Milí přátelé - 29.4.2013

29.04.2013 22:00

 

Milí přátelé,

máme tady další nový týden (nějak to letí, ještě jsme se ani neohřáli a zanedlouho se nám sem zase natlačí .... :-) ) a s ním také nové poselství Mistra Hilariona. V něm opět zdůrazňuje, abychom sice si odpočinuli, pečovali o sobě, ale abychom stále udržovali vizi lepšího světa, jelikož jsme uprostřed procesu posunu a rekalibrace. Zdůrazňuje, že jsem všichni na křižovatce a každý se rozhoduje kterou cestou se vydá dál. A důležité je hledat najít říši Stvořitele v sobě samém.

Po pravidelném, úvodním poselství Mistra Hilariona opět posílám další sdělení Kryona, které přijal Lee Caroll, obecně řečeno, k energiím nového roku, k energiím po r. 2012. Toto dnes zasílané poselství, které má název "Časová kapsle Gaii" je třetím a doplňujícím poselstvím k prvním dvěma letošním poselstvím, která Kryon letos předal.
To nejpodstatnější, co zde Kryon sděluje, je konstatování toho, že vše se, a naším působením a našimi rozhodnutími, změnilo a v důsledku toho začíná skutečná práce. V první řadě ale znovu nabádá použít nástroj trpělivosti a nenechat se ovlivnit tím, že věci jakoby probíhají pomalu a vyzývá nás k odpočinku. Charakterizuje energie tohoto období a zvláště pak upozorňuje na to, že v důsledku dlouhého boje s temnotou u mnohých mohla vzniknout závislost na tomto boji. A upozorňuje nás na to, že jsem vstoupili do období, kdy temné energie si uvědomují, že prohrály svou bitvu a budou se pokoušet se udržet "nalézáním" nových způsobů, čili zřejmě i zažijeme jisté zhoršení.  A pak, v další čísti pojednává o tom, co má souvislost s názvem channelingu, totiž o časové kapsli, kdy uvádí, že vše, co se na planetě objevuje, nové myšlenky, vynálezy, jsou de facto energie, které byly vloženy před dávnými věky vloženy do Gaii, prostřednictvím tzv. Krystalické mřížky - jde o paměť všech věcí a stojí za tím Plejáďané, kteří naprogramovali mřížku tak, aby v okamžiku, kdy Lidské Vědomí dosáhne určitého stavu, tak se uvolní tam vložené energie a umožní nové objevy, nové postupy, myšlenky apod.
Kryon také odpovídá, kdy dojde k tomu, abychom mohli "objevit" a používat mnohé již tušené vynálezy a technologie. A v závěru se dozvíte podstatnou informaci o osobní časové kapsli.

A dále pak posílám k pro využití v procesu posunu a transformace Vědomí každého jednoho poselství Lorda resp. Mistra Melchizedeka, které přijala Natalie Glasson a které má název " Zplnomocnění vaší reality vaší šestou čakrou (třetím okem". Lord Melchizedek zde vysvětluje co to znamená ono zplnomocnění, že jde o umožnění přeměny celého našeho Bytí ke schopnosti udržet energetickou vibraci a vědomí Stvořitele. Vysvětluje,co vše je k tomu potřebné pochopit, si uvědomit a také realizovat. K tomu také připojil dvě jednoduchá dechová cvičení a dále také určité prohlášení, řekněme afirmaci.
Dále pak posílám pro informaci i k zamyšlení krátký článek od Jennfer Hoffman s názvem "Probuzení ve spícím světě". a který pojednává o pocitech a postojích indigových a křišťálových dětí a lidí, kteří jsou již probuzení de facto již od narození a taková se nacházejí ve "spícím" světě

Mnozí lidé, především ti neprobuzení, když s nimi hovoříme o hlubším poznání světa, Života a Vesmíru, o principech Vesmíru apod. často žádají důkazy. Jsou neprobuzení a tudíž nejsou ještě schopni vnímat, cítit pravdy Srdcem a na této vnitřní úrovni je plně přijmout a věřit. To jistě všichni ze svého života, z kontaktů na pracovišti, ale i v rodině znáte. Nedávno, v pátek večer, odvysílala ČT 2 zajímavý dokumentární film z cyklu Vesmír, díl s názvem Paralelní světy a v tomto filmu se prezentuje, že současní astrofyzici došli mj. k teorii, o níž zde hovoří, ale je to pro ně asi jedna z teorii, kde se nachází vše to, o čem učí různá duchovní učení vč. existence paralelních realit, tedy miliard těchto realit, kde se v nich my vyskytujeme v miliardách kopií a zažíváme současně různé zkušenosti, je to o existenci dimenzí atd. A také, co mě překvapilo, v souvislosti s tím, tam zaznívá i jedna teorie, kterou Kryon předložil také, ale ne jako teorii, ale jako fakt, totiž, že náš svět resp. Vesmír vznikl srážkou dvou jiných vesmírů a to, že byl onen velký třesk. Hovoří se tam také o bublině v níž takový Vesmír je, čili že se srazily membrány, které obklopují tyto Vesmíry, pohybující se v hyperprostoru. Je to velmi zajímavé a pro mnohé "přešlapující" a váhající by to mohl být něco jako onen žádaný důkaz. Film je možné shlédnout ze záznamu na webu ČT.  Odkaz je zde: Paralelní světy, film je zcela dole na stránce.Trvá asi 42 minut a předtím než se film spustí je nutné "přetrpět" asi 30s reklamu.

A dále pak také zařazuji do dnešního mailu další jedno video od Teal Scott. Tentokrát s názvem "Ako mať mimotelový zážitok"
Video trvá asi 19 minut, je anglicky a jak je asi patrné, je se slovenskými titulky.

Jistě zajímavým shledáte informační text od Innelie Benz, který má název "Cítíte strach, hněv nebo vztek?" Je to krátká informace o to, co nyní můžem ezažívat, jaký to má původ souvislost a co s tím.

Na závěr pa ještě také připojuji poptávku z Regeneračního a Vzdělávacího Centra SIRRAH NATURA z Mladé Bolesalavi, kde hledají šikovnou/šikovného spolupracovnici/ka - viz příloha.

 
No a jsme na konci dnešního mailu, takže již nezbývá než jen Vám popřát krásný jarní týden plný pohody a tvůrčího elánu

Láďa


A úplně na závěr anekdota, která mi přišla před chvilkou mailem a určitě se Vám bude taky líbit.. :-) :-D :-D

"Chtěla bych být housenka: žereš - žereš - žereš - žereš - usneš - probudíš se - a jsi krásná!“

A v přeneseném slova smyslu, probouzíme se a náhle jsme krásní... :-D
L.

 

 

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 28.4. 2013 - 5.5. 2013                 

            Milovaní,

na obzoru svítají nové dny, všechno, po čem toužíte, je odpočívat a relaxovat, ale to není vše. Pečujte o sebe, zhluboka dýchejte a udržujte si vizi lepšího světa coby zástupci lidstva. Vše je uprostřed procesu posunu a rekalibrace. Smutek způsobovaný hustými energiemi je připraven k transformaci na vyšší vibrace. Nechte tyto rozptylující okolnosti zmizet, vy si teď udržujte jistotu, že uvnitř každého lidského srdce je pramen dobra a nevinnosti, který se sjednocuje do větší síly, než je možné vyjádřit, je to něco, co může být poznáno pouze zkušeností.

 

Toto je zajisté součástí současné situace. V každém systému každého aspektu života na Zemi se odehrávají mocné, nicméně prchavé změny. Pohyby, které zde zakládají nový vzor založený na Vesmírných zákonech a pravdě, se dají přirovnat pohybům kořínků trávy. Vše, co ovládalo dosud neprobuzené duše ve všech koutech tohoto světa, je nyní jemně rozpouštěno a rozptylováno. Někdy každé srdce krvácí nad nespravedlnostmi, které se dostaly na světlo, někdy se uvnitř hlasitě ozve vnitřní bojovník. V každém případě, vy všichni, kdo žijete pro pravdu, ať jste z jakékoli části světa, jste nyní podporováni ve své každodenní práci.

 

Každý den jsou duše konfrontovány s daleko většími novými skutečnostmi, které prověřují vaše meze trpělivosti. Vnímejte svá srdce, drazí, a uvědomte si, že vy jste ti, kdo dělají změny, ty mocné síly lásky, které stojí společně s otevřenými srdci, aby zvýšily světelný kvocient vaší planety, a tím zvedly úroveň vědomí nad hranici starého chápání a vnímání. Před každou lidskou duší stojí rozhodnutí, křižovatka, chcete-li. Kterou cestou se vydat - příkrou, která vede rovnou ke Stvořiteli, kde duše nesou tíhu světa na svých společných bedrech, nebo tou, která se točí kolem hory, na níž duše zažívají nižší úroveň hustoty, která je ale v konečném důsledku také přivede v jednotu.

 

Každá myšlenka, slovo, emoce a čin, to vše se nyní slučuje do sjednoceného pole, které vyzařuje z každého jednotlivce žijícího si svůj každodenní život. Někdo si zvolí strmou cestu a osamělé stoupání, jiný je zas schopen zvládnout nápor Světských pokušení, která před ním rostou. Mnohé z toho odpadne, když budou ti nepodplatitelní držet svou vizi a vytvářet cestu pro ty nové, kteří stoupají vzhůru držíce pochodeň průkopníků změn na světě. Hodinu po hodině, den po dni a další týdny - krok za krokem se drží své cesty a pak je cesta před nimi najednou čistá. Ukazatele a znamení vedou jejich cestu, to se příroda spojila a obdarovala je čistší myslí a pochopením.

 

Nejprve hledejte říši Stvořitele sami v sobě, vše ostatní přijde. V první řadě dovolte, ať vaše Světlo zůstane čisté, autentické a neposkvrněné, i když před vámi porostou pokušení starého světa. Tím jste si již prošli, proto je nyní obratně překročte a obejděte. Vaše vnitřní krystalické jádro ve vás jasně září. Ti, kteří si zvolili cestu kolem hory, nakonec svého cíle také dojdou. Vše se vrací v Jedno.

 

 Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

 

 

Časová kapsle Gaii
Tento živý channeling byl předán v Salt Lake City, v sobotu,  9.února 2013
 

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channelling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Proto si užijte toto vznešené poselství předané v Salt Lake City, Utah.

 

 

Zdravím Vás, moji milí, Já jsem Kryon z Magnetické služby. Poselství, které vám dnešní večer přináším je pokračováním těch dvou, která jsem vám sdělil již dříve v uplynulých dvou týdnech (v Boulderu, Colorado [2013-01-13 Kryon - Nástroje Staré duše pro rok 2013 nebo zde ] a Phoenixu, Arizona [2013-01-06 Kryon - 2013 a co teď nebo zde]).

Informace, které potřebujete vědět, staré duše, se musí několikrát zopakovat, proto mi dovolte nejprve malý přehled.

Zde v místnosti spočívá Pravda a ta je osvěžující. Je zde novost, obnova a rekalibrace všech věcí.  Překročení ukazatele energie roku 2012 je mnohem významnější než si kdokoliv z vás uvědomuje. Mnozí to sledují z dálky v kvantovém stavu a tam probíhá oslava. To, co jste udělali, nemůžete vzít zpět; existují některé zásady, které vám chceme připomenout, a to jsou ty, které mohou ovlivnit, jak o tom všem budete přemýšlet. Ale dovolte nám to shrnutí, jen na okamžik.

Když můj partner před 23 lety procitl, stalo se tak velmi pomalu, a my jsme to řekli už dříve. Přišli jsme k němu opatrně, aby se nepolekal. Předávali jsme mu informace pomalu a jednoduše, aby jim mohl uvěřit. Ale už tehdy jsme pootevřeli dveře možností a já jsem přišel kvůli tomu, co jste uskutečnili. Staré duše, někteří z vás jste byli tehdy mladí a někteří ne. Ale všichni jste byli zde za nějakým účelem.

V posledních 23 letech jste byli jen v módu přežití. Posledních 23 let jsem vám vyprávěl, co máte očekávat a o ohromujících možnostech, které jsou před vámi. Vyprávěl jsem o energiích, kterým budete vystaveni a tak se také stalo. To všechno bylo řečeno s pomocí metafory boje se starou energií a o dualitě, které musí člověk neustále čelit a pracovat s ní. Teď se to změnilo. Teď začíná vlastní práce.

Staré duše řeknou, Počkej Kryone, já přece pracuji už tak dlouho! Jak můžeš říct, že to teď začíná?„ Máte pravdu, pracovali jste, bořili jste se do močálu staré energie. Ale to bylo pouhé přežívání. Byli jste jen starou duší s informacemi, a věděli jste, že nakonec přijde probuzení, kdy budete moci informace použít. Teď močál mizí a přichází probuzení.


Ukazatel roku 2012

Dovolte mi vyjít z minulého channellingu. Byl tam časový ukazatel, uložený lidstvu samotnou Gaiou, který se sám vyrovnával s precesí bodů rovnodennosti. Byl to 26 000letý časový cyklus a pro předky to byl viditelný konec nebo začátek. Pokud byste dokázali překročit tento bod, neexistovala by cesta zpět.

Jsou tací, kteří řeknou, kdy se vrátíme zpátky k tomu, na co jsme byli zvyklí? Chci se zase cítit normálně.” Moji drazí, začali jste tento závod, když jste se narodili, a běžíte maraton, který se skládá z mílí a mílí toho, čemu říkáte Lidská existence. Opravdu cítíte, že když vyhrajete tento závod, budete dopraveni zpátky na start nebo do jeho středu? Odpověď zní ne.


Možná jsou zde takové staré duše, které sedí kolem a čekají, až se věci vrátí do normálu, ale vy nevíte, co je normální! Stále bojujete se starou energií, stále a stále po mnoho životů! Bijete na poplach od té doby, kdy jste porozuměli dualitě. To není normální.

Dovolte mi popsat tu novou normalitu. Normální je Země, planeta, která se přesunula do přechodného období energie, kde představy, které máte jako staré duše dnes, mají zásluhy a hodnotu. Je to skoro jako když v temné oblasti vyjde slunce a věci, které dříve nefungovaly, najednou fungují. To je ta nová normalita. Normální bude doba, kdy nebudete muset vstávat a prodírat se různým nepořádkem.


Připomenutí toho, co se stalo


Ale pokračujme ve shrnutí; ve své nové Sadě nástrojů Staré Duše, použijte nástroj trpělivosti. Nepřemýšlejte o tom, že se věci nedějí dostatečně rychle. Místo toho si odpočiňte. Jednou nebo dvakrát se nadechněte, jak často říkáme, sedněte si a odpočívejte. Podívejte se na to, co se děje a na okamžik poděkujte předkům, kteří vás sem přivedli. Na chvíli pochvalte svou matku a svého otce, ať už jsou živí nebo mrtví, a ať v tyto věci věřili nebo ne, nebo zda k vám byli dobří nebo nebyli. Poděkujte jim, že vás porodili zde. Protože na opačné straně závoje, moji drazí, před tím než se sem vůbec dostali, věděli, co dělají. Existovala možnost, že se podle předem daného plánu jejich biologie spojí a přivedou vás, staré duše, zpátky na tuto planetu.

Na chvíli vzdejte čest Gaii za to, že vás přivedla na toto místo, kde se energie planety teď může začít s vámi vylaďovat, tak jako to dělala s vašimi předky, protože začnete vidět procitnutí z nečistoty planety. Pochopte spojenectví, které v tom spočívá, a to dokonce i v moderní době, a vzdejte díky Zemi. Protože odtamtud jste přišli. Buďte trpěliví. Budete muset, kvůli tomu, co vám řeknu později.


Čas šílenců


Když temnota slábne, objeví se zvláštní, rušivá energie, protože jste vyrostli bojem s ní a začne vám to scházet. Někteří z vás si na ní vytvořili dokonce závislost! Je to tím, že vy na ni tlačíte a ona vám to vrací svým tlakem. A vám se tyto atributy jeví jako rovnováha! Když vám nevrací tlak zpátky tak jak očekáváte, máte tendenci být nespokojení a dostáváte se mimo rovnováhu. Proto se rušivá energie nalézá i u starých duší. Nejste si opravdu jisti tím, co se děje. Proto vám říkáme, relaxujte, dýchejte, buďte trpěliví a pomalu se překalibrujte na novou energii, která nevrací tlak zpátky tak tvrdě, takže budete vědět, jak v jejím rámci fungovat.

A teď, moji drazí, viděli jste poslední dobou něco neobvyklého v chování některých lidí? Občas se to vyskytne ve vašich zprávách, ale ne vždy. Začalo to přesně před rovnodenností, těsně před slunovratem. Mohli byste se podívat na zprávy a viděli byste co se dělo.

Zdá se, že jisté Lidské bytosti začínají bláznit a že některé jdou tak daleko, že střílejí děti jiných Lidí. Jiní začínají zuřit, aniž to dává jakýkoliv smysl a způsobují, že začínáte pochybovat o lidstvu i o tom co se to vlastně děje. Zdá se, že nejde o nic jiného, než to, co vidíte každý měsíc a čemu se říká úplněk. Uvědomujete si úplněk, že ano? Je to neobvyklá doba, kde přítomnost měsíce v určité fázi vytváří v lidech zdánlivou nerovnováhu. Ti, kteří jsou často na hraně, přes ni přepadávají a dělají věci, které by, nebýt úplňku, nikdy neudělali. A teď vám řeknu něco, co nebude moc příjemné. Připravte se na rok plný úplňkové energie! To je ten druh energie, kterou teď pozorujete.

Někteří si začínají spojovat tyto věci, sledovat je, a dělat závěry. Jsou tací, kteří vám řeknou, že Země začíná být nemocná. Řeknou vám, že toto je to, o čem vždy hovořila proroctví a že lidé se stávají nevyrovnanými. Co byste jim řekli vy? Ne, neděje se to? Vypadá to tak, jak to je! To co se doopravdy děje je, že stará energie kope kolem sebe, protože nemůže uvěřit, že jste vyhráli! A tak to také je.

 

Stará energie prohrála bitvu

Cítíte energetickou nerovnováhu? Myslíte si, že se cítíte divně kvůli tomu? Dobrá, jen pomyslete na ty, kteří jsou na existenci staré energie závislí! Na okamžik si vzpomeňte na chamtivé mistry, kteří si udělali z podvádění druhých živnost. Oni věří, oni znají Lidské vědomí tak dobře, že vše, co musí udělat, je zatřepat prsty určitým způsobem a mohou obalamutit téměř kohokoliv. Mohou ošvindlovat svou vlastní cestu životem. Věděli jste, že takto už to nebude fungovat? Jak si myslíte, že se cítí? V sázce je jejich pouhé přežití.

Protože staré způsoby už také nefungují, budou teď zkoušet něco nového. A to je to o čem mluvím, a vy uvidíte, jak se mnoho temných věcí stane ještě temnějšími, protože ti, kteří jsou na nich zainteresovaní, si začínají uvědomovat, že to co byli zvyklí dělat, už nefunguje. Uvidíte to už velmi brzy a uvidíte to i ve vaší ekonomice, protože všechno, co bylo produkováno mimo integritu, se začne zhoršovat, dokud se nerozvine systém, který bude mít integritu z nové energie.

Uvidíte to ve vaší politice. Uvidíte to ve způsobu, jakým politici povedou svou kampaň. Spatříte to, co Lidské Bytosti v nové energii budou a nebudou tolerovat a je to všechno o posunu. Proto vám má tento přehled sdělit, že budete muset tolerovat po nějaký čas i nějaké bláznivosti. K některým bude docházet i velice blízko vás. Až je spatříte, chci, abyste si vzpomněli na tento channelling. Toto je rok úplňkové energie, nebo to tak přinejmenším budete pociťovat. Sledujte i bizarní, nevyrovnané vůdce!

Věci se mohou zdát být trochu nevyrovnané, ale vy stále nebudete vědět, kde se energie vyrovnává. Opravdu si nejste jistí, co máte dále dělat, ale já vám po celou dobu říkám, abyste se uklidnili, dali si oddych, odpočinuli si a byli trpěliví. Staré duše, došly jste příliš daleko, abyste se dostali do tohoto posunu, a nakonec si děláte hlavu s tím, jaké to je.

Chci po vás, abyste začali používat rozum, se kterým jste sem přišli. Od těch z vás, kteří jste vychovávali děti, chci, abyste si vzpomněli, jaké to s nimi bylo v určitých obdobích růstu. Čím vaše děti procházely během své křivky učení? Byly tam chvíle, kdy vás neměly rády a později zase měly? Procházely vlnami emocionálních změn? To je čím si prochází planetární energie a je to skoro jako znovuzrození.


Nápady a vynálezy nejsou náhodné


Teď se chci k tomu vrátit, protože jsme se dostali k bodu, o kterém jsem chtěl mluvit, a o čem jsme nemluvili dříve. Zdá se to neuvěřitelné, ale skutečnosti je, že představy a myšlenky jsou planetě dány, když je na ně připravena a ne dříve. Minule jsme vám řekli, že lidstvo věří, že může „myslet na všechno“. Intelektuálové věří, že obloha je hranicí kreativity. A přece, není to zajímavé, že všechny hluboké myšlenky a představy vznikly téměř v poslední chvíli? Když se podíváte na lidstvo a jak dlouho jste zde a jak dlouho zde jsou inteligentní Lidské Bytosti, čím to je, že skoro ke všem moderním vynálezům došlo až  obrazně řečeno, v poslední sekundě? 

Představte si, že procházíte tisíciletími, aniž byste rozuměli tomu, co je baktérie, nebo že byste nevěřili v mikroby nebo neměli elektřinu. Když přemýšlíte o těchto věcech v pořadí, ve kterém přišly na planetu, je to docela vypovídající. Mnozí Lidé pracovali najednou na stejném vynálezu a ani o tom nevěděli. Najednou jste dostali vynález rádia, potom obrázky létající vzduchem, potom letadlo. To všechno dorazilo současně, zdánlivě v posledním okamžiku. Ptali jste se jakou to má logiku ve schématu toho, jak věci fungují? Dospěli jste do určitého bodu v historii před tím, než se Lidé stali rozumnými bytostmi? Nebo si myslíte, že se stalo něco jiného? Odpověď zní, že nic jiného nebylo. Zdálo se, že tyto myšlenky byly „doručeny“ na planetu všechny najednou, a mnoho lidé je pochopilo ve stejném okamžiku.

Časová kapsle

A tady je to, co se stalo: V rámci toho, co nazýváte Gaiou, existuje KRYSTALICKÁ MŘÍŽKA. Je to paměť všech věcí, které tam byly umístěny Plejáďany. Krystalická Mřížka byla vytvořena za tímto účelem Plejáďany. Až to bude vhodné a až lidské vědomí dosáhne určitého bodu, tyto představy se uvolní. Jedná se o časovou kapsli představ a dalších věcí. Nestane se tak z velkého centrálního slunce, nestane se tak mimo Zemi, ale dojde k tomu zevnitř.

Na začátku roku 2000 jsme seděli na místě jménem Mount Shasta (Kalifornie) a vyprávěli jsme vám o Lemuřanech v horách. Vyprávěli jsme tam o časových kapslích a teď tady máte vysvětlení. Ti v horách nehodlají vyjít ven, představit se a potřást vám rukou. Časová kapsle se týká informací a myšlenek. Kapsle se týkají kvantových atributů vědy a života, které máte objevit. Týká se to myšlenek, které potřebujete, abyste se mohli přesunout do nové energie, až pomine šílenství úplňku…a ono pomine. Proto těm, kteří je cítí, připadají kapsle živé a pro ezoterické „jasnovidce“ „bzučí“ aktivitou.

Spojili jste si někdy tyto věci dohromady? Uvažovali jste někdy o tom, jak dlouho už je civilizace na planetě? Sedíte v zemi jménem Spojené státy, ale uvědomujete si, že otcové zakladatelé tohoto národa, spojili dohromady něco naprosto unikátního, o čem nikdo nikdy nesnil? Z jejich myslí vzešla myšlenka na vládu, kde jako první přichází na řadu práva Lidské Bytosti. Odkud si myslíte, že tyto myšlenky vzešly? Řeknu vám to – přímo ze Země! (z Krystalické Mřížky).

Jak dlouho by to lidstvu trvalo o tom přemýšlet? Byl to systém, který by se zdál být tak jasný, spojit dohromady čistě a pregnantně, vytvořit zemi, která byla mladá a o tolik vepředu před ostatními, že nastavila normu pro dalších 100 nebo více let, která byla nová a odlišná. Proč k tomu nedošlo o 1000 let dříve? Musíte se zeptat sami sebe, jestli se vám to zdá logické. A opět, opravdu si to lidstvo po tisíce let jen neuvědomovalo? Proč nedošlo k žádným logickým představám vyššího myšlení a vynalézavosti?

Člověk Tesla

V průběhu času přišel okamžik, kdy lidstvo málem narazilo. Měli jste těžké časy s elektřinou. Proto přišel muž, který velmi předstihl svou dobu a jmenoval se Nikola Tesla. Dal vám principy toho, co dnes nazýváte střídavý proud. Moji drazí, chci po vás, abyste pochopili tento princip. Mnozí z vás to nedokážou, protože není ve 3D. Tyto vlastnosti jsou stále považovány za „myšlení génia“. Celá myšlenka tohoto druhu elektřiny, kterou dnes používáte, vzešla z kvantové mysli tohoto muže.

To bylo vše, co mu bylo dovoleno udělat. Tesla sám byl jistým druhem časové kapsle, který přišel ve správnou chvíli. Měl toho více, ale střídavý proud bylo všechno, co mu bylo v té době dovoleno planetě předat. On se samozřejmě snažil dát vám více. Věděl, že existují další věci, ale nic nebylo možné rozvinout. Kdybych vám řekl, co dalšího objevil, asi byste si to vůbec neuvědomili, protože tomu nikdy nebylo dovoleno, dostat se mimo hranice běžného myšlení. Země na to nebyla připravena.

Tesla objevil nehmotné věci. Uměl změnit strukturu atomární hmoty s použitím magnetismu, ale nikdy to nedokázal dostat pod kontrolu. Dokázal, aby se předměty zvedly z jeho pracovního stolu a narazily do stropu, ale neuměl to opakovat a kontrolovat. Ještě k tomu nedozrál čas. Víte, čím se ještě proslavil? Bylo to zdánlivé selhání v přenosu elektřiny. Nicméně, o žádné selhání nešlo.


Existují obrázky jeho věže, ale pokaždé, když Lidská Bytost uvidí nějakou věž, objeví se zaujatá představa, že něco se má vést vzduchem. Ale v případě Tesly šlo o představu jak vést elektřinu zemí. Potřebujete věže na zachycování zemského magnetismus určitým způsobem, na jeho vysílání a na opětovné sbírání z uzlů planetárního systému magnetické mřížky. Mluvili jsme o tom již dříve. Využíval planetární mřížku, která je v Zemi samotné! Byl na samém pokraji toho, aby ukázal, že můžete magneticky využít celou planetární mřížku, abyste vedli elektřinu a zachytávali ji tam, kde ji právě potřebujete, a to bezpečně, bez drátů. Ale Země na to nebyla připravena.

Tesla zemřel jako zlomený muž, plný ideálů, které by mohly přinést planetě Zemi mír, ale jemu prostě nebylo dovoleno některý z nich vám předat.

Teď vám povím, proč byl zastaven, moji drazí, a je to poprvé, kdy vám to povíme – protože tyto vynálezy bylo velice snadné změnit ve zbraně. Lidstvo k nim ještě nedozrálo. Ještě nejste připraveni pro nehmotné věci, ani na principy, které jsou velice snadno zneužitelné jako zbraně.

Takže,“můžete si říci, kdy na to budeme připraveni? Myslím, že odpověď už znáte, nebo ne? Jakmile Lidské vědomí dospěje k okamžiku, kdy nejdůležitější bude SJEDNOCOVÁNÍ a nikoli ODDĚLOVÁNÍ, potom to nastane.  K okamžiku, kdy dobývání a síla nejsou žádoucími ideály ani výhodou. Bodu, kdy lidstvo bude poměřovat sílu své populace tím, jak zdraví jsou a ne ekonomickým růstem. Bodu, kdy setkávání se se sousedy je hlavním cílem společenského vědomí a ne jejich potírání nebo ignorování. Přichází to, moji drazí. Je to ještě daleko, ale už to přichází.  Podívejte se, jak vypadá planeta v této chvíli. Vůdci, vládnoucí ve shodě se starou energií jsou zřejmí, že ano? Vypadá to, že jsou  pozůstatkem ve světě myšlení, který je ignoruje.


Otevření časové kapsle

V těchto časových kapslích, kterým říkáte Gaia, existuje sklad budoucích vědomostí a myšlenek, které tam před dávnými časy umístili ti, které jste nazvali Plejáďany, a tyto časové kapsle se otevřou s novými myšlenkami o jednotě a míru před tím, než se otevřou s vynálezy. Lidstvo se musí zjemnit, před tím než k vám vynálezy dorazí a v průběhu dalších 18 let uvidíte, co mám na mysli. Toto jsou časové kapsle pod vašima nohama v podobě uzlů Krystalické Mřížky, a jak dalece vám budou tyto věci odhaleny, bude záviset kompletně a naprosto na tom, co dál uděláte.


Co dělat dál


Tak si teď proberme, co dělat dál. Chci, abyste si vzali dovolenou a učili se milovat jeden druhého! To je ta hlavní práce pro rok 2013! Odložte strach a obavy a uložte je načas do metaforické nádoby. Příležitostně ji můžete vytáhnout a strašit se s ní, ale nedovolte, aby se to stalo vaším hlavním středem pozornosti. Měli byste se soustředit na to, kdo jste, proč jste sem přišli, co bude s planetou v budoucnu a naprosté uvědomování si faktu, že nejste sami.

Po celých 23 let vám říkám, “nejste sami.” Můžete odejít z tohoto místa a nasednout do svého auta. Můžete je nastartovat, přidat plyn, ale zatímco budete čekat, až se motor zahřeje, chci, abyste se podívali na prázdné sedadlo vedle sebe a řekli, je to nádherné, že sedíš vedle mě.“ Je to poznání toho, že Vyšší Já a Boží láska vás provázejí kamkoliv jdete. Uvědomujete si, co máte ve svém nitru? Budete potřebovat celý vagón znalostí a kvantovosti, který je ve vás, abyste započali rozvoj své vnitřní božskosti. Musí se to stát pro vás skutečností, staré duše, abyste mohli přejít do dalšího kroku.


Osobní časová kapsle

A teď je to vaše osobní časová kapsle a právě o ní chceme s vámi mluvit. Existují tři druhy časových kapslí. Je jeden druh, o kterém zatím mluvit nebudeme. Další druh je v Zemi a ten poslední ve vaší DNA. Je to duchovní dědictví, se kterým jste přišli a tato kapsle je připravena se otevřít jako lotos. Až to udělá, dostaví se nové uvědomění. Přijde mír v podobě, která nebude nutně mírumilovná. Bude mít podobu trpělivosti, která nebude nezbytně trpělivá. Tehdy vy budete muset změnit sebe, protože se tím uvolní myšlenky, emoce a vědomí, které byly uvnitř vás vždy, ale až teď pro ně nastává čas představit se v této nové energii.


Očekávejte události, které nastanou. Nebuďte šokováni

Nechejte lidstvo, ať se chová způsobem, jakým to dělá při úplňku. Dovolte šílencům vyjít ven a dělat všechno co chtějí. Snažte se pomáhat těm, kteří jsou ovlivnitelní. Držte za ruku ty, kteří to potřebují. Ale pochopte, že toto je pouze dočasné, protože jste vyhráli hlavní bitvu, moji drazí! Existuje celá spousta energie, která vám nevěří, ani tomu, co představujete. To je pravda. Nedokážou ve vás vidět světlo a pouze cítí, že něco v nich jim teď schází.

Čekali jsme velmi dlouhou dobu, abychom vám předali toto poselství. A teď začíná práce. Musí začít s vámi způsobem, na který možná nejste připraveni. Nemá to nic společného s děláním jako spíše s bytím.

V těchto okamžicích a v těchto měsících po vás chci, abyste si uvědomovali to, kdo jste, staré duše. Přišly jste sem s určitým úkolem. Nebojujete se systémem a nejste jeho obětí. Místo toho se pomalu tím systémem stáváte. Odložte stranou to, co vás ruší. Odmítněte tomu přístup do své mysli i svého těla. Řekněte tomu, ať odejde. Dostali jste práci, kterou máte udělat a to je dnes pravda. Časové kapsle, nádherné a připravené, jsou na této planetě aktivovány. Měli byste se podívat co v nich je. Někteří z vás to udělají.


A tak to je.


KRYON.

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

 

Poznámka ke kopírování:

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

 

Zplnomocnění vaší reality vaší šestou čakrou (třetím okem)

Poselství Lorda Melchizedeka

Poselství přijala Natalie Glasson - 15.dubna 2013

 

Předstupuji před vás s velikou vlnou lásky, abych vás pozdravil; ponořuji vás do Stvořitelova vesmírného světla a zahrnuji vás zlatým požehnáním paměti ve vašem bytí. Dohlížím na Vesmírnou úroveň a světlo Stvořitelova vesmíru. Jsem Kristus, což je označení, které znamená, že ve svém vtělení udržuji vědomí Kristova Vědomí. Sdílím s Vámi  lásku vesmírné úrovně a Kristovo vědomí a pokud mi to dovolíte, ukotvím ho ve vašem bytí rychlejší vibrací světla.

Mým dnešním záměrem je spojit se s vámi, abychom hovořili o zplnomocnění. Realita, ve které nyní žijete je odlišná a jiná od reality před rokem 2013. V minulosti jste se snažili, abyste si umožnili vývoj a urychlení ve vibraci, a také sběr božské moudrosti a uskutečnění. V této nové realitě je čas zažívat proces zplnomocnění, který vám umožní přeměnit celé bytí, abyste udrželi Stvořitelovu energetickou vibraci a vědomí. Zplnomocnění se často pozná jako udržení energií ve vašem fyzickém bytí a těle, ale je nutné dovolit božskému proudu Stvořitele proudit průběžně vaším bytím a umožnit vašemu fyzickému tělu božsky vyjádřit Stvořitelovo světlo a vědomí. Zplnomocnění je božské vyjádření ve všech formách Stvořitele tvůrčími i všedními způsoby. Už nebudete déle věřit tomu, že Stvořitelovo světlo, vědomí a rychlá vibrace je zadržována uvnitř vašeho fyzického těla a je zde nehybná. Abyste mohli žít v jednotě se Stvořitelem, je zapotřebí otevřít realitu, ve které Stvořitelova vibrace vytrvale proudí a vy jste loď, skrze niž lze Stvořitele vyjádřit. Jakmile začnete uznávat zplnomocnění jako vyjádření, dovolíte sami sobě objevovat nebo se cítit vedeni při vyjadřování Stvořitele svými myšlenkami, emocemi, pocity, činy, reakcemi a tak dále. Projevováním konstantního vyjadřování Stvořitele z vašeho bytí do vaší reality si umožníte prožívat zplnomocnění, ale ve skutečnosti nezadržujete energii ve svém bytí, protože ta by dokonce s vyšší vibrací světla mohla být příčinou stagnací a blokád.

Jakmile se věnujete tomu, že se zaměříte na vyjádření božských aspektů Stvořitele ve svém všedním životě, začnete zplnomocňovat sebe, svoji realitu a duchovní bytí Stvořitelova aspektu. Dáváte si tak možnosti spojit se se Stvořitelem, cítit se podporováni, milováni a inspirováni Stvořitelovým světlem. Svým soustředěním na přítomnost Stvořitele zplnomocňujete svoji pravdu. Jestliže zplnomocňujete svoji osobnost, ego nebo charakter, můžete dávat falešný pocit jistoty a podpory, pokud zplnomocníte svoji pravdu, duši nebo Stvořitelův aspekt, spojíte se s pravdou, která je vždy přítomná ve všem, pročež zplnomocnění je základem dalšího růstu a vývoje. Zplnomocnění vaší podstaty vám umožní přijímat výživu ve všech oblastech své reality.

Zplnomocnění je vyjádřením plynulého Stvořitelova proudu, který zplnomocňuje přítomnost Stvořitele ve vás a kolem vás, tedy prožívání většího pocitu jednoty se Stvořitelem, který lze pociťovat jako vtělení, protože vaše celé bytí se průběžně mění.

Zplnomocnění vaší pravdy, vaší jednoty se Stvořitelem a soustředěný prožitek Stvořitele je v této době důležitý, abyste urychlili svůj duchovní vzestup. Vědomí pravdy přináší dále zplnomocnění a uskutečnění, které vás přenesou za iluzi do jasnosti. Je to čas objevování, projevování a integrace Stvořitele a Stvořitelova vyjádření skrze vaše bytí. Stvořitelovo vyjádření skrze vaše bytí je v této době k životu potřebné, způsob, jakým si zvolíte vyjadřovat Stvořitele vytvoří realitu, kterou prožijete a realitu vytvořenou na Zemi. Realita Země je jedinečná pozice, kde lze snadno transformovat a měnit. Aspekty Zemské reality, které už dávno neslouží realitě, lze snadno vymazat a vyřešit, zatím nová tvorba se může jednoduše projevit. Je to jako by byly v této době energie Země i vaše bytí extrémně tvárné, což znamená, že vaší volbou a božským vyjádřením pramenícím z pravdy Stvořitele můžete vytvářet velké posuny ve vibraci Země a tudíž prožívání humanity na Zemi. Také bych si vás dovolil upozornit na to, že zaměření se na lásku a vyjádření lásky ochrání a ubrání nejvíce jedinečnou energetickou dobu na Zemi. 

Díky tomu, že energie je extrémně tvárná, máte schopnost projevovat vyšší rychlostí a dokonalostí a schopností ovlivňování své reality. Jestliže se spojíte s energií Stvořitele a zaměříte se na ní s větší oddaností, pak můžete božsky ovlivňovat svoji realitu Stvořitelovou nejčistší esencí, božskou vůlí, léčením, probuzením a dokonalostí. Vaše realita a celé bytí se tak stává opravdovou vibrací Stvořitele, takže prožíváte zplnomocnění a vtělení. Abychom vám mohli pomáhat v udělování božského požehnání Stvořitele do vaší bytosti a reality, je pro šestou čakru výhodné, aby byla aktivní a božsky propojená se srdeční čakrou a duší. Některým lidem na Zemi se často zdá jakoby byla šestá čakra zablokována nebo neaktivní, to však často není příčinou, ale jednoduše je třeba šestou čakru pochopit, zaměřit se na její energie, abyste se šestou čakrou vytvořili prožitek důvěry. Šestá čakra vám může pomáhat tak, že vám přináší jasné pochopení, vyjádření a interpretaci božské vůle, vědomí a světla Stvořitele. Může být nástrojem projevu a projekce, protože přecházíte z duše a srdeční čakry do šesté čakry. Šestá čakra vytváří zesílení a může božsky utkávat energie a záměry do tvaru, hmoty nebo prožitku na Zemi, tudíž zplnomocňovat vaši realitu Stvořitelovým světlem. Rád bych se s vámi podělil o několik základních cvičení, abyste si mohli pomoci sami ve zplnomocnění a realitě se Stvořitelem, tudíž božsky, přijatelně a dokonale ovlivňovat vzestup a vývoj na Zemi.

První cvičení je, abyste si představili, pocítili nebo připustili, že ve vaší srdeční čakře je zdroj světla, který je vaší duší, podstatou a pravdou. Představte si, že pokaždé, když se pomalu nadechujete, světlo vaší duše proudí z vaší srdeční čakry do krční a uklidní se ve vaší šesté čakře na čele. Můžete to dělat tak dlouho jak si přejete, dokud nepocítíte, jak se šestá čakra stává plná energie, což může být jemný nebo intenzivní zážitek a je jedinečný u každé osoby. To je práce na vytváření propojení mezi duší a šestou čakrou, rovněž i umožnění, abyste se důvěrně seznámili s pocity své šesté čakry. Toto cvičení může naladit šestou čakru na duši a způsobovat jasnost mysli, duchovní vize a větší interpretaci duchovního vedení. Můžete to cvičit několik a převést pocit aktivace šesté čakry, pokud jednoduše vytvoříte porozumění nebo důvěru se šestou čakrou.

Druhé cvičení je pokračování prvního cvičení, dovolte si zplnomocnit svoji fyzickou realitu pravdou Stvořitele. Znamená to požádat svoji duši, aby projektovala energeticky kódované symboly toho, co si vaše duše přeje projevovat, aby sloužily vaší současné realitě. Vaše duše rozumí božské vůli Stvořitele pro vaší realitu na Zemi a může projektovat nástroje, úmysly a koncentrované vědomí nebo moudrost do šesté čakry, aby přinesly jasnější porozumění vaší duše a Stvořitele, a aby pomáhala projevování do vaší reality. Vy tudíž zplnomocňujete svoji realitu a jste s pravdou vaší duše, která je pravdou Stvořitele.

Začněte cvičit výše uvedené techniky dýchání, dokud nepocítíte nebo si nebudete vědomi toho, že vaše šestá čakra je plná energie.

Pak řekněte nahlas nebo ve své mysli,

"Moje duše je celá a je božským vyjádřením Stvořitele uvnitř mne. Představuji si naladění své duše na šestou čakru, světlo mé duše, vědomí a láska proudí snadno do mé šesté čakry. Žádám svoji duši, aby vytvořila energetické, světelné kódované symboly z mé duše, udržující vědomí a záměr energií, situací, projevů, moudrosti, jasnosti nebo čehokoli, co poslouží mému duchovnímu růstu a zplnomocnění v této době. Milovaná duše, prosím přenes energetické, světelné kódované symboly, do mé šesté čakry, takže budou energetizované a projevené s dokonalostí do mé reality, zatímco nabídnou nové vhledy a pochopení do mého procesu vzestupu. Děkuji."

Představte si pocit nebo uznání, že jakmile začne světlo a energie proudit z vaší duše do vaší šesté čakry, symboly vytvořené vaší duší jsou vtěleny do vaší šesté čakry, protože vy se nadále zaměřujete tak, že symboly jsou energetizované. Nepotřebujete porozumět významu symbolů, pokud jste schopni si je představit, může být schopni si je nahrát, pracovat s nimi, abyste se plně spojili a získali nové vhledy.

Dovolte své duši a Stvořiteli zplnomocnit vaši realitu skrze posvátné nástroj, jakým je vaše šestá čakra.

V posvátném zplnomocnění,

Lord Melchizedek

 

© Natalie Glasson, https://www.omna.org/Home.html

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Andrea L. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. 

 

 

 

 

 

 

Probuzení ve spícím světě

Jennifer Hoffman

 

Jako dítěti se mi stále opakoval sen, v němž jsem byla jediným živým člověkem na světě. Procházela jsem tichými ulicemi, hledala nějaké lidi, ale nikdo tam nebyl. Byl to strašidelný sen, protože jsem byla úplně sama a neměla jsem nikoho, s kým bych si mohla popovídat, nebo kdo by se o mne staral. Nyní jako dospělá vím, že ten sen se vztahoval k tomu, co zažívají mnohé zdejší indigové a křišťálové bytosti, když jsou probuzené ve světě, jenž částečně nebo úplně spí.

 

Toto vědění je zažíváno jako pocit, že jsme velmi osamělí, nedostává se nám podpory, nikdo nás nechápe a chybí nám silná a hluboká pouta k lidem podobného ducha. Díky tomu, že jsme se probuzení už narodili, intenzivně si uvědomujeme, že ti druzí spí, a protože nejsme schopni s nimi navázat spojení, cítíme se sami. To však může být způsobeno naším chybným vnímáním, protože my tu nejsme nutně proto, abychom je budili. Jestliže máme ten správný pohled na svůj vlastní stav probuzenosti, můžeme jim poskytnout důvody, proč by se měli probudit.

 

Indigové a křišťálové bytosti, ta starší generace a nepochybně i ti narození od roku 1990, se narodily probuzené, což znamená, že vědí, že život a existence jsou něčím více než je to, co vnímáme svými fyzickými smysly. Většina je vysoce intuitivní, empatická a citlivá, což je požehnáním i výzvou. Požehnáním proto, že vnímají svět mnohem důkladnějším, osvícenějším a duchovnějším způsobem. Výzvou pak z toho důvodu, že si též uvědomují, kolik lidí na světě spí, kolik lidí je nevědomých a neuvědomují si to. Indigové a křišťálové bytosti pak mají pocit, že by s tím měly něco udělat, aby ty lidi probudily a změnily svět. Avšak znamená to lidi budit nebo nechat je spát, dokud nebudou připraveni? Kdo rozhodne, kdy je na to ten správný čas?

 

Některá Indiga se domnívají, že by měla být hlasitě vyzvánějícím budíkem, jiným vyhovuje být něčím jako knoflík ,,zdřímnutí" na budíku. Někteří křišťáloví čekají, až se svět probudí, než něco podniknou, jiní se ztratí ve svém zoufalství ze světa, jenž potřebuje lásku, ale není jí otevřen. Výzva, jíž oni a všichni, kteří jsou probuzení, musí čelit, spočívá v tom, být jiní, být ztělesněním onoho rozdílu ve světě, jenž potřebuje nejprve vidět novou stezku dříve, než bude ochoten zvážit ji jako alternativu k těm existujícím. Stav probuzenosti způsobuje, že si uvědomujeme, co je třeba ve světě změnit. Učíme se pravdě (což nás někdy vede domněnce, že naše snahy nejsou oceňovány), že lidé se probudí až tehdy, když se cítí připraveni, ne dříve. Pokud jsme ztělesněním onoho rozdílu mezi spícími a probuzenými, právě to svět probudí k jeho vlastnímu potenciálu.

 

Je na nás, abychom světu ukázali možnosti, které jsou k dispozici, nikoliv tím, že bychom mu říkali, že spí, nýbrž tím, že ukážeme, jaké je být vzhůru. Jestliže ostatním předvedeme alternativu tak přesvědčivou a o tolik více naplňující než stav spánku, svět se probudí, neboť k tomu bude mít důvod (což je cosi, co nechápeme, když jsme už probuzení).

 

To, že jsme se probuzení již narodili, ještě neznamená, že musíme světu sdělovat, že spí, dokud se sám nerozhodne ze své dřímoty vzbudit. Namísto toho to lze vidět jako schopnost, stav mysli, jako porozumění a vlohy k tomu, abychom byli schopni světu ukázat, proč je mnohem více radostné a naplňující, jsme-li probuzení, namísto toho, že bychom spali... a svět se rozhodne se probudit.

 

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc.
https://enlighteninglife.com

 

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

 

 

 

 

 

·Cítíte strach, hněv nebo stres?
Inelia Benz

 

V pátek 5. dubna 2013 jsem cítila příznaky HNĚVU v kolektivní vibraci. Hněv postupně dramaticky a drasticky sílil a přinášel chaos a boje do života mnoha citlivých lidí na planetě. Celé to vyvrcholilo v úterý 9. dubna. Důkladně jsme to nahlédli s dalšími vidoucími a lidmi pracujícími s intuicí a viděli jsme, že to byla mocná energie „dělání“ a „dosahování“, která byla nějakým způsobem uměle využita stínovými částmi našeho já tak, aby se změnila v hněv a nálady typu „už toho mám dost“. A to doslova „už toho mám dost“, s pěstí hrozící k nebi, zamračeným výrazem a zuřivou pěnou u úst!
Tyto umělé vlny byly mohutné a ošklivě kolektiv zasáhly. Navíc byly zesíleny médii s jejich zprávami zaměřenými na probouzení vzteku. Ale to nebylo všechno. Neklid pokračoval i po úterý a měnil podobu. V pátek 12. dubna 2013 jsme byli opět uměle zasaženi, ale tentokrát STRACHEM. Ten postupně sílil, až vyvrcholil v úterý 16. dubna. Opět byl zesilován médii s jejich zprávami zaměřenými na probouzení strachu. Projevuje se jako stres, podrážděnost, ostražitost, pocit, jako kdyby nás někdo měl každou chvíli udeřit do hlavy nebo vrazit nám nůž do zad, zabít nás, mučit nás. Případně se projevuje jako energie typu „něco strašného se má stát“.
Když jsem energii strachu umožnila existovat a zpracovávala ji, všimla jsem si něčeho velmi zajímavého. Vibrace strachu byla opět umělá, stejně jako vibrace hněvu předešlého týdne. Ale tentokrát jsem si uvědomila, že energie čchi, která ji nesla, byla na ní nezávislá. Tato energie čchi byla mocná, silná, velmi „horká“, naplněna světlem, čistá a průzračná. A byla v každé buňce mého fyzického těla. Byla v každém genetickém vláknu, v každé molekule.
Uvědomila jsem si, že to, co se stalo, byl prostě záměr, který jsme měli minulý rok – a který máme v tomto roce. V minulém roce bylo naším záměrem stáhnout si nový operační program RADOST/SVĚTLO/LÁSKU a inkarnovat, vtělit naše vyšší Já do svých těl. V tomto roce je záměrem BÝT radostí/světlem/láskou, být našimi vyššími Já na fyzické úrovni. A ono se to děje! Síla, čchi, je čistá. Zátěž umělých vibrací vychází z našich vlastních fyzických těl, z jejich molekulární a genetické struktury, jako „hrůza ze změny“. Naše fyzická těla jsou KRMENA znečištěním a fyzickými těžkostmi na planetě a nyní se BOJÍ změny, kterou podstupují. Jsou jako krásní dostihoví koně, kteří zakoušejí něco, co nikdy předtím nezažili, a jsou z toho proto zmatení, vystrašení, kopou a snaží se uprchnout.
Co můžeme dělat? Zaprvé nechme naše těla vyjádřit svůj hněv a strach. Nechme tuto vysokovibrační „čchi“ existovat v našich fyzických tělech. A jednoduše to pozorujme. Brzy se začne oddělovat: čchi se stane vířící energií a strach nebo hněv prostě zůstane emocí. Tato emoce, pokud ji necháme existovat, se rozpustí. Vířivou energii nechme narůstat a po celou tu dobu dávejme svým tělům najevo, že jsme tu pro ně a že jsou v bezpečí. Případné myšlenky, že jsme oblafnuti, podvedeni, lapeni, zneužiti, zotročeni a strženi nechme existovat a pozorujme je. Poděkujme jim. Zpracujme je. Podívejte se, odkud čchi přichází. Jestliže to vypadá, že přichází zvenčí, zpracujte projekci své vlastní síly na „vyšší bytost“. Jestliže promítnete svoji vlastní sílu ven, může to být použito proti vám. Jestliže to vypadá, že čchi přichází z vašeho vlastního těla, potom ji vylaďte. Může vycházet z každé buňky, z každé molekuly. Nebo z vašeho srdečního centra. To není vnější. Pamatujte, že síla se sama o sobě nikdy nepokazí. Jsme to jen my, kdo ji užije pro sebe a ze své svobodné vůle, nebo ji může předat něčemu nebo někomu jinému, ať si s ní dělá, co chce. A to je jádro příčiny tohoto strachu stínových částí našeho já. Naše fyzická těla se jednoduše bojí neomezené čchi, protože necháváme druhé lidi používat ji na náš úkor. Případně ji také používáme sami sobě na škodu. Kdykoliv byla v minulosti do našich těl inkarnována tato čistá čchi, byli jsme – naše těla byla – spálena na hranici, mučeno, utopena a vražděna mnoha bolestivými způsoby.

Můžeme si vybrat BÝT touto čchi bez stínových částí já, která jí cokoliv přikazují, nebo můžeme říci, že nejsme připraveni a požadovat, aby čchi přestala existovat a my mohli fyzicky zůstat takoví, jako dosud. Prozatím nemusíte energii čchi používat, pouze jí BÝT. Umožněte molekulám našeho fyzického těla existovat jako čisté, průzračné, svobodné, čchi. Vdechujte, vydechujte. Existujte jako vysokovibrační, čiré, nedefinovatelné čchi. Jestliže jste zapomněli, jak komunikovat či spojit se se svým fyzickým tělem, použijte cvičení na znovuspojení s fyzickým tělem z kurzu Ascension 101 (www.ascension101.com ). Můžete se znovu spojit se svým tělem a pracovat s ním svobodně v průběhu přechodu. Můžete také použít další nástroje ke znovuspojení s fyzickým tělem nebo vyhledat nové na internetu. Ujistěte se ale, zda to, co jste si vybrali, je nástroj pro vás samotného a nejste při tom závislý na žádném guru, mistrovi, učiteli či systému víry a nejde o propagované „jediné řešení“!
Nemohu se dočkat, co ucítím v kolektivním vědomí příští pátek! Ať je to cokoliv, pamatujte si, že když s tím budete v klidu sedět a umožníte mu to existovat, můžete to pozorovat, rozplést a oddělit od své skutečné energie/síly.

Sdílejte tuto informaci s jinými, neboť mnoho lidí si myslí, že jsou jediní, kdo prochází skrze tyto vlny silných negativních emocí. Ať co nejvíce lidí ví, že nejsou osamocení a bezmocní. Uvědomíme-li si, co se děje a jak naše těla reagují, vezmeme si zpět svoji sílu. Žádné umělé či médii vyvolané negativní emocionální vlny v lidském kolektivním vědomí nás nemohou zastavit z fyzické proměny v ty, kým skutečně jsme. Mocné, věčné, božské bytosti.

Objímám, Inelia.

 

Překlad: Terezie Dubinová, www.oheladom.cz

Originál článku: https://www.ascension101.com/cs/home/ascension-blog/75-april-2013/340-have-you-felt-afraid-angry-or-stressed-recently.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí přátelé,

 

Regenerační a vzdělávací centrum Sirrah Natura v Mladé Boleslavi hledá pro rozšíření své činnosti

 

 

 

SVĚTELNOU KARTÁŘKU

/

SVĚTELNÉHO KARTÁŘE

 

 

 

 

Četnost činnosti:                    variantně 1 x týdně nebo 1 x měsíčně

                                      (dle dohody a zájmu lidí)

 

Podmínky:                    cena pronájmu na 1 den je 300,- Kč

 

Kontakt:                        info@sirrahnatura.cz

 

                                               www.sirrahnatura.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět