Milí přátelé - 3.6.2013

03.06.2013 22:50

Milí přátelé,

dnes sice zahájím bez tradičního úvodního poselství Mistra Hilariona, ale úvod je o to akčnější. Jak jste si již asi všimli, na různých webech se objevila informace, že se ve dnech 5.-9.6. v luxusním hotelu The Grove ve Watfordu nedaleko Londýna zasedání skupiny Bildenberg. Což je jedna z mnoha různých částí tzv. temné vlády planety, kteří by rádí zavedli onen Nový řád (NWO). Opět se sejdou, aby se poradili jak dál postupovat v naplňování jejich plánu.
V souvislosti s tím se tudíž objevily výzvy k meditacím, kterými by se tato akce energeticky vyvažovala a transformačně rozpouštěla. V souladu tedy s touto výzvou : POJDME SE SPOJIT A  NECHAT TAM  PROUDIT SILNÝ PROUD  SVĚTLA A  LÁSKY!!!!!
Nejde ale o to takto s nimi "bojovat", To by nic dobrého nepřineslo. Jde o to to vzít na vědomí, že jsou, proudem Světla a Lásky to přijmout a transformovat.  A současně také jim nabídnout, nikoliv vnucovat, naši vizi mírového, přátelského a spolupracujícího Lidstva na celé planetě. Vizi láskyplného života na planetě.
Kdo tedy s tím souzní, nechť se přidá a spojí se se s dalšími při SPOLEČNÉ MEDITAČNÍ AKCI OD 5. DO 9.6. VŽDY OD 22:00HOD  na asi aspoň 5 minut, podle možností každého.

A jako první materiál posílám květnové poselství AA Michaela s názvem "Esence toho, kým jste", které přijala Ronna Herman. A poselství je to opravdu významné. AA Michael nám ze připomíná v jakém opravdu výjimečném období nyní žijeme. V období, kdy můžeme vyřešit, definitivně, všechny minulé karmické apod. události a záležitosti. K tomu nám připomíná, ve zkratce mnohé, co nám předal v uplynulé době, totiž připomíná, kým jsme, jak je člověk tvořen, které části Bytí mají jaký význam, jak byly vývojem ovlivněny, jak se projevují a na co je třeba se soustředit, abychom dosáhli osvobození od zátěží minulosti a mohli žít nové, vyšší životy.

Dále pak dnes připojuji také pravidelné Kryonovy jednohubky tzv. "Marshmellow Messeages", krátké citace z Kryonových knih, channelingů, Otázek a Odpovědí apod. I v těchto květnových najdete na dvou stránkách několik myšlenkových perel, které Vás mohou inspirovat.

Do dnešního mailu také zařazuji poselství Mistra Kuthumi s názvem "Čistenie cesty pre Lásku", které přijala Natalie Glasson. Je to poselství, které má, dá se říci, dvě části. V prvé má jistý teoretický úvod na téma energie lásky Stvořitele, její žití v nás apod. a ve druhé pak uvádí praktičtější projevy i rady.

Také bych Vás rád upozornil na úžasný dokumentární pořad ruské TV s názvem "Magická zrcadla - okna do budoucnosti a do jiných světů". Jde o pořad, kde se můžete seznámit s vědecky zjištěnými fakty o existenci informačního pole lidstva, seznámíte se s popisy vědeckých pokusů na to téma, s překvapivými výsledky, jakož i překvapením vedců, že něco takového asi existuje, ale také, ve stručném konstatování jednoho z vědců, s jedním z cílů US zařízení HAARP a tak také bude zřejmější i ono Kryonovo sdělení, že když stará energie umírá, tak kope i běsní a přitvrzuje. A tudíž i je jasnější pak, proč je třeba udržovat vysoké vibrace a je vyzařovat a také se spojovat k společným meditacím. Video je rusky s českými titulky, trvá asi 44 minut.

Dále mám pro Vás opět jedno nové video od Teal Scott. Má název "Božská ženská vs. božská mužská energie", české titulky, asi 12 minut

A pak také dvě videa o dnešních dětech. To první já bych nazval "Moudrost dítěte", ovšem originální název je "LUIZ ANTONIO: PROČ NECHCE JÍST CHOBOTNICI". Video v trvání asi 2,5 minuty je španělsky s českými titulky.

To druhé video je ukázkou jiného indigo dítěte, 9tiletého chlapce. Má název "Pohled na život očima 9-letého INDIGO/KRYSTAL", video je anglicky s českými titulky a trvá asi 4 minuty.

A další část mailu je astrologická. Jednak posílám opět astrologické povídání k energiím tohoto týdne od astroložky Petry Nel.

Další, materiálem je astrologický pohled na nadcházející Novoluní, které nastane 8.6. a dále pak také astrologický pohled na měsíc červen. Obojí od astroložky Jitky Bártové.

A v závěru pak jednak jednu prosbu a pak také informaci.
Jistě si možná mnozí vzpomenete na bývalého vrchního z Hrazan, kam jezdíváme na semináře. Byl takovou, dá se říci, starostlivou duší podniku. Nicméně je již skoro 2 roky bez práce a práci nemůže najít. A prosí nás, zda bychom nevěděli, někdo z nás, o jakékoliv práci, oficiální, řádné. Je ochoten přijmout kdekoliv, jakoukoliv oficiální, řádnou práci.Víte-li o něčem, pošlete mi informaci - předám.

No a informace se týká zajímavého centra našich přátel. S jejich nabídkou se můžete seznámit ZDE

Přeji krásné, příjemné dny a hodně sil (k překonávání povodňové situace)


Láďa

 

 

 

„Esence toho, kým jste“

prostřednictvím Ronny Herman, květen 2013

 

 

Milovaní mistři, říkali jsme vám, že „Vy jste nádechem Stvořitele“. Nyní jsou nebývalé časy, kdy máte sílu vyřešit všechny minulé karmické události, abyste se přesunuli do harmonie s celou svou rozsáhlou Bytostí a byli integrální součástí plánu našeho Boha Otce/Matky na rozmach a rozpínání této části vesmíru. Jste připravení nechat odejít, jednou pro vždy, všechna stará omezení a různé věci, kterým jste věřili,  které vás zadržují a nedovolují vám se pohnout ven z bažiny bolesti, nedostatku a utrpení? Dovolíte své mysli a srdci, aby se otevřely vyšší moudrosti vaší Duše a Ducha? Étery, nebo vyšší vibrační pole vědomí, jsou naplněny rozsáhlým potenciálem, který  prostě čeká, až bude zabudován do vašich snů a přání.

 

Ještě jednou zopakujeme některá z našich dřívějších učení, abychom vám pomohli porozumět ucelené Cestě duše, na které se každá lidská Bytost nachází, ať už je na počáteční úrovni uvědomění nebo je pokročilým žákem Cesty. Přichází čas, kdy Duše dosáhne nejvzdálenějšího bodu své zkušenosti oddělení, rozdělení svého Já a spolutvoření.

 

Duše je pak připravena začít proces „sjednocení a integrace“ určený pro současný vesmírný kruh Stvoření. Já Duše je postupně naplněno Andělskou nespokojeností, která se pomalu dostává do vědomí lidské mysli. Je naděje, že v tu chvíli se lidská bytost začne obracet dovnitř, aby vyladila osobnost ega a znovu se spojila s Duší, kde sídlí Vyšší Já/Nadduše, stejně jako s mnoha dalšími stránkami Jejího většího Já. Lidstvo je uprostřed masového probuzení. Začala transformace obrovských rozměrů, která zahrnuje sjednocení globální, galaktické a vůbec této části vesmíru: počátek vzestupu do povýšeného stavu Stvořitelem/Duchem naplněného vědomí. Na úrovni vesmíru sesílá nyní Nejvyšší Stvořitel dolů záři Sebe sama prostřednictvím Obrovských centrálních Sluncí, ta proniká dolů na Zemi ve velkých dávkách Živoucí esence bílého ohně života prostřednictvím Středu svatého srdce našeho Boha Otce/Matky cestou Slunce tohoto solárního systému.

 

Duši můžeme popsat jako malé semínko atomu pulzující energie Síly života, která sídlí ve Svatém srdci, společně s vaší mnohostrannou diamantovou základní boží buňkou. Vaše Diamantová základní boží buňka obsahuje dvanáct Paprsků božího vědomí pro tuho část vesmíru: vlastnosti, kvality, znaky a talenty, které se snažíte znovu aktivovat, abyste se mohli stát profesionálním spolutvůrcem na materiální úrovni, k čemuž jste byli určeni. Duše může být jen malou Jiskrou života v oblasti srdce těch, kteří jsou stále ještě chyceni v iluzi nižších dimenzí; nicméně, jak vzkvétá a kvete do své dynamické síly, expanduje a stává se „Slunečním středem srdce“, který zahrnuje solární plexus, srdce, štítnou žlázu a oblast krku. V minulosti se to nazývalo „Trojitý oheň“, a srdce se nazývalo „Sídlem duše“. Duše s vámi komunikuje prostřednictvím emocionálního i mentálního těla: emocemi prostřednictvím srdce a s myslí prostřednictvím šišinky; tím zapálí balíčky Světla Moudrosti nacházející se v oblastech mozku s vyššími vibracemi, které se nazývají „Svatá mysl“. Když je spojení úplné, fyzická loďka začíná sklízet ovoce cestou lepšího zdraví a vitality, stejně jako hlubším spojením s Elementálním tělem.

 

V žádném případě se nemůžete stát „ztracenou duší“ nebo ztratit své spojení se Stvořitelem. Můžete ztratit svoji cestu a můžete mít méně Stvořitelova světla, ale vaše Duše je nesmrtelná a nikdy nemůže být ztracena nebo zničena. Zachráníte se před bolestí, utrpením a iluzí oddělenosti od Stvořitele, pokud budete integrovat svoji Duši, četné stránky svého Vyššího Já a osobní Boží paprsek. Obrovská struktura víry vědomí minulosti je pomalu nahrazována Lehčími, jemnějšími a osvobozujícími myšlenkovými formami nového Andělského plánu. Je důležité, abyste chápali, že na spirále vzestupu existuje mnoho úrovní, je ne-konečná stejně jako příliv, odliv a rozvoj Stvoření.

 

Na vesmírné či všestranné úrovni jste „Duch“, jedna stránka nebo Semínko atomu Andělské esence, vyslané ze základu srdce Nejvyššího Stvořitele. Na té úrovni jste si plně vědomí toho, kdo jste, svého spojení s Nejvyšším Stvořitelem, své identity „JÁ JSEM“ a znáte ji. Na univerzální a poduniverzální úrovni jste Andělským spolutvůrcem, ještě jednou vyslaným na úžasném lomeném Paprsku Světla, aby ve jménu našeho Boha Otce/Matky manifestoval světy bez konce. Jste si vědomi všeobecného Božského Andělského plánu pro tuto část vesmíru a role, kterou v tom máte hrát; nicméně, na vesmírné úrovni si svůj původ nebo identitu možná nepamatujete.

 

Jako Duch, kterého budeme nazývat „Paprskem Boha“, jste nádherná Světelná bytost, která stejně jako Bůh vysílá  různé stránky, aspekty nebo podpaprsky sebe sama, a zanechává Nadduše nebo části své Esence v různých dimenzích, galaxiích, hvězdných systémech a světech napříč touto částí vesmíru, a naopak, každá z těchto Nadduší zase vysílá Jiskry či Části duše své esence. Ono vy, které je momentálně inkarnované na této Zemi ve fyzickém těle, je jednou z těchto Jisker Duše, která souhlasila se svou cestou do neznáma, aby tvořila rozličné světy, aby je obydlela, a pak získala zkušenost toho, co vám pomáhalo vytvořit, aby jedinečné zážitky mohly být začleněny do vesmírného vědomí a do Vesmírné Mysli.

 

Když bylo vaše fyzické tělo poprvé vytvořeno, Éterické tělo vyslalo do tělesné formy a skrz ni  miliardy maličkých Elementálních Jisker. Tyto Elementální Jiskry byly programovány, aby poskytly všem různým částem těla Adamantinové částice Světla (dar života): orgánům, krevnímu oběhu, svalům, vazům, struktuře kostí (jakož i Elemetálové přírody vysílají Adamantinové částice Slunečního světla do celého Přírodního království, a do jakékoli části Stvoření, která není obydlena duší, osazena Svatým semínkem atomu Stvořitelova Vědomí).

 

Mistři učitelé minulosti často hovořili s lidským Elementálním tělem a Éterickým tělem nebo Ěterickou sítí. Hluboká esoterická učení minulosti byla často napsána tak, aby jen velmi pokročilí studenti Cesty mohli rozšifrovat pravé mínění lekcí. Je čas, aby tato učení byla odhalena, omlazena a zjednodušena, aby jim všechny Duše na Cestě vzestupu, které to myslí vážně, porozuměly, a postupně je integrovaly, aby se rozšířila oblast toho, čeho jsou si vědomí. Získání pokročilých vědomostí a poté integrování moudrosti vesmírných učení vyšších světů, je součástí procesu vzestupu.

 

Pradávná učení říkají, že vaše fyzická těla byla původně tvořena éterickou substancí. Nejdříve jste přišli na Zem ve své zářivé křišťálové formě, a postupně během mnoha věků jste podle andělského plánu (předlohy) Adama/Evy Kadmona pro tuto část vesmíru vyvinuli krásná fyzická těla. Pokřivení nastala, jak jste se ponořili do hustoty a tělo přání ega postupně převzalo kontrolu nad mentálním a emocionálním tělem; to vyústilo v to, že velká část Duše Já byla vytažena z vašeho centra Svatého Srdce do Hvězdy Duše nad Korunní čakrou.

 

Čtyři známé prvky jsou oheň, země, vzduch a voda, pátým prvkem je prý éter; odtud pochází název „éterický“. Éterické tělo, či Éterická síť, které je mnohem jemnější látkou než pozemské tělo, má vztah k neviditelnému protějšku fyzického těla. Udržuje plán, předlohu, tří vašich nižších fyzických těl (fyzického, mentálního a emocionálního). Někdy se nazývá „paměťové tělo“, protože podporuje a oživuje hmotnou formu. Nemoc nebo oslabení se objevuje nejdříve v Éterickém těle a pak postupně proniká do fyzické schránky. Éterické tělo podporuje a oživuje části fyzického těla, a kontroluje zažívací a vstřebávací procesy. Také opravuje škody ve fyzickém těle způsobené opotřebením životem v dimenzích třetí/čtvrté hustoty.

 

Do Éterického těla byl zakódován bezpečnostní program, takže když jste se ponořili tak hluboko do hustoty a byli jste blízko bodu sebedestrukce, buňky vašeho Elementálního těla vstoupily do polospánku, a v tom stavu zůstaly tisíce let. Až jak se probouzíte ke své pravé přirozenosti a Andělskému stavu bytí, probouzejí se buňky vašeho Elementálního těla a postupně odpovídají na vaše pozitivní afirmace a vyšší frekvence Světla, které do sebe zapracováváte.

 

Je velmi důležité, abyste pochopili, že v celé tělesné formě každého, kdo souzní, rezonuje,  s nižšími frekvencemi myšlenkových forem, jsou subatomární temné krystaly. Tyto krystaly jsou plné negativního odpadního materiálu tvořeného a přetvářeného po mnoho životních cyklů, některé z toho jsou zděděné negativní vzorce, které jste si s sebou vzali do fyzické formy, aby byly vyléčeny.

 

Podvědomá mysl – vaše osobní mysl – je součástí vědomí Éterického těla, a zaznamenává a ukládá vše, co zažijete, co vidíte, slyšíte, myslíte a emocionálně cítíte. Podvědomá mysl bere vše doslovně, a nezáleží na tom, jestli jste zažili nějakou událost, nebo jste si ji jen živě představili, podvědomá mysl ji uloží jako fakt. Proto je tak důležité změnit negativní, oslabující, minulé vzpomínky na pozitivní vzpomínky. Vaše myšlenky a záměry rezonují s určitými frekvencemi, a změnou vzorců frekvencí, které projektujete prostřednictvím použití síly vůle a vědomého úsilí, budete postupně tvořit život, fyzické zdraví a okolnosti, které si přejete.

 

Jak se probudí vaše Elementální tělo, začnete si uvědomovat vědomí svého fyzického těla, tak říkajíc, Elementální tělo s vámi začne harmonicky pracovat, aby postupně opravovalo všechno to špatné, co jste ve své fyzické formě vytvořili kvůli chybným myšlenkám. Časem budete postupně citlivější k signálům svého Elementálního těla. Vaše buňky si jsou zcela vědomé toho nebo onoho stupně. Některé jsou rozhozené a vytvářejí v sobě chaos a nepohodlí, zatímco jiné zní v harmonii, vibrují na vyšších frekvencích a poskytují pocit rovnováhy a pohody, blaha a prosperity. Dá se říct, že jste drželi hladovku na polovinu spektra Božího světla. Biliony vašich tělesných buněk se musejí znovu naučit jak poznat a použít Světlo jako živý zdroj energie.

 

Realita smyslů nebo vědomí fyzického těla: Pokud se nacházíte v plynulém toku Ducha, bytí ve vašem těle bude velmi lehké, často bez jakýchkoli bolestí a nepohodlí. Možná zažijete zmenšené tělesné pocity, výjimku tvoří centrum Solárního plexu a zvláště v hloubce oblasti Svatého Srdce budete postupně začínat cítit láskyplné požehnání a radost tak, jak vyzařují z našeho Boha Otce/Matky. Stále častěji budete zažívat nádherný pocit pohody, harmonie a míru.

 

Drahá srdce, žádáme vás, abyste studovala to, co jsme vám za ta léta odhalili, a snažila se pochopit univerzální schéma, které jsme vytvořili, a zabudovat ho pevně do své mysli, abyste byla schopna pochopit a přijmout další fázi úžasných vesmírných událostí, které se odkrývají před vašimi zraky.

 

·        VAŠÍM CÍLEM JE INTEGROVAT VYŠŠÍ MENTÁLNÍ TĚLO, KTERÉ JE VAŠÍM OSVÍCENÝM VYŠŠÍM JÁ PRO TOTO KOLO EVOLUCE.

·        ABYSTE TOHO DOSÁHLI, MUSÍTE SLADIT TĚLO PŘÁNÍ EGA S PŘÁNÍM DUŠE.

·        MŮŽETE POUŽÍT SÍLU A KLÁST ODPOR NEBO MŮŽETE VSTOUPIT DO TRANSFORMUJÍCÍ SÍLY LÁSKY. SNAŽTE SE VSTOUPIT DO SÍLY VŮLE SVÉHO MISTROVSTVÍ, KTERÁ JE KOMBINACÍ MOUDROSTI VAŠEHO SVATÉHO SRDCE, SVATÉ MYSLI A VAŠÍ NADDUŠE/VYŠŠÍHO JÁ.

·        DUCH BEZ HMOTY JE BEZ POHYBU. HMOTA BEZ DUCHA JE MRTVÁ, BEZ ŽIVOTA.

·        PROCHÁZÍTE ZE SVĚTA ZAMĚŘENÉHO NA ČAS DO REALITY BEZ ČASU.

 

Mí odvážní, víme, že tím jak procházíte těmito vystupňovanými procesy, které způsobují dramatické změny v celém světě, můžete zažít mnoho bolesti, nepohodlí a strachu. Vězte, že společně překonáme veškerá protivenství. Naším úkolem je otevřít cestu pro každou drahou Duši, která vyjadřuje touhu po návratu k harmonii. Vězte, že každý z vás vytváří rozdíl. Když pochybujete, potřebujete inspiraci nebo sílu, vstupte do své osobní pyramidy Světla a my vám dáme odvahu, pozdvihneme vás vzhůru a dáme vám inspiraci. Když se cítíte osamělí a nemilovaní, přesuňte se do centra svého Svatého Srdce a my tam na vás budeme čekat, abychom vás naplnili zářící láskou našeho Boha Matky/Otce.

 

JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL

 

*** Nejdražší přátelé, znovu jsem získala svou sílu a cítím se mnohem lépe. Ozvali se mi lidé z celého světa, kteří procházeli nebo procházejí „čistícími procesy“ stejného druhu.  Archanděl Michael nám před pár lety říkal, že „virus a/nebo teplota nejsou vždy negativním jevem. Někdy jsou prostředkem rychlejšího projasnění vlivu vibračních vzorců, které jste uvolnili uvnitř těla a které potřebují být přetvořeny.“ Připravujeme naše tělesné formy k přijetí vyšších frekvencí Světla, které potřebujeme integrovat do sebe, abychom byli schopni pokračovat v naší cestě do vyšších dimenzí a splnit naše nové „Galaktické poslání“. Všem vám děkuji za láskyplnou energii a modlitby. Během času stresu jsem se cítila obklopena vaší láskyplnou energií. S nekonečnou láskou a andělským požehnáním, Ronna.

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložily Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – květen 2013

 

 

06.05.2013

DVĚ MÍSTNOSTI

 

Představte si dvě místnosti. Jedna je naplněna nádherným světlem a jedna je plná tmy. Mezi nimi jsou dveře.

 

Sledujte, co se stane, když otevřete dveře a stojíte v místnosti plné světla – temnota do ní nevpluje! Zůstane v druhé místnosti. Pokud však stojíte v temné místnosti a dveře se otevřou, pak je tato místnost náhle zaplavena světlem! Stupeň temnoty, který tu byl dříve, je najednou pryč. Světlo přemohlo temnotu.

 

Drazí, to je proto, že světlo je aktivní a temnota pasivní. Energie osvícení je aktivním paprskem světla namířeným do temnoty staré energie na vaší planetě. Dokonce i jen málo Pracovníků Světla, kteří nesou své světlo z místa na místo, mohou ve skutečnosti změnit energii rovnováhy na Zemi!

 

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

Kniha Šest – Partnerství s Bohem

 

 

13.05.2013

 

NOVÝ NORMÁL

 

Existoval milník v čase, který si Gaia vymezila pro lidstvo. Tímto milníkem bylo její zarovnání s precesí rovnodennosti. Byl to 26.000letý cyklus, který byl zvolen vhodně a Starodávní jej viděli jako konec či počátek. Pokud jej překročíte, není návratu zpět.

 

Někteří říkají: „Kdy se vrátíme zpět k tomu, na co jsme zvyklí? Chci se znovu cítit normálně.“ Drazí, tento závod jste začali, když jste se narodili – běželi jste maraton dlouhý míle a míle toho, co nazýváte Lidskou zkušeností. Vážně máte pocit, že až tento závod vyhrajete, budete transportováni zpět na začátek nebo doprostřed? Odpověď zní NE.

 

Některé Staré Duše posedávají a čekají na to, až se věci vrátí do normálu, ale vy nevíte, co je normální! Vždy jste bojovali se starou energií – stále dokola po všechny životy! Vždy jste byli v pohotovosti – od doby, kdy jste pochopili dualitu. To ale není NORMÁL.

 

Dovolte, abych vám popsal nový normál. Normální je Země, planeta, která se přesunula do období tranzitu energie, kde vaše nápady Staré Duše mají svůj význam a hodnotu. Je to skoro jako když Slunce posvítí do zatažené oblasti a náhle začnou fungovat věci, které dříve nefungovaly. To je nový normál. Normální teď bude čas, kdy se nebudete muset probouzet a znovu se probíjet chaosem.

 

~ Kryon, přijato v Salt Lake City Lee Carrollem ~

- z živého channelingu, 9.února 2013 –

 

 

20.05.2013

 

ZMĚNA PŘÍSTUPU

 

Dovolte mi promluvit o čísle tři, změně přístupu. Někteří z vás si začínají dávat dohromady některé věci, které Kryon v minulosti řekl. Před lety jsem channeloval informace, které se nyní uskutečňují a teď je začínáte chápat, ale tehdy jste jim nerozuměli.

Předali jsme vám tuto frázi: „Když každý může mluvit s každým, nemohou existovat tajemství.“ Ve vaší současné společnosti začalo něco, čemu se říká spojování prostřednictvím sociálních sítí. Dokonce ještě před vznikem tohoto pojmu jsem vám o něm říkal. Přijde čas, kdy všichni na planetě budou moci mluvit se všemi, okamžitě. Uvědomujete si, jak by to pomohlo odstranit stará komunikační paradigmata? Uvědomujete si, jak by se mohly oslabit nekorektní informace? Uvědomujete si, jak by se dalo zlikvidovat drama a nepravda? Když každý může mluvit s každým - to je to, co se děje!

Takže, technologie vám dala začátek něčeho, na co se někteří z vás, zvláště ti starší, dívají a nechtějí s tím nic dělat. Říkáte: „To je móda mladých.“ Chci, abyste k tomu změnili přístup. Dovolte mladým lidem, aby vám ukázali, co dokáží a s kolika přáteli najednou mohou hovořit. Dovolte jim, aby vám ukázali, co se stane, když chtějí něco sdělit, udělají to na určitém místě a rázem to vědí stovky lidí. Je to nové paradigma způsobu, jakým Lidské Bytosti začínají komunikovat.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z živého channelingu „Nástroje Staré Duše“, 13.ledna 2013 -

 

 


27.05.2013

 

VRSTVA JEDNA: BIOLOGICKÁ VRSTVA

 

Žádná vrstva není „ta nejdůležitější“. Ale tato je vám nejblíže, je „poslem“ pro ostatní vrstvy. Je jediná, která je pevně usídlená ve vašem 3D světě a přesto je multidimenzionální jako všechny ostatní. Ano, je to ta, kterou můžete vidět!

 

Tři miliardy chemických částí spolupracují, aby vytvořily realitu, která jednoduše nemůže být zasazena do logické, lineární „krabice“ a pro ty, co pozorují jejich chemii ve 3D, to bude vždy hádanka, protože tato vrstva je ta, která „reaguje“ na další multidimenzionální vrstvy.


Hádankou pro vás, co čtete tuto knihu, je toto: Pokud multidimenzionální vrstvy sídlí v 90 procentech chemie DNA, jsou potom součástí Vrstvy Jedna nebo ne? Jsou oddělené nebo ne? Znovu říkám, že si tuto otázku linearizujete a že tímto způsobem nemůže být vyřešena. Takže odpověď zní, že jsou všechny celou dobu součástí „polévky“. [Pamatujete?]


Takže v tomto klíčovém bodě našeho učení musíte pouze pochopit energie kolem nich a nesnažit se přijít na to „kde“ jsou.

 
 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- Kryonova Kniha Dvanáct: „Dvanáct vrstev DNA“ -

 

 

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

Čistenie cesty pre Lásku
 od Majstra Kuthumi

Prijala Natalie Glasson 20-05-13

 

S rozpínaním a srdečnosťou môjho srdca Vám predávam svoju lásku ako pozdrav v tomto okamihu, ktorý ostane naveky s Vami. Moja láska k Vám nikdy nepostráda a nikdy nie je odoprená, milujem Vás bezpodmienečne a večne. Mojím najväčším zmyslom je dovoliť a podporiť Vás v cítení lásky vo svojom bytí, zažiť, uznať a prijať obrovskú expanziu lásky, ktorú v ňom držíte. Požiadal by som Vás, aby sa toto stalo Vašim zmyslom pre Vás aj pre ostatných, podporovať seba a ostatných v cítení a zažívaní lásky, ktorá je prítomná. Všetky skutky, ktoré na Zemi robíte, či na dosiahnutie podpory seba alebo ostatných, je dovoliť sebe alebo ostatným, po pravde obom, zažiť lásku vo Vašich bytostiach. Tak nádherný zámer, ktorý môže byť držaný vo vedomí,  sprístupní väčšie a hojnejšie zažívanie lásky vo Vašom bytí a realite. Neexistuje žiaden nedostatok lásky, iba hojný, večný tok bezpodmienečnej lásky. Je dôležité si uvedomiť a pochopiť moje slová a ich význam, pretože môžu, ak im dovolíte, pozmeniť Vašu skúsenosť Stvoriteľovej lásky a láskavej prítomnosti.

Odstrkujete lásku od seba? Cítite, že máte nedostatok lásky alebo iných aspektov Vašej reality a bytia? Sú tieto presvedčenia, ktoré ste stvorili a vytvorili pravdivé a nápomocné pre Vás ako bytosť, ktorá sa chce stať jedno so Stvoriteľom? Môžete potvrdiť, že nedostatok je ďalší pocit alebo presvedčenie v zamaskovaní, pokým sa odťahujete a odmietate hojnosť Stvoriteľovej lásky?

V strede väčšiny skúseností nedostatku je strach, ale strach vie na seba zobrať veľa podôb, ktoré už nemusíte rozoznať ako strach. Strach sám o sebe je ilúzia, strach neexistuje a aj napriek tomu si ho často tvoríte. Je tam len podstata vo Vašom bytí, najjednoduchšia cesta pre Vás ako zažiť a rozoznať túto podstatu je zoznámiť ju z láskou. Milovať ako Stvoriteľ a byť milovaný, môže byť jednou z najhodnotnejších a najzložitejších lekcíí na zvládnutie na Zemi, pretože je tak veľa úrovní a podôb vo Vašom bytí a realite, kde sa môže táto lekcia vytvoriť, aby ste ju zažili a zvládli. Často sa lekcie spojené s láskou vytvoria bez Vašeho vedomého vnímania a tak to môže vyžadovať veľké sebapozorovanie, aby ste skutočne rozoznali a pochopili ich, dovolili si otvoriť sa láske. Zažívanie, stotožnenie, prijatie a vyjadrenie lásky Stvoriteľa môže byť oboje, niečo po čom hlboko túžite a tiež sa toho bojíte zároveň. Ak začnete upúšťať od potreby, závislosti a túžby po zažívaní lásky Stvoriteľa obzvlášť ako vyjadrenie skrz ostatných, tak sa učiníte slobodnými. Často keď vo fyzickom tele je zážitok odlúčenia silný, sa môžete sústrediť na potrebu, závislosť alebo túžbu zažívať lásku Stvoritela, a tým sa stať tak koncentrovanými na hľadanie lásky, že zabudnete, že to, čo hľadáte je stále prítomné a dostupné pre Vás na zažívanie. Často je podpora podstaty alebo láska, ktorá je už prítomná vo Vašom bytí, všetkým, čo je dostačujúce, ale jeden sa vie často sústrediť na hľadanie podpory pre vnútornú lásku, ktoré je taktiež rozptýlením.

Rozpoznanie, poznanie, opakované sústredenie na prítomnosť lásky, večne rastúca vo Vašom bytí, Vám ponúkne slobodu, ktorú je potrebné užívať a zažívať to, čo je vo Vás. Keď Vaše žiadosti na Stvoriteľa a tých okolo Vás ustanú, ostane už len možnosť sledovať to, čo ostalo vo Vás. To sa môže často javiť ako slabé, nehodné Vášho sústredenia, ale to len preto, že musite ešte rozoznať všetko, čím ste a všetko čím je Stvoriteľ vo Vašom bytí. Toto poznanie je večné a je potrebné oboznámiť sa s procesom poznávania Stvoriteľa a alebo lásky vo Vás. Proces poznávania Stvoriteľa sa stane Vašim spoločníkom. Sloboda, ktorú viete zažiť, keď všetky Vaše potreby, žiadosti, túžby a očakávania pre a od lásky Stvoriteľa sú zrušené, v skutočnosti dovolí okamžitej reakcii, ktorá môže byť zažívaná ako láska prúdiaca do alebo z Vašej srdečnej čakry, alebo jednoducho otvorenie srdcovej čakry aby odkryla lásku vo vnútri. Popravde to môže byť ako závan čerstvého vzduchu.

Je mojim presvedčením, že sústredenie na Vaše myšlienky a slovník, ktorý používate Vám môže asistovať v rozpustení závislostí, žiadostí a očakávaní na seba samých a ostatných a navyše od lásky Stvoriteľa. Dovolte si na pár dní pozorovať svoje slová, ktorými si vyberáte vyjadrovať seba a svoju podstatu. Kým pozorujete, prirodzene si dovolte urobiť aktívne zmeny na vytvorenie pocitu slobody a lásky vo Vašom slovníku. Váš slovník je extrémne dôležitý pretože spoluvytvára s Vašou mysľou Vašu vlastnú realitu a výtvory na zažívanie. Váš slovník s Vami vlastne môže zdieľať všetky problémy odporu, ilúzie a nedostatku, ktoré stále v sebe držíte. Napríklad, Musím isť do práce, Musím sa stretnúť s kamarátom alebo Musím meditovať toto môže ukazovať, že nie ste v kontrole vlastnej reality, že nemáte žiadne možnosti a príležitosti a cítite sa limitovaný. Možno by Vám slúžilo povedať to takto „Volím si ísť práce, Vyberám si stretnutie s priateľom, Bolo by prospešné zameditovať si.“ Ďalší príklad môže byť toto „Ty/Ja by si/som mal urobiť...“ čo môže byť pozmenené na „Ty/Ja sa cítim vedený urobiť....“ Dovoľte si naplniť svoj slovník láskou a pozitivitou a vynechajte nedostatok, strach a tlak na samých seba. Je to o vytvorení pozitívneho vyjadrenia, zatiaľ čo sa sa nestratí význam vyjadrenia, vytvorením hlbšej skúsenosti lásky a slobody vo Vašom slovníku a tak vytvárať zažívanie lásky a slobody vo Vašej realite a bytí.

Ďalšia príležitosť na zažívanie väčšieho zmyslu slobody vo Vašej zažívaní lásky Stvoriteľa je pozorovať Vašu realitu držaním perspektívy, že Vy ste tvoriteľ celej Vašej reality. Dovoľte si aby toto cvičenie vzalo akékoľvek podoby viny a posudzovania iných ľudí vo Vašej realite. Strávte čas v meditačnom stave a rozjímaní na pozorovanie iných voči Vám, či sú blízky alebo cudzí, týmto pozorovaním si dovolíte uvedomiť si, že ste vytvorili každú akciu, reakciu, slovo alebo skúsenosť. Pamätajte, že toto pozorovanie je iba pre čas, ktorý ste vyhradili ako meditačné cvičenie. Predstavte si bez hodnotenia seba samého, že všetko čo zažívate, ste si vybrali vložiť do vašej skúsenosti v realite. Skôr než sústredenie na zážitok, akciu alebo reakciu, dovoľte si preložiť lekciu alebo informáciu, ktorá je dostupná pre Vás v kontexte s Vašim rastom a evolúciou v tom okamihu. Pozorujte svoje pocity, myšlienky a presvedčenia, dovoľte si prísť k pochopeniu, prečo ste si vybrali zážitok na ktorý ste sústredený. Potom začnete chápať seba plnšie a takmer uvidíte za ilúziu Zeme. S Vašim rozpoznaním a Vašou láskou Vašich sprievodcov a láskou pre Vás, môžete uzdraviť pôvod stvorenia dovoľujúc transformáciu vo Vašej realite, pretože to uzdravenie bude projektované z Vášho vnútra do Vašej reality pre Vás na zažitie.

Je dôležite si uvedomiť, že spoluvytvárate Vašu realitu s ostatnými, ich výtvory môžu mať dopad na Vašu realitu rovnako ako Vaše výtvory môžu mať dopad na ich životy, ale keď si dovolíte urobiť krok späť, odpútať sa a vziať zodpovednosť, urobíte krok k plnšiemu sebapoznaniu, uzdravení sa a k zmene svojej fyzickej reality. Tiež, vzatím zodpovednosti počas tohto meditačného cvičenia, si dovolíte vytvoriť vnútornú silu, súcit a väčší zmysel pre pravdu, pomôže Vám vyhnúť sa zapleteným a nepotrebným výtvorom vo Vašej realite. Vzatie zodpovednosti týmto spôsobom dovoľuje hlbšiemu zmyslu slobody a srdcovej čakre sa otvoriť a odhaliť prirodzenú lásku, ktorá vo Vašom bytí existuje, je to Vaša sila, Vaša pravda a Vaša podstata. Vaša prirodzená láskavá podstata je Vaše posvätné právo na zažívanie.

 

Vždy Vás držím v milujúcom objatí

Ja som Majster Kuthumi.

© Natalie Glasson, https://www.omna.org/Home.html

 

Pre všetkých pútnikov na Ceste Lásky do slovenčiny preložil Peter H. (www.transformace.info). Túto slovenskú verziu je možné v neskrátenej a neupravenej podobe ďalej kopírovať a rozširovať nekomerčným spôsobom, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka vrátane všetkých zdrojov i s aktívnými odkazmi.

 

 

 

 

Horoskop na období od 3.6.2013 do 9.6.2013
Jsi jako květ, proto si uvědom, že jsi součástí stromu.

 

V pondělí 3. 6. Venuše vstupuje do znamení Raka, vytváří konjunkci s Merkurem a Velký vodní trigon se Saturnem a Neptunem. Přichází téma citů, lásky, rodiny, dětí – soucítění, laskavosti, souznění a milosrdenství.

V této době se ukazuje, jak dokážeme být citově angažovaní a schopni soucítění.
Toužíme více po bezpečí, zázemí a lásce. Velký vodní trigon podporuje prohloubení citů či navázání nových lásek, zároveň zesiluje soudržnost, hloubku, pevnost citech a aktivuje bezpodmínečnost. Tím působení mysli – (Černé Luny a Slunce v Blížencích) je oslabeno. Přesto si dejte pozor, aby se ve vašich citech neobjevila vypočítavost, že vaše city budou založeny na rozhodnutí výhodnosti či nevýhodnosti rozumu. Když se dokážete skutečně oddat, i když z toho nic nebude, půjdete a otevřete se, dáte lásku, pochopení, soucítění, milosrdenství a bezpodmínečnost, získáte velké obohacení své Duše. Lze využít intelekt k projevení hlubších lidských hodnot.

Voda je vědomí: očišťuje, odnáší to nepotřebné, probouzí prožívání a aktivuje skutečné lidské hodnoty.

Novoluní 8. 6. v 16:56 hodin na sabiánském symbolu: „Velký starý svazek zjevující tradiční moudrost.“ Klíčová myšlenka: Kontakt se všelidskou planetární Myslí, v níž je obsažena každá jednotlivá kulturní a osobní mentalita.

Podléháme struktuře cyklických a kosmických projevů života, hlubší poznání nás může dovést k poznání této moudrosti. Jak překročit „omezenou“ lidskou mysl a probudit se – osvojit si rozšířené vědomí Bytí? Jak svým myšlením vytvořit svůj život, život národa a světa?

Existuje technika jak pracovat se svou myslí, aby jednou mohla být použita jako nástroj k propojení se s Universálním věděním.


Nejdříve potřebujete poznat, jak vás vaše mysl ovládá, jak funguje…

 

Zdroj: https://www.astrologiepetranel.cz/

 

 

Příchod novoluní vrcholí v sobotu, dne 8. května roku 2013 ve znamení Blíženců

Jitka Bártová

 

 

Krásný červnový den přeji všem miláčkům a příznivcům hvězdiček, tajemna a karetních kouzelných obrázků. Vítejte moji milí v čarovně mystickém novoluní. V sobotu, dne 8. června v 17:59 letního času vrcholí lunární fáze Měsíce v novu v Blížencích, které ovládá planeta Merkur. Blíženci náleží třetímu znamení zvěrokruhu a třetímu astrologickému domu a tak po celý následující měsíc, až do příštího novoluní se budeme nacházet pod vládou komunikační a bystré planety Merkur. Třetí astrologický dům ukazuje na naše vztahy se sousedy, s blízkým příbuzenstvem a také na naše touhy na cestách a smysl pro humor, komunikaci a učení. 

Zároveň v čase novoluní se nachází planeta Uran v ohnivém Beranu v kvadratuře na Pluta do zemského Kozoroha, což přinese v naší společnosti jisté napětí a rovněž se nachází planeta Mars v Blížencích v kvadratuře na vládce vodních živlů, na Neptuna do Ryb a tak energie může ještě vibrovat v přírodních očistách. Teplotní výkyvy počasí se rovněž promítnou do naší nálady. Pohladí nás teplo, které nám partneři lásky dají.

Merkur, který se s planetou lásky Venuší nachází pod vlivem emočního Raka nám ukáže naše komunikační schopnosti a naše chlouby, které budeme chtít vystavit na povrch. Zároveň si  budeme žárlivě střežit svoje soukromí a rodinu, takže, když naši miláčkové budou mít tužby odjet a pobavit se s přáteli na cestách, mějme hlavně city otevřené vzájemnému pochopení, pohlazení a toleranci. V zásadě pochopíme, že i objekt naší milostné vášně a touhy se nám může zdát stejně nepolapitelný, jako jsme my a proto můžeme zůstat jen u našeho snění a povídání…Uvědomíme si,  že potřebujeme mít svůj vlastní prostor a v duši pokojíček pro city, pro naše touhy a sny. Můžeme podlehnout potřebě vynahradit si dětství a ta přání, které jsme jako děti neměli. 

Ženy, které touží po děťátku a potřebují čarovné bylinky na podporu plodnosti si můžou připravit čajovou směs z pěti dílů nati kontryhelu, dvou dílů nati řebříčku a dvou dílů nati šalvěje. Dvě polévkové lžíce bylinek se zalijí půl litrem vroucí vody a nechají se deset minut vylouhovat. Poté se nápoj přecedí a přidá se dvacet kapek tinktury jmelí. Popíjí se třikrát denně v menším kalíšku.

Osudová setkání jsou pro nás moji milí kouzelným pohlazením a naplněním duší. Proto dovolme svým srdcím milovat své přátele a dovolme, aby přátelé milovali nás, v dnešním jedinečném a světlém okamžiku přítomnosti ♥ A letošní rok Hada a Saturn ve Štíru nám opravdu nic neulehčí, děje se tak proto, abychom si uvědomili kdo jsme, abychom přijímali lásku v porozumění našeho ducha. A neřešte miláčkové, co o Vás povídají a jak o Vás smýšlejí druzí, však jste stále tady sami za sebe v požehnání při získávání životních zkušeností. 

Ve Světle Andělské lásky vás objímám s přáním krásného novoluní. Vaše Jitka.

 

 

Zdroj: https://povidanishvezdami.cz/

 

 

 

Vítám vás v červnovém měsíci roku 2013 při povídání s hvězdami u letního slunovratu

Jitka Bártová

 

Krásný červnový den přeji všem miláčkům a příznivcům hvězdiček, tajemna a karetních kouzelných obrázků. Vítejte moji milí v čarovně krásném a kouzelném měsíci, ve kterém nás čeká políbení múzou s příchodem letního slunovratu *** Stále kráčíme pod vládou vodního hada, který vlhko, vodu a deště naší zemi přináší v podobě očisty jak hmoty, také očisty duší, které s příchodem smrti za duhový most odcházejí. Však deprese a psychické problémy vrcholí a dosahují obrovských rozměrů. Doporučuji neočekávat nějaké zázraky, ale zaměřit se vlastní pílí sami na sebe, naslouchat potřebám naší duše a vlastního těla, naslouchat intuitivnímu vnímání, jelikož jedině tak můžeme obnovit ztracenou sílu a najít svůj vnitřní klid a harmonii.

Ve čtvrtek, dne 21. června v 7:18 letního času vstupuje Slunce do emočního a vodního znamení Raka a tak v letním slunovratu přebírá svojí vládu sluneční paní. Slunovrat je svátkem počínajícího léta a když se vydáme sbírat léčivé bylinky o tři dny později při noci svatojánské, budou mít v sobě ukrytou největší kouzelnou sílu. Příchodem letního slunovratu pověsíme na vchodové dveře věneček zdobený letním kvítím a kapradím, aby letní vílí princezničky do našeho příbytku lásku, hojnost a štěstí přinášeli. V kouzelné a magické svatojánská noci komunikujeme se skřítky, víly, přírodními anděly a elfími bytostmi, kteří k nám s přírodním obdarováním přicházejí. Protože o magické svatojánské noci můžeme získat největší bohatství a být láskou okouzleni. 

Se vstupem Slunce do Raka bude u nás rodina na prvním místě a jen tak nic nás už nepřekvapí, protože překážky a povinnosti už naší duši brilantně zocelily. Věci se začínají rozplétat a ocitáme se na prahu nových začátků. V pondělí, dne 3. června 2013 ve 4:02 letního času vstoupí planeta Venuše do Raka a její vliv částečně navodí atmosféru k uvolnění napětí a podpoří harmonizaci rodinných vztahů. S Venušiným a Merkurovským harmonickým trigonem ve vodním Raku na Neptuna do vodních Ryb a na Saturna do vodního Štíra nám tato vodní trojkombinace v prvním červnovém týdnu přinese nejen uvolnění stresu a napětí, ale skvělou komunikaci a nalezení vnitřního klidu.

Dalším důležitým jevem je vstup Jupitera do Raka, ve středu, dne 26. června roku 2013 ve 3:49 letního času. Jupiter v Raku setrvá do července roku 2014. Znamení Raka ovládá Luna, což je planeta emocí, vzpomínek a hledání harmonie. Přirozeností dobrosrdečného Jupitera s postavením v Raku je pak nalezení smyslu našeho života  a také, jak můžeme věci kombinovat. S příchodem Jupitera do Raka můžeme ke všemu přistupovat s elánem, životním optimismem a tak snáze a okouzleně podléhat zanícení. Jestliže už máte ve svém horoskopu zrození Jupitera v Raku a je vám teď mezi 35 až 40 rokem věku anebo je vám mezi 55 až 60 rokem věku, tak můžete očekávat veliké změny a svůj život budete přehodnocovat. 

Jinak planeta Jupiter a planeta Měsíc mají k sobě velmi blízko a mají mnoho společného, přestože Měsíc je introvertní a Jupiter zase extrovertní, otevřeme dveře svého domova a okno do naší duše a budeme mít srdíčko na dlani. Je to vzácný čas, ve kterém se můžeme uvolnit, být sami sebou a užívat si svých přátel a oblíbených koníčků, rodiny a věnovat se novým projektům. Přesto bude potřeba oddělovat svůj veřejný život od našeho soukromého života a střežit si odpočinek.

Pořád můžeme přijímat blízkost našich miláčků, doteky, moudrost a pohlazení Andělů, ochránců a našich strážců, kteří nás milují.

Ve Světle Andělské Lásky vaše Jitka.

Zdroj: https://povidanishvezdami.cz/

 

 

 

—————

Zpět