Milí přátelé, - 27.5.2014

28.05.2014 16:06

 

Milí přátelé,

Před týdnem jsem vás požádal, jménem naší kamarádky ze seminářů, Ivany Jíšové, posílat energii, nejlépe tzv. zdrojovku, pro léčení, regeneraci a uzdravení jejímu manželovi, který zkolaboval a byl umístěn na ARO. Ivana po týdnu píše, že manžel, Zdeněk, konečně začíná nabírat vědomí. Dnes už trochu reagoval na její přítomnost a také se snažil promluvit. Ale stále má podpůrné dýchání i srdce je zesláblé. Děkuje všem, kteří energií posílali a posílají a prosí ještě asi týden posílejte energii kolem 20:00 hod., když jak říká, vidí, že zázraky se dějí. A také připojuji fotku, abyste viděli komu vlastně.

 

 Dále upozorňuji všechny na článek včera večer umístěný na web pro všechny nové účastníky semináře Duchovní školy Transformace.

Mistr Hilarion ve svém novém poselství nás povzbuzuje v úsilí očišťovat uvolňované staré, nízké energie, aneb jak je nazývá "vzpomínky" a doporučuje si dopřávat odpočinek i se za svou práci oceňovat a odměňovat. Hovoří o srdci jako o barometru pravdy, o zdroji tvořivost a neomezených možností v nás, o potřebě věřit, o tom, že se na planetě i pod naším příkladem probouzí stále větší množství lidí, abychom mohli svrhnout vše staré a neláskyplné.

Dnes zakončíme celou tu Kryonovu sérii tří channelingů, které od od Kryona přijal Lee Carroll na téma "Demystifikace New Age". V této závěrečné části Kryon jednak odhaluje opět a znovu - ono je to asi potřeba -  podstatu channelingu a přidává, že toto se na planetě stane běžnou součástí života člověka, jen s tím rozdílem, že nepůjde o činnost speciálně prováděnou, ale o půjde o "žití" toho. Trvale, stále, když se vědomí plně propojí skrze aktivovanou, otevřenou šišinku s "domovem". Kryon v tomto poselství více rozebírá podstatu a hlavní vlastnosti a charakteristiky New  Age, jako fenoménu, víry či jak bychom tento spirituální světonázor jinak nazvali. Rozebírá i různé spirituální atributy života, které používáme pro vysvětlení toho či ono, co je pro nás, zatím, jinak těžko uchopitelné. Vysvětluje např. co jsou andělé, zda jsou skuteční, vyjadřuje se k takovým pojmům jako je duše či Vyšší Já. Tím vším se snaží vést nás ke kvantovému způsobu vnímání života a jeho dějů a procesů, k uvědomění si, že v životě v rámci Galaxie či Vesmíru nejde o linearitu či oddělenost, jednotlivost, ale vše je propojeno a vše funguje a žije v rámci tzv. Boží polévky, jak to Kryon často nazývá.  To je, myslím, hlavním smyslem jak tohoto cyklu tak i vůbec všech jeho sdělení

Dalším poselstvím pro nejen tento týden je poselství Mistra Kuthumi s názvem "Vzestup vztahů", které přijala Natalie Glasson. V něm Mistr Kuthumi upozorňuje na to, že s novými energiemi , které k nám proudí, k nám proudí i "požadavek"  změnit, transformovat svůj vztah ke Stvořiteli a všem jeho aspektům, vč,. i vztahu k sobě samým. A nejen to, ale jde i o to vybudovat, na podkladě těchto nově přicházejících energií, nové vzory láskyplných vztahů na Zemi pro celé lidstvo. A v rámci toho se můžeme setkávat s negativními energiemi např. se strachy vystupujícími z hloubi našich Bytí, aby vše to nízké mohlo být pročištěno a propuštěno. Můžeme k tomu využít služeb a pomoci několika Archandělů - Gabriela, Naděje, Zadkiela a Ametysta. A také upozorňuje, že největší transformací projde naše emocionální tělo. Poselství pak obsahuje také dvě tomuto procesu napomáhající invokace/meditace

V minulém týdnu jsme si mohli poslechnout dvě ukázky z vystoupení Tomáše Pfeifera na Gošárně Igora Chauna. Dnes vám uvádím odkaz na celé vystoupení.

PROČ JE NA DUCHOVNÍ CESTĚ DŮLEŽITÁ POKORA - Tomáš Pfeifer - 26.4. 2014, asi 1:24 hod.

A jako každý týden pojednání o energiích od astroložky Petry Nel. A bylo by potřeba tomu věnovat opravdu pozornost vzhledem k planetárním vztahů, které v tomto čase působí či nastupují. Ve středu nastává Novoluní v Blížencích, jak i píše Petra Nel, doplňuji, že ve 20:40 hod. (a nejbližší úplněk bude 13.6. v 06:12 hod.) a proto jsme mohli již i včera cítiti nervozitu, malátnost, trošku motolici a vůbec jsme mohli být trochu "mimo".

Nabízím vám k přečtení i zamyšlení zajímavý článek od duchovního učitele, mistra i mystika Osho. Je to úryvek z jeho knihy o "Učení o sexu". Seznamte se s jeho myšlenkami o sexu, o orgasmu, o splynutí apod.

Před týdnem jsem avizoval konání meditačního setkání v pražské oboře Hvězda  na "Obrodu české matrice". Toto meditační setkání s ev sobotu 24.5. opravdu uskutečnilo a tady se může seznámit s jeho průběhem.

Obroda národa, Obroda české matrice 1 část, asi 1:45 hod.


A také něco pro zdraví. Na netu koluje text (který je v příloze, ale trochu upraven), jakoby dopis lékaře svým či obecně přátelům - rady pro zdraví. Je to bez podpisu, bez zdroje. Nicméně se mi podařilo zjistit odkud ten článek pochází, originální zdroj je jako obvykle uveden a onen Dr. Stephen Mak je lékař, který se zabývá léčbou rakoviny neortodoxními prostředky a říká, že nejlepším lékem na rakovinu je ovoce. Ovšem... a to si již přečtěte v článku "Pro zdravý život..".

Máte rádi tzv. domácí mazlíčky? A co kočky? Přečtěte si jak vám mohou kočky pomoci udržovat se v pohodě v článku "Kočka - biorezonátor". Pěkný článek, ale přece jen je tam větička, s níž nesouhlasím - Všechno je propojeno se vším, Život je láskyplný systém a příroda je jeho součástí. A vše, naprosto vše, bylo stvořeno, tímto systémem, k tomu, aby to pomáhalo člověku v jeho cestě sebepoznávání a  sebepoznání. Tedy i tzv. domácí mazlíčci jsou tady proto, aby svým, specifickým způsobem člověku pomáhali.

A když už máme téma zdraví a přírody, posílám jeden, snad zajímavý (nezkoušel jsem) návod na domácí výrobu účinného domácího prostředku, bez zbytečné chemie. Najdete v článku "Vyrobte si zázračný domácí čistič".

V minulém týdnu  jsem také měli možnost obdivovat úžasné hlasy dvou ukrajinských dívek, zvláště ta mladší byla skvělá a v dnešním mailu se osvěžíme pohledem na půvaby a skvělý tanec v podání dvou ukrajinských studentek. 17leté Káti Potoka a 25leté Jelizavety Kodičigova. Oběma vystoupením předchází krátké hovory, takže pokud si to nechcete poslechnout, můžete posuvníkem přeskočit na začátek vystoupení, viz níže.

Украина мае талант 2 / Одесса / Катя Потока, vystoupení začíná na 2:15 min.

Украина мае талант 3 - Елизавета Кодочигова (Одесса) , a toto vystoupení začíná na 1:35

Přeji všem příjemný, harmonický týden

Láďa

 

 

 

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 25.5. 2014 - 1.6 2014

 

 

 

Milovaní,
energie stále přicházejí ve vlnách a stejné je to se symptomy, jež prožívají vaše těla.  Právě, když si myslíte, že jste se dostali z nejhoršího, začne další kolo. Seberte odvahu, drazí, a vězte, že dávné vzpomínky ve vašich buňkách vyplouvají na povrch, abyste je poznali a odevzdali/uvolnili. To přináší do vašeho bytí a do vašich srdcí lehkost. Odchází všechen smutek a lítost a na jejich místo přichází stále jasnější a čistší světlo. Vy, kteří jste v čele tohoto pohybu a přeměny, děláte svým přijímáním, začleňováním a uvolňováním úžasnou práci. Všechno to nahoru a dolů, jež prožíváte, je součástí procesu. Naslouchejte svým tělům a dovolte si odpočívat, když to potřebujete – některým z vás to může připomenout příběh muže jménem Rip Van Winkle*, který odešel do hor a spal 20 let. Toto také přejde.

 

Ve všem následujte své srdce, protože je to pravdivý barometr toho, co máte udělat, co je pro vás v každé dané chvíli to pravé. Mnozí z vás jdete hluboko dovnitř sebe sama a dotýkáte se jádra svého bytí a zjišťujete, co si opravdu přejete prožívat a tvořit ve svých životech. Naslouchejte vnitřní radosti, kterou vám tyto aktivity přináší a soustřeďte svou pozornost na tento stav bytí. V každém okamžiku se nachází semínko neomezených možností a jste to vy, kdo musí toto semínko živit a dovolit mu vyklíčit, růst a vzkvétat do hojnosti. Uvnitř vás je vydatný pramen tvořivosti a stačí pouze, abyste se na něj napojili. Propojte se se svým vnitřním dítětem a s nadšením vnímejte zázraky a kouzla svého života. Nezáleží na tom, kolik je vám let, to, na čem záleží, je vaše vnímání esence kouzel a zázraků ve vás samých, s tím, jak začínáte odkrývat své sny, jež jste měli dříve pro tento život a které se nyní vyplňují.

 

Dovolte si rozšířit své vědomí a jít za svou radostí, následujte ji. Je pravda, že mnoho těch, kdo jsou ve sféře vašeho vlivu, právě začíná se svým procesem vzestupu do vyššího vědomí a to vás může někdy zadržovat ve vašem posunu vpřed, protože trpělivě čekáte na jejich větší probuzení. Ale vy musíte následovat svou touhu a věřit tomu, že prostě půjdou za vámi. Uvědomte si, prosím, že to, že jsou ve svých každodenních životech s vámi, je pro ně důležitou součástí smyslu života. Vaše nadšení zvedá jejich energii a vede je na jejich cestě. Nemusíte si toho všimnout, ale tím, že hledáte odpovědi na otázky o tajemstvích života na vaší planetě, tyto lidi svým příkladem inspirujete. Jste velice obdivováni a napodobováni jako živoucí příklad odvážného člověka, který žije podle vyšších principů a integrity bytí.

 

Lidé na planetě se probouzejí ve stále vyšším počtu a to má vliv na vědomí všech. Lidstvo jako celek si přeje odvrhnout všechno to, co ho drželo v temnotě a kráčet cestami světla. Vše, co bylo skryté, je nyní odhalováno a všichni o tom mohou přemítat a vzít si to, co je pro ně závažné a odhodit to, co pro ně už nemá význam. Toto je nikdy nekončící proces růstu a expanze. Je úžasné vidět, jak jste vnitřně vyrostli za posledních šest měsíců a se zatajeným dechem čekáme na to, jaké změny u vás uvidíme během příštích šesti měsíců. Víme, že by se nikdo z vás, ať už z jakéhokoli důvodu, nevrátil zpět do neprobuzeného stavu bytí, i když to znamená, že to otřese dalšími vašimi představami o životě na této planetě.

 

Jak se duchovní cesta odhaluje a odvíjí ve svých nespočetných vzorcích, najděte si čas, abyste sami sebe pochválili za to, že kráčíte vpřed a děláte požadovanou práci. Poklepejte si na rameno a často oslavujte ty nesčetné úspěchy na cestě, nehledě na to, jak malé se vám mohou zdát. Kupujte si často řezané květiny a těšte se pohledem na jejich krásu, obohaťte své životy tím, že budete hodní na sebe a na ty, s nimiž sdílíte svůj život. Všechno se odkrývá v božském načasování a vy jste přesně tam, kde máte v tuto chvíli být. Děkujeme vám za vaši vděčnost a uznání mnoha z nás v příštích mnoha týdnech a jsme připraveni vám pomoci, kdykoliv nás o to požádáte.


Do příštího týdne ...

Já JSEM Hilarion 

 

* Rip Van Winkle je postava ze slavné povídky amerického spisovatele Washingtona Irvinga.  V 18.století žil tento pohodový muž, který dětem a sousedům často vyprávěl různé bájné příběhy, ve vesnici u řeky Hudson. Jednou odešel na lov a potkal starodávně oblečené vojáky, s kterými strávil večer. Když se ráno probudil, zjistil, že mezitím uběhlo 20 let, a mj. byla vyhlášena nezávislost USA - pozn. překl.

 

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti 

www.therainbowscribe.com 

www.movingintoluminosity.com

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 

 

 

 

“Demystifikace New Age – 3”
Tento živý channeling byl přijat v Edmontonu, AB, Kanada, 25. ledna 2014

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] aby umožnil lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v Edmontonu AB, Kanada, 25. ledna 2014

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Bývaly doby, kdy můj partner nebýval tak angažovaný v procesu channelování jako je tomu teď. Nová pojem, který používáme, zní, že „ustoupil stranou“, což znamená, že je stále zde. Proces channelování neznamená ovládnutí, a těm z vás, kteří jste to slyšeli a myslíte si, že je to zvláštní, záhadné nebo strašidelné, bych chtěl nabídnout informaci, že domorodí obyvatelé tomuto procesu rozuměli a prováděli ho. Měli pro to samostatná jména a rituály, které zmizely až v době „moderní spirituality“. Tento proces je přirozený. Zde vidíte, jak můj partner ustupuje stranou, aby doručil poselství, které se dostane k mnoha, ale tento proces je vytvořen pro jednoho – pro tebe. Tento proces je vytvořen tak, abyste se mohli otevřít a komunikovat s entitou, kterou je vaše Vyšší Já a o tom budeme za chvíli hovořit. To bude channeling na nejvyšší úrovni.

Nastane doba, kdy toto již nebude zapotřebí. Věci se mění, moji drazí, mění se i lidstvo. Vývoj lidského ducha nakonec dospěje do bodu, kdy většina lidstva bude dostávat poselství přímou cestou. Stane se tak díky tomu, že jejich šišinka otevře a oni nebudou muset channelovat entity s podivnými jmény nebo magnetické mistry. Budete to vy s vámi. Bude to stejný pocit jako teď, to znamená, že to budou poselství z domova. Laskavá, nádherná poselství z domova. Vím, kdo tu je a to, co vám dále předám, je pro mě zábava. Tyto channelingy nejsou událostí, kterou je třeba přetrpět. Dám vám informace, které vám chci dát a pak se vrátím zpět. V minulosti jsem vám předal mnoho channelingů o tom, o čem chci nyní hovořit, ale nikdy nebyly poskládány tímto způsobem.

Demystifikace esoterické víry a New Age je na dosah, takže to bude dávat větší smysl. S tím, co vám chci teď říci, možná nebudete souhlasit, protože vás to učili jinak nebo protože je tradice jiná než to, co vám řeknu. Někdy se tradice stávají pravdou, jednoduše proto, že jsou staré. A pokud tomu tak je, pak chci, abyste tyto jiné věci alespoň zvážili a neodsoudili je okamžitě jako špatné. Zvažte svou intuicí, jestli to tak opravdu může být, jestli je to pravda. Může to být jinak než si myslíte. Tolerování nových myšlenek je součástí rekalibrace. Bojujete s tradicí, která je předávaná od jednoho k druhému, kdy si každý něco přidá, každá generace ji trochu změní, a výsledkem jsou dezinformace o jinak nádherných věcech.

Nesprávné informování týkající se krásných věcí je v Lidských systémech víry běžné. Je to proto, že v průběhu historie jste měli přístup k těmto věcem v rámci naprosto staré planetární energie. Ta filtrovala pravdu, kterou byste očekávali, a přinášela vám pouze kousky skládačky toho, jak věci opravdu fungují. Takže si o těchto krásných věcech promluvme.

Moji drazí, já jsem nikdy nebyl člověkem. Ani nevíte, jakou úctu k vám chovám. Boží polévka je do určité míry rozškatulkovaná, když dojde na službu. Musí tomu tak být. Ne tak, jak byste si mysleli, ale ty kousky a části, které se na planetě jako je ta vaše, nebo na různých jiných planetách, stanou Člověkem, jsou specialisté. Vy všichni spadáte do této kategorie, a po miliardy let jste touto výběrovou skupinou. To je to, co děláte. Neztrácejte ze zřetele skutečnost, že jste částí tvořivého zdroje! Ale to je to, co děláte.


Lidský rod

Budeme mluvit o duších a Vyšších Já. Budeme mluvit o andělech a průvodcích a to je vše. Ale ještě než začneme, tak chci, abyste se podívali na rodokmen vaší služby. Vaše úsilí nezačalo zde na vaší planetě, moji drazí. Trvá už velmi dlouhou dobu. Naše minulá poselství o tom vyprávěla. Vaše planeta, jak ji dnes vidíte, staré duše, je jednou z mnoha, na kterých jste byli. Skládačka, kterou mnozí z vás nosíte ve své Akáše, obsahuje minulé energie toho, co jste dělali dříve na jiných planetách. Na všech jste byli lidmi a zde také, znovu děláte totéž. Já, jako Kryon jsem nikdy nebyl na žádné z těchto planet jako člověk. Jsem tím, čemu říkáte pomocník.

Dnes jsem pro vás Kryonem. Na jiné planetě ve vzestupu, někdy v budoucnu, budu něčím jiným. Jsem s vámi během této skládačky stále, moji drazí, a viděli jste mě již dříve. Někteří z vás slyšeli hlas mého partnera, nebo četli slova a bylo to něco, co zvonilo pravdou, která přesahovala to, co zažíváte v tomto životě. Poznáváte mě, ale ne z této planety, moji drazí. Procházeli jste si tím již dříve a věděli jste, že jsem bezpečný a že vás miluji. Dával jsem vám informace, které vám do života přinášely laskavé věci, a mohli jste mi věřit. Pro některé z vás to byla planeta za planetou.

Teď to je vaše Akášické rozvzpomenutí se a některé staré duše zde a ti, kteří to poslouchají a čtou, to ví. Někteří z vás, kteří teď posloucháte, si to budete vysvětlovat tím, že když otevřete knihu a čtete slova, něco vyskočí ze stránky a vy to ucítíte ve svém srdci. Někteří z vás plakali, ne kvůli informacím, ale pod dojmem vzpomínky. Vy, staré duše, které posloucháte a čtete, trávíte život za životem na této planetě a jste na to zvyklé. Ale před touto planetou byla jiná planeta, a před ní také a před ní ještě jiná. Jste součástí tvořivého zdroje a nádherného systému – každý z vás.


Lidská duše

Povězme si o duších. Co je to vlastně duše? Slovo duše používají lidé, dokonce i v případě, že se nejedná o duchovní systém víry. Není zajímavé, že lidé vědí, co je to duše, aniž by předstírali, že věří, že nějakou mají? Vědí, co to je. Je to tak běžné, že námořníci ve starých dobách hlásili, kolik mají duší na palubě místo toho, kolik se tam nachází lidí. Stalo se běžným popisovat to, co je duchovní esencí lidské bytosti, slovem duše.

Podle některých duchovních systémů se duše vyskytne na planetě jen jednou a pak už nikdy. V jiných systémech víry duše přichází na planetu stále znovu. Společné ale mají to, že v každém systému duše zastupuje tu část lidského těla, která patří Bohu.

V tradičních systémech víry je duše jakousi jednotlivou (singulární) entitou, která náleží člověku, jehož tvář vidíte v zrcadle. Když zemřete, duše s vámi odejde někam jinam. V některých systémech víry se potom vrací zpět. Je to zjednodušené, nesprávné, ale je to tak v pořádku, je to velmi v pořádku. Kdybych vám řekl: „Musíte se naučit nejdříve chodit, než se naučíte běhat,“ bylo by to pro vás logické. Stejný proces pochopení duchovní pravdy je součástí duchovního evolučního procesu přijetí. Není třeba, abyste znali všechny detaily něčeho, abyste to mohli používat nebo cítit.

Lidská duše je částí multidimenzionální energie a není jednotlivá (singulární). Také není spojena s jedním tělem. Může být rozdělena do mnoha míst současně. V esoterickém systému víry New Age je to známo jako „Vyšší Já.“ Představuje pravou kvantovou energii.

 

New Age

Když mluvíme o New Age a esoterické víře, používáme termíny zaměnitelně. Pojem New Age může v některých kulturách znamenat kult, proto místo něj často používáme výraz esoterika. Obě slova znamenají systém víry, který je na této planetě unikátní a nemá žádnou strukturu ani dogma. Nemá žádnou centrální knihu. Nemá žádného proroka, ke kterému byste se modlili a nemá ani žádné ústředí. Neexistuje žádné místo, kam by bylo třeba posílat hlášení, a neexistují žádná pravidla. Není zde žádné členství ani záznam o jeho zakladateli. Jaký to systém! Stojí mimo jakýkoliv logický, organizovaný systém, protože nemá žádnou organizaci.

Přesto se desítky tisíc lidí po celém světě spojují, aby uctívaly stejné atributy víry. Existuje centrální bod víry, že Bůh je v nitru; že duše přicházejí na planetu mnohokrát a že lidstvo je součástí laskavého systému tvořícího duchovní evoluci na Zemi. Existuje víra, že lidstvo bylo vyseto Plejáďany a ti jsou stále zde, že existuje nádherný účel vašeho života a že jste zde, abyste pomáhali lidstvu vytvořit mír na Zemi.

Není zajímavé, moji drazí, že zde není žádný centrální prorok? Ale on zde vlastně je. To, co mnozí nazývají duší, vy nazýváte Vyšší Já. Takže budeme používat tyto pojmy zaměnitelně, protože to je to, co učíme. Ale v esoterické víře má Vyšší Já určitou osobnost. Je to část Boha, na které je vaše tvář. Je na druhé straně závoje ve stejné chvíli, jako je ve vašem nitru – a to je ten vnitřní prorok! Vyšší Já totiž obsahuje šablony duchovních pravidel, jestli tomu tak chcete říkat. Avšak nejsou to pravidla, ale spíše koncepty. Koncepty zkušeností z minulých životů zastoupené tím, čemu říkáme Akáša.

Tato šablona obsahuje koncepty andělů a průvodců kolem vás, kdo jste, kam jdete, proč jste tady a atributy toho, co považujete za přežití. Je to šablona vaší duše. Vyšší Já není něco nad vámi, ale spíše vibruje výše než vaše hmotné já. Celý účel a úkol esoterické víry spočívá pro člověka v tom, aby přijal pomocnou ruku Vyššího Já a objevil více o této šabloně.

Nebylo by krásné chopit se každý den hned po probuzení Boží ruky a kráčet ten den životem s hlubokou vyrovnaností a moudrostí? Toto je víra New Age. Je to esoterická víra – vstoupit do kontaktu s Bohem, který je ve vás.

Všichni pozemští mistři mluvili o vnitřním Bohu, všichni. Systém víry New Age učí, že všichni tito mistři byli praví a byli zde, aby předali toto poselství, a ne aby byli uctíváni. Neizolovali se, ani se nedožadovali uctívání nebo budování církve. Proto také v New Age není žádné evangelizační hnutí. Žádné. Jestliže naleznete někoho, kdo se vám bude snažit tvrdit, že jen on má pravdu a vy se mýlíte, potom nepatří k New Age. Naopak, tato osoba má pravděpodobně sama něco, co ukryla do své vlastní přihrádky a usiluje o získání vašeho členství. Toto není esoterická víra, o které mluvíme.

Když vstoupíte do kontaktu se svým Vyšším Já, vytvoříte v sobě rovnováhu a to vám také pomůže při jednání s ostatními. Klíčem je Vyšší Já. Existuje laskavý systém, který vás miluje a pečuje o vás tak, jako vy pečujete o své děti. Je to proto, že když přijdete na tuto planetu, oddělíte se od nás. Je to vaše svobodná vůle a na tu jste vy odborníky.

Ani si to neumím představit! Jako součást Boha bych plakal při pomyšlení, že bych měl být oddělen sám od sebe a nevěděl bych, kdo jsem. Ach můj Bože! Jaký to úkol – a přece to děláte tak svobodně a tak lehce a tak dlouho. Teď víte, proč vás tak miluji a proč jste na vrcholu energetické revoluce.


Pravda o andělech

Chci mluvit o andělech. Dříve jsem to moc často nedělal. Kryon není anděl, je to spíše pomocník. Můj partner mě nazývá laskavým andělem New Age, ale to není tak úplně pravda. Já jsem pomocník. Věřte mi, kdybyste viděli nějakého anděla, viděli byste ten rozdíl.

Tak za prvé: Jsou andělé skuteční?

Samozřejmě! Ano.

Za druhé: Kdo nebo co jsou?

Existuje systém laskavé pomoci pro tuto planetu. Je tak složitý, že je velmi těžké s vámi o tom hovořit, protože jste ovlivněni tím, co si myslíte, že to je. Kde jsou andělé? Co dělají? Jak často, kdo jsou, odkud přicházejí? Sdělím vám pár informací, které se někomu budou líbit a někomu ne.

Fyzické návštěvy: Andělé přicházejí, když jsou potřeba a pocházejí z centrálního zdroje. Za běžných okolností, to je v různých okamžicích lidského času - jak pro lidstvo obecně, tak i pro jednotlivce. Pokaždé, když přijdou, je to velkolepé. Nikdo z nich není fyzický. Lidé došli k názoru, že když chtějí učinit návštěvu andělské entity věrohodnou nebo vysvětlitelnou, musí jim navléci kůži, nasadit křídla a dát jim jméno. Lidé barví jejich úbory na bílo [což značí čistotu], malují jejich obrázky, umisťují kolem nich svatozář a zmiňují je v duchovní historii. Ale oni tak vůbec nevypadají! Jsou to multidimenzionální bytosti, ne tělesné.

Byl to pravděpodobně Mojžíš, kdo popsal vzhled anděla tím nejčistším způsobem, a to jako hořící keř. Oheň, který sám sebe nestravuje nebo točící se duhově zbarvená koule je dobrý popis andělské energie. Opravdu, ten hořící keř byl anděl. To, co je na andělské energii vzrušující, je to, že se objeví, když to nečekáte, jako energetická koule, která se žene přímo na vás. Někdy přímo procházejí zdí! Jsou měňavé, některé vypadají jako oheň, a mají tendenci člověka strašit! Každá zpráva v písmu, která popisuje andělskou návštěvu, vám sděluje, že anděl okamžitě promluvil. „Neboj se!Proč by se měl někdo z vás bát nádherné ženy se svatozáří a bílými šaty? [Kryon se směje.] Důvodem, proč vám anděl předává tuto zprávu je to, že tak vůbec nevypadají! Moji drazí, oni tady nejsou proto, aby vás strašili, ale aby se představili v celé své kráse a majestátu, který je tak velký, že někteří lidé na ně ani nedokážou pohlédnout. Jsou velkolepí.

A teď přijde část, kterou jste nečekali. Jsou kolektiv. Neexistuje nic takového jako jednotlivý anděl. Možná byste jej mohli vidět jako jediného anděla, tak jako vidíte své tělo jako jedinečnou entitu, ale neuvědomujete si polévku andělské síly. Andělé mluví mnoha jazyky, ale mluví ve vaší hlavě, ne ve vzduchu jako zvukové vibrace. Andělé obvykle nemluví k zástupům. Hovoří individuálně k jednomu nebo druhému člověku, ale jedná se o kolektivní hlas mnoha, který přijímáte a „slyšíte“ jako by byl jeden.

“Ale Kryone, co Archanděl Michael? Znám někoho, kdo channeluje tohoto nádherného jedinečného anděla. Co na to řekneš?” Poselství od Archanděla Michaela přichází od skupiny. Je to mocná skupina, ale myslete na ni jako na „skupinu vědomí, přijímanou jako jeden.“ Kryon je stejný případ. My všichni, kteří reprezentujeme druhou stranu, máme tyto atributy. Nejsme tělesní a nejsme jednotliví.

Tomu, co vám teď povím, je dokonce ještě těžší porozumět, a je to jinak, než vám bylo řečeno. Neexistuje žádná andělská hierarchie. Nikdo z nich nestojí nad jinými podle sytému „kdo je nejmocnější nebo kdo nese zodpovědnost“. Naopak, jsou součástí Boží polévky a všichni jsou stejně majestátní. Někteří jsou ustanoveni, aby dělali vyslance těm ostatním, ale nejsou vyšší než ti druzí. Jsou zde podle plánu a předávají poselství, aby pomohli urychlit laskavost a Boží lásku mezi lidmi.

Pravděpodobně nejčastěji je citován Archanděl Michael, kterého považujete za nejvyššího z nejvyšších. Avšak Michael je technicky vzato skupina a nemá žádnou hierarchickou pozici. Pouze tak vypadá, protože poselství jsou předávána planetě ve specifických oblastech důležitosti. Michael vám poví: „Jsem jedním z mnoha, všichni jsou majestátní, mají v sobě Boží lásku, jsou krásní, laskaví a všichni slouží lidstvu.Ale lidské bytosti vyžadují hierarchii. To je důležité; to není tak důležité; to můžete zahodit.

Jaká je hierarchie vašich orgánů? Který z nich nepotřebujete? Který z nich vás udržuje naživu? Všechny! Ale vy často zdůrazňujete srdce jako ten ze všech nejdůležitější. Je to opravdu tak nebo jednoduše „mluví za všechny“? A který orgán je v opozici vůči ostatním a opustí tělo? [Kryon se směje.]

Pojďme si probrat mytologii Lucifera. Máme zde anděla, kterému se nelíbilo, co se děje, proto odešel. Nebo možná udělal něco špatného a byl vyhozen z Božího domu. Moji drazí, vidíte tu lidskou předpojatost? Tento příběh je absurdní a pochází z „polidšťování Boha“. Nemůžete vzít lidské atributy soudu, války, bojování a dramatu a zapojit je do majestátu Stvořitele. Ale lidé to dělají neustále.

Nic neopouští Boží polévku! Je to čistá energie, která reprezentuje úplnost Ducha. Je konečná – stále stejné množství částí [vkládám výraz do 3D pro vás]. Bůh je energie stvoření, a zůstává společně jako mlha, která se nikdy nevymaní z kvantové kontroly lásky. Nemůžete odebrat část mlhy, protože by nemohla existovat! Tak to je a vždy to bude dokonalé, vždy stejné a vždy celistvé. Nic se nepřidává ani neubírá od vznešenosti Boha.

Anděly byste našli napříč celou historií. Jsou to zástupci energie stvoření. Nemají pohlaví, protože jsou energií. Nejsou to muži nebo ženy a všichni jsou stejně silní. Jsou to nádherní, multidimenzionální poslové, kteří nabízejí pomoc lidstvu. Jediná věc, která je odděluje, je druh jejich „služby“. Ale jsou stále naší součástí, dokonce i když jsou zdánlivě oddělení a mluví s vámi. Já vím, kdo jsou a sleduji je při práci. Jsem také posel, ale nejsem anděl.


Průvodci – nejsou tím, čím myslíte

Rád bych mluvil o průvodcích. Teď vám můj partner řekl, že „jste svými vlastními průvodci“. Vím, že je to pro vás těžké přijmout, a také vím, že se vám ta představa nelíbí. Ale já to zkomplikuji dokonce ještě víc. On má pravdu, ale já to chci dát ještě do jiných souvislostí.

Máte něco, čemu říkáte Merkaba. Volně definováno, je to vaše osobní kvantové pole, které je asi osm metrů široké [26 stop]. Je to pole tvořené souhrnem molekul vaší DNA [které jsou spolu propletené na biologické úrovni]. Toto pole má každá lidská bytost. DNA je unikátní a proto je jedinečná i Merkaba. Toto pole není vaší duší. Není to dokonce ani vaše Vyšší Já. Jste to vy! Pole vaší DNA nemá žádný jiný účel než tvořit rozhraní s vaším hmotným tělem - to je to, co dělá. Propojuje se s vámi a vaším vědomím.

Je to složité a je těžké to vysvětlit. Merkaba toho o vás obsahuje mnoho, protože je to most s „innate“ [inteligencí vašeho těla]. Nese vaši božskost, váš otisk životní síly a dokonce i vaši Akášu. Protože váš Akášický záznam je ve vaší DNA, je to také část Merkaby. Tudíž by se dalo říci, že neustále vysíláte svou minulost prostřednictvím pole vaší Merkaby. To je důvod, proč mnoho lidí dokáže přečíst vaše minulé životy. Šablony vás všech jsou v posvátných šablonách vaší Merkaby.

Ty kousky a části, které tvoří váš Akášický záznam, jsou v Merkabě a ve vaší 3D. Některé z nich považujete za své průvodce, ale ve skutečnosti to jste vy s vámi. Ale z vašeho pohledu by to mohla být vaše minulost a proto má jinou tvář. Rozumíte tomu? Je v tom něco víc: abychom to doplnili, existuje systém laskavosti, který je nádherný a to jsme zmínili již dříve. Akášická rodina, se kterou přicházíte, které říkáte fyzický otec a matka, bratr a sestra, nebo co by se dalo volně nazvat jako rodina nebo milovaní. Všichni jsou určitým způsobem součástí vaší Akáši. Kvantovým způsobem pro ně existuje realita, kterou vám neumím vysvětlit, protože si neuvědomujete, jak funguje kvantová polévka. Použiji slova propojený stav s vaší duší a vy tomu stále nebudete rozumět. Je to složité, ale zde je výsledek: když ztratíte někoho milovaného ze své rodiny, část jejich duševní energie (nebo jejich Boží část) vstoupí do vaší Merkaby a je s vámi po celý život. Když potom odejdete, uděláte totéž pro své děti, bratry, sestry, přátele, manžela nebo manželku. Proto mi dovolte, abych vám řekl, co to znamená. Oni nikdy neodešli! Slyšíte? Nikdy neodešli. Je zde laskavý systém, který jste nečekali.

Je to skutečné, moji drazí. Teď vám začínáme předávat spletitost, kterou si zasloužíte poznat. Mnozí z vás tomu možná nebudou rozumět, ale přesto můžete poznat ten koncept. Každá jeho část je součástí laskavého projektu, který vás má udržet v míru a milované v očích Boha.

 
Pravda o systému

Každý jednotlivý kousek tvořivého systému, který se vám od této chvíle chystám odhalit, má jeden atribut – laskavý design. Systémy, které existují mezi člověkem a Duchem, jsou navrženy tak, aby pomáhaly lidstvu. Nejsou zde proto, aby na vás tlačily nebo vás soudily. Jsou zde proto, aby pomáhaly a učily, když jim to dovolíte. Andělé se dostavují jen proto, aby pomáhali. Přemýšleli jste o tom někdy? Není žádný anděl, který by byl stvořen, aby vás soudil. Pokaždé, když do vašeho života vstoupí anděl, je zde jako milující průvodce. Zná vaši duši, ví, kdo jste, a zná vaše Vyšší Já.

Poslouchejte, moji drazí, lidé se nestanou anděly a andělé se nestanou lidmi. Je mi líto, pokud vám to někdo tvrdí, protože je těžké se to odnaučit. Andělé jsou specializovaní a vy také. Lidé duchovně působí na lidi a toto je „práce“, kterou dělá vaše duše v době své existence v této galaxii. Andělé jsou vždy anděly, a pomocníci jako jsem já, jsou vždy pomocníky jako já. Chcete-li si to rozškatulkovat jako „specializovanou činnost“, tak směle do toho. Není to přesně tak, protože ve vás existuje také malý kousek mě. Tak to prostě je.

Lidé chtějí mít škálu pokročilých schopností a odměn. Když si v něčem vedete dobře, ve 3D se přesunete do další úrovně. V systému duše to tak nefunguje, moji drazí. Lidská duše nepochází ze zvířecí duše. Lidská duše zůstává ve svém vlastním systému a zvířecí duše dělají totéž. Jsou to pomáhající, laskavé skupiny a některé z nich jsou zde, aby vás milovaly. To je laskavý systém! Všimli jste si toho?

Děje se něco, co byste si měli uvědomit. Vesmírný systém je založen na laskavosti. Jste-li ateisté nebo agnostici, můžete to ignorovat, můžete odejít z místnosti, zabouchnout za sebou dveře a uzamknout svá srdce. Ale my vás budeme i přesto milovat, i tak vyjdeme ze dveří spolu s vámi, budeme s vámi v tichu, a když se někdy rozhodnete porozhlédnout se, budeme tam. Neodejdeme jenom proto, že na nás nevěříte.

To je slib, a jestli to tak necítíte, je to proto, že máte svobodnou volbu dostat se z bodu A do bodu B – a někdy prostě jdete přes bod Z. Tak to prostě je a říká se tomu evoluční učení a je laskavé. To je naše poselství. Mohlo by existovat nějaké jasnější? Věci nejsou vždy takové, jakými se zdají být a tyto systémy, o kterých jste slyšeli, teď demystifikujeme, abyste pochopili skutečnou pravdu.

Existuje jednoduchost, krása a laskavost systémů, které jsou vytvořené pro vás, drahé lidské bytosti, protože vy, tak jako já, pocházíte z jiného místa. Když nejste zde v těch krátkých chvílích, když jste s námi, pořádáme neuvěřitelnou oslavu! Kolem nás je světlo a my ve světle zpíváme vaše jméno.

Je těžké si to představit, že? Oslavujeme vás doma a to je před vámi skryté. Děláme to pokaždé! Vy o tom nevíte do doby, kdy naposledy vydechnete. Potom si vzpomenete a tehdy přijde uvolnění. Věřte mi, že tak to je. To je Boží láska. Je to systém uznání toho, kdo jste.


A tak to je.

KRYON


Zdroj: www.kryon.com - „De-mystifying The New Age – 3“

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Vzestup vztahů
od Mistra Kuthumiho
Přijato Natalii Glasson - 07-05-14

 

 

      V tomto čase vzestupu Země a lidstva, protože si všichni volí vyvíjet se v pravdě a lásce Stvořitele, aby zformovali realitu zrozenou z lásky, přicházejí energie, které mají znovu probudit váš vztah se Stvořitelem, zatřást jím a zreformovat ho. A protože se duchovně vyvíjíte, oddaně a se záměrem, budete Stvořitelem požádáni, abyste přehodnotili, pochopili a vytvořili si se Stvořitelem nový vztah, abyste pěstovali komunikaci, interakci a nové vnímání lásky. Stvořitel žádá každou duši, aby ze svého nitra přijala nové způsoby propojování, integrace a splývání se Stvořitelem a také žádá, abyste reformovali způsob, jakým komunikujete se všemi jeho aspekty. Tím, jak se vyvíjejí vaše vnitřní energie a procházejí úžasnými změnami a rozvojem osobní povahy a podporují prožitky blaženosti a lásky, žádá vás dále Stvořitel, abyste vytvářeli nové láskyplné vztahy se sebou sama, abyste sami sebe chápali, vnímali se a komunikovali se sebou božským způsobem. V tomto musí být nyní dosaženo nového stadia mistrovství a vývoje, protože Stvořitel nepodporuje jen stvoření nové Země a reality lásky, nové vtělení lásky u lidí, ale také nové pochopení láskyplných a duchovních vztahů jakékoli podoby. 

      Mnozí z vás dostáváte od Stvořitele energie a vibrace k vybudování nového vzoru láskyplných vztahů na Zemi s přístupem pro celé lidstvo. Páry, které jsou připravené vzestoupit společně, dostávají nyní tyto vibrace, aby prozkoumaly, jak mohou podporovat duchovní prožitek vztahů na Zemi v souladu s duchovním vývojem, který se děje. Vyvíjejí se a zlepšují se v této době i další formy vztahů, jako je rodič a dítě, duchovní přátelé a také vztahy mezi zdánlivě cizími lidmi, ale mnoho párů si bere roli reformátorů pozemských vztahů jako je zkušenost sjednocené lásky, aby ji demonstrovali druhým a zpřístupnily hlubší propojení se Stvořitelem. Jste-li ve vztahu a vaše duše se zkontaktovala s novým vzorem láskyplných vztahů na Zemi, pak se můžete vy a duše, se kterou jste ve vztahu, ocitnout v cyklech narůstajícího strachu, bolesti, utrpení, hněvu či oddělenosti, když pracujete s energiemi Země a vědomím lidstva; budete jimi procházet, aby se rozpustila veškerá negativita z minulosti, která byla ve vztazích prožívána. Tento proces hlubokého uvolnění může mít vliv na váš vztah, ale je důležité odpojit se co možná nejvíce od vzrůstajících emocí a uvolňovat je jako zranění z vaší minulosti a z minulosti lidstva, která nyní potřebují najít léčení. Mnohá z těchto zranění nacházejí své léčení skrze vás. Je třeba, abyste si uvědomili, že mnohé z vašich strachů možná ani nemají spojitost s vámi, ale prostě jen hledají nástroj ke svému uvolnění, aby se vyléčila Země, její vědomí a vibrace a mohla se ukotvit a manifestovat láska.

      Archanděl Gabriel a jeho protějšek Archanděl Naděje a také Archanděl Zadkiel a jeho protějšek Archanděl Amethyst jsou vám k dispozici, abyste je individuálně zavolali a jako pár podpořili výtrysk zraněných emocí skrze vaše bytí a přinesli tak léčení a transformaci.

      "Milovaný Archanděli Gabrieli a Archanděli Naděje, já/my volám/e tvou láskyplnou podporu a milostivé léčebné energie, aby mě/nás plně obklopily. Nechť pocítím/e vaše láskyplné vibrace, jak prorážejí vrstvy mého/našeho bytí a přinášejí všechny energie a emoce bolesti, utrpení, hněvu, oddělenosti a zranění z mé minulosti a z minulosti lidstva, aby byly uvolněny, vyléčeny a zcela transformovány, což přinese mocnou vlnu míru.

      Milovaný Archanděli Zadkieli  Archanděli Amethyste, já/my volám/e tvou láskyplnou podporu pro transformaci láskyplné pozitivní povahy, která podnítí vybudování vzoru a manifestaci zkušenosti vztahů čisté lásky Nového věku a umožní každému vztahu, aby byl odrazem a prožitkem božské a posvátné integrace se Stvořitelem ve fyzické formě. Protože duše na Zemi přijímají sílu, my všichni se tak učíme budovat na Zemi vztahy pravdivého poznaní, které značí posun v naší interakci a komunikaci se Stvořitelem a všemi jeho aspekty. Žádám o všechny aspekty svého vztahu s... /Žádáme o všechny aspekty našeho společného vztahu, aby byly vyléčeny, pozitivně transformovány a vyladěny na Nový věk a Věk lásky a vzestupu; tím bude podpořen vývoj všech, nebot my všichni jsme jedno, jakožto Stvořitel na Zemi. Děkuji a nechť se tak stane."

      V mnoha ohledech nemůžeme skutečně rozumět tomu, jak budou duše v Novém věku a Věku lásky žít ve vztazích na úrovni hlubší integrace duší a splynutí se Stvořitelem, je to průzkum, do kterého se mnohé duše v této době pouštějí, aby vytvořily nový láskyplný způsob komunikace, interakce a splynutí jako čisté duše vyjadřující Stvořitele na Zemi. My určitě víme, že je to něco, na co vaše duše čekala, protože je to základní zkušenost vyjadřování Stvořitele, jeho zrcadlení a přijetí, což je zkušenost, po které mnozí touží, je to jako být se Stvořitelem plně jedním i ve fyzické podobě.

      Pokračovat v uvědomování si sebe sama jako Stvořitele a zdroje mocného světla, lásky a vědomí je v této době zásadní, stejně jako podpora růstu sebelásky, aby se posílily vaše energie a vnitřní síla a přítomnost. Je také zásadní povzbuzovat svou srdeční čakru, aby byla otevřená a milující i v časech bolesti, utrpení či chaosu. Často je to tak, že srdeční čakra se zavře, aby se chránila, ale toto způsobuje oddělenost a odpojení od Stvořitele a proto se smysl zkušenosti či božského řešení nemůže manifestovat a podporuje pokračování utrpení. Nejmocněji a nejhlouběji jste se Stvořitelem propojeni, když vaše srdeční čakra je otevřená a láskyplná, i když ji nejprve možná k tomu musíte povzbudit svou myslí připomínkami toho, že jste stále milováni, v bezpečí a pod ochranou, v objetí Stvořitelovy lásky. Když se na tato cvičení zaměříte, budete mít větší odvahu plně se otevřít tomu, co se manifestuje jako vaše zkušenost a s uvědoměním a pochopením se budete schopni ukotvit a přijímat léčení lehce a dokonale. 

      S vytvořením nového vzoru vztahů pro Nový věk a pro Věk lásky zažije největší transformaci emocionální tělo. Velká pozornost byla zaměřena na lásku, na srdeční čakru a na přijetí Stvořitele ve vlastním bytí i v bytí ostatních; s touto transformací je teď čas na transformaci emocionálního těla, protože je nyní uváděno v soulad se srdeční čakrou a novými vibracemi. V emocionálním těle je zadržováno mnoho bolesti a vzpomínek ze všech forem vztahů a proto je třeba podporovat čištění a posilování vašeho emocionálního těla a také emocionálního těla Matky Země a lidstva, jakožto všeobecně spojené energie.

      "Volám Archanděla Zadkiela, Archanděla Gabriela, Archanděla Rafaela a Lady Nadu, aby pročistili a vyléčili mé emocionální tělo, aby rozpustili a uvolnili všechny formy bolesti, utrpení, hněvu a emocionálních zranění vytvořených v minulosti Země a lidstva v mých vztazích jakéhokoli druhu. Žádám vás a svou duši, aby prodchnula mé emocionální tělo pravdou, božskou esencí a svou láskou k posílení, stabilitě a podpoře mého emocionálního těla, což je povzbudí, aby udrželo nové energie a vibrace zkušenosti rozvinutých, světlem, láskou a vědomím Stvořitele naplněných vztahů na Zemi a přijalo pochopení, jak vzájemně reagovat, komunikovat a integrovat esenci Stvořitele v nitru. Nechť toto léčení začne teď, děkuji."

      Tato invokace vám může také pomoci, když zjistíte, že jste citlivější na energie, komentáře a jednání druhých než jste bývali, a to díky svému probuzení do světla. Často ochrana, která působí jako nárazník, když nejsme duchovně probuzeni, zmizí. když se probudíme, a naše vnitřní pravda je osvobozena, což jde ruku v ruce s intenzivním nárůstem lásky a může to způsobit pocity zranitelnosti, citlivosti a nechráněnosti. Toto zmizí, protože se naučíte plněji důvěřovat přítomnosti a síle lásky. Citlivost symbolizuje vaši otevřenost na duchovní úrovni, ale také symbolizuje potřebu vynést na povrch svou duchovní sílu i sílu duše. Až procitnete do lásky Stvořitele, svítání, které všechny spojuje v jedno se Stvořitelem, přinese vašemu bytí silnou integraci a osvícení, ale může to znamenat, že vaše osobní reakce na situace a prožitky se zlepší, protože budete cítit, že máte osobní spojení se vším. Skrze zvýšenou důvěru v lásku se vaše osobní reakce rozplynou, protože láska bude působit jako vaše nová ochrana a bezpečí.

 

 

      Pamatujte, že vy všichni působíte ve službách na pomoc vzestupu svým vlastním jedinečným a krásným způsobem; mějte se v úctě a buďte vděční sami sobě za vše, čím jste.

      S láskou a mírem

      Mistr Kuthumi

 

Zdroj: https://www.omna.org/Home.html

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Horoskop na období od 26. 5. – 1. 6. 2014
TVOŘIVÁ SÍLA CELKU

 

Slunce v Blížencích v kvadratuře na Neptuna symbolizuje zintenzivnění myšlenek, pocit zmatku a nejasností. Proto se držte toho, co chce vaše srdce, co je vaším snem, vizí, ideou a myšlenky ponechte jen proběhnout. Právě novoluní v Blížencích na sabiánském symbolu ukazuje na přemíru pochopení a řízení myslí, logikou. Učiňte svou mysl nástrojem, ne pánem. Proto se více soustřeďte na hluboké pocity, a pak je dávejte do slov, mluvte o tom, co cítíte, jaké jsou vaše ideje, tím tvoříte. Pokud zůstanete jen v mysli, budete se cítit bezmocní a nespokojení. Nesnažte se vše pochopit myslí, stačí věřit. Tím vaše matrice mysli nad vámi ztrácí moc. Stále působí aspekt Venuše v harmonii s Merkurem, což symbolizuje lásku v mysli skrze myšlenky projevit Lásku, laskavost, lidství, soucítění. Skrze mysl vše poznáváme, posuzujeme, hodnotíme, to je prvotní reakce, mysl. Když do mysli vložíte Lásku, tvoříte skrze laskavou myšlenku. Věnujte pozornost své myšlence, do které vložíte laskavost. Hrajte si s tím, zkoušejte se dívat na vše s laskavou myšlenkou. Uvidíte, jak se vám promění den, vaše vyzařování a reakce lidí na vás.

Slunce v trigonu na Marse (do 5. 6.) ukazuje na příliv energie, síly, odvahy a schopnosti jednat. Je potřeba se rozhodnout, vše ostatní se dostaví samo. Právě v tomto týdnu a do poloviny příštího týdne Slunce ozařuje Marse, a tím zintenzivňuje, vynáší a podporuje spojení mezi Marsem a Černou Lunou. Slunce je impuls, který dostává Mars, který čerpá z prazákladní síly tvoření. Slunce vynese na světlo pravdu vašeho srdce 27. 5. – 3. 6. Na počátku je myšlenka, pak slovo, čin a zhmotnění.

Mars se dostává do sextilu s Černou Lunou (do 11. 6.). Dostáváme se k síle, která pramení z jádra Země, přírodní síla „nespoutanosti“. Síla, která zachovává harmonii, symbiózu a přirozenost tvoření a vývoje. To, co je slabé, neschopné života, vývoje, přirozeně odumře a stane se humusem, který podpoří výživu všeho ostatního, co má sílu k vývoji a přináší rozvoj. Zesiluje se odvaha srdce, ukazuje se pravda srdce. Člověk žije tak, jakou pravdu nosí v srdci. Když se dotknete svého ohně – světla v srdci, můžete překročit mysl, která se brání svými programy. Mysl je nástroj ega a koná pouze to, co je výhodné pouze pro jedince samotného. Ať je to v zisku, či potřebě se bránit vůči druhým.

V lidském těle je to síla Kundalíny, prazákladní síla člověka, kterou se učíme probouzet a vědomě využívat. Pokud zůstává pouze v dolní čakře, probouzí se silně aktivně: pud sebezáchovy, sexuality, plození a chtění. Když je tato energie využívána skrze vyšší čakry a k tomu právě potřebuje být člověk očistěný již od základních strachů, pochopení svých základních programů, pak se dostáváme k síle tvoření. Je to povýšena sexuální síla na tvůrčí sílu, která obsahuje tvoření, počátek, zázrak a je pro život nezbytná.

Pokud má člověk v sobě popřenou prazákladní sílu, pak působí jako „mrtvý“, bez energie, bez života, bez radosti a vřelosti.

28.5. nastává novoluní v Blížencích v trigonu na Marse a v kvadratuře na Neptuna. Sabiánský symbol: „Stávkující dělníci obklopují továrnu“.

Klíčová myšlenka: Síla ambiciózního rozumu, rozvracející organickou celistvost lidských vztahů.

Venuše 29. 5. vstupuje do svého znamení Býka. Vstupuje do svého znamení a více se projeví péče, potřeba bezpečí, zakořeňování a stabilizace lásky. Venuše v harmonickém aspektu na Neptuna zintenzivňuje hloubku citů.

Merkur 29. 5. vstupuje do Raka, mysl začne více fungovat pocitově, nelogicky, citlivě a vnímavě vůči druhým. Důležitá je komunikace v rodině, ve vztazích o svých pocitech.

Velký vodní trigon Saturna, Jupitera a Chirona (do 10. 6.) zrání v oblasti duchovní, kdy skrze rodinu, vztahy rosteme, vyvíjíme se a máme dospět, přijmout zodpovědnost a objevit v sobě hlubší, zralejší bytost než doposud. Přichází poslední doba působení, kdy můžete ukotvit novou matrici v rodinách, ve vztahu k rodiči, k dítěti, partnerovi, můžete postavit nový pevný základ, který bude opěrný bod pro budoucnost. Právě Chiron skrze Jupitera v Raku pomáhá léčit bolestivé vztahy v rodinách.

Překračujeme sami sebe, své ego kvůli dětem. Často totiž vidím, že lidé za obvyklých okolností nejsou ochotni sami se sebou něco udělat, řešit, změnit, ale když s nimi mluvím a dotknu se toho, jak negativně to ovlivňuje a zatěžuje jejich děti, pak zmobilizují všechny síly a jdou něco udělat a dokáží to změnit. Jak mocný „nástroj“ jsou děti.

Pokud se sami nechcete pohnout z místa, pak bohužel dítě tím zatížíte natolik, že ono musí na sebe vzít vaše bolesti, aby to s vámi pohnulo. Ani netušíme, jak ubližujeme svou neochotou a nevědomým sobectvím. Proč se musíme učit skrze bolest a trápení, proč to necháme dojít tak daleko? Myslíme si, že náš život je pouze naše vlastní věc. Malé hříchy přecházejí na děti, velké hříchy přecházejí na vnuky. Děti často v kterémkoliv věku říkají, co je potřeba udělat, co jejich rodiče posune vpřed. Buďme otevření jim naslouchat.

Podívejme se na nás z vyšší perspektivy. Všichni jsme propojeni, všichni jsme jedna rodina. Jsem součást své biologické rodiny a následně pozemské rodiny a nebeské rodiny. Mohu pak ještě myslet jen na sebe, že se vlastní život týká pouze mně? Mám setrvávat v sobectví i po uvědomění, jak ovlivňuji tolik rodin? Ale zároveň díky tomuto uvědomění získávám sílu, důležitost a sebe-ocenění, které nám tolik chybí a hledáme ho skrze ego v úspěchu, v penězích, ve vztazích – a to jsme zase na začátku v egu a zisku. Hodnotu mám již tím, že jsem zde, protože jsem důležitým a stejně hodnotným, jedinečným člověkem stejně jako druzí, kteří jsou součástí rodiny na všech rovinách.

Mohu si vybrat cestu celku a hodnoty nebo cestu ega a hraní si na získávání hodnoty zvenčí.

Můžeme si ještě pak myslet, že jen kvůli sobě to nemá cenu dělat a místo změny se budeme uchylovat k výmluvám či omluvám?

Přeji vám láskyplný týden.

Petra Nel Smolová

 

https://www.astrologiepetranel.cz/category/horoskop/

 

 

 

Osho – Učení o sexu

 

Sex je dar boží, jejž bychom měli oslavovat. Kdekoli je krása, tam je i sex. Je to účast na velkém svátku, jímž je naše existence. Sex je naprosto přirozený. Není nutné jej skrývat za krásné slovo láska. Není nutné jej zastírat závojem romantiky. Sex by měl být čistým jevem: Dva lidé v intimním okamžiku náhle pocítí, že chtějí komunikovat na hlubší úrovni, toť vše. Nevyplývá z toho žádný závazek, žádná povinnost, žádná zodpovědnost. Sex by měl být hrou i modlitbou.

Všechno, co nám bylo dáno, je cenné. Kdyby tomu tak nebyl, život by vám to nedal.

Tohle je alchymická proměna: Váš vnitřní muž splyne s vaší vnitřní ženou a vy se stanete celým člověkem. Teprve potom poznáte, co je to láska.

Prožívejte sex s plným vědomím! Vědomí je onen tajemný klíč, který vám otevře nové dveře. Devětadevadesát procent lidí zná sex jako uvolnění, nezná jeho orgazmické vlastnosti. Ejakulace je úzce lokalizované uvolnění, sexuální uvolnění, není to orgazmus.

Uvolnění je negativní jev, prostě ztratíte energii, ale orgazmus je něco úplně jiného. Při orgazmu vstupujete do hlubin svého těla, kde hmota už neexistuje. Existuje jen energetické vlnění, vy se stanete tím vlněním a začnete tančit. Všechna vaše omezení zmizí a vy jen pulzujete. A váš milovaný pulzuje s vámi. A pokud si neuvědomíte, že můžete zakusit mohutné orgazmické exploze, nikdy nepochopíte nic duchovního. Bude to pro vás skoro nemožné.

Nemůže-li mít orgazmus žena, nemůže ho mít ani muž, protože orgazmus je setkáním dvou lidí. Při orgazmu se setkáte skrze druhého člověka sami se sebou a s celkem. Orgazmus je vždy duchovní, nikdy sexuální. Lidé to však nevědí, protože se setkávají z potřeby a ne proto, že by překypovali energií. Když na orgazmus myslíte, stane se pro vás cílem, takže je to spíš obchodní transakce. Dosažení orgazmu je pak velmi obtížné. Dvě těla, která tančí, zpívají a objímají se – to je krásná symfonie. Není třeba myslet na orgazmus. A pak se to prostě stane!

Přichází-li sex hlavou, stává se z něj sexualita. Myslíte jen na sex a fantazírujete. A čím víc o sexu přemýšlíte a fantazírujete, tím větší máte problémyMilování by mělo být něčím vzácným – měl by to být požitek. Neměla by to být rutina, neměla by to být každodenní strava. Lidé by se měli milovat jen při vzácných příležitostech, kdy mají povznesenou náladu a jsou plní energie.
Milujte se jen tehdy, když cítíte opravdu velkou touhu a vášeň. Pokud nic necítíte, prostě řekněte: “Promiň, ale teď není vhodný okamžik. Jaký by to mělo smysl?” Předstírat vášeň není k ničemu. Nejstarší indické pojednání o sexu – Kámasútra – říká, že když se milujete opravdu vášnivě, stačí to jednou za rok! Ten, kdo si příliš uvědomuje čas, pospíchá i při sexuálním aktu – protože má pocit, že plýtvá časem. Proto dnes žádáme instantní kávu a instantní sex.

Meditujte, tančete, zpívejte. Milujte se uprostřed tance, zpěvu, meditace a modlitby. Tělesné polohy při sexuálním styku nejsou důležité. Příliš na nich nezáleží. Důležitý je přístup – poloha mysli, nikoli poloha těla. Jsou-li oba partneři hluboce odevzdaní, jejich těla si najdou tu nejvhodnější polohu. Když milujete svou ženu, roztajte v jejím teple. Zapomeňte na všechny pornografické obrazy, nedělejte ze sexu rozumovou záležitost. Oddejte se smyslnému, živočišnému sexuRoztajte v ženě, jak byste byli opět dítětem v matčině lůně.

Při milování se nesnažte ženě nic dokazovat. Při milování zapomeňte, že jste muž a ona žena. Jedině tak překonáte všechnu dualituDevětadevadesát procent impotentních mužů si jen myslí, že jsou impotentníČlověk je vlastně jediný tvor na světě, který se může stát impotentním. Žádný jiný tvor se nikdy impotentním nestane, protože o tom nepřemýšlí

Jakmile najdete životní styl, který vám vyhovuje, vaše sexuální problémy okamžitě zmizí. Sexuální problémy máte jen proto, že žijete způsobem, který vás netěší. Až jednoho dne začnete dělat něco, co se vám líbí, budete překvapeni, jakou vám to přinese radost. A najednou se všechno změní – láska, modlitba, meditace, manželství – prostě všechno!

Žádná společnost na světě nedovoluje projevy sexuality. Dětem není dovoleno dotýkat se svých sexuálních orgánů. Nesmějí si s nimi hrát. Když si malé dítě v postýlce začne hrát se svým genitáliemi, matka mu okamžitě odstrčí ruku. Pro dítě je to šok, začne se bát dotýkat se svých genitálií. Člověk má přirozenou touhu sahat si na genitálie a hrát si s nimi. Je to tak krásné. A dítě neví, že je to považováno za špatné. Nemá žádný pocit viny. Chová se naprosto přirozeně.

Nikdy v životě nebude muž tak potentní a žena nebude mít tak velkou schopnost prožívat orgazmus jako v osmnácti letech. My však dětem zakazujeme milovat se. Chlapci a dívky musejí spát v oddělených ložnicích. Držíme je od sebe a mezi nimi stojí celá mašinerie policistů, soudců, vychovatelů, učitelů a ředitelů. Proč se společnost tak stará? Snaží se zabít býky a stvořit voly.

Pornografie je projevem potlačené sexuality. Je to sex, který vzešel z hlavy. Když potlačíte svou sexuální touhu, můžete se stát dobrými vojáky. Proto je ve všech armádách sex potlačován. Armáda, která potlačuje sex nejpřísněji, je nejsilnější. Předpokladem dosažení orgazmu je schopnost uvolnit se. Lidé však potlačují svou energii, snaží se ji udržovat pod neustálou kontrolou…, když mají chuť něco udělat, říkají si: “Tohle je správné a tamto je nesprávné.”

Jste-li schopni dát volný průchod hněvu, pak jste schopni uvolnit se i v sexu. Člověk je celek. Neumíte-li se opravdu rozzuřit, nejste-li schopni nechat se unést hněvem, jak se můžete oddat lásce? To je nemožné. Proč muži na celém světě utlačují ženy? Muži mají strach, neboť když je ženské tělo posedlé touhou, je velmi obtížné ženu uspokojit. Žena je totiž schopna mít řetězový orgazmus, kdežto muž toho schopen není.

Jídlo vám může poskytnout sexuální uspokojení, protože ústa jsou spojena se sexuálním centrem. Proto je líbání tak sexuální zážitek. Když někoho vášnivě líbáte, okamžitě cítíte, jak se ve vás probouzí sexuální energie. Proč? Protože ústa a sexuální centrum jsou opačnými póly téže energie. Takže kdykoli hladoví sexuální pól, energie se přesune do úst. Okamžitě máte chuť něco sníst nebo aspoň něco žvýkat. A nemáte-li co jíst ani co žvýkat, cítíte silnou potřebu mluvit, protože při mluvení alespoň pohybujete ústy. Proto lidé celý den ustavičně mluví. Někteří lidé mluví dokonce i ve spánku. Když sexuální energie volně proudí, celé tělo funguje harmonicky. Jste vyrovnaní a máte dobrou náladu. Jakmile se sexuální energie někde zablokuje, pocítíte to v celém těle.

Sexuální energie se postupně proměňuje ve vyšší formy. V důsledku toho se člověk stává více tvůrčím – začne malovat, psát básně nebo hrát na nějaký hudební nástroj. Sexuálně dospíváme ve čtrnácti letech. Čtrnáct let před smrtí ztratíte zájem o sex. Opravdová tantra je láska, nikoli technika. Není to technika, ale modlitba. Není to vědomá kontrola, ale uvolnění. V tantrickém spojení můžete vydržet hodiny. Cílem je nemyslit, jednat instinktivně a splynout s nejvyšší realitou. Žena zmizí a stane se bránou do hlubin sexuality, muž zmizí a stane se branou do hlubin sexuality.

Tohle je tantrická definice lidské sexuality: návrat k naprosté nevinnosti, k absolutní jednotě.
Partneři dávají jeden druhému životní energii a splývají v jedno tělo. Stávají se kruhem, jímž proudí jejich společná energie. Dávají jeden druhému život, a tím život obnovují. A jste-li schopni setrvat v tomto stavu vzrušení, aniž se snažíte dosáhnout vyvrcholení, vaše energie splynou a vy můžete zůstat v tomto hlubokém spojení velice dlouho. Prostě si začněte hrát se svou milenkou nebo milencem. Buďte k sobě jemní, osahávejte se jako malé děti, očichávejte se jako dva psi, kteří si spolu hrají. Hrajte si a nemyslete na sex. Orgazmus přijde nebo nepřijde. Radujte se v milostném objetí.

V hlubokém spojení s milenkou nebo milencem se vám rozechvějí všechny smysly jako listy na stromě. Nechte se tím chvěním unášet. Jakmile se vám energie rozšíří do celého těla, ztratíte nad ním kontrolu. Začnete se třást nebo křičet a přestanete se ovládat. Buďte jako stromy. Sex je bouřlivý vítr – ohromná energie proudící vaším tělem. Nechte se tou energií unášet. Třeste se a vibrujte! Každá buňka ve vašem těle se roztančí. Teprve pak můžete opravdu splynout. A nebude to jen duševní splynutí. Splynou vaše energie.

Sexuálnímu aktu se oddejte celou svou bytostí, úplně se do něj ponořte, na všechno ostatní zapomeňte. Teprve pak si uvědomíte, že jste konečně splynuli s druhým člověkem. A tento intenzivní pocit jednoty pak přenesete na celý vesmír. Uvědomíte si svou jednotu se stromy a kameny, s hvězdami a měsícem a se vším ostatním. Po návratu z tantrického spojení si uvědomíte, že jste se povznesli na vyšší úroveň. Cítíte se plní energie. Po jediném tantrickém sexuálním zážitku se můžete cítit uvolnění, spokojení a klidní po celé dny. Jakmile jednou poznáte sexuální extázi, pochopíte, čemu mystikové říkají kosmický orgazmus.

Tři základní aspekty sexuálního spojení vám pomohou dosáhnout blaženosti.

·      Prvním aspektem je překonání času. Zapomenete na existenci času. Čas pro vás přestane existovat. Pro ostatní lidi čas neskončí, ale vy překročíte hranice času. Žijete ve věčném okamžiku.

·      Druhým aspektem je ztráta vlastního ega. Při sexuálním aktu přestanete existovat jako jedinci. Splynete se svým milencem. nebo milenkou a stanete se jedním celkem.

·      Třetím aspektem je objevení vlastní přirozenosti. Poprvé v životě si uvědomíte, že jste součástí přírody. Pochopíte, že jste součástí stromů a zvířat a hvězd. Jste součástí něčeho obrovského – součástí kosmu, součástí toho, co nazýváme tao. 

 

Zdroj: https://www.2012rok.sk/wp/laska-a-vztahy/23188-osho-uceni-sexu

 

 

 

Dr. Stephen Mak
Přírodní léčba rakoviny - Ovoce je nejdůležitější potravinaPacienti s rakovinou by neměli umírat. Lék na rakovinu je objeven.
Jde o to, zda tomu věříte nebo ne.
Je mi líto stovek pacientů kteří zemřeli při konvenční léčbě.
Děkuji a Pan Vám požehnej. Dr. Stephen Mak

Pojídání ovoce ...
My všichni si myslíme že jíst ovoce znamená koupit ho, očistit a jen tak hodit do úst. Není to tak jednoduché jak si myslíte. Je důležité vědět, kdy a jak ho jíst.

Jaký je správný způsob konzumování ovoce?

Znamená to nejíst ovoce po jídle! Ovoce by se mělo jíst na prázdný žaludek.

Řekněme že sníte dva krajíce chleba a pak plátek ovoce. Ovoce je připraveno jít rovně přes žaludek do střeva, ale je mu v tom zabráněno. Mezitím všechno jídlo hnije a kvasí a mění se na kyselinu. V minutě, když přijde ovoce do kontaktu s jídlem a trávicími šťávami, celá masa jídla se začne kazit.

Takže, prosím, jezte ovoce na prázdný žaludek nebo před jídlem! Když chcete pít džus, pijte jen čerstvý, ne z láhve. Nepijte ani ohřívaný džus. Nejezte upečené ovoce, protože vůbec nedostanete živiny. Dostanete jen chuť. Pečení ničí všechny vitamíny.

Ale jíst celé ovoce je lepší než pít džus. Pokud máte pít džus, pijte ho pomalu po doušcích, protože ho musíte nechat smíchat se slinami, než ho spolknete. Můžete jít na 3 denní rychlou očistu těla ovocem. Jezte jen ovoce a pijte jen džus během 3 dní a budete překvapen, když vám vaši přátelé řeknou, jak zářivě vypadáte!

KIWI - Malé ale mocné. Je dobrým zdrojem draslíku, magnezia, vitaminu E a vlákniny. Obsahuje dvakrát tolik vitamínu C než pomeranč.
JABLKO - Jablko denně, vás udrží od doktora. Přestože jablko obsahuje málo vitamínu C, má antioxidanty a flavony, které podporují aktivitu vitaminu C, což pomáhá snížit riziko rakoviny infarktu a mrtvice.
JAHODY - Ochranné ovoce. Jahody mají nejvyšší celkovou sílu antioxidantů mezi ovocem a chrání tělo před onemocněním rakovinou, ucpáním cév volnými radikály.
POMERANČ - Nejsladší medicína. Jedením 2-4 pomerančů denně se chráníte před chřipkou, vysokým cholesterolem, ledvinovými kameny a snižuje riziko vzniku rakoviny.
VODNÍ MELOUN - Nejchladnější hasič žízně. Skládá se z 92% vody, která je zabalena ve vysoké dávce glutathionu což pomáhá imunitnímu systému. Také obsahují lykopen proti rakovině. Obsahují také vitamín C a draslík.
GUAVA A PAPAYA - Nejvyšší cena za vitamín C. Jsou jednoznačnými vítězi v soutěži o obsah vitamínu C..
Guava je také bohatá na vlákninu, která pomáhá při prevenci zácpy. Papaya je bohatá na karoten, ten pomáhá zraku.

Pití studené vody (nápoje) po jídle = rakovina!

Věříte tomu?? Pro ty, kteří rádi pijí studenou vodu, tento článek je pro Vás:

Je sice příjemné popít chladný nápoj po jídle, avšak tento chladný nápoj způsobí ztuhnutí tuků v jídle, které jste zrovna zkonzumoval. To způsobí zpomalení zažívacího procesu. Jakmile tento ztuhlý tuk reaguje ze žaludečními kyselinami, rozpadne se a bude absorbován střevem rychleji, než solidní jídlo. Tento tuhý tuk se usadí na stěně střev a vytvoří podmínky pro rakovinu & artritidu. Nejlépe je pít horkou polévku nebo horkou vodu (čaj) po jídle. Snad bychom měli přijmout za své zvyky Číňanů a Japonců, totiž popíjet horký čaj během jídla, ne chladnou vodu.

Seriózní poznámka o infarktu:

Ženy by měly vědět, že symptomem každého infarktu je bolest levého ramene. Mějte se na pozoru před intenzivní bolestí v čelistech. Nikdy nemusíte mít bolest v hrudníku při infarktu. Nauzea (zvedání žaludku) a intenzivní pocení jsou také příznaky. 60% lidí, kteří měli infarkt ve spánku, se neprobudili. Bolest v čelisti vás může probudit do kritické zdravotní situace. Buďme opatrní a mějme se na pozoru. Čím víc toho víme, tím větší šanci máme na přežití.

Jeden kardiolog řekl, že když ten kdo dostal tento email ho přepošle 10i lidem,může si být jistý, že zachránil alespoň jeden život.

Zdroj: https://www.morningliberty.com/2010/06/13/natural-cancer-cures-dr-stephen-mak-fruit-is-the-most-important-food/

Český překlad „běhá“ po internetu mailem a je k nalezení i na FB a některých webech.

 

 

 

Kočka - biorezonátor

 

Energetika koček je velice užitečná pro lidské zdraví. Znáte to, přijde k Vám kočička, začnete jí hladit, zvíře se k Vám postupně lísá víc a víc, hraje si s Vámi nebo se uvelebí na Vašem klíně. Možná si to ani neuvědomujete, ale zatímco se bavíte s kočkou, Váš tep se normalizuje, arteriální tlak se snižuje, zlepšuje se mikrocirkulace Vašeho těla, pomalu mizí napětí cév a hladkého svalstva, uvolňujete se, snižuje se Vám případná bolest. Všechno tohle je důsledek biorezonančního efektu.

 
Kočky jsou přirozeným příkladem biorezonance, dělají to neustále. Všude kolem sebe vytváří osobitou atmosféru klidu, zmenšují množství konfliktů v rodině, při ZOOTERAPII se doporučují pro hyperaktivní děti, kteří se po kontaktu s kočkami zklidňují, naopak děti mlčenliví, uzamčení do sebe, začínají být aktivnější, veselejší, lépe se zapojují do společnosti.


Kočky dokáží vycítit i ty nejjemnější pocity stresu, nervozity, ustaranosti, agrese nebo smutku u člověka. V takovém případě se prostě jen přijdou přimazlit nebo se položí na Vás a začnou vrnět.


Je těžké představit si kočku, která by nevrněla. Už od samého narození vydávají kočky tento prapodivný zvuk, jen některá častěji a některá méně často. Ale je to opravdu pouze zvláštní zvuk? Není...


Kočičí vrnění není jen zvláštní písnička, kterou si rády pobroukávají, je to vibrace. Je zajímavé, že všechny kočky, bez výjimky na rase, pohlaví, věku nebo velikosti vrní o stejné frekvenci 24 cyklů za minutu. A pokud jste si někdy zkusili dát ucho těsně k vrnící kočce, mohli jste si všimnout, že ať už posloucháte kdekoliv na kočičím těle – na bříšku, hlavičce, krku nebo zádech například – vždy je vrnění slyšel se stejnou intenzitou a hlasitostí.

„V takovém případě, čím kočka vrní? Odkud tedy vychází ten prazvláštní zvuk,“ řeknete si. „Takhle to vypadá, že kočka vrní prostě celá!“ Ano! Kočka, jako přirozený biorezonátor, propouští rezonanční vibraci celým svým tělem. Vědci se doposud pořádně neshodli na tom, kde je tedy skutečný zdroj vrnění, nicméně ať už je to cokoliv, umí s tím kočka nakládat velice dobře. Během chvilky jí začne vibrovat celé tělo stejnou měrou, takže je ve výsledků úplně jedno odkud to pochází. Proč ale kočky vrní? Přeci je příroda neobdařila touto úchvatnou schopností jen kvůli tomu, aby pomáhala lidem. Ne – je to jejich druh komunikace a navíc to udržuje kočku zdravou*.


Všichni víme, že se o kočkách říká, že mají 9 životů. Celých 9 životů! Kočky se v letu umí perfektně otočit vždy na packy tak aby mohly přežít i větší pády. Kočky si poradí se spoustou věcí a ta nejúžasnější schopnost je samoregenerační biorezonanční proces.


Při zkoumání této kočičí vlastnosti si vědci všimli, že pokud nachází u kočky nádorové buňky, nachází je vesměs v dolní části těla – a to především na ocase. Že by zbytek těla měli kočky odolnější? Pravděpodobně ano – kočičí ocas je totiž jediná část kočičího těla, která je nejzranitelnější. Biorezonanční efekt k němu nedosahuje tak silně jako ke zbytku těla a tudíž většina onemocnění a narušení se týká především zadní části těla kočky.


Když si tedy kočka na Vás lehne a začne vrnět, vaše dýchání, krevní oběh, svaly, vše začíná postupně rezonovat souhlasně s kočičími vibracemi a začíná se harmonizovat, uvolňujete se. Nesnažte se nutit kočku, sama si určí kolik času je s Vámi potřeba strávit. Pokud není v pořádku více členů rodiny, bude je kočka postupně obcházet, ale nejvíce času bude trávit s tím, kterému je nejhůř – majitelé koček ví o čem mluvím. Když Vás bolí hlava, když jste naštvaní nebo ve stresu, zničeho nic se objeví Váš kočičí miláček a můžete jej stokrát poslat pryč s tím, že na ní nemáte náladu nebo že potřebujete pracovat, ale kočka se o Vás stejně bude otírat, vrnět, mazlit se s Vámi a dokud se sama nerozhodne odejít, tak prostě neodejde.


Tam, kde byla kočka, mizí díry a narušení biologického pole. Stejně jako s člověkem, to funguje i s místy. Kočky jsou schopny velice přesně určit geopatogenní zóny. Představte si to tak, že kočka se „živí“ negativní energií. Proto místo, kde bude trávit nejvíce času, je ve skutečnosti místo, které je pro Vás nejméně vhodné, je to místo negativní energie, místo kde byste neměli trávit moc času. Kočky málo kdy tráví většinu svého času tam, kde jim Vy dáte pelech. Tráví vždy nejvíce času tam, kde se mohou nasytit negativní energií, tam, kde je nějaký problém.

 

Zdroj:

https://www.biorezonance.info/zajimavosti_kocka_biorezonator.html

 

 

 

Vyrobte si zázračný domáci čistič
Potrebujete len 3 suroviny a uvidíte ten efekt!

 

Potrebujete:

- voda (ak máte príliš tvrdú vodu, použite radšej destilovanú)

- biely ocot

- čerstvý rozmarín

- fľaša s rozprašovačom

 

Rozmarín nájdete medzi bylinkami v hociktorom supermarkete. Je to úžasne voňavá rastlinka. Vezmite za hrsť rozmarínu a vložte ho do zaváraninového pohára s viečkom. Zalejte ho bielym octom a zavrite viečko. Odložte na tmavé miesto a nechajte pár dní (4 až 5)  lúhovať. Každý deň poriadne potraste.

Ak sa vám nechce čakať niekoľko dní a chcete to urýchliť, dajte ocot predtým, než ho nalejete na rozmarín, prevrieť. Keď sa už bylinky pár hodín lúhovali v octe, preceďte ich (dobrý na to je napríklad kávový filter). Dajte si záležať na tom, aby v roztoku neostali žiadne drobné kúsky, lebo by vám upchali rozprašovač.

Teraz už len naliať do rozprašovača, pridať destilovanú vodu (v pomere 1 diel octu a 1 diel vody) a hotovo! Práve ste si vyrobili úžasný, silný, čisto prírodný čistič do vašej domácnosti. Použiť ho môžete v kúpeľni, v kuchyni, na dlaždice aj obkladačky. Pach octu pri čistení vyprchá a ľahký závan rozmarínu prevonia váš domov. Oveľa lepšie ako chemické zápachy čistiacich prostriedkov z drogérie!

 

Zdroj: https://casprezeny.azet.sk/clanok/108523/vyrobte-si-zazracny-domaci-cistic-potrebujete-len-3-suroviny-a-uvidite-ten-efekt.html

 

 

 

—————

Zpět