Milí přátelé, - 3.12.2013

04.12.2013 01:21

Milí přátelé,

nejdříve informace - pravidelné poselství Mistra Hilariona vám zašlu během zítřka.

začíná nám nový měsíc, prosinec, a jako vždy začátkem měsíce, máme pro vás nové poselství AA Michaela, které přijala Ronna Hermann a které má název "Jste připraveni ztělesnit energii svého svatého ohně?" A je to poselství opravdu silné, obsahující mocná sdělení a energie. Nejdříve to AA Michael bere od začátku, jak jsme slíbili se probudit a vykročit na cestu Vzestupu. Hovoří pak o dalších úkolech v dalších etapách, jakož i o možných projevech a cílech. Nabádá nás udržovat se v klidu a harmonii bez ohledu na dění kolem nás. Hovoří o aspektech tvoření materializace. A také o další vlně probouzení, o probouzení mas, o našich úkolech v té době a také o tom, že oni nebudou muset procházet tak rozsáhlým a bolestivým čištěním, jak jsme to zažili a prošli tím my. Což je skutečnost, kterou dobře známe při porovnání náročnosti čištění jak se to proměňovalo v čase a stávalo v nových energiích a s vloženou naší zkušeností  stále rychlejším, jednodušším, až k dnešku. V závěru pak představí jeden zcela nový koncept, který se může jevit pro některé poněkud náročný.

V dnešní hektické době přichází za námi, prostřednictvím Barbary Bessen, Mistr Konfucius s poselstvím nazvaným "Jasnost a moudrost Srdce". Hovoří o podstatě života na Zemi, tedy jako o testu duality ve hmotě, hovoří o různých emocionálních projevech s nimiž se můžeme setkávat, také o různých "háčcích" jimiž se dualita resp. ti, kteří v ní nadále vězí, se snaží nás strhávat zpět, hovoří o tom, kde začíná Nová Země, v nás, v naší moudrosti.

Natalie Glasson pro nás nedávno přijala zajímavé poselství od Jednorožce Ika a má název "Odhalující se tajemství Stvořitele". Jednorožec Ika přináší se svým poselstvím vibrace čistoty a osvícení, jakož i ducha a vědomí Společenství Labutí, které je fyzickou manifestací vědomí Stvořitele. A dále pak v poselství pracuje s představou zvířete jako jistého zobrazení našeho božského já. Dále pak hovoří o mystických branách a portálech, které se otevírají ve světě, ale i uvnitř naší bytosti a k tomu nabízí malou, účinnou meditaci.

Jennifer Hoffman přichystala zajímavý článek s názvem "Proč je nezdar nemožný", kde se zabývá neúspěchem, nezdarem. Klade otázku co to je, za jakých okolností se sto stává, co to znamená a dokládá, že nezdar je naší iluzorní fikcí.

A celkem náhodně mi přišlo před oči poselství Galaktické federace Světla, které přijala Pleja již 17.9. pro český a slovenský národ. Poselství má název "Sdělení galaktické federace světla vztahující se k českému a slovenskému národu".  Nedalo mi to a musím vám to také poslat, abyste si také mohli procítit důležitost této zprávy a její vibrace.

Také připojuji jiný zajímavý článek s názvem "Věda opatrně přiznává - Lidé jsou bytosti tvořené světlem", který ukazuje, že věda i přes obstrukce, které si sama staví, pozvolna přichází k poznání, které duchovní Mistři předávají již celá tisíciletí. Totiž, že člověk je zřejmě něčím víc než jen shlukem molekul a buněk a že je zřejmě i světelnou bytostí A také zde je na místě připomenout Kryonovo učení, které za těmito slovy a objevy můžeme vnímat.

Rád Vám předávám video, rozhovor s ženou, která se sama vyléčila z rakoviny a to dodržováním 21denní hladovky. A také, jak jsem osobně přesvědčen, sehrál významnou roli v procesu jejího vyléčení také fakt, naprosto nepochybující víry v sebe. Jinak řečeno, aspektem jejího vyléčení je i silné, zdravé sebevědomí. Nutno však dodat, že musí jít o sebevědomí vycházející zevnitř, ze Srdce a ne od ega.
Co se týká hladovky, se domnívám, že je to nejdostupnější metoda prakticky pro každého s výrazně silným efektem. Osobně vím, co píšu, neboť s hladovkami mám sám zkušenosti. Nicméně, také upozorňuji, že přece jen budou některé případy stavu člověka, kdy je hladovka spíše vyloučená a nemělo by se k ní přistupovat. Zajímavé informace můžete získat např. z knihy MUDr. Vilmy Partykové "Hladovění pro zdraví" nebo popř. z různých webů, které se hladovkami zabývají.
Příběh vyléčení rakoviny, díky 21 dennímu půstu, asi 29 minut

Nabízím Vám k zhlédnutí také další video. Jde o rozhovor Alžběty Šorfové s Marií Diamond, což je jedna ze spoluautorek světově známého filmu "Tajemství", která byla v ČR a jak se zdá, asi bude jezdit častěji. Rozhovor stojí za poslechnutí. V jeho průběhu zazní mnoho zajímavostí, ale také i některé inspirace. Obzvláště zní zajímavě až bizarně skutečnost, že se jí, již v dětském věku, zhmotnil v jejím dětském pokoji Mistr Saint Germain, který ji pak údajně v dalším životě vedl a učil. Nicméně já tady slovem "bizarně" nechci popírat možnost, že se to stát mohlo.

Marie Diamond, Umění zákona přitažlivosti, asi 69 minut

V dalším článku se můžete seznámit jak čínská astrologie, prostřednictvím astroložky Denisy Kubíčkové, nahlíží na měsíc Prosinec, měsíc Krysy.

Rozložení planetárního působení v tomto novém týdnu přináší jako každý týden astroložka Petra Nel.

Názor mystika Merlina na kvality tohoto týdne si můžeme přečíst v "Merlinově mystické předpovědi".

Pro udržování zdraví v tomto období můžete využít nápoj, který je popsán v článku "Špeciálny recept na bolesť v krku a imunitu".

Přeji příjemné vykročení do posledního měsíce roku 2013
Láďa
 

 

 

„JSTE PŘIPRAVENI ZTĚLESNIT SVOJI SVATOU ENERGII OHNĚ?“

Prostřednictvím Ronny Herman, prosinec 2013

 

Milovaní mistři, přišli jste z daleko vzdálených vesmírů, podvesmírů, galaxií a planet, a přinesli jste si s sebou bohatství vesmírných informaci, které byly uloženy ve vaší Svaté Mysli, abyste k nim v budoucnosti měli přístup. Existovaly přísné požadavky, které jste museli splnit a slavnostní sliby, které jste měli učinit. Souhlasili jste, že přijdete na Zem během této rozhodující doby vývoje, a tak se inkarnujete do velmi rozdílných a často velmi těžkých podmínek. Slíbili jste, že když nastane čas, abyste vykročili na cestu vzestupu, dovolíte nám stát po boku vaší svobodné vůle, abychom mohli použít jakákoli opatření, která by byla potřeba k tomu, abyste se probudili. U mnohých to vyústilo ve spojení s Duší, v ponoření se do Duše, a ostatní, již probuzení ve svém Duševním Já, byli připraveni na spojení se stránkami svého Vyššího Já. Když se Duše nakonec úplně spojí se svým Svatým Srdcem, je to velké znovusjednocení monumentálních rozměrů. Když jsou vaše záměry složeny z moudrosti pokrytou láskou a vysílány s čistotou, stáváte se mocným zdrojem energie Svatého Ohně.

 

Výsledkem tohoto probuzení je masová Andělská nespokojenost, kterou budeme nazývat „pokročilý strážce“. Všichni jste zažili některé z různých a rozhodujících proměn, které se odehrály mezi masami. Také jste pozorovali nebo jste byli ovlivněni zrychlujícími se změnami Země, jejichž frekvence se zvýšila, a které pravidelně pokračují. Většina z vás, kteří jste vědomě usilovali o své Božství, ať už vás přitahovaly a přitahují jakékoli prostředky, patříte do této pokročilé skupiny duší. Souhlasili jste, že budete příkladem, a budete ochotní dělat, co bude ve vašich silách, abyste usnadnili cestu ostatním tím, že se stanete Světelnými hlídkami, Ukazateli cesty a Služebníky Světa. V minulých věcích byl proces vzestupu jen pro ty, kteří se inkarnovali jako zasvěcenci jdoucí pevně po cestě – jako žáci, jejichž posláním bylo ukotvit tolik Božího Světla a vyjevit tolik vesmírné moudrosti, kolik jen bylo možné. Tato doba je minulostí. Nyní je čas masového vzestupu, neboť všechny planety, sluneční soustavy, galaxie a Podvesmíry tohoto vesmíru jsou aktivně zapojeny do nepředvídatelného procesu vzestupu. Kola Stvoření se točí ve spirále nahoru a dolů, dovnitř a ven, v závislosti na velkých vesmírných cyklech času.

 

Supervědomá Mysl a mnoho částí vašeho Vyššího Já jsou spojením s Duchovními říšemi. Nejdříve možná začnete dostávat záblesky informací/inspirace prostřednictvím svých intuitivních schopností a během meditace. Síly mysli se velmi zlepšují, jak je aspirant na cestě stále profesionálnější a používání vzorců vyšších frekvencí vibrací Svaté Mysli je pro něj stále pohodlnější. Výsledkem nahlédnutí do říší vyšších frekvencí struktury mozku je, že velká část vaší paměti toho, co se stalo v minulosti, se začne rozpadat, tak jak se posouváte z říše instinktivního mozku/mysli do říše Vyšší Mysli. Vzestup je rozpínání mysli, proces přechodu z jednoho stavu vědomí do druhého. Vědomí, pozornost se rozpíná, aby zahrnovala celé lidstvo, Zemi, sluneční soustavu a její způsob fungování. Zaměření na malé já už neexistuje. Posledním cílem je stát se galaktickou Bytostí a nakonec získat vesmírné vědomí.

 

Jak se stáváte stále profesionálnějšími v získávání moci a vznešenosti dimenzí vyšších frekvencí – začínáte dostávat náhledy toho, jak divukrásný může být ráj – a začíná vzrůstat nadšení. To je to, co se děje po celém světě. Je to velmi osobní zkušenost, neboť kolem vás může být zmatek, vřava a chaos, a vy stále můžete být soustředěni v klidném oku míru a radosti. Jak jde čas, zjistíte, že váš střed míru se bude rozpínat dál a dál, a jak většina z vás začne vstupovat do věčné moci dokonalosti, bude se tento mír šířit rychleji a rychleji, dokud nebude zahrnovat celý svět.

 

V masách lidí, u těch kteří nyní nejsou ještě připraveni naslouchat vnitřnímu nutkání Ducha nebo přebývají v mystériích Stvoření, která začínají plout na proudu PAPRSKŮ nového Božího Plánu vyšší frekvence, se odehrávají velké počáteční projevy. Řekli jsme, že jste byli velmi odvážní, když jste vystoupili ze své zóny pohodlí, z proudu vědomí mas, z oblíbených systémů víry, a vkročili na nezmapovaná území. Byli jste ochotni čelit mnoha výzvám a testům, a nebyli jste zastrašeni těmi, kdo říkali, že nemáte pravdu, že jste zlomyslní nebo pánbíčkáři. Dokazujete, že to, co jste přijali jako pravdu, opravdu funguje, a potvrzení je konkrétní a viditelné pro všechny, aby viděli, že zde nemůže být žádných rozporů. Strach je největší zastrašující zbraní, kterou je třeba změnit, ale vy se učíte zkrotit své strachy a potvrdit svou Svatou sílu Vůle.

 

Pokaždé, když navštívíte svou Pyramidu Světla páté dimenze, stáváte se více adeptem ve vstupování do darů Tvoření a jejich užívání, a zpátky si s sebou přinášíte více a více vzácné Světelné látky páté dimenze, která není zhmotněna, projevena. Podívejte se na tyto proudy Světla proudící ve spirálách dolů do fyzických říší vyjádření, jak se postupně stávají zjevnými a přijímají podobu jakou jim dáváte svými vizemi, sny a čistými záměry. Mnozí z vás se naučili disciplínu nezbytnou k tomu abyste udrželi své vize bez vlnění, a učíte se, že zázraky zhmotňování se odehrávají  na základě jediné čisté myšlenky, jediného kroku nebo akce a během jediného dne. Neexistují žádné zkratky, milovaní; musíte následovat vesmírné zákony tvoření, abyste mohli zapřáhnout moc Tvoření a spolupracovat s ní.

 

Byli jste povolání připojit se k vedoucímu Světelnému týmu, těch, kteří budou ukazovat cestu těm krásným duším, které se nyní probouzejí ze svého duchovního spánku. Tisíce jsou potřeba, aby usnadňovali cestu a pomáhali při příští vlně probuzení, která nyní probíhá, neboť ta zahrnuje milióny miliónů. Dokonce i ti, kteří stále odmítají, si začínají být vědomi toho, že na Zemi se děje něco významného a nepředvídaného. Duše nebudou muset procházet rozsáhlým čištěním, projasňováním, ani bolestivým vývojem, který tolik z vás zažilo. Vážně, otevřeli jste cestu a máte znalosti, které jim pomohou projít rychle procesem probuzení do stavu sebevědomí.

 

Vy jste příkladem a Ukazateli cesty, neboť vaším osudem je učit ty kolem vás zjednodušené kroky nezbytné k pročištění jejich starých myšlenkových vzorců, aby Božské Světlo Stvořitele mohlo začít dominovat v jejich srdečním centru. Vy jste hlavní hráči, mí odvážní, tak jak se posouváme do další vyšší spirály evoluce. Doposud jsme doufali, že začínáte přijímat, co vám říkáme, že jste všichni nádherné Bytosti, které nesou drahocennou Jiskru Stvořitele ve svém srdci/duši. Dovolte svému Vyššímu Já, aby vás inspirovalo a vedlo, ale prosím, vykročte do popředí a používejte vědomosti, moudrost a dovednosti, které jste tak draze získali.

 

Drahá srdce, jste skládankou všech svých minulých zážitků a vzpomínek. Prožili jste mnoho životů jako ženy, kdy jste byly zneužívány muži, nebo s vámi muži špatně zacházeli, a mnoho životů v mužskému těle, kdy jste trpěli ztrátou milovaných přátel, byli jste zrazeni, nebo jste se nějakým způsobem nemohli prosadit. Všechny tyto rozporné energie ve vašich buňkách, aurickém poli a mozkové struktuře, budou zabarvovat váš vzhled pro opačné pohlaví, dokud je nerozpustíte a nepřeměníte. V jádru vaší Bytosti, to co opravdu hledáte, je sjednocení s druhou polovinou vašeho božského Já, tím dokonalým Andělským Paprskem Stvoření, který byl ve Své úplnosti vyslán. Pak jste se oddělili na dva pod-paprsky, jeden reprezentující Otce Stvořitele a druhý, zástupce Matky Stvořitelky. Vy sami jste se až do dnešní chvíle rozdělili na mnoho prvků a částí vědomí a oddělili se od nich, ale navždy jste toužili po návratu do celistvosti a jednoty vědomí a usilovali o něj.

 

Jak můžete dosáhnout vyléčení a opětného sjednocení těchto prvotních stránek sebe sama? Zaprvé rozvíjením smyslu a cítění Vlastní hodnoty/ hodnoty Sebe a Lásky k Sobě. Začnete  vyzařovat ven ze svého aurického pole tuto energii vyšších vibrací a ostatní na to budou reagovat stejně. Naučte se důvěřovat sobě a své intuici, abyste mohli důvěřovat ostatním. Nikdy se nebudete cítit sami, když se naučíte, že máte vždy poblíž mocné síly andělů, připravených vás chránit, pobízet, milovat a podporovat v každém okamžiku, ve dne v noci. Uvolněte bolest minulosti tím, že odpustíte sobě a všem ostatním.

 

Stále budou do vašeho života přicházet lidé, se kterými nebudete v souznění, a to bude trvat tak dlouho, dokud budete plout ve fyzické loďce. Pokud dokážete udržet přístup ne-posuzování, a vyzařovat lásku k esenci každé osoby, nebudete muset s nimi zažívat karmický tanec nebo nějakou interakci. Požehnejte jim a nechte je jít jejich vlastní cestou, zatímco vy sledujete tu svoji. Je čas, aby se lidstvo vymanilo z éterického ochranného pole, které umístilo přes svá centra srdce/solárního plexu, aby nemohlo být zraněno nebo příliš ovlivněno. Otevření zlaté pečetní brány Svatého Srdce, kde sídlí vaše Boží buňky Diamantového jádra, umožní Lásce/Světlu vašeho Boha Otce/Matky volně plynout z přední i zadní brány Svatého Srdce.

 

Milovaní, existuje ještě jeden důležitý koncept, který vám chceme představit. Když tak budeme činit, víme, že to u mnohých z vás vyvolá strach a pochyby. Pokud se to stane, žádáme vás, abyste dali tuto informaci stranou a požádali o potvrzení, jestli se má stát vaší pravdou, nebo jestli to bude příliš nepohodlné, neberte na ní žádný zřetel. Vynořuje se mnoho informací, které otřásají konceptem starého světa a myšlenkovými formami minulosti. Tak jako děti se ve svém mládí učí jednoduché koncepty života, a když dospívají, jejich lekce a znalosti jsou stále komplexnější a vyvolávají přemýšlení. Tento koncept se vztahuje i k vašemu duchovnímu vzdělávání a růstu.

 

Říkali jsme vám, že Nejvyšší Stvořitel začal vyzařovat z jádra srdce své Bytosti vzácnou Esenci Lásky/Světla (Adamantinové částice látky Čistého Božího Světla). Tato esence obsahuje všechny stránky Stvoření, což zahrnuje myšlenky Semínek, energetické součástky a velké plány pro nová stvoření, která nebyla nikdy předtím zažívána. V těchto mnohonásobných divukrásných říších Stvořitelova Světla jsou nově aktivované Paprsky černého spektra neprojeveného potenciálu. Stvořitel posílá tyto Paprsky jako dar vesmíru, neboť obsahují nehybnost Velkého Prázdna, které bude přístupné všem, kteří budou dostatečně odvážní na to, aby vstoupili do obrovské síly Světa Prázdnoty, aby se stali účastníky tvoření budoucích světů a galaxií.

 

Nejdříve přišlo Prázdno a pak přišlo Světlo, a součástí Světla byly všechny dobré a divukrásné věci. Spektrum Světla by nebylo rozeznatelné bez mnoha stínů temnoty. Mnozí z vás se bojí temnoty a své stinné stránky, protože je vnímají jako zlé. Milovaní, jestliže vše je součástí JEDNOHO, Stvořitele, jak by tu mohlo být něco, čeho byste se měli bát, když jste naplněni božím Světlem? Vy, jako lidé, jste vytvořili mnoho věcí, abyste se báli, ale tyto věci nejsou Stvořitelovým činem. Bojíte se Velké Prázdnoty, která je v pozadí hvězd a souhvězdí? Někteří z vás se bojí noci, ale není to temnota, na kterou si stěžujete, ale bolestné věci, které lidé pod závojem temnoty dělají. Přejeme si vám pomoci zkoumat a proměnit tyto staré koncepty, kterými se sami omezujete, abyste mohli rozšířit své obzory a přijmout svůj Světelný šat. S darem Světla přichází velká zodpovědnost, vedoucí role, kterou jsme vám již dříve vykreslili.

 

Žádáme vás, abyste ŽILI své životy se zvýšeným stupněm uvědomění; abyste CÍTILI  radost z bytí spojeného se Vším, co Je, a pak se o tuto radost podělili s ostatními; abyste používali svou sílu VŮLE k tomu, abyste se rychle pohybovali po cestě osvícení, abyste mohli, když dosáhnete bodu vyšší odměny, lehce pomáhat ostatním přes těžká místa. Snažte se ostatní MILOVAT celým svým srdcem a duší, tak jak vás miluje Bůh; abyste ŘÍKALI svou pravdu s láskou, soucitem a soudností; abyste VIDĚLI v každém to nejlepší; a věděli, že všichni jsme součástí toho samého JÁ JSEM.

 

Drahocenní přátelé, začali jsme a budeme končit tuto divukrásnou cestu společně. Budeme vás pobízet, roztahovat vaše mysli a šťouchat do vás, když to bude třeba, ale nejvíce ze všeho vás budeme nekonečně milovat.

 

JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

← “Geistige Freunde als Helfer”

Jasnost a moudrost Srdce

Konfucius prostřednictvím Barbary Bessen, listopad 2013

 

Hlásím se vám z jasných vyšších úrovní moudrosti. Jsem Konfucius. Divíte se, že o mně slyšíte skrz Barbaru? Jsem ten, kdo je skrz ni vždy přítomen při každém channelingu.

 

Když se nějaká entita z našich řad ohlásí s poselstvím a předáním energie, pak to nikdy není jediná instance, nýbrž celá skupina. Jsme známí také pod názvem „Velké bílé bratrstvo“. Někteří z vás by možná namítli, že to je už staré společenství, které tu sloužilo za dřívějších dob temna. My však v této formaci, v tomto společenství stále působíme. I když se doba vnějškově jeví jako modernější, pravda i moudrost vesmíru zůstává pořád taková, jaká vždy byla, stálá a neměnná. Jsme pořád ve službě a někteří z nás si vzali za svůj cíl, že budou pokračovat ve vlastním vývoji a sbírat nové zkušenosti až tehdy, až učební planeta Země a poslední hledající bytosti naleznou svou cestu, resp. opustí tuto školu. 

 

Škola pozemské duality se nyní bude pomalu uzavírat. Je to jako kdyby všichni, kteří chtějí složit závěrečné zkoušky, zahájili studium v posledním ročníku. Ti ostatní, kteří ještě do posledního ročníku nepostoupili, si vyhledají nové školy, nová místa pro své působení. Pevně jsme si předsevzali, že každému, kdo vystrkuje tykadla z duality do hlubšího  bytí, nabídneme pomocnou ruku, poskytneme ochranný doprovod a pomoc při důležitých problémech, jež  nyní vyvstávají. Zejména tehdy, když to vypadá, jakoby se Země topila ve válkách, nebezpečných situacích a nejistotě. Strach, hněv, bezmoc, nepochopení a obviňování těch, kteří jsou u moci, visí ve vzduchu jako mlžný opar a zamořuje jasný výhled do budoucna i na život jako takový. Jakoby něco zakalovalo výhled a bránilo jasnému pohledu.

 

I když to může vypadat jako záměr těch, kteří ještě drží moc ve svých rukách, přesto má každý jednotlivec, jenž pobývá na této učební planetě, možnost sám vytvářet učební látku i podmínky, resp. může je ovlivňovat. Říká se tomu také svobodná vůle. Dříve bylo mnoho inkarnovaných bytostí zcela pohlceno utvářením a uchováním základních podmínek k životu. Nyní jde o to pozvednout tyto atributy do nové formy a na novou úroveň. Do popředí se nyní dostávají principy tvoření samy o sobě - láska, toto skutečné bytí, jež  může tvořit cokoli bez velké námahy a síly. V současné době velké transformace jsou tyto principy tvoření téměř na dosah. Je třeba je však nejprve rozpoznat; člověk si musí věřit, důvěřovat sám sobě, že je tvůrcem.

 

Temnota, jež částečně zahalila tuto planetu, není skutečností Nejvyššího stvořitele, je dílem bohů tvůrců, kteří opustili cestu Lásky. Přesto, a to je na tom to zvláštní, zůstala i tato temně vyhlížející cesta zahrnuta v lásce Stvořitele. Rád bych dodal, že tato cesta se už vyčerpala. Všechna stvoření, která byla kdy vytvořena, se vyznačují rozmanitými fasetami a rozmanitými cestami. Tato planeta je něčím mimořádným, protože způsob učení je speciální součástí jednoho stvoření, které tu kdysi kdosi chtěl vyzkoušet. Otázka, která se tehdy nabízela, zněla: Kam až zajdou naše výtvory ve svém hledání po smyslu života a jak dlouho jim bude trvat, než poznají a přijmou svou božskost?  Jak najdou cestu zpátky do hlubin lásky, do jádra Všeho-co-je? Šlo o to prožít a užít si všechny mimořádné cesty a poznatky a až bude všechno prožito, i ten nejhlubší žal i nejvyšší pocit štěstí - však to dobře znáte - najít zas cestu zpátky do Jednoty. Se zavazadlem plným zkušeností. Tyto zkušenosti měly svůj smysl nebo lépe řečeno z hodnotícího hlediska nebyly otravné ani nešťastné, nýbrž se prostě staly. Jsou to „jen“ zkušenosti. I ty zlé, temné, ošklivé jsou výtvorem Nejvyššího stvořitele, resp. výtvorem jeho bohů tvůrců, jsou jejich prostředky, jimiž chtěli vyzkoušet, co všechno je možné. Buď si toho vždy vědom.  

 

Je zcela legitimní v této době protestovat proti nepříjemným záležitostem, zabývat se mocnými a jejich nohsledy a říkat „Ne“. Nezapomeň se však stále soustřeďovat  na své srdce, aby samo tvé rozhořčení nevytvářelo další ošklivé a ničivé myšlenky a aby sis těmito myšlenkami  neotravoval své dny. Je dobré být si vědom, jak je Země v této době řízena těmi, kteří hledí jen na vlastní výhody a mají zájem o vaši energii, kterou dokonce i rádi vysávají. To vše však nezměníš vnějšími aktivitami, protože Nová Země plná světla začíná ve tvé vlastní moudrosti. K tomu potřebuješ jasnost, to je to nejdůležitější v této době transformace. Musíš mít sám v sobě jasno, co chceš, jaké kvality života na této planetě si představuješ a svým způsobem je promýšlet a žít. Musíš mít sám v sobě jasno, co už nechceš a odpovídajícím způsobem už tím nežít. Tvá vnitřní jednota, k níž stále víc spěješ, bude tuto jasnost promítat navenek a tím i infikovat ostatní.

 

Samozřejmě jsou s tím spojeny také procesy poznávání a nalézání. Nalezení tvého malého knoflíku, jenž jiní stiskávají, aby tě připravili o tvou jasnost. Dělají to, protože oni sami si stále ještě hrají v dualitě a chtěli by tě mít u toho. Vezměme si za příklad klevety, drby, pomluvy, o které už neusiluješ ani nemáš zájem. Nechceš už zasahovat do života jiných, hodnotit je a  poskytovat tak nový materiál. Okolo tebe se však budou vždy vyskytovat tací, kteří tě budou lákat, aby ses toho zúčastnil. Je to jako závislost, která patří k životu na Zemi, k silné dualitě. Proto by pro tebe v tomto okamžiku měla být jasnost nejbližším cílem. Nevěřil bys, kolik drobných nevyjasněností ještě zůstává ve tvém poli. Je třeba si stále uvědomovat, co chceš prožívat právě teď.  

 

Jasnost má málo společného s nižším rozumem, který rád řídí každodenní život. Jasnost je pohled vycházející ze srdce. Kvalita hodnocení srdce stojí nade vším. Je to hodnocení, které vlastně žádným hodnocením není. Zde v této pozemské době, v tomto kvadrantu fyzického universa, nelze ještě tuto kvalitu prožívat v její úplnosti. Je to spíš jako kombinace lidské logiky, vyšší moudré logiky a síly lásky, té síly, která vše kauzálně stvořila a nic nehodnotí. Pokud bys chtěl žít jasností srdce v celé její úplnosti, nebyl bys už schopen utvářet si svůj každodenní život. Skutečně by to pro tebe nebylo možné, protože tvůj náhled na věci nelze kombinovat s žitím tady a teď. Neviděl bys v tom smysl a nechtěl by ses toho účastnit. Proto je jasnost srdce, možná právě v tomto okamžiku, cestou, která ti pomáhá jasněji a jemněji procházet probouzením a víc směrovat svůj život na Lásku.  

 

Jsem znám jako mudrc, má přítomnost je spojována se skromností a soustředěností nasměrovanou na určitý bod. Moji dřívější žáci, i v době, kdy jsem ještě žil na fyzické Zemi, znali mou trpělivost, kterou jsem měl pro všechny, kteří se těmito tématy zabývali. Vnější shon a chaos, vytvářející dualitu, vždy odváděly člověka od jeho středu a skutečně důležitých témat. Mnozí tvrdí, že tento zmatek činí život zajímavějším, takže pak stojí za to žít. Kdo z vás si však ještě pamatuje na život mimo dualitu, na hluboký pocit Jednoty, jenž člověkem pronikal? Láska sama o sobě je to, co nás přivádí ke skutečným kvalitám všezahrnujícího života. Je hezké si zde na dualistické úrovni hrát a sbírat zkušenosti, avšak jen pro určitou část celého velkého bytí, jímž jsi. Zkoušej se rozpomenout, jaké to je hrát si na vyšších úrovních a tvořit, vnímej radost a extázi, která s tím může být spojena. Nejsou srovnatelné s životem tady. 

 

Nyní v této době se mnohým z vás naskýtá šance udělat velké skoky a znovu dobýt vyšší světy. K tomu je však nepostradatelná jasnost srdce. Nahlížej do svého nitra, vnímej  moudrost, kterou v sobě máš, která byla jen skryta, protože by ti tu dřív byla na překážku. Nyní však probleskuje ven a touží být integrována do tvého pozemského života. Jasnost ducha a srdce jsou klíčem k tvému božskému bytí.

 

Můžeš se na ně rozpomenout, dostat se k nim skrz jednoduchost a ticho. Naslouchej svému nitru, naslouchej svému dechu a bušení srdce, vnímej mezi nimi ticho stvoření. Rozpomínej se, uvědomuj si je a nech se vést vyššími světy, abys, jak můj přítel Kryon rád říkává, ještě jasněji žil jednou nohou v dualitě a druhou v interdimenzionalitě a tím mohl přinášet do duality svou božskou jasnost a moudrost.

Nuže, je to jako napnout luk a přesně zacílit, abys ve správný okamžik, v božský okamžik, mohl vystřelit šíp. Šíp pak zasáhne cíl, protože lučištník byl soustředěný do svého nitra a díky naslouchání tichu nalezl vhodný okamžik, kdy ho vystřelit. Vnímáš v tom paralely se svým životem? Pozoruj sám sebe, zkoumej své nitro a staň se mistrem lučištníkem!

 

 

V oddané službě k lidstvu

Konfucius

 

Poselství přijala Barbara Bessen v listopadu 2013. Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu

https://www.barbara-bessen.com/konfuzius-channeling-november-2013/ pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

 

 

 

 

Odhalující se tajemství Stvořitele
Jednorožec Ika

přijato Natalii Glasson – 13-11-13

S láskou Království Jednorožců a s Duchem Labutí, rozšiřuji k vám své vědomí a objímám vás, abych vás podpořil na vaší duchovní cestě. Tolik se toho ve vás děje, jako když se probouzí tisíce světelných cestiček, které uskutečňují ohromné posuny ve vašem vidění a posuny vědomí z jedné reality do druhé. Dovolte mi s vámi sdílet svou lásku, nechte se jí obklopit a dovolte každé z těchto cestiček zlehounka vzniknout. Celé vaše tělo i bytost se probouzí, můžete si představit, že vaše celé bytí přechází z lidské existence do existence Jednorožce, to jen dokazuje jak velké a skutečně zásadní posuny momentálně děláte. Jste stále na začátku, ale už teď si uvědomujete změny.

Jsme to my, Království Jednorožců, kdo nese posvátné tajemství, čistotu a osvícení Stvořitelova vesmíru a jsme to právě my, kdo vám nyní přináší tyto vibrace. My máme sílu nést veškerou čistotu, která se nachází ve Stvořitelově vesmíru, jsme schopni ji s vámi sdílet jako léčivou a probouzející se vzpomínku. Máme schopnost držet a předávat svým bytím záři světla, která je Stvořitelem, otevřeně ji s vámi sdílet a podporovat světlo vaší existence, a stejně tak vám zrcadlíme vaší vlastní záři. V naší duši uchováváme a působíme jako nástroj tajemství Stvořitele a jeho vesmíru. Toto jsou posvátné klíče, které otevírají vaše vědomí Bohu. Tak jako my, Království Jednorožců, k vám plyneme, abychom s vámi sdíleli to, čím jsme, přinášíme sebou ducha a vědomí Společenství Labutí. Labuť na Zemi je fyzickou manifestací vědomí Stvořitele, její energie mohou být nalezeny na vnitřních pláních; vyzařují takové vlastnosti Stvořitele jako jsou ušlechtilost, síla a čistota. Nechte se zvenku i zevnitř omývat energii Jednorožců a Labutí. My udržujeme kouzelnou vibraci a nabízíme vám naději a víru v božskou existenci ve vás a ve vaší realitě.

Tak jak vás naše energie omývají, tak my obnovujeme a podporujeme záři vašeho světla. Čistota, kterou jste, se vynořuje jako statečnost a síla, umožňující mysteriím vesmíru, klíčovým energiím a moudrosti Stvořitele vyjít najevo  a láskyplně se rozvinout ve vašem vědomí. Jediný letmý pohled na posvátnost sídlící ve vás a okolo vás, může navždy změnit vaší perspektivu. Právě teď je vám umožňováno mnoho takových záblesků Stvořitele ve všech oblastech vaší reality, pomáhají posílit vaši víru v posvátnou přítomnost, která vás obklopuje. Uchovejte si jako svou pravdu to, že se posouváte, rozvíjíte a vyvíjíte ve své vlastní posvátné já.

Když vás požádáme, abyste si představili své božské já jako zvíře, jaké zvíře by to bylo? Nechte raději odpověď vyplynout, oprostěte se od logiky a tužeb. Představte si vaše posvátné já jako zvíře tak čisté a klidné.  Jak by vaše posvátné já jako zvíře  působilo na svět? Jaké Stvořitelovi energie byste nesli? Pamatujte, že tak jak popisujete a vnímáte toto zvíře, tak stejně věříte a vnímáte sebe.

Věnujte v meditaci chvíli tomu, že si představíte své božské já jako zvíře působící ve vaší současné realitě a situacích, možná bude léčit, pozvedat nebo řešit okolnosti či energie. Všimněte si jak je to pro vás jednoduché se pohybovat vlastní realitou a vyjadřovat božské v podobě posvátného zvířete. Pak si dovolte zavolat vaše posvátné zvíře, aby se před vás posadilo. Můžete komunikovat a spojit se s aspekty svého já a prozkoumávat všechny oblasti, které si přejete. Jednoduše si představte, že  nadechujete do celé své bytosti vše, co vaše posvátné já jako zvíře pro vás reprezentuje a s každým svým nádechem vdechujte hluboké spojení a dosažení. Toto je krásné cvičení, které vám pomůže objevit nové aspekty vlastního posvátného já a zároveň přináší radost a vibrace uvolňující situace, ve kterých se necítíte dobře nebo v nich nějakým způsobem trpíte. Vaše posvátné já se může měnit a manifestovat jako různé typy zvířat v závislosti na hloubce vaší pozemské zkušenosti nebo může zůstat stále stejné, pokud už jste se spojili s tímto vaším posvátným aspektem.

Tak jak vyzařujeme světlo Království Jednorožců a vibrace Labutí, abychom vás podpořili ve vašem současném probouzení, přejeme si, abyste poznali mnohé mystické brány, které se na Zemi otevírají ve světle i uvnitř vaší bytosti. Tyto brány stejně jako portály vám zpřístupňují tajemství Stvořitele, to co můžete vnímat jako tajemství vesmíru, jsou vlastně prosté vibrace Stvořitele na vyšší a rychlejší dimenzi světlaTyto brány mohou být vnímány jako pavučiny podobné těm pavoučím, ale každé vlákno je utkáno z vibrací Stvořitele, nese moudrost, vědomí a pochopení z vyšších a rychlejších dimenzí vesmíru. Každý bod obsahuje cennou informaci, která je zásadní pro váš posun a  přeměnu a  současně i významnou pro lidskou evoluci. Není zásadně důležité spojit se se všemi 222 místy světelný bran, které nesou tajemství Stvořitele. Světlo, které je pro vás důležité přijmout, integrovat a aktivovat, k vám vždy bude přitahováno jako magnet, ale brána vám může zprostředkovat i zkušenosti úchvatných poznání v rámci procesu hlubšího porozumění vibracím a kvalitám Stvořitele.  Je to vibrace Království Jednorožců a Ducha Labutí, která stvořila místa bran jako portál pro světlo Stvořitele a realizaci vesmíru, umožňující plynutí do pozemské reality a vědomí. Určitá vysoce energetická místa na Zemi fungují jako vstupy do některých z těchto bran. Jiné brány mohou být přivolány v meditaci a dokonce integrovány s vaším vlastním energetickým polem. Zatímco energie proplouvá branami a je udržována ve 222 bodech, se kterými se můžete propojit, vy také můžete vyslat své vědomí skrz bránu nebo do 222 míst  bran, kde se můžete spojit s posvátným aspektem Stvořitele a přijímat poznání jeho vesmíru. My Jednorožci a Labutě budeme po celý čas dohlížet na vaši práci a ochraňovat vás.

Dovolte si vstoupit do hlubokého meditativního stavu s bdělou pozorností. Pak vyslovte nahlas,

„Přivolávám ochranu a lásku mých průvodců, Království Jednorožců a Ducha Labutí, aby mě teď, když se spojuji s hlubší úrovní vibrací Stvořitele, aby mě podpořili ve vetším pochopení a uskutečnění Stvořitele ve mně.  Prosím o spojení s tou nejvhodnější Mystickou Branou Stvořitele tvořenou 222 body. Vím, že těchto 222 bodů je ekvivalentní 222 vláknům DNA Stvořitele a vesmíru, nesoucí posvátnou moudrost a vědomosti, které probouzí mou duši a její realizaci Stvořitele, sdílející posvátné vibrace celým mým bytím.

Teď si před sebou představuji, cítím a přijímám tu nejvhodnější bránu jako lesknoucí se pavučinu světla zavěšenou ve vzduchu. Tato brána obsahuje vše, co potřebuji pochopit o Bohu a o sobě, vše co je právě teď potřeba aktivovat v mém bytí. Dovoluji si teď spojit s 222 body brány, které jsou ve skutečnosti 222 kódy Stvořitelova světla.“

Představte si jak nadechujete kódy a energii brány do svého bytí. Potřebujete jen dosáhnout spojení a přijetí vibrací a posvátných tajemství Stvořitele, ale vaše intuice vás může vést k využití a zažití brány i jiným způsobem. Dovolte si splynout s vlastním posvátným vedením. Je čas znovuzrození mysterií Stvořitele na Zemi, právě těch, která jsou určena pro vaší duší a její moudrost. Toto znovuzrození se může uskutečnit pouze, když necháte Stvořitelovu moudrost, vědění a porozumění plynout svým bytím. Tak jak si každý dovolí splynout se vším co je Stvořitel, vědomí Stvořitele se navrátí do myslí mnoha lidí na Zemi a nabídne ohromnou záři a osvícení, stejně tak uvědomění si božského plánu na fyzické úrovní. U mnoha lidí se  probudí mohutné vnitřní vedení, tak jako zlatý kompas mířící vpřed.  Čas, o kterém mluvíme, je časem pochopení pro celou pozemskou civilizaci, pochopení Stvořitele, božského záměru, pravdy a smyslu všeho. V meditaci si můžete představit, jak ve svém bytí máte silný zdroj vědění. Představte si, jak ve své každodennosti zažíváte ohromující pochopení toho, jak reagovat, co říkat, co dělat, prožívání každého okamžiku v úplném souladu se vším co je Stvořitel.

Zažíváte čas Lásky, toto je základ pro nadcházející éry, kterými budete procházet a vstupovat do času poznání.

Toto je nádherný návod, představte si jak každý den existujete v přítomnosti lásky a porozumění, jak to změní a posune vaší realitu?

Buďte si prosím jisti, že my Království Jednorožců a Duch Labutí jsme zde, abychom vás podpořili, bezpodmínečně vás milujeme v každém okamžiku vašeho bytí a reality.

Jednorožec Ika 


Zdroj: https://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Bella pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Proč je nezdar nemožný

Jennifer Hoffman

 

Neúspěchu se bojíme nejvíce, a přitom to není nic, co – ve skutečném významu toho slova -  bychom kdy zažili.  Proč? Protože, bez ohledu na to, co dle našeho názoru nefungovalo, nikdy se nevracíme na úplný počátek, tedy do bodu, kdy nic nevíme. Když ,,neuspějeme“, jdeme nazpátek  k úplně poslednímu okamžiku transformace, bodu, kde jsme zahájili tuto část svého putování. A jak nazveme zkušenost, když výsledek nesplní naše očekávání? Tak co třeba ,,opětovná úprava“, ,,uzpůsobení“, ,,změna plánů“, ,,přepracování“ anebo ,,nové zvážení“... protože to rozhodně není, a nikdy být nemůže, ,,naprosté selhání“, ,,nezdar“, ,, neúspěch“.

Co vlastně znamená slovo ,,neúspěch“? Obecně slovo ,,neuspět“ či ,,selhat“ užíváme k popisu něčeho, co se nevyvinulo tak, jak jsme doufali nebo plánovali. Ale kde přesně byl onen bod selhání či nezdaru – v samotném plánu nebo ve výsledku? Výsledek nikdy nemůže být lepší než plán a plány, jež vytváříme, odrážejí naše uvědomění a frekvenci v té chvíli.

Jakmile jsme na cestě, začneme hodnotit svůj pokrok, a jestliže se nám nelíbí směr, rychlost nebo místo určení, říkáme tomu nezdar. Jenže ve skutečnosti je to ale příležitost znovu zvážit náš plán a provést jeho úpravy s využitím nové energie a bodů souladu, které jsme získali díky tomu, že jsme se na cestu vydali.  Potřebujeme včlenit to, co jsme do té doby zjistili a naučili se, provést nutné přizpůsobení, vytvořit plán nový... a začít znovu. Nezačínáme však již na úplném prvopočátku, začínáme znovu na místě, kde jsme se zastavili.

Pak postupujeme kupředu, dokud nepotřebujeme integrovat další energii, abychom mohli pokračovat v pohybu dopředu. Mírně to připomíná jízdu autem, kdy musíme zastavit, abychom doplnili benzín a mohli pokračovat dál. Je to snad  nezdar, když nejsme schopni cestu dokončit bez doplnění nádrže? Záleží na tom, jak daleko jedeme, na velikosti benzínové nádrže, na způsobu naší jízdy, zda máme zapnutou klimatizaci, zda je cesta kopcovitá a jaká je spotřeba auta. Naše cesty se tomuto příkladu dosti podobají, mají stejné množství (nebo ještě více) proměnných.

Cesta je vždy delší, než předpokládáme, a trvá déle, než plánujeme, možná proto, že pokaždé chceme  všechno provést v co možná nejkratším čase. Avšak my tyto přestávky, jež máme tendenci nazývat ,,selhání“  či ,,neúspěch“, potřebujeme k tomu, aby nás donutily pouvažovat o úpravách naší stezky a našeho plánu. Existuje řada náznaků, s nimiž se po cestě setkáváme, třeba když nejsme šťastní, cítíme se uvízlí, nejsme schopni se pohnout dopředu, věci se vážně komplikují anebo nic nefunguje tak, jak si přejeme, nebo jak si myslíme, že by fungovat mělo. Nejedná se ale o okamžiky neúspěchu, jsou to chvíle k opětovnému zvážení plánu a výsledku, aby bylo zajištěno, že jsou  spolu v souladu a že my jsme v souladu s nimi.

Nejsme schopni stvořit výsledek lepší, než je samotný plán, a každý plán – bez ohledu na to, jak dobře je rozmyšlený, je limitován energií, kterou ztělesňujeme v době, kdy plán vymýšlíme. Tudíž, než abychom ztráceli čas  kritikou, odsuzováním a spíláním sobě samotným za to, že jsme selhali, měli bychom raději považovat vzniklou pauzu za zastávku na našem ,,výletě“ a měli bychom tento čas odpovídajícím způsobem využít – zkontrolovat pneumatiky (přehodnotit plán), dát si něco k jídlu (osvěžit se), použít umývárnu (vyloučit to, co již nepotřebujeme), znovu prostudovat mapu (ujistit se, že jsme ještě na té správné trase vedoucí k cíli) a možná se i trochu prospat, jen abychom zajistili, že pro další fázi cesty budeme ve vrcholné formě. A pamatujte, že  smyslem každé cesty není cíl, nýbrž sama cesta.

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 28.11.2013

 

 

 

 

SDĚLENÍ GALAKTICKÉ FEDERACE SVĚTLA
VZTAHUJÍCÍ SE K ČESKÉMU A SLOVENSKÉMU NÁRODU

Přijala Pleja 17.9. 2013

 

NAŠI MILOVANÍ PŘÁTELÉ ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO NÁRODA

Vše je v souladu z Vesmírem, není proč se obávat a podstatné je, že informace od nás, z Galaktické Federace Světla Vám předáváme v pravý čas.

 

Od Nejvyššího Stvořitele - Zdroje Světla je vše geniálně naplánované. Aby se Vzestup planety Země úspěšně uskutečnil, je potřebné pozvedávat vaše vědomí už jen do vyšších vibrací. Osvobodíte se tímto, od ovládání vaši mysli nízkofrekvenčními energiemi. Jak už víte, na Zemi se nachází duše, které tvoří pro Světlo. Jejich úmysly jsou zcela čisté, ale někteří, hrají roli spojenců mocenské elity, či se prezentují jako vyslanci dobra a zároveň i zla. Pochopte, rozhodli se hrát na obě strany. Prostě taktizují, záměrně matou jak síly temna tak i lidské bytosti, které vlastně tímto podrobují zkouškám v jejich duchovním vývoji. Jen lidé na vyšším vývojovém stupni, mají schopnost rozpoznat jejich hru, vycítit jejich energie. Např. váš současný president Zem(an) - symbolizuje neutralitu, vyváženost energií. Nějaká hrozba z jeho strany, nečisté úmysly, nepřicházejí v úvahu. Pro Českou republiku je spíše přínosem.

 

A také toto dnešní sdělení je určeno především českému a slovenskému národu - Čechům a Slovákům, poněvadž vy jste už po tisíce let ve stálém energetickém spojení a stáváte se hlavním duchovním tahounem na krásné planetě Zemi. Ne nadarmo se o vás říká, že jste: "srdcem Evropy" A i když jako státy jste rozděleni, vaše energie jsou spojené a mnozí z Vás jsou vtělení dávní Mistři Atlantidy. Zvládáte to dobře, jsme na vás hrdí a máte naši plnou podporu. Svým vědomím frekvenčně proplouváte výš a výš a máte schopnost udržovat se už jen ve vyšších vibracích. Obdivuhodné!!!

 

A právě tato vaše jedinečná a obdivuhodná schopnost tak moc dráždí temnou stranu. Čím více pozvedáváte svá vědomí, o to více ztrácejí na síle a jejich záchranou jsou už pak jen média :-)) A u toho se vždy pousmějeme! A Vy sami nejlépe víte co vaše média dokáží udělat s lidskou myslí!!! "Střeste se těch, kdož falešné dary vám přinášejí.."

 

Milovaní, máte naši velikou podporu, všech milujících bytostí z vyšších sfér, tak moc vás milujeme a jsme radostní, když se probudíte z dlouhého sna a vaše duše poznává, že si v sobě nese dar jedinečnosti, energii ze Zdroje Světla. Jste novodobí tvůrci, tvoříte Nový svět. Mnozí z vás se dokázali prodrat z té nejhlubší temnoty k tolik vytouženému Světlu. Pro celý Vesmír obdivuhodné, skrze jak těžké zkušenosti jste se dostali až tak daleko. Velký kus práce utvářejí duše, které na Zemi přišly z vyšších světů. Dělají pro Vás všechny, matku Zemi, celý Vesmír maximum. Svou světelnou misi vykonávají s láskou v srdci a velkou touhou napomáhat při těchto transformačních změnách, které se dotýkají celého Vesmíru.

 

Přejeme vám hodně vnitřních sil, ale především se osvoboďte od nefunkčního systému vašeho světa a utvářejte si svůj svět, kde vládne láska, dobro a mír. Věříme, že to, co jste si předsevzali zvládáte utvářet. Vaše reality se frekvenčně shodují. Jste Jedno(ta) a jako kolektivní Vědomí jste se zavázali přidat se k tomuto velkolepému vesmírnému projektu a věříme s Vámi v jeho úspěšnost. Vaše srdce a síla ducha je to co vás dělá jedinečnými a silnými.

 

Milovaní, "Vězte tam venku je jen dobro" S láskyplnými pozdravy k Vám - Aaron Plejáďan, z páté dimenze a člen Galaktické Federace Světla.

 

Toto sdělení vám, předáno Galaktickou Federací Světla a přijato skrze Pleju - Světlo Krystal dne 17.9.2013 v čase 14:03 hod 

 

 

 

Věda opatrně přiznává
Lidé jsou bytosti tvořené světlem

 

Biofotony. Lidské tělo je vysílá, používá ke komunikaci a samo doslova existuje čistě na základě světla.

Věda stále více souhlasí s poezií života: Jsme více než jen atomy a molekuly, ze kterých sestává naše fyzické tělo, ale také stvoření světla. Lidské tělo vysílá biofotony, může je vysílat a uvolňovat skrze záměr mysli. Biofotony dokáží ovlivňovat zásadní procesy na úrovni mezibuněčné komunikace a DNA.

Vezměme v úvahu, že lidské tělo se formuje na bázi světla, vzduchu, vody, základních prvků zemské kůry a nejméně 3 miliardy let starých informací obsažených v jádru jediné buňky nově vznikajícího organismu. K tomuto tělu náleží duše schopná minimálně se pokoušet porozumět původu svého těla a ducha. Vycházejíc z podivných podmínek naší existence, fyzického vtělení jako takového, a faktu, že náš pozemský život je formován slunečním světlem a vyžaduje průběžnou spotřebu slunečního světla uchovávaného v podobě potravy, možná není úplně tak od věci připustit myšlenku, že naše tělo emituje světlo. Ultraslabé fotonové emise (UPE) s viditelností tisíckrát menší, než je citlivost lidského oka. Zatímco pro nás jsou neviditelné, tyto částečky světla ( nebo také vlny - podle toho, jakým způsobem je měříte) patří do viditelného elektromagnetického spektra (380-780 nm)a dají se měřit moderními vědeckými přístroji.

Fyzické a „mentální“ oko vysílají světlo

Oko samo o sobě, průběžně vystavované silným fotonům, které procházejí řadou několika očních tkání, vysílá spontánní a viditelné, světlem vyvolané tzv. Ultraslabé fotonové emise. Existuje hypotéza, že viditelné světlo způsobuje zpožděnou bioluminiscenci uvnitř oční tkáně vystavené světlu, což by nabízelo vysvětlení původu negativního přetrvávajícího obrazu v oku. Světelné vyzařování oka bylo také pozorováno ve vztahu k energetické výměně v mozku a oxidačnímu napětí v mozku savců. Bókkonova hypotéza tvrdí, že fotony uvolněné chemickým procesem uvnitř mozku vytváří biofyzické obrazy během vizuální představy, a současná studie prokázala, že když si pozorovaní účastníci aktivně představovali světlo ve velmi tmavém prostředí, jejich záměr měl za následek významné zvýšení hodnot ultraslabých fotonových emisí. To zároveň odpovídá předpokladu, že biofotony nejsou výhradně vedlejší produkty buněčné výměny, ale spíše, jelikož jejich intenzita uvnitř buněk může podstatně převyšovat tu vnější, je možné, že by mysl měla přístup k této energii vhodné k vytváření vlastních biofyzických obrazů během vizuálního vnímání a představování. Naše buňky a DNA používají biofotony k uchovávání a předávání informací.

Buňky mnoha živých organizmů zjevně používají biofotony ke komunikaci, což usnadňuje přenos energie/informací, který je mnohanásobně rychlejší než chemická reakce. Podle studie z roku 2010 „byla demonstrována mezibuněčná komunikace mezi rostlinami, bakteriemi, živočišnými neutriofilními granulocyty a buňkami ledvin.“ Bylo zaznamenáno a doloženo, že „různá stimulace spektrálním světlem (infračervené, červené, žluté, zelené, modré a bílé) na jednom konci senzorického nebo motorického nervového zakončení měla za následek významné zvýšení biofotonické aktivity na konci druhém.“ Světelná stimulace tedy může používat biofotony k propojování skrze neurální vlákna jako prostředky komunikace. Dokonce i na molekulární úrovni naší genetické databáze můžeme DNA chápat také mimo jiné jako zdroj biofotonových emisí. Vzorec DNA je na biofotonech natolik závislý, že má vlastnosti podobné excimerovému laseru, což jí zajišťuje uchování ve stabilním stavu daleko od prahu teplotních výkyvů.

Technicky vzato, biofoton je elementární částice nebo kvantum světla neteplotního původu ve viditelném a ultrafialovém spektru vyzařované biologickým systémem. Věda se všeobecně domnívá, že jsou výsledkem energetické výměny uvnitř našich buněk nebo, chcete-li, vedlejší produkt biochemických reakcí, v nichž sledované molekuly jsou výsledkem bioenergetických procesů zahrnujících druhy aktivního kyslíku. Cirkadiánní výkon lidských biofotonů Protože se energetická výměna uvnitř těla mění podle cirkadiánního modelu, také biofotonové záření se mění podle osy denní doby. Výzkum zmapoval jasné anatomické umístění v těle, kde jsou biofotonové emise silnější a slabší vzhledem k denní době: Všeobecně, fluktuace fotonů v těle byla nižší ráno než během odpoledne. Oblast hrudníku a břicha vyzařovala nejméně a nejstabilněji. Oblast hlavy a paží vyzařovala nejsilněji a ponejvíce přes den. Spektrální analýza nízkých, středních a vysokých emisí z horní přední části pravé nohy, čela a paží v rozsahu citlivosti fotonásobiče ukázal největší spontánní vyzařování v 470 – 570 nm. Střed dlaně vykázal emise vyšší než 420 -470 nm v zimním a podzimním období. Spektrum opožděné luminiscence z ruky ukázalo stejné hodnoty jako spontánní vyzařování.

Meditace a užívání bylin ovlivňuje výkon biofotonů

Výzkum se kromě jiného zabýval rozdílem mezi vyzařováním lidí praktikujícími meditaci a těmi, kdo meditaci neprovádějí. Lidé meditující pravidelně měli spíše nižší ultraslabé emise, což se připisuje nižšímu počtu reakcí volných radikálů v jejich tělech. Pro zajímavost byla podrobena klinickým testům také bylina dobře známá svými protistresovými účinky na účinek snižování biofotonových emisí u lidí. Studie publikovaná roku 2009 v magazínu Fytoterapeutického výzkumu zjistila, že ti, kdo užívali ženšen (jinak také rozchodnice růžová) po jeden týden, zaznamenali znatelný pokles fotonového záření ve srovnání se skupinou, která dostávala placebo.

Lidská pokožka dokáže zachycovat energii a informace ze slunečního světla

Ze všeho nejzajímavější je pravděpodobně možnost, že povrch našeho těla obsahuje buňky schopné aktivně přijímat energii a informace z ultrafialového světla (právě s ním je ovšem v této době podle mne problém, pozn. jm). Ozáření slunečním světlem vyvolává ultraslabé záření ve fibroblastech lidské pokožky. Když se dotkne světlo ze zdroje umělého slunečního záření fibroblastů normální pokožky nebo pokožky přecitlivělé na ultrafialové světlo (xeroderma pigmentosum), vzniká tehdy 10 x až 20 x více vyzařovaných ultraslabých fotonů v pokožce postižené přecitlivělostí. Nemocné buňky ztrácejí kapacitu uchovávat ultraslabé fotony, což poukazuje na existenci jiného mezibuněčného systému, který fotony v lidském těle spravuje. Funguje pigment pokožky jako přírodní solární panel ?

Melanin dokáže transformovat energii ultrafialového světla v teplo při procesu známém jako ultrarychlá vnitřní konverze, kdy 99.9 % absorbovaného UV záření je proměněno z potenciálně geno-toxického (DNA poškozujícího) ultrafialového záření v neškodné teplo. Pokud melanin může převádět světlo v teplo, mohl by také UV záření proměňovat v jiné biologicky nebo metabolicky použitelné formy energie? Není to otázka až tak od věci, vezmeme-li v úvahu, že třeba gama záření, které je vysoce toxické pro většinu forem života, je zdrojem výživy pro určité druhy plísní a bakterií.

Výkon biofotonů v lidské těle podléhá slunečním a měsíčním gravitačním silám

Nedávná měření biofotonových emisí v obilných klasech z polí v Brazílii a Německu ukázaly mezikontinentální synchronizaci podle rytmů spojených s lunisolárním přílivem a odlivem. Ve skutečnosti gravitační síla, v níž má Slunce podíl 30 % a Měsíc 60 % kombinované precese, reguluje řadu důležitých skutečností při pěstování rostlin na této planetě.

Záměr je životní silou fyziologie

Záměr je definován jako myšlenka soustředěná k výkonu určené akce. Správně zacílené myšlenky mohou ovlivňovat živé i neživé organismy, prakticky od jednobuněčných organismů až po lidské bytosti. Vyzařování světelných částic se zdá být mechanismem, skrze který záměr realizuje svůj účinek. Všechny živé organismy vyzařují neustálý tok fotonů ve smyslu nasměrovat okamžité signály odjinud z jedné části těla do druhé a do okolního prostředí. Biofotony jsou uchovávány v intracelulární DNA. Když je organismus nemocný, odrazí se to v hodnotách biofotonových emisí. Řízený záměr je manifestován jako elektromagnetická energie aktivně udržující nestabilitu fotonů. Zdá se, že naše záměry mají k dispozici plně souvislé frekvence, které jsou schopny měnit molekulární strukturu hmoty. Aby byl záměr efektivní, je potřeba vybrat vhodnou chvíli. Všechny živé bytosti jsou totiž navzájem vůči sobě i zemi a změnám v její okamžité magnetické energii synchronizované. Ukázalo se, že i energie či myšlenka mohou ovlivnit charakter prostředí. Hypnóza, fenomén stigmat a placebo efekt se také dají považovat za typy záměrů, jako instrukce pro mozek během určitého stavu vědomí. Případy spontánního vyléčení nebo léčení na dálku vážně nemocných pacientů reprezentují příklady obzvláště dobře soustředěného záměru kontrolovat choroby ohrožující naše životy. Tento záměr uzdravit stejně jako víra nemocné osoby v účinnost léčivého působení rozhoduje o kvalitě a výsledku působení.

translation OSUD.cz by Irena, děkujeme!

https://www.osud.cz/veda-opatrne-priznava-lide-jsou-bytosti-tvorene-svetlem

Zdroj originálu: https://www.healthyaeon.com/

 

 

 

 

Prosinec 2013 – Měsíc Krysy
aktuální energie podle čínského kalendáře

22.11. přebírá vládu Krysa jindy zvaná Myš.


Vládne období s velmi silnou jinovou energií. Při pohledu z okna vidíme, že je příroda jakoby šedivá, bez známky života, protože se uložila k spánku a sbírá síly na příští jaro. Kdo z nás si z ní vezme příklad, bude na jaře, kdy vládne aktivní energie Tygra, na tom mnohem lépe a nebude trpět jarní únavou ani typicky jarními chorobami.


Nastává pro nás období, kdy bychom neměli navenek vynakládat velkou aktivitu, ale připravovat to nové uvnitř nás samotných. Sama Krysa vypadá docela klidně, ale za tímto zevnějškem se skrývá neustálý vnitřní pohyb.

Takže i když se nám může zdát, že se v tomto období neděje navenek nic zásadního, věřme tomu, že pod pokličkou i pokojných událostí se připravuje něco nového.

Krysa miluje společnost a díky tomu nás to asi bude přitahovat na různé večírky a předvánoční akce. Velká společnost lidí by nás však mohla svádět ke kritice ostatních, protože to je jedna z vlastností tohoto zvířátka. Nikdo ale nemá rád kritiku a mohla by se taky obrátit proti nám.

Užívejme si tedy jen společnost, a nechme každému, co jeho jest. Nemůžeme vědět, co právě prožívá a proč se chová tak, jak se chová. A pokud jde o módu? Každý má přeci právo na svůj vkus.

Další významnou vlastností Krysy je manipulace. Dávejme si tedy pozor, ať se najednou neocitneme někde, kde jsme si vůbec nepřáli být jen proto, že jsme se bez mrknutí oka nechali vmanipulovat do něčeho, co s námi vůbec nesouzní.

Mohli bychom pak být do značné míry velmi agresivní a to není projev, který nám pomáhá na naší cestě vpřed. Navíc každá akce vyvolává odpovídající reakci.

Pozor také, abychom my sami nemanipulovali. Toto opravdu není dobrý způsob dosahování svých cílů. Určitě existuje spoustu jiných cest jak se dostat k výsledku, který si přejeme. A jsou určitě mnohem víc přímé a čestnější.

Krysa má velmi ráda peníze a velmi často bývá držgrešle. Nicméně často se stává i to, že vezme své poslední peníze a nerozvážně nakupuje. V tomto období předvánočních nákupů je proto dobré, dát si pozor na bezhlavé nákupy a raději volit dárky po chvíli přemýšlení.

Pokud se chcete vyhnout bezhlavým nákupům, nabízím vám možnou inspiraci. Dobře se zamyslete a pak můžete v klidu získat vánoční dárek, který vám přinese třeba i trvalou hodnotu. Inspirace zde...

Krysa má také velkou intuici a než cokoliv podnikne, tak si připraví zadní vrátka. Pokud tedy budeme něco podnikat, vezměme si z ní příklad. Využívejme hodně intuici pro přípravu čehokoliv a zároveň si zkusme vytvořit alternativu, kdyby to naše snažení nevyšlo tak, jak jsme očekávali.

Krysa je i velmi ctižádostivá a tak dělá příliš mnoho, příliš rychle. Toto mnohovrstvé konání však často sebou nese rozmělnění naší energie. Může to pak vést k únavě nebo takovému klasickému „já nestíhám“. Raději tedy volme soustředění na dokončení věcí, které jsme už začali. Ať mají vůbec příležitost přinést nám bohatství v jakémkoliv směru.


Pokud jde o vztah Krysy s ročním vládcem Hadem, dá se říci, že spolu mohou velmi dobře vycházet. Musejí si však navzájem projevit ocenění a to, že si jeden druhého váží.

Spojme tedy to, co oběma dělá dobře a respektujme jejich odlišnosti. Pokud např. půjdeme na večírek, nezapomeňme se opravdu hezky a elegantně obléknout. Pokud budeme šmejdit po nákupech, nenechme se strhnout třeba při nějakých vypjatých situacích a chovejme se jako dáma nebo gentleman. A pokud budeme mít potřebu někoho kritizovat, nezapomeňme, že to sami nesnášíme.

 

ZDRAVÍ A OBDOBÍ ZIMY

6. listopadu skončilo poslední letošní mezidobí Země a naplno nastala Zima.

Je třeba si dávat velký pozor na chlad a vítr, které nám můžou způsobit nějaké choroby a nachlazení. Stále jsou ohroženy ledviny, močový měchýř a kosti. Je to velmi vhodné období na nabírání sil a kultivaci naší energie.

V tomto nám velmi pomůžou vývary, které nejen že doplňují energii, ale také zahřívají náš organismus. Vyhýbejme se studeným nápojům, které náš organismus ochlazují a on pak musí vynakládat zbytečnou energii na své opětovné zahřátí.

Doporučuji také pomalu začít konzumovat Aloe Vera, která pomůže s detoxikací jater, jež zvládnou pak lépe jarní energie, které způsobují velkou zátěž právě na tento orgán.

Opět nás mohou ohrožovat deprese a strachy různého původu. Takže se neuzavírejme do sebe, ale komunikujme s někým o našich náladách, běžme mezi lidi, buďme s našimi blízkými. Třeba od nich dostaneme informaci, která nás vytrhne z našeho smutku ani nebudeme vědět jak.

Je vhodné tento čas využívat i na meditace, které pro nás mohou být v tomto období jednodušší, protože energie vody tohoto období je podporuje.

Aby nás energie chladu příliš neovládly, využívejme všechny možnosti, jak zahřát tělo i duši.

Večery u krbu (místo TV), večeře při svíčkách, červené doplňky, jak v bytě, tak na sobě. Myslím, že jako národ jsme se už docela naučili nosit barvy. Už nejsme tak šediví jako dřív. Ale to platí jen pro letní období. Teď jsme se zase zahalili do černé, šedé. Někdy opravdu jen výrazná šála nás posune úplně jinam. Nejen na té viditelné úrovni.

 A samozřejmě nezapomínejme na hodně smíchu a radosti!

LETÍCÍ HVĚZDA

7.12. přilétá nová Letící hvězda.


Tato hvězda nám říká, že nám bude dělat velmi dobře čas strávený s našimi partnery. Věci týkající se partnerství na všech úrovních (osobní, pracovní…) dostanou zelenou. Zkrátka hvězda vnese pozornost do našich vztahů JÁ – TY. Vztahy budou aktivnější, citlivější, ale i zranitelnější.


K naší harmonii přispěje rozmanitost všeho druhu. Jednotvárnost a přílišná jednoduchost by byla tento měsíc velmi kontraproduktivní. Ale zase to nepřehánějme, protože ta rozmanitost musí odpovídat naší nátuře, možnostem, silám a schopnostem. Abychom se pak nedostali do deprese, že nestíháme.

Naopak negativně na nás bude tento měsíc působit, pokud se příliš uzavřeme před světem nebo třeba i jen před našimi partnery. Pokud budeme pořád jen „norovat“ a nebudeme komunikovat, můžeme si pěkně zavařit.


 Hezký advent

Zdroj: www.harmonie-zivota.cz

 

 

 

 

Horoskop na období od 2.12.2013 do 8.12.2013
Nové cesty ke svobodě


Slunce v harmonickém aspektu na Urana (již bez vlivu Neptuna) podpoří nové cesty, osvobození a nová poznání. Uran symbolizuje rychlost. Připravte se na zrychlení.

Uran je vyšší oktáva Merkura a symbolizuje rozšířené vědomí, když se dostanete za mysl. Tam nalézáte pravdu, svobodu, svou skutečnou přirozenost bez mentálních programů, postojů a her. Tento týden přeje právě nalezení nového pohledu, osvobození a pravdy. Uran je přímý, otevřený a nedělá si starosti, co si druzí myslí, když je on ve své přirozenosti. Může druhým připadat rebelský právě díky tomu, že již nepodléhá hrám ega – jak svým tak od druhých.

Máte možnost prohlédnout své hry a opustit je. Do života přicházejí nové nabídky, možnosti a nové vize. Důvěřujte jim. Ten, kdo má velké sny, je podle svého snu vyšší mocí podporován. Ten, kdo má sny malé, tomu postačí malá podpora. Vesmír neplýtvá energií. Není důležité, jestli velkého snu někdy dosáhnete, ale ve skutečnosti je nejvíce obohacující právě ta cesta k cíli.

V tomto týdnu se podporuje vše, aby bylo v PRAVDĚ ne světské, ale vesmírné. Prozřetelnost promlouvá a bude vkládat do intuice nové obrazy, ideje a prozření. Nemyslete si, že nějaký nápad je váš. Ve skutečnosti vám to bylo vloženo, aby vaše cesta byla nasměrována. Proto berte své vize vážně a s vděčností. Přesto je potřeba jim dát čas, než se uskuteční. Dejte jim prostor a čas na uskutečnění.

Pod dobrým vlivem je nákup aut, elektrických přístrojů a počítačů. V lehkosti půjde cestování a pozitivně jsou podpořeni vizionáři, astrologové, vědci a duchovní učitelé.

Konjunkce Jupitera s Černou Lunou (do 24.12.) stále působí, a jak jsem již psala, jsme zkoušeni ve víře, důvěře a pravdě. Přesný aspekt od Saturna podporuje postavení pevných základů své víry, důvěry a moudrosti. Tento aspekt přeje všemu trvalému a dlouhodobému.

Merkur opustil konjunkci se Saturnem, a proto se ulehčí v pohledu na svět. Myšlení ztrácí pesimismus. 5.12. Merkur vstupuje do znamení Střelce, který je o optimismu, zvědavosti a moudrosti. V prvních dnech Merkura ve Střelci se objevuje nesoustředěnost a uvědomění si svého pokřiveného pohledu na život. Rozpuštění. V neděli se již otevírá nová inspirace a svoboda.

Venuše v trigonu s Marsem (do 7. 12.) podporuje harmonii v lásce, partnerství, spolupráci a v navazování nových vztahů. Venuše a Mars je přitažlivost, jiskření, tvořivost, hravost a radost. Obě planety stojí v zemských znameních, což značí, že tvořivost a láska bude smyslná, zralá, praktická, pevná a stabilní.

Venuše v opozici s Jupiterem a Černou Lunou (do 10.12.) přinese hodně smyslnosti, osudovosti a probuzení ženskosti a síly v ženách. Ženy si budou procházet důležitým obdobím, kdy se mají možnost dotknout své ženské síly tvořivosti a své „moci“. Láska a přijetí sama sebe, taková jaká žena je, přinese osvobození od sebeodsuzování. Pokud se objeví pocity odmítání – ať uvnitř sebe sama nebo zvenku, přetvořte to v lásku a něhu. Tam leží největší síla ženy – v lásce a něze.

Díky tomuto procesu v ženě se muži budou otevírat a nalézat svou sílu, odvahu a jedinečnost. Muži budou silně reagovat na podněty a inspiraci od žen.

7.12.2013 Mars vstupuje do znamení Vah a zůstane tam až do 26.7.2014, což se děje pouze při retrograditě planety, a tím se zviditelňuje její důležitost v daném znamení. Normálně planeta je v jednom znamení cca 1 měsíc. Mars je čin, aktivita a vůle. Když je ve Vahách, je to vedeno touhou po harmonii, rovnováze, spolupráci a též sklonu k nerozhodnosti. Jsme vedeni spolupracovat s druhými, vytvářet nové pracovní týmy, sdružení, které mají společný zájem a cíl. Též důležitou oblastí je partnerství.

Tato konstelace se týká především roku 2014, který je o slučování protikladů, harmonizaci rozporů, hledání umírněnosti a vyváženosti. Mars ve Vahách ukazuje, že naše činy budou muset být vedeny s ohledem na druhé, na společnost. To, co činím druhým, činím sobě. Nic a nikdo není oddělený, vše je propojené. V této době se učíme jednat tak, aby došlo k oboustrannému vítězství.

8.12. druhá adventní neděle – Luna v Rybách v konjunkci s Neptunem ukazuje na silně prožitkový den, který více povede do klidu, popř. až do pasivity. Dnes je důležité odpočívat.

Přeji vám svobodný týden plný inspirace.

Nel

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu

www.astrologiepetranel.cz

 

 

 

MERLINOVA MYSTICKÁ PŘEDPOVĚĎ OD 3.12. DO 10.12. 2013

 Tento týden od 3.12. do 10.12 bude více méně opředen tajemstvím, které buď zachováme a vytvoříme sami v sobě nebo se nějaké tajemství můžeme dozvědět, neboť celý tento týden bude pod znamení karty "KNIHA". Ta nejen, že zdůrazňuje tajemství, tajné lásky, ale také studium, četbu knih a vzdělávání celkově na kurzech, seminářích nebo školách. Také budeme řešit přicházející svátky, kam a zda někam odcestovat, ale pro mnohé cíl cesty zatím ještě může zůstat utajen. Do života může někomu vstoupit tajná láska, někdo kdo o vás má zájem, ale zatím ještě nedozrál čas aby vás to zdělil, může se tedy objevit tajný milenec neb milenka a na obzoru se tak může rýsovat krátká, ale vášnivá milostná aféra a sexuální vztah, krátký románek, který může být od srdce, ale pozor na případná zklamání a trpká vystřízlivění.

Blíží se nápor na naší psychiku, uzávěrky v zaměstnání, nákupy dárků a proto se mějte na pozoru co se týká vaši psychiky, neboť hrozí deprese které mohou až vést ke stažení se z okolního dění do samoty, u těch citlivějších dokonce může hrozit i zhroucení, proto buďte opatrní na své zdraví. Co se vztahů týká, ať už těch stávajících nebo těch jež byly ukončeny je čas k zamyšlení, zda odloučení, které nastalo, bylo tou správnou volbou, můžete se až příliš trápit a mít starosti s láskou, nezadaní navíc mohou mít deprese z toho, zda na vánoce a silvestra nebudou sami, něco vás může hlodat na srdci, zda jste neublížili ze zbrklosti a unáhlenosti svému bývalému partnerovi, může nastat čas zúčtování vás samých. Co se ještě lásky týká, můžete pociťovat žádné hlubší pocity, ale také je možné že si vás láska v tomto týdnu najde a můžete se zamilovat, zda vášnivě či nikoliv, je jen na vás, i láska během tohoto týdne ukáže své paprsky a svou tvář.

V tomto týdnu také očekávejte i mnoho zpráv, úřední dopisy, a ti jež budou zrovna v tomto týdnu řešit úřední záležitosti mohou počítat se štěstím na své straně. Štěstí bude na vaší straně nejen v těchto záležitostech, ale celkově, jen se mějte na pozoru, aby nebylo spíše jen krátkodobé a povrchní, neboť ne vždy vše vypadá tak jak je dáno. Hodně se budete také v tomto týdnu zabývat rodinou, její hloubkou, zda vše funguje správně a dobře, zda jste dobrými rodiči a počítat můžete s návštěvou a odcestováním s rodinou nebo za rodinou na nějakou oslavu, pozor si dejte ale na cestách na drobné nepříjemnosti a případnou ztrátu nebo okradení.

Celkově tento týden bude spíše ve znamení lásky, hlubokých pocitů duše, vypětí, očekávání, drobnějších nepříjemností, energie budou spíše útlumové, ale ne vrtkavé. Pro někoho může být tento týden týdnem lásky, štěstí, vzdělávání, pro druhého spíše řešením úředních záležitostí, pro další řešení jejich vztahů k sobě i druhým, k návratům ztracené lásky, ale především to bude týden pro všechny ve znamení jejich duše, jejich hloubky, jejich vlastního nitra.


 

S láskou Merlin

Zdroj: https://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/

 

 

 

Špeciálny recept na bolesť v krku a imunitu (fotorecept)

 

Zdroj: internet. Vyskúšala som, funguje, tak sa chcem s vami podeliť. Užívala som ho keď ma začalo škrabať v hrdle ale odporúča sa aj preventívne na imunitu. Dnes som si ho robila znovu tak som aj nafotila ale fotky sa veľmi nevydarili.

Suroviny

·          2 ks citrón

·          2 ks asi po 10 cm zázvor čerstvý

·           med

 

15
minút
príprava

 

 

Postup prípravy receptu

 

Pripravila som si citróny,zázvor a med..... Kto chce môže použiť aj citrón s kôrou ktorú vopred dobre poumýva. Ja som dala pomer 1:1 a použila som 2ks 3 dcl poháre.

Citróny som očistila od kože a pokrájala na kolieska, zázvor som očistila a pokrájala na pásiky.

 

Nasypala som do pohára pokrájaný zázvor, citrón a zaliala medom. Najlepšie je nechať v chladničke postáť asi 3 dni.

 

V pôvodnom recepte sa píše: POUŽITIE: Jednu čajovú lyžičku zmesi dáme do šálky a zalejeme horúcou vodu (nesmie byť príliš horúca, aby sa nezničili vitamíny a enzýmy). Skladovať v chlade môžeme 2-3 mesiace

Ja som užívala denne 1 čajovú lyžičku bez čaju - a to preto, že čaj i kávu pijem už roky bez cukru a čaj s medom by mi nechutil..

 

Ďalšia odskúšaná verzia tohto receptu je: 1KL do pohára minerálky - veľmi osviežujúce. Takže môžeme konzumovať 1//samostatne, 2//zaliate teplou vodou, 3// studené v minerálke.

 

Tu som robila ,,veľkú" porciu :-)

 

 

Túto dávku som po 5 dňoch rozmixovala a užívam tak po čaj.lyž. Ked sa pridá do čaju tak okrem liečenia aj zohreje a keď sa pridá do vody získam osviežujúci nápoj. Nemám rada sladké nápoje, ale tento vypijem bez problémov. Mala som zlé svetlo tak farba na fotke nie je reálna, blesk na mobile spôsobil toto osvetlenie :-)

 

 

 

 

—————

Zpět