Milí přátelé, 30.12.2014

30.12.2014 00:39

 

 

Milí přátelé,

a je to před námi: Konec roku! Opět další jeden rok zvolna končí, aby otevřel dveře roku novému a naše pouť spletitostí Vědomí, jak jsme si to vytvořili pro své inkarnace v tomto čase na planetě Zemi, může a bude pokračovat. Bilancujeme, většinou, začínáme se ohlížet za tím rokem, který odchází, začínáme se ohlížet po té cestě, kterou jsme v tomto končícím roce prošli. Díváme se na ty stěžejní body, kde jsme byli vystaveni zátěži, abychom sobě předvedli jak skutečně jsme ta různá uvědomění a poznání integrovali do svého Bytí, do svého Vědomí a umíme je uplatnit v praktickém, fyzickém životě. Někde vidíme, že jsme to zvládli na jedničku s hvězdičkou, jinde jsme škobrtli, ale v celkovém pohledu na tento úsek naší životní pouti, rok 2014, můžeme být jistě všichni spokojeni a na sebe hrdí. Posunuli jsme své životy do vyšších úrovní, přinesli jsme si více spokojenosti a harmonie, a co víc, vyzařujeme více Světla, na vyšší vibrační úrovni a tím pomáháme ostatním lidem se probouzet do své duchovnosti, do svého sebeuvědomění, aby mohli zvyšovat své vibrace, jakož i planeta Země jako taková. To nám, i při všech těžkostech transformace a růstu na planetě či v individuálních životech nás, lidských bytostí, dává velkou dávku optimismu a vědomí, že Světlo, Láska, mír, spolupráce či přátelství napříč planetou, se rozšiřují a vítězí. A k tomu nám pomáhej Bůh, kterým jsme a který je v každém z nás. Jinak řečeno, vstupme více do tohoto vědomí našeho Božství s naprosto neochvějnou vírou v manifestaci všech božských atributů života ve Světle a v Lásce a vše se velmi brzy stane skutečností. Je to jen a jen na nás.

Tímto malým, osobním úvodem, zahajuji poslední týdenní mail v tomto roce. I tentokrát ve snaze o stručnost při vědomí nabitého programu každého v konci roku. Přátelé, byl to rok hezký, a jsem velmi rád, že jsem měl tu příležitost se s vámi takto, prostřednictví těchto mailů, stýkat. Děkuji vám.

Nejdříve jedna organizační informace pro účastníky DŠ Transformace, jejíž seminář se koná již brzy po Novém roce, od 8.1. do 11.1. a bude prvním seminářem nového roku 2015. DŠ Transformace se bude konat v novém místě v obci Mýto v Čechách na Rokycansku, v novém zařízení zvaném Resort Brdy Mýto.
Pokud jde o způsob cesty, jak se tam dopravit, i tato informace byla přidána na web, na stránku Plánu seminářů Evy Puklové na rok 2015 a tuto informaci naleznete ZDE.

Co se týká samotného Plánu seminářů na rok 2015, odkaz byl již přesunut na obvyklé místo na liště.
A také, pokud jde o náš web, začal jsem tam zavírat všechny ty mnohé informační zprávy, které již jsou neaktuální a znepřehledňují orientaci na webu. Bude to ale chvíli trvat, musí se každá zpráva individuálně otevřít, nelze to zautomatizovat.Marlene je stále na cestách a na web jen vyvěsila zprávu, abychom se podívali na poselství pro týden 12.1.  - 19.1. 2014. Je to poselství hezké, ba i dokonce aplikovatelné. Nicméně jsem zvědav, jistě spolu s Vámi, zda s novým rokem přijde Marlene již s přímým poselstvím.

Sice v tuto chvíli vám představím poselství Kryona, na jejichž pravidelnost jsme již všichni i zvyklí, ale přesto to bude jinak. Toto poselství, je prosincovým poselstvím Kryona, které přijala Barbara Bessen. Poselství přijaté Lee Carrollem zařadím do mailu zase až v příštím týdnu. Kryon a Barbara nazvali toto poselství "Chvíle oddechu pro tvůrce". V úvodu Barbara napsala krátké osobní sdělení, shrnutí k roku 2014 a pak již k nám promlouvá Kryon. Nejdříve říká o sobě, kam patří, odkud pochází, kým on i další podobné duše / bytosti jsou. Pak hovoří o současné etapě transformace, o té práci, kterou jsme my vykonali, co to znamená. Také nabádá k tomu, abychom si udělali inventuru své letošní práce a uvědomili si svá přání vycházející ze srdce a v těchto souvislostech hovoří o síle duchovních sil, duchovních zákonů. Upozorňuje také na silná záření, která na planetu budou v dalších měsících proudit - tady bych připomenul i prosincová poselství Solary a Áriů, která byla zveřejněna již dříve.

Dalším poselstvím je vánoční dopis Barbary Bessen s krátkým poselstvím Mistra Saint Germaina. Možná, že toto poselství již znáte,. neboť jsem ho co nejdříve, jak jsem ho obdržel, vyvěsil na našem webu: takže jen stručně:
Barbara ve svém úvodním dopise píše o vánocích, vánočním naladění,ale také o tom, že nástrojem na naší cestě duchovního růstu je láska k sobě. Pak se slova ujímá již Mistr Saint Germain, přičemž v první řadě zdůraznil, které hodnoty života mají význam pro osvícení a vstoupení do vyšších úrovní. Dále se pak zmiňuje o příčině a následku, de facto o karmickém "kolečku" působení a o možnosti z tohoto koloběhu jednoduše vystoupit. A tady bych chtěl upozornit, že se právě tímto, touto možností podrobně zabývá "přítel Kryon", (jak ho tak i v tomto poselství nazývá Saint Germain), ve své knize 1 "Konec času". Pak Saint Germain v tomto poselství popisuje tzv. strnou cestu vývoje, její aspekty, možné projevy

V předvánočním čase také bylo zveřejněno v českém překladu další poselství, které přijala Pamela Kribbe. Tentokrát jde o poselství Matky Země a má název "Jak měníte společnost". V počátku, na příkladu dětí, jejich života, vnímání a emocí se pak zabývá otázkou emocí. Jejich projevy, důsledky, jakož i důsledky potlačovaných emocí v dětství..., hovoří o duši, o jejím záměru,l když na sebe bere hmotné tělo. Vyzývá k návratu ke spontánnímu dětství, neboť v tomto kouzlu vnitřního dítěte je odpověď na řady otázek. Hovoří o tom, co se děje, nyní o transformaci, o tom, že často jsou i nutné krize, aby to, co životu brání v rozkvětu, mohlo odejít, zemřít. A také, návrat k radostnému prožívání emocí, jako v dětství, je nástrojem změny lidské společnosti na planetě Zemi.

Před pár dny jsem vám poslal mj. také záznam z úplňkové meditace z 22.12. 2014. Jak jste asi zaznamenali, někteří z nás tam přijali hezká poselství. Jedno takové vám nyní zprostředkovávám i v písemné formě. Jde o poselství duchovní bytosti 10. čakry, které přijal Zdeněk K. Zde je:

"Doba, která přichází bude tvořivá, ale i hladivá, povznášející  pro ty, kteří chtějí slyšet a vidět. Záře nad obzorem bude silnější, vaše víra pevnější. Staré věci se budou bránit, ale světlo na ně začne doléhat. Některé věci už není možné odkládat, už sem nepatří, ti, kterých se to bude týkat, to důrazně poznají. Propojujte se s vesmírem milí, máme toho pro vás připraveno dost. Buďte tvůrčí, osmělte se, vždyť vše je možné. Ukažte všem svá srdce naplněná láskou. I ve vašem státě se věci pohnou. Čerpejte sil z obzoru."

A také jsem vám předešle zaslal odkaz na video záznam vystoupení Evy Puklové na tzv. Gošárně Igora Chauna. Jak jste se mnozí již sami se mohli přesvědčit, odkaz jsem již dal také na web, Eva byla báječná, všechny zaujala svou moudrostí a rozsahem poznání. A protože Igor Chaun chodí i na návštěvy s kamerou, natočil také rozhovor, který s Evou vedl 18.12. před Gošárnou, v rámci své soukromé návštěvy u Evy v bytě. A, i tento rozhovor je naplněn Láskou a Světlem a mnozí mohou nalézt právě tu svou, potřebnou, informaci. A také to již naleznete na webu.

PARTNERSKÉ VZTAHY A KARMICKÁ ZATÍŽENÍ – Eva Puklová, 55 minut, (domácí rozhovor s Igorem Chaunem, 18. 12. 2014).

Jako vždy i dnes pravidelný horoskop astroložky Petry Nel - její výklad působení planetárních sil na život na Zemi, na lidstvo, v tomto týdnu od 29.12. 2014 do 4.1. 2015.

A připojuji dnes i jeden tzv. otevřený dopis. Dopis, který jsem pro sebe nazval "Dopis člověka" a jehož text mne naplňuje, a nejen mne, protože mi již přišel několikrát od některých z vás mailem a také živě koluje na "fejsu", radostí, optimismem, ale především hrdostí. Hrdostí, že se v národě, i přes tu jednotnou a systematickou propagandu, probouzejí lidé k vlastnímu uvažování a posuzování, že jen nepřebírají předložené floskule a "návody" jak je třeba myslet. A také, že se osvobozují ze zajetí starých energií, svých starých vzorců chování, které je omezovaly, věznily a vytvářely z nich poslušné vykonavatele vůle někoho jiného. A v tomto případě ještě o to víc, že autor dopisu pochází z armádního prostředí. Je sice již bývalým vojákem, ale to na věci nic nemění. Je to také dokladem, že zcela jistě existuje i celá řada dalších, i aktivně sloužících vojáků, kteří již smýšlejí stejně. Přátelé, pokud ještě neznáte, přečtěte si pozorně dopis, který napsal pplk.v.z. MUDr. Marek Obrtel a který má název "Otevřený dopis Ministru obrany a vládě ČR - Žádost o odejmutí vyznamenání z vojenských operací AČR pod hlavičkou NATO". Je to opravdu silný, uvědomělý text člověka, který velmi vyzrál, uvědomuje si sám sebe, i svou vlastní odpovědnost za svůj život i všech dalších a zbavil se strachu své názory projevit. A jak říká Osho: "Život začíná tam, kde končí strach!" MUDr. Obrtel si zaslouží naši úctu.

Z rubriky "Akce našich přátel", jako poslední avízo roku 2014 na akci konanou v poslední den roku 2014. Pozvánka na Silvestra s Marcelou Peškovou a systemickými konstelacemi. Blíže v letáčku.

A na závěr něco krásného a také překvapujícího. Balet čínské primabaleríniny Ma Yan Yan, která však v průběhu baletu předvádí kouzelnické číslo. Neustále odněkud něco vytahuje a rozhazuje... a to nemá na sobě žádný plášť apod., kde by to mohla ukrýt. Jen těsný kostým baletky. Opravdu mistrovské.

Ma Yan Yan - Úchvatný a kouzelný balet úžasné čínské baletky. necelých 5 minut, vystoupení začíná od 40s a končí na 4:50

Přeji vám všem mnoho radosti i štěstí, pevné zdraví, jakož i stále kvalitnější projevy toho všeho, jako projevy vlastní tvořivosti.

Láďa


 

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 12.1. 2014 - 19.1. 2014                          

Milovaní,
doba která je před vámi je plna energií nových začátků a toto vytváří pocit očekávání, ale současně i potřebu ukončit všechny  otevřené záležitosti. Je zde také pocit jako byste čekali  ve vzduchoprázdnu mezi dvěma světy.  Je to divné období pro ty z vás, kteří jste poctivě pracovali abyste se zarovnali se svými vyššímu aspekty, protože víte že práce je ukončena, přesto se vám zdá, že cesta vpřed je nejasná a neurčitá. Je to proto, že vytváříte svůj svět,  když procházíte každým svým dnem a  nejste zvyklí tvořit vědomě. Tento pocit  pomine a je svým způsobem přechodný, vše co je vyžadováno je připravenost k tomu být přítomný v každém okamžiku a abyste tuto novou myšlenku do sebe plně přijaliVědomá tvořivost je dalším krokem ve vašem duchovním vývoji a vyžaduje od vás více pozornosti.

Vytvořte si plán toho, co chcete vytvořit a experimentujte si ve svém osobním (vnitřním) světě. Udělejte si seznam jak by to pro vás mohlo vypadat,  včetně pociťování emocí z toho, že máte co jste si přáli,  představujte  si, že procházíte touto zkušeností s pocitem veselí  a pohody. Představujte si každý detail jak jen můžete a tak často jak můžete. Potom, když cítíte že je to hotové, vypusťte to do univerza a vězte, že se to pro vás manifestuje. Tato metoda se pro tvoření  nejlépe uplatňuje v době novoluní, pracujte na vizualizaci a na myšlence, že je to hotové do úplňku, kdy to  odevzdejte vesmíru s vědomím, že se to pro vás  bude manifestovat v božském načasování.   Stáváte se vědomými tvůrci vašeho každodenního světa. Někteří  si to budete  chtít procvičovat až dokud vám to nepůjde lehce.  Pamatujte, že nic, co se sotva začalo, nepřijde okamžitě,  ale s větší praxí a procvičováním nabudete zdatnosti.

Ti z vás, kdo jste v uplynulém roce přibrzdili, jste nyní připraveni znovu se pohnout kupředu. Dostali jste nový impuls a začnete pracovat na svém mistrovství s novými silami a velkým nadšením. Tentokrát bude cesta vpřed mnohem lehčí než kdy předtím. Naplní vás pocit vyššího záměru a mnozí z vás se dostanou k vědomé realizaci své části božského plánu. Také začnete vidět jak dokonale jste zvládli každou zkušenost na cestě až sem a to vám pomohlo pocítit důvěru a procítit vaši vlastní sílu. Každá zkušenost vám dala svůj vlastní dar a nyní můžete  využít,  co jste získali a co jste se naučili, s větším porozuměním a  větší dokonalostí pro sebe i pro druhé kolem vás. Obohatilo vás to tak, že víc pociťujete vlastní velkolepost a své schopnosti.

Je důležité, abyste při přemýšlení se sebou zacházeli s větší laskavostí a pamatujte, že všechno čím jste si v životě prošli, si přála zakusit vaše duše s cílem přivést vás k vyššímu stupni mistrovství. Tam se teď na vaší cestě nacházíte. Oslavte  to, čeho jste docílili, odměňte se nějakou činností anebo věcí, které budou pro vás budou významné.  Ať je to něco, co vám udělá velkou radost a pomůže vám připomenout si, jak daleko jste došli na cestě zasvěcení do vyššího uvědomění a pochopení. A my vás žádáme, abyste oslavili ty okamžiky, jak se před vámi budou  odvíjet, protože to pomůže udržet úroveň vašich frekvencí v souladu se stále se zvyšujícími energiemi, které proudí atmosférou a bez ustání zaplavují planetu.

Denně se propojujte se Zemí a zůstaňte uzemněni. Jezte jídlo které dodá vyšší frekvence do každičké buňky vašich stále se přeměňujících těl. Denně pronášejte afirmace,  že jste věčné, silné bytosti, které mohou zastavit proces stárnutí a obnovit sami sebe na každé úrovni. Myšlenky a záměr jsou věci, které budou vaši zkušenost zhmotňovat Napište si vaše záměry a denně je opakujte, ideálně na začátku dne, ale nejdůležitější je vaše neustálá vytrvalost. Tímto praktikováním vytváříte vaší novou realitu a každý den je novým začátkem. Naplňte ho těmi nejpozitivnějšími  záměry pro sebe, pro vaše milované, vaši komunitu a celou vaši planetu. Láska je odpovědí na všechny situace a začíná to být ve vašem osobním světe více znatelné.

   
   Do příštího týdne…

   Já JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

Chvíle oddechu pro tvůrce

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, prosinec 2014

 

Milí přátelé, kteří sledujete poselství našich duchovních přátel!

Opět končí rok a mně připadá, že už se to nedá obsáhnout naším starým vnímáním času. Uteklo to tak rychle, rychleji, než bychom čekali, a my jsme se ocitli na konci velmi intenzivního roku 2014. Jak se vám právě teď daří? Určitě stojí za to si v klidu udělat rekapitulaci: Jak se mi daří? Co jsem v roce 2014 změnil? Co bych chtěl změnit, co nového zahájit, co propustit? A ta nejdůležitější otázka, aspoň si to myslím, zní: Žiji s radostí a jsem na Zemi rád? Mé shrnutí letošního roku je následující: Vím, že pořád existuje něco, co by si člověk mohl přát, o co by se mohl snažit, co by mohl změnit. Avšak často je to jen lidské ego, které to chce. Naše Vyšší já nás miluje takové, jací jsme právě teď. Chceme pořád něco dělat, něčeho dosáhnout a často říkáme: Kdyby to bylo tak nebo onak, pak by bylo všechno v pořádku. Chceme být zdraví, oproštěni  od starých vzorců a možná i určitým způsobem „bohatí“. Přesto je všechno v pořádku, i to, že právě sedíme na pohovce. Umění občas nic nedělat, pohroužit se do svého nitra a užívat si svou přítomnost považuji za zásadní…

Přeji vám radostné svátky a čas k rozjímání na gauči.

Srdečné pozdravy z pobřeží Baltského moře

Barbara Bessen

 

Buďte pozdraveni, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby.

Když se tak ohlédnu zpět, patří tato úvodní věta k již tradičnímu zahájení našeho setkání. Ale nemohla by se tradice čas od času porušit?! Ohlásím se teď docela jednoduše: Buďte srdečně pozdraveni, milí přátelé, jsem Kryon z galaxie Andromeda, z mlhoviny zanechaného výtvoru. Protože „můj“ vesmír zanikl. Možná to byl i tvůj vesmír? Neboť někteří z vás odtamtud též pocházejí. Cestujeme časem, nebyli jsme stvořeni v tomto vesmíru, v této galaxii ani v této sluneční soustavě. Bohové - Stvořitelé se zajisté zakoušeli ve svých výtvorech, skrz mnohé sem inkarnované. My však odsud nepocházíme. Jsme duše, které se věnují službě a které zčásti působí na Zemi od jejího počátku. Přebíráme také energetická vlákna tvé substance, když se loučíš a odcházíš „domů“ a pak si je znovu přebíráš, když se nově inkarnuješ. Tím se zabývá část naší skupiny a je k zastižení v Jeskyni stvoření. Jiná část naší skupiny slouží jako vyslanec, něco jako kurýr. Rozšiřuje nové informace a spojuje vaše energie. Další část je magnetický mistr, který zde vykonává svou službu v intervalech. Naposledy tu byl při úpravě magnetické mřížky Země. Tato část Kryona se brzy vrátí, aby provedla nové nastavení - určité vyladění, které souvisí s krystalickou mřížkou, lidským vědomím.  Dalo by se to vysvětlit tak, že došlo k určitému vývoji v souvislosti se sluneční aktivitou, který si brzy vyžádá úpravu kalibrace. Je to velmi fyzikální záležitost. Pokud k tomu chceš vědět něco bližšího, spoj se se mnou.

 

Nyní jsem tedy opět v příjemném kruhu starých duší, které si neuvědomují, že jsou Bohy - Stvořiteli. Pořád si ještě myslíš, že nejsi dokonalý a možná ani hoden, aby ses ujal svého dědictví. Dědictví Stvořitele. Jsi teď stále víc schopen si sám uspořádávat svůj život tak, jak bys jej chtěl skutečně mít. Už se neutváří jen na základě tvé minulosti, protože jsi toho už hodně propustil, transformoval ses, přeměnil jsi svá energetická vlákna, své „pachové značky“ na mnoha místech Země, které jsou uloženy v astrální oblasti Země. Tím jsi pomáhal Zemi, aby se pročistila a projasnila. Možná to byly staré válečné zážitky, traumata poznamenaná různými zážitky z dětství, jak jsi v mnoha životech procházel rolí pachatele nebo oběti. Je to vyčerpávající, že? Dobře vidím, jak jsou někteří z vás unaveni a vysíleni a nemají už ani moc chuť měnit pozemské paradigma. Ale potěším tě, pokračuješ v tom stále dál, často nevědomě, tím, že prostě neseš své světlo kamkoli vkročíš. Nikdo a nic tvému světlu neunikne, i kdybys jen tak nečinně (což si třeba myslíš) seděl na gauči a nepřítomně hleděl do dálky. Jsi tvůrce, vždy a věčně, na tom se nic nezmění, jen si toho nejsi dost dobře vědom.

 

Teď je na čase, aby sis odpočinul a shrnul, jak se tvůj život odvíjí. Aby sis udělal jakousi rekapitulaci či inventuru, jak tomu vy lidé říkáte. Projdi si v duchu svůj život. Podívej se kriticky, avšak zároveň láskyplně na svůj každodenní život, na své zážitky, svou práci, soukromý život a přemýšlej, zda je všechno takové, jak by sis to přál. Pokud tomu tak není, pak si udělej přestávku k zamyšlení, spoj se se svým Vyšším já, božským bytím ve svém posvátném vyšším srdci a popros o podporu při řešení svých problémů a záležitostí běžného života. Popros o nápady a inspirace pro jinou realitu, vzdálenou starostem a zátěžím.  

 

Nikdy nezapomeň, že ty jsi tvůrce, i když to často nemusí tak vypadat. Všechno, co ve svém životě prožíváš, si sám tvoříš. Nemůžeme to opakovat dostatečně často, protože na to rádi zapomínáte. JSI každou vteřinou TVŮRCEM SVÉHO ŽIVOTA. Skutečně, platí to pro všechno ve tvém životě a ne jen pro určité jednotlivosti. Chvíli teď přestaň číst a přemýšlej. Co bys chtěl vytvořit? Kde máš pořád ještě nějaké problémy? A neříkej si, že to závisí na lidech kolem tebe. Nikdo ti nesmí brát tvou tvůrčí sílu, nikdo. Neexistuje žádný důvod, proč bys nemohl jít svou vlastní cestou i při soužití s jinými lidmi. Vždy se objevují určitá období, kdy žiješ sám (sebou). Nebo období, kdy můžeš přibrat druhé, pokud mají zájem směřovat tvým směrem. Pokud ne, rozhodni se pro svou cestu bez kompromisů. Možná sis profesně nebo soukromě vybudoval něco, co sis představoval jinak. To se stává často. V takovém případě se podívej, co se dá změnit, nebo zda by nebylo dobré vydat se úplně novou cestou. Možná s těmi lidmi, kteří byli u toho, nebo s úplně novými účastníky, to si musíš ujasnit sám. Ty určuješ hru, ty si volíš spoluhráče. A každý to tak dělá, stále znovu a znovu, avšak většina při tom nevychází ze svého srdce, ale z logického uvažování.  

 

Teď nastal vhodný okamžik podívat se, zda máš nějaké přání vycházející ze srdce. Mnohá přání jsi během života odsunul do pozadí. Třeba z toho důvodu, že na ně nebyla vhodná doba nebo proto, že by je lidé z tvého nejbližšího okolí nepovažovali za dobrá. Jsou to stále ještě přání vycházející ze srdce? Pokud ano, tak si je prohlédni a zjisti, zda se mohou realizovat nyní. A měj na paměti, že neexistuje nic, co by nebylo možné. Přání vycházející ze srdce přece vznikají na duchovní úrovni. A ty máš pro uskutečnění těchto přání k dispozici své vyšší, tvořitelské bytí včetně zákonů, které platí na té úrovni, kde žije. Tyto duchovní zákony najdou vždy cestu, jak tvá přání podnítit a realizovat je. V současné době mnoha různých transformací existuje taková kvalita času, která umožňuje nasadit skutečnou tvůrčí sílu bez jakýchkoli obav či pochybností. Určitě si vzpomeneš na nějaké události ve svém životě, které působily neskutečně, neuvěřitelně až téměř nemožně. Přesto se staly. Příklad: Založil sis někdy nějakou věc a pak jsi ji našel na úplně jiném místě? Na místě, které jsi prostě byl schopen víc vnímat. Našel jsi třeba někdy v kapse bundy nebo na jiném místě, kam se často nedíváš, nějaké bankovky? Možná dokonce přesně takovou sumu, která ti zrovna chyběla?  Věz, tvé vyšší já dokáže všechno, pokud je to žádoucí. Úplně nejlepší je vaše týmová spolupráce. Pak vyšší já nepotřebuje sahat k mimořádným opatřením. Na co čekáš? Pokud existují věci, situace, nemoci, ale i lidé nebo profesní záležitosti, které bys rád změnil nebo nasměroval novým směrem, pak je na to právě teď správný čas. Říkám vám to také z toho důvodu, že v příštích měsících se ocitnete pod vlivem mimořádného záření, což nemá nic společného s astrologickými vlivy, jak byste si třeba mohli myslet. Jde o sluneční aktivitu, vysílání světla, což sebou přinese nové informace, nasměrování na vyšší vibrace. Jste právě velmi blízko Stvořiteli této soustavy. Dává vám darem mnoho síly, inspirace a schopnost, abyste se viděli v pravém světle. Jsi Stvořitel, vždy jsi jím byl. Experimentuj se svou silou, svou moudrostí a svými nápady. Rádi ti budeme stát po boku.

Dovolte, abych vám ještě sdělil, že příští týdny vás budou podněcovat i k tomu, abyste si skrz toto světlo (záření) dopřávali klidu, užívali si pohodlí, s upřímným srdcem hloubali, věnovali se sami sobě a těšili se ze sebe. Tak to totiž dělá Stvořitel, má se rád pro své tvoření. A pokud se mu něco už nelíbí, pak to změní. Podobně jako to s nadšením a horlivostí dělají děti na pískovišti (včetně střetů s ostatními spoluhráči). Neboť ony o své tvůrčí síle nepochybují.

 

Jsem v hluboké lásce a sounáležitosti

KRYON

 

Poselství přijala Barbara Bessen v prosinci 2014. Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu

https://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2014/12/internet-channeling-dezember-2014.pdf pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

 

 

 

Vánoční dopis Barbary Bessen s poselstvím Saint Germaina, prosinec 2014

 

Milí přátelé,

máte vánoční náladu? Co všechno se s ní dá spojovat … Před lety, ještě jako mladá, jsem se na vánoční svátky dívala velmi věcně, zejména poté, co jsem zpochybnila jejich církevní pozadí. Dnes však tuto dobu vnímám jako příležitost pobýt v tichu a klidu. Jako bych si sama sobě dovolila symbolicky odložit tužku, mlsat sladkosti, číst a poslouchat hudbu nebo jen tak lenošit na gauči. Během všedních dnů si to občas také dopřeji, teď je to však jakoby úředně povolené. Což mi přirozeně naznačuje, že ve mně stále ještě přetrvává jeden  vzorec (přesvědčení), totiž že svou hodnotu odvozuji od toho,  že jsem schopna pořád něco dělat. Jak nám často vštěpovali rodiče:„Musíš pořád něco dělat, zahálka je matkou všech neřestí“. S úsměvem nad tímto tvrzením si teď položím nohy nahoru. Co to vidím, že by Saint Germain na mě po očku mrknul? Nu a tak si stále dál zpracováváme svá témata, názory, přesvědčení a vzorce chování, někdy provázené i pocity nepohody nebo dokonce i symptomy nemocí. Pokoušíme se krotit své ego a dospívat k názoru, že jsme dobří takoví, jací právě jsme. Toto zjištění mi dělá velmi dobře a hned mě přiměje k tomu, zabořit se ještě hlouběji do polštářů. Musím se teď zasmát, protože právě v tomto okamžiku poznávám, jak se mé ego pokouší stále víc a častěji směrovat mě někam, kam vlastně vůbec nechci. Shledávám, že je to velmi lidské, přesto je však dobré to rozpoznat. Je to povzbuzení, že cesta pokračuje dál a že naše ego bude láskyplně objato Vyšším Já, až s ním nakonec splyne. Což je cílem naší pozemské inkarnace a možná i ukončením koloběhu znovuzrození. Nástrojem této cesty je láska k sobě. Teď je ta správná doba, abychom rozpoznali, že máme mít rádi sami sebe, protože kdo jiný by to měl udělat? Naši rodiče, partner, přátelé, milenec či milenka? Ti jsou jen kopečkem šlehačky, jak rád říká náš duchovní přítel KRYON.

Takže prostě hloubejme na pohovce trochu víc o tom,  zda se máme rádi takoví, jací jsme, a pokud ne, tak proč ne. A co můžeme udělat pro to, abychom se měli rádi bez podmínek. To určitě nějak souvisí i s tím, abychom poznávali a přijímali naše potřeby, jak tělesné, tak duchovní. Přeji při tom všem čtenářům a čtenářkám hodně radosti. Pobývat tady na Zemi je totiž velmi fascinující …

 

Dostal se mi do ruky  výstižný citát pro tuto dobu:

„Vnitřní vyrovnanost (duševní rovnováha) je půvabnou formou sebevědomí!“

Marie von Ebner-Eschenbach*

 

Rádi zachováváme tradici uvést přímo nějaký channeling. Dnes promluví Saint Germain. Doporučuji si jeho poselství vytisknout, pohodlně se usadit na pohovku a hluboce se do něj ponořit.

Teď už mi nezbývá než vám popřát krásný vánoční čas. Vkročte dobře do nového roku a prosím, nezapomínejte na příjemné chvíle odpočinku na gauči …

Srdečně

Barbara Bessen a její tým

 

 

Pozdrav vás Bůh, milí přátelé, jsem Saint Germain. Můžeš mě však titulovat i jinak. Byl a jsem znám pod rozmanitými jmény. Není důležité, co stojí na obalu, důležité je, co je uvnitř. To platí i pro tebe. Tvé jméno, tvé povolání, tvůj nový oděv, nic z toho není důležité. Důležité je tvé otevřené srdce, tvůj úsměv, tvé nadšeni pro něco, tvůj soucit a v neposlední řadě uvědomění si svého božství, to je důležité. Vše ostatní jsou jen bezcenné tretky a nejsou rozhodující pro tvou cestu k osvícení, o kterou přece usiluješ. Pokud si to budete stále častěji uvědomovat, povede vás to na cestu k blaženosti.

Touhy po pozemských věcech jsou způsobem, jakým tě tvé nízké ego drží v šachu. Nikdo a nic by tě nemělo ve tvém životě ovlivňovat. Pozoruj svůj život stále víc z nadhledu. Třeba i na gauči, jak to popisovala Barbara. Zjišťuj, co skutečně stojí za to žít. Čím bys rád žil, co tě už nebaví nebo co se ti zdá, že už nemá smysl dělat? Takové otázky by sis měl pokládat. Život tady na Zemi není žádnou náhodou, nikdo tu není jen tak. I když to občas tak vypadá, protože mnohé záležitosti a situace působí komplikovaně, nelogicky, nesmyslně nebo naopak příliš jednoduše. Přesto je za tím vším vždy nějaký smysl.

 

Pokud někdo putuje po cestě už tak dlouho jako ty, pak by měl zvolna docházet k tomu, že v životě nejde jen o dobro a zlo, o žal a lásku, o peníze a chudobu, které by do tvého života vstupovaly zdánlivou náhodou nebo na popud osudu. Poznáváš, že to vyvolávají staré otisky. Jaké by to bylo, kdybys tyto představy o příčině a následku jednoduše propustil, bez ohledu na to, kdy vznikly? Je to velmi odvážné tvrzení, Barbara teď sebou trochu škubla. Sdělil jsem to už na dvou seminářích letos na podzim (pořádané Barbarou Bessen v Německu – pozn. překl.), kdy se to právě hodilo. Teď si myslím, že je vhodné to sdělit vám všem, abyste si uvědomili a uvedli i do praxe, že je možné se „jednoduše“ vymanit z koloběhu příčiny a následku. Náš přítel KRYON vždy hovoří o čistém záměru. Vyslov tedy čistý záměr, že chceš, aby se rozpustily staré vazby, zkušenosti vycházející z myšlenek a emocí, i když jsou třeba už tři tisíce let staré.

 

Toto je strmá cesta vzestupu. Nemusí však být bezpodmínečně snadná. Ne proto, že bys snad byl příliš hloupý, to ne, ale protože ti v cestě může stát tvůj rozum, tvé ego. Nikde na tebe nečekají žádné bytosti, aby tě podrobily zkouškám. Ty sám jsi zkoušejícím a zároveň zkoušeným. Rozumíš tomu? Strmá cesta vzestupu je poznání, že člověk může na základě čistého záměru vystoupit z koloběhu příčiny a následku. Co tomu říkáš? Vyhledáš si teď knihy starých mystiků, abys zjistil, co k tomu říkali? Hmm, vidím, jak ti to „šrotí“ v hlavě.  Dopřej si čas, medituj a rozjímej o tom. Diskutuj o tom se svým vyšším já nebo klidně oslov  mne. Strmá cesta je stezkou, která může být lemována překážkami. Avšak láska Všeho-co-je je tvým průvodcem; je to ta síla, ze které všechno bylo, je a bude stvořeno.   

 

Taková cesta existovala ve všech dobách, to je známé, avšak málo doložené. To už je třeba si pracně vyhledat. Teď se však tato možnost objevila díky nádherné a silné energii vycházející z centra galaxie. Tato energie vzestupu je velkým pomocníkem. Takovou strmou stezkou prošla jedna bytost, kterou možná znáte jako Ramthu**. Dokázala to v jednom jediném životě, přestože jej zpočátku naplňovaly krvavé bitvy. Je vůbec možné, aby jeden původně nenávistný člověk, který zabil mnoho lidí, mohl bez odplaty dosáhnout své realizace během jediného života? Ano, je. Pokud tedy budeš chtít kráčet touto strmou stezkou, rád ti budu při tom pomáhat. Pokud budeš chtít jít zdlouhavější cestou, kterou stejně tak ctíme, pak si ji zvol. Žádná není lepší nebo horší. Prostě obě jsou.

 

Jsem ti k službám.

Saint Germain 

 

* Marie von Ebner-Eschenbach

 

** Ramtha byl staroindický bojovník, který žil před 30 000 lety v údolí Hindu. Skrze channeling a díky Američance JZ Knight promlouvá tato vysoká duše, která od válčení prošla významnou transformací k žití v čisté lásce, o kosmu, Zemi, lidech. Viz Ramtha – Bílá kniha.

 

 

Článek je k volnému nekomerčnímu využití. Změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu https://www.barbara-bessen.com/weihnachtsbrief-2014/ pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S. 

 

 

Jak měníte společnost
Země prostřednictvím Pamely


Drazí krásní lidé, všechny vás zdravím. Jsem hlas Země. Přijměte mě do svého středu, neboť jsem vaší matkou. Otevřete mi buňky svého těla, abych vám mohla přinést uvolnění, a učiňte tak nyní. Nechte odejít veškeré napětí, nechte odvanout mnoho myšlenek ve vaší hlavě, opakující se obavy, které mnozí máte. Nechejte vzduch proudit skrze a kolem vás.

Jste mi tak drazí. Tolik vás miluji a vítám. Důvěřovat mi, je něco, co vás neučili. Ve skutečnosti jste byli učeni, abyste mi nedůvěřovali. Jako děti jste se velmi brzy naučili spoléhat na energii a schopnosti své mysli, abyste si uspořádali svůj život tak, abyste ho zvládli.

Velká část výchovy a vzdělávání dětí se zaměřuje na to, abyste zvládli život, stejně jako na přizpůsobení se sociálnímu systému, který je již silně ustanoven. Tento typ výchovy a vzdělání děti mate, protože v nich stále žije spontánní, intuitivní proud, který je silně propojen s jejich emocemi, které jsou často stále velmi přímé a otevřené, a to dospělé děsí. V průběhu vaší výchovy začínáte být ke svým emocím, k jejich síle, vášni, která v nich je, k jejich bezmeznosti, obezřetní.

Jsou však ve skutečnosti emoce bez omezení? Nikoli, emoce mají svou vlastní dynamiku. Když je necháte jít jejich vlastním směrem, časem najdou sami svou vlastní přirozenou rovnováhu. Když umožníte dítěti, aby pustilo páru, když je nahněvané – například proto, že cítí, že je s ním zacházeno nespravedlivě – dítě se časem vrátí do stavu klidu, přemítání. Někdy je nezbytné pomoci dítěti, aby tak učinilo. Co se však v minulosti často odehrávalo a co se stále dnes odehrává, je to, že je taková emoce potlačena a je zabraňováno jejímu vyjádření. Tím, že se tak činí od raného dětství, omezuje se přirozený emocionální život dětí.

Je na vás kladen velký tlak, abyste se stali kontrolujícím dospělým, který není zvyklý důvěřovat svým spontánním emocím, touhám, nadšení či vášni. Takto se odcizujete od svých nejhlubších motivací. Jsou zatlačeny do tmavého kouta, kam se neodvažujete jít. Dříve či později však to, co bylo skryto, chce na povrch. Hlas vašeho srdce, vaší duše, nemůže být popírán věčně.

Zdá se, jako by se právě nyní, v tomto dni a věku, tento hlas duše probouzel souběžně v mnoha lidech naráz. Dalo by se říci, že se odehrává jistá forma revolty. Lidé chtějí žít, nejen přežívat a organizovat život, chtějí se na něm plně podílet. Existuje tu potřeba skutečně prožívat do hloubky a to dává vzniknout intenzivnímu kolísání ve vašem emocionálním životě.

Jste v procesu návratu do svého středu, do esence, která je jak nebeská, tak zemská. Uvnitř nesete nesmrtelnou duši, která je nekonečná a která nemůže být uchopena intelektuálně. Existuje toto světlo ve vás, které je věčné a není vázáno na čas ani místo, není vázáno k tomuto tělu. Přesto si tato věčná jiskra světla vybrala vstoupit do tance s tímto tělem a tančit se mnou, se Zemí a s přírodou. A proč tak učinila? Duše sestupuje do těla, aby prožila něco výjimečného, co nemůže prožívat v nebeských říších. Světlo chce nabrat formu a zakotvit se v prožívání života a tvořivosti ve hmotné formě a z toho se učit a růst.

Tím, že nabíráte formu, stáváte se viditelní ostatním a jevíte se jim jako individuální bytost. Pak jste tu vy a druzí. Mezi žijícími bytostmi existuje komunikace, interakce, potřeba pochopení a možnost potěšení. Díky tomu, že se duše manifestuje na Zemi, je možné s její pestrostí vytvořit skutečně zajímavý a vzrušující život – dobrodružství! Smyslem setkávání Nebe a Země, spojování duše a těla, a smyslem lidstva je tvořit a prožívat kouzlo tohoto dobrodružství.

Nyní se můžete ptát, jak je možné, že se lidé na Zemi stali příkladem kontroly života, jeho manipulace takovým způsobem, že mnoho z nich i příroda trpí touto utlačující a posuzující energií. Co se stalo s tím původním kouzlem, s tím dobrodružstvím, které jste jako dítě tak jasně mohli vnímat a které dítěti náleží?

Utrpení lidstva a přírody mě zarmucuje. Existuje tu v lidech tolik dychtění, bolesti, potlačovaných emocí, avšak přesto je tu naděje. Odehrává se změna. Hovořím k vám, co tohle čtete, neboť vím, že jste poslové. Vy, kteří vnímáte, že přichází změna a tím, že se uskutečňuje v mnoha jednotlivcích, může na Zemi vzejít něco nového.

Chtěla bych vás pozvat, abyste prožili tento pocit uvnitř sebe. Sestupte do svého vlastního bytí a jděte se svým dechem do břicha. Spojte se s hravou energií dítěte uvnitř vás. Toto dítě chápe kouzlo a dobrodružství, toto dítě důvěřuje vyšším silám, toto dítě nepotřebuje ovládat a kontrolovat myslí a toto dítě je stále uvnitř vás – živoucí – a vy ho nemůžete zabít.

Představte si na chvíli, že toto dítě vidíte a pozdravte ho! Vnímejte, jak je toto vaše dítě se mnou propojené. Vnímejte, jak hluboko dítě ví, že chce být na Zemi a že chce být lidským mostem mezi Nebem a Zemí. Znovu objevte kouzlo a přineste ho zpět do svého života.

Co děláte ve svém každodenním životě, abyste vytvořili pocit kouzla a dobrodružství? Zeptejte se dítěte uvnitř vás, co potřebuje k tomu, aby se projevilo. Může to být něco velmi jednoduchého, a tak nad tím příliš neuvažujte, udržujte to hravé a malé. Vaše mysl si často myslí, že se musí dít velké věci, aby se vědomí lidstva na Zemi změnilo. Já vám však pravím, obraťte to zpět k jednoduchosti: ke kouzlu dítěte uvnitř vás – to je ta odpověď. Tam leží vaše spojení s většími silami, nebeskými i pozemskými. Tam sobě dáváte něco většího, než jste vy sami. Bohužel jste se odradili věřit této možnosti a přitom může být ve vašem životě tak reálná.

Mnoho z vás bojuje s přítomností na Zemi, zvláště v sociální realitě. Ale způsob, jakým je nyní realita nastavena a uspořádána a jak je předurčena zákony a pravidly, očekáváními a požadavky, vás často omezuje a potlačuje vaši tvořivost. Tato realita je opakem kouzla a dobrodružnosti a často vás utlačuje.

Někteří z vás se od společnosti cítí tolik odcizeni, že pochybují, zda vůbec na Zemi patří a právě těmto lidem bych ráda pověděla: patříte sem Domů, na mě a ke mně. Jsem duše Země a vy mě milujete. Učiňte rozlišení mezi sociální realitou s jejími lidskými koncepty a pravidly a energií přírody v jejím divokém stavu: energií lesů, moří, ptáků, květin. To je původní energie Země a tu je váš Domov. Chápete tuto energii a ceníte si jí. Vnímám, že si mě vážíte, a já vás za to ctím.

Nebojujte se společností, neboť jakmile vstoupíte do bitvy, chcete jednat, formovat a organizovat a nutit něco ke změně. Mnohé z toho, co nyní ve společnosti převládá prostřednictvím kontroly, starých hodnocení a nátlaku, může padnout pouze díky krizi. Někdy musí něco zcela zemřít, než nastane opravdová změna. Můžete pomoci podpořit vědomí změny na Zemi ve svém vlastním každodenním životě tím, že se navrátíte do svého zdroje, dítěte uvnitř: do svého původu. Odvažte si prožívat emoce a pracovat s nimi. Odvažte si znovu snít a odvažte se být nadšení, věřit v možnosti, které život nabízí, i přesto, že vám společnost říká, že to není možné a uskutečnitelné.

Když lidé žijí ze svých srdcí a odváží si důvěřovat svým pocitům bezpodmínečně, je toho tolik možného. Neříkám tím, že máte jednat na každý impuls, který je přítomen. Znamená to, že jste vnímaví k tomu, co vás ovlivňuje a co se vás dotýká. Znamená to, že jdete do nitra a nedíváte se na dítě uvnitř pouze, když je nahněvané, úzkostlivé nebo smutné, ale taktéž, když je nadšené a vášnivé. Znamená to, že pracujete s tímto dítětem a doopravdy se odvažujete žít v souladu se svými nejhlubšími ideály a motivací. Tím, že tak činíte, nakonec měníte společnost. Nikoli prostřednictvím boje proti něčemu, ale tím, že se vracíte ke své vlastní pravdě, svému původnímu bytí.

Nakonec vás žádám, abyste sestoupili svým vědomím do chodidel a vnímali, jak se dotýkají země. Představte si, že dýcháte svými chodidly. Pokaždé, když se nadechnete, berete si energii Země do svých chodidel. Vnímejte, jak chodidla těžknou a jak vás nesou. Vnímejte, jak jste zrozeni ze mě, ze Země. Nemusíte to vše dělat sami. Existují větší síly, které vám chtějí pomáhat a podporovat vás na vaší cestě duše.

Vnímejte na okamžik tyto síly a vnímejte moji sílu vás nést. Poté vnímejte nebeské síly, které jsou zde také ve formě průvodců, andělů a vaší duše, ačkoli nevíte přesně, jak a co tu existuje. Je to o zakoušení větší síly, která je jemná a radostná, takové, která vůči vám není kritická a má pro vás pochopení a soucit pro to, jak se cítíte.

Vnímejte na chvíli tuto sílu, která přichází zezadu do vašeho srdce, hrudi a ramen. Vpusťte tuto podporu, útěchu a povzbuzení do svého života. Vnímejte, jak se vaše mysl ztišuje, když se naladíte na tyto podporující a vyživující energie. Důvěřujte signálům a znamením, které stále dostáváte od svého těla a smyslů. V životě existuje magická síla, která vás může vést. Je zaměřená na radost a sílu tvoření. Je to magická síla, která proměňuje život na Zemi.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

 

 

 

Otevřený dopis Ministru obrany ČR a vládě ČR
Žádost o odejmutí vyznamenání z vojenských operací AČR pod hlavičkou NATO

 

Vážený pane ministře,

z důvodů, o kterých se rozepisuji v přiloženém třístránkovém dopise, který je součástí tohoto dokumentu, Vás žádám o odejmutí vyznamenání z  vojenských operací AČR pod hlavičkou NATO.

Děkuji Vám za pochopení a důrazně Vás žádám o Vaše souhlasné stanovisko.

Pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel
v.r.

V otevřeném dopise Ministru obrany ČR a vládě ČR

Vracím  válečná  vyznamenání, protože se hluboce stydím za to, že jsem sloužil zločinecké organizaci, jakou je NATO v čele s USA, a jejím zrůdným zájmům po celém světě.

Chci tímto svým gestem také  jednoznačně vyjádřit svůj naprostý nesouhlas s politikou USA, uplatňovanou vůči Rusku, zemím EU a všem svobodným a suverénním zemím světa nyní i v minulosti a zejména s jejími důsledky.

Chci také tímto demonstrovat nesouhlas s postupem vlády ČR a ostatních kompetentních orgánů v otázkách přístupu k dezinformačním kampaním a záměrnému informačnímu embargu na klíčové události ve vztahu k současné geopolitické a vojenské situaci ve světě, přičemž viním všechny odpovědné subjekty také za naprostou nečinnost v otázkách zabránění vzniku globálního konfliktu (zejména) mezi USA a Ruskem na území Evropy.

V neposlední řadě chci tímto skutkem podpořit prezidenta republiky, Miloše Zemana, v jeho úsilí o objektivní pohled na stěžejní otázky vnitro i mezinárodně-politické a v jeho boji „proti všem“ za zachování suverenity a identity českého národa a jeho globální bezpečnosti.

V armádě jsem nebyl „outsiderem“

Vystudoval jsem Vojenskou lékařskou akademii a stal se vojenským lékařem s diplomem Univerzity Karlovy v Praze, jsem podplukovníkem AČR v záloze a během činné služby jsem léta vykonával i jedny z nejvyšších postů ve zdravotnické službě armády, vždy na tabulkových místech s plánovanou hodností plukovník.

Mezi ty nejvýznamnější pak patřil post velitele kontingentu AČR v Afghánistánu a náčelníka 11. polní nemocnice AČR tamtéž, zástupce velitele operačního velitelství vojskové zdravotnické služby, nebo významné funkce v rámci Sekce vojenského zdravotnictví Generálního štábu AČR.

Během mé kariéry jsem v rámci vojenských operací poznal problematiku Bosny a Hercegoviny a dalších zemí bývalé Jugoslávie, Afghánistán, velmi krátce také problematiku Iráckého konfliktu, ale zejména pak Kosovo.

Službu jsem vykonával vždy nejlépe, jak bylo v mých silách, v souladu s mým přesvědčením, že takové činnosti nelze „dělat napůl“....

Již zde jsem ale, zejména v souvislosti s konfliktem v Kosovu pojal podezření, že naše cesta (působení v bojových uskupeních pod hlavičkou NATO), není správná.......

Jsem především lékař

Vždy, když jsem dospěl k pocitu, že „cosi není v pořádku“, utěšoval jsem se tím, že pracuji jako lékař a mým posláním je pomoc nemocným, raněným a zasaženým včetně místního obyvatelstva všude tam, kde naše jednotky působily. Tato slabá útěcha mi ještě několik let bránila v tom, abych naplno prohlédl a pochopil, že to, co dělá NATO, ale zejména USA, v mnoha zemích celého světa, je nejvyšší stupeň zvrhlosti a opojení mocí, ale především jde o účelově vykonstruované konflikty a zejména záminky k jejich spuštění a americká imperialistická politika v nich nezná hranic. Každý, kdo se jakkoliv postaví na odpor mocenským zájmům USA, byť by tím hájil identitu, ekonomiku a suverenitu svého národa, musí být „vymazán z mapy světa“.

Mráz přichází z Bílého domu, tedy i z NATO

S mezinárodní politikou USA se dlouhodobě nemohu ztotožnit a poté, co jsem se aktivně začal zajímat o kořeny, podstatu, průběh a důsledky akcí, vedených od druhé světové války organizacemi a strukturami USA po celém světě, ji naopak zásadně odsuzuji. Pro mne má jednoznačně podobu bezohledného, zištného a nenasytného imperialismu, který se nezastaví před nikým a před ničím. Jejími důsledky jsou pak především „spálené země“ a miliony mrtvých po celém světě. Příčinou jsou mocenské zájmy světového hegemona a dnes také zoufalá snaha o zabránění definitivního krachu amerického impéria (který je však standardními prostředky neodvratný, což je pro Evropu a lidstvo tou největší skutečnou, avšak tak málo zmiňovanou hrozbou) !!!

Na misích jsem hodně mluvil s místními lidmi

Ať jsem sloužil kdekoliv na světě, nikdy jsem se nevyhýbal kontaktu s místním obyvatelstvem, ať už šlo o kontakty v rámci poskytování zdravotní péče a nebo o prosté rozhovory v rámci náhodných setkání a nebo vzájemných návštěv. Z toho důvodu jsem nikdy nebyl odkázán pouze na informační zdroje blízké NATO, ale byl jsem schopen situaci analyzovat a posuzovat ze všech možných úhlů pohledu. V zemích bývalé Jugoslávie jsem měl navíc tu výhodu, že jsem v krátké době zvládl i místní jazyk na takové úrovni, abych byl schopen základní komunikace. Toto všechno mi mimo další aspekty umožnilo pochopit a přesvědčit sám sebe o naprosté nesmyslnosti a mnohdy zrůdnosti počínání NATO a zejména USA v rámci řady uměle rozpoutaných konfliktů za účelem destabilizace zemí, které nechtěly hrát roli poslušných loutek a vazalů USA. A součástí této mašinerie jsem se, Bohužel, stával i já.

Převážnou většinou politiků v ČR pohrdám a nevážím si jich

Obecně bylo a stále je mým velkým problémem respektování nadřízených, kteří jsou nekompetentní, nevzdělaní, nekonzistentní ve svých názorech, jedním slovem neschopní. Naopak si nesmírně vážím takových „šéfů a velitelů“, kteří jsou „na svém místě“ a pro takové bych pracoval obrazně řečeno, do úmoru....

Během svého profesního života, jak armádního, tak později i civilního, jsem poznal velké množství takových nekompetentních politiků a nadřízených, kteří svůj osobní prospěch a kariérismus, spojený s pokrytectvím, nevědomostí a populismem, vyměnili za čest,  vzdělanost a snahu o poctivou práci pro společnost.

Toto mělo vždy, na kterékoliv úrovni, velké, někdy i fatální důsledky. Stejně jako je tomu v rámci naší vrcholné politiky, kdy politici v roli loutek světových mocipánů naši zemi zadlužili, rozprodali, rozkradli, vnitřně rozvrátili, pohřbili veškeré morální hodnoty a uvrhli nás do chapadel takových mocenských struktur, jakou je mimo jiné například NATO v čele s USA. Politici vedou, nebo alespoň trpí, masivní dezinformační kampaň, zamlčují řadu zásadních faktů, majících vliv i na naše životy do budoucna, poklonkují americkým „šéfům“ a mlčky trpí jejich prapodivné krvavé praktiky, čímž přivádějí naši zem na pokraj zkázy. Mimo jiné také tím, že nejsou schopni vnímat integritu Evropy včetně Ruska, jako protiváhu americkým snahám o zotročení světa pod svou nadvládou v době, kdy ekonomický potenciál USA bere za své a je jen otázkou času, kdy se celý americký systém zhroutí a nebo USA vyprovokují fatální válečný konflikt, ke kterému zneužijí Evropu jako válčiště (potřetí v historii).

Jak diametrálně odlišný je pak postoj a vyjadřování našeho prezidenta, Miloše Zemana, který přes obrovskou vlnu nevole jak USA a Bruselu, tak i domácí proamerické „zaprodané kliky“, podává věci tak, jak jsou, nazývá je pravými jmény, poukazuje na skutečné viníky a souvislosti a nebojí se nahlas říci, že Evropa, to je také Rusko, ale ne USA....a další a další skutečnosti. Prezidenta Zemana si za to nesmírně vážím a vyzývám všechny, kterým není osud nás a naší země lhostejný, aby mu vyjádřili svou hlasitou a trvalou podporu proti „americkým praktikám CIA, uplatňovaným nejen velvyslancem Schapirem“, proti červeným kartám pražských kavárenských zaprodanců a proti politice „nohsledů z Bruselu“. Je to námi přímo zvolený prezident, tak si jej nenechme brát.....

V novodobé „studené válce“ stojím na straně Ruska

Tolik odvahy, abych odešel bojovat proti dalšímu produktu zoufalého amerického imperialismu – tedy samozvané Ukrajinské vládě na východ Ukrajiny – nemám a nemělo by to ani žádný smysl, protože v tomto konfliktu jde o zcela něco jiného, než o hledání  a uplatňování lidských práv a svobod, tedy o hodnoty, „pro které“ USA již zdevastovaly tolik zemí světa.

Tolik odvahy, abych jednoznačně prohlásil, že v novodobé studené válce a ve věcech s tím souvisejících, stojím na straně současného prezidenta Ruska, kterého si nesmírně vážím za to, s jakým nadhledem, zdrženlivostí a rovnováhou odráží provokace Západu a jak věcně a průhledně reaguje na všechna nařčení a lži kolem veškerého současného dění, tolik odvahy ale mám.

Člověk nemusí být příliš velký odborník na věci politologické, sociologické, vojensko-politické či jiné související, aby si udělal vlastní názor na to, kdo je agresorem a proč, a kdo se brání. Na to stačí zdravý selský rozum, trocha inteligence a schopnosti spojovat věci do kontextu a hodiny studia dostupných pramenů a materiálů z různých zdrojů.

Já jsem si vlastní názor již dávno jednoznačně udělal a stojím si za ním.

A proto nemohu a nechci nadále nosit svá válečná vyznamenání z operací NATO, kterými jsem prošel a která mi byla udělena zločineckou organizací v čele s USA.  Dokud budou Spojené státy a jim podobní vedoucí silou NATO, není pro ně na levé straně mé vojenské uniformy místo.

Vážený pane ministře obrany, žádám Vás o odnětí všech mých udělených medailí NATO, za což Vám předem děkuji.

Podplukovník v.z. MUDr. Marek Obrtel
v.r.

Zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Marek-Obrtel-Hluboce-se-stydim-za-zlocineckou-organizaci-jakou-je-NATO-Vracim-vyznamenani-351287

 

 

 

 

—————

Zpět