Milí přátelé,

03.01.2014 00:10

 Milí přátelé,


vstoupili do jsme do nového roku 2014, roku, v němž zaznamenáme mnohé převratné události. Kdy se budou manifestovat další projevy probíhajících změn na planetě, v životě lidí a celé lidské společnosti. Jistě to ale bude také rok, kdy se ukáže množství dalšího chaosu, vyostření situací, ať již těch osobních či těch globálních. Mnoho skrytého se dostane na Světlo a přestane být skrytým, což ledaskoho vykolejí a jiné "probere a probudí". Nelze se divit. Žijeme v převratné době a v dualitě a tak, jako dosud, bude u každého záležet na co se zaměří při pozorování vnější reality, co svým myšlením podpoří. Na druhou stranu, ale jde o to tu "druhou" stranu "mince" jen nevytěsnit...uznat, že je a že prochází léčením.

Ale přejděme k novým poselstvím, která se objevila v době svátků a mezi nimi.

Začneme jako vždy poselstvím Mistra Hilariona, které je pochopitelně již tak nějak "v běhu", ale to vůbec nevadí, jelikož je jednak velmi pěkné, povzbuzující, ale i je tak nějak reálné, je jak to vnímám, skutečně vizí současných energií a dění na planetě. Respektuje pokračující vnitřní práci každého z nás, avšak při vědomí nových planetárních podmínek. Poukazuje na na naši spjatost se Zemí a doporučuje určité afirmace jako pomoc Matce Zemi.

Dnes Vám také zasílám úžasné poselství AA Michaela, které přijala Celia Fen a které má název "Frekvence je zlatá".  Je to poselství,které pojednává o jednak ještě o energiích prosince a také o zhodnocení toho, o čem byl rok 2013. Poté přechází do 3. části svého sdělení a hovoří tzv. zlaté vlně 12/12 a 21/12 tj. o dvou prosincových energetických branách, kdy energie narůstala (což mohlo být mnohými i různě pociťováno) a včerejškem, 1. lednem 2014, měl být tento proces dokončen. V poslední části pak hovoří o energiích roku 2014 a také i o Křišťálových dětech, o jejich významu pro vývoj na planetě počínaje letošním rokem.  Především však říká, že rok 2014 je rokem ukotvení Země do frekvencí 5. dimenze, čímž Země bude vibrovat na frekvenci Zlatého paprsku Kristova vědomí.

Poselství Áriů z prosince 2013 zasílám až dnes, nestihli jsme to dříve. Pojednává jednak o zimním Slunovratu 21.12. 2013 a pak také o významu dalšího 21., tentokrát ledna 2014. O jeho významu jsem Vám poslal informaci v minulém mailu z 27.12. 2013.

Dalším poselstvím "neposelstvím" jsou pravidelné tzv. Kryonovy "Marshmallow Messages", Kryonovy jednohubky - úryvky a citace z Kryonových channelingů a knih, které každý měsíc připravuje tým jeho channelera, Lee Carrolla.

Pak také poselství Matky Země, které převzala Pamela Kribbe, která je především známá svými úžasnými channelingy Jeshuy. Toto dnes zasílané poselství Matky Země bylo pojmenováno "Důvěřujte Zemi". Říká, že si více máme uvědomovat Zemi a naše spojení s ní, s přírodou a vším, co na Zemi existuje. Vše na Zemi reaguje na naši přítomnost a Matka Země zdůrazňuje, že ve všem je vědomí. Dále nabízí meditaci, určitý proces k uvědomění si toho, pozorováním svého těla, kterým jsme spojeni se Zemí. A hovoří pak o našem uvědomování si, o emocionálních zraněních, o straších, které si neseme z minulých inkarnacích a nabízí vědomé propojení k vymazání těchto vzpomínek.

Dále pak zasílám poselství, které předal skrze Natalii Glasson Mistr El Morya, Chohan 1. paprsku a které nese název "Za Iluzí". Mistr El Morya seznamuje čtenáře jednak se svým posláním v systému života Stvořitelova Vesmíru a zve nás k hlubšímu pochopení pravdy Stvořitele. Poukazuje na skutečnost, že člověk žije ve světě iluzí a nabízí možnosti tyto iluze rozpoznávat být více ve Stvořitelově pravdě.

Z rubriky akce našich přátel si Vám dovoluji zaslat pozvánku na tzv. Via terapie, které organizuje Sylva Pokorná. Více viz v pozvánce.

A na závěr jedno sice velmi krátké, ale velmi pěkné video. Má název "Skutečný smysl života". trvá jen asi 3 minuty, ale stojí za to. Je to anglicky s českými titulky.


Přeji klidné dokončení prvního týdne roku 2014 a příjemné víkendové odpočinutí po náročném období svátků

Láďa

 

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 29.12. 2013 - 5.1. 2014                          

Milovaní,
Na planetě je v této době mnoho lidí, kteří se dívají hluboko do sebe, a budou v tom pokračovat, aby mohli čelit každému skrytému aspektu svého bytí, přímo a pravdivě, bez popírání, přijímat a milovat všechny aspekty sebe sama. Jsou ochotní čelit tomu, co v nich přetrvává, tak, aby vyrovnávali, harmonizovali a přicházeli s řešeními, která teď pomáhají každému člověku stát se celistvým, což usnadní hluboký pocit míru a spokojenosti ve všem, co dělají a přináší radost a štěstí do jejich vnějšího života. Ve svých srdcích začnou rozumět rčení „jak nahoře, tak dole“, neboť vnější svět vždy odráží to, co je/žije uvnitř.

Mnoho duší zažívá důkladné a tvrdé zkoušky, jak se snaží vyvážit mentální a emocionální aspekty sebe sama, a vědí, že vstup do vyšší dimenze nemůže nastat bez vyjasnění a vyčištění nízko-dimenzionálních myšlenkových vzorců a přesvědčení. Pro mnohé z vás je to přinejmenším výzva. Pro ty z vás, kteří zažíváte toto dilema, přináším dobrou zprávu. S tím, jak se planeta očišťuje od hustoty, která je věky stará, a Země a klima se mění, je mnohem snadnější udržovat rovnováhu, takže energie nyní každému z vás pomáhají uvolňovat a odevzdávat neústupné staré myšlenkové a emocionální vzorce, jejichž rukojmími jste po dlouho dobu byli. Každý člověk tuto pomoc uvítá a zjistí, že je teď mnohem snazší zůstat v rovnováze vně i uvnitř. 

 

Je důležité, abyste se i nadále každý den uzemňovali svými energetickými kořeny do krystalického diamantového jádra Země. Je to nezbytné pro to, abyste mohli být plně inkarnováni zde na Zemi se všemi vyššími aspekty vašeho multi-dimenzionálního bytí. Každé ráno si dejte záměr na propojení se svým Vyšším Já a Božskou Monádou a po několik okamžiků dávejte sami sobě lásku např. s těmito afirmacemi „JÁ JSEM nyní propojen/a do v tuto chvíli nejvyšší možné oktávy mého Já“ a „JÁ JSEM čistá nádoba Božského Ducha“. Často si připomínejte, že jste bytost Lásky a Světla, která se rozhodla přijít na tuto planetu v tomto čase, aby pomohla ukotvit kosmické Světlo do krystalického jádra Země. Pro Matku Zemi je to obrovsky důležité, protože jí to pomáhá udržovat rovnováhu jejích energií a rozšiřovat Světlo uvnitř ní samé.

 

Tím, že tuto práci děláte každý den, pomáháte Zemi zrodit se jako zářící Hvězda, což je její předurčení a pomáháte celému lidstvu v pozvednutí na vyšší frekvenci. Neznamená to, že chaos a nepořádek přestanou okamžitě existovat, ale touto prací a udržováním své vyšší vize pro Zemi a všechny její obyvatele, jste klidným místem v bouři zuřící ve světě kolem vás. Vaše klidná mírumilovnost bude mít účinky na svět, jež vás obklopuje. V průběhu předchozích let jste všichni na sobě pracovali a nyní si začínáte uvědomovat, že jste touto prací sami sebe posadili na vůdcovskou pozici coby adepta, který umí řídit energii silnými a mocnými způsoby.

 

To s sebou ovšem přináší ohromnou zodpovědnost a my jsme přesvědčení a vy byste měli být také, že jste toto zasvěcení/iniciaci perfektně zvládli. Pokud čtete tuto zprávu, jste člověk, který prokázal/osvědčil, že je hoden a schopen převzít větší zodpovědnost. Nyní je snazší udržovat jasnost vyššího záměru pro vaši přítomnost zde na Zemi. My, vaši bratři, sestry a spolupracovníci, kráčíme s vámi, zatímco vy se chápete otěží své nové identity. Dobrá práce, Milovaní. Buďte v míru.  

Do příštího týdne…

Já JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

FREKVENCE JE ZLATÁ

Nové zemské energie prosinec 2013/leden 2014

ARCHANDĚL MICHAEL prostřednictvím CELIE FEN

 

Milovaná rodino světla, v tomto měsíci, v prosinci 2013 a v lednu 2014, vaše Země provádí hlavní posun a přizpůsobení frekvencí, neboť začíná ukotvovat frekvenci Zlatého paprsku. S tímto frekvenčním posunem pomáhalo Slunce, a zvýšená sluneční aktivita posledních šesti měsíců pomáhala překalibrovat tuto frekvenci na Zemi a umožnit jí, aby se usadila a ukotvila.

 

Milovaná rodino, my víme, jak těžké to pro vás až dosud bylo. Jako Světelná rodina jste museli pracovat, abyste udrželi světlo navzdory výzvám, se kterými jste byli konfrontováni na mnoha úrovních. Nyní, v tomto měsíci, dokončujete práci roku 2013 a začínáte novou cestu Zhmotňování a Hojnosti.

 

V tomto poselství budeme nejdříve mluvit o posunu z roku 2013 do roku 2014, mocné energii 12/12 i Slunovratu, a pak se podíváme na přicházející energie roku 2014 a roli Křišťálových dětí, které se stávají vašimi mladými dospělými.

 

 

2013: Rok (přesahující, transcendující) měnící se duality

 

Země se posunula do své časové linie 5 dimenze v prosinci 2011. V prosinci 2012 začala svůj Nový cyklus času jako „Nová Země“, a nyní v prosinci 2013 dostanete příležitost vstoupit do svého mistrovského světla změnou duality ve svém životě a ukotvením Zlatého paprsku vesmírného vědomí Krista.

 

Proto to byl tak těžký rok pro mnohé z vás. Na každé úrovni a v každém okamžiku jste byli žádáni, abyste konali volby vašeho života. Budete reagovat starými způsoby duality nebo to změníte a vyberete si najít cestu smíření, soucitu a lásky?

 

Pro mnohé z vás byla až dosud tato nová cesta těžká, protože cesta lásky často začíná láskou k sobě a tím, abychom se naučili říkat „ne“, když je to nezbytné. Tolik z vás se muselo naučit udělat si pro sebe prostor a říci „ne“ věcem, které již pro vás nefungují a možná nefungovaly doopravdy nikdy.

 

Bylo to nepohodlné, jak jste se pomalu učili přeměnit dualitu a konflikt a povznést se do frekvence integrace a komplementarity. Museli jste se naučit zvolit si a být za tyto volby odpovědní, jako praví Bojovníci Světla.

 

Ale odměny byly také veliké. Jak jste se dostali do sebe, do svých srdcí a duší, do lásky, přeměnili jste také bolest a utrpení a přesunuli jste se do Radosti a Míru.

 

Dlouhá cesta mnoha životů se chýli ke konci, tak jak se začínáte přizpůsobovat a usazovat v nové frekvenci Zlatého paprsku Kristova vědomí. Je to místo Harmonie, Jednoty a Míru a místo Hojnosti a Radosti. Je to frekvence, kdy víte, že vše je možné a pravděpodobné, a že máte sílu tvořit život, který si přejete.

 

Zlatá vlna 12/12 a 21/12

 

Konečný „posun“ do Zlaté frekvence je poháněn Vlnou Zlatého světla. Začíná to bránou 12/12 a  kulminuje to bránou 21/12 při prosincovém Slunovratu.

 

V těchto dnech bude světlo dále vzrůstat a vy dozajista pocítíte efekty tohoto nárůstu na všech úrovních své bytosti. Můžete se cítit naplněni Radostí a Světlem. Ale můžete se taky cítil divně a nepříjemně tělesně. Vaše buňky vibrují na zrychlené frekvenci a vy znovu můžete zjistit, že cítíte „symptomy vzestupu“,  které způsobují, že se cítíte fyzicky a citově nepříjemně.

 

Tento proces bude kulminovat a dosahovat svého vrcholu 21. prosince při Slunovratu, kdy bude energie Obnovy a Znovuzrození nejsilnější. Země se zarovná se s Středem galaxie a silná vlna Diamantového světla pomůže zvýšit frekvenci planety také.

 

Pak, od 21. do 31. prosince bude Země tyto nové frekvence integrovat. Může to být také výbušné a nestabilní období, jak se Nové Energie a Zlatý paprsek ukotvují v Zemské mřížce.

 

Pak, 1.1.2014, bude proces nakonec dokončen.

 

Přicházející energie roku 2014 a role Křišťálových dětí

 

V roce 2014 bude Země ukotvena v páté dimenzi a bude vibrovat na frekvenci Zlatého paprsku Kristova vědomí. (Kristus=osvobozený)

 

Tato frekvence Kristova vědomí započne mocný příval probuzení na Zemi. Lidé se budou probouzet velkou rychlostí a vy budete mít hodně práce s tím, abyste je vedli a pomáhali jim v v tomto procesu, pokud je to vaše poslání.

 

Ale, zjistíte také, že ti, kteří nemohou zvýšit své frekvence na Zlatou frekvenci budou ve stresu a strachu a zoufalství, a budou schopni vidět pouze chaos a rozpad staré energetické mřížky.

 

Ale, Milovaná rodino, tento rok budete mít mocné pomocníky, nejen v Andělských říších, ale také v Křišťálových dětech, které přišly na Zem se zvláštním posláním ukotvit na planetě Kristovo vědomí.

 

První Křišťálové děti začaly přicházet počátkem 90. let a je jim nyní kolem 20 let. Přišly se Světelnými těly plně „protkanými dráty“ a připravenými přijmout energii Kristova vědomí a Zlatého paprsku. V roce 2014 se „zapnou“ a budou pomáhat zvyšovat frekvenci a ukotvovat na Zemi Zlatý Paprsek. Tyto Křišťálové bytosti jsou mocnými Bojovníky srdce a narodily se pro tento okamžik? Jsou to mladí muži a ženy a jsou připraveni vykročit a nechat na Zemi zářit své Světlo.

 

A tak, Milovaná rodino světla, rok 2014 bude rokem, ve kterém bude Zlatá frekvence ukotvena na Zemi, bude přijímáno Diamantové Světlo a objeví se Křišťálové probuzení. Budou to pro vás všechny opravdu skvělé časy!

 

Přejeme vám v těchto časech Světla mnoho Radosti a Světla!

 

© Celia Fenn,   https://www.starchildglobal.com.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkujeme za pochopení a respektování této podmínky.

 

 

 

Jaké energie nám přináší zimní slunovrat 2013 a 21.1. 2014
Áriové prostřednictvím Evy P., Lenky Z. Lucky N.  - 17.12.2013

 

Zimní slunovrat přinese zklidnění. Energetické a v lidské rovině i emocionální zklidnění. Abyste mohli nabrat sílu do další etapy, potřebujete se ztišit, uvolnit. Budete více v sobě, ale i v rodině, či tam, kde je vám dobře. Je to doba lidského sblížení a sdílení. V rovině lidské i duchovní.

21. leden je zvláštní datum. Je to doba, kdy se vám vyjeví různými způsoby vaše další cesta. Neptejte se na to, jak a proč, ale v této době buďte vnímaví, láskyplní a zažívejte hlubší ponory do sebe sama. To, co k vám přijde (protože již nazrál váš čas) nemůžete minout. Poslechněte toto vnitřní nutkání či hlas či nápad. Uvědomte si jej a berte jej vážně.

Toť vše naši milovaní. Hezké vánoce.

Vaši Áriové

 

Zimní slunovrat přináší dokončení karmických procesů, které jste ještě nezvládli. Končí doba boření starých pořádků, schémat a nefunkčních vztahů. Začínají se tvořit vztahy založené na vzájemné podpoře, nikoli prospěchu. Vítr změn vás vane k tomuto datu, jako do brány oslavující nový život, nový den. Do brány, která spálí vše staré. Opouštějte a odhazujte staré a přežité, abyste s čistým srdcem mohli vstoupit do nové doby.

Budete mít měsíc na ustálení těchto energií do 21.1.2014. Dýchejte, nabírejte síly, vytvářejte si vize svého života, dění, práce. Plujte mořem možností a krásy. Toto je důležité období, kdy ještě dokončíte rozpracovaná témata a naberete síly a tvořivost pro nové období. Je důležité si začít tvořit v tomto období svou vizi budoucnosti, nových projektů, ujasnit si priority, abyste do brány 21.1.14 vpluli jako lidé nové doby se svou novou vizí.

RADUJTE SE TVOŘTE.
 

Vaši Áriové 

 

Odevzdání. V den slunovratu máte možnost kvantovým skokem odložit vše, co je aktuální, co jste nedokončili, či máte tzv. rozdělané. Uvědomte si nové myšlení. Uvědomte si, že proces transformace se týká všech a všeho a že vaše staré zvyky jsou již tabu. Jen vás brzdí na cestě vzestupu a svými zátěžemi brzdíte i Matku Zemi.

V den slunovratu vstoupíte do dalšího rozhraní transformace a budete mít možnost tzv. překročit na druhý břeh. Nechejte za sebou vše staré. Nechejte za sebou vše nepotřebné, žádejte duši, protože ona ví, co je pro vás správné a co ne.

Vaše vědomé duše jsou tak krásné - málo se jimi necháváte vést.

Jeden měsíc potrvá tzv. překryv energií. Po 21. lednu již některé struktury nebudou a nebude tudíž možné v činnostech s nimi spjatých pokračovat. Mějte toto na paměti a prostupte branou, slunovrat je důležité datum.

Soustřeďte se tento měsíc co nejvíce na nové energie, protože ty vás ponesou i nadále, ty vám zůstanou i po 21.1.

Vše staré se poté rozpadne. Drží vás andělé i vaši průvodci, drží vás celý vesmír.

21.12.2012 se odkryla první vrstva závoje, aby mohlo docházet k novým propojením a nyní nastal pravý čas transformace.

Nové vazby již máte, odevzdejte se Boží vůli.

Vaši Ariové

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijaly Eva P., Lenka Z., Lucka N. (www.transformace.info). Tuto verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – prosinec 2013

 

 

 

02.12.2013

VAŠE VOLBA

 

Když spadnete z útesu, koho z toho obviníte? Příšeru gravitace? Jaká inteligence vás tam strčila? A jak si to mohlo dovolit vás hodit dolů a zranit! To je příklad síly, která existuje.

Ale na rozdíl od gravitace, drazí, tato konkrétní rovnováha je multidimenzionální, elastická, dynamická věc. Po eóny byla stejná (neměnná). Teď už není. Pohybuje se v souladu s energií, kterou jste se rozhodli vytvořit - je to váš čin. Ale nestane se nic, pokud se nepostavíte do své síly

 

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- Kryonův živý channeling „Rekalibrace Sebe – 1. část“ – duben 2012 -

 

 

 

09.12.2013

 

LIDSKÁ DUŠE

 

Pokud jste se v minulém životě probudili k duchovní pravdě, pak je zde silný potenciál, že to obrovsky změní váš další život. Takže stará duše půjde na místo, kam by mladá duše nejspíš nešla. Toto vše si plánujete, než vstoupíte do Větru Zrození a jste na to připravení. Opravdu jste. Poslouchejte: Žádná lidská duše nepřichází na planetu nedobrovolně ani za trest! Možná byste si toto prohlášení měli zapamatovat.

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- Z Kryonova živého channelingu „Tři větry“ - únor 2013

 

 

 

 

16.12.2013

 

VÁŠ ÚKOL JE VESMÍRNÝ

 

Každý z vás v sobě nese světlo, drazí, a toto světlo vidí každá bytost ve vesmíru. Některé bytosti jsou tak daleko, že si nedokážete ani představit, že by o vašem světle mohly vědět. Ony ale vědí, co se zde děje a připravují se na změny, které je čekají právě díky tomu, co děláte. Posílají vám lásku za to, co jste už vykonali. Váš úkol na této planetě je vesmírný a má jen málo co do činění se Zemí, věděli jste to? Protože to, co se stane zde, ovlivní nás všechny. Včetně Kryona.

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonovy živého channelingu „Kosmická mřížka 1. část“ -

 

 

 

30.12.2013

 

NAJDĚTE TO BOŽSKÉ

 

Chceš štěstí, člověče? Pak bys měl najít multidimenzionálního Boha uvnitř. Paradigma se mění. Je to multidimenzionální, ne jednodimenzionální. Měli byste se přesunout od toho paradigmatu, které vás ve všem omezuje a tlačí vás do reality stejnosti a singularity, k tomu, které otevírá potenciály ke změně všeho. Tyto potenciály mohou změnit váš život, vaše reakce, vaše vnímání sebe a to, o čem jste si mysleli, že jste se proto narodili. Všechny tyto informace je možné v energii vaší duše přepsat na multidimenzionální paradigma zahrnující lásku Boha a radost z každého okamžiku.

 

Co se vám snažím říct? Říkám, že zůstanete nešťastní, drazí, kdokoli toto čte a poslouchá, dokud se nerozhodnete obrátit do svého nitra a nalézt to, co je božské. To vyžaduje nové myšlení mimo intelektuální 3D krabici. Vyžadujete to, abyste mysleli multidimenzionálně a započali jste proces, o kterém jsme mluvili stále dokola. Jinak se budete dál utápět v dramatu a chaosu kolem vás.  

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova živého channelingu – 26. února 2012 –

 

 

 

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Důvěřujte Zemi
Země prostřednictvím Pamely
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan


 

Drazí přátelé,

Jsem hlas Země. Vnímejte moji přítomnost uvnitř vás a pod vašimi chodidly. Jsem přítomna ve vašem těle. Proudím všemi vašimi buňkami. Právě tělem jste propojeni s přírodou, se vším kolem vás, co roste, žije a dýchá. Uvědomte si v tomto okamžiku živoucí přítomnost přírody kolem sebe. Vnímejte stromy kolem této budovy, zemi, na které je budova postavena. Vnímejte rostliny, ptáky a stromy. Když je pozorujete zblízka, můžete vnímat, jak i vaše přítomnost na tato živá stvoření působí. Nejen že vy vnímáte je, oni taktéž vnímají vás. I tato budova je živá, neboť vše, z čeho byla původně postavena obsahuje energie Země. Ve všem kolem vás existuje vědomí. Hmota je oživlé vědomí. Vnímejte energii, vědomí, v této budově, její historii a to, co jí přinášíte. Často podceňujete vliv, který máte právě tím, že někde jste.

Nyní se ponořte hlouběji do svého těla. Právě tak, jak jste pozorovali svým vědomím okolí, udělejte to nyní velmi objektivně i se svým tělem: vnímejte svou hlavu, krk, hruď. Pak se ponořte hlouběji do svého břicha a pociťte mou energii – povedu vás. Vítám vás, když tohle činíte, i já jsem živá. Mám své vlastní vědomí. Vnímejte, jak vám pomáhám tím, že vás vtahuji hlouběji do vašeho těla, jak se noříte podél své páteře ke kostrči. Vnímejte mou vyživující energii, neboť jsem vaší matkou. Vnímejte mne ve svých stehnech a kolenech, ve svých lýtkách, kotnících a chodidlech.

Dnes zůstaneme v této dolní části vašeho těla. V myslích lidí je vštěpená stará představa, že inspirace přichází seshora, že hluboké spirituální pochopení se rodí ze spojení s nebesy, s vesmírem, který je nad vámi. Dnes vás však žádám, abyste zaměřili pozornost na to, co leží pod vámi, na zem pod vašimi chodidly, na živoucí Zemi.

Mnoho z vás zažívá bolest, zklamání, hluboký smutek nebo osamělost, která se usídlila ve vašich spodních čakrách. Důsledkem toho vaše uvědomění spolu s vědomím vystoupalo – tak říkajíc opustilo těloprotože bylo příliš bolestivé prožívat všechny emoce, které jste na pozemské úrovni měli. Chápu to a zároveň chápu, jak těžké je plně sestoupit do oblasti vašeho těla, které se cítí tak zranitelné. Vyžaduje to hluboké odevzdání a hlubokou víru v život.

Je velmi lidské vystavět ochranné brnění kdykoli se cítíte vážně zranění. Přesto vás takové brnění drží zpět od života. Okrádá vás o vaše nejhlubší síly. Tak nemůžete žít, protože, když tak činíte, omezuje vás to a je to jako byste byli ve vězení. Jenomže proud života a síla duše je vždy silnější než vězení, které uvnitř sebe sama vystavíte. Z vaší duše existuje vždy další tah, hnací síla k otevření a odevzdání se životu, všemu, co je.

Emocionální zranění, která jste utrpěli, jsou zraněními, která byla způsobená zde na Zemi. Mohla se odehrát v tomto nebo minulých životech. Jelikož se však udržují zde na Zemi a jsou ve vaší paměti duše, spojujete si Zemi s agresivním místem. Místem, které je drsné a hrozivé. Když se sem znovu vracíte a inkarnujete, opět slyšíte volání své duše. Je nezadržitelné a znovu a znovu klepe na vaše dveře a vy jste nepochybně schopni otevřít se tomuto volání na úrovni srdce. Když však jdete hlouběji do svého těla, často je to tak děsivé, že z této části svého těla stáhnete své vědomí. Stáváte se pak rozdělenou bytostí. Část vás říká „ano“ a chce se pohnout kupředu, když cítí záři a pozvání nové doby. Avšak části pod vašim srdcem, nižší čakry, se neodvažují zapojit, a tak zůstávají uzavřené.

Dnes bych vám chtěla nabídnout způsob, jak k této části vás samých znovu získat důvěru. Ráda bych upozornila na to, že strachy, které si nesete, pochází hlavně z lidské společnosti v minulosti, z energií, které tehdy převládaly a kterými jste se cítili odmítnutí a nežádoucí. Vzpomeňte si však na to, že máte taktéž spojení se samotnou Zemí – se mnou – nezávisle na všech lidských myšlenkových formách a kolektivních energiích, které Zemi obklopují. I já bych se ráda od těchto negativních energií osvobodila. I já jsem na cestě vnitřního růstu a vývoje a procházím procesem znovuzrození. Vylíhnu se do nové doby, kdy bude mezi lidmi a přírodou více harmonie. Nám oběma pomáhá, když si vzpomenete na to, kým skutečně jsem a na mou živoucí podstatu. Tím, že se spojíte se mnou, s vědomím, které vás zde tolik touží přivítat, vymažete bolavé vzpomínky z minulosti.

Zkuste to. Umožněte svým nižším čakrám, těm uvnitř vašeho břicha a nohou, aby byly naplněny silou Země. Ráda bych vám nabídla krátkou řízenou cestu, abych vám pomohla tuto energii vnímat ve větší míře. Existují všelijaké druhy přírodních říší, které vás obklopují. Jsou bohatě obydleny rozličnými stvořeními, které na Zemi žijí. Každé přináší to své jako součást jednoho celku. Nyní vás žádám, abyste pomysleli na strom. Na pevný, široký, dobře zakořeněný strom, který tu už stojí hodně dlouho. Jeho koruna dosahuje k nebesům, zatímco se jeho kořeny rozšiřují hluboko do země. Setkejte se s esencí tohoto stromu. Na chvíli svým vědomím vnímejte jeho klidnou, stabilní a zakořeněnou sílu. Sestupte do jeho kořenů. Vnímejte, jak tato bytost žije, roste a vyzařuje na Zemi svou energii. Vnímejte, co vám má tento strom poskytnout, jaký aspekt jeho energie vás nejvíc volá. Dovolte, ať vámi tato energie proudí, a přijímejte ji a vnímejte, co od vás tento strom chce přijmout, protože ve všem je výměna. Vnímá vaši přítomnost stejně jako vy vnímáte tu jeho. Strom je taktéž živoucí energie a cítí vás. Sledujte, jak vaši návštěvu prožívá.

Ráda bych vám pověděla víc o jeho prožitku. Často sami sebe na Zemi vnímáte jako velké vykrádače, jako ty, kteří znečišťují Zemi a ruší její přirozenou rovnováhu. To je do jisté míry pravda, protože mezi lidmi a přírodou v této době existuje hluboká disharmonie. Chci vám však připomenout to, že já, Země a všechny mé přírodní říše, vás vítají. Jste na Zemi vítaní. Těšíme se z vaší přítomnosti a energie a máme z ní prospěch. Přišli jste sem přinést něco nového a výjimečného: sdílet své hvězdné světlo a kosmickou moudrost. V jistém smyslu jste zde všichni návštěvníci. Jednou nohou jste součástí Země, fyzickou bytostí stejně jako zvířata a rostliny. Zároveň však přicházíte na Zemi přinést něco jiného, zcela nový způsob bytí. Jste svobodní, máte svobodnou vůli. Můžete se vyvíjet, můžete na Zemi vnášet světlo, něco, co dává novou hybnou sílu do všeho živého. Vnímejte, že strom se z vaší přítomnosti těší a je rozradostnělý. Přivádí něco do pohybu, což je jednoduše proud lásky. To, čím ve skutečnosti jste, strom ovlivňuje nejhlouběji. Můžete to vnímat v běžných zvyklostech vašeho okolí, v zahradě, ve svých zvířecích miláčcích. Když na sebe vzájemně úzce působíte, pak vám dávají něco nazpět.

Žádám vás, abyste si nyní vybrali zvíře, které k vám chce přijít, aby vám něco ujasnilo. Dovolte mu, aby se objevilo ve vaší představivosti. Zvíře vám chce pomoct, abyste se na Zemi cítili dobře a bezpečně. Abyste byli dobře spojeni se Zemí pod vámi a byli tak připraveni projevit se s důvěrou a jistotou. Zvíře zná tuto jistotu, toto útočiště. Je se Zemí zajedno a nemá žádné pochybnosti o svém právu existovat. Jednoduše existuje, žije, dýchá a roste.

Vstupte svým vědomí do tohoto zvířete. Dovolte si jednoduše se s ním spojit. Na chvíli v tomto zvířeti vnímejte nedostatek myšlenkových procesů. Není zamořeno nadměrným přemýšlením tak jako lidé. Vnímejte jak příroda proudí bez námahy skrze toto zvíře. Vnímejte, jak blízko vás přivádí k Zemi. Vnímejte tuto čistotu, užitečnost tohoto zvířete. Pozorujte, jak zvíře váš příchod vítá a jak se vaše energie spojuje s jeho energií. Pociťte, že je vaše energie vítaná, že se dotýká něčeho ve zvířeti, co mu dělá dobře a co ho posiluje. Mezi vámi dvěma existuje interakce.

Zvíře vás žádá, abyste se seznámili s energiemi přírody a tak se začali na Zemi cítit doma. Abyste věděli, že je tu pro vás místo. Když to pojmenujeme důrazněji, přírodní říše na vás čekají. Chceme se inspirovat energií, kterou přinášíte. Výměnou za to vás chceme přijmout, abyste se stali součástí celku. Jste tu vítaní.

Jsem vděčná za vaši odvahu a vytrvalost. Posouváme se na Zemi k nové éře. V nové éře je pro lidské bytosti a přírodu zásadní, aby spolu znovu spolupracovali z vnitřního spojení. Vše je vědomé a chce spolu navzájem spolupracovat. Tak by to mělo být. Každé přírodní stvoření cítí, že je součástí celku. Mé nejhlubší přání je, abyste i vy věděli, že jste zde na Zemi součástí tohoto celku. Abyste Zemi prožívali jako svůj Domov, nejen tím, že jste bytostí kosmického původu, ale i tím, že ji prožíváte s žijícími stvořeními kolem sebe. Oslavujte život se vším, co tu je. To je důležitý úkol, který dnes před lidstvem je. To přivede Zemi k naplnění a vás všechny učiní inspirujícími a radostnými bytostmi.

 

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

 

 

 

Za Iluzí
Mistr El Morya

přijala Natalie Glasson – 02-12-13

 

 

Já jsem mistr El Morya, Chohan správce Prvního Paprsku Světla na vnitřních pláních Stvořitelova vesmíru.  Mým úkolem je dekódovat a šířit vůli Stvořitele do mnoha pozemských úrovní a vědomí lidstva. Můžete přivolat mé energie, aby vám pomohly pochopit a dešifrovat vůli Stvořitele, která je určena právě vám, vaší realitě a vašemu poslání na Zemi. Jsem tu, abych vás podporoval a už teď vám pomáhám přijímat posvátnou vůli Stvořitele, ale můžete přímo přivolat mé energie, aby vás podpořily v opravdovém pochopení vedení či vhledů, které k vám přicházejí a skrze vás se aktivují.

Právě teď vás žádám, dovolte mé energii a vibraci světla prvního paprsku splynout s čakrou hvězdy duše nad vaší hlavou a aktivovat božskou vůli vaší duše, aby prostoupila a osvítila celou vaši bytost. Nechte světlo plynout do své korunní čakry a celým systémem čaker, až konečně do čakry Zemské hvězdy pod svými chodidly, tím umožníte božské vůli Stvořitele a vůli  duše být přítomné a aktivní v celé své bytosti a zároveň být uzemněné právě ve fyzické úrovni vašeho bytí a přítomnosti. Tak jak opakovaně dýcháte ze shora dolů božskou vůli do svých čaker, dovolte té energii naplnit celé vaše bytí a nechte ho proudit   aurickým polem ven. Můžete si přát zaznamenat tyto energie, emoce nebo myšlenky božské vůle vaší duše a podněty Stvořitele. Pochopení jak reagujete na božskou vůli Stvořitele a vaší duše, vám umožní vhled do vlastní seberealizace a možná uvidíte jakým způsobem blokujete nebo brzdíte božskou vůli plynoucí vaším bytím a stejně tak můžete jasně pochopit způsoby božského vedení.

Cvičením a zkušeností s proudem božské vůle Stvořitele a duše, který se pozvolna pohybuje vaším bytím, si můžete přát pochopit přítomné formy iluzí, ať už vytvořených vámi, ostatními nebo již neexistujícími generacemi. Objevující se iluze vám umožní uvidět pravdu Stvořitele, vaší duše a celého vašeho bytí s větší jasností a lehkostí. Představte si, že každou částí vaší bytosti a všemi čakrami vyzařujete žhnoucí světlo božské vůle Stvořitele a vaší duše do své přítomnosti a do svého okolí. Podržte si záměr a uvědomění, že tento proces odhaluje, odstraňuje a rozptyluje všechny iluze, představte si jasnost formující se ve všech aspektech vaší bytosti.

Ve fyzické existenci a realitě se může stát, že si na Stvořitele tolik nepamatujete a tak mnohá vaše přesvědčení pramení z minulých zkušeností, rad nebo názorů ostatních, víc než by pocházela od Stvořitele. Stvořitele můžete ve své bytosti rozeznat díky intuici, vnitřnímu vědění a vnitřní přítomnosti. Když jste v kontaktu se svou intuicí, vnitřním věděním a vnitřní přítomností jste schopni promítnout pravdu Stvořitele do svého bytí. Pravda Stvořitele se může jevit jako něco, co jste ještě nikdy předtím neobjevili a neakceptovali, ale přijde ve formě, kterou jste schopni chápat, ať jste na jakékoliv úrovní uvědomění si pravdy Stvořitele. Každý člověk může interpretovat pravdu Stvořitele různými způsoby, každý způsob je správný pro danou osobu a nepotřebuje hodnocení ostatních. Někdy jsou iluze ve skutečnosti vaše přesvědčení nebo názory, na kterých jste vytvořili svou přítomnost, která tyto iluze zpětně podporuje. Uvidět skrz iluze může být mocný proces, který kompletně změní vaší realitu, vidění, vědomí a přesvědčení. Tento proces se může nastartovat okamžitě nebo postupně v průběhu určitého časového úseku, ale v konečném důsledku přinese do vašeho života víc lásky, blaženosti, míru a radosti. Prosté spojení, sladění nebo pochopení pravdy Stvořitele probouzí duši a tím celá vaše bytost začne překypovat zdravím a vitalitou. Toto cvičení umožňuje božskému vedení duše a Stvořitele prostoupit vaším bytím, vyzařovat energii se záměrem rozpouštět všechny iluze a podpořit Stvořitele, aby splynul s celou vaší bytostí a přítomností a současně s vaším vlastním rozšířeným vědomím. Za nějaký čas si uvědomíte jak mocný nastroj je toto cvičení, které očišťuje a posiluje vaše bytí a realitu.

Když rozpoznáte své iluze, můžete se jim pak zasmát a odložit je s uvědoměním, že není potřeba se jich držet,  ale naopak je pustit a vytvořit prostor pro vynořující se pravdu. Rozkvétající pravda ve vašem bytí se promítne i do vašeho reálného života. Ve vaší realitě nastane mír a mnoho rušivých věcí nebo situací se rozplyne a uvolní vám prostor a čas, abyste mohli plně ocenit pravdu a přítomnost Stvořitele. Vždy může být přítomná nějaká forma iluze, které se držíte, díky faktu, že se posouváte na mnoha úrovních uvědomění si Stvořitele. Rozpoznání iluzí se stane snazší, tak jak budete rozeznávat to, co nerezonuje s božskou vůlí vaší duše a Stvořitele.

Posun za iluzi je vlastně také iluze, protože vše, co je pravda a vůle Stvořitele již existuje ve vašem bytí, jen je potřeba, aby vámi byla rozpoznána a vědomě uznána. Když se zbavíme závislosti na iluzích, pak spatříme záměr, světlo, lásku a pravdu Stvořitele. Ztělesnění a vyjádření Stvořitele skrze vaše bytí a přítomnost, vám umožňuje existovat jako pravda Stvořitele ve vaší bytosti, tedy zajišťuje vaše osvícení a spojení se Stvořitelem, zatímco dovoluje projevit moudrost Stvořitele skrz vaší intuici. Po pravdě řečeno, když se posouváte za iluzi, přijímáte posvátnou vůli Stvořitele a vaší duše. V této manifestací jsou možnosti, příležitosti a potenciál zažití Stvořitele nesmírně posíleny. Nejen, že zažíváte vše, co je Stvořitel ve vás, ale i okolo vás. Postupným vedením vaší duše se posouváte do jednoty se vším, co je Stvořitel, v hluboké a absolutní jednotě, která je stále přítomná a rostoucí.

Raději než hledat a snažit se vymazat iluze ve své realitě, pracujte s prvním paprskem světla Mistra El Moryi, získáte tím větší uskutečnění a vědomí posvátné vůle vaší duše a Stvořitele ve své bytosti a životě. Díky rozpoznání božského záměru, budete přirozeně vymazávat iluze, mnohdy i nevědomky. Když jsou iluze zpochybněny, jste v kontaktu a ve spojení s božským záměrem Stvořitele, sdílíte původní jasnost a přivoláváte osvícení a světlo do každé situace a každého přesvědčení. 

Většina iluzí je zaměřena na nedostatek, omezení a strach, zatímco pravda Stvořitele je vždy zaměřena na lásku, podporu a růst.

Každé přivolání prvního paprsku světla, vás obklopí božskou vůlí Stvořitele a pomůže vám rozeznat ji ve vašem vlastním bytí. Tato energie, která vás obklopuje funguje jako zrcadlo vašich vlastních energií uložených hluboko ve vaší bytosti. Přítomnost božského záměru vaší duše a Stvořitele umožní rozpustit mnoho trápení a bolesti a podpoří manifestaci Éry Lásky ve vašem bytí a realitě. Prosím vězte, že já Mistr El Morya jsem tu, abych vás podpořil při vašich mnoha zpracovávaných posunech. První paprsek světla také nabízí odvahu kráčet ve vlastní pravdě, v posvátném záměru Stvořitele a vaší duše na Zemi.

Pamatujte a nevnucujte své interpretace posvátné vůle Stvořitele a vaší duše ostatním, ale dovolte je integrovat a vetkat do své přítomnosti, tak abyste více zažili Stvořitele v sobě a okolo sebe.

 

V Posvátné Vůli a Lásce Stvořitele,

Já jsem Mistr El Morya

Zdroj: https://www.omna.org/Home.html

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Bella pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Milí přátelé a známí,


vítám vás ve Via terapii, která je po místech Čech a Moravy.

Naše prožitkové putování je vždy jednou za měsíc a to vždy v sobotu. Den i místo je vždy předem dané a úzce propojené s určitým tématem, které se k danému místu váže. K tomu nás zvou strážci daného kopce nebo hory, které mi předávají pro vás určité indicie. S tím souvisí řízené meditace, které jsou v průběhu našeho putování a určitých místech (vetšinou bývají tři) a další témata, která si v průběhu našeho putování řešíte. V propojení s mřížkou Maminky země tak můžete odkládat s každým krokem staré a přijímat nové energie. Každá Via terapie se tak stává neopakovatelným zážitkem :-) 
Abyste si mohli včas zajistit volný čas, posílám vám již dané termíny včetně plánované akce čtyřdenního výletu v červenci.


Těším se na vás


Sylva Pokorná

 www.esetterapie.cz
 

Březen:
V sobotu 15.3. se poprvé v letošním roce vydáme na kopec Mužský.

Duben:
V sobotu 19.4. se vydáme na horu Jizera.

Květen:
V sobotu 31.5. si vyšlápneme na horu Sněžka.

Červen:
V sobotu 21.6. navštívíme Stvořidla a budeme putovat podél řeky Sázavy.

Červenec:
Ve čtvrtek 17.7 odjíždíme do 20.7. na čtyřdenní (čtvrtek až neděle) na Praděd a Radhošť.
Ve čtvrtek příjezd a ubytování. V pátek půjdeme na Praděd a přejedeme poblíž Radhoště, kde se ubytujeme. V sobotu půjdeme na Radhošť a navštívíme Radagast. Poblíž přespíme. V neděli se vrátíme domů.


Cena za Via terapii je 300 Kč (za čtyřdenní 600 Kč). Jízdné, ubytování a vstupné si hradí každý sám.
Pokud vás výlet zaujal, přihlaste se prostřednictvím SMS na číslo 739 029 339 nebo e-mail info@esetterapie.cz

—————

Zpět