Milí přátelé, - 7.1.2014

08.01.2014 12:40

 

Milí přátelé,

Nejdříve jako vždy pracovní informace.

V prvé řadě informace pro ty, kteří ještě zvažovali účast na semináři "Zdraví". Byl plánován do hotelu Tenisového areálu na Zbraslavi. Bohužel ale došlo k havárii v části budovy a seminář tem nelze realizovat. Nicméně ubytování pro ty, kteří tam měli být ubytovaní nadále platí. Část pokojů nebyla dotčena.
Seminář, tedy jeho pracovní část, se uskuteční na adrese Purkyňova 4, Praha 1. což je doleva ze Spálené, hned za rozestavěnou novou polyfunkční budovou vedle OD Tesco "MY". Zahájení se předpokládá od 09:30 hod, v pátek, 10.1. 2014.

Další zpráva je o vyhlášení nových krátkých, tématických, seminářů. První je o "Práci se zdrojovou energií", který se uskuteční 28.1. 2014 od 13:00 hod do asi 17:00 hod. v Aurasomě, Gorazdova 18, Praha 1.
Druhý seminář je na téma "Čištění temných energií" neboli tzv. "Tabulkové čištění". Tento seminář se koná 5.2. 2014 od 13:00 do 18:00 hod také v Aurasomě.
--------------------------------------------------------------

A přejdeme k novým poselstvím a článkům. Nejdříve jako vždy poselství Mistra Hilariona. Hovoří o tom, že současná doba zrychlujících se změn je tou dobou, na kterou jsme se připravovali a vzhledem ke změnám, které jsme se sebou uskutečnili, začneme brzy přitahovat pozornost okolí. Zdůrazňuje významnost požadavku milovat sebe.

Po delší odmlce opět přinášíme další poselství Kryona, které přijal Lee Carroll  a má název "Jak funguje synchronicita". Je to de facto první samostatné poselství, které se tímto fenoménem zabývá. Tzn. ty stavy a situace, kdy k nám v přesný okamžik přichází potřebná a hledaná informace, nebo člověk, nebo, že někam přijedeme a máme ihned pro nás uvolněné místo pro zaparkování..atd.
Synchronicita je velmi důležitá součást života člověka, ale člověka, jehož mysl je posunutá za hranice 3D, byť mnozí a zvláště pracovníci světla a leckteří "probuzení" synchronicitu znají ze svých životů, ale vnímají ji a pracují s ní jinak, de facto neuvědoměle. Nikoliv jako s aspektem systému jenž je Bohem a životem. A Kryon zde hovoří o synchronicitě v plné šíři. Nejen tedy co to vlastně je, ale také jaké jsou principy a podmínky toho, aby k synchronicitě mohlo docházet. Vysvětluje také to, kdo synchronicitu vytváří, co to je za bytost či sílu.

A v dnešním mailu máme i čerstvé poselství Kryona od české Markéty Selinijany. s názvem "Jdeš opravdu cestou svého Srdce?". Kryon zde skrze Markétu Selinijanu krátce shrnuje to, o čem byl rok 2013. Že to byl rok uvědomění a probíhal převážně v úrovni emocí. A tento nastupující rok 2014 je naopak rokem fyzického těla, rokem transformace fyzického těla. A vše to, co jsme v emocionální rovině nezpracovali, ať již důvody byly jakékoliv, tak se nám bude letos ukazovat skrze naše tělo. Hovoří pak dále o tom proč někteří z nás, kteří se vydali na duchovní cestu a pozměnili svá chování, nezažívají očekávané situace, stavy, ale dále jsou zatěžování a setkávají se s rozmíškami apod. A dále pak se šířeji zabývá aspekty toho, co je cesta srdce, hovoří o tom, co je energie svobody, hovoří o nepodmíněné lásce.

Pamela Kribbe v prosinci přijala nejen to jedno poselství Země,ale také ještě další, které má název "Proud přijímání ve vašem životě". V prvé řadě zde zdůrazňuje to jak je s námi spojená a energeticky proudí skrze nás. Dále zdůrazňuje, že jsme Vědomím a vysvětluje jak vědomím a kde a jak se nachází. Dále pak přechází k pojednání o proudu přijímání.A základem je přijmout sebe sama a sobě být láskou. Dále se pak dočtete o pozemské osobnosti a v té souvislosti pak se Země zabývá tou naší částí, kterou je ego. A to ve dvou rovinách. Nedostatečné ego a nabubřelé ego, když je ho moc.

Julie Redstone připravila článek na téma "Síla Světla". Je to pěkné povídání o tom, co světlo, duchovní světlo je, jakou má sílu a vlastnosti. Prakticky si pak i lépe uvědomíme to vše, co zažíváme jak ve svých životech, tak i v životech jiných lidí či celé společnosti. To "vytěsňování" a uvolňování temnoty, tedy nižších energií z našeho Bytí či celospolečenského vědomí a její vystavení dennímu světlu a tak i možnosti odstranění.

Jako každý rok, tak i letos připravila Jennifer Hoffman článek k roku 2014 s názvem "Předpovědi na rok 2014 - Rok Lásky". Je to opravdu kvalitní pojednání a zamyšlení se nad potenciály letošního roku, roku 2014. Energetické potenciály jsou rozebrány z mnoha úhlů pohledu, v mnoha oblastech života člověka, lidské společnosti i planety. Nemá smysl to zde rekapitulovat, doporučuji si to přečíst a vybrat si to, co každého osloví. Jen bych si tady dovolil citovat z jedné stati, kterou považuji za důležitou. Jde o Fukušimu. Situace tam je mnohem vážnější než jak nám média přinášejí. Resp. ta mainstreamová (hlavní) nepřinášejí prakticky nic. Informace probleskují z nezávislých zdrojů. Takže se. prosím, seznamte s tím, co píše Jennifer.

Pokud jde o potenciály tohoto druhého týdne roku 2014, tak popisuje tak, jako v loňském roce, astroložka Petra Nel ve svém astrologickém pojednání.

A nakonec takový krátký článeček "13 věcí, které psychicky silní lidé nedělají".

přeji všem klidné a radostné žití
Láďa
 

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 5.1. 2013 - 12.1. 2014                 

Milovaní,
nastává čas zrychlujících se změn a bude to čas, kdy bude přicházet mnoho informací, z kterých bude lidstvo šokované či zmatené, jak se bude snažit pochopit, co se děje. Do rozšiřování mnohých těchto informací budou zapojené i hlavní sdělovací prostředky. Je to důležitý budíček pro všechny obyvatele Země a v srdcích a duších probouzejícího se lidstva se rozsvítí mnoho světel. Je to čas, na který jste se připravovali a v této době, kdy se lidé budou snažit porozumět, budou váš klid a vaše vyrovnanost nezbytné pro vyvažování rovnováhy v energetickém poli Země.

Mnoho z vás si začne vzpomínat na důvod a smysl své přítomnosti zde na Zemi a bude tiše pokračovat, nenápadně a bez fanfár, ve své každodenní světelné práci. Tak tomu bylo vždy u naší pozemské posádky a pomohlo to vám všem zůstat nepozorovanými a téměř neviditelnými. To se začne v dohledné době měnit – protože vy, světelní pracovníci světa, budete nápadnější díky světlu, které vyzařujete, a lidi kolem vás bude zajímat vaše odlišná vyrovnanost a klid. Když každý z vás vyzařuje frekvence lásky a radosti, míru a harmonie, má to na lidi účinek, nemohou si pomoci a reagují pak mnoha různými způsoby, podle své míry porozumění.

 

Používání alchymistické síly/kouzla mluveného slova se stane důležitějším než kdy dřív, neboť tato práce je záměrem poháněným tvořivou silou nepolevujícího úmyslu a opakování. Stále víc vás objevuje, že je důležité dodržovat tyto své denní aktivity, protože vidíte a zakoušíte jejich výsledky, jež se manifestují ve světě kolem vás. Buďte v přítomném okamžiku, nejvíc, jak jen to je možné a starejte se o svou fyzickou, mentální, emocionální a duchovní pohodu. Dříve než dáte ostatním, musíte nejprve dát péči sobě a milovat sebe a tento aspekt uvědomování si vaší role v tomto životě na planetě je naprosto nezbytný. Dělejte v každém okamžiku to nejlepší, co umíte a důvěřujte tomu, že se vám dostane vedení a podněty, jež jsou třeba pro váš další krok.

 

Většina z vás je teď schopna držet více energie a tím, jak z vašeho nitra odcházejí a vytrácejí se poslední pokřivená schémata/vzorce, můžete přijímat, vstřebávat a integrovat více světla než kdykoli před tím. Každý z vás je mocná elektrárna, schopná utvořit na planetě mnoho dobra díky své schopnosti ukázněně se soustředit na úkoly, které k vám přicházejí. Vždy jste byli a i nadále budete provázeni svou Světelnou rodinou, aby mohl být dosažen a prožit nejlepší možný výsledek pro nejvyšší dobro všech. Nikdo z vás nekráčí po tomto světě sám, ve skutečnosti by hodně z vás překvapilo zjištění, kolik bytostí vás doprovází ve vašem každodenním životě tady na Zemi.

 

Zkoušejte se naladit na naši přítomnost každý den a udělejte si čas na kontemplaci a splynutí/spojení o samotě. Vzduch kolem vás doslova překypuje formami života z vyšších dimenzí. Když se naladíte na přírodu, obdržíte vědění, podporu a vedení pro nejlepší cestu vpřed. Někdy stačí, abyste byli tam, kde právě jste, protože vaše přítomnost v tom místě naplňuje vyšší záměr. Buďte nezaujatými, samostatně stojícími pozorovateli znamení kolem vás a následujte podněty ve svém srdci. Jste v bezpečí, jste milováni a jste provždy chráněni. Udržujte se klidní uvnitř i vně a jako kouzelné a zlaté vesmírné dítě, jímž jste, se cesta před vámi automaticky otevře, když nastane ten správný čas.
Do příštího týdne…

Já JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

“JAK FUNGUJE SYNCHRONICITA”
Přijato živě v Asheville v Severní Karolíně
24. srpna 2013

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství.

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.

Můj partner opět poodstoupil stranou. Již dříve jsme popsali channeling jako proces, který vzdává čest Lidským Bytostem. Používá multidimenzionální, biologický portál, který se jmenuje šišinka a umožňuje rozšíření tvořivého zdroje ve vás. To je channeling. Je dostupný lidstvu a vždy byl, ale v této nové energii je dostupný pro ty nejnovější informace, myšlenky a procesy, které k vám přicházejí.

Než se pustíme do poselství nebo do čehokoliv z toho, co vás chceme naučit, chci vám položit otázku: Je možné, že ve vašem Vesmíru, vaší galaxii je nějaký inteligentní zdroj, který připravil to, co dnes vidíte? Je možné, že existuje plán, který je laskavý k Lidským Bytostem, protože jsou součástí tvořivého zdroje? Je možné, že nikdy nejste sami? Je možné, že rodina je něco jiného, než si myslíte - že je možná větší, než si myslíte? Je možné, že celé poselství, které vám za chvíli předám, je přesné, pravdivé, skutečné a ze zdroje, který leží mimo vaše tělo a mimo vaší realitu? 

Mému partnerovi (Leeovi) trvalo dlouho, než pochopil, že v tom není žádný trik. Trvalo mu to dlouho, protože myslí vytvořená krabice „reality“, ze které vystoupil, předpokládala, že je to falešné a že ho čekají negativní následky za to, co dělal. „Bůh s lidmi takovým způsobem nemluví,“ říkali mnozí. „Je to trik z temnoty planety a chce napadnout a ovládnout tvou duši,“ říkali jiní. Brzy se však naučil, že pokaždé, když otevřel svou šišinku, stal se bránou pro Boží lásku. A to je vše, co na začátku dostal. Bylo to čisté – to nejčistší, co kdy zažil – a bylo to důsledné, pokaždé stejné. Nikdy se to neposkvrnilo, nezkreslilo a nikdy to neříkalo lidem, aby dělali něco, co je mimo jejich mravní integritu. Bylo to vždy blahopřejné, shovívavé a představovalo to skutečnou duchovní rodinu. Během 23 let se to nikdy nezměnilo.

A tak by to i mělo být, moji drazí, a pokud potřebujete nějaký důkaz, že je to skutečné, možná, jen možná, byste mohli otevřít tu část svého srdce, kterou dokážete otevřít a učinit prohlášení: „Rád bych něco cítil. Chtěl bych ve svých buňkách cítit potvrzení, že je to správné a pravdivé.“ Tehdy byste mohli pocítit mrazení, které se dostaví jen tehdy, když víte, že je vám odhalena pravda. Pravda je prostá: znám vás; znám vaše mnohé životy; vím, čím procházíte, staré duše. Jste pro mě známí. Vidím vás.

Udělali jsme toho společně tolik, přesto jste nikdy nespatřili mou tvář ani mé skutečné jméno. Jsem po celou dobu s vámi v doprovodu, který můžete počítat na bilióny. Jsme s vámi v nejtěžších časech, v slzách, bolesti a ano, také když oslavujete okamžiky, ve kterých si připíjíte na vítězství. Někdy je tím vítězstvím zdraví a někdy řešení problémů, které si nesete celý život. My víme, kdo jste. Nikdy nejste sami.


Systém

Existuje systém, který můj partner vyučoval na těchto setkáních celá léta. Je to systém, který jsme zmínili v nesčetných poselstvích, ale opravdu nikdy jsme mu nevěnovali celý channeling tak jako to děláme dnes. Je to systém, který už mnozí z vás umíte používat, a někteří jej dokonce používáte celou dobu. Jenom nevíte, kdy jej používáte, protože to není vědomé.

Toto poselství se bude týkat toho, jak funguje synchronicita a dáme tomu podtitul „Zánik Gaussovy křivky*“! (Kryon se směje). Když se vám stane něco, co je dobré, vaši přátelé, kteří jsou kolem, možná řeknou: „Ty jsi ale šťastný člověk! Jaká byla pravděpodobnost, že se to stane?“ Když se dostanete do obtížné situace, v něčem, co je pro lidstvo společné, např. operace, a vy přijdete s výsledky, které jsou nad očekávání příznivé, vaši přátelé mohou opět zvolat: „Ty máš ale štěstí!“ A potom už tak nějak pokračujete znovu a znovu v tom, že máte „štěstí“.

Možná někam jdete a náhodou potkáte právě toho správného člověka, který zná někoho jiného, který má právě ty správné informace, které hledáte. To vás vede k tomu, že dostanete přesně to, co chcete. Jaké jsou šance, že se to stane? Vaši přátelé jsou udiveni! „Ty jsi ale neuvěřitelně šťastný člověk! to je vše, co dokážou říci, protože v jejich realitě jednoduše neexistuje žádné jiné vysvětlení. Nenapadne je, že právě ohýbáte zvonovitou Gaussovu křivku průměru a náhodou využíváte nějaký dostupný systém.

Lidé nevidí strukturu synchronicity. Není to součást systémů, které používají. Věří, že je to prostě náhoda. Používají pouze formulace cílů, plánování a na budoucnost zaměřené systémy. Věří, že pouze ty jim mohou pomoci kontrolovat jejich životy. A opravdu, je to jediný způsob, jakým můžete dosáhnout toho, že věci dospějí k předem stanovenému cíli – jediný lineární způsob. V tomto lineárním systému, bez ohledu na to, jaký druh procesu jste studovali a který vás dostane z bodu A do bodu B, musí existovat nějaký cíl. Někteří z vás si tyto cíle lepí na ledničku, aby je měli na očích každý den. Toto je lineární proces pro lineární Lidskou Bytost a je dobře známý.

Co kdybych vám řekl, že existuje proces, který není lineární a má pouze abstraktní cíle? Abstraktní cíl je takový, který říká: „Drahý Bože, pošli mě na správné místo, i když nevím, kde to je. Drahý Bože, když to uděláš, udělej to pro mě pohodlné a pomoz mi, abych viděl smysl. Udělej to snadné a přines mi správné situace a synchronicity, aby mě přivedly na to místo, o kterém nevím.“ Co tomu říkáte?“

Kdybyste řekli toto prohlášení někomu z ulice, řekl by: “Ty musíš být New Age!” Vidí vás jako hloupé a proplouvající bezcílně kolem, kteří doufají, že jim Vesmír nějak ukáže cestu. Smějí se vám. Ale člověk, který začíná využívat synchronicitu jako svou životní cestu, jednoduše mění rámec víry, aby zahrnul něco, co je dostupné všem, ale ne ve 3D. Ve skutečnosti někteří z vás používají tento proces velmi dlouhou dobu, jen si to prostě neuvědomujete.


Pravda o síle synchronicity

Takže dnešní channeling je o síle synchronicity a pravdě o ní.  Teď už víte, co to je, takže budeme mluvit o tom, odkud pochází, kdo je do ní zahrnut a co můžete udělat pro to, aby k ní u vás docházelo. Lidská Bytost vytváří synchronicitu se záměrem a vírou. Tak to začíná.

Následující bod přichází od mého partnera, který rád mluví o „parkovacím andělovi“ (smích). Používá tento příklad, proto použijeme ten samý. Mnoho Pracovníků Světla k tomu rádo používá nějakého konkrétního anděla, který má moc vidět celé obrovské parkoviště, aby viděl, kdo z něj vyjíždí a kde. Vysvětluje se to tak, že člověk požádá parkovacího anděla, aby mu pomohl řídit auto směrem k dobrému parkovacímu místu. To není plánování předem, že? To je jiný koncept - koncept, který vás nebo anděla, který se stává vašima očima, umisťuje vysoko nad parkoviště, abyste viděli jeho parametry a měli přehled o tom, co se na něm děje. Kdyby to bylo možné, potom byste mohli ve 3D nasměrovat svůj automobil tak, abyste dorazili právě ve chvíli, kdy někdo odjíždí, a ono to funguje! Opravdu to funguje. Znovu a znovu to funguje. To proto, že to je definice synchronicity. Není zde žádné plánování předem, je to koncept, který jste stanovili a věříte, že vyžaduje celkový pohled na situaci, který nemůžete vypracovat ve 3D. Mnoho lidí jen krouží po parkovišti a čeká na náhodu.

Nemůžu ale uzavřít diskuzi o parkovacím andělu, aniž bych vám dopověděl zbytek toho příběhu, jak to po mně chce můj partner. Žádný parkovací anděl neexistuje! Jste to vy! Svou moc připisujete mytologické bytosti, která stojí na vašem autě s velkým P na hrudi. (Smích.)

Lidé jsou v tom velmi dobří. Nevěří, že to můžou udělat, ale věří, že to dokáže andělská moc. Proto předávají svou moc vyšší bytosti. Avšak jste to vy, kdo to dělá, moji drazí! To vy jste nalezli to parkovací místo, pouze tomu nevěříte.

Teď nám dovolte dát celý ten příklad do širších souvislostí, které jsou měřítkem života a bytí. Nalézáte se v situaci, že si přejete zlepšit se v oblasti, o které nevíte. Chcete jen zaparkovat. Parkování je metafora pro umístění Lidské Bytosti na místo, které je vhodné pro váš život, ať je to kdekoliv. Dostane vás to tam, abyste pak mohli pokračovat v tom, proč jste přišli. To je ta metafora.

Lidé mají nějakou představu, kde by to mělo být. Je pro vás přirozené stanovovat si cíle a očekávání. Lidé říkají: „Chci napsat knihu; chci vytvořit léčebné centrum; mám toto, a chci mít tamto.“ To je naprosto normální. Takže vám položím další otázku: „Je pro vás v pořádku, pokud nedostanete to, co si představujete? Je OK, když je to lepší? Je to OK, jestliže to odpovídá Akáše, pro kterou jste přišli nebo talentu, který máte možná si ho ani neuvědomujete?“ To je první krok - mít záměr vytvořit synchronicitu ve svém životě, aby vás zavedla na místo, které odpovídá neviděné schopnosti.

Když použijete parkovacího anděla, určíte přesné místo pro své auto? Ne. Řeknete: “Kdekoliv!” Takže váš cíl je abstraktní, ne konkrétní. A o tom to celé je.


Jak to funguje ve 3D

A takto synchronicita funguje: Přijdete na nějaké setkání jako je toto a někoho poprvé potkáte. Možná se s ním setkáte na nějakém místě v zákulisí nebo na chodbě. Dáte se spolu do řeči a zjistíte, že máte společné zájmy. Často má informace, které potřebujete nebo vy máte něco, co potřebuje on, a oba odcházíte se spojením, které jste nečekali. A toto spojení pak vede k někomu dalšímu, protože on zná lidi, které vy ne, a naopak. Později jim můžete zavolat nebo je navštívit. A pak najednou začnete pracovat v oblasti, kde jste to nečekali – mimo to, o čem jste původně přemýšleli. A tato práce naplňuje mnoho věcí, které jste původně chtěli.

Někdy přijedete bez jakéhokoliv očekávání, ale setkáte se s partnerem svého života! To se znovu a znovu stává mnoha lidem, protože se rozhodli přijít tam, kde je rodina. Lidské Bytosti stále znovu rezignují na to, že budou v životě sami. Potom přijdou na setkání podobně smýšlejících a najdou někoho, kdo se k nim skvěle hodí. Život se mění a někdy přijde romance a synchronicita. Neplánovali jste to! Vidíte ten rozdíl?

Co dělá člověk, který vyjde ze dveří a vydá se na toto setkání? Přijde a cítí se dobře, ale po celou dobu se otevírá synchronicitě. „Drahý Duchu, jestliže se mám s někým setkat, potom mi dej znamení prostřednictvím mé intuice, abych se na něj alespoň podíval.“ Vidíte ten rozdíl? Synchronicita je plánování pro koncepty, které nemůžete definovat.

Sedím před starými dušemi a nejméně čtvrtina z vás přesně ví, o čem mluvím. Jste tady kvůli tomu; někdo vám ukázal něco, co vás možná přimělo dívat se na věci jinak. Nepřineslo vám to nějaké učení, že? Jen vás to přimělo podívat se. Můžete na to dát cenovku? Přimělo vás to podívat se na místo, které vám ukázalo, že jste stvoření Bohem, a že biologie má v sobě možná něco víc - něco, čemu říkáme „innate**“„Innate“ je inteligence těla a ta ví, kdo jste. Pracuje s Lidskou Bytostí, kdykoliv je o to požádána. Je to vědomí ve vědomí a napojuje vás na synchronicitu. Dělá to daleko za hranicemi průměru a daleko za Gaussovou křivkou. Proto jsem vám právě předal scénář, ke kterému může docházet stále znovu na setkáních, jako je toto. Na malých i velkých setkáních. A teď nám dovolte promluvit o tom, jak to funguje. Jsou to věci, o kterých mluvíme jen zřídka a nikdy ne při channelingu jako je tento. Nejprve však musíme říci něco o velkoleposti Lidské Bytosti.

Není to tak dlouho, co jsme vám předali channeling s názvem „Devět aspektů Lidské Bytosti“. Je to něco, co chci, aby můj partner začal brzy učit. Je to esoterické, komplexní a nastal na to čas. Těchto devět atributů obsahuje koncepční části, které přesahují to, co je Lidská Bytost zvyklá slyšet a tady je jedna z nich.


Člověk je součástí tvořivého zdroje Vesmíru

Pokud je pravda, moji drazí, že jste součástí tvořivého zdroje, chápete potom logicky, že vaše duše je ohromná a že ve vaší 3D biologii je jen jedna její malá část? Kdyby byla ve vašem těle celá tato energie, zmizeli byste! Změnili byste se ve světlo, které by samo mělo větší moc než všichni Mistři lidstva. Měli byste to, co Eliáš, který jako jediný člověk vzestoupil, zatímco ho někdo jiný sledoval a zapsal to. Eliáš se vypařil, protože Božská moc nemůže žit v Lidské Bytosti v plné síle. Chápete? Pokud jste to pochopili, budete rozumět, že zažíváte pouze malý kousek Boha ve vás, Stvořitele ve vašem těle. A to si žádá další otázku: Kde je zbytek vašeho duchovního já? Je u mě, moji drazí. Je na druhé straně závoje jako část tvořivého zdroje. Nikdy neodchází.

A teď přichází něco, co je ve 3D těžké přijmout. Jste nositeli hmotné identity, která je individuální. Už dříve jsme řekli, že vůbec nejste individuální. Naopak, jste částí velké skupiny, která je Bůh. Když se dostanete na Zem, kousek vás se oddělí a stane se hmotným. Má jedno tělo s jednou tváří a tak věci i vidíte. Ale zbytek vás – který je stále vámi – zůstává s Bohem.

Teď mi dovolte, abych vám řekl toto: Jste multidimenzionální bytosti a vaše část je na druhé straně závoje. Zvykněte si na to. Vaše duše není oddělená, ale ve 3D to tak vypadá. Na druhé straně závoje není duše s vaším obličejem, která by nervózně čekala na to, až se váš zbytek vrátí domů. Jste stále spolu.

Jsou ale lidé, kteří věří v toto rozdělení, protože vše umí jen promítat svou oddělenost do Božího majestátu. Už jsme o tom také mluvili. Zvykněte si na skutečnost, že existuje kvantový Bůh a lineární Lidská Bytost a vy je ve své mysli neumíte snadno spojit dohromady. Pravda je, že jste částí posvátné Boží polévky a ty posvátné části se dívají dolů na vás a jsou vždy k dispozici, vždy dostupné. Tak jako parkovací anděl - části vaší duše vidí všechno. Představte si to! Vaše část je vám k dispozici na druhé straně závoje. Dovolte, abychom to vložili do vaší 3D perspektivy: Na nebi je špeh, který neustále všechno sleduje. Ví, kdo jste, a ví o vás všechno, protože je vaší součástí. Vysílá vám informace, které dostáváte skrze intuici. Jste zde, rozumíte tomu? Předává vám informaci, abyste vstali a někam šli, pokud právě posloucháte.

 

Je to Boží systém v celém lidstvu

Zde je to, co potřebujete vědět: má to tak každá Lidská Bytost na planetě, protože každý člověk je částí celku. Rozumíte tomu? Co by se stalo, kdyby probíhalo vysílání, ale 90 procent lidí by nemělo rádio? Co kdyby 90 procent lidí toto vysílání nikdy neslyšelo? Vysílání probíhá neustále, nese jejich jméno, ale oni nemají rádio, protože tomu nevěří.

A teď přicházíte vy. Někteří z vás dostali své metaforické rádio před dlouhou dobou a někteří jej dostávají právě teď. Aktivuje ho vaše víra v něj. Tím „rádiem“ je šišinka mozková, která se otevírá do multidimenzionální brány, která se vylaďuje přesně na to, co jste vy. Pro Lidskou Bytost je těžké to pochopit. Když uslyšíte toto vysílání od „multidimenzionálního “, vede vás to vlevo a vpravo; ví, kdo jste; je chápavé; je částí Boha; je částí mne. Je těžké to vysvětlit. Proto je to tak krásné, moji drazí. Divili jste se někdy, proč se při silných poselstvích a meditacích cítíte tak dobře? Jste to vy s vámi! Je to nádherné! Pokud jste součástí tvořivé síly, jste kvantoví a multidimenzionální, znamená to, že tato intuitivní poselství mají vaši tvář a nikdy by vás nepřivedla na nějaké místo z jiných než dobrotivých důvodů. To je ten systém.

 

Proč jste na tomto shromáždění?

Teď se vraťme zpět k bodu, kdy jste se rozhodli přijít na toto setkání. Někteří z vás tu dnes sedí, i když o něm do poslední minuty nevěděli. Chci vám říci, že jste naladěni. Vaše rádio funguje, protože k vám vaše intuice promluvila právě včas, abyste se rozhlédli, někam šli a zjistili, že se koná toto shromáždění.

Položím vám otázku: s kým v této místnosti jste se ještě nepotkali? To je těžká otázka, protože jste se nemohli setkat s každým, že ne? Takže teď se dostáváme do procesu synchronicity - procesu, který je řízený prostřednictvím intuitivních myšlenek. Je to něco, co byste nazvali vrozenou inteligencí těla, která vám umožňuje být ve správný okamžik na správném místě a hovořit se správnými lidmi. To byste nedokázali předem naplánovat, viďte? Naopak, musíte být vyladěni a někteří z vás zde dnes možná objeví věci, které způsobí změnu v jejich životě. Možná potkáte další lidi s podobnými zájmy? A o tom to je.

Takže když vám někdo řekne: “Ty musíš být New Age,” jen se usmějte a přikývněte. Používáte intuici a nasloucháte jí, jak jen to jde, aby vás přivedla ve správný čas na správné místo. To by mělo zároveň rozptýlit představy o tom, že New Age člověk jen tak sedí doma a nic nedělá - jen medituje a čeká, až s ním Bůh začne mluvit. Tak to nefunguje. Naopak! Vy chodíte ven, na místa, kam vám vás vede vaše intuice. A pak se rozhodujete: bylo to správné - nebylo to správné? Jak se cítíte, když je to správné, a jak, když to správné není? Spojte si to vše dohromady a velice brzy to pro vás začne pracovat lépe – jako když svaly, když pravidelně cvičíte.

Innate (vrozená inteligence těla) s vámi pracuje, abyste si ji dobře vyladili. Ví, co se snažíte dělat a pomáhá vám v tom. Někdy se na někoho podíváte a on se podívá zpět a najednou to vypadá, že můžete říci: “Zdravím tě, starý příteli! Rád tě zase vidím.” Mohli byste jej obejmout nebo si potřást rukama, to záleží na tom, z jaké jste kultury, a věděli byste, že jste se opět setkali s nejlepším přítelem. Možná má něco pro vás nebo možná taky ne. Možná, že se na okamžik kvantovým způsobem sblížíte a potvrdíte si skutečnost, že jste staré duše. A to docela stačí.


Těžké koncepty

Pro člověka je nejtěžší to, co vám předložím teď. Ten proces je jiný než si myslíte. Zaprvé, řekli jsme, že to není lineární. Je to abstraktní atribut, který nemůžete naplánovat. Neznáte načasování, takže na lednici nemůžete přilepit cíl, o kterém nevíte. Naopak – tento systém vyžaduje, abyste měli víru a nedívali se na hodiny. To je číslo jedna.

Pak jsme uvedli, že informace přichází od vaší části, která je na druhé straně závoje, protože vaše fyzické tělo nemůže obsáhnout veškeré vaše mistrovství. Jste součástí tvořivého zdroje a vždy budete. Vaše část je na mé straně závoje – ta část, která s vámi intuitivně hovoří a říká: “Běž vlevo, běž vpravo, sedni si, běž tamhle a setkej se s tamtou osobou.

Další je ten nejtěžší koncept ze všech. Jak jej popíšeme? Na planetě existuje sedm miliard duší a všechny mají stejné atributy jako vy – úplně všechny. Všechny jsou na druhé straně závoje stejně tak jako na této, zrovna tak jako vy. Všechny jejich části na druhé straně mluví a vysílají zprávy stejně jako ta vaše. Zprávy, které vysílají, používají stejnou “mysl Boha” jako vy, protože jsou také na mé straně závoje. Božské části lidí jsou stále božské - bez ohledu na to, v co věří nebo co dělají jejich hmotné a intelektuální části. Rozumíte tomu?

Takže i když mají na Zemi své hmotné já, které je kompletní, naprosto nevědomé a nemá žádné rádio pro příjem, nic se tím na věci nemění. Stále vysílají potenciály a milující intuitivní zprávy. Tyto zprávy jsou laskavé a určená pro celé lidstvo To znamená, že je můžete také poslouchat a že i oni jsou vyladění na vaši frekvenci, protože ta frekvence není patentovaná. A výsledek? Sdělí vám věci, které jim pomohou pracovat se svými fyzickými protějšky a intuitivně vás vést. Toto je těžké pochopit. Přemýšlejte o tom takto: Božské části lidí, které jste nikdy nepotkali, vědí, že posloucháte. Tudíž tím, že pro vás vysílají, pomáhají svým vlastním protějškům, protože vy jednáte soucitně a pracujete na vytvoření míru na Zemi.

Ve vaší 3D singularitě jste připoutáni k jedné duši – vaší - je to tak? A na mé straně závoje? Ne. Na mé straně, jste propojeni se všemi. A tak dokonce i kousky a části duší naprostých bezvěrců stále vysílají informace, které budou pomáhat lidstvu. Je to složitý koncept. Přemýšlejte o tom jako o kolektivní, intuitivní síle.

„Páni!” říkají lidé. „Podívejte se, jaké jste unikli tragédii. Proč jste opustili budovu před tím, než se zřítila?” Mohli byste říci: “Nevím. Něco mi to řeklo a já jsem to udělal.” Stává se to stále znovu, moji drazí, a teď už víte, jak to funguje. Je možné, že je lidská duše propojena takovým způsobem, že hovoří ke všem najednou? Odpověď zní ano.

Když sedí intuitivní léčitel před naprosto nechápavým a zarytým nevěřícím, dostává přesto poselství, které pomáhá léčit tuto osobu? Ano! Intuitivní vrozená inteligence těla - „innate“ - každé Lidské Bytosti pracuje bez ohledu na to, zda má tento člověk schopnost ji “slyšet” nebo ne. Je to vysílání pro léčitele! Je to vysílání pro všechny. To by vám mělo ukázat, že intuice nepochází z mozkových závitů, ale z portálu šišinky.

Co byste měli udělat s těmito informacemi? No, už jsme to částečně probrali. Za prvé - pochopte ten proces a věřte mu. Nebuďte zklamaní, že vaše plánování nefunguje. Nemůžete mít obojí, moji drazí. Nemůžete čekat, že vaše plány budou sedět někde v koutku a čekat, jestli na ně přijde řada. Synchronicita nebude fungovat, jestliže se budete stále snažit plánovat. Chápete?

Za druhé - pochopení této synchronicity vás může přivést na místo, které jste neplánovali. Je to OK? Staré duše budou sedět na židli a říkat: “Samozřejmě. Ano, je to v pořádku. Všechno je dobré.“ Opravdu? Opravdu? Lidé mají rádi, když je po jejich. Můžete být tlačeni a taženi do nepříjemných situací a na místa, která byste si, kdyby to záleželo na vás, nikdy nevybrali. Dokážete to ocenit? Dokážete říci: „Já jsem v pohodě. Vím, že tu mám být, protože mě sem přivedla synchronicita.“? Vnímejte tu vlnu Boží lásky ve svém srdci a ve všech buňkách svého těla. Potom řekněte: Děkuji ti Bože za to, že jsi mě přivedl ve správnou chvíli na správné místo.“ Může to chvíli trvat, než pochopíte všechna „proč“ ohledně toho všeho, ale nakonec to uvidíte jasně a uvědomíte si, že byste to nikdy nedokázali naplánovat a že je to dokonalé.

Dovolte, abych vám něco řekl: možná, že nikdy nedosáhnete svého 3D cíle. Je to tak v pořádku? Místo abyste dosáhli konečného cíle, budete stále v pohybu. Stále. Je to v pořádku?  Stále zde bude existovat žebřík, na který bude třeba vylézt – v oblasti vědění, uvědomování si i v energii. Budou k vám přicházet stále nové věci. Bude tomu tak až do chvíle, kdy naposledy vydechnete. Budete mít pocit, že jste “nikdy nedospěli” ke svému cíli, ale to není pravda, protože se to děje každý den. Je to způsob uvažování – a ani to se vám nelíbí, že? Vy naopak chcete dorazit do cíle a říci: “Dokázal jsem to!” A pak si chcete koupit nějaké tričko, které by to potvrzovalo. (Smích.)

Synchronicita vás může přivést na místa, která jsou nádherná. Může vám zachránit život, a často tomu tak i je. Ruší všechny karmické atributy, které vás stále vlečou sem a tam. Mění způsob, jakým o vás lidé přemýšlejí, protože se měníte. Mění se způsob, jakým přemýšlíte o druhých, protože jste vedeni na místa, na kterých si uvědomíte, kdo jste. Synchronicita znovu uspořádává to, čemu věříte, protože si začínáte být jistější při svém jednání, a víte, že to funguje. Můžete se postavit zpříma a říct druhým, že nemáte tušení o tom, kam jdete a že jste na to hrdí! Přesto jste zdravější než oni, šťastnější než oni, a milujete lidi, které oni nemilují. Rozumíte tomu, co říkám?

Je to změna ve vnímání života. Mění to všechno, co byly Lidské Bytosti učeny ve 3D, a není to žádné “Nechat být a předat Bohu”. Je to jako partnerství – nové uspořádání, které je koncepční a vyžaduje práci z vaší strany. Vyžaduje ji.

Očekávejte synchronicitu, ale jestliže nepřijde tehdy, kdy se domníváte, že by měla přijít, nebuďte zklamaní. Prostě to takto nemělo být! Lidé jsou zábavní. Podívejte se jen na fráze, které mnozí ve vaší kultuře používají. Oni to vědí! “No, myslím, že se to tak mělo stát.” Nemají vůbec tušení! Ano!! (Kryon se směje.) Nebo: “Vesmír má pro mě poselství.” Netuší, že je to přesně tak! Přesně tak.

Takže jsem vám právě předal mechanismus, který je nádherný a je určen právě vám. Laskavé, užitečné informace jsou vysílány neustále, dokonce i od duší nevěřících. Jejich “Božská část” je aktivní a ví, že vy ji slyšíte. To pomáhá starým duším dostat se z bodu A do bodu B. A víc než to - pomáhá vám to nalézt procesy, principy a lidi, kteří mohou změnit planetu. To je nové.

Nastává začátek „manželství“, které pomůže lidi navigovat nejen v tom, co se děje teď, ale i v tom, co přichází. V Akáše nastaví to, co se bude dít, až sem přijdete příště. Co jsme vám říkali minule? Probírali jsme akášické dědictví. To, co se naučíte tentokrát, si přinesete příště s sebou, takže nastavení, která provedete v tomto životě, si přinesete v budoucnosti. Budete si je pamatovat a budete pokračovat dál. Dnešní synchronicita je zítřejší budoucnost. Je důležité, staré duše, abyste se začaly učit, jak ji používat a nést. Učte se, jak ji očekávat, jak v ní věřit a jak měnit způsob, jak pro vás věci fungují. Jako součást tohoto nového učení vám říkáme, že je načase upustit od Gaussovy 3D křivky, která vám vypráví o průměrnosti a možnostech vašeho života. Vše, co musíte udělat, je trochu šťouchnout do této křivky svou multidimenzionální energií, které se říká synchronicita, a navrhnout svou vlastní křivku. Synchronicita je naučit se uznat své Vyšší Já a skutečnost, že Bůh je ve vás. Představuje ochotu poslouchat takovým způsobem, jakým jste nikdy dříve neposlouchali, zdroj, který je osobní, milující, laskavý a nádherný – energii, která se nikdy nemění.

A tak to je.


KRYON
 

* Gaussova křivka – křivka zobrazující pravděpodobnost výskytu náhodných výsledků, když přibližně kolem 60% výsledků se bude vyskytovat kolem tzv. střední hodnoty. Více zde.

** Innate . je vrozená moudrost těla, lidské bytosti a Kryon o ní podává sdělení ve více svých poselstvích, šířeji např. v poselství „Tři části“ z 26. 2. 2011.

 

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/ - Synchronicity - The Way it works

 

Poznámka ke kopírování:

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Jdeš opravdu cestou svého srdce?
Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 06.01.2014

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.

Zdravím Vás moji milí, jsem Kryon z magnetické služby a i v letošním roce přicházím, abych vám předal poselství, které se dotkne vaší duše. Mnoho se toho za poslední období změnilo  a prošli jste sítem, které na povrch vyplavilo vše, co byla duše schopna propustit. A přesto si část z vás ony vyplavené emoce rozhodla vědomě ponechat a právě to jsou energie, kterými jste se rozhodli vědomě zabývat.

 

Nový rok 2014 přitom dává mnoho příležitostí k tomu, aby se vaše cesta stala ještě jednodušší než tomu bylo dosud. Zatímco rok 2013 byl rokem uvědomění a jeho energie pracovaly převážně v úrovni emocí, rok 2014 je rokem fyzického těla. Vše, co je v hlubinách vašeho nitra, vše, co se vyplavilo na povrch a nebyli jste to schopni vědomě opustit, vše, čeho se křečovitě držíte, to vše vám vaše fyzické tělo ukáže a dá vám příležitost ke změně. Začínáte jít hlubokou transformační cestou svého fyzického těla a tyto energie nevynechají nikoho z vás. Ovšem jen vy sami rozhodujete o tom, jaká tato cesta bude.

 

V roce 2013 jste měli mnoho příležitostí k tomu, aby jste si uvědomili pozitivní emoce. Abyste se naučili prožívat pozitivní slova nejen jako klišé, ale každou pozitivní emoci cítili uvnitř sebe a dle ní nastavili své jednání. Mnoho z vás to pochopilo, mnoho z vás si vytvořilo iluzi o tom, že to pochopilo a jen jste přebarvili emoce, které jste si nepřiznali a nyní zůstávají skryty, avšak stále aktivní.

 

Takového člověka snadno poznáte. Jede rovněž na duchovní vlně jako vy, jen je jeho zář velmi omezená. Kolem svého fyzického těla září, někdy velmi intenzivně, do okolí několika centimetrů, obvykle až do jednoho metru a dál se jeho zář nerozpíná. Širšího okolí se dotýká jen sem tam nějaký paprsek. Tento člověk, ačkoli duchovně pracuje, stále zůstává uvíznutý v energii duality a mění kolektivní myšlení jen velmi omezeně. Jeho kapacita je omezená, stejně jako je omezený on sám. A ačkoli si myslí, že mění svět, což nelze vyvrátit a část pravdy v této myšlence opravdu je, ve skutečnosti převážná část energie zůstává při něm a v jeho okolí. Jeho potenciál spí.


Lidé si často myslí, že když se budou chovat krásně a potlačí své dlouho vytvářené vzory chování, že se vše kolem nich změní a oni budou v krásných emocích žít natrvalo. Tato myšlenka je v prapůvodní energii základní myšlenkou stvoření vesmíru a má nesmírnou moc. Avšak proč tomu tak u mnohých není? Proč se člověk, který začne volit hezká slova, začne se usmívat a začne jednat se svým okolím vstřícně a laskavě, stále setkává s lidmi, kteří s ním rezonují? Potkává situace, ve kterých musí ustát své emoce, vztahy v rodině se rovněž moc nezměnily a obecně se mu nezačalo dařit na všech úrovních tak, jak by si přál? Proč tomu tak je, když je nyní na duchovní cestě a je otevřen spirituálnímu světu? Proč se potýká s těžkostmi života, které se opakují a někdy dokonce přibývají? Je to tak správně? Možná se dokonce v tomto obrazu sami poznáváte a je to otázka, kterou si nekladete poprvé. Rádi byste byli na cestě, která září láskou a krásou, ale přesto je pro vás tato cesta vzdálená, i když se velmi snažíte touto cestou jít.

 

Odpověď je jednoduchá, moji milí. A je součástí každého z vás. Není nikde vně, je ve vašich nitrech. Rok 2013 dával šance velmi, velmi niterně poznávat své pocity, uvědomovat si je  a žít dle nich. Zároveň však bylo možné se díky rozumové stránce osobnosti zmýlit a jednat ve stínu svého srdce, ačkoli rozum pravil: „Ano, je to Tvé srdce.“ Pokud jste jednali ve stínu svého srdce, byl rok 2013 rokem plných různých zvratů a komplikací, těžkých situací, do kterých jste se uváděli, abyste je následně řešili a nebyl to rok, kterým jste pluli jako na voru klidnou hladinou unášeni proudem vaší stále se zvyšující lásky. Byl to rok, kdy se váš vor zmítal vlnkami a vlnami různých programů a omezení a přestože, jste se snažili jednat s láskou, váš vor byl stále v bouři divokého oceánu. A to vše jen kvůli tomu, že vaše pozitivní emoce vycházely z rozumu a nikoli z vašeho srdce. To vaše srdce řídí váš vor, řídí vaši cestu, udává váš směr. Hezká slova nestačí k tomu, aby se oceán zklidnil. Možná přijdou menší vlny, ale do oblasti klidných vod se dostáváte velice obtížně. Jak jsem již několikrát prostřednictvím různých médií sdělil, vše je třeba tvořit z energie srdce a prožitek je tou hlavní silou, která pohání váš vor a určuje, po jaké hladině vor pluje.

 

Změna je přitom jednoduchá. Jdi do svého nitra a uvědom si, kolikrát jsi za poslední období nahlédl do svého nitra v tichém rozjímání nebo meditaci? Kolikrát jsi četl vysoce vibrační knížku nebo text tak niterně, že se to dalo přirovnat meditačnímu zážitku? Kolikrát sis opravdu udělal čas na sebe, vypnul mobilní telefon, odpojil se od vnějšího světa a odebral se na cestu do svého nitra? Obvykle jsou to všechno jen rychlé průběhy vašich prožitků, které se dostanou jen do některých z vašich jemnohmotných těl a právě proto jste ve své záři omezení. Rok 2013 nebyl rok o teorii. Tu potřebují lidé, kteří žijí ve strukturách duality, byl to rok praxe a emočního prožívání duchovní cesty. A rok 2014 na tuto cestu navazuje.

 

Protože právě tento rok je rokem fyzického těla a k Zemi bude přicházet mnoho léčivých energií, které vše to, co bylo zpracováno, dokáží ve strukturách těla obnovit, zacelit a podpořit. A to vše se bude dít samo. V tomto roce dojde k mnoha zázračným vyléčením a zároveň také dojde, obecně řečeno, k velkému zhoršení zdravotního stavu u těch, kteří si nedovolují žít energií svého srdce.

 

Zprávy z duchovního světa, které vám sdělují, že je třeba trpět nebo prožívat různé bolesti k tomu, aby jste se posunuli dál, zvažte v energii svého srdce než jim uvěříte. Téměř vždy, když je něco provázeno bolestí, se jedná o nějakou kolizi nebo obranu některého z vašich systému. Je to téměř vždy ukazatel toho, že je třeba se ještě více zamyslet sám nad sebou a je třeba pohlédnout na situaci z ještě vyšší perspektivy než jste se na ni dosud dívali. Týká se to i transformačních příznaků vzestupu, které budou přibývat. Pokud se však vaše vibrace zvyšují harmonicky v celém vašem systému, pak se vám transformační příznaky vyhnou.  Vzestup je radost a měl by být radostí pro vás i vaše blízké.

 

Pokud jste opravdu na cestě srdce, pak to poznáte tak, že se vaše zář rozprostírá do širokého okolí a rovněž vaše okolí pozvedá. Plujete na svém voru klidnou hladinou. Vaše myšlenky, vaše činy i vaše emoce pak skutečně silně mění kolektivní myšlení lidí a tím i celý svět. Právě takovému člověku se díky jeho záři a čistotě úmyslu dostává neustálé silné podpory z duchovního světa. Jeho cesta je jednoduchá, harmonická a v souladu se zákony vesmíru. Vyslaná myšlenka má okamžitou odezvu i v materiálním světě. Vše přichází samo v návaznosti na poslání daného člověka na Zemi. Mír v nitru je i mírem kolem vás. Šťastné „náhody“ jsou součástí vašeho denního života. Vaše přítomnost otevírá srdce jiných lidí. Opustili jste složitou cestu utrpení a váš jediný směr je přímá cesta vzhůru. Na vaší cestě je vám k dispozici zdravé tělo, které se přizpůsobilo vašim vysokým vibracím a přestalo být ovládáno strachy lidstva. Je to cesta svobody a tak máte kdykoli možnost ze své cesty odbočit a vrátit se na cestu, kterou jste do té doby šli.

 

Cesta svobody je pro některé z vás neznámou cestou. Duše si na ni těžce rozvzpomíná, i když ji dobře zná, protože je pod nánosem zkušeností, kdy jste po staletí šli cestou, která byla nesvobodná. Zakazovalo se prožívání emocí, zakazovaly se cesty, které vedly k rozvzpomínání si na prapůvodní podstatu člověka nebo ty, které mohly lidem ulehčit jejich trápení. A tak je pro mnohé z vás cesta svobody spojená s emocemi, které nedokážete pořádně uchopit. Je potřísněná strachem z toho, že děláte něco, co se dříve nesmělo a za co jste byli potrestáni. Tyto vzpomínky jsou uložené ve vašem nitru a mohou být jednou z největších překážek, která vám brání se svobodě otevřít.

 

Energie svobody je velmi silná a jako první krok vám mohu doporučit: „Dejte své lásce svobodu.“ Naučte se vnímat lásku, která nemá omezení a přestaňte ji třídit a selektovat podle toho, jak se vám to hodí. Láska je jen jedna. Stejnou lásku cítíte ke svému příteli i ke všem obyvatelům planety Země, stejnou lásku cítíte ke zvířatům, k půdě, k vesmíru, na stejné úrovni lásky vnímá rodič své dítě. To znamená svoboda lásky, kterou nazýváte bezpodmínečná. Zdá se vám to nemožné? K této lásce vás vede cesta srdce.

 

Jakmile přestanete lásku rozlišovat a přestanete z ní mít strach, zjistíte, že vaše srdce cítí lásku jen jednu. A právě v tom okamžiku se před vámi otevírají dveře, za kterými čeká slavobrána ze světelných bytostí, které oslavují probuzení vaší svobody.

 

A i já tam budu stát a  s otevřenou náručí vás vítat.

 

Nechť je rok 2014 naplněn zdravím tvého fyzického těla i emocí.

S láskou Kryon

 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

 

© Marketa Selinijana Stejskalová,  https://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

 

Facebook: https://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi

 

Další channelingy od Kryona najdete v knize KRYON – Najdi cestu k sobě. Jedná se o společné dílo Kryona a Markety Selinijana, které pomáhá člověku najít své vnitřní Božství, rozšířit intuici a stát se člověkem „otevřeného srdce“. Pomáhá pochopit čím člověk i Lady Gaia prochází. Seznam prodejních míst najdete na www.zemeandelu.cz

 

 

 

Proud přijímání ve vašem životě
Země prostřednictvím Pamely
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan


 

Drahé ženy a drazí muži,

Promlouvá k vám Země. Ze srdce vás zdravím, ze srdce, které bije uvnitř vás. Proudím skrze vaše tělo a jsem s vámi. Chci vás podporovat a dávat, co potřebujete. Jste se mnou spojeni skrze své tělo a já vám stále posílám signály jako pozvání. Naslouchejte mi – mluvím k vám prostřednictvím vašeho těla. Dopřejte si nyní odpočinek a uvolnění, ať můžete vnímat moji přítomnost v sobě.

Vaše vědomí je Světlo a můžete si ho představit jako nějaký druh paprsku. Tento paprsek Světla může směřovat různými cestami, aby umožnilo Světlu zářit. Vaše vědomí je samo o sobě neutrální, neboť v něm neexistuje myšlenkový proces ve smyslu posuzování nebo přikazování. Je neutrálnější, je objektivním způsobem bytí a vy tímto vědomím jste.

Toto vědomí sestoupilo do těla, které nyní máte, ve kterém teď žijete. Naplňte tělo svým vědomím tak, že začnete u svých chodidel. Nechejte vaši pozornost protékat vašimi chodidly bez jakéhokoliv očekávání či motivu. Vašim chodidlům připadá tato pozornost úžasná. Koupou se ve vašem vědomí. Vnímejte proud Světla jak prostupuje ploskami vašich chodidel, vašimi palci a patami. Vnímejte, jak vás Světlo uvolňuje. Jak zaměřujete pozornost na své kotníky, lýtka a kolena, nechejte tento proud cestovat nahoru vašimi stehny k bokům a pánvi. Vpusťte proud Světla do oblasti vašeho břicha. Dopřejte si na to čas, abyste se cítili ve svém těle skutečně ukotveni. Vnímejte proud Světla svého vědomí v jemných proudech, jak se vlní přes vaše nohy a břicho. Pociťte, jak se vaše mysl uklidňuje a zcela si uvědomuje, že jste vědomím – že jste Světlem.

Jestliže jsou zde myšlenky, vnímejte je stejně jako byste vnímali vnější zvuky jako je třeba psí štěkot někde venku. Vy nejste tímto psím štěkotem a nejste svými myšlenkami. Jste vědomím, které je vědomé. Vnímejte otevřený prostor, kterým vaše vědomí je. Vy jste tímto prostorem, jste prostorem mezi vašimi myšlenkami, mezi mnoha pohnutími a podněty ve vaší hlavě a těle. Vnímejte jak svobodné toto vědomí je. Dívá se na všechny tyto pohnutky a hravě s nimi komunikuje. Když je vaše Světlo přirozené a svobodné, když se spojuje otevřeně s vašim tělem, vaše Zemská část je vyživována. Je to to nejléčivější Světlo, které vůbec můžete přijmout. Je to Světlo vaší vlastní duše, vašeho vlastní vědomí. Toto Světlo má léčivou moc a tak mu dovolte, aby proudilo na místo ve vašem těle, kde máte uložené napětí. Na místo, které vnímáte ve svém těle jako zranitelné. Znovu bez jakéhokoli hodnocení a velmi objektivně světlu dovolte, aby do tohoto místa proudilo. Takto je nastolována rovnováha.

Dnes bych ráda hovořila o proudu přijímání ve vašem životě. Nejhlubší forma přijímání je přijmout sebe takového jakým jste. Světlem, které je ve vás se díváte na svou lidskost, své pocity, emoce, strachy a na svou tvrdohlavost. Obklopujete je tímto jemným a objektivním Světlem. Jen pak vytváříte úrodnou podestýlku, která je pro přijímání potřeba. Nejhlubší touha v lidské bytosti je být přijímán, být vnímán láskyplně, být uznán a být v náručí bezpodmínečně milující matky. To poskytuje bezpečí a pokoj. V tomto bezpečí, v tomto klidném odpočinku začínáte zářit. Jste tím, kým jste, přirozeně stejně jako květina, která se klube z poupěte. Když je tato podestýlka úrodná, květina vystupuje a začíná přirozeně kvést se svou vlastní září.

Má to být v tomto životě, že začnete vnímat tuto bezpodmínečnou lásku k sobě sama. Je to ohromná výzva, neboť v lidských bytostech je hluboce zakořeněná tendence hledat lásku mimo sebe sama. Strach a nejistota ji vás ženou hledat mimo sebe sama. Snažíte se o sebe pečovat cestou vnějších energií, abyste se cítili spokojení, přijímaní a že jste součástí. Vaše cesta je však jiná. Váš nejhlubší a nejposvátnější příkaz je přijímat sebe sama bez ohledu na všechny vnější vlivy. Obejmout sebe sama tímto milujícím Světlem, kterým jste. To zahrnuje i hluboké a temné vrstvy, které byste raději skryli a neprožívali. Nástroj, se kterým se můžete milovat, přijímat a vítat už ve vás je. Je to Světlo, o kterém jsem hovořila výše. Je to vědomí, kterým jste. Vnímejte ho na chvíli hluboko ve svém břiše. Je to Světlo, které je za tímto světem a není připoutáno k času, prostoru nebo formě. Je to věčné Světlo, které je plně vaše a je jedinečné. Pociťte své vlastní Světlo.

Dovolili jste Světlu svého vědomí, aby proudilo vašima nohama a do oblasti vaší pánve a břicha. Nyní vás žádám, abyste toto Světlo pozvedli výš. Do oblasti vašeho solar plexu, který prochází vašim žaludkem. Umožněte tomuto Světlu, aby zde velmi nestraně a klidně proudilo. Solar plexus je velmi důležitým centrem. Před pár dny jsem hovořila o tom, jak působíte jako prostředník mezi Nebesy a Zemí, mezi proudem vaší duše a proudem vašeho těla. Solar plexus je doslova centrem této interakce. Svým způsobem je to prostředník. Pozemská osobnost, kterou jste, zde nachází základnu.

Nyní bych vám ráda pověděla něco o pozemské osobnosti. V jistém smyslu je pozemská osobnost druh navigátora, který se zabývá mnoha různými vlivy a musí vyváženým způsobem propojit inspiraci seshora od duše s emocionálními silami vnitřního dítěte. Pozemské tělo musí tohle všechno vnímat spolu s vnějšími vlivy: lidé, situace, výzvy.

Naposledy jsem hovořila o dvou druzích vlivu, které vás mohou vytrhnout z rovnováhy a způsobit narušení. Jedním byl strach a druhým kontrola, potřeba manipulace. Když se nyní podíváte na centrum solar plexu, můžete si představit, že je to sídlo ega. Té části vás, která musí působit jako prostředník mezi všemi těmito vlivy a proudy a jednat v tomto světě času a prostoru, ve světě hmotné formy. Nevnímám ego jako něco špatného. Vnímám ho jako nutnost, danost, která je v tomto světě potřeba, aby dostala všechny různé energetické proudy do rovnováhy a vy jste se mohli zde v tomto pozemském prostředí vyjádřit. Umožňuje vám dávat a přijímat.

Pro ego, které je soustředěné ve vašem solar plexu existují přibližně dvě úskalí. Ego se může chtít dělat menším než je nebo naopak příliš velkým. Když se snaží dělat menším, energeticky ustupuje do svého solar plexu a nachází se zde ve stavu napětí, strachu, úzkosti nebo obav. Stále si myslí, že „nemůže“, že není dost dobré, že potřebuje ostatní a že jste bezmocné. Podívejte se dovnitř sebe, abyste zjistili, zda se u vás jedná o tento druh ega. Podívejte se, zda uprostřed významných vlivů, se kterými se ve svém životě setkáváte, ať už je to síla duše, emocionální naléhání vnitřního dítěte nebo tlaky z vnějšího světa, zda je často pociťujete jako něco, čeho je na vás příliš. Vnímejte, jestli ego evokuje strach a chce se skrýt nebo je pro vás těžké zaujmout osobní prostor nebo zda hledáte výmluvy či způsoby, jak z reality utéct. To jsou formy příliš malého ega, které je ovládáno strachem nebo je často dokonce traumatizované.

Existuje však také možnost příliš velkého ega. Je možné ho taktéž pociťovat v oblasti solar plexu. Příliš velké ego se cítí poněkud nafoukle a nuceně – chce příliš. Příliš velké ego přeceňuje své schopnosti mít věci ve vlastních rukou a utvářet a řídit svět. Stále se domnívá: „Potřebuji zorganizovat tohle, potřebuji zařídit tamto, věci beze mě nefungují.Chce řídit a takto omezuje vlastní možnosti. Když chce ego vynakládat příliš mnoho kontroly, neodvolatelně uzavírá proud podnětů duše. Dalo by se říci, že když chce mít velké ego věci pod kontrolou, máte klapky na očích nebo tunelové vidění. Často má velké ego také malé spojení s vnitřním dítětem. Emoce a emocionální signály, které se vynořují z tohoto dítěte jsou často ignorovány nebo vnímány jako příliš tíživé. Ego se chce pohnout dopředu za svými cíli. Udržuje vás v jeho tunelovém vidění. Podívejte se dovnitř sebe, abyste viděli, zda tento rys poznáváte. Vnímejte, zda byly ve vašem životě časy, kdy jste tíhli k cílům ega a obávali se je pustit.

Obvykle se dají ve většině lidí nalézt oba aspekty tohoto ega. Někdy je to případ, kdy klade osoba větší důraz na aspekt příliš malého ega, zatímco pro jiné je to aspekt příliš velkého ega a ega, které si s nimi zahrává. V obou případech se však nakonec odstřihujete od svého srdce, duše a emocí. Způsob, jak se vrátit zpět do svého středu, umožnit nastolení rovnováhy a znovu se otevřít vedení duše a vnitřního dítěte je ten, že pohlédnete na sebe a na to, co činíte laskavým, pozorující a objektivním způsobem. Krmíte se pohrdavými a skličujícími myšlenkami? Činíte se menšími? Pak vytváříte příběh kolem představy, že věci nemohou být jinak a že je to tak v pořádku.

Prozkoumejte tento příběh podrobně. Pohlédněte na něj pozorně, abyste viděli, jak je řízen strachem, egem, které si neodváží upevnit osobní prostor, věřit si a věřit své vlastní síle. Obklopte ego láskou, pochopením a jemností.

Když jde vaše ego příliš opačným směrem, když odmítá propustit a trvá na rozhodování a řízení, uvědomte si tyto struktury přesvědčení. Učiňte tak ovšem jemným a chápavým pohledem. Zasmějte se tomu, jak komplikujete věci, když se tvrdohlavě a úporně držíte tunelového vidění. Dovolte si být příjemně překvapení novými možnostmi. Pamatujte na to, že je často výhrou něco nevědět a být otevřený novému.

Proč dnes hovořím o těchto dvou formách nevyrovnaného ega? Proto, že je to klíč ke schopnosti přijímat, přijímat to, co vám chce život dát. To, že se děláte příliš malými nebo velkými vás odpojuje od proudu přijímání. Když vidíte tyto tendence v sobě a zasmějete se jim, přirozeně se vracíte do svého centra. Na okamžik to prociťte. Představte si za sebou nebo vedle sebe svou duši a před nebo za sebou své vnitřní dítě. Vnímejte tu ohromnou a mocnou sílu své duše, která zná mnohem víc, než dokážete svou lidskou myslí. Důvěřujte jí! Důvěřujte mu!

Představte si, že ve vašem solar plexu žije malá postavička, muž nebo žena. Je to postava, která představuje vaše ego. Podívejte se na ni objektivně. Natahuje se tato postava vpřed a snaží se vše řídit? Nebo se drží zpátky, protože je toho všeho příliš mnoho, je to příliš zdrcující a vyvolává to uvnitř více strachu? Dívejte se na to, jakou má vaše ego tendenci. Jde dopředu nebo se stahuje zpět. Nakonec si představte, že je vaše ego v rovnováze a že tato postava ve vašem solar plexu je ve vzpřímené a stojící pozici. Je spojena s vaší duší a Nebesy seshora a s vaším tělem a Zemí zespoda. Vnímejte, jak je to pro vaše ego a pro vaši osobnost podporující a osvobozující. Vše se osvobozuje a je plynulejší. Je to jemný proud bezpodmínečné lásky. Dovolte, aby tento proud nastal a umožněte mu, aby vás pozvedl.

 

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

 

 

 

Horoskop na období od 6.1.2014 do 12.1.2014
DOZRÁVÁNÍ. Co si nedovolím projevit?

 

Velká T-kvadratura se uvolňuje. Zůstává dynamický aspekt mezi Marsem a Jupiterem, který podporuje plýtvání a propadání slabostem charakteru.

Slunce v opozici na Jupitera symbolizuje zveličování a sklony k přehánění. Nevidíme život objektivně. Co je příznivé, že retrográdní Venuše se dostane do konjunkce se Sluncem. Tento týden budou velmi aktuální vztahy, hodnoty, peníze a radosti. Tím, že je Venuše retrográdní, znamená, že se zde přepisuje, přehodnocuje, uvědomuje se, že láska, hodnoty, peníze a radost mají jinou podstatu, než jste si mysleli. Venuše v Kozorohu je přísná, náročná, studená a velmi morální. Venuše v tomto znamení svým způsobem „trpí“. Veselost, spontánnost je zde velmi omezena povinnostmi, zodpovědností a morálkou. Zde se Venuše nemůže projevit ve své síle, zároveň na druhé straně zde Venuše zraje, stává se moudrou, láskyplnou a především stabilní.

Procházíme velmi důležitým obdobím zrání lásky a hodnot. Vztahy až do začátku února mohou stagnovat, nemůžete dopředu a ani odejít. Je to tak v naprostém pořádku. Můžete si uvědomit novou úroveň lásky, vztahů a hloubky citů. Opustíte, co se má a jak se to má žít.

Zodpovíte si, co ve skutečnosti chcete žít. Jen budete muset ještě chvilku vydržet, než se to bude moci dát do hmoty. Venuše je do 31.1. retrográdní a do této doby působí zvnitřněně, uvnitř nás, nemůže se projevit ven. Niterná přehodnocování, zrání a silná uvědomění, která bortí starou krystalizaci hodnot, lásky a forem partnerství přinesou rozpady partnerství tam, kde se to již dále nemůže pohnout, vztah se rozpadne. Na druhé straně vzniknou partnerství tam, kde byste je nečekali.

Vzniknou partnerství, která budou dlouholetá, pevná, hluboká, obohacující a velmi vážená.
Stejný proces bude probíhat v našich hodnotách. Jednoduše překročíme staré formy. To, co již nestojí na naší vnitřní pravdě, padne, a tím projevíme své skutečné potřeby. Chceme žít jinak, než nám bylo předkládáno. Mladí lidé si nedělají tolik starostí, co na to řeknou druzí, když žijí jinak, než přikazuje společenská norma. Ale lidé středního věku a výše se ještě příliš nechávají omezovat postojem: Co na to řeknou druzí, jak budeme vypadat? Ještě nejstarší generace má hluboce zakořeněné tyto postoje a „tlačí“ na mladší generace, aby tyto staré pořádky byly udrženy.
Přiznejte si, jak je pro vás těžké svým rodičům říci pravdu, čemu věříte, co chcete nebo již „tajně“ žijete, a jak je těžké odmítnout jejich pravidla. O čem se bojíte s druhými mluvit? O svých nových hodnotách, víře, vnímání a svých vizích.

Leden je zde na to, abyste si toto vše ujasnili a v roce 2014 přijali pohyb vpřed. Kdy jindy než v tomto roce jít s pravdou ven?! Utajování a zamlčování již není umožněno. Okolnosti života vám nedají pokoj, pokud nepřijmete výzvu žít pravdu svého duchovního srdce.

Přeji vám láskyplný týden. Petra Nel Smolová

 

 

Petra Nel

www.astrologiepetranel.cz

 

 

 

 

 

 

 

13 věcí, které psychicky silní lidé nedělají

 

 

Psychicky silní lidé udržují zdravé návyky. Zvládají své emoce, myšlenky a chování tak, aby mohli být v životě úspěšní. Podívejte se na věci, které psychicky silní lidé nedělají, abyste se inspirovali a též se třeba duševně posílili.

1. Neztrácejí čas litováním se

Mentálně silné osobnosti se neutápí v sebelítosti ohledně své situace nebo toho, jak se k nim ostatní zachovali. Namísto toho jsou připraveni převzít zodpovědnost za svou roli v životě a chápou, že život není ani spravedlivý, ani jednoduchý.

2. Nenechají se ovládat

Nedovolí ostatním, aby je ovládali, ani jim nad sebou nedávají moc. Neříkají věci jako: „Kvůli šéfovi se cítím tak špatně“, protože chápou, že jen oni sami mají kontrolu nad svými emocemi a rozhodují o tom, jak se zachovat.

3. Nebojí se změny

Psychicky silní lidé se nesnaží vyhýbat změnám. Naopak, vítají pozitivní změny a jsou ochotní být flexibilní. Ví, že změny jsou nevyhnutelné a věří ve svou schopnost adaptovat se.

4. Neplýtvají silami na skutečnostech, jež neovlivní

Neuslyšíte psychicky silného člověka nadávat na dopravní zácpu nebo vyšilovat kvůli ztracenému zavazadlu. Namísto toho se soustředí na to, co může ovlivnit. Je schopný si uvědomit, že někdy může ovlivnit jedinou věc, a to přístup.

5. Nesnaží se všem zavděčit

Psychicky silní lidé si připustí, že se nemohou zavděčit vždy a všem. Nebojí se říci ne či za sebe vystoupit, pokud je to potřeba. Snaží se být laskaví a spravedliví, ale snesou své selhání ve snaze někoho učinit šťastným.

6. Nebojí se podstoupit promyšlené riskování

Nepodstupují nedbalé a hloupé risky, ale nevadí jim riskovat promyšleně. Psychicky silní lidé věnují dost času zvážení risku a možných výhod před tím, než vykonají velké rozhodnutí. Uvědomí si před tím i stinné stránky a možné špatné následky.

7. Nelpí na minulosti

Mentálně silný člověk neztrácí čas lpěním na minulosti a přáním si, aby události proběhly jinak. Je si své minulosti dobře vědom a dokáže se z ní poučit. Neprožívá znovu a znovu špatné zkušenosti a nefantazíruje o slavných momentech. Namísto toho žije v přítomnosti a plánuje budoucnost.

8. Nedělají pořád dokola stejné chyby

Psychicky silní lidé přijímají zodpovědnost za své chování a umí se poučit z minulých chyb. Důsledkem toho již své chyby neopakují. Namísto toho se posouvají dále a rozhodují se v budoucnosti lépe.

9. Nezazlívají ostatním jejich úspěch

Psychicky silný člověk dokáže ocenit a oslavovat úspěchy jiných lidí. Nezávidí a necítí se podražený, pokud ho někdo překoná. Místo toho si uvědomí, že úspěch přichází s úsilím, a to je ochotný vynaložit pro budoucí úspěch ve svém životě.

10. Nevzdávají se po prvním neúspěchu

Psychicky silný člověk nevidí neúspěch jako důvod ke složení zbraní. Naopak, využije svůj neúspěch k dalšímu zlepšení a růstu. Je ochotný zkoušet tak dlouho, dokud to neudělá správně.

11. Nebojí se být sami

Dalším znakem psychické síly je schopnost být sám. Nebojí se ticha. Neobávají se zůstat o samotě jen se svými myšlenkami a využijí prostor, aby byli produktivní. Užívají si být sami se sebou a nejsou závislí na přítomnosti a rozptýlení ostatních. Dokážou být šťastní i sami.

12. Necítí, že by jim svět něco dlužil

Mentálně silní lidé nevnímají věci v životě jako jistotu. Nenarodili se s přesvědčením, že se o ně každý postará a že jim svět dá všechno, nač si vzpomenou. Namísto toho vyhledávají příležitosti dle svých vlastních zásluh a možností.

13. Neočekávají okamžité výsledky

Pokaždé, když se o něco snaží, ať už jde o zlepšení svého zdraví nebo třeba rozjíždění podniku, psychicky silní lidé neočekávají okamžité výsledky. Pracují však na tom jak nejlépe dovedou a chápou, že opravdová změna potřebuje čas.

Překlad: Jan Petrák

Zdroj originálu: thoughtcatalog.com

Zdroj českého překladu: https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/3333-13-veci-ktere-psychicky-silni-lide-nedelaji

 

SÍLA SVĚTLA
Julie Redstone

 

"Těm, kteří mají, bude dáno více…” je citát z Bible, který mnohé mate, neboť z morálního pohledu nedává smysl – běžný smysl pro spravedlnost nám říká, že více by mělo být dáno těm, kteří mají méně. Takového prohlášení nicméně snáze pochopíme, pokud aplikujeme princip, že světlo umocňuje světlo… Neboť je to právě síla duchovního světla, kdekoliv se pozvedne,  která rezonuje či  napouští světlem světlo již přítomné v jednotlivci, skupině nebo společnosti, aby se toto světlo posílilo, aby bylo jasnější a bylo pozdviženo na úroveň vyšší frekvence.

Duchovní světlo překlenuje všechny dimenze a úrovně reality, plyne časem a prostorem jako proud záření působící na individuální život i lidskou historii. Kdekoliv je na Zemi přítomno světlo, kdekoliv je vědomí schopné udržet světlo a srdce schopné se na ně soustředit, tam může silnější světlo vstoupit a usídlit se, a s větší silou ozařovat vše, co najde a co se k němu hodí či s ním rezonuje. Často to způsobuje mnohé druhy duchovního probuzení, neboť světlo, když vstoupí do vědomí,  probouzí dřímající schopnosti a vnímání, vnáší do povědomí citlivost a jasnost, jež dříve existovala jen jako potenciál.

Právě osvěcující síla světla vytváří pravou inspiraci, velkou i malou, vnímání jiných světů, schopnost rozlišit mezi morální pravdou a morální falší, jež se za pravdu maskuje, stejně jako přináší osvícení a rozšíření srdce, aby bylo schopno milovat s větší silou a hloubkou. Všechny tyto účinky jsou výsledkem zesílené přítomnosti světla v těle, srdci a mysli.

Naopak tam, kde světlo potká temnotu – v jednotlivci, skupině, společnosti – je součástí jeho přirozené schopnosti ji osvobodit, uvolnit ji, aby již nebyla skrytá či svázaná ve struktuře, již obývá. Temnota existuje na mnoha úrovních a může ovlivnit emoce, myšlenky, motivaci, fyzické funkce i schopnost vnímat skutečnost duchovních světů včetně opravdovosti Nejvyššího Zdroje. Její primární funkcí je stvořit pocit oddělenosti mezi vědomím a božskou realitou prostřednictvím pochyb, strachu a podsunování protichůdných myšlenek ohledně skutečnosti, jež vyvolávají nedůvěru a nevíru, pokud se týká božské laskavosti a záměru Nejvyššího Zdroje.

Osvobozující funkce světla je mocnou silou… Když se světlo setká s temnotou, přitáhne tuto temnotu k sobě, vynese ji ven z jejího příbytku či úkrytu a vystaví ji dennímu světlu. Tímto způsobem si jednotlivci uvědomí pocity, které dost možná s sebou nesli po nesmírně dlouhou dobu, aniž by si jich vůbec byli vědomi. Takto se též zkrystalizovaná forma temnoty, jež je usazena v těle a vyvolává příznaky nejrůznějšího druhu, oddělí od fyzického kontextu, v němž  žijí. Pak se začnou uvolňovat v podobě energií, zahájí léčebný proces, k němuž by bez přítomnosti světla nemohlo dojít.

Síla světla je nejsilnější silou Univerza. Je silou božského záměru a dechu – je to tatáž síla, jež byla přítomna u aktu Stvoření. Ačkoliv odhalení temnoty v lidské psychice nebo na planetě může vyvolat příval  obtíží vzhledem k tomu, že oblasti negativity a odděleného vědomí byly spatřeny a poznány takové,  jaké doopravdy jsou, nakonec tento proces uzdravuje právě díky uvolnění, k němuž dochází. Je to podobné jako u horečky, kdy se osvobozující žár stává součástí procesu uzdravení, nebo když se v tělo objevují další symptomy jako součást osvobozování dříve spoutaných energií.

Ať již se snažíme o celkové posílení světla nebo  potřebujeme léčení a větší podporu při odstraňování temnoty, vždy je užitečné vzývat duchovní božské světlo, neboť naše vzývání otevírá dveře, jimiž může vstoupit.  Přidáme-li k afirmaci jako například ,,Božské Světlo je se mnou, obklopuje mne a podporuje” větší čistotu a otevřenost těla vůči přijímání světla, jichž jsme dosáhli procesem očištění,  jedná se o mocnou sílu napomáhající stabilizaci světla ve fyzické dimenzi, aby mohlo dojít k dalšímu uzdravování a transformaci.

Matouš 13,12 - ,,Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.“

(Juliiny texty na webu Light Omega mají být bezplatně nabídnuty světu, protože pocházejí z duchovních úrovní, jež se snaží vyživovat, probouzet a podporovat všechny bytostí na jejich duchovní cestě. Nechť naleznou své místo ve vašem srdci a duši, a pokud se o ně dělíte s druhými, nechť je s nimi zacházeno s posvátností, s níž byly vytvořeny. V tomto duchu jste zváni se podělit o tyto texty s ostatními jakýmkoliv způsobem si přejete nebo jste vedeni, s výjimkou obrázků na Light Omega webu, pro které platí jiné podmínky. Při sdílení těchto textů prosím vytvořte odkaz vedoucí nazpět na tento web s následujícím kreditem: „Power of the light“ by Julie) www.lightomega.org

 

(Reprodukce tohoto českého překladu  povolena, pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj a poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 3. 1. 14

 

 

 

 

—————

Zpět