milí přátelé, - 28.5.2013

28.05.2013 00:05

milí přátelé,

než přikročím k jednotlivým dnešním příspěvkům mám zprávu pro všechny ty, kteří zvažovali a zvažují svou účast na semináři tzv. malé školy neboli Duchovní školy "Transformace", jak je celoročním kalendářem seminářů plánován. Naši misionáři se v pořádku vrátili z Indonésie, kde splnili všechny své úkoly, takže lze k semináři přistoupit. Seminář se tedy bude konat dle plánu, od 30.5. do 2.6. a to v Týně nad Vltavou, u "Milky", tj. ve vile "U Pípalů" , Dewetterova 445. Pro bližší informace k semináři a pro přihlášení se, pls, volejte Hanku Noskovou, 608 715 078.

Mistr Hilarion za námi dnes přišel se vzkazem, poselstvím, opravdu povzbuzujícím. Vyzývá nás k tomu, abychom se zcela otevřeli vizi nových začátků. a umožnili si zažívat naplnění i těch nejtajnějších tužeb.A říká, že je potřebné jen jediné - otevřít své srdce. Ale také poukazuje na to, že si můžeme dopřát mnoho radosti a šťastných chvil schopností přijímat a radovat se z každodenních maličkostí či pobýváním v přírodě a vnímáním její krásy.

Dnes vám zasílám další část, již čtvrtou, Příručky pro Pracovníky Světla. Tento díl má název "Systém - Pochopení toho, kdo jste". A je to první část souhrnného channelingu, k této problematice. Kryon to rozdělil do dvou částí, když v této první zařadil více méně takový esoterický úvod. Není to dlouhé, jen 6 stránek a Kryon zde vysvětluje fyzický aspekt systému - zmatení, ve kterém se nacházíme. Celé vysvětluje na jednoduchém příkladu, který prochází celým textem, kdy je snahou objasnit rozdílnost podstaty toho, kým Bůh a systém jsou a toho, jak to vnímáme my ve 3D. vysvětluje jak všemu dáváme podobu takovou, kterou si umíme představit, avšak skutečnost je jiná. Poukazuje např. na to, že máme tendenci činit odpovědným za vše na Zemi Boha. Ale tohle je jen projevem nepochopení systému. Pravda je taková, že Bůh není odpovědný za nic a za vše je odpovědný člověk. Poukazuje na nutnost interdimenzionálního uchopení věci, systému.
Druhou, de facto neoddělitelnou část channelingu, která je zaměřená více do praxe, do života, jak se co v životě projevuje a lze uchopit, Vám zašlu ještě v tomto týdnu, abyste si mohli obě části prostudovat společně a je propojit.

A dále pak také posílám dubnové poselství AA Michaela, které přijala Ronna Hermann a které má název "Projděte spojovací cestou vzhůru do budoucnosti“. Poselství je to opravdu užitečné, jelikož mnohým z znáš dává odpověď na otázku kde se nyní nacházíme, v jakém stavu, čeho jsme dosáhli. Aneb pomáhá nám zorientovat se v tom chaosu současné doby. A pochopitelně také nasměrovává k další práci na sobě, upozorňuje na zásadní aspekty této práce, de facto práce Mistra.

Zařadil jsem do dnešního mailíka také jeden článek "ze života", který napsala lektorka Magda Křepelková, pracující, myslím, ani ne převážně jako spíše jen s ženami. Článek má název "Láskyplné přijímání nebo duchovní schíza?" . Vyjádřené názory jsou myslím dost k věci, i když za sebe bych doplnil, že slepě přijímat nebo odmítat není ok, lépe je analyzovat o co jde, porozumět tomu, přijmout (nechat skrze sebe projít) a vyjádřit sebe a tedy i ne.

Dále pak dvě obecně zajímavá videa od Teal Scott. První má název "Jak zhubnout", asi 19,5 minuty

A to druhé "Využívání druhých lidí" - asi 13 minut

Astrologické povídání k tomuto týdnu dnes od astroložky Jitky Bártové.

Přeji příjemné dny deštivého jara
Láďa
 

 

 

 

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 26.5. 2013 - 2.6. 2013                 

            Milovaní,

nyní se vaše cesta vpřed a vzhůru ještě více propojuje s radostí a krásou, která sídlí ve vaší duši, což vede k pocitům růstu a nekonečných možností. Otevřete se vizi nových začátků a dovolte si přijímat štědrost Vesmíru, neboť vám přináší schopnost užívat si plodů svých nejhlubších snů. Cesta před vámi je očišťována a nyní je třeba jediné - otevřít svá srdce. Nechte svou fantazii vznášet se na radostném očekávání příchodu nového dne, který je čistý jako nepopsaný list a na který můžete psát život podle svého výběru, vše, co je třeba, je vaše aktivní účast.

 

Následujte pokyny svých upřímných tužeb a nebojte se mít velké sny. Pochopte, že máte možnost získat to nejlepší, co může život nabídnout. Mnozí z vás jste již připraveni vykročit mimo hranice starých paradigmat, která se již rozpadají před vašima očima. Vy jste katalyzátory pro právě probíhající změny. Dostali jste se na své cestě do bodu, který potřebuje vaši víru a přesvědčení, že vše je v pořádku a že se před vámi prostírá nový život. Neopouštějte svou víru a trvejte na tom, aby se vaše záměry staly skutečností. Na éterických úrovních života probíhá spousta aktivit, které vám mohou ve vašem úsilí pomoci.

 

Tato doba vyžaduje neustálé přehodnocování svých očekávání a vnímání toho, jak by co mělo být. Jak jste si asi všimli, většina z toho stejně nedopadla tak, jak jste si představovali, protože jisté síly zaměstnávaly vaši pozornost mnohem bezprostřednějšími problémy, jako je zajištění základních životních potřeb. Tyto síly se spojily, aby rozptýlily vaše soustředění na důležitější hodnoty života, ty, které váš život zkvalitňují a přinášejí určitou míru osvobození od bídy a nedostatku. Žijete v konzumním světě a jste to vy, kdo se musí rozhodnout, do jaké míry budete  v tomto světě hrát aktivní roli.

 

Pokud zvolíte jednodušší život s menší potřebou získávání nejnovějších věcí a přístrojů, poskytne vám to prostor pro život plný opravdové radosti z obyčejných maličkostí, které stačí pouze zaznamenat a ocenit. Kouzelný den a krásné seskupení mraků na nebi poskytnou silné momenty radosti a porozumění. Nádherný západ slunce na konci dne vám může požehnat svým inspirativním a povznášejícím poselstvím nekonečné krásy, která se dá nasávat a vychutnávat s nekonečným potěšením. Všude kolem vás existuje kvalitní život, který vyžaduje jen minimum finančních prostředků. Je jich spousta a jsou volně dostupné díky elementárním bytostem, které vám denodenně slouží jen pro samu radost z tohoto dávání.

 

Všímejte si všech zázraků přírody, které obklopují váš domov a okolí, neboť všude, kam se podíváte, najdete krásu. Vnímejte krásu v srdcích vašich milovaných, kteří snaží vytvořit vám život přinášející větší pohodlí a potěšení. Bez jakéhokoli očekávání si všímejte dárečků, které vám každý den přinášejí, aniž by za ně požadovali cokoli na oplátku. Učiňte štěstí jiného člověka jako svou prioritu a zjistíte, že když přinesete štěstí druhým, přinesete ho také sami sobě. Děkujte každý den za vše, co máte a co dostáváte, neboť tímto způsobem toho dostanete ještě více.

 

 Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

PŘÍRUČKA PRACOVNÍKA SVĚTLA – 4. LEKCE

 

 „Systém - část I.

Pochopení toho, kdo jste“

Granada, Španělsko, dne 18. srpna 2007


Toto živé Kryonovo poselství přijal Lee Carroll

 

 

 

Tento záznam byl předán v Granadě, Španělsko, pro velmi pokročilou skupinu. Toto je první část ze dvou, které se týkají nejvíce matoucích aspektů metafyziky… systému a toho, jak by měl pracovat. Skutečně nedochází k žádným “náhodám?“ Jak vypadá tvář Boha? Kde je Bůh? Tento channeling je rozhovorem o rozdílech mezi realitou ducha a lidstva. Část druhá bude více praktická, ukáže vám, jak naložit s celkovým obrazem a uvádí příklady.

 

 
 

 

 

 

Za účelem ještě jasnějšího pochopení byl tento channeling Lee-em a Kryonem ještě jednou přepracován. Setkání v zahraničí často obsahují nejzákladnější informace od Kryona, ale mnoho je přenášeno na emoční úrovni, což tištěná stránka jednoduše nedokáže.


Zdravím, milovaní, jsem Kryon z Magnetické služby.

 

Toto je bezpečné místo a ještě než začneme s učením, chceme sdělit, že toto místo je opravdu bezpečné. Když se dnes rozhodnete otevřít své srdce, nedostane se k vám žádná negativní věc. Sedíte zde s rodinou, takže do sebe nechte proudit energii tohoto místa, aby se vám dostalo blahodárnosti pochopení. Protože to, co chceme udělat, je složité.

 

Instruoval jsem svého partnera, že to má být přepsáno a že tyto dva dny budou představovat jedno učení. Bude to pokročilé učení pro pokročilou skupinu, určené pro Pracovníky Světla, kteří jsou připraveni tyto věci slyšet. Je pravda, že to bude základní informace, ale je to pokročilá základní informace. Protože začínáme tvořit sérii o systému a o tom, jak pracuje.

 

Nejhůře pochopený atribut Boha je, jak lidská bytost pracuje s Duchem. Je to základ frustrace a tak se Pracovníci Světla často cítí zaraženi. Nerozumí komunikačnímu systému ani tomu, co je třeba dělat dále. Opravdu, ani nevědí, kdo jsou! Sedí a čekají na něco, co není vidět z místa, kde se ptali.  Božský systém je takový, víte? Systém je s vámi nekompatibilní, neboť vy jste ve 3D. A tady je, co chceme udělat. Na tomto prvním sezení (dnes) chceme hovořit o fyzikálním aspektu systému - o zmatení. Vysvětlíme vám, co to je. Při příštím sezení (zítra) vysvětlíme, jak se systémem pracujete, a uvedeme příklady. Jedná se proto o dvě rozdílná učení, která je třeba považovat za jedno. Jedná se o složitý božský systém.

 

Systém Boha


Začněme od začátku. Dle lidí, kteří o tom mají přehled, více než 85% této planety patří k nějakému systému víry, která se obrací k Bohu – 85%! Bez ohledu na to, kde se na této planetě nacházejí, věří v Boha. Děje se tak mnoha různými způsoby, v rámci mnoha různých organizací. To je omračující, že? To, že na této planetě existuje skutečně ještě něco jiného než vy. Takže lze říct, že existuje důkaz o tom, že celá planeta, anebo její většina, se zabývá různými způsoby hledání Boha.

 
Takže tady hned máme velkou otázku: “Proč se tím zabýváte? Bojíte se Boha?” Ne. Lidé nehledají Boha, protože by se ho báli. Lidská bytost chce zjistit, jak to je. To je intuitivní lidské chování. Jakmile je toho člověk schopen, vydá se hledat. Požehnaná je Lidská Bytost, která svým způsobem hledá Boha. I když jsou v budovách, zpívají písně anebo vykonávají bohoslužby, které vymyslel člověk. Je tomu tak - jejich umění, a jejich oddanost je hledáním Boha. Neodsuzujte kvůli tomu své bratry a sestry, protože i oni mají lásku Boha, stejně jako vy.

 

Pak je zde zbytek z vás - ti, kteří se nacházejí na takovém místě jako je toto, na esoterickém místě - dívají se do svého nitra a říkají: “To musí být víc než jenom nějaká doktrína.” To, co to komplikuje, je skutečnost, že se vydáváte na cestu mimo svou dimenzionalitu - mimo svou realitu - mimo své chápání a svou zónu pohodlí, které jsou ve 3D.

 

Takže první otázky, na které se zeptáte, jsou tyto: “Kdo jsem? Kdo jsem v rámci Vesmíru? Co se ode mne očekává? A jak to mám udělat? Kde mám začít?” To jsou oprávněné otázky, ale každá z nich je těžká. Protože odpovědi na ně nejsou takové, jakým byste mohli porozumět logikou, i když to chcete. Protože jste třídimenzionální bytosti a očekáváte, že vaše realita je také realitou Boha.  Ale pravdou je, že se musíte vydat na interdimenzionální hledání části sebe. Proto není žádná z těchto otázek zodpověditelná k vaší spokojenosti, a v tom tkví frustrace tolika z vás… v tom, že hledáte Boha v rámci 3D. 

 

Je několik způsobů, jak to tady mohu vysvětlit, takže v rámci této informace si představte malinké stvoření. Je to mravenec. A tento mraveneček dostal úkol. Všichni ostatní mravenci chtějí, aby tento mravenec šel a našel tvář Boha a intuitivně vědí, že tvář Boha se nachází na nějakém místě. Takže mravenec jde a jeho cesta začíná. Je na obrovském obraze, který je velký jako zeď. Ten obraz je tváří Boha a je nádherný. Barvy jsou zářivé, tvář je radostná, je tak skutečný, že do něj téměř můžete vstoupit… ale mravenec nemá o ničem z toho tušení. Všechno, co mravenec ví, když kráčí krok za krokem, je, že u jeho nohou je spousta barev. A bez ohledu na to, kolik toho mravenec na tomto obraze nachodí, nemá představu, jak vypadá tvář Boha. Mravenec je příliš malý a nemá přehled a bude vnímat pouze části skládanky.

 

Tak se vrátí a ohlásí ostatním mravencům: Šel jsem a šel. Dotknul jsem se tváře Boha, ale je to jenom barva. Ale když půjdete dostatečně dlouho, barva se změní a pak to je jiná barva.”  Proto, realita tváře Boha je pro tyto mravence taková, že je to veličina, měnící barvu. Mravenec nemůže v žádném případě vidět větší obraz, že ne? S lidstvem je to podobné, protože lidstvo zahrnuje Boha do třídimenzionální podoby lidstva a z toho vyplývají určité domněnky. Tady je jedna důležitá věc: Bůh se nenachází ve vašem časovém rámci. “Ale Kryone! My to dobře víme. Víme, že Bůh je nadčasový. Víme, co jsi nás po léta učil.” Proto vám říkám: proč tedy nejednáte tak, jako byste tomu rozuměli? Protože když o něco žádáte, jste rozčarováni, když se to nestane ve vašem čase. Mnozí podupáváte, když čekáte zásilku, kterou jste si u Boha objednali. Myslíte, že Boží hodiny jsou vašimi hodinami, že? Ale nejsou. Jestliže tedy nejsou, co si s touto znalostí počnete? Jak s tím rozumně naložíte? Budeme o tom hovořit zítra.


Dokonce si myslíte, že Bůh vypadá jako vy! Řekli jsme to již dříve. Lidé si namalovali obraz Boha jako člověka. Andělé jsou nejsvatější bytosti, jaké si dovedete představit, které se pohybují ve svých zázračných interdimenzionálních formách, ale vy je malujete ve 2D! Dáváte jim kůži a křídla, dáváte jim jména a říkáte: To je anděl a vypadá jako Bůh.” Ne, nevypadá tak - vypadá jako Vy!.


Jsou zde Pracovníci Světla, kteří říkají: ”No, my to dobře víme. Víme, že Bůh nevypadá jako lidé.” Skutečně? Tak mi ukažte obraz, který ukazuje, jak si myslíte, že Bůh vypadá. Je jich velmi málo, protože nemůžete namalovat interdimenzionální bytost. Myslíte, že Bůh je lineární. Způsob, jak jednáte s tímto celým systémem, je, že říkáte: Jsem nemocný; půjdu na místo, kde budu vyléčen; půjdu tam a pak se vrátím.” Ach, jak je to od vás lineární! Copak nechápete, že musíte plavat v energii s Duchem? Copak nechápete, že místo této lineárnosti musíte vystoupit a dotknout se tváře Boha? A co takhle: “Mám v sobě léčení, které bych mohl potřebovat, kdybych onemocněl. Manifestuji ho, a proto nikdy neonemocním.” Možná řeknete: ”Co? To nedává smysl. Pomoz nám s tím, Kryone!” Samozřejmě, udělám, co budu moct. Ale vy musíte zahodit myšlenku, že Bůh je jako vy, žijící ve 3D jako vy. Vaše realita není realitou Boha.

 

Kde je Bůh?


Sedíte zde a ptáte se: “Kde je Bůh?” A já mám odpověď, která zní Ne. Neexistuje žádné místo pro Boha. Je to nemožná otázka.“  A vy řeknete: “No, musí existovat odpověď na to, kde je Bůh! Slyšeli jsme, že Bůh bydlí na nebesích. Jsou tam ulice vydlážděné zlatem a jsou tam domy.” Anebo, možná uvažujete esotericky, že Bůh žije ve velkém Centrálním Slunci? Ani jedno z toho není správně. Protože to první je pouhá replikace třídimenzionální myšlenky o vašich městech. Druhá myšlenka, že je to ve velkém Centrálním Slunci, je metaforou místa. Je to metafora pro střed každého jednotlivého atomu, který existuje. Bůh není na žádném místě, protože koncepce “místa” v kvantovém stavu nemůže existovat.

 

Zde je jiný příklad o absenci pojmu “kde”. Na vaší planetě médium jde a pokouší se kontaktovat mrtvé, protože lidský mozek říká: ”Tito lidé jsou mrtví.” Je to proto, že v lineárním čase energie duše přestala existovat. Lidé věří, že energie duše někam odešla, na nějaké místo. Proto médium používající třídimenzionální smysly na to místo jde a přivede “energii duše zemřelého”. Obdrží zprávu a odvede energii duše zpátky, a každý je vzrušený a ohromený. Já vám řeknu, co se ve skutečnosti stalo. Zemřelý nikam neodešel. Protože energie duše je teď v interdimenzionálním prostoru, kde není žádná minulost ani budoucnost. Na druhé straně závoje neexistuje čas. Jak by mohla existovat minulost, když neexistuje čas?

 

Předtím jsme mluvili o tom, že energie každé duše zanechá na Zemi svůj zbytek. Je to složitější a za okamžik vám o tom řeknu. Ale na chvíli se zamyslete - váš život se právě teď navždy otiskuje do krystalické mřížky planety. Navždy! Musí to tak být, protože vibrace planety je kulminací, součtem všech bytostí na ní. Když vaše fyzické tělo odejde, váš odchod nezmenší ani neovlivní krystalickou mřížku, protože energie, kterou dnes máte, se otiskne a zůstane tam. Když médium vejde do kontaktu s někým, kdo zemřel, pouze hovoří se zbytkem, který je na mřížce. Nemluví s odešlou duší někde jinde, ale mluví s energií duše, která zůstala zde.   

    

Ale protože médium je ukotveno ve 3D, řekne: “Ano, ale šel jsem někam jinam.” Koncepce budoucnosti a minulosti na druhé straně závoje neexistuje. Dokonce ani výraz “druhá strana závoje” není správný. Víte, kam jdete, když meditujete? Dotýkáte se posvátné mřížky, která je vždy přítomna. Cestujete do středu atomové struktury. Dostanete se do kvantového stavu s Vesmírem a dotknete se tváře Boha. Toto je pokročilá informace, protože pokouší podstatu vašeho logického uvažování.

 

Jsou tací, co řeknou: Bůh je za to zodpovědný. Vůbec nechápou, jak tento systém funguje. To jsou ti, co říkají, že Bůh je zodpovědný za všechno, co se na této planetě odehrává, protože, opakuji, nechápou systém. Zeptám se vás: Vypadá to opravdu tak, že Bůh je zodpovědný za všechno? Pro většinu lidí musí mít systém spirituální reality mocenskou strukturu a Bůh musí být na jejím vrcholu. Ale ve skutečnosti je systém takový, že Bůh není zodpovědný za nic. Naopak, to lidé dělají rozdíly - kdo nalézá Boha v sobě, kdo se probudí ve světle a skrze koho se Boží světlo ukazuje. Proto je to Lidská Bytost, která je zodpovědná za tuto planetu! Čím více pootevřete dveře a pochopíte tento systém, tím více bude na této planetě světla.


Všude je dimenzionální zmatek. Budete žádat o proroctví a prorok bude cestovat na druhou stranu závoje, aby se podíval, jaká je budoucnost Země. A to, co vidí, je zmatek! Věcí se vždy mění pro 3D oči, které se dívají do interdimenzionální prázdnoty. Není v tom žádná 3D logika chápání a vypadá to jako nesmysl. Ale prorok z toho musí udělat něco smysluplného, že? Takže nyní přidáme k mravenečkovi tuto část skládanky: náhle je mravenec opět na obrovském obraze, pouze tvář Boha se začíná měnit. Mravenec se vrátí a řekne ostatním mravencům: “Je to ještě zmatenější než jsem myslel! Seděl jsem tam a staral jsem se o své věci a pak se barvy začaly měnit pod mýma nohama!” Ostatní mravenci to nechápou.

 
Teď k tomuto obrazu “tváře Boha” přidejme další dimenzionalitu. Udělejme z toho 3D obraz, ne 2D. Náhle se mravenec musí škrábat přes celé hory barev, které se neustále mění! Mravenec říká: ”Tvář Boha je nepochopitelná, protože teď jsou zde hory měnících se barev, ale stále to není tvář Boha.” Problém je stejný, jak jsem ho popsal dříve. Když jdete do interdimenzionálního stavu, není tam nic, co budete pozorovat, co bude vypadat, jak to chcete vidět. Anebo jak jste byli vycvičeni to vidět během svého života. Proto v tom není logika ani jasné vnímání. Takže se rozhodujete ve třetí dimenzi, kdy vycházíte ze svých životních zkušeností, ale žádné z těchto rozhodnutí není přesné, protože pouze odráží vaši realitu, ne realitu Boha.

 

V tomto interdimenzionálním stavu je budoucnost planety reprezentovaná každým možným potenciálem, jaký existuje. Představte si zmatek - zdánlivý zmatek z budoucích možností vytvořených z rozhodnutí každé Lidské Bytosti na planetě. Všechno, co můžete udělat… shromážděno na jednom místě! Ano, není to místo. Řekl jsem vám, že to bude složitější. Nyní vás připravuji na pochopení, jak tento systém pracuje s vámi, a na krásu toho všeho. Ach, je to krásné! Vidíte - že je to chaos, se zdá pouze vám. Je to krásné a plynou z toho pro nás milé úkoly. A to jsem se ještě nedostal k té zmatenější části (smích).


Ach, myslím, že bych vám to měl říct. Kdo jste? No, část z vás existuje ve třetí dimenzi a vy ji nazýváte člověkem. To je vaše část. To není všechno, co jste, pouze část toho. Tuto část vnímáte ve 3D jako celou a úplnou. Je to ta část, která ráno vstane, podívá se do zrcadla a vidí, že je o den starší. Je to ta část, která na obraze stále hledá Boha, jako mravenec, ale nikdy neuvidí obraz nebo celek.

 

Řeknu vám trochu o tom, kdo jste (více o tom v příštím channelingu). Když přijdete na tuto planetu, je zde energie uložena v Akášické kronice. Je tu systém, který začíná krystalickou mřížkou, takže všechno, co děláte, se stane součástí Gaii. Je zde také nádherná část, kterou nazýváte Vyšší Já. To je duchovní rodič vaší duše. Takže, již jsem popsal tři části, ale vy jste si vědomi pouze jedné - té v zrcadle. Och, ale je to ještě složitější. Pokaždé, když přijdete na tuto planetu s jiným fyzickým vybavením, máte stejného duchovního rodiče - Vyšší já. Vysvětlím vám to. Vaše Vyšší Já ví všechno o tom, kdo jste byli – zná celou vaši 3D historii na planetě. Protože tato vaše část zde patřila všem, kterými jste byli! Je to ještě komplikovanější. V tomto interdimenzionálním systému možností jsou také kousky a části vás na druhé straně závoje, které vám pomáhají. Musí to tak být. Přemýšlejte o tom. To vysvětluje systém spolu-tvoření. Jak byste na této planetě mohli spolu-tvořit, kdybyste byli pouze jednou částí? Nechápete, že když jste součástí soukolí, jakým věci fungují, ve skutečnosti musíte být mnoha částmi soukolí? Nemůžete být pouze jednou částí a žádat ostatní části, aby vám pomohly. Víte, to je stará představa a nevytvořilo by se nic. Vy jste mnohými energiemi, které spolupracují, aby vytvořily synchronicitu.

 

Znovu to teď aplikujme na mravence. Mravenec jde znovu na obraz, barvy se mění, povrch se stále mění a mravenec je frustrován. Teď to již vzdal, protože toho viděl příliš a nedává mu to smysl. Skončil kvůli sobě. Nyní říká: „Nejen že je ta tvář Boha nezvyklá, mění se a hýbe, ale všude, kam jsem šel, jsem se potkal sám se sebou. Jaksi - já jsem na tváři Boha.” Jistě! Takový je systém.

 

Opravdu je v tom řád, ale ještě jsem neskončil s předáváním matoucích částí. Nejenom že jsou v této interdimenzionální chaotické polévce části vás samých, ale je zde ještě to, kým jste kdy byli na Zemi. To, co nazýváte Akášickou kronikou, je záznamem vašich minulých životů. Je ve 3D, stejně jako vy. Jsou zde Lemuřané a oni rozumí tomu, co říkám. Kolikrát jsi byl na Zemi, Lemuřane? Šamane, dnes zde sedíš na židli a jsi léčitelem. Tolik se zajímáš o energii léčení z mřížky! A kolikrát si myslíš, že jsi byl na Zemi, než tě to dovedlo sem? Padesátkrát? Stokrát? Vícekrát? Kdybych ti mohl ukázat, kým jsi byl, jak by ses cítil? A kterou z těchto bytostí bys chtěl být?

 

No, mám ještě víc matoucích novinek - něco, co vás učíme již několik let: nic takového jako minulý život neexistuje! Namísto toho existují životy v ”TEĎ”, protože, jak jsem vám říkal, všechna tato ztělesnění jdou do Krystalické mřížky. To znamená, že když přijdete na tuto planetu (kýmkoliv jste) v interdimenzionálním stavu, všechny tyto životy jsou aktivní a v mřížce. A systém funguje tak, že když se sem dostanete, ony hned vklouznou do vaší DNA! Uvnitř vás je každá bytost, kterou jste kdy byli. Proto se od sebe tolik lišíte.


Požehnaná je Lidská Bytost, která si dovolí otevřít své srdce a dovolí Akáše, aby proudila ven - pro ni, aby mohla vidět práci všech minulých životů spolu s tím současným. Vidí Staré Duše a spojitost s jejich minulostí. Vidí duchovní partnery, protože jejich otisk je zde navždy. Ten systém je nádherný, ale vám se zdá být matoucí. 

 

Zítra vám řekneme, jak z toho udělat něco pochopitelného. Proto byste měli poslouchat tyto dva channelingy jako dvojici. Vy, na této planetě, jste úžasní. Zrovna jsem vám dal informaci o tom, že pokaždé, když sem přijdete, zanecháte něco za sebou. Řekl jsem vám, že máte více částí na druhé straně závoje, kterou nazýváte interdimenzionalita. 

 

Někteří to dobře cítíte a říkáte: “Tyto další části jsou mými průvodci, když jsem tady.” Máte pravdu! Někteří jste na to velmi naladěni. Říkáte: “Andělé jsou se mnou.” Opět správně, ale mám pro vás novinku: Vy sami jste se sebou! Proto se při kontaktu s Duchem cítíte tak dobře, chápete? Pokud to dovolíte, je to znovusjednocení stejného druhu. Ale stejně zde budou tací, kteří řeknou: ”Mně se to nelíbí. Nelíbí se mi myšlenka, že jsem to „já se sebou“. Přál bych si něco většího, někoho důležitějšího a významnějšího.” Ach, to ale je někdo důležitý! Kousek Boha, kterým jste; věčná bytost, kterou jste; pokročilá božská bytost, kterou jste, tato energie vyžaduje, abyste chápali mnohé z těchto matoucích záležitostí, týkajících se vaší mnohonásobné Nádherné Bytosti.

 

Pryč jsou ty dny nevinnosti, když jste přišli do takovéto budovy a doufali, že Bůh pro vás něco udělá. Je to lepší než to! Nyní jste přišli do budovy a poznali jste své vlastní mistrovství – uvědomujete si, kdo je vaší rodinou, kdo je ten, kdo skutečně manifestuje (realizuje), a začínáte procvičovat sebe-uvědomění. Tento systém je tu pro vás. A je nádherný - naplněný písněmi.  “Písně” - to je jediné slovo, které mohu použít. Když se na této Zemi radujete z hudby, často naplňuje vaše srdce. Myslíte si, že to existuje pouze na této straně závoje, že? Promyslete si to znovu! Ach, mám pro vás hudbu, a když mne znovu uvidíte, uslyšíte melodie, sbory budou zpívat a vy vytrysknete do světla zpívajíc o tváři Boha, kterého jste součástí. Nebudete si moct pomoci, víte?  Budete si s radostí zpívat a radostí budete naplněni. Boží láska není plná pravidel. To je Kryonovo poselství. Boží láska je naplněna jednotou a soucitem.

 
Jsem Kryon a hovořím prostřednictvím svého partnera 18 let. A nikdy, ani jednou, jsem neřekl žádnému člověku, že já jsem jediným zdrojem, kterému by měl naslouchat, protože části Boha jsou všude. Jsou tací, kteří přicházejí prostřednictvím lidských channelerů na tolik různých míst, v mužské i ženské podobě, a mají důležité informace. Spojte tyto informace dohromady. Sjednoťte tyto zprávy a obdržíte větší poselství.  Nestavějte kolem nich zdi a neříkejte: “Nechoďte k druhým!” Poslouchejte, pokud vám toto nějaký channeler řekne, jděte pryč. Protože tak Bůh nemluví. Bůh jste vy, rodina, je to otevřené pro každého a vy se takhle vzájemně potřebujete. Takové bylo vždy moje poselství a vždy bude.

 

Nyní by byl dobrý čas na léčení, že? Tak a kdo teď začíná chápat, kým je? Co když jste těmi, co se dnes večer sami vyléčí? Je to příliš ohromující? Dovolíte to? Opravdu o to musíte prosit Boha? Bude pro vás příjemnější, když o to požádáte Kryona? Ale já nevlastním vaše léčení. Mám odpověď, ale nemám léčení. Chápete? Můžete vstoupit do sebe a uvidět svoji vznešenost?  


“Je to příliš těžké, Kryone, příliš těžké. Raději bych někam šel, poseděl si tam a nechal se léčit nějakou vyšší silou.” Samozřejmě že byste to chtěli! Toto je odpověď, které lidstvo nerozumí: léčení je součástí božského systému, který vytváříte vy jako lidé. Tento posvátný systém je vaší součástí a je připraven dát vám léčení, kvůli kterému jste přišli. Tak dosáhněte svého mistrovstvíPochopte, že jste součástí této Země a tohoto systému.

 

(přestávka)
 

Vše, co mohu udělat je, že vás pozvu, abyste uviděli toto světlo. Já osobně se nemohu dotknout vašeho srdce. Nemohu přimět váš mozek, aby začal myslet odlišným způsobem, kterým byste chtěli, aby myslel.


Toto je bezpečné místo, víte? Ano, jsou zde andělé - nádherní. Nemají křídla ani kůži jako vy, ale mají jména, která jsou zpívána ve světle. Obsahují kousky a části toho, co nazýváte svou rodovou linií. Někteří z nich jsou ti, které jste milovali a ztratili na této planetě. Jsou tady. Vážně o tom pochybujete? Zvu vás, abyste je cítili. Víte, jací jsou, protože jste s nimi strávili roky. Takže znáte jejich esenci. Nechte, aby k vám zavanula jejich individuální vůně. Svým srdcem naslouchejte citům jejich srdcí. Protože pokud je pravda, co jsem vám dnes řekl, pak s nimi v interdimenzionálním prostoru kráčíte každý den. Věříte tomu?

 

Dovolte jim, ať se na vás teď podívají a řeknou: “Výborně, mé dítě. Jsme na tebe hrdí.” Neříkali bychom to, kdyby to tak nebylo. Je to pro vás příliš velkolepé? OK, je toho víc. Pokračujeme zítra…

 

 A tak to je.


KRYON

 

Poznámka ke kopírování:
 

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. (www.transformace.info a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

 

„Projděte spojovací stezkou vzhůru do budoucnosti“

Prostřednictvím  Ronny Herman, duben 2013

 

Milovaní mistři, zdravím Vás v tento nádherný den a prostřednictvím tohoto přenosu vám posílám obrovské vlny láskyplné energie a slov povzbuzení, aby vám pomáhaly projít těmito divukrásnými časy transformace. Mnozí z vás si myslí: „Mě nepřipadají tak divukrásné. Co dělám špatně? Nejsem snad dost dobrý, abych se posunul dopředu na další stupeň, kvalifikoval se, a stal se osvíceným, tak jak jste slibovali? Budu opomenut? Proč můj svět vypadá tak chaoticky, v takovém zmatku? Kde je ten klid a radost, které jste říkali, že přijdou?“ Dovolte mi, abych uklidnil vaši mysl a pomohl vám porozumět procesu, který probíhá. „Nepropadnete“. Jste přesně tam, kde máte být – jste dokonalí takoví, jací jste. Máte veškerou pomoc, kterou potřebujete a všechny odpovědi na vaše problémy, stačí povolit svému Vyššímu Já, aby vás prozářilo, zatímco se snažíte zušlechtit,vyčistit a zjemnit svá emocionální, mentální a fyzická těla.

 

Žádáme vás, abyste nás otestovali. Dejte nám, prosím, svolení, abychom vás mohli vést a inspirovat, a tak budete mít za sebou síly Nebe. Odvážná srdce, můžete neobstát pouze tehdy, pokud  přestanete usilovat nebo se vzdáte. Jak se pomalu a věrně snažíte udržet svůj střed ve svém srdci a být přitom zaměřeni na svoji duši, zjistíte, že pomalu ale jistě budete získávat víc a víc Síly vůle a vědomí Boha. Učíte se udržovat neustálý plynulý tok Adamantinových částic světla Stvořitele z přední i zadní brány svého Svatého srdce.

 

Nyní vás žádám, abyste promítli své vědomí ven, pryč od sebe a svého malého obrazu reality. Osvojte si rozšířené vědomí: představte si, že se díváte na svůj život a na životy těch okolo vás, z našeho výhodného postavení, což vám dává schopnost vidět panoramatický obraz toho, co se okamžik za okamžikem odehrává. Pohlédněte zpět na váš poslední rok – na několik let – a udělejte inventuru. Copak jste neudělali obrovské kroky? Nejste mnohem moudřejším, soucitnějším a více osvíceným člověkem? Nevidíte dokonalost nebo alespoň spravedlnost v tom, co probíhalo ve vaší  minulosti? Nejste silnější a moudřejší díky procesům a testům, které jste cestou absolvovali? Pozorujte vaše nejbližší. Posunuli se dopředu a rozšířili své vědomí nebo jsou stále zaseknuti v kole setrvačnosti, lapeni a plni strachu ve svém omezeném pohledu na život?

 

Moji milí, pokuste se během tohoto procesu nepohlížet na něco jako na dobré nebo špatné, nebo to tak posuzovat, dívejte se na to jako na takové, jaké to doopravdy je: jako na vyváženou nebo nevyváženou energii. Zaměřte pozornost na to, co je ve vašem životě vyvážené a harmonické, a podívejte se, jestli nemůžete tuto energii rozšířit i do oblastí, které vyvážené nejsou. Mnoho malých částí vaší osobnosti založené na egu vás udržuje v situacích, které by mohly být lehce vyřešeny, pokud byste byli ochotní uvolnit potřebu mít pravdu nebo pokrytectví. Stojí to za tu bolest a nesoulad? Pokud se před vámi objeví, zdánlivě znenadání, situace, v níž se někdo snaží nad vámi dominovat nebo vás ovládat, nebo někdo ve vašem životě vypadá, že náhle naprosto změnil své chování, považujte to za dar. Mnozí z vás řeknou: „Co jsem komu udělal, že se mi děje tohle?“ Neustálý tok negativních myšlenkových forem vás jistě vyhodí ze síly středu vašeho Svatého srdce do astrálních oblastí strachu a viny. Proto jsme vám minulý měsíc ve sdělení říkali: ZŮSTAŇTE STABILNÍ, MILOVANÍ, protože se dostáváte hluboko do nejvnitřnějšího jádra své bytosti, abyste uvolnili jednou pro vždy energetické vzorce minulosti, které vás ovlivňují a omezují.

 

Dovolte mi, abych uklidnil vaši mysl, drazí. Snažte se stát se pozorovatelem, když jakákoli z těchto situací vstoupí do vašeho vědomí. Pokud nezaujmete obranné a konfrontační postavení; pokud budete stát pevně ve své integritě a říkat svoji duchovní pravdu tak, jak ji vnímáte, bez kritiky nebo potřeby, abyste na oplátku vy měli převahu nebo ovládali; pokud se zaměříte na Boží jiskru toho člověka (je jedno, jak moc je zastřena) a ne na jeho negativní znaky; a pokud mu  necháte to, čemu věří, ale nepřijmete to za své, a jen projdete kolem té události, aniž jí dovolíte, aby vás jakkoli ovlivnila – potom jste prošli testem.

 

Drazí, opravdový mistr nemusí demonstrovat své mistrovství před ostatními; on je žije. On nemusí slovy vyjádřit úroveň svého vědomí; on ji vyzařuje. Láskyplně a klidně plní svůj úkol, dělá svoji práci, s živoucí láskou, vědomostí a slovy, která posilují, v pozadí. Ano, opravdoví mistři mohou být velmi na očích, pokud to je jejich úkol, ale vždy jsou skromní, trpěliví, tolerantní a ochotní podělit se o slova lásky a podpory, kamkoli jdou. Poznáte je podle jejich činů. Tím, co dělají, demonstrují svou sílu a čistotu. Ti z vás, kteří přišli, aby učili, vedli a udržovali v pohybu, v plynutí vědění, které nakonec vyústí do moudrosti, a tím vytvoří změnu a umožní, aby nové filozofie byly vysazeny do úrodné půdy mysli dětí – stejně jako těch, kteří se probouzejí a jsou připravení na vyšší pravdy – váš je ten mocný úkol, neboť vy musíte učit příkladem, stejně jako vyslovené slovo, jak zprostředkováváte pravost lásky, radosti, míru, úcty, integrity, jednoty a hojnosti, místo strachu, nenávisti, viny, osamocení a omezení.

 

Mnozí z vás přišli ze vznešených říší vyšších dimenzí a přinesli s sebou takovou lásku ke Stvořiteli, že je pro vás velmi těžké přizpůsobit se hmotnému světu a fyzickému tělu. Jste ti, kteří odmítli všechny věci z fyzické říše, veškerý materiální komfort, bohatství a touhu, stejně jako tělesnou formu, ve víře, že si nemůžete užívat a přijmout požitky fyzického světa a přitom zůstat duchovní. Ale proto jste přišli, drazí. My víme, že jste schopni být čistým Duchem – následovat Vůli Stvořitele ve vyšších říších. Pamatujte, vaše smlouva zněla spoluvytvářet božskou Zemi a zažít všechnu krásu a zázrak Ducha v pevné, fyzické formě.

 

Ještě jednou, nabízíme vám některé z návodů minulosti, aby vám pomohly projít úzkou klikatou cestičkou do budoucnosti s lehkosti a elegancí:

 

Duch svatý nebo vaše Vyšší mentální já je rozlišující vyšší inteligence, která sleduje a reguluje příliv Světla a darů Ducha, které vám jsou přiděleny podle úrovně duchovního vědomí a vašich aktuálních potřeb. Zvláštní dary jsou také sledovány a rozdělovány vaším Vyšším mentálním já, které je prostředníkem mezi vámi a vaší boží JÁ JSEM přítomností/ Bohem samým. Nicméně, každý zvláštní výkon, příděl světla, který je vám dán, vyžaduje, abyste se pilně snažili splnit svůj úkol. Musíte vynaložit maximální úsilí, abyste používali svůj zvláštní dar Božího stvořitelova světla pro nejvyšší dobro. Pamatujte, každý z vás je spolutvůrcem, tvoří společně s naším Bohem Otcem/Matkou.

 

Jak budete čím dál více sběhlí a profesionální jako tvůrci na zemských pláních, naučíte se neustále sledovat své energetické vzorce a budete se snažit je posunovat na vyšší úroveň. Musíte usilovat o neustálou harmonii a jemné a vyčištěné božské vyjádření. Vaším cílem je osvobodit sílu Svatého ohně, která ležela spící po mnoho tisíc let, abyste mohli řídit a zamířit svou energii do oblastí vašeho života, které si přejete změnit. Tím, že navážete spojení se svým Stvořitelovým kolem života a budete ho neustále posunovat na vyšší úroveň, budete zasívat semena záměrné změny, a zásobovat Svatý oheň tvoření, který je potřeba, abyste manifestovali svoji vizi. Jakmile to budete umět profesionálně, váš osobní svět se stane říší divů, a vy se pro všechny stanete majákem.

 

Nemůžeme ani dostatečně zdůraznit, jak je důležitý dech pro vyvolání vaší Boží povahy. Ne mělké dýchání, které většina lidí na Zemi přijala jako správný způsob dýchání. Tento typ neefektivního dýchání vyústil v mnohé vysilující symptomy a ne-moci, jakož i omezený příjem Boží esence, která je nanejvýš důležitá proto, abyste se cítili dobře a znovu získali svou loďku Světla. Vysvětlili jsme Nekonečný dech, „Harmonikový“ dech, a zdůraznili jsme, jak je důležité praktikovat dýchání se záměrem. Nekonečný dech by bylo možné nazvat Dechem vzestupu, neboť slaďuje vaše galaktické čakry s vaší fyzickou loďkou, a otvírá zpětný průchod do vyšších dimenzí prostřednictvím Techniky binární sekvence. Urychluje proces budování vašeho vzestoupeného vozidla Světla zvaného Merkaba. Také usnadňuje otevření brány vaší Svaté mysli a předního a zadního portálu k vašemu Svatému srdci. Harmonikový“ dech přináší dvojí výhodu: vytahuje Adamantinové částice uskladněné ve vaší kořenové čakře a také ty uskladněné ve vaší Éterické kopii, která se nachází ve vaší pětidimenzionální Pyramidě světla.

 

PÍSEŇ VAŠÍ DUŠE je tvořena vibračními vzory nepodmíněné lásky, moudrosti a harmonie střední čtvrté a vyšších dimenzí. Pokud jste mistr JÁ, váš Energetický podpis a vaše píseň duše se ponoří do Nebeské mandaly Světla, zvuku a barvy, podle níž budete identifikování ve vyšších říších. Budete rozpoznáni podle vybroušenosti vašeho vnitřního světla. Čím více Světelné esence začleníte do své fyzické loďky, tím více bude zářit vaše aura.

 

Pro každého z vás je zde otevřená cesta, kterou můžete následovat; nezáleží na tom, v jakém stavu nebo podmínkách se nacházíte, zlatá příležitost čeká, aby vám umožnila přijmout vaši sílu, zaklepat na vaši kreativitu a vynést na světlo mnoho latentních schopností, které jsou uloženy hluboko ve vaší  paměti. A nyní, jako nikdy předtím, jsme blízko, pozorujíce, čekajíce, abychom vám mohli pomáhat, povzbuzovat vás, vytvářet zázraky, uhlazovat cestu a pomáhat vám v pohybu vpřed a vzhůru.

 

Pokud všechno, co je v současné chvíli ve vašem životě, vidíte jako pomíjivé, kromě Lásky/Světla a Duchovního ohně uvnitř vašeho Svatého srdce a Duše, tak pochopíte, co se vám snažíme sdělit. Uvolněte a propusťte svůj strach z minulosti a budoucnosti, odstraňte emocionální a mentální manipulaci ostatních nad vámi a staňte se svobodným Duchem, kterým jste chtěli být. Když bude v rovnováze smyčka Nekonečna a časové linie vaší minulosti, a bude transformována větší část vašich energií, které nejsou v souladu, vstoupíte do smyčky Nekonečna své budoucnosti. Jste v procesu, kdy jdete do Světla své budoucnosti a zanecháváte za sebou stíny minulosti. Během časů stresu a každodenních výzev, nikdy nezapomínejte, vy odvážní, že jste uprostřed vesmírného procesu sjednocení, a v daný čas u vás proběhne vývoj, ať už tím či oním způsobem. Musíte si být vědomi toho, že tento transformační proces představuje dlouhý a ucelený cyklus; nicméně, může to být ohromná cesta, pokud využijete výhodu moudré výuky a nástrojů, které vám poskytujeme. Zákon kruhu říká, že každé nové tvůrčí úsilí musí začít uvnitř Bodu klidu síly vůle, Základní esence Stvořitele/spolutvůrce. Pamatujte, jediná osoba, která je soustředěná ve svém Svatém srdci a své Svaté mysli může zprostředkovat vesmírné pravdy a inspirované myšlenky miliónům lidí, zatímco milující vibrace jejího aurického pole požehná každému, s kým přijde do kontaktu.

 

Pyramida světa je Stanicí na půli cesty k vaší mnohočetné Duši-Já. Vaše dobré skutky jsou uskladněny v Pokladnici Světla v Pyramidě světa. Každý rok je sklizeň dobrých skutků, vaše láskyplné myšlenky a činy jsou zde znásobeny a uloženy. Velká část je smíchána se Světlem Stvořitele, aby byla použita pro vytvoření nejvyššího dobra pro celé lidstvo. Vy obdržíte své zvláštní dary a Božský příděl světla podle toho jaký byl váš příspěvek do Pokladnice světla.

 

Je čas, aby každý z vás udělal krok vpřed, vystoupil a byl slyšen. Začněte, kde jste, na vaší nejvyšší úrovni porozumění, dívejte se očima filtrovanýma láskou, prociťujte srdcem, které je naplněné  soucitem a funguje společně s myslí, která není zastřena vinou, strachem a posuzováním. To je cesta, kterou potvrdíte svou pravdu a získáte svou moudrost, milovaní. To je cesta, která naplní váš svět a realitu láskou, radostí a hojností až po okraj. To je cesta mistrů, cesta Žijící pravdy, cesta zpátky domů.

 

Nikdy nezapomeňte, že vždy jste svým vlastním soudcem, a vy rozhodujete, s pomocí své rady vůdců, jaké budou hlavní detaily vaší další životní zkušenosti. Pokud se Duše nachází v prostředí vyšších dimenzí, vždy se snaží napravit minulé chyby, aby se aurické pole mohlo vyčistit od všech disharmonických vibračních vzorců, a aby cesta k Osvícení mohla pokračovat. Nezáleží na tom, jestli lidé odmítnou pravdu, kterou vám sdělujeme; Je to Žijící pravda a univerzální zákon; a tyto principy ovlivňují a ovládají každou Duši v Božím plánu, ať už tomu věří nebo ne. Toto se týká vnitřního závoje a musíte se dostat přes omezení negativního prostředí třetí/čtvrté dimenze, abyste získali přístup k rozšířenému a zázračnému spojení se Stvořitelem. Vždy jste byli, jste a vždy budete napojeni na VŠE CO JE. Pocit odpojení zcela vychází z vaší mysli,  a cesta k „otevření dveří“ k Řece života je uvnitř SVATÉHO SRDCE.

 

Jak zjemňujete a čistíte svoji resonanci, postupně se stáváte multidimenzionálními, což znamená, že se zapojujete do frekvenčních vzorců několika dimenzí najednou. Abyste vytvořili prostor pro zjemněné a vyčištěné frekvence mnohočetných úrovní čtvrté, páté a vyšších dimenzí, musí nastat projasňující/čistící proces. Prostřednictvím lekcí a instrukcí, které jsme vám za ty roky dali, se snažíme poskytnout vám znalosti potřebné k tomu, abyste prošli cestičkou vzestupu jednoduše a s elegancí; nicméně, musíte přijmout zodpovědnost pro svůj návrat k osobnímu mistrovství Já. Stojíme při vás, abychom vám pomáhali, když znovu uplatňujete nárok na své správné postavení jako duchovní Bytost na Andělské misi pro našeho Boha Matku/Otce. Zdravíme vaši odvahu. Jste opravdu milováni.

 

JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL.

 

***Poznámka od Ronny: Nejdražší přátelé, protože jsem byla na téměř tři týdny vyřazena z činnosti, jak učinil v minulosti již několikrát, Milovaný Michael mě vedl k různým odstavcům mnoha dřívějších sdělení, aby pro mne nebylo tak stresující přinést poselství pro tento měsíc. Je docela zajímavé tento proces sledovat, protože on přesně ví, kde jsou ty střípky, které chce vyjádřit – vše, co je potřeba, abych dělala, je sledovat jeho vedení. Je to nejvyšší podoba „automatického psaní“., Od roku 1992, kdy jsem začala zprostředkovávat sdělení Archanděla Michaela,  se mi nepodařilo odeslat sdělení pouze jednou, a to v prosinci 1996, když jsme se stěhovali ze San Diega v Kalifornii zpět do Reno v Nevadě, protože jsem neměla zapojený svůj počítač. Sdělení tohoto měsíce hovořilo, zdá se, přímo ke mně, a jsem si jistá, že stejně tak osloví i mnohé z vás. Od soboty 2.3. jsem byla poněkud nemocná, měla  jsem pořádnou chřipku: Silný kašel a teplotu, zácpu ani ne. Nicméně, vyvinula se z toho bronchitida a doktor mi předepsal antibiotika a Prednison. Pomalu se zotavuji a získávám zpět své síly. Milovaný Archanděl Michael nám v minulosti říkal, že někdy virus spojený s teplotou působí jako katalyzátor projasnění a pročištění starých frekvenčních vzorců, které jsou vyškrtnuty, protože jsme do sebe začlenili příliv Světla vyšší frekvence. Zjistila jsem, že několikrát, když jsem zažila „velký skok ve vědomí“, se to objevilo. Můj manžel Kent také „chytil chřipku“ a skončil v nemocnici. Momentálně je v rehabilitačním centru, takže se o něj nemohu starat. Nechci probírat další detaily; nicméně, ale je dost dobře možné, že ho budeme muset umístit do pečovatelského domu, aby měl péči, kterou potřebuje. Je mu 85 a jeho zdraví se celkem rychle zhoršuje. Pro naši rodinu to bylo velmi stresující období, a vím, že stejně tak i pro mnohé z vás. Nezapomeňte, drazí, že přijímáme Adamantinové částice Světla Stvořitele, které jsou velmi účinné (mají velkou potenci). Jsme připravováni na to, abychom žili ve mnohem jemnějším a čistším prostředí, tím že děláme velký skok ve vědomí Boha. Nestojí to snad za to úsilí a výzvy, které musíme zažít, abychom dosáhli této nové reality plné milující interakce, míru, prosperity a radosti? Já jsem ochotna manifestovat vizi NOVÉ ZEMĚ, kterou mi bylo dovoleno vidět, ať to stojí, co to stojí. S nekonečnou láskou a andělským požehnáním, Ronna.

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložily Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

Láskyplné přijímání nebo duchovní schíza?

Magda Křepelková

 

O přijetí

Mnoho lidí na sobě dnes duchovně pracuje. Což je skvělé. Stále slyší slova: Je potřeba vše přijmout, je třeba vše rozpustit, být v lásce. Přes přijetí je cesta. Ano, já s tím souhlasím. Tak proč tedy tady píšu? Protože jsem včera měla možnost zažít, jak se můžou lidičky dostat do situací, kde je tato informace může zavést jinam.

Přijmout momentální situaci, ve které se nacházím, není totéž jako přijímat vše!

Praktický příklad

 

Před několika lety se na jednom meditačním programu při katarzní technice objevila situace, že jeden „velký“ muž tam dost drsně zacházel se ženou. Přesněji mlátil s ní o zem. Vidělo to několik lidí, kteří měli potřebu zasáhnout. Nikdo z nich nechápal, že ona žena - jediná – byla naprosto v klidu. Ona muže přijala s otevřeným srdcem, cítila k němu velkou lásku, objala svým širokým srdcem jeho zranění. Včera jsem jí potkala a upřímně, nepřekvapilo mě, když mi vyprávěla, co si poslední roky odžila. Vztah s mužem, který ji postupně ovládl, ponižoval, zbavil sebeúcty a nakonec došlo až k fyzickému násilí. Dokud jí nedošlo, že vše láskyplně rozpouštět je blbost, že musí v sobě objevit svoji sílu, vymezit si svůj bezpečný prostor. Tato žena dostala neskutečnou lekci, kdy musela téměř vše ztratit, aby mohla najít sebe.


Jistě, tento příklad je hodně výjimečný (kéž by)…ale jako potvrzení mého vjemu jsem včera mluvila i s jinou mladou holčinou. Byl z ní cítit chaos, naprostá nevyrovnanost. Její slova: „Musím to rozpustit, musím to přijmout, musím se zbavit strachu, měla bych mu poslat svoje světlo, měla bych pomáhat lidem.“ Ovlivněná informacemi duchovních terapeutů. Tolikrát použila slovo musím, že to bilo do očí. Zažila si zprostředkovaně velkou neúctu k sobě, ke svému mateřství, což ještě nezpracovala. Teď na sebe naložila nálož s živením velkého prostoru. Říkám si, co ještě bude muset zažít, než pochopí, že hlavní je být skutečně se sebou, že nejdřív je třeba pomoct sobě. V určité fázi života a řekla bych, že nejen pro ženy, je informace – přijímej a vše rozpouštěj v lásce totálně zavádějící. Pro člověka nevyrovnaného i ohrožující. (samozřejmě, každý potřebujeme svoje zkušenosti, možná to potřebujme zažít, abychom to skutečně pochopili).


Sama si pamatuji moment, kdy jsem potkala svoji rostoucí sebeúctu. Žila jsem v manželství přes dvacet let a stále jsem rozpouštěla, stále jsem věřila, že skrze sebe, se náš vztah aspoň přiblíží tomu, co jsem cítila, že je možné zažívat. Žila jsem v neustálé, nenápadné manipulaci. Pořád jsem věděla, že s tím mužem mám prostě být, i když se mi dost lidí divilo. Ale jak jsem na sobě pracovala, v jednu chvíli přišel moment, bylo to při čtení nějakého článku o sebeúctě, kdy jsem pochopila, že už se mám natolik ráda, že tuto zkušenost už nepotřebuju. Byla to velká úleva. Aniž bych to plánovala, tak mi brzy do života přišel jiný muž, za kterým jsem z manželství odešla.


Přijměte i svoje NE


Cítím, že je důležité, aby si toto uvědomili i terapeuti, průvodci, léčitelé. Všichni lidé nejsou ve stejném stádiu vývoje, a nyní se budí rychle. Mají tendenci srdíčkově ulítávat. Připomínejme jim, že základ je naučit se vnímat sebe, svůj vnitřní prostor, být v kontaktu se svoji silou a sebeúctou. Žít na zemi. Pak totiž zjistí, že nemusí vše přijímat, že určitý druh zkušenosti mohou v klidném a hlubokém porozumění se sebou prostě odmítnout. Že umí říkat svoje ne, kdy toho je na ně moc. Že umí říkat svoje ne tomu, co není jejich. Že si důvěřují natolik, že si vyberou ze slov mých i jiných duchovních průvodců jen to, co je pro ně. Nezapomínejme, že všichni duchovní učitelé jsou také jenom lidi. Že i oni si žijí své příběhy. A že vše co říkají, nemusí být v tuto chvíli pro vás. Naučte se to rozpoznávat a hlavně poslouchejte sebe, vnímejte svoje pocity, jak se kdy cítíte, když vám někdo radí. Vy sami znáte odpovědi na všechny vaše otázky. Dovolte si cítit vše. Nemusíte být pořád za každou cenu láskyplní, dovolte si svobodně projevit svoje emoce, nepotlačujte nic v sobě. Vnímejte s porozuměním, co se uvnitř vás děje a dovolte si cítit vše bez hodnocení a souzení. Najděte nejdřív klid a lásku v sobě, teprve pak se věnujte ostatním. A uvědomte si, že NEMUSÍTE dělat nic, co ve skutečnosti vy nechcete. Nemusíte přijímat vše. Raději nejdříve přijměte sebe.


Zdroj: https://zivotni-energie.cz/laskyplne-prijimani-nebo-duchovni-schiza.html

 

 

 

Co nám přináší závěr květnového měsíce a vstup Merkura do Raka a Marse do Blíženců, v pátek, dne 31. května roku 2013

Jitka Bártová

 

 

I ve větrném počasí nám  sluníčko ukazuje svojí hřejivou tvář a májový měsíc je časem nových lásek a zároveň  impulzem k rozchodům. Vaše vnímání v ukončení vztahů prochází srdíčkem a proto může být psychicky náročné a bolestné, přesto je dobré si umět za tyto lekce poděkovat a posunout se zase dále. Protože naše životy vypráví příběhy, které si pestrou barevnou škálou tvoříme a posléze malujeme a přenášíme do vesmírných obrazů.

V pátek, dne 31. května roku 2013  v 9:05 letního času vstupuje planeta Merkur do Raka, ve kterém setrvá do 8. srpna a ve 12:25 letního času vstupuje planeta Mars do Blíženců, který zde setrvá do 13. července. Jelikož pátkům vládne vztahová a citová planeta lásek Venuše, Venušin vliv nadále zaujme svoje místo v našich životech a v našem partnerství.

Znamení Raka ovládá Měsíc a Merkur, který vstupuje do Raka nám přinese naplněný citový vnitřní život, lásku v rodině, ale také souznění s během událostí v našem životě. Vzhledem k tomu, že Měsíc má vynikající paměťové schopnosti, budeme si ještě vybavovat a prožívat minulé události, například události z dětství, mládí anebo také z životů minulých a mnoho dějů a lekcí pochopíme, což opět dokáže obohatit naší duši a posléze propustit staré křivdy. Takže letní čas bude o vnitřních pocitech, o naší vnitřní proměně a vazbách k rodině.

Znamení Blíženců zase ovládá Merkur a se vstupem Marse do Blíženců  logické myšlení nebude “stát” na naší straně. Můžeme prožívat vztahovačné období, pozor bychom si měli dávat na slovíčkaření, abychom si nebrali slovíčka  ze strany druhého příliš moc osobně, protože z přátelství pak můžete vzniknout nepřátelství. Tím můžeme mít k ostrému jazýčku velice blízko.

V pondělí, dne 3. června 2013 ve 4:02 letního času vstoupí planeta Venuše do Raka a její vliv částečně navodí atmosféru k uvolnění napětí. S Venušiným a Merkurovským harmonickým trigonem ve vodním  Raku na Neptuna do vodních Ryb a na Saturna do vodního Štíra nám tato vodní trojkombinace v prvním červnovém týdnu přinese nejen uvolnění stresu a napětí, rovněž možnosti k nalezení kompromismu  Harmonické aspekty přetrvají do soboty, dne 8. června do příchodu lunární fáze novoluní. Ale více najdete až v příštím červnovém povídání

Pořád můžeme přijímat blízkost našich miláčků, doteky, moudrost a pohlazení  Andělů, ochránců a strážců, kteří nás milují. Ve Světle Andělské Lásky vaše Jitka.

 

Zdroj: https://povidanishvezdami.cz/

 

—————

Zpět