Milí přátelé, - 6.8.2013

06.08.2013 11:14

Milí přátelé,

Marlene se vrátila z dovolené a i včas dokázala dodat přijaté poselství Mistra Hilariona na svůj web, takže jsme se i mohli zabývat překladem, který Vám tímto předáváme. Mistr Hilarion nás nyní vyzývá, abychom i nadále zachovávali klid, ať se děje, co se děje. je potřebné, aby se "děly věci", protože je to cesta, způsob, jak si lidé uvědomí, že stavěli na špatných základech. Probíhá opouštění všeho, co věznilo lidstvo. Je třeba dávat pozor a pozorně, soustředěně používat své vnitřní vedení. A také, je nanejvýš vhodné obracet se o pomoc k andělům a dalším bytostem jemnohmotného světa, čekají na to, aby byli požádáni, protože jinak respektují naši svobodnou vůli.

a po pěkném poselství Mistra Hilariona následuje opravdu úžasné, velmi burcující, inspirující poselství AA Michaela na měsíc srpen, které přijala, jako vždy, Ronna Herman a má název "Zlepšete své dovednosti jako spolutvůrce". Opravdu doporučuji si toto poselství velmi soustředěně pročíst a procítit, současně si i sobě klást ty otázky, nic si neskrývat, odhalit kde uhýbáme od vyústění celého procesu naší práce, této transformace, totiž do podoby spolutvůrců našich životů. AA Michael v tomto svém poselství probírá postupně různé aspekty celého procesu a  upozorňuje na to, co je důležité pro ten fakt, pro tu skutečnost, abychom se stali tím, kým ve skutečnosti jsme, co jsme měli odhalit, totiž tvůrci a  spolutvůrci. Má to však nejen svůj vývoj, kterým jsme prošli, ale také i své podmínky. To vše se můžete dočíst zde v tomto poselství, které Vás naplní nadšením i vděčností nad zjištěním jak blízko si stojíme v tomto našem úkolu a také z odhalení boto, co nás ještě od uchopení tohoto cíle zdržuje.

A jako vždy na začátku každého týdne, astrologické vyhlídky tohoto týdne od astroložky Petry Nel.

A dnes připojuji také dvě velice zajímavá a krátká videa, ostatně jak to bývá u Bashara obvyklé. V krátkém čase předá ve zhuštěné formě mnoho informací. Tady tato videa se dotýkají něčeho, co prochází také mnoha Kryonovými channelingy a po začátku r. 2013 stále častěji - kvantového charakteru Bytí a života člověka. Bashar zde hovoří o tom, že vše probíhá v jednom okamžiku, v jednom okamžiku existují různé reality, my si z nich volně volíme a vše je plynulé. A na tomto podkladě pak v dalším videu téma rozvíjí k praktickému využití např. zbavení se závislosti.

Bashar - Domov: Odkud pocházíme?, asi 4 minuty

Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti , asi 4 minuty

A jelikož ve čtvrtek jedu na seminář do Týna, tak v tomto týdnu 2. běžný mail nebude. Ale, zítra Vám ještě pošlu záznam z dnešní novoluní meditace - jak víte, zítra, 6.8. ve 23:51 hod, je NOV. Příště se tedy s Vámi těším u mailu opět v pondělí.

Přeji Vám krásný srpnový týden

Láďa

 

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 4.8. 2013 - 11.8. 2013                 

Milovaní,

Jste žádáni zůstat ve svém středu a klidní, ať se ve světě kolem vás objeví cokoli. Vše se odvíjí zrychleným způsobem, aby mohlo být na planetě probuzeno tak mnoho lidí, jak je možné. Probuzení nastává nejčastěji, když je odhaleno něco, co nebylo předtím známo, což otřese základy, na kterých lidé stavěli své životy. Rozvibruje to vzory, které jsou okolo Země a okolo každého jejího obyvatele a otevírá zvážení jiných možností, než byly dosud brány v potaz. Jít do svého vnitřního prostoru pomáhá v tomto čase jednotlivcům zůstat stabilní a v harmonii. Trávení tolika času, jak je jen možné, venku mezi stromy, rostlinami, ptačím štěbetáním a v blízkosti vody pomůže uzemnit se a udržet čakrový systém ve zdravé rovnováze.

 

Ti, kteří vykonávají svá duchovní cvičení a své disciplíny na každodenní, pravidelné bázi zjišťují, že proplouvají proudy vysoké energie s vitalitou a nadšením. Jakékoli tvrdohlavé blokády v lidském operačním systému mohou být mnohem snadněji uvolněny. Lidské vědomí je v procesu opouštění všeho, co věznilo a spoutávalo lidstvo, aby zůstávalo navždy trčet ve světě polarity. Děje se tak, aby byly možné nové začátky a rozpoznány nové hranice. Řečeno z vyšší perspektivy: toto uvolňování a opouštění otevře váš svět novému průzkumu individuálního a planetárního potenciálu. Lidstvo je v procesu znovu objevování své vlastní velikosti a velkoleposti.

 

Mnoho z vás se nedávno cítilo unaveně a podrážděně. To je také součást projevů probouzení a objevuje se to u všech lidí. Když se to děje, je důležité být laskavý a soucitný k sobě a k druhým, kteří se nachází v poli vašeho vlivu. Je třeba si uvědomit, že probouzení a aktivace našeho systému DNA a následné dopady je něco, čemu se nelze vyhnout a co je třeba vydržet. Odpouštějte si, když zažíváte náhlé výbuchy a chvíle nestálosti, které jakoby z vás vystřelovaly spolu s pochybnostmi, že jste sešli ze své cesty. Není tomu tak, Drazí. Je to pouze růst na vaší spirituální cestě, kdy se rozpomínáte a aktivujete svůj větší potenciál.

 

Jděte opatrně a pozorně a používejte svého rozlišování a vnitřního vedení jako pomocníků na cestě. Žádejte Anděly, aby vám pomohli s tím, čím je pro vás obtížné projít. Existuje mnoho nezaměstnaných andělů obklopujících každé místo a každý prostor, kteří by milovali sloužit lidstvu v těchto časech změny. Vše, co potřebujete, je POŽÁDAT  a vyslovit ze srdce svou prosbu. Když zažíváte obtížné chvíle, požádejte Anděly, aby pozvedli vašeho ducha, a budete překvapeni pocity obnovení a důvěry, které zažijete. Každá lidská bytost na planetě má v očích andělů cenu, v jejich vědomí není žádné posuzování prožitků, které každého člověka potkávají v jeho životě. Pracuje u nich pouze nepodmíněná láska.  

 

Hovořte s neviditelnými bytostmi, které vás obklopují, i pokud nejste schopni je vidět nebo cítit jejich přítomnost. Buďte ujištěni, že vaše komunikace s nimi je oceňována a je na ni reagováno. Vždy vás vidí a slyší. Byli byste ohromeni z pouhého počtu milujících a ochotných bytostí, které slouží lidstvu a vaší planetě. Nemohou za vás vyřešit všechny vaše problémy, protože by to bylo narušení práva svobodné vůle, která vám zajišťuje být vlastníkem své zkušenosti, aby mohlo docházet k růstu a expanzi duše. Ale mohou – a také tak činí! – pomoci lidem, kteří žádají ve svých denních výzvách nejvyšší možný výsledek a nejvyšší dobro pro všechny.

 

 Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Pavel Z. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

„ZLEPŠETE SVÉ DOVEDNOSTI JAKO SPOLUTVŮRCE“

AA Michael prostřednictvím Ronny Herman, srpen 2013

Milovaní mistři, po mnoho let se objevovalo tolik nových vynálezů a vědeckých objevů, společně s nesmírným množstvím  filozofických a duchovních informací bombardujících mysl lidstva, že lidský mozek může těžko absorbovat nesčetné teorie a nové koncepty, aniž by byl přetížený.

 

Jste uprostřed úžasného procesu – dokonalé úplné procedury výběru manifestování svého osudu pro Nový věk, který se postupně bude stávat vaší čistější, rozpínající se realitou zítřka. To, co si vyberete – zaměření, čistota a síla myšlenek a akcí bude určovat, jak rychle se zhmotní vaše přání v materiálním světe formy. Je nanejvýš důležité, abyste se naučili disciplíně mysli, zvýšili své koncentrační schopnosti, a drželi pod kontrolou své emoce a chvění mysli. Dary a příležitosti nebo řízení Boží (andělské), které jsou vám nabízeny, vyžadují odpovídající sílu, osobní disciplínu a zároveň vysokou úroveň odpovědnosti.

 

Kritickým prvkem procesu spolutvoření je to, abyste si začali být přesně vědomi svých emocí a vzorců myšlení, neboť to určuje kvalitu vibračních vzorců, které vysíláte kolem sebe, do svého osobního Dvanáctého paprsku kola tvoření. Frekvence myšlenek Semínka, které sejete do svého osobního kola tvoření bude určovat kvalitu toho, co budete manifestovat, a taky bude určovat to, co budete zažívat ve svém každodenním životě-ať už je to jakkoli pozitivní nebo negativní. Tento úkaz bude vaším barometrem toho, jaké vibrační vzorce vysíláte do světa příčiny a následku. Vaším základní úkolem/cílem v této době je rozvinout u sebe stav vědomého vědomí, tak jak se pohybujete hlouběji a hlouběji do středu Atomu semínka svého Svatého srdce a Svaté mysli, kde najdete všechnu sílu a vedení, které kdy budete potřebovat. Tak jak budete rozvíjet své schopnosti spolutvoření a stávat se profesionálnějšími ve schopnosti kontrolování své osobní mysli a vizualizace, budete chápat, jak je důležité neustále sledovat frekvenční vzorce, které vysíláte do světa. Vždy si buďte vědomi toho, že žijete ve světě vibrující, neutrální, vesmírné energie – ve světě sil Tvoření – která čeká, až ji přeměníte na cokoli, co si dokážete představit. Vy vytváříte svůj vlastní ráj nebo peklo. Nemůžete si stěžovat na nikoho jiného kvůli tomu, co právě prožíváte.

 

Vy jste Jiskrou Andělského Stvořitele, a když vám byl dán dar odděleného vědomí, vědomí si své Andělské, nezávislé povahy, bylo vám řečeno, „Jděte vpřed a vytvořte světy bez konce ve jménu mém.“ Od nepaměti experimentujete, snažíte se, učíte se, máte občas úspěch a také mnohokrát prohráváte; ale stále děláte pokroky a nyní dostáváte příležitost stát se, jako naprostý nováček, účastníkem tvoření nového Zlatého věku.

 

Začlenění a zlepšení ctností, vlastností a znaků mnoha Vyšších Já je postupný proces. Velké množství Jisker vašeho Božího Já obsahuje spoustu informací, a každá jednotlivá část, stránka, má mnoho divukrásných zážitků a úspěchů, o které se s vámi může podělit, společně s velkou dávkou Andělské lásky, blaženého štěstí a radostí. Každý jednotlivý Atom Semínka vašeho Vyššího Já Duše, který začleníte vám bude dodávat více divukrásných darů Božího vědomí – schopností, talentů a moudrosti, které překonají vaše nejodvážnější představy.

 

Je životně důležité, abyste se naučili být vědomým, řídícím prostředníkem všech sil života. Abyste se stali profesionálním spolutvůrcem, musíte udržet v myslí myšlenku tak dlouho, aby byla čistě zaznamenána v mozku. Všechny události a vytvořená zhmotnění formy jsou důkazem energie a  síly mysli: užití nebo zneužití síly.

 

Pamatujte, dech je tím, co vede energii živé Životní Síly. V následujících letech lidstvo porozumí tomu, že dech je svatý – je to dar života – a vy se naučíte jím neplýtvat. Jak se nadechujete, s každým dechem si buďte vědomi toho, že je to jediný dech, který máte jistý, neboť by to také mohl být váš dech poslední.

 

Milovaní, je vaší povinností věnovat čas tomu, abyste promysleli a začlenili do sebe důležité koncepty Stvoření/Tvoření, které vám předkládáme. Vy, Hvězdná Semínka, kteří jste dosáhli požadované úrovně harmonických frekvenčních vzorců, jste nyní připravení praktikovat, užívat, vše, co jste se naučili. Jak to budete dělat, ti, kteří jsou kolem vás a  bojují v mezích omezujícího prostředí nižších dimenzí, budou naplněni úctou či strachem z toho, čeho dosahujete, a postupně začnou následovat vašeho příkladu. Jak víte, učení příkladem je nejúčinější způsob, jak získat pozornost těch kolem vás. Platí zde otřepaná pravda z minulosti: „Podle ovoce vaší práce budete poznáni.“

 

STUDUJTE TYTO KONCEPTY DOKUD SI JE PEVNĚ NEVTISKNETE DO PAMĚTI, NEBOŤ JSOU ČÁSTÍ „ZÁKONA ZHMOTŇOVÁNÍ“ A JSOU VELMI DŮLEŽITÝMI PRVKY POTŘEBNÝMI PRO ÚSPĚŠNÉ DOSAŽENÍ STATUTU „MISTR ZHMOTŇOVÁNÍ“.

 

·         Staňte se tím, kdo stojí vedle, je pozorovatelem, ne účastníkem, všech negativních dramat, která kolem vás neustále probíhají. Je to stav vašich emocí, co vás vrhá do špatného proudu negativity, nebo, pokud budete vyzařovat harmonické, vyšší vibrační vzorce, budete imunní vůči neuspořádané energii kolem vás.

 

·         Jste v procesu rozpínaní vědomé části vašeho vědomí toho, co se děje kolem vás, jste si vědomi stále větší části toho, co se děje, a tak je nanejvýš důležité udržovat oddělený stav mysli. Rozvíjíte nový způsob myšlení, který je založen na kontrolování osobní mysli a emocí.

 

·         Nejdříve si budete vědomi sebe sama, vlastního Já, potom přijde vědomí Duše, následované Galaktickým vědomím a nakonec vědomím části vesmíru. Snažíte se vkročit do proudů Nekonečného Vědomí, stejně jako rozsáhlé Světelné Pyramidy, které obsahují Vesmírné Zjevení úplného Andělského plánu pro tuto část univerza.

 

·         Také rozvíjíte zvýšenou vědomou citlivost vůči těm, se kterými přicházíte do styku, což zahrnuje empatický, i když jakýmsi způsobem oddělený úhel pohledu. Je to součást rozvíjení neposuzování/neodsuzování. Budete poctivě hledat, požadovat a žít svou pravdu, jak nejlépe budete umět, a všem ostatním máte umožnit uplatnit stejné právo.

 

·         Nedovolte ničemu a nikomu zničit vaši vyrovnanost, váš klid. Rozvíjejte vysokou úroveň shovívavosti, trpělivosti, a citlivosti, a poctivě praktikujte stav trpělivosti a mírněte svůj vztek.

 

·         Zatímco hledáte mistrovství svého Já, součástí testování vás samotných bude, že budete muset zažít, překonat, a pokud možno dostat se dokonce za některé vyčerpávající vztahy s lidmi ve vašem životě, kteří nejsou připravení nebo ochotni postoupit po spirále vědomého probuzení Duše. Každá jednotlivá duše si sama musí vybrat cestu, kterou bude následovat. Jste zodpovědní pouze za svůj vlastní duchovní vývoj.

 

·         Je absolutně nezbytné, abyste se nevzdali svého hledání osobního Duchovního probuzení a mistrovství Já z falešného pocitu povinnosti a loajality k těm, kteří se snaží čerpat vaší energii nebo kteří vyžadují nesmyslné množství vaší pozornosti a času.

 

            TAK MNOHO Z VÁS STÁLE TRPÍ VE VZTAZÍCH, KTERÉ JSOU V SOUČASNOTI ZDROJEM VELKÉHO PROCENTA BOLESTI A UTRPENÍ LIDSTVA. POKUD JSTE OCHOTNI POSTAVIT SE TVÁŘÍ V TVÁŘ PRAVDĚ, JE ČAS, ABYSTE ŠLI DO SVÉ PYRAMIDY SVĚTLA PÁTÉ DIMENZE, A OCHRAŇOVAT POMOC SVÉHO VYŠŠÍHO JÁ,  ABY VÁM POMOHLO SI ZOPAKOVAT A ROZEBRAT Z VYŠŠÍHO ÚHLU POHLEDU DŮVODY, PROČ SE CHOVÁTE TAK, JAK SE CHOVÁTE, A REAGUJETE URČITÝM ZPŮSOBEM NA SVÉHO PŘÍTELE, SVOJI RODINU A TY, SE KTERÝMI MÁTE BLÍZKÝ VZTAH. BOJÍTE SE VYJÁDŘIT SVOU PRAVDU A STÁT SI PEVNĚ ZA SVÝM ROZHODNUTÍM, A TÍM SE STÁT MISTREM SVÉHO VLASTNÍHO OSUDU?

 

·         Učíte se dát ze sebe jen tolik, abyste se cítili pohodlně, jak se učíte držet se zákonů rovnováhy a harmonie v dávání a přijímání?

 

·         Stále se bojíte být sami, ztratit práci nebo svou jistotu?

 

·         Stále pochybujete, že jste schopni si poradit s úspěchem, sílou nebo zodpovědností? Mnozí z vás budou v následujících letech vedeni na okraj propasti. Bude to vypadat, že před vámi existuje jen temnota, velká prázdnota nebo jisté zničení, ale vlastně to bude váš Duch Já, který vás bude popostrkovat dopředu – vést vás k tomu, abyste vyzkoušeli svá symbolická křídla a bude vás testovat, aby zjistil, jestli jste připraveni vzlétnout.

 

·         Protože jste v kritické fázi procesu vašeho osvícení, v době, kdy jste zranitelnější a vaše zkoušky a testování nejsou tak dramatické jako v minulosti, jste často zmateni, a nevíte jaký je další krok nebo jaká je další pravda, kterou máte začlenit do své stále se měnící reality.

 

·         Pamatujte, když tvrdíte: „Odevzdávám vše, co mám, a  vše, co jsem, pro moje nejvyšší dobro,“ nebo „Slaďuji svoji vůli s Andělskou vůlí našeho Boha Otce/Matky pro mé největší dobro a největší dobro všech ,“ to neznamená, že se vzdáváte svého světského vlastnictví nebo své svobodné vůle. Je to o důvěře v moudrost vašeho Vyššího Já vyššího než Duše a vašeho Božího Já, protože tyto moudré vyšší stránky vašeho Andělského vědomí vždy vědí, co je pro vás nejlepší a nejvýhodnější v každém daném okamžiku.

 

Vyvarujte se pádu zpět do starých vzorců, kdy dovolujete ostatním myslet za vás, vést bez otázek, bez potvrzení toho, jaká je vaše pravda, tím že vejdete dovnitř sebe a spojíte se s oním neomylným  zdrojem, vaší Andělskou Přítomností. Mnozí z vás stále hledají vně sebe, obracíte se na ty, o kterých si myslíte, že jsou silnější nebo mají větší znalosti než vy. Doufáte, že vás povedou, takže nebudete muset vstoupit na neprobádané území. My vám říkáme, milovaní, to nebude fungovat. Vy sami musíte Osvětlovat svoji vlastní cestu, jako ti, kdo Ukazují a Hledají cestu, využít svoji vlastní drahocennou vnitřní moudrost, kterou jste splatili a vyhráli po mnoha dlouhých věcích zkušeností, zkoušek a utrpení, a nakonec uspět.

 

Říkám vám, mí odvážní, nemůžete být mdlí, zranění nebo plaší na Duchu, pro další krok na své cestě za plným mistrovstvím Sebe je potřeba, abyste převzali vládu nad svým osobním světem, vykročili vpřed s odvahou a záměrem, tak jak se znovu hlásíte ke svému Andělskému/Božímu dědictví. Čeká na vás, ale vy sami si musíte stáhnout k sobě, začlenit a aktivovat Tvořivou/Stvořitelovu Esenci – Adamantinové částice Světla – Andělskou látku celého Stvoření, kterou budete používat k tomu, abyste modelovali a tvořili svůj divukrásný nový svět. Vždy jste byli předurčeni k tomu, abyste se stali katalyzátorem a ředitelem své vlastní budoucnosti. Vy musíte naplnit svoji vizi emocemi nadšení a odvahy; vy musíte být smělí a odvážní, když jdete proti proudu normálnosti, a přesunete se ven zespodu škrtícího sevření vědomí mas. Vy musíte říkat slova, která rezonují s vibracemi úspěchu, a vy musíte zaujmout postoj a dělat věci jako triumfální vítěz. Vy se musíte odvážit riskovat vše, když dokazujete sami sobě, že když jste v harmonii s Duchem, tak cokoli odevzdáte, dáte tomu volnost, s milujícím záměrem, se vám stokrát vrátí.

 

Vy všichni máte hrát neoddělitelnou roli, už se nebudete moci vzdát své vlastní autority nebo se nechat pokorně vést, následovat ostatní tam, kam vás vedou. Vy musíte hrát aktivní roli ke které jste byli určeni svým Andělským Já, takovou, která bude vaším darem a přispěním celku. Vy musíte naplnit svůj slib, který jste dali před inkarnací do této nejkritičtější doby na Zemi.

 

Nyní, více než kdy jindy, máte nástroje zhmotňování ve svých rukou. Vy musíte vystoupit ze své zóny pohodlí, a uvolnit všechno, co vám už neslouží – všichni víte, na co se to ve vašem vlastním životě vztahuje -  zírá vám to do do obličeje po měsíce nebo dokonce roky, a stane se to neúnosným, dokud nakonec nepovolíte, neustoupíte a neuvolníte to, co vás drží zpátky.

 

Milovaní, jak se stáváte stále profesionálnějšími jako inspirovaní spolutvůrci, už nebudete zaměřovat svoji energii na tvoření malých, obyčejných, světských přání, jako v minulosti. Nastolíte neustálý proud Adamantinových částic do a skrz svoji fyzickou loďku, s připomínkou plynoucí ven do světa formy. Do nejmenšího detailu naprogramujete to, co si přejete zhmotnit pro své osobní pohodlí a radost, a vaše stálá mantra bude znít: „Všechny mé potřeby a přání jsou naplněny ještě dříve, než zjistím, jaké jsou, což se vždy bude dít pro mé největší dobro a nejvýhodnější dobro všech.“ Precizně naplánujete svou cestu služby lidstvu, což bude v naprosté harmonii s vaším Andělským posláním pro tuto novou éru. Budete mít stálé, jasné a výhodné spojení s vaším Vyšším Já - Nad Duší, (které s vámi bude pobývat), a laskavě, velkoryse, a lehce půjdete po cestě Světla, která se navždy vine výš a výš do jemnějších forem bytí. Buďte si jisti, že vás vždy budu vést, řídit, inspirovat a chránit, jak budete cestovat vpřed do neznáma. Vysílám k vám všem věčnou  lásku našeho Boha Matky/Otce.

 

JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

 

Horoskop na období od 5.8.2013 do 11.8.2013
Člověk roste jen tím, že dojde na konec něčeho a začne něco jiného.


Slunce, které se dostalo do harmonického aspektu s Uranem, přináší rozšířené vědomí, zesílenou intuici, novou inspirací a tím následně nalezení řešení. Tento aspekt trvá do konce týdne (11.8.). Objevují se nečekané nabídky, možnosti, otevírají se nové cesty, které vám otevřou nové obzory a poznání. Pokud stále budete trvat na tom stejném, jste v ustrnutí. Život je plynutí, vývoj, tok. Když zastavíte nebo uvíznete u „uzavřených dveří“, promarníte příležitost nastoupit na novou úroveň své cesty, zastavíte přirozený vývoj svého života. Uran „požaduje“ vývoj, postup vpřed.

Andělský posel Uriel přináší možnost s ním roztáhnout křídla a prožít si Vodnářskou energii nadhledu, prožitek svobody díky pochopení širších souvislostí. A to se vám podaří tehdy, když opustíte své malé já. Projít otevřenými možnostmi, které vás vedou k vývoji.

Konfigurace Velkého draka má na vrcholu Pluta, planetu transformace a přerodu. Nech zemřít staré, aby se mohlo zrodit nové. Opusťte vše, co někde uvízlo.

Uran v kvadratuře s Jupiterem symbolizuje neochotu se vzdát něčeho ze své osobní svobody v zájmu růstu s druhými. Vzdor je nejčastějším projevem této kvadratury, kdy se zastaví tok energie. Tím, když zastavíte vývoj, bude vám způsobeno, že nastanou nečekané události, které vás „uvrhnou“ do situací, které vás dostanou k potřebnému rozhýbání růstu, byť ne podle vašich představ. Vývoj bude dosažen ať chcete nebo nechcete: buď pozitivními příležitostmi, když jste otevření a nebo bolestivými, když odmítáte či jste ve vzdoru pohnout z místa.

Ideální doba k tvorbě nových projektů, a když budete otevření a v důvěře, přijdou k vám lidé, které budete potřebovat ke své spolupráci. Ten, kdo je ve vzdoru, ve skutečnosti nevěří Životu a především je v pýše.

Jupiter v harmonickém aspektu na Dračí hlavu ve Štíru symbolizuje, že je cesta otevírána, podporována, a pokud máte odvahu vstoupit do proměny, nebe se spojí, aby vám bylo pomoženo.
Vyšlete světelné signály, zapalte v sobě své lampy, aby poslové světla mohli k vám přijít vás podpořit. Neviditelný svět si nevšímá temnoty nebo mdlých tvorů. Chcete-li upoutat jejich pozornost, musíte rozsvítit své lampy.

6.8. nastává novoluní ve Lvu na sabiánském symbolu: Průvod s okázalými alegorickými vozy se sune ulicí plnou jásajících lidí.“ Svobodné projevení své tvořivé síly, kdy mohou svou spontánností strhnout i ostatní.

Novoluní je v neutrálním aspektu na Chirona, tím pádem záleží na vás, jestli aspekt využijete pozitivně nebo negativně. Chiron je vnitřní léčitel, duchovní průvodce, který léčí skrze pochopení příčiny bolesti, zranění, nemoci. Uvede člověka do stavu uvědomění, kde leží kořen jeho bolesti, nemoci, aby sám člověk mohl proměnit svůj postoj a vyléčil sám sebe. Procitnutím – odhalením prochází člověk pomocí Chirona zasvěcením (v meditaci, ve snu), které vede k uzdravení. Ve spojení s tímto novoluním můžete projít uzdravením díky přiznání si svých pocitů a skrze lví spontánnost, radost a tvořivost, která pramení ze srdce, dojde k uzdravení. Otevřením srdce může Chiron vstoupit.

V negativní polaritě uvíznete v bolesti tím, že odmítáte otevřít své srdce.

Téma novoluní působí do úplňku 21. 8. a zde se naplní pravda, jak je propojeno srdce s myslí.

Harmonický aspekt mezi Venuší a Marsem přeje v tomto a příštím týdnu lásce.

Láskyplný týden.

Nel

 

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu

www.astrologiepetranel.cz

—————

Zpět