Milí přátelé,3.11.2014

03.11.2014 22:27
 

Milí přátelé,

V prvé řadě vás chci všechny seznámit s novým kalendářem seminářů na rok 2015. Byl obohacen o část popisnou, z níž se dozvíte, pokud neznáte, stručnou informaci k obsahu semináře, který vás již svým názvem zaujal. Celý článek naleznete ZDE.

Mistr Hilarion se ve svém novém poselství věnuje zaměření naší pozornosti k našim myšlenkám, poté, když říká, že své emoční vzorce jsme si víceméně vyčistili. Je to naše odpovědnost jaké myšlenky nám bloudí naší myslí, co, jaké energie vyzařujeme v jejich důsledku a jaké typy událostí tak k sobě přitahujeme, abychom byli schopni tyto myšlenkové vzorce rozklíčovat a neutralizovat. A proto je velmi důležité pokračovat v každodenním čištění našeho aurického pole, být zaměřeni k cíli tzn. k mistrovství nad sebou, protože tak vnášíme do společného energetického pole klidné a harmonické, láskyplné energie a umožňujeme zrod, manifestaci uspořádání Nové Země, nových společenských vztahů a poměrů.

Je to už téměř pevnou pravidelností,téměř se mi chce říct, že tradicí, že každý týden zveřejňujeme nové poselství Kryona, další překlad některého z jeho poselství. Začátek listopadu je čas velmi zvláštní, mimořádný. Proto také, zcela mimořádně, dnes zveřejňujeme dvě nová Kryonova poselství.

A přiznávám, že z toho máme opravdu radost, protože Kryonovo učení, všem, kdo k němu již našli cestu, výrazně pomáhá v procesu rozpomínání  se na to, kdo jsme, proč jsme  tady, čím jsme prošli a jaká vědění a dovednosti jsme za tu dobu získali i jaké úkoly před námi stojí. A čím více z nás (lidí) se probudí do vyšších stavů vědomí, tím spíše zavládne na naší planetě mír, spolupráce, úcta i respekt a láska - nejvyšší aspekt Stvořitele.

První poselství Kryona, které přijal Lee Carroll, je o ženách a pro ženy. Neznamená to, že by muži si to neměli přečíst. Je potřebné, aby si to přečetli, aby si v sobě více uvědomili ten význam ženy, který si zřejmě neuvědomují. Poselství má název "Poselství pro Lemurijské sesterstvo".
V procesu cesty k vyšším životním kvalitám, ale i jejich přímého žití celou globální společností, mají nezastupitelnou roli ženy, které byly v průběhu starého věku, ve starých energiích právě i proto vědomě potlačovány, ponižovány, omezovány i trestány. Na toto téma významu žen v lidské společnosti je právě toto poselství Kryona, které předal skrze Lee Carrolla v červenci 2014. A pochopitelně, nebyl by to Kryon, když by jeho poselství hovořilo jen o ženě v naší současnosti. V tomto nezvykle krátkém poselství podává informaci o hlubších souvislostech, o souvislostech jdoucích až do časů vzniku lidského rodu našeho typu.

Druhé poselství Kryona, které také přijal Lee Carroll a to zcela nedávno, 25.10., má název "Čtyři druhy soucitu". Pojednává o tom, že soucit není jen jeden, má 4 atributy, které Kryon v poselství představuje a dostatečně vysvětluje. A tento náš současný "dušičkový" čas, je příležitostí k intenzivnějšímu prožívání jednoho z těchto soucitů. Tak které atributy to jsou? V pořadí jde o soucit k sobě, soucit s druhými, soucit s předky a soucit s Gaiou. Tyto 4 atributy pak představují vyšší kvality Vědomí.Vědomí již posunutého. Vědomí společnosti, která již žije bez válek, v míru. Přistoupením k prožívání, či pěstování těchto 4 atributů, k tomu dojde zcela samostatně, evolucí Vědomí na planetě. A právě k tomu jsem vyzýváni, aby onen svět míru mohl nastat.

Až na konci října zveřejnila Solara onen obvyklý Fragment, jak to nazývá, ze svého pravidelného, měsíčního Surfreportu, tedy říjnového. Přečtěte si tedy, co bylo, dle energetické vizionářky Solary hlavním v uplynulém měsíci významného ke zpracování a prožití a můžete sami také posoudit do jaké míry vás vaše vlastní intuice vedla po těch nejsprávnějších cestách.. Stručně, dál vytváříme energie přechodu do svých Pravých Domovů, někteří již se i přesunuli a začali jsme zažívat vzory energií, které prožívat v r. 2015.

I dnes posílám poselství Áriů, nyní doplněné o další 2 poselství.

Před asi rokem, v srpnu 2013, měla Innelia Benz přednášku v rámci "Awaken Academy - (Akademie Probuzení)" na téma "Návrat hrdiny", kdy na podkladě tohoto tématu hovořila o vlivu jednoho z nejsilnějších pout starého systému - o programu "oběť - agresor". Objasňuje jak v tomto starém paradigmatu byly rozdělené role a představy chování. A to jak v mužů, tak i žen a poukazuje novou roli a postavení ŽENY.

V předešlém mailu jsem s vámi sdílel oznámení o úmrtí Dr. Emmota, objevitele "paměti" vody a jejích dalších vlastností. Dnes přidávám další takovou podobnou zprávu. Před již skoro třemi týdny, 13.10., odešla Dolores Cannon od níž jsem vám zaslal, před téměř již 3 lety, v listopadu 2011, krátký, přehledný materiál, popisující její práci a který byl poprvé publikován na webu Levanet.cz pod názvem "První seznámení". Tento materiál vám posílám dnes znovu, nezaškodí si to připomenout. A jak ho budete pročítat, uvidíte v mnoha bodech určitou podobnost, resp. shodu s tím, co nám říká Kryon vč. např. informací o Atlantidě.
A připojuji také její zajímavý rozhovor s Jerry Pippinem z r. 2005, který byl u nás, v češtině, zveřejněn v r. 2011.

Z článku "Zrychlení změn a času – listopad 2014" se dozvíte o energetickém působení, vlivech, významech a uspořádáních  během listopadu na podkladě vyhodnocení tohoto období v posvátném mayském kalendáři - Tzolkinu.

Astroložka Petra Nel ve svém komentáři horoskopu tohoto týdne predikuje víceméně náročné období, které by mělo trvat až do začátku 3. dekády listopadu, do cca 22.11. Ale, jakkoliv se toto období jeví jako náročné, vzhledem k aspektům, které se na nebi nastavují, tak jako vždy přichází také pomoc v podobě pozitivních aspektů, tedy energetických planetárních vazeb.

Dnes také několik (jen dvě) zajímavých oznámení.

Jednak bych rád upozornil na skutečnost, že do ČR přijede a představí svou přednášku významný americký kvantový fyzik indického původu, Dr. Amit Goswami. Můžete jej znát jak z filmu Tajemství, tak zejména ze samostatného filmu "Kvantový aktivista", který celý vypráví o něm a kde také o sám představuje své myšlenky o propojení spirituality a fyziky, především kvantové fyziky.
Web představující Dr. Goswami a celou akci jeho pobytu v ČR je ZDE. Přednášky budou v Praze - 18.11., v Brně - 20.11., pokud jde o ČR. Dále pak také v Bratislavě - 19.11. Podrobnosti na webu k akci. Vstupenky na přednášku v Praze ZDE, v Brně ZDE, v Bratislavě ZDE

Přišlo mi od vás, i od dalších lidí,několikero sdělení o konání petice "Za zachování alternativní mediciny". Jistě záslužný počin k němuž se rádi všichni připojíme a posílíme tak občanský názor v této věci, když zatím petici podepsalo 6.967 lidí. Petici naleznete ZDE a po jejím podepsání je potřeba ji ještě potvrdit kliknutím na link, který přijde na vámi zadanou e-mailovou adresu.

Jen bych ale rád dodal, že tato petice je jistě důležitá, významná. Nicméně, pokud se nepodaří zastavit smlouvu TTIP, o níž jsem vám psal ve svém článku s názvem "Smlouva" v předchozím mailu, z 28.10., tak se může stát, že obdobné petice za zachování čehokoliv přírodního se stanou bezpředmětnými, jelikož větší právo na prosazení svých zájmů nebude mít občanská společnost, většina, ale korporace, v daném případě farmaceutické firmy. Pokud jste článek nečetli, zkuste se k němu vrátit a tam uvedenou petici podepsat, resp. přes tam uvedený link podepsat se na stránce petice. Je potřebný 1.000.000 podpisů z celé Evropy.

A na závěr se můžete osvěžit zpěvem 12tileté portugalské dívky, údajně Linda, s neuvěřitelným hlasem a talentem

GAROTA DE APENAS 12 ANOS


usměvavé dny všem
Láďa

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 1.11. 2014 – 7.11. 2014

Milovaní,
mnozí se věnujete obšírnějšímu čištění vzorců vašeho uvažování a myšlenek. Nyní, když jsou emoční vzorce již téměř v rovnováze a zneutralizovanédalší oblastí pro pozorování a přenastavení jsou myšlenkyTuto práci můžete dělat jenom vy, nikdo jiný není zodpovědný za vaše myšlenky ani za to, jak jste se zvolili používat vaši mysl. Je vícero způsobů jak vnímat a dívat se na věci v situacích, které se ve vašich životech objeví.  Je víc způsobů, jak na ně mistrovsky reagovat, nicméně, v průběhu života mají lidé většinou tendenci reagovat těmi starými vzorci, které se jim dříve také neosvědčilyPravděpodobně proto se v jejich každodenním životě stále opakují  stejné typy situací.   

Každý z vás se již pokusil odkrýt víc svých vyšších aspektů a přivést je do svého života. S každým krokem na vaší cestě jste se snažili pozvednout energie, abyste pochopili sebe a realitu, která se na cestě odvíjí. Pokoušíte se být ve správném myšlenkovém rámci, abyste mohli otevřít trezor se zkušenostmi na vaší cestě tímto životem. Víte, že jste jiskérkou božského plamene a že jste spolutvůrcem spolu s vesmírem,  že máte potenciál k zázračnému tvoření. Víte, že vaše duše je posvátným vozítkem božské inspirace a probuzeného vědomí vašeho vlastního božství. Snažíte se o velikost ducha, který obsahuje vášeň a inspiraci odkrývajících se možností. Transformační plamen uvnitř vás a vaše světlo vás posouvají k vašim snům - zářit jako pochodeň pro druhé, abyste, když se snažíte pozvednout vaše vlastní vědomí, pozvedli vědomí všech živých bytostí.

Tato úloha si vyžaduje přemýšlení, odhodlání a pochopení, že soustředění se na záměr způsobuje  to, že se duch manifestuje. Když jste otevřeni vůči duchu, začínáte vnímat neomezený potenciál a hojnost, které vám byly vždy k dispozici. Rozeznáváte krásu ve všech projevech  života a pijete tuto krásu při denním prožívání zkušeností. Víte, že této hojnosti lze dosáhnout zarovnáním se s tokem rytmů Země a tím, že připustíte nádheru toho, co to pro každého opravdu znamená. Oceňujte nejvyšší dobro ve vašem duchovním potenciálu a v každém kolem vás.  Podporujte a vyživujte takové aktivity, které takový potenciál dále rozvíjejí a ostatní nechte být.  

Pouze sjednocením síly s ostatními a společnou prací může být vize nového světa rozvinuta. Zkoumejte  cesty, jak můžete pomoci druhým, aby objevili svůj vyšší potenciál a tvořivost. Takto také přispějete ke zkušenostem lidského kolektivu. Buďte si vědomi, jak používáte vaši vlastní energii a nezapomeňte ctít ty kolem vás, kteří jsou ve vaší blízkosti a podporují vás. Buďte  šlechetní  a skromní ve snaze o mistrovství, protože každý z vás má kráčet po své vlastní cestě, která vede k jedinečnému cíli - k mistrovství nad sebou. Nikdo nemá  odpovědi na všechno. Mistrovství a vůdcovství si vyžaduje soucit, odhodlání, nesobeckou službu a čistou vizi, aby zažehly nadšení, které bude hořet v srdcích těch kolem vás

Musíte pokračovat v každodenním čištění vašeho aurického pole a jednotlivých čaker. Spojte se s vašim vyšším já a s Bohem schválenými duchovními průvodci a anděly, abyste si udrželi vyšší propojení. Denní praktikování meditace, rozjímání a  nalaďování se na vyšší říše je nutné, abyste si udrželi jasnost a cit pro účelnost. Jak se Země posouvá do vyšších frekvencí, nabývá toto na nejvyšší důležitosti. Každý z vás je Boží milostí, která se manifestuje zde na Zemi. Tyto praktiky vás udrží v napojení na tento cíl.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion 

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 

 

 

Channeling pro Lemurijské sesterstvo
Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Madisonu ve Wisconsinu
26. července 2014

 

Pozn. překl: Ve vedlejším sále se „shodou okolností“ konalo setkání, na kterém účastníci předváděli bojová umění. Kryon v jiném channelingu vysvětlil, že to nebyla náhoda, ale byl v tom hlubší smysl. A bylo skutečně zvláštní a krásné, že jejich (převážně mužské) jásání doléhalo až k nahrávacímu zařízení právě v okamžicích, kdy bylo skutečně nad čím jásat a co oslavovat i v channelingu. V tomto případě když Kryon hovořil o ženách, ženském vědomí a energii, kterou ženy a matky přinášely a přinášejí na planetu Zemi.

 

Zdravím vás, dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Proces channelingu se může lišit. Může být silný, něžný, směřující, energetický, informativní a specifický. Tento channeling patří mezi ty specifické. V tomto konkrétním případě se mnou můj partner zůstává, protože zde není nic, co by bylo výhradně pro ženy. A on by to měl slyšet.

Chci vám dát v průběhu učení příklad toho, kdo jste. Objevují se dotazy. Ptáte se, jaká je náhoda, že jste v tomto životě ženami, když jste byly ženami v Lemurii. Vždyť při inkarnačním procesu střídáte obě pohlaví. Už dříve jsme zmínili, že systém vás přivedl k precesi rovnodennosti jako ženy. Byla to záměrná ozvěna lemurijské energie. V Lemurii jste byly ženami. Jde o uctění pohlavíJe to uctění staré duše. Má to svůj význam. Doplňuje to vše, co na sobě pozorujete. A tak bych rád, abyste věděly, že to, co cítíte a co je specifické pro vaše pohlaví a energii, kterou v sobě nesete, jste cítily i v Lemurii, když jste byly ženami. Tím vším chci říct, že není žádná náhoda, že jste se tentokrát probudily jako ženy.

Váš rituál má svůj účel. Vše je metaforické, vše znamená něco jiného a důvod, proč procházíte obřadem, není vůbec o pouhém rituálu. Je to jednoduše ozvěnou něčeho z minulosti, co přinášíte do současnosti. Já bych ale chtěl zajít ještě dál, než kdykoli předtím, abych vám ukázal některé významy sesterstvy.

Už jsme vám předávali informace o tom, co jste dělaly v Lemurii, jaká byla její specifika a o tom, jak se tehdejší společnost lišila od té dnešní. To už nebudu opakovat. Nyní vás chci vzít do pradávných dob původního osévání. Chci mluvit o PlejáďanechToto téma se může zdát velmi vzdálené od dnešní reality… ale není o nic vzdálenější, než když mluvíme o Lemurii. Nesete v sobě semena Plejáďanů a už dříve jsem vám říkal, že by bylo hloupé, kdybyste si jen na okamžik mysleli, že vaše vyjádření (životy) na Zemi jsou jediná, která jste v této galaxii prožili. Mnozí z vás byli na jiných planetách a téměř všichni byli alespoň jednou Plejáďany. A tak bych dnes večer rád „polechtal“ Akášu. Uvidíte, jestli ucítíte vnitřní spojení s tím, o čem zde hovořím.

Starodávné civilizace zaznamenaly přistání Sedmi Sester. A jak je tomu u většiny historie, i zde existuje mnoho příběhů, které se vzájemně prolínají, aby vytvořily jeden, který není úplně správný a který zastupuje ostatní. Historie to dělá opakovaně. Zachová esenci toho, co se stalo, ale pak příběh upraví. Přistání Sedmi Sester není vyprávěno tak, jak se odehrálo. Ale jedna část je zcela přesná a pravdivá – ta, která říká, že sem tehdy přicestovaly pouze ženy.

Měl bych vám říci něco o Plejádském vědomíJejich DNA pracovala na více než 80% a tak ovládali to, čemu budu říkat vědomí fyziky – svým vědomím byli schopni zásobovat se věcmi, vytvářet energii, kterou potřebovali, a jejich společenství žilo v míru. Byli to průzkumníci. Také zjistili, že vědomí 80% (fungování DNA – pozn. překl.) jim umožňuje udělat něco, co vůbec není ve vaší realitě… vytvořit jejich „stínové já – to znamená, být na dvou místech současně. Chápete? Plejáďané mají také fyzická těla. To je biologie a to se nikdy nezměnilo. Díky vývoji jejich spirituality se jejich těla jednoduše zlepšila a jsou zdravější. Proto je ve zprávě z minulosti uvedeno, že když jste je spatřili v záblesku nebo když jste viděli jejich „stínová já“, jejich těla byla vyšší než vaše. Jejich výška (a štíhlost) je výsledkem dokonalosti jejich výživy. Plejáďané nemají nadváhu. (Kryon se směje.) A to je ve vaší Akáše, drahé pracovnice světla! Možná o tom budete chtít přemýšlet. Přichází to s vědomím, ne s dietou… Je možné, že i dnes je na vaší planetě a ve vaší Akáše ukryto tajemství zdraví? Nemáte tady to, co jedli oni. Ale máte vědomí, které používali na to, co jedli a co dělali. 

Plejáďané obecně mají světlou pleť a to proto, že nemají atributy, které máte vy s vaším sluncem. Na jejich planetách, a ty byly tři, je slunce dál než vaše. Také tam mají většinu času chladněji než vy. Zjistíte, že zkušenost, kterou měli Aboriginci (původní obyvatelé Austrálie – pozn. překl.) se Sedmi Sestrami, byla jiná než zaznamenali. Hlavně proto, že se cítili nepříjemně s ženami ze Sedmi Sester – byly jednoduše moc vysoké, na to že to byly ženy. (Kryon se usmívá.)

Vy v sobě nesete tradici Sedmi Sester. Všechno to byly ženy, které přišly na místa po celé planetě. Fyzické ženy, ne jejich stínová já. Jejich cestování nebylo náročné. Cestovaly prostřednictvím toho, čemu říkáme propojené (entanglované) předměty a samozřejmě měly plavidla. A byly to ženy.

Plejádská společnost měla velmi vysokou úroveň vědomí a tak si uvědomovala, jakou roli hrají ženy ve vysokém vědomí. I vy si uvědomujete, že kdyby ženy vládly světu, nikdy by své syny neposlaly do války. To není tak úplně pravda, protože byly mnohé královny a vládkyně, které své země do války poslaly. Ale v zásadě je toto tvrzení stále pravdivé. Nese v sobě pravdu a Plejáďané to věděli.

Můžete se ptát: „Jak mohly osít naši biologii, když tu nebyli jejich muži?“ Jejich rozmnožovací proces se velmi podobal tomu vašemu. Odpověď zní, že jako úplně první sem přišly ženy. Musely to být ženy kvůli tomu, co v sobě nesly. A o tom vám povím za chvilku. Později ale samozřejmě přišli i muži. V jejich společnosti si uvědomovali role, které hrálo mužské a ženské vědomíŽenské bylo vždy vědomější a jemnější. Dnes je ve vašem fyzickém těle mužský a ženský mozek jinak „zapojený“ a tak to bylo i u nich. Máte spojení mozkových laloků, která muži nemajíTato spojení vám umožňují lepší porozumění tomu, jak vychovávat děti. A vychovávání dětí byl ten důvod. Tím, že sem první přišly ženy, uctily Zemi - první přišly matky…

V této místnosti jsou i ty, které nikdy nerodily. Takže co vám řeknu dál, neuplatníte úplně všechny.

Existuje energie rození, která je jedinečná a je pouze pro ženy, muži jí nikdy nemohou porozumět, ani jí vnímat, i kdyby stáli přímo vedle porodního lůžka. Nemá to nic společného s radostí, nemá to nic společného s bolestí, má to co do činění s porodem. Z vašeho lůna vychází vaše biologie a neexistuje nic, co by se tomu podobalo. A vy víte, o čem mluvím, dámy. Nic se tomu nepodobá.

A to je obřad. Důvod, proč Sedm Sester dostalo jméno Sedm Sester. Je v tom energie znovuzrození kompletně zachovaná od obřadu osévání, přes Lemurii až do dnešních dnů. To, co budete dělat dnes večer, až se shromáždíte, jakkoli metaforické to může být, bude zcela o znovuzrození energie Země. Návrat k původnímu záměru svobodné volby. Jako první přicházejí ženy, konají obřady a dávají záměr pro novou planetu, která ponese jemnost a porozumění zrození dítěte.

Je ještě jedna zajímavost, o které byste měly vědět. Ženy se ptají: Se vším tím pokrokem, dospěly někdy Plejáďanky k tomu, že mohly rodit děti bezbolestně? (Kryon se směje.) A odpověď zní překvapivě: ANO, ale vzdaly se toho a vrátily se k přirozenému poroduUvědomily si, že veškerá ta technologie, která je zbavila bolesti, zároveň změnila tu zkušenost. Vyšší vědomí dokázalo eliminovat chemické problémy, ale změnilo celý zážitek. Bolest je nezbytná. Přináší vám ještě před oplodněním myšlenku: „Chceš tím vážně projít?“ Způsobuje, že je váš záměr silnější. A ta zkušenost, i když bolestivá, je hlubší.

Planeta prochází bolestí, když právě teď rodí novou energii. A obřady, které provádíte jen vy ženy, jsou vhodné a správné pro tuto dobu. Protože dodáváte energii, kterou znají jen ženy… o tom, jaké to je porodit. Ne bolest, ale spojení. Ta biologie (dítěte) je vaše a i nadále bude vaše. Noví lidé, nová energie a nové vědomí vycházejí z lůna toho starého, staré duše.

Myslím, že chápete, co tím myslím. Nechť obřad započne.

A tak to je.

KRYON

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/ - MP3 „The Lemurian Sisterhood Channeling“ – 15 minut

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová. (
www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Čtyři druhy soucitu
Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Cali, v Kolumbii, 25. října 2014
(jako první ze šesti channelingů ve čtyřech městech v rámci
Kryonovy Velké Kolumbijské cesty)

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner ustupuje stranou. Takový je channeling. Vždy používá člověka, jeho kulturu, jeho intelekt a jeho znalosti. Člověk je „prostředkem, nástrojem“, díky kterému jsou předávány naše zprávy a poselství. Takto ctíme lidstvoCtíme tak Boha ve vašem nitruA není to neobvykléChanneling je velmi starý. Má mnoho jmen. A dokonce i ti, kteří zapsali hluboké věci, které se později staly posvátnými knihami, to channelovali. A tak se na tyto věci dívejte jako na normální. A vězte, že tento proces je i ve vás.

Pojďme si povědět o něčem – chci, abyste se na okamžik zamysleli nad skutečností tohoto poselství. Jaká je skutečnost? Připojili jste se jen k nějakému setkání a posloucháte muže na židli? Nebo je v tom něco víc? Je možné, že je zde něco osobníhoChci vám říci, že je. Máte svobodnou volbu, abyste to mohli objevit.

Právě jste slyšeli příběh Michaela Thomase a sedmi andělů. Poznali jste se v čemkoli z toho? Je možné, že jste sem byli přivedeni z nějakého důvodu? Možná pro tuto chvíli. Někteří toto čtou a poslouchají, ale nejsou v této místnosti - pro vás v místnosti to je budoucnost. Pro ně to ale není v budoucnosti, pro ně je to v přítomnosti – v jejich „teď“. Určitým způsobem s nimi právě teď sdílíte tento okamžik. Jim pokládám stejnou otázku: Je možné, že existuje důvod, proč jste byli přivedeni k těmto slovům, k této energii? Vezměte za ruku Boha – jen na chvíliZapomeňte na své problémy – jen na chvíli. A seďte v míru. Znám vás. Znám vás.

Staré duše… nerozumíte samotnému významu slova „duše“. Duše existovaly dřív než lidstvo. Dlouho před lidstvem! Duše je jádrem esence Boha ve vás. Vy všichni jí nesete. Duše je ten, koho známDuše nemají jména, jaká máte vyMají energii světla. Vidím vaše jméno ve světle. Víte, kolik životů jste zde prožili? Někteří z vás jsou zde od samého začátku a budou zde až do samotného konce (Země). Konec je velmi vzdálený. Pak budete „mít hotovo. Mnozí z vás půjdou osít další planetu, aby ta pak mohla dělat to, co teď děláte vy. Někteří z vás se pak inkarnují i na této další planetě. Jak jste staří? Půjde tam stejná duše, jaká byla zde… Společně jsme sledovali, jak se formovala tato galaxie. Znám vás.

Jsou zde některé věci, o kterých jsme nemluvili. Budeme jim říkat „nové“ (věci). Týkají se soucitu a my o nich mluvíme v energii lásky. Soucit je nejvyšší formou vědomí člověkaSoucit je větší než láska. Láska projevuje (manifestuje) soucit. Soucit je známkou vyspělosti lásky. A já bych vám chtěl představit čtyři druhy soucitu. Tyto čtyři druhy soucitu přinesou Zemi mír. A jsou jiné, než myslíte.

Používáme číslo čtyři, které nahradí číslo tři. Nejen proto, že je to další číslo (v pořadí), ale protože představuje novou energii – rovnováhu, spojenectví s Gaiou a návrat k moudrosti minulosti.

Jsou čtyři elementy soucitu. Nejsou to věci, které byste „měli dělat“. Jsou to věci, ke kterým dojde. Nastanou spolu s vyšším vědomím. Jsou přirozenou součástí evoluce, která je před vámi.

Pomiňme nyní to, co se dnes děje na planetě. Mluvili jsme o tom v mnoha channelinzích. Říkali jsme vám o temnotě, která je teď na planetě. Říkali jsme vám, abyste to čekali. Říkali jsme vám, že se v těchto časech odkryje temnota. A to z jediného důvodu – protože SVĚTLO VYHRÁVÁ! A když světlo vyhrává, můžeme říct, že se temnota bojí. Proto vystupuje do popředí způsoby, které vás mají vyděsit. To všechno teď přeskočíme. Přesuňme se do bodu, kdy už to všechno na planetě skončilo. Do bodu, kdy je na Zemi mír. Dovolte, abych vám něco řekl… Dosáhnout míru na Zemi není tak těžké. Když temnota začne mizet a světlo jí začne nahrazovat, pak vyšší vědomí vytvoří mír. Jednoho dne se probudíte a zjistíte, že už jste sto let neválčili. Mír na Zemi není tak těžký. Souvisí s tolerancí a pochopením – to je pro vyšší vědomí intuitivní. Není to kouzlo. Stane se to samo jako součást duchovní vyspělosti a evoluce vědomí. Chci s vámi sdílet čtyři atributy soucitného vědomí:

1) První na škále od vysokého k nižšímu – lidé milují tato měřítka… Chci vám tedy říct, co je nejdůležitější - první je soucit k sobě. Musí být. Je to soucit Boha ve vás. Tento druh soucitu změní, kdo jste. Soucit k sobě ostatní vidí jako Boha ve vás. Už jste někdy slyšeli, že to musí začít s vámiNemůžete šířit sebe kolem a posílat soucit do jiných míst, dokud nemáte soucit k sobě. Může vám to připadat jako divný koncept. Soucit není egoSoucit je nejvyšší možná energie projevená láskou. Mistři, kteří kráčeli po této planetě, měli tuto vlastnost a vám se líbila. Viděli jste, jak pláčou – měli soucit díky tomu, co bylo v nich – díky lásce Boha. Jak se vědomí zvyšuje, jak se přesouváte do nových úrovní výkonnosti (DNA), dojde k nárůstu všech druhů soucitu. Větší soucit řeší i neřešitelné záležitosti. Poslouchejte. Soucit k sobě způsobuje vnitřní léčeníPro léčení neexistuje větší energie než soucit. Můžete mít soucit ke svému vlastnímu tělu? Dokážete se dívat na buňky svého těla a vidět je tak, jak je vidí Bůh? Věděli jste, že vědomí má moc vyléčit nemoci? Vaše vlastní nemoci. Se soucitným vědomím se může věk prodloužit třikrát! Proto začněte se sebou.

2) Je načase, aby se lidstvo znovu chopilo toho, co už mělo na začátku, když ti na planetě chápali víc. Lidstvo to ale změnilo moderním myšlením. Tehdy existoval respekt k předkům. Jak často nyní myslíte na své předky? Pokud jste „domorodec“, můžete si dát pauzu, protože už víte, co se chystám říct. (Kryon se směje). Domorodec ví, kdo jsou „předci“. Opakovaně jsme vám říkali, že to vy jste svými vlastními předkyTakže když máte soucit ke svým předkům, ke komu vlastně hovoříteCtíte tím své vlastní životy – ty, kterými jste byli dříve. Ti, kteří nastavili předlohu soucitu a lásky a nesli moudrost Země, to jste byli vyA v moderní kultuře o tom ani nepřemýšlíte. Ve vašem organizovaném náboženství, ve kterém nalézáte Boha a máte nádherné duchovní atributy, nikdy nemluvíte o svých předcích. Ani je nezmiňujete. Mluvíte o mistrech, mluvíte o prorocích, mluvíte o svatých a nikdy o svých předcích. Je načase mít soucit k předkům. Začněte je zahrnovat do svých meditací. Chci, abyste si poslechli modlitby a ceremoniály domorodců. Nechci, abyste je opakovali, jen si je poslechněte. Jaká je jejich struktura důležitosti? Nejprve uctí předky. Lidstvo začne tuto moudrost znovu obnovovat. Dojde k tomu přirozeně. Vystoupí to z toho, co bylo. Je těžké si to představit. Bude se to lišit od toho, co je teď. Vyšší vědomí vás vrátí k tomu, co už bylo a na čem záleží. Takže v pořadí dle důležitosti je soucit k předkům na druhém místě. Zamyslete se nad tím. To se velmi podobá tomu prvnímu, tedy soucitu k sobě. Tento bod je o soucitu k předkům, z nichž mnohými jste byli vy. Takže ve skutečnosti znovu ctíte sami sebe! (Kryon se směje.) Lidstvo se k tomu vrátí. Chci, abyste vy byli těmi, kteří s tím začnou už teď.

3) Začínejte své meditace tím, že uctíte sebe a uctíte své předky a jako další uctíte lidstvoBůh ve vás pozdraví Boha v nich. Mistři, kteří kráčeli po planetě, měli soucit k druhým lidem. Zajímali se o všechny, kteří vstoupili do jejich energie. Milovali lidské bytosti. Soucitně. A když viděli, že má někdo jiný potíže, plakali. Nemuseli cítit jejich bolest, ale měli s ním soucitKdyž lidstvo začne cítit soucit jednoho k druhému, pak už nemůže docházet k válkámTakové je vyšší vědomíTakže třetí je soucit k lidem. To je vážně zkouška, že? Protože možná nechcete nutně cítit soucit ke každému. (Kryon se pochechtává.) Buďme upřímní. Drahý člověče, já vím, kdo jsi. Znám lidskou povahu. Ve steré energii je těžké milovat každého. Ty, kteří jsou ve staré energii, je těžké milovat. Nevidíte u nich žádnou nápravu. Nevidíte, že by se jakkoli zlepšovali. Můžete vidět, jak si libují v dramatu. Je těžké je milovat. Je to součástí vaší první zkouškyJe snadné cítit soucit k těm, kteří jsou soucitníJe ale těžké vidět Boha v tyranovi nebo v politikovi, se kterým nesouhlasíte, nebo třeba v tom, kdo je uvězněn za to, že někoho zavraždil. I oni však mají duši. I když to v těchto jejich životech není tak patrné. Dokážete přesto vidět Boha v jejich nitru? Soucit.

4) Poslední a velmi důležitý soucit byl také ztracen v „moderní“ civilizaci. Soucit ke GaieGaia je osobnost – je to Pacha Mama*, je to MatkaDomorodci znají energii Gaii. Vnímají jí jako partnera lidského vědomí, kterým je. Nemůžete oddělit energii Gaii od lidského vědomí. Gaia vás sytí, Matka Země vám dává vzduch, žijete na ní. Je součástí vědomí lidstvaGaia právě teď bojuje s temnotou zrovna tak jako vy. Řekli jsme to už dříve – k samotnému propuknutí eboly nedošlo nikdy tak jako teď, že?  Ne v posledních 60 či 70 letech – od té doby se nic takového nestalo. Vědomí Gaii to krotilo a náhle je to tu znovu. Jako epidemie z minulosti. Gaia bojuje s temnotou, jako s ní bojujete vy. Nízké vědomí temnoty bojuje se světlemGaia bojuje spolu s vámi (vám po boku) – a vyhrajete. Vyhrajete. Mezitím se vás ptáme – kolik strachu tím bylo vyvoláno? Kolik z vás to vzdá? Temnota doufá, že to vzdáte všichni.

Soucit ke Gaie je soucit k sobě. Je to kruh, drazí. Vše, o čem jsem mluvil, spolu vzájemně souvisí, že? Pokud jde o soucit k lidem – milujte druhé, jako milujete sebeChovejte se k druhým jako k sobě. Zní vám to povědomě? Toto je instrukce o soucitu od MistrůReprezentuje novou lidskou bytost, nový druh rovnováhy na planetěJe načase, abyste do toho zahrnuli i své předky a Gaiu, nejen ostatní lidské bytosti. Toto je nová rovnováhaSoucitná rovnováha posouvající se ke čtyřce. Čtyřka představuje strukturu, jakou jste nikdy dřív neměli. Takovou, která bude zahrnovat planetu, duchovní zdravý rozum a odhalení pravdy. Taková je budoucnost.

Nyní se chystáme uzavřít toto poselství. Co to pro vás znamená? Proč vám říkám o budoucnosti, kterou možná neuvidíte? Protože vy jí uvidíte. Dnes jsem zasel semínka. Drazí, nezáleží na tom, kolik je vám let, když toto posloucháte. Přijde čas, kdy znovu projdete závojem a znovu se narodíte na této planetě. A až v té nové energii otevřete oči, budete si pamatovat, kdo jste. Máte větší vědomí světla. Budete mít intuici, díky které nebudete dělat stejné chyby jako dosud. Budete na začátku toho, co jsem vám nyní popsal. Už bude po bitvě s temnotou. A dál se tedy budete věnovat tomu, že budete pomáhat lidstvu rozvinout tyto čtyři druhy soucitu. Proto o tom mluvím. Protože vy to zažijete.

Jak to všechno vím? Existují potenciály pro lidstvo, ale tady jde o víc než jen o to. Tento proces jsme sledovali už dříve. Někteří z vás byli součástí tohoto procesu už tehdy, na jiných planetách procházeli tímto posunem energie. Chci, abyste si tohle pamatovali. Chci, abyste si právě teď, v této energii, pamatovali, že jste vítězové. Chci, abyste si pamatovali, že temnota je dočasná. Nezoufejte. Je to dočasné. Je to zkouška. Mluvili jsme o tom. Říkali jsme vám, že k tomu dojde, až překročíte milník 2012 a odstartujete nejvyšší vědomí, jaké kdy na Zemi bylo. Chci, abyste si odsud odnesli právě tohle.

Znám vás. Odejděte jiní, než jste sem přišli.

A tak to je

KRYON

* Pacha Mama též Pačamama aj. je inckou, chtonickou, bohyní plodnosti. Bližší viz Wikipedia.  Pojem chtonický znamená podsvětní, tedy jde o podsvětní bohyni. Chtonická božstva byla  protipóly bohů nebe a za ztělesnění temných a tajemných mocí a sil země

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/ - MP3 – 29 minut

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová. (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

MALÝ ZLOMEK SOLAŘINA REPORTU NA ŘÍJEN 2014

PROBUZENÍ V NOVÉM SVĚTĚ

 

Přestože si všichni v sobě neseme hlubokou touhu žít v našem Pravém Domově, někteří lidé se ptají, jestli opravdu mají hmotný Pravý DomovJe Pravý Domov jen vnitřní stav vědomí a ne hmotné místo?

Můj pocit je, že během těchto finálních dnů duality je nanejvýš důležité, aby co nejvíce z nás žilo ve svých Pravých Domovech. Velmi zlepšená energie těchto Pravých Domovů je prostor, kde můžeme plně osídlit Novou Krajinu. To je obrovsky důležité v této době, protože Pravé Domovy jsou kotevními body Nového Paradigmatu. Naše Pravé Domovy jsou prvním místem, kde se rodí Nový Svět.

Mnoho lidí čelí tento měsíc velkým rozhodnutím a cítí se docela zmateni. Hledají odpovědi, snaží se přitom udělat rozhodnutí měnící život, a přitom nenaslouchají Vědění svého Srdce, přestože právě tam najdou jasnost a odpovědi, které hledají.

Zůstaneme v našich starých životech a dál budeme předstírat, že jsme v „normální“ době? Posuneme se na trochu nové místo, které má očividné záchranné sítě a neodnese nás z našich zón pohodlí? Nebo nakonec uděláme skok do našich Nových Pozic a Pravých Domovů se vším, co máme?

Je důležité si pamatovat, že největší úspěch přichází z toho, že následujeme své Nejdivočejší Sny a přesunujeme se na svá Pravá Místa, do svých Pravých pozic. Pokud se snažíme dělat věci ze strachu, nejistoty nebo z předjímané povinnosti toho, co od nás očekávají ostatní, bude to kamenitá cesta.

Někteří z nás v říjnu změní své bydliště a několik málo z nás se dokonce stěhuje do svého Pravého Domova. Jaký je to pocit žít v Pravém Domově? Za prvé to přináší silný pocit pohodlí a něčeho známého. Pocit návratu domů do hlubší, rozsáhlejší části našeho Pravého Já, Sebe. A také pocit, že na této planetě jsme opravdu doma, způsoby, které jsme nikdy nepokládali za možné. Je to pocit naprostého překliknutí (jako na počítači) do bodu: VE SPRÁVNÉM ČASE NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ.

Je jeden starý výraz Inků: „Rozkvět mých slz“. Znamená to, že naše Roky Slz tak dlouho zalévaly zemi. Po celé věky jsme plakali a plakali, jak pro to krásné, tak pro to ošklivé, jak pro to svaté, tak pro to světské. Nechali jsme toho tolik odejít, a nakonec, v této chvíli, ty nejsvatější a nejkrásnější květy mohou vykvést z našich slz. Rozkvět našich slz představuje čas naplnění, který následuje po dlouhém období těžkostí. Neexistují jen normální pozemské květiny. Existují svaté květiny, které mohou vykvést jen poté, co jsme prošli dlouhým obdobím bojů a přeměny do doby znovuzrození do Nového, Pravého Života. Jsou to vzácné květiny naší nejvnitřnější esence jádra, které uzrají do svatých semínek, které budete pěstovat v Novém Světě. A to je přesně to, jak to vypadá. Moje Roky Slz, celá moje cesta na této planetě po nekonečné množství životů, se nyní transformují v nejdokonalejší květiny.

Podle Andské tradice jsme v době Pachakutikterá je symbolem velké vesmírné přeměny, kdy svět, jak ho známe přeskočí do něčeho úplně nového. Je to známé také jako Čas návratu k Sobě samým – k naším pravým, původním já. Je to začátek nové éry vlákna času.

Přesně to se stane, když se nakonec přesuneme do svých Pravých Domovů. To spouští masívní RESET, ZNOVUNAČTENÍ celých našich bytostí, všeho, co jsme kdy znali. Nestane se to naráz, je to postupný proces. Jako když se nastěhujeme, nic není v dokonalém pořádku. Jsme TADY, ale ne ÚPLNĚ TADY. Nejme „někde jinde“, nežijeme ve své minulosti nebo ve svých starých životech, ale ještě jsme zcela neuchopili to, kde jsme. Ještě jsme se zcela nerozvinuli nebo nesladili se svým Pravým Místem, Postavením.

VYTVÁŘÍME VZORY NOVÉHO PARADIGMATU, zatímco v naprosto ten samý okamžik VZORY NOVÉHO PARADIGMATU ZCELA RESETUJÍ CELÉ NAŠE BYTOSTI.

Říjen je velmi intenzivní, ale naprosto vzrušující měsíc akce a uzemnění, ve kterém se věci spojují nečekanými způsoby a přinášejí jak dokončení, tak nové příležitosti. Sedíme silně v sedle, žádné zbytečné ozdobičky, jen vlny toho, kdy DĚLÁME, CO JE TŘEBA, KDY JE TO TŘEBA a nemáme volbu dělat něco jiného. Je mnoho rozličných úrovní energií a událostí, které se souběžně dožadují naší pozornosti. Během tohoto měsíce dostáváme silně ochutnat intenzivní a skvěle různorodé energie, které budeme zažívat v roce 2015.

 

Solara

www.nvisible.com

 

Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního  Surf Reportu na říjen 2014. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po zapsání v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

ARIOVÉ, 21.10. 2014

Co s hluboce uloženými strachy

Co k této době nám chcete říci.

 

Procházíte zkouškou míru a klidu sama v sobě. Pomalu začínáte chápat rozdíl mezi vně a uvnitř, i to, že jediné světlo nesete ve svém srdcivše ostatní je odraz. Temným entitám se to samozřejmě nelíbí, protože se dotýkáte samé podstaty svého bytí. Protože se začínáte uchopovat sami sebe jako strukturované bytosti, jejíž hnacím motorem je láska. Ve chvíli, kdy si to plně uvědomíte, může se láska rozlít po celém vašem bytí a zacelit mnohé rány, které byste jinak pracně objevovali.

Pokud nevidíte světlo, uvědomte si, že tma jest cesta dovnitř. I proto se temné entity tak dobře orientují ve vašich systémech, protože vidí postranní dráhy strachu a vědí přesně, kam zacílitPracujte tedy se svým strachem tak, že ho uchopíte jako věc - jako předmět, o který je třeba se dobře postarat. Zabalte ho do lásky a zdrojové energie a dejte mu napít hojně z krystalické energie. Hýčkejte ho láskou jako malé dítě a tím pohladíte sami sebe. S pochopením a pohlazením strachu totiž přichází soucit a něha.

Své děti vezmete také do náruče, když je něco bolí a nehledáte hned, které místo má jaký karambol a které buňky jsou nemocné. Buďte k sobě citliví a uzdravujte svůj strach láskou.

Témata strachu a aktivity temných entit jsou totiž propojenáStrach pramení z pocitu bolesti či disharmonie v různých úrovních vašeho bytí a tam vidí temné entity mnohem lépe než vy. Znají cesty, kudy zaútočit a ohniskem bolesti se stává právě místo, jež rezonuje se strachem. Poté, co vyšlete lásku, požádejte tedy, aby byly rozpuštěny ve světle božím všechny příčiny a kanály, které k ohnisku strachu vedou.

I my, bytosti světla a lásky, vidíme vaše struktury, vrstvy, světelná těla. A pokud nás požádáte – na rozdíl od intervence temných máme svolení.  Pokud jsou kanály ve vašem bytí přístupné z minulých závazků s temnými, máte svolení i tam. Ovšem svolení srdce má váhu světla a vy do světla kráčíte. Proto nám temní musí ustoupit všude, kde by v drahách vašeho bytí došlo ke konfliktu temných a nás. Kdybyste vědomě kráčeli do tmy, bude to obráceně a ustoupit bychom museli my.

Toto je zákon Všehomíra a všechny bytosti jej musí dodržovatProto žádejte naši drazí, žádejte nás o pomoc, otevírejte svá srdce s vědomím, že kráčíte do světla a tyto temné záležitosti jsou jen kameny na cestě vedoucí ke světelnému zámku.

 

Alio a Ariové

 

 
 

 

 

 

1.  Ty nejhlubší strachy pochází z lemu jednotyMají charakter vašich šokových zranění. Vy víte i z tohoto života, že to, co prožíváte prvně, je pro vás nezapomenutelné. A toto zranění se vás dotklo velice silně a vy jste pocítili strach, když jste se dostávali do podobné situace, aby se zranění neopakovalo.

 

Co je třeba udělat? Požádejte 1.Lásku, aby vás vedla do těchto šokových zranění a jedno po druhém si je prociťte, přijměte tuto zkušenost, odpusťte tomu, kdo vám ublížil a odpusťte sobě. Až si zmapujete svá zranění z lemu, začněte se věnovat tomu, kdy jste stejně šokujícím způsobem zranili druhé.  Pracujte podobně s tím, že žádáte za odpuštění.

 

2.  Tato doba se mnohým z vás může zdát velice náročná právě tím, že veškerá negace vylézá nemilosrdně napovrch. Ale, drazí vězte, je to nutné. Vy patříte k předvoji, celá vaše skupina, který potom bude pomáhat ostatním. Tak jste si to už dříve před touto inkarnací nastavili. Proto je třeba, abyste se cítili očištění, abyste si uvědomili svou vnitřní sílu, nechali sebou protékat svou tvořivou a radostnou energii. Proto, milí, je na vás kladen teď takový tlak. Rozumíte? Jste úžasné bytosti. Jsme stále s vámi, volejte nás, jsme připraveni vám pomáhat.

 

S láskou vaši Áriové

 

 
 

 

 

 

Většinu hluboce uložených strachů vytvořil malý blok, kolem kterého se navinuly další. Když se podíváte do prvotní příčiny, nebude vám připadat tak obrovská, jako blok který vnímáte ve svém bytí. Oslovujte nás, pomůžeme vám, zesílíme vaši energii. Většinu těch bloků dobře znáte, prožili jste je 1000x a když uvolníte prvotní příčiny, můžeme vám s ostatními pomoci, odvést je. Nejste na to sami.

 

Hodně těchto strachů má původ v lemu jednotyTam si je průběžně uvolňujte, abyste se jich mohli zbavit a nesvazovali vás jako doposud. Duše, či my ostatní vás povedeme a vše vyřešíte co nejšetrněji. Stačí malá pravidelná práce. Když to nenecháte nahromadit, bude vám dobře. Bude vám pomáhat i Matka Země, posílejte si do lemu jednoty láskyplnou energii, vnímejte své bloky a vše bude dobré. Další energie s tím související vám můžeme odvést, když o to požádáte a vaše duše bude souhlasit. Dělejte vše pravidelně, nejlépe každý den.

 

Současná doba je tak nádherná, tak rychle se mění a přináší tolik nového. Možná vám to připadá jako v rychlíku, kdy se krajina kolem mění na rozmazanou, ale věřte směr i cíl je krásný. Vaše sebereflexe se zjemňuje a vaše sny zhmotňují. Užívejte si ten pohyb, svobodu a nekonečné možnosti. To vám pomůže překonat dílčí nepohodlí a „drncání“ na cestě.

 

Milujeme vás Áriové

 

Poselství od Matky Země:

Přichází pro vás barevná energie všude na Zemi, která vás bude vyživovat a léčit. Tato barevná energie, duhový květ lotosu, vás bude vyživovat, kdykoli se s ní propojíte. Probouzejte se s ní, uléhejte a naplňujte svá bytí. Nyní jste dospěli do vibrační úrovně, kdy se pro vás tato zemská energie otevřela. Kdekoli na Zemi se s touto energií propojujte, je všude a obklopuje vás jako moje láska. Jste mé děti a já vás velice miluji. Pomohu vám, kdykoli mě o to požádáte.

 

S láskou vás objímám, Matka Země

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijala Lucka N. Eva P., Lenka Z.(www.transformace.info). Tuto verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

INELIA BENZ
NÁVRAT HRDINY

 

Jedním z nejsilnějších článků řetězu, který nás drží uvězněné v dualitě světla a temnoty a v patriarchální struktuře, je program „oběť – agresor“. Je spojen s pojetím moci a síly jako „síly nad někým“ (power over). A kdo je to hrdina? Je to více než zachránce (savior) – a zvláště z perspektivy západní společnosti je to TAKÉ zachránce.

Jako děti jsme vyrůstali s pohádkami (a jako dospělí s filmy či historickými příběhy), ve kterých hrdiny vždy byli mužijsou to muži zachraňující ženy a celý svět, což na muže vytváří velký tlak a ženy to oslabuje (disemPOWERing). Původní slovo však nemá rod (gender). Hrdinova cesta měla určité typické rysy: byl odebrán ze své původní rodiny, do které se narodil, vyrostl u náhradních rodičů jinde než doma, a ve světě získal svoji sílu. Byl skrytým hrdinou, dokud se nevrátil domů a nedožadoval se svých práv daných původem (birth right).

Ženy naproti tomu byly zachraňoványsíla jim byla odebrána a ony přežívají v určitém stavu kómatu, jako např. Popelka nebo Sněhurka, dokud muž nepřijde. Ženy mají pasivní roli. Ne vždy ale hrdina někoho zachraňuje. Někdy má jednoduše mimořádné kvality. Často je šlechetný, věří se, že je dobrý. To ale není globální, universální rys – je to podmíněno kulturou. Např. Indiáni, dívky i hoši, se vydávají na duchovní cestu, na které najdou svého duchovního průvodce a přežijí úskalí.

Toto pojetí hrdiny ještě nekončí. V současné době ještě nejsme plně a vědomě jako druh v novém paradigmatuVy, kdo tuto přednášku posloucháte, jste v něm jednou nohouJsme mostem do nového paradigmatu pro celý kolektiv. A jeho hrdinství je velmi odlišné od toho, co bylo dosud považováno za hrdinství v západní společnosti. Je to více podobné pojetí domorodých šamanských kultur, ale i tam jsou určité rozdíly. Měla jsem vizi, v níž jsem nahlédla roli žen. Byla jsem v údolí, kde bylo spousta bavících se lidí u bazénů. Vědomí těch lidí spalo, i když se vesele bavili. Kolem dokola údolí byly hory. Cítila jsem, že za horami se něco děje. Náhle se vzedmula velká energie, něco jako tsunami, a vtrhla do údolí. Začala ničit vše, co jí stálo v cestě. Lidé utíkali a snažili se zachránit. Objevil se dům, ve kterém se mohli schovat, ale i dům se začal pod náporem tsunami hroutit. A v tom se objevila ŽENAPodívala se mi do očí a rukama podepřela stěny domuStála tam a byla silou, která držela dům, takže se lidé mohli ukrýt uvnitřTam, kde „jenom byla“, se vytvořil prostor ochranyA to je role žen: nejen těch, které jsou probuzené, ale všech žen na této planetě Žena JE silou, není jen kanálem pro sílu. Žena je odlišným typem hrdiny. Nemůže být zraněna, nikomu nic nemusí říkat.

Role hrdiny se mění. Vezměte si tradiční pohádky o dracích. Osobně nemám nic proti drakům, někteří jsou těmi nejkrásnějšími bytostmi. Ale v pohádce je princezna svázána v jeskyni nebo před jeskyní a princ musí zabít draka, aby ji osvobodil. Potom spolu na koni odjedou k západu Slunce, vezmou se a žijí šťastně až do smrti. To je staré paradigma. Ale toto paradigma – a naše role v něm – se zásadně mění. Dnes by to mělo být taktopřijede princ na koni v plné zbroji, přesekne dívce pouta a řekne jí: „Zabij draka.“ (smích…). Dívka začne pravděpodobně volat: „Nemohu! Jsem příliš slabá! Příliš malá! Neumím držet meč!“ Princ jí řekne: „Meč se drží takhle. Uskoč doleva, uskoč doprava, schovej se za skálu, … Do toho!“ Když je princ dobrý instruktor a princezna se rychle učí, může draka zabít. A nebo zemře, ale snažila se. Na globální úrovni ženy mohou – a nemusí vyhrát. A to je pro hrdinu ta náročná část, ale tak to je. Představte si, když se to povede a princezna draka zabije. Co se s ní stane? Myslíte si, že se nechá pasivně vytáhnout na koně, odvézt a provdá se za prince? Může, když si to zvolí. Ale po energetické stránce je mezitím rozdíl jako mezi dnem a nocí. Naciťte si to, ty rozdílné výsledky. To je klíč.

Chtěla bych mluvit o milionech hrdinů, kteří přišli na tuto planetu a zůstali tu tisíce let. Tito hrdinové se stále znovu a znovu inkarnují do lidských těl, aby přispěli růstu lidského kolektivu Gaii. Jejich esencí vždy bylo SVĚTLO a tato esence byla tvarována (molded – modelovat, utvářet) evolučním procesem. Někteří jím prošli na Zemi, ale mnozí přišli z jiných dimenzí či z jiných planet, kde není paradigma světla a temnoty – je tam jenom světlo. Vlastně temnotu neznali, Rozpustili temnotu. Temnota je nízkou vibrací, její přirozeností je ovládnout a zcela zničit světlo. Ale stačí malá jiskřička světla, maličká svíčka, a ta tmu prosvětlíProblémem je, že na kolektivní úrovni jsme souhlasili se zkušeností duality světla a temnoty, ale temnota hrozí světlo zničit. Přitom esencí naší existence je radost, světlo a láska (joy/light/love). Proto dobrovolníci – hrdinové napříč časoprostorem, bytosti z čistého světla, dobrovolně přišly, aby se Země nestala pouze další temnou planetou. Jejich rolí a jejich čistou esencí bylo a je BÝT SVĚTLEM. Nesli a nesou světlo na této planetě, od jednoho života/vtělení k druhému. Byli upalováni, mučeni a zabíjeni. Jejich životy byly v patriarchálních strukturách výjimečně těžké. Přinášejí probuzení a vytahují planetu z duality světla/temnoty. Jste to vy.
Já jsem na téhle planetě jenom 47 let, takže zpracovávám velmi rychle. Nemám zátěž. Naopak mé přítelkyně Lucia René a Victoria More, mystičky a spolupracovnice, tu byly po mnoho životů. Když je poslouchám, říkám si, že bych nepřežila ani pět vteřin z toho, co prožily ony a co jste prožili vy všichni. Nemám slova, abych vyjádřila vděčnost.

Úkolem pracovníků světla je služba druhým. To je ale součást duality. Slovo „služba“, „service“, pochází z latinského „servitude“, což má význam „otroctví“. Je to propojené. Co máme tedy dělat? Podívat se na nástroje, které používáme. Jedna věc je léčit, učit, ukazovat, pomáhat, vést, dělat setkání, vytvářet komunity. Ale to, co je opravdu důležité, je JAK to děláme. Může to být nevlídné a neradostné, spojené se starým paradigmatem. Učím ty lidi, jak to mají dělat ONI SAMI? Podstatný je ZÁMĚR, s jakým do služby vstupuji: ten určuje výsledky. Je to starý příběh: buď budu celý život lidem lovit ryby (a celý život budu mít co dělat…), nebo je naučím dělat si pruty, nitě, háček, a ryby si nalovit.

Mise je jednoduchá a universální: žít, být zde na této planetě. Vtělit se co nejvíce do našeho fyzického těla, být tady na planetě skutečně. Protože my jsme ta esence, která je nyní potřeba. A je jedno, co se životem uděláte: dělejte to, co Vám dělá radost, co je inspirující. Jsme mostem mezi první a druhou generací nového paradigmatu: přechod je krátký. Inspirujte (se), žijte radost, posilujte se – vyjadřujte tak své plné já. Nežijte cizí osudy. Nesnažte se dělat věci podle jiných, potěšit ostatní, dodržovat politická a společenská pravidla. Nechte se inspirovat. Jste-li zvědaví, následujte zvědavost. Spojujte se s ostatními. Většina lidí má nízkou vibraci, což je bolestné, ale jsou i lidé vnímaví, kteří na sobě pracují, s vysokou vibrací. Zakládejte s nimi komunity. Utíkejte před takovými, kteří mají jedinou pravdu, a vědí, jak spasit svět. Je čas spolupráce, je čas spojení – fyzického, psychického, přes internet… A spojujte se s Gaiou, s její energií, s hlínou, trávou… Zkoumejte sluneční světlo, pozorujte východ a západ Slunce. BUĎTE, spíše než abyste dělali.

Neposilujte program „oběť – agresor“ pocity hněvu, bezmoci, lítosti pro oběť. Když tyto emoce cítíte, posilujete tím cyklus oběti a agresora. To je důležité také proto, že nejen lidé, ale i planeta Země byla znečištěna, znásilněna a poškozena. Když posilujeme emoce cyklu oběti a agresora, bereme Gaie energii: přidáváme jí energii oběti. A když říkám Gaia, myslím tím i naše fyzická těla. To, co považujeme za realitu, je pojetí a koncept dohody (constructed of agreement, tj. na čem se kolektiv dohodne, že je realita). Rolí hrdiny na společenské aktivní úrovni NENÍ zachraňovat Gaiu, ale na prvním místě pracovat s emocemi, aby nezaplavovaly nás a naše prostředí. Pracovat na tom, aby nás nezavalil hněv, zuřivost či bezmocnost. Tato práce je velmi projasňující, pročišťující a posilující: díky ní se dostaneme od reakce (reaction) k odpovědi (response). Zpracujte tyto emoční programy. Čas boje je pryč. Boj je velmi nízká vibrace. Lidé, kteří se s námi chtějí střetnout, tak musí udělat na jiné úrovni než je boj. A nezapomeňte, že VY jste ti hrdinové. Hrdinové svého příběhu a hrdinové příběhu planety. Lidskou přirozeností je učit se skrze napodobování (copying), proto nás ostatní budou napodobovat.

Tato přednáška byla přednesena v rámci výuky Awaken Academy v srpnu 2013.
Přeložila Terezie Dubinová, PhD. pro www.oheladom.cz
Pokud chcete článek převzít na svůj web, prosím přebírejte s plným odkazem na původní zdroj a pošlete mi upozornění. Děkuji.

Originál textu: https://ascension101.com/cs/home/free-articles.html
Přeložila Terezie Dubinová, PhD. pro www.oheladom.cz

Pokud překlad přebíráte, dělejte tak včetně této poznámky a aktivního odkazu. Děkuji

 

—————

Zpět