Milí přátelé, - 3.10.2013

04.10.2013 12:32

Milí přátelé,

v prvé řadě bych vás rad upozornil pokud jde o semináře, na dvě věci. Do kalendáře seminářů byl již před časem doplněn seminář "Osívání zahrad srdce", který byl dříve zrušen kvůli záplavám. Hanka již v té době prosila o potvrzení účasti všechny ty, kteří byli přihlášeni na původní termín a pochopitelně potřebuje také přijmout potvrzení účasti příp. dalších účastníků. Tato záležitost je důležitější, než byste si mysleli.

Seminář se má uskutečnit na Zbraslavi a tady chci všem předat informaci, že provozovatelka hotelu není spokojená se skutečností, že sice v hotelu se pohybuje celkem dost lidí, ale jen několik jednotlivců zde přespí, tedy vytváří tržbu. Je třeba připomenout, že cena noclehů byla pro nás snížená, ovšem bylo ze strany hotelu předkládáno, že bude tomu odpovídat počet nocležníků. Tudíž, uvažují jak si tuto, de facto, ztrátu, kompenzovat. A jak bylo naznačeno, mohlo by dojít, u dalších seminářů, pokud by se situace nezlepšila, např. na požadavek platby za salonek.
Takže, pls, všichni původní zájemci jakož i příp. další, zavolejte Hance. Pokud někdo z původně přihlášených nemůže na seminář jet, volejte i v tomto případě, aby v tom Hanka měla pořádek.

A již k našim duchovním a dalším skutečnostem.

Dnes vám zasílám fragment ze zářijového Surfreportu Solary. Je k dispozici až teď, jelikož Solara byla v září velmi zaměstnaná a tudíž nestihla tento fragment připravit. Běžně bývá na jejím webu  od asi 15. v měsíci (plus mínus). Tentokrát ale to bylo až 1.10. A dokonce i plná verze, placená, měla zpoždění. Jde o to, že Solara se pustila do realizace projektu (výstavby) určitého duchovního centra a  má s tím plno práce i starostí. Kromě toho má dále i další semináře, které nemívá jen ve svém okolí, ale i v jiných zemích.
Takže, přečtěme si všichni o čem byl měsíc září, zamysleme se nad ním, co se dělo, zda se něco takového odehrávalo i v našich životech, v jaké míře a příp. zda z toho můžeme vyvodit nějaké závěry.

Dále předávám zářijové Kryonovy "Marshmallow Messages", krátké citace z kryonových knih či channelingů, které každý měsíc připravuje Kryonův společník (channeler), Lee Caroll.

Pak také jeden moc zajímavý článek - Karel Vostruha - Vyléčení muže s roztroušenou sklerózou - vyprávění, o onemocnění roztroušenou sklerózou a jak se z toho dostal. No, nebylo to pouhým naplňováním zavedených postupů současného medicínského systému, přesněji, systém to nepřipouští. Svou roli, rozhodující, sehrála Ing. Bláhová z brněnského detoxikačního centra.. A když si její jméno "vygooglíte", tak vám vyskočí i různé odkazy vč. i videí na YT.


Klidný závěr pracovního týdne a pohodový víkend
Láďa

 

 

 

Malý fragment Solařina Surf Reportu ze září 2013
~ MANIFESTOVÁNÍ NAŠICH NEJDIVOČEJŠÍCH SNŮ!  ~

Super měsíc září nám přináší velký posun vpřed a fyzické cestování. Mnoho z nás nyní hladce vstupuje do Nové Krajiny s velkým nadšením. Je toho stále třeba mnoho udělat, nicméně stres zmizel a jsme taženi vpřed nejkreativnější vlnou, kterou jsme kdy cítili.

 

Od střední části měsíce srpna byl hlavní důraz kladen na uzavírání a dokončování.  Místo má důležité léčení minulosti. Jsme plně ponořeni v super uzavírající fázi, která nás osvobozuje plně vstoupit na území svých Pravých Životů v Nové Krajině. „Uzavíráním starého se osvobozujeme pro nové“ nebylo nikdy pravdivější.

 

Dokončení je právě teď zásadní, protože dělá prostor pro Nové, které je již tak připravené vstoupit. Dokončení starého umožňuje přehodit výhybku na Rychlou Dráhu do Nové Krajiny. Může nabývat mnoho různých forem, ať už se to týká lidí, míst, neuzavřených projektů, našeho předešlého životního smyslu, starých návyků a způsobů, jak jsme dělali věci.

 

Tyto uzávěrky jsou značně uspokojující, příležitostně poskytující vhled nebo překvapení. Jsou také výborným barometrem toho, jak daleko jsme došli a kolik jsme toho změnili. Nabízí nám uvědomit si, kolik našich předešlých zvyků, hodnot a vzorců chování jsme již uvolnili.

 

Neosvobozujeme se pouze OD starého, osvobozujeme se také PRO Nové. Ve starém prostředí cítíme enormní odložení zátěží – všech závaží spojených s věcmi, kde jsme tak dlouho čekali na dokončení nebo posunutí na novou úroveň.

 

Zažíváme zásadní změny ve vztazích k světu kolem sebe a k druhým. Občas může jít až na nervy, cítit hloubku a monumentální rozsah probíhajících změn.

 

Jak se ponořujeme hlouběji do úplně Nové Krajiny, můžeme mít pocit náhlého probuzení v nové skutečnosti. Zdá se, že jsme byli transportováni do brilantní, nové, krásně barevné krajiny poté, co jsme žili životy namalované matnými,  nevýraznými barvami. Možná ani nevíme, jak jsme se sem dostali, ale jsme super šťastní, že se to stalo.

 

Takový dramatický posun s sebou nese myriády změn, velké i malé, na všech myslitelných úrovních. Staré návyky se bortí každý den. Náhle nad umyvadlem není zrcadlo, tam kde bývalo, ale jsme na něj tak zvyklí, že vždy, když si umyjeme ruce, automaticky mrkneme na prázdnou zeď. Vyhazujeme věci, o kterých jsme si mysleli, že se jich nikdy nebudeme schopní vzdát, ale cítíme se svobodní pokaždé, když to uděláme. Začali jsme měnit chování a nerovnováhy ve svém životě, které dlouho čekaly, až  přijdou na řadu.

 

Mnoho věcí se konečně stává jednoduššími. Interakce s lidmi kolem nás jsou upřímnější a srdečnější. Je zde pocit, jako když můžeme konečně vydechnout po měsících zadržování dechu. Nánosy stresu, intenzity a vyčerpání odpadávají z našeho bytí. Je zde pocit hluboké vděčnosti a úcty, když nyní žijeme své Nové Příběhy.

 

Právě teď jsou nám nabízeny bezprecedentní příležitosti vytvořit Pravé Životy a manifestovat své Nejdivočejší sny. Všichni jsme věděli, nebo alespoň doufali, že tato Nová Realita existuje. Strávili jsme roky svých životů pokusy přinést Ultra Větší Realitu do fyzického světa. A nyní, Nové Paradigma je zde!

 

Jak se dostáváme dále do Nové Krajiny, učíme se novým způsobům bytí každým krokem, který uděláme. Mohou se dít občasná přerušení chaosu, který je tak intenzivní, že obtížně vidíme svou cestu skrz, ale vždy je cesta skrz a my ji najdeme.

 

Nový Svět je tady. NYNÍ. Je velmi, velmi vzrušující!!! Je čas žít Pravé Životy v našich Pravých Domovech s Opravdovými.  

 

Solara

www.nvisible.com

 

Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního  Surf Reportu na září 2013. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po zapsání v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel Z. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – září 2013

 

 

 

09.09.2013

PRAVDA JE PRAVDA

 

Jste součástí polévky Boha, která se skládá z nespočetného množství částí, přesto je toto vše jedním. Samotná esence propletence / entanglementu (fyzikální termín popisující kvantový atribut, kdy jsou věci uzamčeny do jediné reality bez ohledu na vzdálenost) je atributem Boha. Když jste v kontaktu se svým Vyšším Já, jste v kontaktu se všemi vašimi částmi. Někdy si lidé myslí, že dostávají zprávy od andělů a tito andělé dostávají zprávy od jiných andělů, a tak pořád dál. Lidé vidí hierarchii autorit ve všem, protože tak to je v jejich vlastní realitě. Ale s Bohem nic takového není, protože moudrost Boha je jednotná – je to vždy stejná moudrost a je plně přítomná po celou dobu a všude. Pravda je pravda, a protože vy máte kousek Boha v sobě, začínáte si uvědomovat absolutní pravdu zároveň s tím, jak se duchovně probouzíte. Proto můžete vzít probuzenou Lidskou Bytost z jiné části světa, která je pro vás cizí, hovoří jiným jazykem, který není váš, a přesto naleznete stejnou pravdu. Bůh ve vás je stejný Bůh, který je v ostatních.

 

 

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- Z Kryonova živého channelingu „Tři větry“ – únor 2013

 

 

 

16.09.2013

 

RELAXUJTE, DÝCHEJTE, BUĎTE TRPĚLIVÍ

 

Když temnota začne slábnout, objeví se podivná, znepokojující energie, protože jste vyrostli v tom, že jste s ní (temnotou) bojovali a teď vám to začíná chybět. Někteří z vás jsou na to ve skutečnosti zvyklí! Někteří jsou na ní závislí, protože vy tlačíte na ní a ona na oplátku tlačí na vás. A to vy vnímáte jako rovnováhu. Takže uvnitř Starých Duší existuje tato znepokojivá energie. Nejste si jistí, o co jde. A tak vám říkáme: relaxujte, dýchejte, buďte trpěliví a pomalu se rekalibrujte do nové energie, která na vás nebude tlačit tak silně, takže budete vědět, jak v ní fungovat.

 

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- Z Kryonova živého channelingu „Časové kapsle Gaii“ – únor 2013

 

 

 

23.09.2013

 

DUCHOVNÍ ŠTAFETA

 

Drazí, musíte pochopit jedinečnost života. Proto říkáme, že neexistují žádná pravidla, která by určovala, že se musíte nějak probudit, abyste pomohli planetě, nebo že musíte posílat světlo, zatímco tu jste. Jednoduše neexistují žádná „musíš“, protože tento systém je velmi komplexní v celé škále. Tentokrát jsou tu jednoduše tací, kteří zde prostě jen udržují energii toho, kým jsou, právě tam, kde jsou. Příště budou dělat tuto práci, ale pro teď prostě jen drží místo. I někteří z vás měli tyto znaky a je to nezbytné a potřebné pro planetu. Je to jako duchovní štafetový závod – někteří pohotově popadnou štafetový kolík a běží, a jiní prostě sedí a sledují to - ale všichni jsou součásti této události.

 

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova živého channelingu – „Tři větry“ –

 

 

 

30.09.2013

 

Z NITRA

 

Jak přemýšlíte vy, co jste ve statusu vzestupu? Povím vám to. Neukvapujete se, když dojde na hněv. Máte takovou úroveň tolerance, o jaké jste si nikdy dřív nemysleli, že by byla možná. Máte nový mocný atribut lásky a na druhé se díváte jinak. Ale tady je něco velkého: Uvědomujete si cíl! Schopnost rozlišení přichází nyní z nitra. Máte každičkou odpověď, kterou jste si kdy přáli, od zlatého anděla, který sedí na trůně, kterému říkáte Vyšší Já. A tak schopnost rozlišení, schopnost pokračovat dál a vědět, kam se vydat, přichází z vašeho nitra. Ne od gurua nebo channelera.

 

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova Kniha Šest „Partnerství s Bohem“ –

 

 

 

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

 

Vyléčení muže s roztroušenou sklerózou

 

PŘÍBĚH KARLA VOSTRUHY S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU 
A KOMENTÁŘ ING. HANY BLÁHOVÉ

 

Za svůj relativně krátký život jsem už toho hodně zažil a viděl mnoho neštěstí. Viděl jsem, co dokáže farmaceutický průmysl, viděl jsem a zažil, co dokáží ignorované viry, paraziti, bakterie a plísně. Je smutné to vidět, ale o to radostnější vidět zlepšování se při likvidaci patogenů. Proto prosím všechny příjemce tohoto mailu (posílám to všem, kterým jsem někdy napsal mail a a našel v seznamu): pročíst, zamyslet se nad obsahem a přeposlat dál či nějak sdílet. Text je psán velmi mírně, ale realita byla nesrovnatelně horší. Nehledám slávu a uznání, ale chci zabránit zbytečně zničeným životům, zbytečným úmrtím.


Přeji všem postiženým RS-kou, autismem, Parkinsonem, celiakií, lupénkou, astmatem a dalšími strašlivými chorobami, nepropadejde na mysli, získejte naději a pokuste se utéct ze smrtících pasti do nichž jste upadli.


Mgr. Karel Vostruha

 

P.S. každá nemoc má příčinu v parazitech, virech, bakteriiích, plísních a patogenních zónách

 

Velký bratr pravil: „Roztroušená skleróza je neléčitelná!“

 

Než začnu popisovat svůj příběh, chci poděkovat ing. Bláhové, a hlavně MUDr. Řezníčkové za záchranu života. Začnu od počátku.


Končil jsem velmi náročná studia, která byla skvělým předpokladem pro vědeckou kariéru, a měl jsem sen – podívat se do JV Asie. Šel jsem na imunologii a nechal se od velmi zkušeného imunologa proočkovat proti chorobám, které se v dané oblasti vyskytují. Pro pozdější problémy jsou významné tyto vakcíny: obrna – živá vakcína, vzteklina – izolovaná z opičích orgánů. Toto se událo v březnu – květnu 2011.

Shodou okolnosti jsem se nedostal do JV Asie a procestoval léto po Evropě. V září 2011 se dostavily urologické problémy, a začal se zhoršovat zrak. Začal jsem soustavně běhat po doktorech. Prošel jsem všemožná oddělení a všechny testy byly negativní. Antibiotika zabrala dočasně na močové ústrojí, ale zrak se stále zhoršoval. Dalším významným faktorem byly čekací lhůty na vyšetření.

V únoru 2011 se objevily první problémy, ale až v červenci 2012 proběhla magnetická rezonance. Ta jako první vyšetření dala pozitivní výsledek. V tu dobu jsem měl částečně ochrnutou skoro celou levou polovinu těla, skoro jsem neviděl, močový trakt v troskách. Dovolím si o sobě tvrdit, že se ze mě stala živá mrtvola.

Následovala lumbální punkce a sdělení, že se jedná o autoimunitní onemocnění - roztroušenou sklerózu. Diagnóza, o níž se všude píše, že je to nevyléčitelná choroba, která se v současné době šíří jako epidemie. Její příčina není známa, a u každého pacienta se chová jinak. Okamžitě jsem dostal pulzní dávku kortikoidů. Dva týdny poté se problémy vrátily, dostal jsem další dávku. Vysoké dávky kortikoidů mi rozvolnily páteřní svaly. Bylo pro mě bolestivé i ležet. Bolesti zad mne zbavil chiropraktik pan Javanský z Mělníka.

V září 2012 jsem byl přijat do RS centra, kde jsem dostal interferony. Ty mají za úkol zpomalit průběh onemocnění a dát mi pár let či desítek let aktivního života navíc. Tato metoda u určitého procenta pacientů zabere. V mém případě měla naprosto destruktivní efekt. Po kortikoidech jsem ožil a mohl se začít trochu hýbat, interferony mi sebraly skoro veškerou sílu do života. Můj svět se zredukoval na práci a postel. Byl jsem schopný jen dojít do práce, s vypětím sil splnit úkoly, po cestě domů nakoupit a padnout do postele. Při všech činnostech mě provázela neskutečná tělesná slabost a trvalé močové problémy.


Na obranu lékařů musím říct, že se skutečně snažili přijít na příčinu mých potíží, v rámci jejich specializace. Nikdo si ale nedal práci spojit příznaky RS se symptomy z oblasti své specializace. V kombinaci s dlouhými objednacími lhůtami to byl vražedný postup. Většinou každý lékař nakonec všechny problémy svedl na RS- ku.

 

Jeden kamarád mne stále nutil napsat ing. Bláhové. K tomuto kroku jsem se rozhodl začátkem října 2012. Ing. Bláhová mi vysvětlila podstatu RS-ky z jejího pohledu, a doporučila mi MUDr. Řezníčkovou.

Dalším impulsem pro alternativní léčbu byla upřímná slova mé ošetřující lékařky z RS centra: „Nejste tu od toho, aby se Váš stav zlepšoval, ale od toho, aby se Váš stav zhoršoval pomaleji. Proto Vám dáváme léky.“ Poté mi byly zvýšeny dávky léků proti bolestem. Nic jiného nemohla ani udělat.

22.10. jsem navštívil MUDr. Řezníčkovou, která mě otestovala na Salvii. Našla ve mně skoro vše, co se dalo hledat, ale hlavně nebezpečné viry: pomalé viry, priony = BSE a CJD, obrny, FSME, retroviry, opičí viry, ebola atd. Dále parazity: vlasovce, motolice, tasemnice, svalovce, strunovce, améby, bakterie a plísně. Nervová soustava kompletně promořená smrtícími viry a mozeček utlačován motolicemi, játra a ledviny zasažené všemožnou mikrobiologii a parazity, svalovcový rozsev ve vnitřních orgánech – měl jsem velmi aktivní život. V těle jsem neměl jediný čistý orgán. Dosáhl jsem smutného rekordu- nejvíce nalezených zátěží u jednoho člověka.


MUDr. Řezníčková naplánovala celou detoxikační kúru včetně antihelmintik. K první velké úlevě došlo po druhé dávce odčervovadel. Ve stolici jsem našel velké červy, 7 – 9 cm dlouhé. Pokračoval jsem systematicky dál pomocí MMS, antihelmintik a informatik na mozek, míchu a další oblasti nervového systému. Celou léčbu podpořily byliny podle starých a historicky ověřených návodů. Nakonec se jako nejhorším a nejodolnějším patogenem ukázaly priony, které mě opustily až v květnu 2013. 1.6. 2013 mi MUDr. Řezníčková řekla, že nemám v sobě žádnou patologickou mikrobiologii.

 

V RS centru pouze konstatovali zlepšení, a že to odpovídá stabilizaci. Dostal jsem žádanku na rezonanci, ta proběhla 29. 6. 2013. Výsledek jsem si nechal vypálit na CD a nechal si udělat srovnávací posudek v jiné nemocnici na neurologickém oddělení: podstatný úbytek nálezů, žádná infekční ložiska. Začátkem září jsem navštívil RS-centrum, a tam jsem se dozvěděl hodnocení té samé rezonance: NEPATRNÉ zlepšení. Výrobce léku totiž uvádí, že tento lék NEDOKÁŽE snížit počet nálezů na mozku a míše, ale zpomaluje VZNIK nových. Tato oficiální informace ostře kontrastuje s vyhodnoceními rezonance na obou neurologiích. Ošetřující lékařka se mě pokusila ujistit, že to dokázal ten lék a nesmí se přestat v aplikaci a laboratorní výsledky krve naznačují, že tělo lék nepřijímá.

 

Nemohu se ubránit myšlenkám na dílo G. Orwella- systém popsaný v knize 1984. Jednou ‘‘Velký bratr‘‘ pravil, že příčiny roztroušené sklerózy jsou neznámé a nemoc neléčitelná. Potom celý systém dělá vše pro to, aby se ochránil status, pacienti systém nezajímají. Zlepšení je nemožné, vyléčení je nemožné přiznat. Boj se systémem v pravidlech, které si určil systém sám, je nemožné vyhrát. Objektivně zlepšený pacient je přesvědčován, že je stále nemocen a musí brát drahé léky, které jeho stav ale stejně nemohou zlepšit! Důležité ale je, jak se každý cítí, jak dokáže nakládat s informacemi. Pro sebe jsem vyléčen, všechny záznamy mám, potvrzují zlepšení po všech stránkách. Své nabyté zkušenosti předávám dál. Jako detoxikační poradce a pomáhám klientce, která 13let ‘‘hnije‘‘ zaživa. Její pokrok za 2 měsíce je naprosto neuvěřitelný. Neobešla se bez chodítka, teď chodí jen o jedné berli.

 

A stále pokračujeme. Doufám, že moje zkušenost a příběh pomůže dalším lidem. Kdo nezažil, jen těžko pochopí

 ... .
Ponaučení : 

1.      každý musí jít svému zdraví naproti, protože to nikdo jiný za něho neudělá - zajímat se o sebe samotného, nevěřit slepě všemu, co se tvrdí ve sdělovacích prostředcích, brát informace od starých lidí, kteří žili blíž k přírodě a také byli nemocní. 

 

2.      začít myslet a uvažovat. Občas to zachrání život. 

 

3.      nebát se rozumné alternativy 

 

4.      paraziti nezmizeli z ČR jen proto, že se na ně přestaly prodávat léky. Současný svět je globalizovaný, člověk není výjimečný tvor, paraziti ho prostě napadají! 

 

5.      každá nemoc má nějakou příčinu. Odstraněním příčiny se dá odstranit nemoc

6.      přečíst G. Orwell: 1984, a zamyslet se nad dějem knihy a současnou situací ve státě a v medicíně


Vedlejší účinky REBIFU / interferon BETA-1a/, najdete na https://www.rebif.com/ pages/home

,,Rebif není určen k léčení roztroušené sklerózy, ale ke snížení fyzických obtíží lidí s RS. Může mít některé nežádoucí účinky:

1. Deprese, myšlenky na sebevraždu, několik lidí se o sebevraždu pokusilo
2. Jaterní testy se zhoršují. Nutno je pravidelně kontrolovat. Pokud vaše kůže nebo bělmo zežloutne, nutno ihned informovat lékaře 3. Pokud plánujete otěhotnět, nebo jste již otěhotněla, okamžitě Rebif vysaďte a informujte lékaře. Rebif může způsobit potrat.
4.Alergické reakce, obtíže s dýcháním, snížená pozornost, svědění vyrážky, otoky 5. Otoky, bolesti a svědění v místě vpichu injekce
6. Chřipkové příznaky, únava, bolesti svalů a kloubů…
7. Bolesti břicha 8. Zhoršení krevních testů
9. Neužívejte Rebif, máte-li psychické obtíže, potíže s játry, se štítnou žlázou, anemii, poruchu srážlivosti krve, epilepsii

 

Komentář ing. Bláhové o příčinách roztroušené sklerózy:


Příčina RS je komplexní soubor několika patogenů. Ani dvě RS nejsou naprosto identické, proto je nutno pečlivě měřit každého pacienta individuálně a sestavit mu kúru na míru, nicméně je tu několik styčných opěrných bodů, které má většina eresek:

 

1.      Obrna. Dostane se do nás očkováním. Očkují nás živou vakcínou/sirup/, takže pediatři pomalu připravují práci neurologům. Štěstí má ten, kdo přežije. Bůhvíproč se přestala používat Salkova neživá vakcína z roku 1953, která plně postačovala splnit úkol-vybudit imunitní obranu proti tomuto viru. Proto lékaři ani nemohou naplno říci pacientům, co je zlikvidovalo. Buď to neví, nebo o tom z etických důvodů nemohou mluvit, stříleli by do vlastních řad. Léčba RS je pro lékaře příjemně dlouhodobá záležitost a pojišťovny jsou ochotny proplácet činnost RS - center, interferony, kortikoidy a drahou biologickou léčbu. Pro nemocnice a lékaře je to lukrativní. Nikdo nepočítá s tím, že se pacient vyléčí. Pětapadesátiletá lékařka RS centra Zlín řekla jedné mé klientce, že ještě neviděla za svůj život žádného pacienta s RS, který by se vyléčil. I Vám v Praze řekli, že tam nejste od toho, abyste se vyléčil, ale aby se nemoc zpomalila.


Čím později alternativní léčba nastoupí, tím hůře. Obrna dokáže nenávratně poškodit nervové spoje a periferní nervy, potom už to žádná detoxikace nedá dohromady. Sedí-li klient na vozíku a nemoc trvá více než deset let, šance na uzdravení je velmi malá nebo nulová. Ideálně se pracuje s klienty s čerstvou diagnózou, kteří ještě nejsou poškozeni kortikoidy a další léčbou. Nejste sám, co mi hlásí, že zdravý člověk po injekcích s interferony často ochrne na několik dní. Už jste asi čtvrtý. Pacient se může uzdravit i poté, co alopatickou léčbu užíval, ale je lépe, když se jí co nejrychleji zbaví, klasické léky brzdí léčbu. Kortikoidy jsou natolik závažnou překážkou, že dokud se jich pacient nevzdá, nemá ani cenu zahajovat detoxikaci. Detoxikace se snaží imunitu posilovat, kortikoidy potlačovat. Oba postupy se vylučují. Obrna nebyla z populace zdaleka vymýcena, mám v databázi čtyři děti s DMO – dětskou mozkovou obrnou, a pacienti s ALS mají vedle pomalých virů také především obrnu. Imunitní systém průměrně zdravého člověk drží očkování zuby nehty na uzdě. Stačí však nenadálé vykolejení v podobě štípnutí infikovaným hmyzem, a pracně udržovaná rovnováha se hroutí. Klíště nebo komár nám může předat naráz až sedmero patogenů. To už nezvládne ani Schwarzenegger. Proto je roztroušená skleróza nemoc, která svého nosiče naprosto zaskočí, a vypadá jako spadlá z nebe.

 

2.      Obrna není jen v mozku - tam pracujeme informatiky, ale i ve svalech, na močopohlavním traktu, atd....tam se osvědčuje MMS.

 

3.      Pomalé viry - poškozují nervovou soustavu plíživě a nenápadně. Kromě lentivirů může mít RS-kář i priony, BSE, CDJ, nebo jiné retroviry. Do pacienta se pomalý virus dostane jako kontaminace očkování, může být zděděný, může být přenesen bodavým hmyzem spolu s borrelií, nebo klíšťovou encefalitidou. Pomalé viry vyvolávají autoimunitu

 

4.      Borrelie nebo FSME/klíšťová encefalitida/, statisticky nejméně častá. Také vyvolává autoimunitu, uvádím ji jen pro pořádek.

 

5.      Plasmodia, evropské typy, po poštípání hmyzem. Vyvolávají autoimunitu, extrémní únavu, bolesti svalů a kloubů.

 

6.      Vlasovci, po poštípání hmyzem, mohou za většinu RS- kových symptomů včetně rozmazaného nebo dvojitého vidění, bolesti svalů, slabosti svalů a únavy, vyvolávají autoimunitu

 

7.      Tasemnice v mozku- způsobují závratě, nejistou chůzi, křeče a brnění rukou, deprese, omdlévání, kolapsy, úzkostné stavy.

 

8.      Améby až na nervové soustavě, do mozku se mohou dostat při koupání, podél čichového nervu, očního nervu, ušima. Kromě koupání je tu rizikem pití kontaminované vody, konzumace zeleniny polévané kontaminovanou vodou, sexuální partner. Améby mají na svědomí nevysvětlitelné a vleklé záněty močového měchýře eresek, přispívají k očním zánětům.


Brnění, mravenčení, tuhnutí a necitlivost rukou nebo nohou mohou způsobovat patogeny pod body 1-5. Nutno je odstranit všechny. Kombinací MMS, informatik, Ivermectinu, Hetrazanu, Praziquantelu a Entizolu, někdy i Albendazolu, je možno tuto nemoc zvládnout zhruba v řádu jednoho roku, někdy i dříve, při disciplinovaném přístupu klienta. Nemoc je pak zcela a bez následků vyléčena, nejen nekonečně léčena. Český lékař nemá šanci eresku vyléčit, léky na parazity tady nejsou registrované, Entizol ho nenapadne a na viry nemá nic. I když zdánlivě podává antivirotika, na viry to nezabere, důkazem toho je jejich vlastní tvrzení, že ještě nikoho nevyléčili. Léčebny jsou plné vozíčkářů, které stát stojí obrovské peníze, a ještě musí škemrat o dotace od sponzorů, protože by se sami neuživili. Tito všichni lidé mohli pracovat a normálně žít, kdyby se neočkovalo živými viry a kdyby se tu vědělo o parazitech. Klidně to dejte do zprávy, podepíšu se pod to, dělám to 12 let.


Ing. Hana Bláhová

 

Zdroj: https://orgo-net.blogspot.cz/2013/10/vyleceni-muze-s-roztrousenou-sklerozou.html#more

 

—————

Zpět