Slovakia - US involvement in Ukraine, slovenské titulky velkých rozměrů, 45 minut

Možná si mnozí řeknou proč něco takového? Stačí přece co slyším u nás v TV nebo co si přečtu v novinách. Tak v prvé řadě proto, že sdělovací prostředky tzv. hlavního proudu jednoznačně lžou, překrucují, zatajují, řídí se cílenou účelovostí a hmotnou zainteresovaností. Bohužel na předním místě v tom figuruje i naše tzv. prý veřejnoprávní ČT, kterou si platíme z našich poplatků a která, ale i přesto plně slouží neokonům.
Proto je dobré si zprostředkovat i informace jiné, kde se nic nezastírá, vše se nazývá svým jménem v podání někoho, kdo je kvalifikovaný, kdo má dobré, přímé zkušenosti z dané problematiky, není na programech té či  oné strany závislý a vše řeší z pozice prospěchu lidstva, života a nikoliv některé ze zájmových skupin. A v tomto případě je cenné, že Dr. P.C. Roberts je Američan a ne Rus, což by v očích a myslích mnohých zmanipulovaných bližních pravdivost snižovalo.

Také připojuji hezký, malý článeček s názvem "Absurdní vtip či realita?", který začíná vyprávěním až absurdní anekdoty, na jejímž podkladě pak autor, Jiří Tyl, rozvinul úvahu nad tím, jak svým myšlením a chováním ovlivňujeme svůj život.

Lidé se často ptají jak asi pracují jinde jiné skupiny duchovně probuzených lidí. Věřte, akcí a skupin (ale i webů) je opravdu mnoho. Tady vám dnes přinášíme ukázku z práce jedné ze skupin, kde se věnují očišťování tzv. Ley-linií, neboli starých historických energetických linií. Krátký článek od Montague Keen dá nahlédnout na tuto práci.

A rád bych vás také informoval, že oblíbená Teal Scott bude ve dnech 10.-12.4. 2014 v Praze a je možné se s ní na její akci setkat. Bližší informace naleznete na webu Teal v Praze nebo na stejnojmenné facebookové stránce


Na závěr, pro odlehčení a také lehký šok (příjemný) dvě videa, hudební klipy z vystoupení 9leté malinké Bulharky Krisie Todorové na talentové soutěži, kde zazpívala Listen od Beyoncé (!!). Úsměvné je také chování jednoho z porotců, který až tak moc nechtěl věřit, že se šel na to malé stvořeníčko s velkým hlasem podívat z blízka. Zpěv začíná asi po 30 vteřinách. A poslouchejte dál i po skončení, budou různé přídavky.

Krisia Todorova - Real Talent Little girl Singing Listen by Beyonce

Na druhém videu zpívá písničku od Celine Dione, hlavní melodii z filmu Titanic.
Крисия - My Heart Will Go On

A to už je dnes vážně všechno.

Přeji radost a harmonii v srdcích

Láďa

 

 

Poselství bytostí Bílého bratrstva
přijala 23.3.2014  ve Skokovech Karin
po závěrečné meditaci na semináři JAK MÍT RÁD SÁM SEBE:

 

 

Naši milovaní,

již dlouho jdeme s vámi a pozorujeme vás, my, bytosti BÍLÉHO BRATRSTVA.

 

Jsme šťastni za to, co jste dokázali za tyto tři dny. My i ostatní bytosti vás velice podporujeme, radujeme se s vámi a obdivujeme vás. Prosíme vás, uvědomte si, že jste hodni obdivu. Dokázali jste obrovsky pozvednout svoje vibrace, rozzářili jste svá srdce a zažehli záři ve svých očích. Vaše srdce i oči září. Buďte si prosím vědomi svého světla, své záře, tak jak to třeba bylo řečeno v té pohádce. Z očí některých z vás září měsíc, luna, z očí některých z vás září hvězdy nebo slunce. Kamkoli vstoupíte, tak vaše záře obejme a naplní celý prostor, inspiruje a bude probouzet další. Jste nádherné bytosti.

 

A jestli dovolíte, každému z vás jsme položili okolo ramen nádherný energetický pás, abychom podpořili vaše vědomí. To, že jste již schopni dívat se na to, co prožíváte Kristovým vědomím, vědomím toho, že věci mají svoji hlubší podstatu, že vše je zkušenost a poznání, že vše je v pořádku tak, jak má být. Ano, a dovolte si prožívat i to lidské, své pocity a emoce. A nezlobte se na sebe, obejměte se a nezapomeňte na své světlo.

 

Možná někteří z vás mají pocit, že se jim nepodařilo vše, co tady na tomto semináři chtěli udělat nebo měli udělat, ale vězte, že už jenom to, že jste se rozhodli na sobě začít pracovat, dali jste si záměr a rozhodnutí, že chci něco změnit a udělat, pro sebe, pro svůj růst, pro lásku, to je to podstatné.

 

Předávejte to dál, tak, jak budete cítit ve svých srdcích. Sami poznáte, kdy je potřeba něco říct a kdy 

třeba vůbec nic. Jenom se nechte vést srdcem.

 

Objímáme vás a děkujeme za to, co děláte.

 

Jsme bytosti Bílého bratrstva

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijala Karin ( www.transformace.info). Tento text  je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje i s aktivním odkazem.

 

 

 

 

 

 

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 23.3. 2013 - 30.3. 2014

 

 

Milovaní,
 více a více lidí na Zemi se probouzí a zjišťuje, že svět se rychle mění. Rozhlížejí se kolem a vidí, že se jejich sousedé zabývají věcmi, které předtím nebyly přístupné.  Tato probouzející energie očišťuje vědomí lidstva od prastarých pavučin a je to proces obtížný. Je velmi nepříjemné, pozorovat jaké události se na planetě i v našem osobním světě odehrávají, a každý se nyní snaží vytvořit a udržet si vnitřní rovnováhu. V energetickém poli kolektivního vědomí to vytváří pocity stresu a napětí, což ovlivňuje jedince, kteří jsou citliví na energie které kolem nich proudí. V lidském těle jsou tato napětí a obavy pociťovány v oblasti solar plexu/žaludku a je to znamení, že je čas jít do přírody a stoupnout si anebo posadit se poblíž člena rodiny stromů a požádat, aby byly tyto pocity napětí a strachu láskyplně proměněny a  rozpuštěny. Rodina stromů má mimořádné nadání pro to, aby poskytovaly tuto službu celému lidstvu a to jim umožňuje nádherně sloužit a pracovat tak na své evoluci.

Velmi pomáhá věnovat pozornost všem životním formám, které kolem vás žijí a všem živlům. Protože se odehrávají tyto nestabilní energetické posuny, je nejlepší zjednodušit si život  do té míry, jak jen to je možné. Cvičte se ve zklidňování mysli a nenechte se vtahovat do složitých abstraktních vzorců myšlení,  které ve vás neustále vyvolává každodenní interakce se světem.  Když budete kolem domu nebo zahrady vykonávat jednoduché úkony, vyhnete se pocitům přetížení, které ničí vaši životní sílu a vyšší energie. Častý odpočinek je velmi důležitý a když si lehnete a na půl hodinky si vyložíte nohy nahoru, pomůže vám to obnovit síly. Ve všech těch nádherných tvarech hledejte krásu a čiňte tak s nadšením v srdci. Pozorujte východ a západ slunce, tvary mraků, hvězdy na nočním nebi, ptáky a hmyz, flóru a faunu. Život pulzuje kolem vás, ale musíte se to naučit vnímat a získat tak jemné dary, které vám to přinese.

Musíte využít čas zklidnění,  abyste se spojili s vyšším já a s vnitřním vedením. Dělejte každý den dýchací cvičení - dýchejte zhluboka až po kořenovou čakru, na chvilku zadržte dech a pak vydechněte s vědomím,  že je uvolňována všechna zatuhlá energie. Když se mnohokrát denně budete hýbat v různých natahovacích cvičeních anebo při chůzi, pomůže to energiím,  aby protékaly vašimi meridiány a nestagnovaly a nevytvářely bloky. Ukliďte komory, skříně, garáže a další prostory vašeho domova a zbavte se všeho co již není potřeba a když tak učiníte, zjistíte,  že se cítíte lépe a vaše energie to udrží pozitivním a konstruktivním způsobem v chodu. Když uvolníte místo novému – fyzicky, energeticky a symbolicky, naplní to vaši duši duchovním znovuzrozením a obnovou.

Zatím co je zemské jádro aktivováno a podporováno velkým světelným zářením z kosmu silné intenzity, vy,  jakožto božské energie,  musíte denně pokračovat v ukotvování a uzemňování vašeho světla. Když toto provádíte několikrát denně, pomáhá to udržovat zemské energie ve větší stabilitě, víc, než si můžete představit. Opravdu, dáte tak Zemi energetickou vzpruhu, kterou velmi potřebuje. Vaše láska tuto nádhernou bytost podporuje na její cestě z nižší hustoty to vyšší, do vyšších úrovní světla a vědomí.  Na oplátku vy zjišťujete, že je postaráno a každou vaši potřebu, jak a kdy to  máte zapotřebí, a když to bude zřetelnější, naplní vás to poznáním, že jste nade vše milováni.

Jak rychle se pohne svět do nového paradigmatu, když se zvýší frekvenční úroveň energie božské lásky! Když bude každý ve stavu radosti a nadšení, bude velmi těžké přesvědčit ho o pravdivosti starých příběhů,  které se vyprávěly po celé věky. Když se bude každý člen lidské rodiny cítit sám se sebou v pohodě, bude  se to k němu odrážet a bude učiněn velký pokrok, když se Země posune do úsvitu nové éry zlatého věku, kde neexistují hranice pozitivních možností a potenciálů,  které se mohou rozvinout.

Do příštího týdne…

Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

Kryon – Otázky a odpovědi

 

 

Agartha, Shamballa, Hitler atd.

 

Otázka: Drahý Kryone, rád bych věděl o Hitlerovi, pravdu o Holocaustu, Agarthě a Shamballe. Mají nějakou spojitost s Atlantidou a Lemurií?

 

Odpověď: Drahý, Hitler existoval, aby naplnil proroctví o Židech, a tlačil je na místo, kde eventuelně mohli mít své vlastní území. Holocaust byl každopádně přesně tak strašlivou událostí, jak říká historie, že byl, a je to příkladem zla, které je v rámci každé jednotlivé lidské bytosti na planetě. Říkali jsme vám, že „ďábel i nebeští andělé, všichni sídlí v každém z vás“. Musíte to vidět zcela jasně u Holocaustu.

 

Agartha (Dutá Země): To je interdimenzionální atribut planety a NENÍ 4D. Uvnitř Země nenajdete Lidi. Ale spousta života tam JE a je interdimenzionální. To zahrnuje i Lemuřany z Mt.Shasty, a mnohem víc. Je tu vždy tendence lidí k „4Dimenzionování“ všeho, co cítí intuitivně. Mnohé z toho, co je zde, je reálné, ale v multidimenzionálním stavu.

 

Shamballa: Váš pohled se může lišit, ale řekněme, že je to jméno jádra léčivé energie Univerza. Mnozí ji objevují a pojmenovávají ji mnoha jmény. Všechno toto je vhodné, protože jméno není důležité. Co je důležité, je to, že ji teď používáte!

 

Přeložila Jani

 

 

Atlantida

 

Otázka: Drahý Kryone, právě jsem na internetu četl informaci, kterou Kryon předal přibližně v listopadu 2001 v Nové Anglii. Přesně jsi datoval časovou linii Atlantidy a tehdy dodal i nesporný důkaz o tom, že Atlantida byla v Arkansasu. To není to, co jsem četl v Knize 9. Mluvili jste o artefaktech. Nevěděl jsem, které skupině lidí jsi to říkal, ale myslel jsem, že by to mohlo být trochu víc kontroverzní, jelikož jsi to nerozváděl. Můžeš to upřesnit?

 

A také: Žiji na vodě, na jezeře, které spojuje vnitřní pobřeží regionu. Viděl jsem ptáky létající v kruzích po celém obvodu jezera po dlouhou dobu mezi 2. a 3. hodinou ranní. Neobvyklé?

 

Odpověď: Nedělejte Lidské závěry o minulosti. Za prvé, uvědomte si, že „Atlantida“ nebyla jen město (ačkoliv spousta si myslí, že ano). Je to rasa. Je to filosofie, a je to vědomí. To jsou prostá fakta. Kombinujte toto v cokoliv, jak si to přejete nazývat, ale neomezujte to do mytologie, kterou nyní nazýváte Atlantida.

 

Existují důkazy o rase žijící na Zemi před 10 000 lety. Na planetě se nacházejí artefakty, které to dokazují. Některé z nich, které jsou blíže povrchu, jsou v Arkansasu. Jednoduché. Tato informace nemá cílenou polohu, Země se změnila poté, co tu ta původní civilizace byla. Na místo toho to dává důkaz... na zkušenosti založený důkaz, že vaše současná historie je nekompletní, a že tedy nerozumíte tomu, kdy Lidstvo začalo. Pevninské plochy byly spojené, existovaly rasy a náboženství, kterým nepřipisujete důvěryhodnost, a věda byla rozvinuta daleko nad rámec toho, co byste mohli očekávat.

 

Chápali světovou navigaci a také koncept vašeho solárního systému byl znám. Artefakty, které by mohly být nalezeny, vám to dokáží. Některé již byly objeveny, ale jsou právě izolovány. Pokud v tom budete pokračovat, nic z toho nebude odhaleno. Toto izolování vzniká na základě strachu a ničeho jiného.

 

Kontroverzní? Velmi. Jiní najdou tyto artefakty a představí je světu, jen aby se jim ostatní vysmáli skrz obrovské zkreslení toho, co vás učili. Dokonce i když pro to budou důkazy, otočí se jiným směrem. Očekávejte to, ale eventuálně může dojít k pochopení, když dostatek lidí uvidí pravdu, pak ta může zvítězit. Tak je to pokaždé. Pak mohou být učebnice pomalu přepisovány.

 

O ptácích? Jsou zmatení. Jejich migrační scénáře sledují vzory staré mřížky, které už neexistují. Vytvořte pro ně útočiště, nebo nepřežijí. Jednoduše nevědí, kterým směrem letět.

 

Přeložila Jani

 

 

Egypt

 

Otázka: Drahý Kryone, ve Tvých knihách a Otázkách a Odpovědích jsem ještě nenarazil na informace o starověkém Egyptě nebo o pyramidách. Jsou některá poslední tvrzení, že by se proslulá Síň Záznamů mohla nacházet pod Sfingou, pravdivá? Je zde nějaká náležitost, kterou nám nyní můžeš říct o starověkém Egyptě, nebo o Síni Záznamů?

 

Odpověď: Nezaměňujte Síň Záznamů s Jeskyní Stvoření, kde jsou uloženy Akášické záznamy. Ačkoliv je fyzická, nikdy nebude nalezena, není nikde blízko Egypta.

 

Sfinga není ničím víc než tím, čím se zdá. Co je pod ní, může být objeveno, ale bude to důležité pouze pro egyptology. Pyramidy jsou pro vás také zajímavé, obzvláště vztahy mezi matematickými výpočty a polohou Slunce, ale většina z toho je výsledek pověr, kulturního náboženství doby a zaujetí solárním systémem. Přidejte tam něco, co je velmi mystické a některé důležité chybějící kousky vaší historie, a toto puzzle naléhavě volá po objevení. Nicméně, jsou velmi kompetentní lidé, kteří jsou v procesu odhalení něčeho z toho. Naše učení se raději zaměřují na velmi odlišný druh lidí na planetě v této době... na vás. To je důvod, proč naše informace tráví velmi málo času ve vaší starověké minulosti.

 

Některé z věcí, které jsme vám říkali, vztahující se k vaší historii, dokonce uvedly rozpory uvnitř vašeho vlastního systému přesvědčení. Někteří dokonce zpochybňují Kryona a porovnávají, co jim bylo řečeno o minulosti s tím, co odhalil. Moje informace nebyly stejné; tudíž staré informace „vyhrály“. To je způsobeno „závislostí“ mnohých z vás na tom, co si myslíte, že se stalo. „Nosíte své spirituální klobouky“ toho, co vám někteří řekli, že se stalo, což vás odvádí od paradigmatu „teď“ a od toho, abyste zjistili, co se opravdu mohlo stát. Tyto sklony některých z vás – opírat se o něco, co cítíte, že se stalo – jsou důvodem, proč vám nedáváme příliš často informace o tom, co se opravdu stalo. Místo toho si přejeme, abyste se kolem sebe rozhlédli teď, a zažívali to, co se děje dnes. Dodáváme vám odvahu upustit od starých strachů.

 

Nechejme na důkaz toho, co vám říkáme nyní, ukotvit vaši víru. Podívejte se, jestli to, co jsme vám říkali v uplynulých deseti letech, dává smysl pro energii Země v uplynulých deseti letech. Používejte intelekt, logiku a intuici dohromady k vytvoření rozhodnutí, a ne to, co vám kdo říkal v minulých diskuzích. Vy jste ve zcela novém paradigmatu existence. Žádný z vašich proroků vám neřekl nic o tom, co se teď děje, všimli jste si toho? Není proto možné, že se změnila i vaše spirituální realita? Jsou někteří z vás tak zaseknutí ve staré realitě, že jakákoli další informace musí být „podvod“? Přemýšlejte o tom. Někteří z vás by byli šokováni, kdyby věděli, jaká vaše historie opravdu je. Pokud to případně zjistíte, co uděláte? Popřete všechny důkazy, které Země vydá?

 

Co se stalo ve vaší dávné minulosti už není hlavním tématem. Nechme to ostatním. Jediné, co je v tuto chvíli důležité, je práce, kterou máte jako Pracovník Světla teď.

 

Přeložila Jani

 

 

Lemurie

 

Na začátku, mnozí z vás, kteří jsou dnes nazýváni Pracovníci Světla (Lightworkers) byli součásti Lemurské zkušenosti na Zemi, života v čase a prostoru, o kterém vaši historici tvrdí, že se nikdy nestal. Byl to jiný druh společnosti a bylo to "zahřívací kolo" k tomu, co mate dnes. Vaše těla nejsou úplně stejná jako byla tehdy, a mnohé je dnes jinak. Je to také důvod, proč vám říkáme, abyste se nedívali tak daleko do minulosti, pokud chcete vědět o své "současné historii". Protože Lemurie existovala v době, kdy dualita nebyla tak výrazná, nebo energie nebyla tak nízká (frekvence) jako dnes. Planeta byla zcela zbavena teto společnosti (katastrofa, která zničila Lemurii) a restartována. Všichni jste k tomu dali svoleni, ale na jiné významné úrovni, jako Lemuřane, abyste se připravili na tuto dobu, kterou žijete na této planetě. Vaše Lemurské vlastnosti (pokud je máte) jsou vlastnosti té zkušenosti na počátku Země, která byla plná velkého vědeckého poznání a rozdílu v DNA. Existuje dnes mnoho Lemuřanů, ale jen malá část z nich se dozví o Kryonovi. Jste roztroušení po celé Zemi, ale všichni se do určité míry probouzíte.

 

Lemurská civilizace byla největší jakou kdy tato planeta viděla - ne velká co do počtu, ale co do VĚDOMÍ. Trvala 20.000 let a žila v míru. Jejich pojem času byl velmi jiný než dnes, neboť měli kvantové vědomí, věčný stav bytí. Nic takového se nestalo v zaznamenané historii lidstva. Neznáte nic, co by se ji podobalo. Vědci říkají "To je nemožné. Tak dávno neexistovaly žádné civilizace." To, že neexistuje žádný důkaz je záměrné, protože planeta Země je velice dobrá v tom, že zahlazuje stopy lidstva. Jen se podívejte na to, co studujete dnes. Neboť nemůžete najít nic staršího než 4.000 let. Všechno ostatní bylo zničeno, potopeno, odplaveno, probořeno, zničeno navždy. A aby to vymazání bylo ještě víc dokonalé, civilizace tehdy byla na suché zemi uprostřed Pacifického oceánu - dnes tomu tak není.

 

Přeložila Satu Satu

 

 

Otázka: Jak můžeme vědět, jestli jsme Lemuřané? Je to důležité?


Odpověď: Ne, to opravdu není důležité, vzít na vědomí, co si myslíte, že je vaše minulost. Spirituální realita je, že jestliže jste byli Lemuřané, je to vaše současnost, na co byste se měli dívat.


Nejdůležitější věcí o vás je to, kdo jste nyní. Jestliže jsi byl ve vzdálené minulosti Lemuřan, tak to již není „minulý“ atribut. Energie planety je otevřená lemurské energii, a spirituální semínka byla vsazena zpět než budou nyní zalévána. To znamená, že „Lemuřané ve vás“ se začínají rozvíjet, kvést. Vůbec to není atribut „minulosti“. Je to tu nyní.

 

Nezaměřujte se nebo neuvažujte o těchto věcech. Není to důležité pro vaše studium. Máte toho dost co dělat, abyste zvládli „těžké pozvednutí“, které všichni Lemuřané cítí v tuto dobu.

 

Přeložila Jani

 

 

Otázka: Kryon se zmiňuje o některých posluchačích jako o Lemuřanech a někdy jako o andělech. Prosím o vysvětlení. Znamená to, že pouze lidé, kteří prošli specifickým setkáním jsou Lemuřané?

 

Odpověď: To není tak těžké. Vy všichni jste andělé, protože jste všichni božští a také věční. Vždy jste byli a vždy budete částmi Boha.

 

Ale na začátku, mnoho z vás, kteří jsou nyní nazýváni Pracovníci Světla, bylo součástí Lemurské zkušenosti Země, a žili v čase a místě, které vaši historici popřeli. Byl to odlišný druh společnosti a byl „rozcvičkou“ pro to, co máte nyní. Vaše těla nejsou přesně stejná jako byla tenkrát, a mnohé je nyní odlišné. To je také důvod proč vám říkáme, abyste se nedívali tak daleko zpátky, když se chcete dozvědět o vaší „současné historii“. Protože Lemurie existovala v době, kdy dualita nebyla tak velká, nebo energie tak nízká, jako nyní. Planeta byla „čistě uklizená“ od této společnosti, a byl proveden restart. Toto jsou staré zprávy, a my vám je již předali. Vy všichni jste pro to dali svolení, ale na velmi hluboké úrovni, coby Lemuřané, jste se připravili pro tento čas na planetě.

 

Vaše andělské vlastnosti jsou vlastnostmi Boha. Vaše lemurské vlastnosti (jestliže je máte) jsou vlastnostmi rané zkušenosti na Zemi, které byly plné vysoké vědy a DNA rozdílů. Skupina, která přijde na Kryonův channeling, je často plná bývalých Lemuřanů, protože mnoho z vás, kteří se „probouzíte“ do nových spirituálních pravd, má tento Lemurský původ starých duší. Z mého pohledu jste ale také všichni andělé. Když se k vám takto obracím na setkáních, jde o pozdrav a vyjádření úcty. Žádám vás tím, abyste se rozvzpomněli na to, kdo jste. Je mnoho bývalých Lemuřanů a pouze zlomek z nich se kdy dozví o Kryonovi. Jste po celé planetě, ale všichni se probouzíte na určité úrovni.


 

Přeložila Jani

 

 

Historie Lidstva na Zemi

 

Země je velmi stará, ale lidstvo není. Byl zde velmi dlouhý biologický vývoj, který mnozí nazývají evoluce. Ano, biologie planety se vyvíjela, což je posvátný způsob, jak ji Bůh rozvíjí. Není to v rozporu s ničím, kromě omezeného myšlení mnoha lidí, kteří si přejí, aby to tak nebylo. Zavedu vás do velmi nedávné minulosti… nedávnou ji vidím já a kameny. Chci vám představit obraz planety.

 

Před 100.000 lety byl počátek toho, čemu říkáte osvíceny člověk. Pouze před 100.000 lety. Vývoj lidských bytostí existoval dlouho předtím, ale člověk neměl duchovní schopnosti ve své DNA. Byl jen biologie. Vaši antropologové vám to potvrdí. Najdou mnoho kostí a řeknou vám, jak staré lidstvo je. Jsou to jen biologicky vyvinutí tvorové, kteří ještě nebyli součástí scénáře, kdy andělské bytosti jsou součástí lidské DNA. (Kryon říká, že na druhé straně závoje jsme andělé - duchovní, božské bytosti, které se reinkarnují jako lidé na Zemi, a v lidském životě si většinou nejsme vědomi toho andělského v nás, které je v nás stále, jenomže po dobu naší 3D mise na Zemi je to zakryté – pozn.př.).

 

Tehdy existovalo 20 druhů lidských bytostí na planetě a vaši antropologové mnohé z nich identifikovali. Všichni jsou velmi rozdílní. Někteří měli hlavy, které byly jinak tvarované, někteří měli dokonce ocasy. 20 druhů humanoidních bytostí existovalo na Zemi společně. Je to fakt běžné evoluce, protože když se podíváte na kterékoli savce, existují v mnoha druzích. Tak pracuje příroda a fungovala stejně i před 100.000 lety. Rozvíjelo se zde 20 druhů humanoidních bytostí. Na několika místech se vyvíjely rychleji a antropologové o tom vědí. Lidé nežili na jednom místě na planetě. Evoluce pomalu tvořila mnoho druhů lidských bytostí jako to příroda dělá se vším - v Západní Evropě, na Středním Východě a na jednom zvláštním místě uprostřed Pacifického Oceánu (Mu-Lemurie).

 

A potom byla planeta najednou záměrně oseta – dle posvátného plánů, designu. Dle tohoto posvátného designu byla planeta navštívena kvantovým způsobem osvícenými tvory, kteří nebyli andělé. Je to těžké vysvětlit, ale stalo se to. Poslouchejte, ve Vesmíru je hojnost života. Některý prochází lekcemi jako vy, některý ne. Biologičtí tvorové žijí na planetách jako je vaše, s atmosférou jako je vaše, ale bez válek. Žiji v kvantovém stavu, ve kterém jsou v dohodě s tím, proč existují na tom místě, planetě. Reprezentují společnosti dvakrát tak staré jako Země. Lidstvo a takto osvícená skupina existovala před 100.000 lety a stále existuje. Je vzdálená světelné roky, přesto vás lehce navštívila. Přišli na tuto planetu, aby zasadili semínka svatosti do vaší DNA. Přišli s povolením, podle plánu a se souhlasem všech andělských bytostí ve vesmíru. Nebyla to náhoda ani to nebylo součástí obléhání vaší planety. Byla to jejich práce lásky.

 

Mluvím o Plejáďanech. Mnoho o nich bylo řečeno, protože když se mluví o těchto věcech, kdy jeden druh tvorů přijde a ovlivní celou planetu, někteří říkají: "To není správné, je to ďábelské, musí to být špatné." Ale nebylo. Existuje mnoho dezinformací o Plejáďanech. Chci vám říct, že kdybyste je měli možnost dnes vidět, vypadají velmi jako vy! A jednou, pokud se dostanete do bodu, kde je to vhodné, setkáte se spolu. Budou vám říkat bratře, sestro, a pokud byste měli vzorek jejich buněčné struktury, bude vypadat hodně jako vaše. Protože oni mají samé osvícené lidské rasy a mají moudrost a lásku k Zemi, protože jste jejich setba. Co dali této planete je těžké vyjádřit v 3D rozhovoru. Použitím daru "být se vším v kvantovém stavu", dali lidstvu na Zemi navíc dvě vrstvy DNA. A stalo se to najednou jen jednomu z 20 druhů tehdy žijících lidských tvorů; druhu, který žije dnes. Jenom jeden druh byl připravený k přijetí tohoto daru.

 

Zeptejte se na to antropologů. Neptejte se je na Plejáďany! Místo toho se jich zeptejte, co se stalo před 100.000 lety lidským tvorům. Řeknou vám, že v protikladu s přírodou,  se na Zemi vyvinul pouze jeden druh lidských tvorů. Co se stalo s ostatními 19? Pomalu vymřeli, neschopni konkurovat s druhem, který měl novou DNA. Je to naprosto protichůdné k tomu, jak funguje příroda, a mělo by to zvednout obočí těch, kteří se zabývají přirozeným výběrem. Je to něco, čeho byste si měli všimnout a je to důkaz toho, co vám říkám.

 

Z tohoto vznikl příběh o Stvoření, který je součástí lidské mytologie. Protože se to stalo tak rychle a tak relativně nedávno v historii Země, vypadá to, že se to stalo v okamžiku, bez toho, aby tomu předcházel nějaký vývoj. Proto si mnozí myslí, že evoluce neexistovala a že Bůh najednou stvořil člověka. Vidíte? Kousek pravdy existuje ve všem, ale většinou je omezen 3D šuplíkem, aby se to lehce vysvětlilo. Rajská zahrada, pokušení dobra a zla - to je metaforický obraz toho, co se stalo, když jedna skupina lidí dostala dvě nové DNA vrstvy poznání. Protože najednou se začali chovat mimo proces duality, vědomí světla a temna.

 

Ty dvě DNA vrstvy navíc slouží k testu na Zemi, která se stala jedinou planetou svobodné volby ve své době. Jedna vrstva obsahuje Akášické záznamy všech andělských duší, které se budou reinkarnovat přes lidské tělo. Lidstvo se stávalo duchovním - ne najednou, ale velmi, velmi pomalu v období 50.000 let. Andělé začali proces přicházení na planetu Zemi přes lidské tělo jako nástroj k tomuto testu na Zemi. Teprve tehdy se člověk stával takovým, jak ho známe dnes. To znamená, že skutečně osvícené lidstvo je pouhých 50.000 let staré - vlastně velmi mladé!

 

Přeložila Satu Satu 11/2008

 

 

 

Poznámka ke kopírování:

Původní zdroj: www.kryon.com  - Otázky a odpovědi (Q&A)

Překlad Jani (www.vedomisvetla.webnode.cz)  a Satu Satu pro www.kryon.webnode.cz.

 

Jednotlivé otázky a odpovědi i celý text je možné použít za předpokladu, že zůstane zachován původní smysl a že bude připojena tato poznámka včetně aktivních zdrojů.

 

 

 

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – únor 2014

 

 

 

03.02.2014

TOTO JE VAŠE DĚDICTVÍ

 

Na okamžik se posaďte a rozjímejte nad těmito věcmi, protože nezáleží na tom, co vám bylo řečeno. Můžete se podívat z okna a uvidíte přicházet světlo. Dovolte, aby realita toho, co se skutečně odehrává, nahradila slova těch, kteří se vás snaží přesvědčit, abyste je následovali na jejich temná místa. Dovolte, aby vám láska Boha dala schopnost rozlišení věků, staré duše, protože toto je vaše zodpovědnost a vaše dědictví v těchto dnech vaší probouzející se planety.

 

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Třináct „Rekalibrace lidstva“ -

 

 

10.02.2014

 

BYZNYS A SPIRITUALITA

 

Možná jste dobří v byznysu. Možná ho nechcete konzultovat s Duchem, protože si myslíte, že Bůh je o věcech, které jsou spirituální – a to byznys není! Pak mám pro vás novinku – nejlepší obchodníci na světě jsou ti na druhé straně závoje, kteří sedí vedle vás, a říká se jim průvodci! O vašem byznysu vědí víc, než kdy budete vědět vy. Jsou to experti – každý z nich! Tady je zdroj a odtud přichází synchronicita, víte? Proč byste měli oddělovat obchod od energie? Proč byste měli oddělovat byznys od spirituality?

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- Z Kryonovy Knihy Osm „Překročení milníku“ -

 

 

24.02.2014

 

POTENCIÁLY BUDOUCNOSTI

 

Drazí, já jsem Kryon. Předávám vám informace o lásce, planetě a vaší vlastní energii. Vždy vám sděluji pouze ty informace, které už jsou vygenerovány potenciálem lidského vědomí. Dost často se tyto předpovědi splní. A když se to stane, vnímáte to jako předpovídání budoucnosti. Tak to ale není. Je to energie v tom nahodilém chaotickém místě, kterému říkáte kvantum. Jde o zvážení potenciálů toho, co by se mohlo stát ve vašich životech a na vaší planetě. Takže budoucnost je poháněna potenciály, které jste vy sami vytvořili svým vědomím coby civilizace na planetě. Nejde o předpovídání budoucnosti, ale měření toho, co vytváříte.

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonovy Knihy Třináct „Rekalibrace lidstva“ -

 

 

 

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Nástroje k mistrovství pro všední den

Poselství archanděla Michaela prostřednictvím Barbary Bessen, březen 2014

 

Zdravím z celého srdce všechny, kteří se cítí blízce spojeni se mnou a ostatními bytostmi z duchovního světa. Jsem archanděl Michael. Jak jsem již často zmiňoval, nazývejte mě raději jen Michael. Pobýváme zde na vyšší úrovni duchovního tvoření. Tvoříme našimi myšlenkami. Děje se to během sekundy nebo spíš během nanosekundy, pokud bychom to vůbec chtěli vyjádřit v nějakém časovém měřítku. Je to možná ještě složitější na pochopení, protože u nás je minulost, přítomnost a budoucnost jedním přítomným okamžikem. Do tohoto konceptu kosmického tvoření, materializace výtvorů myšlenek nebo také božského tvoření byste měli častěji zkoušet v duchu pronikat. Je to jako meditační mantra. Zkus se v klidu zamyslet nad tvořením myšlenkami a zabývej se tím. Budou k tobě přicházet nové poznatky. Je na čase, abys poznal, že jsi skutečně tvůrcem a žil podle toho.    

 

Pojďme se teď na přání mé partnerky (Barbary – pozn. překl.) věnovat tvému všednímu dni, jak tomu říkáš. Otázka, kterou se dnes mnoho lidí stále víc zabývá, zní: „Jak mohu své spirituální poznatky aplikovat do každodenního života?“ Dříve jste dodržovali určité duchovní rituály, čas věnovaný usebrání se, kdy jste se, alespoň to tak vypadalo, stáhli  z běžného života. Tak to ale samozřejmě nefunguje, protože všechno, co děláš duchovně, se nějak projevuje. Působí to ostatně i na lidi, které znáš, kteří jsou ve tvé blízkosti. A nejen na ně, ale i na všechny lidi, kteří žijí stejně jako ty tady na Zemi, Gaie. Kdo na sobě neustále pracuje, dělá to i pro celou společnost a přispívá do akášické kroniky, z níž všichni čerpají, respektive ji mění.

 

Vezměme si jeden fiktivní den tvého života, v němž můžeš uplatnit pár nástrojů. Ráno se vzbudíš a hned si položíš ruku na srdce, čímž se spojíš sám se sebou. Měl by sis přitom uvědomit: Jsem duch v tomto těle. I když si budeš možná muset nejprve dojít na toaletu, zůstaň pak ještě chvíli v klidu ležet. Vnímej, jak ruka na tvé hrudi uvádí cosi do pohybu. Vnímej, jak do tebe proudí silná energie, spojená s dobrým pocitem. Dochází k tomu  spojením tvé dlaňové čakry a posvátného vyššího srdce přes tvé fyzické srdce. Tato nádherná síla nyní protéká celým tvým tělem. Třeba i zaznamenáš, jak se touto energií naplňují ty části těla, které vykazují nějaké symptomy nemoci nebo jsou energeticky oslabené. Tam se božská energie chvíli pozdrží a vyrovná nedostatek. Tohoto setkání s energií z pole Jednoty, která je nyní díky změnám na Zemi pro všechny lidi stále víc k dispozici, si můžeš užívat libovolně dlouho. Poznáš, kdy budeš mít dost a budeš chtít vstát. Pro ty z vás, kteří máte ráno málo času, by bylo dobré nařídit si budík o nějakou chvíli dřív.

 

Dalším nástrojem je, že se při ranní koupeli v této vysoké energii můžeš zkontaktovat sám se sebou. Někteří z vás už umí komunikovat velmi dobře, ostatní se to teprve učí. Pokládej otázky, popros o motto pro ten den nebo jen vyslov: „Milé Vyšší já, sděl mi, co bych měl pro tento den vědět!“ Budou k tobě proudit informace v myšlenkách, které budeš vnímat jako komunikaci nebo nečekané inspirace, myšlenky pro ten den. Mohou souviset i se starostmi a problémy, které máš v práci, v rodině, s bydlením apod. Nebo se mohou týkat symptomů nemocí, protože s těmi se potýká stále víc lidí. Jsou výrazem nerovnováhy v emocionálním těle, která zas souvisí s uloženými starými vzorci, jež se vynořují jako odezva na aktuální vnější dění nebo se uvolňují v rámci uložených otisků celé společnosti. Kdo přijímá mnoho vnějších zpráv, předpokládejme, že jde třeba o týrání dětí, může pak zakoušet bolest na základě vlastních zkušeností, čímž tyto uložené informace aktivuje a posílené je vysílá zpět do energetického pole.  Tak z toho může vzniknout cosi jako ping pong.

Proto je dobré pozorně sledovat myšlenky. Co do sebe přijímáš, jakými myšlenkami se zabýváš, které z nich v tobě vyvolávají řadu nových emocionálních reakcí? Sledování vlastních myšlenek je stále důležitější. Neboť jak víš, myšlenky formují život. Takto jsi byl stvořen myšlenkou stvořitele, jenž byl zas stvořený vyšším stvořitelem a ten byl možná stvořen přímo z Jednoty. Vše je tvořeno myšlenkami, to je třeba si stále znovu uvědomovat. Napiš si na malé lístečky poznámky, které tě budou upozorňovat na důležitý úkol sledování vlastních myšlenek.

 

V průběhu dne, podle toho, jaké máš rodinné nebo pracovní povinnosti, se setkáváš s ostatními lidmi. Utváříte váš společný den nebo hodiny, které trávíte pohromadě. Kdo nebo co ve tvém okolí tě dokáže vykolejit, jak se tomu pěkně říká, a proč? Neboť prostřednictvím svého ranního kontaktu ses vycentroval, spočíváš ve svém středu, jsi napojen přímo na své skutečné bytí. Kdo má tu moc vyvést tě myšlenkami, výroky a činy z rovnováhy a jak se tomu můžeš bránit? Zvykni si pozorně sledovat každé setkání. Zadívej se na svůj protějšek a vnímej, jak se mu vede. Je v pohodě nebo špatně naložen, je nabručený nebo má dobrou náladu? Důvodem jsou bezpochyby jeho prožitky, související s uloženými vzorci. Vidíš, stává se to každému, nikdo není výjimkou. A to si člověk často myslí, že právě on je tou příčinou, proč je jeho protějšek mrzutý nebo dokonce agresivní. Ne, to on si jen zpracovává to, co si sám vytvořil. Když si tohle budeš stále víc uvědomovat, velmi ti to ulehčí život s ostatními lidmi. A ty už nebudeš hledat příčinu špatné nálady někoho jiného u sebe jako původce. Dívej se lidem do očí a pozoruj, že když se soustředíš na své srdce, napájí tato energie vaše společné pole. Je to způsobeno tím, že ty zůstáváš ukotven ve svém božském pocitu a ten druhý si tuto energii může stáhnout. Zda pak u něj dojde k okamžité změně, závisí na jeho vlastní otevřenosti. V každém případě se situace zklidní. Pokud se takto pevně ukotvíš ve svém světle, změní se jakákoli nepříjemná nebo napjatá situace. Určitě sis už všiml, že lidé projevují potěšení, když vstoupíš do nějaké místnosti nebo když se s tebou setkají. Vnímají tvou radost, tvé napojení na božské pole. Můžeš si dokonce říct, že jsi léčitel, neboť měníš energetické pole a dodáváš buňkám, atomům ostatních lidí magnetickou přítomnost, poskytuješ jim možnost vstoupit do léčivého procesu. Nic jiného totiž léčitelé, které vyhledáváte, nedělají. Někteří z vás tak dokonce už i pracují. A mnozí - Barbara teď vnímá, jak se usmívám - si to ani neuvědomují.

 

Takto setrvávat ve vlastní přítomnosti je nástrojem pro celý den. Až se ti zas někdy přihodí, že budeš ze spojení se sebou samým vytržen, stáhni se na chvilku do ústraní a polož si ruku na srdce. Nejpozději do jedné minuty budeš opět celistvým JÁ. Tady získává slovo JÁ ještě další význam, že? Zní to vše velmi jednoduše a vlastně to i jednoduché je. Potíž je jen v tom, že tvé ego se tě neustále snaží rozptylovat. Proto mají význam lístečky s poznámkami nebo jiné pomůcky, aby ses rozpomínal. Rozpomínat se na své božské jádro je v současném období transformace to nejdůležitější. 

 

Nezáleží vůbec na tom, zda cvičíš jógu v přírodě, zda jsi vegetarián nebo vegan za tím účelem, aby ses víc prosvětlil. Možná se díky těmto vnějším věcem cítíš lépe. Teď však začíná nová doba, která sebou přináší nástroje, jež účinkují přímo. Dovolte, abych vám sdělil, že tvé Vyšší já ví vše, co je pro tebe dobré. Navíc jóga nemusí být pro každého vždy to nejlepší. Všichni o ní mluví a mnozí jsou jí nadšeni, avšak ty sám víš nejlépe, zda je pro tebe skutečně vhodná, nebo zda by sis možná měl raději zaplavat, aby sis protáhl tělo, abys mohl lépe přijímat světlo vycházející z Jednoty  nebo prostě jen dělat něco, co je pro tvé tělo dobré. Totéž se týká i výživy. Pro některé lidi může být vhodné nepřijímat živočišné produkty, ale pro jiné ne. A nezapomínejme, že každý člověk obsahuje i část minerální a zvířecí říše, související s průběhem evoluce. Nyní si dovolím podotknout ještě něco, o čem se málokde dočtete. Nemohlo by to být i tak, že by mělo určitý smysl přijímat zvířecí energii a tím transformovat staré uložené vzorce? Byla by to služba zvířatům a celému společenství. I v tomto případě stojí za to si  poslední dvě informace blíž ujasnit a pochopit je třeba prostřednictvím meditace.

 

Takto je tvůj běžný den naplněn mnoha zajímavými a podnětnými myšlenkami, činy a setkáními. Uměním je zpracovávat vše tak, abys neztrácel ze zřetele svůj cíl stát se prosvětlenějším, laskavějším a být naplněn vnitřním mírem – i sám vůči sobě. Taková je cesta mistrovství v průběhu všedních dnů této doby. Tak, jak to ostatně praktikoval Jeshua, který se stal Ježíšem. A tak se celý den stává meditací, neboť jsi v kontaktu s duchovními světy, které reagují na všechna tvá přání a poskytují mír a lásku tobě a všem ostatním tím, že tě pozdvihují do pole Jednoty, jež oslabuje dualitu a nakonec ji rozpustí. K tvé cestě patří každodenně zkoušet a učit se udržovat spojení k tvým vlastním vyšším světům i k nám. Není to vždy snadné, avšak je to proveditelné. Jiní před tebou to už dokázali.

 

Tvůj všední den pomalu končí a když zas ulehneš do postele, znovu si polož ruku na srdce, spoj se sám se sebou nebo také s Mistrem, kterého si vybereš, a v duchu si udělej rekapitulaci celého dne. Sám poznáš nebo se ti ukáže, kde byl tvůj den naplněn světlem a naopak, kde příště můžeš víc zůstat v klidu a být sám sebou, třeba při setkání s jedním ze svých dětí, s partnerem nebo zaměstnavatelem. To vše je proces, jehož cílem není dokonalost, ale cesta samotná. Jednou zaznamenáš, jak v tobě tvé světlo zesílilo. Projeví se to tak, že budeš pozorovat své myšlenky jakoby zpovzdálí a při setkání s ostatními bude skrz tebe mluvit tvé Vyšší já, protože se s tebou natolik sjednotilo, že převzalo vedení nad egem. Někteří z vás to už v malé míře prožívají častěji.      

 

Takže v této fázi pozemského vývoje není už těch nástrojů zapotřebí tolik. Jistě se ještě nabízí otázka, která zní: A co všechny ty staré vzorce a uložené otisky, mám je rozpouštět a jak to mám udělat? Má odpověď je: „To vše se teď děje stále víc současně s tím, jak se učíte vlastním konáním“ (learning by doing). Probíhá to tehdy, když jednáš tak, jak jsem to popsal výše. Jsi ve spojení sám se sebou skrz úroveň srdce a budeš si toho stále víc vědom. Sám si budeš vytvářet situace, ve kterých se budou objevovat staré vzorce a témata, budou se zcela nečekaně vynořovat prostřednictvím tvých bližních. Jednou se usměješ a řekneš si: „Aha, tady musím být ještě víc pozorný, zdá se, že tohle téma hraje u mne a mých předků určitou roli.“ Takové téma se bude vynořovat tak dlouho, jak to bude potřebné. Pak jednou  zaznamenáš, že se nečekaně objeví a ty už s ním nebudeš rezonovat. Příkladem je třeba strach, že nebudeš přijímán takový, jaký jsi. Toto téma zaměstnává v současné době hodně lidí, je to tedy také jedno z kolektivních témat. Předpokládejme, že někdo je k tobě nevšímavý nebo tě okázale ignoruje. Možná tě to zlobí, možná pociťuješ tlak v žaludku nebo na srdci a tím dokonce vyvoláváš i další podobná setkání. Jednoho dne, až se taková situace opět vyskytne, zaznamenáš, že jsi zcela vyrovnaný, nenecháš se vyvést z rovnováhy a dokonce i pochopíš, proč ti to ten druhý člověk dělá. Pak je toto téma vyřešené, neboť už s ním nevstupuješ do rezonance. A tak se to nyní děje se všemi uloženými otisky mnohem snadněji než před lety, probíhá to téměř automaticky. Procházíš dlouhodobou transformací. A nyní pracuješ na tématech, která jsou obzvlášť vytrvalá, neboť mají silné kořeny. To je však už na další povídání.     

 

Přeji vám, abyste vždy byli v sobě dobře přítomni. Žádná myšlenka nemá tu moc ani sílu, aby to změnila. Jsi božského původu a jsi tvůrce. Sleduj, jaké myšlenky bys měl nechat kolem sebe jen proplouvat, a které by sis naopak měl stáhnout z kolektivního pole do toho svého, aby ti přispěly k životu v radosti, míru a bdělosti.

 

Jsem Michael

 

Poselství obdržela Barbara Bessen v březnu 2014. Článek je k volnému nekomerčnímu využití. Změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu https://www.barbara-bessen.com/erzengel-michael-channeling-marz-2014/ pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

 

 

 

Podporování duší ve Věku Lásky
Lord Maitreya prostřednictvím Natalie Glasson, 12.3.2014

Dávám vám požehnání Krista a aktivuji ho z nitra vaší bytosti. Nechť Kristova aktivní energie lásky vytváří svou cestu skrze vaše bytí a realitu a čistá láska Stvořitele tak proniká do každého aspektu vašeho bytí.

Rád bych požehnal vaší srdeční čakře světlem Kristova vědomí, aby pomohlo oživit a podpořit její účel. Vaše srdeční čakra v tomto období velmi tvrdě pracuje, posouvá/mění a uvolňuje mnoho nepotřebných energií, je centrem aktivity, ale ze všeho nejdůležitější je, že je centrem změny, pravdy, přijetí a božských posunů. Dovolte mi, abych s vaší srdeční čakrou pracoval a zesílil tak přítomnou lásku, neboť srdce vynáší na povrch vše, co už není třeba a odhazuje všechny negativní vzorce minulosti, aby přineslo do vašeho bytí svobodu a pomohlo vám posunout vibrace vašeho bytí tak, aby se srovnaly s novými dimenzionálními vibracemi světla. Toto mohutné pročišťování, vedené srdeční čakrou, vám může působit bolest a utrpení minulosti, jež se vrací, aby byla přijata nebo znovu aktivována/oživena. V této evoluční fázi je důležité přijetí a soucit, zatímco připoutanost k těmto energiím a identifikace s nimi vám pouze způsobí ještě větší utrpení. Milovaní, dovolte mi, abych s vaší srdeční čakrou pracoval a podpořil tento velký převratný proces tím, že vlévám světlo Kristova vědomí hluboko do vaší srdeční čakry. Jsem zde, abych vám sloužil, navěky věků.

Pokud si přejete, můžete říci toto:

„Lorde Maitreyo, přivolávám tvou zářivě zlatou energii, ať je nyní zde se mnou. Ukotvi, prosím, světlo Kristova vědomí hluboko do mé srdeční čakry a tvé světlo ať proniká celým mým bytím. Prosím zvětšuj dále množství Kristova vědomí pronikajícího mým bytím a mou srdeční čakrou, aby posílilo lásku a léčivé vibrace mé srdeční čakry. Má srdeční čakra přivádí do popředí všechny nepotřebné energie, návyky a vzorce, aby napomohla nezbytným změnám při mém vzestupu, a já žádám o milující podporu Lorda Maitreyi a Kristova vědomí, aby byly tyto energie pročištěny dokonale a s lehkostí. Nechť se láska mého srdce zvýší natolik, aby se všechny nepotřebné energie okamžitě rozpustily v přítomnosti mé srdeční čakry. Vím a věřím, že v rámci mého vzestupu procházím nezbytnými posuny s krásnou a radostnou lehkostí. Děkuji.“

Jednoduše si dovolte pocítit, jak se ve vaší srdeční čakře vytváří zlatá záře. V době změny, nebo když se objeví jakákoli bolest, která chce být léčena a přijata, připomeňte si tuto záři a mou podporu.

Když vaše srdeční čakra vede a zažívá hluboké čištění, rozvíjí se celé vaše bytí a prochází ohromnými změnami, aktivacemi a léčebnými procesy. Poznáte to jasněji ve své realitě a také ve svém emocionálním těle. Narůstající láska na planetě a hlavně ve vašich bytích způsobuje ohromně silné a intenzivní pročišťování, při němž vše, čeho jste si v sobě zatím nepovšimli, vyplave na povrch tak, jako by svítilo světlo na celé vaše bytí. A vy musíte postupně protřídit všechny své energie, abyste věděli, co chcete uvolnit a co si přejete ve svém bytí ponechat. Může se také stát, že energie minulosti, jež jste považovali za vyléčené, se opět vynoří pro další léčení. Jak se ve vašich bytích projevuje a aktivuje stále víc a víc lásky, je to, jako když se světlo, jež na vás svítí, rozšiřuje či proniká hlouběji a ukazuje vám více ze své podstaty. Někdy mohou být energie ve vašem bytí tak zakořeněné, že je třeba mnoho úrovní léčení, než mohou být z vašeho bytí zcela odstraněny. Když se vynořují tyto energie k léčení, děje se totéž i s emocemi a vašimi mentálními stavy. Ty znáte tak důvěrně, jako své staré přátele, že se na ně někdy znovu napojíte, aniž byste si to uvědomili. Vaše staré emoce a mentální stavy se vynořují proto, aby posílily váš stav lásky a vnitřního míru. Ptají se vás, zda je umíte rozpoznat a nenechat se jimi pokoušet/vyrušit, a vstoupíte místo toho do hlubšího stavu míru a lásky, ve kterém s láskou těmto starým emocím a mentálním stavům nebudete přikládat žádný význam.

Vím, že mnoho z vás zná a chápe toto vynořující se hluboké čištění, které se v dalších letech bude dále snižovat, ale prosím vás, abyste mysleli se soucitem a vědomě na ty, kdo podobné pochopení nemají. Na Zemi je mnoho lidí, kteří se ještě plně neprobudili a nejsou si vědomi posunů a léčivých procesů probíhajících v tomto roce a letech následujících. Nemají tušení, proč jsou bombardováni negativními situacemi ve svých realitách nebo negativními stavy mysli a emocemi, které se objevují zdánlivě bez příčiny. Mnoho lidí najde svou cestu skrz tyto stavy přirozeně, často si ani neuvědomí, že něco uvolňují a léčí, hlavně proto, že si neuvědomují, jak moc se během let změnili/posunuli. A jsou lidé, kteří si nemohou pomoci a noří se do starých negativních emočních a mentálních stavů a promítají je do své reality. Jak se do nich zaplétají, nejsou schopni se osvobodit a to jim způsobuje bolest a utrpení. Vy, kdo čištěním starých energií procházíte, víte, jak je to obtížné, a víte, že bez spirituálních nástrojů, průvodců a bdělého vědomí je to náročný a zdánlivě nekonečný proces.

Věk lásky pronikne do vašeho bytí do takové hloubky, že ve vašem bytí a energiích nezůstane nic, pouze láska. Zpočátku se může tento proces čištění láskou zdát obtížný, ale s tím, jak se ve vašem bytí aktivuje více lásky, budete vkládat do lásky stále víc a víc důvěry, dokud nebudete tak pohrouženi a soustředěni na lásku, že se očistný proces stane velmi, velmi klidným, neboť budete věčně tančit v lásce.        

S vědomím toho, že jsme všichni jedním, můžeme každého jednotlivého člověka vidět jako součást svého vlastního bytí. Jste schopni takto vnímat ty, jež mají podobné smýšlení, ale je třeba, abyste jako součást svého bytí viděli i ty, kteří si svůj vzestup neuvědomují. Můžete zjistit, že ve vašem bytí jsou oblasti, které ještě nejsou aktivované či ponořené v lásce. Čím víc se zaměříte na aktivaci lásky a pravdy ve svém bytí, tím víc duší na Zemi se probudí. Je také důležité si uvědomit, že můžete pomoci mnoha lidem, kteří mají pocit, že to, co teď prožívají, je peklo na Zemi. V jejich životech se objevuje mnoho negativních energií, s kterými si nevědí rady. A vy můžete tyto duše podržet ve svých srdcích s obrovským soucitem a láskou. To, že jim můžete pomoci, není tím, že kráčíte po své stezce vzestupu a tudíž jste „dále“, ale protože to děláte vědomě, v tom je ten rozdíl.

Smysl/účel Kristova vědomí v této pohnuté době je v prostoupení všech bytostí, zápasících s probíhajícím očistným procesem, hluboce léčivými, vyživujícími a podporujícími energiemi Kristova vědomí. Prosím vás, abyste lidem v tomto procesu léčení a osvobozování z jejich negativních emočních a mentálních stavů z minulosti pomáhali. Je to jednoduchý proces, který bude pomáhat vám při podpoře léčení světa a procesu změny, a také s aktivací větší přítomnosti lásky ve vašem bytí.

Žádám vás, abyste ve chvíli, kdy se budete cítit vedeni, vstoupili do meditačního stavu a zhluboka dýchali;

Představte si zlatě zářící světlo v prostoru svého srdce a nechte je rozšiřovat, ať vytvoří mocnou kouli a kokon lásky a Kristova vědomí ve vašem srdci.

Požádejte mne, Lorda Maitreyu, ať vytvořím kolem celé vaší bytosti zlatý kokon, který vás podpoří a nabídne vám lásku a ochranu, z které můžete čerpat.

Pokud jsou ve vaší realitě nějací lidé, kteří trpí, můžete je zavolat k léčení, očistě a uvolnění z muk jejich starých energií, pokud si toto přejí.

Představte si je uvnitř kokonu Kristova vědomí ve vašem srdci a nechte proběhnout jejich léčení.

Pak je z vašeho srdce propusťte a požádejte mne, Lorda Maitreyu, abych prostor vašeho srdce pročistil a vyléčil.

Při praktikování tohoto postupu můžete dojít k tomu, že můžete stejným způsobem pozvat do svého srdce všechno lidstvo, které trpí, s vědomím toho, že vaše láska je nekonečná a věčně narůstá a rozšiřuje se. Je to nádherná meditace/postup, která podpoří mnoho lidí, včetně vás.

Nakonec bych s vámi rád sdílel krátkou invokaci, jež vám v této době pomůže ve vaší službě;

„Milovaný Lorde Maitreyo, Kristovské bytosti a Kristovo vědomí, volám vaše milující a aktivní vibrace lásky, nechť pronikají Zemí a přináší nám všem další lásku, která nám pomůže procesem čištění láskou projít s ohromnou lehkostí, štěstím a dokonalostí. Ať všichni zůstáváme ve stavu lásky, když v tomto procesu uvolňujeme vše, co už nepotřebujeme a co už nám neslouží. Prosím, abys obklopil láskou především ty, pro které je obtížné osvobodit se z bolesti a utrpení, pomoz všem, aby přijali lásku na hlubší rovině. Děkuji.

S kristovským požehnáním,

Lord Maitreya

Zdroj: https://www.omna.org/Home.html

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Ivana M. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

ŽÍT V LÁSCE

Jennifer Hoffman

 

Zamysleli jste se někdy hlouběji nad tím, co to vlastně znamená udržovat svůj proud života neustále ve stavu lásky?

Pokud pracujeme na svém osobně-duchovním růstů není tak složité pochopit, že to  znamená hlavně se o tento stav snažit a  též hlídat, aby naše pozornost zůstávala upřená pouze na nejniternější vnitřní životní esenci, jejíž součástí proud lásky je. Máme zůstávat co nejvíce v této nejvyšší a nejčistější frekvenci svého bytí  a udržovat  ji neustále ve všech  situacích, které nám běžný život nabízí. Znamená to tedy, abychom zůstávali věrni sami sobě, a to do té míry, jak se nám povedlo samotným poznat sebe sama. Žít v lásce  vždy znamená růst, pohybovat se stále dál.

Chybujeme? Ano. Občas či často, překážky a nevědomost jsou zde též – my však máme růst i skrze ně a jasně poznávat svůj  skutečný směr tím, že zachováváme věrnost sami sobě, svým nejniternějším pocitům - tj. proudu lásky života své vnitřní životní esenci - individualizované jiskře Nejvyššího Zdroje.

Co to dále znamená zachovat věrnost proudu lásky uvnitř sebe sama? Znamená to být neustále ve stavu bdělosti, uvědomění si přítomného okamžiku a jeho moudrého tvůrčího prožití. Znamená to též znát a použít správný rozměr osobního prostoru, právě ten, který je potřeba nastavit si a udržet pro sebe sama, a též i pro ty ostatní. Znamená to také, být blízko sám sobě a mnohdy být i poněkud vzdálenější těm ostatním, pakliže to cesta moudré lásky vyžaduje. Znamená to neustále udržovat proud lásky dostatečně silný, a často jej  ještě více zesilovat,  a to i v těch nejvíce náročných životních situacích.

Pouze tímto způsobem se může před námi otevřít naše  pravá osobní životní cesta a může nám být ukázán  správný směr. Žít v lásce též znamená zůstat v souladu se svým  pravým předurčením, a tak i v souladu a respektu předurčení cesty těch ostatních. Láska a bytí v lásce obsahuje též znalost, určení a dodržování svých  osobních hranic a respektování hranic ostatních – pouze tak je nám umožněno setrvat ve stavu lásky a udržovat si láskyplné vztahy s okolím.

Žít v lásce znamená též žít v pokoře. V pokoře před Nejvyšším Zdrojem, jenž působí v nás, v našich životech, osudech, ale i v životních příbězích našich partnerů, rodinných příslušníků, kolegů… Žít v lásce znamená oddanost Nejvyššímu Zdroji, naslouchání Jeho vedení našich životů. Pokorou a oddaností pak získáváme onu vzácnou vnitřní sílu, jež nepochází z této dimenze bytí, ale z těch nejvyšších dimenzí oceánu vědomí Nejvyššího Zdroje, ze světla jehož součástí  je i naše vnitřní životní jiskra. Setrvávání v této lásce znamená žít ve světle pravdy oceánu vědomí Nejvyššího Zdroje, používat Jeho sílu lásky, která je velmi mocná, avšak velmi  trpělivá a pokorná – a tím nezastavitelně tvořivá.

Vystoupíme-li však  z tohoto proudu lásky pocházející z oceánu vědomí Nejvyššího Zdroje - omámeni silou, která z něj povstala, pak se tento proud síly oddělený od proudu lásky mění z proudu tvůrčího v proud destruktivní. A pak se najednou, omámeni silou, nalézáme v proudu moci a destrukce, tedy i sebe-destrukce, ocitáme se ve stavu utrpení, nevědomí a chaosu. Pouze proud lásky poskytuje životní cestě jednotlivce i celku řád – dokonalou jedinečnost a přesto propojenost. Jedinečnost člověka však neznamená jeho izolovanost od celku, ani boj proti ostatním a celku – znamená to pouze udržování hranic lásky – respekt vůči proudu lásky uvnitř nás i vůči proudu lásky v těch druzích - respekt vůči jedinečnosti proudu lásky, cesty předurčení každého.

Tato láska je moudrá, prostá tužeb a působící povznášejícím účinkem, a to i tehdy, vymezuje-li přísné hranice a osobní prostor, její působení bývá však často i nekompromisní. Vždy přesně zná, kdy je potřebné setrvávat a vyčkávat, přesně zná moment, kdy je třeba začít působit a to vždy v souladu s vůlí Nejvyššího Zdroje. Jsme-li spojeni s tímto proudem lásky, náš život plyne v naplňování naší skutečné osobní cesty, neboť pouze osobně-duchovním růstem jednotlivce je zajištěn stálý proud lásky z nekonečného oceánu vědomí Nejvyššího Zdroje do fyzického světa – místa duality. Tento proud lásky dualitu fyzické reality nezná, ale přesto skrze ni proudí a jediné co má na zřeteli, je udržet si své plynutí a rozšířit se. Tato láska tedy neočekává, ale dává – dává moudře a vždy se rozšiřuje, vším proniká a prostupuje, i když z lidského pohledu se někdy zdá, že je přísná a nekompromisní - tato láska - jež v sobě obsahuje světlo, moudrost i sílu oceánu vědomí Nejvyššího Zdroje – prostě „jen existuje“, proudí dál a expanduje…

Zaručuje tím propojenost nebe se Zemí... a právě lidské nitro v němž dlí  jiskra Nejvyššího Zdroje v podobě vnitřní životní esence a projevující se prostřednictvím nejniternějších pocitů následně manifestovaných prostřednictvím tvůrčí síly lásky, je tím nejdůležitějším mostem mezi zdánlivě vzdáleným nebem a  fyzickou realitou na Zemi.

 

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na https://www.reiki-centrumpraha.cz)

vloženo: 11.března 2014

 

 

 

Absurdní vtip, či realita?

Jiří Tyl

 

Nedávno jsem v jedné sbírce anekdot nalezl jeden krásný, absurdní vtip.

Ve vlaku, v jednom kupé, sedí dva pánové. Jeden z nich vytáhne z kapsy banán, oloupe ho, posolí ho a znechuceně se na něj podívá. Poté ho vyhodí z okna. Celou scénu pozoruje jeho spolucestující a nechápavě se táže:

“ Proč jste to udělal? “
A muž odpoví:
“ No tak asi nemám rád slaný banány, ne? “

Tento vtip mě na jednu stranu pobavil, ale na druhou stranu přinutil k zamyšlení. Kdybychom zkusili nahlížet na naše počínání z pohledu třetí osoby, obávám se, že bychom na něm shledávali jen málo racionálního.

Jako když jsem nedávno měl příležitost porovnat mentalitu cizí kultury s tou naší.

Dima, můj kamarád z jedné východoevropské země, kterého jsem dlouho neviděl, mě pozval do posilovny. Už na místě setkání mě vítal vřelý úsměv a pevný stisk ruky. Celou cestu do posilovny mi vyprávěl o svých pracovních a osobních úspěších a já z toho vůbec neměl dojem, že by se nějak chvástal. Při cvičení pak pořád dokola opakoval, jak je důležité na sobě tvrdě pracovat a dělat všechno, co můžeme – nejlépe, jak můžeme. Svým zapáleným a hravým přístupem k životu mě doslova nabil pozitivní energií a odhodláním, které mi pomohlo jak v práci, tak ve sportu.

Týden na to mě moji čeští kamarádi, které jsem dlouho neviděl, pozvali do hospody. Už na místě setkání mě vítaly nadávky na přecpané metro a deštivé počasí. Celou cestu do hospody se předháněli, kdo má horší práci, menší plat a přísnější manželku. Od prvního, až do posledního piva všichni dokola opakovali, jak je veškerá snaha v práci, či kdekoli jinde zbytečná, protože: “ …z toho maj stejně jen ty nahoře…“. Svým otráveným a znechuceným přístupem k životu ze mě vysáli všechnu energii a domů jsem šel s pocity, které zde ani nemůžu publikovat.

My Češi máme ve zvyku si z problémů dělat legraci. Jenže to děláme tak, že někdo nad půllitrem točeného nadhodí téma, které nás rozčílí, společně si zanadáváme a nakonec to někdo další odlehčí vtipnou hláškou a slovy: “…ale dost už, změníme téma…“.

To, že se bavíme o tom, co nás štve, deprimuje, nebo děsí a potom “ měníme téma“, je jako solit si banán, který pak odhazujeme z okénka vlaku, potože nám nechutná. Není lepší se těmi tématy pokud možno nezabývat vůbec? Jít se večer s kamarády bavit a ne společně nadávat? Myslet na to, kam směřujeme a ne do jaké louže jsme cestou šlápli?

I to je součástí systému a cesta ven se skrývá v úsměvu a mávnutí ruky se slovy: “ Ale co, vždyť se nemám až tak špatně :) “

autor: Jiří Tyl

Zdroj: https://odchazime.cz/absurdni-vtip-ci-realita/

 

 

 

 

Montague Keen – 16. březen, 2014

Přátelé, opět je čas na akci. I když je důležité pracovat na Toru  v Glastonbury, musíme se s našimi plány pohnout kupředu. Dnes vás žádám, abyste se podívali na hlavní ley linie v Římě. Přátelé, prosím, věřte mi, když říkám, že ley linie jsou důležité. Jsou vašim pasem na cestu do nádherného světa. Veronika toto téma studovala a navrhuje, abyste se všichni podívali také na toto: 

JEDNO ZLO:  VATIKÁNSKÝ HOLOKAUST. ČÁST 1 (v angličtině, není přeloženo)

 

Možná si budete chtít přečíst všechny části, pokud na to máte dostatečně silný žaludek. V Říme stojí 8 egyptských OBELISKů. Ptáte se PROČ? Proč potřebují kontrolovat všechny staré vědomosti|?

Proč to nechtějí dát lidem do rukou, když prohlašují,  že slouží lidem? Máte na tomto tématu mnohé co zkoumat. Pomůže vám to,  abyste jasně viděli, co vám bylo uděláno. Čas pro lhostejnost je pryč. Bojujete o přežití. Společně můžete pohnout horami, nyní musíte pohnout horou překážek,  které od vás odcloňují světlo. To vám otevře oči, abyste viděli, co bylo před vámi tak umně skrýváno. Nyní nastal čas čelit faktům, pokud to neuděláte, nic se nezmění. Čelit pravdě bude pro mnohé z vás těžké a bolestivé, ale musí to být uděláno, abychom se hnuli kupředu.

Mapa ley linií vám dá všechny informace které potřebujete, abyste pracovali se svou myslí na uvolnění energie ku prospěchu všeho lidstva. Žádám vás, abyste se na to soustředili o jarní rovnodennosti  (Den Paní, 25. března 2014) anebo co nejblíže k tomuto datu, jak budete moct. Bude to pro vás velmi namáhavé, protože je to Velké! To, co děláme, děláme mírumilovným a mocným způsobem, za použití našich myslí a duší, abychom osvobodili spirituální linie energie,  která vás propojí se Vším Co Je

Když jste byli od této energie odříznuti, byli jste uvězněni v temnotě. Nyní my, v Duchu, na toto všechno svítíme a ukazujeme vám, jak toto světlo znovu obnovit. Pracujte s námi a přinesete změny, které osvobodí od otroctví celé lidstvo. My budeme osvětlovat každou oblast kontroly na celém vašem světě a budeme postupně pracovat na tom, aby byl vytvořen svět míru pro všechny. To, co bylo na vás uvaleno teď, je zlé až do své nejhlubší podstaty. Jenom velmi šílení a ti, kdo mají ovládanou mysl by mohli věřit tomu, co vám je říkáno, abyste to přijali jako pravdu. 2014 bude rokem obnovení míru a pravdy. Když je přerušen tok krve ve vašich cévách,  má to za následek nemoc, když je zablokována energie která teče ley liniemi, má to za následek velmi nemocný svět. O tom je vaše léčba. Jsem si jist, že se vás tentokrát přidá mnohem víc. Spolu  budeme úspěšní. Budete si uvědomovat, že odstranění bloků v Římě si vyžádá nesmírné množství energie, takže na palubě potřebujeme všechny,  kdo mají čistou mysl a čestné úmysly, všechny,  kdo pracují pro dobro lidstva.

Když jsme mluvili o temných energiích,  které byly nedávno vypuštěny do světa, aby vytvořily strach, zoufalství, beznaděj a myšlenky na sebevraždu, mnozí, ze všech koutů světa, jste napsali Veronice, protože jste měli s těmito úkazy zkušenost. To je důkaz, že tato temná energie byla použita, aby vám způsobila stres a strach. Mějte se na pozoru před všemi podobnými zásahy do vašich životů. Sdílejte s druhými, co zažíváte. Prožíváte velmi těžké časy. Je na vás shazováno všechno temné a zlé, aby vám to zabránilo obnovit světlo.

Abyste mohli postupovat úspěšně, je nutné, abyste se spojili a svoje výzkumy sdíleli. Pomáhejte druhým pochopit, co chceme udělat. Někteří z vás jsou rodilými vůdci, kteří vystoupí do popředí, aby ukazovali cestu. Tito lidé se objeví všude, aby vás vedli kupředu.

Mějte trpělivost s těmi, kdo se teprve začínají probouzet. Mnozí se bojí, myslí ve 3D,  mají obavy vstoupit do něčeho, co se jim jeví jako neznámo. Uznejte, že je to velký krok, ale je to krok který musí být učiněn urgentně, protože čas pro Kabalu vyprchává. Všechno zlato, které po roky shromažďovali, jim nyní nebude k ničemu, když se snaží vyprovokovat další války v naději, že si tím koupí  další čas. Ale nyní je čas zastavit zabíjení a pro to, aby lidstvo pracovalo jako jeden. 

Pro návod a jasný vhled na to, co je třeba udělat, použijte meditaci. Budete vedeni. My, v Duchu, pracujeme s vámi. Když bude obnoveno světlo, bude větší spojení mezi oběma stranami života, a větší pochopení toho, co nazýváte smrtí, a toho, co to doopravdy znamená, umřít. Nikdy vás neopustíme. Bdíme nad vámi. Jsme tam pro vás. 

Udělejte si plány, jak budete pracovat na ley liniích Říma. Rozhodněte se, kdy a kde se setkáte, atd.. Vzájemně se propojte mentálně i duchovně, vždy věřte tomu, že uspějete, protože vás nic nemůže zastavit. Bez ohledu na to, kolik kabala vyrobí akcí pod falešnou vlajkou, nezastraší vás to, protože tato práce má přednost přede vším.

Pamatujte, že VŠECHNY CESTY VEDOU DO ŘÍMA. Nyní je jasné, proč.

Jsme na cestě. Světelná armáda, osvětlující všechnu temnotu a korupci, jak postupně očišťujeme stezku a obnovujeme světlo. Mějte dobrou náladu, protože kvůli tomu jste nyní na Zemi. To je smysl vašeho života.  

Moje drahá, ty malé katastrofy v domě byly vytvořeny,  aby tě rozhodily. Bude ti pomoženo, aby se věci daly znovu do pořádku. Práce na ley liniích je obrovským dobrodružstvím. Její výsledek vejde do dějin. Obnoví to planetu do její celistvosti.

Tvůj, navždy oddaný Monty
Website: The Montague Keen Foundation

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

—————

Zpět