Milí přátelé, - 3.9.2013

03.09.2013 11:04

Milí přátelé,

možná jste si již všimli, na web jsme dali "Upřesnění kalendáře seminářů na září 2013". Pro jistotu ještě tento článek připomínám i mailem, již také proto, že oproti původně zveřejněným termínům došlo k určitým "úpravám". Článek si můžete přečíst ZDE.

Další zprávou, které je třeba si všimnout a zaznamenat, je zpráva pro všechny ty, kteří ještě nezačali pracovat se ZDROJOVOU ENERGIÍ a tedy ani nevědí jak s ní pracovat. Eva Puklová připravila pro Vás všechny speciální krátký seminář na toto téma, který se uskuteční ve čtvrtek, 19. září 2013 od 13:00 do asi 18:00 hod, v Aurasomě, Gorazdova , Praha 2.  Určitě doporučuji využít tuto příležitost.

A do třetice pak ještě upozornění na velmi pěknou akci, kterou organizuje Markéta Selinijana z Prostějova na pomoc Matce Zemi, kterou tedy ona nazývá Lady Gaia. Jde o pomoc organizovanou v souvislosti s vyhrocenou a rozbouřenou situací ve světě, resp. přesněji v Sýrii (a dalších zemích). Proto ve středu 4.9. od 18:00 pořádá společnou meditaci ve svém duchovním centru v Prostějově a samozřejmě zve k účasti všechny další lidi otevřeného, láskyplného srdce k připojení se z domova. Bližší podrobnosti k meditaci si můžete přečíst zde a dále pak také úvodní slovo Markéty k situaci (z duchovního hlediska) a poselství Matky Země / Lady Gaia si můžete přečíst zde.

A nyní, po zprávách a informacích již k našim novým poselstvím.

Nejdříve tedy poselství Mistra Hilariona pro tento týden. A určitě jej doporučuji do Vaší pozornosti, je jako vždy velmi pěkné, ale je evidentně, zcela zřetelně hodně aktuální. Mistr Hilarion se v úvodu jen krátce vyjadřuje k určitému životnímu projevu, který se může u některých z nás objevovat a pak, téměř celé poselství je věnované aktuálnímu dění a stavu na planetě. Je to podáno z pohledu duchovního, z pohledu vývoje transformace, vývoje energií na planetě a vývoje lidského Vědomí. A je to tak, jak to jistě všichni cítíme.

S malý odstupem od originálního provedení Vám nyní přinášíme další jeden zásadní channelimg (a také nezvykle krátký) Kryona. Tento channeling, který má název "2013 - Obtížný rok" zazněl zcela nedávno, 14. července v Kalifornii. Kryon v něm přináší informace, které dosud předat nemohl, jelikož, jak říká, jsme dosud neměli dostatečnou sílu pro vytvoření potenciálu k tvoření nové budoucnosti. Až teď, v r. 2013. A vysvětluje to, co se letos děje, proč je letošní rok tak náročný, proč pro některé to bude rok řešení, rok, kdy se konečně dočkají výsledků a pro druhé, pro většinu, spíše rok ztrát. Proč odchází mnozí duchovní učitelé a další staré duše, proč se destabilizovala situace v Egyptě a v Sýrii, proč není vhodné začínat nové projekty, co tedy s tím letošním rokem, jak k němu přistoupit a znovu opakuje, že tentokrát, když se účastníme přechodu do nových energií již popáté, se konečně podaří, nicméně je třeba dávat pozor a nepodlehnout energiím duality. Tolik další informace k letošnímu roku od Kryona (viz také 2013-01-13 Kryon - Nástroje Staré duše pro rok 2013 nebo zde  nebo také 2013-01-06 Kryon - 2013 a co teď nebo zde). Ale není to vše, co Kryon uvedl. V úvodu tohoto aktuálního channelingu také podrobně popsal proces, kterým prošel Lee Caroll než zvládl channeling tak, aby mohl předávat multidimenzionální zprávy v lineárním světě, lineárním způsobem a také, jak se při tom mění jeho tělo.

Po nějakém čase, vlastně to není až tak dlouho, jen asi 2-3 týdny, Pamela Kribbe přijala poselství od Matky Marie. Má název "Kruhy světla". Připomíná nám v něm co je je pro nás přirozené naproti tomu žijeme ve svých "vězeních". Hovoří o tom jak hledáme své osvobození, jak podvědomě hledáme spojení s Domovem a často jsme již pochopili, že ve vnějším světě nic takového nenalezneme a je třeba jít dovnitř. Ovšem nevíme jak. Vysvětluje co je osvícení, jak nastává.a vysvětluje souvislosti.

S novými poselstvími se tak trošku roztrhl pytel, jak se říká. A tak, nové poselství představila také Barbara Bessen, která přijala zajímavé poselství, společné poselství Jeshuy a Marie Magdaleny a které má název  "Ženská cesta Vzestupu"  V poselství se zabývá procesem tvoření jak probíhá ve Vesmíru, do počáteční myšlenky, přes hledání a konání stvořitelských bytostí, až po pouť individualizovaných bytostí zpět domů, což je de facto náplní každého takového tvoření. A dále pak popisují s čím se takový putovatel na cestě domů setkává, potýká, co musí překonat, jaké má možnosti, nástroje atd.

Dnešní nadílku poselství doplním ještě poselstvím AA Michaela "Vaše osobní posvátná geometrie", které přijala Natalie Glasson. V tomto případě není moc nutné se rozepisovat o čem to je - o významu posvátné geometrie a jejích symbolů pro náš osobní Vzestup.

I v dnešním mailu je článek Jennifer Hoffman. Má název "Nalézt světlo může být rychlejší a snazší, než si myslíte" a je de facto o předsudcích a jejich síle, pokud jim věříme.

A jako vždy, také i dnes astrologické předpoklady pro nadcházející týden od astroložky Petry Nel.

A to je pro dnešek všechno. Přeji všem užitečné a pohodové čtení a prociťování.

Krásné dny končícího léta
Láďa

 

 

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 1.9. 2013 - 7.9. 2013                    

Milovaní,

mnozí z vás zažíváte akceleraci a zvýšení rychlosti času. Zdá se, že každý den rychle uběhne a proklouzne, aniž byste toho mnoho stihli dokončit a plány, které jste si udělali na jeden den, musí být odloženy na ten další. Když se vám toto stane, pozorujte, v jakém stavu bytí jste a uvidíte, že v tyto dny bylo vaše vědomí zaměřeno na všechny pravděpodobnosti a fungovalo vícedimenzionálně. Vaše vědomí zřejmě prochází rekalibračním a vyrovnávacím procesem a dostává se vám pomoci, abyste zvýšili svou frekvenci na úroveň vzestupu, což je vaším přáním. Vaše frekvence se obvykle navýší jen o takový přírůstek, aby ho byla vaše čtyři nižší těla schopna přijmout a integrovat.     

 

Pro všechny na planetě je stále více zřejmé, že se staré systémy a schémata vlivu rozpadají, protože ti, kdo chtějí vést válku a destrukci a udržovat tak obyvatele světa ve strachu, už nejsou svými občany podporováni. Pro obyvatele světa je válka hrůzným aktem a výrazem nejvyšší neúcty k posvátné zkušenosti lidského života na planetě. Jsou zde tací, kteří se nestarají o uctívání veškerého života a kdo usilují o uspokojení své neovladatelné touhy po moci a privilegiích bez ohledu na cenu lidského života a lidského utrpení. Lidé na planetě začínají chápat, kteří to jsou a pozvedají hlas proti těmto aktům násilí a agrese. Lidé už prohlédli jejich důvody, kterými ospravedlňují svou agresi a výpady do jiných zemí.

 

Hlasy těchto občanů se začaly zvedat ke spontánnímu odmítnutí starých způsobů udržování moci a kontroly na úkor těch, kdo se tak ocitají v přímé palební linii. Když se tito vůdci rozhlédnou, zjišťují, že lidé, kteří je zvolili a kterým přísahali sloužit, nejsou s jejich rozhodováním spokojeni a jsou ochotni v milionových zástupech stát na ulicích, dokud tito vůdci nemají jinou možnost než rezignovat a najít jiné, mírumilovnější řešení konfliktů. Slova staré písně, zpívané před mnoha lety, „Co kdyby byla válka a nikdo by nepřišel?“ začínají dávat smysl. Ti u moci nemohou bez lidí dělat nic, pokud se lidé rozhodnou, že je nebudou následovat. 

 

Je potřeba, aby se obyvatelé Země spojili a v harmonické spolupráci čelili změnám, které se dějí na planetě. K výzvám, které jsou na planetě obecně rozšířené, je potřeba přistupovat v duchu pokory a služby všem. Rozhodování o věcech, které se dotýkají každého na Světě, už není záležitostí těch pár lidí, kteří jsou u politické moci. Tato doba vyžaduje opravdové vůdcovství od lidí, kteří jsou schopni vidět za hranice své země a vidí Svět jako jeden Svět, který se má navždy změnit, způsobem, který si ještě nedovedeme představit. Miliardy duší na planetě chtějí spojit své síly tak, aby všichni byli podporováni a vyživováni. Chtějí vidět manifestaci svých nejhlubších snů a svých srdečných modliteb za mír na Zemi. Chtějí, aby jejich rodiny rostly, prospívaly a vzkvétaly. Tato touha žije v každém lidském srdci.

 

Přišel čas, kdy síla bude v rukou zástupů, a v dalších měsících to bude stále zjevnější. Tichá revoluce, o které jsme již dříve mluvili, nabírá na obrátkách. Staré způsoby už nefungují, protože nejsou v souladu s novým přílivem energií zvěstujících nový úsvit, nový začátek. Tyto energie přinášejí řešení velmi starých problémů způsoby, které se zdají být zázračné. Před každou duší stojí v tomto přítomném okamžiku křižovatka a každá duše už se rozhodla. Okamžik probuzení je teď. 

 

 Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 "2013 – Obtížný rok"
Tento živý channelling byl předán v Laguna Hills v Kalifornii
14. července 2013

 

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Proto si užijte toto vylepšené poselství předané v Laguna Hills v roce 2013.

 

Zdravím vás, moji milí, já jsem Kryon z Magnetické služby. V této chvíli, v této místnosti by se mohlo zdát, že právě proběhla změna v energiích. Ti, kdo jen sedí a poslouchají, možná nezaznamenali hloubku toho, co se teď na tělesné úrovni přihodilo mému partnerovi, aby mohl začít přijímat poselství. Právě teď jsou si všechny buňky v jeho těle vědomy stavu, ve kterém je, a pozastavily všechny tělesné procesy, které nejsou zásadně nutné. Pozastavily stárnutí, trávení a dokonce i bolest. Tohle všechno pozastavily, aby mohly poslouchat a připravit se na energii šišinky. Ta se otevírá až když jí brání co nejmenší množství překážek, aby mohl projít hlas, který buňky dobře znají. Je to hlas přicházející z domova. Přesně to se teď děje.

 

Díky tomu je tady energie spolupráce, která je nová. Kdybyste totiž mluvili s někým, kdo se dostal do transu ve starých energiích, řekl by vám, že to bylo velmi vyčerpávající. Řekl by vám možná: „Úplně mi to vysálo energii! Jsem unavený.“ Ovšem můj partner, když dokončí channeling, mohl by i tancovat! (Kdyby to uměl.) Ta energie je opravdu mocná a on na konci není unavený. Je to proto, že po dobu, kdy je v tomto změněném multidimenzionálním stavu, nepřijímá jenom informace, ale také životní sílu. Je ve stavu, který si většina Lidských Bytostí nedovolí. Je to stav, ve kterém probíhá léčení a je zde prostor pro změny. Rád bych tedy poukázal, že to je mnohem osobnější než jen předávání informací z druhé strany závoje. Je to rozhovor s vaší Božskou částí! Je to interaktivní proces.

 

Rok 2013 je obtížný rok a za okamžik vám vysvětlíme proč. Ale nejdřív vám chci znovu zopakovat, že tady nejsem jako oddělené vědomí. To, co slyšíte, je zhuštěný, lineární přenos ve vašem jazyce, kterému jste schopni porozumět. Můj partner to trénoval 23 let. Trvalo mu čtyři roky, než vůbec otevřel pusu a zkusil to. Další tři roky mu trvalo, než se dostal k celým větám. Začali jsme v něm totiž stavět most, kterému musel porozumět a který musel přejít. Začínal se shluky myšlenek, které nebyly lineární. Byly to jen oddělené pojmy. Brzy dokázal tyto myšlenky poskládat víc lineárně, ale nemohl si je zapamatovat, protože přicházely moc rychle. Tehdy neměl spojení se svým vědomím a poselství mu byla zkrátka předána, on si je zapamatoval a pak je vyslovil před publikem. Bylo to skoro jako by uchovával myšlenky a pak je předal ve slovech.

 

To byly ty staré časy, kdy se učil přijímat poselství. Pamatuji si, když prohlásil: „Vzdávám to. Je to moc těžké! Proč nemůže být druhá strana víc lineární? Zpomal a předej mi to tak, abych to pak mohl já předat dál.“ Když jsme s tím rozhovorem začali, otevřel se odpovědím. Zeptali jsme se: „Proč nemůžeš jako člověk být víc multidimenzionální?“ A tak můj partner získal schopnost otevřít mezi dvěma myšlenkovými proudy svá lineární omezení a zrušit jejich strukturu. Rozložil sám sebe a my jsme mohli tím pádem vejít do místa, které tím vytvořil. Potřeboval, aby mohla zasáhnout jeho vlastní přirozenost a pomohla mu uspořádat multidimenzionální poselství do podoby, ve které mohly být předány a procítěny ve vašem čase. Teď jsem vám převyprávěl historii jeho schopnosti přijímat poselství.

 

Takže to, co teď skrze něj slyšíte, zní ve vašem skutečném čase. Je to převzato nejlépe, jak můj partner ve svém třídimenzionálním těle dovede. Je mu také dostupné to, co cítí z mé strany závoje, a tak zná pro tuto danou chvíli Akášický záznam každého z vás. Zná potíže, které vás sem přivedly. V tuto chvíli ví to, co vím já. Zná okolnosti a souvislosti, které vám dovolují být na současné úrovni vědomí a žít tam, kde žijete.

 

Vidí, co vy nevidíte a co vidíme my. Bez ohledu na váš věk vidí, jak máte uspořádaný život a jak jste připraveni na jeho další fázi. Vidí, co vás sem přesně přivedlo, proč posloucháte, nebo proč vám tady má něco dojít, abyste se naučili zas o trochu víc sami o sobě. Cílem dnešního dne je „najít skryté kouzlo“. Vidíte, tomu říkám úkol! Chtěl bych se o tom krátce zmínit.

 

Proč je letošní rok tak náročný?

Ať o tom já či můj partner mluvíme, jak často chceme, určitá část mozku staré duše stejně říká: „Je tohle opravdu nutné?“ A odpověď je ano. Opravdu to je nutné. Lidstvo obrací list a nachází se na pomezí mezi starými energiemi a potenciálem nové doby. Ve skutečnosti je hlavní rozdíl ve změně poměru mezi temnotou a světlem a v tom, co se stane, když vystavíte světlu věci, které se se světlem nikdy nesetkaly. Mohl bych použít spoustu přirovnání, ale místo toho vám představím několik pojmů, které byste možná nečekali. A začnu tím nejsložitějším.

 

Odchod některých učitelů

Jak vám to máme vysvětlit, drazí, aby to dávalo smysl? Zkusíme to. Před rokem 2013 jste se zabývali jinými záhadami. Neměli jste žádnou dostatečnou, stoprocentní šanci nebo záruku, že tímto vzestupem projdete. Tak funguje svobodná vůle a Duch vám může předávat informace jen na základě pravděpodobnosti. Předáváme vám informace, které vidíme před sebou a které představují přítomný okamžik. Nemůžeme předpovídat, co uděláte dál, ale spíše vám představíme pravděpodobnost toho, co by se mohlo stát, v závislosti na vašich myšlenkách v danou chvíli. Vždycky vám můžeme poskytnout širší pohled, než jaký máte sami, protože my vidíme všechno. Máme nadhled, který vy nemůžete mít a který trvale dokazuje, že se ubíráte pozitivnějším směrem, než tušíte. I když všechny možnosti nevidíte tak jasně jako my, realita okolo vás křičí do světa, že je to opravdu tak. Ale jde to tak pomalu! Na druhou stranu tohle všechno by se mohlo vlivem vaší svobodné vůle v mžiku obrátit naopak. Takže nic není pevně dané.

 

Je to, jako když se díváte na hodiny. Nevidíte přímo, jak se hýbou všechny ručičky, viďte? Ale když se podíváte znovu po chvíli, je jasné, že se pohnuly. Stejné je to, když pozorujete, jak roste květina. Víte, že dochází k růstu, ale vidět jej ve skutečném čase je obtížné. Proto si Lidské Bytosti uchovávají jednotlivé vzpomínky jako záblesky. Z toho, co vidí, pak dělají závěry, i když by se spíše měly v mysli plně soustředit na to, kam směřují energie. Lidé vidí, že se toho děje opravdu hodně, a jsou z toho zmateni. Přijde jim, že se děje něco úplně jiného, než by čekali.

 

Tohle všechno se vztahuje k tomu, že některým z vás umírají přátelé a připadá vám, že v těchto nových slibných energiích to opravdu nedává smysl. Vím, kdo je tady, kdo poslouchá a kdo čte tato slova. Připadá vám nepatřičné, že zrovna v tuhle chvíli musíte ztratit někoho blízkého. V místnosti je i někdo, kdo zrovna ztratil velmi milovaného člověka a bylo to obzvlášť bolestivé, protože tito blízcí lidé nejspíš nebyli ještě „připraveni“, nebyl jejich čas. Můj partner ztratil člena týmu, který s ním spolupracoval ohledně Kryona, a pamatuji si, že když to zjistil, rozzlobil se na mě. Řekl mi: „To není spravedlivé ani správné! Tento muž byl Pracovník Světla a konal dobro. Potřebovali jsme ho! Byl to léčitel. Ostatní ho potřebovali. Vypadalo to, jako by měl před sebou ještě mnoho let, a najednou je pryč.“ Před dvěma týdny ztratil můj partner ještě dalšího přítele. Není sám, mnozí v jeho okolí i v této místnosti zažívají to samé.

 

Pro některé lidi je letošní rok rokem ztrát. Rád bych vám proto něco vysvětlil. Chci vám jasně říct, co vidíme a co jsme vám dříve nemohli říct. Právě teď se začíná tvořit nádherná, téměř nepopsatelná budoucnost. O této budoucnosti jsme vám nemohli říct, protože jste zatím nedospěli do stádia, kdy by byl dostatečně silný potenciál pro takovou změnu. A teď jste tu, v roce 2013. Překročili jste středový bod mezi rovnodennostmi, což byl skutečně demarkační bod, který zaznamenaly i přírodní národy. Je to časový fraktál, akorát oni to tak nenazvali. Avšak bylo to pro ně tak jasné, že na duchovní úrovni kolem tohoto bodu uspořádali své kalendáře a proroctví. Teď vám o něm můžeme říct, a na druhé straně začíná plánování, které se vás všech týká.

 

Některé staré duše musely odejít zdánlivě dříve, než nastal jejich čas, aby mohly být v tuhle chvíli na mojí straně závoje. Potřebovaly nabrat síly a rychle se zase vrátit na planetu jako novorozenci, doslova během roku. Je to proto, aby byli znovu starší, až přijde váš čas jít do dalšího života. Oni vás potom budou moci učit, co budete potřebovat vědět. Oni jsou vyspělý tým, který se stará o mír na Zemi.

 

Teď tedy víte, kam tohle všechno směřuje. Museli odejít a zas se rychle vrátit. Museli se objevit na příhodných místech a předvídat, kde se příště octnete, drazí. Drahé staré duše, oni budou příště urychlovat vaše probuzení, abyste mohli zvládnout práci, kterou jste si určili. Když se tedy příště inkarnujete, oni na vás budou čekat a souhrou okolností se stanou vašimi učiteli, těmi, kdo na vás zanechá největší dojem a komu budete naslouchat. S některými z nich budete mít možná dokonce stejný nebo podobný vztah jako dosud a poznáte je.

 

Víme, že nic z toho vám nemusí připadat správné. Někteří z vás prožívají bolest. Chtěli jsme vám proto odhalit systém, který dává hodnotu tomu, co tvoříte. Zaséváte semínka budoucnosti a kvůli tomu bylo nutné, aby se tam některé duše objevily dřív, až začnou semínka klíčit. Vy přijdete později. Někteří dokonce o hodně později, ale budete tam. Dovolte, aby tato slova svým způsobem zmírnila vaše znepokojení, beznaděj a smutek a pomohla vám všemu lépe rozumět. Všechno má své duchovní opodstatnění a my vám ho s láskou předáváme. To bylo to první.

 

Rok řešení

Druhou záležitostí je, že bychom rádi letošní rok nazvali rokem řešení, což také nepřináší zrovna dobrý pocit. Řešení má být ve vašem jazyce výraz pro něco velmi pozitivního, spravedlivého, souvisejícího s dohodou, rovnováhou a prospěchem pro všechny. Ale my to takhle nevidíme. Pro nás to znamená řešení nerovnováhy. Představte si, jak něco balancuje na desce, která je podepřena jen uprostřed. Trvale se to převažuje na jednu nebo druhou stranu, ale trvale to na té straně nezůstane. Kolísá to a roky to může zůstat na mrtvém bodě. Možná se to trochu pohne, ale ne jedním určitým směrem. Letos se to ale může podařit. Znamená to, že pokud máte nerovnováhu ve své mysli, v tomto čase se vaše situace může nějakým způsobem vyřešit. Lidstvo to začíná pociťovat a vy postupně pozorujete, jak se myšlenková nevyrovnanost sama vyrovnává. Pokud je někdo nevyrovnaný, může se také posunout k naprosté nevyrovnanosti. Mnozí z nich letošní rok nezvládnou, sami jste to ve své kultuře již viděli.

 

Muž vejde do školní třídy a postřílí děti. Víte, že to není v pořádku. Je to proti přirozené morálce, proti lidským hodnotám a svědomí, a přesto to v jednom roce vidíte až moc často. Uvidíte toho bohužel ještě víc a je to smutné, ale i toto je proces řešení. Toto řešení se děje u takové nevyrovnanosti, která nemůže zůstat v současné podobě či intenzitě. V energiích, které vytváříte, nemůže existovat. Je třeba projít řešením a stejným způsobem se budou měnit celé systémy.

 

Cokoli, co se nachází někde uprostřed, co se už roky potácí v táhlém konfliktu nebo nepříhodném stavu, se začne postupně řešit. A některé věci se vyřeší kladně, jiné ne. Proto je pro vás energie v tomto roce tak zvláštní. Proto se teď objevuje tolik šílenců (jak jim říkáte). Proto jste teď tak obezřetní, proto našlapujete po špičkách. To, že se letošní rok nazývá rok úplňků, není náhoda!

 

Rád bych vám představil další část toho, co se děje. Někdo to má možná jinak nastavené, teď mě poslouchá a říká si: „Tohle se mě ale netýká, Kryone. Tohle je dobrý rok a mně se docela daří. Konečně se mi daří vypořádat s věcmi, které byly dříve obtížné. Teď se řeší samy.“ To je přesně ono! Vítejte v době řešení. Pro někoho je to rok, kdy věci konečně začínají dávat smysl. Důvodů je hodně, ale jedním z nich je, že energie lidí okolo vás je tak jiná, že negativní vlastnosti a bloky z minulosti se zkrátka začínají rozpouštět. To je řešení.

 

Jak jsme už řekli dříve, mnohým z vás se objevily verze budoucnosti, které jste chápali jako vaše vlastní, ale pak jste je vyzkoušeli a ono to nefungovalo. Teď však mají tyto verze budoucnosti energii, která napomáhá řešení a úspěchu. Někteří z vás tohle zažívají a všechno jim konečně začíná dávat smysl. Pro ty je letos dobrý rok a čekali dlouho, než se jim některé věci vyplní. Ale většina z vás je na tom jinak. Každá jednotlivá cesta každé Lidské Bytosti, především starých duší, je zcela unikátní. Neexistuje jeden návod pro všechny, ani jakákoli společná pravidla. Takže někomu přichází kladné řešení, ale pro většinu z vás není letos dobrý rok.

 

Rady, jak to všechno zvládnout, vám dáme stejné jako dříve: Vytrvejte, Buďte obezřetní, Odpočívejte. Letos není moc dobré začínat nové věci, protože se toho okolo vás hodně mění a není to ještě usazené. Je to skoro jako kdyby byl celý rok retrográdní Merkur, někteří z vás se tak opravdu cítí. (Smích.) Takže nemějte strach a zkrátka přijímejte změny. Berte to tak, že všechno bude postupně zapadat jako drobné dílky do skládanky, kterou jste si vytvořili, a kterou nyní prožíváte. Představte si, že válka věků je u konce. Představte si válečné pole ve třetí dimenzi, kouř se rozestupuje a objevují se hromady padlých. Abyste se dostali domů, musíte tím polem projít a spatřit všechna ta těla. Musíte procítit tu bolest, spatřit jejich pokřivené tváře a uvědomit si, že každý z nich byl něčí dítě. Projít tím polem vám bude trvat celý rok a nebude to příjemné. Budete se těmi myšlenkami budit ze spaní. To je nejbližší přirovnání, které máme.

 

Přesun energií v takovém rozsahu je nepříjemný. Poradci a jasnovidci, kteří pracují v této budově, se s touto překážkou setkávají denně a řekli by vám, že k nim přicházejí lidé, kteří nikdy předtím u jasnovidce nebyli. Je to proto, že už jsou zoufalí. „Co se to děje?“ Ptají se. „Proč já? Proč teď?“ Mnozí mají sklony vnímat se jako oběti, nebo se naopak obviňují a domnívají se, že právě jejich vinou se všechno mění k horšímu.

 

Vidíte to ve vašich zprávách

Poslední záležitost je tato: všude okolo vás, drazí, jsou důkazy toho, o čem vám vyprávím. Ve dvou zemích právě teď probíhají nepokoje a ve třetí se chystají. Všechny tři byly dlouhou dobu stabilní. Kdo by si byl pomyslel, že součástí toho všeho bude Egypt? Vypadalo to, že po desetiletí je tam klid – nebo tam nebyl? V Sýrii vládli tvrdou rukou a vybudovali stabilní absolutní moc. Co tedy teď mohlo způsobit takový zvrat? Když se zamyslíte nad tím proč, a proč teď, zjistíte, že načasování spadá právě do let 2012 a 2013. A je to vlivem lidského vědomí, které začíná být průhlednější a dává najevo: „Už nechceme ve své zemi nestabilitu. Vidíme, že se to vůbec nezlepšuje, chceme změnu a chceme řešení.“ Právě toho jste nyní svědky.

 

Je hrozné se na to dívat, protože je zde smrt, utrpení, smutek a vřava. Je zde zoufalství, a řešení toho všeho může trvat déle, než byste doufali. Ale jednou se ohlédnete zpět a uvidíte jasné výsledky. Kolektivní lidské vědomí se začíná měnit a začíná požadovat to, co vede k jednotě. Vlády často trvají na starých zásadách moci, ale jejich občané chtějí školy, nemocnice, bezpečné ulice a parky a mír se sousedy.

 

Můžete toho tedy čekat víc, hlavně v letošním roce. Čím více uvidíte nepokojů, tím víc se dává skládanka dohromady. Zakončíme tedy toto poselství stejně, jako jsme ho začali. Ty víš, kdo jsi, nádherná bytosti. Sedím u tvých nohou v úžasu. Nepropásněte tento okamžik! Staré duše tady byly při všech přechodech lidstva. Rozumíte? Čtyřikrát jste se dostali blízko k přeměně, kterou dnes prožíváte, a čtyřikrát se to nepovedlo. Čtyřikrát jste zemřeli, když jste se o to pokoušeli. Tentokrát ne.

 

Tohle nepřehlédněte: ve vašem Akášickém záznamu je cosi, jakýsi „paměťový knoflík“, který se spouští a tím vyvolává emoce jako: „Tohle už jsme zažili a nedopadlo to dobře.“ Nedovolte, aby vás tato energie ovládla. Je to knoflík duality a strachu z toho, že věci jsou vždycky, jaké jsou, a budou se opakovat, protože tak to zkrátka v životě chodí. Ne, nechodí! Jste přenádherní a máte schopnost to v tuto chvíli konečně vidět, zbavit se všech strachů a skrytých hlasů, které vám zní za zády, a říci jim, že teď tady poroučíte vy a vybíráte si svou realitu. To je poselství dnešního dne.

 

Já jsem Kryon a miluji lidstvo pro to, co všechno dokázalo, navzdory všemu.

 

A tak to je.

 

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D. www.transformace.info a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

Kruhy světla
Marie prostřednictvím Pamely
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Drazí přátelé, já jsem Marie, na Zemi matka Jeshuy. Je pro mě velkým potěšením být mezi vámi, být ve vašem kruhu Světla. Přeji si s vámi oslavit toto ráno a zahalit vás pláštěm sladké lásky, velmi jasným a jemným – pociťte to.

Vaše srdce potřebují Světlo. Pro všechny z vás je to těžké místo k žití. Váš přirozený stav bytí je radost, hravost a tvořivost. Často na vás doléhají těžké energie Země a cítíte se od Domova odpojeni. Dnes vám chci přinést energie Domova, původního zdroje. Vdechněte je a vzpomeňte si na to, kdo jste. Chci, abyste se koupali ve Světle své duše a ve spojení uprostřed našich duší.

Představte si, že skrze celé vaše tělo proudí Světlo znovu spojení a jednoty. Ujistěte se, že tento proud navštíví každou část vašeho těla, zvláště ty části, které potřebují léčení. Nechejte ho proudit dolů do svých chodidel. Nyní je kolem nás všech kruh Světla. Vnímejte, jak se můžete v tomto kruhu Světla uvolnit a být v bezpečí, třebaže cítíte, že některé části vás samých jsou vyčerpané a cítí se těžce. Je to v pořádku – nechť je vše tak, jak je.

Vy všichni nesete ve své duši velmi vzácné Světlo. Když jste s tímto Světlem spojeni, cítíte se zajedno s vesmírem. To je božský prožitek, který hledáte. Když se jako mladá duše odhodláváte na své cesty, nejste si ještě tohoto vnitřního Světla vědomi, a tak ho hledáte mimo sebe, ve vnějším světě. Jste opravdu jako dítě, které hledá vedení, vaše skutečné poslání je však najít toto vedení uvnitř a tím, že tak činíte, se opravdově rodí vaše Božství.

Většina duší stráví mnoho životů v průběhu věků pokoušením nalézt Světlo mimo sebe a je to součást růstu. Nyní se však stáváte vyzrálou duší. Jste si vědomi potřeby jít dovnitř, protože jste již zakusili všechny zbývající způsoby. Snažili jste se hledat Světlo dobýváním světské moci nebo vlastnictvím. Snažili jste se nalézt Světlo vytvářením velkého ega a získáváním uznání ze světa. Snažili jste se také nalézt Světlo ztrácením se v romantických vztazích, snahou spojit se s jinou duší. To všechno jsou stádia, kterými každá duše na své vývojové cestě prochází.

V jisté chvíli duše odhalí, že tyto věci nefungují a projde pak hlubokými vnitřními krizemi. Jak dospívá, objevuje hluboké emoce osamění, odloučení, strachu, a narůstá uvědomění, že nic zvnějšku nemůže prázdnotu zaplnit. Tento stav cesty duše může být nazván „temnou nocí duše“. Duše se již nemůže ztratit v něčem vnějším a přesto neví, jak o sebe pečovat, jak jít dovnitř. To se děje, když vás osamělost udeří nejtvrději a když jste v tomto bodě, jak se tomu často stává ve vztazích, uvědomíte si, že nemůžete najít to, co doopravdy hledáte, mimo sebe. Není tedy jiná cesta k následování než ta, která vede k vašemu srdci.

Vy jste tím jediným, kdo může uznat a tím podnítit svůj vlastní oheň a často přemýšlíte: „Jak to udělám?“ Vaší věčnou otázkou je: „Jak se stanu osvíceným, jak sám sebe osvítím?“ Odpovědí je, že to nejste vy, kdo tak činí. To „Já“, které hledá, které se cítilo osamělé, které zoufá, není tím, kdo se stane osvíceným. Osvícení nastává v podstatě tehdy, když se této „Já“ části sebe sama vzdáte a propustíte ji. Dočista uvnitř sebe kleknete a vzdáte se. Vaše ego se skloní, protože uzná fakt, že nezná cestu ven – že nemá odpovědi. Proto neznat odpovědi a být v „temné noci duše“ je často zvěstováním osvícení. Když se vzdáte, otevíráte něco nového, něco, co nemůžete řídit. Toto „něco“ – energie vaší duše – klepalo na vaše dveře velmi dlouho.

Po pravdě, báli jste se své vlastní božské Lásky a Světla, protože je z lidské perspektivy nemůžete ovládat, proto jste svému vlastnímu Světlu a zdroji radosti vzdorovali. Vidět to, je z naší strany velmi paradoxní, poněvadž nejcennější věci, které hledáte jsou již ve vás přítomné! Tam leží odpověď na vaše emoce zoufalství a osamělosti.

Když se přestanete pokoušet změnit se, když se přestanete pokoušet, aby váš život „fungoval“, otevíráte se větší síle, která vás chce nést s lehkostí a radostí. Jakmile jste v tomto proudu lehkosti, spojíte se s ostatními, kteří jsou ve stejném proudu a vaše srdce bude naplněno radostí. Setkání se s vaší spirituální rodinou na Zemi bude pro vás jedním z nejhlubších zdrojů radosti a naplnění. Předtím, než se tak stane, však musíte propustit. Musíte se svěřit proudu svého srdce. Nesnažte se život tolik manipulovat a kontrolovat. Život je mnohem jednodušší a lehčí, když žijete ze srdce.

Nejtěžším krokem je uznat, že neznáte cestu. Každé lidské ego obsahuje pýchu, která vás často uzavírá před proudem lásky, musíte tedy svoji pýchu propustit. To se stane, když se spojíte s raněným a zranitelným dítětem uvnitř sebe sama a učinit to, je velmi spirituální věc. Tím, že si uvědomíte jádro své zranitelnosti, dostáváte se ve skutečnosti blíž k druhým lidem. Tím, že si uvědomujete své vlastní zraněné vnitřní dítě, vidíte ho i v očích druhých lidí. Tím, že přijmete svou vlastní temnotu, svou vlastní zranitelnost, budujete mosty mezi vámi a druhými. Ve vašem srdci to přirozeně vytváří soucit a pochopení.

Když jste uvnitř ega, máte tendenci druhé lidi hodnotit a kritizovat. Musíte tak činit, abyste si zachovali svoji identitu. Když však na ně pohlédnete očima, které vidí jejich vnitřní dítě, uvědomíte si, že jsou zraněnými lidmi stejně jako vy, a je tedy mnohem jednodušší dostat se k nim. Je pak také mnohem jednodušší přijmout od druhých lidí podporu a lásku. To znamená vytvářet kruh Světla – uznat svoji zranitelnost, propustit potřebu kontroly a pýchu. Egu se zdá, že platí příliš velkou cenu, ale ve skutečnosti je to málo ve srovnání s osamělostí a zoufalstvím, kterými musíte trpět, když jste egu oddaní.

V této době mnoho lidí touží po spojení ze srdce. Mé poselství je zvláště určené těm, kteří jsou připraveni skočit: propustit svá hodnocení, svoji kritiku – zvláště k sobě samým. Otevřete se plně ohromnému zdroji Světla, který je vám k dispozici. Vytvořili jste kolem sebe vězení a já vás zvu, abyste z něj vystoupili. Můžete to udělat hned, jste připraveni. Vše, co musíte udělat je jednoduše požádat. Nemusíte bojovat nebo zápasit, abyste se z tohoto vězení dostali ven. Jednoduše se můžete zeptat Ducha, či jakkoli nazýváte nekonečný zdroj tohoto vesmíru. Můžete tak také učinit třeba formou modlitby: „Propusť mě, chci být opět Doma.“

Domov je uvnitř vás všech a když otevřete dveře do svého srdce, Světlo bude tak jasně zářit! Vaše Světlo přinese radost ostatním a vy se s druhými radostně spojíte, budete však také v míru, když budete sami. Nebudete muset druhé lidi naplňovat, setkat se s nimi však pro vás bude obohacujícím prožitkem a hojností, a to zejména se spřízněnými dušemi.

Ráda bych zakončila tím, že vás požádám, abyste si představili, že jsme dnes zasadili semínko. Vnímejte ho jako malé semínko Světla, které každý z vás vlastní. Představte si, že toto semínko dáváte do Země a přejete mu ze srdce vše dobré. Svěřujete tento paprsek Světla Zemi a necháváte ho být. Propouštíte všechnu kontrolu či touhu manipulovat či vědět. Jen sledujte, co se děje. Země vám jednoho dne vrátí tuto energie zpět ve formě malého zázraku, který vstoupí do vašeho života. Pak se budete sami sebe ptát: „Proč se mi to přihodilo?“ Možná se na to budete chtít zeptat jasnovidce či média a já bych vám řekla: „Neanalyzujte to svojí hlavou, jen přijměte dary, které vám vesmír dává.“

Pojďme nyní na chvíli vychutnat kruh Světla, který je stále kolem nás, a který se nyní rozšiřuje. Světlo je v tuto chvíli teplé a zlaté. Vězte prosím, že jste vždy spojeni se svou rodinou duše. My z druhé strany, jsme stále blízko. Přijměte naši lásku.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

 

 

 

 

Ženská cesta Vzestupu
Jeshua a Marie Magdalena pro srpen 2013

Poselství přijala Barbara Bessen koncem července 2013

 

Srdečné pozdravy z vyšších úrovní vám posílají Jeshua a Marie Magdalena. Dnes k vám budeme hovořit jako tým. Za účelem tohoto setkání jsme se spojili a nevystupujeme tedy jako jednotlivci. Toto spojení je mimořádné a zároveň odpovídá i splynutí mužské a ženské stránky v člověku. Přicházíme takto v jednotě, abychom vám sdělili následující slova a předali energii. Naše spojení je symbolem ženské připravenosti k přijetí a mužské schopnosti oplodnění. Je to symbol procesu, který se nazývá tvoření.  Takto vznikly všechny světy, planety a bytosti, bez ohledu na to, v jaké dimenzi pobývají a sbírají zkušenosti. Tvoření materiálního vesmíru je duální. Neprobíhá v jednom kroku, ale ve dvou, a abychom byli korektní, vlastně ve třech. Nejprve je to Prapůvodní Stvořitel jako myšlenka a iniciátor nějakého výtvoru, jenž se pak prezentuje skrz obě polarity jako trojjedinost. Jednou v budoucnu budou existovat opět jen prapůvodní myšlenky, které budou vytvářet jednotu samu o sobě, protože stvoření se vyvíjí zpět do celistvosti.

 

To je to, co se teď děje, je to cesta domů, avšak je to ještě dlouhá cesta. Mnozí z vás, kteří čtete tyto řádky a podobná poselství, jste žitím na Zemi unaveni. Máte velkou touhu už dualitu opustit, abyste se mohli opět prožívat jako celiství.  Pouť každého aspiranta cesty domů znamená čištění vlastních vzorců a představ o životě jako takovém a důvěru, že v každém sídlí božská jiskra, která tuto cestu zná, protože odtamtud přece pochází.

 

Na chvíli se pohodlně opřete, nechte na sebe působit tato slova a užívejte si naší energie. Přichází k vám, jak jsme již zmínili, sjednocená do jednoho balíčku. Představuje nejen sílu a tvůrčí myšlenky, ale i půvab Boha Stvořitele tohoto vesmíru, jehož smíme zastupovat. Ve vašem srdci je malá komůrka, která odpovídá Nejvyššímu zdroji a stále vás spojuje s prapůvodním Světlem. Každá bytost v sobě nese tento zdroj Lásky. Nic a nikdo není vyňat, dokonce i ti nejodpornější hulváti jsou částečkou prapůvodního Božského světla. Naučili jste se už s tímto Světlem snadno spojit, když si položíte ruku na srdce a pomalu se poddáváte útěšnému a osvěžujícímu propojení s touto božskou komůrkou. Je hnacím motorem na vaší cestě domů. Tento tah je obsažen v každém a ve všem. Touha po sjednocení je klíčem života jako takového.

 

Nyní ti položíme ruku na srdce a ještě intenzivněji tě propojíme s tvou božskou komůrkou,  abychom ti pomohli ještě víc pocítit Lásku, která je skutečně vším. Neexistuje nic mimo tuto Lásku. Vše ostatní jsou jen programy, které si vymyslely stvořitelské bytosti,  vyslané Prapůvodní myšlenkou. Hrály a hrají si jako děti a experimentovaly a experimentují se silou Lásky. A často přitom vzniklo něco, co vypadalo jako nesmyslné nebo falešné, jak bys to možná zhodnotil z lidského hlediska. Přesto však tyto velké bytosti neměly pocit, že by něco bylo dobré nebo zlé. Pro ně to bylo jednoduché. Takové „chybné stvoření“ se patrně opět vrátilo do prapůvodní hmoty a oživily se jiné tvořitelské myšlenky. Zkus o tom někdy popřemýšlet. Tvoření je skutečně „jen tak“ jednoduché. Není špatné nebo dobré. Prostě je.  

 

Zkus se podívat na svůj život. Jak je to s tvými myšlenkami, které jsi jistě s vynaložením velkého úsilí realizoval ve hmotě? Odpovídaly nakonec tvým představám? Některé možná ne. Pak jsi jim už nevěnoval žádnou pozornost nebo jsi je podobně jako nepovedenou kresbu nebo vymodelovanou plastiku zničil, založil hluboko do šuplíku  nebo přetvořil do jiné podoby. Takové je tvoření na všech úrovních. Důvod, proč to všechno vyprávíme, tkví v tom, že nyní stále víc záleží na tom, abys svým tvůrčím nápadům věnoval vědomou pozornost. Popřemýšlej nad svým životem, možná s rukou položenou na srdci, aby ses mohl do sebe hlouběji ponořit. Podívej se, co utváří tvůj život. Jsi spokojen nebo bys raději, podobně jako při kreslení či modelování, zohlednil nějaká nová hlediska a jiná naopak vyloučil?  Možná i odvážně uvažuješ o velkých změnách. V takovém případě bys je měl posílit tím, že se soustředíš na sílu vůle a spojení ke Zdroji, aby se mohla změna, o kterou usiluješ, brzo manifestovat.

 

Nádherná energie veškerého bytí proudí s velkou silou stále víc na tuto planetu. To, co léta přicházelo skrz různé kanály, se nyní stává skutečností: Božská energie a možnosti s ní spojené protékají s velkou intenzitou planetou a jejími četnými těly. Navenek je patrné čištění s tím spojené.  Stejně tak i tvůrčí změny spojené s touto energií se stávají stále víc viditelnými.   

 

Existuje svět ve světě, který můžeš vnímat jen ty sám. Není to nic viditelného jako například nové šaty nebo auto. Jsou to vibrace tvého bytí, které se mění; stále víc a nezadržitelně. Tato velká síla Vzestupu, která žehná Zemi, je nástrojem Lásky. Aby se však Láska skutečně vyjádřila, může ji předcházet i destrukce. Jednoduše řečeno: Pozoruj sám u sebe, kde máš jaké problémy, které tě trápí a oslabují, kde něco v tvém životě drží jen zdánlivě pevně a co se může zhroutit. Omezuj škody a projasňuj se stále víc, což znamená: nezabývej se vnějšími záležitostmi a odstraňuj ty, které ti neprospívají. 

 

Naše společná síla nyní proudí do tvého srdce a protéká celým tvým tělem, aby ti přinesla čištění a uzdravování. Uzdravování v tomto případě znamená také vyjasňování. Všechny ty četné informace, které k vám přicházejí již víc jak třicet let, se začínají aktivovat a působit. Když jsme říkali, že tvé myšlenky formují tvou realitu, přijal jsi to, avšak ne vždy uplatňoval. Nyní začínají tyto výroky působit, náhle jsou jasnější a pochopitelnější. Při svých každodenních činnostech začínáš rozumět, co je tím míněno. Přistihuješ se při tom, že se ti stále vracejí myšlenky, které si vynucují tvou pozornost. Většinou jsou to nutkavé myšlenky, které ještě víc posilují vír duality. Náměty jako strach, chybějící sebevědomí a nedostatek důvěry ve vlastní bytí atp. stále ještě silně ovládají tvůj každodenní život. Když medituješ, pobýváš v přírodě, cestuješ do svého nitra nebo jsi v kontaktu s námi, tehdy jsi silný, jasný a celistvý. Avšak ve svém běžném každodenním životě ještě často podléháš tendenci dávat prostor a sílu tzv. elementálům (bytostem v astrální oblasti vytvořeným silou myšlenek). To si však stále víc uvědomuješ. Rozpoznáváš myšlenky, které se k tobě vracejí stále znovu a znovu jako lemniskata (nekonečná smyčka) doprovázené strachem a obavami z nedostatku. Jde jen o to vystoupit z této nekonečné myšlenkové smyčky. Pozoruj se a měň své myšlenky. Budeš-li to dělat vědomě, zaznamenáš, že tě začnou opouštět strachy, předsudky apod. Nebylo by krásné, kdybys většinu času spočíval jen v radosti?

 

Spojení mužské a ženské stránky je důležitá věc, která se týká každého člověka, ubírajícího se cestou domů. V inkarnaci, ve které jsme působili jako Marie Magdalena a Jeshua, jsme tuto tematiku velmi intenzivně zpracovávali. Tehdy existovalo účinné cvičení, které bylo dlouhodobé a někdy přesahovalo i více životů.

 

Kdo čte tyto řádky, je již dlouho na cestě domů a tato transformace a cesta ke spojení pro něj není nic nového. Chceme vám sdělit, že dnes je mnohem snazší propojit s láskou své niterné součásti. Klíčem je láska k sobě, láska k sobě samotnému. Ty žiješ sám se sebou, ty jsi pro sebe tím nejdůležitějším partnerem. Otázky, které by sis měl pokládat, jsou: Co se mi na mně nelíbí? Proč je tomu tak a odkud to může pocházet? Vydej se na cestu bádání. Je to napínavější než jakákoli exotická cesta, kterou bys možná rád podnikl nebo jsi ji už podnikl.

 

I v tobě jsou pouště a skály, sopky a ledové moře. V tvém bytí se nacházejí hluboké řeky a nebezpečné propasti. Ale i hřejivý oheň a bytosti, které ti poskytují výživu. Vnitřní matka, vnitřní milenka, vnitřní dítě, všechny aspekty života jsou i v tobě. Jak vycházíš s těmito niternými průvodci? Kde existují rozepře, pochyby  nebo nerespektování? Protože jsme tak blízko jako nikdy předtím, můžeme s radostí podporovat všechny tvé kroky. To už ostatně nějakou chvíli děláme. Klíčem k tvému vnitřnímu universu je tvůj čistý záměr učit se, pročišťovat a hledat opravdovou Lásku, kterou nemůžeš hledat ani nalézt u jiného člověka.

 

A až se staneš dostatečně vnitřně bohatým, až v sobě prozkoumáš a rozpoznáš Lásku a umožníš jí, aby působila, pak budeš pozorovat svůj vnější svět úplně jinýma očima, totiž očima Lásky. Hašteřivý soused ti už nebude trnem v oku, protože už budeš vědět, že ho můžeš nechat být takového, jaký je. A navíc se úplně změní atmosféra mezi vámi, neboť mu  už nebudeš zrcadlem, ani on tobě, a pak mezi vámi nebude žádná rezonance. Nebylo by to nádherné?

 

Práci tohoto druhu nazýváme ženskou cestou. Obsahuje ještě mnoho jiných faset. Avšak začni právě teď tímto tak důležitým krokem: Rozpoznej v sobě Boha, jenž sídlí ve tvém srdci a čeká na tebe. Představuje skutečnou Lásku, která je také láskou k sobě samotnému.

 

Zůstáváme v hluboké úctě a lásce k tobě

Jeshua a Marie Magdalena

 

 

 

Přijala Barbara Bessen koncem července 2013. Tento text je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu

https://www.barbara-bessen.com/jeshuamaria-magdalena-channeling-august-2013/ pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

 

 

 

 

Vaše osobní Posvátná Geometrie  
Archanděl Michael
poselství přijala Natalie Glasson, dne 07.08.2013

 

Pestrobarevná světelná duha z království Nanebevzatých mistrů se vlévá do vašeho bytí i vašeho okolí a vytváří tak zásobu radosti, blaženosti a požehnání i inspiraci k aktivování stejného ve vás. Andělé jsou na Zemi v tuto dobu silně přítomni a naše energie pomáhají a podporují i nově vznikající 'energetické továrny' a základy pro novou Zemi a lidstvo. Nejvíce pomáháme s nadšením lidského vědomí, které je ve vibracích pravdy naší duše. Pokud  jste schopni se vědomě propojit s našimi vibracemi pravdy a vysílat je do všeobecného vědomí lidstva, můžete pak zjistit že jste hluboce inspirováni vibrující informací a novou vzrušující vnitřní silou, která vám dovolí pozorně vnímat sama sebe a realitu, novýma očima.

Nikdy předtím se andělé tolik nedělili o svou moudrost tak otevřeně, aby se vlévala do lidského vědomí. Pouto mezi Zemí a osobními plány, lidstvem a světelnými bytostmi - sílí, stejně tak jako se rozpouští oddělenost a iluze. Mnozí z vás mají nyní možnost obdržet naši moudrost, pochopit pravdu a inspiraci o kterou se dělíme a být tak schopni přetransformovat vědomosti, které vám přicházejí do života na planetě Zemi. Tím, že se tak stává pravidelněji, oddělenost a iluze se přemění v pravdu. Inspirace a vysoce vibrující vědomí se vyrovnají Andělským energiím.

Během meditace, kdy jste obklopeni a vdechujete pestrobarevnou světelnou duhu do všech aspektů a částí vašeho bytí, se může stát, že se dostanete mimo sebe a budete kompletně vtaženi do prostoru Nanebevzatych mistrů. Pokud si představíte a nebo vytvoříte symbol svého vlastního vědomí, můžete vnímat že vaše vědomí je propojeno s vaší duší. Můžete si všsk i přát, procítit i mentální tělo, coby zprostředkovatele a trsnsformátora pro vaše vědomí. Představte si, vnímejte a všimejte si pestrobarevné světelné duhy proudící do duše vašeho vědomí, mentálního těla a mysli.

Pokud si představíte vědomí lidstva, můžete ho vidět jako vznášející se mrak nad veškerým lidstvem, proudící do jednotlivých bytostí. Tak jak hluboce dýcháte, tak si představujte pestro - barevnou světelnou duhu, která proudí do lidského vědomí, kde se usazuje a vznáší v jejich celkovém bytí.

S každým takovýmto procesem se otvíráte andělským energiím. Vyslovte nahlas “Otvírám se abych přijal a nechal sebou projít božskou energii pestrobarevné světelné duhy Nanebevzatých mistrů. Propojuji se a přijímám absolutní pravdu, inspiraci a vysoké vibrace vědomí andělů. Podpořte mě a pomozte v mém procesu osvícení a v šíření moudrosti a porozumění tím nejlepším způsobem. Tak se staň.”

Čím více se propojíte s andělskými energiemi, tím více procítíte vlastní vibrace růstu, které se shodují s frekvenčními vibracemi andělského světa.

Naším záměrem je ukotvování světla do vašeho bytí a inspirovat vás, že lze existovat bez oddělenosti a iluze, odvážit se k hlubokému probuzení a aktivaci ve vašem bytí. Vaše celé bytí se již trasformuje nesčetnými a krásnými způsoby, zvláště vlivem nových energií, ukotvujících se tím jak se vědomě posunujete do období lásky a vibrací Stvořitele. Vaše vibrace během roku 2013 stoupají, ale zároveň procházíte procesem usazování se ve vlastních energiích, což je příprava  na užasnou aktivaci vašeho bytí, kdy se budete transformovat v mnoha blastech až k nepoznání. Vaše tělo a energie se podobá nařízenému budíku. Ve chvíli kdy by váš budík měl zazvonit, dojde k hluboké aktivaci vašeho bytí. I kdyby ve vás proběhla tisíce velkých aktivací a energetických posunů, čekajících na průlom, bude to vaše tělo, energie a duše co se bude muset prizpůsobit tak, aby se rozzářilo Stvořitelovo Božství ve vás. Je  možné že i vaše fyzické tělo se pozmění, způsob jak budete jíst,  jeho význam ale i jeho vzhled se může znatelně změnit .

Váš pohled se může prizpůsobit vašemu vědomí a intelektu tak, jak se budete propojovat se všemi dimenzemi Stvořitelova vesmíru. Budete také schopni obdržet a přeměnit množství světla, které vám umožní existovat jako zdroj energie. V mnoha směrech jste známi jako lidský druh, který se vyvíjí do nového zemského druhu a který se významně shoduje se Stvořitelem. Díky přeměnám které jsou a budou se objevovat, zvláště pak na fyzické urovni, vám připomínáme, aby jste opouštěli lpění, zvláště  na vaší realitě, zevnějšku, názorech a touhách. Ve skutečnosti je to vaše duše, která vám nabídne procítit to co znáte, bezpečí, ochranu a bezpodmíněčnou lásku.

Všechny posuny a aktivace přijdou z vás a jak světlo bude sílit, občas až rozvlní vaše čakry. Díky přítomnosti pestrobarevné světelné duhy Andělů a božškému načasování, se objevuje krásná aktivace, která může být vyvolána i vámi samotnými. Osobní posvátná geometrie a její aktivování,  je tou posvátnou geometrií vaší duše, která se podobá učinným symbolům světla, která zažehnou přicházející probuzení rozpomenutí se a osvícení vašeho bytí.  Posvátná geometrie projde vašemi čakrami, obzláště pak srdeční. Čím více se dokážete soustředit na pročištění svých čaker, tím více se dokážete uzdravit a stát světlem a posvátná geomtrie snadněji projde vašimi čakrami. Může to být jen pár symbolů, které projdou, vejdou do vašeho vědomí Země a určitá čakra rozpustí a povzbudí jejich energie i záměr. Tak jak se každá duše bude vyvíjet jinak, tak se může odlišovat zkušenost každého člověka. Ať už jste si vědomi nebo ne, symboly posvátné geometrie vytvoří až vtisknou do vašich čaker aurické pole a to pomůže ve vývoji k naplnění vašeho božího plánu na Zemi. Tento proces je nesmírně účinný a dá se připodobnit mapě s novými cestami, které vás dovedou vpřed na vaší boží cestě. Zvýšením intenzity světla a vibrací, tyto symboly také nabídnou sílu, tam kde to bude potřeba a také probudí nové období ve vašem duchovním růstu, čímž je rozzáření vaší duše.

Není nutné, aby jste si byli vědomi tohoto aktivního procesu, který se ve vás děje,  ale  může to být zkušenost při které se tají dech, pokud si vyberete vědomou trpělivost,  vítat tyto učinné aspekty a nástroje vaší duše ke sjednocení vás s vaší podstatou a tvoření budoucího spojení vaší duše s veškerými projevy vás samýchVyvoláním tohoto procesu, můžete urychlit váš duchovní vzestup.

“Archanděli Michaeli a Nanebevzatí Mistři, volám vás aby jste mě obklopili a koupali ve vaši pestrobarevné duze světla.  Podpořte a ochraňte mě tak,  jak procházím tímto překrásným procesem a fází osvícení  mého procesu. Usnadni andělskému světlu, aby prošlo mými čakrami a vytvořilo proces čištění a uzdravení. Hluboce se propojuji se svou duší a vyzývám ji a božské načasování k umístění nejvhodnějších symbolů posvátné geometrie, a nebo vzorců do nejvhodnější čakry nebo čaker našeho bytí. Pomozte a podpořte nás, abychom si byli vědomi, tohoto hlubokého procesu probuzení v nás, tak abychom mohli vidět, vnímat a uvědomit si posvátnou geometrii naší  duše a pochopit její význam a záměr  pomoci  procesu vzestupu a mého poslání na Zemi v této době. Otvírám se procesu aktivování posvátné geometrie duše mého bytí. Tak se staň.“

Můžete zjistit, že jste schopni kreslit posvátnou geometrii vaší duše a  prohloubit tak proces vědomého povědomí vás a vaší duše. Je také pravděpodobné že některý ze symbolů, který se vytvoří, je symbolem obnoveného fyzického těla, transformace a boží změny, která bude pomáhat v tom o čem jsem hovořil v uvodu.

S láskou Na nebe vzetí mistři

Archanděl Michael

© Natalie Glasson, https://www.omna.org/Home.html


Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Renata H.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. 

 

 

 

Nalézt světlo může být rychlejší a snazší, než si myslíte

Jennifer Hoffman

 

Žárovka v mé sušičce na prádlo shořela před měsíci. Protože jsem si nikdy nevšimla, kde je umístěna a nikdy jsem žárovku v sušičce neměnila, čekala jsem, že výměna bude obtížná a složitá. Přidala jsem tedy výměnu žárovky v sušičce na seznam ,,obtížných věcí k vyřízení, které zaberou více času a o které se postarám, až budu ten čas mít.” Pokaždé, když jsem sušičku otevřela a pomyslela na výměnu žárovky, poklesla jsem na duchu. V mé vizi k tomu bylo třeba vyndat buben a snad i rozebrat celou sušičku na jednotlivé díly.

A pak, když jsem minulý týden skončila s prádlem, se dostavil pocit, že to nemůže být až tak složité. Vzala jsem baterku a strčila hlavu do sušičky, abych se tam rozhlédla. Vlastně nedávalo smysl, že by něco, co může být potřeba vyměňovat pravidelně, nebylo snadno přístupné. Projela jsem rukou po vnitřku sušičky a žárovka byla nahoře. Stačilo s ní párkrát otočit a držela jsem ji v ruce. Šla jsem s ní do obchodu, ukázala prodavači, co potřebuji, a za  USD 3 jsem měla hned dvě náhradní žárovky. Instalace nové trvala méně než minutu a světlo v sušičce  znovu svítí.

Byla jsem natolik přesvědčená o obtížnosti celého úkonu,  že mě dříve ani nenapadlo přemýšlet o hledání snadného řešení. Pak se situace změnila a namísto nepatrného nepohodlí (nepotřebovala jsem nutně do sušičky vidět) tu bylo cosi, co mne stresovalo pokaždé, když jsem na to pomyslela. Odstranění staré žárovky a instalace nové (nepočítám čas strávený cestou do obchodu) přitom trvalo méně než 2 minuty. Proč jsem si to tak ztížila a způsobila si tolik stresu? Přesně to činíme, když umožníme, aby naše předsudky či přesvědčení o komplikovanosti určitých věcí úplně překryly možnost, že by to mohlo být snadné.

V současnosti žijeme ve velmi významných časech a máme značnou odpovědnost za udržení energie pro změny, k nimž dochází na Zemi. Tolik, že můžeme mít tendenci  to přehánět  s myšlením, můžeme  si celý proces  přehnaně dramatizovat  a komplikovat.

Co kdybychom namísto toho jednoduše předpokládali, že to bude snadné? Například: Kolikrát jste dnes pomysleli na to, že Země se točí kolem své osy? Kolikrát jste pomysleli na vliv gravitačního tahu měsíce na Zemi, moře  a vaše tělo? Napadlo vás vůbec, že by slunce zítra nemuselo vyjít?

To vše jsou velice komplexní a přitom jednoduché  děje, k nimž dochází každý den. Jsou pro nás důležité, bez nich bychom přestali existovat. Jsou však součástí proudu života, dějem, jehož i my jsme součástí. A když věci příliš promýšlíme, přehnaně dramatizujeme nebo komplikujeme, vystupujeme z tohoto proudu a celý proces je pak těžší.

Světlo  nemusíme hledat, protože tu je pořád. Jen musíme vědět, že tu je, a postavit se do jeho proudu tím, že si uvědomíme, že vše bude snadné a jednoduché. Jaké je nejsnáze nalezitelné, nejjednodušší a nejzjevnější místo, kde lze najít světlo, klid, pravdu a radost, jež si přejeme (,,nejzjevnějším” mám na mysli to, že o tom přehnaně nepřemýšlíme)?  Toto jsem se naučila já z případu se žárovkou do sušičky prádla:

1.    Pokud by proces měl být snadný, pravděpodobně snadný je.

2.    Světlo je nejspíše na tom nejzřejmějším místě, ale to nejočividnější místo nemusí být tam, kam byste se mohli podívat nejdříve.

3.    I ten nejsložitější proces sestává z jednoduchých,   malých krůčků.

4.    Pokud se bojíme, že něco bude moc těžké, zabere moc času nebo příliš úsilí, pak to s myšlením přeháníme.

5.    Jakmile uvidíme, jak jednoduché něco je, a jednou to provedeme, už nikdy nezapomeneme, kterak to udělat – a toto poučení můžeme aplikovat na všechno ostatní.

6.    Když hledáte světlo, naleznete je. Pokud hledáte problém, najdete nejprve problém.

Doufám, že můžete použít tyto kroky ke zjednodušení něčeho ve svém životě, o čem si myslíte, že je to opravdu těžké, složité a časově náročné. Předpokládejte, že nalezení světla – cokoliv to pro vás znamená – bude snadné a bez většího úsilí.... a ono to tak bude.

 

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 28. 8. 2013

 

 

 

 

 

Horoskop na období od 2.9.2013 do 8.9.2013
Patří k dobrému pořádku, že někomu bez okolků připisujeme následky jeho činů. Když s tím pak dotyčný souhlasí, získá tím zvláštní důstojnost, jakou předtím neměl. 
Bert Hellinger


Tento týden zůstávají aspekty z minulého týdne a graduje kvadratura mezi Saturnem a Marsem. Stále platí potřeba zmírnit fyzickou zátěž. Mohou se objevit z ničeho nic bolesti těla, únava a nemoci. Stále trvá Pluto opozice Černá Luna. Viz horoskop minulý týden.

Slunce zůstává v harmonii s Plutem a zůstane až do konce týdne. Tento aspekt přináší velkou podporu, odvahu, aktivování své síly a to především duševní. Pozitivně se projevuje vyšší vedení, když důvěřujete, nasloucháte, jste v pokoře a jste ochotni něco proměnit. Můžete být vyvedeni. Díky tomuto aspektu se můžete při všech komplikovaných okolnostech dotknout nového aspektu, své bytosti. Svým způsobem Saturn, který blokuje fyzickou sílu, čin jen podporuje, abyste se více zaměřili na svou sílu nitra, duševna, duchovna, víry. Začali spoléhat na něco jiného než na hmotu.

V horoskopu se objevuje velký trigon, což je velmi harmonická konfigurace, mezi Saturnem (mudrc, učitel, strážce prahu-karmy, zrání, moudrost, pokora, pevnost) a Černou Lunou (karma) a Chironem (vnitřní léčitel, iniciace, zasvěcení, duchovní růst). Tento aspekt se objevuje po celý měsíc září a symbolizuje pozitivní proces našeho vnitřního růstu, který se děje na „nehmatatelné“ úrovni. Velmi důležité jsou sny a během snů můžete být léčeni, zasvěcování a můžete získávat souvislostí mezi nevědomím a vědomím. Z nevědomí budou prosakovat důležité informace do vědomí, aby mohlo být změněno. Chiron léčí a zasvěcuje právě nejdříve pochopením příčin, kořenu problému, a tím se propojí důsledek s pochopením příčiny a nastává uvědomění, které osvobozuje a tím člověk mění starý postoj a do budoucnosti se mění způsob jednání.

Proto se budou dít zázraky, milosti a „neuvěřitelné náhody“. Pokud budete dostatečně otevření, bdělí a v důvěře, můžete tyto zázraky vnímat.

K tomuto Velkému trigonu se připojí vliv Pluta, který vytvoří Velkého draka a Pluto je na vrcholu této konfigurace a ta symbolizuje proces Fénixe – smrti a znovuzrození.

Když se něco má proměnit, tak poslední část je vždy nejtěžší, protože tato proměna „musí“ projít hmotou, tělem a to je ta nejpomalejší a nejnáročnější část proměny. Proto během září se dotkneme těžkosti hmoty, bytí, fyzické bolesti a nemocí.

5. 9. nastává novoluní v Panně na sabiánském symbolu:

Aristokratická rodová linie zobrazená jako strom. Klíčová myšlenka: Hluboká důvěra v rodové kořeny individuálního charakteru.

Důležitá je zde skutečnost, že síla, kterou má každý člověk k dispozici v čase krize a rozhodnutí, má kořeny hluboko v minulosti,už v minulosti fyzické rodové linie, anebo v minulosti vyjádřené sériemi předchozích vtělení nebo až k samotnému počátku bytí. Záleží na „hloubce“ člověka z jaké úrovně a kvality si zaktivuje sílu kořenů.

Novoluní vyvrcholí úplňkem 19. 9., kde se může tato aktivní síla kořenů zviditelnit, stát se hmatatelná.

Přeji vám spokojený týden.

Nel

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu

www.astrologiepetranel.cz

—————

Zpět