Milí přátelé, - 8.7.2013

10.07.2013 20:41

Milí přátelé,

dnes jsme Vám připravili překlad poselství AA Metatrona, které přijala Natalie Glasson a má název "Vytváření prostoru pro Novou éru". Toto velmi zajímavé poselství začíná několika afirmacemi, které člověka vdou k jeho podstatě, k jejímu uvědomění si a k jejímu propojení se sebou samým. Vedou k uchopení aspektů Stvořitele v sobě, rozšíření svého Vědomí, zvýšení své síly. A v dalším textu pak AA Metatron pak vše rozvíjí a zpřesňuje.

Jako další dnes zasílám Krynovy červnové "Marschmellow Meassages", což, jak už všichni dobře víte, jsou krátké citace z Kryonových sdělení, která předal ať již v jednotlivých channelinzích či v některé z knih.

Jak jsme si mohli všimnout, červenec je dost zvláštní měsíc v němž působí neobvyklé energie. Své již k tomu řekli různí astrologové, ostatně jsem i některé tyto názory zasílal a dnes k tomu ještě přistupuje známá Inelia Benz se svým článkem "Co se děje v červenci?". A již úvod článku vyznívá přitažlivě, když říká :"Co se to k sakru děje?".... A pak podává některé bližší informace, kde za nejdůležitější považuje "NEPOSUZOVAT".

Dále pak také zajímavý článek o nesmrtelném, těle buddhistického lámy Hambo Lámy Itigelova. Ten zemřel v r. 1927, avšak jeho tělo, bez jakékoliv mumifikace je stále "jako živé". Tělo bylo po exhumaci v r. 2002 důkladně prozkoumáno vědci, lékaři, patology. Více v článku "Buddhistický mnich, který zemřel v roce 1927, je „naživu“.

Objevil jsem opravdu "výživný" článek o vakcínách a některých historických a globálních souvislostech. Má název "11 nejtoxičtějších vakcín" a stojí za přečtení, není dlouhý.

A na závěr pak skvělý, vynikající článek, který vlastně ani článkem není. To proto, že jde o dopis. Dopis, který napsal zřejmě jeden z prvních, kdož se probrali a uvědomili si, že je třeba také i svůj názor mít odvahu projevit. A tak napsal "Dopis Všeobecné zdravotní pojišťovně". Je to jeden z dalších prvotních příspěvků ke zbourání systémů starého paradigmatu.

Dnes se na FB objevila úžasná věc, Jakutská šamanka, kterak hraje na tradiční nástroj Khomus. Tohle stojí za poslech.  Julia - A Shamanic Musician from Yakutia- Siberia 


Přeji krásné, pohodové červencové dny
Láďa

 

 

Vytváření prostoru pro Novou éru

od Archanděla Metatrona

poselství přijala Natalie Glasson, dne 20.06.2013

 

 

 

      "Jsem sladěn v jedno se Stvořitelem; volím si vědomí Stvořitele jako svou věčnou existenci a zkušenost.

 

      V mém bytí je mír a proudí jím věčné přijímání vědomých alternativ Stvořitele.

 

      Já jsem ta pravda, kterou hledám, dovoluji si rozpustit vzorce hledání, umožňuji, aby byly nahrazeny napojeným vědomím, které proudí každou buňkou celého mého bytí.

 

      Rozpoznávám vnitřní bezpodmínečnou lásku zrozenou z dechu a života mého bytí jako projev a formu splynutí se Stvořitelem. Dar uvědomění si Stvořitele odhodlaně a radostně dávám sám sobě jako věčný dar, který mi vždy patřil, abych jej zaktivoval, přijal, zažil a s lehkostí vyjádřil a který bude i nadále aspektem mého bytí, ať já budu mít jakoukoli formu, ať už na Zemi či na vnitřních rovinách.

 

      Já jsem tím, co hledám, dovoluji sám sobě žít a prožívat vše, co je mým posvátným Já a mou podstatou."

 

      Tato slova tvoří mocné afirmace, které ukazují cestu záměru těm, kteří si přejí prožít hlouběji cestu vzestupu v této nové éře tvoření a zkušeností. Jak se seznamujete se slovy, záměry, významy a formou, kterou nabírají ve vašem bytí, stáváte se jedním s afirmacemi, které vytvářejí mohutný příval manifestace, propojení, probuzení a aktivace ve vašem bytí. Toto je vaše pravda, která vytryskne s velkou blažeností, radostí a silou, obnoví pro vás sílu, která vám byla vzata a které jste se mnohokrát vzdali dobrovolně; toto je připomínka na vaši podstatu ve všem, co vědomě i nevědomě vnímáte jako své posvátné Já. Vaše podstata je vaše síla, může se projevit skrze různá vyjádření síly, ale nemůže být zmenšena. Vaše podstata, která může být označena mnohými nálepkami jako pravda, duše či duch, může být limitována a omezována vámi nebo jinými, někdy záměrně, jindy nedobrovolně. Ať už je vzpomínka na vaši podstatu a její proud, který se objevuje jako síla jak mocná tak jemná, omezena či nikoli, vždy si vybere rozšíření. Někdy se mohou objevit frustrace či bolest, jako výsledek toho, že vaše podstata či duše si přejí více expandovat, protože existují jako větší aspekt Stvořitele. Máte schopnost a prostor ve své současné realitě, abyste rozšířili svou podstatu a skutečně viděli, vnímali a uznávali její přítomnost ve všem, čím jste a co prožíváte; je zkrátka potřeba seznámit se s podstatou ve svém bytí, což vám okamžitě umožní rozšíření a rozvoj vaší pravdy.

 

      Představte si, že držíte v dlani semínko, je to esence něčeho velkého, krásného a velkolepého, ale dokud neroste a neumožňuje rozšiřování své podstaty, je velmi drobné a vypadá bezmocně. Když semínko roste, jeho síla je stále stejná, ale je vyjadřována, prožívána a přítomna způsobem, který umožňuje větší realizaci podstaty, která je v něm obsažena. Semínko také dokáže rozpoznat vše, čím je a čeho může sebevyjádření a rozšíření dosáhnout.

 

      Obeznámení se se svou podstatou umožňuje rozšíření; obnovené rozšíření vaší energie dovoluje hlubší poznání vaší podstaty se schopností pozitivním způsobem třímat svou sílu uprostřed božského proudu, toku a vůle Stvořitele.

 

      Být obeznámen se slovy a pojetími, která umožňují, aby se božské vědění a mocná podstata vynořily na povrch, vám umožňuje této pravdě, jež je vaší pravdou, aby se zformovala na pevnějších základech, síle a rozšíření ve vašem bytí. Tyto základy můžete pociťovat jako důvěru, ale je to vlastně identifikace probíhající ve vašem bytí, díky které může proud božské a posvátné energie věčně proudit. Expanze je věčný proud Stvořitele; je velmi snadné ho popsat jako nárůst energie či světla v každém nádechu, ale expanze se dá opravdu zažehnout jen tehdy, když znáte a rozpoznáváte podstatu jako mocný zdroj či formu ve svém bytí.

 

      V této nové éře tvoření, manifestace a prožívání, se rozšíření vaší podstaty, pravdy a síly (což je vše jedno a totéž) stává základním záměrem. Skrze ochotu a připravenost každého aspektu vašeho bytí, fyzického i energetického, rozšiřovat se, dýchat, stát se svobodným a plynoucím, nabízíte sobě sama krásný prostor ke tvoření, manifestaci a posvátným zkušenostem, tedy základu, který se rodí z vaší podstaty a tak zůstává sladěn s vaší podstatou, Stvořitelem.

 

      Rozpouštění bariér, hranic a omezení, která si vy i ostatní kladete, očišťuje vaše vědomí, aby vám mohlo nabídnout hlubší vědomý záměr na nádherné probuzení, ke kterému dochází ve vašem bytí a které se chce rozšiřovat, tvořit, manifestovat a prožívat. Bariéry, hranice a omezení, která vytváříte ve vašem fyzickém životě, se mohou projevit tak hluboce, že omezí vaši duši a prožitky omezení duše v minulosti se mohou projevit fyzicky jako energetické vzorce překážek. Je třeba zaměřit se na svobodu, vnést svobodu do své mysli, emocí, duchovních praktik, fyzických činů a všeho čím jste a co děláte. Můžete sami sobě poskytnout svobodu tím, že budete sledovat, kdy vy i ostatní omezujete tvůrčí proud, který je posvátnou podstatou ve vašem bytí. Tvůrčí proud božského je ve všem, čím jste a co děláte; proto je na místě pozorovat, jak omezujete sami sebe ve všech oblastech své reality a duchovních praktik. Pozorujte vše z a prostřednictvím své bezpodmínečně milující srdeční čakry, od pochybností a posuzování až po sny, které se zdají být nemožné a přesvědčení, která vám nepozorována běží hlavou. Je také důležité uvědomit si omezení, která můžete uvalovat na ostatní a pamatujte, že každé omezení, které uvalujete na druhé, uvalujete zároveň na sebe, protože jsme všichni jedno se Stvořitelem.

 

      "Já jsem ta svoboda a rozšíření své duše a podstaty; rozpouštím veškerá omezení, která mě odvádějí od rozpoznání Stvořitele ve mně."

 

      Toto je mocná afirmace, kterou můžete použít, když zjistíte nějaká omezení, která jste si vy či ostatní pro sebe vytvořili. Pak můžete zavolat energie mě, Archanděla Metatrona, abych vám pomohl a osvobodil vás od těchto omezení, umožnil je rozluštit a uvolnit jejich připojení k vám a vaše připojení k nim.

 

      Je to také krásné cvičení rozvoje, rozpoznání a rozšíření vaší podstaty, vaší vnitřní síly. Abyste mohli svou podstatu opravdu zažívat ve své fyzické formě, kterou máte na Zemi, je třeba vytvořit prostor, rozšíření a svobodu pro energii tvoření, aby mohla být přítomna a aby se rozvinulo hlubší prožívání Stvořitele. Při vědomém rozpínání celého vašeho bytí skrze poznávání se se Stvořitelem, skrze prociťování, vnímání a důvěru ve vaši vnitřní podstatu či přítomnost Stvořitele a také skrze pročišťování vašich energií omezení, vytváříte plátno, do kterého se "vsakuje" tvůrčí energie Stvořitele a stává se viditelnou a vy ji ve své realitě prožíváte. Začněte v následujícím týdnu registrovat, kvitovat a rozjímat nad vibracemi svobody, rozšíření své energie skrze pozorování a dlení v posvátných energiích svého bytí a také poznávejte, že můžete vždycky prožívat ještě větší svobodu ve všech aspektech své reality.

 

      Svoboda neznamená, že se osvobodíte od zodpovědnosti, ale znamená, že si v sobě i kolem sebe vytvoříte více prostoru, aby mohlo povstat božské a být přítomno, je to skoro jako byste si vytvářeli více prostoru ke svobodnějšímu a snadnějšímu dýchání. Žádám vás, abyste používali, opakovali a přijali za vlastní slova, která jsem vám sdělil na začátku dnešního povídání. Prociťte si je plně ve svém bytí, energii i vědomí, prožijte si energii a význam těchto slov a cestu, na kterou vás mohou zavést. Opakujte je s porozuměním a vědomím, které jsem vám připomněl v průběhu tohoto poselství a dovolte si poznat a vnímat svobodu, rozšíření a neomezenou existenci, o které mluvím a která je vaší přirozeností a formou.

 

      Jsem s vámi v tomto navýsost posvátném procesu probuzení,

 

      Archanděl Metatron

 

© Natalie Glasson, https://www.omna.org/Home.html

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – červen 2013

 

 

03.06.2013

PŘEDÁVÁNÍ ZODPOVĚDNOSTI

 

Když cítíte něco, co není součástí vaší reality, rozruší vás to. Uděláte s tím jednu ze dvou věcí. Buď to uctíváte, nebo se toho bojíte. Jen velmi málo Lidských Bytostí to vstřebá, protože je to přeci děsivé, ne? Pokud to není součástí krabice reality, kterou byste očekávali, reagujete. Pokud se stane zázrak, co uděláte? Řeknete: „Díky, Bože!“ Veškeré uznání jde proto božské síle, kterou nevidíte nebo nechápete a která je nevysvětlitelná. Pokud se v noci s něčím srazíte, je to ďábel. Je to zlo. Vidíte? Na neobvyklou energii reagujete, místo abyste to rozpoznali jako něco, co jste možná sami vytvořili.

 

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

Z channelingu „Vnímání Boha“ – 06.06.2010

 

 

10.06.2013

 

V „TEĎ“

 

Někteří z vás jsou už vyčerpaní z toho, že až do poslední chvíle nevíte, co dělat. Přesto říkáme, abyste vždy oslavili, když toto nastane! Protože v tomto časovém rámci je Duch. Je to okamžik „teď“, kde se nachází vše, co existuje, a kde jsou všechny potenciály bytí.

 

Vzpomeňte si na to, až budete příště sedět v agonii či v obavách z něčeho, co přichází. Z praktického hlediska říkáme: Berte to den za dnem.“ Uzemněte se a nezabývejte se budoucností tak, jak to lidé mají ve zvyku.

 

Když se zabýváte volbou či křižovatkou, která se v dálce rýsuje, a nevíte, kterou cestou se vydat, často se té záležitosti bojíte. Blíží se to!“ říkáte. A my vám na to odpovídáme: Už to proběhlo a bylo to vyřešeno! Řešení je nedaleko. A díky tomu je pro vás energie řešení a míru kolem něj dosažitelná ještě předtím než skutečně uvidíte, co to je. Ne všechno je takové, jaké vám to připadá

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonovy Knihy Šest – „Partnerství s Bohem“ –

 

 

17.06.2013

 

VÍTR ZROZENÍ

 

Byl jsem s vámi ve Větru Zrození – s každým z vás. Před tím, než jste vklouzli na tuto planetu, před tím než andělé stáli kolem postele a zpívali vaší matce o radosti z vašeho zrození. Byl jsem tam.

 

Těsně před tím než jste se znovu vrátili na planetu, jako vždy jsem se vás ptal: „Vážně to chceš udělat? Podívej se na potenciály, na těžkosti, nemoci a utrpení, které jsou spojeny s tím, když se opět staneš Člověkem. Vážně se tam chceš vrátit?“ A ty ses na mě jako vždy podíval a řekl: „Pošli mně tam. Už se nemůžu dočkat, až se tam vrátím a dokončím, co jsem začal.“

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z knihy „Dvanáct vrstev DNA“ -

 

 


24.06.2013

 

ODPUŠTĚNÍ

 

Je někdo, o kom si myslíte, že by vás nikdy nemohl milovat nebo někdo, komu nikdy nemůžete odpustit? Je to tak záměrně nastaveno, drazí. Mává to před vašima očima a denně vás to žádá, abyste tuto situaci spravili. „Nemůžeš se na této planetě pohnout vpřed, dokud tuto věc nevyřešíš!“ S veškerou láskou vás to žádá, abyste spoluvytvořili radost v této obtížné situaci.

 

Mnoho z vás si myslí: „V této situaci nemůže být nikdy radost.“ Ale my říkáme toto: Nemusíte do toho zatahovat tu druhou osobu – nikdy. Vše, co máte udělat, je spravit to V SOBĚ. Ó drazí, až to uděláte a budete mít skutečné odpuštění, pochopení a toleranci pro ty druhé, sledujte, co se s nimi stane! Protože oni budou vědět, že byli zbaveni závazků karmy a odstoupí od oné situace.
 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- Kryonova Kniha Šest: „Partnerství s Bohem“ -

 

 

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

 

INELIA BENZ
Co se děje v červenci?
 

Co se to k sakru děje??

Mohli jste si všimnout, že planetární energie se v současnosti chovají poněkud ….excentricky. Začalo to začátkem června, pokračuje to a bude to stále intenzivnější až do října či listopadu. V minulém roce, když lidé mluvili o velikých fyzických změnách, které se mají v našem paradigmatu přihodit v prosinci 2012, měla jsem pocit, že se na fyzické úrovni nic nestane. Nicméně že se něco přihodí v létě 2013. A už je to tady! Před několika týdny jsem řídila auto po ulici a náhle jsem pocítila velmi jasný vjem, že GAIA SPUSTILA SVOJE FYZICKÉ VYJÁDŘENÍ VYŠŠÍ DIMENZE a že planetární vědomí přechází z režimu zachovávání prostoru na energetické úrovni k udržení 5D na fyzické úrovni. Ve stejnou chvíli polarizované protikladné energie světla a temnoty, které spolu na planetě bojovaly po tisíce let, mohutně a výbušně zesílily. To způsobuje všechny druhy extrémního chování, reakcí, začátky a konce pro všechny lidi na této planetě.

Následující týdny – a zvláště nyní v červenci – je tématem vnímavé pozorování a zkušenosti bez jakéhokoli posuzování. To poslední řečeno – NEPOSUZOVÁNÍ – je velmi důležité. Tento vzkaz důrazně přichází od různých jednotlivců a situací, stahujeme si ho do svého pole. Znamená to také, že se cítíme posuzováni nebo chceme být posuzováni v pozitivním světle. Tato „bitva“ mezi světlem a temnotou je velmi skutečná. Narůstá každým dnem. Můžeme to vnímat tak, že Gaia zaujímá pozici v té části spektra, kde je světlo, a v současné době toto své postavení začíná fyzicky manifestovat.

Nejsem si úplně jistá, jak to dopadne. Můžeme uvíznout ve strachu s myšlenkou, že se Gaia zlobí a my spějeme k pohromám na celé planetě. A možná máme pravdu. Ale na mysl mi přišla myšlenka, že my sami obýváme hmotu Gaii schopnou cítit a vnímat! Naše fyzická těla! Jen si to představte, každý na planetě má fyzické tělo, které vnímá a které je základem planety Země a je přímo spojené s Gaiou.

Jako druh se stáváme více a více vědomými, jak „pracujeme“ a jak „fungujeme“. Čím vědomějšími se stáváme, tím jsme schopnější a posílenější. Jsme schopni vidět, jak jsme si my, božské, věčné bytosti, sami vybraly omezenou zkušenost. Vědomě poznáváme tato omezení, volíme si je a měníme, tvarujeme a transformujeme podle nich naše životy.

Jestliže vás zajímá zkoumat, jak taková omezení vznikají, pracují a jak je můžeme použít ve svůj prospěch nebo je odstranit, můžete si koupit text „Omezení – Proč si je tvoříme?“ , kde je téma důkladně rozebráno. Nebo si můžete přečíst články na www.ascension101.com, neboť téměř všechny články se zabývají jedním nebo více omezeními, a radí, jak je zvědomit a uvolnit.

V tomto měsíci tedy dochází ke dvěma významným posunům pro náš lidský druh. Prvním posunem je, že se stále více stáváme vědomými toho, jak tvoříme naši zkušenost skrze hranice a omezení. Druhým posunem je, že tyto hranice neposuzujeme! Neposuzujeme sebe, ani ostatní a nechceme pro sebe a ostatní žádné soudy.

 

Co můžeme dělat?

1.      Chystám globální experiment v práci s vědomím. Bude to pecka. Už brzy, takže zůstaňte v kontaktu!

2.      Neposuzujte sebe ani jiné a nepřejte si posuzovat ani pozitivně, ani negativně.

3.      Znovu se spojte s Gaiou v meditaci a dovolte jí vyjádřit vyšší vibraci.

4.      Sundejte si boty a choďte bosi aspoň hodinu denně. Je jedno kde, i když venku je to nejlepší, zvláště tam, kde dopadá světlo slunce.

5.      Radujte se z každodenních věcí! Jezte chutné jídlo, přivoňte si k růžím, hrajte si, běžte do parku a válejte se po trávě!

6.      Dívejte se tento týden na východ i západ Slunce.

7.      Najděte si na druhých lidech ve vašem okolí něco, z čeho můžete mít radost. Může to být jejich vzhled, úsměv, oblečení…. To je jedno. Prostě najděte něco, co vám přinese potěšení z druhého člověka.

8.      Když lidé – nebo vy sami – začnou toto léto trochu cvokatět, netrapte se tím a (opět )neposuzujte.

9.      Jednoduše to pozorujte.

10.  Usmívejte se…. .

11.  Udělejte si pauzu od internetu, televize, rádia a jiných médií.

12.  Neupínejte se tolik na výsledky.

13.  Překročte svá omezení.

14.  Vnímejte tento čas jako možnost vkročit do nejúžasnější zkušenosti svého života a nechte tuto skvělou zkušenost, aby se projevila.
 

Pamatujte si, že energie nyní blázní. Oba konce spektra, světlo a temnota, zesilují na maximum. To vyhodí do povětří mnoho pojistek – a mnoho myslí, myšlenek, názorů! A zároveň to může být čas velké zábavy a radosti/světla/lásky (protože energie světla a Gaii zesilují). Takže nenechte tmavý konec spektra, aby vás stáhl do starých dramat. Užívejte si těchto chvil!

 

Pro www.oheladom.cz přeložila Terezie Dubinová
Zdroj: https://ascension101.com/en/home/ascension-blog/80-june-2013/365-wtf-is-happening-july-2013.html

 

 

 

 

 

Buddhistický mnich, který zemřel v roce 1927, je „naživu“
 

 „Exhumace těla Hambo Lámy Itigelova se konala dne 10. září 2002 na hřbitově u ruského města Ulan Ude. Tento muž zemřel a byl pohřben v roce 1927 a exhumace byla provedena za účasti jeho příbuzných, zástupců státu a odborníků.“

Tato informace se objevila v ruských médiích a týkala se Buryata Lámy, jehož tělo bylo exhumováno na počátku 21. století. Hrob obsahoval dřevěnou bednu, v níž byl buddhistický láma sedící v lotosové pozici. Jeho tělo bylo zachováno, jako by bylo mumifikováno. K mumifikaci však nikdy nedošlo. Svaly a kůži měl měkké, klouby ohebné. Tělo bylo oblečeno do hedvabného šatu.

Hambo Láma Itigelov je skutečná osoba, známá z ruské historie. Studoval na Aninsky Datsan (buddhistické univerzitě ve městě Buryatie, dnes z ní zůstaly jen trosky) a absolvoval medicínu a filozofii (specializoval se na povahu prázdnoty). Kromě toho sepsal encyklopedii farmakologie.

V roce 1911 se Itigelov stal Hambo Lámou (hlavou buddhistické církve v Rusku). V letech 1913 až 1917 se účastnil společenských akcí pořádaných ruským carem. Byl pozván na 300. výročí dynastie Romanovců, otevřel první buddhistický klášter v Petrohradu a car Mikuláš II. mu 2. března 1917 udělil cenu Svatého Stanislava.

Během 1. světové války Itigelov založil organizaci zvanou „Buryat Brothers“. Pomáhal armádě penězi, potravinami, ošacením a léky. Postavil také několik nemocnic, v nichž buddhističtí lékaři pomáhali zraněným vojákům. Získal za to cenu Svaté Anny a další ocenění.

V roce 1926 Itigelov vyzval biddhistické mnichy, aby odešli z Ruska, neboť ‚rudá ideologie nabírala na síle‘ (on sám Rusko nikdy neopustil). V roce 1927, kdy mu bylo 75 let, řekl lámům, aby zahájili meditaci, protože se chystal umřít. Lámové nechtěli meditaci zahájit, neboť Itigelov byl stále naživu. Itigelov tedy začal meditovat sám, lámové se k němu přidali a on záhy skonal.

Itigelov po sobě zanechal závěť, v níž žádal, aby jej pohřbili tak, jak zemřel, tedy v pozici lotosového květu, v cedrové bedně na tradičním hřbitově. Tak se i stalo. V závěti rovněž požádal mnichy, aby jej po několika letech exhumovali. (To znamená, že věděl, že jeho tělo bude zachované).

Buddhističtí mniši to provedli v letech 1955 a 1973, měli ale strach to zveřejnit, jelikož komunistický režim náboženství odmítal. Až v roce 2002 bylo tělo definitivně exhumováno a přemístěno do kláštera Ivolginsky Datsan (sídla současného Hambo Lámy), kde bylo důkladně prozkoumáno mnichy a, což je ještě důležitější, vědci a patology.

V oficiálním stanovisku týkajícím se těla bylo uvedeno toto: velmi dobře zachováno, bez jakýchkoli známek rozkladu, kompletní svalstvo a vnitřní tkáně, měkké klouby a kůže. Je pozoruhodné, že tělo nebylo nikdy balzamováno ani mumifikováno.

Tělo je dnes vystaveno vzduchu, je v kontaktu s jinými lidmi, bez jakýchkoli omezení týkajících se teploty a vlhkosti. Nikdo neví, jak se Itigelov udržuje v tomto stavu.

I když podobných příběhů existuje po celém světě více, toto je JEDINÝ DŮKLADNĚ ZDOKUMENTOVANÝ a POTVRZENÝ PŘÍPAD NESMRTELNÉHO TĚLA. Balzamování a mumifikace jsou dobře známy v různých kulturách – Chinchorro, egyptské mumie, křesťanští svatí, komunističtí vůdci atd. Některá těla byla nalezena v trvale zmrzlé půdě, nicméně když byla vystavena kyslíku, během několika hodin se rozložila.

V buddhistických textech se o podobných věcech píše, neexistují ale žádné potvrzené případy. Tedy až na tento.

Ani několik let po exhumaci se Itigelovo tělo nerozkládá, neplesniví, neděje se s ním nic špatného. Itigelov řekl před svou smrtí, že zanechává všem lidem na Zemi poselství. Toto poselství neobsahuje žádná slova. Je na nás, abychom mu porozuměli.

Překlad: Tomáš Piňos

Zdroj: politicalblindspot.org

 

 

 

11 NEJTOXIČTĚJŠÍCH VAKCÍN

 

Od 2. světové války uplynulo 70 let, šílení vědci ze společností I.G. Farben, BASF, Hoechst a Dow and Bayer, kteří vytvořili plynové komory a testovali nebezpečné vakcíny na nevinných židech, přesto dosud nezmizeli ze scény. Místo toho stále pracují pro americké korporace a farmaceutické společnosti, které ovládají trh s vakcínami.

 

Přinejmenším tucet těchto nemilosrdných zabijáků bylo najato krátce po propuštění z vězení, pouhých 4 až 7 let po Norimberském procesu, během něhož byli odsouzeni za masové vraždy a zotročování lidí.

 

Na konci 2. světové války byla budova firmy I.G. Farben chráněna nejvyššími armádními veliteli před spojeneckým bombardováním. Proč? IG Farben byla "farmaceutickou odnoží" Hitlerovy 4. říše a Rockefellerové měli finanční zájem na udržování a ovládání tohoto farmaceutického impéria, které bylo záhy přemístěno na americkou půdu. Z výzkumů vyplývá, že Hitler rovněž významně investoval do společnosti Merck a dalších farmaceutických firem.

 

Nacisté, odsouzení za masové vraždy, se stali šéfy velkých amerických chemických a farmaceutických společností

 

Fritz ter Meer, odsouzený za zotročování a masové vraždy v Auschwitzu, strávil ve vězení pouhých sedm let a v roce 1956 se stal předsedou správní rady firmy Bayer. Pořád ještě věříte americkým vakcínám?

 

Carl Krauch, vedoucí pracovník firmy IG Farben a šéf Hitlerova armádního hospodaření, odsouzený za zotročování a masové vraždy, strávil ve vězení jen 6 let a v roce 1952 se stal předsedou správní rady společnosti BASF. Pořád ještě toužíte po chřipkových vakcínách? Co takhle vakcínu proti HPV pro vaše děti?

 

Je to tentýž byznys s vakcínami, který chránil a zaměstnal nacistické válečné zločince. Tentýž byznys, který vyprodukoval nacistické plynové komory a který byl koupen společností Bayer. Komu tedy vkládáte do rukou zdraví a blaho svých dětí?

 

V dnešní době se americká vláda a Centra pro kontrolu a prevenci chorob spoléhají pouze na informace od výrobců vakcín týkajících se problémů, ublížení na zdraví či úmrtí. Je to stejné darebáctví, jako kdybychom nechali vrahy, aby u soudu byli svými vlastními soudci. Kde je systém kontroly a rovnováhy, na němž byla tato země postavena? Vakcíny dnes hrají důležitou roli v ekonomice a politice a Úřad pro kontrolu potravin a léčiv neprovádí žádné vlastní testy předtím, než rozhodne o uvedení konkrétních vakcín na trh.

 

Máte zájem o další informace předtím, než vy nebo vaše děti dostanou injekci s nějakou nově namíchanou chorobou, proti které neexistuje lék? Vyslechněte si šokující doznání expertů na vakcíny, včetně dr. Maurice Hillemana (dříve zaměstnaného ve společnosti Merck), který přiznal, jak smrtící jsou vakcíny, jimž nejvíce důvěřujeme.

 

Dnešní vakcíny nejenže obsahují živoucí formy chorob, o které nestojíte, ale i geneticky modifikované látky, hormony infikovaných krav, prasat a opic, netestované kombinace virů (jako je H1N1), hliník, rtuť, emulgátory a křížené bakterie ze zvířat, komárů a nemocných lidí:

 

Vakcína proti spalničkám s živým virem: (Attenuvax) společnosti Merck. Aplikují se dvě injekce; jedna ve ve věku 1 roku, druhá ve 4 letech. Obsahuje želatinu, sorbitol, chlorid sodný, kravské sérum, vaječný protein a lidskou bílkovinu albumín.

 

Vakcína proti záškrtu, tetanu a dětské obrně: Pět injekcí se aplikuje mezi druhým a šestým rokem věku dítěte, poté se doporučuje posilující očkování každých 10 let.

 

DtaP, IPV, HBV a Hib: (Záškrt, tetanus, dětská obrna, žloutenka typu B a haemophilus influenza typu B). Aplikuje se dětem od 2. do 12. měsíce, posilující očkování následuje o necelý rok později. Obsahuje hydroxid hlinitý, formaldehyd a kravské sérum.

 

Gardasil HPV: vakcína s lidským papilomavirem společnosti Merck. "Doporučené" 3 nitrosvalové injekce; aplikují se po narození, ve 2, a v 6. měsíci. Poté se znovu aplikuje ve věku 9 let a má chránit před vzácnou sexuálně přenosnou chorobou. Obsahuje polysorbát 80, chlorid sodný, hliník a "denaturovanou" (fragmentovanou a oslabenou) formu viru.

 

Toxické součásti vakcín a jejich nepříznivé následky:

 

    Kravské sérum: získává se z kravské kůže. Po aplikaci způsobuje poruchy pojivových tkání, artritidu a lupus; kromě toho způsobuje dechovou nedostatečnost, nízký tlak, bolesti na hrudi a kožní reakce.

 

    Sorbitol: syntetické sladidlo, které metabolizuje velmi pomalu, zhoršuje syndrom dráždivého tračníku (IBS) a gastrointestinální poruchy.

 

    Želatina: získává se z kolagenu obsaženého ve zvířecí kůži a kostech. Po aplikaci může hrozit riziko infekce syntetickými růstovými hormony a nakažení BSE (nemocí šílených krav).

 

    Chlorid sodný: zvyšuje krevní tlak, brzdí svalové kontrakce a jejich růst.

 

    Vaječný protein: vakcíny se připravují z vajec (pochopitelně ne organických). Mohou obsahovat růstové hormony, antibiotika a bakterie salmonely.

 

    Thimerosal: neurotoxická rtuť, které způsobuje autismus: běžná vakcína proti chřipce obsahuje 25 mikrogramů této látky, zatímco limit Úřadu pro ochranu životního prostředí (EPA) je pouhých 5 mikrogramů. Děti, které jsou současně očkovány více vakcínami, tak absorbují během jednoho dne takové množství rtuti, které více než desetkrát překračuje přípustný limit.

 

    Lidský albumín: krevní protein z lidské plazmy; po aplikaci způsobuje horečku, třesavku, vyrážku, bolesti hlavy, nevolnost, dýchací potíže a zrychlený srdeční tep. Může způsobovat úbytek buněk a infekci virem HIV, obsahovat SV40, AIDS či žloutenku typu B od narkomanů.

 

    Formaldehyd: vysoce karcinogenní tekutina, používaná při balzamování. Řadí se mezi nejnebezpečnější látky pro lidské zdraví; může způsobit poškození jater, gastrointestinální potíže, reprodukční deformace, dýchací potíže a rakovinu. O formaldehydu je kromě toho známo, že deaktivuje virus, který má vakcína zničit, a umožňuje tak živým virům, aby pronikly do krve a infikovali váš organismus.

 

    Fenoxyethanol: glykoether; vysoce toxický pro nervový systém, ledviny a játra. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv varuje, že tato látka "může způsobovat ochrnutí centrálního nervového systému, zvracení a zánět kůže", je-li obsažena v kosmetických přípravcích; představte si, že vám ji vstříknou do krve.

 

    Fosfát hlinitý: výrazně zvyšuje toxicitu rtuti. Varování před minimální tolerancí vůči rtuti jsou tedy výrazně podceňována. Vědci z Center pro kontrolu a prevenci chorob si to dobře uvědomují.

 

    MSG (glutaman sodný): po aplikaci se z něj stává neurotoxin, který způsobuje poruchy centrální nervové soustavy a poškozuje dětský mozek.

 

Jestliže jste rádi, když vám někdo lže, navštivte stránky vaccinateyourbaby.org, kde se dozvíte, že formaldehyd je bezpečný, neboť "se vyskytuje v přírodě a je vedlejším produktem metabolismu, takže je už obsažen v lidském těle". Dozvíte se také, že hliník je pro vás dobrý, neboť "se běžně vyskytuje v potravinách, vodě, dětské výživě a dokonce i v mateřském mléku". Z této logiky vyplývá, že co se nachází v přírodě, to lze bezpečně aplikovat do našich žil. Proč tedy nepoužíváme hadí jed, bělící prostředky nebo plutonium?

 

Chcete se bránit chorobám jinak než vakcínami? Zkuste organické vitamíny, minerály, antioxidanty, aminokyseliny a enzymy!

 

Součástí článku je i video
Dr. Joel Wallach - The Best of Dead Doctors Don't Lie

Trvá 74 minut a je celé anglicky, bez titulků.

 

Překlad: Tomáš Piňos

 

Zdroje:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

https:// www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/2357-11-nejtoxictejsich-vakcin

 

 

 

 

 

Dopis Všeobecné zdravotní pojišťovně

 

 

Vážená paní inženýrko, děkuji za upozornění na to, že nejsem zařazený do žádné kategorie plátců zdravotního pojištění Vím, že financování zdravotnictví je v naší zemi povinné. Moje zkušenost s naším zdravotnictvím a moje svědomí mi ale nedovoluje, abych financoval systém takový, jaký je.

Dlouhou dobu jsem měl zdravotní problém: Trpěl jsem depresemi, zejména v období, kdy jsem jako autorizovaný architekt pracoval na státních stavbách a musel jsem za asistence politiků i zaměstnanců veřejné správy obcházet zákon o zadávání veřejných zakázek, protože se to tak dělá, a dělá se to proto, že zákon je nefunkční. Vím mnoho o tom, jak funguje správa peněz daňových poplatníků a mohu o tom podat svědectví.

Zdravotní systém mi na můj problém ordinoval antidepresiva, která otupila moje svědomí a umožnila mi pokračovat na státních zakázkách se všemi nečestnostmi a nesmyslným počínáním, které s tím souvisí. Takto jsem byl nepřetržitě léčen, nebo lépe řečeno pacifikován až do doby před dvěma lety, kdy došlo k vážným problémům na jedné ze staveb a já jsem propadl těžkým depresím a strašnému strachu, že budu postižen za všechno, co jsem tak dlouhou dobu dělal proti svému svědomí. Byl jsem hospitalizován na psychiatrické klinice v Praze na Albertově, kde jsem byl krmen tak velkým množstvím prášků, že jsem musel třikrát denně nastavovat obě dlaně, abych je všechny pobral.

Po jedné ze silných dávek prášků moje duše opustila moje tělo, prožil jsem zážitek podobný klinické smrti, bylo to krásné a tak jsem se zbavil svého strachu. Nemohu žít ve zdraví odděleně od pravdy a nebojím se ani o majetek, ani o svůj život, ani o svoje děti.

Z kliniky jsem odešel z vlastní vůle díky léčiteli, který mi poradil, abych okamžitě prášky přestal brát. Měl jsem obavu, že budu bez léků nepříčetný, ale to se nestalo. Ulevilo se mi a nahlédl jsem, že jsem žil v bludu. S léčitelem jsem prošel jednodenním psychospirituálním léčením, během kterého jsem v regresi zjistil, že jsem ve svých minulých životech ve službách moci odsoudil ke smrti i zavraždil mnoho lidí. Tato skutečnost byla zdroj mých životních chyb a následných chronických depresí. Deprese, kterými jsem trpěl od dětství, zmizely. Od té doby jsem dokonale zdravý, dokonce se mi přestaly kazit zuby. Za svoje uzdravení jsem zaplatil ze svého. Nejenom penězi, hlavně kusem života, který vedl do slepé uličky a VZP stál plno peněz.

Všichni víme, že stávající zdravotní systém je díky zákonné povinnosti platit nekontrolovatelně drahý a neúčinný. I když na jednu stranu umí lékaři dělat zázraky třeba v chirurgii, na druhou stranu je potřeba přiznat, že národ je stále méně a méně zdravý. Platíme totiž za léčení, nikoliv za vyléčení. Z péče o národní zdraví se stal byznys s lidskými nemocemi, podporovaný zákonem, který bohužel nepíše lid této země.

Po svém vyléčení jsem si uvědomil citlivost svého organismu a musím říci, že kdykoliv dělám něco proti svému svědomí, okamžitě dostanu zimnici. Považuji za nemravné nadále netransparentní systém financování zdravotnictví podporovat. Je to proti mému svědomí. Pokud platím, dělá se mi zle. Vím, že na to máme prášky, ale děkuji, již nemohu.

Cítím se být občanem této země a zdraví mého národa mi leží na srdci stejně jako Vám. Jsem připraven platit za svoje ošetření, pokud bude v souladu s mojí vůlí a zdravým rozumem, tak jako to dělají v mnoha jiných zemích. Jsem připraven podporovat lékaře a léčitele, kteří umí skutečně léčit a které znám. Jsem připraven přispívat na léčbu těm, kdo nemají dost peněz na ošetření. Nemusíme postupovat všichni stejně, každý máme svoje svědomí. Dnešní technologie umožňují svobodné sdílení informací a svobodnou vzájemnost v libovolném měřítku. Vždyť i Vy o mě víte všechno, co potřebujete

Nevyhovuje mi žádná z kategorií, do kterých se mohu zařadit. Potřebuji vědět komu a za co platím. Navrhuji změnu systému, nebo alespoň vytvoření kategorie pro každého, kdo je zodpovědný, uvědomělý, informovaný a používá vlastní rozum i srdce. Pokud není z hlediska Vaší kompetence možné vyhovět mému návrhu, prosím předejte moji odpověď kompetentním osobám. Pokud nebude možno nalézt rozumné řešení do konce tohoto roku, začnu podporovat národní zdraví podle svého uvážení samostatně. Neadresný slepý systém, se neosvědčil. Proto jej nemohu svými penězi podporovat.

Prosím o pochopení, prosím o soucit, prosím o pravdivou radu, prosím pozorný, milý a tvůrčí přístup. Žijeme v zemi, která je demokratická jen zdánlivě. Věřím, že co udělám dobrého pro sebe, udělám dobrého i pro druhé.                                        

 

S pozdravem Ing.arch.Petr Hájek

 

Zdroj:

https://www.facebook.com/events/141299022722094/permalink/156827004502629/

https://www.2012rok.sk/wp/umenie-zivota/17168-dopis-vseobecne-zdravotni-pojistovne

 

Kdo je Ing.Arch. Petr Hájek
Vystudoval architekturu na ČVUT a absolvoval 21 let praxe převážně ve vlastním atelieru. Pracoval na soukromých projektech i státních zakázkách. Ve svojí praxi se opakovaně setkával s nečestným jednáním a nesmyslnými postupy, které mnohonásobně prodražovaly stavbu, aniž by učinily kohokoliv šťastným. Na začátku roku 2012 vrátil autorizační razítko a projektuje podle vlastního svědomí, nikoliv podle stavební legislativy. Dále přednáší, léčí a snaží se najít cestu k důstojnému životu pro sebe a pro každého, kdo chce žít zdravě, pravdivě, čestně a zároveň důstojně. 

https://novaplaneta.com/osobni-dum-a-rodovy-statek

 

 

—————

Zpět