Milí přátelé, - 24.6.2014

30.06.2014 12:26

 

 

Milí přátelé,

v prvé řadě opět informace organizační a to k červencovým seminářům CL1 a Kristova energie v nás. Jak víte, oba se uskuteční na Moravě, jako každý rok. Bude to v lázeňském městečku Velké Losiny, kde účastníci budou ubytovaní v penzionu Vila Žerotín. Je potřebné, abyste, pokud zamýšlíte se zúčastnit na některém z těchto seminářů, potvrdili svou účast Hance Noskové zasláním potvrzovací sms na její mobil - 608 715 073.Mistr Hilarion v novém poselství možná dost překvapí. Hovoří o vlně energie lásky, která proběhla, ale nehovoří o té vlně, přívalu energií z Centrálního Slunce či energie z našeho Slunce, které nyní vykazuje významnou aktivitu, ale o energii vzešlé ze srdcí mnoha pracovníků Světla. A to je to hodnotné na tom všem. Hovoří o pracovnících Světla, o jejich vědomí toho proč na Zemi přišli a proto i mnozí tak konají. Nicméně však zdůrazňuje, že je třeba tuto činnost, vědomého vyzařování vize míru a lásky na planetě, aktivovat a věnovat se jí vědomě denně. V té souvislosti si dovolím odbočit k výzvě, kterou jsem napsal a poslal v mailu z 24.2. 2014. Zkuste se nad tím, v návaznosti na prohlášení Mistra Hilariona, zamyslel. Můžete mi v té věci napsat. budete-li chtít. Když se nad tím tak nyní zamýšlím, je možné, že tu výzvu, v té podobě, nebo lehce upravenou, zašlu znovu. A dále pak Mistr Hilarion hovoří o souvislostech prostoupení duchem a rozvinutí vnitřních schopností pro život.

V minulém týdnu jsme se měli možnost seznámit s Kryonovým poselstvím na téma "Duševní komunikace". Dnes s tímto tématem pokračujeme jeho druhou částí v níž Kryon odkrývá další aspekty "duševní komunikace". Hovoří o jistých duchovních zákonech, které platí a které oni, na druhé straně závoje dodržují stejně tak, jako jsou dodržovány zákony fyziky. Ale také hovoří o blocích a filtrech, které jsme si vytvořili, ať na osobní úrovni či jsme přejali bloky z kolektivního vědomí. A prvním zákonem, který se v této oblasti vyskytuje, je že duševní komunikace k nám, přijde jen když k tomu dáme svolení (...a odstraníme bloky a filtry, dodávám...). A k překvapení všech těch, kteří nic nevnímají (ač se snaží..) Kryon říká, že všichni, kteří se zajímají, čtou např. jeho poselství jako je toto apod., ti všichni již dali svolení, jsou naladění...a více si k tomu přečtete v Kryonově poselství.

V této době, více než kdy jindy, si uvědomujeme naši spojitost se vším, naši vzájemnou jednotu, když vnímáme např. jak všichni jednotně prožíváme různé projevy odcházení nižších energií z našeho bytí, ty které jsme tam nastřádali za dobu svého vývoje, ale také si více uvědomujeme, že jsme něčím víc, než jak jsme se viděli až dosud, uvědomujeme si svou jednotu  se Stvořitelem. A právě na tohle téma k nám hovoří ve svém poselství Mistr Serapis Bey nazvaném "Cesta oddělenosti k jednotě", které přijala Natalie Glasson . V tomto svém poselství zdůrazňuje význam této doby, této fáze transformace života na planetě, kdy dochází ke stále většímu ukotvování světla a lásky, v důsledku čehož vše, co není láska, vše co je různě utajováno, skrýváno vystupuje ven, na denní světlo, aby to mohlo být zpracováno, vyřešeno, očištěno a vše harmonizováno, aby vše mohlo sloužit lásce. A to jak na úrovni osobní, tak i kolektivní, společenské. To vidíme v těch různých "kauzách", jimiž se odkrývají společenské nešvary, různá korupce, zneužití moci, postavení apod. až po např. i taková překvapení jako v současné době v Polsku, kdy došlo ke zveřejnění soukromého názoru polského ministra zahraničí na Ameriku a spolupráci Polska s ní.
A celá tato mocná vlna lásky bude nadále sílit, vtělovat se do našich Bytí a umožňovat hlubší propojení vědomí duše s vědomím fyzického Bytí, kdy si pak budeme mnohem více vědomi své jednoty se Stvořitelem. Co je však důležité, na co Mistr Serapis Bey upozorňuje je, požadavek doby se neztotožňovali s těmito svými nízkými energiemi, ať již se projeví skrze cokoliv, abychom si tím nezpůsobili nějaká zdržení v naší energetické očistě a také v našem uvědomování si jednoty se Stvořitelem a toho, že vlastně my jsme Stvořitel.

V tomto měsíci k nám také přichází skrze Barbaru Bessen (která připojila i svůj osobní dopis pro nás všechny) Marie Magdalena se svým poselstvím s názvem "Shovívavost, laskavost a soucit: důležité nástroje této doby". A obojí je výborné. V dopise Barbary bych snad jen podtrhl dvě myšlenky - Tato nejbližší současnost je obdobím stanování cílů a v návaznosti na proces transformace a sílící energie na planetě je důležitou otázkou na co se zaměřujeme? Co vlastně svým zaměřením tvoříme? A co je zajímavé, můžeme si při tom opětovně uvědomit výše uvedené poselství  Mistra Hilariona.

Pokud jde o poselství Marie Magdaleny, které pak následuje, tak v něm se Marie Magdalena zaměřuje na připomenutí naší jednoty s Vším-co-je. Vzhledem k předchozímu poselství Mistra Serapise Beye se tak posiluje ještě více význam toho tématu v současnosti. Připomíná naše těsné spojení, kdy, jak říká, není vzdálená na víc jak na jednu myšlenku. Připomíná roli brzdnou roli ega v této době transformace.Věnuje se také významné skutečnosti dneška. Totiž těm různým turbulencím, chaosu , otřesům ve světě, tedy ve vnějším světě. A připomíná Kryonova slova, že není vše takové jak to ve vnějším světě vypadá, pravda je zatím skrytá pod /za tím. A právě tak je to i s projevy tzv. temných sil, jak těch vnějších, tak i vnitřních. Je třeba si uvědomit, že temná síla chce takto si přitáhnout naši pozornost a když tak učiníme, snížíme si vibrace. což je hlavním cílem té temné síly. Protože tak zůstaneme připoutaní k vnější realitě, která těmto silám odpovídá, jak si dovolím to okomentovat. Je třeba se od toho odpoutat a vše v lásce propouštět. A dále pak, sebe milovat, žít s radostí a potěšením.

V sobotu, 21.6. ve 12:52 proběhl letní Slunovrat. V tomto čase transformace však nešlo jen o běžnou astronomickou událost (to asi nikdy), ale o událost zvláštního významu, kdy na Zemi začínají proudit další silné energie. Ostatně je to patrné již z např. poselství Mistra Hilariona nebo i Marie Magdaleny. Ale i např. Kryon, prostřednictvím Markéty Selinijany přinesl určitou informaci, se kterou jste se již i mohli seznámit na našem webu a kterou najdete opět zde v příloze pod názvem "Aktuální změny na Zemi 20.6.2014".

Velmi zajímavý text - sdělení či poselství, jak kdo to chce nazvat, zveřejnila na své FB stránce také Pleja, která přijímá informace od Plejáďanů. Její text má název "Pokračujte dál.." a také "Přišli jste z různých rovin vědomí" (obojí v jednom dokumentu).

A z astrologického pohledu se můžeme podívat na letošní letní Slunovrat v krátkém zamyšlení astrologa Ondřeje Habra.

Z rubriky "Z našeho a cizího dvorku" se dnes letmo dotknu  situace na Ukrajině, která se po uchopení profašistickými představiteli zvrhla v podstatě místní občanskou válku. A proč o tom budu psát? Ne proto, abych vyvolával strach, nenávist, či vyvozoval nějaké černé scénáře (od těch jsem velmi vzdálen) apod., ale jen a pouze abych podal věcnou informaci k situaci a poukázal na metody, které temná strana, strana, která odchází ze scény, ti, kdo představují umírající energii na planetě, používá pro prosazení svých zájmů a na něž si nepoučená veřejnost stále "nabíhá" jak nepozorný zemědělec na pohozené vidle. I v tomto případě a zvláště v tomto případě, apeluji na zachování klidu a míru v srdcích a vyzařování světla a lásky celé planetě, všemu lidstvu, bez rozdílu. Ostatně, tak jak na to téma píšu o něco výš v části o poselství Mistra Hilariona

Již v době, kdy tam  konflikt oficiálních a legálně zvolených orgánů a různých až fašistických bojůvek vrcholil, jsem uvedl, že nejde o ta hesla (demokracie, humanismus, svoboda, blaho národa atd. apod.), ale že za vším stojí mj. snaha Západu (neboli oligarchů USA) vydrancovat Ukrajinu. Po čase vše vylézá na povrch (ba i naši představitelé začínají zvolna otáčet, když k jejich asi překvapení, zjišťují, že jim američtí přátelé a dirigenti asi neříkali pravdu...).
Přátelé, tam je dnes válka a je tam proto, že ti, co stojí v pozadí skutečně hodlají vydrancovat Ukrajinu, doslova "vydojit" až na krev. Tam se válčí proto, aby se mohl uskutečnit tunel, jaký z české cesty k " demokracii" a do "Evropy" neznáme. Tam jde o území o rozloze asi 8.000 km čtverečních na nichž jsou 3. největší evropská naleziště tzv. břidlicového plynu a jde přesně o ta území na východě Ukrajiny. A nejen to. Vedle ¨těchto ložisek má Ukrajina ještě cosi cennějšího -  největší evropské zásoby ještě důležitější strategické suroviny - podzemní pitné vody. Musí si tedy vybrat. Pokud připustí hydraulické frakování břidličného plynu, může si pitnou vodu zničit (V USA mají již lidé s tímto typem těžby své, velmi smutné zkušenosti). Přečtěte si, prosím, přiložený článek s názvem "Pozadí občanské války".
Jenže, pod vlivem neskrývaného až brutálního nepřátelství vůči všemu ruskému, se obyvatelé na východě rozhodli pro výraznou autonomii, větší nezávislost na centrální vládě a spolupráci s Ruskem. Ale to by byl konec plánů na těžbu, již nasmlouvanou firmou SHELL. Je tedy nutné to území "vyčistit". A k tomu se hodily a hodí právě ony profašistické a fašistické oddíly a organizace, které na Ukrajině existují. Protože jde o lidi s neskrývanou brutalitou, kteří se nezdráhají vraždit kohokoliv kdo má jiný názor, kdo je jiné národnosti apod. A právě takoví lidé jsou schopni "vyčistit" území od "překážejících" lidí, aby k těžbě mohlo dojít. Co vše to ale znamená, tato těžba, si přečtěte v přiloženém článku.

Další dnešní 2 příspěvky jsou z rubriky "Zdraví". Nejdříve článek, který má název "Tajemné organismy proti fatálním chorobám". Je to dost podrobné povídání o čínské houbě "reishi" aneb česky lesklokorce lesklé a jejích úžasných účincích na lidské zdraví zvl. při léčení mnoha závažných onemocnění vč. rakoviny, jak dokládá celých 4 tisíce let zkušeností s touto léčivou houbou.

Jako druhý příspěvek v rubrice "Zdraví" je  krátké video. Jen asi 15 minut povídání na téma očkování. Jde o rozhovor, který vedla 22.6. Daniela Drtinová s dvěma lékařkami. Na jedné straně místopředsedkyně české vakcinologické společnosti, MUDr. Cabrnochová a známá bojovnice proti povinnému očkování, praktická lékařka MUDr. Eleková. Posuďte sami jak se která z lékařek své role zhostila.

Povinné očkování dětí? Lékaři se přou - MUDr. Cabrnochová vs. MUDr. Eleková


A na závěr opravdová nádhera - ohňostroj k oslavě nového roku 2013. Tak nádherné obrazce vytvořené mistry ohňostroje jsem opravdu ještě nikdy neviděl. To vše za doprovodu skvělé hudby (Thomas Bergersen's - Heart of Courage)   A určitě doporučuji režim celé obrazovky!!!!

New Years 2013, necelé 2 minuty.

Přeji šťastný, radostný týden
Láďa
 

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 22.6. 2014 - 29.6 2014

Milovaní,

proběhl velký proud energie lásky a soucitu, který plynul ze srdcí mnoha pracovníků světla z celého světa,  když spojili energie s cílem přinést pozitivní změny v monetárních systémech na Zemi  a v srdcích lidí, a tato energie byla umocněna vyššími říšemi - tak, jak to mnozí žádali. Jak jsem zmínil již dříve, změny k nimž na Zemi dochází, probíhají mírovou cestou, což má  vyšší vibrační vliv na vizi, která v sobě obsahuje záměr, že změny musí být pro nejvyšší dobro všech.  Vliv této činnosti bude nyní profiltrován dolů, aby uskutečnil změny v srdcích těch, kdo dlouho kontrolovali světové monetární systémy „samoobslužným“ způsobem. Když se mnoho lidí shromáždí s jasným záměrem pro nejvyšší dobro všech, neexistuje nic, co by mohlo pozdržet kýžený výsledek.

Ti, kdo nesou jiskru Stvořitele silně ve svých srdcích, měli záměr vytvořit nový svět. Oni si pamatují, že je to součástí úkolu který přišli  splnit v rámci dobrovolné služby Božskému Plánu. Uvědomují si,  že změna začne jejich přispěním a že musí osobně podniknout mírové a láskyplné akce, aby se tyto změny manifestovaly. Chápou,  že to, co vidí, není skutečné a udržují si vyšší vizi. Kvality víry, naděje a rozhodnutí mohou přenášet hory a to se stane zřejmějším, když se události, které byly drženy ve vizi, budou manifestovat v každodenním životě lidstva. My z vyšších říší se skláníme přede všemi, kdo tímto způsobem společně pracují v jednotě a podporují další snahy, podobně jako je tato, k nimž dochází pravidelně.

Do atmosféry Země a všech jejich obyvatel proniká energie Bohyně a to překvapivým způsobem ovlivní lidstvo. Pozvedne to srdce většiny lidí na planetě. Když bude v každé  duši docílena větší rovnováha mezí božskými ženskými a mužskými energiemi, bude docílena rovnováha také ve vnějším světě. Záměr a přání žít v mírovém a prosperujícím světe se lidstvu splní. Je nutné, aby všichni, kdo rozumí síle, dřímající za takovou činností,  tuto vizi udržovali a afirmovali každý den. Dáváme jim vědět, že v tomto úsilí nejsou sami, že pomáhá  mnoho neviditelných sil, které je povzbuzují, aby tato práce pokračovala. Jsou to vnitřní myšlenkové procesy lidstva, které se promíchávají, aby vytvořily jeho realitu a když si to uvědomí více lidí, změny v jejich světě budou fenomenální. Nejdůležitější je spojit mysli všech, aby se vytvořil nový typ civilizace, který bude sloužit všem na planetě.

Když bude víc lidí ovládáno duchem, uvolní a propustí vše, co je zdržovalo od toho, aby  uskutečňovali své sny s radostí. Jejich přání budou v souladu s přirozenými sklony jejich duše a oni se dostanou ke svým nejlepším rolím v novém vytvářeném světě. Každý bude denně žít tak, že se bude věnovat svým přirozeným zálibám a tomu, co mu přináší radost  a to každému  pomůže tvořit život v synchronicitě a harmonii.  Existuje tolik cest k novému světu, kolik je v něm duší a všechny budou ve svých komunitách potřebné, když se tyto začnou manifestovat. Musí být otevřené tomu, aby byly sdíleny s ostatními a aby všem pomáhaly sdílet s ostatními své specifické nadání, aby se tak nejlepším způsobem stalo přínosem pro všechny. 

Když si lidé v novém světe rozvinou své vnitřní schopnosti, budou mít větší schopnost rozpoznat záměry druhých a budou schopni  lépe rozpoznat takové frekvence a energie, které by nebyly v souladu se směrem, který si pro sebe a svůj nový svět vytyčili. Soustředění na vyšší záměry zajistí,  že pouze ti, kdo jsou v souladu s takovými úmysly, je budou moct ovlivnit a mnozí si začnou uvědomovat, že nepotřebují vedení od žádné vnější síly, pokud budou sledovat cestu své duše. Každý člověk je veden k tomu, aby maximálně přispěl lidstvu vytvořit nový a uspokojující život pro celé lidstvo.  Zda se uskuteční možnost vytvořit cosi, o čem se ani nezdálo, záleží nyní na lidech Země. Je to nejvíce vzrušující doba, které jste součástí a tady jste, připraveni  ke startu!

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion 

 

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti 

www.therainbowscribe.com 

www.movingintoluminosity.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 

 

 

Duševní komunikace - druhá část”
Tento živý channeling byl přijat v San Antoniu v Texasu, 22. února 2014

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v San Antonio, 23. února 2014.

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby. Dnes odpoledne toto poselství nazveme druhou částí „Duševní komunikace“. Včerejšek [Duševní komunikace, první část nebo ZDE] byl naplněn instrukcemi o tom, jak může Duch komunikovat s vámi a ostatními energiemi na planetě, které jsou nelineární a snad dokonce i multidimenzionální. V tomto poselství jsme cvičně mluvili o vás, komunikujících s ostatními. Dokonce jsme i zmínili, kdo jsou to ti ostatní.

Toto téma je větší než si myslíte. Přijde den, kdy věda uzná, že planeta je doslova naplněna životní silou, která je neviditelná a z části má dokonce jakousi formu vědomí. V té době přehodnotí „co je živé“ a možná dojde dokonce i k nové definici samotného života. Včera jsme mluvili o tom, jak komunikovat s těmito mnoha energiemi a bylo toho mnoho k prodiskutování. Dnes to je více osobní.

Duševní komunikace, druhá část

Dnes jste sem přišli, abyste se dozvěděli, jak můžete zvýšit svou duchovnost, ale toto učení jde ještě dál. Může odhalit věci, které jste nikdy dříve neviděli. Duševní komunikaci je také možno definovat jako „vy s vámi“ a tudíž subjekt také „vstupuje do kontaktu se svým vlastním božstvím“. Není snad pravda, moji drazí, že celý účel dnešní lekce je, jak vstoupit do kontaktu s nelineární částí sebe sama? To je duševní komunikace.

Dokážete vůbec přijmout možnost, že jste rozděleni do mnoha multidimenzionálních částí? Jak už jsme vám řekli dříve, jste na mnoha místech současně, ale jedna vaše významná část vibruje výše než vaše vědomí, a proto se jí říká „Vyšší Já“. Vyvážení toho všeho a to, že začnete být jako mistři planety, je opravdovým vstupem do kontaktu s vašimi dalšími částmi, které jsou posvátné. Toto je duševní komunikace a vše, co od této chvíle řekneme, se na to vztahuje také – na vás, komunikující s „vyšším vy“.

Duchovní přežití

Dovolte mi, abych vás vzal kousek zpátky. V kolika životech jste se brodili starou energií? Brodili se? Sebrali jste síly a stará energie planety vás odkopla zpět. To je metafora, staré duše, která se probudila do uvědomění si božského účelu pro sebe a pro planetu, a toto uvědomění pak bylo ignorováno, nebo ještě hůře „objeveno“ a potom obáváno.

Staré duše, zdálo se, že jste právě vyrazili na duchovní stezku a ta vás zničila. Opět jste se vrátili zpět a narukovali jste do nějaké války a ta vás opět zabila. Přijdete zpět, probudíte se, stanete se dokonce šamanem, a jste zabiti za to, že jste osvícení. V kolika životech jste mohli dělat jen to, že jste se drželi svého a snažili jste se přežít ve světě se starým, temným myšlením? Přežití se stává slovem, které pro starou duši znamená něco naprosto odlišného. Vysoké vědomí ve staré energii je jako pěst na oko, a to je něco, na co je stará duše zvyklá.

Moji drazí, toto je ukončení – toho všeho – to bylo to proroctví domorodých obyvatel pro tuto dobu. Teď jste tady a jste na to připraveni. Ale planeta nezíská vyšší vědomí najednou, moji drazí. Naopak, systémy okolo vás a energie okolo vás se začnou postupně získávat snadněji, zvládat mnohem snadněji, aby bylo přežití snazší pro ty, jako jste vy. Mnoho lidí bude klást mnohem menší odpor a budou otevřenější než kdy dříve. To je začátek velmi pomalého posunu.

To také znamená, že pro vás bude snadnější dostat se do rovnováhy. Slovo „rovnováha“ používáme stále znovu a znovu. Ti, kteří fungují v ezoterických systémech víry, mnohokrát vstupují do určitých lidských životních kategorií, protože jde o čisté přežití. Je pro vás snadné být jakýmsi poustevníkem, mluvím dokonce i k mému partnerovi, jestliže nemusíte ukazovat své světlo, je to snazší. V minulosti, když jste ukazovali své světlo, byli jste loveni! Rozumíte tomu, co říkám, že? Když otevřete dveře a rozlije se světlo, každý se na vás dívá, protože jste jiní. Co je na tom obrázku špatně? V minulosti to znamenalo váš zánik. To je to, co se mění. Ale je těžké na to zapomenout.

Nezasahování

Takže v této energii, po precesi rovnodennosti, máme několik informací: První, co bychom vám chtěli s láskou předat, je to, čemu říkáme „pravidla stvořitele“. Ale nejsou to taková pravidla, jaká byste čekali. Dovolte nám být trochu konkrétnější. Budeme jim říkat Boží zákony ve vztahu k lidstvu“.

Tyto zákony nejsou porušitelné, ani bychom to nechtěli. My bychom je nikdy neporušili. Duch není jako člověk. Neexistuje zde žádné lineární vědomí s pravidly nebo zákony, které musí být dodržovány nebo ne. Zde platí jiné zákony. Například zákony fyziky jsou absolutní a musí mít co dělat se způsobem, jakým se látka chová ve vaší realitě. Zákony fyziky nejsou zákony, které by byly dodržovány uvědoměle, jsou to zákony hmoty. Podobným způsobem fungují duchovní zákony – způsob práce Boha.

Takže mi dovolte, abych vám něco pověděl o některých z nich. Tak především vzdávají čest celému lidstvu, jsou nádherné a laskavé. Očekávali byste snad od tvořivého zdroje něco jiného? Zde je jeden takový zákon: Držíme se stranou, dokud nás nepozvete dovnitř. Toto je víc než lidská svobodná vůle; je to zákon Stvořitele. Líbí se nám tato část? Ne, protože naše láska chce křičet, že jsme tady, ale to nemůžeme. To je náš způsob vzdání holdu svobodné vůli lidské bytosti. Kdybyste opravdu věděli, že jsme tady, okamžitě byste se změnili a nebylo by žádné zkoušky. Ne. Volba najít nás, musí být vaše a jen vaše.

Moji drazí, stará energie této planety byla pro nás všechny obtížná. Probudili jste se a byli jste v módu přežití a v rámci staré energie se většina lidstva jednoduše nezajímala a nedovolila nám vstoupit. Umíte si představit, že se vaše děti najednou změní a nepoznají vás? Umíte si představit, jak se potulují kolem a vrážejí do zdí, protože nevidí? Představte si, že máte jedinou baterku a oni jsou ve tmě, bojí se. Ale vy nemůžete tu baterku použít, ledaže by o ni požádali. Oni vás nikdy nezavolají, protože ani neznají vaše jméno. Nevzpomínají si, kdo jste. Vy jste jim dali život a pečujete o ně, a oni přesto nevědí, že existujete. Dokážete si to představit? To je náš zákon.

Jiný zákon: Když vy, jako lidská bytost, otevřete svou náruč a své srdce duchovnímu hledání, začnou se dít věci. Mnozí z vás dokonce mají celou řadu akášických vzpomínek o tom, jak se cítí [a možná problémy, které to přináší ve staré energii]. Když si začnete odpovídat na vnitřní duchovní otázku: „Je v tom něco víc?“ dovolíte nám vstoupit. V tomto okamžiku se všechno mění a my začínáme komunikovat. To je náš zákon. Ale když vás to dělá stále více, zákon se rozšiřuje i na další atributy okolo vás. A potom se začnou měnit i ony. Když tento proces započne dostatečný počet lidí, začne se posouvat i planeta. Tomu se říká rychlodráha.

A teď to začíná být zajímavé. Tento posun má také co dělat s tím, čemu říkáte citlivost na energii v lidské bytosti. Když přijdete na bitevní pole, kde si Krystalická Mřížka pamatuje, co se tam stalo, cítíte drama toho všeho. To se mění a my jsme vám o tom říkali. Ale řekněme, že jste přišli na to místo s dalšími lidmi. Vy to cítíte, ale oni ne. Rozhovor by mohl probíhat nějak takto:

Co je s tebou?“

Mohli byste odpovědět: „Copak necítíš tu energii tady?“

Jakou energii? Co tím myslíš?“ odpovídají.

Něco se tady stalo. Necítíš to?“

Ne, nic necítím.“

Oni se pak na vás podívají a možná si myslí, že si vymýšlíte, nebo že si chcete získat pozornost, nebo že „hrajete roli“ přecitlivělé duchovní osoby. Jaký je rozdíl mezi vámi a jimi? Odpověď zní: Vy necháte toto uvědomění vstoupit a oni je blokují. O těchto blocích budeme mluvit za chvíli.

Někteří půjdete na procházku do lesa a ucítíte ho. Obklopí vás svou láskou a nádherou. Mluví k vám Gaia. Stromy vydávají kyslík laskavým systémem fotosyntézy. Rostliny vám dávají kyslík a vy jim oxid uhličitý. Jaký to systém! Rozhlédněte se kolem. Vědci řeknou, že ten systém vznikl čirou náhodou – náhodný vznik. Věříte tomu? Jaký to nádherný systém! I samy stromy vědí, kdo jste. Přišli jste do lesa a on vás objímá, ale možná jsou vedle vás lidé, kteří přišli s řetězovou pilou. Nestarají se a necítí to. Pro ně je les jen zdroj. Jak je velký ten rozdíl mezi vámi? Odpověď zní: Vy jste dovolili vstoupit multidimenzionálnímu uvědomění a oni ne. Víte, vy jste si více uvědomili multidimenzionální duševní komunikaci. V tomto případě se jedná o vaši ohromnou duševní energii, která komunikuje s ostatními částmi planety, které jsou také multidimenzionální.

Když přijmete rozhodnutí, že je OK cítit tuto energii, bude tam. Většina lidstva dosud toto rozhodnutí nepřijala. Zablokovali je. Zákon je tento – tato komunikace k vám přijde pouze s vaším svolením. V okamžiku, kdy otevřete dveře svolení, můžete ji začít cítit. Toto jsou naše pravidla.

Není to jen svolení ke komunikaci z tvořivého zdroje, ale také z úžasného počtu toho, co bychom nazvali dalšími laskavými energiemi. Ty další jsou představovány skupinami s názvy, které jste jim dali vy. Ani ony se k vám nemohou dostat, pokud jim to vy nedovolíte. I to je naše pravidlo. Vaše jména pro ně zní Plejáďané, Arkturiáni, Hathoři, nebo ti z Orionu a ze Síria. Existuje jich mnohem více, ale dokud se neotevřete jejich možnosti, nemohou s vámi komunikovat.

Většina lidstva bude stát během komunikace vedle vás a myslet si, že vám není dobře. Takto to pro ně vypadá. Poslouchejte, moji drazí, laskavých skupin, které představují esenci vaší DNA [vaši semennou biologii], a které vědí, kdo jste, těch je mnoho. Množství pomoci, kterou na této planetě máte, je ohromující, přesto většina lidstva nepřipustí povědomí o ní, ani jí nedá ve své realitě šanci.

Stará duše

A teď přichází na scénu stará duše. Moji drazí, vy jste už naladěni! Jestliže slyšíte můj hlas nebo čtete tato slova, dali jste jim své svolení. Dovolte mi, abych vám řekl, co se děje, moji drazí, protože existují různé stupně svolení. Ale tím prvním je otevřít dveře – a to začíná.

Energie roku 2014 a dále, začala vytvářet na planetě nová paradigmata. Tato nová paradigmata se týkají objevování, probouzení, uvědomění a tzv. „aha“ zkušeností. Ne všechna budou duchovní. Vědci objeví mnoho věcí, které vyvolají nové otázky. Tyto otázky a odpovědi potom otevřou dveře, které se nebudou zdát okamžitě duchovní, ale všechny povedou tímto jedním směrem. Nové objevy v kvantové fyzice a vědomí, které byly skrývány, změní pravidla, spojí zvláštním způsobem dohromady biologii a fyziku. To způsobí přehodnocení samotného života a nakonec povede k potvrzení multidimenzionální reality jiných vědomí kolem vás.

Nový objev – nová realita

Lékař operuje pacienta. Po chemické stránce je pacient pryč. Možná, že jeho srdce bylo vyjmuto a jiné je připraveno k umístění do zejícího otvoru v jeho hrudi. Naživu jej udržuje přístroj tím, že pumpuje jeho krev. Jeho životní esence se vznáší nad operačním stolem a nějak to vše sleduje. Někteří pacienti sdělují, že viděli věci, o kterých věděli pouze lékaři, a někteří ne. Ti, kteří přišli na operaci se svolením, se viděli na stole. To je „duševní komunikace“. Jejich multidimenzionální část to všechno viděla.

Je toho tolik, na co je třeba se podívat, a něco z toho se za čas prokáže. Když to studium vážně začne, některé z těchto věcí se začnou odhalovat. Lidstvo bude muset dát svolení k naprosto nové sadě konceptů o životě, a jedním z nich bude tento: Multidimenzionální život je nekonečný a věčný, naprosto oddělený od tělesného života. Vědomí je věčné a duše se opravdu vrací stále znovu a znovu. Bude možné pro to získat důkaz? Ano. Ale mnozí to budou popírat. Když si stále více dětí začne vzpomínat na svou poslední smrt a dokáže sdělit fakta, která nebudou známá, začne to studovat mainstream. Čím dál více dětí bude vyprávět svůj příběh, a vy budete vědět, že na planetě začala nová kapitola duchovního vědomí. Mnozí budou popírat důkazy, protože nebudou vyhovovat jejich pravdě.

Když se na to začne Země dívat, začne se měnit směřování každé duchovní víry. Jak je to daleko? Daleko, velmi daleko. Netrapte se tím, moji drazí, protože vy u toho budete. Nestanovujte pro to žádný časový limit. Až to nastane, budete při tom. Až se příště v tomto [budoucím] životě probudíte, začnete si na mnoha úrovních vzpomínat na to, kdo jste. Bude to do jisté míry mnohem velkolepější než tentokrát. Nestane se to později ve vašem životě. Naopak, stane se to, když budete dětmi. Mohli byste být některým z těch vzorových dětí!

Bloky a filtry duševní komunikace

Dovolte mi promluvit o blocích a filtrech. Hlavním blokem pro svolení, abyste cítili tyto multidimenzionální věci nebo jim věřili, je tradice. Toto slovo používáme ve smyslu „co jste byli učeni“. To, co jste byli učeni, má vliv na energii, kterou vy opravdu nevidíte jako tak mocnou, ale ona je. Změna způsobu, jakým věříte, od vás vyžaduje, abyste znovu přehodnotili něco, co pro vás bylo posvátné nebo cenné, protože někdo nebo nějaká organizace, kterým jste věřili, vás to naučili. Možná to byli vaši rodiče, vaše škola nebo někdo jiný, koho jste milovali, obdivovali a vzhlíželi k němu? Pravda je poznání konceptů, které vás učí. Když se to stane, vaše vědomí „je vlastní“ a nic jiného než tuto pravdu nevidíte jako skutečnou. Je to jakýsi závazek, který jste uzavřeli, a ten vás strčil do krabice, o které ani netušíte, že v ní jste.

Jak člověk vyvázne z tohoto neuvěřitelného bloku? Jak můžete změnit tradici? Odpověď zní, že musíte odložit to, co jste byli naučeni a dát svolení k něčemu jinému. To je tak obtížné, že někteří se přes to nikdy nedostanou. Nemohou a zůstane to tím, čemu říkáme trvalý blok. Profesionálové mají tendenci k velmi silným blokům, protože měli nejdelší vzdělání, které je dostalo tam, kde jsou teď. Pro ně je obtížné, ne-li nemožné, připustit informace, které napadají to, co se naučili, protože by to vytvořilo chaos v jejich intelektuálním přežití.

Filtr: Někdy mohou Pracovníci světla dovolit, aby se některé informace staly jejich pravdou, ale ne všechny. Řekněme na příklad, že to, co jste byli učeni, bojuje s jedním nebo dvěma aspekty esoterického systému, který učí Kryon. Vy jste některým otevření, ale ne ostatním. Je to problém? Ne. A opět, máte svobodnou volbu „vyčistit okno“ své duše, abyste spatřili jakoukoliv část, kterou potřebujete. Vaše lidská psychika je rozškatulkovaná lineárně, proto můžete být široce otevření jedné stránce věci a přesto u jiné jste stále nerozhodnutí. Tomu se říká filtr a my chápeme, že odhalení pravdy je pro lidi pokračujícím procesem.

Filtr vám brání v tom, abyste viděli celý obraz, ale dává svolení k jiným věcem, které jsou správné. Takže byste mohli říci, že to vychyluje to, co děláte a jak to děláte. To je nejlépe vidět u léčitelů, médií a channelerů, u kterých se mísí stará energie s tou novou.

Vezměme si například channelera. [Kryon se usmívá.] Může sedět před vámi a bude cítit, že má dobré a reálné informace. Avšak záznam jeho stopy jasně ukazuje, že je v některé oblasti lepší než v jiné. Sdělí vám předpovědi ohledně budoucnosti, ale ty se potom nestanou. Sdělí vám čas, datum a nic se nestane. Takže co byste si o takovém channelerovi mysleli? Pomysleli byste si: „No, možná že vůbec nechanneluje?“ Je mnoho těch, kteří opravdu channelují, ale stále „čistí okno“ toho, jak interpretovat, co vidí.

Mají určitý filtr, a tím by mohlo být např. to, že byli učeni, že budoucnost bude naplněna zkázou. Takže to je to, co hledají, když se nacházejí ve stavu channelingu. Je pro ně těžké to setřást, a oni budou opravdu channelovat, ale v tomto procesu vystoupí ven a budou se dívat na možnosti toho, co se bude dít na této planetě a v „polévce možností“, místo aby viděli tu nejsilnější možnost, sdělují tu nejdramatičtější – dokonce i tehdy, pokud se jedná jen o velmi vzdálené možnosti. Vidíte? Jejich filtr je přitahuje k tomu negativnímu, ať už je to cokoliv.

Po celých 25 let vám prostřednictvím mého partnera říkám, že ty nejsilnější možnosti pro vaši planetu jsou, že věci pomalu čistíte. Nová energie je na vás, a vy směřujete k mírumilovné planetě. Řekl jsem vám, že nebude problém s přechodem tisíciletí a také k žádnému nedošlo. Řekli jsme vám, že studená válka skončí, a stalo se. Oproti všem podivným a starobylým proroctvím jsem vám v roce 1989 řekl, že změníte své směřování, a udělali jste to. To ponechává vaší budoucnosti tu nejsilnější možnost. Teď vám říkám, že se stará energie bude bránit a také se to děje [podívejte se na vaše zprávy]. Chce vás stáhnout zpátky, aby zůstala stále ve vedení. Ale nemůže

Mír na Zemi a vyšší společné vědomí zůstávají tou nejsilnější možností, a proto jsem zde, moji drazí. Doufám, že to chápete jasně. To ale neznamená, že neexistují žádné jiné možnosti. Existují některé, které se neuskuteční ani za milion let. Jsou také staré možnosti, ale jsou stále „tam venku“ - channeler je spatří skrze temný filtr a nikdy nevidí širší obraz. Jeho filtr je v tom, že zkáza přichází, takže bez ohledu na cokoliv se vrátí a předá vám toto poselství. To je filtr.

Další filtr: Co když vám teď položím osobní otázku? Já vás znám, proto se zeptám: Věříte, že toto je skutečné? Věříte, že channeling je skutečný?

Ano, věřím,” odpovíte.

“Moji drazí, věříte, že máte Akášu, ve které je uloženo množství minulých životů, a že jste staré duše?”

Ano, věřím.”.

To je dobré! Vedete si dobře a dáváte svolení, ne? Zahajujete duševní komunikaci. Moji drazí, jste připravení postoupit do další úrovně?

Ano, jsem.”

Opravdu! Takže tedy postoupíte, a tou první věcí, která se stane je, že vaše šišinka zrychlí, aby vám poskytla intuitivní myšlení. Začali jste dobrou komunikaci, ale najednou se to zastaví. Filtr je tady.

Filtr: Nezasloužíte si tento dar komunikace. Jste nehodní.

Proč lidstvo hledí na mistrův život a místo, aby naslouchali tomu, co je ten mistr učí, se rozhodnou, že aby uctili a vzdali poctu tomuto mistrovi, musí usilovat o utrpení, kterým prošel i tento mistr? To je ten filtr! Vidíte jej? Takže místo vstřebání poselství nasajete to, že jste nehodní, protože jste neprošli tím, čím onen mistr.

Takže – připraveni? – abyste získali Boží lásku nebo potvrzení vnitřní božskosti, musíte trpět. To je ten filtr. To není posuzování, moji drazí, je to prosté odhalení toho, že lidé dělají rozhodnutí ve staré energii, která nemá svolení. Lidstvo se dívá na jisté věci bez struktury nebo znalosti či moudrosti, co to opravdu znamená. Tento filtr tudíž ovlivňuje, že vše děláte duchovně a směřuje to k tomu, co jste byli učeni. Víte, kolik New Age procesů je založeno na nehodnosti? Mnoho. Možná nastal čas přehodnotit některé věci a začít takto: Jste velkolepí! Tak pokračujte s vytvářením velkolepé duševní komunikace. Vy si to zasloužíte!

Nový začátek: Zeptejte se sami sebe: „Jsem milovaný?“ Potom nám dovolte, abychom vás vzali za ruku a začít odtud. Pociťte to mrazení skrývající se v odpovědi na tuto otázku, jestliže jste si ji položili s čistým záměrem. Vstupme do duchovní mateřské školy a začněme odtud, drahé staré duše, protože ty bloky a filtry začnou mizet a intelekt ustoupí z cesty.

Abychom vám předali poselství, které dnes slyšíte, můj partner se musel naučit odložit své filtry a ty byly silné. Jeho filtry mu říkaly: „To není způsob, jak by to mohlo možná být. Vědecky to nedává smysl a ve 3D věci takto nefungují“. Sám sobě v počátečních dobách říkal: Lee, ty jen předstíráš, že channeluješ. Ty si to vymýšlíš; to se nemůže dít.“ Potom byly jeho filtry pomalu přemoženy pravdou, kterou viděl. Tím největším filtrem byl jeho nedostatek sebedůvěry. Můj partner říkal: „Když otevřu pusu, udělám ze sebe hlupáka.“ Ano, udělal! Potom se přes to dostal a dopadlo to lépe. Tehdy nám dovolil vstoupit a dopadlo to ještě lépe. Víte, jak jsme se k němu dostali? Skrze jeho srdce, ne intelekt. Tehdy, a jen tehdy, musel zvážit rozdíl mezi svou hlavou a svým srdcem a srdce vyhrálo.

Moji drazí, to je naše pozvání pro vás – teď, když už znáte pravidla. My jsme tady celou dobu. Jak moc tomu věříte? Jsme připraveni vám se vším pomoci. Jak moc tomu věříte?

Teď znáte bloky; jsou to tradice, minulé učení a myšlení staré energie. Neexistuje žádné posuzování toho, co jste nevěděli, založené na staré energii, které vám nikdy nedali poznat. Jak bychom mohli někdy soudit nějakou lidskou bytost? Jak bychom vás mohli vůbec trestat za to, že nevidíte světlo, když jste byli uvězněni v temné místnosti? Toto není poselství, kde vám říkáme, že jste se mýlili a teď máte pravdu. Toto je poselství, ve kterém vám chceme říci, že jste byli v temnotě a teď se rozsvítilo světlo! Je to poselství, které mluví o tom, že je na čase začít znovu v tom, o čem jste si mysleli, že víte, na základě toho, že vidíte nové věci, o kterých jste nikdy nevěděli, že existují!

Staré duše, vy jste nositeli světla. Musíte znovu začít v tom, o čem si myslíte, že je pravda. Léčitelé, slyšíte to? Já vím, kdo je tady. Chcete vědět, proč věci nefungují tak dobře? Já vím, kdo to teď čte! Je to proto, že stará energie vás nutí dělat věci, které teď jednoduše nefungují. Můžete v nich pokračovat, ale jste tak mocní, a my chceme, abyste měli výsledky! Zdvojnásobte je! Ztrojnásobte! Váš potenciál pomoci lidstvu je ohromný!

Zprostředkovateli, poslechni si toto a předej to správně. Nemusíte být chudí, abyste poznali Boha. Jste s tím srozuměni? Můžete si vydělávat na živobytí, hrdě si stoupnout a říci: „Jsem léčitel; jsem čtenář (např. minulých životů, aury, kartář… - pozn. př.) a můžete si zasloužit mít energetickou výměnu. Může se jednat o barterovou výměnu nebo platbu za vaše služby a je to vhodné. Kdo vám řekl, že byste neměli? Odpověď: Tradice. Jestliže to je duchovní, předpokládá se, že je to zadarmo. Slyšeli jste to? Jestliže nabízíte nějakou službu, můžete z toho mít příjem a neporušíte tím žádná duchovní pravidla.

Dovolte zvítězit duchovnímu zdravému rozumu. Existují způsoby výpočtu rovnice, kde vždy odstraníte věci, které tam nepatří a započítáte ty správné. Mému partnerovi jsem před lety řekl: Dovol, aby Kryonova poselství byla zdarma! Dovol této energii být zadarmo. Vy to posloucháte a čtete zdarma, moji drazí. To byl výsledek. Řekl jsem mu, že by pro něj bylo vhodné vydělávat si tím, co dělá jako Lee, člověk*. Jeho učení a fyzické produkty byly z jeho nástrojů a jeho talentu, ale Kryonova poselství by měla být pro všechna zdarma. Vidíte integritu toho všeho? Vidíte v tom tu rovnováhu?

Nemusíte trpět a nemusíte být chudí. Můžete být hrdí, staré duše. Je načase být s těmito věcmi v rovnováze. Umožněte ostatním, aby mohli vidět tu božskou rovnováhu ve vás. Začněte vidět a odstraňovat bloky a filtry, které stojí v cestě vaší velkoleposti. Když přijmete ruku Ducha, vaše Vyšší Já k vám začne hovořit. Když se to stane, předá vám informace, které pomůžou prodloužit váš život a zdraví. Moji drazí, nemusíte se trápit kvůli přežití ve staré energii, jestliže odstraníte bloky a otevřete filtry.

Toto je poselství dnešního dne, ale je to také poselství včerejška a zítřka. Je vás mnoho a mnoho je vás v této práci nových, a vy to potřebujete slyšet mnohokrát. Teď opakuji, že vím, kdo tu je, vím, kdo poslouchá, kdo čte a kdo sleduje. Já znám tvrdohlavost lidského mozku, proto vám řeknu toto: Jestliže ne v tomto životě, pak v tom příštím. My jsme velmi trpěliví a stejně tak i Země.

Na této vaší cestě mohou být velké výzvy, moji drazí, a budou tací, kteří řeknou: „Civilizace se vrací zpátky.“ Chci, abyste používali zdravý rozum. Když rekalibrujete celou Zemi a zapojíte rekalibraci lidského vědomí, bude hodně takových, kteří budou frustrováni. To bude výzva. Staré způsoby už nefungují. Uvidíte trhliny ve všem, dokonce i v New Age. Já jsem vám to říkal. Toto poselství nebude vyhovovat těm, kdo jsou zapojeni do starého učení a tradice. Ale ti, kteří to dovolí, se na něj budou dívat jako na odhalení.

Osvěžte svou pravdu!

A tak to je.

KRYON

·         Lee Carroll organizuje placené semináře, většinou pátek – neděle. V jejich průběhu přijímá tyto channelingy, které pak zdarma zveřejňuje na webu. Avšak v průběhu semináře, přijímá od Kryona i další sdělení pro potřeby daného semináře a platících účastníků.
Nabízí placené webináře (semináře na webu, on-line), ať již živě či ze záznamu.
Organizuje různé „světelné konference“ k tématům doby, každoročně koná tzv. Kundalini Tour – duchovní mise na jih latinské Ameriky
Píše a prodává knihy, prodává DVD z akcí, či další materiály s Kryonskou či duchovní tematikou, také CD s meditační hudby apod.

Zdroj: www.kryon.comSoul communication – part 2

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. 

 

 

 

Cesta oddělenosti k jednotě
Mistr Serapis Bey
Přijato Natalii Glasson - 11-06-14

 

       V přítomnosti lásky, jasnosti a míru k vám přicházím, abych vás pozdravil a sdílel s vámi v této době mocných posunů na Zemi své vědomí.

       Cítíte, jak se posouváte po cestě oddělenosti k jednotě? Uvědomujete si teď oblasti, myšlenky a perspektivu oddělenosti, která před vámi jasně vyvstává? Bojíte se přiznat si oddělenost v jakékoli podobě, obzvláště oddělenost mezi vámi a Stvořitelem? Cítíte, že si uvědomujete oddělenost a přesto usilujete o porozumění a existenci jednoty se vším, čím je Stvořitel? Zmizelo by mnoho vašich současných těžkých úkolů, kdybyste přijali svou jednotu se Stvořitelem? Anebo by vám přijetí jednoty se Stvořitelem pomáhalo léčit všechny úrovně vašeho bytí? Některé z těchto otázek si možná uvědomíte při svém myšlenkovém procesu a ve své realitě nebo vás možná mé otázky inspirují, abyste rozpoznali ve svém bytí vibrace oddělenosti i jednoty.

      V tomto čase se na Zemi i nadále ukotvuje láska skrze mnoho aspektů a zdrojů Stvořitele, buduje se tu vibrace lásky a způsobuje mnoho posunů, které jste na Zemi nezažili buď po dlouhý čas nebo nikdy. V přítomnosti lásky vše vychází na povrch, dokonce až z hloubi Země a vašeho bytí. To znamená, že energie, reakce a myšlenkové procesy, které jste dávno zapomněli nebo si nikdy skutečně neuvědomili, vstoupí do popředí vaší pozornosti či prostoupí vaše bytí, aby byl umožněn proces uvolnění. V tomto Věku lásky můžete mít naprostou víru a důvěru v to, že všechno ve vás bude vyléčeno, protože láska nenechá kámen na kameni, láska umožní všemu vystoupit, být viděno, vyléčeno a uvolněno. Žádám vás, abyste se  do dramatu svého procesu uvolňování a léčení všech aspektů svého bytí nezapojovali. V tolika nastalých energiích, které se ve vás objevují, nechte drama odejít, protože zjistíte, že drama vás zaplétá a zainteresovává do těchto energií, emocí a také strachů, které už více nepotřebujete. Je důležité, abyste se s vystupujícími energiemi, které mají být léčeny, neztotožňovali, protože mnozí z vás nyní také uvolňují energie jménem lidstva a Země, takže něco z toho, co můžete zažít a co potřebuje léčit, jste nemuseli vytvořit ani prožít vy, ale dovolili jste si být léčivou lodí, abyste pomohli rychlejšímu navýšení vibrací vzestupu na Zemi.

      Mocná vlna lásky prostupuje vaše bytí a Zemi, takže vaše chápání a prožívání duality může být zpochybněno a je možné je posunout s velikou lehkostí. Stvořitelova vibrace lásky přináší uvědomění a hlubší prožitek jednoty. Jednota v nitru všech lidí a její prožívání v přítomnosti lásky nastane přirozeně. Objevujete, že perspektiva vaší mysli se mění tolik, že se zdá, že se posunula od jednoho způsobu přemýšlení k naprosto opačnému způsobu? Láska boří perspektivu duality a žádá vás, abyste si uvědomili, že nejsou žádná opozita, žádná oddělenost, žádné rozdělení, jen jednota s pravdou/v pravdě a prožitek jednoty. Přítomnost jednoty ve vašem bytí a ve vědomí lidstva se projeví v hlubším vtělení lásky, ale také v hlubším vtělení Stvořitele ve všech projevech. Budete mít pocit, jako byste viděli, prociťovali a poznávali Stvořitele v každém okamžiku své reality. Mocné vize zhmotní pravdu a jednotu ve vaší denní realitě, protože to, co prožíváte v nitru a v meditaci, se přenese do vaší fyzické reality.

      Během roku 2012 přinesl Archanděl Metatron mocnou vibraci jednoty, nyní začíná Archanděl Metatron s novou vlnou jednoty, kterou ukotví v Zemi a ve vibraci lidstva v průběhu příštího roku. Vlna vědomí jednoty přichází od Stvořitele, skrze Radu dvanácti do Království andělů, kde Království a Archanděl Metatron působí jako kanály pro toto nové vědomí jednoty. Účelem vlny vědomí jednoty je povzbudit duši každé bytosti na Zemi, aby aktivovala své nejčistší vibrace jednoty a tím přinesla tuto mocnou energii, protože duše každého člověka se tím hlouběji ukotvuje a dosahuje hlubšího vtělení ve fyzickém těle. Veškeré přípravy a ukotvování lásky mají podpořit vaši duši při plnějším vtělení. Vaše duše je branou ke Stvořiteli a když je duše lépe ukotvena, může probudit své energie a umožnit vibracím a vědomí světla plynout v jednotě. Na úrovni duše je mocné pouto jednoty, které prožívají všechny duše. Oddělenost mezi dušemi a lidmi je nemyslitelná, vaše duše vám může ukázat, umožnit procítit a přijmout, jak jste zevně propojeni se všemi dušemi. Ve chvíli, kdy se vaše duše plněji vtělí do vašeho bytí a sdílí jeho vědomí, které bylo svým způsobem udržováno jako posvátné tajemství, uvidíte, jak vše ve vesmíru je jedním a to může zaktivovat mocný posun, který vám změní život. Možná budete chtít zavolat Archanděla Metatrona, aby s vámi pracoval:

      "Archanděli Metatrone, volám tvou energii, lásku a vědomí, aby se sjednotily s mým bytím; prosím, podpoř mne a pomoz mi v přesunu od vědomí oddělenosti k pochopení a prožívání jednoty. Protože nyní jsi se mnou, žádám tě, abys do celého mého bytí směroval svou novou vlnu vědomí jednoty zaměřenou na vyjádření duše a vtělení jednoty. Já si nyní dovoluji přijímat tvé světlo s otevřeností, odevzdáním a soustředěním se na propojení se svou duší a prožitím její energie na hlubší úrovni. Archanděli Metarone, prosím, směruj svou vlnu vědomí jednoty hluboko do mého bytí, aby se dotkla mého srdce a duše a podnítila probuzení a rozvoj pravdy jednoty. Jsem připraven si uvědomit a rozpustit všechny aspekty oddělenosti, abych v sobě objevil a zažil jednotu své duše a Stvořitele a umožnil jednotě rozvinout se v mé realitě jako prožitek blaženosti. Archanděli Metatrone, prosím, podpoř mne nyní, děkuji."

      Jenom seďte a dovolte Archandělu Metatronovi, aby stál za vámi a položil své energetické ruce na vaši čakru Hvězda duše nad vaší hlavou. Archanděl Metatron posílá novou vlnu vědomí jednoty do čakry Hvězda duše, kde se prolíná s mnoha aspekty vaší duše, které se chtějí vtělit do vašeho bytí. Sloučené světlo pak vtéká do vašeho bytí a čaker, propojuje se s vaší čakrou Zemská hvězda, kterou máte pod nohama a pomáhá této vlně vědomí jednoty v uzemnění a vtělení. Je to mocná cesta, když se posouváte od víry v oddělenost a jejího uvědomění, k přijetí jednoty a pravdy, že ve Stvořitelově bytí neexistuje žádná forma oddělenosti. Také si uvědomujete, že všechno a všichni jsou Stvořitel a tak je oddělenost jen iluzí a nikoli výtvorem zrozeným z pravdy či lásky.

Možná se divíte, proč my vzestoupení mistři přicházíme a mluvíme s vámi jako oddělené aspekty Stvořitele. Je to proto, že když každá duše pozná své spojení a jednotu se Stvořitelem, splyne se Stvořitelem, začne se rozšiřovat, prožívá blaženost, chápe vše a přesto si drží vibraci prázdnoty. Kdyby před vás Stvořitel předstoupil v nejčistším stavu, asi by se vám zdál zcela nepopsatelný, nepřijatelný a nesrozumitelný. Oddělenost má na duchovní cestě své místo a prostor, protože když si uvědomíte oddělenost, otevře vám to dveře k přijetí hlubšího vědomí jednoty a pravdy. Přicházíme k vám jako vzestoupení mistři a neseme aspekt oddělenosti od Stvořitele, protože jsme jako vzestoupení mistři žili na Zemi, máme vzpomínky; výzvy a proces růstu na Zemi jsou nám důvěrně známy a tak jsme schopni vám vyložit Stvořitele a pomoci tím vašemu vlastnímu uvědomování způsobem, který je pro vás srozumitelný v tomto stádiu současného procesu vzestupu. Je důležité si uvědomit, že možná kolem vás i v sobě narazíte na myšlenku a perspektivu oddělenosti, ale nevnímejte je jako negativní, jsou jenom branou ke Stvořiteli a často jsou zapotřebí. V každém okamžiku inspirace a sebe-(Stvořitele)-poznání umožňujete, aby mnoho úrovní oddělenosti zmizelo. Váš pohled se změní a bude se vyvíjet, ale nezoufejte, ani neznevažujte časy, kdy se propojíte s odděleností nebo v ni věříte, protože jsou to časy, které vás vedou k mocnému procesu probuzení. Cesta od oddělenosti k jednotě je krásná, hodnotná a nezbytná, posiluje vaši duši a pomáhá jí při vtělování.

      Je důležité neztotožňovat se, ani nepropojovat s myšlenkou oddělenosti, ale uvědomit si, že k tomu, abyste mohli poznat a prožívat jednotu, můžete potřebovat také zřejmou oddělenost, aby vám ilustrovala a ukázala vědomí a existenci jednoty.

      "Nyní se miluji bezpodmínečně, jsem vděčný za všechny zkušenosti, myšlenkové procesy i vědomí oddělenosti, které jsem přijal v minulosti a možná si udržuji i nyní. Uvědomuji si, že přiznání si a pozorování mé víry v oddělenost od Stvořitele, jakkoli malé či velké, mi nabízí krásné brány k inspiraci a přijetí jednoty. Vážím si každého kroku svého procesu vzestupu a vím, že jsem věčně veden svou duší a Stvořitelem. Děkuji."

      V souladu a jednotě

      Mistr Serapis Bey

Zdroj: https://www.omna.org/Home.html

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Poselství Marie Magdaleny pro červen a červenec 2014 s dopisem Barbary Bessen

 

Milí přátelé channelingů!

Léto se ohlašuje s velkou silou, u nás na severu se uvedlo bouřkami, krupobitím a vichřicemi. Jakoby se symbolicky předváděla velká transformace, jež tak často probíhá i v našem osobním životě. Občas to jde, pak jste chvíli nahoře, chvíli zas dole, střídá se slunečno s deštěm. Připomíná to očistnou koupel, po níž vysvitne sluníčko, které nás nasměrovává a vysílá k nám tolik potřebnou sluneční energii (božskou lásku). Během jarních seminářů jsem zjistila, kolik nás takovým silným procesem prochází. Vnímám,  že tématem současné doby je vytrhávání kořenů. A stále víc si uvědomuji, že není třeba dělat nic jiného, než se zabývat svým nitrem, sebou samotným. Uvědomujme si, že myšlenky vytvářejí realitu a že přitahujeme všechno to, s čím se mentálně a emocionálně identifikujeme.

 

Slyšela jsem od mnoha účastníků seminářů, jak se jim rozpadají vztahy, partnerství i přátelství, jak dostávají výpověď z práce, mění bydliště a mnoho dalšího. Jsme totiž opravdu na cestě za jinými cíli. Duchovní přátelé nám stále opakují, že tento rok i následující budou léty stanovování cílů. Jak chceme žít? Kdo nebo co nám v tom brání? Co můžeme udělat, abychom se vydali správnou cestou? Kde máme ještě rezervy v propouštění toho starého?

 

Energie pozemského slunce, spojená s velkým centrálním sluncem, nám nyní posílá novou energii, o které se už hodně mluví dvacet let. Mění nás k lepšímu, vyživuje a transformuje tak, jak si to přejeme nebo jak to potřebujeme. Otázka tedy skutečně zní: Na co se zaměříme?

 

Uvědomme si také, že závoj k vyšším úrovním se stále víc nadzvedává. Předevčírem jsem se byla projít v lese a jak jsem byla hluboce ponořena do svého nitra, pozvedla jsem oči a najednou uviděla strom, který stál přímo přede mnou, jako průhledný. Spatřila jsem v něm krásnou jemnou bytost, která se na mě usmála. Jenže - jak se často stává při podobných jasnovidných zážitcích - jak jsem se na to chtěla soustředit, zaostřila jsem pohled a co se stalo? Opět jsem viděla jen běžný pozemský strom. Čím víc se odpojujeme od pozemského rozumu a jsme otevřeni novým setkáním, tím víc k nim bude docházet. Budu dál chodit do lesa na procházky ...  

 

Přeji vám všem krásné léto. S dalším channelingem se ohlásím v srpnu.

Srdečně zdravím od Baltského moře,

Barbara Bessen

 

 

 

Shovívavost, laskavost a soucit:
důležité nástroje této doby

 

Jsem Marie Magdalena, přináším do vašeho kruhu sílu a lásku božské Matky.

Je krásné, že s vámi mohu chvíli tak blízko pobýt. Vlastně jsme spolu spojeni stále, jen ty si toho nejsi vědom. Bereš tuto příležitost jako vstup do určitého pole, do vědomého spojení s námi, kteří hovoříme prostřednictvím Barbary. Vědomě se otevíráš pro naše setkání, avšak já jsem ti nablízku pořád. Nikdy nejsem vzdálená, nemusíš kvůli mně zapalovat svíčku ani mě usilovně vyvolávat. Jsem od tebe vzdálená jen na jednu myšlenku. Pro tvůj pozemský rozum je to zvláštní a těžko pochopitelné. Dokonce ani ti z vás, kteří se častěji propojujete se mnou nebo jinými duchovními přáteli, si často nedovolujete setrvávat ve spojení. Odpovědi, které vám dáváme, neberete jako takové. Důvodem jsou vaše pochybnosti, nevěříte, že je skutečně možné s námi hovořit. Váš rozum se tomu prostě vzpírá, vždycky má nějaké námitky, protože to vnímá jako své ohrožení a bojí se o svou dominanci. Ego spolu s rozumem si je sice vědomo, že začala nová éra, přesto by si chtělo i nadále rádo udržet vládu. Tato osobnost, jíž domněle jsi, se pokouší uchovat si své postavení a tak ti například našeptává, že by ses měl zabezpečit, že by tě ostatní měli brát vážně a milovat tě. Nikdo by ti neměl bránit ve výhledu nebo ti stát v cestě, abys mohl být svobodný. Takové myšlení souvisí se strachem, že nebudeš milován. Tématem současné doby je sebedůvěra. A tak se tvé ego (tvá osobnost) rádo projevuje skrz rozum jako tvůj vnitřní soudce, sabotér, učitel i znalec všeho, proto se tak rádo soustřeďuje na ostatní lidi, zkoumá, v čem se odlišují, snaží se je škatulkovat a podrobovat kritice podle toho, jak ti údajně stojí v cestě nebo narušují tvůj pocit převahy.

 

Nyní žijete v Nové době Země, jste na cestě do Zlatého věku, který se blíží, jak lze vnímat a vidět na mnoha otřesech a kolapsech ve vnějším světě. To, co vidíte a vnímáte, je většinou to, co je vám z vnějšího světa předkládáno, ukazováno nebo sdělováno v médiích. Málokdy se ponoříte do svého nitra, abyste se naladili na vzdálená místa a pomocí vizualizace zkoumali, co se tam opravdu děje. Co se děje v oblastech válečných konfliktů, o co tam ve skutečnosti jde a co je třeba udělat? Posuzujete podle toho, jaké informace jsou vám předkládány. Kryon by řekl, že není všechno takové, jak to vypadá. Zkuste zjišťovat vlastním vědomím, vlastním srdcem, co se na Zemi skutečně děje. A stejně tak můžete prozkoumávat i vlastní bytí.

 

Skrz mou partnerku (Barbaru) k vám přicházejí nejen poselství, ale i balíčky energie, které vám k tomu mohou pomoci. Děláme to s velkou radostí a angažovaností, abychom vám pomáhali hlouběji prozkoumávat vaše skutečné bytí. Tak tomu bylo ve všech dobách, i v těch, které vypadaly spíš jako temné. Vždy tu existovaly kanály plné světla, ať už prostřednictvím pozemských nebo duchovních učitelů, které pomáhaly lépe vidět vlastní vnitřní světlo, vnímat jej, naslouchat mu a žít jím.

 

Kdo žije v souladu sám se sebou, nemusí se ničeho obávat. Vnitřní světlo se postará o vše, co je pro každodenní bytí potřebné. Přesto nebývá snadné ponořit se do síly vlastního světla. Již zmíněné osobnostní já (ego) se chce upřednostnit, přitahovat pozornost na sebe. A má pochopitelně své představy, co je pro tebe dobré. Vlastně tato osobnost neexistuje, je to jen konglomerát nasbíraných dojmů, prožitků, zkušeností a mentálních představ o pozemském životě. To vše se kousek po kousku rozpouští, jakmile se člověk vydá cestou ke Světlu. Přináší to však sebou i to, že často tápete, co je správné a co ne, jak by se člověk měl chovat, co by měl udělat nebo naopak, co by dělat neměl.   

 

Jsem na cestách jako reprezentantka a vyslankyně Božské matky, její síly a velké lásky. Už dlouhou dobu drží svou ochrannou ruku nad planetou Gaiou. Vede své ovečky ke Světlu do vyšších úrovní. Všichni jsme pod její ochranou, pod ochranou ženské tvořivé síly. Znamená velkou pomoc, hodně milosti a velkou podporu na cestě. Někteří z vás rádi čtete o zkušenostech jiných lidí. Taková četba samozřejmě určitým způsobem ovlivňuje toho, kdo čte. Ponořujete se do energie knihy, což sebou přináší i to, že začnete srovnávat. Hodnotíte své vlastní zkušenosti a cíle. Často se při takovém hodnocení dostavuje i pocit frustrace, protože se do hry opět přidává ego. Proto vám předávám tuto moudrost: Zůstávejte víc u sebe. A když se necháte něčím unést, pak se vciťujte do srdce, zda to slyšené nebo čtené skutečně rezonuje s vaší vlastní moudrostí

 

Často hovoříte o temných stránkách, které se projevují jak ve vnějším světě, tak přirozeně i v tom vnitřním. Existují. Jejich úkolem je vybízet tě a přivádět k tomu, abys prozkoumával vše, co v tobě je nebo co k tobě proniká z vnějšího světa. Ověřuj si to. Pokud v sobě objevíš něco, co nevnímáš příjemně, pak je to určitě něco uloženého v tobě, něco prožitého, co pro tebe nebylo příznivé. Nebo pokud jsi otevřený vnějšímu světu, pak možná vnímáš něco, co někdo prožil nebo co se na nějakém místě stalo. Kdykoli se ti něco takového přihodí, vciť se ještě hlouběji do sebe a dovol si propustit všechno to, co vychází najevo jako „temná“ síla a chce přitáhnout tvou pozornost. Hlavním cílem současné doby je propouštění starých otisků.  

 

Nyní vás požádám, abyste se ještě víc soustředili na Božskou matku. Spojte se s touto instancí, s jejími vlastnostmi; stačí jen myšlenkou, nic dalšího není třeba dělat. Dovolte, aby vás zaplavila, aby vám darovala milost a osvítila vaši cestu. Matka má veškerou sílu světa, i v tom skutečném smyslu slova, aby tě jemně doprovázela do nové dimenze tak, jak je to pro tebe odpovídající. Chceš-li, polož si nyní ruku na srdce a vnímej spojení k ženské tvořitelské úrovni. Užívej si toto spojení a vnímej, jaké to je být pozvedáván, přijímán a milován. A že neexistuje nic, co by na tobě bylo špatné. Všechno je dobré takové, jaké to je. Zkus na pár minut zapomenout, co všechno musíš ve vnějším světě udělat. Nech to všechno být a jen si užívej.   

 

Je to vzájemné spojení od srdce k srdci, kde se pravdivost snoubí s pravdivostí, kde nic není dobré nebo špatné. Pokud budeš toto spojení navazovat častěji, natankuješ energii, vstoupíš do hlubin vlastního bytí, tam, kde jsi byl vždycky spojen s Božstvím, které tě stvořilo.  Uměním je, si skrz toto spojení snadněji uspořádávat vlastní život. Tato vlastnost lásky, tvořivá kvalita Všeho-co-je, kterou reprezentuje Božská matka, je klíčem ke tvým každodenním aktivitám i k řešení starostí, které údajně v tvém životě převažují nebo se jej okrajově dotýkají. Jsem si jista, že kdo se takto dobře dokáže propojit, může žít pln shovívavosti,  laskavosti a soucitnosti. Tyto kvality jsou velmi důležité pro tebe samotného. Buď sám k sobě shovívavý, odpouštěj si věci, které jsi udělal a lituješ jich. Propusť je. Buď k sobě láskyplný a soucitný. Rozuměj lépe sobě i svému tělu.   

 

Dopřejte si všechno to dobré, co Země nabízí. Žijte s radostí a potěšením, tato roční doba je pro to mimořádně vhodná. Žijte s vděčností k přírodě, tomuto nádhernému daru od Stvořitele, a berte svůj život s nadhledem a vnitřní vyrovnaností. Nenechávejte se tak rychle ovlivňovat vnějšími záležitostmi. Všechno to vnější není jen dobré nebo špatné, je to jen hrací pole duality. Ty sám, hluboce ukotven v sobě, jsi mimo dualitu. Jsi duchovní bytostí, která tady na Zemi sbírá zkušenosti. Nyní tedy sbírej shovívavost, laskavost, vděčnost a soucit – i pro ty ostatní. Neboť kdo je laskavý sám k sobě, chová se tak i k ostatním.

 

Děkuji vám všem za pozornost a přeji vám krásnou cestu, zalitou sluncem, k vám samotným. K tomu, kým skutečně jste. Skutečné bytí, které sídlí ve vašem Vyšším posvátném srdci, je naplněno radostí a vděčnosti za všechny ty zkušenosti, jakými jsi prošel. A těší se, že ti zpříjemní cestu domů, na které tě láskyplně doprovází.     

 

Jsem Marie Magdalena, vždycky jsem tu pro vás. Nezapomínejte, že nejsem od vás dál než  na jednu myšlenku.

 

Přijala Barbara Bessen koncem května 2014. Článek je k volnému nekomerčnímu užití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu 

https://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2014/05/internet-channeling-juni-2014.pdf pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

 

 

 

Aktuální změny na Zemi 20.6.2014

~Kryon~

 

 

„Milovaní,

Země prochází koridorem vesmírných erupcí. Magnetické pole Země je v těchto dnech nestabilní a mřížka Lady Gaia se potýká s obrovskou zátěží. Je zkoušena v síle svého světla. Světelné body, které mřížku spojují se zemskou pevninou, jsou zkoušeny ve své pevnosti. Některé z nich zůstávají stabilní, některé z nich kolabují, některé získávají na síle a další nové vznikají. Tím začíná docházet k přepólování magnetického pole Země. Při této příležitosti Zemi pomáhá tisíce světelných bytostí, z nichž některé z nich můžete zahlédnout i fyzickým okem. Také vás provází během vašeho spánku a v meditacích. Meditace mají v tomto období zvláštní sílu. Síla úmyslu se násobí. A změny, které ve svém nitru připustíte, mají veliký vliv na mřížku, se kterou stále nevědomky pracujete.

 

Vaše šišinka se stává více aktivní a můžete ji podpořit tím, že v oblasti čela uvolníte napětí. Oblast čela můžete jemným dotykem promasírovat. Rozproudíte nashromážděnou energii, která v této oblasti čeká na průchod do centra vaší hlavy. Pouhým dotykem v oblasti čela dokážete člověka zbavit bolesti hlavy, kterou může způsobovat přezásobení tohoto centra energií. Jen volné kanály dokáží přijímat energii tak, aby byla pro tělo užitečná. A tak jak jsem již zmiňoval v úvodu tohoto roku, rok 2014 je rokem fyzického těla a každá stagnace ve fyzickém těle se hned odráží na vašem zdraví. Přípravné období je pryč, následuje prostoupení širokou vlnou světla. Větší než to bylo dosud na Zemi možné. Staré se hroutí a tělo získává svobodu. Svoboda v energii pohybu se rovná vaše dokonalé zdraví. Svoboda v energii pohybu se rovná svoboda, o kterou usilujete na Zemi. Je to návrat k jednotě, kam se Země vzestupem vrací.

 

A toto turbulentní období bude Zemi provázet i v dalších měsících. Letošní léto není ve znamení klidných vibrací, ale je to období, na které nezapomenete.

 

S láskou Kryon“

 

Channeling Kryona přijala Marketa Selinijana

20.06.2014 pro www.zemeandelu.cz

 

 

 

POKRAČUJTE DÁL..

 

 

Letním slunovratem 21.6. nastává nový směr. Země je přiblížena přeměně. Mnoho Světla začíná proudit na planetu Zemi, ne ve vlnách jak se dělo doposud ale budou to přímo tryskající energie Světla. Ten kdo je připravený, kdo svým vědomím vibruje výše, tyto nádherné, světelné energie pocítí celým svým srdcem. Kdežto ti nepřipravení, tím nádherným Světlem budou aspoň "pošimráni", aby pocítili, že se něco děje. Mělo by je to navést k jejich srdci. Nastane tak vetší fáze probouzení, lidí co ještě stále žijí v nevědomosti. Ale to neznamená, že nebudete dál pokračovat ve svém poslání. Právě naopak, pokračujte, vaše Světlo je potřebné. Světlo krom lásky představuje i vědění. Proto pokračujte dál i vědění. Jak jste duchovně rostli, nastal u vás posun vědomí a skrze tento posun se také i dostáváte k informacím, které jsou přímo ve vás, uložené ve vaší DNA. Vaše světelné tělo obsahuje kódy a u mnohých z vás aktivace kódů už proběhla. Jste Světlo vysvobozené ze hmoty.

 

Všichni jste nyní povoláni, víc než kdy v jiné dny. Ukazujte cestu těm kdož jsou v chaosu, ve strachu a zmateni, protože staré programy už nefungují. Předávejte jim moudra, inspirujte je. Nasměrujte je ke světu Jednoty – reality, kterou utvoří svými pozitivními myšlenkami. Jste pro vzestup potřební, nevzdávejte to !

 

PŘIŠLI JSTE Z RŮZNÝCH ROVIN VĚDOMÍ

 

Ano, čeká nás ještě mnoho práce v navyšování energií, nejen na sobě samých, ale především kolektivní prací. Až ve skutečné spolupráci, soudružnosti, v propojeností našich srdcí, utvoříme ty zásadní změny ve společnosti. Není to jako "nějakým mávnutím kouzelného proutku a je hotovo.. že se už bez nějakého přičinění a s lehkostí ocitneme na Nové Zemi.

 

Přišli jste sem z různých rovin vědomí, a tak není ani udivující, že se na internetu objevují nepřesné a také i nepravdivé informace. Je tedy pochopitelné, že veškeré channelované zprávy se od sebe liší. tj. že jsou nám předkládány různé podoby probíhajícího vzestupu. Je vkládán chaos i do informačních zdrojů. Bytosti Světla nám nic nepředloží na stříbrném podnose, vše si musíme vydobýt vlastní silou. Temná strana má zas dovoleno pokoušet, a tak k nám od ní chodí informace překroucené, ovládající naši mysl, podvodné, lhavé. Prostě, jejím úkolem je vnášet zmatek do lidských duší. Proto je potřebné veškeré informace v sobě správně roztřídit, zpracovat. Transformace je proces na delší trať. A vývoj lidstva probíhá postupně. Jsme vesmírem stále prověřováni, jak na tom jsme se svými energiemi. Ano, ukaž člověče co je v tobě za sílu, nesejdeš ze své cesty?

 

Naše společnost si musí ze všeho nejdřív utvořit správné podmínky pro sjednocování - práci kolektivního vědomí. Potom si můžeme s klidem v srdci říct, že všichni vzestoupí do té dlouho očekávané páté dimenze ! Až bude utvořena dostatečná intenzita Světla na Zemi a všechna práce bude hotova, pocítíte to svým srdcem. Pořád má smysl pokračovat i když přijde nějaká krize, a jak praví jedno staré čínské přísloví: "Krize je šance" a tak ta šance, přátelé, tady pořád je.

 

Světlem a láskou vám žehnám Pleja..

Zdroj článku: Pleja Světlo Krystal, https://www.facebook.com/pleja.kristal?fref=ts
20.6.2014

 

 

 

ASTROLOGOVA SOBOTA - LETNÍ SLUNOVRAT

Ondřej Habr

 

Pěkný a dlouhý den všem! Dneska ve 12.51 (pro Prahu, kde se aktuálně nacházím) vejde Slunce do znamení Raka a v ten okamžik nastane i letní slunovrat.

 

Slunovrat je jednou z nejsilnějších dob v roce. Slunce vrcholí a dává nám symbolicky nejvíc síly. na druhou stranu je slunovrat symbolem změny. Změny polarit v přírodě a tím pádem i v nás. Od zimního slunovratu probíhá kosmický nádech, Země nabírá energii, světlo, teplo, semena... a od letního slunovratu k zimnímu existuje kosmický výdech, kdy Země naopak ze sebe vše vydává, tj. naakumulované teplo, plody, energii...

 

Tak symbolicky i my procházíme změnou polarity, proměnou v cítění a úhlech pohledů. Letos tento moment umocňuje i planetka Chiron, která se ve znamení Ryb otáčí a bude po následující období retrográdní. Leccos tak může v současnosti končit, respektive můžeme cítit, že nás to už nezajímá, nedáváme tomu pozornost. A naopak jiné věci nás zajímají, přitahují, spatřujeme je v nových souvislostech. Možná si říkáme, aha, tak takhle to je, to mi dává smysl! K něčemu se i znova a třeba i po čase vracíme a zjišťujeme, že problém a podstata byly někde jinde. Zkrátka tam někde v nás se mění hlubší nastavení a my reagujeme.

 

V současnosti můžeme pozorovat, že se čas jakoby zhušťuje, v období okolo letního slunovratu jsme nejpohyblivější, nejvíc v nohou, stoupají požadavky na nás, malé drobné, ale podle mínění některých velmi důležité věci. Vše tohle nás tlačí a vede k tomu, abychom se naučili rozhodovat s přehledem a nadhledem, abychom uměli rozlišovat nedůležité od důležitého.

 

Čas letního slunovratu, onen okamžik zadržení dechu mezi nádechem a výdechem je nejenom dobou bilancování, je i možností vytyčit, nasměrovat, usebrat se. Uzavřít a nechat doběhnout a otevřít se novému. Změna polarit od jinového nádechu k jangovému výdechu nám dává možnosti v nových změněných podmínkách zkusit to, co dříve nešlo a nefungovalo. Uspořádejme si své záležitosti se sebou, svými blízkými, okolím, tím, co je nad námi a radostně očekávejme věci příští.

 

Slunovrat je ve své podstatě úžasný čas, který se jen tak neopakuje, okamžik, který ve své jedinečnosti nám připomíná, že vše je tu pro nás poprvé a naposled a podle toho bychom měli žít.

 

Zdroj: https://www.facebook.com/ondrej.habr

 

 

 

Pozadí občanské války:
U Slavjansku a Doněcku se ve skutečnosti bojuje o břidlicový plyn. Jihovýchod Ukrajiny byl již prodán západním naftařským firmám

 

Redakce Protiproud přináší závažné informace o kontraktu se západními petrolejářskými giganty, které možná osvětlují, zač Kyjev ve skutečnosti vede válku proti jihovýchodu země

 

Příměří? Dosud největší bitva

 

Nejtěžší boje probíhaly u obce Krasnyj Lyman. Domobrana s lehkými zbraněmi se tam utkala s více než stovkou tanků, obrněných vozidel a dělostřeleckými bateriemi. Útok podporovalo rovněž letectvo a raketové baterie GRAD. Cílem je postup na Doněck. Ten je stejně jako Slavjansk obklíčen tankovými jednotkami a dnes večer se očekává útok na město.

 

Vše nasvědčuje tomu, že oligarchové si prosadili tvrdý postup. Navzdory Porošenkovým slovům o příměří trvají  na „konečném řešení“, tedy fyzické likvidaci každého, kdo se odmítne podřídit kyjevským pučistům a místním oligarchům. Jak se totiž ukazuje, může mít „vyčišťovací operace" v Doněcké a Luhanské republice kromě geopolitických zájmů USA ještě další temné pozadí.

 

Za vším hledej Shell a spol

 

O tom, že jednou z možných příčin občanské války na Ukrajině je i boj o ložiska břidlicového plynu jsme na Protiproudu psali již vícekrát. Nikoli náhodou se nejurputnější boje svádějí právě o Slavjansk, pod nímž leží největší zásoby této strategické suroviny. Jak však ukazuje nedávno zveřejněný materiál o prodeji východoukrajinské půdy západním těžařům, situace je ve skutečnosti ještě mnohem horší, než jsme tušili.

 

Pokud Shell prohlásí, že pod vaším domem, firmou, sadem nebo polem se může nacházet břidlicový plyn, budete povinni prodat Angličanům svůj majetek za cenu, kterou oni nabídnou. Pokud vás navržená cena neuspokojí, stát je povinen odebrat vám váš majetek násilím a předat ho Shell

 

Mnohé vysvětluje, že na kontraktu o výprodeji východní Ukrajiny doslova pod nohama tamních nic netušících občanů se podílí britsko-nizozemské konsorcium Shell, jež je známo svými drsnými predátorskými metodami. Vyvolání občanských válek, jako metodu pro neomezené drancování nerostného bohatství vytipované země, používá Shell tradičně. Ostatně jako jeden ze zakladatelů Bilderberg Group k tomu má ty nejlepší možnosti, informace a nástroje v podobě místních kolaborantů.

 

Svědectví ukrajinského vlastence

 

Obracím vaši pozornost na problém, bez jehož řešení nelze zastavit válku, oni ji nezastaví. Pět oblastí Ukrajiny bylo předáno společnostem Shell a Chevron na 50 let, s právem prodloužení! Pod vašima nohama vám prodali zem, není vaše již od 24. ledna 2014 (podle dostupných informací smlouvu podepsal dokonce už Janukovič v Davosu 24. ledna 2013, a ne nová Kyjevská vláda 24.1.2014. Viz např. zde. Poznámka editora.). Válka s Amerikou rukama oligarchů probíhá, kvůli splnění dohodnutých podmínek s těmito petrolejářskými giganty. Světlo na aktivity těchto společností může být vrženo až příliš pozdě:

 

Dohoda byla podepsána na padesát let, s možností prodloužení. A podle článku 33.3 „Doba důvěrnosti. Bez omezení, týká se využití a zveřejnění informací, které jsou součástí jakýchkoliv dalších dohod, omezení týkající se využití a zveřejnění důvěrných informací, dohodnutých stranami v tomto článku 33, platných po dobu platnosti dohody, přestávající platit pět let po vypršení nebo přerušení této dohody.“ Vše výše uvedené má být zveřejněno za 55 let, pokud se Shell za půl století nebude chtít opevnit na dobu neurčitou.

 

Přičemž podle článku 2.5.3 dohody nemá vláda právo odmítnout prodloužení této dohody. V dodatku 1 dohody se společností Shell jsou uvedeny přesné souřadnice pozemku vyčleněného pro těžbu břidlicového plynu. Vytvořili jsme podle nich mapu, aby bylo jasné, co přesně se v dokumentu myslí slovy „smluvní pozemek“. Ukázalo se, že jde o území převážně v Doněcké a Charkovské oblasti, o rozloze 7.886 kilometrů čtverečních. Zcela sem spadají dosti velká města Slavjansk, Izjum, Barvenkovo, obrovský kus Kramatorska, část Družkovki a Balaklei, a také desítky a stovky menších osad. Zde je seznam jen těch největších z nich: Gusarovka, Savincy, Červonnyj Oskol, Krasnyj Lyman, Seversk, Jasnogorka, Avdeevka, Krasnogorovka, Orlovka, Kamyševka, Novogrigorovka, Novonikolajevka, Toreckoje, Aleksandrovka, Novoaleksandrovka, Očeretino, Velikaja Kamyševacha, Červonyj Šachťor, Petrovskoje.

Nevolníci

 

Bohužel jejich obyvatelé ani netuší, že od 24. ledna 2014 jim jejich země již nepatří. Podle článku 37.2 (b) dohody stát zajišťuje: „…V případě, že se pozemky nacházejí v soukromém vlastnictví a vlastníci by nesouhlasili s uzavřením dohod o pozemcích dobrovolně, nebo pokud požadují začlenění do dohod o pozemcích podmínky, které jsou podle odůvodněného názoru provozovatele nepřijatelné, dojde ke zrušení vlastnického práva jejich majitelů, práva na trvalé užívání, pronájem a další práva třetích osob týkající se takovýchto pozemků. Všechny pozemky, kterých se takovéto zrušení týká… budou následně poskytnuty provozovateli v oprávněné lhůtě, na základě dohod o pozemcích, jejichž součástí jsou odůvodněné podmínky.Nyní si to přeložme do lidštiny:

 

Pokud Shell prohlásí, že pod vaším domem, firmou, sadem nebo polem se může nacházet břidlicový plyn, budete povinni prodat Angličanům svůj majetek za cenu, kterou oni nabídnou. Pokud vás navržená cena neuspokojí, stát je povinen odebrat vám váš majetek násilím a předat ho Shell. Již bez jakékoliv kompenzace. Takže vás vykopnou z bytu, domu, kanceláře, firmy. Veškerý cynismus situace nespočívá dokonce ani tak v banditských metodách uvedených v dohodě s Shell, ale v tom, že náklady Angličanů na „získání území“ jim budou kompenzovány státem, na úkor vytěženého plynu: „Takovéto náklady spadají do refundovaných nákladů.“ Jednoduchá matematika

 

Stejně jako náklady naprovedení státních expertíz a schvalování projektů na úpravy pozemků, technickou dokumentaci se standardním cenovým odhadem pozemků a další nutnou dokumentaci pro předání pozemků“, hrazené státem nebo čerpané Shell z komunálního nebo soukromého majetku. Shell má nárok také na kompenzaceveškerých nákladů souvisejících s úhradami ztrát zemědělské a lesnické produkce“. To znamená, že stát zahraniční společnosti platí z rozpočtových peněz, které by mohly jít například na výplaty penzí a výstavbu školek, veškeré její náklady na přeměnu měst, vesnic, orné půdy, lesů a jezer na životaprosté haldy a jedovatá kaliště. A nedoufejte, že se vám podaří obhájit svá vlastnická práva před soudem! Stát totiž zajišťuje (článek 37.5 (a)) „Přijetí veškerých nezbytných rozhodnutí nebo prováděcích předpisů místní samosprávou“.

 

Přeloženo: místní rady jsou POVINNY na zapískání z Kyjeva, kladně reagovat na přání Shell odebrat vám váš majetek.

Ne náhodou existuje článek devět ukrajinské ústavy, prohlašující nadřazenost mezinárodních dohod nad ukrajinským zákonodárstvím. Soud je proto povinen řídit se nikoliv zákony Ukrajiny, ale podmínkami dohody s Shell, protože článkem 38.3 dohody se stát vzdává své suverenity u „všech soudních rozhodnutí, rozhodnutí mezinárodních komerčních arbitráží, rozhodnutí o provedení předběžného průzkumu, a také při plnění rozhodnutí soudních a arbitrážních orgánů“.

 

Dohoda s Shell, články 5.3.3, 5.6.3, 5.6.4, 7.1 (1) předjímá možnost přičlenit k zóně těžby břidlicového plynu jakýkoliv požadovaný pozemek nacházející se prakticky na libovolném místě Ukrajiny. A stát je povinen ho předat ke zničení okamžitě a bezplatně.

Nyní již chápete, jaká práva mají oni a jaká vy? Proč je utajena dohoda o břidlicovém plynu?

Válečné zločiny v zájmu nadnárodních korporací

 

Podívejte se, jak bohatý je váš kraj, a nikomu nevěřte, že Ukrajina je chudá. Ale položte si otázku, jestli vás nechají žít. Musíte získat půdu zpět! Obracejte se na soudy, žádejte o právní pomoc Rusko, zveřejňujte, za co jste prohlašováni za teroristy – že vám prodali zem pod nohama!

 

Bijte na poplach na všechny strany! Překládejte informace do angličtiny a rozšiřujte je po internetu, ať si svět uvědomí, proč Barack Obama a spol. konfiskují Ukrajinu! A k čemu slouží „vyčišťovací operace“. Tento termín výstižně charakterizuje princip celé zrůdnosti: vyčistit „zájmové území“ od obyvatel! Je to právě tak. A v dohodě EU s Ukrajinou, kterou podepíše prezident Porošenko, se zase říká, že všechny doly Ukrajiny musejí být privatizovány! Což znamená, že ukrajinské doly bude prozměnu drancovat zase EU!“

 

Vypadá to, že právě toto je důvodem, proč tato strašná válka dále pokračuje.

 

Zdroj. https://protiproud.parlamentnilisty.cz/svet/politika/komentare/1075-pozadi-obcanske-valky-u-slavjansku-a-donecku-se-ve-skutecnosti-bojuje-o-bridlicovy-plyn-jihovychod-ukrajiny-byl-jiz-prodan-zapadnim-naftarskym-firmam.htm

 

 

 

 

Tajemné organismy proti fatálním chorobám:

Užívejme čtyři tisíce let starý „novátorský“ lék! Čínská houba v Čechách. Houbařením proti rakovině?

 

Erika Hájková

shrnuje fakta o lesklokorce, mykologickém zázraku užitečném nejen v Číně, a vysvětluje, jak může houba lézt do zelí

 

Češi milují houby – to je všeobecně známo. Ačkoli je většina z nás ráda jí, či alespoň hledá, obvykle netušíme, čím vším mohou houby být. Že může jít například o významné léky na rakovinu, Alzheimerovu chorobu, alergie, srdeční choroby a mnohá další onemocnění – léky, které jsou navíc extrémně bezpečné. Přesně tak. Léčivé účinky medicinálních hub – alespoň těch čínských – nemůže zcela ignorovat ani západní medicína, ačkoli se o to často snaží.

 

Zázračný lék z lesa

 

Pojďme se v nastalé houbové sezóně podívat na houby trochu jinak. Tyto tajemné organismy jsou totiž více než  jen přísadou do smaženice, či polévky – jsou to bez nadsázky jedny z nejlepších léčitelů přírody. „Medicínské houby jsou takové malé farmaceutické továrny,“ říká správně server jednoho z nejpřednějších českých dovozců medicinálních hub. Samozřejmě ne všechny. Ale které a jak?

 

Na rozdíl od některých bylin lze reishi, dobře kombinovat i s chemoterapií. Jako všechny přírodní léky však zřejmě některé lékaře dopaluje schopností léčit, kterou jí nenadělil chemik v laboratoři, ale rovnou matka Příroda, či spíše Pán Bůh.

 

Jedničkou v léčivém působení jsou především houby „asijské“, tedy využívané asijskými medicínskými systémy. Nejspíš především proto, že tradiční čínská medicína, matka všech ostatních léčivých systémů Asie, byla od pradávna velmi vynalézavá a zkoumala medicinální účinky rostlin a hub s velkou pečlivostí. Ostatně stejně to Číňané mají s kuchyní: používají i suroviny, které by Evropana použít nenapadlo, a rádi říkají, že dokážou uvařit lahůdkové jídlo ze všeho, co létá, s výjimkou letadla, a všeho, co má čtyři nohy, snad kromě stolu.

 

Královna všech hub

Za „královnu hub“ by se dala bez nadsázky označit ganoderma lucidum, které obvykle říkáme japonským výrazem reishi. Reishi je dřevokazná houba, podobná maličko vzhledově chorošům, ale klobouček (u druhu ganoderma lucidum narudle hnědý) má lesklý. Odtud český název lesklokorka lesklá. Roste i u nás, od května do října ji najdeme především na dubech, platanech, ořešácích a topolech.

 

Medicínské užití lesklokorky ovšem pochází z Dálného Východu. Čínsky se jí říká ling zhi (ling-dž), což volně přeloženo znamená cosi jako „božská houba nesmrtelnosti“. V čínské léčivé tradici je využívána již minimálně dva tisíce let, od doby prvního císaře dynastie Čching ve třetím století před Kristem. Čínské zdroje však její původ datují ještě mnohem dále, k legendárnímu Žlutému císaři, který vládl dvě a půl tisíciletí před Kristem.

 

Proti nádorům a pro dlouhý život

Reishi podle čínské medicíny prodlužuje život a působí proti stárnutí. Což je pochopitelné, neboť moderní rozbory potvrdily, že má extrémně vysoký obsah antioxidantů – odtud „houba nesmrtelnosti“. Tím však její léčebné účinky nekončí, ba sotva začínají. Reishi totiž působí málem zázračně mimo jiné na pacienty s rakovinou. Jak vysvětluje například společnost MycoMedica:

 

Západním jazykem řečeno dokáží medicinální houby posilovat imunitní funkce lidského organismu. Tuto schopnost, posilovat imunitu, způsobují především látky zvané polysacharidy (betaglukany). Nicméně i další látky se podílejí na jejich schopnosti pomáhat v boji s nádory – triterpeny, lektiny, enzymy, vitamíny atd. Díky širokému komplexu účinných látek je někdy pro vědce obtížné určit, přes jejich moderní laboratorní a technické vybavení, jakými mechanismy dokáží medicinální houby pomoci našemu tělu v boji s rakovinou.“

 

Sebevražda rakovinných buněk

Současné vědecké studie jasně dokazují, že medicinální houby mají výrazný imunomodulační a imunostimulační efekt. V organismu zvyšují a aktivizují velké množství makrofágů, T-lymfocitů či NK buněk (tzv. přirození zabíječi), které pak samy napadají rakovinové buňky. Byla demonstrována také zvýšená sekrece různých důležitých cytokinů. Kromě toho dochází ke stimulaci nespecifické imunitní reakce(...). Dalším způsobem jak účinné látky medicinálních hub mohou bojovat s nádory je zastavení buněčného cyklu a apoptóza. O apoptóze se často hovoří jako o procesu buněčné sebevraždy. Konkrétně jde o proces, ve kterém biochemické reakce dovedou rakovinovou buňku k naprogramované smrti.

 

Velmi důležité je, že medicinální houby lze brát i v průběhu chemo - či radioterapie (na rozdíl od jiných bylinných přípravků). Jak bylo prokázáno studiemi a klinickou praxí dokáží houby působit s chemoterapeutiky synergicky a zároveň posilovat náš organismus. Zmírňují tak i vedlejší účinky konvenční léčby, jako je nevolnost, únava, padání vlasů, psychická disharmonie apod., a to aniž by snižovaly drastický účinek chemoterapeutik.“

 

Rakovina prsu? Reishi!

Reishi sama byla konkrétně zkoumána, co se týče jejích účinků na zánětlivou rakovinu prsu, obávané onemocnění, v důsledku kvůli postižení lymfatického systému často smrtelné.

 

Všeobecně je reishi se svým vysokým obsahem polysacharidů, který stimuluje imunitní systém a triterpenů, které mají cytotoxický účinek na rakovinné buňky, považována za volbu číslo jedna v doplňkové léčbě nádorů,“ vysvětluje jinde již zmíněná MycoMedica a k potvrzení svých slov cituje zahraniční experty.

 

Do této doby byly zkoumány pouze jednotlivé složky reishi. V současné studii bylo ale prokázáno, že kompletní extrakt z této medicinální houby může být vysoce účinným prvkem léčby rakoviny. Přírodní komplex jednotlivých složek má cytotoxický účinek na rakovinné buňky. Studie ukazuje různé aspekty reishi, které ovlivňují apoptózu nádorových buněk.

 

Tradice s moderní technologií

Výsledky zahrnují jasný inhibiční účinek Reishi na fungování rakovinných buněk, zatímco epitelové buňky mléčných žláz nejsou ovlivněny. Kromě toho Reishi zabraňuje růstu invazivních buněk a minimalizuje projevy těch genů, které jsou odpovědné za přežití, proliferaci a metastázu rakovinných buněk. Stejně jako v předchozí zmiňované studii bylo zde také možno určit, že pozitivní účinky byly tím větší, čím vyšší byla použitá dávka houbového extraktu.“

 

Mimochodem, extrakty z hub jsou možná jedinou moderní „vymožeností“ ve zpracování reishi: šetrným zpracováním – promytím vodou o přesně stanovené teplotě – se zachovají účinné látky jako v syrové houbě, přitom se však jejich koncentrace v hotovém produktu zvýší až dvacateronásobně. Extrakty, prodávané za stejnou cenu jako klasické „prášky“ namleté z hub, jsou tedy výrazně účinnější.

 

Reishi je zkrátka docela dobrým příkladem toho, že moderní technologie a tradiční vědění mohou jít ruku v ruce – pokud se ovšem chce.

Houba na mozek

Lesklokorka pomáhá i v případě dalších rozšířených civilizačních onemocnění: protože dle čínské medicíny má afinitu k srdci, je s úspěchem používána na léčbu kardiovaskulárních chorob. Podporuje i léčbu Parkinsonovy choroby. Funguje však i jako prostředek pro snižování krevního cukru, takže pomáhá při diabetu, jak si povšimli v moderní době například výzkumníci Institutu vaskulární medicíny Čínské univerzity v Hongkongu v roce 2009.

 

Mimo jiné je vynikající „bojovnicí“ proti alergické rýmě a astmatu. Při dlouhodobějším užívání (zvláště v kombinaci s jinými bylinami) dokáže výrazně zmírnit či odbourat alergické projevy. Kromě toho příznivě působí na nervozitu a nespavost, a natolik výrazně zlepšuje paměť a funkci mozku, že bývá označována jako jeden z možných prostředků pro léčbu Alzheimerovy choroby. Osvědčuje se též jako doplňková léčba epileptických onemocnění.

 

Detox vyrobený v lese

Celkově vzato, reishi výrazně posiluje imunitu, podporuje játra a celý organismus a působí detoxikačně. Pak nepřekvapí, že její spektrum použití je natolik široké, že se dá použít jak při boji s nadváhou či prosté detoxikaci, tak při osteoporóze. Detoxikace je ostatně klíčovým slovem právě i při léčbě rakoviny.

 

Je jasné, že nelze doporučit její užití plošně každému bez porady s některým terapeutem čínské medicíny – vždy je totiž třeba dbát na individuální stav organismu. Kromě toho může terapeut předepsat spolu s reishi jiné houby či byliny, které její účinek dále zesílí.

 

Příliš dobrá houba

Ze „západního“ hlediska je tento neuvěřitelný zdravotní účinek způsobem složitým komplexem chemických látek, obsaženým v reishi. Zajímavé však je, že „rozebírání houby na součástky“ ne tak docela funguje. Není totiž možné molekuly houby analyzovat a pak sestavit v laboratoři lék (například na rakovinu), který houbu nahradí. „Tyto houby mají atributy, které se nedají syntetizovat, protože jsou jejich molekuly často příliš komplexní,“ cituje k problému britský The Guardian experta na léčivé působení rostlin, Chrise Kilhama.

 

Bude reishi ilegální?

Dost možná, že právě tato komplexnost působení stojí za nedůvěrou, kterou někteří lékaři k medicinálním houbám chovají: podobně jako u bylin navíc nelze každou houbu přinutit „pochodovat v šiku“, tedy k tomu, aby obsahovala vždy naprosto identické látky v identických poměrech. Pak ovšem má západní lékař pocit, že situaci „nemá pod kontrolou“. Že nemá pod kontrolou nikdy nic, neboť to má pod kontrolou někdo docela jiný – to je námět na jinou úvahu.

 

Dost možná je také důvodem opatrného vztahu západu k lesklokorce klasická snaha západní medicíny „objevovat Ameriku“ a složitě vynalézat už jednou vynalezené. O tom přesvědčí například pohled na stránky americké „růžové“ nadace bojující s rakovinou prsu, Susan G. Komen. Článek o reishi vzbudí v terapeutovi čínské či přírodní medicíny spíše nevěřícný úsměv. Neziskovka zařadila zázračnou houbu do kategorie „C“, tj. látky s nejasným přínosem pro zdraví. Důvod? Relativně málo studií, jasně prokazujících její léčivé účinky. Studie samozřejmě existují a je jich dost, byť je možná Susan G. Komen necituje. Kromě toho a především je houba používána a „odzkoušena“ čtyřmi tisíci let praxe. To je poměrně silný „track record“ – sahající dva tisíce let před Hippokrata.

 

Důvodem třetím a nejnepříjemnějším může být právě to, že houba funguje a fungovala již více než čtyři tisíce let předtím, než se na světě objevil první farmaceutický koncern západního typu. Neziskové organizace, prodávající růžová trička a obvykle tak či onak propojené s medicínským molochem, tudíž nemají extrémní motivaci k její podpoře.

 

Zkrátka jako všechny přírodní léky na rakovinu reishi tak trochu leze farmaceutickému byznysu do zelí. Jen trochu – na rozdíl od některých bylin ji lze, jak bylo řečeno, dobře kombinovat i s chemoterapií. Jako všechny přírodní léky však zřejmě některé lékaře dopaluje schopností léčit, kterou jí nenadělil chemik v laboratoři, ale rovnou matka Příroda, či spíše Pán Bůh.

 

Naštěstí ji zatím nepotkal osud coriolu, další zázračné houby, kterou se eurounijním byrokratům dost možná podaří definitivně zakázat. Ale o tom příště.

 

Zdroj: https://protiproud.parlamentnilisty.cz/svoboda/zdravi/alternativy/1076-tajemne-organismy-proti-fatalnim-chorobam-uzivejme-ctyri-tisice-let-stary-novatorsky-lek-cinska-houba-v-cechach-houbarenim-proti-rakovine.htm

 

JUDr. Erika Hájková.

 

Profesí právnička, doktorka práva obojího, především pak autorského, dalším vzděláním homeopatka.  Žena v domácnosti – to především. Proto také badatelka, na vlastní pěst i kůži nacházející a zkoušející metody, které jsou sto skutečně pomoci udržet zdraví nás a našich nejbližších – nikoli jej obětovat zájmům farmaceutických firem. Nadšená divačka dobrých filmů, méně nadšená sponzorka nevládních organizací, dopravní policie a přebujelého aparátu toho, čemu z nedostatku lepších výrazů „po Lisabonu“ ještě říkáme stát.

—————

Zpět