Milí přátelé, - 6.5.2014

06.05.2014 20:41

 

Milí přátelé,

nejdříve začneme informací k semináři. V příštím týdnu se koná seminář DŠ Harmonie, neboli velká škola (jo letí to, mise bude končit  a pak se zlomí i květen...). Jako vždy ve Skokovech, ovšem, pozor, ne od čtvrtka odpoledne 15.5., ale od pátku 16.5. od 10:00 hod.!! Takže si to zapište ať tam nestepujete o den dříve.... Jediný, kdo by měl asi radost, snad, by byl p. Hradil...

Poselství Mistra Hilariona tentokrát nebude. Čekali jsme až se v originále objeví na webu Marlene, ale místo toho se objevila zpráva, že má (opět) problém s internetem a nemá připojení a vzhledem k tomu, že obtíže se opakují, budou jí budovat novou připojovací linku od pošty k domu. Neví jak dlouho tyto práce budou trvat, ale věří, že v příštím týdnu bude vše opět fungovat. Tak se všichni těšíme na další poselství, které Mistr Hilarion nám, skrze Marlene, pošle.

Dnešním dnem všem uvádíme třídílnou sérii channelingů Kryona na téma "Demystifikace New Age" (New Age jako obecné označení pro širší myšlenkový proud přinášející nové inspirující myšlenky, rozšiřující i osvobozující lidskou mysl od dogmat společnosti. Nejde jen o hnutí vzniklé v USA - Kalifornii).
V této první čísti se Kryon nejdříve zmínil o změnách, k nimž dochází v poslední době v v rozsahu, objemu a kvalitě channelingů - obecně, těch, které provozujeme my sami. A hovoří pak k energiím roku 2014, poukazuje na odlišnost od energií před r. 2012 a dokonce říká, že jde o energii, na kterou jsme čekali. Vše je jiné v této energii. V další části nenápadně nabádá přejít, uvědomit si jiný způsob vnímání i myšlení, navádí nás ke kvantovému i multidimemnzionálnímu vědomí. A mluví o novém způsobu žití na planetě - o vyrovnaném přežívání, neboť vývoj směřuje k vzniku nové rovnováhy a my jsme ti, kdo ji vytváří. Dále pak vysvětluje ve zkratce, pro potřebu objasnění jednoty s mnoha dalšími civilizacemi ve Vesmíru, historii naší galaxie a také hovoří o tom, jak to probíhá na planetách, kde dojde "k osetí duchovností", co se stane a k čemu se má dojít, i jak asi by to mohlo trvat, když se to daří. Z toho také pochopíme, že to, co se nyní na planetě děje, je začátek určitého procesu, který nutně nastal, když lidstvo překročilo "práh rozhodnutí", jak to Kryon nazývá a definitivně vykročilo k vybudování mírové, přítelské společnosti, stručně ke světlu, k lásce, k žití Boha v sobě. Uvádí také, že to povede k tomu, že za několik generací narozené děti budou mít výrazně probuzené vědomí a budou mít a velmi brzy projevovat znalosti a dovednosti, které dnešní děti jen zvolna nabývají, musí se učit. Oni to budou umět, znát, bude to pro ně přirozené.....a...... budeme to my.

Po delším čase, vlastně po třech měsících, se můžeme zamyslet a ponořit do nového poselství Jeshuy skrze Pamelu Kribbe. Toto nové poselství má název "Ráj na Zemi". Jeshua zde rozebírá kým jsme, proč jsme přišli na Zemi, co hledáme, proč jsme se v temnotě ztratili, jaký to má i smysl, pak podává návod, příklad, meditační techniky, která nám pomůže si znovu uvědomit kým jsme, ale také i uchopit svou sílu, vnést harmonii do svého života, např. i tím, že nalezneme to, co chceme dělat a také rozpoznat i řešit to, co nám v tom brání.

Přikládám dnes celkem krátký ( vzhledem k závažnosti tématu) článek, který mne hodně zaujal. Zabývá se tím, co nás stále více zajímá, tak jak jdeme každý svojí cestou, probouzíme se, uvědomujeme si sebe, svou spjatost s okolím i Vesmírem, očišťujeme se od toho, co "nejsme", tedy to, co není láskou, má nízkou vibraci a stále více toužíme a chceme vnímat ve hmotné realitě praxi toho, co jsme vstřebali vnitřně, co chápeme, že tak je, čemu věříme a chceme zažít sebe jako opravdové Tvůrce své reality.
Přikládám tedy článek s názvem "Vědomá tvorba reality" od Jitky Třešňákové. Při jeho čtení si mnozí vybaví myšlenky Kryona, které v mnoha různých svých poselstvích k tomuto tématu (channelinzích) předával, sděloval. Jistě si také vybavíte poselství Arkturiánů (Interdimenzionální cestování, posílal jsem v září 2011, na našem webu není, najdete ZDE) či Hathorů (Umění přeskakovat časové linie) a v neposlední řadě také nedávné poselství AA Michaela (Podpora týmu země - energie linie času a účinky PTD - v mailu minulý týden)

Přehled až dramatických chvil a událostí z pohledu působení kosmických sil přináší astroložka Petra Nel.

Dále pak, díky jedné, českou zemi milující dušičce, přikládám velmi důležitou a významnou informaci o celodenní akci na pomoc k obrodě, rekonstrukci nebo jak častěji říkáme, očištění české matrice.
Pod pojmem MATRICE zde rozumíme jemnohmotný „hodnotově-genetický“ kód uložený v kolektivním nevědomí, který je specifický pro každý národ a určuje mimo jiné jeho jedinečnost a poslání. Původní podoba ČESKÉ MATRICE byla poškozena v době kolem Bílé Hory 1620 a v letech následujících. Cílem projektu je odstranění této zátěže, navrácení MATRICE do původní podoby a obnovení tvůrčího ducha českých národů do plné síly.
V příloze najdete astrologický komentář k celé akci vč. významu bitvy na Bílé Hoře s názvem "Astrologický pohled na setkání 24. 5. 2014 na Bílé hoře" od Petry Nel.  Více info naleznete na: Obroda národa  vč. i krátkého vyhodnocení důsledků Bílé Hory pro český národ  jakož i důsledků v evropském kontextu a také i vč. i videa  s rozhovory k této akci s organizátory, některými budoucími účastníky i krátké povídání Petry Nel a také alikvotní zpěv Karla Richarda Marinova (asi celkem 10 minut).

Následující video, na které  mi poslala jedna přírodu milující dušička, je přece jen "lehce" kontroverzní. V tomto krátkém videu můžete vidět nádherný až umělecký výtvor. Ovšem vzniklý materializací, řekněme spíše otiskem do hmoty, obydlí jistého živočišného druhu, civilizace mravenců. Pokud při tomto "procesu" byly mravenci nadále přítomní, pak ... to není nic pěkného. To nevíme. Věřím, že  šlo o opuštěné mraveniště. Výsledek je však velkolepý a dává nahlédnout na něco, co bychom jinak nespatřili. VIDEO, necelé 3 minuty

Sociální sítě ovládly zprávy z Ukrajiny. Ta doba, kdy se na mé "FB zdi" objevovaly povětšinou duchovní texty, obrázky  apod. poněkud ustoupila do pozadí a byla vystřídána děním aktuálním, vnějším. Až se zdá, že je "přeUkrajinováno". Ale nelze před tím zavírat oči, ani nijak utíkat. Ostatně ani není kam. Na planetě, zatím, ať uděláme co uděláme, nadále zůstáváme...a vše s tím spojené, ať již přímo či nepřímo žijeme. A změnu života vykonáme tím, že ho žijeme, žijeme s novým myšlením, vědomím, činy naplněnými láskou, Světlem, porozuměním a ne že před ním utíkáme.
Mnozí jsou šokováni tím, co se děje. Na Ukrajině  se dostaly k moci "nefalšovaní fašisté" (jak je otevřeně označil bývalý evropský politik a eurokomisař, Günter Verheugen) a plně si dle toho počínají - vraždí, ubíjejí lidi, upalují zaživa, vypichují oči, uřezávají hlavy atd. Tyhle lidi podporovaly a podporují USA, EU, NATO, ale i české špičky...
Ptáme se, kde se to vzalo? Je to prosté - vždy to tam bylo. A působící, rostoucí Světlo to vytlačilo - svým způsobem a cestami, do popředí. Teď už to nikdo nemůže nevidět. A spolu s tím také každý vidí (nebo může vidět) na pravou tvář těch, kdo je do popředí vyzvedl, kdo je dále podporuje, kdo je potřeboval pro své osobní mocenské cíle - špičky USA, to  především a pak také EU a ti, kdo jsou v pozadí, všichni ti, kteří se nikdy neštítí ničeho, jen aby dosáhli svého cíle.

Je to kolektivní analogie toho, co zažíváme na individuální úrovni, kdy pod vlivem stále silnějších a rychlejších kosmických energií proudících na Zemi, jakož i pod vlivem naší osobní činnosti zvyšující vibrace, se uvolňují naše nižší části, části našeho temného Já a zatěžují naši současnost požadavkem na vyřešení, vyčištění. A když se na věc správně podíváme, správně ji pojmenujeme a se k ní postavíme, v lásce přijmeme a pročistíme - transformujeme tyto energie na Světlo a Lásku, pak můžeme jít dál.
Tím, že vidíme, kdo je kdo v této události, když odstupujeme od vnucované režie maintreamu, který nám záměrně a vědomě tlačí do hlav své lži a snaží se s námi manipulovat v zájmu právě těch vládnoucích špiček, které za tím vším stojí, a které tato média vlastní, dáváme si možnost ty věci v sobě čistit a tedy čistit je obecně a uvolňujeme energie k tomu, aby Světlo i Láska mohly dál pracovat ve prospěch lidstva.
 
K tomuto tématu dnes přináším pár informací, jak to nazývám - z našeho i cizího dvorku. Jednak k tomu, že fašismus na Ukrajině není nic nového. Posílám kraťoučký úryvek z jednoho článku, kde je k tomu cosi velmi zřetelného. Úryvek má název "Sliby a smlouvy jsou zapomenuty", informace k článku pod úryvkem.

Když jsem se zmiňoval o našich špičkách, tak také něco k tomu z našeho českého dvorku v článku od bývalého ministra zdravotnictví, psychiatra Ivana Davida "Co si myslí Česko, aneb co si myslí Češi".

A poslední věc k tématu je velmi krátký článek "Jak Eurobolševici šíří propagandistické lži o Ukrajině a jiné postřehy" od Petra Štěpánka, bývalého člena rady pro rozhlasové a TV vysílání, v němž se svěřuje se svými pocity z kvalit dnešní doby, mnoha dnešních lidí, mediálně působících zvláště. 

Na závěr něco pro svou pohodu v době letní - Domácí, přírodní repelent proti komárům a klíšťatům.


Přeji krásné květnové dny plné vnitřní radosti a pohody

Láďa
 

 

 

“Demystifikace New Age – 1”
Tento živý channeling byl přijat v Tucsonu, Arizona, 18. ledna 2014
 

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem] tak, aby umožnil čtenářům lepší pochopení, protože se stává, že živý channeling obsahuje energii, která se přenáší v průběhu živé komunikace, ale v tištěné verzi již ne. Takže si užijte toto rozšířené poselství.

 

Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner opět ustupuje do pozadí a čistota tohoto poselství se zvyšuje. Říkám to proto, že i on zažívá rozdíly v duchovní energii při tom, co dělá již 23 let. Samotný proces channelingu se také posouvá. Jestliže je channeling opravdu otevřené poselství přicházející portálem šišinky, a jestliže to začíná podporovat energie planety, znamená to, že komunikační brána se začíná rozšiřovat. A pro něj je to jiné. Není to pro něj příjemné a dokonce i on se s tím potýká. Přichází více energie, ovlivňuje to jeho fyziologii. Ovlivňuje to to, na co je zvyklý. A dokonce pochyboval o samotném procesu, protože poselství, která nyní dostává, jsou kratší. Musejí být. Portál je větší. Mnohem více než kdy dříve je přenášeno třetím jazykem, dokonce i pozdějším posluchačům [záznamu] a těm, co toto budou číst. Je zde obsažena energie, která je multidimenzionální a přináší poselství daleko přesahující to, co je vysloveno nebo psáno, takže procházejí toto poselství právě teď, zatímco ho vy posloucháte v této místnosti. Je toho k dispozici mnohem víc, když toto otvíráme a začínáme mluvit.

Každý člověk v této místnosti i ti, kteří čtou a poslouchají toto poselství, mají svou naprosto jedinečnou životní cestu. Nikdo z nich není stejný. Mohli byste si myslet, že to může být velmi složité, ale pro Ducha tomu tak není, protože celek vás všech dohromady je spojen do jednoty. Je to skládanka, kde atributy jednoho pomáhají druhému způsoby, které ani neznáte. Pro vás je to složité, abyste měli o čem přemýšlet, ale pro nás ne. Je to jemná a laskavá energie, která má svůj důvod.

Takže, drahý léčiteli, já vím, kdo je zde a vím, kdo poslouchá a čte, pokud zažíváš problémy nebo rozdílnost v komunikaci s Duchem, teď už víš proč. Jestliže se potrubí rozšiřuje, tlak vody se může snížit, ale dodávka vody zůstává stejná. Dynamika toho, co dostáváte v podobě channelovaných informací a léčivé energie se může přizpůsobovat nečekanými způsoby. Je to proto, abyste dostali stejné nebo dokonce lepší výsledky. Vězte toto: je to navrženo tak, aby se nic nezhoršilo. Rozumíte? Tak je to navrženo. Jestliže dostáváte stejné informace skrze větší portál, potom to dovoluje takovou čistotu, jaká tu dříve nebyla. Místo toho, abyste byli zkrápěni rychlými, intuitivními myšlenkami, teď se to zpomaluje, abyste je mohli vidět a lépe využít.

 

2014 – nový začátek

Rok 2014 znamená novou energii a začátek povznesení schopnosti staré duše pracovat na planetě mnohem lépe než kdy dříve. Toto je ta energie, kterou jste jako stará duše vždy očekávali. Je to začátek vašeho času, ale bude to chvíli trvat a někteří z vás to ještě nepocítí, protože vaše smysly se vylaďují. Ale obecně byste všichni měli cítit, že tento rok se velice liší od roku předchozího. Měli byste být schopni se zhluboka nadechnout a říci: „Jsem tak šťastný, že je rok 2014 a že cítím ten rozdíl!“ Neopakujte ale jen to, co někdo řekl, spíše použijte svou innate (vrozenou moudrost těla)*, svou intuici, abyste potvrdili, jak to všechno cítíte.

A tak začínáme sérii lekcí, aniž bychom o tom mému partnerovi předem řekli. Je to série o demystifikaci New Age. Během tohoto procesu se může stát, že něco z toho pro vás bude urážlivé. To se týká zvláště učitelů, kteří mají nastavení mysli, které nelze snadno změnit. Vždy učili určité věci určitým způsobem a vždy jim to fungovalo. Tak proč to teď měnit?

Dovolte mi, abych teď tyto učitele na okamžik oslovil: Moji drazí, ve staré energii, která předcházela roku 2012, bylo úplně všechno, co jste dostávali, protlačeno skrze filtr, tmavý filtr staré energie. Proto mnohé z toho, s čím jste museli pracovat, byly metafory, ne přímé informace. Vy jste je potom linearizovali a předávali to nejlépe, jak jste mohli. Nikdo to nedělal špatně. Prostě jste dělali to nejlepší, co jste mohli, s tím, co jste měli. Ale teď, když sundáte ten filtr a spatříte, o čem to ve skutečnosti je, může to pro vás být „aha“ zkušenost. Prosím pochopte, že tato komunikace je určitý dar, který nezahrnuje žádné odsuzování. Naopak, je to jen pozvání, abyste otevřeli oči v nové, jasnější místnosti a řekli: „Ach, to je ale rozdíl proti tomu, co jsem učil.“ Oslavte novou čistotu a potom učte to, co teď vidíte.

Některé nové informace začnou objasňovat, co děláte, a mohou se velmi dobře přesunout z paradigmatu, o kterém jste si vždy mysleli, že nad ním máte kontrolu. Bude to trochu jiné. Je to jako ti, kteří nakonec uvidí vytištěná slova písně a uvědomí si, že zpívali špatná slova! Melodie zůstává stejná, ale slova jsou teď přesnější. Tak to je. Takže jste možná zpívali a učili píseň a užívali jste si ji, ale když teď otevřete zpěvník a spatříte slova, která jsou tam napsaná, řeknete: „Aj!“ Takže se zhluboka nadechněte a řekněte si: „Je to v pořádku, je to v pořádku, teď už to vím lépe a budu to učit jinak a lépe!

Docela často se budou lidské bytosti setkávat se situacemi, jako je tato a budou to překrucovat. Podívají se na svůj život a řeknou: „Dělal jsem to špatně, tudíž jsem selhal.“ Chápete, moji drazí, že to je učení staré energie? Tady se vědomí staré energie staví do cesty učitelům a jasnovidcům způsobem „úpravy řízení“. Je to vnímání – vnímání vaší velikosti.


Ven z linearity

První věcí, kterou vám chceme dát, je že vás nabádáme, abyste zkusili odsingularizovat věci. Všechno, co máte, je lineární, protože vše musí pasovat do vašeho modelu. Řekli jsme to už dříve: Lidské bytosti žijí ve 3D a proto všechno, co vnímáte, je také ve 3D. Obecně se vždy snažíte všechno srovnat do jedné řady, aby to vyhovělo vašemu vnímání reality. Musíte být spokojeni s linearitou a zaškatulkováním všeho, s čím se setkáte. I když některé koncepty, které dostáváte od Ducha, evidentně nejsou lineární, tak je přesto musíte opět lineárně srovnat, aby vám to bylo příjemné. Anděl je JEDNOU entitou. Bůh má JEDEN hlas. Existuje JEDINÝ způsob stravování pro všechny. Existuje JEDINÝ způsob uctívání, modlení a hledání Boha. Je jen JEDINÁ správná cesta. Vy jste jen JEDEN a ten je obsažen ve vašem mozku (to poslední je opravdu legrační, jestliže jste poznali pravdu).

Je to ještě složitější. Dovolte mi, abych byl konkrétnější, abyste porozuměli, o čem mluvím. Duch vždy promlouvá k lidstvu v kódu. Jestli jste četli knihy proroctví v Bibli, tak ty verše jsou v kódu. Nostradamus napsal svá čtyřverší v kódu, aby jeho přátelé nepoznali, co dělá. Ale také on dostával svá poselství o budoucnosti v kódu od Ducha. Pravé duchovní proroctví bylo vždy předáváno ve zdánlivě metaforickém kódování, dokonce i ta nejzásadnější poselství pro planetu. Domorodé obyvatelstvo je dostávalo a předávalo stejným způsobem. Vždy přicházelo jako metafora – vždy jako metafora.

Jak může multidimenzionální Bůh mluvit k lidské bytosti, která je v jednociferné dimenzi? Odpověď zní: prostřednictvím metafor. Ty vždy byly tím kódem. Metafora znamená, že byla použita jiná slov či situace, které by vysvětlily význam na příkladu podobné situace. To napomáhá porozumění, zvláště když nemluvíte stejným jazykem. Už jste někdy komunikovali s někým, kdo znal z vašeho jazyka jen pár slov? Dělali jste pohyby, vydávali zvuky a slova, kterým rozuměl, abyste zprostředkovali skutečný význam. A Duch s vámi pracuje také takovým způsobem.

Přesto někteří učitelé, zvláště ti v daleké historii, brali tyto metafory doslovně a učili je, jako by to byla fakta. Konec konců „řekl to Bůh“. Je to běžné a vy všichni to znáte. Sedm dnů, během kterých byla stvořena Země, nebylo sedmi dny. Bylo to sedm okolností shovívavé přízně, kdy věci byly stvořeny způsobem, který dává smysl - a výsledkem bylo stvoření božské planety a života na ní. Nicméně to je příklad toho, o čem teď mluvíme. Teď vidíte zdravý selský rozum ve všem, a dokážete si představit, co měl Duch opravdu na mysli. Takže teď nastal čas začít aplikovat tento zdravý rozum na to, co denně slyšíte ve svých duchovních životech, nebo co vás učili ve vaší metafyzice. Zahrnuje to obecné věci stejně tak jako jejich detaily. Nakonec to stejně jsou detaily, které vás dostanou do problémů.


Příklad

Zde je jeden malý příklad. Kdykoliv spatříte slovo krystalický nebo křišťálový spojené s něčím duchovním, ať už se jedná o mřížku, planetu nebo entitu, pochopte, že se jedná o metaforu. Znamená to, že je nositelem vibrace nebo vzpomínek. Takže například, když přijmete channeling, ve kterém je nositelem poselství křišťálový anděl, můžete to pochopit jako anděla vytvořeného z křišťálu. Potom dáte tomu andělu z kusu kamene jméno a velice brzy jej začne někdo uctívat a vy dostanete malý krystal, který bude mít křídla a bude vypadat jako anděl. Samozřejmě, že potom někdo začne channelovat křišťálového anděla, a bude na pódiu obklopený křišťály. Chápete, co říkám? To původní poselství znamenalo něco naprosto jiného. Chci, abyste začali rozumět tomu, že channelovaná poselství, dokonce i ta moje, jsou často metaforická. Vyprávějí mnohem větší příběh než jakékoliv lineární poselství - „otevírají“ mysl pro srovnání mnoha jiných atributů pravdy. Proto používáme tolik podobenství.

Křišťálový anděl je tedy jakousi andělskou skupinou (všichni andělé jsou součástí “Boží polévky” a žádný nestojí samostatně), která je naplněna nastřádanými informacemi nebo vibracemi, které si pamatuje, kdo jste a možná i vaši osobní Akášu. Tato andělská přítomnost by vám mohla pomoci v potvrzení toho, co jste se naučili v minulých inkarnacích. Je to laskavý pomocník při práci s vaší velkolepostí. Nezamlouvá se vám to více než nějaký kámen s křídly?

Křišťálová planeta není vůbec žádná planeta. Je to “skladovací prostor” pro duše všeho druhu, možná součást systému inkarnace a návratu. Ale to je metafora toho, kde jsou uloženy a zapamatovány multidimenzionální věci. Tato idea “planety” je jen pro vás, protože nemáte žádnou představu skutečného multidimenzionálního kvantového skladovacího atributu. Chápete? Je to metafora.

Poselství, která vám nyní přináším v této nové energii, jsou předávána tak, aby věci vyjasnila a ne aby věci dělala složitějšími. Jestliže použijete pravidlo hledej metaforu na mnoho věcí, které nedávají žádný smysl, mohli byste začít lépe rozumět Bohu. Pomůže to demystifikovat jisté atributy toho, co vám bylo řečeno v minulosti.

Ano, máme detaily – klasické – ale kdybychom je předali, mohli by ublížit srdcím těch, kteří byli učeni odlišně, a to nechceme. To nechceme. Naopak, dáme vám nástroje k tomu, abyste si sami všechno prověřili – i to, čeho jste se možná “drželi” jako doktríny nebo pravdy, která se mohla velmi lišit od toho, co jste si mysleli. To je pouze jedna z mnoha věcí, o které vás žádáme. Zdravý rozum. Existoval ráj? Mohla by to být metafora pro Gaiu? Existoval mluvící had? Mohlo by to znamenat něco jiného? Věděli jste, že had je pro určité domorodé lidi poslem moudrosti? Až začnete spatřovat tu úžasnou pravdu v některých z těchto starobylých příběhů, spatříte Boží lásku o mnoho jasněji, a to začne demystifikovat mytologii okolo vás.


Oddělování

Přestaňte oddělovat věci! Chápeme, že pro lidské bytosti to je naprosto normální chování. Oddělujete proto, abyste přežili, a my jsme o tom mluvili už dříve. Řekli jsme vám, že největší rozdíl mezi starou a novou energií je v tom, že stará energie oddělovala a přežívala proto, že jste kráčeli v temnotě. Nová energie rozsvítila světlo a teď můžete vidět jeden na druhého. Neexistuje žádný důvod, abyste dnes oddělovali, protože už neexistuje strach z těch druhých. Teď je můžete vidět! Takže se místo toho sbližujte. Ale to se snadněji řekne, než udělá. Stará energie přežívání bude jednou z nejtěžších věcí, které bude třeba přepsat. Podívejte se, co s tím má společného stará energie. Bojí se, že se lidé spojí dohromady novými způsoby. Poznáváte ty fráze níže?

Telefon je ďáblův přístroj.

Televize ničí dětskou mysl.

Internet je začátek antikrista.

Facebook krade sociální dovednosti mladých lidí.

Každý z těch prostředků představuje sociální revoluci, přibližuje svět. Ale stará energie přežití se jich instinktivně obává.

Chci po vás, abyste začali procvičovat sbližování takovými způsoby, jaké jste dříve nečekali - aniž byste někoho urazili, aniž byste ranili něčí srdce. A tady je příkladJste člověk ze západu a potkáte nějakého člověka, který má pokrývku hlavy. Proberme obvyklý proces myšlení založený na přežití.

PŘEŽITÍ: Jeho pokrývka hlavy by vám okamžitě ukázala na jeho systém víry, možná na to, odkud pochází, rodokmen jeho kultury a možná i jazyk, kterým mluví. Také vám to říká, protože o tom skutečně mnoho nevíte, že vás pravděpodobně nebude mít rád. Konec konců, vaše hlava není zahalená. Takže co uděláte? Normálně byste se vydali jinudy. Možná, že pochází z Blízkého východu? Tam je mnoho lidí, kteří nosí pokrývky hlavy. Avšak, všechno ve vašem těle, všechno, co se naučil váš mozek, jej potom od vás oddělí. Váš mozek si začne odškrtávat zdůvodňování a logiku: Nemáte nic společného. Kdybyste se spolu dali do řeči, skončilo by to špatně, protože nevěří tomu, co vy. Vy taky nevěříte tomu, co on, a on by vám nenaslouchal. Prostě následuje to, co se naučil. Vy o tom mnoho nevíte, ale vidíte jej, jak poslouchá to, co mu bylo řečeno. Vy jste osvobozeni od nošení pokrývky a on ne. Chápete? Přežívání vás rozděluje, ospravedlňuje to ve vašem starém poznání, a způsobuje, že jednáte. Vydáte se jiným směrem. To je separování – to je přežití. Bude to chtít hodně přemýšlení o tom, jak věci fungují, abyste to dokázali změnit.

Nové paradigma: Moji drazí, přemýšlejte o tomto: Potkáte člověka s pokrývkou hlavy. Vaše mysl je vzdálena přemýšlení o přežívání. Naopak, místo toho jste ve střehu, zda neexistuje něco, co byste měli společného. Jedná se o opravdové „nové přežívání“, kdy intuitivně chápete, že potřebujete spojení, ne oddělování. Vaše intuice pracuje, a říká vám toto: Nosit pokrývku je realitou tohoto člověka, protože je to jeho způsob uctívání jeho vnitřního Boha. Je to jeho kultura, ale on to dělá otevřeně, abyste se dozvěděli, že věří v Boha. A stejně tak i vy! On uctívá svého Boha tak moc, že se nebojí toho, co si o něm budou myslet ostatní lidé kvůli tomu, že nosí pokrývku hlavy. Je tak trochu jako vy, v tom smyslu, že se nebojíte toho, co si myslíte. S tím mužem máte něco společného - oba milujete stejného Boha. A tady je to, co se stane dále. Věděli jste, že on čeká, že půjdete pryč? On nosí pokrývku hlavy celý svůj život a teď je ve společnosti, kde se to tak nedělá. Ví, co je běžné chování a vidí to stále znovu a znovu. Tak co uděláte? Potřeste mu rukou. Podívejte se mu do očí. Usmějte se a pozdravte Boha v jeho nitru i Boha ve vás. Máte něco společného. A ani o tom nemusíte mluvit. Dokonce s ním ani nemusíte navazovat přátelství.

Jak si myslíte, že bude reagovat? Vidí vyrovnanou osobu, která se nestará o to, jestli nosí pokrývku hlavy. Neptá se proč, prostě jen ví, že potkal příjemného, vyrovnaného člověka! Chápete, k čemu právě došlo? Nejen, že jste změnili své paradigma, změnili jste i to jeho! Možná, že odejde z toho místa méně náchylný k tomu myslet si, že ti, kteří říkají, že jsou esoteričtí, půjdou jinou cestou. Toto je začátek naprosto nových pravidel, a mohli bychom v těchto příkladech pokračovat do nekonečna. Mohli bychom mluvit o jednotlivých zemích a o tom, co mohou udělat, aby je to spojilo dohromady s použitím toho, co mají společného místo používání staré historie oddělování.

Nové paradigma bude vyžadovat jiný druh přežívání – shovívavé. Možná, že uslyšíte tyto věci v tomto channelingu a řeknete: „To je krása. To je krásný koncept, Kryone.“ Pak vyjdete ven a zapomenete na to. To, o co vás žádám, lidé New Age, je, abyste to praktikovali. Vyzývám vás k tomu. Vím, proč je to tak důležité – vidím totiž, co se stane. Mohu to vidět, protože jsem to viděl na jiných místech a v jiných světech. Ta možnost je tak silná, že je to jistota. Není to předpovídání budoucnosti, když řeknu, že ten potenciál je skoro 100 procentní. Je to šťastná náhoda, když řeknu, že když vyskočíte do vzduchu, dostanete se zase zpátky dolů? Ne, je to teoretická znalost toho, jak věci kolem vás fungují, například gravitace.

Začněte s novým pojetím neoddělování se od ostatních a sledujte, co se stane. Netýká se to jen člověka s pokrývkou hlavy, týká se to i souseda, který nevěří v to, co vy. Je to o tom, čemu jste se vyhnuli; týká se to člověka, který možná přejde na druhou stranu, když půjdete kolem. Možná, že dostanete možnost toho člověka pozdravit při synchronizovaném setkání? Udělejte něco hodně překvapujícího! Srdečně ho pozdravte, myslete to vážně, a běžte dál. On o tom bude dlouho přemýšlet. Dokáže to Bůh ve vašem nitru? Odpověď zní, ano.

Moji drazí, dá to práci. Když začnete měnit to, kým jste, jak se chováte a jak reagujete na situace, začnete přepisovat pojem lidství, že? Přepíšete svou základní lidskou povahu. Je to pozvání. Nikdy dříve v historii duchovního lidství, od doby, kdy začalo osévání planety, nebyly buňky vašeho těla vnímavější k návrhům na změnu chování – co funguje a co nefunguje. Řeknu to ještě jednou: Nová rovnováha na planetě je paradigmatem vyrovnaného přežívání. Vyrovnaní jsou ti, kteří budou považováni za silné. Jsou to ti, kteří přežijí chaos změn okolo sebe. Jsou to ti, kteří přinesou na planetu mír.


Nová rovnováha

V minulosti byli považováni za chaotické ti, kteří k sobě přitahovali největší pozornost a dostávali to, co chtěli. Avšak teď ti samí začnou být považováni za špatně se chovající děti, které mlátí kolem sebe. Lidstvo to uvidí a začne hledat rovnováhu. Jednotlivci, obchodní a duchovní systémy začnou vyhledávat rovnováhu, která dává duchovní smysl a zdravý rozum. New Age se také říká esoterika. Na planetě existují místa, kde slova New Age znamená kult. Proto je v mých channelinzích nahrazuji slovem esoterika. Oba tyto pojmy používám zaměnitelně. Tolik na vysvětlení, abyste pochopili význam toho, co následuje.


Laskaví pomocníci

Existuje mnoho těch, kteří channelují skupiny krásných, esoterických entit. Některé z jejich jmen jsou velmi známé, protože je lidé channelují již velmi dlouho. Budu pokračovat a zmíním některé z těchto skupin, které jsou zastoupeny. Dělám to s velkou láskou – ne abych někoho urazil nebo abych někomu ublížil. Naopak, dělám to proto, abych otevřel možnosti, které jsou mnohem větší, než učí někteří z nich. Existuje mnoho těchto channelovaných skupin, o kterých bylo také napsáno mnoho knih. Zmiňujeme ty z Arkturu, ze Síria, z Orionu a také Plejáďany. To jsou pouze čtyři a jsou mnozí další. Ale to, kdo jsou, a co byste si měli o nich myslet, je pro mnohé z vás matoucí.

Já vím, jak lidé přemýšlejí. Žijeme s vámi! Držíme vás za ruku, když máte potíže. Pláčeme s vámi; smějeme se a podporujeme vás. Když přijde channeler a jeho informace s vámi rezonují, máte zájem. Možná je to channeling těch z Orionu [například]. Lidé pak mohou říci: „To je má skupina! Miluji tyhle informace.“ Pak se toho držíte, dáte si to za rámeček a chcete dál poslouchat jejich zprávy. Když někdo řekne: „No dobrá, a co Arkturiáni?“ tak mu odpovíte: „Tak o těch nevím. Nikdy jsem o nich neslyšel. Slyšel jsem jenom o těch z Orionu a to jsou ti praví, protože s nimi rezonuji. Pomáhají mi.“

To nejlépe vystihuje člověka ve 3D. Vidíte, co děláte? Vyloučili jste ostatní, protože JEDNA skupina byla první nebo s vámi rezonuje. To dělá přežívání. Odděluje a vylučuje. Organizované náboženství to dělá celá léta, přivádí planetu na místo, kde je JEDEN BŮH s tisíci „boxů“ oddělování. To není v souladu se zdravým rozumem. Chci demystifikovat ty esoterické skupiny, které zmiňuji. Je načase, esoterici, abyste spatřili krásu tohoto systému, protože se New Age rozškatulkovává a separuje od velkoleposti pravdy.

Všichni ti, které jsem zmínil, mají něco společného, moji drazí. Chci začít od začátku. Začnu věcmi, které nejsou ověřitelné - historií galaxie a jedním krásným příběhem, který jste už možná slyšeli od jiných nebo ode mne. Je to jeden z nejkrásnějších příběhů, které vám můžeme vyprávět.

 

Historie vaší galaxie

Kdysi dávno byla stvořena galaxie, která byla naplněná Boží láskou. Tvořivý zdroj, který ji stvořil, měl laskavý, miliardy let starý systém a vice než dostatek času na rozvoj miliónů planet všeho druhu. Fyzika této galaxie byla předurčena pro naplnění, rovnováhu a život. Nebyla to žádná náhodná fyzika, jak byste předpokládali, ale taková, která má laskavý záměr. Jak planety chladly a rozvíjel se na nich život, jednou za čas jedna z planet dostane možnost být oseta duchovností. Lidé na těchto planetách budou pomalu měnit svůj řetězec DNA a začne zkouška trvající tisíce let. Bude se zkoušet, zda v průběhu života dokážou objevit vnitřního Boha – laskavý tvořivý systém. Pokud ano, dostanou svolení postoupit do statusu vzestupu, kde to fyzické splývá s multidimenzionální realitou.

Trvá to mnoho tisíc let, stát se vzestoupenou planetou. V tomto procesu se každá civilizace dostává velice blízko ke tvořivému zdroji všeho. V tomto procesu je nakonec každá civilizace požádána, aby si vybrala v galaxii jednu planetu, daleko od té své, a vysela na ni svou posvátnou DNA. Dokážete mě sledovat?  To je ten systém. Lidé na zvolené planetě jsou teď se svobodnou vůlí intuitivně oséváni schopností nést duši a uvědomovat si světlo a tmu – začínají teď skládat svou skládanku tohoto objevu, nebo ne.

Jsou tací, kteří řeknou: Dobrá, Kryone, odkud přišla první semena? Byla ze středu, z Velkého Centrálního Slunce, ze středu, kterému říkáte Bůh, z tvořivého zdroje, který je všude. Detaily nejsou důležité. Mnohem důležitější je najít a dýchat čistý vzduch než ztrácet čas vyptáváním se, odkud ten vzduch je [metafora].

Co je důležité, abyste věděli, je toto: V galaxii máte příbuzné! Za prvé, vzhledem se vám hodně podobají. Za druhé, jejich DNA se v mnohém podobá té vaší. Pojďme si to ujasnit. Předám vám informaci, kterou jsme předávali už dříve, ale měli byste si ji poslechnout znovu, abyste ji nezapomněli. Když začnete objevovat jednoduché formy života ve vašem solárním systému a mimo něj, zjistíte, že struktura molekul podobných DNA je běžná. Zjistíte, že vaše planeta není izolována od galaxie v jejich procesech rozvoje života a stvoření. Opravdu, planetární vývoj zachází se vším jedinečným způsobem, kvůli životnímu prostředí na různých planetách, ale v hlavních rysech je DNA přirozeně se vyskytující evolucí složitého života, a její biofyzika je součástí způsobu, jakým se život vyvíjí všude v galaxii. Není vyhrazený pro Zemi.

Vaši příbuzní v těchto jiných světech jsou humanoidi a vypadají jako vy. Někteří jsou větší, kvůli výživovým a gravitačním atributům, a někteří jsou menší. Ale nejsou to děsivá stvoření se 14 očima, třemi rukami a skřípavým hlasem. Bude to jednou z největších věcí, až jednoho dne zjistíte, že všude je stejný život, jako je ten váš. Povím vám, moji drazí, že až to zjistíte a uvědomíte si, co to znamená, pochopíte všechno o inteligentním designu a budete vědět o laskavosti v galaxii a na vaší planetě, která pracovala na tom, aby všude vytvořila stejné věci.

Umíte si představit počátek civilizace před miliardami let? Jedna planeta, ta první, osetá znalostí Boha? Umíte si představit, že by to nějaká planeta dokázala? Prozatím nemá jméno a jména jejích obyvatel, rasa nebo jakkoliv to chcete nazývat, jsou také bezejmenné. Bylo to před velmi dlouhou dobou. Trvalo to milióny let, ale udělali to proti všem očekáváním. Mimochodem, jde o příběh, který všichni známe a milujeme. To byl začátek, a jaký je to příběh! Je o tom, čím prošli a jak osévali jinou planetu – tu jedinou na nekonečném, hvězdném nebi… písečná pláž, která se táhne tak daleko, kam dohlédnete, a pouze jediné zrnko písku je vybráno [metafora]. Našli ji, udělali to, a vy o tom světě ani nic nevíte, protože je to příliš dávno. A mimochodem, ta jedna planeta to nezvládla a tak oseli další. Ta to nezvládla rovněž a oseli jinou. Ta třetí to dokázala a vy neznáte ani její jméno. Bylo to příliš dávno.

V průměru musí mít každá planeta přibližně milion let od osetí k dospělosti. Jaký z toho máte pocit? Dovolte mi otázku: Ve kterém roce ve schématu duchovního rozvoje se podle vás nacházíte? Kdybych řekl, že v roce jedna, dávalo by to smysl? No, máte před sebou ještě dlouhou cestu. (Smích.)

Ale dovolte mi, abych vám něco řekl – překročili jste mezník rozhodnutí. To je popis bodu, ve kterém lidé na planetě pomalu začínají chápat, co dělají a jaký je jejich cíl. Začíná odpočítávání. Nedovolte, aby vám to zkazilo náladu. „Dobrá, Kryone, já vím, že se to mělo stát v několika generacích.“ Opravdu? Vy jste si mysleli, že za několik generací budete všichni kráčet kolem v podobě světla? Pár generací? Jsou tací, kteří tomu opravdu věří. Začněte používat zdravý rozum!

Dobrá zpráva je, moji drazí, že všechno, čím jste si za více než 30 000 let na planetě prošli – brodili se starou energii – je pryč. Teď je ta příležitost, kvůli které jste přišli. Proto jste sem dorazili a ta dobrá zpráva zní: Nezáleží na tom, jak dlouho to trvá, vy osobně se na tom všem budete podílet v každém životě! Ano! Nikdo z vás „nezmešká konec“ této nádherné hry [metafora]!

Od této chvíle se bude každý jednotlivý život odehrávat v nové energii. Až dorazíte jako nová lidská bytost od nynějška po čtvrté, řekněme tak za 300 let, probudíte se [budete zrozeni] jinak. Když otevřete oči, poznáte nejen svou matku, poznáte i Zemi! Během několika dnů vaše mysl řekne: vítej zpátky! To dítě, kterým budete, jakmile se vaše oči zaostří, si vzpomene: „To je hrníček. To je jídlo. A hele, to je tvor, který se oženil s mojí mámou.“ (Smích.) Dokážete to rozpoznat. Možná za měsíc nebo dva budete chodit – možná i dříve. Nebudete se muset učit číst (ledaže by šlo o jazyk, který jste se nikdy neučili). Říkali jsme vám to dříve. Pátrejte po tom. Nedává vám smysl, že byste se nemuseli učit základní lidské jednání stále znovu a znovu? Naopak, je na čase si to zapamatovat!

To bude výtvorem duchovního vývoje. Proběhne jakési urychlení, o kterém jsme vám zatím neříkali. Někteří Mistři se vrátí zpět, ale vy je neuvidíte jako Mistry. Uvidíte je jako vynálezce. To je v pořádku a jim to vadit nebude, protože přinášejí na planetu multidimenzionální vynálezy, které vám umožní pochopit vzory (formy, šablony) hmoty. A teď, možné to pro vás nic neznamená, ale představte si to se mnou. Chápete, že když znáte vzor hmoty, dokážete hmotu stvořit? Kdybyste měli technologii, abyste pochopili vzor, jeho použitím byste mohli hmotu měnit. Tak jako kmenové buňky těla, i hmota má svůj vzor. Nemohu v tuto chvíli ani vypovědět, co všechno byste pak mohli dokázat. Co kdybyste mohli vytvořit čerstvé jídlo? (V publiku se ozývá: „Ano!“) Ó, jste tak chytří! (Opět smích v publiku.) Představa „replikátoru“ vzešla od muže, který byl Plejáďanem, a on si to pamatuje ze své planety.

Zeptejte se nějakého fyzika. Nedejte na má slova. Zeptejte se fyzika: “Bylo by možné, v případě, že bych měl nástroje a znalosti, kopírovat strukturu atomu? Ano. Já vám říkám, co by mohlo být a vy to dokážete, protože nebudete přerušováni válkou a hrůzou a nákazami. Vidíte, jak to funguje, moji drazí? Je to nový druh přežívání. Čím více navzájem spolupracujete a snažíte se vidět jeden v druhém „Boha uvnitř“, tím více jako planeta dostáváte a tím více postupujete vpřed.

Před miliardami let, jedna planeta vedla ke druhé… miliardy a miliardy let či víc. Kolik „revů“ (revolucí) v galaxii? Mnoho. [Protože všechny planety a hvězdy procházejí galaxií stejnou rychlostí, existuje určitá konstanta na měření času pro veškerý inteligentní život v galaxii. Každé slunce a každá planeta kolem každého slunce má stejné hodiny pro měření doby otáček nebo částečných otáček kolem středu galaxie. Proto se planetární civilizace mohou v tomto směru spolehnout jedna na druhou. Jestliže hovoříte s někým z jiné planety o letech, nebudou mít vůbec žádnou představu o tom, co máte na mysli, protože vaše roky nejsou těmi jejich.]

Plejáďané jsou vašimi rodiči. Když jejich planeta vzestoupila a oni měli úplného Boha ve své DNA, uvědomili si, čím prošli. Konečně se dozvěděli, kvůli čemu tam jsou a obdrželi úplné šišinkové spojení – 100 procentně výkonnou DNA – ale pořád zůstali ve hmotě [ve fyzických tělech]. Víte, jaké to je? Nehledejte jejich 3D lodě. Tyto nádherné bytosti jsou s vámi propojené a přicházejí a odcházejí dle libosti. Ale dělají to pouhým „pomyšlením“.

Vy [na Zemi] jste byli další a jedinou planetou, která byla po nich oseta. Ale věděli jste, že i oni mají své vlastní duchovní rodiče? Jejich rodiče a rodiče jejich rodičů mohou být z Arkturu, z Orionu či ze Síria. (Kryon se směje.) Ti všichni také mají své duchovní rodiče a ti zase svoje. Poslouchejte: Každá z těchto skupin je součástí vaší “rodinné skupiny tvořivého zdroje”. Někteří jsou vašimi duchovními prarodiči a další zase pra-prarodiči. Někteří jsou dokonce více než to. Na vaší planetě také žijí staré národy, které pocházejí z jiných části galaxie, a které jsou „zde, aby pomáhali“.

Dovolte mi položit otázku: Co víte o vlastnostech biologických prarodičů, které nemají vaši rodiče? Co si myslíte o svých prarodičích, ať už živých nebo mrtvých? Váš pohled na ně se liší od vašeho pohledu na rodiče, viďte? Vaši rodiče jsou praktičtí, ale prarodiče nejsou. Vaši prarodiče jsou ti, kteří vás chtějí bavit, pomáhat vám a berou vás na různá místa. Máma a táta? Ti se trochu liší. Jsou tady, aby bylo jisté, že přežijete a aby vám předávali pravidla života.

Vyseli vás Plejáďané a jsou tedy zodpovědnými za informace, až otevřete časovou kapsli. To oni vás provádějí všemi zkouškami Krystalické mřížky a jiných systémů, které vytvořili, aby se s vámi propojili pro vaše duchovní probuzení a přežití. To oni říkají: “Jen kupředu, pojďte!Ale prarodiče, to jsou ti, kteří vám dávají tu nejjemnější pomoc, protože jsou dostupnější a nemají tu stejnou zodpovědnost jako rodiče. Jsou také mnohem zralejší a starobylejší skupina než rodiče.

Chápete, kam to směřuje? Ti z Arkturu, Orionu a Síria jsou ve vaší DNA, protože máte “galaktické Akášické vazby”. Vy je znáte a oni znají vás. Jsou možná tou nejvíce nápomocnou skupinou na planetě. Neoddělujte je od ostatních a neuctívejte je. Vnímejte systém takový, jaký je. Vstřebávejte je všechny a vězte, že právě teď jsou s námi v této místnosti, při této komunikaci. Milují skutečnost, že právě pomáháme demystifikovat, kým jsou. Ti, kteří je channelují, mohou říci, že jsou odtud nebo odtud, ale já chci, abyste pátrali po metaforách v jejich informacích, protože tyto metafory budou ukazovat skutečnost. Pomáhají vám, protože jsou to vaši duchovní prarodiče a pra-prarodiče. Proto se s nimi cítíte tak dobře a proto také channeling, který od nich pochází, je tak čistý a tak nádherný. Bude-li čistý channeler, uvidíte, kdo jsou. Oni vás milují a vědí, kdo jste.

Je důležité, že staré duše, které sedí přede mnou, rozumí tomu, co říkám, a vědí, že nemluvím v kódech nebo v metaforách. Právě teď mluvím o realitě a duchovním zdravém rozumu, který je nádherný. Tato informace pochází přímo z tvořivého zdroje, kterému říkáte Bůh. Bůh je větší než cokoliv, o čem vám kdo kdy vyprávěl, moji drazí, a protože to začínáte vnímat, chci, abyste si, než se rozloučíme, zapamatovali jednu věc. Jak začnete vnímat stvořitelovy divy, chci, abyste si zapamatovali, odkud to pochází, protože váš Akášický rodokmen je Bůh. Uvažujte o tom. Je na čase, abyste se sebrali, postavili a přihlásili se k této rodině. Přivítejte se s prarodiči.

Možná, že na to čekali hodně dlouhou dobu? Připadá vám to strašidelné? Některým ano. Ostatním pravda zní jako zvon čistoty a odpovídá na otázky, na které hledali odpověď hodně dlouhou dobu. Drazí, dostali jste pomoc. Vezměte ji na vědomí, pracujte s ní. Využijte ji!

A tak to je.

KRYON

* innate – bližší informace o innate se dočtete v samostatném channelingu “Záhadná innate - vrozená moudrost těla”   nebo ZDE

 

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/ - "Demystifying the New Age - 1 "  

 

Poznámka ke kopírování:

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

Ráj na Zemi
Jeshua  prostřednictvím Pamely
Překlad do angličtiny maria Baes a Frank Tehan

 

Drazí přátelé, všechny vás tu dnes vítám a z hloubi mého srdce vás zdravím. Je mi největším potěšením být tu s vámi. Obdivuji vás za vaši odvahu a vytrvalost.

Přišli jste na Zemi, abyste se v tomto přechodném období na něčem podíleli. Vy všichni nesete uvnitř vzácný dar: dar, kterým jste. Chcete ho dát Zemi, protože ji milujete. Na Zemi jste byli mnohokrát a část vás jí náleží.

Jste nositeli světla. Toužíte přinášet světlo do reality, která se ponořila do temnoty, kde temnota zastupuje strach, ignoraci a touhu po moci. I vy sami jste se v této temnotě ztratili, protože část vašeho poslání je seznámit se s temnotou, abyste mohli najít sílu uvnitř a překonat ji.

Ponořili jste se do temnoty, abyste zakusili, jak vypadá světlo a jaké to je cítit se na Zemi jako anděl světla. Původní zjištění se děje opravdu přirozeně, protože pokud jste v atmosféře světla, lásky a důvěry, neexistují téměř žádné hranice mezi vámi a celkem. To, co jste nyní činili, co bylo a je vašim posláním, je toto světlo – tento pocit jednoty a naprosté důvěry – přinášet na Zemi, aby se mohlo v této pozemské atmosféře inkarnovat.

Když tak činíte, máte sklon váhat. Někdy totiž pochybujete, zda dokážete skutečně položit základ této energie na Zemi. Existují pochyby a strachy, a tak vám chci pomoci, abyste si připomněli, kým doopravdy jste. Chci vás přivést zpět do atmosféry světla a lásky, ze které původně pocházíte. Tak, že vás prosím, abyste si představili, že tu nyní jste. Tak ukotvujeme část této atmosféry tady a teď na Zemi. Dalo by se říci, že tato atmosféra je atmosférou Ráje neboli toho, co si jako Ráj představujete.

Nechť vyvstane jakýkoli obraz, který naplňuje vaši představu Ráje. Hluboce skryté ve vašem srdci se nachází místo, kde existuje touha po tomto místě, po této lásce a světlu. Představte si něco konkrétního. Možná před sebou uvidíte nádhernou krajinu, kde vše hojně kvete a roste. Vnímejte, jak jí procházíte a najděte si pro sebe domov. Vytvořte krajinu, místo, kde se cítíte pohodlně, kde jste propojeni s přírodou a s krajem kolem. Pojďte sem spočinout, buďte jen na tomto místě a naslouchejte zvukům přírody.

Vnímejte kolem sebe světlo a rostliny a stromy, které kvetou. Vnímejte hojnost toho, kým jste, protože to jste vy. Toto prostředí vyjadřuje to, kým doopravdy jste. Přijměte do sebe léčivé energie přírody. Vnímejte kouzlo toho, kým ve skutečnosti jste, v hloubce vašeho bytí jste andělem. Božské síly tvoření náleží k vaší přirozenosti. Jste zdrojem všeho svého tvoření. Můžete manifestovat cokoli, co chcete, a přitahovat cokoli, co potřebujete. Když jste na tomto místě, ve svém kousku Ráje, pak je to snadné a uvidíte, že tento způsob bytí je vám přirozený. Vnímejte mír tohoto místa hluboko ve všech buňkách svého těla. Vnímejte, jak jste z tohoto místa mnohokrát cestovali na Zemi, jak jste taktéž cestovali do jiných říší anebo na jiné planety, které jsou možná méně husté a hmotné než Země. Důležitým faktem je, že jste vykonali mnoho cest vy jako duše, jako ono jádro, božská jiskra, která spočívá hluboko uvnitř vás.

Představte si na chvíli, že jste sluncem a sestáváte se z teplého utěšujícího světla, jež vás naplňuje, a ze středu tohoto slunce vysíláte paprsky ven všem druhům realit. Jeden z těchto paprsků je nyní inkarnován na Zemi a tím jste vy. Jste zde, abyste hledali možnosti a způsoby, jak ustálit své světlo na Zemi. Jste zde, abyste hledali způsoby, jak vyzařovat svou sluneční sílu tak, jak je to jen možné, aby mohla na Zemi zářit. Přesto se někdy můžete cítit ztraceni, cítit, že jste uvízli ve slepé uličce a nejste schopni doopravdy prožívat své vlastní světlo. Žádám vás, abyste tuto představu propustili, abyste propustili představu, že věci nejsou možné, že jste uvízli nebo že jste bezmocní. Pokuste se na chvíli propustit onen pocit smrštění.

Jen si představte, že jste ve skutečnosti z této slepé uličky vystoupili a tím, že používáte paprsek slunce, kterým jste, se vracíte zpět do středu slunce. Propusťte na chvíli ve svém životě vše, pro co se tolik snažíte, kvůli čemu se tolik trápíte a cokoli, co sídlí ve vaší mysli. Všechno propusťte a použijte paprsek světla, jímž jste. Plujte s tímto paprskem do středu slunce, do jádra vašeho bytí. Ocitněte se znovu na místě v přírodě, v Ráji, kde cítíte, že je možné vše, kde nejste vázáni na čas a hmotná omezení. Pak si představte, že na tomto místě nalézáte tvořivou aktivitu, která vám přísluší. Představte si, že tu žijete a pracujete a vše, co potřebujete, je vám k dispozici. Jsou tu také přátelé, kteří vás podporují a povzbuzují a s kterými jste spojeni milujícím způsobem. Představte si, že žijete na tomto kusu Ráje v komunitě, kam patříte, a vnímejte, co byste zde rádi dělali.

Jaký tvořivý úkol by k vám bez námahy přišel? Neomezujte se ve své představivosti. Co byste rádi dělali? Pracovali byste rádi v přírodě? Budujete rádi věci? Baví vás vaření? Vytváříte umění? Děláte něco s hudbou či tancem? Nebo nějak pomáháte druhým? Pamatujte na to, že tu nejsou žádná omezení – je tu hojnost. Váš přínos je uznávaný. Hledejte, co je k vám přirozeně přitahováno, a pak si představte, že tuto aktivitu děláte. Pohlédněte na to, v jakém rytmu – jak moc a jak často – byste byli rádi do této aktivity zapojeni. Jak je to pro vás příjemné? Co vás dělá šťastné, co vás dělá spokojené? Hledejte okamžik, ve kterém se cítíte zcela spojeni se světem kolem vás a ve kterém cítíte: „Tohle jsem já, to je způsob, jak vyjadřuji sebe sama.“

Vnímejte vřelé přijetí lidí kolem sebe a to, jak vám příroda děkuje za vaše přispění a váží si toho. Přidáváte celku, neboť jste zajedno s druhými, a přesto dáváte celku jedinečný vklad. Vnímejte, jak snadno se to děje. Vnímejte, jak můžete čerpat z mnoha inkarnací, ve kterých jste nasbírali zkušenosti s touto aktivitou, s tímto talentem. Tato tvořivá aktivita se odehrává ve vlastním souladu, přirozeně, protože ji už tolik ovládáte.

Představte si pak, že nesete tuto tvořivou aktivitu Ráje do světelného paprsku své současné inkarnace a necháváte energii vašeho vnitřního slunečního já pomalu naplňovat vaše těloprávě tady, právě nyní. Držte se tohoto obrazu: lehkost, láska, vřelost, s kterou se toto vtělení odehrává. Věřte, že tyto talenty se manifestují snadno a dovolte jim, aby přišly do vašeho fyzického srdce, tady a teď. Vnímejte znovu kouzlo toho, kým jste. Dovolte, ať světlo proudí vaší páteří dolů až k vaší kostrči. Vnímejte toto zlaté světlo, jak proudí dolů vaší kostrčí, nohama a chodidly a zakořeňuje se v zemi. Vnímejte, jak nadšeně Země říká „ano“ tomuto zlatému proudu, kterým jste, neboť Země vám chce pomoci se projevit.

Z tohoto zlatého proudu světla se podívejte dovnitř na vaše strachy a pochyby. Na tu vaši část, která se cítí bezmocná a neschopná změnit své vnější okolnosti. Představte si slepou uličku, kde část vás vždy naráží proti zdi. Pak si představte, jak zlaté světlo z vašeho slunečního já, ono světlo plné lásky a soucitu, proudí do této uličky zcela přijímajícím způsobem a zve vás, abyste vyšli tím, že propustíte boj. Čekají tu na vás možnosti a příležitosti. Věci nejsou vždy takové, jaké se jeví, a někdy přichází nové příležitosti z neočekávaného zdroje, který neuchopíte svou racionální myslí. Nyní se zcela do této zlaté energie zahalte. Vězte, že bezpečí a láska této atmosféry světla, odkud přicházíte, je dostupná i nyní, pokud to dovolíte. Potřebujete říct jen „ano“ a důvěřovat.

Často bojujete proti sobě. Uvnitř vás existuje vědění, touha, nostalgie zasadit toto zlaté světlo na Zemi a koupat se v něm. Přesto zároveň váháte, neboť se chytáte do strachů a pochyb. Apeluji na vaši odhodlanost a víru, že můžete vytrvat, neboť vy všichni jste učinili dlouhou cestu mnoha životy a mnoha staletími v čase. Přišli jste s krásnou květinou ve své ruce, květinou, kterou chcete na Zemi zasadit. Buďte si vědomí toho, že je vám pomáháno a jste podporování energiemi za touto Zemí – spirituálními energiemi.

Důvěřujte, že jakkoli pomalu se to odehrává, dostáváte se blíž k jádru sebe sama. A tím, že tak činíte, děláte to, co je vašim záměrem, a tím je přinášet Ráj na Zemi. To je vaše poslání a to je příchod nového věku. Nová Země jste vy přinášející Ráj na Zemi. Přinášíte na Zemi porci světla a lásky a pocit bezpečí spojený s nebeskou říší. To je příchod nového věku.

Z celého svého srdce vás všechny zdravím a posílám vám energie povzbuzení a důvěry. Děláte něco velkého a nechci nic víc, než ujistit vás a podpořit vás na vaší cestě.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

 

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

 

 

 

Vědomá tvorba reality

 

Máme za sebou první měsíce roku 2014, který je po letech poznávání/se rokem akce a konkrétních činů. Pokud zrovna přemýšlíte nad tím, do jaké míry je člověk pánem svého osudu a do jaké míry se mu věci “prostě dějí”, inspirujte se o možnostech, jak vědomě tvořit svůj život a okolní realitu.

ENERGIE SRDCE JE NEJSILNĚJŠÍ TVOŘIVOU SILOU

TVORBA VLASTNÍ REALITY JAKO ODPOVĚĎ NA ŘEŠENÍ SOUČASNÉHO STAVU A BUDOUCNOSTI.

 

Změnou vlastních myšlenek měníme svůj život. Naši skutečnost ovlivňují naše záměry a vnitřní (i nevědomá) přesvědčení. Hmotě vládne mysl. Ještě daleko větší sílu a dosah, než samotná mysl, má mysl propojená se srdcem.

Nové objevy vědy se mísí se starověkými moudrostmi, aby nám odhalily, jak velké jsou naše možnosti a schopnosti a ukazují nám a dokonce dokazují, že sami můžeme aktivně ovlivňovat náš život a naši realitu.

Čeká nás skvělá budoucnost -  jen je třeba po tom opravdově toužit tělem, srdcem i duší, zbavit se strachů, nepochybovat .“ To je pozvánka i výzva Jitka Třešňákové, zakladatelky asociace Inspirala.

 

Vytváření reality

Vytváření reality prostřednictvím našeho vědomí se uskutečňuje díky existenci pole, které spojuje všechny jevy ve vesmíru. Vědomým ovlivňováním pole vědomě vytváříme realitu…
Stále roste počet nejen filozofů a psychologů, ale také vědců, kteří tvrdí, že realita je našim výtvorem a že tvoření reality nastane nejdříve a především uvnitř jednotlivce, v hlubším stavu vědomí než v tom, kterého jsme si běžně vědomi. Vnější události našeho života jsou pouze odrazem našeho vnitřního stavu vědomí. Pokud chceme upravit či změnit chod událostí nebo vytvořit nové, musíme tudíž nejdříve ze všeho pracovat uvnitř v sobě. Toto prohlášení se může zdát svévolné nebo dokonce “proti-vědecké”, ale ve skutečnosti to tak není. Nejpokročilejší studia kvantové fyziky opravdu zastávají tuto hypotézu. Bylo uděláno již mnoho laboratorních experimentů, které dokládají tezi, že vědomí je schopno ovlivňovat bez prostředníků jiná vědomí a dokonce i hmotu.

Jakmile akceptujeme, že je to naše vědomí, kdo vytváří naši vlastní realitu, abychom mohli tvořit aktivně a vědomě, je užitečné seznámit se s některými základní předpoklady tohoto procesu.

 

První krok k vědomé tvorbě reality

Základním předpokladem tvorby reality je pochopení existence pole, které propojuje všechny jevy ve vesmíru - hmotné a duchovní, pole, jehož jsme součástí, a které nás spojuje navzájem se všemi dalšími bytostmi, událostmi a úkazy ve vesmíru, od nejmenších k největším. Toto pole v oblasti vědy, psychologie a filozofie bylo definováno v mnoha způsoby: platonický svět (tato definice nepochází od filosofa Platona, ale od vědce jménem Penrose, jednoho z nejdůvěryhodnějších a nejmodernějších kvantových fyziků), pole tvaru, morfické pole, morfogenetické pole, kolektivní nevědomí, matice, nebo matrix, božský matrix, kvantové pole (dle Maxe Plancka, otce kvantové teorie), kvantový Cyber (Ervin Laszlo – maďarský vědec žijící v Itálii) nebo více jednoduše „pole“.

Existence tohoto pole je teď již přijímaná mnoha vědci na nejvyšších úrovních a byla prokázána v mnoha experimentech.

Vztahy a vazby v této oblasti nejsou lineární či přímé nebo kauzální či příčinné, ale synchronní. A to znamená, že jedna změna v jednom bodu pole okamžitě ovlivní zbytek pole, bez nutnosti mechanismu lineární příčiny a následku.

Ať si to uvědomujeme nebo ne, vlastní realitu si vytváříme přes toto pole. V každém okamžiku našeho života jsme s tímto polem v interakci. Pokud se naučíme s ním vědomě komunikovat a poznáme a ovládneme mechanismy, na jejichž základě funguje, můžeme se stát vědomými tvůrci naší reality.

 

Druhý krok ke tvorbě reality

Druhým předpokladem je, že pochopíme, že jazyk, kterému toto pole rozumí a kterému odpovídá, je jazyk našich srdcí, naše pocity. Samozřejmě, myšlenka je důležitá, ale pokud naše pocity jsou v rozporu s našimi myšlenkami, jsou první, kdo zvítězí. Dle inovativních programů našeho spolupracovníka amerického vědce Gregga Bradena bylo změřeno, že vibrační pole srdce je 5.000 krát silnější, než energie myšlenky, čili mozku. Pole odráží informace přicházející ze srdce a okamžitě na ně reaguje. Tento princip se běžně nazývá “zákon rezonance” nebo “zákon přitažlivosti”. Přitáhneme jen a pouze to, co rezonuje s našim srdcem. Pokud se nám nelíbí to, co jsme si přitáhli, nemáme jinou možnost, než změnit naše vibrace, frekvenci srdce. Pokud jsou frekvence energie, které vyzařuje naše srdce nízké, jako ty, které jsou generovány emocemi strachu, nenávisti nebo bolesti, budeme přitahovat lidi a události, které vibrují na téže frekvenci a v našem životě bude stále více dominovat strach, nenávist nebo bolest.

Bylo experimentálně prokázáno, že naše srdce vytváří elektromagnetické pole, jehož dosah je obvykle 2 až 3 metry, a může proto ovlivňovat ostatní elektromagnetická pole v životním prostředí, včetně ELMG polí dalších lidí.

Na základě informací, které naše srdce vysílá poli, pole synchronně mění materiální realitu a vytváří v našem prostředí (a tedy i v našem těle) nestranné situace a události, které jsou v souladu s přijímanými informacemi, tzn. s našimi pocity. Pokud máme pocity nejistoty a frustrace, pole odráží tyto pocity v naší realitě vytvářejíc situace a události, které ohrožují naši bezpečnost a jež nám brání v uspokojení našich tužeb a našich potřeb. Pokud máme pocit, že jsme oběti, pole nám přinese situace, ve kterých opravdu budeme oběti. Takže pokud chceme být šťastní a uspět v životě, musíme být schopni cítit spokojenost a vítězství ještě předtím, než jej skutečně máme v naší objektivní realitě.

Pokud chceme najít někoho, kdo nás miluje, měli bychom se cítit milováni a oceňováni ještě předtím, než jej najdeme, a tak dále. Jinými slovy, abychom dosáhli v naší materiální a konkrétní realitě situací a událostí, které chceme, musíme nejprve vybudovat naši vnitřní realitu a zažít pocity s nimi spojené, jako kdyby tyto události byly již provedeny, jako by se již staly. Velmi silný efekt při tvorbě reality přináší v tomto procesu procítěný vděk za to, že se to již stalo, i když v úrovni času a zemské reality k tomu ještě nedošlo. Má dcera Martinka si tímto způsobem vyléčila zdravotní problém a předešla tak malé operaci.

 

Třetí krok ke tvorbě reality

Třetí podmínkou je existence nadčasového rozměru, kde je všechno potenciálně možné. Tuto dimenzi můžeme nazvat „pole možností“. V této oblasti je všechno nejen pouze možné, ale také vše již existuje. Jsou tam všechny možné budoucnosti, jak individuální, tak kolektivní. Tato myšlenka se může zdát jako abstraktní (nebo hůře jako nesmysl), ale opravdu odpovídá tomu, co říká kvantová fyzika o „subatomárních“ částicích. V každém okamžiku se jedna částice nachází současně ve všech svých možných stavech existence. Pouze tehdy, když zasáhne pozorovatel (např. prostřednictvím nástrojů, měření či pouze zaujmutím osobního postoje a hodnocením) částice se dostane do determinovaného stavu (říká se, že funkce vlny částice “se zhroutí”), který vyloučí všechny ostatní možnosti.

 

Co rozhoduje o směrování reality, o tom, jaká bude v naší budoucnosti?

 

PŘEDSTAVIVOST A ZÁMĚR

V termínech, které dnes používáme, můžeme říci, že pole obsahuje potenciálně všechny možné reality, a že pouze jedna z těchto skutečností se projevuje konkrétně v našem časoprostoru. Ale co je to, co způsobuje, že se v poli projevuje určitá realita a ne jiná? Klíčem jsou představivost a záměr. Všechno to, co si můžeme přát nebo co si představujeme, je možné. Takže to znamená, že v první řadě si musíme jasně definovat, co chceme. Pokud se rozhodneme najít si lépe placenou práci, pole by ji mohlo vytvořit v jiném městě. Pokud nejsme ochotni se stěhovat, je lepší vymezit si to dříve.

Jakmile si stanovíme “co”, musíme aktivovat záměr to zrealizovat. Záměr nemá téměř nic společného s vůlí. Vůle je funkce ega, záměr je schopnost našeho Já. Je to schopnost harmonizovat se a být v kontaktu s polem možností. Představováním si budoucího výsledku a budováním odpovídajícího záměru vytváříme další pole, tzv. pole pravděpodobnosti. Budoucnost, kterou jsme si vybrali, se z „možné“ stane “pravděpodobnou”, a začne se projevovat v naší realitě prostřednictvím akcí, které psychologie nazývají “synchronicita”.

 

SYNCHRONICITA

Synchronicity jsou napojeny na naše vnitřní rozpoložení, ale nejsou produkovány podle mechanismu lineární příčinnosti. Každý z nás jistě mnohokrát zažil synchronicitu. Myslíme na něco, a v realitě se nám pak stane něco týkající se toho, na co jsme mysleli. Nejbanálnějším a nejčastějším případem je, když myslíme na osobu, kterou jsme dlouho neviděli a brzy poté tuto osobu potkáme nebo se nám ozve telefonicky.

Synchronicity mají uvnitř procesu vytváření reality funkci nasměrovat naše chování k dosažení požadovaného výsledku. Výchozím bodem jsou vždy naše pocity a naše myšlenky, které komunikují s polem. Pole obdrží informace a na jejich základě změní realitu. Pro posílení procesu je proto důležité věnovat pozornost synchronicitám, dokonce i těm zdánlivě banálním.

 

Poslední krok k vědomé tvorbě reality

Ruku v ruce s tím, jak se pole pravděpodobnosti, jež jsme vytvořili, projevuje synchronicitami a událostmi v našem životě, musíme využít těchto událostí použitím nových rozhodnutí či voleb ve snaze dosáhnout toho, co jsme chtěli dosáhnout. Po tom, co jsme si vybrali naši budoucnost a vytvořili pole pravděpodobnosti, je důležité nemít konkrétní očekávání o způsobu, jakým se naše přání bude realizovat, ale odevzdat se s důvěrou toku událostí. Jinými slovy, musíme se zaměřit na “co”, a ne na “jak”. JAK je úkolem univerzálního pole, ne našim. Našim jediným úsilím a závazkem je zachovávat pocit, že budoucno, které jsme si vybrali, již prožíváme. Pokud budeme netrpěliví, úzkostliví nebo se budeme bát, že nedostaneme to, co chceme, můžeme zablokovat proces. Nebo lépe řečeno, je to, jako bychom tvořili nové pole pravděpodobnosti výběrem negativní budoucnosti. Pole čte naše pocity úzkosti a pochybnosti a ukazuje negativní výsledek odpovídající těmto pocitům.

Tedy všechno to, co musíme udělat, je zachovat pocit, že se požadovaná budoucnost již uskutečnila, a pak postupujeme podle synchronicit, které se vyskytují v našem životě (setkání; rada, kterou nám někdo dá; intuice, která nám říká, abychom něco udělali; někdy sen či pasáž z filmu či písně...), přičemž úkol najít nejlepší způsob, jak uspokojit své touhy, necháme na božské matici, matrixu, či chcete-li poli.

TVOŘTE S LÁSKOU A S TĚMI NEJLEPŠÍMI A NEJČISTŠÍMI ÚMYSLY PRO VÁS, PRO VŠECHNY A PRO VŠECHNO…

 

Jitka Třešňáková & INSPIRÁLA

https://www.2012rok.sk/wp/umenie-zivota/22837-tvorba-reality

 

 

 

Horoskop na období od 5. 5. – 11. 5. 2014
Každá květina potřebuje čas, aby mohla zapustit kořeny.

 

Máme za sebou Kosmický kříž. Můžete se cítit, že se rozhodovalo bez vás o vás. Mohli jste se jen dívat na děj svého života, na situace, do kterých byste vy sami nevstoupili. Jaký pocit vám z toho zůstal? Vztek, lítost, pocit zneužítí, marnost….? Nebo jste dokázali zůstat otevření, pokorně přijímající s vědomím, že se vše dostává na spravné místo? Pokud jste někdy měli iluze, byla ukázána pravda. Pokud jste litovali svého rozhodnutí v minulosti, bylo vám ukázáno, že vše se událo tak, jak mělo a vaše rozhodnutí bylo správné. Dostali jste dary, o kterých se vám ani nesnilo. Všechno je možné.

Tento týden ještě na začátku působí Slunce v trigonu s Plutem, síla Ducha, vůle, odhodlání.

V druhé polovině týdne se Slunce dostává do opozice se Saturnem a to přinese zpomalení, zastavování a větší potřebu obrátit pozornost do svého nitra, odejít do ticha rozjímání. Ve vnějším světě se objeví překážky a komplikace, které nabádají odejít z vnějšího do vnitřního světa.

Saturn přináší téma trpělivosti, skromnosti, pokory a zralosti. Je potřeba nastolit řád a pravidla. Dalo by se říci, že po kosmickém kříži, který rozbil to staré, přichází čas na nalezení nového řádu svého života, a k tomu je potřeba zpomalení, samota, zralost, moudrost a trpělivost.

Harmonický aspekt Slunce s Jupiterem dodává smysluplnost a optimismus. Tento aspekt pomáhá, aby vliv Saturna byl vnímám jako potřebný proces zpomalení. Každá květina potřebuje čas, aby mohla zapustit kořeny.

Budete konfrontováni s tématem zodpovědnosti, zralosti, respektování řádu, vnímání autorit a schopnost být autoritou. Pokud v této době překročíte hranice společnosti, pravidel, silničních pravidel atd., tak okamžitě budete odhaleni a „zaplatíte“. Porušování pravidel a řádu se v této době opravdu nevyplatí, okamžitě vám bude nastavena hranice a přijde důsledek.

Stále zůstává vliv T-kvadratury – opozice Marse s Uranem a kvadratura s Plutem. Touha po moci, zbrklost, napětí a nervozita je stále držena v nitru. Máte vnitřně rozkmitáno a stále čekáte, co se ještě stane? Tato pozice působí do 19. 5., kdy je Mars stále retrográdní a nelze najít řešení. Je zde velká nerozhodnost a velký rozpor. Do této doby se v nitru stále tlakuje vztek, agresivita nebo lítost a apatie. K řešení dojde až po 20. 5., kdy se Mars rozhodne.

Venuše v Beranu o víkendu přichází do konjunkce s Uranem, v opozici s Marsem, do kvadratury s Jupiterem a Plutem (9. – 18. 5.). Víkend a především neděle bude velmi emotivní a v oblasti lásky se objevuje velmi bouřlivé období s velkými zvraty. Rozchody budou vyústěním neudržetilných rozporů a nedorozumění. Opozice Venuše a Marse zvyšuje napětí a nedorozumění mezi mužem a ženou. Zároveň je to o přitažlivosti. Láska a nenávist jsou jen dvě strany jedné mince.

Tam, kde člověk drží vztah za každou cenu, nastane poslední kapka, kdy pohár přeteče a řekne se „dost“. Vztahy, které se mají naplnit, mohou zahořet nečekanou vášní a posunem vpřed.

Navazovat nové vztahy je velmi snadné, rychlé, náhlé a jako blesk z čistého nebe. Otázkou je, jestli budou dlouhodobé.

Ať je to tak nebo onak, procházíme revolucí a chaosem v oblasti našich citů, hodnot a financí.

Harmonický aspekt Jupitera se Sluncem zaručuje, že ať se děje cokoliv, vede vás to k vývoji a ke zmoudření.

Přeji krásné dny. Petra Nel Smolová

 

https://www.astrologiepetranel.cz/category/horoskop/

 

 

 

První velké setkání 24. května 2014
Obora Hvězda, Praha 6

Astrologický pohled na setkání 24. 5. 2014 na Bílé hoře

 

Horoskop bitvy na Bílé hoře 1620 ve spojení s datem 24. 5. 2014 skýtá několik významných aspektů. Harmonický aspekt tranzitního Pluta na konjunkci Pluto, Jupiter v Býku v horoskopu Bílé hory 1620 symbolizuje naplnění, kde se nevědomí dostává na povrch. Vše, co bylo skrytou a bolestivou zkušeností bitvy na Bílé hoře a následujících událostí, se má vynořit a vyjít na světlo. Ztráta víry, zneužití mocenského vlivu církve a překroucení pravdy má v těchto letech vyjít do pravdy a má možnost přetransformovat se.

Vzhledem k tomu, že v základním horoskopu bitvy na Bílé hoře je konjunkce (Pluto, Jupiter) mocenské struktury a ve skutečnosti vše řídila církev, která je v opozici na Slunce. To značí zneužití své moci, manipulace a zásahy tajné síly. Pluto vládne temnotě, a právě strach, násilí a rituální vraždy byly následně použity. Vykonané skutky byly ve jménu Boha (tedy postavené do světla), ale ve skutečnosti šlo o získání moci nad druhými, získání majetku a využívání manipulace.

Právě harmonicky tranzitující Pluto na konjunkci Pluto, Jupiter a Slunce ukazuje, že se osud naplnil a přichází neúprosný soud. Přichází vzkříšení pravdy, vědomí a nové úrovně poznání. Má být odkryta skutečnost – pravá podstata dění a událostí bitvy na Bílé hoře, aby mohlo dojít k odpuštění, smíření se a pochopení, co tato doba měla i dobrého přinésti. Ve všem negativním je i dobré, když je něco nebo někdo podrobován zkoušce, v určitý čas přichází proces naplnění a výsledek, k čemu všemu to sloužilo. Tento čas nastává pro český národ nyní (2014 – 2016). V roce 2016 tranzitní Pluto vytvoří harmonický aspekt s Jupiterem, kdy již bude proces proměny Pluta vytvořen a začnou se naplňovat nové hodnoty na základě přetvoření matrice z Bílé hory.

Setkání 24. 5. 2014 je potřebné k vynesení pravdy z hlubin nevědomí národa, a tím se energie uvolní a proběhne proces transformace, který vyvrcholí v roce 2016.

Tranzitní Saturn v konjunkci se Sluncem a v opozici s Jupiterem Bílé hory přináší zralost, moudrost a stabilizaci a potřebné ukotvení. Nalézání rovnováhy mezi přijímáním a dáváním, mezi tradicí – minulostí a vývojem – budoucností. Tranzitní Saturn požaduje zrání, nalezení pokory, skromnosti a vděčnosti, a to je potřeba projevit ke svým kořenům národa.

V den 24.5. se dostává Mínusový uzel (Dračí ocas), který symbolizuje minulost, do konjunkce s Lunou v Beranu v horoskopu Bílé hory. Luna symbolizuje obyčejný lid, který v té době měl pocit, že byl opuštěn, ponechán napospas bezpráví a bezmoci vůči zneužití moci, které zapříčinilo ztrátu sebe – vědomí, ztrátu svobody – vědomí člověka, přirozené osobnosti projevu „Kdo jsem“- „Jsem, kterým jsem“.

Venuše, která je společně s Mínusovým uzlem na Luně Bílé hory, ukazuje na přicházející Lásku, objetí Božské matky, smíření, milost, odpuštění k lidem – duším, které zažili Bílou horu.

Luna symbolizuje paměť duše. Existuje pouze to, co si pamatujeme, kde zůstane emoční zápis.

Je zajímavé, že v horoskopu České republiky 1.1. 1993 je lid též symbolizován Lunou v Beranu. Přenáší se zde stejné téma: být sami za sebe, nalézt své sebe – vědomí, samostatnost, suverenitu a zodpovědnost za svou svobodu a pravdu.

Přichází čas, kdy lidé mohou vnitřně prožít úctu k minulosti – historii svých kořenů, svého národa a masa lidí může procítěním lásky a odpuštěním rozpustit bolest, strach, temnotu, zavření z kolektivního vědomí národa.

Tranzitní Černá Luna (karma) je v kvadratuře s Merkurem Bílé hory. Merkur symbolizuje právě mysl, komunikaci a můžeme i říci Matrix, iluzi – projekci, kterou si svou myslí vytváříme, a tím vytváříme svou realitu. Osvobozením se od programů mysli, od projekcí se člověk dostává za mysl, a tím se osvobozuje a vymaňuje se z her ega. Máme možnost vystoupit z projekce, z iluze a objevit – prožít přítomnost v čistotě a v pravdě, osvobozené od projekce ega. Tím se rozpustí hra na dokazování, vidění jen své pravdy.

Česká, moravská a slezská země je pod vládou znamení Lva. Karma (Černá Luna) prochází právě znamením Lva, což symbolizuje, že pro národ je to osudová, zásadní doba, kdy dochází k vyrovnání karmy. Vše, co je v nerovnováze, se uvede „osudem“ do přirozené rovnováhy.

Karma je přírodní zákon rovnocennosti a přirozenosti. V přírodě má vše stejnou hodnotu, důležitost a má své místo a funkci. Nic není vyvýšeno, nic není poníženo, vše pracuje v plné symbióze.

Tento zákon rovnováhy na české země působí od 3. 4. 2014 – 28. 11. 2014.

Tam, kde byla odebrána hodnota, důstojnost a úcta, je potřeba navrátit do rovnováhy a právě setkání na Bílé hoře 24. 5. 2014 je zharmonizování minulosti.

Tato událost je již dávno předem daná. Teď přicházejí lidé, kteří mají zhmotnit, naplnit osud celistvosti českého národa a oslovit český lid. Přidejte se k nám a proměňme společně novým způsobem: cestou harmonie, souzněním, spoluprací a přijetím zodpovědnosti, že se nás týká vše, co se děje kolem nás.

Nic se nemůže v životě změnit, pokud skrze sebe nezačneme konat, prožívat, mluvit a myslet jinak v každodenním životě. Jen změnou v reálném, praktickém světě zakládáme nové matrice. Největší duchovno, svoboda, pravda a láska je vytvářeno v každodenním životě, ve vlastním životě skrze sebe sama. Stát se pravdou, stát se láskou, stát se vědomím.

Vzestupný uzel (Dračí hlava) ve Střelci v horoskopu Bílé hory 1620 je o úkolu naplnění v té době, tzn. zůstat věrný sám sobě, zůstat ve víře (prožití Boha v sobě), být v pravdě a respektovat svou svobodu a svobodu druhých. Vzestupný uzel ve Střelci nám zůstal i v horoskopu při vzniku Československa 1918 a zároveň při vzniku České republiky 1993. Stále zůstává naplnit stejný úkol: „Pravda a láska zvítězí.“

Český národ je ochránce a šiřitel čistého vědomí.

Dle různých Mistrů, mudrců, vědomých lidí, astrologů, numerologů a dalších je datum 24. 5. velmi silným dnem. Jen součet data dává 11, které symbolizuje Mistrovské číslo, prožití mistrovské energie v sobě, pokud jsem dostatečně otevřen a připraven.

Ve spojitosti s horoskopem Bílé hory 1620 se zde snoubí silné mystické spojení, které propojuje minulost a budoucnost v prožití harmonie v přítomnosti celistvosti a lásky.

Tranzitní Uran v Beranu, který symbolizuje novou úroveň vědomí, osvobození a změnu ve spojení s tranzitním Marsem ve Vahách, který je právě čin, vůle a boj, ve spojení s Neptunem Bílé hory symbolizuje, že lze konat v zájmu vytváření míru a harmonie pro blaho celého národa.

1620 na Bílé hoře proběhla bitva a nyní proběhne na základě nového vědomí akce, která vytváří celistvost a harmonii.

Můžeme si zvolit buď cestu boje, soupeření nebo cestu spolupráce.

Ani si nedovoluji tvrdit, že je toto zviditelnění celistvé – vědomé, protože nám stále zůstává hodně skryto a stále máme, co objevovat a čím déle s astrologií pracuji, uvědomuji si stále více, „že vím, že vlastně nic nevím“.

Díky tomu mé vědomí může zůstat otevřené a zviditelnit v této chvíli, co může být zviditelněno.

Nemusíme všemu rozumět a uchopit myslí, stačí být v důvěře, že jsem veden tam, kde mám být.

A pokud Vás to přivede k nám, můžeme prožít i to neviditelné, co nebylo napsáno.

Prožitek je nepřenosný.

Těším se na Vás. Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz

 

 

 

Sliby a smlouvy jsou zapomenuty

Politici Západu i mediální mainstream dnes cudně mlčí o tom, že Rusko od pádu komunismu již několikrát podvedli. Gorbačovův souhlas s opětovným spojením Německa (M. Thatcherová to nazvala vznikem „Čtvrté říše“), s demontáží Varšavské smlouvy (VS) a odsunem sovětských vojsk ze zemí VS, byl podmíněn slibem Západu, že se NATO nepřiblíží k hranicím Ruska. Na tento slib však za slabého prezidenta Jelcina Západ věrolomně a beztrestně „zapomněl“.

NATO je dnes na ruské severní hranici (Litva), stejně jako na západní (Polsko). Ukrajinou měly být kleště armád NATO „smontovány“ a připraveny kdykoli Rusko „zmáčknout“. Základna americké armády v Sevastopolu by tak znamenala definitivní porušení rovnováhy sil, zhruba podobné, jako když Chruščov nechal dovézt na Kubu jaderné rakety. A mělo by velmi pravděpodobně i důsledky podobné „karibské krizi“. Jenže se to nepovedlo, a tak máme zatím „jen“ krizi ukrajinskou. Bojové jednotky, organizované, financované a podporované západem, jednotky s nezastřeně nacistickou a banderovskou ideologií, uskutečnily státní převrat a dosadily „svou“ vládu.

 

Není proto vůbec od věci připomenout si také znění části závěrů „krymské konference“, které spojenci - W. Churchill, F.D.Roosevelt a J.V.Stalin – podepsali dne 1.2.1945:

 

„Naším neochvějným cílem je zničení ukrajinského nacismu a zajištění garancí, aby Ukrajina už nikdy více nebyla schopna porušit mír. Jsme rozhodnuti odzbrojit a rozpustit všeukrajinské ozbrojené síly, dostat pod kontrolu veškerý ukrajinský průmysl, jenž by mohl být zneužit pro vojenskou výrobu. Každý zločinec musí být spravedlivě a rychle potrestán. Z povrchu Země musí zmizet nacistické strany, nacistické zákony, organizace a instituce. Je třeba odstranit jakýkoliv nacistický vliv ze společenských institucí, z kulturního a ekonomického života ukrajinského lidu a současně přijmout taková opatření, jež zajistí mír a bezpečí v budoucnosti. Jenom tehdy, když vykořeníme ukrajinský nacismus, bude naděje na důstojnou existenci ukrajinského národa a zároveň na jeho důstojné místo ve společenství národů.“

 

Na tuto smlouvu-deklaraci však ještě všichni nezapomněli. Určitě ne Rusko či občané východní Ukrajiny,  kteří odmítají, aby jim vládli pohrobci Banderovců a nacistů. Na východě Ukrajiny se národní revoluce rozhořela naplno a z počáteční rebelie několika měst vznikl požár, který se bude pučistům v Kyjevě hasit jen velmi obtížně. Jedno je však jisté: Americká vojenská základna v Sevastopolu stát na Krymu hned tak nebude.

 

úryvek z článku Nová fakta: Námořnictvo USA plánovalo v Sevastopolu základnu. Na Krymu udělalo Rusko Američanům čáru přes rozpočet. Západ porušil všechny sliby a smlouvy. Mlčí se o tom.

autor: Václav Danda

 

 

 

Co si myslí Česko, aneb co si myslí Češi
Ivan David

 

Čtvrt století neexistoval takový rozdíl mezi oficiálním názorem „Česka“ a úřadům věrnými médii na jedné straně a občany téhož „Česka“ na straně druhé, píše pro Prvnizpravy.cz psychiatr a exministr zdravotnictví Ivan David (ČSSD)

Oficiální názory se nezměnily, tím co se změnilo je politický kontext a zkušeností občanů. Ukrajinská krize jasně ukázala, že pro výrobce „názoru Prahy“ je rozhodující „názor Washingtonu“ a pro Washington je dobrý jakýkoli spojenec v boji za udržení iluze unipolárního světa. Tím „Washingtonem“ ovšem není lid USA, ale nositelé názoru, že: „Co je dobré pro General Motors, je dobré i pro Ameriku“, i když dnes jde především o finanční kapitál. Američané vytvářející „názor Washingtonu“ nemají předsudky a neobtěžují se rozlišováním. Evropané ve své většině předsudky mají. Vadí jim fanatičtí muslimové, mudžahedíni, soukromé armády, nájemní vrazi z teroristických skupin i fašisté. Naproti tomu představitelé evropských států mají jen jeden předsudek:  Washingtonu je třeba vyhovět.

 

Bombardování Srbska v roce 1999 bylo těžkou ranou i pro ty Evropany, kteří příliš nevnímali vraždění ve Vietnamu a Kambodži a státní převraty organizované CIA a vojenské intervence po celém světě – ovšem mimo Evropu. Pro Američany je Srbsko řádově stejně daleko jako téměř jakékoliv zahraničí, jenže pro Evropany je to Evropa. Evropou je i Ukrajina, tak jako v roce 1936 bylo Evropou Španělsko, v němž Franco s podporou Hitlerovy armády pilně trénující na světovou válku bojoval proti Lidové frontě, která zvítězila v demokratických volbách. S Hitlerem v zádech se v roce 1939 stal diktátorem. Evropské státy nezasáhly a tím pomohly Francovi a Hitlerovi zvýšili sebedůvěru. Španělsko se demokratům zdálo daleko a na 2. světovou válku ještě nevěřili.

 

Evropané na rozdíl od svých představitelů pozorují evropskou Ukrajinu a tuší, kdo tentokrát hraje roli Hitlera v rozvíjející se tragédii dell´arte.


Hitler zemřel, ale vstali noví fašisté, Hitlerovi vnuci. Tito pohrobci nejsou jako ty neškodné stařeny, které jsem viděl, jak se modlí u hrobu Francisca Franca. Ukrajinské formálně demokratické volby vyhrál další v řadě darebáků. Neobliba Janukovyče se stala příležitostí pro Banderovy vnuky.

Zpravodajství jako projímadlo


Média ve své většině v čele s „veřejnoprávními“ pilně nálepkují, ignorují, bagatelizují, zveličují a lžou. Stojí v jedné řadě s „názorem Česka“, ale o to více ztrácejí vliv na názory obyvatel Česka. Slyší na názor Česka vznikající kdesi za mořem a o to méně vytvářejí názor občanů Česka.

 

Leccos jsem už zažil, ale na sledování „zpravodajství“ ČT v posledních dnech nejsem dost otrlý. Kdo má poslouchat zaujaté komentáře ke všemu ochotných dopisovatelů a „expertů“? Milióny lidí nevěří nebo mají vážné pochybnosti, desetitisíce lidí hledají důvěryhodnější zdroje v nichž najdou i stanoviska druhé strany, svědectví jiných svědků a analýzy jiných expertů. Z odpovědí na ankety na internetových portálech je jasné, že část populace, která aktivně vyhledává informace, médiím nevěří. Podobný obrázek získáme i z četby komentářů pod články, zejména těch, které jsou konformní s „názorem Česka“. Mnozí politici sklidí pochvalu v Bruselu nebo za mořem, ale ztratí voliče. Naproti tomu někteří významní politici (spíše v zahraničí) projevují nestandardní úsudky. Za všechny jmenujme Güntra Verheugena, bývalého eurokomisaře pro rozšíření EU, který podobně jako Václav Klaus soudí, že: „Moskva pouze bránila vlastní zájmy a zodpovědnost za eskalaci událostí mají také v Bruselu a Washingtonu.“ zde.


Ne všichni mají hloupý postoj k Rusku. Vzpomínám si na přednášku politologa Prof. Zdeňka Mlynáře (pro mladší - mimo jiné autora knihy „Mráz přichází z Kremlu“) myslím v prosinci 1989 ve velké aule Právnické fakulty UK v Praze. Studenti chtěli slyšet, jak je třeba Rusko zničit nebo je aspoň zahnat do kouta. Z otázek zaznívala nenávist, opovržení a podcenění Ruska. Prof. Mlynář je zjevně šokoval tvrzením, že Rusko je nutné zaintegrovat do Evropy. „Když se to nepodaří, Rusko se obrátí k Číně," mínil.


Lidé už nejsou vražděni, ale „umírají při střelbě“ 

 
Zvláštní kapitolou je nová novořeč v níž pojmy dostávají jiný význam a staré známé zločiny nová označení, v níž se teroristé stávají bojovníky za svobodu a bojovníci za svobodu teroristy. Špionům se říká „pozorovatelé“, fašisté jsou označováni jako radikálové, atd.

  
Pro příklad z obrovského množství podobných vybírám popis události z aktuálně.cz:


Dramatická konfrontace ovládla obec Andrijivku, která leží asi deset kilometrů jihozápadně od Slavjanska. Podle separatistů byla ves vystavena útoku ukrajinských radikálů z Pravého sektoru, kteří zastřelili deset lidí a 40 dalších zranili. Podle verze velitele ukrajinské Národní gardy Stepana Poltoraka naopak jednotku "protiteroristických sil" napadli separatisté, kteří na vojáky začali střílet kryti živým štítem sestaveným z místních dětí. Ze zadních pozic vzbouřenci zastřelili dva vojáky a 12 jich zranili. Z informací ukrajinských médií nelze zjistit, která z protichůdných verzí události je správná. Pohyb nezávislých novinářů v oblasti bojů je nebezpečný, přes silniční hlídkové posty je obtížné se dostat.


„Radikálové“ od latinského „radix“- kořen, jsou ti, kteří jdou ke kořeni věci. Jako označení pro uskupení obecně pokládané ultrapravicové, nacionalistické a fašistické, je výraz „radikál“ matoucí, zvláště, když na stejném portálu „aktuálně.cz“ je označení „radikál“ používáno i pro ty, na které je zaměřena „protiteroristická operace“ majdanského režimu. Pro ty, kteří neuznávají současnou majdanskou vládu je užíváno pojmu „separatisté“, aniž by někdo zjišťoval, zda skutečně usilují o odtržení od Ukrajiny. Jinde se dokonce používá označení „proruští povstalci“, ačkoli jsou spíše „protimajdanští“. Na východě Ukrajiny bylo a je běžné, že se lidé identifikují současně s Ukrajinou i s Ruskem a pokládají se za Rusy nebo rusky mluvící Ukrajince, aniž by je nějak trápila otázka, zda jsou Rusy nebo Ukrajinci. Cítí se být doma tam, kde žijí. Subjektivně nemají problém s identitou na rozdíl od mnohých Ukrajinců ze západní Ukrajiny, kteří se potřebují ostře odlišit od Rusů a identifikovat s Banderou jako národním hrdinou. Dnes je krvavý xenofobní boj Nerusů s Rusy za dominanci na nehomogenní Ukrajině využíván k posouvání vlivu „Washingtonu“ do blízkosti hranic Ruska.


V článku z aktuálně.cz  jsou dále „radikálové z Pravého sektoru“ vraždící obyvatele vesnice označeni také jako „Národní garda“. Tu vytvořili v březnu 2014 „obránci Majdanu původně vyzbrojení basebalovými pálkami“: „Budujeme novou armádu, novou Ukrajinu.“ Jedná se tedy o „paravojenské“ jednotky. Mezinárodní právo definuje, co je pravidelná armáda. Ta skutečná ukrajinská armáda je pro „nový režim“ v Kyjevě nespolehlivá. Ne všichni smýšlejí „majdansky“ na rozdíl od paravojenské „Národní gardy“. Jsou to jakési partizánské oddíly a nelze je označovat jako „vojáky“, jak činí aktuálně.cz. Je absurdní, aby obránci pocházející z vesnice, kterou brání, používali „živý štít“ z vlastních dětí a dětí svých sousedů. Proč by „separatisté“ bránící vesnici někoho „napadali“? Napadající je ten, kdo tam není vítán.


Hloubejme s autorem článku aktuálně.cz, která z obou verzí je pravdivá - ta pravděpodobná, nebo ona absurdní?


Aktuálně.cz pokračuje:


Podle dosavadních informací agentur v důsledku střetů mezi ruskými federalisty a proukrajinskými demonstranty v Oděse zahynulo 42 lidí. Nejvíce během požáru odborového domu, do nějž se skryla část federalistů poté, co byl zničen jejich stanový tábor.  Ti z tragédie obviňují zejména ozbrojence Pravého sektoru.“


Pro pana redaktora jsou někteří obyvatelé Ukrajinci „ruští“ a proto bojují s proukrajinskými Ukrajinci. Něco je zřejmě pravda, protože to tvrdí „agentury“ a něco je pochybné, protože to je jen „obvinění“.

Jakou cenu mají podobné komentáře, které se tváří jako „zpravodajství“? Důvěryhodnost médií přinášejících podobné „zprávy“ bude mezi myslícími občany upadat. Jejich redaktory to asi netrápí, mít práci je lepší, než být „na volné noze“.

 

Zdroj: https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/ivan-david-co-si-mysli-cesko-aneb-co-si-mysli-cesi/

 

 

 

Jak Eurobolševici šíří propagandistické lži o Ukrajině a jiné postřehy

Petr Štěpánek

 

Jsem z té vší politiky – domácí i zahraniční – tak otrávený, že jsem skoro přestal psát a věnuju se příjemnějším věcem, třeba muzice a cestování. Občas to ale nevydržím a na facebooku něco připodotknu. Tady je malý souhrn. Říkám jim eurobolševici. Ne, nejsou to komunisté, jsou to vyznavači a přisluhovači hlavního eurounijního proudu, ta podivná směs socialistů, křesťanských sociálů, kavárenských pseudoliberálů a zelených pomatenců nejrůznějšího druhu. Bolševický mají způsob uvažování. Kdo nejde s námi, jde proti nám! Jsou netolerantní, militantní a nebezpeční. Stejně jako kdysi bolševici. Evropu přivedli k nevídanému úpadku, ale do unitární eurořiti kráčejí neochvějně dál. A strhnout s sebou chtějí i ty kolem. Naposledy se zaměřili na Ukrajinu. Tenhle nenávistný eurobolševický mor hrozí zahubit celou křesťanskou civilizaci.

Ukrajinské události odhalily zajímavou věc. Mnoho zdánlivě normálních lidí mentálně jaksi zastydlo ve druhé polovině 20. století, takže dál slavně bojují minulé bitvy (kdysi vyhrané) studené války. Těm nešťastníkům zřejmě nějak uniklo, že leccos se od té doby změnilo. Kupříkladu, že Obama je dnes určitě větší bolševik než Putin nebo že socialismus se na nás aktuálně nevalí z Moskvy, nýbrž z Bruselu.

Takhle pracuje veřejnoprávní Česká televize. Z přímé výpovědi ve Slavjansku zadržovaného českého důstojníka Josefa Přerovského plyne: Propuštění inspektorů OBSE zařídil Putin prostřednictvím svého emisara Lukina. Místní obyvatelstvo stojí na straně vzbouřenců (dle našich médií proruských separatistů). V ohrožení života se propuštění inspektoři ovšem ocitli až při setkání s ukrajinskou armádou. Redaktorka ČT to posléze shrnula tak, že o život inspektorům šlo, když jim vzbouřenci zavázali oči. K tomu mi nezbývá než dodat, že v podobném ohrožení života jsem naposledy byl, když jsme si jako děti hráli na slepou bábu. A za tohle měsíc co měsíc platíme 135,- Kč.

Ani nevím, jak dlouho jsem byl předplatitelem Mladé fronty a později Mladé fronty Dnes. Bylo to několik desítek let. V devadesátých letech jsem dokonce byl pravidelným přispěvatelem komentářových stránek MFD. Ne že by mi zvláště v posledních letech vždy konvenoval obsah toho, co MFD psala, ale z profesního zájmu jsem chtěl vědět, jak je informovaný průměrný český občan. Ale čeho je moc, toho je příliš. Minulý týden jsem předplatné odřekl. Nehodlám nadále spolufinancovat tu plejádu novinářských kurviček, co se tu rozmnožily, natož policejní kolaborantku Slonkovou, a už vůbec ne zločinného EU-pomatence Palatu.

Co myslíte, podaří se tomu troubovi Obamovi, kterému další troubové z Osla udělili Nobelovu cenu míru, za účinné pomoci ukrajinských troubů, kteří uvěřili, že je spasí jiní troubové, co zrovna od deseti k pěti vedou Evropskou unii, konečně rozfoukat pořádnou válku?

 

Zdroj: https://www.bezpolitickekorektnosti.cz/?p=23055

 

 

 

Domácí bezedný repelent ve spreji
(proti komárům i klíšťatům)

 

 

Budete potřebovat


10g celého hřebíčku
100ml vodky nebo lihu (fajnšmekři můžou zalít alkoholovým extraktem z levandule nebo rozmarýnu)
100ml lahvičku se sprejem (k mání ZDE)

 

Do nádobky nasypte hřebíček, zalijte vodkou nebo extraktem. Pokud zalejete extraktem můžete používat okamžitě, pokud ne, tak po 2 týdnech. Průběžně protřepávejte a dle (s)potřeby dolívejte pro bezedný efekt.

 

Zdroj: https://delamesitosami.cz/2013/07/01/domaci-bezedny-repelent-ve-spreji-proti-komarum-i-klistatum/

 

 

 

—————

Zpět