Milí přátelé, - 4.7.2013

05.07.2013 22:58

Milí přátelé,

v prvé řadě tady podávám důležitou informaci k programu na podzim. V listopadu se uskuteční 2. letošní mise na pomoc Matce Zemi, tentokrát to je do KAMERUNU. Nicméně, jakkoliv se to zdá být ještě vzdálené, tak opak je pravdou. A ne jen proto, že čas nabírá jiné kvality, více splývá a zdá se být "jaksi" kratší, ale především proto, že aby bylo možné garantovat ceny, jak jsou připravené, je třeba podat přihlášky do 17.7. 2013!!!
Zde tedy uvádím jen toto návěští s důležitým upozorněním k termínu. Všechny ostatní informace vč. celého programu cesty, si přečtěte na webu v článku Mise pro Matku Zemi - Afrika - KAMERUN

A jako první článek zařazuji červnový fragment z tzv. Surfreportu Solary. Sice již máme červenec, ale i tak je článek užitečný, neboť podává informaci o čem to bylo a lze si udělat obrázek jak jsme se k těm či oněm situacím a energiím stavěli. A odpíchne nás to do dalších situací měsíce července, kde vše pokračuje. Jen dodávám, že tyto fragmenty Solara zveřejňuje k bezplatnému využití až ve druhé polovině měsíce.

V předchozím článku jsme se mohli zpětně seznámit s červnovými situacemi tak, jak k jejich hodnocení a vnímání přistupuje Solara a v dalším článku se již můžeme, v návaznosti na to, podívat na energie července, jak je vnímá, předpokládá Jennifer Hoffman v článku nazvaném "Energie v červenci 2013".

S velkou radostí zařazuji do dnešního mailu další rozhovor s Teal Scott. Tentokrát se s Teal spojily dvě činorodé dušičky, Karolína  a Jana, které se jednak věnují problematice zdravého životních stylu, o čemž spolu vedou blog Jako rybička a dále pak také se výraznou měrou zasloužily o to, že Teal je u nás tak známá, jelikož ta její videa překládají a zveřejňují na svém Youtube kanálu "jakorybicka"...

Rozhovor s Teal vedla Karolína a musím říct, že je to zcela něco jiného než ten první rozhovor, který jsme měli možnost vidět. Je tam možné vnímat výrazně otevřenější energie, srdečnější, živější.Celý rozhovor jakoby měl svého ducha, energii srdce, vzájemného vnímání, Je to laskavé, poučné i zábavné. A také, v řeči také výrazně rychlejší, takže se připravte na rychlé čtení titulků... :-) , které obě "Rybičky" také připravily.
Tématicky je to více do oblasti zdraví, výživy, životního stylu, nicméně také vplouvají témata více esoterická. Ono je to dáno i tím, čím se obě "Rybičky" spíše zabývají.  Celý ten radostný rozhovor: "Akvárko #1: Rozhovor s Teal Scott (a s jedním malým, neočekávaným hostem)" trvá 90 minut. A zde si můžete stáhnout přepis celého rozhovoru.

A pak připojuji také dva články (v jednom dokumentu) o vlastně již dlouho známých přírodních prostředcích využívaných v léčení různých chorob. A k nim se úspěšně řadí také rakovina. Články jsem nazval "Specialisté na rakovinu - dva přírodní prostředky". Jde o kurkumu a jednu zajímavou čínskou rostlinu s podivným jménem " réva boha hromu".

Přeji všem příjemný závěr týdne, resp. krásný, obohacující prodloužený víkend
Láďa

 

 

Fragment Solařina Surf reportu - červen 2013

~ Čas je teď - Druhý díl ~

Od Aktivace Jedenácté Brány 22. listopadu 2012 uběhlo více než šest měsíců. Brána byla aktivována, Diamant Nespatřeného se stal viditelným. To otevřelo značně rozšířenou Novou realitu, nacházející se v prostoru Nového Paradigmatu. Od té chvíle, zatímco se zbavujeme mnoha vrstev naší staré kůže a posilujeme naši Opravdovost, nesměle prozkoumáváme naši Novou Krajinu. Rozšířená říše Diamantu Nespatřeného se nesmírně liší od všeho, co jsme znali dříve. Můžeme mluvit o Nové realitě a přemýšlet o tom, jaké změny a výzvy pro nás představuje. Můžeme si představovat, jaké to může být. Ale dokud Novou realitu bezprostředně neCÍTÍME a nePROŽÍVÁME, nevíme, jaké to je. A i potom je téměř nemožné to popsat…

Zažíváme teď hlubší pohroužení do Nové Krajiny/ Nového Světa/ Nového Paradigmatu/ Nové Reality Diamantu Nespatřeného. Už to není jen mírný vánek Nové Svěžesti, prošpikovaný potenciály. Nyní cítíme mocné poryvy Nové Svěžesti, do kterých proudí energie ´A Mu´a. Cítíme to, s očima otevřenýma, zatímco jdeme v našich fyzických tělech po ulici. Cítíme to, ať jsme kdekoli, ať děláme cokoli.

Všude kolem nás se vše dramaticky transformuje, jak se noříme hlouběji do Nové Krajiny. Jasně vidíme a silně cítíme, že je to něco velmi, velmi jiného než to, co jsme zažívali předtím. Když jsme v Nové realitě, může se stát absolutně cokoli. Oživená ´A Mu´a mocně přestrukturovává vše kolem nás. Mnoho prvků se pohybuje vpřed, zatímco překážky, které nás dlouho zadržovaly, odpadávají. Dveře jsou dokořán a Zelená světla zářivě svítí. Obtížné úkoly jsou snadné. Vzácné konstelace a synchronicity se stávají „Novým Normálem“. Přišel čas manifestovat naše Nejdivočejší sny. Čas je TEĎ!

Stále více lidí se nyní cítí být s námi spřízněni. Jsme spolu propojeni nezávisle na tom, kde se fyzicky nacházíme. Ať už se Opravdoví nachází kdekoli na planetě, nejsme od sebe odděleni, dokonce ani od těch, s nimiž jsme se fyzicky nesetkali. Jsme tak silně protkáni v Jednu Bytost, že nás nemůže oddělit Čas ani Prostor.

Lidé na celém světě spojují své síly tak jako nikdy předtím. Mezi těmi, kdo jsou autentičtí a skuteční, je silnější pocit Jednoty a solidarity, s poznáním, že jsme v tom všichni společně, a že společně, jako Jeden, to dotáhneme do konce. Tato zesílená Jednota a prohlubující se láska se vynořuje jak na fyzické, tak na nefyzických úrovních.

Velké skupiny lidí se spojují jako Jedna Bytost a protestují proti zneužívání moci, proti korupci, chamtivosti, jaderné energii a nedostatku svobod. Všechny tyto záležitosti a všechny disbalance jsou stále zjevnější a stále méně únosné než dříve. Povzbuzující na tom je, že společně demonstrují takové skupiny lidí, které se obvykle nedávají dohromady.

Červen je plný průlomů, neboť energie A Mu´a* nás mocně unáší do Nové reality. Vzhledem k tomu, že jsme žili tak dlouho v časech zavřených dveří, můžeme se dočasně cítit jako citliví a zranitelní, ale je to také velký dar, naplňující nás vděčností za to, že se dveře konečně otevřely.

Obrovské posuny do Nové reality vyžadují neustálé přizpůsobování. Každá buňka a molekula naší lidské existence prochází těmito změnami, aby nás přizpůsobila těmto čistším frekvencím, takže dává smysl, že naše těla mají stejnou zkušenost. Při adaptování se na energie Nové reality můžeme bez zjevné příčiny občas cítit podrážděnost, nervozitu, hněv, a rozmrzelost. Můžou se u nás projevit chřipkové symptomy, zvláště střevní chřipka nebo závratě, může pociťovat náhlé nepřirozené návaly horka či zimu. Můžeme mít po těle podivné drobné bolístky nebo vyrážky, To vše je dočasné a odejde to, až dokončíme adaptaci na Novou realitu.

Chvílemi můžete červnové energie pociťovat jako velmi intenzivní a mimo kontrolu. Ve vzduchu je velmi živé jiskření, takže můžeme vše vnímat jako hodně nabité. Nacházíme se totiž uprostřed obrovského vzedmutí síly energie ´A Mu´a. Volá nás, abychom učinili silná rozhodnutí a mohli tak plně manifestovat své Nové životy. Máme hluboké vhledy, které máme začít realizovat.  Potřebujeme tyto vhledy uchopit a uskutečnit. Plány a schůzky mohou začít kroužit kolem nás, přesouvat se, dokud nenastane to správné načasování.

Nacházíme se v silné době a je to divoká, divoká jízda. A když to bude až příliš divoké, tak jedna z nejúčinnějších věcí, kterou můžete udělat, je sednout si jako Tichý Pozorovatel ztělesňující poznání, že VŠE JE V POŘÁDKU.

V červnu se začínáme v Nové realitě cítit víc jako doma. Je to hmatatelnější a skutečnější. Dostáváme příležitost, abychom přistoupili k životu úplně novým způsobem. Nyní můžeme spojit naše dřívější zkušenosti s novými metodami a tvořivým přístupem a vytvořit Opravdový Život, po jakém jsme vždy toužili. Život, který je autentickým vyjádřením toho, kým opravdu jsme.

* A Mu’A a je slovo rapanuiskeho jazyka, které znamená JÍT VPŘED.

Toto je velmi malá část Solařina 12 stránkového Surf reportu na červen 2013. Kompletní Surf report a Týdenní aktualizace jsou dostupné pro předplatitele v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na NVISIBLE MERCADO.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila           Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

                                                                                                         

 

Energie  v červenci 2013

Jennifer Hoffman

 

Se začátkem tohoto měsíce začínáme také druhou polovinu roku 2013.  Než abychom se ptali ,,Co dělat jako další”, může být lepší otázka ,,Co ještě zbývá”, ve smyslu, co zbývá se naučit, pochopit, propustit, přenastavit, uzpůsobit a odstranit nebo vyčistit, přestože máme pocit, že to je všechno, co děláme od ledna a ještě mnohem déle.  

I když je v tomto měsíci Merkur retrográdní, jsou před námi  mírnější časy, jelikož se přesunujeme do tohoto nového období, ale jisté okolnosti stále platí. Červenec  je skvělým měsícem pro úklid, očistu a přípravu na nové začátky (které však mohou přijít až v září), což můžete provádět libovolným způsobem – s lehkosti a elegancí nebo se zdravou mírou zmatku.

V poslední době se mne lidé ptají, jak mají poznat, že ukončili svou očistnou práci, že vzestoupili, a někteří se bojí, že tu celou událost zmeškají nebo již zmeškali. To je však průběžný proces a není tam nic, co by bylo možno minout, stejně jako neexistuje žádná specifická událost, která by vyznačila bod, kdy je vše završeno.

To, co děláme teď a nebyli  jsme schopni činit dříve, je, že vidíme, kde jsme se dobrali určitého pokroku, kudy vedou naše poslední kroky... a nacházíme se v prostoru, kde můžeme přejít k ukončení. Má to však svou cenu, a tou cenou je propuštění potřeby léčit a být léčeni, vidět zrcadlení našeho léčení v druhých a myslet si, že jsme skončili, jakmile všichni jsou s námi ve stejném prostoru na úrovni energetické, emocionální, se stejnou frekvencí. Další cenou je otázka hodnoty. To, co jsme schopni přijímat a zakoušet, je blokováno omezeními, která jsme na sebe uvrhli  sami. Je to pro nás všechno  připraveno a pokud nic nedostáváme, tak buď vůbec nežádáme nebo nežádáme o to, co doopravdy chceme. Možná i žádáme, ale nejsme otevřeni přijímání, protože máme stále nevyřešenou otázku, zda si to zasloužíme a zda jsme toho hodni.

Je to naše cesta přijetí a sebe-uvědomění, kdy přestaneme posuzovat sebe a ostatní podle toho, kdo a co jsme,  kde si myslíme, že jsme, nebo bychom měli být na své stezce léčeníV červenci  máme silný vodní čili léčebný prvek, který nabízí pro toto finální léčení a uzavření dvě cesty – jemnou a plynulou nebo dravý příval. Pokud se nacházíme v tom jemně proudícím aspektu, praktikujeme v každé chvíli přijetí a odstup, uznáváme, že každý je tam, kde být potřebuje, a zaměřujeme se na to, kde se na své vlastní stezce nacházíme my sami. Ten dravý příval mluví sám za sebe a  může být hodně těžké pádlovat  po řece, pokud plujeme proti proudu, a nelehká bude i divoká jízda, jestliže se ženeme po proudu a bez pádla. A i když můžeme skončit ve stejném místě určení, nebudeme se cítit tak dobře a ani si celé dění tolik neužijeme.

Je to také měsíc k sebe-uvědomění, a i to má dva aspekty – kritické, drsné, soudící Já  anebo Já láskyplné, ceněné a zasluhující si vše dobré. Znovu si musíme vybrat, ale v tomto případě není cílové místo stejné. Pokud jsme sami k sobě kritičtí, tvrdí, soudící a nelaskaví, nebudeme schopni se neustále těšit lásce, radosti, harmonii, míru, hojnosti, které mít můžeme. Jsme toho hodni, zasloužíme si to, vy si to zasloužíte, já si to zasloužím – opakujte si to, dokud tomu neuvěříte. Jedinou cestou, jak změnit svět, je začít u způsobu, jak mluvíme sami k sobě a jak o sobě smýšlíme. Vše začíná u nás a nejsme-li ochotni se vidět ve stejném světle, lásce a pravdě, jako nás vidí Nejvyšší Zdroj, Vesmír a naši průvodci, budeme omezovat svůj přístup ke všem dobrým a skvělým věcem, které jsou nám k dispozici.

Cokoliv chceme ze svého života propustit (nebo o tom  přemýšlíme), je stejně tak přichystané opustit nás, jako my jsme připraveni nechat to odejít. V červenci to zahrnuje velkou ,,trojku”domov (kde jsme ukotveni, kde žijeme a jak pohlížíme na svět), vztahy (včetně práce, blízkých partnerů a rodiny) a rovnováhu duchovních a hmotných energií v našich životech.  Jestliže je jedna z těchto tří oblastí v nerovnováze,  tento měsíc ji pocítíme a budeme vědět, kdy pádlujeme proti proudu řeky. Jak to poznáme? Kde nejsme šťastni, kde máme pocit, že nad ničím nemáme kontrolu, že nejsme ve svém živlu, že nejsme v souladu se svou vizí radosti, lásky, klidu, míru a hojnosti pro naši realitu?

Zatímco ladíme svou frekvenci, nalézáme dokonalý rozsah své radosti, klidu, lásky a hojnosti, zužujeme škálu frekvencí, jimž dovolujeme se s námi spojit, přičemž rozpínáme svou schopnost přijímat požehnání v těchto oblastech. Je-li toto pro vás matoucí, podívejte se na to takto: Čím lépe víte, co vám přináší radost, hojnost, klid a lásku, tím méně rozptylujete své energie hledáním takovýchto věcí, tudíž můžete zaměřit svou energii zcela specificky a jasně, a můžete se namísto hledajícího stát tím, kdo takové věci přitahuje. Pak tedy ,,nehledáte lásku na všech špatných místech” (jak říká jedna píseň) a můžete pobývat v radosti a přitahovat další radost a požehnání.

Přeji vám krásný měsíc.


Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 3. 7. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialista na rakovinu - Kurkuma úžasně prospívá zdraví

 

 

Jedna věc je číst veškeré studie a informovat se prostřednictvím zpravodajství a výzkumů o přirozeném zdraví. Mnohem zajímavější však je, když o tom slyšíte přímo od lidí, kteří takové principy uvádějí do praxe.

Pokud zkombinujete praktické uplatňování zásad přirozeného zdraví s vědeckými poznatky, výsledky jsou velmi přesvědčivé.

Dokazuje to dr. Saraswati Sukumarová z Univerzity Johns Hopkins, který se zabývá tím, jak co nejlépe využít indické koření kurkuma.

 

Zázračné vaření s kurkumou

Dr. Sukumarová je specialistou na rakovinu a kurkumu používá často. Ví z první ruky, jak kurkumin (aktivní složka kurkumy) prospívá zdraví a jak jej lze jednoduše začlenit do vašeho každodenního života. Sama používá kurkumu při vaření a značnou část své profesionální reputace si vybudovala tím, že propaguje tuto rostlinu.

„Zdravotních přínosů je velmi mnoho. Například pro lidi trpící revmatoidní artritidou, kteří mají bolestivé otoky v kolenou, je kurkuma výborným prostředkem potlačujícím zánět,“ říká dr. Sukumarová. „Existuje na 300 publikací, ve kterých se píše o tom, že kurkuma je výborným prostředkem v boji s rakovinou. Mnoho chorob, jako je rakovina tlustého střeva a další typy rakoviny, má původ v zánětu.

Sukumarová odkazuje na výzkum, podle kterého kurkumin nejenže potlačuje zánět, který může vést ke vzniku určitých typů rakoviny, ale poradí si i s jinými typy rakoviny, u kterých kurkumin „doslova vyhledá zhoubné rakovinové buňky a modifikuje DNA, čímž je zahubí“, uvádí server Natural News.

Jak říká dr. Sukumarová, přínosů kurkumy je mnoho – od zánětů kloubů u artritidy po nižší riziko rakoviny a léčbu cukrovky. Ne všechny zdroje kurkuminu jsou však stejné. Podle Sukumarové našemu tělu nejvíce prospívá, když kurkumu přidáváme do jídla.

„Pilulka je bohužel nerozpustná ve vodě,“ vysvětluje Sukumarová. „Podle mě je lepší ji hojně používat při vaření. Když něco smažíte, prostě ji do toho nasypte. Jakmile rozpálíte olej a přidáte do něj kurkumu, je váš organismus schopen ji využít.“

Kurkuma je naštěstí univerzální. Má jemně kouřové aroma, ačkoli má světlou barvu. Chutná skvěle ve všech smažených vegetariánských pokrmech, a pokud jíte maso, můžete ji přidat do marinád. Dr. Sukumarová říká, že do pokrmů dává čtvrt až půl čajové lžičky kurkumy, podle toho, jaké jídlo připravuje. Můžete ale klidně použít větší množství při přípravě silně kořeněných jídel, jako je kari.

Překlad: Tomáš Piňos

Zdroj: naturalsociety.com

https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/2127-specialista-na-rakovinu-kurkuma-uzasne-prospiva-zdravi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nový výzkum potvrdil, že sloučenina čínské rostliny zničí rakovinu za 40 dní

 

Málo známá rostlina, která má skutečně bizarní jméno, se v poslední době objevuje na titulních stránkách jako "ničitel rakoviny". Tato rostlina obsahuje sloučeninu, která odstraňuje nádor u myší s rakovinou slinivky. Je známá jako "réva boha hromu", nebo "lei gong teng". Ve skutečnosti je tato rostlina zařazena v čínské medicíně a používá se už věky na léčení několika diagnóz, včetně revmatické artritidy.

Podle nového výzkumu Masonic Cancer Center - University of Minnesota, použití sloučeniny z rostliny 'révy boha hromu' vedlo ke zneškodnění známek nádoru v průběhu 40ti dnů - a to i po přerušení léčby.

Toto zjištění bylo publikováno v žurnálu Science Translational Medicine, dotované národním institutem pro zdraví. Samotní vědci pracující na projektu byli šokováni protinádorovými vlastnostmi této sloučeniny, která obsahuje látku známou jako triptolide, kterou se podařilo identifikovat jako bojovníka proti rakovinotvorným buňkám v předešlém výzkumu. Předpokládá se, že právě ona je klíčový komponent, který může být odpovědný za protinádorové vlastnosti.

Vedoucí výzkumu a viceprezident výzkumu v Cancer Center vysvětlil agentuře Bloomberg, jak byl unesen efektem této jednoduché rostliny:

"Tento lék je prostě neskutečně činný v ničení nádorových buněk," uvedl.

Mainstreamová věda stále pomalu potvrzuje to, co mnozí tradiční léčitelé znají celý život. Toto je samozřejmě důsledek toho, že z takových objevů nevznikají žádné zisky pro vedoucí korporace zkoumající možnosti léčivých přírodních rostlin a látek jako jsou sloučeniny nalezené v 'révě boha hromu'.

Například kurkuma a zázvor mají podle zjištění podivuhodné protinádorové substance které jsou doslova zdarma, v porovnání s drahými a nebezpečnými léčivy používanými k léčbě rakoviny, které nám farmaceutické firmy nabízejí.

Každopádně, výzkumníci dotovaní 'Big Pharma' korporacemi, dokázali ignorovat tyto rostliny na maximum. Dokonce došlo k opakovanému přistižení padělání tisíců studií, aby nelegitimně demonstrovali údajnou hodnotu léků protlačovaných hlavními farmaceutickými velikány, z nichž mnozí byli později nuceni platit miliony v pokutách, které jsou však pouze marginální ve srovnání s miliardovými profitem, které tyto léky dokázaly vytvořit.

Profity jsou ohroženy skutečnými studiemi, které byly převedeny výzkumníky zkoumajícími léčitelské vlastnosti dostupných, volně využitelných přírodních zdrojů jako je kurkuma, která podle recenzovaného výzkumu dostupného na PubMed pozitivně ovlivňuje více než 590 diagnóz.

Zatímco zprávy, které tato studie přináší na světlo světa o přínosných účincích levných rostlinných produktech jsou pozitivní, tak ta špatná zpráva je, že jednotlivci zodpovědní za tento výzkum se ve skutečnosti sami snaží najít způsob, jak vytvořit farmaceutický lék z esenciálních komponentů triptolidu. Lék, který bude potřebovat schválení FDA a v konečném důsledku bude patentovaný, nutričně zruinovaný, a prodaný za přehnané peníze.

 

Překlad: Marek Ertinger

Zdroj: naturalsociety.com

 

—————

Zpět