Milí přátelé,

09.12.2014 20:07

Milí přátelé,

Mistr Hilarion tento týden se zaměřil na zdůraznění relaxace a také i vyváženosti směřování naší pozornosti - nejen k našim blízkým a přátelům, ale i k sobě samým. Hovoří také o vlivu stavu naší mysli na všechny v okolí, ale i na stav celkového vědomí lidstva. A také o mluví o významu žehnání (a pokud jste si poslechli poslední úplňkovku ze 17.11. s Evou Puklovou, pak jste jistě také zaznamenali, že tam o tom též bylo hovořeno). Celkově bych řekl, velice příjemné, uvolňující poselství.

Všichni víme, že na planetě Zemi, v našem světě lidí a duality žijeme své životy v mnoha iluzích projevujících se prakticky v každé situaci, kterou zažíváme. Ty největší iluze, které jsme ve své historii vytvořili a které výrazně  zasahují do utváření kvalit života jednotlivců, ale i celého lidstva, jsou iluze o Bohu. V r. 2006 přišel Kryon s poselstvím na to téma - "7 největších iluzí o bohu",  které lidstvu předal skrze Lee Carrolla. Zde na celkem malé ploše vysvětluje způsobem sobě vlastním, tedy přesně a zábavně, i s použitím příkladů a metafor, které iluze člověk vytvořil a jak se tím spoutává a omezuje ve svém jinak neomezeném božství.

Po měsíci se opět setkáváme s AA Michaelem u jeho prosincového poselství, sdělení pro tento čas, které přijala Ronna Herman. A je to poselství opravdu výživné a řekl bych i svým způsobem náročné. Jednak množstvím informací, jelikož jde o poselství, které je do značné míry shrnutím a připomenutím toho, všeho, co bylo předáno k transformaci a k tomu, kým jsme. A také i tím, že používaná terminologie je občas poněkud jiná, než jak je běžné. AA Michael s respektem vyjadřuje náš dosažený výsledek a jeho význam a dopad pro celý vesmír. Nicméně připomíná potřebu toho faktu, že je nutné, aby si každý mnohem, mnohem více uvědomoval svou odpovědnost za svou budoucnost a také za stav života na planetě tj. nyní, za průběh dalších fází transformace. .

Včera ráno přijala poselství Plejáďanů kontaktérka Pleja v němž nám Plejáďané jednak předávají zprávu o průběhu transformace, blahopřejí k tomu, že se nám to daří zvládat a navyšovat vibrace na planetě Zemi, ale především přišli, aby v předstihu upozornili na skutečnost otevření vyšších energetických dimenzionálních bran v tomto předvánočním období.

V dalším materiálu si můžete připomenout některé z našich seminářů a to prostřednictvím krátkých poselství, která tam byla přijata našimi přáteli.

Astroložka Petra Nel připravila, díky výtečnému postavení planet, skvělý horoskop s nabídkou většinově skvělých, radostných příležitostí pro tento týden.

Čas od času také přidávám články z blogu A. Baudyše. Činím tak a rád i tentokrát. A. Baudyš napsal skvělý článek s názvem "Iluze prezidenta poloboha", kterým reaguje na aktuální dění ve společnosti a myslím, že, jak se říká, uhodil hřebík na hlavičku. Je to výstižný, krátký článek, přesně vyargumentovaný.

A s tímto tématem velmi úzce souvisí téma aktuální propagandy. Dával jsem do mailu již několikrát články, kde se říká, povídá o tom, jak se vyrábí veřejný názor, mínění veřejnosti, jak se skrze média manipuluje s veřejným míněním apod. Naposledy vlastně nedávno v článcích o německé aféře, kterou odstartoval přední německý novinář Udo Ulfkotte.
A dnes přidávám článek, v němž pracovník mediální agentury detailně popisuje, jak se která mediální akce vyrábí. Hodně poučné a snad to mnoha těm, kteří jsou zatím zasaženi slepotou a hluchotou k pravdě a nadále sledují mainstream a reagují dle něj, pomůže procitnout. V podstatě se z tohoto článku dozvíte, že vše, co slyšíme z TV či rozhlasu, čteme v tisku mainstreamu, jsou na objednávku zpracované předlohy na téma, co má veřejnost myslet. Ostatně, Plejáďané i Kryon  a další, to neustále a dlouho opakují, že je třeba se mainstreamu se vyhnout a nevěřit nic. Tento článek, rozhovor, má název "Jak fungují české mediální agentury pro průzkum veřejného mínění".

A není od věci si připomenout historický projev bývalého us prezidenta Johna F. Kennedyho, kde veřejně odhalil tajná spiknutí mocných, kde odhalil tajná uskupení a dohody za účelem manipulace společenských dějů, vlastně vše to, o čem se dnes hovoří v oněch tzv. konspiračních teoriích, které jsou "rozumnými" odmítány. Poslechněte si, resp. přečtěte si v titulcích o čem hovořil ve veřejném projevu týden před svou smrtí.

Kennedy - prezident který chtěl odhalit a ukončit spiknutí , projev asi 6 minut, video pak ještě 4 minuty pokračuje k tématu


Z rubriky "Akce našich přátel" dnes dávám program konstelací Marcely Peškové na prosinec až leden vč. Silvestra.

A pro příjemné chvíle. vlastně i 2. adventního týdne, hudba, kterou Robert Coxon doprovází Lee Carrolla při jeho živých channelinzích Kryona.


Robert Haig Coxon - The Light

Cristal Dreams: Robert Coxon: Total Recall 11.11.11

Přeji krásný, inspirovaný, 2. adventní týden
Láďa

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 7.12. 2014 – 14.12. 2014

Milovaní,
je důležité, abyste si každý den udělali čas na to, být v klidu, abyste se mohli ponořit do sebe. V tomto ročním období můžete mít plno aktivit, které dle vás musíte udělat - s rodinou, přáteli a vaší komunitou, a to vše krásné, pokud se nepřetěžujete. Často je zde tendence dávat spíš důraz na to, abychom se zalíbili druhým, než abychom brali ohled na vlastní potřeby. Jako u všeho, i tady musí existovat vyváženost, abyste byli a udrželi se v rovnováze. Může si to vyžadovat, abyste zvážili vaše priority anebo snížili vaše vlastní očekávání a podívali se na alternativní možnosti. Mnohokrát se jedná o vlastní očekávání toho, jak by věci měly vypadat, což vytváří v životě stres. Vaši milovaní chtějí pomoci a chtějí se přizpůsobit novému způsobu dělání věcí a zkoušet nové cesty jak oslavit toto období. 

Když je člověk odpočatý a cítí uvnitř klid, neposílá energie netrpělivosti těm, kteří jsou v jeho blízkosti. Každý si musí uvědomit, že je součástí většího celku, a že jeho energie ovlivňuje ty kolem, a proto je důležité uvědomit si, že máme víc síly, než jsme původně mysleli. Mnozí se v této době cítí vystresovaní, ve spěchu,  a vzteklí a ti, kdo jsou mimořádně citliví, převezmou tyto energie automaticky a pak se diví, proč prožívají takové pocity, když předtím byli šťastní a klidní. Někteří z vás jste jako houby, absorbujete emotivní ohnivé energie ode všech lidí v okolí vašeho vlivu. Když se to stane, musíte si uvědomit, co se stalo a pak tomu čelit tím, že si najdete klidné místo, najdete čas ponořit se do vany s velmi teplou a  uklidňující vodou, možná navoněnou olejíčkem dle vlastní volby a s mořskou solí, kterou přidáte, abyste očistili své aurické pole  a vyčistili vše, co neodpovídá tomu, kým opravdu jste. Také velmi pomáhá poslouchání relaxační hudby.

Když vaše emoce obsahují mj. pocit vděčnosti, vesmír si pospíší, aby vám to v životě odzrcadlil. V tomto období roku je důležité, abyste si pěstovali pocity, které otevírají centrum vašeho srdce zářícím žlutým světlem, takže je zde možnost, že se rozšíří do vyššího Kristova vědomí. Toto vědomí je každému volně přístupné a vyžaduje si otevřenost a připravenost přijímat. Tato láskyplná energie se netýká žádného náboženství a může ji přijímat a integrovat každý. Zejména je silnější teď - v době, kdy se svět  pohybuje směrem k rovnodennosti na obou polokoulích vaší planety. Když budete pracovat s těmito energiemi, pomůže vám to jít kupředu k většímu rozšíření  vašich vnitřních možností. Jak procházíte každým dnem, používejte tuto zvláštní moc, abyste žehnali každému  a všemu kolem. Žehnejte každému člověku, kterého potkáte, žehnejte stromům, ptákům, květům, žehnejte veškeré kráse, kterou vidíte. Děkujte Bohu za všechno. Když to budete dělat konzistentně, andělé, vaši průvodci a nanebevzetí mistři a vaše vyšší já  budou v duchu pracovat pro to, aby se to stalo.

Když všemu žehnáte, na základě vesmírného zákona vše, co z vás vychází, se k vám vrátí. Takže buďte připraveni na to, že budete mít v životě mnoho požehnání.  A ještě lépe, staňte se Božím požehnáním tím, že to budete praktikovat každý den a tak se automaticky rozšíří všechna požehnání do okolního světa. Když budete denně zvedat své vědomí a své vibrační frekvence, současně pozvedáváte na vyšší úroveň i vaše vyšší já. Čím víc se zvedá vaše vyšší já, tím víc se pozvedáváte i vy. Jak lidé pozvedávají své vědomí, jejich světlo se šíří na mnoho mil -  jako  plášť z růžového světla, pomáhající druhým otevřít srdce  a vědomí,  a jejich vědomí se začne rozšiřovat. Toto růžové světlo se rozpíná, aby obklopilo vše, co je v jeho okolí. Proto je velmi důležité čistit své myšlenky, když rozšiřujete svou sílu, abyste svými myšlenkami manifestovali vaši realitu. Je důležité trénovat si mysl a sledovat všechny myšlenky, abyste viděli,  zda odrážejí Boha, kterým jste.

Každý z vás se učí vysílat do okolního světa větší sílu a to si vyžaduje sebedisciplínu a sebekontrolu. Ve světě je mnoho příkladů zneužití síly a vy zde nejste pro to, abyste tak činili. Vy jste zde, abyste vytvořili pozitivní a dobré změny v kolektivním vědomí planety. Musíte pokračovat v tom, být láskou a světlem, kterými jste od narození. A každým uplynulým dnem vidíme, jak čím dál víc z vás svítí svým nádherným světlem a radujeme se!

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion 

 

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 

 

Sedm velkých lidských iluzí o Bohu

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Edmontonu v Albertě (Kanada)

8. července 2006

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Dnešní večer je nádherný. Chci, aby se můj partner uklidnil, protože ty emoce by pro něj mohly být příliš. Máme pro vás poselství, ale navíc zde čeká ještě něco, co se některým z vás může zdát zázračné. Jsou zde někteří, kteří odejdou jiní, než sem přišli, a veškeré dnešní přípravy se soustředí na tento okamžik.

To poselství je druhotné pro uzdravení, ke kterému dnes v noci dojde. Možná, že jde zrovna o tebe. Ale existuje potenciál, že těch uzdravení bude více než jedno. Čtenáři, není náhoda, že jsi také vstoupil do této místnosti, protože vše, co říkáme v „teď“ je určeno i tobě. Jsou zde ti, kteří toto čtou nebo slyší a potřebují uzdravit srdce – a nemyslím fyzicky. Vím, kdo je v této místnosti a kdo toto čte nebo slyší. Vím, kdo jsi. A ty znáš mě, ale dualita nás ve tvém životě odděluje tak kompletně, že nevidíš svou sestru, která tu sedí. Jsme partneři v tomto testu zvaném Země. Vidím tě přicházet i odcházet. Vidím dualitu, která nás odděluje… zejména od těch, kteří říkají: „Tohle se nemůže dít.“ Toto místo zaplnila energie a vaše svolení k tomu je velmi silné. Cítí to i doprovod, který sem vplul a nyní stojí vedle vás.

Jsou zde ti, kteří potřebují a obdrží úplné uzdravení srdce. Proto jste přišli a nemusíte nám říkat o okolnostech týkajících se čehokoli ve vašem životě, protože kráčíme s vámi, den co den. Byli jsme s vámi při každém kroku vašeho života. Víme, kde vás to bolí. Víme, proč vás to bolí, a vy se na konci tohoto setkání postavíte a budete cítit mír Ducha a rozeznáte mistrovství ve svých žilách. Řeknu to znovu. Odejdete z tohoto místa s jinou perspektivou. Silní. Klidní. Moudří. Chápající. Pak můžete některé lidi vidět jinak, než jste je dosud viděli. To vám zaručuji. Uvidíte je jako ty, kteří vám umožnili přesunout se z toho, kde jste byli, tam, kde jste… a vy víte, ke komu teď hovořím, že?

A pak je zde někdo, kdo sem přišel pro skutečné fyzické léčení. Ach, drahý, myslíš, že je to skutečně možné? Nemusíš čekat až na konec – můžeš to mít hned teď. Jaká je tvá realita a pravda ohledně těchto věcí? Dovol, abych ti řekl o DNA. Někteří říkají: „Měli bychom být schopni vidět evoluci v DNA.“ Mají pravdu. Kdybyste mohli opravdu vidět DNA, pak by to šlo! Ale vy vidíte pouze jednu její dvanáctinu. Vlastně ani tolik ne, protože ani u té jedné jediné vrstvy, kterou studujete, nevíte, o co v ní jde. V průběhu let došlo k hluboké změně lidské DNA. Dokonce i v posledních deseti letech, ale ne ve 3D chemii. Stalo se to ve zdánlivě náhodných vlastnostech ukazatelů na neproteinově kódovaných částech. Takže to, co se mění, je vztah 3D vrstvy k ostatním 11 vrstvám, které jsem vám popsal. Jsou interaktivní, a jak činíte rozhodnutí, mění se a posouvají.

Co si myslíte, že se stane s vrstvou vzestupu a s komunikační vrstvou, když otevřete dveře čistého záměru? (Mluví o interdimenzionálních vrstvách.) Povím vám to – změní barvy. A to se stane některým z vás… změníte barvy k lepšímu. A pak dojde také k tomu, čemu říkáme setí semen, která můžete použít, kdykoli budete chtít – pro osvícení a informace. Na tomto místě je energie, která vám s tím pomůže už během několika týdnů. Jsou zde určité bytosti… všechny neviditelné. Některé z nich o sobě dají vědět několika jednotlivcům zde v místnosti. Někteří z vás je ucítí. Nebuďte překvapení, když vám jejich vůně bude připomínat růže nebo fialky, půdu, květiny. Někdy si někteří z vás všimnou vůně, kterou nečekali – vůně těch, které milovali a ztratili a o kterých vědí, že tu jsou. A to opravdu jsou! Vidíte, to se stane, když dáte svolení to udělat (když před Kryonem vstoupíte do meditace). Na chvilku vstoupíte do kvantového stavu, když mluvíme o těchto věcech a sdílíme s vámi Boží lásku.

Dnes se vám chystám předat několik vážných informací. Vždy jsou milující, ale někteří je vnímají jako kritiku. Místo toho je to pravda a odhalení. Předám vám informaci, která může někomu připadat jako shrnutí. To to ale není. Pouze dnes pro vás poskládáme věci tímto způsobem. Musíte to slyšet, protože to brzy budete potřebovat. Je načase, abyste opustili mytologii a přesunuli se do skutečnosti svého mistrovství. Země volá a blíží se časy, ve kterých budete potřebovat znát rozdíl mezi Bohem a lidskými historkami o Bohu.

Tento konkrétní channeling už je vám znám dlouho, ale nyní jste dosáhli bodu, že je možné o tom mluvit ještě příměji. Chystám se vám dát sedm atributů a identifikujeme je jako „Sedm velkých lidských iluzí o Bohu.“ Je těžké rozhodnout se, kde začít, takže v úctě k interdimenzionalitě začnu se sedmičkou. (Smích.) Sedmička je posvátná, víte? Poté se vrátím a začnu s číslem jedna… jen abych vám dopřál pocit lineárnosti. (Více smíchu.) Tento sedmý, který by byl normálně poslední, je ve skutečnosti začátkem a představuje celkový pohled na Bohanejvětší lidskou iluzi ze všech.

 

CELKOVÝ POHLED NA BOHA

Lidé mají pouze jeden model vědomí, kterým porovnávají vše. Jeden model – sebe. Takže lidé, kteří rozjímají o Bohu, mají přirozeně pocit, že Bůh musí mít lidské vlastnosti. Mnozí z vás dokonce ani nevědí, o čem to mluvím. Vidíte, když jste na vrcholu vývoje vědomí a tvoření, pak je jen jedno (vědomí), které můžete porovnávat s jakýmkoli dalším. Vaše znalosti vždy omezovaly vaší představivost, protože všechno, o čem přemýšlíte, odkazuje na velké lidské „já“. Navíc se zdá, že svatá písma poukazují na to, že jste byli „stvořeni k Jeho obrazu“, takže nyní máte něco, o čem si myslíte, že to potvrzuje, že Bůh má lidskou formu. A když nevidíte nic většího, než jste vy, pak to musí být to největší i ve vesmíru.

Chystám se vám předat k přemýšlení jednu roztomilou malou metaforu. Představte si na chvíli, že Země byla vytvořena pro psy. Žádní lidé, jen psi. A představte si, že ti psi mají vaší inteligenci. Evoluce šla prostě jiným směrem a inteligentní psi nyní ovládají svět, přesně jako to děláte vy. I oni mají své problémy. I oni mají své duchovní myšlenky o tom, jaký je Bůh, takže přirozeně mají i náboženství. Modlí se, rozjímají a mají intelektuální myšlenky jako vy.

Pokud vás mohu vzít na toto metaforické místo, kde žijí všichni tito inteligentní psi v jejich civilizaci, pak dovolte, abych vám řekl, jak by vypadalo jejich náboženství. Tak zaprvé – Bůh by byl pes! (Smích.) A každé psí plemeno by mělo fotku Boha, který by byl ze stejného plemena jako oni, pochopitelně. Všichni andělé by byli psi s křídly a neustále by se vzájemně očichávali! (Smích.) Jak daleko mne v tomto necháte zajít? Víte, co bude následovat, že? Důkaz, že Bůh je pes, by pro toto společenství spočíval v tom, že jeho jméno je stejné, jako pojmenování jejich druhu, jen vysloveno pozpátku! (Pes se anglicky řekne DOG a Bůh GOD – pozn. překl.) Mám pokračovat? A vy víte, že i když je to legrační, mám pravdu.

Rozumíte? Je to jediné vědomí, které mají. Je to to jediné, co znají. V jejich myslích se Bůh stává tím, čím jsou oni. Nedokáží překročit nejvyšší vědomí, kterému rozumějí – své. Lidé to dělají také a připisují Bohu veškeré lidské vlastnosti. Některé ze základních věcí, o kterých si myslíte, že jsou ve vesmíru intuitivní, takové nejsou! Vy si jen myslíte, že všechno je jako vy. Lidské vlastnosti patří pouze tam, kde jste vy. Ach, můžete říct, že patří také do dimenze, ve které jste, včetně některých planet ve vaší dimenzi, a měli byste pravdu. Ale ty je neaplikují na Boha. Samotné slovo vesmír pro vás znamená to, co dokážete vidět svými teleskopy. Opět říkáme, že je to od vás velmi 3D! Slovo vesmír pro nás znamená Bůh! Ve skutečném vesmíru je toho mnohem víc, než lidé.

„A co ´stvořeni k jeho obrazu´?“ můžete se ptát. „Nenaznačuje to, že musíme vypadat jako Bůh?“  Vystupte na chvíli ze svých závěrů a přemýšlejte o tom. Kdybyste měli moc propůjčit svůj „obraz“ skupině mravenců na velmi vzdáleném místě, vypadali byste jako mravenec? Ne. Místo toho byste jim předali své světlo, které nesete, a svůj duchovní intelekt. Váš interdimenzionální posvátný „obraz“ není to, co vidíte v zrcadle, ale něco mnohem většího. Je to interdimenzionální obraz, který může lehce zapadnout do mravenců, pokud takovým věcem rozumíte. Nyní se vraťte a uvědomte si, že vše, co jsme vás celou dobu (během všech sérií lekcí) učili, na vás křičí, že Bůh je ve vás. To neznamená, že Bůh vypadá jako člověk. Obraz Boha ve vás je mistrovství, které je v lidské DNA.

Takže atributem číslo sedm je tedy sklon lidských bytostí k tomu, aby vnímaly Boha v lidské formě, ale jde to ještě dál… mnohem, mnohem dál. Máte pocit, že Bůh dělá vše, co dělají lidé - užívá si to, co si užívají lidé – bojí se jako lidé – prochází dramaty jako lidé – a prochází také evolucí jako lidé. Všimli jste si toho někdy?

 

VÁLKA

Číslo jedna. Chcete Bohu připsat válku. Věděli jste to? Je to ve veškeré vaší mytologii. Všichni ti bohové vstupovali do války s dalšími bohy atp. Mnozí říkali: „Na nebesích muselo docházet k válkám, aby mohl být jen jediný Bůh… ten, který vyhrál nad všemi ostatními! Koneckonců, podívejte se na lidstvo: Abychom měli mír, musíme pravidelně zabíjet jeden druhého. A protože jsme jako Bůh a jsme stvořeni k jeho obrazu, musí to tak být i ve vesmíru.“ Samozřejmě, že o vašem moderním náboženství říkáte, že v něm žádná mytologie není. Ale není tomu tak. To, o čem si myslíte, že je posvátné a pravdivé, obsahuje mnoho mytologie, ale vy si to nemyslíte. Váš příběh o Nebi a Peklu je něco, co vzešlo přímo z duality a z lidské mysli. Dokážete si představit bitevní pole pokryté mrtvými anděly? My ne! A kam by andělé šli, kdyby zemřeli? (Smích.) Mnozí řeknou: „Písmo říká, že mezi anděly byla bitva.“ A my reagujeme: „Písmo říká?“ Napsal ho Bůh nebo člověk? Lidé vkládají své vlastní rysy na Boha, aby jim věci dávaly smysl.

První mýtus je v tom, že na naší straně závoje byl, podle něj, velký boj, který vyústil ve válku. To je popis duality, drahý člověče, nikoli Boha. Díváte se do zrcadla a svá vlastní omezení vkládáte na energii, která obsahuje vše ze všeho a veškeré stvoření. A vkládáte to i do svého náboženství, abyste se mohli cítit blíže tomu, jak vše funguje.

Nebylo nic takového jako válka mezi anděly a nikdy ani nebude. Vidíte? Ten příběh obsahuje dým lidského boje. Na buněčné úrovni je to intuitivní a tak to aplikujete na veškeré vyjádření bytí, dokonce i na nejvyšší z nejvyšších. Ve vaší mytologii se nacházejí historky o tom, jak se Bůh stal Bohem, jako by musel vylézt na nějakou horu vítězství a válčit, aby se stal tím, čím je. To je jako by se všichni psi rozhodli, že Bůh se musel podhrabat pod mnoha ploty a zbavit se hromady blech, aby se mohl stát Bohem.

Ne, drahé lidské bytosti, nebyly žádné války mezi anděly ani mezi těmi, kteří byli blízko andělům. Láska Boží je stálá a čistá. Vždy byla a vždy bude a vy to ve svém nitru víte. Jste to vy, když nejste zde. Systém, který je zde, na druhé straně závoje, neobsahuje žádnou válku. Někteří okamžitě odpovědí: „No, ale mně bylo řečeno něco jiného.“ A tak vám s veškerou láskou odpovídám: „Řečeno kým? Bohem? Nebo člověkem?“ Použijte svou posvátnou intuici. Vážně vám to dává smysl nebo to jednoduše vyžaduje lidská stránka, která miluje dobré příběhy? Dokonce i největší duchovní lidé používali metafory, kterým rozuměli, aby interpretovali nejvelkolepější příběhy o stvoření, které jste potřebovali slyšet. Ne všechno je takové, jak si myslíte. To bylo číslo jedna.

DOBRO A ZLO

Tohle je těžké pro vaše pochopení a pro nás je velmi smutné, když říkáte, že černá a bílá musí být všude. Že musí být dobro a zlo. „Kryone, myslíš tím, že na druhé straně závoje není dobro a zlo?“ Odpovím vám, že stejně jako zde není dualita ani válka, tak zde není ani žádné strádání na naší straně závoje.

Poslouchejte: Vaše mytologie říká, že zlo není vaše vlastní, že ho máte kvůli „potížím v ráji“. Že jeden z andělů se nechoval správně a tak padl. Jeho jméno je Lucifer a on je zodpovědný za to, že se snaží dostat vaší duši a nutí vás dělat špatné věci. Je to ďábel, který vytváří potíže na Zemi, pokračuje mytologie, a je zkouškou Země, aby zvítězila nad tímto špatným andělem. A to jsem vám, drazí, právě předal vaší nejmodernější náboženskou doktrínu, ne tu, která by byla praktikována před stovkami let. A stejně podivně tato mytologie pokračuje dál a dál.

Dobro a zlo. Tento koncept patří lidským bytostem, protože je to součást testu vaší vlastní duality a existence. Ach, patří to i dalším ve vesmíru, ale ne Bohu. „Počkej chvíli, Kryone, myslíš tím, že na druhé straně závoje není žádné světlo a tma?“ Přesně to vám říkám! Alespoň ne tak, jak je vidíte vy. Není zde žádné světlo a tma, které by vytvářely utrpení a nerovnováhu. Světlo a tma na naší straně závoje jsou jen energie, které se pohybují kolem. Někteří se potřebují hádat: „Ale musí tam být světlo a tma! Jsou součástí všeho.“ Nejsou. Je to pouze součást vašeho všeho. A já vám povím, že je to stejně absurdní, jako by se andělé vzájemně očichávali. To není Bůh.

Dualita představuje svobodnou volbu. Je to nastavení duality lidství na planetě Zemi a nemá to nic společného s tím, čemu říkáte Bůh. Neexistuje žádný zlý anděl, který by chtěl vaší duši. Stále dokola vám opakujeme, že nejtemnější z temného je v moci lidských bytostí, které se rozhodly, že temnota je to, co chtějí vytvořit. Řekli jsme to už dříve, že jste mistry energie a že můžete jít do světla nebo do tmy a obojí můžete mít. Nicméně ti, kteří si zvolili světlo, mají výhodu, protože ve svých životech používají „obraz Boha“. Mohou vytvořit nejsvětlejší z nejsvětlejšího, status vzestupu, a reprezentovat ty, kteří si zvolili cestu posvátnosti a jednoty.

Mnozí lidé se tomu smějí a říkají: „No, Kryone, ať už jsi kdokoli, nesouhlasím s tebou, protože ty jsi neviděl, co jsem viděl já i jiní. Viděli jsme posedlost ďáblem.“ Ne, neviděli. Viděli jste lidskou temnou posedlost, která se projevila tou nejtemnější a nejstrašidelnější pózou, jakou si dokážete představit. To byl ten démon. Strach s vámi tohle dělá a mnozí uvidí totéž a budou o tom podávat svědectví, místo aby viděli skutečnou energii. V případě okultismu jde o člověka, který plně ovládá veškerou temnotu a vyvolává nejhorší z nejhoršího, abyste tomu uvěřili. To všechno je o lidech. Jaké to je, být takto oklamán? Když se vám to stane, říkáte: „To byl ďábel.“ Ne. Byl to člověk, který použil moc na velmi hluboké a nízké úrovni. Podívejte se do své historie nebo na to, co se děje na některých velmi temných místech na planetě. Nenajdete tam ďábla. Místo toho tam najdete zlo v rámci svobodné volby lidí, kteří způsobují, že to pro ně bude pracovat. O tom je test duality právě teď na Zemi.

A tak, drahé lidské bytosti, vám znovu říkám, že klíčem je svobodná volba. Také vám povím, že samotná má přítomnost v této místnosti je možná, protože je tady víc světla, než tmy na celé planetě. Věřte tomu nebo ne. To je důvod, proč tu všichni jste. Je to důvod, proč nenastal Armagedon a také nenastane. Je to důvod pro energii 11:11 (Harmonickou Konvergenci). Oslavujte fakt, že tato planeta se začíná osvětlovat (angl. illuminate). Je zde víc těch, kteří drží světlo, než těch, kteří ho nedrží. Jsou zde tisíce těch, kteří chtějí nést své světlo, jenom nevědí jak, přesto se vnitřně probouzejí. Toto probuzení není ještě zastoupeno mezi vůdci této planety nebo ve vašich vládách. Mluvím o lidech na Zemi, ne o tom, co vidíte ve zprávách – ty jsou o úplně jiné generaci.

Dochází zde k probuzení. Samozřejmě, že i vůdci se změní a ukáží toto probouzení. Je to o osvícení. Znovu opakuji, že světlo je aktivní a temnota pasivní. Pokud se v temné místnosti objeví světlo, osvítí celou místnost, že? Temnota odejde a nemůže pokračovat ve světle. Pokud naopak do místnosti plné světla vstoupí tma, nestane se vůbec nic. Nesete energii, která je velmi silná, proto o ní nemusíte ani přemýšlet… nikdy!

Tolik lidí se bojí těch temných, bojí se temné energie v nich a tak říkají: „Musím se chránit.“ Ne, nemusíte. Vy jste vaše vlastní ochrana. Pouze vyzařujte své světlo s láskou Boha. To je vaše ochrana. Nemohou se vás dotknout. Nemohou vám ublížit! Bitva, o které jsem vám řekl před 18 lety, je tu a vy v ní bojujete. Je to samozřejmě bitva mezi energií tmy a světla na Zemi a říká se tomu civilizace. Dualita je důvod, proč vůbec k nějaké bitvě dochází. A vy jste v srdci toho všeho a mnozí z vás to vědí. Není vám to ani moc příjemné.

V této místnosti jsou andělé. Vy všichni, když nejste tady, jste andělské bytosti. Říkáme to stále dokola. Slyšeli jsme argumenty intelektuálů ve vašem středu, kteří říkají: „Aha, jak se může polidštěný anděl vůbec stát tak temným, že vypadá jako ďábel?“ A my vám znovu připomínáme, že právě ve snaze to vysvětlit jste si vytvořili představu padlého anděla jménem Lucifer. Je to metafora lidské bytosti, která vypadla ze svého mistrovství na základě volby. Tolik z vaší mytologie je o vás! Přesto říkáte, že je to o Bohu. Není. To bylo číslo dvě.

 

NAČASOVÁNÍ

Číslo tři. Načasování. Aplikujete lidské 3D načasování na načasování Boha. „Drahý Bože,“ říkáte „za tři dny musím zaplatit nájem a nemám peníze. Mohl bys mi s tím, prosím, pomoci?“ Lidský mozek říká: „Za tři dny se nic nestane. Je to příliš krátká doba.“ A pak se nic nestane! Požehnaná je lidská bytost, která chápe, že když ve své mysli rozhodne o tom, co je a co není možné, tak to tím vlastně zapečetí. Mistrovství ve vašich žilách je katalyzátorem pro zázraky, o které žádáte. A jestli jim nevěříte, pak se nestanou. Požehnaný je člověk, který chápe, že Boží načasování je takové, kde se „navždy“ rovná jedné minutě.

Je to skoro jakoby Bůh vše zastavil a svolal jednání vesmírné komise kvůli vašemu nájmu na 100 let. Vaše tři dny jsou naším „navždy“. Tak to vidíme. Tak to funguje. Tak funguje synchronicita a žasli byste nad její komplexností. Když se vám zdá, že jste potkali ty, které jste měli potkat, na místech, kde jste nečekali, že vůbec někoho potkáte, nemůžete si pak myslet, že tam byli náhodou. Stalo se to dnes někomu tady? (Kryon se usmívá, protože k tomu opravdu došlo.) Používáte na Boha lidské načasování a předpokládáte ve své mysli, že to nemůže dokázat, protože na to jednoduše není dost času. No, možná je načase to zrevidovat. Příště, až požádáte o něco, co se bude zdát nemožně načasováno, chci, abyste pochopili nějaké další věci o načasování. Můžete překročit bod, kdy měly být podle vás vaše modlitby vyslyšeny. Jinými slovy – vzdáte to a upustíte od své modlitby.

Vidíte, k řešení nedošlo a modlitba nebyla vyslyšena, alespoň ne způsobem, který jste si představovali. Žádali jste o to, aby byl zaplacen váš pronájem, ale Duch vám zatím vytvářel hojnost pro celý zbytek vašeho života! Ale vy jste se právě vzdali celé své představy. To, o co žádáte, když žádáte o zaplacení nájmu, není to, co ta slova znamenají. Řeknu vám, o co žádá vaše duše. Říká: „Drahý Duchu, nechci už se o toto nikdy obávat.“ O to žádáte, my to víme a vědí to i andělé kolem vás. „Drahý Duchu, chci mít zajištěny základní potřeby, abych se o ně nemusel starat každý měsíc.“ To je definice hojnosti. Definice hojnosti nejsou peníze v bance. Ale je to tak, že vaše potřeby jsou naplňovány den za dnem. Hojnost Ducha tu bude vždy. Může to přijít v tom, co považujete za poslední minutu, ze skladiště Boha, nebo to může přijít v podobě vaší hojnosti klidu ohledně toho, jak se cítíte, i když jste to nedokázali. Přemýšleli jste o tom někdy? To je hojnost. Vím, kdo tu je. Znám vaše strachy – tolik z nich je založeno na domněnkách a iluzích o lidstvu a o Bohu. Zahoďte ty hodiny, když jde o Boha, a očekávejte zázraky, které jsou tu pro vás! To bylo číslo tři.

 

ODMĚNA A TREST

Číslo čtyři je odměna a trest. Řekli jsme to už dříve a zopakujeme to znovu. „V nebi musí být odměna a trest,“ říkají. „Koneckonců, je to fér a je to správné… tak jako Bůh. Pokud jste dobří, dostanete odměnu. Když jste špatní, jste potrestáni.“ Tak to ale na mé straně závoje není, drazí. Tohle v nebi nenajdete. Nenajdete to ani v žádné andělské říši. Není zde žádná odměna a žádný trest. Je to úplně jiná kultura. Je to božská kultura, nefunguje v dualitě jako vaše. Přesto Bohu připisujete obojí. Když jste dobří, jdete do nebe. Když jste špatní, nejdete. V prvním případě budete trávit věčnost s Nebeským Otcem – jaká to představa! V případě druhém strávíte věčnost s padlým andělem, Luciferem. Jaká to vize! Tak to samozřejmě není. Tak zaprvé – jaký by byl „čas na nebesích“ v interdimenzionálním prostoru, kde neexistuje čas? Vidíte, jak to krásně zapadá do vaší verze trestu a odměny? Věčnost v pekle by pro mne mohly být tři minuty!

Stále znovu jsme vám říkali, že tak to s Bohem nefunguje. Přesto jsou zde intelektuálové, kteří budou říkat: „No ale musí přece existovat systém jako tento. Jak jinak byste mohli vše ovládat?“ A my vám říkáme, že to je váš systém. To je vaše dualita, tak jí ovládejte. Boží systém takový není. Nepotřebujeme ovládat anděly ani lidi. „Chceš mi tím říct, Kryone, že člověk může přijít na tuto planetu a stát se nejhorším člověkem, který kdy existoval a zabít milióny lidí v genocidě, a pak, až se vrátí na druhou stranu závoje, nečeká ho tam žádný trest?“ A řeknu to znovu. Je to přesně tak. Protože nechápete test. Máte svobodu dělat, cokoli si zvolíte, zatímco jste zde v dualitě. Nicméně nepředpokládejte, že tento systém pokračuje i na druhé straně závoje. Je pouze pro vás a jen zde.

Opět říkáme, že vám to bylo jasně předáno i ve vašem Písmu – je to v podobenství o marnotratném synovi. Toto podobenství představuje otce (to je Bůh), který pošle své dva syny do světa – to znamená, že posílá dva anděly, aby se stali lidmi na Zemi. Jeden dělá všechno správně, druhý dělá všechno špatně – pro vás velmi bílé a velmi černé. A přesto vám vaše Písmo říká, že když se vrátí zpět za závoj, pak je pro ně přichystána stejná oslava! Co vám to říká? Dovolte, abych to shrnul. Znamená to, že test Země si nenesete zpět tam, odkud jste přišli. Nenesete si ho pak ani zpět na Zem.

Je to o testu na planetě a ten je o lidské dualitě. Kvůli němu jste tady. Je o tom, co děláte s planetou, zatímco tu jste. Na druhé straně závoje to tak není. Ach, kdybych to tak mohl uvolnit z vaší mysli. Lidstvo se domnívá, že musíte nějak potěšit Boha svou dobrotou. Chci vám říct, andělé, že už jste ho potěšili tím, že tu jste! Proto tu dnes dojde k uzdravením, protože tu sedíte – protože se probouzíte do toho, kým jste, a nacházíte božství ve svém nitru. Už jste Boha potěšili! Nemusíte se bát, že byste se Bohu znelíbili kvůli nějakému systému super odměn a trestů na druhé straně závoje. Žádný tam není. Je to i tak dost těžké, když tu jste, že? Kdybyste věděli, jak jste milováni, nikdy byste si ani na okamžik nemysleli, že na druhé straně závoje musí být nějaký druh trestu. Ani pro ty nejtemnější mezi vámi. Přesto jsou na tom vaše hlavní náboženství založená. Miliarda z vás věří, že jste se zrodili „hříšní“, už zlomení a nesoucí břemeno nejtemnějších skutků lidstva. Když se však přidáte a budete provádět určité rituály a budete věřit, pak tento hrozný osud můžete překročit. A ti, kteří nikdy neobjevili tento proces, jdou do pekla! Takže vás Bůh miluje tolik, že většina z vás shoří v pekle. Dává vám to duchovní smysl? Je načase pochopit, jak lidský je tento koncept.

Pokud se chystáte něčeho dosáhnout a kohokoli potěšit, pak potěšte božství, se kterým jste přišli. Hledejte mír na Zemi a vizte sebe jako nástroj Boží inteligence, která vás stvořila. Dožadujte se anděla uvnitř. Postavte se zpříma a prohlaste, že jste připravení být majákem světla, kterým jste přišli být v těchto těžkých časech. Je načase odhodit veškerou energii Božího trestu a odměny, protože s sebou nesou pocity zmaru, deprese a nenaplněného života, a otevírají možnost ovládání druhými pomocí strachu… jak to je s některými náboženstvími, že? Potřebujete náboženství? Pak hledejte to, kde posilují moc lidského ducha a kde učí, že vy jste kouskem Boha vesmíru. Požehnaní jsou ti, kteří se scházejí a oslavují sílu Boží lásky v lidské bytosti a vše, čeho může dosáhnout pro planetu.

 

PRÁCE A DOKONČENÍ

Máme pro vás ještě jeden příběh o Woovi. Wo není ani muž ani žena, jak už jsme řekli dříve. Wo je wo-man (wo-man znamená Wo – muž, ale woman je výraz pro ženu – pozn. překl.). Takže Wo může mít ve vaší představě jakékoli pohlaví, ale my mu budeme říkat „on“, protože i můj partner je muž. Uvědomujete si, že ve vašich jazycích je všemu přiřazováno pohlaví, že? Angličtina, jazyk, kterým hovoří můj partner, je jeden z těch, kde je pohlaví přiřazováno méně. Téměř u všech ostatních jazyků, kterými se na Zemi mluví, musí být jakýkoli objekt buď mužského, nebo ženského rodu. Na druhé straně závoje to tak není, drahé lidské bytosti. Na mé straně závoje není vůbec žádné pohlaví. Zvykněte si na to!

Toto je číslo pět a to je o Woovi, který požádal o status vzestupu. Seděl před Duchem a dal najevo, že chce status vzestupu. „Mám čistý záměr,“ řekl. „Mohu začít tento proces?“ A Bůh uviděl jeho čistotu a řekl: „ANO!“ Andělé byli vzrušení.

Pak Wo sám zkoumal, co dál. Postavil se a řekl: „Mám to! Nyní udělám to, že budu tvrdě pracovat na tom, abych vyšplhal na tuto horu vzestupu, protože vím, že cílem je energie vzestupu – a tak vyšplhám na tuto horu, abych se tam dostal. Vím, co dělat. Mám zde tyto kroky, udělám toto a tamto, protože tak to funguje. Jsem na své cestě k vzestupu.“

A tak Wo začal šplhat na horu a šplhal tři roky. Šel sem a šel tam; navštěvoval kurzy, četl knihy, postil se, modlil se, meditoval a udělal mnoho kroků, o kterých cítil, že ho vedou na vrchol. Několikrát uklouzl, natloukl si loket a zranil palec. (Kryon se usmívá.) Ale pokaždé se zvedl a začal znovu. „Dokážu to,“ mumlal si pro sebe Wo. „Vím, že se mohu dostat na vrchol, protože Duch řekl, že mohu dosáhnout vzestupu. Dostanu se na vrchol!“ A skutečně to dokázal.

Stál tam, na vrcholu hory, a nárokoval si svůj status vzestupu – byl nádherný. „Ach, cítím se tak klidný. Vím, že tohle je začátek lepšího života,“ řekl. „A vím, že se musím ještě hodně učit, ale toto je první krok a já pracoval tvrdě, abych ho dosáhl. Trvalo to roky!“

Wo gratuloval sám sobě. Pak se však podíval na zadní stranu hory a zalapal po dechu. Byl tam lyžařský vlek! Skutečný lyžařský vlek! A na něm byli lidé jako on. Všichni jeli na vrchol hory. Od úpatí po vrchol hory jim to trvalo tři minuty! I oni prožívali status vzestupu!

Wo plakal: „To není fér! To není fér.“

Vstoupil do meditace a řekl: „Drahý Duchu, to není fér. Proč to tak je? Strávil jsem všechen ten čas tvrdou prací, abych se dostal nahoru. Proč jsi mi neřekl o tom lyžařském vleku?“

A Duch odpověděl: Wo, ty ses ale nikdy nezeptal, že ne? Vytvořil sis maximálně lidský předpoklad a ani jednou jsi nezkusil nic jiného. Cítil jsi, že jsi na to přišel, že na tom musíš pracovat, a tak jsi to udělal. Byla to tvá volba, udělat to stoupání tak těžké.“

Lidská bytosti, dovol, abych ti pověděl, co je ten lyžařský vlek.

Každý z vás nese ve své DNA hloubku životů s posvátnou zkušeností. Šamani, vy víte, kdo jste. Přemýšleli jste někdy o tom, kým jste byli v minulých životech a co jste vykonali? Povím vám to: Ti, kteří strávili čas v místnosti jako je tato, byli tam a udělali to (to je výraz pro impozantní zkušenost s tvrdou prací na Zemi) - nesou ve svých Akášických záznamech veškeré mistrovství a šamanství a zažili vše, co budou kdy potřebovat pro to, aby mohli vstoupit do tohoto statusu vzestupu.

Chápete? Ta „práce“ je kumulativní a vy už jste většinu z ní vykonali během času, kdy jste na sobě vědomě duchovně pracovali. Nemusíte pracovat, nemusíte šplhat na tu horu a nebude to trvat roky. Jen jděte do Akáši a otevřete tu nádobu, která v sobě nese posvátnost vašich zkušeností na této planetě, vložte jí do sebe a vyjděte odsud jako šaman. Dokážete to, když budete chtít! Takže pro Woa říkáme, že kdyby se i jedinkrát podíval na Boží způsob dělání věcí, pak by nestrávil tři roky lezením na horu, na kterou lézt nemusel.

Kolik z vás má pocit, že na tom musíte pracovat? „Kryone, nejsem si jistý, jestli se mi líbí tvé poselství,“ říkáte. „Nemusíme pracovat kvůli některým z těchto věcí?“ Ne, to jsem neřekl. Říkám vám, že už jste to udělali! Chcete to dělat znovu? Chcete tím procházet znovu? Proč používáte lidskou logiku s duchovním atributem? Natáhněte se, vezměte si své božství a vložte ho do své vlastní zkušenosti… do té, která překonává téměř vše, o čem můžete snít. To znamená, aniž byste naletěli na lidskou představu, že abyste dosáhli duchovního pokroku, musíte alespoň trochu trpět. Zní vám to jako Boží logika nebo jako lidská představa? Někteří z vás se budou zítra cítit moudřejší, protože vyjádřili záměr pro své mistrovství.

"Kryone, co je to mistrovství?" Povím vám, co to je, lidské bytosti. To je, když kráčíte kolem a nebojíte se o život. Je to, když jste klidní tam, kde ostatní klidní nejsou. Situace, které by v jiných vytvořily drama, ho nevyvolají ve vás. Je to, když svět kolem vás je v chaosu a vy do něj vstoupíte a chaos necítíte. Místo toho, na určité úrovni, cítíte moudrost věků. Prostě víte, že vás to neovlivní a že vám to neublíží. Je to, když na vás někdo křičí a volá na vás jménem a vaší první reakcí je, že budete uvažovat, jestli má pravdu. To je mistrovství. Lidskou první reakcí by byl boj. Mistrovou první reakcí je prověření své integrity. Požehnaná je lidská bytost, která o to dnes v noci požádala, protože začne vidět změnu ve svém životě a Země díky tomu bude lepším místem.

 

LÁSKA

Poslední je číslo šest, protože sedmičku už jsme vám odhalili. Pamatujete? Hrozně rád dělám věci v kruhu, protože přemýšlíte v přímce a tak se s tím musíte srovnat. To je dobré cvičení.

Myslíte si, že lásku znáte, že? Existuje mnoho druhů lásky. Je láska člověka k člověku – krása jednoduchého partnerství mezi lidmi. Není nic jako toto. Je to vytvořeno dokonale, abyste si to mohli užít v nejintimnější posvátnosti. Přesto to některá náboženství vykreslují jako zlo, živočišnost, ačkoli je to jedna z nejposvátnějších věcí, které děláte, abyste vytvořili převzácný život mezi dvěma lidskými bytostmi, které jsou zamilované.

To jsme vám řekli už dříve. To je jen jeden druh lásky. Ach, existuje láska matky k jejím dětem. Ta je hluboká a silná, že? Protože matky by daly svůj život za tlukot srdce jejich dětí. Je to obětování, je to překrásné, ale není to láska Boha. Nemohu vám říci, jaká je Boží láska. Mohl bych to do vás tisknout, mohl bych vám jí dát a mohl bych vás jí naplnit. Cítili byste soucit věků a vzlykali byste… ale ne proto, že je těžká. Je to osvobození.

Věděli jste, že jste věční? Víte, že existují odpovědi na každý váš problém? Věděli jste, že tuto místnost můžete opustit jiní, než jste sem přišli? To je Boží láska, která hovoří k vám všem. Každá buňka vašeho těla pro to pláče, když nejste zde. Jste součástí tohoto procesu… jste kousek Boha. Proto každé vlákno DNA nese Boží jméno v hebrejšitně. Mysleli jste si, že to byla chyba? (Práce Gregga Bradena a „Boží kód“.)

Boží láska přesahuje vaše chápání. Je to to, co jsme vám přinesli do této místnosti. Je to součást synchronicity, ke které zde došlo, je to láska Boha, na kterou bude reagovat vaše devátá vrstva DNA a jejíž součástí chce být vrstva šest. (Mluví o nové identifikaci DNA, o které Kryon učí.) Přesahuje to vše, čeho můžete kdy dosáhnout, protože vaše lidská mysl to nemůže pochopit. Je to interdimenzionální a mimo chápání. Musíte tomu jednoduše věřit. Dokážete to? Víra je důvěra k neviděnému a je potřebná dokonce i pro to, abyste si mohli představit koncept lásky vesmírného zdroje… energie, která je pro vás domovem.

Drazí pracovníci světla, dnes v noci jsme spolu, abychom vám pomohli vytvořit mír na Zemi. Začneme se semeny světla, která se odsud budou šířit a vytvářet rozdíl na planetě. Je tolik lidí, kteří mají pocit, že tohle je bláznivé – že vizualizace a koncepty nemohou nikdy zastavit boj. Jsou zaseknutí ve 3D a budou těmi, kteří se schovají, až přijde bouře. Jste trénováni v tom, abyste své světlo nesli vzpřímeně. Jsou zde mladí i senioři. Přesto máte na druhé straně závoje něco společného – zde není žádný věk. Všichni jste starodávní a věční. A já zpívám vaše jméno ve světle a budu v tom pokračovat, stále dokola. Každý z vás přišel na planetu za určitým účelem. Můžete tu vytvořit největší rozdíl, jaký jste kdy byli schopní vytvořit v průběhu všech vašich pozemských životů. Pokud budete vibrovat výše, vaše světlo bude svítit zářivěji a to změní lidské mysli a samotnou hlínu Země.

Doprovod nyní odchází. Je načase, abych odešel i já. Jsem připravený říci závěrečná slova, ale doprovod mi říká něco jiného. Ti, kteří toužili po uzdravení svých srdcí, jej obdrželi. Cítí to. Vědí to. A zrovna tak i ti, kteří přišli pro fyzické léčení – není jen jeden, jsou tři. To se zde stalo dnes v noci. Možná se o to s vámi podělí, až bude čas, a vy odsud můžete odejít a vědět, že je to skutečné.

Požehnaní jste vy, kteří odsud odejdete jiní, než jste sem přišli. Proto jste přišli na místo jako je toto – abyste seděli v energii domova. Doprovod odtud odchází, zpět skrze trhlinu v závoji, kterou přišel. Této zkušenosti se říká channeling. My tomu tak neříkáme. My tomu tak vůbec neříkáme. Když je čas to udělat, shromáždíme své síly, zazvoníme na zvon a řekneme: „Znovu nám dovolují vstoupit! Je čas pro znovuspojení.“ Pak přijdeme, abychom se s vámi setkali a znovu vás milovali se soucitem, který dalece přesahuje cokoli, co jste kdy zažili. A tak to je, že jste přišli.

A tak to je, že když opustíte tuto místnost, berete si s sebou i kousek mne. To jste nečekali, že? Ale tak to vždy bylo. Než vás znovu uvidím.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/  - The Seven Great Human Illusions of God

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

ČAS ROZHODNUTÍ * BUDOUCNOST JE TEĎ“

Zpráva od Archanděla Michaela prostřednictvím Ronny Herman, prosinec 2014

 

 

 

Milovaní mistři, nikdy předtím jste neměli takovou nádhernou příležitost sloužit lidstvu jako Tvůrce. Ve svém evolučním procesu jste na křižovatce, neboť svět, který jste v minulosti znali, se vytrácí. Jako Andělským Jiskrám Stvořitele vám byl dán velký dar, drahocenná truhla esence Stvořitele, abyste ji používali jakýmkoli způsobem podle svého přání.

Tento život jste začali s určitou dávkou Adamantinových Částic Světla (Esencí Nejvyššího Stvořitele) uložených ve vašem Svatém Srdci, a také jste dostali zásobu ukrytou ve vaší Kořenové čakře – Atom Semínka Svatého Ohně občas nazývaný Kundalini a znázorňovaný jako stočený had. Vždy jste měli přístup ke Svatému Ohni uloženému ve vašem Srdci; nicméně, musíte si pamatovat, jak své „Klíče ke Království“ používat, abyste zapálili a efektivně použili tento mocný zdroj Božího Světla.

Kundalini neboli Hadí Oheň je jiná látka, neboť abyste mohli těžit z této zásoby Andělského Světla Stvořitele, musíte projasnit 51% pokřivené nebo pokroucené energie, kterou jste v minulosti vytvořili. Abyste tohoto stavu dosáhli, musíte harmonizovat vibrační vzorce svého fyzického, emocionálního, mentálního a éterického těla do takové míry, že váš Energetický podpis bude v harmonii rezonovat se střední čtvrtou dimenzí a výše.

 

Probuzení vyššího vědomí začíná, když je zapálen Oheň Kundalini v kořenové čakře a začíná stoupat po páteřním kanále éterickým systémem čaker, čímž aktivuje proces otevírání Sedmi Pečetí (uzávěrů) Vyššího Vědomí. Medulla Oblongata (prodloužená mícha) neboli Čakra Vzestupu, občas nazývaná Boží Ústa, se aktivuje, a šišinka (mozková) začíná pulzovat a fungovat tak, jak původně měla, k čemu byla původně navržena. To naopak otevírá korunní čakru neboli lotus O-svíce-ní na vrcholu hlavy, dochází ke spojení se sloupem Světla, což nakonec vede k vašemu Atomu Božího Semínka neboli Přítomnosti Já Jsem. Jakmile jednou vytvoříte toto spojení, navždy vás to změní. Moc (posílení, vláda) vašeho ducha vámi začíná proudit, tak jak se začínáte znovu dožadovat svého mistrovství Sebe společně s božskými dary svého Andělského dědictví.

 

Je čas, abyste vy a další pracovníci Světla pochopili, kde je to místo, kam se do této velké vesmírné události expanze a vývoje hodíte. Teď je ten čas, na který jste byli připravováni v tomto životě a také v mnoha předešlých. Vy věrní, kteří usilujete o dosažení mistrovství Sebe, abyste se mohli stát Světelnými Služebníky Světa, jste nyní potřeba více než kdy dříve. Nyní je čas, abyste prohlásili: „Budu usilovat o to, abych se stal/a ODVÁŽNÝM NOSITELEM (POSLEM) SVĚTLA, abych k sobě mohl/a magneticky přitáhnout a vyzařovat ze sebe co největší množství Světla Stvořitele do světa, k lidstvu a celému Stvoření.“

 

Jak začnete otevírat balíčky Světla moudrosti a své minulosti uložené v úrovních vyšších dimenzí vaší Svaté Mysli, vytvoří se v mozku nová spojení, nové cesty. Staré cesty a bolestné vzpomínky vaší minulosti třetí a čtvrté dimenze začnou blednout, a vy zjistíte, že bude čím dál těžší vzpomenout si na neúspěchy a utrpení minulých životů. Neříkali jsme vám, že  když se posunujete ve spirále k budoucnosti, léčíte minulost? Budete si pamatovat, kdo jste a svou minulost, ale jen pozitivní, harmonické události.

 

Jako o-Svíce-ná Bytost jste začali stavět most vědomí zpět do vyšších říší tohoto Pod-vesmíru. Ten se nazývá ve starodávných esoterických učeních Antakaranou a v současné době Duhovým mostem. Abyste se navrátili k mistrovství, musíte se naučit používat tři aspekty své mentální povahy: mozek-mysl-Duši. Musíte také projasnit pokřivení podvědomé mysli a naladit svou vědomou mysl na svou Duši Sebe (své Já Duše), aby moudrost vaší Duše a vašeho Vyššího Já mohla začít proudit systémy vašich čtyř nižších těl. Pamatujte, každý atom a celá vaše fyzická Bytost mají vědomí, musí být o-Svíce-ní (Světlem) a naladěni na vyšší frekvenční vzorce vzestupu. Jste vytvořeni z Božské Esence. Vy jste Jiskry/Zlomky Nejvyššího Stvořitele. Máte skryté síly, které se musejí rozvinout. Lidstvo velmi potřebuje osvěžit svou Duchovní paměť, své Duchovní vzpomínky, aby rozvinulo moc, síly Mistra Světla.

 

Antakarana se skládá z pod-přítoků nebo potůčků, proudů Světla, které nakonec posílí a zvětší různá spojení mezi mnoha stránkami vašeho Vyššího Já a vaším Atomem Božího Semínka. Tyto proudy Světla mají vědomí, a obsahují inteligenci vašich multiplicitních úrovní Já, které sahají do vyšších říší. Jak jsme vám říkali, vaše podvědomá mysl se stává vědomou myslí, a vaše vědomá mysl se otevírá moudrosti vaší Nadvědomé mysli, která obsahuje záhady, mystéria, tohoto Pod-vesmíru.

 

Jste v posledním stádiu nejnádhernějšího experimentu: zdokonalování a splývání Ducha se hmotou v této nejvyšší formě. Tělo přání ega, vůle fyzické osobnosti, musí splynout s Vůlí Ducha ve srostlou jednotku vědomí. Abyste se vyvinuli/vzestoupili na další vyšší frekvenční úroveň vědomí, musíte se snažit, když procházíte říšemi duality, stát na cestě Světla a stínu pevně uprostřed. Je velmi důležité, abyste se napojili na Atomy Semínek naděje, inspirace a intuice, které jsou uloženy ve vaší Svaté Mysli a Svatém Srdci. Když odstraníte mlhu negativity ze svého éterického těla, ze své mysli a emocionálního těla, postupně začnou tyto vzácné Atomy Semínek pulzovat a uvolňovat mocné vesmírné ctnosti, talenty a moudrost, které jsou v nich uloženy. Musíte se snažit se uvolnit, osvobodit, od kouzla materiálního světa a omezujících sil hmoty.

 

Duše vždy hledá jednotu. Učíte se být mystikem praktikem – stát pevně ukotveni ve zjemnělých, pročištěných úrovních prostředí třetí a čtvrté dimenze, a přitom se postupně noříte multiplicitními stránkami své Bytosti do vstupních úrovní páté dimenze. Jste správně na své cestě zkrotit lidskou intelektuální mysl, abyste získali přístup k intuitivní vyšší mysli a používali ji. Vnitřní život mistra Sebe je prožíván a řízen z mentálního stavu vědomí. Všechny emoce, myšlenky a akce jsou filtrovány mentálními schopnostmi Duše. Výsledkem toho je, že iluze přenechá místo intuici, čímž se postupně zpřístupní vyšší frekvence znalostí. Lákadla materiálního světa postupně vyblednou, tak jak tělo egoistických tužeb ztratí svůj dominantní vliv a osobnost začne být prodchnuta Duší. Jako mistr Sebe se naučíte účinně fungovat ve spojených polích dynamické fyzické síly a vesmírné energie.

 

Země a lidstvo jsou na kraji velkolepějšího probuzení a transformace od dob pádu lidského vědomí do nižších říší hustoty. Jelikož Země a lidstvo se připravují na další velký skok ve vývoji a expanzi vědomí, všechno je otřeseno do nejhlubší úrovně existence. Čím výše k osvícení dosáhnete, tím hlouběji musíte jít do esence jádra své minulosti. Když čerpáte z paměťových buněk své vesmírné minulosti a začínáte si uvědomovat své královské dědictví, také si vzpomínáte, jaké to pokaždé bylo ve vaší dávné minulosti, když se zdálo, že se váš svět a vaše realita obrátily naruby. Všechno, co bylo dobře známé, se okamžitě nějak změnilo nebo zmizelo, často prostřednictvím válek mezi národy a/nebo rasami, nebo kvůli ekologickým katastrofám prostřednictvím pohnutí, (pohybu) prvků přírody, ohně, vody, vzduchu/větru a země.

 

Jak jsme již mnohokrát dříve řekli, „náš Bůh Otec/Matka netrestá.“ Nicméně, jak je vesmírný vzorec změny stále silnější, a urychluje se Posun Věků, vše, co není založené na pravdě, harmonii a mírumilovném společném bytí bude otřeseno a třeseno až do svého jádra. Mnohé vzácné Duše, které nejsou připraveny odejít z kola reinkarnace a karmy jsou v přípravě na upgrade vědomí přesunuty do vyšších říší a připravují se na nový lepší cyklus zkušeností ve hmotných/fyzických říších zjevení. Nižší, drasticky nevyvážené dimenze, třetí a nižší čtvrtá se postupně navracejí do původně plánovaného spektra duality. Dávný pokřivený projekt nebo experiment ve spolutvoření se chýlí ke konci a nikdy už se nebude opakovat. Díky tomu, čeho jste vy, Legie Světla, dosáhli, je potvrzeno, že žádná jiná skupina Duší nikdy nezažije hlubokou úroveň utrpení, strachu, negativity a strádání, jako jste zažívali vy všichni během svých mnoha pobytů v tomto Pod-vesmíru a zvláště pak na planetě Zemi.

 

Na přelomu století dostali oni krásní, věrní služebníci Stvořitele a našeho Boha Otce/Matky, velké Dévy a Království Elementálů, další nový pokyn – příkaz začít Zemi napouštět a prodchnout ji zrychlením prvků života, vesmírného ohně, Adamantinovými částicemi Světla Stvořitele, energií životní síly celého stvoření: prvku vzduchu, Svatého dechu našeho Boha Otce/matky; čistícího a život podporujícího prvku vody, základu vašeho bytí na hmotné úrovni; a prvků země. Jak vaše Matka Země shazuje více hustoty a uvolňuje kritický nárůst pevně zakořeněných negativních myšlenkových forem z hloubky své fyzické loďky, všechny oblasti na Zemi zažívají kolísavé vzorce počasí a posun zemských ker. Prvky nejsou vašimi nepřáteli, jsou Andělským darem Stvořitele; nicméně, lidstvo dost dlouho zneužívalo Zemi i sebe navzájem a nesprávně s ní i se sebou navzájem zacházelo. Je čas, abyste vy všichni, jako cítící Bytosti, převzali zodpovědnost za své výtvory. Každá jednotlivá Duše na Zemi, všechny, jsou v procesu utrpení následkem nebo v odplatě za vlastní akce.

 

Rychle se stává zřejmým, které oblasti na planetě nejvíc potřebují čištění a vyrovnání, ale nechceme napustit vědomí mas strachem nebo pochybami. Vlastně je právě naopak chceme rozptýlit, když se snažíme vás ujišťovat, že vy a jen vy sami rozhodnete, jestli se přesunete do nového prostředí vyššího vědomí jako mistr Sebe, svého Já, nebo jestli vaše pokřivené vibrační vzorce přitáhnou do vašeho osobního prostředí pohromy a zmatek. Naším hlavním záměrem je vám pomoct pochopit, co je tu pro vás připraveno na příští kritické roky transformace Země a lidstva. Rozhodnutí, která nyní děláte a energie, které ze sebe vyzařujete a které vytvářejí vaše aurické pole, v němž existujete, budou určovat to, jaká bude vaše realita v budoucnosti, jestli se pohnete kupředu po spirále vzestupu prostřednictvím daru O-svíce-ní (Světla), který vám dá zlatou příležitost projít branou života a do budoucnosti plně vědomí a vědomi si toho, kdo a co jste. Nebo jestli musíte zažít fyzickou smrt podle starých Zákonů života a smrti v říších třetí a čtvrté dimenze.

 

Od té doby, co jste sestoupili do hmotného, fyzického světa, snažil se váš Duch-Já fungovat ve hmotném závoji, zatímco jste hráli hru duality a oddělenosti. Nyní je čas přivést všechny tyto své rozličné stránky zpět k harmonii, abyste mohli zase znovu fungovat ve stavu sjednoceného vědomí. Vaše aurické pole bude zářit jasněji a vaše vyzařování bude jasnější, a budou se rozpínat do dálky i do šířky podle toho, jak budete vstřebávat více a více stránek svého Atomu Božího Semínka – oné stránky vašeho Božského Já, která sídlí ve vyšších dimenzích bytí, onoho počátečního bodu pro zlomené, odražené (jako lom světla) Bytosti Světla v tomto Pod-vesmíru vědomé si Sebe. Není to zázrak mít neustálé průvodce, kteří vás směrují, inspirují, podporují a vychovávají, a dokonce i chrání? Není to nádherné, jak tolik rodin Duší se schází, aby sdílely vyšší pravdy, talenty a zkušeností – spojují se, aby vytvořily mocnou, synergickou myšlenkovou formu lásky, shovívavosti a posílení? Ti z vás, kteří věrně drželi kurz, si nyní stahují úžasné nové koncepty vesmírné moudrosti, a v mnoha směrech je vám pomáháno, jak se brány, jimiž plynou záplavy hojnosti, víc a víc otevírají (do šířky). Vaše nejvyšší vize, pokud jsou v souladu s nejvyšším dobrem pro všechny, se začínají zhmotňovat. Inspirované myšlenky a svěží, tvořivé nápady zaplavují mysl těch, kteří mají schopnost stáhnout si tyto pročištěné, zjemnělé koncepty, a pak je nechat dozrát ve hmotné formě pro dobro celého lidstva.

 

Mnohým z vás to tak možná nepřipadá, ale divukrásná nová vize, mocná pravděpodobná budoucnost lidstva a Země, začíná mít svou podobu a je každým okamžikem posilována a umocňována. Tak jak stále více z vás pomalu odvrací svou pozornost a myšlenky od starých myšlenkových vzorců, kterými se sami omezujete, tyto vzorce se pomalu rozpouštějí a začínají být neúčinné. Když dovolíte znakům svého Boha-Já, aby se vynořily, a pročištěná energie Ducha se stane hlavní dominantní silou vašeho života, projasní se vám cesta, abyste mohli začít proces vzestupu a vstřebání celého spektra součástek Dvanácti Paprsků uložených v boží Buňce Diamantového Jádra.

 

Mnoho pracovníků Světla a Hvězdných Semínek Duší si je vědomo toho, že toto je nejdůležitější život, který kdy na planetě Zemi zažijí. A pro mnoho moudrých rozvinutých Duší, které přišly na Zem, aby otevřely Cestu vzestupu a ukazovaly cestu, je to poslední inkarnace, kterou zažijí v hustotě čtvrté nižší dimenze hmotných plání vědomí. Našim odvážným a statečným bojovníkům Světla říkáme: „Dobrá práce.“

 

Mí milovaní šampióni Světla, toto není čas pro slabost srdce, a je to čas pro to, aby člověk přestal fušovat do duchovnosti. Mnoho z vás přistupovalo k probuzení k moudrosti Duše a svého Vyššího Já vlažně, s vlažným úsilím. Je čas nechat své srdce vzplanout intenzivní touhou po požadování svého mistrovství a stát se Hledačem Duše místo hledačem potěšení. Tajemství toho, jak  projít dramatickými změnami a chaotickými časy transformace, vám jsou neustále odhalována. Nicméně vy sami musíte vyvinout úsilí a aktivně se snažit vstřebat do svého těla metody typu „neúspěch-záchrana“, které vám jsou k dispozici, pokud se máte úspěšně vézt na vlně změny během následujících rozbouřených let. Je čas NECHAT ODEJÍT STARÉ - UDĚLAT CESTU NOVÉMU. Vylepšení (upgrading) a pročištění a zjemnění každé stránky/Jiskry Božího vědomí, stejně jako každé dimenzionální úrovně, získává momentum, tak jak vzácné Světlo Nejvyššího Stvořitele vyzařuje až k samému okraji projeveného Stvoření v tomto Pod-vesmíru.

 

Milovaní, vidíme jak se Světlo na  mnoha místech po celém světě šíří a nabírá na síle. Vidíme také, jak roste vaše vyzařování a vliv, a ovlivňujete pozitivně víc životů než dříve. Když roste zmatek a strach a šíří se po planetě, musíte zůstat vycentrovaní ve svém srdci a zaměřeni na svou Duši. Máme nyní spojence a jsme a navždy budeme neporazitelní, neboť naplňujeme Andělskou moc, která nám byla dána naším Bohem Otcem/Matkou. Nesmrtelná láska, ochrana a požehnání jsou vaše, nyní a navždy.

 

JÁ JSEM Archanděl Michael

 

www.ronnastar.com

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

SDĚLENÍ Z PLEJÁD
Transformace

přijala Pleja Světlo Krystal, 8.12. 2014

 

 

Naši drazí pozemští přátelé,

Světlem z Plejád jsme opět mezi vámi a těší nás, že můžeme být nápomocni při vzestupu, této Transformace.

Ve vašem předvánočním čase se budou na Zemi otvírat vyšší dimenzionální brány. Bude probíhat další ale o to masivnější přechod všech vás, co máte navýšené vědomí. My nesdělujeme přesné datum tohoto přechodu neboť energie jsou v tak velkém pohybu, že se vašim tvořením každým okamžikem vše mění. A tak, i takovéto skokové změny mohou ovlivnit, co je vyššími sférami už naplánované. Událostem nechceme předbíhat, jen vás informujeme, ať jste na tyto vysoké energie Světla připraveni. Nic na tom nemění to, že přecházet teď budou ti z vás, kteří ve význačném datu 21.12. až 26.12.2012, v počátku nové éry lidstva, nebyli vibračně připraveni těmito branami Světla projít. K tomu vám po celou dobu odhodlaně napomáhají pracovníci Světla, kteří v tom zlomovém datu, roku 2012 těmito světelnými branami již prošli. Jak jejich práce tak i ta vaše, na sebe samých ale i směrem k ostatním, je námi ze světelných dimenzí velmi ceněna neboť je ku prospěchu celého vesmírného projektu - Vzestupu planety Země i s lidstvem. Tedy většiny vás, neboť ta další část lidstva je nadále ovlivňována nízkými silami a utvářejí energie, které Zemi a vám dobrým lidem ubližují, záměrně brzdí Transformaci. Přechod skrze světelné brány pro tyto lidi není možný, neboť jejich vědomí vibruje příliš nízko. Proto ve svých sděleních stále připomínáme, jak je potřebné se duchovně rozvíjet, milovat srdcem a vnášet k druhým dobro. Chápeme, že v tak nízké hustotě nemůže být nikdo zcela bez chyb, není to opravdu tak jednoduché, ale vše, co má vdechnutý život má být i vysoko ceněno a milováno. A pokud se řídíte srdcem, tak vždy budete konat s pozice lásky a dobra.

Probíhající transformační změny vnímáte mnohem intenzivněji. Tento energetický proces, který nemá ve Vesmíru obdoby svým navýšeným vědomím o to více pociťujete. Teprve teď se nacházíte v tom správném proudu energií a dotýká se mnoha probuzených vědomí. Většina z vás si je vědoma, co se kolem nich doopravdy děje. Lidstvo je ve fázi velkého probuzení.

Naše vyslané světelné energie, veškeré energetické informace, sdělení, poselství, jsou potřebná k probuzení a také i posílení vašeho vědomí. Víte kým skutečně jste, máte duchovně otevřené srdce, cítíte správné energie, chápete druhé lidi a umíte pozorovat vnější svět. Nejste jen lidskou bytostí, vtělenou duší ve hmotě nízké hustoty, ale jste i silným Duchem, tvořivým Vědomím, vlastníkem zdroje Světla s cenným potenciálem. Toho všeho jste si skutečně vědomi. Máte tedy možnost disponovat s těmi nejlepšími schopnostmi. Zvládáte, vysvobodit se ze hmoty. Ano, jste vnitřně svobodnými a nezastaví vás už žádná vnější síla neboť své svobody si ceníte nadevše. Brány Světla jsou otevřené pro všechny kdož máte otevřené srdce. A tak vstupte naši drazí, jste námi všemi z Jednoty s láskou očekáváni.

S láskyplným pozdravením
Společenství světelných bytostí z Plejád = Hvězda Maia

Milujeme vás..

Sdělení z Plejád - Transformace
přijala Pleja Světlo Krystal
8.12. 2014.
Tento channeling je možné dále šířit pouze s celým textem a s odkazem na zdroj https://www.facebook.com/pleja.kristal

 

 

 

Z našich seminářů

 

 Níže uvádím několik ukázek poselství, která přijali naši přátelé na seminářích Cesta lásky III, Ego 2, DŠ Transformace, či na semináři „Cesta od podmíněné k nepodmíněné lásce“.

 

 

11.10.2014  Cesta Lásky III

Rada moudrých deváté dimenze:

 

Otázka:  Co je v současnosti důležité pro lidstvo?

 

Pro lidstvo je teď velmi důležité, abyste byli příkladem žité, nepodmíněné lásky za všech okolností v každém okamžiku, bez hodnocení a posuzování. Víme, že je to pro vás ještě nelehké, proto si uvědomujte dary, které máte od bytostí světla a lásky a žádejte jejich pomoc a půjde vám to čím dál tím lépe.

         Víte i pouhý úsměv od srdce na „cizího člověka“ v něm dokáže probudit božství, které má v sobě. Prosíme vás, usmívejte se nejen tady na semináři, ale co nejvíce i jinde v životě v běžných situacích. Ostatní lidé žijí své životy a to, že zrovna vypadají naštvaně, či rozmrzele neznamená, že to souvisí přímo s vámi. Mohou mít zrovna nějaké trápení a jen touží po lásce, porozumění a soucitu. Dejte jim ho drazí, to je váš úkol. Buďte lidstvu světlem.

Děkujeme vám, velmi vás obdivujeme a milujeme.

Rada moudrých deváté dimenze.

        

S láskou přijal Honza Kolář :o)

 

 

10.10.2014  - CESTA LÁSKY III

 

Poselství od Helia a Vesty:

Otázka: „Co můžeme udělat do roku 2032 (časové okno příležitosti-viz Kryonova poselství)  podstatného pro náš posun?“

 

       „Vy už to děláte drazí, ale velmi by pomohlo, pokud byste více začali komunikovat s námi s bytostmi světla a lásky a začali jste s námi spolupracovat.

         Toto je velmi potřebné, protože spoluprací s námi vám budou rychle stoupat vibrace, čímž působíte na své okolí jako zářiče a tím pomáháte jeho probouzení.

         Věřte, na planetě se toho děje opravdu mnoho a vaše pomoc je velmi potřebná a prosíme vás o ní. Nenutíme vás, je to vaše rozhodnutí  máte samozřejmě právo svobodné volby. Přesto o tom prosím alespoň uvažujte.


Děkujeme vám, velmi vás milujeme, vaši Helios a Vesta.“

 

S láskou přijal Honza Kolář :o)

 

 

10.10.2014  - CESTA LÁSKY III

Poselství od Ahmeda (správce telurické-minerální říše 2.D):

 

Drazí, moc vás prosím, používejte dary ode mne tak, že si je každý den alespoň jednou uvědomíte. Paprsky z těchto kamínků vyzařují na celé vaše okolí ba i na celou planetu a jsou nejen pro vás potřebné a prospěšné. Protože pokud toto nebudete používat, zapomenete na tuto možnost a přestane vám fungovat.

 

Děkuji vám a žehnám vám.

 

S láskou přijal Honza Kolář :o)

 

Dodatek pro používání darů od bytostí světla a lásky od Evy Puklové:

Pokud si nepamatujete všechny dary, stačí poprosit svou duši:

 

Dušičko prosím tě, ty víš které dary jsem dostal od bytostí světla a lásky, aktivuj je prosím.

 

 

 

7.11.2014

Poselství od bytosti megalitu K2 z tunelu Ravne u pyramidy Slunce v Bosně:

 

„Milované lidské bytosti, chci vám vyjádřit obrovský dík za to, že jste přijeli do Bosny a za to, co jste tam udělali. Chci vám říct, že mé energie, mé úžasné léčivé energie jsou vám kdykoliv k dispozici.

Stačí si jen vzpomenout na ten velký megalit K2 a s láskou se semnou propojit a přijímat mé energie. Tyto energie Schumanovy frekvence vám budou pomáhat harmonizovat vaše těla, buňky a celé bytí. Toto vše samozřejmě platí i pro lidi, kteří v tunelu s vámi nebyli, jen je potřeba si odblokovat veškeré bloky vůči bytostem tvůrců tunelu Ravne, megalitům    v něm a bloky vůči této energii Schumanovy frekvence 7,83 Hz.

Žehnám vám, s láskou Ká dvojka z Ravne.“

 

S láskou přijal Honza Kolář :o)

 

 

6.-9.11. 2014

Poselství ze semináře Cesta od podmíněné k nepodmíněné lásce

 

Vezmi si tužku a piš, lehounké našeptávání z vesmíru neslyšíš.

Oči zavřené, uši zakryté, obranné stěny kolem sebe.

Ve shonu všedních dnů nevnímáš nás, nevnímáš naše hlasy, naši pomoc,

přec stále jsme tady, stále jsme s Tebou,

připraveni v každé vteřině pomáhat Ti a vést.

Vést Tě na cestě za světlem, vést Tě do vyšších sfér.

Váš úkol je tak prostý – věřit lásce a šířit ji. Šířit ji dál mezi lidmi,

aby i oni věděli, že Ty jsi, oni jsou, že my všichni jedno jsme.

V hluboké lásce hlubin srdce, tak jako perly v oceánu,

ukryto je bohatství. To pravé bohatství, to pravé já.

Vše, co hledáš, najdeš ve svém srdci.

Šepot andělských křídel, lehounký vánek, šimrání na nose,

to jsou naše pozdravy vám dolů na Zem.

Jsme tady pro vás, jsme tady s vámi. Milujeme Vás.

Vezmi si tužku a piš, lehounké našeptávání z vesmíru neslyšíš.

Oči zavřené, uši zakryté, obranné stěny kolem sebe.

Ve shonu všedních dnů nevnímáš nás, nevnímáš naše hlasy, naši pomoc,

přec stále jsme tady, stále jsme s Tebou,

připraveni v každé vteřině pomáhat Ti a vést.

Vést Tě na cestě za světlem, vést Tě do vyšších sfér.

Váš úkol je tak prostý – věřit lásce a šířit ji. Šířit ji dál mezi lidmi,

aby i oni věděli, že Ty jsi, oni jsou, že my všichni jedno jsme.

V hluboké lásce hlubin srdce, tak jako perly v oceánu,

ukryto je bohatství. To pravé bohatství, to pravé já.

Vše, co hledáš, najdeš ve svém srdci.

Šepot andělských křídel, lehounký vánek, šimrání na nose,

to jsou naše pozdravy vám dolů na Zem.

Jsme tady pro vás, jsme tady s vámi. Milujeme Vás.

Vaši andělé.

 

 

Poselství od 10. čakry

 

Srdce na dlani, před sebou celý svět,

roztáhni křídla a leť.

V sametu vánku přinese Ti

radostná objetí.

Z koutku oka slzy kanou,

starosti teď nechej stranou,

před sebou máš celý svět,

tak roztáhni křídla a leť.

Neboj se ničeho, neboj se zítřka,

je jen krásné teď.

Radost a štěstí najdeš v mžiku

v síle přítomného okamžiku.

Verše z úst se samy derou,

o slovo se perou,

neb není větší síla, která laská,

než bezpodmínečná láska.

Jako když otevřeš stavidla v rybníce,

vylije se z Tvého srdce a zaplaví celý svět,

tak roztáhni křídla a leť.

Zdá se, že tomu krásnému napojení

konce není.

Raduj se z něho a těš,

neb my radujeme se též z té síly propojení,

bez ní cesty vpřed není.

Životem tanči, jen dopředu hleď,

roztáhni křídla a leť.

Inspirace padá shůry,

neboj se té noční můry,

již brzy bude celý svět pln lásky,

tak roztáhni křídla a leť.

 

Poselství od 8. čakry:

 

Z hlubin Země, z dějin dávnověku, hvězdný třpyt,

to dávní bratři a sestry přicházejí Tě navštívit.

Měj srdce otevřené a oči též, neb brzy zříš,

poselství uslyšíš.

Budoucnost krásná čeká vás, vás lidstvo,

co vzalo na sebe ten kříž,

světlo i tmu v jednom okamžiku žít.

Budoucnost světlá, již brzy, již brzy,

neboj se nic,

měj srdce otevřené a pravdu brzy zříš.

Posvátné vědění bylo dáno vám všem,

abyste se i vy brzy dotkli hvězd.

Hvězdný prach sype se dolů na celou Zem,

rozzáří srdce všem.

 

Poselství ze semináře Ego II - Jinové

Poselství od 12. čakry

 

Proč se stydíte? Proč? Proč se všichni tak bojíte,

aby náhodou někdo ve vašem okolí nezjistil, že jdete duchovní cestou?

Vždyť neděláte nic špatného. Vnímáte to, že vás lidi odsoudí.

Jdete přece svou cestou. Ta cesta vám vyvstala v duši a vy jste na ní a jdete.

Bojíte se, že vás odsoudí, že nejdete s davem? Ale vy přeci nechcete jít s davem.

Doba se mění a i vnímání reality se mění.

Ti co vás dnes odsuzují za to, že nejdete s hlavním proudem, vás jednou budou žádat o pomoc.

A vy jim tu pomoc s láskou a pochopením dáte, protože budete vědět, že jejich čas duše již nastal.

Možná se budou stydět a možná se vám omluví a možná si to nebudou vůbec pamatovat,

ale to už pro vás nebude podstatné. Podstatná bude jen vaše láska.

Nebojte se, nebojte, není čeho se bát. Aktivujte svou vnitřní sílu a víru, že jste na té správné cestě.

Pak vám již nic nebude bránit roztáhnout křídla a letět.

Vy všichni, co jste tady, jste dali slib, že až nastane čas, pomůžete Matičce Zemi.

A to je váš největší úkol, váš největší cíl, vaše priorita.

Toto je smysl vašeho bytí zde v projektu Člověk na Zemi.

 

přijala, s láskou, Radka Macurová

 

DŠ Transformace, září 2014

Galaktická rada moudrých

 

Moji milí, jste na své pouti z našeho pohledu kratičký moment, děláte tím, že duchovně pracujete, moc záslužnou práci, tím, že se vzděláváte, šíříte kolem sebe světlo, které je potřeba, protože největší tam je těsně předtím, než se rozední. Spousta lidí vás nechápe, někteří vám nevěří, někteří se vám smějí, ale děláte moc důležitou práci, protože přinášíte ostatním naději, že tma skončí, bude světlo, bude líp.

 

s láskou přijal Jarda Mašek

 

 

Horoskop na období od 8.12. – 14. 12. 2014
Vlna štěstí a expanze

 

Slunce v konjunkci s Merkurem v počátku týdne, stále v harmonickém aspektu na Urana – přetrvává působení z minulého týdne.

Slunce a Merkur se dostávají do harmonického aspektu s Jupiterem ve Lvu (Slunce zůstane v harmonickém aspektu do 20. 12.). Přichází vývoj, naděje, podpora, expanze, štěstí. Lehká a radostná energie podporuje spokojenost a optimismus, který přitahuje stejnou energii, a proto se bude dařit. Tam, kde nebylo řešení, se nalezne,. Lidé jsou otevřenější a vřelejší, více ochotní spolupracovat a vycházet vstříc. Nalézá se vnitřní pravda, víra a důvěra. Doba je příznivá pro nový začátek, podepisování smluv, jednání s úřady, právníky, soudy, obchodování, skládání zkoušek. Velká podpora k rozvíjení své moudrosti, poznání a duchovního růstu.

Venuše vstupuje 10. 12. v podvečer do znamení Kozoroha a vytváří harmonický aspekt s Neptunem (do 18.12.). Venuše – láska, tvoření, hodnoty, ženskost – to vše se dostává do harmonie s vyšší oktávou Lásky, bezpodmínečné lásky, milosti, odpuštění a oddání se. City jsou prožívány hluboce, intenzivně. Objeví se „láska z vyšší vůle“, která k sobě přivede duše, které k sobě patří. Vztahy, které přinesou souznění na všech úrovních. Na toto spojení je těžké hledat slova, protože hluboký prožitek nelze dát do slov.

Uvnitř nás se „samo“ od sebe odehraje: prožitek odpuštění, milosti a bezpodmínečné lásky. Jsou podporováni umělci, tvůrci hudby, a vše, co se zabývá harmonii a krásou.

Větší potřeba vytvořit kolem sebe harmonii, mír a laskavé prostředí. Tím, že Venuše je v Kozorohu, tak láska a tvořivost se projevují zemsky, není tendence „ulítnout“. Energie se dá do praktického života, pomáhání druhým, pomoc, podpora, ukotvování nových matric skrze praktikování.

Venuše v harmonickém aspektu s Černou Lunou 10. – 14. 12. ukazuje na navrácení se do přirozenosti v ženství. Velká podpora . „Matka Země, Božská Matka, ženy projeví svou láskou, sílu, uznání, stabilitu a moudrost.“

Krásný adventní čas.

 

S láskou Petra Nel

https://www.astrologiepetranel.cz/category/horoskop/

 

 

Horoskop na období od 8.12. – 14. 12. 2014
Vlna štěstí a expanze

 

Slunce v konjunkci s Merkurem v počátku týdne, stále v harmonickém aspektu na Urana – přetrvává působení z minulého týdne.

Slunce a Merkur se dostávají do harmonického aspektu s Jupiterem ve Lvu (Slunce zůstane v harmonickém aspektu do 20. 12.). Přichází vývoj, naděje, podpora, expanze, štěstí. Lehká a radostná energie podporuje spokojenost a optimismus, který přitahuje stejnou energii, a proto se bude dařit. Tam, kde nebylo řešení, se nalezne,. Lidé jsou otevřenější a vřelejší, více ochotní spolupracovat a vycházet vstříc. Nalézá se vnitřní pravda, víra a důvěra. Doba je příznivá pro nový začátek, podepisování smluv, jednání s úřady, právníky, soudy, obchodování, skládání zkoušek. Velká podpora k rozvíjení své moudrosti, poznání a duchovního růstu.

Venuše vstupuje 10. 12. v podvečer do znamení Kozoroha a vytváří harmonický aspekt s Neptunem (do 18.12.). Venuše – láska, tvoření, hodnoty, ženskost – to vše se dostává do harmonie s vyšší oktávou Lásky, bezpodmínečné lásky, milosti, odpuštění a oddání se. City jsou prožívány hluboce, intenzivně. Objeví se „láska z vyšší vůle“, která k sobě přivede duše, které k sobě patří. Vztahy, které přinesou souznění na všech úrovních. Na toto spojení je těžké hledat slova, protože hluboký prožitek nelze dát do slov.

Uvnitř nás se „samo“ od sebe odehraje: prožitek odpuštění, milosti a bezpodmínečné lásky. Jsou podporováni umělci, tvůrci hudby, a vše, co se zabývá harmonii a krásou.

Větší potřeba vytvořit kolem sebe harmonii, mír a laskavé prostředí. Tím, že Venuše je v Kozorohu, tak láska a tvořivost se projevují zemsky, není tendence „ulítnout“. Energie se dá do praktického života, pomáhání druhým, pomoc, podpora, ukotvování nových matric skrze praktikování.

Venuše v harmonickém aspektu s Černou Lunou 10. – 14. 12. ukazuje na navrácení se do přirozenosti v ženství. Velká podpora . „Matka Země, Božská Matka, ženy projeví svou láskou, sílu, uznání, stabilitu a moudrost.“

Krásný adventní čas.

 

S láskou Petra Nel

https://www.astrologiepetranel.cz/category/horoskop/

 

 

 

Jak fungují české mediální agentury pro průzkum veřejného mínění?
Exkluzivní výpověď zaměstnance o praktikách, spin doctoringu, plánování výsledků průzkumu, prefabrikace volebních preferencí, ovlivňování nerozhodnutých voličů, opakování průzkumu, pokud výsledek nedopadl podle představ a další machinace!

 

Exkluzivní rozhovor, šokující svědectví, bez cenzury a natvrdo. Jelikož je osoba u této agentury stále zaměstnána, upravili jsme rozhovor takovým způsobem, aby byla zaručena bezpečnost a anonymita tohoto whistleblowera, jehož výpověď nemá v historii české žurnalistiky obdoby. Svědectví je natolik závažné, že jsme velice vděčni za to, že můžeme tyto informace publikovat exkluzivně právě u nás.

 

Popravdě, pro nás jsou informace z rozhovoru známými fakty, ovšem je to poprvé, kdy někdo vystoupil se svědectvím přímo zpoza informační barikády těchto agentur. Redakce si ověřila tuto osobu, i skutečnost, že opravdu u agentury působí. Jméno osoby jsme na její žádost v textu změnili. Po poradě s našim právníkem jsme se rozhodli neuveřejnit jméno agentury, kvůli zachování korektního rozměru článku, neboť kontaktováním agentury s žádostí o vyjádření se k informacím bychom informátora vystavili riziku odhalení ze strany jeho zaměstnavatele. Nemáme možnost tedy ověřit validitu jednotlivých informací a událostí, poskytujeme zde pouze publikační prostor lidem, kteří chtějí přinést svá svědectví. Cílem článku není obvinění konkrétní agentury z něčeho nekalého, ale jde nám o svědecký pohled na podivné praktiky v českých mediálních agenturách. Finální verze a redakční úpravy článku byly odsouhlaseny po vzájemné dohodě.

Mediální propaganda pohledem zevnitř agentury

Petře, můžete našim čtenářům říct něco bližšího o sobě?

Pracuji pro agenturu už velmi dlouho, počet let nechci kvůli identifikaci uvádět. Vystudoval jsem zahraniční politologii a mediální vztahy, stejně jako někteří moji kolegové a v agentuře pracuji na manažerské pozici. O rodině bych nerad hovořil, nerad bych je nějak ohrozil nebo identifikoval sám sebe v médiích. Nabídl jsem anonymní rozhovor i jedné komerční české televizi, ale odmítli mne bez udání důvodu. Rozhodl jsem se tedy informace uveřejnit anonymně na internetu a AE News mi přišlo jako vhodná platforma, protože umožňujete publikování informací od anonymních whistleblowerů. O vás jsem se dozvěděl teprve nedávno v souvislosti s kauzou červených lístků proti prezidentovi Zemanovi. Nastal čas, aby někdo udělal to, co je nutné. Aby lidé věděli, jak je s nimi manipulováno ze strany médií.

Proč jste se rozhodl promluvit?

Poslední události okolo tendencí a snah o svržení českého prezidenta jsou plně v souladu s tím, na čem jsme v agentuře pracovali i ve spolupráci s Českou Televizí a poslední vývoj v tomto veřejnoprávním médiu je opravdu neskutečný převrat, se kterým nikdo z dozorových institucí nechce nebo spíš neumí nic udělat a já nehodlám nečinně přihlížet. Ty informace, které o nich máme, jsou v podstatě v té poloze, že z České Televize se stala neřízená střela, neovladatelné těleso, kterého se zmocnili bývalí aktivisté okolo vůdců známého „spacákového povstání“, tedy lidé z okolí bývalého prezidenta Václava Havla a Jana Rumla.

Chcete říct, že současná kampaň proti Zemanovi je řízena z Kavčích Hor tzv. Havlisty?

Není odtamtud řízená, je odtamtud pouze medializována. Zato ale velmi intenzivně. Řízena je však odjinud.

Počítám, že oba víme, kdo ji řídí.

Ano, ta kampaň pochází přímo od amerických mediálních poradců ministerstva zahraničí Spojených států amerických a od jejich detašovaných pracovišť na ambasádách, od lidí, kteří řídili rozvrat v Kyjevě na konci minulého roku. Jsou to stejní lidé, kteří dnes řídí prefabrikaci průzkumů veřejného mínění v České Republice, kteří financují tyto průzkumy a pomáhají logisticky zajišťovat hlavní eventy v ulicích.

Co to je prefabrikace?

To je předpříprava mediálního mínění odvozeného od plánovaného předpokladu průzkumu občanských postojů a názorů. Je to hlavní model ovlivňování myšlení obyvatelstva v západních zemích a USA. Skrze prefabrikaci lze rozpoutat revoluci nebo i válku, zvrátit výsledek voleb na poslední chvíli, dostat neparlamentní stranu do sněmovny, zajistit rezoluci rady OSN, prakticky cokoliv.

To zní opravdu děsivě, jak to funguje?

V principu jde o Machiavelismus implementovaný do mediálního prostoru 21. století. Funguje to tak, že mediální agentura, která dělá průzkum veřejného mínění, podsune veřejnosti nejprve prefabrikát. To znamená uměle vytvořený konstrukt, který veřejnost velmi rychle pojme v podvědomí za svůj vlastní názor. V tom spočívá princip a největší síla. Dokonalým prefabrikátem se stala tragédie letu MH17 na Ukrajině. Média bez jediného důkazu nebo stanoviska vyšetřovatelů posunula veřejnosti pohotový prefabrikát o vině Ruska a pro-ruských separatistů. Tyto prefabrikáty jsou ihned vzápětí testovány v průzkumech veřejného mínění. Pokud se prefabrikát uchytí, začne se s ním pracovat jako s nezvratným faktem, pravdou, a následně média a tiskové agentury začnou prefabrikát šířit do médií.

V Česku jste pracoval na nějakém prefabrikátu?

Ano, byla to předvolební kampaň hnutí ANO. V podstatě šlo o to, abychom pomohli vytvořit v očích nerozhodnutých voličů prefabrikovanou představu o tom, že neznámé hnutí ANO v preferencích roste a že představuje alternativu vůči zavedeným stranám v době, kdy o hnutí nikdo ještě nevěděl.

Jak to probíhalo?

Nejprve jsme museli analyzovat vzorek našich vybraných respondentů, které na projekt použijeme z naší databáze. Většina veřejnosti si totiž myslí, že průzkum probíhá na ulici nebo náhodným telefonováním na různá náhodná čísla. I když i to se někdy používá, je to jen zcela výjimečně, protože z náhodných dotazů náhodných osob nelze tak snadno sestavit reprezentativní vzorek. Veřejnost si myslí, že při průzkumu se používá faktor náhody.

A tak to nefunguje?

Kdepak. Na průzkumech se podílí vzorek tzv. „vybraných respondentů“. To jsou osoby, které s naší agenturou spolupracují. My o nich máme sociologický a profesní profil, známe jejich rodiny, přátele, zaměstnání, rodinný příjem a vše ostatní, abychom mohli respondenta zařadit do určité sociální skupiny. Množina těchto respondentů potom vytvoří tzv. reprezentativní vzorek, se kterým se dál pracuje.

Počkat, takže to znamená, že vy víte, jak kdo bude na jaké otázky přibližně odpovídat?

Ano, víme to s velmi vysokou přesností. Obecně můžeme říct, že známe dopředu reakci respondenta na určité téma s přesností převyšující 90% pravděpodobnosti. Dokážeme tedy naplánovat výsledek zadaného průzkumu klienta, aniž bychom zfalšovali jediný checkbox. Toto je tedy nezbytné pro agenturu a její přežití.

Proboha, ale to znamená, že ten průzkum je zfalšovaný, ne?

To právě není. Je pouze prefabrikovaný. Nikdo nefalšuje odpovědi respondentů. My pouze zajistíme, že otázky budou položeny na stůl vybraným respondentům, o kterých bezpečně víme, že odpoví podle našich představ, resp. podle představ zadavatele. Většina zadavatelů nechce zjistit názor veřejnosti, ale chce potvrdit svůj předpoklad. To se mnohdy rozchází s výsledky průzkumů, a potom klient chce buď průzkum opakovat, anebo od nás odejde ke konkurenci, kde mu vyjde lepší výsledek průzkumu. Možná vás to překvapí, ale většina průzkumů je placena až v okamžiku, kdy je klient o něčem přesvědčen a očekává pouhé potvrzení z průzkumu. Že by nám někdo dal zakázku bez představy, jak výsledek dopadne, to se stává jen málokdy.

Když informace nezapadá do zpravodajského rámce ČT, editoři vystřihnou i jméno oligarchy z projevu prezidenta…

 

Takže průzkumy slouží spíš jako podklad pro nějaké teze nebo tvrzení?

V devíti z deseti případů jde o tzv. konfirmační průzkumy, tedy jak název napovídá, průzkumy, které mají něco zadavatelovi potvrdit. Pokud nepotvrdí, je problém. A to se potom průzkum obvykle opakuje, třeba i několikrát, dokud se výsledek nedostaví. Empirických průzkumů, tedy těch, které nic dopředu nepředpokládají ze strany zadavatele, těch je opravdu znatelná menšina a každým rokem jich je méně.

Kdo si u vás objednává prefabrikované výsledky?

Různé subjekty. Od politických stran mimo i uvnitř poslanecké sněmovny, přes média až po soukromé firmy. Např. Česká Televize si zažádá o průzkum na téma soužití Čechů s menšinami. Ta otázka na respondenty zní: „Bydleli byste s Romy v jednom domě?“ a když my uděláme průzkum, ten výsledek je takový, jaký asi sami tušíte, a nám přijde potom z České Televize reakce, že ten průzkum chtějí udělat znovu, protože „výsledek průzkumu nezapadl do konceptu jejich zpravodajství“. Takže oni nám pošlou novou upravenou otázku a ta zní: „Jak hodnotíte soužití s menšinami?“.

A ten výsledek vyjde podruhé jinak?

Jistě. Však otázka je podruhé již zcela neutrální. V televizi se to ale potom interpretuje tak, že čeští občané mají od minulého roku lepší pohled na spolužití s etnickými menšinami a Romy zejména. Někdy děláme průzkum pro klienta i 4x po sobě, než je konečně spokojen. Platí ale pochopitelně jen za jeden průzkum, ten, který mu vyhovuje. Agentura si nemůže dovolit o klienta přijít.

Byl tohle důvod obrovských rozporů v průzkumech před volbami do parlamentu v roce 2010?

Ano, ČSSD tehdy chtěla výsledky za každou cenu materializovat v průzkumech, neměli čas na prefabrikaci postojů občanů, to vyžaduje čas a peníze v mediálním prostoru. Prostě nabídli peníze jenom na průzkumy a chtěli výsledek. Když nebyl podle jejich představ, šli ke konkurenci. ČSSD tehdy měla přitom dost času zainvestovat do finančně náročnějšího spin doctoringu a přetavit ty „zdoktorované“ průzkumy v reálný výsledek.

Co je to spin doctoring?

To je technika předvolebního boje, kdy donutíte média postavit otázku veřejné volební diskuse okolo jediného a mnohdy banálního zástupného tématu. Vezmete si téma, ve kterém je vaše strana nejsilnější a váš největší soupeř nejslabší. Prefabrikovaný průzkum veřejného mínění, o který se postaráme my, potom ukáže, že toto téma zajímá voliče nejvíc. Najednou to spustí lavinu a pár takovýchto průzkumů změní výsledek voleb. A také změnil.

Takže se přiznáváte, že jste potpopili Jiřího Paroubka v roce 2010?

Okolo Jiřího Paroubka se podařilo pravici roztočit spin doctoring poslední měsíc před volbami v roce 2010. Strany TOP09 a ODS si objednávaly desítky prefabrikovaných průzkumů, které měly za cíl vyvolat dojem, že Jiří Paroubek škodí ČSSD. Ve skutečnosti to bylo jinak, on byl pro ČSSD jejich nejsilnější postava, ale spin zafungoval a veřejnost tomu začala opravdu věřit, najednou se začaly ozývat hlasy i zevnitř ČSSD, že Paroubek není dobrý lídr. Byl to jeden z nejlepších spinů posledních 20 let, pravici se podařilo pomocí tohoto spinu zlikvidovat předsedu nejsilnější politické strany v té době. ČSSD měla spoustu munice, jak tehdy oslabit pravici, ale neschopným managementem volební kampaně ČSSD ze strany pana Tvrdíka to dopadlo pro Jiřího Paroubka katastrofálně.

 

Zmínil jste protesty proti Zemanovi. Jde také o spin?

Ano, ale to není česká práce. To je řízené ze zahraničí. Cílem spinu okolo Zemana je vytvořit mediální prefabrikát, který pojme česká veřejnost za svůj názor, že český prezident škodí této zemi a že když lidé vyjdou do ulic, aby měli pocit, že je to jejich volba a jejich rozhodnutí, že tam jsou. Stále ale tvrdím, že bez 17. listopadu by nikdy nevyšlo do ulic tolik lidí. V tomto ohledu pouze spin využil příležitost tohoto svátku naakumulovat co nejvíce lidí do průvodu. Průvod s peticí na Pražský Hrad před několika dny měl už potom pouze nějakých 200 až 500 lidí. Čili, jak vidíte, nejde o národní hnutí proti prezidentovi, jde o mediální spin.

Jsou protesty proti Zemanovi legitimní?

Nejde o to, jestli jsou legitimní, jde o to, že jsou zcela absurdní. Miloš Zeman je totiž široko daleko v Evropě jediný politik, který hájí národní zájmy své země při návštěvách v cizině jako lev, o Zemanovi víme, že je národní patriot a kdyby takovým patriotem býval třeba Václav Havel, těžko by dnes stála jeho busta v hlavním městě USA, ale byla by v Česku, nejlépe někde na Václavském náměstí. To, že k tomu nedošlo a že na tom Václaváku jeho busta nebo socha není, to je znamením, že Václav Havel se netěší oblibě u české veřejnosti, tedy rozhodně ne u většiny. Miloš Zeman je terčem velmi agresivního spinu, který jsem ještě nezažil. Já tomu říkám „majdanizace“ českého mediálního prostředí. Zeman jako nepřítel č. 1, podobně jako Janukovyč v Kyjevě počátkem tohoto roku.

Jak se vlastně podsouvá veřejnosti cizí názor? Tedy jak se dělá ta „prefabrikace“? Jak to vypadá krok za krokem?

Tak především je třeba na toto mít peníze. Prefabrikace vyžaduje mediální prostor (noviny, servery a televize) a prefabrikované průzkumy veřejného mínění. Když přijde klient, např. nové politické hnutí, které se chce dostat do sněmovny, tak my jim poradíme spinová témata, doporučíme jim mediální prostor v televizi a připravíme sérii šesti až osmi prefabrikovaných průzkumů, které posílí spinová témata a vyvolají ve veřejnosti představu, že nové hnutí má našlápnuto k dobrému výsledku. To je hlavní motor celého projektu.

Aha, takže oni potom s těmi průzkumy od vás jdou do médií, aby jim tam dali prostor?

Ano. Pokud průzkumy ukazují růst preferencí strany, v médiích tomu uvěří a voliči tomu také věří a média je pustí do vysílání. A nerozhodnutí voliči mají tendenci takovou stranu vyzkoušet a hlasovat pro ní. Politická základna nerozhodnutých voličů je v ČR obrovská. Jsou to lidé, kteří rádi experimentují, ale zároveň neradi dávají hlas někomu, kdo se do sněmovny nedostane. My tedy připravíme podmínky k tomu, aby byli přesvědčení, že nové hnutí má trvalý růst a určitě se do sněmovny dostane. V případě Věcí Veřejných a hnutí ANO se nám to povedlo.

Často se hovoří o začarovaném kruhu pro nové politické subjekty, že nemají mediální prostor…

Tak přesně pro tohle zde jsou mediální a průzkumové agentury, aby ten kruh rozsekly. Do médií se dostanete pouze v případě, že máte šanci na zajímavý výsledek ve volbách. Abyste ale měli šanci na zajímavý výsledek, musíte se dostat do médií, aby se o vás voliči vůbec dozvěděli. Ale protože do médií se dostanete teprve až poté, co získáte dostatek voličů, tak to znamená, že se pohybujete v kruhu. My dokážeme ten kruh prolomit, že zajistíme prefabrikované průzkumy ukazující růst preferencí díky spinovým tématům, které posuneme sami do médií a položíme rovnítko mezi spinové téma a nový politický subjekt, který se s tímto spinovým tématem umí nejlépe vypořádat.

Hnutí ANO Andreje Babiše je tedy produktem prefabrikátů a spinu?

Samozřejmě, však ANO si rezervovalo průzkumy u mnoha agentur, už rok před volbami, v době, kdy ještě nikdo netušil, že vůbec nějaké předčasné volby na podzim v roce 2013 proběhnou. My jsme dostali do ruky průzkum na jaře 2013, kde figurovalo tehdy neznámé hnutí ANO s preferencemi postupně od 3 do 11 procent a já sám jsem netušil, odkud se to exotické hnutí vzalo a bylo mi jasné, že se dívám na prefabrikovaný průzkum od konkurence. Už tehdy totiž běžel u konkurence spin a prefabrikovaný průzkum, ústředním bodem Babišova spinu bylo „zatočení s korupcí“ a „Babiš má tolik peněz, že nebude v politice krást“. Lidé tomu uvěřili. Poté, co Agrofert zakoupil Mafru, tak začala doslova tsunami mediálního spinu a průzkumy vyráběly obraz rostoucích preferencí hnutí ANO, které ještě tehdy ve skutečnosti ale nerostly. Byl to jen prefabrikát. Podílela se na tom i ČT s průzkumy, které brala od nás a od kolegů z konkurence. Prefabrikace ANO začala fungovat v poctivých empirických průzkumech na přelomu srpna a září 2013. Veřejnost tehdy konečně vzala růst prefabrikovaných preferencí ANO za svůj názor a lidé opravdu pro ANO nakonec hlasovali.

Samotný prefabrikovaný průzkum probíhá jak?

Vybereme z naší databáze respondenty, kteří sebe definují jako nerozhodnuté voliče a mají tendenci zkoušet nové perspektivní strany. Vzorek respondentů konfrontujeme se vzorkem bez prefabrikace. Tím ověřujeme skutečnost a radíme klientovi, co by měl udělat a změnit, aby se prefabrikát začal přetavovat v realitu v empirice.

Čili to je doslova vaření výsledků voleb na objednávku?

Ano, je to technika převzatá z amerických volebních kampaní. Tam jsou průzkumové agentury doslova závislé na spinech a na výrobě výsledků voleb. Ten level je tam úplně někde jinde. Koneckonců, kde jinde než v USA by si lidé zvolili do svého čela neznámého politika, o kterém nikdy v životě neslyšeli, který je černoch a který nebyl nikdy politickým matadorem a pomáhal v kanceláři charity na předměstí Chicaga. Spinové téma „Change“ a „Yes, We Can!“ srovnalo republikánskou kampaň se zemí. V Česku byl předmětem spinu i Jan Švejnar a Jan Fischer při prezidentské kandidatuře, ale jejich americky řízené kampaně dojely na zoufale nízkou volební disciplínu mladých voličů, kteří dlouhodobě chodí k volbám ve větších počtech jenom v Praze a Brně, zbytek republiky válcují voliči nad 45 let věku. Spinová témata v Česku přitom oslovují hlavně prvovoliče, starší osoby mnohem méně. Čím starší ročník, tím menší pravděpodobnost, že podlehne spinu.

Mládež nakonec hlasovala hlavně pro Karla Schwarzenberga, ne?

Ano, ta kampaň byla povedená, kníže s čírem jako pankáč oslovil mladé voliče, díky své jadrné mluvě (hovno, prdel, neposrat se z toho…), která mladým lidem u Karla Schwarzenberga nevadí, na rozdíl od prezidenta Miloše Zemana, což mne dodnes udivuje, že ti lidé nemají trochu sebereflexe.

 

Kdo bude podle vás zvolen prezidentem po Miloši Zemanovi v roce 2018?

Pokud se nestane v Česku něco na způsob kyjevského Majdanu, bude to opět Miloš Zeman. Na to si můžete i vsadit. Česká veřejnost nemá na výběr jiného kandidáta, na kterém by byl volební konsenzus a který by nabídl více, než může nabídnout Miloš Zeman. Existují tu ale dvě hrozby: zrušení přímé volby prezidenta a odvolání prezidenta pro neschopnost výkonu funkce.

Opravdu podle vás hrozí svržení prezidenta?

Američané ho nechtějí na hraděA nechce ho tam ani Brusel. Tady na AE News jsem o tom četl od vás článek, který vyvolal v českých médiích rozruch, pro mne to není překvapení, tohle je standardní práce amerického velvyslanectví, stejně takto řídili i demonstrace v Berlíně proti Merkelové minulý rok, načež Merkelová obrátila svůj vstřícný postoj vůči Rusku o 180 stupňů, a to jistě nebyla náhoda. Německé i české neziskovky používají stejné scénáře a prvoplánové šablony při demonstracích, anglické transparenty, anglicky mluvící poradce, není to nic, co bychom u nás v agentuře neznali. Američané nejsou příliš dobří s utajením v těchto záležitostech, jim to ale nevadí. Oni vydají např. dementi a tím to pro ně končí. Pokud jsem si všiml, dementovali i váš článek. Ale to nic neznamená. Oni vydávali dementi i o tom, že nijak nezasahují do politiky Íránu před vypuknutím Íránské revoluce, přičemž těmto dementi nevěřili potom ani samotní američtí zákonodárci.

A to zrušení přímé volby?

To je věc, kterou jsme dostali na stůl minulý týden. Jedná se o průzkum názorů, jestli by občané souhlasili se zrušením přímé volby prezidenta.

Kdo si tento průzkum žádal?

To nemohu sdělit, jenom prozradím, že nejde o domácí zakázku, ale je to zahraniční klient z USA, který si podobnou zakázku zadal i u konkurence.

Znamená to něco konkrétního o dalším spinu z USA?

Nemusí to znamenat nic, mnoho průzkumů se zadává přes prostředníky, zahraniční firmy, český klient třeba nechce odhalit identitu, pro koho se průzkum zadává, takže to posune přes zahraničního prostředníka, třeba z USA. Ale je to vypovídající fakt o tom, že politické strany v ČR litují přímé volby prezidenta. Miloš Zeman má obrovský silný mandát mezi nejsilnějším volebním elektorátem s nejsilnější volební disciplínou v ČR, u lidí mezi 50 až 65 lety. Ať už stojí proti Zemanovi kdokoliv, musí nejprve odstranit tento jeho elektorát. A protože to vypadá, že to asi ani nepůjde, tak zřejmě se někdo chystá na plán B a chce přijít rovnou se zrušením přímé volby.

A to by podle vás prošlo?

Určitě, pomocí vhodného spinu. Sprostý prezident, každý den nový článek proti Zemanovi na hlavních serverech, každý den reportáž proti Zemanovi v České Televizi a série průzkumů veřejného mínění, které se postaví tak, že větší spokojenost obyvatelstva byla s prezidenty v době, kdy nebyli voleni přímo. Taková hezká mediální zkratka, že? A když už jsme u toho, mediálně se to pokryje v České Televizi diskusním pořadem o politické kultuře, že tady existuje reálná hrozba, že si lidé příště zvolí díky své nezodpovědnosti a neuvědomělosti nějakou osobu ještě horší, než je Miloš Zeman a to by mohlo být bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Nakonec proti zrušení přímé volby nebude ani nikdo protestovat, jak už jste psali v jednom vašem článku, to bylo výstižné. Podle mne je to reálná možnost, že Česko příště už prezidenta přímo volit nebude, pokud současná koalice zjistí, že se jí nepodaří dosadit na Hrad svého člověka po (nebo proti) Zemanovi.

Koho chce na Hrad současná koalice?

Pravděpodobně to ještě ani sami neví. Vědí, že nechtějí Zemana, ale nemají kandidáta, který by vyhrál přímé volby u občanů. To je ten největší problém pro koalici. Američané by rádi viděli někoho z dua ŠvejnarSchwarzenberg, ale ti nemají v konkurenci s Milošem Zemanem šanci. Pokud by ale Zeman již nekandidoval, situace by se změnila, ta šance by u obou dramaticky vzrostla, a to i na úkor takových kandidátů, jako Bohuslav Sobotka nebo Andrej Babiš. Konkrétně Babiš je takový černý kůň případné prezidentské volby, ale on chce být primárně příštím premiérem, aby mohl kontrolovat mocensko-ekonomický business ve státě. To by z pozice prezidenta nemohl.

Je pravda, že Američané chtějí Babiše na Hradě?

Američané chtějí v té pozici někoho, s kým se domluví, kdo jim bude umět kývat na jejich představy a kdo tyto představy pojme za své vlastní. Nemyslím si ale, že se nějaký takový politik tohoto profilu podruhé najde, Václav Havel byl výjimka, natolik významná, že mu odhalili i bustu v americkém kongresu. Babiš je ale oligarcha na český způsob a s těmito lidmi se umí Američané domluvit vždycky. A prezident Babiš by posloužil Američanům lépe než premiér Babiš, protože Američané potřebují ovládat prezidenta jako nejvyššího představitele státu ve vztahu navenek. Premiér je důležitá pozice směrem dovnitř státu a to Američany moc nezajímá. Oni neuznávají historický systém premiérů evropských vlád, nerozumí tomuto systému a proto je i zcela běžné, že když přijede premiér nějaké evropské země do USA, prezident USA ho vůbec nepřijme, není-li to nezbytně nutné. Snad jedinou výjimkou je britský premiér a německá kancléřka, ale ani jeden z nich není typickým premiérem, jejich pravomoci jsou na rozdíl od běžných premiérů evropských zemí obrovské.

Zemana na Hradě tedy nechce ani Brusel? Ten byl ale z jeho volby původně nadšený, ne?

To nadšení vyprchalo v okamžiku, kdy se Zeman začal chovat více jako prezident České Republiky a méně jako panevropský hodnostář střihu pana Rompuye. Zemanův silný tlak na posilování ekonomických vazeb českých podniků s východními trhy způsobil v Bruselu nejprve zdvižená obočí a po jeho vstřícných slovech směrem ke zrušení sankcí proti Rusku i doslova zděšení. Zeman ale pořád představuje pro Brusel politika, který má velmi silné pro-evropské a pro-unijní smýšlení a dokud toto zůstane, Brusel bude za Zemana vděčný. Kdykoliv se ale objeví možnost jeho výměny za někoho více proti-ruského a alespoň stejně pro-evropského, tak nebudou váhat a Zemana potopí.

Když se podíváme na průzkumy třeba v médiích, jak má člověk poznat, že jde o prefabrikát?

Pokud to poznáte, tak to znamená, že jde o velmi špatný prefabrikát. Ale i těch je mnoho. Takovými nepovedenými prefabrikáty jsou třeba různé průzkumy pro některé orgány Evropské Unie a různé neziskové organizace, kde je explicitně poptávka po prefabrikátech za každou cenu. Např. průzkum toho, jestli jsou lidé šťastní, který stát představuje pro naši zemi největší hrozbu, jestli jsou lidé spokojeni se svojí životní úrovní, jestli se lidem žije lépe dnes než před rokem 1989 a mnohé další průzkumy, kterým prefabrikace čouhá z obalů, že to nejde přehlédnout. Takové průzkumy ale nemají žádný potenciál, nemají žádný „impact“ na společnost.

Proč nemají žádný dopad?

Protože nemají vypovídací hodnotu. Když udělá agentura takový průzkum, tak dostane pokaždé jiný výsledek. Dnes jsou respondenti šťastní, protože si našli báječnou partnerku. Za týden se s ní rozejdou a hodnotí svůj život jako nešťastný. V televizi uvidí respondent dvě reportáže o ruské agresi na Ukrajině a do dotazníku napíše, že největší hrozbou pro naši zemi je Rusko. Za týden je hlavním tématem v televizi Islámský stát a ten samý respondent napíše, že největší hrozbou pro Česko je nestabilní Sýrie a Irák. Tyto průzkumy jsou zcela zavádějící a slouží více jako propaganda než jako seriózní materiál s nějakou vypovídající hodnotou. Přesto je však o tyto průzkumy velký zájem. Hlavně ze strany médií a televize.

Znamená to tedy, že mainstream vědomě šíří propagandu a podkládá ji průzkumy stejného ražení?

Já nemám rád slovo propaganda, protože to slovo je posunuté úplně do jiné polohy, než ve které by mělo být. Pokud se snažíte někomu podsunout informaci a ta informace má určitý tvar a strukturu, tak to samo o sobě může být vnímáno jako propaganda a přitom jste neudělali nic špatného. Jenom jste vzali informaci vyskytující se v bodě A a přesunuli jste ji do bodu B. Tímto úkonem, jakkoliv se zdá neškodný, vzniká velmi často propaganda, nebo alespoň to, jak ji dnešní média nazývají.

Můžete uvést příklad?

Takovým příkladem je např. kauza Pussy Riot. To je modelový příklad. Ta děvčata provedla výtržnost v kostele a policie je logicky zatkla, zcela korektně, jak by se stalo v každé západní zemi, v USA nebo i u nás. Zahraniční média tu informaci z ruských médií vyzvedla a přenesla ji na hlavní stránky západních novin a serverů ve vyznění, že ruský režim uvěznil disidentskou skupinu. Ty články jsem četl, byly doslova přeložené z ruštiny, bez jediného změněného slova, ale přesto vyznění těch článků v západním tisku byla hotová surová propaganda, která de facto vysvětlovala, že pokud nemůže člověk v kostele svobodně skákat po oltáři a tancovat za doprovodu zvukové aparatury divoké tance, tak je to projevem totalitního režimu a diktatury a nesvobody.

Ano, tak nějak to uváděla i česká média.

Nejenom, že to uváděla česká média. Česká média to slovo do slova převzala od zahraničních tiskových agentur, tuším od Reuters pocházela ta originální zpráva.

Když mluvíme o těchto agenturách, jaké máte s nimi zkušenosti?

Ty velké zpravodajské agentury, to jsou mediální kolosy, kde nejde o novinařinu. Oni novinařinu ani nedělají, ale spíš fungují jako agregátory informací. Fungují de facto jako rádiové vysílače, které přenášejí pouze signál, ale ten signál obsahuje informace, které vznikají mimo tiskové agentury. A problém těchto agentur je v tom, že do svého přenosového pásma pouštějí pouze úzkou skupinu vstupních zdrojů. Přebírají informace od velkých novin, velkých serverů, jak se říká, od mainstreamu. Ale i od VIP bloggerů. A neznámých subjektů s akreditací a tiskových odborů vlád a zpravodajských služeb. A protože mainstream je v soukromých rukách, mnohdy v nadnárodních svazcích, tak najednou začnete zjišťovat, že všechny tyto agentury šíří jeden typ informací, což je velmi nebezpečné pro svobodu a demokracii v západních zemích, protože ne všechno, co se do přenosového pásma těchto agentur dostane, je zpravodajství.

Platí stále ona poučka, že jakákoliv propaganda a lež, kterou posvětí velká trojka, se stává pravdou?

Samozřejmě, platí to stále a vlastně dnes to platí více, než tomu bylo kdykoliv předtím. Agentury AP, AFP a Reuters tvoří 99% všech mediálních zpráv v EU a v USA, každou minutu chrlí tisíce zpráv, které okamžitě přebírají národní tiskové agentury jednotlivých zemí a od nich noviny, média a televize. Když půjdete hluboko zpětně po původu těchto zpráv, tak se nedozvíte, kdo je napsal, kde vznikly, kdo je certifikoval jako validní. Dnes stačí zkrátka certifikace toho, že informace vypadla z jedné z těchto tří agentur a tím pátrání po původu informace končí. V tom je obrovská hrozba pro informační integritu v médiích. A když se podíváte, jaký propagandistický éthos šíří třeba Česká televize, a to je velmi malá lokální ryba, jaký dopad asi musí mít informace chrlené z těchto tří zpravodajských agentur, které nikdo nekontroluje a neověřuje jejich vstupy?

Jsou tedy informace na alternativních serverech pravdivější?

Propaganda jede na plné obrátky na celé mediální frontě. Také alternativní média publikují často věci za horizontem toho, co bych se já odvážil nazývat pravdou. Ovšem na rozdíl třeba od mainstreamu probublává v alternativních médiích na povrch nezkreslená pravda, ta zásadní pravda bez příkras a nějakého vylepšování. Čtenář má možnost se dozvědět pravdu a dát si jí do konfrontace s informačními produkty mainstreamu. To vidím jako pozitivní věc a světlo na konci tunelu.

Čtete AE News pravidelně?

Občas přijdu a přečtu si nějaké články, na můj vkus jsou příliš dlouhé a obsáhlé, nemám moc času, ale je fajn, že píšete o událostech v širokých souvislostech, o kterých my víme třeba v agentuře, ale do médií se nic takového nedostává. Práce, kterou děláte, může být z určitého pohledu i lehce nebezpečná, protože otevíráte hnisavé rány současné západní mediokracie, mluvíte o vlivech amerických tajných služeb na dění v ČR, o kterém my víme, že se děje v neskutečném měřítku a rozsahu, je ale dobře, že tyto informace zaznívají.

Co byste závěrem vzkázal čtenářům?

Aby neposuzovali zprávy v médiích podle mustru typu „říkali to v televizi, tak to bude pravda„, nebo „psali to na nejserióznějším zpravodajském serveru, bude to pravda„, protože v dnešní době je pravda velmi křehké, vzácné a výbušné zboží, které se do mainstreamových médií mnohdy ani nedostane. Přemýšlejte nad mediálními zprávami, zda-li se nestáváte obětí spinu.

Děkuji Vám za rozhovor.

-VK-

Zdroj: https://aeronet.cz/news/jak-funguji-ceske-medialni-agentury-pro-pruzkum-verejneho-mineni-exkluzivni-vypoved-zamestnance-o-praktikach-spin-doctoringu-planovani-vysledku-pruzkumu-prefabrikace-volebnich-preferenci-ovlivnov/

Jak fungují české mediální agentury pro průzkum veřejného mínění?
Exkluzivní výpověď zaměstnance o praktikách, spin doctoringu, plánování výsledků průzkumu, prefabrikace volebních preferencí, ovlivňování nerozhodnutých voličů, opakování průzkumu, pokud výsledek nedopadl podle představ a další machinace!

 

Exkluzivní rozhovor, šokující svědectví, bez cenzury a natvrdo. Jelikož je osoba u této agentury stále zaměstnána, upravili jsme rozhovor takovým způsobem, aby byla zaručena bezpečnost a anonymita tohoto whistleblowera, jehož výpověď nemá v historii české žurnalistiky obdoby. Svědectví je natolik závažné, že jsme velice vděčni za to, že můžeme tyto informace publikovat exkluzivně právě u nás.

 

Popravdě, pro nás jsou informace z rozhovoru známými fakty, ovšem je to poprvé, kdy někdo vystoupil se svědectvím přímo zpoza informační barikády těchto agentur. Redakce si ověřila tuto osobu, i skutečnost, že opravdu u agentury působí. Jméno osoby jsme na její žádost v textu změnili. Po poradě s našim právníkem jsme se rozhodli neuveřejnit jméno agentury, kvůli zachování korektního rozměru článku, neboť kontaktováním agentury s žádostí o vyjádření se k informacím bychom informátora vystavili riziku odhalení ze strany jeho zaměstnavatele. Nemáme možnost tedy ověřit validitu jednotlivých informací a událostí, poskytujeme zde pouze publikační prostor lidem, kteří chtějí přinést svá svědectví. Cílem článku není obvinění konkrétní agentury z něčeho nekalého, ale jde nám o svědecký pohled na podivné praktiky v českých mediálních agenturách. Finální verze a redakční úpravy článku byly odsouhlaseny po vzájemné dohodě.

Mediální propaganda pohledem zevnitř agentury

Petře, můžete našim čtenářům říct něco bližšího o sobě?

Pracuji pro agenturu už velmi dlouho, počet let nechci kvůli identifikaci uvádět. Vystudoval jsem zahraniční politologii a mediální vztahy, stejně jako někteří moji kolegové a v agentuře pracuji na manažerské pozici. O rodině bych nerad hovořil, nerad bych je nějak ohrozil nebo identifikoval sám sebe v médiích. Nabídl jsem anonymní rozhovor i jedné komerční české televizi, ale odmítli mne bez udání důvodu. Rozhodl jsem se tedy informace uveřejnit anonymně na internetu a AE News mi přišlo jako vhodná platforma, protože umožňujete publikování informací od anonymních whistleblowerů. O vás jsem se dozvěděl teprve nedávno v souvislosti s kauzou červených lístků proti prezidentovi Zemanovi. Nastal čas, aby někdo udělal to, co je nutné. Aby lidé věděli, jak je s nimi manipulováno ze strany médií.

Proč jste se rozhodl promluvit?

Poslední události okolo tendencí a snah o svržení českého prezidenta jsou plně v souladu s tím, na čem jsme v agentuře pracovali i ve spolupráci s Českou Televizí a poslední vývoj v tomto veřejnoprávním médiu je opravdu neskutečný převrat, se kterým nikdo z dozorových institucí nechce nebo spíš neumí nic udělat a já nehodlám nečinně přihlížet. Ty informace, které o nich máme, jsou v podstatě v té poloze, že z České Televize se stala neřízená střela, neovladatelné těleso, kterého se zmocnili bývalí aktivisté okolo vůdců známého „spacákového povstání“, tedy lidé z okolí bývalého prezidenta Václava Havla a Jana Rumla.

Chcete říct, že současná kampaň proti Zemanovi je řízena z Kavčích Hor tzv. Havlisty?

Není odtamtud řízená, je odtamtud pouze medializována. Zato ale velmi intenzivně. Řízena je však odjinud.

Počítám, že oba víme, kdo ji řídí.

Ano, ta kampaň pochází přímo od amerických mediálních poradců ministerstva zahraničí Spojených států amerických a od jejich detašovaných pracovišť na ambasádách, od lidí, kteří řídili rozvrat v Kyjevě na konci minulého roku. Jsou to stejní lidé, kteří dnes řídí prefabrikaci průzkumů veřejného mínění v České Republice, kteří financují tyto průzkumy a pomáhají logisticky zajišťovat hlavní eventy v ulicích.

Co to je prefabrikace?

To je předpříprava mediálního mínění odvozeného od plánovaného předpokladu průzkumu občanských postojů a názorů. Je to hlavní model ovlivňování myšlení obyvatelstva v západních zemích a USA. Skrze prefabrikaci lze rozpoutat revoluci nebo i válku, zvrátit výsledek voleb na poslední chvíli, dostat neparlamentní stranu do sněmovny, zajistit rezoluci rady OSN, prakticky cokoliv.

To zní opravdu děsivě, jak to funguje?

V principu jde o Machiavelismus implementovaný do mediálního prostoru 21. století. Funguje to tak, že mediální agentura, která dělá průzkum veřejného mínění, podsune veřejnosti nejprve prefabrikát. To znamená uměle vytvořený konstrukt, který veřejnost velmi rychle pojme v podvědomí za svůj vlastní názor. V tom spočívá princip a největší síla. Dokonalým prefabrikátem se stala tragédie letu MH17 na Ukrajině. Média bez jediného důkazu nebo stanoviska vyšetřovatelů posunula veřejnosti pohotový prefabrikát o vině Ruska a pro-ruských separatistů. Tyto prefabrikáty jsou ihned vzápětí testovány v průzkumech veřejného mínění. Pokud se prefabrikát uchytí, začne se s ním pracovat jako s nezvratným faktem, pravdou, a následně média a tiskové agentury začnou prefabrikát šířit do médií.

V Česku jste pracoval na nějakém prefabrikátu?

Ano, byla to předvolební kampaň hnutí ANO. V podstatě šlo o to, abychom pomohli vytvořit v očích nerozhodnutých voličů prefabrikovanou představu o tom, že neznámé hnutí ANO v preferencích roste a že představuje alternativu vůči zavedeným stranám v době, kdy o hnutí nikdo ještě nevěděl.

Jak to probíhalo?

Nejprve jsme museli analyzovat vzorek našich vybraných respondentů, které na projekt použijeme z naší databáze. Většina veřejnosti si totiž myslí, že průzkum probíhá na ulici nebo náhodným telefonováním na různá náhodná čísla. I když i to se někdy používá, je to jen zcela výjimečně, protože z náhodných dotazů náhodných osob nelze tak snadno sestavit reprezentativní vzorek. Veřejnost si myslí, že při průzkumu se používá faktor náhody.

A tak to nefunguje?

Kdepak. Na průzkumech se podílí vzorek tzv. „vybraných respondentů“. To jsou osoby, které s naší agenturou spolupracují. My o nich máme sociologický a profesní profil, známe jejich rodiny, přátele, zaměstnání, rodinný příjem a vše ostatní, abychom mohli respondenta zařadit do určité sociální skupiny. Množina těchto respondentů potom vytvoří tzv. reprezentativní vzorek, se kterým se dál pracuje.

Počkat, takže to znamená, že vy víte, jak kdo bude na jaké otázky přibližně odpovídat?

Ano, víme to s velmi vysokou přesností. Obecně můžeme říct, že známe dopředu reakci respondenta na určité téma s přesností převyšující 90% pravděpodobnosti. Dokážeme tedy naplánovat výsledek zadaného průzkumu klienta, aniž bychom zfalšovali jediný checkbox. Toto je tedy nezbytné pro agenturu a její přežití.

Proboha, ale to znamená, že ten průzkum je zfalšovaný, ne?

To právě není. Je pouze prefabrikovaný. Nikdo nefalšuje odpovědi respondentů. My pouze zajistíme, že otázky budou položeny na stůl vybraným respondentům, o kterých bezpečně víme, že odpoví podle našich představ, resp. podle představ zadavatele. Většina zadavatelů nechce zjistit názor veřejnosti, ale chce potvrdit svůj předpoklad. To se mnohdy rozchází s výsledky průzkumů, a potom klient chce buď průzkum opakovat, anebo od nás odejde ke konkurenci, kde mu vyjde lepší výsledek průzkumu. Možná vás to překvapí, ale většina průzkumů je placena až v okamžiku, kdy je klient o něčem přesvědčen a očekává pouhé potvrzení z průzkumu. Že by nám někdo dal zakázku bez představy, jak výsledek dopadne, to se stává jen málokdy.

Když informace nezapadá do zpravodajského rámce ČT, editoři vystřihnou i jméno oligarchy z projevu prezidenta…

 

Takže průzkumy slouží spíš jako podklad pro nějaké teze nebo tvrzení?

V devíti z deseti případů jde o tzv. konfirmační průzkumy, tedy jak název napovídá, průzkumy, které mají něco zadavatelovi potvrdit. Pokud nepotvrdí, je problém. A to se potom průzkum obvykle opakuje, třeba i několikrát, dokud se výsledek nedostaví. Empirických průzkumů, tedy těch, které nic dopředu nepředpokládají ze strany zadavatele, těch je opravdu znatelná menšina a každým rokem jich je méně.

Kdo si u vás objednává prefabrikované výsledky?

Různé subjekty. Od politických stran mimo i uvnitř poslanecké sněmovny, přes média až po soukromé firmy. Např. Česká Televize si zažádá o průzkum na téma soužití Čechů s menšinami. Ta otázka na respondenty zní: „Bydleli byste s Romy v jednom domě?“ a když my uděláme průzkum, ten výsledek je takový, jaký asi sami tušíte, a nám přijde potom z České Televize reakce, že ten průzkum chtějí udělat znovu, protože „výsledek průzkumu nezapadl do konceptu jejich zpravodajství“. Takže oni nám pošlou novou upravenou otázku a ta zní: „Jak hodnotíte soužití s menšinami?“.

A ten výsledek vyjde podruhé jinak?

Jistě. Však otázka je podruhé již zcela neutrální. V televizi se to ale potom interpretuje tak, že čeští občané mají od minulého roku lepší pohled na spolužití s etnickými menšinami a Romy zejména. Někdy děláme průzkum pro klienta i 4x po sobě, než je konečně spokojen. Platí ale pochopitelně jen za jeden průzkum, ten, který mu vyhovuje. Agentura si nemůže dovolit o klienta přijít.

Byl tohle důvod obrovských rozporů v průzkumech před volbami do parlamentu v roce 2010?

Ano, ČSSD tehdy chtěla výsledky za každou cenu materializovat v průzkumech, neměli čas na prefabrikaci postojů občanů, to vyžaduje čas a peníze v mediálním prostoru. Prostě nabídli peníze jenom na průzkumy a chtěli výsledek. Když nebyl podle jejich představ, šli ke konkurenci. ČSSD tehdy měla přitom dost času zainvestovat do finančně náročnějšího spin doctoringu a přetavit ty „zdoktorované“ průzkumy v reálný výsledek.

Co je to spin doctoring?

To je technika předvolebního boje, kdy donutíte média postavit otázku veřejné volební diskuse okolo jediného a mnohdy banálního zástupného tématu. Vezmete si téma, ve kterém je vaše strana nejsilnější a váš největší soupeř nejslabší. Prefabrikovaný průzkum veřejného mínění, o který se postaráme my, potom ukáže, že toto téma zajímá voliče nejvíc. Najednou to spustí lavinu a pár takovýchto průzkumů změní výsledek voleb. A také změnil.

Takže se přiznáváte, že jste potpopili Jiřího Paroubka v roce 2010?

Okolo Jiřího Paroubka se podařilo pravici roztočit spin doctoring poslední měsíc před volbami v roce 2010. Strany TOP09 a ODS si objednávaly desítky prefabrikovaných průzkumů, které měly za cíl vyvolat dojem, že Jiří Paroubek škodí ČSSD. Ve skutečnosti to bylo jinak, on byl pro ČSSD jejich nejsilnější postava, ale spin zafungoval a veřejnost tomu začala opravdu věřit, najednou se začaly ozývat hlasy i zevnitř ČSSD, že Paroubek není dobrý lídr. Byl to jeden z nejlepších spinů posledních 20 let, pravici se podařilo pomocí tohoto spinu zlikvidovat předsedu nejsilnější politické strany v té době. ČSSD měla spoustu munice, jak tehdy oslabit pravici, ale neschopným managementem volební kampaně ČSSD ze strany pana Tvrdíka to dopadlo pro Jiřího Paroubka katastrofálně.

 

Zmínil jste protesty proti Zemanovi. Jde také o spin?

Ano, ale to není česká práce. To je řízené ze zahraničí. Cílem spinu okolo Zemana je vytvořit mediální prefabrikát, který pojme česká veřejnost za svůj názor, že český prezident škodí této zemi a že když lidé vyjdou do ulic, aby měli pocit, že je to jejich volba a jejich rozhodnutí, že tam jsou. Stále ale tvrdím, že bez 17. listopadu by nikdy nevyšlo do ulic tolik lidí. V tomto ohledu pouze spin využil příležitost tohoto svátku naakumulovat co nejvíce lidí do průvodu. Průvod s peticí na Pražský Hrad před několika dny měl už potom pouze nějakých 200 až 500 lidí. Čili, jak vidíte, nejde o národní hnutí proti prezidentovi, jde o mediální spin.

Jsou protesty proti Zemanovi legitimní?

Nejde o to, jestli jsou legitimní, jde o to, že jsou zcela absurdní. Miloš Zeman je totiž široko daleko v Evropě jediný politik, který hájí národní zájmy své země při návštěvách v cizině jako lev, o Zemanovi víme, že je národní patriot a kdyby takovým patriotem býval třeba Václav Havel, těžko by dnes stála jeho busta v hlavním městě USA, ale byla by v Česku, nejlépe někde na Václavském náměstí. To, že k tomu nedošlo a že na tom Václaváku jeho busta nebo socha není, to je znamením, že Václav Havel se netěší oblibě u české veřejnosti, tedy rozhodně ne u většiny. Miloš Zeman je terčem velmi agresivního spinu, který jsem ještě nezažil. Já tomu říkám „majdanizace“ českého mediálního prostředí. Zeman jako nepřítel č. 1, podobně jako Janukovyč v Kyjevě počátkem tohoto roku.

Jak se vlastně podsouvá veřejnosti cizí názor? Tedy jak se dělá ta „prefabrikace“? Jak to vypadá krok za krokem?

Tak především je třeba na toto mít peníze. Prefabrikace vyžaduje mediální prostor (noviny, servery a televize) a prefabrikované průzkumy veřejného mínění. Když přijde klient, např. nové politické hnutí, které se chce dostat do sněmovny, tak my jim poradíme spinová témata, doporučíme jim mediální prostor v televizi a připravíme sérii šesti až osmi prefabrikovaných průzkumů, které posílí spinová témata a vyvolají ve veřejnosti představu, že nové hnutí má našlápnuto k dobrému výsledku. To je hlavní motor celého projektu.

Aha, takže oni potom s těmi průzkumy od vás jdou do médií, aby jim tam dali prostor?

Ano. Pokud průzkumy ukazují růst preferencí strany, v médiích tomu uvěří a voliči tomu také věří a média je pustí do vysílání. A nerozhodnutí voliči mají tendenci takovou stranu vyzkoušet a hlasovat pro ní. Politická základna nerozhodnutých voličů je v ČR obrovská. Jsou to lidé, kteří rádi experimentují, ale zároveň neradi dávají hlas někomu, kdo se do sněmovny nedostane. My tedy připravíme podmínky k tomu, aby byli přesvědčení, že nové hnutí má trvalý růst a určitě se do sněmovny dostane. V případě Věcí Veřejných a hnutí ANO se nám to povedlo.

Často se hovoří o začarovaném kruhu pro nové politické subjekty, že nemají mediální prostor…

Tak přesně pro tohle zde jsou mediální a průzkumové agentury, aby ten kruh rozsekly. Do médií se dostanete pouze v případě, že máte šanci na zajímavý výsledek ve volbách. Abyste ale měli šanci na zajímavý výsledek, musíte se dostat do médií, aby se o vás voliči vůbec dozvěděli. Ale protože do médií se dostanete teprve až poté, co získáte dostatek voličů, tak to znamená, že se pohybujete v kruhu. My dokážeme ten kruh prolomit, že zajistíme prefabrikované průzkumy ukazující růst preferencí díky spinovým tématům, které posuneme sami do médií a položíme rovnítko mezi spinové téma a nový politický subjekt, který se s tímto spinovým tématem umí nejlépe vypořádat.

Hnutí ANO Andreje Babiše je tedy produktem prefabrikátů a spinu?

Samozřejmě, však ANO si rezervovalo průzkumy u mnoha agentur, už rok před volbami, v době, kdy ještě nikdo netušil, že vůbec nějaké předčasné volby na podzim v roce 2013 proběhnou. My jsme dostali do ruky průzkum na jaře 2013, kde figurovalo tehdy neznámé hnutí ANO s preferencemi postupně od 3 do 11 procent a já sám jsem netušil, odkud se to exotické hnutí vzalo a bylo mi jasné, že se dívám na prefabrikovaný průzkum od konkurence. Už tehdy totiž běžel u konkurence spin a prefabrikovaný průzkum, ústředním bodem Babišova spinu bylo „zatočení s korupcí“ a „Babiš má tolik peněz, že nebude v politice krást“. Lidé tomu uvěřili. Poté, co Agrofert zakoupil Mafru, tak začala doslova tsunami mediálního spinu a průzkumy vyráběly obraz rostoucích preferencí hnutí ANO, které ještě tehdy ve skutečnosti ale nerostly. Byl to jen prefabrikát. Podílela se na tom i ČT s průzkumy, které brala od nás a od kolegů z konkurence. Prefabrikace ANO začala fungovat v poctivých empirických průzkumech na přelomu srpna a září 2013. Veřejnost tehdy konečně vzala růst prefabrikovaných preferencí ANO za svůj názor a lidé opravdu pro ANO nakonec hlasovali.

Samotný prefabrikovaný průzkum probíhá jak?

Vybereme z naší databáze respondenty, kteří sebe definují jako nerozhodnuté voliče a mají tendenci zkoušet nové perspektivní strany. Vzorek respondentů konfrontujeme se vzorkem bez prefabrikace. Tím ověřujeme skutečnost a radíme klientovi, co by měl udělat a změnit, aby se prefabrikát začal přetavovat v realitu v empirice.

Čili to je doslova vaření výsledků voleb na objednávku?

Ano, je to technika převzatá z amerických volebních kampaní. Tam jsou průzkumové agentury doslova závislé na spinech a na výrobě výsledků voleb. Ten level je tam úplně někde jinde. Koneckonců, kde jinde než v USA by si lidé zvolili do svého čela neznámého politika, o kterém nikdy v životě neslyšeli, který je černoch a který nebyl nikdy politickým matadorem a pomáhal v kanceláři charity na předměstí Chicaga. Spinové téma „Change“ a „Yes, We Can!“ srovnalo republikánskou kampaň se zemí. V Česku byl předmětem spinu i Jan Švejnar a Jan Fischer při prezidentské kandidatuře, ale jejich americky řízené kampaně dojely na zoufale nízkou volební disciplínu mladých voličů, kteří dlouhodobě chodí k volbám ve větších počtech jenom v Praze a Brně, zbytek republiky válcují voliči nad 45 let věku. Spinová témata v Česku přitom oslovují hlavně prvovoliče, starší osoby mnohem méně. Čím starší ročník, tím menší pravděpodobnost, že podlehne spinu.

Mládež nakonec hlasovala hlavně pro Karla Schwarzenberga, ne?

Ano, ta kampaň byla povedená, kníže s čírem jako pankáč oslovil mladé voliče, díky své jadrné mluvě (hovno, prdel, neposrat se z toho…), která mladým lidem u Karla Schwarzenberga nevadí, na rozdíl od prezidenta Miloše Zemana, což mne dodnes udivuje, že ti lidé nemají trochu sebereflexe.

 

Kdo bude podle vás zvolen prezidentem po Miloši Zemanovi v roce 2018?

Pokud se nestane v Česku něco na způsob kyjevského Majdanu, bude to opět Miloš Zeman. Na to si můžete i vsadit. Česká veřejnost nemá na výběr jiného kandidáta, na kterém by byl volební konsenzus a který by nabídl více, než může nabídnout Miloš Zeman. Existují tu ale dvě hrozby: zrušení přímé volby prezidenta a odvolání prezidenta pro neschopnost výkonu funkce.

Opravdu podle vás hrozí svržení prezidenta?

Američané ho nechtějí na hraděA nechce ho tam ani Brusel. Tady na AE News jsem o tom četl od vás článek, který vyvolal v českých médiích rozruch, pro mne to není překvapení, tohle je standardní práce amerického velvyslanectví, stejně takto řídili i demonstrace v Berlíně proti Merkelové minulý rok, načež Merkelová obrátila svůj vstřícný postoj vůči Rusku o 180 stupňů, a to jistě nebyla náhoda. Německé i české neziskovky používají stejné scénáře a prvoplánové šablony při demonstracích, anglické transparenty, anglicky mluvící poradce, není to nic, co bychom u nás v agentuře neznali. Američané nejsou příliš dobří s utajením v těchto záležitostech, jim to ale nevadí. Oni vydají např. dementi a tím to pro ně končí. Pokud jsem si všiml, dementovali i váš článek. Ale to nic neznamená. Oni vydávali dementi i o tom, že nijak nezasahují do politiky Íránu před vypuknutím Íránské revoluce, přičemž těmto dementi nevěřili potom ani samotní američtí zákonodárci.

A to zrušení přímé volby?

To je věc, kterou jsme dostali na stůl minulý týden. Jedná se o průzkum názorů, jestli by občané souhlasili se zrušením přímé volby prezidenta.

Kdo si tento průzkum žádal?

To nemohu sdělit, jenom prozradím, že nejde o domácí zakázku, ale je to zahraniční klient z USA, který si podobnou zakázku zadal i u konkurence.

Znamená to něco konkrétního o dalším spinu z USA?

Nemusí to znamenat nic, mnoho průzkumů se zadává přes prostředníky, zahraniční firmy, český klient třeba nechce odhalit identitu, pro koho se průzkum zadává, takže to posune přes zahraničního prostředníka, třeba z USA. Ale je to vypovídající fakt o tom, že politické strany v ČR litují přímé volby prezidenta. Miloš Zeman má obrovský silný mandát mezi nejsilnějším volebním elektorátem s nejsilnější volební disciplínou v ČR, u lidí mezi 50 až 65 lety. Ať už stojí proti Zemanovi kdokoliv, musí nejprve odstranit tento jeho elektorát. A protože to vypadá, že to asi ani nepůjde, tak zřejmě se někdo chystá na plán B a chce přijít rovnou se zrušením přímé volby.

A to by podle vás prošlo?

Určitě, pomocí vhodného spinu. Sprostý prezident, každý den nový článek proti Zemanovi na hlavních serverech, každý den reportáž proti Zemanovi v České Televizi a série průzkumů veřejného mínění, které se postaví tak, že větší spokojenost obyvatelstva byla s prezidenty v době, kdy nebyli voleni přímo. Taková hezká mediální zkratka, že? A když už jsme u toho, mediálně se to pokryje v České Televizi diskusním pořadem o politické kultuře, že tady existuje reálná hrozba, že si lidé příště zvolí díky své nezodpovědnosti a neuvědomělosti nějakou osobu ještě horší, než je Miloš Zeman a to by mohlo být bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Nakonec proti zrušení přímé volby nebude ani nikdo protestovat, jak už jste psali v jednom vašem článku, to bylo výstižné. Podle mne je to reálná možnost, že Česko příště už prezidenta přímo volit nebude, pokud současná koalice zjistí, že se jí nepodaří dosadit na Hrad svého člověka po (nebo proti) Zemanovi.

Koho chce na Hrad současná koalice?

Pravděpodobně to ještě ani sami neví. Vědí, že nechtějí Zemana, ale nemají kandidáta, který by vyhrál přímé volby u občanů. To je ten největší problém pro koalici. Američané by rádi viděli někoho z dua ŠvejnarSchwarzenberg, ale ti nemají v konkurenci s Milošem Zemanem šanci. Pokud by ale Zeman již nekandidoval, situace by se změnila, ta šance by u obou dramaticky vzrostla, a to i na úkor takových kandidátů, jako Bohuslav Sobotka nebo Andrej Babiš. Konkrétně Babiš je takový černý kůň případné prezidentské volby, ale on chce být primárně příštím premiérem, aby mohl kontrolovat mocensko-ekonomický business ve státě. To by z pozice prezidenta nemohl.

Je pravda, že Američané chtějí Babiše na Hradě?

Američané chtějí v té pozici někoho, s kým se domluví, kdo jim bude umět kývat na jejich představy a kdo tyto představy pojme za své vlastní. Nemyslím si ale, že se nějaký takový politik tohoto profilu podruhé najde, Václav Havel byl výjimka, natolik významná, že mu odhalili i bustu v americkém kongresu. Babiš je ale oligarcha na český způsob a s těmito lidmi se umí Američané domluvit vždycky. A prezident Babiš by posloužil Američanům lépe než premiér Babiš, protože Američané potřebují ovládat prezidenta jako nejvyššího představitele státu ve vztahu navenek. Premiér je důležitá pozice směrem dovnitř státu a to Američany moc nezajímá. Oni neuznávají historický systém premiérů evropských vlád, nerozumí tomuto systému a proto je i zcela běžné, že když přijede premiér nějaké evropské země do USA, prezident USA ho vůbec nepřijme, není-li to nezbytně nutné. Snad jedinou výjimkou je britský premiér a německá kancléřka, ale ani jeden z nich není typickým premiérem, jejich pravomoci jsou na rozdíl od běžných premiérů evropských zemí obrovské.

Zemana na Hradě tedy nechce ani Brusel? Ten byl ale z jeho volby původně nadšený, ne?

To nadšení vyprchalo v okamžiku, kdy se Zeman začal chovat více jako prezident České Republiky a méně jako panevropský hodnostář střihu pana Rompuye. Zemanův silný tlak na posilování ekonomických vazeb českých podniků s východními trhy způsobil v Bruselu nejprve zdvižená obočí a po jeho vstřícných slovech směrem ke zrušení sankcí proti Rusku i doslova zděšení. Zeman ale pořád představuje pro Brusel politika, který má velmi silné pro-evropské a pro-unijní smýšlení a dokud toto zůstane, Brusel bude za Zemana vděčný. Kdykoliv se ale objeví možnost jeho výměny za někoho více proti-ruského a alespoň stejně pro-evropského, tak nebudou váhat a Zemana potopí.

Když se podíváme na průzkumy třeba v médiích, jak má člověk poznat, že jde o prefabrikát?

Pokud to poznáte, tak to znamená, že jde o velmi špatný prefabrikát. Ale i těch je mnoho. Takovými nepovedenými prefabrikáty jsou třeba různé průzkumy pro některé orgány Evropské Unie a různé neziskové organizace, kde je explicitně poptávka po prefabrikátech za každou cenu. Např. průzkum toho, jestli jsou lidé šťastní, který stát představuje pro naši zemi největší hrozbu, jestli jsou lidé spokojeni se svojí životní úrovní, jestli se lidem žije lépe dnes než před rokem 1989 a mnohé další průzkumy, kterým prefabrikace čouhá z obalů, že to nejde přehlédnout. Takové průzkumy ale nemají žádný potenciál, nemají žádný „impact“ na společnost.

Proč nemají žádný dopad?

Protože nemají vypovídací hodnotu. Když udělá agentura takový průzkum, tak dostane pokaždé jiný výsledek. Dnes jsou respondenti šťastní, protože si našli báječnou partnerku. Za týden se s ní rozejdou a hodnotí svůj život jako nešťastný. V televizi uvidí respondent dvě reportáže o ruské agresi na Ukrajině a do dotazníku napíše, že největší hrozbou pro naši zemi je Rusko. Za týden je hlavním tématem v televizi Islámský stát a ten samý respondent napíše, že největší hrozbou pro Česko je nestabilní Sýrie a Irák. Tyto průzkumy jsou zcela zavádějící a slouží více jako propaganda než jako seriózní materiál s nějakou vypovídající hodnotou. Přesto je však o tyto průzkumy velký zájem. Hlavně ze strany médií a televize.

Znamená to tedy, že mainstream vědomě šíří propagandu a podkládá ji průzkumy stejného ražení?

Já nemám rád slovo propaganda, protože to slovo je posunuté úplně do jiné polohy, než ve které by mělo být. Pokud se snažíte někomu podsunout informaci a ta informace má určitý tvar a strukturu, tak to samo o sobě může být vnímáno jako propaganda a přitom jste neudělali nic špatného. Jenom jste vzali informaci vyskytující se v bodě A a přesunuli jste ji do bodu B. Tímto úkonem, jakkoliv se zdá neškodný, vzniká velmi často propaganda, nebo alespoň to, jak ji dnešní média nazývají.

Můžete uvést příklad?

Takovým příkladem je např. kauza Pussy Riot. To je modelový příklad. Ta děvčata provedla výtržnost v kostele a policie je logicky zatkla, zcela korektně, jak by se stalo v každé západní zemi, v USA nebo i u nás. Zahraniční média tu informaci z ruských médií vyzvedla a přenesla ji na hlavní stránky západních novin a serverů ve vyznění, že ruský režim uvěznil disidentskou skupinu. Ty články jsem četl, byly doslova přeložené z ruštiny, bez jediného změněného slova, ale přesto vyznění těch článků v západním tisku byla hotová surová propaganda, která de facto vysvětlovala, že pokud nemůže člověk v kostele svobodně skákat po oltáři a tancovat za doprovodu zvukové aparatury divoké tance, tak je to projevem totalitního režimu a diktatury a nesvobody.

Ano, tak nějak to uváděla i česká média.

Nejenom, že to uváděla česká média. Česká média to slovo do slova převzala od zahraničních tiskových agentur, tuším od Reuters pocházela ta originální zpráva.

Když mluvíme o těchto agenturách, jaké máte s nimi zkušenosti?

Ty velké zpravodajské agentury, to jsou mediální kolosy, kde nejde o novinařinu. Oni novinařinu ani nedělají, ale spíš fungují jako agregátory informací. Fungují de facto jako rádiové vysílače, které přenášejí pouze signál, ale ten signál obsahuje informace, které vznikají mimo tiskové agentury. A problém těchto agentur je v tom, že do svého přenosového pásma pouštějí pouze úzkou skupinu vstupních zdrojů. Přebírají informace od velkých novin, velkých serverů, jak se říká, od mainstreamu. Ale i od VIP bloggerů. A neznámých subjektů s akreditací a tiskových odborů vlád a zpravodajských služeb. A protože mainstream je v soukromých rukách, mnohdy v nadnárodních svazcích, tak najednou začnete zjišťovat, že všechny tyto agentury šíří jeden typ informací, což je velmi nebezpečné pro svobodu a demokracii v západních zemích, protože ne všechno, co se do přenosového pásma těchto agentur dostane, je zpravodajství.

Platí stále ona poučka, že jakákoliv propaganda a lež, kterou posvětí velká trojka, se stává pravdou?

Samozřejmě, platí to stále a vlastně dnes to platí více, než tomu bylo kdykoliv předtím. Agentury AP, AFP a Reuters tvoří 99% všech mediálních zpráv v EU a v USA, každou minutu chrlí tisíce zpráv, které okamžitě přebírají národní tiskové agentury jednotlivých zemí a od nich noviny, média a televize. Když půjdete hluboko zpětně po původu těchto zpráv, tak se nedozvíte, kdo je napsal, kde vznikly, kdo je certifikoval jako validní. Dnes stačí zkrátka certifikace toho, že informace vypadla z jedné z těchto tří agentur a tím pátrání po původu informace končí. V tom je obrovská hrozba pro informační integritu v médiích. A když se podíváte, jaký propagandistický éthos šíří třeba Česká televize, a to je velmi malá lokální ryba, jaký dopad asi musí mít informace chrlené z těchto tří zpravodajských agentur, které nikdo nekontroluje a neověřuje jejich vstupy?

Jsou tedy informace na alternativních serverech pravdivější?

Propaganda jede na plné obrátky na celé mediální frontě. Také alternativní média publikují často věci za horizontem toho, co bych se já odvážil nazývat pravdou. Ovšem na rozdíl třeba od mainstreamu probublává v alternativních médiích na povrch nezkreslená pravda, ta zásadní pravda bez příkras a nějakého vylepšování. Čtenář má možnost se dozvědět pravdu a dát si jí do konfrontace s informačními produkty mainstreamu. To vidím jako pozitivní věc a světlo na konci tunelu.

Čtete AE News pravidelně?

Občas přijdu a přečtu si nějaké články, na můj vkus jsou příliš dlouhé a obsáhlé, nemám moc času, ale je fajn, že píšete o událostech v širokých souvislostech, o kterých my víme třeba v agentuře, ale do médií se nic takového nedostává. Práce, kterou děláte, může být z určitého pohledu i lehce nebezpečná, protože otevíráte hnisavé rány současné západní mediokracie, mluvíte o vlivech amerických tajných služeb na dění v ČR, o kterém my víme, že se děje v neskutečném měřítku a rozsahu, je ale dobře, že tyto informace zaznívají.

Co byste závěrem vzkázal čtenářům?

Aby neposuzovali zprávy v médiích podle mustru typu „říkali to v televizi, tak to bude pravda„, nebo „psali to na nejserióznějším zpravodajském serveru, bude to pravda„, protože v dnešní době je pravda velmi křehké, vzácné a výbušné zboží, které se do mainstreamových médií mnohdy ani nedostane. Přemýšlejte nad mediálními zprávami, zda-li se nestáváte obětí spinu.

Děkuji Vám za rozhovor.

-VK-

Zdroj: https://aeronet.cz/news/jak-funguji-ceske-medialni-agentury-pro-pruzkum-verejneho-mineni-exkluzivni-vypoved-zamestnance-o-praktikach-spin-doctoringu-planovani-vysledku-pruzkumu-prefabrikace-volebnich-preferenci-ovlivnov/

 

 

—————

Zpět