Milí přátelé, - 29.10.2013

30.10.2013 12:12

Milí přátelé,
po svátečním dnu, který byl požehnám i krásným slunečným počasím, posílám pro potěchu Ducha a pro inspirace dalšího uvědomování, několik zajímavých poselství z vyšších sfér Vědomí, jakož i další informace.

V prvé řadě posílám znovu Program seminářů na rok 2014, neboť v něm bylo notné učinit některé úpravy poté, kdy byly pevně, ale oproti předpokladu s posunem fixovány termíny misí. Zvl. té jarní a také byla opravená chybička, která se vloudila na konec února. Takže již opravdu finální verze.

Poselství Mistra Hilariona bude zítra, takže spolu s ním pak pošlu i minule pro většinu z Vás nepřístupný dokument s informací k osobě Hilariona.

A začneme tedy dnes dalším z řady poselství Kryona, jehož učení, které předal skrze Lee Carolla, aspoň já osobně, jednak sleduji několik let a také považuji za jeden z nejdokonalejších pramenů duchovního poznání fungování světa, vesmíru. Je zde úžasné, velmi praktické, že se Kryon, ve svých poselstvích, neomezuje na zákonitosti a principy charakteru většinou morálního, jak je tomu u jiných duchovních pramenů, ale že také vysvětluje duchovní hloubku vědy, techniky, vysvětluje působení a projevy   různých energií a vibrací např. i v politice, v hospodářství, ukazuje souvislosti. Odkrývá podstatu lidské Bytosti, odkryl historii lidstva na planetě, odhaluje tajemství naší DNA, poukazuje na to, jak mocné, tvořivé Bytosti jsme atd. Je toho mnoho, mnoho dalšího, co lze s Kryonem poznat a při schopnosti vcítění se do předložených sdělení a jejich vnitřním uvědoměním, uchopením, se posunout dále do vyšší úrovně vnímání a jednání, své tvořivé síly.

Takže jaké poselství dnes prezentujeme? Je to sice starší poselství, z r. 2003, ale poselství, které je velmi užitečné. A to tím, že přináší obsáhlou a úplnou informaci k tématu Sebeúcta. Má tedy i odpovídající název "Vše o sebeúctě".  Tento fenomén je zde vysvětlen opravdu v celé své souvislosti, aby bylo pochopeno, že nejde o nic izolovaného od vývoje Lidské Bytosti jako takové. Že nejde jen o skutečnost na individuální úrovni, ale je zde spojitost komplexní. Svým hlubokým podáním dává Kryon všem příležitost pochopit oč jde, kde, odkud pramení obtíže, a jak vše řešit a postavit se ve svém osobním životě více do vyšších úrovní sebeúcty a ovlivnit tak svůj další vývoj a život. Neboť je jasné, že při vyšší míře sebeúcty, tedy kvalitních vibrací energií sebeúcty v Bytí, si k sobě automaticky člověk přitahuje kvalitnější skutečnosti života.

Je konec měsíce, tak vám posílám říjnová poselství Áriů. bytostí 2. dimenze. Tentokrát na téma : "Jak zlepšit a transformovat vztahy mezi lidmi a jak si  poradit s emocemi ve vztazích?"

Dalším poselstvím je poselství, které, dle mého, přichází přesně v čas, ač Natalie Glasson právě toto poselství přijala již koncem srpna letošního roku. Na druhou stranu, z vyššího pohledu, je to stále v čase "nyní". Má název "Změny dimenzí ve vašem těle" a předala jej Marie Magdalena. Je to o různých podobách a "místech výskytu" vibrací Stvořitele, je to o uvědomění si jednoty všech lidí tj. celého Lidstva, jakož i Stvořitele, je to o dalších projevech procesu probouzení, také o vývoji Duše. V závěru je, jako často u Natalie Glasson, malá meditace na téma jednoty se Stvořitelem.

V neposlední řadě zasílám výzvu ke spolupráci na společné meditaci dne 23.11. 2013 ve 22:11 SEČ, kdy dojde k aktivaci tzv. AION Portálu a mělo by dojít k zlomové vlně Světla. Více v dokumentu s názvem "Aktivace Portálu AION 23.listopadu 2013" v příloze .

Dále předkládám ke shlédnutí velmi zajímavé nedlouhé video se záznamem učení duchovního vůdce / lektora / mistra jménem Mooji. Video má název  Mooji - Když vydržíš, budeš volný (CZ titulky), trvá asi 12 minut. Přibližně je to o tom, jak naše Mysl dělá vše pro to, aby nedovolila setrvání na dosažné úrovni. Opravdu velmi hodnotné sdělení pro okamžik, kdy člověk dosáhl vyšší úrovně a co se děje, jak se mohou vnitřní nastavení mysli postavit proti. Informaci kdo je Mooji naleznete v příloze s Názvem "Mooji - jinou cestou než čekáte".

Dále pak zařazuji do dnešního vydání velice zajímavý rozhovor plný inspirace. Rozhovor TV Studia "Cesty k sobě" s ing. Karlem Spilkem na téma "Jak vytvářet svou vlastní realitu" s podtitulem - Řiďte si svůj život jak sami chcete. Ovládejte svoji realitu. Ing. Karel Spilko, Jak vytvářet svou vlastní realitu, rozhovor trvá asi 50 minut

Velmi zajímavý článek o dosud neznámých vlastnostech vody, které jsou označovány jako 4. skupenství vody, přináším z "Protiproudu". Má název "Záhadná „Supervoda“ H3O2". Článek shrnuje nejnovější poznatky ve výzkumu vody a dává nahlédnout dále do tajů lidského zdraví, zdravého těla a také souvislostí s přírodou. Stojí to za přečtení.

Volby jsou za námi. Přinesly zajímavé výsledky, někdo je spokojen, někdo ne. Tak už bývá. Nicméně situace, která vznikla je překvapivá a nepřináší rychlé vyřešení provizorní situace a vzniklé politické krize, spíše dočasně opak. Jediné, co nyní můžeme udělat je nereagovat! Nezaujímat zvl. emocionální postoje, zůstat ve svém středu, v klidu a vyzařovat čisté Světlo.

A zcela na závěr, ze soudku zvaného "Akce přátel" - pozvánka na akci, na kterou  zve Šárka Dominová do Prahy o Esenciálních olejích na téma, které bude zajímat především ženy. Více v pozvánce i v přiloženém pdf plakátku, jakož i stručném přehledu olejů dále.

Přeji všem příjemný, klidný týden
Láďa

 

 

 

 

Zde najdete přehled všech plánovaných akcí a seminářů Evy Puklové pro rok 2014. Postupně budeme doplňovat místa konání seminářů dle aktuálních informací od Hanky Noskové.

 

Zájemce o účast na seminářích prosíme, aby se hlásili co nejdříve paní Hance Noskové na tel. 608 715 073.

 

PŘEHLED AKCÍ DLE DATA/CHRONOLOGICKY:

Leden 2013

9.1. - 12.1.       Seminář „Zdraví“         -       předpoklad: Tenisový areál, Hotel, Praha 5 - Zbraslav
17.1. - 23.1.      Cesta Lásky I              -       Hrazany, hotel Hrazany
23.1. - 26.1.      Otevírání zámků Srdce -     Hrazany, hotel Hrazany , (začátek v 10:00 hod.)
 

Únor 2013

6.2. -  9.2.        Paprsky 1         -     
13.2. - 16.2.     Duchovní škola Harmonie -   Skokovy, Penzion Espero
20.2. - 23.2.     Otevírání pozemské paměti     -   

 

Březen 2013

20.3. – 23.3.   Jak mít rád sám sebe
27.3. - 30.3.    Duchovní škola Transformace, 1. ročník
 

Duben 2013

3.4. – 6.4.     Lidské a Boží Srdce
26.4 – 17.5. Mise pro Matku Zemi – Francouzská Polynésie

 

Květen 2013

22.5. – 25.5. Duchovní škola Harmonie,
29.5. - 1.6.  Duchovní škola Transformace, 1. ročník
 

 

Červen 2013

5.6. – 8.6.   Paprsky II

 

Červenec 2013

18.7. – 24.7. Cesta lásky I., 
24.7. – 27.7. Energie Krista v nás, oba semináře proběhnou na Moravě

 

Srpen 2013

31.7. – 3.8.  Duchovní škola Harmonie
20.8. - 24.8. Ego I (jangové)
28.8. - 31.8.  Cesta Lásky IV

Září 2013

25.9. – 28.9.  Duchovní škola Transformace, 1. ročník

 

Říjen 2013

2.10. –  5.10     12 forem jangového ega
9.10. – 12.10.   Partnerství
16.10. – 19.10. Cesta Lásky III (začátek v 10:00 hod.)
23.10. – 26.10. Ego II (jinové)
 

Listopad 2013

31.10. – 6.11   Cesta Lásky I.
6.11. - 9.11.     Cesta od podmíněné k nepodmíněné lásce
Mise pro Matku Zemi – Ostrovy Karibiku

 

Prosinec 2013
11.12. – 14.12. Duchovní škola Harmonie, Skokovy, Penzion Espero

 

Čistící dny (čištění):                                             
Termíny zatím nebyly stanoveny  - Aura-soma, Gorazdova 18, Praha 2

 

Úplňkové meditace:                                          
13.1., 17.2., 17.3., 14.4., 9.6., 28.7. (meditace na Novoluní), 25.8. (meditace na Novoluní), 22. 9.(meditace na Novoluní a Rovnodennost),  6.10., 22.12. - Aura-soma, Gorazdova 18, Praha 2

Poznámka: V květnu a listopadu se úplňková meditace nekoná.

Zájemce o účast na seminářích prosíme, aby se hlásili co nejdříve paní Hance Noskové na tel. 608 715 073.   Na Čistící dny a Úplňkové meditace se účast předem nehlásí.


Ceny seminářů:
Všechny ceny seminářů zahrnují kurzovné, ubytování a plnou penzi. Semináře ( není-li uvedeno jinak) začínají první den večeří v 18. hodin, poté následuje večerní meditace, další dny jsou 3 meditace denně, poslední den je dopolední meditace a končíme obědem

 

Ceny pro semináře v Hrazanech u Sedlčan a hotelu Kavka na Malé Skále.

2 (3) denní seminář - 1.900,-Kč - Paprsky I, Zdraví, Čištění 2.čakry, Paměť Země                     

3 (4) denní seminář - 2.800,- Kč - DŠ Harmonie, DŠ 3. ročník, DŠ 1. ročník, Paprsky II,III, Archetypy III, Otevírání vesm. paměti, Lidské a Boží srdce

4 (5) denní seminář - 3.700,- Kč - Archetypy II, Ego I, Partnerství, Cesta Lásky III,

5 (6) denní seminář -  4.500,-Kč  - Otevírání zámků srdce

6 (7) denní seminář - 5.600,- Kč -  Cesta Lásky I

Ceny pro semináře v Týně nad Vltavou a Skokovech

3 (4) denní seminář - 2.700,- Kč - DŠ Harmonie, DŠ 3. ročník, DŠ 1. ročník, Lidské a Boží srdce

4 (5) denní seminář - 3.600,- Kč - Ego II, Cesta Lásky II

6 (7) denní seminář - 5.400,- Kč - Cesta Lásky I 

 

 

 

Vše o sebeúctě

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v rámci semináře
v Del Mar v Kalifornii, 30. srpna 2003

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou, a proto byl tento text následně rozšířen. Vychutnejte si tedy toto obohacené poselství.

Zdravím vás, milovaní, Já Jsem Kryon z Magnetické Služby.

Dnes jste slyšeli o proroctvích uzdravení a začátcích objevů vaší skutečné síly na této planetě. Takže, co si přesně myslíte, že je vaše úloha? Co si myslíte o entitách, které jsou s vámi nyní v této místnosti - o těch, které jsou interdimenzionální a které nemůžete vidět? Byly tu celý den, víte? A jaká si myslíte, že je naše role tady? Mnoho z nás přišlo před třemi dny, protože jsme očekávali, drahé Lidské Bytosti, že tu budete. Jakou si myslíte, že zde hrajeme roli?

Odpovím vám: Pláčeme radostí! To je naše role. Protože vidíme, jak se rovnováha na planetě začíná přesouvat od toho, kde byla po eony let, k tomu, co vidí jen ti, co čtou novou energii - a o tom budeme mluvit. Je to nové paradigma - lidstvo začíná být vnitřně silnější až do té míry, kvůli které sem přišlo. Jinými slovy, mnoho z vás právě začíná cítit, že se energie planety slaďuje s vaší, místo aby tyto energie bojovaly…  to je něco, v co jste pouze doufali od doby, kdy jste se narodili.

Mnozí již oblékli plášť Ducha. Nyní mluvíme i o učitelích, kteří dnes přednášeli (Dr. Eric Pearl a Peggy Phoenix Dubro). Oba milují Ducha. Oba jsou tak zaměření na to, co jsme jim dali, že věnují jen malý čas něčemu jinému než učení. Mají plášť Ducha a vidí lidstvo jinak než vy. Vidí ty, kteří mohou být obohacení a povolaní. Nesoudí vás, vzájemně se neposuzují, protože chápou integritu a záměr srdce. A tak se nestalo náhodou, že v tento den se tito dva silní léčitelé sešli spolu ve stejné místnosti s Yaweem (Dr. Todd Ovokaitys). (Podívejte se na channeling z Mt. Shasta pro více informací o tom, co to znamená*.)

Více o DNA

Takže budeme znovu mluvit o DNA. Abychom to udělali správně, musíme mluvit o její části, které není těžké rozumět. Je to „ve vaší tváři“. Budeme mluvit jasněji, více učení o základních informacích, které jste připraveni slyšet.

Během posledních tří nebo čtyř přenosů jsme vám dali jména dvou ze tří vrstev DNA, se kterými jste pracovali a studovali je. Dosud jsme vám nepředali tuto informaci o vrstvě tři. Zeptejte se léčitelů, kteří dnes prezentovali své posvátné informace: „Kolik existuje vrstev?“ Jejich odpověď? Dvanáct. Samozřejmě! Dali jsme vám stejnou informaci. Taky jsme vás učili, jak jsou tyto vrstvy organizovány. Řekli jsme vám, že to nejsou vlákna, ale spíše vrstvy. Řekli jsme vám, že ze všech 12 je jen jedna ve vaší dimenzionalitě, ale ještě jsme vám neřekli její jméno. 

Říkali jsme vám o druhé vrstvě, která nese mnoho emocí. Je interdimenzionální, ale vy jí rozumíte, protože tady obvykle „cítíte“. Někdy to jsou pocity hněvu nebo obav, a někdy to je pocit lásky. Někdy zažíváte Boží lásku. Je to vrstva emocí. Říkali jsme vám, ať se zamyslíte nad tím, jestli emoce ovlivňují chemii. Odpověď je jasné ano. Obavy, láska, hněv a drama - to vše výrazně ovlivňuje vaší biologii. Takže druhá vrstva je klíčová pro rovnováhu. Řekli jsme vám, že její jméno je (hebrejsky) Torah E´ser Sphirot. To znamená „Božský plán“ nebo „Plán zákona“.

Řekli jsme vám o třetí vrstvě** a také jsme ji pojmenovali. Nazvali jsme jí Netzach Merkava Eliyahu, což znamená „Vzestup a aktivace“. Řekli jsme vám, že to je „Vrstva vzestupu“, a že výrazně změnila další dvě sousedící… téměř jako to dělá katalyzátor v chemii. Pak jsme vám předali příběhy, které pro vás bylo velmi těžké pochopit. Řekli jsme vám o moudrosti Mistra a vybídli jsme vás, abyste tomu porozuměli.

Ale nikdy jsme neoznačili a nepojmenovali vrstvu číslo jedna, ačkoliv jsme o čísle jedna mluvili víc než o ostatních. Číslo jedna je lidský genom, biochemická vrstva, která je ve vašem dimenzionálním (3D) vnímání. Nyní vám předám její jméno.

Můžete se ptát: „Kryone, proč jsi nám neřekl jméno první vrstvy dříve? Dal jsi nám jména druhé a třetí, ale ne té nejběžnější? Proč teď?“ A důvod je ten, že jsme vám ho chtěli dát v přítomnosti léčitelů, které jste dnes uctili, a kteří o ní vědí vše. Oni vědí, jak je ovlivněna energiemi z vesmíru. Vědí o božství v lidském těle, a co se stane, když se dotknete této posvátné energie. Jejich smyslem je zkoušet a učit to, zatímco dokazují, že je to běžné a dostupné, že to není hrozivé ani strašidelné. Snaží se vám ukázat, jak to každý z vás může praktikovat ve své vlastní boží síle.

Jméno první vrstvy DNA je Keter Etz Chayim. Znamená to „Strom života“. Všechna tato jména jsou předávána v základním duchovním jazyce Země. Každé jméno má být slyšeno jako vyřčené spojení spojené dohromady, aby mělo úplný význam v hebrejštině. 

Více o druhé vrstvě

Dnes bychom chtěli více mluvit o druhé vrstvě. V té se skrývá atribut duality, se kterým se denně setkáváte. Kdybychom mohli znovu přehrát tento den učení a poslouchat otázky, které byly položeny léčitelům na tomto pódiu, často by byly o tom, JAK a PROČ, a o pochybnostech života. Někdo řekl: „Cítím se tak, cítím se onak, proč nemůžu udělat tohle, a proč nemůžu udělat tamto?“

Kdybyste znovu mohli naslouchat léčitelům, jak vám říkají o svých životech, slyšeli byste dokonce projevy jejich vlastních pochybností. Ptali se sami sebe: „Dělám to správně? Dělám to špatně? Co bych měl dělat dál?“ Popsali situace, kdy oni sami nevěděli, co dělat. Takže při zpětném pohledu se můžete zeptat sami sebe: „Proč existují takové okolnosti? Proč je tu tolik pochybností a nesnází, dokonce i v božím směru?“ S touto otázkou otevíráme téma, které jsme nikdy předtím neidentifikovali takto podrobně. Je to pro Lemuřany v místnosti, kteří představují téměř každého tady (mluví o účastnících léčivého setkání).

Lidské Bytosti, prozkoumejte svá srdce. Mluvte se svou buněčnou strukturou a zeptejte se jí: „Kolikrát jsem tu byl?“ Odpověď vás možná překvapí, protože většina z vás tu byla dlouho před tím, než odborníci na dějiny lidstva předpokládají vaší možnou existenci. Existují kousky a části vrstev vaší DNA, které jste dosud neobjevili, a které vědí vše o každém vašem minulém životě, a ty přicházejí na Zem s vámi. Je to součást vaší biologie, a je to část chemie, která je interdimenzionální. Ta zahrnuje všechna jména, která jste měli, a všechny životy, které jste žili. Takže máme místnost plnou starých duší a vy to víte. Máme zde mladé lidi, kteří to vědí. Máme zde seniory, kteří to vědí. Pro tuto chvíli jste všichni stejného stáří a tento věk je navždy oběma směry (do minulosti i budoucnosti). To má interdimenzionální bytost společné s ostatními interdimenzionálními bytostmi.

Předstíráte, že se v této místnosti vzájemně neznáte. Když se za pár minut postavíte a odejdete z tohoto místa, ještě stále budete předstírat, že se navzájem neznáte. Pravda však je, že jsou tu matky a otcové a bratranci a sestřenice a babičky. Nedívejte se na pohlaví, nedívejte se na rasu, nehleďte na národnost. Místo toho se dívejte na křídla. Už jsme vás předtím viděli. Vy už jste se také navzájem viděli. A tak vás právě teď zveme, abyste to vnímali, a v těchto okamžicích začíná učení.

Sebeúcta – jádro duality

Dnes se chystáme mluvit o sebeúctě, a je načase. Říkali jsme vám znovu a znovu, že dualita lidstva představuje rovnováhu energie. Nyní se chystáme na téma, které je obtížné popsat, protože máme jen několik anglických slov, která budou fungovat. Mluvili jsme o rovnováze „temnoty a světla“, přesto nemáme na mysli to, co si myslíte. Někteří to nazvali rovnováhou energie. Někteří tomu dokonce říkají staré a nové. Ale žádné z těchto označení není správné. My to vidíme jako energetický kvocient, a kolísaní přidávaných a odečítaných atributů tvořených v podstatě stejným způsobem jako puzzle… puzzle, které tvoří zápas jednoho druhu energie s jiným (druhem energie).

Po eóny byla tato specifická rovnováha sebeúcty v Lidské Bytosti předpojatá směrem k temné straně. Chystám se učinit prohlášení, a doufám, že to plně uchopíte a pochopíte.

TEMNOTA: Na této planetě není větší zlo nebo víc tmy, než je možné evokovat v lidské mysli. Není žádné zlo, které by samo povstalo na planetě. Všechno zlo je obsaženo ve vědomí lidstva. Není žádná temná entita nebo skupina entit, která by stála kolem, čekající na vaše uklouznutí a pád, aby vás mohla odnést nebo ukořistit vaši duši. Takové historky jsou založeny na strachu a neodrážejí velkolepost, sílu ani zodpovědnost skutečné lidské situace.

Ale temnota existuje, že? Je tvořena svobodnou volbou těch lidí, kteří se rozhodli vzít své vědomí do temnější a hustší části. A tak, drahé Lidské Bytosti, nejtemnější místo na planetě je to, které lidé vytvořili z vlastní vůle.

Pamatujte si toto: Vy jste tvůrci energie. Lidé mají moc vytvořit temnotu stejně, jako vytvářejí světlo. Ohledně toho neexistuje žádné souzení, takže samotné živly planety budou nakonec odpovídat na tento typ energie a vytvoří druh temné magie, které se tolik lidí bojí, a ohledně které mají mnozí pocit, že přichází z nějakého temného místa či skladu zla. Tak to není. Přichází od lidí.

Také si pamatujte, co vám říkáme už léta: temnota a světlo nejsou rovnocenné energie. Jestliže máte temné místo a vstoupí tam světlo, temnota se neodplíží na jiné tmavé místo. Místo toho je transformována! Z těch dvou je světlo jediné, které má aktivní složku a fyzickou přítomnost. Nemůžete „vyzařovat temnotu“ do místa, kde je světlo!  Může to být jedině obráceně. Je to proto, že nejsou rovnocenné. Jedno je absencí druhého.

SVĚTLO: Nejbožštější místo na Zemi, kde je většina světla planety, existuje v lidské mysli, v lidské energii. Je v andělské části lidstva, která si přeje ukázat sama sebe, zplnomocnit sama sebe a dosáhnout vlastního božství. Není tu žádná skupina zářících bílých andělů, kteří stojí vedle, aby vás vzali za ruce a vytáhli vás do nebe, pokud jste si vybrali tam jít. Ne. Místo toho tu stojí v plné parádě a přejí si oslavovat a milovat vás a přitisknout se k vám svojí energií, aby vám dali vědět, že jsou tu. Planeta svobodné vůle je taková. To lidé jsou zodpovědní za temnotu a světlo, ne vnější síly soupeřící o vaši duši. Ale vy jste to vždy věděli, že?

S tím vším - není zvláštní, že přicházíte na planetu s atributem své sebeúcty vypadajícím jako na půl žerdi spuštěná vlajka? Není to rovnováha, že? Proč? Protože vaše sebeúcta je zmírněná kvocientem energie planety. Je to výsledek toho, co jste vyvinuli skrze akce lidstva – co jste udělali, a co děláte. Proto osobní sebeúcta odráží i rovnováhu planetární energie.

Nová rovnováha sebeúcty

Zeptali jste se někdy sami sebe, co se na Zemi stalo, že to zabránilo vašemu Armageddonu? Všimli jste si, že navzdory všem prorockým předpovědím Armageddon nenastal? Tato Kryonova předpověď, předaná před mnoha lety na kopci za vámi (Mt. Shasta – pozn. překl.), je nyní vaší realitou. (Kryonova práce začala nedaleko od místa, kde byl předán tento channeling). V těch dnech jsem přišel skrze mého partnera a řekl jsem: „Změnili jste koleje či realitu, a změnili jste i esenci lidského vědomí. Nebude žádný Armageddon.“

(Mnoho náboženských vůdců vám bude říkat, abyste ignorovali toto Kryonovo poselství, že Kryon je falešný prorok, ačkoliv události na Zemi se vyvinuly tak, jak jsme řekli, že by mohly – a to už před mnoha lety. Budou vám říkat, že Armageddon se ještě odehraje - a to brzy! Naše odpověď je tato: Nežádáme vás, abyste cokoli dělali, jen se rozhlédněte kolem a posuďte sami. Proč odsouvají své vlastní proroctví? Použijte svou rozlišovací schopnost a rozjímejte nad odpověďmi, které jsou správné. Můžete je „nechat čekat venku“, jestli chcete, nechat je obcházet plot pro případ, že by měli pravdu. Nicméně jestli to uděláte, budete toto rozhodnutí muset dělat znovu a znovu, jak se vám budou snažit vysvětlit, proč se paradigma staré Země jejich doktríny neuskutečnilo. Zatím ztratíte roky akce, promarněný potenciál využití vlastní božské síly k pomoci vytvoření míru na Zemi.)

Říkali jsme vám o zplnomocnění lidí, a dali jsme vám informace týkající se 10 - 12 let trvajícího časového okna, kdy se měl magnetismus vaší planety změnit… a to se stalo. Říkali jsme vám, že se počasí začne změnita stalo se. Před čtyřmi lety jsme vám řekli, že přijde den, kdy největší náboženští vůdci planety už nebudou moci říkat jednu věc a dělat jinou (mluvíme o současném problému – o duchovních zneužívajících děti). Toto všechno je vaše realita. Všimli jste si? Začínáte si „spojovat body“?

Armageddon, který se nestal, zůstal na Zemi, na které vy už nejste! Tady jste, drazí, v nové energii. Přesto je tu stále ještě otázka sebeúcty. Není to automatické, že? Vaše osobní sebeúcta reprezentuje energii při vašem narození, ne změny Země. A nová sebeúcta nenastane automaticky jen kvůli vaší nové cestě.

 Proč je život tak těžký?

Nezdá se vám zvláštní, že podle většiny náboženství na vaší planetě se rodíte nečistí (hříšní)? Není to divný postoj pro boží stvoření? Zní to snad rozumně, že byste se narodili do duchovního systému, ve kterém byste neměli žádnou šanci, už když jste přišli, kvůli něčemu, co se stalo eony let předtím, než jste sem přišli? Vypadá to opravdu jako „stvořeni k obrazu Božímu“?

Není to tak, že po celé Zemi existují neduchovní průmysly – veliké – které vydávají obrovské prostředky ve snaze pomoci lidem dostat se z hlubin pochybností o sobě?  Nazýváte to průmysl svépomoci. Proč by vůbec existoval, kdybyste přicházeli na tuto planetu vybaveni dobrou, vyváženou sebeúctou? Důvod? Sebeúcta, kterou máte, vám byla dána přiměřeně energii rovnováhy světla a tmy na planetě, když jste se narodili.

Nyní, když energie planety vibruje rychleji, změnila se i tato planetární rovnováha tmy a světla. Dovolte mi dát vám informací, která bude dávat smysl: Na planetě je nově vytvořená energie, kterou jste začali v r. 1987 a kterou ukončíte v r. 2012. To je 25leté energetické okno, ve kterém pracujete. Narodili jste se ale ve starší energii. To je důvod, proč jsou vaše atributy sebeúcty spuštěny na půl žerdi. Ale pro lidi, kteří se rodí právě teď, to tak vůbec není. O kom mluvím? O nových dětech! Nazvali jsme je Indigové děti. Někdo jim říká Křišťálové. Někdo je nazývá Děti Nové Země, Děti nového milénia, Nové Děti – říkejte jim, jak chcete.

Každý si všiml, že? Ty děti jsou jiné! Přišly vybavené sebeúctou. Jejich vlajka sebeúcty vlaje vysoko a hrdě. Co se stane, když vezmete dítě s vysokou, vyrovnanou sebeúctou a dáte ho mezi dospělé, kteří přišli se svou poloviční sebeúctou? Děti se budou zdát třeba trochu svéhlavé, že? Možná to je proto, že vědí, kdo jsou! Podívaly se na vás tyto děti někdy zvědavě a vy jste mohli v jejich očích vidět, jak se ptají: „Proč jsi takový?“ (Smích.) Je to jedno vědomí dívající se na druhé! Je to zplnomocněné vědomí, které přichází v rovnováze, dívající se na to, které přišlo ve staré energii nejistoty a pochybností. Jsou to v tuto chvíli vaše děti, což je ještě horší. Tyto děti nechtějí být obtížné! Ale těm z vás, kteří nikdy neměli znaky vyrovnané sebeúcty, se budou často zdát panovačné.

Pravda

Chcete znát pravdu o rovnováze mezi dualitou – vámi a vaším duchovním já? Vraťte se zpět a přečtěte si podobenství, které jsme vám dali, nazvané Cesta Domů (Kryonova Kniha Pět). V tomto podobenství je muž jménem Michael Thomas. Michael značí archanděla Michaela, a Thomas odkazuje na nevěřícího Tomáše. Když Michael stanul v posledním domě (v knize), uviděl, jak poslední anděl sestupuje po schodech - ten anděl byl tak velký, že Michael Thomas téměř nedýchal! V průběhu podobenství mu andělé, které předtím potkával, říkali: „Počkej, dokud nepotkáš posledního anděla. Bude to ten nejlepší. Počkej – jen počkej.“ A když potkal tohoto anděla, který se mu pomalu ukázal, bylo to ten nejnádhernější, nejbožštější ze všech, které na své cestě potkal. Andělova barva byla zlatá. Když anděl sestoupil po zlatých schodech a jeho tvář byla odhalena, byla to tvář Michaela Thomase. Michael viděl svou tvář jako tvář Boha a byl ohromený.

Vidíte, drazí lidé, to je pravda, zatím jste přišli bez schopnosti to vidět. Zrozeni nečistí? Ó ne! Zrozeni s omezením, možná, pouze ve vašem povědomí o tom, kdo jste, ale ne nečistí. Místo toho jste se narodili dokonalí, ale se záhadou před sebou, kterou máte objevit. Její součástí jsou i nástrahy – že uvěříte těm, kteří si přejí zbořit vaší božskost a vrhnout vás do nicoty. 

Tvoření vyrovnané sebeúcty

Jak byste chtěli vzít tuto nerovnováhu a uvést ji na pravou míru? A co takhle vzít ji a vyrovnat? Je to možné, a vyzýváme vás, abyste začali. Zde je sedm atributů, které vám s tím mohou pomoci. Některé z nich jsou jednoduché, jiné těžké, některé mají jednoduché vysvětlení, jiné ne. Některé znějí příliš zjednodušeně. „No, to jsem věděl,“ můžete říct. A já se vás proto ptám: „Tak proč to tedy neděláte?“

Tady je sedm atributů, u kterých zaručujeme, že když je budete všechny pravidelně praktikovat, zvýšíte své andělské vědomí a zajistíte si vyrovnanou sebeúctu.

1. Buďte tvořiví

První je: Dělejte něco kreativního! Možná řekněte: „Nemám absolutně nic, co by bylo kreativní.“. Ano, máte. Vy všichni. Kolik z vás zkoušelo channelovat? A možná říkáte: „No, nemyslím si, že to chci dělat.“ Proč to nezkusíte, když jste sami? Proč to nezkusíte na papíře? Proč nevidíte, co vám vaše buňky a vaše Vyšší Já chtějí říct, když to necháte plynout? Můžete být šokovaní a překvapení. Nemusíte nikomu ukazovat, co umíte, nikdy.

Když děláte kreativní věci, berete svou božskou část a vyléváte ji do své dualitní části, a je zajímavé sledovat světlo, které se tam rozline. Dělejte něco kreativního. Možná nepovažujete sami sebe za zpěváka, tak místo toho napište melodii. Nechte někoho jiného, aby ji zazpíval. Možná nejste malíř? Stejně malujte. Nechte dítě malovat obrázky tak, jak jste je malovali, když jste byli děti. Dělejte něco kreativního. To je číslo jedna. Zní to příliš jednoduše, že? Sledujte, jak se tyto věci přelévají do jiné, když se číslo jedna stane číslem sedm. Kruh atributů, které vám nyní dávám, bude daleko hlubší, než se nyní zdá. Kreativita pro vás udělá něco, co téměř nic jiného nemůže. Klepe na dveře Božského Já a začíná uplatňovat ty vaše části, které potřebují být probuzeny.

2. Pomáhejte ostatním

Číslo dvě: Pomáhejte ostatním. Zní to jednoduše, dokud to nerozvinu. Takže to teď udělám: Vyzýváme vás k dobrovolnictví na místě, kde lidé umírají. Jděte a najděte nejtemnější místa, jaká v nemocnici můžete najít, Pracovníci Světla. Najděte místa, kde umírají děti, a usaďte se tam. Najděte ty, kteří umírají na rakovinu a virová onemocnění, a buďte tam. Čtěte jim, držte je za ruce a vyprávějte jim příběhy. Dobrovolnictví. Máte čas na děti… a vy to víte. Přemýšleli jste o tom někdy?

„Kryone, právě jsi nám dal strašné věci, abychom je zkusili uskutečnit. Nemůžeme. Nikdy bych tam nemohl jít,“ možná řeknete. „Vzlykal bych ve dveřích a nebyl bych nikomu prospěšný.“ Drazí, toto je běžná mylná představa… že lidumilní nemohou pomáhat, protože jsou příliš citliví. A tak vám dám předpoklad a pak vás požádám, abyste šli a sami si to ověřili: Když stojíte na místě, kde děti umírají, a otevřete dveře, vaše světlo se rozlévá do té oblasti a jejich láska se vlévá do vás. Budete se cítit povznesení a požehnaní. Můžete sedět a držet za ruku dítě, když umírá, můžete plakat pro jeho život, ale budete se cítit posílení a povzbuzení, protože božské ve vás se dotýká božského v něm. Není nic, co by se tomu podobalo, drazí… nic. Stanete se částí božího procesu. Můžete oslavit, že jste tam a pomáháte?

Jestli si přejete dotknout se rodiny, toto je místo, kde to uděláte. Jděte dělat dobrovolníka tam, kde jsou senioři, kteří jsou blízko smrti. Čtěte jim příběhy. Ptejte se jich na jejich život. Oslavujte jejich mládí, a buďte tam, když jsou přehlížení. Vaše božskost bude oslavovat jejich božskost, a oba budete posílení.

Pomoc umírajícím, nehledě na jejich věk, vytváří a povzbuzuje vaši část, která vás překvapí. Budete to chtít dělat znova a znova, chápajíce, že to, co děláte, je opravdu posvátná práce.

Drahé Lidské Bytosti, to jsou jen dva body, a už se začínáte cítit jinak. „Možná jsem někdo!“ můžete říct. „Možná na tom vážně něco je.“ Vaše temné stránky se začnou zmenšovat, jakmile uvidí světlo, které vyvstává v oblastech, které byly předtím potemnělé. To je číslo dvě. Jděte a pomozte někomu.

3. Cvičte a meditujte

Toto je nejtěžší a nebude se vám to líbit. Cvičte! Ve vaší kultuře už nepronásledujete zvířata kvůli jídlu. (Smích.) Potřebujete vyvážit tento nedostatek aktivity cvičením. Biologicky, když cvičíte, posouvá se a mění vaše chemická rovnováha. Navíc díky tomu vdechnete víc tolik potřebného kyslíku – skutečně potřebné palivo pro tělo Lidské Bytosti, která se snaží posílit nové části svého myšlení. Okysličování bylo v minulosti hodně přehlíženo. Toto je velmi potřebné!

Dovolte mi dát vám ještě jiné tajemství: Cvičte a následně meditujte. Sledujte, co se stane. Okysličený mozek vytváří novou paletu pro umělce meditace. Toto je pořadí věcí. Dělejte to správně: Cvičte a pak meditujte. Nepodvádějte. Někteří z vás řeknou: „Okamžik, to je meditace a meditace, že?“ (Smích.) To je číslo tři - stejně důležité jako ostatní.

4. Osobní slovní afirmace

Číslo čtyři může být těžké vám vysvětlit, a je to příliš zjednodušené. Dávejte pozor, co říkáte! Slova, která vycházejí z vašich úst, jsou dílem energie, která je božská. Jdou do vzduchu a jsou naplňována nejlépe, jak to jde, energiemi vašeho těla a ostatními kolem vás (které nemůžete vidět) dělají, co mohou, aby naplnili to, co si přejete spoluvytvořit. Možná v negativních situacích můžete říct: No skvělý! Věděl jsem, že se to stane.“ Vaše buněčná struktura říká: „Slyšíte šéfa? Líbí se jí to!“ Entity kolem vás to také slyší. Slyšíte šéfa? Myslí si, že je to skvělé. Udělejme to znovu!“  Už jste o tom někdy přemýšleli? Buňky to slyší a budou dělat, co mohou, aby zajistily, že se to stane znovu!

Dávejte pozor na to, co říkáte. Místo negativních postojů si vytvořte afirmace. Požehnaná je Lidská Bytost, která rozumí síle lidské řeči. Kdo jste? Řekněte své jméno nahlas. „Já jsem (a vaše jméno).“ A dejte důraz na „jsem“ a dívejte se, co se stane. Dovolte mi vám říct, co ta fráze znamená. Jestli je vaše jméno Pavel a vy řeknete: „Já jsem Pavel,“ první dvě slova jsou prohlášení o tom, kdo jste. „JÁ JSEM.“ Pavel je tedy přidaný identifikátor toho, jak vám říkají. Jsou to dva výroky ve třech slovech.

Projevujete energii, kterou vkládáte do vzduchu prostřednictvím řeči. Samotné elementy „to slyší“ na vesmírné úrovni. Jste zvyklí dělat velký hluk, ale jen když jsou věci náročné. Zkuste to vyvážit! Je čas mluvit i v radosti!

5. Vyzvěte svou nejtemnější část

Zní to jako děsivá věc, ale není. Poslouchejte: Vyzvěte svou temnou stranu k boji! Hoďte jí rukavici. Řekněte jí, kde a kdy se sejdete a pak čekejte. Odvažte se postavit se této části tváří v tvář. Máte v sobě části, které nemáte rádi? Samozřejmě že ano, protože jste v dualitě. Právě jsem vám dal tuto informaci. Máte temné části, které byste chtěli dočista vydrhnout nebo možná dát pryč nebo porazit? Dobře, tedy, vyzvěte svou nejtemnější část k boji. Stanovte schůzku. Chcete být doopravdy stateční? Tak ji tedy vyzvěte k boji ve tmě, na jejím trávníku! (Zalapání po dechu.)

A důvod, proč vám toto říkám je, že tyto temné a strašné části se nepřijdou ukázat! Bojí se vaší světelné části, a zejména částí, které se stávají silnější. Vyhrajete tento boj jen tím, že tam budete stát ve tmě a vyzvete je, aby se ukázaly. Brzo tam, ve tmě, budete zpívat! Beze strachu a smějící se celé této situaci. Pokud si dnes nebudete pamatovat nic jiného, pak si pamatujte alespoň to, že tato energie, o které si myslíte, že je skutečně zuřivá a dravá, se ve skutečnosti bojí božského záměru! Záměr rovnováhy porazí tuto temnou část pokaždé. Chopte se své síly a vaše temné části začnou opouštět loď. Netroufnou si ukázat se…

6. Nárokujte si anděla uvnitř

Jakmile si uvědomíte, že temná část ve vás je zbabělec, je čas dožadovat se anděla, který tam vždy byl. Je to o pochopení, kdo skutečně jste. Ačkoliv nikdy nemusíte být schopni vidět tuto svou andělskou část, je to vaše skutečné já a to je připraveno být nárokováno. Opět užijte svou sílu slova, jestli chcete zlepšit tento proces. Uspořádejte obřad, jestli vám to pomůže udělat tento proces pro vás skutečný.

Rozumíte tomu, jak do sebe výše uvedené atributy zapadají? Tady jste - kreativní, pomáháte dalším Lidským Bytostem, cvičíte, dáváte pozor na to, co říkáte, uvědomujete si, že temná část nad vámi nemá žádnou moc, začínáte cítit potenciál svého vlastního života, a nyní je čas povolat svého anděla ze skrýše (skrývá se jen proto, že jste ho zasypali)!

Čtenáři, posluchači, myslíte si, že toto je jen „channelovaná řeč“? Jen počkejte. Jak by se vám líbilo, kdyby drama odešlo z vašeho života? Jak by se vám líbilo, kdybyste byli schopni čelit jakékoli situaci, a vědět, že jste v naprostém, stoprocentním bezpečí ve své pravdě? Nikdo vás nemůže formovat žádným směrem nebo způsobem, když si to váš anděl vezme na starost. Když se anděl ukáže, začne se aktivovat třetí vrstva DNA. Mluvili jsme o tom minule. Sebeúcta už není problém. Víte, kdo jste. Je posilující, znát svou božskost. Vytváří to ve vašem životě situaci, která je radostná.

7. Splynutí

Poslední, číslo sedm, je o splynutí polarit. Právě teď na této planetě, jedna z věcí, které se dějí se Zemí, se skálami, se zemí, s portály, je akt mísení, na kterém se můžete podílet. Začíná splynutí mužského a ženského. Ty atributy vašeho pohlaví, které jste brali za dané (jedno pohlaví je takové, druhé je takové, nikdy se nesetkají), se začínají měnit. Každý z vás je tu v jednom pohlaví, a tak vás žádáme, abyste začali akceptovat atributy toho druhého. Právě jste si pomysleli, že jsem vás požádal, abyste se podívali na jinou osobu, že? Ne. Já chci, abyste viděli atributy druhého pohlaví ve VÁS.

Máte schopnost splynout zdravě a vyrovnaně s oběma pohlavími uvnitř sebe, což vám umožní pochopit a tudíž i koexistovat s druhým pohlavím na planetě. Dělá z vás daleko lepší Lidskou Bytost, když máte vyrovnané mínění o obou polaritách, i když očividně máte jen jedno biologické pohlaví.

Dovolte mi, abych vám řekl, co tato rovnováha dělá. Přivádí lidstvo blíže k sobě! Říká se tomu splynutí vědomí, a je to začátek další změny lidského vědomí na planetě. Mluvili jsme o portálech a vortexech (vírech), které se stávají vortály. Mluvili jsme o jin a jang (protikladech) přicházejících spolu a vytvářejících něco, co jste nikdy předtím neviděli… nový druh lidské rovnováhy. Možná úplně nepochopíte, co vám teď povídáme, ale říkáme vám něco, co někteří z vás začínají cítit – ženy se stávají silnější, muži citlivějšídívají se jeden na druhého jinak a proto sdílí planetu daleko lépe. Nevnímejte se vzájemně jako protiklady nebo soupeře, ale spíše jako duchovní rodinu. Přestaňte se dívat na druhé pohlaví v sobě jako na slabost! Začněte rozumět tomu, že každý z vás potřebuje vědomí toho druhého. Výsledek? Vyrovnaná Lidská Bytost je nyní schopna vidět přehled rovnováhy, protože vidí jinýma očima… ví, jaké to je „chodit v botách někoho jiného“, a má úžasné sebevědomí! Neříkali bychom vám tyto věci, kdyby to tak nebylo.

A tak to je. Dospěli jsme na konec tohoto učení. Někdo z vás dnes přišel a říkal: „Jestli budu moci sedět v této energii dostatečně dlouho, nejspíš odejdu jiný; možná dokonce dostanu léčení. Možná se něco naučím a zbavím se toho či tamtoho. Jsem unaven z toho, jak to s sebou vláčím.“ Samozřejmě, tato síla je ve vaší moci právě teď. Čtenáři, posluchači, pokud chcete hovořit s kterýmkoli léčitelem, který dnes mluvil, řekne vám, že to je právě teď ve vaší moci. Možná to je léčení přístupu, hněvu nebo obav. Je na vás, abyste se chopili této změny. Není lepší čas než tento, abyste se natáhli a chopili se této sebeúcty a léčení, které s tím přijde.

A tak jsme po všech těch letech přišli opět na toto místo, abychom oslavili semínka a jádro práce. V r. 1989 jsme tu pracovali, abychom požehnali a pomohli mému partnerovi začít práci s Kryonem. Nikdy dřív jsme se sem nevrátili, až teď. Nyní, v r. 2003, se probouzí Lemuřané na změněné Zemi, kterou jste stvořili (pokud jste si všimli). Mnoho z toho, co jsme vás učili, že se může stát, se také stalo. Mnoho z toho, co jsme vás učili, že může být dosaženo, a bylo. Všimněte si, že my jsme nic nevytvořili. Vy ano. My se jen díváme a pomáháme vám ve vašem velkém plánu.

Požehnaná je Lidská Bytost, která vidí sklenici planety z poloviny plnou, a která rozumí, že změny na planetě jsou potřebné a nutné. Požehnaný je člověk, který také rozumí tomu, že abyste mohli vytvořit nový chrám, starý musí být odstraněn a jeho základy očištěny. Novému chrámu se říká Nový Jeruzalém - metafora, která znamená mír na Zemi. A přesně jako ti, kteří byli v r. 1989 zvědaví, jestli se věci, které jsme jim říkali, mohou kdy stát, tak i vy se můžete v roce 2003 rozhlížet a divit se tomu, co teď říkáme. Je možné, že věci nejsou takové, jaké se zdají být? Bylo by možné, aby historici jednou hovořili o těchto revolučních časech před velkým probuzením, posunem lidstva, jako o počátku času, který stvořil mírumilovnější Zemi?

Jen Lemuřané vám na toto budou schopni odpovědět.

A tak to je.

Kryon

*   2003-06-21- Kryon - Zkušenost Mt Shasta
** 2003-07-27 Kryon - Aktivace 3. vrstvy DNA

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/ - All about Self-Worth

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky a pro
www.kryon.webnode.cz do češtiny přeložila Jani P. (www.vedomisvetla.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

Jak zlepšit a transformovat vztahy mezi lidmi a jak si  poradit s emocemi ve vztazích?
Áriové prostřednictvím Evy P., Ivany H., Lenky Z. Lucky N., 22.10.2013

 

 

Kvalita mezilidských vztahů závisí na karmické zátěži zúčastněných lidí a síle jejich ega. Od toho se vše odvíjí. Jestliže si dáte do pořádku karmické vztahy tzn. očistíte si svou karmickou zátěž a zdrojovou energií, zpracujete 3 kroky v očistě toho kterého vztahu, máte téměř 90% problémů vyřešených. Pak vám samozřejmě ještě zbývá vrátit si energie a uvědomit si, zda vám ona bytost nezrcadlí karmický způsob života. Tím se očista jednotlivých vztahů dovrší.

 

A teď se zevrubněji dotkneme role ega. Pokud jste se egem příliš nezabývali, problémy, které vám život přináší, řešíte tak, že za ně viníte druhého či druhé lidi, tak emoce budete prožívat poměrně bouřlivě. Jak ale si postupně budete uvědomovat, že vše, co se vám nepříjemného děje, je vaše záležitost a budete se jí věnovat pochopením a očištěním, emoce i ego se budou postupně zklidňovat. Následně dojde k tomu, že v sobě můžete dát do pořádku, co vás vnějškově trápí. Ať ve vztazích, či věcech. Až k tomu dojdete, budete mít za sebou velký kus práce na kultivaci svého ega. Budete mnohem více rozumět pojmu pokora - a vaše emoce budou mnohem klidovější. Mnozí již od tohoto nejste daleko. Vydržte. Jdete cestou srdce – a to je dobrá cesta.

 

Vaši Áriové

 

Vztahy mezi lidmi zlepšíte stále pročišťujícími technikami, mentální prací - zdrojovou energií - každý den. Své emoce si zapamatujte, ty které se Vás dotknou negativně a při volné chvíli nebo hned v myšlence, čistěte zdrojovou energií.

Nereagujte ihned - ostatní ve vás vyvolávají vaše nezpracované věci, které jsou pro vás důležité pro transformaci vaši osobnosti. Nechte ostatní být, hledají možnosti, co je v jejich životě důležité, a tím selektují a rostou.  Předejte jim své techniky - POKUD BUDOU CHTÍT.

Emoce pro toto období jsou důležité, ozdravují. Konečně začínáte jednat, komunikovat a neucpáváte se ve fyzickém těle do prasknutí a nemocí.

Vše je dobré. Přestaňte hodnotit emotivní lidi a berte je, že s LÁSKOU vyjadřují své názory. Nechtějí ublížit - a vy se neciťte napadáni a ublíženi.

Po tomto pochopení se vše zklidní a lidé nebudou potřebovat vnitřní a vnější třes, strach, křik, a stane se harmonie v partnerství a projev bude klidový.

Vaši Áriové

 

Ano, vaše emoce, jako aktuální oblast k čištění se vám do života derou jako voda z rozeschlého sudu. Nevyřešené emoce se zobrazují ve vztazích, situacích a vašem vnitřním světě. Je období, kdy je třeba vědomě s emocemi pracovat, přijímat a transformovat je zdrojovou energií. Vše probíhá cyklicky, zkuste se vrátit o 9, 18 a 27 let zpátky a možná si uvědomíte své emoce tenkrát a teď. Jsou si podobné, ale zase na druhé straně zřetelně uvidíte, jak velký kus jste ušli, jak se vám zlepšil život. Vaše starosti, přestože se z dnešního pohledu jeví velké, jsou jistě menší či jednodušší než tenkrát. Možná jste si tenkrát říkali, jak velký úkol máte před sebou, že jej snad nezvládnete a vidíte, dnes jste tady a zpětně vnímáte, jak jste se změnili, jak jste „povyrostli“.

 

Vztahy jsou otevřenější, když v nich nabídnete své otevřené srdce, jistě se projeví ve své podstatě a pravdě. Kdo je připraven a půjde stejnou cestou s vámi dál, vaše srdce přijme a více otevře to své. Kdo není připraven, zalekne se a odejde. Neželte toho, rozpusťte závislosti, popřejte mu svobodu a šťastnou cestu. Vibračně si zase přitáhnete jiné lidi, kteří s vámi souzní.

 

Vaši Áriové

 

Propojování a odpuštění.

Vztahy mezi lidmi se odehrávají v soustředných kruzích. Ti nejbližší jsou v nejužším kruhu, ti méně blízcí v dalším atd. Abyste mohli láskou obsáhnout velký prostor kolem sebe, je zcela logicky zřejmé, že byste neměli narážet na překážky vztahů  v nejužších kruzích. Proto platí stále to samé - dát si do pořádku vztahy s těmi nejbližšími bytostmi, skrz které k vám také pronikají problémy z míst vzdálenějších.

 

Vy lidé ve vašem egu myslíte na vlastní prospěch a profit své rodiny, ale některé aspekty opomíjíte. Hledáte jistoty v pevných vztazích, místo abyste hledali lásku v sobě a tu šířili.  Odpuštění - ano - je to staré známé odpuštění, které dokáže uvolnit velké bloky a má námi stále nedoceněnou sílu.

 

Když odpouštíte, prosvětlujete své kruhy a probouzíte se soucitu a pochopení. S druhými i se sebou a svým životem na Zemi. Bytosti neznámé a vzdálenější se učte milovat skrz své bližní. Každý má kolem sebe soustavu kružnic - vnímáno z ptačí perspektivy - a ty se vzájemně prolínají. Energie teče v kruzích, ve spirálách a také v křížení kružnic. Je to posvátná geometrie lásky. Toto vědomí vás vede k větší toleranci a pochopení chování některých jedinců. Co víte o vztazích těch druhých, když zrovna cítíte nesoulad, či vás někdo irituje. Třeba zrovna řeší své kruhy, či se podle nich projevují.

 

Tyto vazby můžete samozřejmě léčit. Představte si prolínající se kruhy a pošlete do nich lásku. Pozorujte, kam teče plynule a kde musí spravovat zpřetrhanou síť. Dozvíte se tak víc o partnerstvích, rodinách atd. nejen svých.

 

Toto vše má samozřejmě více úrovní, přesněji 13. Začněte tedy u té první, někteří už máte leccos zpracované, a tak propojování půjde snadněji.

 

Toto je metoda, která nestaví hierarchie, nevytváří v nás pocit já versus ti druzí, ale učí nás být součástí celku. Chcete-li žít  v lásce, toto byste se měli naučit a v této provázanosti začít vědomě žít.

 

Vaši  Ariové

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přijaly Eva P., Ivana H., Lenka Z., Lucka N.  (www.transformace.info). Tuto verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

Změny dimenzí ve vašem těle

Marie Magdalena

Přijala Natalie Glasson 26. 8. 2013

 

Přistupuji k vám se zdrojem lásky mé duše, abych uctila vaše božské a posvátné bytí i vše, co je vaší pravdou, a to, co jako pravdu rozeznáváte ve svém nitru a v mé přítomnosti. Vaše božská pravda a posvátné já jsou všude a můžete je rozeznat v každém člověku. Nikdy nejste sami a nejste ani odděleni od Stvořitele, neboť nejen že vidíte aspekt Stvořitele sami v sobě, ale můžete jej rozpoznat všude okolo sebe. Toto poznání a tato blízkost podněcuje větší porozumění a prožití jednoty, dokonce i v realitě, kde převažuje oddělenost. Když si uvědomíte a vidíte jednotu, tedy když v sobě i ve všem ostatním rozpoznáte Stvořitele, dovolíte si zažít vysoký stupeň probuzení a důležité propojení se Stvořitelem. Proces a prožitek spojení se Stvořitelem vám napomůže projít zasvěcením na mnohých úrovních, dimenzionálními změnami, probuzeními a fázemi, kdy se budete zbavovat starých energetických vzorců. Tím si konečně uvědomíte, že jste pochodní světla.

 

V této nové době jste vy i vaše duše dali svolení svému tělu a celému bytí, aby se plně probudily a prožily záři, sílu, lásku a světlo vašeho bytí a božského já. To znamená, že dovolujete Stvořiteli více se přiblížit a stát se ve vašem bytí plně přítomným. Stvořitel se proto objevuje ve vašem bytí, aby se mohl plně projevit ve vás i okolo vás, ve všech aspektech vašeho tvoření. Tím, že jste lépe přijali přítomnost Stvořitele a dali sami sobě svolení se probudit, necháváte celé své bytí, ale především tělo, vstoupit do mocného procesu změny, uvolnění a aktivace. Vaše tělo i vaše energetická těla začnou uvolňovat již nepotřebné energie, vzorce a postoje, jako by to byly staré vrstvy kůže, které vám již neslouží. Ve vaší duši i ve vašem těle se odehrávají výrazné alchymické změny a probuzení a vy otevíráte svůj energetický systém vibracím a energiím Stvořitele. Alchymie a transformace přináší vašemu tělu božskou sílu, zdraví a naladění se na Stvořitele. Světelné částice se nejen tvoří, ale přímo ve vašem těle vybuchují a tím zesilují přítomnost světla. Z vaší duše a její paměti vyvěrají energetické kódy, které ve vás probouzí mnohé dovednosti, schopnosti a vědomí. Toho můžete dosáhnout, když se budete procházet po silových energetických bodech nebo po stezkách na této Zemi, které jsou známé vaší duši. Do vašeho těla a energetických těl se neustále uvolňují vibrační kódy, které přinášejí další duchovní poznání a zesilují ve vašem nitru vibrace lásky, pravdy, světla a moudrosti. Díky veškeré této uvolněné energii vyplave na povrch vše, co vám již neslouží, ať již emocionální, mentální, nebo fyzické, abyste mohli projít očištěním a uzdravením.

 

Možná máte pocit, že procesy uvolňování a uzdravení jsou dramatičtější a více vás pohltí, pokud nově začínají právě v této době. Je to způsobeno snahou vaší duše dosáhnout úplného uzdravení mnoha záležitostí, citové bolesti a bloků. Úplné uzdravení znamená i úplné očištění se od záležitostí, na kterých jste pracovali po mnoho let, možná dokonce po mnoho životů. Jako by se objevila závěrečná stránka příběhu, aby vám přinesla větší osvobození.

 

Vlivem těchto mocných procesů uvolňování, uzdravení a vibračních skoků se vaše tělo i energetická těla neustále přemisťují skrze mnoho dimenzí světla, energie a vědomí. Tyto neustálé přesuny mezi dimenzemi vám umožňují shromáždit různé vibrační frekvence a ukotvit je hluboko ve svém bytí. Tak může celé vaše bytí postoupit do vyšších a rychlejších frekvencí světla. Vaše tělo a duše začínají zkoušet, které vibrace světla jsou pro vás na daném stupni vzestupu nejvhodnější a přináší vám nejlepší duchovní výživu. Vaše bytí možná přirozeně vyhledá dimenzi zaměřenou na léčebný proces a vy se do ní přesunete ve chvíli, kdy budete léčení nejvíce potřebovat. Jindy může vaše bytí vyhledat dimenzi zesílení či zvětšení, případně jen konkrétní dílčí vlastnosti a propojení. Vaše bytí může jednotlivé dimenze rychle střídat, neboť se v duchovním směru stále zrychlujete a potřebujete získávat určité frekvence. Může to také být vlivem vašeho záměru dojít ke spojení a jednotě, ale i neustálým a zesilujícím pulzování vašich energií, které vyvolává dojem nestálosti. Ten se může zeslabit, pokud budete ve svém bytí více zesilovat přítomnost své pravdy.

 

Pokud v jednu chvíli cítíte spojení s velice rychlými vibracemi a pak náhle přijde těžkost, nebuďte překvapeni. Vaše tělo i celé bytí se začíná propojovat v jednotě nejenom s aspekty Stvořitele na Zemi, ale také s aspekty Stvořitele známými jako dimenze nebo energetické úrovně ve Stvořitelově vesmíru. Každá dimenze představuje přítomnost spojení se Stvořitelem i jeho určité vlastnosti a aspekty. Dimenzím nemusíte ve své mysli příliš rozumět, ale můžete je prožít a procítit na energetické úrovni, zvláště v meditaci. Stačí jednoduše požádat o prožitek vibrací, které jsou pro vás nejvhodnější v dané dimenzi, případně v tolika dimenzích, v kolika to budete považovat za potřebné. Můžete požádat o procítění každé zvlášť, nebo o procítění jednotného silného zdroje světla. I samotné procítění, bez uvědomění či porozumění, může upevnit a zklidnit celé vaše bytí a tím umožnit lehčí vzestup.

 

Samovolné přemisťování a spojení s tolika dimenzemi je v této době potřeba, neboť ve vašem bytí a duši postupem času všechny dimenze Stvořitele splynou do jedné, což bude znamenat hluboké vnější i vnitřní přijetí Stvořitele. V tuto chvíli se vlivem tohoto procesu můžete cítit neuzemněni, nebo můžete prožívat výrazné očišťování. Je to, jako kdyby vámi někdo třásl, abyste dosáhli další aktivace a probuzení, a prožili hlubokou změnu a očištění všeho, co znáte a chápete. Jednoduše je třeba, abyste si byli vědomi tohoto procesu, který mnohdy probíhá, aniž byste o tom věděli. Pokud si to uvědomíte, můžete rozklíčovat všechny své energetické a vibrační posuny směrem vzhůru i směrem dolů, dovolit si je procítit, poznat energie dimenzí, které potřebujete získat, a pak se vrátit zpět do vibrací své duše. Duše se stále vyvíjí, ale udržuje si stálou vibraci, frekvenci a spojení s dimenzí světla po dobu, která z hlediska těla vypadá poměrně dlouhá. Proto je vaše duše místem ukotvení pro celé vaše bytí. Duše je vibrační dimenze světla, které touží dosáhnout celé vaše bytí. Když se pohybujete vstříc novým dimenzím a skrze ně, zvláště ve vašem světelném těle, získáváte schopnost dosáhnout různých aspektů své vlastní duše. Když pak svou pozornost zaměříte zpátky na svou duši, můžete tyto aspekty ve své duši ukotvit a sjednotit do silné vibrace a zkušenosti v přítomném okamžiku, a tím hlouběji prožít jednotu se Stvořitelem. Vibrace vaší duše je tvořena spojenými vibracemi všech dimenzí, avšak nyní je čas prozkoumat tyto aspekty vaší duše odděleně, abyste poznali, uvědomili si a pochopili vše, kde je ve vás i okolo vás Stvořitel.

 

Může vám pomoci, když si řeknete nahlas:

„V přítomnosti Marie Magdaleny a s pomocí mých průvodců a mé duše si nyní dovoluji hlouběji prožít jednotu se Stvořitelem ve svém současném životě a v přítomném okamžiku. Uvědomuji si dimenzionální změny, kterými prochází celé moje bytí, i to, že se přirozeně napojuji na různé vhodné dimenze, což slouží mému vzestupu a hlubšímu porozumění mé duši. Při změnách v energiích jednotlivých dimenzí a úrovní Stvořitelova vesmíru, kterými procházím, si dovoluji v sobě shromáždit a vyzdvihnout vše potřebné, a zároveň se kdykoli vracet do základní energie mé duše. Tím hlouběji prožívám jednotu a propojení s celou svou duší i se Stvořitelem. Nechť se tak stane.“

 

S láskou a srdečným požehnáním

 

Marie Magdalena

 

© Natalie Glasson, https://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka Š. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. 

 

 

 

 

Aktivace Portálu AION 23.listopadu 2013 (Cobra)

 

Znovu nadešel čas konat. Nadešel čas vzít osud našeho světa do svých rukou. Proto se setkáme ve skupinách, větších či menších, individuálně nebo s partnery, v čase heliocentrické kvadratury Pluta a Uranu 23.listopadu. Mnoho z nás se setká a bude vizualizovat Událost, jak se děje právě TEĎ, a vytvoří tak čistý a harmonický kanál manifestace konečného osvobození planety.

Naše vizualizace podpoří plán planetárního osvobození, aby se manifestovalo co nejdřív, nenásilně a jemně, jak je to jen možné. Zvládneme to! Je třeba toto dál šířit! Je třeba, aby se zapojilo mnoho lidí, aby bylo dosaženo kritického počtu lidí, kteří se zúčastní. Prosím vyvěste to na své stránky a blogy! Pokud znáte nějaká alternativní média, můžete jim toto oznámení poslat. Můžete vytvořit skupinu na Facebooku pro skupinu lidí, kteří se přidají ve vaší části světa. Můžete vytvořit video a umístit ho Youtube.

Čas aktivace portálu AION je vrcholem kvadratury Pluta a Uranu, která se objevuje v období 2012-2015. Je to nejdůležitější astrologický aspekt naší doby a jeho význam je velmi jednoduchý: revoluce Světla. K přesnému heliocentrickému vrcholu kvadratury Uranu a Pluta dochází právě 23.listopadu. V tomto okamžiku nastane, kromě kvadratury Pluta a Uranu, ještě velmi zajímavá heliocentrická konfigurace Merkur, Venuše, Jupiter, Saturn, Neptun a Pluto vytvoří šesticípou hvězdnou mandalu kolem Slunce.

 

 
 

 

 

 

Šesticípá hvězda je stejná konfigurace jaká nastala při harmonické konkordanci v listopadu 2003 (kdy Hnutí odporu nabouralo eterický počitačový program implantátů) a nastala znovu při Portálu Míru 25.srpna tohoto roku (kdy jsme společně zabránili vojenské invazi v Sýrii). Aktivace portálu AION je vrcholný moment ve zlomu vlny. Vzhledem k poměru mřížek byly dosud síly Světla pasivní a většinou odpovídaly na akce Temných sil. Od portálu AION síly Světla převezmou iniciativu k akci.

V okamžiku aktivace portálu Centrální Galaktické Slunce vyšle energetický minipuls skrz Slunce a skrz šesticípou hvězdnou mandalu planet. Energetický puls bude podobný, k jakému dojde při Události, pravděpodobně bude ale mnohem slabší. Puls vyšle harmonické rezonanční vlny do sluneční soustavy a může spustit výměnu slunečních magnetických pólů.

Galaktický minipuls bude přenášen Aionem a Ionou (helénské božstvo), kosmickými párovými dušemi, které hrály velmi důležitou roli, když značně přispěly k vytvoření galaktické civilizace Světla před miliony let.

Záměrem Iony dnes je šířit vědomí Bohyně z galaktického středu k méně vyvinutým planetám na vnější spirále Mléčné dráhy. V galaktické mytologii je zobrazována jako okřídlená bohyně.

 

Záměrem Aiona je pomoc a dohled nad změnou kosmických cyklů v galaxii v souladu s 25,000-letým pulsem srdce Galaktického Centrálního Slunce.

https://en.wikipedia.org/wiki/Aion_%28deity%29

Bude dohlížet na aktivaci AION portálu na planetě Zemi. Tato aktivace bude značit změnu věků.

Poprvé v naší historii bude vytvořeno přímě spojení mezi fyzickým světem (3D dimenze) a kosmickým atomovým světem (11D dimenze) na planetě Zemi.

Tato aktivace bude spouštěčem Nové renesance. Proto také hlavní aktivace bude probíhat ve Florencii v Itálii. Budete více než vítáni, když se k nám přidáte.

Pokud se nemůžete přidat ve Florencii, můžete tuto aktivaci provést s vaší skupinou, či dokonce sami, kdekoliv na světě budete.

Aktivaci budeme provádět všichni ve stejný čas, v okamžiku otevření portálu AION, 23.listopadu v 22 hodin 11 minut SEČ.

Přepočet hodin zde

 

Instrukce:

1. Uvolněte mysl a tělo sledováním dechu po několik minut.

2. Spojte se se svou duší, Vyšším Já, zavolejte duchovní průvodce, anděly a Nanebevstoupené mistry.

3. Vizualizujte okamžik průlomu, záblesk při Události, okamžik osvobození planety, které se děje TEĎ.

 

Vítězství TEĎ! Osvobození TEĎ!

 

zdroj: www.2012portal.blogspot.com (Cobra, Hnutí odporu)

překlad: Iva Maya

 

 

 

 

 

Mooji - jinou cestou než čekáte

 

Anthony Paul Moo-Young se narodil 29.ledna 1954 v Port Antoniu na Jamajce. V roce 1969 se přestěhoval do Velké Británie, do Londýna. Pár let pracoval jako pouliční malíř, portrétista. O několik let později začal učit na Brixton College. Po dlouhou dobu byl znám jen jako Tony Moo, dnes mu však většina lidí neřekne jinak ne Mooji.


Mooji je přímým žákem Sri Harilala Poonji, mistra advaity, jemuž žáci a následovníci neřeknou jinak než Papaji. První věcí, která Moojiho změnila, bylo setkání s křesťanskou mystikou. Modlitby mu zprostředkovaly přímý zážitek duchovna (nebo něčeho božského) a během krátké doby zaznamenal výrazný posun ve svém uvědomění, tak výrazný, že se mnoha lidem jež ho znali zdál jako úplně jiná osoba. Jak narůstalo jeho duchovní uvědomění, prohlubovala se i jeho víra. Velice záhy přestal učit a začal se více věnovat sobě, jednoduchému životu ve víře v Boha. Jak sám říká "jeho bytí prostoupil mír".


Následujících šest let se Mooji nechal únašet ve stavu spontání meditace, nedbajíc na okolní svět který normálně znal. Během těchto let žil sice bez peněz, ale zato naplněn klidem a radostí a to i za pomoci meditací v přírodě. Mooji mluví o těchto "letech samoty" jako o době kdy cítil jako by seděl "na klíně Boha".


   Roku 1993 Mooji odcestoval do Indira Nagar v Lucknow, aby se zde setkal s Papajim. Jeho velkým přáním bylo navštívit Dakshineswar v Kalkatě kde velký Bengálský svatý muž Sri Ramakrishnažil a učil. Jeho život a učení byly Moojimu inspirací v době, kdy se začínal zajímat o tuto cestu.


   V roce 1994, s požehnáním svého mistra odcestoval dolů do Sri Ramanasramam v Tiruvannamalai. Zde na takzvaném "Hill of Fire", žil a učil Sri Ramana Maharshi*, Papajiho Guru. Mooji se v Tiruvannamalai cítil, jak sám říká, opravdu šťastný. Zůstal zde něco přes tři měsíce a poté se opět vrátil za Papajim. Týden po návratu k Papajimu dostal Mooji dopis z Londýna, z něhož se dozvěděl, že jeho starší syn zemřel

 
   O tři roky později, roku 1997, Mooji opět odcestoval za Papajim. Byla to jeho poslední návštěva obdivovaného mistra, který dal směr jeho krokům. Měsíc po návratu domů do Londýna obdržel Mooji dopis, ve kterém stálo, že jeho mistr zemřel. Nato Mooji údajně jen řekl: "Můj mistr je nyní všude kolem. Pravý mistr nikdy nezemře, pouze opustí realitu tohoto světa".


   Od roku 1999 se Mooji snaží šířit učení Satsang v Brixtonum v Londýně, kde žije. A nejen tam. Velice často cestuje do Irska, Walesu, Itálie a Indie. A vždy je ochoten přijmout a naslouchat lidem, hledajícím pravdu.


  Satsang - volně přeloženo do čj znamená "Společenství pravdy".

pozn. : Jde o volný překlad nejdůležitějších událostí ze života Moojiho, jež je příkladem toho, že ne každý kdo má dready musí být nutně rastafariánem. A to i přesto, že jako Jamajský rodák měl s největší pravděpodobností inklinovat spíše právě k rastafariánství.

 

Překlad: mr3ska

Zdroj: https://www.onelove.cz/view.php?cisloclanku=2008080005

 

 

 

 

Záhadná „Supervoda“ H3O2
Co nám vědci dosud neřekli o „čtvrtém skupenství“ vody? Přinášíme přelomovou informaci zásadní pro naše zdraví

Soustavně a systematicky se snažíme čelit mystifikaci mediálního mainstreamu, že k uchování zdraví je nezbytné polykat kila léků - jedů produkovaných farmaceutickým průmyslem. Naším záměrem je navázat nitky k záměrně „zapomenuté“ tisícileté zkušenosti předchozích generací, které věděly: Nejlepší léky často bývají ty nejjednodušší  a zdánlivě obyčejné věci.

 

Jednou z nich je právě voda. Nyní se v zahraničním mediálním „protiproudu“ objevily zásadní, vpravdě zázračné vědecké informace.

Jak informuje dr. Joseph Mercola, dr. Gerald Pollack se svým týmem vědců na Washingtonské univerzitě objevil, že voda nejen v lidském těle funguje ve „čtvrtém skupenství“. Existence tohoto dosud nezkoumaného, ač pozoruhodně běžného skupenství vody vysvětluje řadu dosud záhadných fyzikálních jevů. Především však má zásadní důsledky pro lidské zdraví: je to skutečná „živá voda“. 

Převratný objev: Čtvrté skupenství vody

Voda je zjevně jedním z nejdůležitějších faktorů pro naše zdraví – zvláště, když si uvědomíme, že naše tělo je vlastně z drtivé většiny tvořeno molekulami vody. Voda je často tou nejpodceňovanější veličinou v rovnici optimálního zdraví. 

Kniha  Geralda Pollacka Čtvrté skupenství vody se čte jako detektivka a současně je snadno srozumitelná i pro laiky.

Autor v ní jasně vysvětluje svou teorii čtvrtého skupenství vody, což je věc vskutku průlomová. Stručně řečeno, čtvrté skupenství je živá voda. V anglicky mluvícím prostředí se označuje jako EZ voda, což je zkratka výrazu „exclusion zone“ (zóna exkluze), která je zjednodušeně řečeno pozoruhodná tím, že má negativní elektrický náboj, díky němuž umí uchovávat energii – podobně jako baterie – a tuto energii opět uvolňovat.

Důvod, proč se čtvrté skupenství nazývá „exclusion zone“ (zóna exkluze) neboli EZ spočívá ve zjištění dr. Pollacka a jeho týmu, že toto čtvrté skupenství vytlačuje ven, mimo sebe ostatní molekuly, dokonce i ty malé. Překvapivé je, že se EZ voda v přírodě vyskytuje docela hojně – dokonce i ve většině našich buněk.

Dr. Pollack zkoumal po mnoho let lidské svaly a způsob, jakým pracují. Připadalo mu divné, že nejběžnější představy o svalové kontrakci vůbec nepočítají s vodou, přestože naše svalová tkáň obsahuje 99% vodních molekul. Jak je možné toto ignorovat? A jak by se sval mohl smršťovat, aniž by se tohoto procesu nějakým způsobem účastnila voda? Právě tyto otázky nasměrovaly jeho další zkoumání vody.

Víme o vodě všechno?

Dr. Pollack, cituje své výzkumy i další průkopníky v této oblasti bádání, říká, že voda v lidských buňkách není obyčejná voda, nýbrž cosi mnohem více strukturovaného a organizovaného.

„Začal jsem uvažovat o vodě v kontextu biologie – jestliže je voda v buňkách uspořádaná a strukturovaná, nikoli objemová jako obyčejná, běžná voda, jak se domnívá většina biochemiků a buněčných inženýrů, pak je to skutečně něco nesmírně důležitého,“ říká dr. Pollack. Ve své knize také pojednává o některých důležitých vlastnostech vody, z nichž mnohým vlastně vůbec nerozumíme. Jak například probíhá vypařování? Proč čajová konvice píská?

Přestože konvenční „vědecké moudro“ praví, že led vzniká při nula stupních Celsia, experimenty ukazují, že ve skutečnosti může voda mrznout při různých teplotách od nuly až po minus padesát stupňů Celsia. Voda totiž ve skutečnosti nemá stabilní bod mrznutí! Jiné experimenty zase ukazují, že sto stupňů Celsia také nemusí vždy být bodem varu vody. Ale to není zdaleka nejpodivnější vlastnost vody.

Tohle by voda dělat neměla

„Britský vědec Martin Chaplin dal dohromady webové stránky, na kterých uvádí seznam nejrůznějších anomálií týkajících se vody,“ říká dále dr. Pollack. „Takové  věci by neměly existovat, podle toho, co o vodě víme... Čím více anomálií zjišťujeme, tím více si začínáme myslet, že o vodě nevíme něco zcela zásadního. A na to se právě snažím přijít. V naší laboratoři na Washingtonské universitě jsem za posledních deset let provedl mnoho pokusů. Ty jasně dokládají existenci dalšího skupenství vody.

Důvod, proč se čtvrté skupenství nazývá „exclusion zone“ (zóna exkluze) neboli EZ spočívá ve zjištění dr. Pollacka a jeho týmu, že toto čtvrté skupenství vytlačuje ven, mimo sebe ostatní molekuly, dokonce i ty malé. Překvapivé je, že se EZ voda v přírodě vyskytuje docela hojně – dokonce i ve většině našich buněk. Také mezibuněčné tkáně jsou vyplněny právě touto vodou. 

Úplně jiná voda

Další zásadní rozdíly mezi „obyčejnou“ a EZ vodou se týkají její struktury. Běžná voda z vodovodního kohoutku je H2O, ale tato čtvrtá fáze není H2O – je to totiž H3O2. Je také mnohem viskóznější, mnohem uspořádanější a zásaditější než běžná voda, dokonce i její optické vlastnosti jsou odlišné. Refrakční index EZ vody je přibližně o 10% vyšší než u obyčejné vody. Její hustota je také asi o 10% vyšší, kromě toho má negativní náboj (negativní elektrický potenciál).

Tato zjištění mohou být odpovědí na otázku, proč buňky lidského těla mají negativní náboj. Ačkoli se běžně tvrdí, že tento negativní náboj nějak souvisí s membránami a iontovými kanály, dr. Pollack hovoří o tom, že jeho experimenty vedly k závěru, že stejný záporný náboj má i samotný gelovitý obsah buněk, který žádnou membránu neobsahuje.

Dodává: Jsem přesvědčen, že tento záporný potenciál dodává buňkám voda, protože EZ voda má negativní náboj. Totéž platí o gelu – EZ voda dodává gelu negativní náboj. Myslím si, že buňky jsou negativně nabité proto, že voda v nich je převážně EZ voda, nikoli neutrální H2O.“

„Přechodové skupenství“: Voda, v níž je světlo

Jedno z největších překvapení je, že klíčovou ingrediencí k vytvoření EZ vody je světlo, to jest elektromagnetická energie, ať už v podobě viditelného světla, ultrafialových (UV) nebo infračervených vlnových délek zvíci přibližně tři mikrometry, které je všude kolem nás.

EZ voda může vznikat na jakémkoli hydrolipickém či hydrofilním povrchu, když je k dispozici infračervené světlo. Infračervené světlo ukládá jednu vrstvu EZ vody na druhou, a takto může poskládat miliony molekulárních vrstev. Takhle to probíhá v přírodě. Led například nevzniká z obyčejné H2O – nejprve vznikne EZ voda a teprve z ní led. A když led rozpustíte, nejprve vznikne EZ voda a pak teprve obyčejná voda. EZ voda je tedy jakousi přechodovou fází.

„Roztáté ledovce jsou dokonalý způsob získávání EZ vody. A spousta lidí ví, že tato voda je skutečně vynikající pro zdraví,“ dodává dr. Pollack.

Fyzikálně měřitelná posvátnost

Testováním vzorků vody s pomocí spektrometru pro UV a viditelnou oblast, který měří absorpci světla při různých vlnových délkách, dr. Pollack zjistil, že v oblasti 270 nanometrů, těsně za hranicí viditelného rozsahu, EZ voda skutečně absorbuje světlo. Čím více světla voda absorbuje, tím více EZ vody je ve vzorku obsaženo. Zdá se také, že EZ voda je poměrně stabilní. To znamená, že dokáže udržet strukturu, dokonce i když ji nějakou dobu necháte být.

Dr. Pollack měřil vzorky vody z řeky Gangy a z Lourd, tyto vzorky vykazovaly časté „špičky“ v oblasti 270 nanometrů, což naznačuje, že tyto „posvátné vody“ mají vysoký obsah EZ vody.

Podle dr. Pollacka existují přesvědčivé důkazy, že EZ voda může skutečně zachránit život či pomoci udržet jeho kvalitu.

Proč nám dělá dobře sauna a sluníčko?

Zahřívání vlastně vodě dodáváte infračervenou energii. Dr. Pollack zjistil, že když působíte na prostředí obsahující vodu infračervenými vlnami, EZ vody přibývá. Důsledky tohoto objevu jsou zcela zásadní – představte si například, jak vašemu zdraví prospěje posezení v infračervené sauně!

Důvodem, proč se po infračervené sauně cítíte tak dobře, je mimo jiné právě skutečnost, že vašimi buňkami prostoupilo infračervené záření, které vytváří a ukládá EZ vodu. Totéž platí pro světelnou terapii, čas strávený na sluníčku a laserovou terapii.

„Existují různé druhy světelných terapií, které užívají různé vlnové délky. Zjistili jsme, že všechny vlnové délky světla - a některé obzvláště – dokonce i chabé světlo, vytvářejí EZ vodu. Jestliže je EZ voda životně důležitá pro zdraví našich buněk, což je podle mého názoru jasné, tyto terapie mají jasný fyzikálně-chemický základ,“ vysvětluje dr. Pollack.

Biologické záhady objasněny

EZ voda také objasňuje různé biologické záhady. Dr. Pollack například popisuje další fantastické zjištění, které nám umožňuje lépe pochopit, proč něco tak jednoduchého jako vystavení těla slunečním paprskům může prospívat našemu zdraví:

„Zjistili jsme, že když umístíme jednoduchou trubičku, například stéblo, vyrobenou z hydrofilního materiálu, do vody... voda bude proudit trubičkou vysokou rychlostí. K tomu dochází zcela spontánně. Ale nemělo by se to dít spontánně! Obecně vžitá představa je, že když chcete prolít nějakou tekutinu rourou nebo trubkou, musíte to udělat pod tlakem. Tady ale žádný tlak není. Žádný rozdíl v tlaku na vstupu a výstupu. Přesto tekutina spontánně proudí a udržuje se v pohybu. Nedávno jsme zjistili, že když ještě přidáme světlo, proudění bude rychlejší. To znamená, že světlo má speciální účinek, zejména ultrafialové světlo, ale ostatní vlnové délky také. Domníváme se, že zde působí „zóny exkluze“ (EZ) – uvnitř trubičky je maličký prstenec zóny exkluze, a uvnitř tohoto prstence je oblast plná protonů... Zdá se, že zóna exkluze a tlak těchto protonů pohánějí proud.“

A teď aplikujme tyto mechanismy na lidské tělo. Naše kapiláry neustále dostávají zářivou energii z vnějšího prostředí. Energie také přichází z vnitřního prostředí těla, protože metabolické procesy neustále generují teplo čili infračervené vlnění. Takže otázka zní, je možné, že proudění krve kapilárami je automaticky podporováno vystavováním těla světlu? Zdá se, že tomu tak opravdu je...

„Tohle je velmi důležité, protože kapiláry jsou velká záhada,“ říká dr. Pollack. Jsou příliš malé. Některé kapiláry mají menší průměr než je velikost červených krvinek, které jimi procházejí. Žádný inženýr by nikdy nepoužil trubku, která je menší než materiál, který má touto trubkou procházet. Ale příroda to evidentně udělala... To ovšem znamená, že se zde musí překonávat velký odpor. Potřebujete něco, co červené krvinky kapilárami protlačí ... jedna možnost je, že proud v kapilárách je poháněn touto zářivou energií... Začínáme to ověřovat pokusy... Je možné, že lidskému kardiovaskulárnímu systému pomáhá zářivá energie, stejně tak, jako se to děje v trubičkách ve vodě.“

Více kyslíku

EZ voda v našem těle je rovněž zásadní pro hyperbarickou medicínu, která také dobře hojí zranění. V tomto případě jsou tkáně vystaveny kyslíku pod tlakem.

„Výsledky se dostavují. Domníváme se, že rozumíme mechanismu, proč hyperbarický kyslík je tak efektivní při hojení zranění... EZ voda má také vyšší hustotu než voda k vodovodního kohoutku. Když vezmete H2O a vystavíte ji tlaku, měli byste dostat H3O2 , protože struktura EZ je hustší než H2O. Vyzkoušeli jsme to experimentálně a zjistili jsme, že je tomu opravdu tak – když vystavíte H2O tlaku, dostanete H3O2.“

Totéž platí i pro kyslík. EZ má také více kyslíku než H2O a naopak – když zvýšíte obsah kyslíku, dostanete více EZ vody. Hyperbarická léčba tedy vytváří EZ vodu v lidském těle, zejména v poškozených oblastech, kde je jí nejvíce zapotřebí.

Stačí pořádně zamíchat

Dr. Pollack zjistil, že když ve sklenici vody vyvoláte vířivý pohyb, jinak řečeno přivedete do ní více energie, zvýšíte množství EZ. Podle tohoto badatele může jakákoli energie vložená do vody vytvořit EZ vodu nebo navýšit její množství.

„Zkoumali jsme akustickou energii, které zřejmě také vyvolává jisté změny ve vodě. Zatím nevíme jistě jaké. Víření přivádí do vody ohromnou energii. V Evropě je v současné době několik skupin vědců, kteří tento fenomén studují.“

Jak bylo již řečeno, EZ voda je zásaditá a nese negativní elektrický náboj. Udržení alkalicity a negativního náboje je, jak se zdá, zásadně důležité pro optimální stav zdraví. Pitnou vodu je možno optimalizovat mnoha způsoby, tím že do ní například přivedete světelnou energii nebo fyzikální energii danou vířením, což je snadno proveditelné s pomocí magnetů. Obracením směru víru po několika vteřinách může vytvořit ještě více energie. Je jasné, že další výzkum v této oblasti je nezbytný, v současné době už na některých otázkách výzkumníci pracují.

Přírodní zdroje zdraví: „supervoda“, pobyt v přírodě a slunce

Pokud jde o přírodní zdroje EZ vody k pití, ideálním zdrojem je ledovcová voda. Ta je ovšem naneštěstí pro většinu lidí nedostupná. Dalším dobrým zdrojem je voda z hlubinných vrtů, například voda z hlubokých pramenů – čím hlubší, tím lépe, protože EZ voda vzniká pod tlakem. Přírodní pramenitá voda je další skvělý zdroj „supervody“.

Kromě optimalizace pitné vody můžete také generovat ve svém těle nadbytek elektronů, neboli podpořit negativní náboj svého těla tím, že se uzemníte – čili spojíte se Zemí, která má také negativní náboj, a umožníte elektronům (částicím s negativním nábojem), aby přes chodidla vstoupily do vašeho těla.

Ukazuje se totiž, že uzemnění má významné pozitivní účinky na lidské zdraví. V jistém smyslu jsou naše buňky malými bateriemi, které se přirozeně dobíjejí, když trávíme čas v přírodě, ať už je slunečno nebo zataženo. Chodit bosky v přírodě je obzvláště prospěšné – protože se přímo spojujeme se Zemí a přijímáme od ní negativní náboj.

Článek je přeložen ze stránek https://www.josephmercola.com. 

Zdroj překladu: https://www.protiproud.cz

 

Čtěte dále: Nejdostupnější a nejlevnější lék je - „obyčejná“ voda. Většina nápojů z ní vyrobených však naopak způsobuje dehydrataci organismu a chronické nemoci s tím spojené

 

 

 

 

Zdravím vás, milí přátelé


a dovoluji si poslat v příloze pozvánku na zajímavé povídání v  pondělí 11. listopadu od 18:30,
o používání esenciálních olejů terapeutické kvality Klub techniků, Novotného Lávka 5, Praha 1, vstup 100,- Kč

 
Tentokrát to bude o tom, jak používat esenciální oleje v těhotenství, při porodu, kojení  a pro děti i maminky....
 

Alexandra Koblmuller, která měla na jaře velmi úspěšné přednášky na téma "Esenciální oleje pro ženy" o léčení pomocí terapeutických olejů různých ženských potíží včetně např. bolestivé či nepravidelné menstruace, klimakterických problémů,psychické i fyzické zneužívání žen atd....
To ale bude až jindy, tentokrát bude o těhotenství, porodech, o matkách a o dětech...atd. …. přijede opět do Čech a bude mít přednášku v Praze a Českých Budějovicích na téma "Esenciální oleje pro matku a dítě".


V příloze je také povídání o několika směsích éterických olejů k nahlédnutí.

 
Další povídání bude 21.11.2013 od 18:30 v Měsíčnici v Rudolfově u ČB na téma Biblické oleje a jak se dají použít v dnešní době.


Prosím o přeposlání pozvánky vašim známým, pokud si myslíte, že by je to mohlo zajímat.

Přeji  hezké podzimní dny


Šárka Dominová

 

Slunečnice Č.B.

https://www.slunecnice-cb.cz/

 

Chelčického 21

tel. 607 009 417 

 

 

 

 

 

 

 

Srdečně Vás zveme na praktický seminář
Esenciální
oleje
Představení esenciálních olejů
terapeutické kvality
a jejich použití pro těhotné
ženy, maminky a děti.
Obsah semináře
zzco jsou to esenciální oleje terapeutické kvality
zzpraktická zkouška jednotlivých olejů
zzjak oleje používat pro sebe, rodinu, přátele i klienty
zzpoužití nejvhodnějších olejů:
¨¨pro miminka, mladší a starší děti
¨¨pro zklidnění i povzbuzení
¨¨na posílení imunity
¨¨pro akutní i chronické bolesti
¨¨pro hormonální rovnováhu
¨¨v těhotenství a po porodu
¨¨pro krásnou a zdravou pleť, atd.
po ndělí 11. listop adu 18:30-21:00
Klub techniků, Novotného Lávka 5
Praha 1
pro matku
a dítě
www.esencialniolej.cz
lektor
Alexandra Koblmüller
Více informací:
Vstup 100,-.
 
 
 
 
 
ŠÁRKA DOMINOVÁ, SLUNEČNICE – PRODEJNA ZDRAVÝCH POTRAVIN A BYLIN, CHELČICKÉHO 21, ČESKÉ BUDĚJOVICE
mobil: 607 009 417, e-mail: baobab.cb@gmail.com, www.slunecnice-cb.cz ID 1463193
Informace o možnosti získání uveden ých esenciáln í ch ole j ů a výrobků Y.L . lze získat na výše uvedených kontaktech.
Young Living
Young Living je společnost, založená Gary Youngem.
Dr. Gary Young cestoval po celém světě, studoval a objevoval, jak nejlépe podpořit fyzické zdraví a emocionální pohodu člověka. Jeho
objevy pomohly tisícům lidí pocítit výhody přírodního léčitelství a nalézt rovnováhu a vedly k vytvoření největší světové autority na
esenciální oleje, společnosti Young Living Essential Oils.
Gary Young zavedl termín terapeutická kvalita, nyní známý jako Young Living Therapeutic Grade™ (YLTG), jako záruku, že Young Living
bude prodávat pouze 100% čisté, přírodní oleje, které budou mít terapeutickou účinnost.
Oleje terapeutické kvality
Oleje terapeutické kvality jsou 100% éterické oleje, získávané z rostlin pěstovaných v ekologicky čistém prostředí a extrahované za
určitých, přísně sledovaných podmínek.
Gary Young zakoupil v 90. letech min. století panenskou půdu v Idaho, USA, která nebyla dosud orána a dotčena jakoukoli chemikálií. Další
pole pro pěstování kvalitních rostlin se nacházejí v Utahu v USA, Francii, Ekvádoru a Ománu.
Na farmách firmy Young Living je pečlivě sledováno pěstování, sklízení a destilační procesy každé šarže esenciálních olejů. Prováděné
laboratorní zkoušky a nezávislé audity převyšují průmyslové standardy a tím je zajištěna nejvyšší kvalita esenciálních olejů označovaná
YLTG - terapeutická kvalita.
Terapeutická kvalita esenciálního oleje je zaručena správnou volbou osiva, výsadbou za optimálních podmínek, volbou ideální
půdy, způsobem pěstování a dokonce denní dobou sklizně. Pro destilaci oleje jsou vybrány ty rostliny, které obsahují nejširší nabídku
účinných látek.
Použití esenciálních olejů
Dříve, než se esenciální oleje dostanou do plic a do krve, stimulují čichové buňky v nose. Čichové buňky (neurony)
zaznamenají vůni a v ní nesenou vibraci a tuto informaci převedou do elektrických impulzů, které jsou posílány do
různých částí mozku: amygdaly, hippokampu ve spánkovém laloku, kde sídlí čichová paměť, dále do talamu, kde
sídlí emoce, hypotalamu a hypofýzy jako regulačnímu centru produkce hormonů celého těla.
Propojení čichového ústrojí s talamem, hypotalamem a hypofýzou vysvětluje, proč mají vůně tak významný
harmonizační účinek na neuro-hormonální soustavu.
Aromaterapie neboli léčba prostřednictvím vůní je jedním ze způsobů fytoterapie. Léčivá síla esenciálních olejů je
známá více než 5 tis. let.
Abychom dosáhli uspokojivých výsledků, měla by léčba esenciálními oleji trvat minimálně jeden až tři týdny. Až
ochutnáte účinky esenciálních olejů Young Living, bude je vaše tělo vyžadovat každý den.
Oleje by se měly aplikovat jedním ze čtyř uvedených způsobů:
• difuze, vnitřní užití
• masáž, aplikace na kůži
• koupel s esenciálními oleji (do 40°C)
Esenciální oleje
Esenciální oleje jsou též nazývány aromatické nebo éterické.
V antické filosofii znamená esence podstatu, bytostné určení věci, to čím věc sama jest.
Slovo éterické je odvozeno z řeckého aiter - vysoký vzduch a znamená nebeský, lehce prchavý.
Aroma znamená vůně. Tvoří ji chemické látky jako například terpeny, laktony, pyraziny, ethery, estery a další.
1
Každý olej má svou vlastní vůni, vlastní jemnohmotnou energii. Vonné látky se nacházejí v různých částech rostlin,
jako jsou květy, listy, stonky, semena, dřevo nebo kořeny. Esence je krev rostlin.
Terapie s pomocí esenciálních olejů je založena na probuzení životních sil a aktivování samoléčivých schopností
člověka. Oleje mají vysoké vibrace a tím působí na nejhlubší vrstvy těla, ducha a duše. Samotné oleje neuzdravují,
ale podporují léčení tím, že nastolují vnitřní rovnováhu člověka.
Do několika minut po aplikaci se éterické oleje dostávají pokožkou nebo pojivovou tkání do krevního, resp. mízního
oběhu. Inhalací velmi rychle ovlivní mysl a duchovní stav. Aromatické oleje lze užívat i vnitřně.
Vůně jsou nositeli informací. Bez našeho vědomí mohou ovlivnit naše chování a emocionální rozpoložení. Přenášejí
na člověka náladu, která nebývá kontrolována rozumem.
Každý olej v sobě nese sílu života, vibrace a silové pole rostliny, z níž byl získán a to ve
velmi koncentrované formě. Tyto jemnohmotné energie působí odpovídajícím
způsobem na jemnohmotná energetická centra člověka a na jeho tělesnou energii.
CO JSOU ESENCIÁLNÍ OLEJE YOUNG LIVING
Společnost Young Living je průkopník a světová jednička v přípravě a využití 100%
čistých organických esenciálních olejů nejvyšší terapeutické třídy A. Dr. Gary Young,
zakladatel Young Living, studoval na desítce univerzit ve Francii, Egyptě a středomoří
středověké i starověké způsoby výroby a využití esenciálních olejů pro léčení. Pěstováním bylin na vlastních
farmách a pečlivou výrobou podle původních postupů se Dr. Youngovi podařilo dosáhnout kvality a účinnosti
esenciálních olejů, která byla v několika posledních staletích zapomenuta.
V ČEM JSOU ESENCIÁLNÍ OLEJE YOUNG LIVING VÝJIMEČNÉ
Esenciální oleje terapeutické kvality se od komerčních esenciálních olejů liší přísnými požadavky na kvalitu a
standard pěstování rostlin, průběhu sklizně, procesu destilace a laboratorních testů.
I když existují konkurenční esenciální oleje, které splňují předpisy kvality AFNOR a ISO, nedosahují striktních
požadavků na „terapeutickou jakost“ Young Living® a neměly by být nikdy považovány za stejnou třídu. Ačkoliv
Young Living splňuje všechny oficiálně požadované předpisy, dodržuje i mnohem přísnější interní standard kvality a
zůstává jediný, kdo vyrábí esenciální oleje „terapeutické jakosti“.
Young Living esenciální oleje překonávají i standardní požadavky na organickou kvalitu a čistotu.
CO OVLIVŇUJE ÚČINNOST ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ
Esenciální oleje plní v rostlinách stejnou úlohu jako krev v lidském těle. Díky své komplexní
chemické struktuře přinášejí do buněk živiny a kyslík a odnášejí toxické odpady. Navíc v
sobě nesou "životní sílu" rostlin neboli energii (frekvenci), kterou je možné měřit a která je
harmonická s životní energií člověka. Naši předkové tyto skutečnosti intuitivně znali a
vynalezli postupy přípravy esenciálních olejů, které tyto důležité vlastnosti olejů zachovávají.
To bohužel nelze říci o většině současných výrobních postupů, kde se běžně esenciální oleje
destilují za vysokého tlaku a teploty a často se do nich přimíchávají umělé chemické látky
nebo jsou to dokonce esenciální oleje plně syntetické. Důvodem je snaha o co nejlevnější
cenu. Od takto vyráběných olejů nelze očekávat, že budou mít stejné léčivé účinky jako esenciální oleje našich
předků. Young Living je průkopníkem ve výrobě a využití esenciálních olejů dle původních staletími prověřených
postupů. Vyzkoušejte si rozdíl sami!
Abundance™ - HOJNOST
Směs (v překladu Hojnost) byla vytvořena pro zvýšení harmonické frekvence magnetického pole, které nás obklopuje. Vytváří to, co se
nazývá "zákon přitažlivosti". Abundance nás otevírá k možnosti bohatství.
SLOŽENÍ: pomeranč (Citrus sinesis), kadidlo (Boswellia carteri), pačuli (Pogostemon cablin), hřebíček (Syzygium aromaticum), zázvor
(Zingiber officinale), myrha (Commiphora Myrrha), skořice (Cinnamomum verum) a smrk (Picea mariana).
Aplikace: do difuzéru, několik kapek vetřít na zápěstí nebo za uši. Lze používat jako parfém. V případě citlivosti pokožky zřeďte olejem V-6,
nebo panenským olivovým olejem.
2
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem. Před použitím
na citlivých místech jako je obličej, krk, oblast genitálií je nutno zředit. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyhněte se použití na kojence a velmi
malé děti.
Acceptance™ - PŘIJETÍ, SEBEPŘIJETÍ, SMÍŘENÍ
Směs olejů (v překladu Přijetí) stimuluje mysl, podporuje přijetí sebe sama. Pomáhá překonat prokrastinaci a odmítání.
SLOŽENÍ: růžové dřevo (Aniba rosaeodora), základ - mandlový olej, pelargonie růžová (Pelargonium graveolens), kadidlo (Boswelia
carteri), vratič (Tanacetum annuum), santal bílý (Santalum album) a pomeranč neroli (Citrus sinensis).
Aplikace: do difuzéru, aplikujte několik kapek na srdce, zápěstí, krk nebo na obličej. Ředění není nutné, olej je vhodný pro všechny.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem. Uchovávejte
mimo dosah dětí. Vyhněte se použití na kojence a velmi malé děti. Vhodné pro děti od 2 let.
Aroma Life™ - VŮNĚ ŽIVOTA
Směs olejů (v překladu Vůně života) spojuje harmonizační účinky Ylang Ylang s hnací silou cypřiše, helichrysum a majoránkou. Tato směs
povzbuzuje, dodává životní sílu. Je nejvhodnější ji aplikovat na srdeční čakru.
SLOŽENÍ: cypriš (Cupressus sempervirens), majoránka (Origanum majorana), smil italský (Helichrysum italicum), a Ylang Ylang (Cananga
odorata), základ - olej ze sezamových semínek.
Aplikace: nanést několik kapek na oblast srdce, chodidla, na ruku pod prsteníček nebo nad loket. Pro masáž těla zřeďte olejem V-6.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem. Před použitím
na citlivých místech jako je obličej, krk, oblast genitálií je nutno zředit. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyhněte se použití na kojence a velmi
malé děti.
Aroma Siez™ Esenciální oleje – NA BOLESTI SVALŮ
Směs esenciálních olejů Aroma Siez je určená pro masáž svalů unavených po zátěži. Poskytuje uvolnění a pocit relaxace. Má uklidňující
účinky na krk, bolest hlavy a unavené nohy.
SLOŽENÍ: bazalka pravá (Ocimum basilicum), majoránka (Origanum majorana), levandule lékařská (Lavandula angustifolia), máta peprná
(Mentha piperita), a cypřiš (Cupresses sempervirens).
Aplikace: několik kapek oleje naneste na bolavé svaly, krk a chodidla. Přidejte několik kapek do vodní lázně. V případě citlivosti kůže zřeďte
olejem V-6, nebo panenským olivovým olejem.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem. Před použitím
na citlivých místech jako je obličej, krk, oblast genitálií je nutno zředit. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyhněte se použití na kojence a velmi
malé děti.
Awaken™ Esenciální oleje - PROBUZENÍ
Směs (v překladu Probuďte se) je kombinací několika směsí esenciálních olejů. Přináší vnitřní probuzení a uvědomění si toho, kdo jsem.
Porozumění sobě je prvním krokem směrem k vytváření úspěšných a žádoucích změn v životě. Tato směs může pomoci rozvíjet nejvyšší
potenciál člověka.
SLOŽENÍ: čistý mandlový olej, směsi esenciálních olejů Joy, Present Time, Forgivenes, Dream Catcher a Harmony.
Aplikace: do difuzéru, několik kapek přidat do koupele, pro masáž těla zředit rostlinným olejem V-6. Lze použít jako voda po holení, nebo
vetřít několik kapek na oblast srdce, na zápěstí nebo na krk.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem. Uchovávejte
mimo dosah dětí. Vyhněte se použití na kojence a velmi malé děti.
Believe™ Esenciální oleje - VĚŘTE
Směs (v překladu Věřte) má povznášející účinky, uklidňuje a vyrovnává emoce. Pomáhá překonat zoufalství a přesunout se mimo něj na
vyšší úroveň vědomí. Uvolňuje potenciál člověka, takže je možné zažít zdraví, štěstí, vitalitu a větší víru. Směs také poskytuje pocity síly.
SLOŽENÍ: jedle balzamová (Abies balsamea), růžové dřevo (Aniba rosaeodora), kadidlo (Boswellia carteri).
Aplikace: do difuzéru, několik kapek vetřít na oblast srdce, zápěstí, krk, spánky, čelo nebo na chodidla. Pro masáž těla zředit rostlinným
3
olejem. Lze dát pár kapek do sušičky nebo na větrací otvory.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem. Uchovávejte
mimo dosah dětí. Vyhněte se použití na kojence a velmi malé děti.
Brain Power™ Esenciální oleje - SÍLA MYŠLENKY
Směs (v překladu Síla mozku) poskytuje mozku impuls. Podněcuje myšlenky a vytváří větší pozornost. Pomáhá i od bolesti hlavy.
SLOŽENÍ: santal bílý (Santalum album), cedr atlantský (Cedrus atlantica), meduňka lékařská (Melissa officinalis), kadidlo (Boswellia
carteri), modrý cypřiš (Callitris intratropica), levandule lékařská (Lavandula angustifolia), a smil italský (Helichrysum italicum).
Aplikace: vetřít několik kapek na šíji, spánky, chodidla nebo pod jazyk.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem. Uchovávejte
mimo dosah dětí. Vyhněte se použití na kojence a velmi malé děti.
Christmas Spirit™ Esenciální oleje VÁNOČNÍ DUCH
Sladká, kořeněná směs olejů (v překladu Vánoční duch) pomeranče, skořice a smrku přináší atmosféru štěstí, radosti a jistoty spojenou s
obdobím vánočních svátků.
SLOŽENÍ: pomerančovník hořký (Citrus aurantium), skořice pravá (Cinnamomum verum) a smrk (Picea mariana).
Aplikace: do difuzéru, pokapat polena v krbu, provonět prádelník.
Upozornění: Uchovejte mimo dosah dětí.
Citrus Fresh™ Esenciální oleje SVĚŽÍ CITRUS
Směs (v překladu Svěží citrus) má uklidňující, relaxační účinky, milují jej děti i dospělí. Směs je bohatá na silný antioxidant d-limonen, který
podporuje imunitní systém a celkové zdraví, dodává pocit pohody, kreativity, radosti a svěžesti. Pročišťuje vzduch.
SLOŽENÍ: pomerančovník hořký, (Citrus aurantium), citrovník ušlechtilý (Citrus nobilis), mandarinka obecná (Citrus reticulata), grapefruit
(Citrus paradisi), citron (Citrus limonum) a máta kadeřavá (Mentha spicata).
Aplikace: do difuzéru, pár kapek vetřít na okraj uší, zápěstí, krk, spánky, chodidlo na reflexní zónu páteře, pro masáž těla nutno zředit
rostlinným olejem. Dát pár kapek na vlhký hadřík do sušičky.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Nepoužívejte na kůži min.12 hod. před sluněním. Pokud jste těhotná, nebo v lékařské péči, poraďte se o
užívání se svým lékařem. Uchovejte mimo dosah dětí. Vyhněte se použití na kojence a velmi malé děti.
Clarity™ Esenciální oleje PROJASNĚNÍ, BYSTROST
Směs Clarity (v překladu Projasnit) podporuje jasnou mysl a pozornost. Obsahuje stimulující oleje včetně máty a
rozmarýnu, které byly používány mnoho let pro podporu duševní bystrosti. Studie provedená Dr. Williamem N.
Demberem z University of Cincinnati prokázala, že inhalování máty peprné zvýšilo duševní přesnost studentů
o 28 %. Clarity může být také použita na pomoc obnovit duševní bdělost nebo při nespavosti.
SLOŽENÍ: bazalka (Ocimum basilicum), kardamon (Elettaria cardamomum), rozmarýna lékařská (Rosmarinus
officinalis), máta peprná (Mentha piperita), růžové dřevo (Aniba rosaeodora), pelargónie růžová (Pelargonium
graveolens), citrón limonový (Citrus limon), palma růžová (Cymbopogon martini), Ylang Ylang (Cananga odorata),
bergamot (Citrus bergamia), heřmánek římský (Chamaemelum nobile) a jasmín (Jasminum officinale).
Aplikace: do difuzéru, přidat pár kapek do vodní lázně nebo na tampón do ventilace, vetřít na spánky, zápěstí nebo
krk.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým
lékařem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyhněte se použití na kojence a velmi malé děti. Olej je bezpečný pro děti od
2 let věku.
4
Common sense™ EsenciálnÍ oleje - ZDRAVÝ ROZUM
Směs (v překladu Obyčejný rozum) posiluje racionální rozhodovací schopnosti vedoucí ke zvýšení dobré kondice,
hojnosti a posílení záměru.
SLOŽENÍ: kadidlo (Boswellia carteri), Ylang Ylang (Cananga odorata), ocotea (Ocotea quixos), zlatobýl kanadský
(Solidago canadensis), routa vonná (Ruta graveolens), Dorado Azul (Hyptis suaveolens) a citrovník kyselý (Citrus
aurantifolia)
Aplikace: do difuzéru na 30 min. 3x denně, nebo použít jako parfém.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým
lékařem. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Di-Gize Esenciální oleje – TRÁVÍCÍ POTÍŽE, PARAZITI
Směs Di-Gize zmírňuje zažívací potíže, poruchy trávení, pálení žáhy, nadýmání. Pomáhá v boji proti kvasinkám
(Candida albicans) a hubí parazity.
SLOŽENÍ: pelyněk kozalec (Artemisia dracunculus), zázvor (Zingiber officinale), máta peprná (Mentha
piperita), jalovec utah a skyroket (Juniperus osteosperma and J. scopulorum), fenykl obecný (Foeniculum
vulgare), citronová tráva (Cymbopogon flexuosus), anýz (Pimpinella anisum), a pačuli (Pogostemon cablin).
Aplikace: zřeďte 1:4 s olejem V-6, nebo jiným rostlinným panenským olejem, použijte na masáž nebo na obklad
břicha, na Vita Flex body a na kotníky pro úlevu žaludku a střev. Pro vnitřní užití použijte zředěný 1:4 s rostlinným
olejem nebo s V-6, vzít 1 kapsli před každým jídlem nebo podle potřeby.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým
lékařem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyhněte se použití na kojence a velmi malé děti.
Dragon Time™ Esenciální oleje DRAČÍ ČAS
Směs (v překladu Dračí čas) obsahuje přírodní fytoestrogeny, které zmírňují příznaky PMS, uvolňují křeče a upravují nepravidelnou
menstruaci. Směs pomáhá vyvážit emocionální výkyvy nálad a bolesti hlavy způsobené hormonální nerovnováhou. Směs je vhodná jak pro
mladé, tak i zralé ženy.
SLOŽENÍ: šalvěj muškátová (Salvia sclarea), fenykl obecný (Foeniculum vulgare), levandule lékařská (Lavandula angustifolia), majoránka
(Origanum majorana), řebříček obecný (Achillea millefolium) a jasmín (Jasminum officinale).
Aplikace: nanést několik kapek na bedra a kříž, obklad na břicho, pro masáž těla rozředit s rostlinným olejem V-6.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem. Uchovávejte
mimo dosah dětí. Vyhněte se použití na kojence a velmi malé děti.
En-R-Gee™ Esenciální oleje - ENERGIE
Směs (EneRGee) zvyšuje vitalitu, krevní oběh a duševní čilost.
SLOŽENÍ: rozmarýna lékařská (Rosmarinus officinalis), jalovec (Juniperus osteosperma a J. scopulorum), citronová tráva(Cymbopogon
flexuosus), muškátový oříšek (Myristica fragrans), jedle balzamová (Abies balsamea), hřebíček (Syzygium aromaticum) a pepř černý (Piper
nigrum).
Aplikace: do difuzéru, nanést několik kapek za uši, na šíji, pro masáž těla zředit rostlinným olejem V-6, nakapat na vatový tampón a dát na
ventilaci ve voze.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem. Před použitím
na citlivých místech jako je obličej, krk, oblast genitálií je nutno zředit. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyhněte se použití na kojence a velmi
malé děti.
5
Endoflex™ Esenciální oleje - NA VŠE :-)
Směs olejů pomáhá udržovat celkovou vitalitu, podporuje správnou funkci soustavy hormonální, oběhové, dýchací, nervové, reprodukční a
dalších. Kromě zlepšení pohody je vhodná pro regulaci hmotnosti.
SLOŽENÍ: základ - sezamový olej, máta peprná (Mentha spicata), šalvěj lékařská (Salvia officinalis), pelargónie růžová (Pelargonium
graveolens), myrta obecná (Myrtus communis), muškátovník vonný (Myristica fragrans) a heřmánek pravý (Matricaria recutita).
Aplikace: do difuzéru, nanést na dolní část zad, štítnou žlázu, ledviny, játra a na reflexní zóny těchto orgánů na chodidlech. Pro použití jako
doplněk stravy zředit 1 kapku s rostlinným olejem V-6, dát do kapsle a užívat 3 krát denně, nebo podle potřeby.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem. Uchovávejte
mimo dosah dětí. Vyhněte se použití na kojence a velmi malé děti.
Exodus II™ Esenciální oleje – PROTI EPIDEMIÍM
Exodus II ™ je nadčasová směs éterických olejů, které Mojžíš používal pro kadidlo chrámu. Někteří výzkumníci věří, že tyto aromatické
oleje byly použity Aaronem, bratrem Mojžíše, aby chránily Izraelity proti epidemiím. Směs obsahuje imunitní stimulanty a antimikrobiální
látky. Má silné antivirové a antibakteriální účinky.
SLOŽENÍ: základem je olivový olej, skořicovník čínský (Cinnamomum cassia), myrha (Commiphor Myrrha), skořicovník
pravý (Cinnamomum verum), puškvorec obecný (Acorus calamus), yzop lékařský (Hyssopus officinalis), galbanum (Ferula gummosa),
kadidlo (Boswellia carteri) a nardus (Nardostachys jatamansi).
Aplikace: do difuzéru, dvě kapky na zápěstí, nohy nebo jiné části těla, inhalace - dát kapku do dlaně, přiložit na nos a ústa a hluboce
vdechovat.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem. Před použitím
na citlivých místech jako je obličej, krk, oblast genitálií je nutno zředit. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyhněte se použití na kojence a velmi
malé děti.
Forgiveness™ Esenciální oleje - ODPUŠTĚNÍ
Forgiveness (v překladu Odpuštění) je synergicky sestavená směs olejů, která má uklidňující a povznášející účinky. Zvyšuje schopnost
uvolnit bolestné vzpomínky a překonat emocionální bariéry. Proces růstu může začít pouze tehdy, když odpustíme a uvolníme negativních
emoce.
SLOŽENÍ: meduňka lékařská (Melisa officinalis), pelargonie růžová (Pelargonium graveolens), kadidlo (Boswellia carteri), růžové
dřevo (Aniba rosaeodora), santal bílý (Santalum album), andělika (Angelica officinalis), levandule lékařská (Lavandula angustifolia), citrón
(Citrus limonum), jasmín (Jasminum officinale), heřmánek (Chamaemelum nobile), bergamot (Citrus bergamia), Ylang Ylang (Cananga
odorata), palma růžová (Cymbopogom martinii), smil italský (Helichrysum italicum) a růže damašská (Rosa damascena) v základu oleje ze
sezamových semínek.
Aplikace: Pro lokální nebo aromatické použití. Aplikujte kolem pupku nebo použijte jako parfém.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem. Uchovávejte
mimo dosah dětí. Vyhněte se použití na kojence a velmi malé děti.
Gentle Baby™ Esenciální oleje JEMNÉ DÍTĚ
Směs (v překladu Jemné dítě) je měkká, voňavá kombinace esenciálních olejů určených speciálně pro matky a děti. Pomáhá zklidnit emoce
během těhotenství a je vhodný pro uklidnění rozrušeného miminka. Mnoho z obsažených éterických olejů v této směsi se používá v elitní
kosmetice k navrácení mladistvého vzhledu.
SLOŽENÍ: růžové dřevo (Aniba rosaeodora), pelargonie růžová (Pelargonium graveolens), palma růžová (Cymbopogon martinii), levandule
lékařská (Lavandula angustifolia), heřmánek (Chamaemelum nobile), Ylang Ylang (Cananga odorata), citron (Citrus limon), jasmín
(Jasminum officinale), bergamot (citrus bergamia) a růže (Rosa damascena).
Aplikace: do difuzéru, natřít na břicho matky, spodní část zad, obličej a krk. Pro masáž těla zřeďte rostlinným olejem V-6.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Vzhledem k obsahu bergamotu nenatírat na kůži 48 hod před sluněním, mohou se vytvořit bílé skvrny.
6
Gratitude™ Esenciální oleje - VDĚČNOST
Gratitude (v překladu Vděčnost) je uklidňující směs léčebně terapeutických éterických olejů určených k pozvednutí ducha, k uklidnění
emocí, dodání úlevy na těle a zároveň pomáhá posílit vděčnost.
SLOŽENÍ: jedle balzamová (Abies balsamea), kadidlo (Boswellia carteri), růžové dřevo (Aniba rosaeodora), myrha (Commiphora Myrrha),
galbanum (Ferula gummosa) a Ylang Ylang (Cananga odorata).
Aplikace: do difuzéru, lze použít lokálně.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem. Uchovávejte
mimo dosah dětí. Vyhněte se použití na kojence a velmi malé děti.
Grounding™ Esenciální oleje - UZEMNĚNÍ
Grouding (v překladu Uzemnění) je relaxační, vyvážená směs éterických olejů, která poskytuje stabilitu. Emocionální chaos může vést k
chybným rozhodnutím. Uzemnění vám pomůže vyrovnat se s realitou pozitivním způsobem.
SLOŽENÍ: bílá jedle (Abies concolor), smrk (Picea mariana), Ylang Ylang (Cananga odorata), borovice lesní (Pinus sylvestris), cedr (Cedrus
atlantica), andělika (Angelica archangelica) a jalovec (Juniperus osteosperma a J. scopulorum).
Aplikace: do difuzéru, nanést pár kapek na šíji a spánky.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem. Uchovávejte
mimo dosah dětí. Vyhněte se použití na kojence a velmi malé děti.
Harmony™ Esenciální oleje - HARMONIE
Harmony je vynikající směs podporující fyzickou a emocionální pohodu tím, že působí harmonicky na energetická centra na těle.
Osvobozující, vyvažující a uklidňující esenciální oleje v této směsi otevírají nové možnosti a zároveň přispívají k celkovému pocitu pohody.
LOŽENÍ: levandule lékařská (Lavandula angustifolia), santal bílý (Santalum album), Ylang Ylang (Cananga odorata), kadidlo (Boswellia
carteri), citrovník kyselý (Citrus aurantium), andělika (Angelica archangelica), pelargonie růžová (Pelargonium graveolens), yzop lékařský
(Hyssopus officinalis), smrk (Picea mariana), šalvěj levandulová (Salvia lavandulifolia), růžové dřevo (Aniba rosaeodora), citron (Citrus
limon), jasmín (Jasminum officinale), heřmánek (Chamaemelum nobile), bergamot (Citrus bergamia), palma růžová (Cymbopogon martinii)
a růže damašská (Rosa damascena).
Aplikace: do difuzéru, nanést za uši, čelo, chodidla, srdce, šíji a zadní část hlavy, na místa se špatným prokrvením.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem. Obecně
bezpečné pro děti od 2 let věku.
Highest Potential™ Esenciální oleje - NEJVYŠŠÍ POTENCIÁL
Exotická směs (v překladu Nejvyšší potenciál) je navržena tak, aby zvýšila schopnost dosáhnout nejvyššího potenciálu. Spojuje v sobě
nejvíce exotických esenciálních olejů se silnými biblickými oleji. Směs uzemňuje, harmonizuje a inspiruje pro dosažení nejvyššího
potenciálu. Biochemik R. W. Moncrieff napsal, že Ylang Ylang zklidňuje, tlumí hněv a frustraci, odstraňuje zábrany a otevírá perspektivy.
Povznášející vůně jasmínu dá podněty kreativitě. Levandule vymaže myšlenkové pochody pro zacílení záměru.
SLOŽENÍ: jasmín (Jasminum officinale), ylang ylang (Canangy odorata), kadidlo (Boswellia carteri), galbanum (Ferula gummosa), cedr
atlantský (Cedrus atlantica), santal bílý (Santalum album) a to ve směsích Australian Blue, Gathering.
Aplikace: do difuzéru, pár kapek nanést na hranu uší, zápěstí, krk, spánky.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem. Uchovávejte
mimo dosah dětí. Vyhněte se použití na kojence a velmi malé děti.
ImmuPower™ Esenciální oleje – OCHRANA POZITIVNÍ ENERGIE
ImmuPower je silná směs éterických olejů, která vytváří ochranné útočiště a zároveň zvyšuje pozitivní energii.
SLOŽENÍ: yzop lékařský (Hyssopus officinalis), saturejka horská (Satureja montana), cistus ladanový (Cistus ladanifer), ravensara
vonná (Ravensara aromatica), kadidlo (Boswellia carteri), dobromysl lékařská (Origanum compactum), hřebíček (Syzygium aromaticum),
kmín (Cuminum cyminum) a vratič obecný (Tanacetum vulgare).
Aplikace: do difuzéru, nanést na chodidla, podél páteře, na spodní část krku nad klíční kosti.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem. Před použitím na citlivých místech jako je obličej, krk, oblast genitálií je nutno zředit. Vyhněte se použití na
kojence a velmi malé děti.
7
Inner Child™ Esenciální oleje - VNITŘNÍ DÍTĚ
Směs (v překladu Vnitřní dítě) otevírá cestu k propojení s vnitřní já, které může být poškozené v dětství nesprávnou výchovou nebo
zneužíváním. Jestliže byly děti zneužívány, odpojily se od své přirozené identity, neboli od vnitřního dítěte. To způsobuje zmatek a může vést
k nežádoucím osobnostním rysům. Sladká vůně této směsi stimuluje paměťovou odpověď a pomoc znovu se spojit se svým já, což je jedním
z prvních kroků k nalezení emocionální rovnováhy.
SLOŽENÍ: mandarinka (Citrus nobilis), jasmín (Jasminum officinale), Ylang Ylang (Cananga odorata), smrk (Picea mariana), santal bílý
(Santalum album), citronová tráva (Cymbopogon flexuosus), a pomeranč divoký (Citrus aurantium).
Aplikace: do difuzéru, nanést kolem pupku, na hruď, spánky a okolo nosu.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem. Obecně
bezpečné pro děti od 2 let věku.
Joy™ Esenciální oleje - RADOST
Směs (v překladu Radost) má luxusní, exotickou, svůdnou, neodolatelnou vůni s povznášejícím podtextem. Vytváří magnetickou energii a
přináší radost do srdce. Když se nosí jako kolínská nebo parfém, inspiruje romantiku a pospolitost.
SLOŽENÍ: bergamot (Citrus bergamia), Ylang Ylang (Cananga odorata), pelargonie růžová (Pelargonium graveolens), růžové dřevo (Aniba
rosaeodora), citron (Citrus limon), mandarinka (Citrus reticulata), jasmín (Jasminum officinale), heřmánek (Chamaemelum nobile), palma
růžová (Cymbopogon martinii) a růže damašská (Rosa damascena).
Aplikace: do difuzéru, použít jak parfém, natřít na oblast srdce, pro masáž těla zředit rostlinným olejem V-6.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem. Ředění není
nutné, vhodné pro všechny. Obecně bezpečné pro děti od 2 let věku. Vyhněte se použití na pokožku vystavenou přímému slunečnímu záření
nebo UV záření.
Radost (Joy)
Vytváří magnetickou energii, která přináší radost do srdce, mysli a duše. Pomáhá překonávat hluboce usazený zármutek a depresi.
Složení: • Růže (Rosa damascena) má nejvyšší frekvenci mezi esenciálními oleji. Vytváří pocit rovnováhy, harmonie a duševní pohody a
povznáší mysl. Vytváří magnetickou energii, která přináší čistou lásku a radost do srdce.
• Bergamot (Citrus bergamia) pomáhá při depresích a úzkostech, při parazitech, nespavosti a virózách (škrábání v krku, opary). Vhodný pro
rovnováhu ženských hormonů. Protiplísňový, protizánětlivý, utišující (sedativum).
• Mandarinka (Citrus reticulata) má hypnotizující vlastnosti a pomáhá při nespavosti, stresu a podrážděnosti.
• Ylang Ylang (Cananga odorata) zvyšuje relaxaci, vyrovnává mužské a ženské energie. Obnovuje sebedůvěru a vyrovnanost.
• Citrón (Citrus limon) Desinfikuje vzduch i vodu. Paraziti, poruchy oběhového systému, kornatění cév, akné, infekce močových cest,
křečové žíly, úzkost, vysoký tlak, obezita, poruchy trávení. Podporuje jasné myšlení, povzbuzení imunity, navození relaxace, zmírnění
deprese.
• Pelargónie (Pelargonium graveolens) Pomáhá při depresích, pásových oparech, při tvorbě vředů. Zastavuje krvácení. Používá se při
hepatitidě, kožních problémech, hormonální nerovnováze, menstruačních problémech. Vhodný jako repelent. Vůně pomáhá odstraňovat
špatné vzpomínky a uvolňovat nervové napětí. Uvádí do rovnováhy emoce, pozvedá náladu a přináší mír a naději.
• Jasmín (Jasminum officinale) Pomáhá při úzkostech, depresi, menstruačních problémech a při premenstruálním syndromu, kožních
problémech (ekzémy, vráskách, mastné pokožce), frigiditě. Vůně je povznášející a působí proti beznaději, nervovému vyčerpání, úzkostem,
depresím a nezájmu.
• Palmarosa (Cymbopogon martinii) je stimulující a revitalizující, podporuje nervový kardiovaskulární systém. Přináší pocit bezpečí.
• Heřmánek (Chamaemelum nobile) Pomáhá při péči o pokožku, akné, vřídcích, vyrážkách a péči o vlasy. Přináší úlevu při migrénách a
zánětu kloubů. Snižuje neklid, napětí, nespavost. Otvírá mentální bloky.
• Růžové dřevo (Aniba rosaeodora) je bohaté na linalool, který má relaxující a posilující účinky. Dává pocit být stabilní a silný.
Použití: Ředit 1 část EO s 1 částí rostlinného oleje. Rozprašovat difůzí nebo odpařováním, přímo vdechovat nebo přidat 2- kapky do
koupele. Nanášet na srdce, hruď, spánky a zápěstí. Lze také používat na bederní páteř a břicho a na chodidla. Pro celotělovou masáž zředit
1:15 s rostlinným olejem. Lze nanést několik kapek na vatu a umístit na ventilátor. Možná citlivost kůže a na přímé sluneční paprsky.
8
Juva Cleanse® Esenciální oleje – NA JÁTRA
Směs Juva Cleanse ® podporuje játra a navrací jim normální funkci.
SLOŽENÍ: smil italský (Helichrysum italicum), rojovník (Ledum groenlavdicum) a celerová semena (Apium graveolens).
Aplikace: vetřít do pravého podžebří nad oblast jater.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná nebo, pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem.
Juvaflex™ Esenciální oleje – NA JÁTRA, LYMFATICKÝ SYSTÉM
Směs JuvaFlex™ je kombinací olejů, které mají podpůrné účinky na játra, trávicí a lymfatický systém. To podporuje zdravou funkci buněk.
JuvaFlex™ dobře pracuje s JuvaTone ® tablety a Di-Gize™ - směs esenciálních olejů
SLOŽENÍ: základ - sezamový olej, fenykl (Foeniculum vulgare), pelargónie růžová (Pelargonium graveolens), rozmarýna
lékařská (Rosmarinus officinalis CT 1,8 cineol), heřmánek (Chamaemelum nobile), vratič (Tanacetum annuum) a smil italský (Helichrysum
italicum).
Aplikace: do difuzéru, lokálně nanést na oblast jater.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem. Ředění
doporučeno pro typické použití. Zřeďte před použitím na citlivých oblastech, jako je obličej, krk, oblast genitálií, atd. Uchovávejte mimo
dosah dětí. Vyhněte se použití na kojence a velmi malé děti.
Lady Sclareol™ Esenciální oleje - ŽENSKOST
Lady Sclareol ™ má okouzlující, svůdnou vůni, která podporuje ženskost.
SLOŽENÍ: růžové dřevo (Aniba rosaeodora), vetiveria (Vetiveria zizanioides), pelargónie růžová (Pelargonium graveolens), pomeranč
(Citrus sinensis), šalvěj muškátová (Salvia sclarea), ylang ylang (Cananga odorata), santal bílý (Santalum album), šalvěj levandulová (salvia
lavandulifolia), jasmín (Jasminium officinale), a vratič obecný (Tanacetum vulgare).
Aplikace: do difuzéru, možno užívat jako parfém
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem.
M-Grain™ Esenciální oleje – UKLIDNĚNÍ, POHODA
Směs M-Grain ™ je uklidňující a zároveň podporují pocit pohody.
SLOŽENÍ: bazalka pravá (Ocimum basilicum), majoránka (Origanum majorana), levandule lékařská (Lavandula angustifolia), máta peprná
(Mentha piperita), heřmánek (Chamaemelum nobile) a smil italský (Helichrysum italicum).
Aplikace: do difuzéru, inhalovat dvě kapky v dlaních překrývajících nos a ústa, vetřít na spánky, čelo a šíji.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem. Zřeďte před
použitím na citlivých místech, jako je obličej, krk, oblast genitálií, atd. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyhněte se použití na kojence a velmi
malé děti. Chraňte před očima.
Melrose™ Esenciální oleje – KOŽNÍ PROBLÉMY, PACHY
Směs Melrose ™ poskytuje ochrannou bariéru proti kožním problémům. Pomocí Melrose můžete rozptýlit pachy.
SLOŽENÍ: tee tree (Melaleuca alternifolia), kajeput střídavolistý (Melaleuca quinquenervia), rozmarýna lékařská (Rosmarinus officinalis) a
hřebíček (Syzygium aromaticum).
Aplikce: do difuzéru, lokálně na řezné rány, odřeniny, popáleniny, vyrážky a infekce.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem. Zřeďte před
použitím na citlivých místech jako je obličej, krk, oblast genitálií, atd. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyhněte se použití na kojence a velmi
malé děti.
9
Mister™ Esenciální oleje – PRO MUŽE
Směs Mister ™ je prospěšná pro muže. Napomáhá vytvořit vnitřní tělesnou rovnováhu, uklidňuje a uvolňuje stres. Doporučuje se pro muže
ve věku třicet a více let.
SLOŽENÍ: šalvěj lékařská (Salvia officinalis), fenykl (Foeniculum vulgare), levandule lékařská (Lavandula angustifolia), myrta (Myrtus
communis), máta peprná (Mentha piperita) a řebříček obecný (Achillea millefolium), v základu oleje ze sezamových semínek.
Aplikace: do difuzéru, lokálně na šíji, podbřišek
Upozornění: Možná citlivost kůže. Jste-li pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem.
PanAway® Esenciální oleje – AKUTNÍ BOLEST, PO ÚRAZU
Směs PanAway ® byla vytvořen Gary Young po těžkém úrazu na noze, kdy si porušil vazy. Esenciální oleje ve směsi podporují oběhový
systém a pomáhají při navrácení udržení normální buněčné funkce. Podporuje svaly a klouby.
SLOŽENÍ: libavka (Gaultheria procumbens), smil italský (Helichrysum italicum), hřebíček (Syzygium aromaticum) a máta peprná (Mentha
piperita).
Aplikace: nanést na chodidla a na místa s bolestí, na spánky, šíji, čelo nebo vdechovat pro uklidnění, teplé obklady podél páteře.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem. Zřeďte před
použitím na citlivých místech, jako je obličej, krk, oblast genitálií, atd. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyhněte se použití na kojence a velmi
malé děti.
Peace&Calming® Esenciální olej - MÍR A UKLIDNĚNÍ
V překladu Mír & uklidnění ® je jemná, voňavá směs, která pomáhá zmírnit napětí, zklidnit při rozptýlení, povznáší ducha, podporuje
relaxaci a vytváří hluboký smysl pro mír. Masáž chodidel touto směsí může být nádhernou předehrou ke klidnému nočnímu odpočinku.
Peace&Calming ® je uklidňující pro hyperaktivní děti.
SLOŽENÍ: mandarinka (Citrus nobilis), citrovník kyselý (Citrus aurantium), Ylang Ylang (Cananga odorata), pačuli (Pogostemon cablin)
a vratič obecný (Tanacetum annuum).
Aplikace: do difuzéru, několik kapek nanést na chodidla, za uši, pro masáž těla zředit rostlinným olejem V-6.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem. Olej je obecně
bezpečný pro děti od 2 let věku.
Progessence Phyto Plus – HORMONÁLNÍ ROVNOVÁHA
Progessence Phyto Plus obsahuje vysoce kvalitní extrakt z divokých sladkých brambor. Spolu s olejem Vitex a éterickými oleji pomohou
ženám najít hormonální rovnováhu. Olej působí jako kožní sérum, zvyšuje elasticitu a vlhkost kůže.
SLOŽENÍ: kadidlo (Boswelia carteri), bergamot (Citrus limonum), máta peprná (Mentha piperita)
Aplikace: denně nanést 2 - 4 kapky na kůži. Vhodné použít po teplé koupeli.
Upozornění: Pokud jste těhotná, kojící nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Purification™ Esenciální oleje - PROČIŠTĚNÍ
Směs (v překladu Čištění) lze použít přímo na kůži jako desinfekci a uklidnění po bodnutí hmyzem, na řezné rány a odřeniny. Rozptýlením
do prostoru čistí vzduch od cigaretového kouře a nepříjemných pachů.
SLOŽENÍ: Citronela (Cymbopogon Nardus), citronová tráva (Cymbopogon flexuosus), rozmarýna lékařská (Rosmarinus officinalis), Tee
tree (Melaleuca alternifolia) Lavandin (Lavandula x hybrida) a myrta (Myrtus communis).
Aplikace: do difuzéru, lokálně na zranění.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem. Olej je obecně
bezpečný pro děti od 2 let věku.
10
Raven™ Esenciální oleje - HAVRAN
Směs (v překladu Havran) je kombinací hluboce uklidňujících esenciálních olejů, které poskytnou úlevu při zevní aplikaci na hrudník a krk.
SLOŽENÍ: ravensára vonná (Ravensara aromatica), citron (Citrus limon), libavka (Gaultheria procumbens), máta peprná (Mentha piperita) a
eukalyptus (Eucalyptus radiata).
Aplikace: do difuzéru, vetřít na hruď, oblast plic a krku, dát na polštář, lze použít v čípku s rostlinným oleje V-6.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem. Nepoužívejte u
dětí do 6 let.
R.C.™ Esenciální oleje – DÝCHYCÍ SYSTÉM, IMUNITA
Směs RC™ obsahuje silné éterické oleje, které poskytují podporu pro dýchací systém a zároveň posilují přirozenou obranyschopnost těla.
SLOŽENÍ: eukalyptus (Eucalyptus globulus, radiata, citriodora), myrta (Martus communis), borovice lesní (Pinus sylvestris),
majoránka (Origanum majorana), levandule lékařská (Lavandula augustifolia), cypřiš stálezelený (Cupressus sempervirens), jedlovec
kanadský (Tsuga canadensis), máta peprná (Mentha piperita).
Aplikace: do difuzéru, vetřít několik kapek na hrudník, krk, za uši, na chodidla. Teplý obklad na hrudník a záda, lze střídat se směsí Raven.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem. Zřeďte před
použitím na citlivých místech jako je obličej, krk, oblast genitálií, atd. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyhněte se použití na kojence a velmi
malé děti. Nepoužívejte v blízkosti ohně.
Release™ Esenciální oleje - OSVOBOZENÍ
Směs Release ™ (v překladu osvobodit) kombinuje oleje, které stimulují pocit klidu a duševní pohody, usnadňují schopnost uvolnit hněv a
frustraci. Potlačené negativní emoce jsou příčinou mnoha zdravotních problémů. Release podporuje harmonii a rovnováhu mysli a těla.
SLOŽENÍ: Ylang Ylang (Cananga odorata), lavandin (Lavandula x hybrida), pelargónie růžová (Pelargonium graveolens), santal
bílý (Santalum album) a vratič obecný (Tanacetum annuum) v základu olivového oleje.
Aplikace: do difuzéru, vetřít do pravého podžebří na oblast jater, na chodidla, za uši. Na játra lze aplikovat jako obklad.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem. Zřeďte před
použitím na citlivých místech jako je obličej, krk, oblast genitálií, atd. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyhněte se použití na kojence a velmi
malé děti.
Relieve It™ Esenciální oleje - UVOLNĚNÍ
Směs (v překladu Uvolněte to) působí silně relaxačně, otepluje a uklidňuje svaly a klouby po cvičení.
SLOŽENÍ: smrk (Picea mariana), černý pepř (Piper nigrum) ovocný olej, yzop lékařský (Hyssopus officinalis) a máta
peprná (Mentha piperita).
Aplikace: vetřete na bolavá místa, možno kombinovat se směsí PanAway™ nebo Helichrysum™.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým
lékařem. Ředění doporučujeme jak pro lokální, tak i vnitřní použití. Zřeďte před použitím na citlivých místech, jako
je obličej, krk, oblast genitálií, atd. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyhněte se použití na kojence a velmi malé děti.
RutaVaLa Esenciální oleje – RELAXACE TĚLA I MYSLI
Směs RutaVaLa podporuje relaxaci těla a mysli. Zmírňuje napětí, zbavuje stresu, pomáhá překonávat negativní pocity
a současně podpořit pozitivní postoj a pohodlí. Navozuje kvalitní spánek.
SLOŽENÍ: routa vonná (Ruta graveolens), kozlík lékařský (Valeriana officinalis) a levandule lékařská (Lavandula
angustifolia)
Aplikace: do difuzéru, nebo přímo z dlaní vdechovat.
Upozornění: Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte na kůži.
11
Sacred Mountain™ - POSVÁTNÁ HORA-UZEMNĚNÍ, OCHRANA
Směs v překladu Posvátná Hora podporuje pocity síly, uzemnění a ochranu. Tato směs jehličnatých esenciálních
olejů, včetně smrku, jedle a cedrového dřeva evokuje posvátné pocity nalezené v horách.
SLOŽENÍ: smrk (Picea mariana), ylang ylang (Cananga odorata), jedle (Abies alba) a cedr atlantský (Cedrus
Atlantica).
Aplikace: do difuzéru, nanést pár kapek na temeno hlavy, čelo, týl, hrudník, zápěstí, za uši.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým
lékařem. Olej je obecně bezpečný pro děti od 2 let věku.
SARA™ Esenciální oleje – HLUBOKÉ EMOCIONÁLNÍ RÁNY
SARA™ je posilující směs éterických olejů, které mají pomoci uklidnit hluboké emocionální rány. Pomáhá k zotavení z
traumatické vzpomínky sexuálního nebo rituální mučení, nebo jiných forem fyzického nebo emocionálního zneužívání.
SLOŽENÍ: ylang ylang (Cananga odorata), pelargónie růžová (Pelargonium graveolens), levandule lékařská (Lavandula
angustifolia), citrovník kyselý (Citrus aurantium), vratič obecný (Tanacetum annuum), cedr atlantský (Cedrus atlantica), růže
damašská (Rosa damascena) a bílý lotos (Nymhaea lotus) v základu mandlového oleje.
Aplikace: do difuzéru, vetřít na spánky, nos, temeno hlavy, čelo, krk, pupek, podbřišek.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem.
SclarEssence™ Esenciální oleje
SclarEssence™ kombinuje zklidňující účinky máty peprné s vyváženou silou fenyklu, šalvěje muškátové a jemným,
uklidňujícím působením šalvěje levandulové jako mimořádného doplňku stravy.
SLOŽENÍ: šalvěj muškátová (Salvia sclarea), máta peprná (Mentha piperita), šalvěj levandulová (Salvia
lavandulifolia) a fenykl obecný (Foeniculum vulgare).
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým
lékařem.
Sensation™ Esenciální olej POCIT
Směs v překladu Pocit je nádherně voňavá, mocně romantická, velmi povznášející a osvěžující. Byla vytvořena
pro zvýšení požitků z jedinečných okamžiků.
SLOŽENÍ: růžové dřevo (Aniba rosaeodora), ylang ylang (Cananga odorata) a jasmín (Jasminum officinale).
Aplikace: do difuzéru, pro masáž těla zřeďte rostlinným olejem V-6.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým
lékařem.
Stress Away Esenciální olej – 15 ml
Směs esenciálních olejů je přirozeným řešením vytvořeným pro použití proti běžnému napětí, které proniká do
každodenního života. Stress Away je prvním produktem, který obsahuje unikátní kombinaci esenciálních olejů
z limetky a vanilky zmírňující stres. Stress Away také obsahuje copaibu a levanduli pro snížení psychické strnulosti a
obnovení rovnováhy. Díky silným rostlinným složkám, jako je cedrol nalezený v cedrovém dřevu a eugenol, který se
přirozeně vyskytuje ve vanilce, může Stress Away pomoci k navození relaxace a snížení občasného nervového napětí.
Všechny tyto složky jsou odborně smíchány s exotickou vůní Ocotea z Ekvádoru.
Hlavní výhody: snižuje stres, když očekáváme psychické napětí, snižuje stres, který by mohl negativně ovlivnit
spánek, pozvedne momentální rozpoložení.
12
The Gif Esenciální oleje – DÁREK - sedm starověkých olejů
Směs v překladu Dárek obsahuje sedm starověkých olejů, které navozují ducha Arábie. Tato směs olejů představuje
dar Mery Garymu na počest jeho vznešené cesty do Shutranu.
SLOŽENÍ: kadidlo (Boswellia sacra), jedle balzamová (Abies balsamea), jasmín (Jasminum officinale),
galbanum (Ferula galbaniflua), myrha (Commiphora Myrrha), cistus ladanový (Cistus ladaniferus),
nardus (Nardostachys jatamansi)
Aplikace: do difuzéru
Upozornění: Pokud jste těhotná nebo, pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým lékařem. Uchovávejte
mimo dosah dětí. Vyhněte se použití na kojence a velmi malé děti.
Thieves® Esenciální oleje - ZLODĚJI
Směs v překladu Zloději je nejúžasnější směsí éterických olejů vysoce antivirová, antiseptická a antibakteriální. Byla
vytvořena na základě výsledků výzkumu dle legendy z 15. století, kdy se jí chránili zloději okrádající mrtvá a
umírající těla nakažená morem. Zadržení zloději byli nuceni říci formuli bylin, koření a olejů, které je chránily,
výměnou za mírnější trest. Oleje podporují imunitní systém
SLOŽENÍ: hřebíčkovec kořenný (Syzygium aromaticum), citron (Citrus limon), skořice (Cinnamomum verum),
eukalyptus (Eucalyptus radiata) a rozmarýna lékařská (Rosmarinus officinalis).
Thieves ® směs je nedílnou složkou Thieves® Household Cleaner (domácí čistič), Thieves® Spray (Spray),
Thieves® Wipes (ubrousky), Thieves® Lozenges (pastilky), Thieves® Dentarome Plus™ a Thieves® Dentarome
Ultra™(zubní pasty) a zloději ® Fresh Essence Plus™ ústní voda.
Aplikace: do difuzéru, lokálně na zánět, kloktat několik kapek ve vodě, pro vnitřní použití nutno zředit.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým
lékařem. Uchovávejte mimo dosah dětí.
THIEVES (ZLODĚJI) SMĚS
Jedna z nejoblíbenějších směsí EO v sortimentu Young Living. Vysoce účinný prostředek proti virózám
a angínám. Směs silně antivirových, antiseptických, antibakteriálních a anti-infekčních esenciálních
olejů. Olejová směs ´Zloději´ vznikla z historického výzkumu činnosti skupiny čtyř zlodějů ve Francii
v 15. století, kteří se natírali oleji, aby se ochránili před nákazou morem, když okrádali těla mrtvých a
umírajících při morové epidemii. Po zatčení, výměnou za mírnější trest, prozradili tito zloději směs
bylin, koření a olejů, které používali pro svou ochranu.
Studie prováděné na Weber State University (Ogden, Utah) v roce 1997 prokázaly jeho schopnost ničit
vzduchem přenášené mikroorganismy. Jedna analýza ukázala 90 procentní snížení počtu organismů
Micrococcus luteus po 12 minutové difúzi. Po 20 minutách difúze vzrostla míra zničených
mikroorganismů na 99,3 procenta.
Složení: • Hřebíček (Syzygium aromaticum) je jedním z nejvíce antimikrobiálních a antiseptických esenciálních
olejů. Má protiplísňové, antivirové a anti-infekční účinky.
• Citron (Citrus limon) má antiseptické vlastnosti a obsahuje složky, které posilují imunitu. Dále podporuje oběh,
tvorbu leukocytů a lymfatické funkce.
• Kůra skořice (Cinnamomum verum) je jedním z nejsilnějších známých antiseptik. Je silně antibakteriální,
antivirový a antimykotický.
• Eukalyptus (Eucalyptus radiata) je anti-infekční, antibakteriální, antivirový a protizánětlivý.
• Rozmarýn (Rosmarinus officinalis CT cineol) je antiseptický a antimikrobiální. Má vysoký obsah cineolu - klíčové
součásti antiseptických léčiv.
Použití: Ředit 1 díl EO na 4 části rostlinného oleje. Možná citlivosti kůže. Rozptylovat po dobu 15 minut každé 3 až
4 hodiny. Aplikujte neředěné na chodidla. Zředěné 1:15 s rostlinným olejem masírujte v oblasti brzlíku. Na bolesti
13
hlavy dát 1 kapku na jazyk a přitlačit na patro. Zředěné 1:15 s rostlinným olejem pro tělovou masáž. Dejte 4-8 kapek
na vatový tampon a umístěte na ventilátor. Přidejte 2 kapky na vlhké prádlo a vložte do sušičky.
Tipy a způsoby použití esenciálních olejů uvedené na stránkách www.esencialniolej.cz mají jen informativní
charakter a nelze je zaměňovat za doporučení odborného lékaře. Provozovatel těchto stránek nenese žádnou
odpovědnost za případné škody a problémy způsobené špatným a neodborným použitím esenciálních olejů.
Napište své zkušenosti s olejem Thieves:
Hallo, pracuji s esenciálními oleji od roku 2006. Tyto oleje jsou naprosto vyjímečné. Mám celou radu oblíbených
olejů a rozhodne mezi ně patří i Thieves. Je velmi dobrý v chřipkovém období. Dávám ho do Difuséru (YL),mazu si
plosky nohou, při boleni v krku kloktám, nebo si vezmu 3kapky s medem. Da se vlastně použít jakkoli,oleje jsou tak
báječné, ze si vždy cestu najdou a nemají žádné vedlejší účinky. V mé rodině se oleje stali součástí našeho života a v
každé situaci pomohou!Mohu všem, kdo se o Young Living oleje zajímá jenom doporučit! Srdečně všechny zdravím
z Rakouska. Zuzana
Three (3) Wise Men™ Esenciální oleje - TŘI MUDRCI
Směs (v překladu Tři moudří Muži) podporuje pocity úcty, duchovní vědomí a otevírá podvědomí. Tato směs zvyšuje
emocionální rovnováhu, protože zklidňuje a povznáší srdce.
SLOŽENÍ: santal bílý (Santalum album), jalovec (Juniperus osteosperma and J.scopulorum), kadidlo (Boswellia
carteri), smrk černý (Picea mariana) a myrha (Commiphora myrrha) v základu mandlového oleje.
Aplikace: do difuzéru, vetřete několik kapek na temeno hlavy, za uši, na obočí, na hrudník, nebo na dolní část krku.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým
lékařem. Olej je obecně bezpečný pro děti od 2 let věku.
Transformation™ Esenciální oleje - TRANSFORMACE
Směs Transformace posiluje a podporuje změny, které chcete, aby se uskutečnily. Esenciální oleje
umožňují nahrazení negativních přesvědčení s revitalizací nových myšlenkových vzorců, transformaci chování,
emocí a postojů.
SLOŽENÍ: citron (Citrus limonum), máta peprná (Mentha piperita), santal bílý (Santalum album), šalvěj
muškátová (Salvia sclarea), posvátné kadidlo (Boswelia sacra), smrk pichlavý (Picea pungens), Palo Santo (Bursera
graveolens), kardamon (Elettaria cardamomum), ocotea (Ocotea quixos)
Aplikace: do difuzéru
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým
lékařem.
Transformation: TRANSFORMACE
Popis produktu:
Éterické olejové směsi mohou být velmi široce užívány a napomáhají při změně vnitřního naladění.
Tento proces velmi napomáhá, když chcete negativní myšlenky nahradit pozitivními, dosáhnout síly a také při vědomé změně Vašeho jednání
a pocitu. Éterický olej Transformation Vám pomůže tuto změnu efektivně uskutečnit a zakotvit.
V této, speciálně rozvinuté formě pro tento nový věk se vedle Idaho modrého smrku, Palo Santo, Ocotei a kadidla nachází také silné éterické
oleje, které Vás při Vaší osobní transformaci podpoří.
Pro koho je olej Trasformation nejvhodnější:
-pro ty, kteří staré způsoby myšlení ukončí a nahradí novými živoucími myšlenkami,
-pro ty, jejichž životní přístup je založen na výhře s jasným ANO
Transformation podporuje pozitivní postoj
-doprovází Vás pozitivně Vaší životní cestou
-při relaxaci těla a ducha
Doporučené používání:
14
přímo na pokožku, na klouby, na šíji, podpoří zpracování zatěžujících emocí.
-aromaticky: má aromaterapeutický účinek, 3 krát denně hodinu v rozprašovači nebo přímo nadechnout.
Bezpečnostní upozornění:
-skladovat na místě mimo dosah dětí
-při těhotenství, kojení, při užívání léků nebo v případě nemoci se poraďte s Vaším lékařem
-12 hod po nanesení oleje se vyhýbejte slunečnímu záření.
Složení: Citrónový olej (citrus Lemon), Máta peprná(Mentha piperita), muškátová
šalvěj, (sulvia scklarea), santalové dřevo (santalum album), Idaho modrý
smrk, kadidlo, kardamon,Palo Santo olej, Ocotea olej
Věděli jste, že modrý smrk pochází z centrálního a jižního Rocky Mountains a u Colorada modrý smrk, stříbrná jedle se nazývá pino Real.
Palo Santo je známý v Jižní Americe jako svaté dřevo, používá se proti špatné energii. (mala energia).Také santalové dřevo má již velmi
dlouhou tradici v Egyptě. Uklidňuje mysl a přivádí pocit klidu.
Trauma Life™ Esenciální oleje - TRAUMA ŽIVOTA
Směs v překladu Trauma života uklidňuje, uzemňuje, uvolňuje emocionální traumata plynoucí z nehod, zanedbávání,
smrti blízkého člověka, útoku, nebo zneužití. Neřešení citově vyčerpávajících problémů může vést k úbytku
sil, únavě, hněvu a neklidu.
SLOŽENÍ: kadidlo (Boswellia carteri), santal bílý (Santalum album), kozlík lékařský (Valeriana officinalis),
levandule lékařská (Lavandula angustifolia), davana (Artemisia pallens), smrk černý (Picea mariana), pelargónie
růžová (Pelargonium graveolens), smil italský(Helichrysum italicum), limetka (Citrus hystrix) a růže damašská (Rosa
damascena)
Aplikace: do difuzéru, vetřít na chodidla, hruď, za uši, na čelo a šíji.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým
lékařem. Ředění se doporučuje jak pro lokální, tak i vnitřní použití. Zřeďte před použitím na citlivých místech jako je
obličej, krk, oblast genitálií, atd. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyhněte se použití na kojence a velmi malé děti.
Valor® Esenciální oleje – ODVAHA, VLASTNÍ ROVNOVÁHA
Směs (v překladu Odvaha) je posilující kombinací éterických olejů, která pracuje na úrovni fyzické i duchovní ke
zvýšení pocitu síly, odvahy a sebeúcty tváří v tvář nepřízni osudu. Směs olejů je proslulá pro své ochranné
vlastnosti, zvyšuje vnitřní zdroje člověka. Bylo také zjištěno, že pomáhá tělu najít vlastní rovnováhu.
SLOŽENÍ: smrk černý (Picea mariana), růžové dřevo (Aniba rosaeodora), vratič obecný (Tanacetum annuum) a
kadidlo (Boswellia carteri) v základu mandlového oleje.
Aplikace: do difuzéru, vetřít několik kapek na chodidla, krk, zápěstí, hrudník, na dolní část krku.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým
lékařem. Olej je obecně bezpečný pro děti od 2 let věku.
White Angelica™ Esenciální oleje - BÍLÁ ANGELIKA
Směs (v překladu Bílá Angelika) má uklidňující účinky, podporuje pocit ochrany a bezpečí. Spojuje v sobě oleje
používané při dávných dobách k posílení aury, která přináší pocit síly a vytrvalosti. Mnoho lidí používá směs jako
ochranu proti negativní energii.
SLOŽENÍ: bergamot (Citrus sbergamia), pelargónie růžová (Pelargonium graveolens), myrha (Commiphora Myrrha),
santal bílý (Santalum album), růžové dřevo (Aniba rosaeodora), ylang ylang (Cananga odorata), smrk černý (Picea
mariana), yzopu lékařského (Hyssopus officinalis), meduňka lékařská (Melissa officinalis) a růže damašská (Rosa
damascena) v základně mandlového oleje
Aplikace: do difuzéru, vetřít na ramena, podél páteře, temeno hlavy, zápěstí, za uši, na šíji. Vynikající do vodní lázně.
Upozornění: Možná citlivost kůže. Pokud jste těhotná, nebo pod lékařským dohledem, poraďte se o užívání se svým
lékařem. Olej je obecně bezpečný pro děti od 2 let věku. Vyhněte se použití na pokožku vystavenou přímému
slunečnímu záření nebo UV záření.
15
Raindrop terapie - DEŠŤOVÁ KAPKA
Raindrop technika (dešťová kapka) je spojení techniky Effleurage, Vita Flex a detoxikačních účinků 100%
esenciálních olejů Young Living.
Techniku Raindrop vyvinul v 90. letech min. století Dr. Gary Young na základě svého výzkumu esenciálních olejů,
jejich antibakteriálních, antivirových a antimykotických účinků. 100% esenciální oleje se nanášejí na chodidla, kam
se za pomoci tibetské techniky Vita Flex vtírají do reflexní zóny páteře. Dále se oleje nanášejí na páteř a celá záda a
roztírají se technikou Effleurage. Techniku Dr. Young převzal od Lakotských Indiánů. Indiáni používali k masáži peří,
které je nahrazeno jemnými tahy nehty terapeuta po kůži.
Oleje se kapou na záda z výšky 15 cm. Jak kapka letí prostorem, čistí elektromagnetické pole okolo těla a tím se
zesiluje účinek masáže.
Esence je krev rostlin. Neředěné esence mají bezpečný a silný léčebný efekt. Potvrzuje to 40 letá klinická praxe
francouzských lékařů.
Techniku Raindrop převzala do své klinické praxe i řada lékařů ve Spojených státech. Je to vynikající metoda, která
zmírňuje problémy doprovázející ischias, skoliózu, hyperkyfózu, chronické bolesti zad, ale i infekce dýchacích cest,
zažívací obtíže, hormonální problémy, nedostatečnou funkci jater apod. Má rovněž účinky harmonizační a relaxační.
Použité esenciální oleje:
Jednoduché oleje:
• Oregáno (Origanum compactum): probouzí buněčné receptory, ničí patogeny a napomáhá trávení toxických
látek blokujících receptory v buněčné stěně
• Tymián (Thymum vulgaris): ničí patogeny a napomáhá trávení toxických látek blokujících receptory v
buněčné stěně
• Bazalka (Ocimum basilicum): uvolňuje svalové napětí
• Cypřiš (Cupressus sempervirens): zlepšuje krevní oběh a stimuluje hypofýzu
• Libavka (Gaultheria procumbens): zmírňuje bolest
• Majoránka (Origanum majorana): posiluje svalstvo
• Máta (Mentha piperita): zlepšuje pronikání oleje do tkání
Směsi esenciálních olejů
• Valor : strukturální vyrovnání a harmonizace
• Aroma Siez : uvolnění svalů a zmírnění bolesti
• White Angelica : ochrana před negativními energiemi
Kontraindikace
• Roztroušená skleróza, Epilepsie, Vysoký krevní tlak, Rakovina,Těhotenství, Kojení
Aplikace je v některých uvedených případech možná jen s vynecháním některých olejů
16

 

—————

Zpět