Milí přátelé, - 6.6.2013

06.06.2013 22:24

Milí přátelé,


Dnes Vám zasílám další poselství Mistra Kuthumi, které přijala Natalie Glasson a které nese název "Věčná láska srdeční čakry". Jak už název napovídá je o srdeční čakře, o jejím významu pro náš život zde na Zemi, zvl. pak aby byla otevřená, schopná přijímat vysoké vibrace Stvořitele. Také se Mistr Kuthumi zmiňuje o Vyšším Já, o určité spojitosti se srdeční čakrou. V závěru pak Mistr Kuthumi nabízí malou, ale významnou meditaci k očištění srdeční čakry.

Jennifer Hoffman připravila článek s názvem "Energie v měsíci červnu", zajímavé povídání o možnostech v měsíci červnu, o jeho potenciálech a energiích. Je to sice povzbudivé povídání, ale i tak nás čeká mnoho práce na sobě a zvláště pak, mnohé, když ne všechny, mnoho rozhodování, přehodnocování a přijímaní nového. A velmi zajímavý je den letního Slunovratu, 21.6., kdy také dochází ke konjunkci Slunce a Jupitera (konjunkce, pozitivní aspekt, 0°).

Dále pak následuje velmi zajímavý i užitečný článek s názvem "7 kroků k překonání ega". Jsou to jednoduché, snadno pochopitelné body, které nás mohou přivést k vyšší, kvalitnější i harmoničtější rovině žití.

A  také dnes zajímavé poselství od Mistra Maytrei v podání Zlaté dušičky. Má název "Překonání sebe samých"....

A uvádím také jednu zprávu, článek, velmi, ale velmi zajímavou zprávu. Již jsem posílal hodně článků i odkazů na videa, kde se uváděly různé alternativní postupy a prostředky léčení rakoviny. Ovšem dnes jsem objevil článek, který se dost vymyká.  Je to o objevu přístroje, který výrazně účinně napomáhá i léčení rakoviny. A jak to tak bývá, vynález byl "stopen" farmaceutickou mafií", neboť, co nepřináší zisk, škodí. Tedy výrobcům léků. Nicméně přesto posléze přístroj opět spatřil světlo světa. další si přečtěte již v článku s názvem "Revoluční přístroj ničící patogeny, může být alternativou v léčbě rakoviny". A, není to dlouhé....

Před závěrem přidávám odkaz na zajímavý dokumentární film. Jmenuje se to "5. dimenze - Mysl ovládající hmotu...". Je to poutavé povídání o telekinezi s různými příklady o lidech a jejich možnostech, schopnostech pohybovat předměty. Je to o snaze vědy tyto schopnosti chápat, popsat a rovněž tak pak v návaznosti na to o výzkumu tzv. globálního vědomí, zda vůbec existuje a jaké jsou jeho vlivy. A jen uvedu, že jeden z vědců, který ve filmu vystupuje, a se tím zabývá, pak v závěru říká, že pokud tyto síly existují, tak by bylo velmi potřebné, abychom v prvé řadě se zabývali vlastním sebeovládáním....Tento film tématicky vhodně navazuje na ruský film, který jsem poslal v pondělí. Film je s titulky a trvá 50 minut.


Přeji klidné dny
Láďa

 

 

Věčná láska srdeční čakry
od Mistra Kutumiho

Přijala Natalie Glasson 23-05-13

 

      Stálým aspektem toho, že srdeční čakra slouží jako nástroj a maják, který přijímá světlo na Zemi, je být všímavý k tomu, že potřebuje neustálé čištění. Srdeční čakra je nástrojem, který je pohonem pro všechny zážitky na Zemi; úroveň otevření vaší srdeční čakry vám umožňuje vnímat svou realitu, své Já, Stvořitele a dokonce i váš vlastní léčebný proces s proměňující se úrovní porozumění. Když je srdeční čakra otevřená, pak máte velkou schopnost přijímat a vydávat vibrace, moudrost a podstatu Stvořitele. Vaše energetická vibrace se posunuje na vyšší frekvenci a vy jste schopni vstoupit do stavu jasnosti v celém vašem bytí, obzvláště v mysli. Při otevření srdeční čakry se může zdát, jako byste se spojovali s vyššími dimenzemi a aspekty sebe sama, protože přijímáte nepřetržitě vibrující proud sebe sama a Stvořitele, proudící vaším bytím. Otevření srdeční čakry, ať už jakéhokoli stupně, umožňuje vašim vyšším aspektům zakotvit se ve vašem těle.

      Když je srdeční čakra zavřená nebo se zavírá, může to znamenat, že se srdce či mysl zaměřily na bolest v srdeční čakře. Tato bolest tu možná byla vždy nebo se vynořila nedávno díky jistým zážitkům, ale mysl může bolestí otupět a stále připomínat celému vašemu tělu bolest v srdci. Je to jako byste si přáli posílat vibraci bolesti do celého těla, aby bolestí vibrovalo. Může se zdát, že vstoupit do vibrace bolesti tímto způsobem by mohlo přinést léčení či řešení bolesti, ale ve skutečnosti to sníží vaši vibraci a vaše srdce se zavře, aby se chránilo. Často se stane, že když zažijete bolest v srdeční čakře, tak se srdce zavře, tím že nabírá bolest či se dokonce stává bolestí; nalezení lásky v srdeční čakře může být velmi těžké, pokud se nezmění zaměření mysli. Nezapomeňte, že to, co tvoříte, či na co se zaměříte, to prožijete. Takže pokud se zaměříte na bolest v srdeční čakře, čakra kvůli vašemu zaměření zdánlivě vtělí tuto bolest.

      Mnoha způsoby zažíváte iluzi, kterou jste sami vytvořili svým záměrem, sami si umožňujete vstoupit do reality, kde bolest je skutečná a ta bolest, na kterou se zaměříte ve svém srdci, se stane vaší realitou. Pravda je, že bolest je pouze skvrnou na čistém a milujícím plátně lásky. Vaše srdce je vždy naplněno láskou Stvořitele; láska je věčně přítomná a není možné ji rozpustit bolestí ani strachem. Představíte-li si svou srdeční čakru jako čisté okno, ale povšimnete si skvrny na něm, stane se  tato skvrna tím jediným, co vidíte, čisté okno už nemá kvůli této skvrně, která pohlcuje veškerou vaši pozornost, hodnotu či důležitost. Totéž se vám může stát se srdeční čakrou.

      Je pravda, že vaše srdeční čakra může uchovávat mnoho bolesti a strachů, mnohými způsoby si můžete představit své srdce jako skříňku, kde neuchováváte jenom lásku Stvořitele a své duše, ale skladujete tu i energie, vzpomínky a moudrost, kterou vnímáte jako hodnotnou. Někdy ve své srdeční čakře uchováváte věci, které potřebují být skryté, dokud nejste připraveni je vzít na vědomí či je oslovit. Vaše srdeční čakra není jen nástrojem lásky, jehož prostřednictvím zažíváte a vyjadřujete lásku Stvořitele, ale je to i prostor, ve kterém ukládáte energie, vzpomínky a vědomosti. Někdy zde mohou být uzamčeny strachy, které slouží jako nástroj, vynoří se v nejvhodnější dobu, aby pomohly léčit a inspirovat vás k novému poznání sebe sama. Srdeční čakra je také nástrojem navýšení a proto se může stát, že bolest, kterou máte v srdci, může vaše bytí a vaši mysl přemoci. Je důležité si pamatovat, ve chvíli, kdy zažíváte bolest srdeční čakry, že láska zůstává ve vaší čakře vždy přítomna, máte na výběr, zda chcete lásku kvitovat či ne. Přítomnost lásky ve vaší srdeční čakře dokáže umožnit rychlé a krásné vyléčení každé bolesti, kterou prožíváte, ale klíčem k tomu je zůstávat bdělý k bolesti a odvést pozornost od strachu k uvědomění, že vaše srdeční čakra vždy přetéká láskou.

      Když se cítíte osamělí, vystrašení, smutní či v jakékoli jiné emoci, která způsobuje bolest v srdeční čakře, je důležité si pamatovat a připomínat si, že láska stále ve vašem těle, bytí a realitě zůstává. Láska ve vašem bytí je věčná a vyžaduje to jen záměr, abyste ji vyzdvihli do popředí a zažívali. Ve chvílích, kdy srdce bolí, jste si zvolili vynést bolest do popředí, abyste ji zažili, je to vaše volba a vy máte vždy možnost svou volbu změnit a vybrat si prožitek lásky tím, že si budete připomínat, že láska je ve vaší srdeční čakře stále přítomná a je možné ji posílat ve vlnách na pomoc hlubokému čištění.

Srdeční čakra má také schopnost "stáhnout si" Vyšší já do vašeho bytí a vtělit je. Vaše Vyšší já nepřetržitě stahuje do vaší srdeční čakry své energie a přítomnost, abyste je lépe chápali a vyjadřovali. Vaše Vyšší já lze vysvětlit jako aspekt Stvořitele, který je třeba prolnout s vaším bytím. Vaše bytí zahrnuje duši, která je vaší esencí a pravdou a je aspektem Stvořitele. Duše nemůže být svým způsobem nikdy "dokončená", protože mezi duší, skupinou duší a Stvořitelem neexistuje oddělenost. Toto všechno jsou aspekty či rychlejší vibrace Stvořitele. Když přijímáte své Vyšší já, přijímáte rychlejší vibraci Stvořitele, která vám v tu chvíli poslouží a může to být aspekt vaší duše, skupiny duší či Stvořitele, ale je to aspekt, který obsahuje vhledy a pochopení, která vám pomohou vtělit Stvořitele. Na základě tohoto pochopení vaše srdeční čakra neustále stahuje, uvědomuje si či nalaďuje se na vaše Vyšší já. Často je to tak, že když hledáte vedení či inspiraci, tak nevíte, od které své části žádat pomoc, ale když zavoláte své Vyšší já, umožňujete části sebe, ať už své duši, skupině duší, Stvořiteli nebo dokonce průvodci, aby přistoupil a pomohl vám.

      Jsem si vědom, že mnohé matou označení jako duše, skupina duší, Vyšší já, Stvořitel atd., ale mně to pomohlo, když jsem byl na Zemi ve fyzickém těle, abych pochopil, že mé Vyšší já je téměř další stupeň integrace Stvořitele, je to vibrace, která se neustále vyvíjí a vibračně roste, protože vy stále přijímáte své Vyšší já, které se podobá částem Stvořitele. Vaše Vyšší já je částí vás i Stvořitele, která vám vždy poskytuje vše, co potřebujete. Podobá se mostu, který vám umožňuje snadno se spojit se vším, čím je Stvořitel, abyste Stvořitele plněji vtělili do svého bytí. Duše se dá vysvětlit jako esence Stvořitele, která je napojena na inkarnaci, skupina duší je zdroj, jehož je duše prodloužením, Vyšší já je most mezi duší a skupinou duší a všechny tyto aspekty, včetně fyzického těla, jsou aspekty Stvořitele.

      Možná byste rádi požádali mě, Mistra Kutumiho, abych přišel a pomohl vám s čištěním srdeční čakry. Láska, kterou s vámi nyní sdílím, vám pomůže k tomu, aby se vaše srdeční čakra rozšířila a náležitě otevřela. Dovolte si vdechovat tuto lásku hluboko do svého srdečního centra. Zaměřte svou pozornost na jeho otevření a rozšíření. Můžete opakovat:

      "Má čakra je otevřená a rozšiřuje se."

      Pak zavolejte svou duši, která je vyladěná a může se skrze vaši srdeční čakru projevit tím, že vstoupí a vyčistí vaši srdeční čakru ode všech nepotřebných energií. Požádejte svou duši, aby očistila také vaši mysl od zaměření pozornosti nepotřebným směrem v prostoru srdeční čakry. Představte si světlo své duše, jak omývá a čistí vaši srdeční čakru či prostor lásky ve vašem bytí.

      Dovolte lásce, aby proudila z vaší srdeční čakry a posílejte ji i do svého okolí, aby se zaměřilo na proud lásky a její dostatek, který máte ve svém bytí.

      Řekněte:

      "Má srdeční čakra je naladěna na mé Vyšší já; umožňuji vibraci svého Vyššího já, aby proudila do a skrze mou srdeční čakru. Má srdeční čakra je vyjádřením mého Vyššího já."

      Dovolte si prožít tuto integraci.

      "Dovoluji si rozpoznat jakoukoli bolest ve své srdeční čakře, potřebuje-li být uvolněna a podnítit další růst. Uvědomuji si, že nepotřebuji nechat bolest stravovat mou srdeční čakru, ale mohu pozorovat tuto bolest a mít na paměti, že mé srdce je vždy plné lásky. A právě rozpoznání této věčné lásky, která mi umožňuje nepřetržitě čistit, uvědomovat si a léčit mou srdeční čakru, dovoluje větší projevení mého Vyššího já."

      Dopřejte si čas k prožití, pozorování a integraci.

      Nechť je srdeční čakra vaší největší radostí.

      Mistr Kutumi

© Natalie Glasson, https://www.omna.org/Home.html

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. 

 

 

Energie v červnu 2013

Jennifer Hoffman

 

Existuje fráze, kterou si vybavím, když přemýšlím o červnu: ,,Zazvoníte-li na zvonek, nejde to zrušit.” Vztahuje se k pravdě, že minulost nemůžete anulovat. Od ledna 2013 jsme se věnovali mnoha svým minulým záležitostem (hlavně v květnu) a velice si uvědomujeme, jak minulost ovlivnila přítomný okamžik. V červnu máme příležitost minulost napravit, dá se říci, a to tím, že nastavíme nový směr a dráhu pro svůj život. Ačkoliv mnozí nemusí být schopni  to zazvonění na zvonek anulovat, můžeme získat nový zvonek, na který budeme zvonit. A přesně to nám  červen nabízí, pokud si toho všimneme a jsme-li připraveni.

Dny vedoucí ke slunovratu 21. 6. jsou pro nás  významnými body rozhodnutí, každý z nich nám nabízí volbu minulosti nebo budoucnosti, rozpínání či stažení, strachu či lásky, transformace či ústupu, vývoje nebo úpadku. Chvílemi se nám bude zdát, že čelíme tolika různým volbám... avšak jde vlastně jen o jednu věc – zdali nám naše spojení a naše životní stezka slouží, a jak moc jsou v souladu s našimi záměry. Červen nám předloží mnohé příležitosti (některé z nich nám strčí přímo ,,pod nos”) vyjádřit odhodlaně a se vší účinností náš záměr, a poté ho podpořit našimi myšlenkami, přesvědčeními, slovy a činy. Jsou v souladu? Jestliže ne, uvidíme, kde tento soulad chybí a můžeme učinit nezbytná uzpůsobení.

Merkur vstupuje 9. 6. do retrográdního stínu (plně retrográdní je od 26. 6.). Takže nás výrazně podpoří, zatímco budeme zvažovat své vztahy a minulost, a co s nimi chceme provést. Slunovrat 21. 6.  je pro nás všechny bodem obratu a je další významnou zastávkou v tomto cyklu. Dostali jsme se dost daleko nebo příliš daleko? Kráčíme správným směrem?  Zajímavé je, že se konjunkce Slunce/Jupiter odehrává ve stejný den, takže energie kolem tohoto dne bude rozpínavá a podpoří cokoliv, co se rozhodneme učinit.

Nicméně zde nejde o odčinění minulosti, jde o využití lekcí minulosti ke stvoření nové a jiné přítomnosti. Pokud se pokoušíme minulost zrušit, jednáme z lítosti, strachu a bolesti, protože si myslíme, že bychom si byli mohli vybrat jinou stezku. Ale to jsme nemohli, ne v té době.

Rozhodnutí, která činíme v každém okamžiku, se stávají stezkou vedoucí nás k bodu transformace, kde upevníme své poznání a s jeho pomocí stvoříme novou cestu. Ačkoliv to můžeme vidět jako možnost, naše připravenost jednat podle toho závisí na naší ochotě propustit minulost, bez lítosti, a vyvíjet se v chytřejší, sebe si vědomou, rozsáhlejší verzí svého Já. Nikoliv tím, že půjdeme jednoduše kupředu, nýbrž vytvořením svého rozšíření na úrovni všech 360 stupňů, takže se pohybujeme směrem ven – všemi směry. Jaké nové zvony by dle vašeho přání měly zvonit ve vašem životě?  Začínají ty staré znít ploše a tlumeně?

Jak jsem psala  v Předpovědích na r. 2013, odehraje se toho od června do srpna tolik, že tyto měsíce uběhnou rychle. Proces rozhodování, odpojování od minulosti a zvažování nových potenciálů a možností pro život začíná v červnu. Oddělujeme se od své minulosti, což zahrnuje naše biologická spojení a může vést k pocitu, že musíme opustit  všechny známé vztahy,  jakmile si uvědomíme, že nám jejich energie již neslouží. Uvolňujeme však svůj biologický systém, abychom mohli přijmout pravou přirozenost, která je energetická.  Každé biologické spojení, které uvolníme, bude nahrazeno novým, energetickým. Naše energetické rodiny se stanou novými prostředky naší podpory a vedení a poskytnou nám úroveň spojení či vztahu, kterou jsme  nikdy předtím ve svém životě nezakusili.

Vypadá to, jako by se svět topil ve vážných potížích, a na určité úrovni tomu tak je. Jenže je to tím, že svět ve své dnešní podobě byl vystavěn v rámci paradigmatu, který již není udržitelný. Základy 3D se hroutí a vidíme  posun pólů, který byl předvídán, avšak je to posun energetický, nikoliv geografický. Vzhledem k tomu, že se  pozvedají naše kolektivní energie, nejsme již schopni tolerovat nebo být součástí určitých ideologií a postupů, jejichž frekvence s nimi není v souladu.

Taková změna je nepříjemná a nepohodlná, ale je jednou fází  vývoje, jehož se účastníme. Přijmete změny a potenciály, jež vidíte, využijte energií června, abyste sami sebe rozpínali, abyste sami sebe vyjádřili a abyste nalezli svůj bod radosti. Retrográdní  Merkur podporuje revizi, obnovu, přehodnocení, rozpomínání a uvolnění.  Přestože máme ve všech záležitostech na výběr, někdy nás vesmír popostrčí  určitým směrem a my všichni jsme uváděni do vyšších dimenzí existence prostřednictvím propuštění minulosti, jež nám již více neslouží, a prostřednictvím přijetí nové stezky,  kterou můžeme posílit, aby nám a celému lidstvu sloužila ve všech směrech.

Přeji vám krásný měsíc.

 

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc.
https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 4. 6. 2013

 

 

 

Sedm kroků k překonání Ega

 Wayne W. Dyer

 

Zde je sedm návrhů, které Vám pomohou překonat hluboce zakořeněné představy o vlastní důležitosti. Všechny jsou navrženy tak, aby Vám pomohly zabránit falešnému ztotožnění se s domýšlivým egem.

1. Přestaňte se urážet

 Chování druhých není důvod, abyste se sami znehybnili. To, co Vás uráží, Vás pouze oslabuje. Hledáte-li příležitosti, abyste se urazili, najdete je na každém kroku. To pracuje Vaše ego, které Vás přesvědčuje, že svět by neměl být takový, jaký je. Můžete začít oceňovat život a sladit se s univerzálním Duchem Stvoření. Když ale budete uražení, nemůžete se dostat k síle záměru. V každém případě, počínejte si tak, abyste vymýtili hrůzy tohoto světa, které vycházejí ze silného ztotožnění se s egem, ale zůstaňte pokojní.

Jak nám Kurz Zázraků připomíná : Mír je od Boha. Vy, kdo jste součástí Boha, nejste tedy doma nikde jinde než v jeho míru. Bytí je od Boha. A Vy, kdo jste součástí Boha, nejste doma nikde jinde než v jeho míru. Pokud jste uražení, tvoří to stejně ničivou energii, která se dotkla v prvé řadě Vás a vede k útoku, protiútoku a válce.

 

2. Vzdejte se potřeby vyhrávat

Ego nás velice rádo rozděluje na vítěze a poražené. Honba za vítězstvím je zaručený způsob, jak zabránit vědomému kontaktu se záměrem. Proč? Protože konec konců, nelze stále jen vyhrávat. Někdo bude vždy rychlejší, mladší, silnější, chytřejší nebo mít více štěstí a Vy se pak budete cítit bezcenní a nedůležití. Nejste Vaše výhry či vítězství. Můžete rádi soutěžit a bavit se ve světě, kde výhra je všechno, ale nemusíte tam být ve svých myšlenkách. V tomto světě, kde všichni sdílíme ten stejný energetický zdroj nejsou žádní poražení. Vše, co můžete daný den říci je, že jste prováděli srovnání s ostatními na určité úrovni. Ale zítra je další den, s dalšími soupeři a novými okolnostmi k posouzení. A Vy jste stále nekonečná přítomnost v těle, které je o další den (nebo desetiletí) starší.

Vzdejte se potřeby vyhrávat tak, že nebudete souhlasit s tím, že opakem výhry je prohra. To je strach ega. Pokud Vaše tělo dnes nevystupuje vítězným způsobem, pak jednoduše nezáleží na tom, když se neztotožňujete výhradně se svým egem. Buďte pozorovatel, který si všímá a baví se, aniž by potřeboval vyhrát trofej. Buďte v míru a spojte se s energií záměru. Je ironií, ačkoli si toho sotva všimnete, že jakmile se budete méně snažit o vítězství, začne se ve Vašem životě objevovat více.

 

3. Vzdejte se potřeby mít pravdu

 Ego je zdrojem mnoha konfliktů a neshod, protože Vás tlačí k tomu, abyste přesvědčovali druhé, že nemají pravdu. Když jste nepřátelsky naladěni, jste odpojeni od síly záměru. Tvořivý Duch je laskavý, milující a přístupný; a bez hněvu, zlosti, nebo hořkosti. Tím, že se ve svých debatách a vztazích vzdáte potřeby mít pravdu, je to jako říkat egu: „nejsem Tvým otrokem. Chci přijmout laskavost a odmítám Tvoji potřebu mít pravdu. Ve skutečnosti nabídnu této osobě šanci cítit se lépe tím, že řeknu, že má pravdu a poděkuji za to, že mne nasměrovala k pravdě.“

Když se vzdáte potřeby mít pravdu, jste schopni posílit Vaše spojení se silou záměru. Ale nezapomeňte, že ego je odhodlaný bojovník. Viděl jsem, jak lidé ukončují své jinak krásné vztahy kvůli tomu, že lpěli na své potřebě mít pravdu. Apeluji na Vás, abyste se vzdali své egem řízené potřeby mít pravdu tím, že se zastavíte uprostřed hádky a zeptáte se sami sebe – Chci mít pravdu nebo chci být šťastný? Když si vyberete radostný, milující, duchovní postoj, Vaše spojení se záměrem bude posíleno. Tyto okamžiky nakonec rozšíří Vaše nové spojení se silou záměru. Univerzální Zdroj s Vámi začne spolupracovat na vytváření života, k jakému jste byli předurčeni.

 

4. Vzdejte se své potřeby být nadřazení

Opravdová urozenost není o tom být lepší než někdo jiný. Je to o tom být lepší než jste bývali. Soustřeďte se na svůj růst s neustálým vědomím toho, že nikdo na této planetě není nijak lepší než kdokoliv jiný. My všichni vycházíme ze stejné tvořivé životní síly. My všichni máme poslání si uvědomit svou předurčenou podstatu; vše co potřebujeme k naplnění našeho údělu je nám přístupné. Nic z toho však není možné, když vidíte sami sebe jako nadřazeného ostatním. Je to staré pořekadlo, ale přesto pravdivé: V očích Boha jsme si všichni rovni.

Vzdejte se své potřeby cítit se nadřazeně tím, že se budete v každém jedinci snažit vidět rozvíjejícího se Boha. Nehodnoťte druhé na základě jejich vzhledu, úspěchů, majetku a dalších ukazatelů ega. Když vysíláte pocity nadřazenosti, vrátí se Vám to zpět, což povede k rozhořčení a nakonec nepřátelským pocitům. Tyto pocity se stanou vozidlem, které Vás zaveze dále od záměru. Kurz Zázraků o této potřebě být zvláštní a nadřazený říká: výjimečnost vždy vytváří porovnávání. Je založena na nedostatcích viděných v ostatních, a udržována hledáním a udržováním všech jasně viditelných nedostatků, které může vnímat.

 

5. Vzdejte se své potřeby mít více

Mantrou ega je „více“. Není nikdy spokojeno. Nezáleží na tom, čeho jste dosáhli nebo co jste získali, vaše ego bude trvat na tom, že to není dost. Shledáte, že jste ve stavu neustálého snažení, a vyřazujete možnost čehokoli dosáhnout. Jenže ve skutečnosti jste toho už dosáhli, a jak se rozhodnete využít tento přítomný okamžik Vašeho života je pouze Vaše volba. Paradoxně, když přestanete potřebovat více, do Vašeho života přijde více toho, po čem toužíte. A protože jste odděleni od této potřeby, zjistíte, že je pro Vás snazší předat to dále druhým, neboť si uvědomíte, jak málo stačí, abyste byli spokojení a pokojní.

Univerzální Zdroj je spokojený sám se sebou, neustále se rozrůstá a tvoří nový život, nikdy se nesnaží držet se svých stvoření pro své vlastní sobecké záměry. Tvoří a nechává jít. Jakmile se vzdáte potřeby ega mít více, sjednotíte se s tímto Zdrojem. Tvořte, přitahujte k sobě a nechte to jít, nikdy nepožadujte, aby k Vám přišlo více. Z vděčnosti za všechno, co k Vám přichází se naučíte mocnou lekci, kterou učil František z Assisi : „…. dostáváme dáváním.“ Když umožníte hojnosti, aby proudila k Vám a skrze Vás, spojíte se s Vaším Zdrojem a zajistíte, že tato energie bude pokračovat v proudění.

 

6. Přestaňte ztotožňovat sami sebe se svými úspěchy

Toto může být složitá představa, pokud si myslíte, že Vy jste Vaše úspěchy. Bůh píše všechnu hudbu. Bůh zpívá všechny písně. Bůh staví všechny budovy. Bůh je zdrojem všech Vašich úspěchů. Mohu slyšet Vaše ego hlasitě protestovat. Nicméně zůstaňte naladěni na tuto myšlenku. Vše vychází ze Zdroje! Vy a tento Zdroj jste jedno! Nejste toto tělo a jeho úspěchy. Vy jste pozorovatel. Všímejte si toho všeho a buďte vděční za schopnosti, které jste nasbírali. Vzdejte veškeré uznání síle záměru, která Vás přivedla na tento svět, a jejíž jste zhmotněná součást.

Čím méně budete potřebovat být uznáni za své úspěchy, a čím více zůstanete spojeni se sedmi výrazy záměru, tím volnější budete, abyste něco dokázali, a tím více se to projeví. Právě když přilnete k těmto úspěchům a věříte, že Vy sami děláte všechny tyto věci, opouštíte mír a vděčnost Vašeho Zdroje.

 

 7. Vzdejte se Vašeho dobrého jména

Vaše pověst se nenachází ve Vás. Sídlí v myslích ostatních. Tudíž nad tím nemáte žádnou kontrolu. Pokud promluvíte s 30ti lidmi, budete mít 30 reputací. Spojit se se záměrem znamená poslouchat své srdce a vést sám sebe na základě toho, co Vám říká vnitřní hlas. To je Váš účel zde. Pokud se přehnaně staráte o to, jak Vás ostatní vnímají, pak jste se odpojili od záměru a dovolili, aby Vás vedly názory druhých. To pracuje Vaše ego. Je to iluze stojící mezi Vámi a silou záměru. Není nic, co byste nemohli dokázat, pakliže se neodpojíte od síly zdroje a nenabudete přesvědčení, že Váš záměr je dokázat druhým jak mistrovský a nadřazený jste a nebudete vynakládat svou energii k tomu, abyste se pokoušeli získat ohromnou pověst mezi dalšími egy. Dělejte, co děláte, protože Váš vnitřní hlas, který je vždy spojený s Vaším zdrojem, jemuž je i vděčný, Vás také nasměruje. Držte se údělu, odpoutejte se od výsledků, a přijměte odpovědnost za to, co se nachází ve Vás: Váš charakter. Nechte svou reputaci ostatním k diskusi, s Vámi to nemá nic společného. Nebo jak zní název knihy: Co si o mě myslíte není moje věc!

 

©  Wayne W. Dyer, Ph.D. (www.drwaynedyer.com)

Pro www.svetloatlantidy.cz přeložila Lucie H. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Překonání sebe samých  
Mistr Maytreia
prostřednictvím média „Zlatá dušička“, 4.6. 2013

 

 

Zlo se šíří a lidé jsou jeho původcem. Stále ještě není metoda, jak přimět vládnoucí vrstvy k tomu, aby změnily svůj postoj. Stále ještě je zde boj o majetek, peníze jsou hnacím motorem. I přesto, že mnoho lidí se obrací ke světlu, k lásce a pochopení. I přesto, je stále síla temna silná. A časem může i sílit.

Je zde mnoho změn, které probíhají a proběhnou. V lidech často probíhají velice silné „pochody“, které nutí přeorganizovat celé jejich životy. Přestavět nejen své životy, ale hlavně svůj přístup a náhled na život, na druhé lidi. Tento čas je časem změn a časem boje mezi dobrým a špatným. Přesto jsou potřeba obě polarity, abyste pochopili, na kterou stranu se máte přiklonit, abyste věděli, s čím máte co do činění, abyste znali následky svých rozhodnutí, kterých se často zbavujete dlouhé věky.

Je mnoho z toho, co vás ve vašich životech ovlivňuje. Zasuté programy a bloky, které jste si nastřádali za staletí, ale mnohdy jen vaše negativní smýšlení nebo vaše strachy. Ať je to jak chce, všichni hledáte řešení. Často by vám pomohlo jen to, abyste se na svůj život podívali očima jiných, někdy však je původ problému daleko složitější. Všichni hledáte pomoc na své cestě, abyste se již netrápili, abyste uvolnili vazby, které vás drží v zajetí. Často lpíte na svazcích, které vám již nic nepřináší jen proto, že se bojíte být sami. Bojíte se, že samota vás udolá. Málokdo z vás najde odvahu změnit sám od sebe zvyky a situace žité 20 let i více. Zarostli jste a již se nehýbáte. Chtěli byste cítit klid a bezpečí, ale za jakou cenu? Budete i nadále z tohoto vytrhováni. Nechcete přece ustrnout a zemřít. I když mnohým myšlenka na odchod již přišla na mysl. Proč být na Zemi, když je zde tolik problémů. Na co jste tady, když tu být nechcete? Ale chcete. Sami jste se pro to rozhodli.

 A teď se chcete vzdát bez boje, litujete se a hledáte všechny možné výmluvy pro to, abyste nemuseli být aktivní, abyste nemuseli překonávat nepohodlí a obavy. Život není o tom, být obětí osudu. Život je o tom osud překonat a překonat sám sebe. Na to pamatujte a také to mějte denně na mysli. Neboť stále a opakovaně podceňujete sami sebe. Znovu se necháte ovlivňovat a znovu ztrácíte svou sílu a sebedůvěru. Přece vás to nemůže bavit donekonečna. Seberte se a nedopusťte to již. Spojením rozumu a srdce dokážete vše, tak už si to konečně přiznejte.

 

Mistr Maytreia

 https://zlata.dusicka.sweb.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revoluční přístroj ničící patogeny, může být alternativou v léčbě rakoviny

 

 

Existuje elektrický přístroj, který dokáže napodobit a posílit imunitní systém; umí si poradit s patogenními bakteriemi, viry a parazity.

Původním záměrem tvůrců tohoto přístroje bylo, aby zabíjel viry hepatitidy nebo HIV. Ačkoli virový zdroj AIDS je diskutabilní, existuje mnoho jiných patogenů, které tento přístroj umí ničit.

Zařízení zvyšuje účinnost jakékoli léčby. Je-li organismus zbaven všech patogenů, které zatěžují imunitní systém, zvyšuje se účinnost alternativních způsobů léčby rakoviny.

V roce 1991 William Lyman a Steven Kaali z Albert Einstein College of Medicine sestrojili přístroj s 50 – 100 mikroampéry, tak jako u kardiostumulátoru.

Lyman a Kaali sestavili přístroj tak, aby elektrizoval krev v rámci procesu podobnému dialýze nebo kyslíkovým terapiím, během kterých se pacientova krev recirkuluje do externího zařízení. Bylo jim dovoleno, aby přístroj vyzkoušeli na 14 pacientech. Ve vědeckých časopisech se objevilo jen několik článků, poté zavládlo ticho. Jelikož přístroj představoval hrozbu pro farmaceutické giganty, informace o něm byly v podstatě utajeny, tak jako v mnoha podobných případech.

Ticho však bylo narušeno. Bývalý fyzik Bob Beck si přečetl jeden z článků, což probudilo jeho zvědavost. Chtěl získat původní dokumentaci výzkumu z Albert Einstein College, bylo mu však řečeno, že neexistuje. Informace o výzkumu byly odstraněny z publikace z konference, v níž se původně objevily.

Spekuluje se o tom, že zdravotnická mafie nabídla výzkumníkům obchod, který nemohli odmítnout, pokud nechtěli přijít o kariéru. Je možné, že prodali patenty, který pak byly dány k ledu. Jde o běžný postup zdravotnické mafie, který byl ve 20. století použit u mnoha alternativních způsobů léčby rakoviny. Cílem této strategie je zajistit, aby žádná terapie bez použití léků nemohla být aplikována.

Bob Beck k tomu poznamenal: „Vyléčený pacient je ztraceným zákazníkem. Rakovinový byznys, Americká lékařská asociace a farmaceutičtí giganti nechtějí vyléčené pacienty. Jde jim o drahé léčby.“

 

PŘÍSTROJ SE ZNOVU OBJEVIL, ABY POMÁHAL V LÉČBĚ RAKOVINY

Bob si najal soukromého detektiva, aby vypátral účastníky zmíněné konference a získal dokumentaci výzkumu. Což se mu povedlo. Coby zkušený fyzik a vynálezce dokázal Bob přijít na to, jak postupovali Lyman a Kaali, a sestrojil vlastní verzi přístroje.

Bob přišel s menším zařízením, které vysílalo proud přímo do krve prostřednictvím několika malých elektrod, připojených na radiální a ulnární tepny na zápěstí, na kterých se většinou zkouší puls.

Bob Beck, který zemřel před několika lety, svůj přístroj důkladně otestoval a dosáhl výsledků na pacientech s infekčními chorobami, které předčily výsledky laboratorních testů Lymana a Kaaliho. Odmítl však z toho jakkoli těžit.

Je zjevné, že přístroj při kmitočtu 4 hertzů zbavuje patogeny jejich vnějších proteinových vrstev, což jim znemožňuje spojovat se s buňkami.

Výrobci hrozilo, že na nátlak Federální obchodní komise (FTC) a kanadského Ministerstva zdravotnictví bude muset výrobu přístroje ukončit, dohodl se však s těmito institucemi, že vypustí jméno Boba Becka, většinu instrukcí ohledně používání přístroje a také ono nevhodné slovovyléčit.

Naštěstí lze původní kompletní instrukce Boba Becka stáhnout ve formátu PDF. Toto PDF je zdarma, takže si pospěšte, než „zmizí“ (je to anglicky).

Ženevská Univerzitní nemocnice dosáhla v roce 1998 objevu, který potvrzuje účinnost přístroje. Její výzkumníci zjistili, že bílé krvinky ničí patogenní mikroby, jsou-li elektrizovány.

Na stránkách Cancer Tutor se uvádí, že podle Becka lze rakovu léčit správnou výživou, použitím přístroje a aplikací další alternativní léčby. Kromě léčby infekčních chorob dokáže přístroj ulevit imunitnímu systému od všech dalších patogenů. Imunitní systém se pak může soustředit na ničení rakovinových buněk. Je důležité si přesně řídit instrukcemi.

Překlad: Tomáš Piňos

Zdroj: naturalsociety.com

 

https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/2223-revolucni-pristroj-nicici-patogeny-ktery-muze-byt-alternativou-v-lecbe-rakoviny

 

 

 

 

—————

Zpět