Milí přátelé, - 5.8.2014

05.08.2014 18:22

 

 

Milí přátelé,

v prvé řadě omluva za ten  drobný "překlep" u  pátečního, informačního mailu, kde se podařilo zaměnit názvy Duchoních škol. Jistě víte, že v daném případě se jednalo a jedná o Duchovní školu Harmonie, která se bude konat od 14.8. Vlastně šlo jen o to připomenout termín a zvláště pak novou lokaci semináře.

Obvyklé úvodní poselství Mistra Hilariona tentokrát není, Marlene Swetlishof nové poselství z technických důvodů nepřipravila.

Dnes Vám velmi rád přináším další, nový resp. letošní, channeling Kryona, který jíž máme pro nás všechny nějakou dobu připravený, ale jelikož jde opět o channeling ve dvou částech, počkali jsme až Lee Carroll zveřejní přepis 2. části, abychom pak mohli zveřejnit obě části za sebou.
Dnes tedy 1. část channelingu Kryona nazvaného "Cestování Duší". A doporučuji si na to vyčlenit termín, kdy budete mít na to klid a možnost soustředění. V tomto channelingu totiž se dozvíte informace, které jsou v rozporu s tím, čemu zatím všichni věříme, jak si vykládáme a představujeme Duši, Boha, Sebe a vůbec život mimo fyzické tělo. Slovy Kryona, naruší se paradigma našeho tradičního myšlení. Ale i to je velmi potřeba, abychom si umožnili dále růst, rozšiřovat své Vědomí, poznání a stále více a lépe chápali tyto skutečnosti. A nejen to, ale abychom posléze se mohli dozvídat a uvědomovat i další jiné věci, skutečnosti, které jsou zatím před námi skryty, jelikož stále vibrují na vyšší úrovni, než je náš současný, byť posunutý stav.

Vstoupili jsme zvolna do měsíce srpna, červenec zůstal za námi a vstoupili jsme tak do zcela nových energií Nového roku, jak říká ve svém poselství s názvem "Obrácení se dovnitř k Duševní Síle a Planeta a obyvatelstvo v Přechodu" AA MIchael prostřednictvím Celie Fenn.  Planetární energie vystoupaly do dalších, nových úrovní a předkládají nám další nové výzvy. A to již takové, kdy jsme žádáni se projevit jako Mistři a říká, že již k tomu nastal čas, právě tak, jako k projevení své Duševní síly. V další části poselství rozebírá co je Duševní síla i další informace o jejím použití, jako i jejími ženskými a mužskými aspekty.  A v další části rozebírá pojmy Planetárního Nového Roku a Nového cyklu., objasňuje pochopitelně, proč nyní, uprostřed léta hovoří o Novém roku. A v návaznosti na výše uvedená slova Kryonova, je třeba asi dodat, že je toho asi na Planetě dost, co se stalo naším lidským paradigmatem žití na Planetě, účelově vytvořeným, a co je de facto v rozporu s přírodními a Kosmickými souvislostmi, neboli, jak bychom řekli, s Boží přirozeností. A v závěru upozorňuje, že přicházející energie budou vrcholit od 8.8 Lví bránou až do 12.8., kdy nové energetické vedení bude již ukotveno.

Krásné poselství a velice užitečné, se silným aspektem uvědomění, přijala od AA Metatrona Natalie Glasson. Má název "Vytvořte na světě mír jediným činem". Tím činem je ukončit posuzování. To přináší do bytí a života individuálních lidí disharmonie, které pak v globálním měřítku, v rámci kolektivního vědomí, mohou i vytvářet různé války a krutosti.  

Jiné úžasné, velmi užitečné, praktické, tedy ihned uchopitelné a pro život aplikovatelné poselství s názvem "Peníze a hojnost" předala skrze Pamelu Kribbe také Marie. Z názvu již přímo je jasné co se řeší, ale tady se k tomu dochází pozvolna, skrze nejdříve připomenutí toho kdo ve skutečnosti jsme, proč jsme tady, co jsme sem, na Zemi přišli realizovat, ale i zažívat a co zažíváme ve své realitě. A pak již poselství přechází do velmi takové, až niterné meditace, která Vám, při správném vnoření a provedení může, je-li to třeba, otevřít staré rány a bloky a můžete to, svým způsobem, odevzdat a otevřít si zlatý proud Boží hojnosti. Domnívám se, že tuhle úžasnou meditaci lze aplikovat, přepracovat, na prakticky jakýkoliv "problém", který žijeme. 

Poselství AA Michaela přináší také Barbara Bessen, která jednak napsala svůj tzv. informační dopis, v němž jednak informuje o svém dalším přestěhování a hovoří o významu vody, období dovolených i svém soužití s kocourkem Kájou. V tomto dopise ale také uvádí, v krátké větě, jednu myšlenku, která nesouzní s tím, jak nám to již dlouho vysvětluje Kryon. Nebudu uvádět o co jde. Myslím, že  to  okamžitě poznáte, zvl. pokud budete nejdříve číst dnešní kryonovo poselství. Každý nechť si to uchopí po svém.
Ve druhé části pak je připojeno krátké poselství AA Michaela na téma Jednoty, a že vše je v nás obsaženo, jak to Světlé tak i to zlé  a temné. A pokud někdy na nějakou zlou situaci reagujeme, měli bychom si uvědomit, že  s "něčím" rezonujeme, že je to tedy v nás a měli bychom to řešit - vyčistit.

Česká channelerka Pleja přijala 2 nová poselství od Plejáďanů. V poselství z 30.7. Plejáďané upozorňují na to, abychom pracovali s vysokovibračními energiemi, jak se od nás předpokládá a nespojovali se s energiemi, která nás vibračně brzdí. A také, abychom se správně naučili rozlišovat energie, abychom se pak vyhnuli tomu, že si naběhneme na nízké energie ze strany falešných proroků, různých vějiček, polopravd a lží ze strany těch, co se snaží udržet planetu a kolektivní vědomí lidstva na nízké úrovni frekvencí. Více v poselství.

V tom dalším, uveřejněném včera, 3.8. Plejáďané hovoří o transformaci, o tom, jak nyní probíhá, upozorňují na některé aspekty a zdůrazňují význam jednak udržování vyšších vibrací, ale také vizualizace Jednoty.

Astroložka Petra Nel připravila krátký nástin obsahu energií na první srpnovou dekádu. A, jak to tak vypadá, bude to, či, mohlo by to být i náročné, pokud nemáme dostatečně zpracované ego, pokud se neumíme udržet ve svém středu, ve svém Srdci a ve vyšších vibrací.


O blížícím se víkendu, konkrétně 10.8., v neděli se odehraje srpnový úplněk. Co znamená, rozebírá v krátkém článečku astrolog Ivo Leinveber. Nicméně, jak postřehneme, jde o totéž, co čteme v poselstvích od Bytostí - uvědomovat si sebe, uvědomovat si požadavky doby a rozhodnutí Kolektivního Vědomí Lidstva jít ke Světlu, k Jednotě, Míru a uvědomovat si tu křižovatku - vždy jsou dvě volby: Staré a Nové.

V internetové TV serveru "Cesty k sobě" je mj. zajímavý rozhovor se Sofií Solaris na téma "Matrix a poruchy v nás". Hovor trvá asi 1 hodinu. V počátku jsou uváděné informace k její osobě, jak se dostala ke svým schopnostem a poznání a postupně se to pak rozvíjí o aspektech současného života, života v období transformace, přechodu od jednoho paradigmatu k druhému, o Jednotě, Lásce, o životě v 5D, ale se vzorci ze 3D, o vztazích v nové době, o vytváření a žití reality, o žití Božství v nás, o válkách, o tom jak vznikají, "hry", které lidé "hrají", a jak na tom nyní jsme a co přichází a přijde

Sofie Solaris, Matrix a programy v nás

Zajímavou informaci zveřejnili výzkumnici DNA. Zjistili, že přátelé mají podobnou DNA a tedy, že si vybíráme své přátelé dle jisté shody genů v DNA. Oba výzkumníci se tím zabývají pochopitelně, jak jinak, z pohledu hmoty, tedy jen biochemicky vyjádřené DNA. Ale zajímavé  by to mohlo být se na to podívat i z pohledu nového paradigmatu, a vidět v tom ve hmotě vyjádřený jeden z principů fungování Vesmíru - stejné přitahuje stejné. Článek má název "Nová americká studie potvrzuje, že přátelé mají podobné DNA".

 

Jiným článkem z oblasti populární vědy a medicíny je článek hovořící o škodlivost kosmetiky, tedy, o škodlivosti některých používaných přísad do kosmetiky. Seznamte se s článkem "Zkrášlující kosmetika je plná jedů".Přeji všem příjemné  a radostné žití

Láďa

 

Cestování duší, první část

Tento živý channeling byl přijat v Aucklandu, Nový Zéland

22. března 2014

 

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství.

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Poselství, které následuje, je přesně takové, jak si to myslí můj partner. S mým partnerem [Lee] používám určitý protokol, který on oceňuje: Dostává příležitost rozšířit poselství, které „slyší“ poprvé na jednom místě, ale předá ho na jiném. Jelikož se zdráhá nějaký channeling opakovat, dává přednost tomu, aby „věděl“, že to je patřičné. Minulý týden jsme zastavili nahrávací zařízení uprostřed channelingu. Když se to stane, bez zřejmé 3D příčiny nebo technického důvodu, je to pro něj „znamení“, aby si zase sedl a channeloval stejné poselství, aby mohlo být nahráno a přepsáno. Struktura je stejná a zásoba slov je velmi podobná, ale informace budou rozšířeny.

 

Drahé lidské bytosti, vy chcete všechno singularizovat. Máte snahu vzít to, čemu ve své dimenzionalitě rozumíte, a uplatnit to na Boha. To, že to děláte, není překvapivé, a nikdo vás za to neodsuzuje, protože je to všechno, co můžete použít jako svou příručku. Vaše realita je vaše realita a proto ji uplatňujete na Boha. Je to to, co znáte. Ale teď je na mně, abych vám znovu podal vysvětlení toho, čemu říkáte lidská duše, která ve skutečnosti vůbec není lidská.

 

Dovolte mi říci toto: Tvořivý Zdroj vesmíru vždy byl a vždy bude. Právě teď mluvíme o tom, čemu říkáte Tvořivý Zdroj, a který jste označili nálepkou Bůh nebo Duch. Mohli byste říci, že tento koncept zahrnuje části všeho, co je, a měli byste pravdu. Dokonce ještě před vznikem tohoto vesmíru, tento zdroj existoval. On je zodpovědný za všechno, co existuje, včetně vesmírů, které existovaly před tím vaším, a které koexistují s tím vaším nyní. On je zodpovědný za věci, které znáte i za věci, které neznáte a nikdy znát nebudete. To je Tvořivý Zdroj, kterému říkáte Bůh. Je to kvantová polévka energie, která stojí mimo hranice vaší známé fyziky.

 

Je to samo o sobě ve sféře reality, kterou je Bůh. Je to velkolepé a nádherné a vy jste tam byli! Byli jste tam, protože vy, váš pravý střed, je součástí této říše, která je Bůh. Opravdu chci, abyste to chápali takto přímočaře: Umíte si představit, že jste v této realitě? Doslova vám umožňuje vidět jakoukoliv část tohoto nádherného Vesmíru, včetně vlastního stvoření. Představte si, že jste před nějakou supernovou, sledujete její explozi, vidíte určitým zvláštním způsobem všechnu tu energii a víte, že to všechno je součástí přírodní fyziky, součástí tvořivého procesu, cyklů energie – a při sledování vám nehrozí žádné nebezpečí.

 

Měli byste být schopni vidět a slyšet všechno, co existuje a co je v jakékoli dimenzi viditelné nebo slyšitelné! Vaše smysly by byly tak velkolepé a tak velké, že byste věděli o věcech ve velké vzdálenosti, jako by se všechny děly najednou kolem vás, a vy byste je uměli oddělit a všechno sledovat, bez ohledu na to, kde to je, a dokonce byste si nesli představu o tom tak dlouho, jak byste chtěli. Tvořivý Zdroj je takový. Všechno, o čem si dovedete představit, že je Bůh, je větší než si dokážete představit! A vy jste tam byli a dělali jste to.

 

V této debatě máme pouze slovo vy, ale nemluvím o lidském vy, kterým jste teď. Jste mojí součástí a já jsem součástí vás. Toto je tou nejtěžší věcí, kterou budeme kdy učit, ale budeme v tom učení pokračovat, protože toto je základní pravda. Lineární mysl to nechápe, a to má také svůj důvod. Kdybyste mohli spatřit, kým opravdu jste, nezůstali byste tady, abyste byli tím, kým si myslíte, že jste. Je to před vámi skryto.

 

Některá z učení v této nové energii rozšiřují vědomí, a vy potom vidíte více z toho, kým opravdu jste. V tomto rozšířeném vědomí to není jen o objevování nové biologie nebo nových vynálezů, ale spíše jde o poznání kdo, když dojde na to, kdo je ve vás. Stvořitel prostupuje každou molekulou DNA. Je přítomen způsobem, který nemůžete rozdělit na několik částí a nemůžete je spočítat. Takže, moji drazí, nemůžete ani počítat duše na planetě, protože nejsou jednotlivé ani připravené k počítání.

 

Polévka energie, která je Bůh, se stává vaší duší a to je ta těžká část. Pokud si myslíte, že toto je matoucí, jen počkejte, než dnes skončím. To, co musím odhalit, není něco, co můžete snadno poznat, a není to něco, co jste opravdu připraveni plně pochopit. Ale chci vám říci, že dokonce i při vašem zmatku po vás chci, abyste viděli velikost toho, co je zde.

 

Tou největší věcí je to, že jste součástí Tvořivého Zdroje. Když z vás spadne omezení lidstva, drahé lidské bytosti, začne se ukazovat Bůh, který je vevnitř. Nejste částí Boha, vy jste Bůh! Je to proto, že polévka Boha se nerozškatulkuje a nevklouzne do lidského těla se jménem a osobností – a o tom vám chci povědět.

 

Duše nejsou individuální

 

Toto je pro váš rozum kontroverzní! Ty duše, o kterých říkáte, že jsou „vaše“ nejsou individuální, ale spíše jsou částí celku. To se snadno řekne, ale těžko chápe. Když pohlédnete na jinou lidskou bytost a řeknete: „Namasté,“ ctíte tím Boha ve vás a zdravíte Boha v nich. Pomysleli jste vůbec někdy na to, že možná zastupují tu stejnou duši, že jsou tentýž Bůh? Pak musí být i stejnou duší! Ale vy tak nepřemýšlíte. Vy máte svou duši a oni zase svou. To si myslíte, a to je to nejlepší, co můžete udělat, protože kdybyste je spojili dohromady, vznikly by ve vaší lineární mysli logické problémy.

 

Mysl, která je lineární, vidí vaši duši jako vaši a to vám bude bránit pochopit toto poselství. To, co se vám chystám sdělit, je, že když překročíte svůj vlastní most pochopení, rozšíří to vaši perspektivu. Žádným způsobem to neubírá nic z velkoleposti vaší duše.

 

Neexistuje nic takového, jako je individuální duše, protože ta je vždy spojena s celkem. Polévka Boha je vždy v polévce. Můžete ji nazvat kolektivem, pokud chcete, protože se neodděluje od celku. Její kousky a části, jestliže to chcete tak nazvat, obývají lidské vědomí a vy je identifikujete jako své vlastní, ale ony jsou víc než to. Učení mého partnera v tomto roce bude o devíti atributech lidské bytosti. Tři z těchto atributů jsou ze skupiny duše, a on mluví o středu. Tento střed je to, co cítíte, když se dostanete do hlubokého meditativního stavu. Dotýkáte se středu a myslíte si, že to jste vy. Nejste! Je to každý! Proto to cítíte tak velkolepě. Nechci ale, abyste si mysleli, že je to nějaká cizí entita ve vašem nitru. Jste to vy, ale větší vy. Vy jste Bůh.

 

Duše není omezena na lidi – a „neučí se“

 

Chystám se zlomit některá paradigmata, která vás naučili. Lidská duše, jak jí říkáte, nepatří lidem. Je součástí stvoření ve všech částech vesmíru. A tudíž i ostatní duchovní biologické entity mají duši jako je ta vaše. Ne každý inteligentní život ve vaší galaxii ale má duši, mají ji pouze ti „osetí“ duchovním zdrojem. Necháme to na jindy. Jen pochopte, že i samotné označení „lidská duše“ je nesprávné.

 

U duše neexistuje nic takového jako je „schopnost učit se”. Duše se neučí. Učí se lidé. A přece říkáte, že duše přicházejí a odcházejí, aby se něco naučily. Říkáte, že některé jsou moudřejší než jiné. Můj partner užívá výraz staré duše, což může být matoucí. Vy všichni jste staří, jde jen o to, že někteří z vás jsou lidmi déle než jiní. Samotný výraz staré duše dokonce ani nedává smysl, protože pro duši neexistuje žádný čas. Duše vždy byla a vždy bude částí Boha. Takže stará duše není správná nálepka, ale budeme ji nadále používat, protože když jste ve 3D realitě, znamená to něco jiného. Je to výraz pro člověka, který žil mnoho, mnoho životů.

 

Poslouchejte, neexistuje nic takového jako duše, které jsou schopné se učit, aby se staly lepšími dušemi. Nakonec neodcházejí nikam jinam, kde by se mohly stát absolventskými dušemi. To vše je předpojatost lidské bytosti, která je spojená s lidskou realitou. Učí se lidé; absolvují lidé; jsou to lidé, kdo se přesunuje z jedné úrovně do druhé. Duše ne, moji drazí. Vy jste prostě umístili svou realitu do jiného systému, aniž jste pochopili, že není jako ten váš. Takže si na to zvykněte, a také na další věci, které se týkají duše. Duše není součástí lidské reality. Duše je částí Boží reality.

 

Co kdybych vám řekl, že vaše duše je ve své velkoleposti identická s každou duší na této planetě? Připravte se: Kdo je ta nejhorší lidská bytost, na kterou si dokážete vzpomenout? V historii, žijící, mrtvá – která je ta nejhorší? Hádejte! On nebo ona má stejnou duši jako vy – dokonalý kus Boha, který dovoluje odhalení nebo ne. To vám hodně napovídá o svobodné volbě. Říká vám to, že tato konkrétní velkolepá část Boha je dostupná, v plné síle, pro každého člověka, který chce hledat.

 

Už dříve jsme vám předali channeling, který vysvětlil, jaká jsou pravidla Ducha. Tím hlavním je, že nemůžeme zasahovat do svobodné volby. Můžeme sledovat, jak děláte chyby, dívat se, jak se otáčíte zády ke své vlastní vnitřní velkoleposti, ale nemůžeme zasáhnout ani vám dát nějaké znamení. Můžeme sledovat, jak rozvíjíte zlo a jak je vyživujete. Můžeme pozorovat, jak zabíjíte a děláte strašlivé věci, někdy dokonce ve jménu Boha, a nemůžeme vůbec nic dělat. Musíte to být vy, kdo si to zvolí. Ti, kdo jsou lidmi na této planetě už dlouho, dělají daleko lepší volby. Jsou si na určité úrovni vědomi Boha ve svém nitru. To je pouze jeden atribut, který chci demystifikovat. V případě duše neexistuje žádná „úroveň“ učení.

 

Neexistují žádné duchovní stupně ani pokrok

 

Toto se podobá tomu poslednímu: neexistuje postup duše z jednoho stupně na další. Lidské bytosti mají představu, že duše může začít jako zvíře a potom pokročit k člověku. Podle této představy, duše nějakým způsobem prochází určitou inkarnací, kdy od nižší lidské bytosti nebo možná zvířete postupuje k moudré, staré duši. Tak to ale není.

 

Opět, moji drazí, lidská realita, logika a vaše základní lidská přirozenost vytváří stupně vašeho pokroku. A vy potom umístíte tento systém na Boha a dokonce tyto věci učíte. Věděli jste, že to snižuje Tvořivý Zdroj? „Kryone, myslíš tím, že zvířata nemají duši?“ to jsem neřekl. Zvířata mají jiný druh toho, čemu říkáte duše, a ano, některá se reinkarnují. To jsme vám řekli dříve. Ale poslouchejte: Systém nikdy nepřekročí bariéru od zvířete k člověku – NIKDY.

 

Energie stvořitele, kterou v sobě nesete, je cenná a posvátná. Patří jen entitám v této galaxii, které byly vysety kvůli spiritualitě a jsou nadány svobodnou volbou, aby se rozvinuly do vzestoupeného stavu. Je jen ve vás, lidské bytosti, a není v delfínech, psech nebo koních. Patří vaší duchovní lidské DNA a je částí velkolepého plánu. Nezačalo to nějakými zvířetem. Jsou zde tací, kteří skutečně věří, že čím nižší je zvíře, tím nižší je duše. Existuje myšlenka, že jste začali jako křeček a jednoho dne se stanete delfínem a nakonec člověkem. Mimochodem, tak se to ještě na některých místech na Zemi stále učí. Chci vám říci, že takto to vůbec není, a je to jednoduše humanismus přenesený do mytologického stavu a neoceňuje to, kdo jste, nebo co je ve vás.

 

Takže zde není žádné učení, neexistují žádné úrovně pokroku a neexistuje žádná hierarchie. “Počkej minutku, Kryone, a co archandělé a nižší andělé?“ O tom jsme mluvili již dříve. Veškeré to třídění Ducha je vaše vlastní lidská organizace. Záleží to na tom, kam je dle vašeho názoru zařadíte a jak je pojmenujete. To je lidský atribut, moji drazí, a nepochází od Boha. Neexistuje žádný systém řízení nebo vývojový diagram, který by pocházel od Boha. U Boha není žádná hierarchie toho, kdo je čí nadřízený. Naopak, je to systém, který znají všichni, kdo jsou na mé straně závoje. Je nádherný, posvátny a dokonalý. Panuje zde „jednota“.

 

Jsou vědci, kteří hledí do Vesmíru a začínají si uvědomovat, že nemohl vzniknout náhodou. Lidé se učí, že věci se dějí náhodně a že to vede k evoluci. Někteří vědci teď bojují s tím, co vidí, protože náhoda stojí mimo realitu evoluce života. Je zde předpoklad, že šlo o laskavý systém designu.

 

Je to pravda: Vaše galaxie byla tímto způsobem navržena. Byla stvořena pro život a umístěna takovým způsobem, který umožnil to, co se v této chvíli děje – sedět na této Zemi a slyšet tato slova. Všechno to je o vás a svobodné volbě nalézt část Boha, duši ve svém nitru. Opravdu, tak to je. Všechno se točí kolem lidské bytosti na této planetě a mnohá zvířata to na určité úrovni vědí. Ale přimět vás, abyste si to uvědomili, je pomalé. Takže právě teď je úkolem lépe pochopit duchovní systém, který vás podporuje.

 

Nejste to vy proti světu

 

Nestavíte se proti systému, když jdete ven a díváte se na věci, o kterých si myslíte, že je nemáte pod kontrolou. Věci se vám dějí; někdy se zdá, že je vaším nepřítelem počasí a jindy jste smýkáni z místa na místo. Mnozí si myslí, že jste to vy proti všemu kolem vás. Cítíte se tak? Věděli jste, že to všechno jsou pozvánky k vaší změně? Možná znáte lidi, kteří měli nešťastný život? V každém jednotlivém bodě se jim děly jen samé špatné věci! Drahé lidské bytosti, tento konkrétní člověk měl obrovskou příležitost dostat se na nulu a přijmout ruku Boha, možná stále a stále! Ale místo toho přijal roli oběti a nakonec o to žádá! Takoví někteří jsou a tak se to bude dít pořád. Se svobodnou volbou se mnozí otočí zády při představě, že by mohli být schopni kontrolovat lépe svůj život a tento druh rozhodnutí často vytváří větší nahodilost událostí a žádnou kontrolu nad životem. Tuto cestu si ochotně zvolili. Někteří si budou hovět v životních problémech a jiní se chopí ruky Boha a pohnou se vpřed.

 

Toto jsou body rozhodování, které dáváme lidstvu stále znovu a znovu. Moji drazí, učení neprobíhá vždy skrze utrpení! Rozumíte? Někdy získáváme vaši pozornost skrze radost a oslavu. Záleží na tom, kdo jste, v co věříte, a co si může získat vaši pozornost. Věděli jste, že „náhodné“ věci jsou pouze začínajícími projekty vaší reality? Věděli jste, že „průměr“ je pouze stav reality, která existuje, pokud není zapojena nějaká další energie, která by to změnila? Chci, abyste o tom přemýšleli – a možná, že o tom budeme později i učit.

 

Vaše duše je navždy. Je nezměnitelná. Je dokonalá a nádherná. Jak jí říkáte? Vyšší Já? To je dobré jméno. Je to , které vibruje výše než vy – část Boha. Ale vy stále chcete, aby toto mělo na sobě jméno, že? Věděli jste, že duše nemá žádnou osobnost? V duši nejsou žádné atributy lidstva. Kdybych vám tak mohl poskytnout větší obraz! Moc bych chtěl, abyste to viděli! Existuje dokonalost vesmíru, kterou sdílíte s každou další lidskou bytostí na planetě. Je to uvnitř, připravené k rozvinutí. Víte, co je ve skutečnosti rozšířené lidské vědomí? Je to budování mostu k propojení s duší. Je to to, když začnete rozumět, že vy jste, doopravdy, všichni stejní.

 

Přežije náboženství na planetě novou energii?


V minulosti jsme mluvili o evoluci duchovních systémů [náboženství] na planetě. Diskutovali jsme o tom, co očekávat, řekli jsme vám, abyste se dívali na to, jak se bude měnit organizované náboženství. Ve skutečnosti se to už děje – velmi pomalé pochopení toho, že vaše systémy jednoduše odrážejí koncept větví stejného stromu, a neprotiřečí si navzájem - jsou prostě jen odlišné. Popíšeme to znovu, protože to ukazuje, jak kolektivní duše hraje roli v uvědomování si.

 

Byla položena otázka: “Přežije náboženství?” a odpověď zní ano. Už dříve jsme vám řekli, že nezáleží na tom, jak lidé naleznou Boha. Opravdu na tom nezáleží! Bude mnoho úrovní lidské uvědomělosti zastoupené mnoha cestami k uctívání a růstu. Kultury nemusí splynout do jedné skupiny, aby se staly osvícenými. Je důležité, že všechny různorodé procesy zůstanou, takže právě začínající lidské bytosti mohou projít libovolným duchovním procesem, a mají dost času ocenit své vlastní načasování učení se. Hledání Boha je pro každou lidskou bytost jedinečné.

 

Takže co organizované náboženství? Jak se může změnit? Začne být vidět propojování a to je to, co učíme. Až se náboženství na této planetě spojí dohromady v dialogu a konečně si uvědomí, že jsou unikátní, ale mají víceméně stejný soucitný účel, uvolní se. Až uvidí, že je krásné uctívat způsobem, jakým si přejí, rozšíří se moudrost. Uvidíte expanzi duchovního uvědomění této planety se zvýšenou znalostí a porozuměním a soucitem. Ale dokud se rozdělují do skupin, každé z nich prohlašuje, že je „to pravé“ a nemluví spolu, nemůže přijít žádný růst. Ale to jste věděli, že?

 

Náboženství se nezmenší ani neodejdou. Ve skutečnosti se zvětší! Pátrejte po lepším pochopení mezi věroučnými systémy. Když uvidíte rozdělení a radikalismus, bude to vypadat, že vás to znepokojuje – a přece je to zde po celou dobu. V této úplně nové energii se to začne odhalovat jako mnohem nižší vědomí a ne Boží. Změna je všude.

 

Není zajímavé, že na vaší planetě existuje plné uvědomění si monoteistického Boha? Je jeden Bůh, hlavní myšlenka vyjádřená většinou lidí na Zemi. Většina na Zemi také věří, že existuje posmrtný život [něco za smrtí]. Přesto se rozdělujete do tisíců „ dogmatických kusů“, a rozhodujete, kdo přistupuje k uctívání jediného Boha tím správným způsobem. Ti, kteří to nesplňují, zůstanou mimo. Tento přístup se změní. Je to o propojenosti a soucitu s jinými procesy.

 

Walk-ins - sdílení duše

(walk-ins je označení pro to, když do vás vstoupí další duše během vašeho života – pozn. př.)

 

To, co se vám teď chystám předat, bude maximální výzvou pro vaše vnímání propojenosti. Předkládáme vám sdílení duše. Nebude se vám to líbit, moji drazí, protože to narušuje paradigma vašeho tradičního myšlení.

 

Začneme jednoduše, potom to bude složitější. Sdílení duše: Slyšeli jste o walk-ins? Mnozí ano. Promluvme si o tom, co to je, co si myslíte, že to je, co jste se naučili, že to je, a potom o problémech logiky a singularity, které kvůli tomu vznikají. Zde jsou vaše nejčastější názory: Lidská bytost vypustí po smrti duši a potom se vrátí zpět. Ale aby se vrátila rychle a přeskočila 7 až 15leté období dospívání, stane se „walk-in“. Aby dokončila duchovní věci rychleji, bude po dohodě sdílet duši, a „vklouzne“ do jiného existujícího lidského života v přibližném věku 13 let. To je walk-in jak ji vidíte. Takže teď, pravděpodobně, máte dvě duše v jednom těle. Sledujete mě ještě?

 

A teď dál - walk-in má atribut, na který se musíte zeptat. „Co se stane s tou první duší? Přejímá podřízenou pozici? Jestliže je první lidské jméno Sally a ta druhá duše vstoupí a byla zvyklá být Henry, jak to funguje?“ Je to matoucí. „Co si o tom myslí Henry, když je v jiném pohlaví se Sally? Mohou existovat společně? Skončí jeden na zadním sedadle? Půjde druhý dopředu? Vzdá to jeden a jde dozadu? Jak to probíhá?“

 

Ezoterické lidské bytosti lomí rukama a vedou diskuse, při kterých se hádají a říkají: „Jak se to může stát a jak to vysvětlit?“ A my na vás hledíme a ptáme se, o čem to mluvíte? Co je za problém?

 

Máte své 3D argumenty a intriky vaší logiky odhalují vaši singulární předpojatost. Henry a Sally se při tom cítí dobře! Vidíte? To, co nevíte, a co jste ještě nepochopili je, že v tom těle nejsou dvě duše! Je tam jen jedna a ta se jmenuje Bůh. Rozdělení na Henryho a Sally jste udělali jen vy. Jedna duše se spojuje s druhou a sdílení duší je jako Bůh s Bohem. Jste to vy s vámi. Jen se stáváte většími. Jedna polévka se spojuje s jinou a tak tu teď máme větší polévku.

 

Budou zde argumenty jako: „Dobře, a které atributy Akáši patří Sally a které Henrymu?“ Co když vám povím, že je zkombinovali? Co kdybych vám řekl, že věci se ve walk-ins jenom zvětší? Bylo by to tak v pořádku? Co kdybych vám řekl, že celým účelem walk-ins je kombinace Akáši? Je to tak, že zkušenosti mnoha životů se mohou zkombinovat do jiné lidské bytosti jako jeden. Teď je to matoucí, protože vy chcete, aby byli jednotliví. Vidíte, je to větší než si myslíte.

 

S Boží velkolepostí neexistují žádné hádanky, na které je potřeba přijít. Walk-ins jsou velmi běžní, zvláště u starých duší odcházejících a vracejících se rychle zpět do někoho, kdo už biologicky vyrostl. Je to systém laskavosti a urychlení systému, který umožňuje, aby se věci děly lépe než by tomu jinak bylo, a také aby trvaly kratší dobu. Tak, to bylo to snadné. Dál tento výklad bude ještě víc matoucí, pokud jste zmateni už teď.

 

Partneři duše / sdílení duše

 

Dalším tématem jsou partneři duše. Není to vždy to, co si myslíte. Tady je jeden příklad. Jeden člověk se potká s druhým a vznikne spojení. Nezáleží na tom, jestli je to bez milostného vztahu, i tak je to opravdu matoucí záležitost. Může to pocházet z minulého života, kdy tyto osoby byly bratrem, sestrou, matkou nebo otcem, ale znají se navzájem. Myslí jako jeden člověk. Mohou komunikovat, při pouhém pohledu do očí a jsou ohromení. Museli strávit mnoho životů společně, aby měli podobné myšlenky, přemýšlení a zaujetí. Je to přitažlivé, být s touto osobou, jen s ní být, protože reprezentuje něco, co je tak jedinečné – a vy pro to máte výraz partneři duše.

 

Co kdybych vám řekl, že jste se právě setkali s kouskem sebe sama? Řekl jsem vám, moji drazí, že je to strašidelné. Co když sdílení duše je prostě atribut, kde se setkáváte s kouskem sebe v jiné lidské bytosti? V tomto bodě mnozí tuto informaci odloží, vyjdou z místnosti a řeknou: „To není nic pro mě. To nemůže být pro mě.“ Drazí lidé, chci, abyste hned teď použili svůj úsudek a duchovní logiku. Jestliže Bůh není singulární a vy jste kouskem celku, jestliže každý je ve vás a vy jste v každém, tak proč je to potom tak děsivé? Když vidíte kousek sebe sama v jiné lidské bytosti, proč by to mělo být tak nezvyklé? Je to prostě součást fungování sdílení duše. Místo, abyste v té osobě viděli Boha, vidíte v něm sebe! Tak to cítíte, že? Možná jste spolu byli v minulosti jako walk-ins, a sdíleli jste jedno lidské tělo? Nyní jste opět ve dvou tělech. Tak toto je partnerství duší. Není divu, že jste k nim přitahováni a oni k vám!

 

Duševní sdílení se nedá uspokojivě vysvětlit žádné jednociferně-dimenzionální lidské bytosti a všechno, co udělám teď, to bude jen dál ohromně komplikovat.

 

 

 

Reinkarnace / sdílení duše

 

Dovolte mi, abych vám řekl to nejsložitější, a potom vám chci dát příklad. Řekl jsem vám, že existuje systém reinkarnace, který ctí rodinu a že v tom systému existuje minimálně skok jedné generace při reinkarnaci v rámci rodiny. Většinou jsou to dvě generace, ale často je to každá další. To umožňuje novým duším vstupovat a učit se a starým duším být jejich dětmi a jejich rodiči. Mísí se to a pomáhá to oběma. Například, stará duše, vaše děti pravděpodobně nejsou staré duše, ale vaši vnuci jsou [nebo budou]. Přeskočení ob generaci nebo dvou generací je nejběžnější. Je velmi běžné, že spatříte své rodiče v očích těchto dětí.

 

Někteří z vás vědí, co myslím, protože většinou říkáte, že víte, že vaše děti jsou nejlepší, ale když přijdou vnoučata, vidíte v nich něco, co vnímáte jako neobvyklé. Teď to chci vyjasnit, ale přesto to nebude jednoduché. Všechno to vyprávění o reinkarnaci a přeskakování generací je pro vás velmi srozumitelné a v pořádku, pokud vaši rodiče zemřeli. Ale jestliže stále žijí, vzniká problém. Jak mohou být vaši žijící rodiče vašimi dětmi, jestliže jsou stále naživu? Co si o tom myslíte? Díváte se do očí svých dětí a víte, kdo jsou, ale nemohou být! Nebo mohou?

 

Odpověď zní, že mohou, a to je sdílení duše. Není to složité, pokud už vaši rodiče odešli, ale velmi komplikované, jestliže jsou stále tady. Rozumíte této lineární lidské skládačce? Pro Boha to skládačka není. Slyšeli jste, že v kvantové fyzice může být světlo na dvou místech najednou? Vítejte v nové realitě! Není to až tak komplikované, když to vyjmete z vaší 3D krabice.

 

Je toho více, a já budu mluvit o dědictví, které se liší mezi Akášickým a chemickým zítřkem. Opravdu to chceme všechno spojit dohromady. Takže teď, když jsem vrazil vidle do toho, co vám říkali a rozvířil to, kdo tedy jste? Je možné, že čím více poznáváte jeden druhého, tím více vidíte téhož Boha ve vás všech? Propojenost je v tom, co řeší problémy lidské různorodosti – vás, kteří jste spolu po celá století nevycházeli.

 

Přijde den, moji drazí, pokud budete pokračovat stejným směrem jako ti před vámi na jiných planetáchpřijde čas, kdy nejdříve vezmete na vědomí stejného Boha ve všech lidech a až potom osobní rozdíly. To je tajemství míru na Zemi.

 

Pohled na jiné lidi a poznání, že jejich touhy jsou stejné jako ty vaše, je druhem soucitu. To nakonec povede k velkorysosti, ne k násilnostem a dobyvačnosti. Začnete se dívat na to, co máte společného, a ne na to, co vás rozděluje. Mnozí vás budou sledovat a uvidí váš půvab a vyspělost v tom, jak žijete den za dnem. To je jediný prostředek, jehož prostřednictvím musíte učit jiné lidské bytosti o Bohu. Dovolte jim spatřit atributy Boha ve vás.

 

Příběh o Evelyn, věčném stromu

 

Dovolte mi, abych vám vyprávěl krátký příběh, a potom to zakončíme. Chci vám povědět o Evelyn, věčném stromu. Víte, někdy podobenství nedávají smysl. Protože to jsou alegorie, musíte něco slevit z 3D logiky a jen poslouchat. Evelyn v přírodě ve skutečnosti neexistuje, ale je to příběh, který se dostatečně přibližuje tomu, co dělá příroda a čemu budete rozumět.

 

Evelyn měla povědomí o sobě jako o stromu. Bylo tam vědomí Gaie a věděla, že je strom Evelyn. Byla si vědomá mohutného stromu, kterým byla. Její úkol, její jediný účel, byl vyrůst, jak jen mohla, tak vysoko jak jen mohla, dodávat svůj podíl kyslíku na planetu pro lidstvo.

 

Evelyn zapustila kořeny, tak jak to stromy dělají, a mohla cítit, jak hluboko její kořeny pronikají. Potom mohly vstřebávat živiny, které potřebovala pro svůj růst, zásoby z půdy Země. Vyrostla ještě výše. Jak rostla, její kořeny se rozrůstaly stále více, aby ukotvily její velikost a majestátnost, kterou v lese představovala.

 

A ta Evelyn si již vůbec neuvědomovala své kořeny, tak jako si neuvědomujete každý lidský vlas. Bylo jich tolik! Ale jeden konkrétní, ve velké vzdálenosti, nalezl svou cestu zpátky na povrch a začal růst směrem vzhůru. Objevil se a rostl, a jeho výhonek se potom stal dalším stromem. Tento malý výhonek si také začal uvědomovat Gaiu a začal růst stejně tak jako to udělala Evelyn. Taky měl jméno – Marta.

 

Evelyn si teď uvědomuje svůj sousední strom, protože teď už je velký. Evelyn sleduje, jak Marta roste. Ale Marta je Evelynin kořen. Ve skutečnosti jsou stále spojeny! Časem Marta zapustila kořeny a i s ní se stalo totéž. Ve stejné době, vystoupily na povrch v jiných směrech další Evelyniny výhonky. Všechno to byly Evelyniny kořeny, propojené s Evelyn, ale vyrážely jako další stromy s jinými jmény. Chápete, kam tím mířím?

 

Nakonec tam vznikl les a všechny ty kořeny byly spojené, všechny propojené. Životní síla živin planety jimi všemi pulzuje. Není žádný konec ani začátek žádného kořene, protože jsou všechny propojené s ostatními a všechny mají konkrétní jména a „vědomí stromu“.

 

A teď mi dovolte malý rozhovor s Evelyn. Evelyn, kdo jsi? Když se rozhlédneš po lese, jsi Evelyn nebo jsi také Marta a George a Sally? Kdo jsi?“ Evelyn by se měla postavit a odpovědět: „Já jsem každý z nich a oni jsou všichni ze mě, protože naše kořeny jsou spojené dohromady ze stejného zdroje.“

 

Chci, abyste se podívali na tento příběh a pochopili, že to je metafora toho, kdo jste. V přírodě se na to všechno díváte a říkáte, jak je to jedinečné. Nespatřujete v tom vlastní počínání, s individuálními osobnostmi a životy, které prožíváte jako lidští jedinci. Ale ten příběh o Evelyn se týká lidí více, než si myslíte. Propojenost, uvědomění a jednota v tom všem, bude spásou lidstva. Ale musí to začít, doslova začít, s vaším pochopením, že duše uvnitř vás je větší než jste si kdy mysleli.

 

Před chvílí jsem vám řekl, že duše nemá osobnost, ne tak, jak si myslíte. Ale má atributy. Má dokonalost, lásku a laskavost. To je to, co cítíte, když jste v kontaktu se středem. Ruka duše, jíž je Bůh, je pro vás vždy otevřená, vždy. Od okamžiku vašeho narození, je zde pozvání objevit, kdo jste, přijmout tu ruku a začít měnit svou realitu. Přesuňte se do pozice, kde můžete změnit planetu tím, že budete žít posvátnou realitu uvědomění. Víte, že mám pravdu, protože jinak byste nečetli toto poselství.

 

Nakonec mám pro vás jednu radu: Tato rozhodnutí musí vzejít z vaší svobodné vůle a vašeho záměru a plného pochopení. „To je, co chci udělat,“ slyšíte sami sebe říkat. Nedělejte nic proto, že byste měli, nebo protože jste přišli na nějaké setkání a slyšeli jste nějaký channeling, který vás nutí něco dělat. Nedělejte to. Chci, abyste se posadili sami na židli, a zeptali se svého těla: „Je toho zde víc?“ Buďte upřímní a poslechněte si odpověď. Přijde v podobě chvění [mrazení] a tou první odpovědí bude: „Proč ti tak dlouho trvalo zeptat se?“ řekne: „Ano!“ A to je začátek objevování.

 

To je opravdu nevyřčené pozvání, moji drazí, pro každou jednotlivou lidskou bytost na planetě. Jestliže se uvolníte, budete mluvit k innate* (vnitřní, vrozená moudrost vašeho těla) a dovolíte, aby vás pomohla vést k pravdě, stane se to. Neposlouchejte mě nebo nějakou lidskou bytost proto, abyste to udělali. Chci, abyste začali poslouchat sebe. Je tento channeling skutečný nebo není? Použijte svou rozvahu a schopnost rozlišení, abyste poznali energii tohoto poselství skrze Boha ve vás.

 

Dnes večer pro mě vypršel čas, kdy jsem vám předal poselství lásky, pocházející ze zdroje, který je ve vás všech. Měli byste rozeznat slabý hlásek, ne lidský hlas, ale jiný, který k vám hovoří třetím jazykem celou tu dobu. Je to šepot: „Poslouchej, poslouchej, poslouchej, proto jsi přišel.“ Opravdu je to tak! Drahé staré duše, vy jste nadějí planety. Každý, kdo to poslouchá a poznává v tom pravdu, pochopí, že toto je váš čas. Dejte se do toho.

 

A tak to je.

 

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com - "Soul Journeying, Part 1"

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. 

 

 

 

Obrácení se dovnitř k Duševní Síle

Planeta a obyvatelstvo v Přechodu

Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fen

Nový rok červenec/srpen 2014

 

Zase jste jednou dospěli k „Novému roku“ vaší planety. Až dosáhnete konce července 2014, neklidného měsíce naplněného výzvami, budete připraveni překročit práh a vstoupit do Nového roku Světla, Času a Zkušeností. Vyberete si jít se stoupajícím světlem a do nové úrovně zkušeností, nebo budete jednoduše pokračovat, abyste opakovali ty stejné zkušenosti stále znovu i v přicházejícím roce?

Je to oprávněný dotaz, protože planetární energie stoupají a nabírají na intenzitě, každé živé bytosti na Planetě je dána příležitost zahájit nový stupeň osobního růstu a zkušenosti v souladu s energiemi Planety a vstupujících Světelných kódů, které jsou vysílány z Velkého Centrálního Slunce a Galaktického Centra v podobě světelných impulsů z Velkého Kosmického Srdce a Mysli.

Pro nikoho z vás to není snadná doba, protože Planeta prochází obdobím Přechodu od toho starého systému a řádu před rokem 2012, do jeho projevení a formy Nové Země, podle blueprintů a snů Kolektivního Srdce a Mysli v akci. Možná, že to není zjevné, protože stupeň zmatení, násilí a chaosu na Planetě je intenzívní. Přesto v tom vidíme projevení se upadajících starých energií, aby umožnily vznik něčeho nového, co bude podporovat život na Planetě Zemi v letech, která přijdou.

Každý z vás, na osobní úrovni, bude veden k tomu, aby zapochyboval o svém životě a svých hodnotách, a aby si vybral novou cestu, která vice odpovídá tomu, co pokládáte ve svém životě za pravdivé.

Možná také zjistíte, že zatímco se vám říká “nechte to běžet”, nemusí tam být nic, co by zaujalo uvolněné místo. Může to být děsivá vyhlídka, být žádán udělat krok do prázdna, a nemít nic než víru, že budete podporováni a vedeni. Ale po pravdě, Milovaní, na tento okamžik jste byli po mnoho let připravováni.

Ano, toto je okamžik, kdy opravdu máte udělat krok vpřed jako Mistři Světla, Mistři Času a Prostoru, a nárokovat svou Duševní Sílu.

 

Duševní Síla a jak vás podporuje a vede při Přechodu

Možná se zeptáte… a co je to ta Duševní Síla, o které mluvíme? Je to velmi hluboká vnitřní síla a poznání, kterou rozvíjíte od té doby, co začal váš proces probouzení a transformace.

Když jste se probudili, začali jste proces aktivace svého Světelného Těla a aktivace své DNA v souladu s Božským Vzorem neboli Blueprintem lidského života. Když jste byli připraveni, byli jste schopni získat Světelné Kódy, které aktivovaly Kristovo Vědomí s jeho Zlatým Kristovým Světlem a Diamantové kódy, které aktivovaly vaše Galaktické Vědomí a umožnily vám plně se vyladit s přicházejícími Galaktickými Světelnými Kódy.

Kombinace aktivního Světelného Těla a Světelné Aktivované DNA vytváří mocný energetický proud, který může být řízen prostřednictvím Srdce a Vyšších Čaker, aby vytvořil něco, co bychom nazvali „Duševní Síla” v každém probuzeném a vědomém jedinci.

To znamená, že máte sílu a vliv, které jdou mimo vaši mysl a vaše jednoduché mentální myšlení a posuzování. Máte jakýsi proud energie, který je sladěný s Kosmickým Srdcem a vy můžete z této síly čerpat v době, kdy se cítíte zablokovaní, odmítaní nebo bez záměru a vedení na Mentální úrovni.

Duševní Síla se koncentruje na Srdce, a musí být procítěna a zažita, místo aby se o ní přemýšlelo. Je větší než mentální a emocionální aspekty bytí a je primárně vyjádřena v podobě pocitů, touhy, intuice a důvěry.

Jakmile je jednou tato úroveň cítění a touhy v Těle/Světelném Těle, aktivována, potom může být vedena směrem dolů do Mentálních, Emocionálních a Fyzických aspektů Bytí, umožňujících vyřešení a příležitosti k projevení jednoduchým a přirozeným způsobem.

Jakmile začnete pracovat s Duševní Silou, všimnete si dvou věcí. Zaprvé, budete úkolováni na mnoha úrovních, a zadruhé se budete učit nechat odejít a dovolit síle proudit a vytvářet řešení ve vašem životě.

Výzva přijde z dovolení Duševní Síle převzít a být vedoucí silou ve vašem životě. Vaše mysl a emoce budou usilovat o to, aby prosadily svou kontrolu nad vámi. Měly vás pod kontrolou po většinu vašeho života, a nebudou chtít jen tak nechat odejít svou iluzi kontroly. Proto vznikne mnoho situací, při kterých budete konfrontováni s výběrem, buď použít svou Duševní Sílu nebo následovat svou mysl a své emoce, nebo jim jako Mistři dovolíte pracovat v harmonii a rovnováze. Protože „přirozený“ proud energie je zaměstnat Duševní Sílu a potom ji pomoci, aby mohla být projevena jako mentální, emocionální a fyzická energie ve „skutečném“ světě.

 

Použití Duševní Síly v přicházejícím novém cyklu změny a přechodu

Milovaní, v tomto novém cyklu Času a Prostoru, který bude zahájen v Novém roce a v rámci portálu Lví brány, naleznete mnoho příležitostí pro využití vaší Duševní Síly. Opravdu, můžeme říci, že pokud nevyužijete tuto Duševní Sílu, můžete pocítit ztrátu a uvíznout ve zmatku a chaosu těch kolem vás, kteří se stále ještě probouzejí do své vlastní síly a duševní síly.

Také teď řekneme, Milovaná rodino, že toto období Přechodu na vaší Planetě, bude pravděpodobně pokračovat i v přicházejícím roce a do roku 2016, proto je opravdu důležité, že přijmete své Mistrovství a svou Duševní sílu a práci z této energie při vašem pohybu kupředu.

Také teď řekneme, že Duševní Síla se musí používat vyváženým způsobem. Opravdu, jak poznáte, Božská Ženská energie se v minulých letech ukotvila na Planetě nádherným způsobem a je důležité dovolit aspektu Božské Ženské energie Duševní Síly, aby se zúčastnil. To znamená dovolit Životu proudit a být blízce spojen s Láskou, Pravdou a Přijetím. Poznejte, kdy jen dovolit, aby vám proud života přinesl nezbytné příležitosti a volby, ale buďte připraveni vykročit vpřed a uchopit tyto příležitosti a udělat ty změny ve správný čas. Buďte ochotni vidět svůj život jako umělecké dílo, ve kterém si vědomě vybíráte tvary, formy, barvy a tóny, které budou vyjadřovat Krásu a Harmonii.

Ale také buďte ochotní zabývat se Božskými Mužskými aspekty vaší Duševní Síly, se vší zodpovědností a celistvostí. Když provádíte svou volbu, buďte oprávněni vstoupit s osobní integritou a zodpovědností, buďte nevinní a kráčejte ve světle poctivosti a pravdy. To zahrnuje neobviňovat sebe ani druhé za provedené volby, ale prostě jen dovolit proudu života projevit se ve formě. Ve vaší Mužské energii poznáte, že každá forma, která se projeví, je částí manifestační síly Duševní Energie a hraje svou roli při odhalování příběhu vaší Časové osy nebo Časové Spirály ve vašem životě.

A potom, když jste jednou provedli volbu, nezapomeňte následovat svou cestu a svůj osud v Časové ose s Touhou, Tvořivostí a Radostí!

Milovaná rodino, teď přišel čas, abyste si vzpomněli, že jste se učili, abyste se stali Mistry Světla a Mistrovskou Duší. Máte přístup k Duševní Síle a nejste nikdy sami. Vždy jsou zde Vyšší Energie a Andělské Síly, které máte po ruce, aby vám pomáhaly a vedly vás při vašem učení zapojení vaší Duševní Síly a existovat na Pozemské Pláni jako Lidští Andělé a Pozemské Bytosti Světla, Lásky a Síly.

Až si vzpomenete, Kdo Jste a zaměříte se na to, Čím se Stáváte, zjistíte, že je snadnější projít tímto významným obdobím Přechodu na vaší Planetě, a vyrovnat se s ukončením a změnami, které jsou součástí uvolnění starého a příchodem Nového.

To bude obzvlášť intenzívní v tomto období na konci července a začátkem srpna, protože tyto nové energie a frekvence příštího cyklu zaplavují Planetu.

Vzpomeňte si také, že tento Přechod zahrnuje posun do nové Diamantové Krystalové Mřížky na Zemi, kde se znovu spojíte s Přírodou a s novými Světelnými Kódy, které se připravují manifestovat novou a udržitelnou Zemi, jakmile budou povolány těmi, kteří procházejí výcvikem, aby se stali novými Šamany na Zemi. V příštích dvou letech, budou mnozí povoláni, aby následovali cestu Nového Pozemského Šamana, a pracovat s přírodou a energiemi Živlů při uvedení Nové Země do manifestace na Planetě prostřednictvím Snů, Ceremonií a Kruhů Síly, stejně tak jako prací se Zemí v komunálních programech a stvoření udržitelných způsobů bytí na Zemi.

 

Planetární Nový rok a Nové cykly času

Podle galaktických kalendářů, které vedli Mayové a jiné pokročilé rasy na Zemi, „přirozený” Nový rok Planety je 26. července. Protože ty tradičnější kalendáře nedodržují přesný čas při synchronizaci s Galaktickými cykly, tento 25. červenec je označen jako „Den mimo čas“, kdy se Země znovu srovná s Galaktickým časem při přípravě na Nový Cyklus Vzestupu a Stvoření. Toto je magický den naplněný Radostí a Tvořivostí a Kouzlem, protože se zrodila Nová Energie.

26. července znamená Nový rok samotný, jako okamžik, kdy Nové Světelné Kódy jsou plně uzemněny, a může začít nový cyklus stvoření. Tento cyklus je vždy zažíván na vyšší úrovni vědomí v přirozeném řádu věcí, protože vědomí se vždy vyvíjí směrem vzhůru ke Světlu. Avšak ve vašem matrixu staré energie si mnozí vybrali nepohybovat se kupředu, ale udržovat oscilaci stále ve stejných starých energiích a provádět stejné staré volbyV této době se také ti u moci často snaží vést masové vědomí na úrovni strachu a zloby vytvářením dramatu a rozdělení tak, aby se Pozemská skupina lidí „přirozeně“ neposunula vzhůru, ale zůstala přišpendlena na úrovních strachu a násilí. Je proto velice nezbytné, Milovaná rodino světla, abyste sami sobě nedovolili být zataženi do masových emocí této doby, ale dovolili sami sobě pohnout se vzestupným proudem evoluční energie, která je ve vaší existenci na Zemi „přirozená“.

Tím, že individuálně děláte tuto volbu, a tím, že do toho zapojujete svou Duševní sílu, umožňujete i ostatním, aby také začali provádět tuto volbu. Pole rezonance těch provádějících volbu, poskytuje mocné vyrovnání s Božským Světlem a umožňuje Planetě začít snadněji seřazení s Božským Světlem. Vaše volby právě teď jsou mocné a mohou pomoci Planetě na její cestě do Vyššího Vědomí jako Kolektiv.

V přicházejícím měsíci srpnu tyto energie vyvrcholí ve Lví bráně 8. 8. a mocný okamžik integrace a uzemnění nových energií a světelných kódů a od 12. srpna bude ustanoveno vaše nové vedení pro nadcházející cyklus, jak na osobní tak i na planetární úrovni.

Milovaná Rodino světla, přejeme vám mnoho radosti při prosazování energie vašeho Vědomého Stvořitele a práce s Galaktickým Diamantovým Světlem. Ať vstoupíte do Čistoty Srdce, Duše a Mysli při vytváření Nového Cyklu na planetě Zemi.

* * * * *

© Celia Fenn,, https://starchildglobal.com/

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Vytvořte ve světě mír jediným činem
Archanděl Metatron
Přijato Natalii Glasson - 16-07-14

 

 

      Často se říká, že abyste vytvořili ve světě mír, potřebujete jednoduše bezpodmínečně milovat sebe sama, pokorně a vděčně, a milovat všechny ostatní otevřeně a se soucitem. Když si osvojujete sdílení té přirozené lásky, která ve vás je, je důležité si uvědomit, že existuje jeden zvyk a energie, které je třeba rozpustit, než se skutečně chopí moci láska, než bude posílena a budete ji ve své realitě zažívat. Bez opravdového uvědomění si tohoto zvyku nemůžete lásku a její léčivou a povznášející sílu zcela poznat. Mnoho lidí když medituje a praktikuje duchovní cvičení a hledají osvícení, ve skutečnosti dojdou k prožívání esence lásky ve svém bytí, protože když jsou plně v jejím objetí, láska transformuje, posiluje blahobyt a zdraví, přijetí a manifestaci hojnosti, prožitek svobody skrze blaženost a navýšené vědomí života skrze božskou moudrost. Láska je hlavní síla, kterou by měly vyjadřovat všechny bytosti na Zemi, ale je to přítomnost posuzování, která si žádá vaše soustředění, které vás pohání a bere prostor pro růst lásky.

      Posuzování je myšlenkový proces, který vás pobízí, abyste se soustředili na negativitu a dokonce energii negativity ve své auře a bytí vytvářeli. Když posuzujete jakýmkoli způsobem, posíláte zprávu sobě, všem kolem, vesmíru a Stvořiteli, že nejste ve své realitě šťastní či spokojení. Je to mocná zpráva nevědomě sdílená. Ve svém bytí a mysli vytváříte zprávu, že nic a nikdo není dost dobrý, ostatní ani vy si nezasloužíte lásku či soucit, svět, ve kterém žijete, není dokonalý a všechno není podle vašeho vkusu. Každodenní snaha nalézt chybu v sobě, v druhých, v realitě a ve světe je únavná práce a přesto mnozí celkem vděčně tento úkol přijímají, protože je to v nich zakořeněno od dětství a vždy se najdou skvělé příklady posuzování, které posilují pocit, že posuzování je přirozený aspekt lidstva, i když ve skutečnosti je to něco, bez čeho může lidstvo žít velmi snadno.

      Posuzování je neláskyplná myšlenka, názor a pohled, který udržujete ve své mysli, nahlas jej sdílíte či dáváte do oběhu. Posuzování vás podporuje, abyste věřili ve svět, který je porouchaný a potřebuje, abyste ho opravili, což vás staví do pozice moci a živí ego energiemi a myšlenkami, které vytvářejí pocit štěstí a bezpečí. Skutečné štěstí a bezpečí je možné vytvořit praktikováním nadechování a vydechování vln lásky, ty není třeba vytvářet z utrpení, bolesti či pádu ostatních či sebe sama. Skutkem posuzování jiné osoby posíláte této osobě energeticky negativní vibrace, ale také tím prohlašujete, že posuzování je něco, co si přejete dostat. Každá myšlenka a pocit vytvořená ve vaší mysli a srdci se promítne do vaší reality a do univerza, cokoli promítáte, to přitahujete a manifestujete si to, abyste to zažili. Vy jste svými myšlenkami a pocity a zažíváte je a to nejen ve svém bytí, ale i ve fyzických projevech v realitě. Kdybyste měli zaznamenat všechny své myšlenky a pocity, uvědomili byste si souvztažnost s tím, co si myslíte a co prožíváte. Takže posuzování vytváří nešťastné zkušenosti a také posuzování mířící od ostatních k vám. Ve velkém měřítku jediný posudek přijatý mnohými, posílený energií jejich myslí a projektovaný z nitra může odstarovat válku, vytvářet krutost a dokonce i nebezpečné povětrnostní podmínky. Nyní je čas, aby každá bytost přijala zodpovědnost a uvědomila si, že posuzování vytváří jedině svět strachu, bolesti, oddělenosti a konfliktů, které brání projevit se přirozené přítomnosti lásky v každém člověku. Každý člověk na Zemi bez ohledu na své činy ve svém bytí nese přirozenou esenci a existenci lásky. Svět míru a lásky je možné vytvořit jediným skutkem - vymýcením posuzování.

      Posuzování může mít jak negativní tak pozitivní formu; pozitivní forma může v této fázi vzestupu pomáhat, podporovat a posilovat. Když řeknete, že někdo vypadá dobře nebo že se mu něco povedlo, vytváří to pocit sdílení a dávání lásky a tím je láska posílena, ale láska vznikne jen tehdy, když pozitvní posouzení vychází z místa pravdy ve vašem bytí. Často lidé, které baví sdílet posuzování, si věří, že mluví pravdu a tak jim nevadí, je-li posuzování negativní či pozitivní, ale je pravda ve vašem bytí negativní? Každá bytost na Zemi má v sobě esenci všeho, čím je Stvořitel  a je z této esence zrozena; máte-li  v sobě Stvořitele - a Stvořitel je svobodný od posuzování a uznává jen lásku - pak není negativní posuzování zrozeno z vaší pravdy, ale z názoru, z mysli. Mysl vás může obelstít a dát vám pocit, že jste člověk s postavením, jste nejlepší, jste fontána znalostí a máte jediný správný názor, ale když mluvíte z láskyplné pravdy svého bytí, tento pohled se změní. Ve skutečnosti opravdu víte vše, protože jste spojeni s vesmírem Stvořitele a můžete dostat a ztělesňovat vše, co si přejete, sdílet a vyjadřovat vše, co potřebujete, co žádáte a čím je Stvořitel. Je pravda, že jste napojeni na všechny odpovědi, ale to každý člověk na světě, vy nejste odlišní od ostatních a přesto jste zvláštní, protože jste Stvořitelem na Zemi, stejným, jako všichni ostatní. Pozitivní posuzování je vlastně pozitivním prohlášením, které posiluje lásku Stvořitele upřímností a umožňuje lásce proudit s větší lehkostí a být přítomna ve vaší realitě. Nakonec i pozitivní posuzování odpadne, ale změna všech negativních posudků v pozitivní, tím, že budete hledat pravdu, která vytváří lásku Stvořitele, je pozitivní krok vpřed, abyste ve své mysli, realitě a ve světe dosáhli svobody od chaosu a přestali prožívat negativitu.

      Při hlubším uvědomění a pozorování posuzování, které vytváříte, zjistíte, že rozmotáváte změť myšlenek a jakoby ke každé myšlence byl napojený nějaký posudek. Možná dokonce můžete začít cítit, že je pro vás nemožné myslet či mluvit, protože si uvědomíte tu zakořeněnou energii ve své mysli. V takové chvíli se možná budete cítit neschopni vyjádřit se způsobem, jakým byste chtěli, ale dojde k obrovskému procesu obratu, protože pak budete aktivně hledat a začnete přeprogramovávat svou mysl, aby se zaměřila na pozitivitu, lásku a láskyplnou pravdu a tím objevíte nový a povznášející a posilující způsob, jak se vyjadřovat a jak nahlížet na svou realitu.

      S pozorováním jak posuzujete druhé, ať už jde o to, zda si zaslouží vaše peníze, čas, přítomnost a pozornost, také souvisí jak se cítíte vy, jestli si zasloužíte přítomnost druhých, jejich čas a peníze a dokonce, jak cítíte, zda si zasloužíte mít ve svém bytí vibrace Stvořitele. Způsob, jakým jednáte s druhými vám často zrcadlí způsob, jakým jednáte a hájíte sebe. Každá duše na Zemi si zaslouží a je hodna, protože každý je odrazem a vyjádřením Stvořitele, neexistuje jediná bytost, která si nezaslouží váš úsměv či soucit.

      Když se odhodlaně zaměříte na očistu své mysli od zvyku posuzování, všimnete si, že vaše realita pozitivně vzkvétá, jako odraz posunů, které nastaly ve vašem bytí. Když zmizí posuzování, vytvoří se prostor pro vaši intuici, jejíž proudění ovlivní vaše bytí. Vaše intuice je vyšší vševidoucí a vševědoucí aspekt vás samých, který vám může nabídnout vedení, které bude vždy sladěno s vašimi potřebami a vytvoří krásu ve vaší realitě. Vaše intuice, jako hlas inspirované moudrosti ve vás, vás bude vždy podporovat a bude také žádat klidnou mysl, abyste rozpoznali její jemné vedení. Proto je důležité opustit zaměření na posuzování, a vaše zaměření se pak může přesunout k intuici a jejímu vytváření vaší reality. Obrácení se k intuici ale může vyvolat nový vzestup posuzování, protože je třeba jistého času k vybudování důvěry v intuici. Mysl, spíše než by přijala toto období budování intuice, má potřebu analyzovat a posuzovat tento nový hlas, ale vaše přirozená esence vás žádá, abyste přijali svou intuici, i když se cítíte nejistí, protože ve vaší posvátné intuici nemá posuzování místo. Je to jako by si mysl přála posoudit vedení Stvořitele, protože znovu vyvstává energie potřeby mít kontrolu a pravomoc. Čím více budete důvěřovat své intuici a řídí se jejím vedením, všimnete si, jak snadno a krásně vše ve vaší realitě proudí a tím si vybudujete důvěru a víru v boží sílu Stvořitele, který pracuje a spolutvoří s vámi.

      Kdyby každá bytost na Zemi vymazala myšlenky na to chtít vést, tvořila pozitivní posuzování a prohlášení zrozená z pravdy a soustředila se na svou božskou intuici, pak by byl každý jednoduše milujícím jak k druhým, tak k sobě. Vše, co tvoří těžkosti, bolest a utrpení by bylo dávno zapomenutou vzpomínkou, nahrazenou respektem, vděčností, pravdou, harmonií a láskou.

      Opusťte posuzování a dovolte si přijmout změnu, kterou byste ve světě rádi viděli, ale nejprve ji poznejte v sobě.

      Z mé láskyplné pravdy

      Archanděl Metatron

Zdroj: https://www.omna.org/Home.html

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Peníze a hojnost

Marie prostřednictvím Pamely
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

 

Jsem Marie. Dnes bych vás chtěla pozvat, abyste se ponořili do energie tohoto místa, kde jsou shromážděni andělé, aby odlehčili vaši tíži a vyčerpanosti.

 

I vy sami jste také kdysi byli anděly a hluboko uvnitř jimi stále jste. Z jádra vaší bytosti prochází kanál k andělské říši. Andělé představují ohromnou základní energii, mnohem jemnější a něžnější než je pozemská realita s její hustotou a tíhou. Otevřete se této andělské energii, která se může zdát tolik vzdálená, a přesto k vám může přijít prostřednictvím nekonečného času a prostoru. Vy jste ve svém srdci andělem.

 

Dovolte této jemnosti a útěše andělské říše, aby proudila do vaší aury a obklopila vaši hlavu, ramena, srdce a zde si spočinula. Pak nechejte, tuto jemnou růžovou energii proudit do vašeho žaludku a břicha. Vnímejte, jak vše, co je unavené a těžké v oblasti vašeho žaludku a břicha je touto energií dotčeno. Malé jiskřičky světla všech barev duhy tančí kolem vašeho břicha a činí vás šťastné a bezstarostné. Připomínají vám nekonečnou dimenzi, ze které pocházíte.

 

Nyní, jak andělské energie proudí do vašich boků a stehen, kolen, lýtek a kotníků, věnujte zvláštní pozornost tomu, abyste dovolili této energii proudit vašimi chodidly. Vprostřed vašich chodidel se nachází energie, otvor, který vytváří kanál do Země. V hloubce její bytosti je Země taktéž Andělem, krásným andělem, který je nyní inkarnován v těle Země. Vnímejte, jak má tento anděl, kterým Země je, ohromnou moc vás podporovat a poskytovat vám sílu, bezpečí a stabilitu.

 

Vnímejte, jak jste zahrnuti v cyklu lásky Země a Nebe. Umožněte těmto energiím dělat svou práci, ať vás tiše obklopují a vy se jim odevzdejte. Nemusíte o ně usilovat či o nich přemýšlet. Jsou to energie, které vás vždy doprovází a obě vám náleží. Dovolte léčení, aby proudilo na místa ve vašem těle a mysli, které potřebují léčení nejvíc. Nikdy nezapomínejte, že jste součástí této nekonečné, svobodné dimenze, ve které přebývají andělé.

 

Přišli jste za dobrodružstvím života na Zemi z vlastní svobodné vůle. Kdykoli však cítíte tíhu, je důležité, abyste ustoupili do nekonečné dimenze, abyste si připomněli, kým ve skutečnosti jste a proč jste sem přišli, což je učit se, prožít dobrodružství a zakoušet všechny druhy věcí. Má to být radostné dobrodružství.

 

Ve chvíli, kdy je pro vás příliš, příliš tíživé být lidskou bytostí, ciťte se svobodní znovu okusit tuto andělskou dimenzi, co hrdlo ráčí, a tam se zhluboka nadechněte. Nemusíte tolik konat. Můžete pustit všechno snažení, snahu a práci – nechejte to být. Záměrem je se z této andělské říše hluboce nadechnout, abyste byli znovu inspirováni přivést něco z této Andělsko-Nebeské říše právě sem dolů na Zemi. To je vaše skutečná práce, nikoli mnoho obav, starostí, plánů a organizování věcí, které jsou součástí toho, že jste v pozemské sféře „zaneprázdnění“. Ne, vaše skutečná práce je odevzdat se těmto jemným energiím, kterými ve skutečnosti jste a které nejsou svázány časem ani prostorem. To je světelná práce. A když tak činíte, zjistíte, že život na Zemi se stává doslova lehčím a méně tíživým.

 

Dnes hovoříme o tématu „peníze a hojnost“. Zvu vás, abyste pohlédli na tuto věc z perspektivy vašeho osobního vztahu se Zemí. Záměrem vaší inkarnace je, abyste zažívali radost v přítomném bytí na Zemi. Váš dar Zemi je, že tu jste, že jste přišli z andělské říše, z Nebe, abyste odhalili a dali svou krásu, lásku, čistotu všemu, co na Zemi žije – to je váš dar.

 

Realita Země, ve které jste přítomní, vás uznává, vítá a přeje si, aby učinila vaši cestu tak snadnou, jak je to jen možné, abyste mohli zářit ještě více radosti a světla. Země vás chce podpořit a živit vás. Ráda by využila pro vás příležitosti, které tu jsou, abyste našli štěstí jako lidská bytost tím, že se těšíte ze všeho, co tu je. Často připisujete vyšší hodnotu spirituálním darům, s kterými jste přišli a podceňujete hodnotu bytí zde v prostém potěšení. Je pro vás jednodušší dávat než přijímat.

 

Ráda bych vám poskytla jednoduchou vizualizaci, kde si můžete představit, do jaké míry přijímáte ze zemské říše dostatek. Jen si představte, že je tu dlouhá, vysoká klouzačka. Sedíte na jejím vrcholu, který je umístěn v andělské říši. Jak tam sedíte, jste taktéž andělem. Pohlédněte na svůj vzhled. Ještě nejste v lidském těle, ale máte kolem sebe ovinutý plášť z krásné průhledné barvy. Cítíte se volní a zároveň spojeni se vším životem, neboť chápete každou jeho část zevnitř a víte, že brzy sklouznete dolů do zemské říše.

 

S vaším spouštěním se dolů může vyjít na povrch mnoho pocitů, já vás však žádám, abyste se soustředili v této chvíli na pocit důvěry, který cítíte hluboko ve svém bytí. Cítíte, že je dobré jít a že tím to dává smysl a význam. Představte si, že vaše ruce stále spočívají na klouzačce, ale už se chcete pustit – a teď se pustíte a začínáte klouzat dolů. Vnímáte trošku napětí jako dítě, které cítí, když se děje něco strašidelného, ale zároveň i zábavného a vzrušujícího. A hups, už jedete dolů! Ještě jste si nestanovili místo přistání, jen kloužete a plynete.

 

V jisté chvíli vidíte oblak, kterým budete muset projet. Vnímáte to trošku vystrašeně, avšak „zahalující oblak“ je ve skutečnosti závoj, který zahaluje třídimenzionální svět. Váš sestup je hladký, graciézní a tak projíždíte tímto závojem, neboť nevzdorujete. Sestupujete níž a níž do pozemské říše a nakonec dojíždíte na konec klouzačky. Pak přichází chvíle, kdy skutečně říkáte nebeské říši sbohem, vykračujete do nové reality a inkarnujte se jako miminko.

 

Na prahu pozemské říše je někdo jako strážný, anděl, který se na vás dívá s hlubokým soucitem a ohromnou vážností. Tento anděl vám chce připomenout v poslední chvíli, abyste si vzpomněli na to, kdo jste a nechce, abyste na to zapomněli. Upřený pohled tohoto anděla do vás vštěpuje odvahu.

 

Tento anděl vám taktéž praví, že má co do činění také s hojností ve vašem životě. Dává vám energii ve formě vaku naplněného zlatem a říká: „Tento vak se zlatem ti náleží. Je to něco, na co můžeš vznést požadavek a co můžeš používat ve svém životě pro své potěšení a tvoření všeho, co náleží k tvé životní práci. Přijmi toto bohatství a věz, že tu pro tebe vždy je. Můžeš si ho nárokovat, neboť je součástí tebe, je to tvůj poklad!“ Pak pokračujte ve své cestě.

 

Teď se prosím vraťte do přítomnosti. Prošli jste ve svém životě mnohým a pojďme se podívat, kolik jste si z tohoto pokladu, který vám anděl dal, již pro sebe nárokovali. Představte si, že před sebou vidíte vak naplněný zlatou energií a otevíráte ho. Tu, v tomto vaku, je energie hojnosti, bohatství, které znamená víc než jen materiální blahobyt, zahrnuje však i materiální věci. Tento vak zlata, který je před vámi, je velmi viditelným spojením mezi Vesmírem a Zemí, ale taktéž osobní záležitostí, je to vaše hojnost, vaše bohatství.

 

Vnímejte, zda dokážete tento vak snadno otevřít a zda dokážete přijmout energii, která z něj vychází. Vnímejte, zda umožňujete energii, aby prošla do vašich rukou, srdce a do celé vaší bytosti. Nechejte tuto zlatou energii, aby vás zcela zahalila. Pak se zeptejte: „Je tu něco, co bych si nyní mohl/a dát, co jsem dříve popíral/a, něco, co potřebuji, abych žil/a v radosti?“ Buďte otevření tomu, co vám chce tento proud darovat. Hojnost, která vám náleží, vám pomáhá naplnit poslání vaší duše na Zemi.

 

Je tu taktéž proud peněz, který vám patří. Často máte ve své mysli představy o tom, co si zasloužíte a co ne, a to brání plnosti tohoto proudu, aby k vám mohl přijít. Stále se měříte a porovnáváte s ostatními lidmi, o co žádají, co dostávají, ale smyslem je nalézt svůj vlastní proud.

 

Ve skutečnosti je v životě dávání a přijímání v rovnováze, materiální proud přirozeně podporuje proud spirituální: jsou ve vzájemném souladu. Můžete se na to podívat takto: vaše spirituální část potřebuje podporu ze Země, z hmotné reality, abyste tu doopravdy rozkvétali. Dovolte si materiální hojnost, abyste mohli zvýšit svou spirituální energii a mohla vám být zřejmější, a dovolte jí proudit do světa, aby byla vnímána ostatními a byla pro ně inspirací. V tomto smyslu budou mít peníze a materiální hojnost pozitivní efekt na vaše okolí stejně jako na vás.

 

Můžete taktéž na peníze nahlížet jako na proud směrem k manifestaci, k fyzickému vyjádření své skutečné podstaty. Když vyjadřujete své světlo v pozemské realitě a užíváte peníze, které k vám přichází, aby vám v tom pomohly, můžete se dobře starat o sebe stejně jako prospívat druhým. První část nevylučuje druhou. Můžete propustit starý obraz peněz jako prostředku ke zvyšování moci a ke kontrole a ovládání svých bližních, povznést se nad něj. Můžete změnit tento starý způsob používání peněz a použít je v souladu se svou touhou duše, aby se mohla v pozemské dimenzi vyjádřit.

 

Neodvracejte se od peněz či materiální hojnosti jen proto, že je to něco, co bylo některými lidmi zneužito. Bylo by to jako vylévání vody z vaničky i s miminkem. Vnímejte, že je vám umožněno požadovat materiální hojnost, že je vám umožněno obojí – dávat a přijímat. Když dovolíte zlatu vašeho pokladu, aby proudilo do vašeho života, přirozená cesta vaší duše se vyjádřit bude posilněna, neboť ve skutečnosti dostává podporu na praktické úrovni. Nebojte se peněz, peníze mohou podpořit „bytí“ vaší duše a její „činy“. Peníze nemusí být používány sobeckým způsobem.

 

Vy všichni v sobě nesete starý zvyk, kdy jste se naučili potlačovat své vlastní potřeby ve prospěch těch druhých. A proto můžete mít potíž v plném přijímání peněz a hojnosti ve svém životě. Pokuste se na to podívat takto: když máte víc, máte více ke sdílení. Sdílení dává radost a radost vytváří ještě větší hojnost. To znamená, že zde může existovat velmi pozitivní spirála prostřednictvím odvahy přijímat.

 

Neobávejte se peněz, věřte jen své integritě. Všichni, kdo jste tu přítomni, jste již učinili rozhodnutí a jste předurčeni žít na Zemi ze svého srdce. Nejste tu, abyste zneužívali moc, zanechali jste tento starý způsob bytí. Proto si dovolte být tu plně jako anděl, kterým jste, a plně přijímat, co potřebujete, abyste zářili své světlo. Země tuze potřebuje lidi, kteří žijí ze svých srdcí a kteří zároveň znají své lidské potřeby a považují se za hodné přijímat hojnost a radost v životě.

 

© Pamela Kribbe 2014
www.jeshua.net

 

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

 

 

 

Informační dopis Barbary Bessen s poselstvím archanděla Michaela, červenec 2014

 

 

Milí přátelé,

je polovina července a u nás na severu (Německa) zavládlo léto. Můžeme se už koupat v moři. Je to nepopsatelný požitek. Voda působí jako elixír, nemohu se jí dostatečně nabažit.

Opět jsem se přestěhovala. Jedna přítelkyně mi kdysi řekla, že se světem tak toulám proto, protože jsem pochopila, že můj skutečný domov není tady na Zemi. To ale vlastně platí pro všechny. Nepocházíme odtud. Jen jsme si „půjčili“ tělo, které nám bohové stvořitelé zkoncipovali pro dobrodružství na Zemi. A já stále děkuji za tu krásnou možnost smět toto tělo obývat - jak jinak bych si mohla tak užívat moře? Domov je tam, kde pobýváme, bez ohledu na vnější okolnosti. Nejlepší však přece jen je, když si vyhledáme místo, kde se cítíme dobře, ať už je to malý byt nebo větší stavení. Kde vnímáme, že to je přesně to správné místo pro náš další pobyt tady na Zemi. Mnozí z nás touží po přírodě, po větším klidu nebo prostě po nějakém místě, kde můžeme v klidu naslouchat šumění lesa, zpěvu ptáků, ozvěně v horách nebo šplouchání moře a zcela se do těchto zvuků ponořit, aniž by nás při tom rušily jiné zvuky a hluky každodenního života. Ti z nás, kteří hodně pracují ve vnějším světě, takové místo zcela jistě potřebují, protože jak jinak bychom v současné náročné době mohli nacházet vnitřní klid a mír? Malé přestávky během hektického dne, návrat k sobě sama, to jsou priority, kterými bychom se měli zabývat.     

 

Můj kocourek Kája zvládl stěhování velmi dobře. Říká se přece, že kočky nemají rády změny. Avšak díky tomu, že jsem s Kájou vedla vnitřní rozhovory, během kterých jsem mu vše vysvětlila a popsala, to zvládl pozoruhodně rychle. Už mi přinesl do kuchyně první myš. To je dobré znamení, že? I zvířata mají svůj žebříček vývoje. U kocourka Káji jsem si všimla, že mu myši už tolik nechutnají, špatně je tráví. Možná je to kvůli tomu, že se přelaďuje na nový směr „kočičího života“? Možná usiluje o lidskou inkarnaci? Když pozorujeme naše domácí zvířátka, víc se jimi zabýváme a komunikujeme s nimi, objevuje se spousta otázek.

 

Ostatně channelování, které tak ráda učím ostatní lidi, se netýká jen spojení s Vyšším já nebo s našimi duchovními přáteli. Kdo umí channelovat, může rozmlouvat i se zvířaty. Moje první rozmluva s Kájou byla velmi zajímavá. Už dřív, na začátku našeho soužití, mi připadal dost zamlklý. Když jsem se ho na to pak později zeptala, odpověděl mi přibližně v tomto smyslu: „Chtěl jsem si tě nejprve pořádně okouknout, abych si o tobě udělal představu...“ Teď už je přece jen trochu řečnější.

K tomuto tématu jsem našla jeden citát:

 

„Nechoď pořád jen po vyšlapaných cestách, neboť tě zavedou pouze tam, kde byli už jiní!“

Alexander Graham Bell

 

Rádi zachováváme tradici a předáváme channeling, tentokrát od archanděla Michaela. Doporučuji vám, abyste si poselství vytiskli, pohodlně se usadili a zcela se do něj ponořili. 

Přeji krásné léto.

Srdečně,

Barbara Bessen

 

 

 

Milí přátelé, 

jsem archanděl Michael. Říkejte mi ale raději Michael, protože nejsem tím, koho ze mne lidé dělají. Co to znamená archanděl? Bytost, která přečnívá jiné bytosti, protože přijala nějaký mimořádný úkol? Nebo proto, že zaujímá určité místo v hierarchii bytostí, které byly stvořeny jinými bohy – stvořiteli? Konec konců vše pochází z jednoho zdroje, ze zdroje Všeho-co-je. Nikdo a nic nepochází z jiného zdroje stvoření. Nikdo a nic není lepší nebo horší. Neboť stvoření je jen JEDNO. Bůh je i to, co označujete jako „zlé“ a „temné“.

 

Teď se k tobě trochu víc přiblížím. Udělal sis pohodlí a ponořil ses do  energie, kterou s sebou přináším? Přibližuji se k tobě proto, protože bych tě chtěl opět trochu pošťouchnout, aby sis uvědomil, že v tobě je vše, i to zlé a temné. Není to někde mimo ve vnějším světě, jako třeba v lidech, kteří střílejí po jiných, kteří se dopouštějí násilí nebo vnikají do cizích domů. Není to ani v těch lidech, kteří vyzvídají a prozrazují jiným lidem tajemství a roznášejí je dál. Ty nad tím ohrnuješ nos a rád se od podobného dění distancuješ. Zastav se však na okamžik ve svém nitru  a nahlédni do sebe. Zamysli se nad tím, co z toho, co se děje ve vnějším světě, tě nejvíc rozčiluje a dotýká se tě? S čím se dostáváš do rezonance?

 

Proč ti to všechno vyprávím? Hm, asi už to tušíš. Měl bys pozorně prozkoumat, proč na tebe určité záležitosti tak nepříjemně působí, bez ohledu na jejich formu, zatímco na ostatní tolik nepůsobí. Vstupuješ s něčím do rezonance, s něčím, co je v tvém nitru ještě aktivní. Stále v tobě ještě působí staré zkušenosti, které se aktivují. V současné turbulentní době stojí za to posvítit si na každou tvou reakci na vnější dění. Je to očistná práce, která je v dnešní době tak důležitá. Proč? Protože jde o to stát se nezúčastněným, tak, aby se tě to už nedotýkalo. Tím nemám na mysli, že by se tvé srdce mělo zatvrdit a uzavřít. Ne, myslím tím to, co je důležité, totiž nereagovat už na dění ve vnějším světě emocionálně. Uvedu jeden příklad, který se na to hodí. Když se rozpláčeš, protože se v nějakém filmu někomu děje nějaké bezpráví nebo se zamilovaný pár konečně najde, pak se noříš do starých emocí. Tohle vše už znáš, sám sis to prožil. Jen si toho pravděpodobně nejsi vědom. Když film skončí a ty si uvědomíš, že to byl jen film, možná se tomu i zasměješ. Avšak emoce v tobě pracují dál. Tvé podvědomí neví, že to byl jen film. Pro tvé bytí je to realita. Popřemýšlej o tom chvíli.

 

Tak je to se všemi zážitky, které vědomě přijímáš, do kterých se zapojuješ. Radostné, optimistické zážitky rozšiřují srdce, zatímco staré bolestné zkušenosti, které ještě nebyly zpracovány, zatemňují každodenní život. Popřemýšlej o tom ještě chvíli. Tvá příští otázka by měla znít: „Co chci propustit? S jakými tématy se už nechci ocitat v rezonanci?“ Nechápej mě špatně, nechci, abys zahodil soucit s bojujícími v pásmu Gazy. Chci ti jen ukázat, že tohle je to, co udržuje dualitu. Žiješ v této dualitě, to je pravda, avšak ty rozhoduješ, co utváří tvé vlastní pole. Nech se utvářet láskou, přírodou, krásnou hudbou, milými lidmi ... Pak se budeš stále víc osvobozovat od starých vzorců a směřovat k opravdové svobodě. To znamená, že si můžeš skutečně utvářet svůj život takový, jaký bys ho chtěl mít.

A tak to je!     

 

Jsem Michael

https://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2014/07/Infobrief-vier-2014_.pdf

 

Článek je k volnému nekomerčnímu použití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu https://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2014/07/Infobrief-vier-2014_.pdf pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

 

 

PLEJÁDSKÉ SVĚTELNÉ ENERGIE
přijala Pleja Světlo Krystal, 30.7. 2014

 

 

Drazí pozemští přátelé,

 

Světelnými energiemi z Plejád opět vstupujeme do vašeho pozemského času, abychom posílili vaše vědomí a odpojili jste se od energií, které vás vibračně snižují. Prostřednictvím plejádských světelných energií vás také navádíme k novým programům, které mají za úkol, otevírat vědění, ukryté ve vaší genetické výbavě, (DNA)

 

Ano, je ve vás hluboká studnice vědění, ale je potřebné vás k ní nejdříve navést abyste pak mohli čerpat ze svých vědomostí. Vnější síly vám totiž, ještě stále brání v nahlížení do vaší studnice vědění.

 

Přátelé, drazí, vy, co napomáháte této transformaci, se také i předpokládá, že budete pracovat s vysokofrekvenčními energiemi. V poslání pracovníků Světla to ani jinak nelze. Vězte, že vědomí, které tvoří pro Světlo, si kolem sebe utvoří tu nejskvělejší prezentaci. Jenže skutečnost některých vás, je mnohdy zcela jiná a namísto vysokofrekvenčních energií pracujete s energiemi, které vás vibračně brzdí.

 

Vyciťujte energie, a napojujte se jen na pravé Světlo, na to organické.

 

Pravé Světlo je ORGANICKÉ a šíří čisté informace. Promlouvá k vám ze světa Jednoty. Světlo je informací a představuje vědění.

 

Naopak, nevědomost je součástí negativních energií a nepředstavuje vědění. Tyto energie jsou absencí nejsilnější vesmírné energie - Lásky. Je tedy i zcela pochopitelné, když šíří nečisté informace. Jinak by to ani nemohlo být, řídí se totiž nižšími vesmírnými zákony a jejich síla roste ze stejných energií, jako jsou ony sami. Tyto nízké síly mají schopnost krásně mást a klamat, do energetické informace s oblibou vnášejí zmatek a chaos. A tak nejsprávnější by bylo, se těmto nečistým informacím vyhnout. Ale chápeme vás, není vždy ve vašich silách tyto nízké energie rozpoznat, vycítit. Proto máme své zástupce na Zemi aby tyto energie rozpoznali. Nadzemské a pozemské sféry mezi sebou spolupracují v naprosté shodě. Je potřebné, aby naše mise byly pro vzestup úspěšné.

 

V našich předešlých sděleních jsme vás směrovali k větší obezřetnosti před silami, které operují na nízkých frekvencích. tzv. falešného světla. Cílem těchto sil je vaše vědomí vibračně stahovat na stejné frekvence jako jsou ony sami a zabránili tak v navyšování vašich energií.

 

A tak vám znovu připomínáme, abyste se řídili jen tím, co vám sděluje vaše duše a co cítí vaše srdce. Naučte se rozlišovat energie, třídit energetické informace, nedovolte jiným silám aby vás ovládaly a okrádaly o vaši drahocennou energii či dávaly návody, různé poučky jak se spojit z Vesmírem, námi Plejáďany, bytostmi ze světů vyšších dimenzí. Umějte číst mezi řádky, pozorně vnímejte, co kdo a jak k druhým sděluje, jestli je mu vlastní pokora anebo se prezentuje svou velikostí, velikášstvím. Nejvyšší Stvořitel vás miluje všechny bez rozdílu, nestaví žádného člověka do role spasitele.

 

Jste především kolektivním vědomím, tvoříte společnou silou. Jenže ne všichni jste tak hluboce probuzeni, abyste si to plně uvědomovali. V sobě samých si nesete plány, vědění, co máte udělat, jak dál máte pokračovat, jak postupovat, ale je stále potřebné vám to připomínat, probudit sílu ve vás. Soustřeďte se na svůj střed a ptejte se své duše. Jen vaše duše vám sdělí, které energie k vám patří a které ne, odkud pochází vaše vědomí, kde je váš původní domov. Naše plejádské světelné energie vás probouzejí k tomu, abyste si vzpomněli, co dávno ve vás už je, jen jste na to zapomněli, vymazalo se vám to s paměti. A tak si musíte opět vzpomenout, najet na nové programy, aby se už nic z toho z paměti nevymazávalo. Mnozí jste na sobě už udělali velké pokroky. Vaše vědomí se posouvá dál, rozšiřuje, přichází k vám mnoho změn, nových energií, odpojujete se od starých programů.

 

Drazí, pochopte že je vám sdělováno, jen to, co se skutečně děje, jaké energie zrovna přicházejí, neboť energie se mění každým okamžikem, dle toho, co utváříte. Nelze událostem předbíhat. Budoucnost tvoříte vy sami, my vás jen navádíme k těm správným energiím.

 

Proto vaši mysl obohacujeme a kousek po kousku přinášíme z pokladnice Vědění, abyste si rozpomenuli kým skutečně jste, odkud pocházíte a co je pravou podstatou vaší existence. Ano, víme, že mnozí z vás už nalezli svůj střed a pracujete na tom, abyste udrželi své energie už jen na vyšší frekvenci. Na frekvenci Světla, kde se nacházíme i my Plejáďané z Mai, či jiná společenství bytostí, z dalších hvězdných soustav a Galaxií.

 

Jste kolektivní vědomí a máte být jednotnými. Jste jedinečné a odvážné bytosti, jste láskou ve svém srdci a ve hmotě třetí hustoty, kde se nacházíte to je opravdu velký "kumšt" se z té hmoty vymanit až ke Světlu. Tleskáme vám za to přátelé, jste v tom úžasní. Pokračujte takto skvěle dál, my napomůžeme při vzestupu jak jen budeme moci, kolik nám bude dovoleno do vašich energií vstoupit. My dodržujeme galaktické zákony a jsou nám svátostí.

 

Z jakého zdroje energetická informace pochází rozlišíte jen svým otevřeným srdcem a nemůže se stát, že se napojíte na falešné proroky. Posilujte Světlo potřebné pro Vzestup, to pravé, organické. Země prahne po vašem Světle. Navyšujte své energie, pozvedávejte své vědomí, vždyť nejste na to sami. Jak nadzemskými sférami tak i těmi pozemskými jste s láskou vedeni ke světelným branám. Tyto energie poznáte, pocítíte je svým duchovně otevřeným srdcem.

 

Milujeme vás..

 

S láskyplnými pozdravy k vám Plejáďané = Hvězda Maia

 

Tento channeling je možné dále šířit pouze s celým textem a s odkazem na zdroj https://www.facebook.com/pleja.kristal

 

 

 

SDĚLENÍ Z PLEJÁD
Transformace

přijala Pleja Světlo Krystal, 3.8. 2014

 

 

 

Přátelé drazí,

 

Kdo již zvládáte pracovat s energiemi, transformujete své Vědomí, druhým napomáháte s transformací, Zemi vibračně pozvedáváte na úroveň Světla. Tímto jste také i zapojení do velkolepého vesmírného projektu - VZESTUP PLANETY ZEMĚ a stáváte se jeho přímým účastníkem .

 

Ano, vaše vnitřní síla je velmi potřebná v tomto transformačním procesu. Sjednocená síla kolektivního Vědomí. Vše se nyní odehrává tak, s jakou intenzitou světelné energie utváříte. Do transformačního procesu se vás zapojuje stále více. Energie se mění každým okamžikem, co platilo včera (vašeho pozemského času) zítra může platit (být utvořeno) zcela jinak. Naše sdělení o transformaci se pořád mění, v závislosti na vašem tvoření.

 

Nepolevujte a udržujte si své navýšené vibrace. Dobrou zprávou je, že jako kolektivní vědomí jste se již probudili z dlouhého spánku zapomnění. Ale jelikož tímto spánkem ještě spí některá Vědomí, vašim úkolem je, pomoci probudit jejich sílu.

 

Myšlení mnohých vás, je nové, chcete okamžité změny. Svět, kde vládne mír, láska a soulad. A tak najíždíte na nové programy. Povíme vám, že na této velké změně odhodlaně pracuje spousty vyšších Vědomí. Touto informací naši misi nenarušíme, neboť víme, kam až z informacemi můžeme zajít. A tak, jen s pomocí těchto Vědomí, navyšování vibrací v 3D hustotě může úspěšně proběhnout. Odolávat silnému tlaku negativních energií by Duše na nižším vývojovém stupni prostě nezvládla. Takovému risku by ani nebylo možné Zemi podrobovat. Proto se tohoto velkolepého projektu, účastní mnoho inkarnovaných Vědomí z vyšších světů. Zkušených Duší, z dob dávné Atlantidy, těch nejlepších Mistrů, andělských říší, z těch nejvyšších úrovní Vědomí. Světelných pracovníků, moudrých a láskyplných, to jste vy. Člověk tedy patří k chytré rase, není tak naivní a hloupý jak si myslí ne-lidé, co vládnout starému světu. Svému světu, ve kterém si vládnou navzájem. Tito lidé jsou jak stroje, bez srdce a nemající vlastní myšlení. Svět, který utvářejí pak vypadá, tak jak vypadá, existující v moci a násilí.

 

Přátelé, buďte v klidu, to už není váš svět. Kdopak by chtěl v takovém světě žít? Jistě, že nikdo z vás, neboť vaše realita je zcela jiná, ta ze světa Jednoty. Každým okamžikem k vám vstupují, nové a nové energie, ty, které utvářejí změny, jak ve vašem osobním životě, vaší společnosti, ale především ve špatně nastaveném systému. Tvoříte podle síly vašeho Vědomí, vašim sjednocováním, jako kolektivu. Utváříte svět, s pevnými základy, aby tento svět už nezbortila žádná vnější síla.

 

Čím silnější bude vaše vizualizace JEDNOTY, o to rychleji Transformace proběhne. Vše je pouze na vás, naši drazí.

 

Milujeme vás..

 

S láskyplnými pozdravy k vám Plejáďané = Hvězda Maia

 

 

Tento channeling je možné dále šířit pouze s celým textem a s odkazem na zdroj https://www.facebook.com/pleja.kristal

 

 

 

Horoskop na období od 1.8. – 10.8. 2014
Tvořte v sobě mír a obejměte svého ďábla

 

Silné obsazení Lva – Slunce, Černá Luna, Merkur a Jupiter, zvýrazněné kvadraturami ze Štíra – zesiluje téma Lva. Být ve svém středu, být nástrojem Boha a konat skrze lásku. Pokud Lev toto neumí, dostává se do ega, kde se zviditelňuje touha po moci, sebestřednosti, sobectví, pýchy, dokazování a ovládání. Objevuje se mocenský princip a panovačnost. Vystoupí na povrch naše slabosti a temnota.

Lev symbolizuje vládnoucí osoby, které budou podléhat mnohým pokušením. Vše závisí, nakolik mají zvládnutou svoji moc. Proto se dají očekávat politické rozepře mezi prezidenty a objevuje se nebezpečí, že pokud vyhraje ego, bude vyhrožování válečným konfliktem. Převážně to budou slovní přestřelky. Právě v době od 6.8. do 14.8. bude tato tendence nejsilnější, krizové období je od 8.8. do 10.8.

V této době se Slunce dostává do konjunkce s Černou Lunou a budou se dít osudové situace a různá pokušení, která člověka budou zkoušet, nakolik je ovládán egem, sobectvím, sebestředností, potřebou dokazovat a vládnout. Týká se to každého z nás, ale jen osoby, které mají moc, nám to budou odzrcadlovat ve veřejném životě. Nám se to bude dít v našich životech, v rodinách.

Kvadratura od Saturna na Slunce ukazuje na komplikace, překážky a zastavování. V této době pokud nebudete respektovat pravidla a řád, hned za to zaplatíte. V této době nám nic neprojde.

Saturn sice přináší omezení a těžkosti, ale díky tomu můžete prožít skrze pokoru a skromnost nalezení svého středu. Nebo propadnete vzdoru a začnete bojovat s Osudem. Přijměte sebe i se svou temnotou, obejměte svého ďábla.

Příznivý aspekt od Urana na konjunkci dává možnost udělat to jinak. Tak aby nás nepřeválcovalo ego. To, jestli se nám to podaří v nás, v našich životech, se pak zviditelní na úrovni prezidentů.

Tvořím ve svém životě mír nebo mám zapotřebí mít stále navrch, bojovat a dokazovat si, že mám pravdu? Spolupracuji s druhým, podporuji ho nebo se jen snažím získat energii, převahu, hodnotu na úkor druhého?

Úplněk nastává 10. 8. Zviditelní se stres, strach a tíha života. Velmi jednoduše propadneme smutkům a pocitu, že na Zemi není bezpečno, že necítíme zakořenění a smysl bytí. Máte pocit, že se vše točí stále dokola, opakuje a nebere to konce, a jste tam, kde už jste jednou byli?

Tak to je a jediná cesta je osvobození od programů ega a prožít si, že jste čisté vědomí, jste všechno a nic. Jste světlo i tma.

Tak se zkuste dívat na vše jak na dramatickou hru, kde vaše malé já má roli. Buďte divákem svého života.

Neberte se tak vážně a opatrně na dramatizování situací. Silné obsazení Lva podporuje, že se ze všeho udělá drama.

Pojďme využít tvůrčí energii Lva, tvořte světlo, lásku, radost, lehkost, legraci! Vždyť je na nás, co vytvoříme. A umět se zasmát sám sobě je osvobozující.

Tvořte ve svém nitru mír, světlo, lásku, radost a posílejte ji celému světu.

 

S láskou Petra Nel

https://www.astrologiepetranel.cz/category/horoskop/

 

 

 

Úplněk ve Vodnáři 10.8. 2014 ve 20:12

V dobách nejistoty, kdy tonoucí se stébla chytá, v časech zatvrzelého trvání na omylech ega a kráčení proti proudu veřejného mínění i proti realitě, je hloupost a sobectví mocných vyjevováno jako v pravdivém zrcadle.

Díky bystré inteligenci můžeme odhalit mnohá tajemství. Učíme se bytí ve svém středu, bytí v Bohu skrze Lásku. Učíme se přijímat a milovat vlastní temnotu. Pokud ne, prožíváme pýchu nebo panovačnost a ke slovu přichází naše zlozvyky, strachy a slabosti. Jde o to jestli dál chceme dobývat a řídit nebo tvoříme mír a vědomí spolupráce jako rovnoprávné bytosti planety Země. Týká se to jak rodin, tak států, jak vztahů partnerských, tak i všech vztahů "já a ty". Jsme Jedno nebo bojujeme o moc? Chceme druhé manipulovat, ovládat a kontrolovat nebo je inspirovat, motivovat a souznít s nimi? Ta hranice je velmi tenká. Stejně jako rovnováha na miskách vah. Ale máme opět možnost dvojí volby. Upřednostníme chamtivost a otroctví strachu nebo si nalijeme pohár Pravdy? Probudíme se konečně do radosti ze života nebo zůstaneme zakukleni spát v nevědomosti strachu a smutku z nepřijaté bolesti? Budeme dál ignorovat jak se lodě vlád a rodin řítí na útes jménem "Ztroskotaný život" nebo zapracujeme každý na sobě a použijeme moc, která nám byla dána, pro dobro celku? Nepodporujme rozepře, války a boje. Nepodléhejme ani smutku a beznaději jako osiřelá holátka vypadlá v boji o moc Orlů z hnízda svého středu. Každý přečin a zločin v uplatnění moci nad druhými (ve vztahu silnějšího proti slabším a mocnějšího proti bezmocným) bude po zásluze odhalen a potrestán. Pravda vyjde najevo. Ačkoliv pohroma se přiblíží, Prozřetelnost zasáhne včas.

 

 

 

Zdroj: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=687851377964009&set=a.106148522800967.13395.100002174605663&type=1&theater

 

 

 

Zkrášlující kosmetika je plná jedů. Tyhle škodí nejvíc!

Zdena Nováčková

 

Je bezpečné být nebezpečně krásná? Každá z vás se chce líbit, ale někdy tak moc, že zapomínáte na možná rizika. Zkrášlující kosmetika totiž mnohdy obsahuje látky, které zdraví (v určitém množství) škodí. Které to jsou aneb Věděly jste, že třeba rtěnky obsahují olovo?

 

Výzkumy prokázaly, že co si nanášíte na kůži, nehty, vlasy, se vstřebává až z 60 procent do těla. Je-li ve výrobku zanedbatelné množství škodlivých látek (látek negativně ovlivňujících organismus), ale vy ho používáte každodenně po dobu jednoho roku a déle, určitě se pak nejedná o zanedbatelné množství. Samozřejmě tělo zase škodliviny vyplavuje (i proto je důležitý pitný režim), ale jsou takové prvky, které se v těle shromažďují.

 

Možná by si každá žena měla u svého zrcadla vyvěsit seznam škodlivých nebo nevhodných látek a červeně zvýraznit, co můžou způsobit. Rozhodně na to myslete při nákupu kosmetiky. Na co si dát pozor?

 

Dejte přednost kosmetice bez parabenů

 

Omezte přípravky s obsahem parabenů (přesněji estery kyseliny p-hydroxybenzoové), jsou to nejčastěji používaná konzervační činidla v kosmetice a farmacii. Pro svůj antimikrobiální účinek jsou u výrobců v oblibě, neboť dlouhodobě konzervují většinu přípravků (bez nich by vydržely sotva týden) – krémy, tělová mléka, pleťové masky, make-upy, deodoranty, sprchové gely a podobně. Jejich negativní účinek je, že narušují hormonální regulace a jsou podezřelé z kancerogenity (vzniku rakoviny).

 

Je bezpečnější takové přípravky nepoužívat dlouhodobě. Pozitivní ale je, že na našem trhu přípravky bez parabenů naleznete v různých řadách kosmetiky, například Bioderma, Vichy, Dermacol, Jericho AHAVA, Lavera, Dr. Hauschka, Crabtree-Evelyn a další. Chce to ostražitě prozkoumávat přiložené letáčky, ve kterých jsou informace, že výrobek parabeny neobsahuje, uvedené.

 

Nedávejte olověné polibky

 

Víte, že ve rtěnkách je obsažené olovo? Je totiž v použitých barvicích činidlech. Průzkum v USA odhalil, že se stopy olova nacházejí až v 61 procentech produktů, a to i v drahých rtěnkách. Olovo se v těle hromadí, jde o nebezpečný neurotoxin, který způsobuje poruchy nervové soustavy. Mimořádně citlivé jsou k němu těhotné ženy. Bohužel informaci, která rtěnka obsahuje olovo, těžko najdete.

 

AHA kyseliny jen ve správný čas

 

AHA kyseliny (organické alfa-hydroxykyseliny) dokážou omezovat tloušťku zrohovatělé vrstvy kůže, takže působí jako chemický peeling (odlupovač), mají vysoký hydratační efekt a podporují tvorbu kolagenu, a tím vším se snižuje tvorba vrásek a omlazuje pleť. Vypadá to jako nalezení elixíru mládí. Má to ale malou chybu, po několikaletém působení vypadá obličej odule. Opravdu nebezpečné je používat přípravky s AHA kyselinami na opálenou pleť.

 

„Po ošetření je pokožka zbavena povrchových vrstev kůže, postupně dochází k její regeneraci a novotvorbě kolagenu v podkoží, tím také dochází k redukci vrásek, jizev po akné, vybělení pigmentových skvrn. Protože nová ,mladá pokožka je náchylná na pigmentaci', nesmí se po dobu až dvou měsíců vystavovat slunci. Nejvhodnější dobou pro chemický peeling je od podzimu do jara," říká dermatolog MUDr. Ondřej Šeda.

 

Kde jsou ukryté ftaláty

 

Jejich přítomnost je v kosmetických přípravcích zakázána, ale těžko se dokazuje. Na etiketách mají označení DBP a DEP. Bývají obsaženy v antiperspirantech, deodorantech, a zejména v lacích na nehty a v některých šamponech. Ftaláty se mohou uvolňovat do kosmetických přípravků s obsahem alkoholu z plastových obalů. Negativně ovlivňují funkci ledvin, jater, způsobují riziko astmatu a alergií.

 

UV filtr s mírou

 

Jsou sluneční paprsky zdravé, nebo nebezpečné? Určitě je dobré se chránit před sluncem při jeho nejvyšší intenzitě. Ale v civilizovaných zemích lidé tráví většinu času v „betonových“ budovách a používají stále častěji přípravky s UV filtrem. Naleznete ho v kosmetice pěsticí i dekorativní (make-up, tvářenka, rtěnka), v opalovacích krémech, v šamponech, v balzámech na rty. „Pokud všechny tyto přípravky používáte dlouhodobě, každý den, výsledkem je nedostatek vitaminu D, který je k životu potřebný zejména ke stavbě kostí, snížení rizika výskytu mnoha typů rakoviny, blahodárně působí na autoimunitní onemocnění, jako je roztroušená skleróza, snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění. „Určitě vám prospěje aspoň 3x týdně pobyt půl hodiny na sluníčku bez opalovacích krémů, podpoříte tak tvorbu prospěšného vitaminu D," radí ve své knize Doba jedová prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

 

Xylenové pižmo raději ne

 

Xylenové pižmo je fixátor, který udržuje stálost vůně – parfémů, deodorantů, osvěžovačů vzduchu, čisticích prostředků. Je příjemné, když parfém hned nevyprchá. Ale nejedná se o zdraví neškodnou látku. „Evropská agentura pro chemické látky označila xylenové pižmo za látku, která vzbuzuje obavy z nežádoucích účinků na životní prostředí a lidské zdraví,“ tolik citace z knihy Doba jedová.

 

Každopádně si nestříkejte parfém a jiné vůně do čerstvě oholeného podpaží. Kromě toho, že to pálí, přípravek se mnohem snadněji vstřebává (lymfatickým systémem) do těla. Průzkumy se zaměřují i na to, zda rakovina prsu (nejčastěji je ohrožený horní kvadrant prsu), nevzniká právě častou aplikací „vůní“ a depilačních přípravků do podpaží. Raději flíček na oblečení než riskovat.

 

Vždycky existuje několik pravd, záleží jen na vás, čemu budete chtít věřit.

 

 

Zdroj: https://www.prozeny.cz/magazin/zdravi-a-zivotni-styl/nase-zdravi/27409-zkraslujici-kosmetika-je-plna-jedu-tyhle-skodi-nejvic

 

 

 

Nová americká studie potvrzuje, že přátelé mají podobné DNA

 

 

Zdá se, že jsou nám přátelé geneticky podobnější než lidé cizí. Alespoň tak mluví americká studie, vedená významným řecko-americkým profesorem sociologie a medicíny z Yaleovy univerzity Nicholasem Christakisem a Jamesem Fowlerem, profesorem lékařské genetiky a politických věd z Kalifornské univerzity.

 

Výzkumníci, kteří svou práci zveřejnili v deníku Journal of the National Academy of Sciences, analyzovali genom 1932 lidí a poměřovali přátelské páry a páry náhodných neznámých. Mezi testovanými osobami nevládlo žádné biologické příbuzenství, jediným rozdílem byla úroveň jejich vzájemných sociálních vztahů.

 

Studie ukázala to, že průměrný člověk má podobnější DNA se svým přítelem, než s cizími lidmi. Výzkumníci poznamenali, že tento nález souvisí s tendencí lidí vyhledávat přátelé s podobným rasovým (a tedy genetickým) pozadím.

 

Genetická podobnost mezi přáteli byla větší, než očekávaná podobnost mezi lidmi kteří sdíleli základní národní a genetické dědictví. Ještě se nevyjasnilo, jaký přesný mechanismus to způsobuje. Ovšem jak podobní jsme si s našimi přáteli? V průměru, jak tvrdí studie, je nám náš kamarád biologicky blízký asi tak, jako bratranec ze 4. kolene (jako bychom měli společné pra-pra-rodiče). To znamená, že sdílíme okolo 1% našich genů.

 

„To nezní nijak závratně, ale pro genetiku je to významné číslo. Je nutné poznamenat, že většina lidí takto vzdálené příbuzné ani nezná, ale z nějakého důvodu si vybíráme takové přátelé, kteří jsou nám geneticky podobní,” řekl prof. Christakis. Christakis a Fowler dokonce vyvinuli „skóre přátelství”, které předpovídá, kdo se s kým spřátelí. Údajně se stejnou přesností, jako jsou vědecké mechanismy na předpověď šance, zda člověk podlehne obezitě či schizofrenii. Když se výzkumníci zaměřili na individuální geny, ukázalo se, že přátelé mají často podobné geny spřízněné s vnímáním pachů, ale jiné geny, co se týče kontroly imunity: to znamená, že se přátelé liší v jejich obraně před různými nemocemi.

 

Zdá se, že se jedná o evoluční mechanismus, který slouží společnosti obecně, neboť lidé, kteří tráví čas s jedinci slabými vůči nemocem, si tak staví bariéru, čímž potenciálně „zabraňují šíření epidemie”. Dalším zajímavé zjištění vypovídá o rychlejším vývoji právě těch genů, které s přáteli sdílíme.

 

Prof. Christakis vysvětluje, že by se mohlo jednat o jeden z faktorů, proč se lidská evoluce prudce zrychlila za posledních 30 000 let - společenské prostředí spolu s lingvistickou komunikací přeci hrálo zásadní evoluční roli. Navíc, podle tohoto řecko-amerického vědce, nový výzkum vyzdvihuje fakt, že jsou lidé „trans-genetické” bytosti, nejenom kvůli bakteriím, které žijí uvnitř, na nás i okolo nás, ale i kvůli lidem, jež nás obklopují.

 

Koneckonců to vypadá, že naše kapacity nezávisejí pouze na našem genovém složení, ale i na genovém složení našich přátel.

 

Zdroj: https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/4537-nova-americka-studie-potvrzuje-ze-pratele-maji-podobne-dna

—————

Zpět